Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä. Verkko-oppiminen ja ohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä. Verkko-oppiminen ja ohjaus"

Transkriptio

1 Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä Verkko-oppiminen ja ohjaus AiHe-projektin tuloksia 2006

2 Opetushallitus ja tekijät Kansi: Studio Viiva Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN (nid.) ISBN (pdf) Hakapaino Oy, Helsinki 2006

3 AiHe-projekti keskittyi kuuden vuoden ajan kehittämään näyttötutkintotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta henkilökohtaistamisen avulla. Yksi keskeinen kehittämisen kohde oli verkko-oppiminen ja ohjaus sekä niiden käyttöönotto näyttötutkintotoiminnassa. Sitä varten perustettiin asiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä oli aikuisten näyttötutkintotoimintaan liittyvien verkko-oppimisen käytäntöjen ja kokemusten kartoittaminen henkilökohtaistamista tukevan oppimisen ja ammattitaidon arvioinnin mallin kehittäminen ja pilotointi työkalujen kehittäminen ja pilotointi verkko-oppimisen ohjauksen sivuston sisällön tuottaminen. Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmään ovat kuuluneet kasvatustieteen lisensiaatti Pekka Ihanainen, IhaNova Oy, kasvatustieteen maisteri Päivi Mäkinen, Opengate, rehtori Antti Keskinen, Kaarilan lukio, Tampere, lehtori Seija Rannikko, Oulaisten ammattiopisto, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, lehtori Pentti Hietala, Tampereen yliopisto, vuoden 2003 loppuun saakka ja projektipäällikkö Sanna Ruhalahti, Porin ammatillinen aikuiskoulutuskeskus 2005 alkaen. Asiantuntijatyöryhmän työstä on ilmestynyt ensimmäinen raportti vuonna Toinen raportti on nyt käsissäsi. Raportissa kuvataan AiHe-hankkeiden kanssa yhteistyössä kehitettyjä verkko-oppimisen ja ohjauksen työvälineitä, malleja ja mekanismeja. Merkille pantavaa on se, että verkko-oppimisen ja ohjauksen kehittämisessä onnistui hyvin AiHe-hankkeiden ja asiantuntijatyöryhmän yhteistyö ja se tuotti sekä verkko-oppimisen ja ohjauksen työvälineen että palautteen antamisen työvälineen. Myös välineiden kehittämisen pohdinta ja taus-

4 ta-ajattelu verkko-oppimisen ja ohjauksen teoriasta antaa asiantuntijoille virikkeitä omaan työhön. Aikuisten tutkinnon suorittajien ja opiskelijoiden tulevaisuudessa on verkko-oppiminen ja ohjaus luonnollinen työympäristö tai ainakin yksi vahva vaihtoehto erilaisten oppimis- ja ohjaustarjontojen joukossa. Verkkopalvelujen tuottaminen ja niiden tarjoaminen tutkinnon suorittajien ja opiskelijoiden käyttöön on haaste tutkinnon- ja koulutuksen järjestäjille. AiHeprojektissa kehitetyistä välineistä ja malleista toivomme olevan hyötyä aikuisten tutkinto- ja oppimispalvelujen kehittämisessä. Tämän raportin toivomme kuluvan verkko-oppimisen ja ohjauksen käyttäjien käsissä. Helsingissä Risto Hakkarainen AiHe-ohjausryhmän puheenjohtaja Aino Rikkinen projektipäällikkö verkko-oppiminen ja ohjaus

5 Johdanto 7 Verkko-ohjaus.net 9 Henkilökohtaistaminen verkossa 26 pekka ihanainen Tutkinnon suorittajan kohtaaminen verkossa 26 sanna ruhalahti Verkko-opettajan henkilökohtaistava työote 29 päivi mäkinen Henkilökohtaistaminen oppimisprosessissa 37 ari pasori Oppia metallissa henkilökohtaisia oppiuria levyseppähitsaajan verkkokoulutuksessa 40 leena parker Henkilökohtaistaminen ja ohjaus työvoimapoliittisessa verkkokoulutuksessa 46 anne-mari vanninen Verkko-opetus ja henkilökohtaistaminen Jyväskylän aikuisopiston sosiaali- ja terveysalalla 55 pekka ihanainen Ryhmän ohjaus verkossa 64 päivi mäkinen YHDESSÄ OPPIMISEN TAITO haasteena ryhmän ohjaus verkossa 84

6 6 verkko-oppiminen ja ohjaus

7 Asiantuntijatyöryhmän työ aloitettiin kartoittamalla verkko-oppimisen käytäntöjä ja kokemuksia. Tulokset on raportoitu AiHe-projektin www-sivuilla otsikolla Ammatillisen aikuiskoulutuksen verkko-oppimisen käytäntöjen ja kokemusten kartoitus.työryhmän keskeisin toiminta oli verkkoohjaus.net-sivuston tuottaminen tietoverkkoon (www.verkko-ohjaus.net). Sivusto tukee oppimisen ja ammattitaidon arviointia sekä verkossa tapahtuvaa henkilökohtaistamista ja ohjausta. Se on myös henkilökohtaistamissuunnitelman tekemisen verkkotyökalu. Verkko-ohjaus.netiä on tehty kaksi eri versiota, jotka molemmat ovat edelleen tutkinnon suorittajien ja näyttötutkintotoimijoiden käytettävissä. Ensimmäisessä versiossa painottui opiskelu, ja se on sisällöllisesti raportoitu AiHe-raportissa Verkko-oppimisen käytäntöjä, malleja ja työkaluja (OPH, 2004). Toisesta versiosta, joka rakentuu kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen mallin mukaan, on esittely tässä raportissa. Verkko-ohjaus.netin tuottamisen lisäksi asiantuntijatyöryhmä on tukenut AiHe-hankkeita, joissa on pilotoitu tietoverkon käyttöä aikuisten näyttötutkintotoiminnassa. Näistä piloteista on julkaistu AiHeen www-sivuilla verkkoraportti ja tässä raportissa esitellään kokemuksia kolmesta muusta pilotista. AiHe-hankkeitten tukemiseen on liittynyt myös ns. puikkariverkosto, jossa on ollut toimijoita 14 AiHe-hankkeesta. Verkosto on kokoontunut 2 3 kertaa puolivuosittain sekä työskennellyt sähköpostilistan avulla. Verkostossa on käsitelty hankkeissa esillä olevia ajankohtaisia verkko-oppimisen asioita sekä verkko-ohjaus.netin kehittämisen kysymyksiä. 7

8 Asiantuntijatyöryhmä on myös järjestänyt verkko-ohjaus.netin perehdytyskoulutuksia. Tässä raportissa tuodaan esille seuraavat asiantuntijatyöryhmän työskentelyn aiheet: verkko-ohjaus.netin esittely artikkeli henkilökohtaistamisesta verkossa kolmen verkkopilotin kuvaukset artikkelit ryhmänohjauksesta verkossa. 8 verkko-oppiminen ja ohjaus

9 Mitä? Asiantuntijaryhmän keskeisin tuotos AiHe-projektissa on verkko-ohjaus. net sivusto. Ensimmäisessä versiossa painottui opiskeluprosessi. Toisessa, uudistetussa versiossa sivusto rakentuu näyttötutkintoiminnan kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen pohjalta. Molemmat versiot ovat käytettävissä sivustolla osoitteessa Uudistetussa versiossa sivusto rakentuu hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen ympärille. Kaikki vaiheet on mallinnettu, ja mallinnusten osista pääsee niiden tarkempiin kuvauksiin sekä ohjaaviin tehtäviin. Henkilökohtaistamisen kolmivaiheistuksen Verkko-ohjaus.net Etusivu Hakeutuminen Tutkinnon suorittaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tutkinnon perusteet Itsetuntemus Osaamisen tunnistaminen Osoitettu osaaminen Saavutettu osaaminen Tutkintovalinta Koulutusmuoto Rahoitusmuoto Tutkinnon suorittamisen suunnittelu / siihen valmistautuminen Osaamisen tunnustaminen Näyttö Tutkinto Minä oppijana Alaan perehtyminen Valinnat / ammattitaidon hankkiminen Opiskeluympäristöt verkko-ohjaus.net Opiskelumuodot Opiskelumenetelmät Hakeutuminen / perehdytys Kuva 1. Verkko-ohjaus.netin etusivua 9

10 lisäksi sivustolla on alasivu tutkinnon suorittajalle tärkeisiin kontakteihin eli niihin ihmisiin, joiden kanssa yhteistyö tutkinnon suorittamisessa on keskeistä. Sivustolta löytyvät alasivut myös henkilökohtaistamisen toteutumisen palautejärjestelmään, henkilökohtaistamiseen verkossa sekä ryhmänohjaukseen verkossa. Kenelle? Verkko-ohjaus.net on ensisijaisesti tarkoitettu näyttötutkintoihin hakeutuville, tutkinnon suorittajille ja ammatillisille aikuisopiskelijoille. Se toimii myös näyttötutkintomestareitten (kouluttajien ja ohjaajien), työpaikkaohjaajien sekä tutkintojen arvioijien tukisivustona. Ennen kaikkea sivusto on ohjauksellinen työkalu kaikille näyttötutkintotoimijoille. Miten käytetään? Verkko-ohjaus.netiä voi käyttää sekä aikuisten näyttötutkintotoimintaan perehdyttämiseen että kolmivaiheisen näyttötutkintoiminnan henkilökohtaistamisen toteuttamiseen. Sivustolla on mallinnettu kolmivaiheinen näyttötutkintotoiminta. Jokaisesta kolmesta vaihemallista pääsee vaiheen olennaisia tekijöitä kuvaaviin teksteihin. Tekstit johdattavat sisältöihin perehtymiseen ja henkilökohtaistamisen aiheisiin. Tekstien yhteydessä on usein linkkejä niitä laajempiin aiheitten sisältöaineistoihin. Tekstien yhteydessä on myös tehtävät aiheesta riippuen hakijalle, tutkinnon suorittajalle, ohjaajana ja kouluttajana toimivalle näyttötutkintomestarille, työpaikkaohjaajalle ja arvioijalle. Tehtävissä otetaan esille kuhunkin aiheeseen liittyviä olennaisia henkilökohtaistamisen kysymyksiä. Tehtäviä tekemällä toimijat (tutkinnon suorittaja, ohjaaja jne.) voivat tarkemmin selvittää itselleen aiheeseen liittyvät henkilökohtaistamisen asiat. Kokonaisuudessaan tehtävät muodostavat ainekset henkilökohtaistamissuunnitelman tekemiselle (hakeutumisvaiheen ohjaustarve ja -tavat, tutkinnon suorittamisen suunnittelu ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen suunnittelu). Tarvittaessa verkko-ohjaus.netiä voidaan soveltaen käyttää henkilökohtaistamissuunnitelman tekemisen ja päivittämisen ympäristönä, sillä tehtävävastaukset voidaan tallentaa henkilökohtaisesti tietokantaan, josta ne voidaan uudelleen hakea esille ja päivittää ne. 10 verkko-oppiminen ja ohjaus

11 Seuraavaksi kuvataan yksityiskohtaisesti verkko-ohjaus.netin sisällöt ja toiminnot. Hakeutumisvaihe Hakeutumisvaiheeseen sisältyvät tutkintovalinta rahoitutusmuoto koulutusmuoto ohjauksen ja tuen tarve itsetuntemus osaamisen tunnistaminen (osoitettu ja saavutettu osaaminen) osaamisen tunnustaminen niihin liittyvä perehdytys ja ohjaus/tuki , 13:39 inen itaidon Hakeutuminen t minen n en isen aminen n idon t rehdytys jaus ja tuki inen / ohjaus aito / ohjaus n kontaktit sen ohtaistaminen Salasana: u äyttäjäksi! lasana? < Takaisin etusivulle Kuva 2. Hakeutumisvaiheen malli. Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: verkko-ohjaus.net 11

12 Tutkintovalinnassa kerrotaan olemassa olevien ammatillisten näyttötutkintojen valinnasta, rahoitusmuodossa esitellään mahdolliset tutkinnon suorittamisen rahoitusvaihtoehdot, koulutumuodossa esitellään erilaiset valittavissa olevat koulutusmuodot, ohjauksen ja tuen tarpeessa kuvataan mahdollisia ohjauksen ja tuen aiheita. Jokaisessa neljässä asiassa annetaan myös niihin liittyvät tehtävät hakijalle ja ohjaajalle. Itsetuntemuksessa esitellään seuraavia itsetuntemuksessa tärkeitä aihealueita: elämäntilanne, henkilökohtaiset voimavarat, itsearviointi ja palaute, suuntautuminen sekä itsensä tunnistaminen opiskelijana ja oppijana. Niissä jokaisessa on tehtävät hakijalle/tutkinnon suorittajalle, ohjaajalle ja työpaikkaohjaajalle. Osaamisen tunnistamisessa käydään läpi osaamisen tunnistamisen käsite sekä selvitetään, mitä tarkoittavat osoitettu ja saavutettu osaaminen. Myös niihin kaikkiin on tehtävät hakijalle ja ohjaajalle ja saavutetussa osaamisessa myös arvioijalle. Osaamisen tunnustamisessa kuvataan, mitä se virallisesti tarkoittaa, ja annetaan siihen liittyvä tehtävä tutkinnon suorittajalle. Perehdytyksessä sekä ohjauksessa/tuessa selvitetään, mitä ne tarkoittavat hakeutumisvaiheessa ja ohjataan tehtävien avulla hakeutuja ja ohjaaja niiden käyttämiseen konkreettisissa hakeutumistilanteissa. 12 verkko-oppiminen ja ohjaus

13 Tutkinnon suorittamisen vaihe Tutkinnon suorittamisen vaiheessa käydään läpi tutkinnon perusteet tutkinnon suorittamisen suunnittelu ja siihen valmistautuminen osaamisen tunnustaminen näyttö tutkinto niihin liittyvä ohjaus. Tutkinnon perusteissa selvitetään, mitä ne tarkoittavat, ja ohjataan kaikkien ammatillisten näyttötutkintojen perusteiden kuvauksiin. Tutkinnon suorittamisen suunnittelussa ja siihen valmistautumisessa käydään läpi suunnitteluun ja valmistautumiseen liittyvät olennaiset asiat, kuten näyttösuoritusta rakentava henkilökohtaistamissuunnitelma. Osaamisen tunnustamisessa määritellään, mihin se liittyy. Näytössä kuvataan, mitä näytöllä tarkoitetaan, ja tutkinnossa kiteytetään, mitä näyttötutkinnolla tarkoitetaan. Kaikkiin edellä mainittuihin kohtiin liittyy tehtävät tutkinnon suorittajalle, ohjaajalle ja arvioijalle. Ohjauksessa käsitellään tutkinnon suorittamisen vaiheeseen liittyvää ohjausta sekä määritetään ohjaustehtävät tutkinnon suorittajalle ja ohjaajalle , 13:42 inen taidon Tutkinnon suorittaminen minen en isen minen idon t ehdytys us ja tuki inen / ohjaus ito / ohjaus n kontaktit en htaistaminen Kuva 3. Tutkinnon suorittamisen vaiheen malli. < Takaisin etusivulle verkko-ohjaus.net Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: 13

14 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaihe Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheessa tarkastellaan perehtymistä itseensä oppijana opiskeltavaan alaan perehtymistä opiskeluympäristöjä opiskelumuotoja opiskelumenetelmiä ammattitaidon hankkimista vaiheeseen liittyvää ohjausta tavoitteiden ja suunnitelmien muutoksia mahdollisia ulkopuolisia tukitoimia. Itseensä perehtymisessä käsitellään oppimisvalmiuksia, oppijuutta ja oppimistaitoja. Opiskeltavaan alaan perehtymisessä esitellään koulutus- ja ammattialavaihtoehtoja. Opiskeluympäristöissä kuvataan oppilaitoksia, työpaikkoja ja harrastuksia kulttuurisina, sosiaalisina ja psyykkisinä ympäristöinä. Opiskelumuodoissa esitellään erilaisia opiskelun käytännön toteutustapoja ja opiskelumenetelmissä katsotaan esimerkiksi itseopiskelua , 13:43 on Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen en nen n ytys ja tuki / ohjaus / ohjaus ntaktit istaminen asana: < Takaisin etusivulle Kuva 4. Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen malli. Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: 14 verkko-oppiminen ja ohjaus

15 sekä ryhmä- ja vertaisryhmätyöskentelya ja verkko-opiskelua. Niissä kaikissa on tehtävät opiskelijalle ja ohjaajalle. Ammattitaidon hankkimisessa selvitetään ammattitaidon hankkimisen prosessia. Ohjauksessa sitä tarkastellaan ammattitaidon hankkimisvaiheessa niin opiskelijan, opettajan ja ohjaajan, työssä oppimisen ohjaajan kuin muiden asiantuntijoiden näkökulmista. Myös näissä on tehtävät asianomaisille toimijoille. Tavoitteiden ja suunnitelmien muutoksissa tuodaan esille, että henkilökohtaistamissuunnitelma elää myös ammatitaidon hankkimisen aikana. Ulkoisissa tukitoimissa ilmaistaan esimerkiksi opintososiaaliset tuet sekä oppimisvaikeuksiin ja kulttuuri- ja kielitaustaan liittyvät tukitoimet. Kyseisiin aiheisiin liittyy tehtäviä opiskelijalle, ohjaajalle ja työpaikkaohjaajalle. verkko-ohjaus.net 15

16 Tutkinnonsuorittajan kontaktit Verkko-ohjaus.netin alasivusto Tutkinnon suorittajan kontaktit on tarkoitettu aikuisille, joilla on jo työkokemusta ja jotka haluavat hankkia itselleen ammatillisen näyttötutkinnon joko ammattia vaihtaessaan tai tilanteessa, jossa heillä puuttuu tutkinto. Sivusto jakaantuu hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheisiin. Kussakin vaiheessa on olemassa sellaisia avainihmisiä, joihin tutkinnosta kiinnostuneen ihmisen on hyvä olla yhteydessä tutkintopolullaan. Sivustolla nimetään nämä ihmiset ja esitetään ne keskeiset asiat, joista tutkinnon suorittajan olisi hyvä kyseisten ihmisten kanssa keskustella. Seuraavaksi esitellään lyhyesti näiden kolmen vaiheen sivut. Tutkinnon suorittajan kontaktit Kuva 5. Tutkinnon suorittajan kontaktit hakeutumisvaiheessa. 16 verkko-oppiminen ja ohjaus

17 Hakeutumisvaiheessa ammatillisen näyttötutkinnon suorittamisesta kiinnostuneen ihmisen tärkeitä kontakteja ovat esimerkiksi läheiset (kumppani, perhe, ystävät) vertaiset (toiset hakeutujat ja ammatin etsijät) työpaikan työtoverit ja esimehet sekä esimerkiksi henkilöstöosaston ihmiset oppilaitosten (tutkinnon järjestäjien) opintotoimiston ihmiset, kouluttajat, ehkä puhelinvaihde, erilaisten projektien vastuuihmiset jne. työvoimaneuvoja oppisopimustarkastaja maahanmuuttovirkailija. Tutkinnon suorittajan kontaktit Hakeutumisen sivulla otetaan esille esimerkiksi se, että tutkinnosta kiinnostuneen on tärkeää keskustella perheenjäsentensä kanssa mahdollisesta tutkinnon suorittamisestaan ja pyrkiä tekemään siitä koko perheen yhteinen päätös. Näin tutkinnon suorittaja voi saada lähiympäristöstään parhaan mahdollisen tuen tutkintotyöskentelylleen. Kuva 6. Tutkinnon suorittajan kontaktit tutkinnon suorittamisen vaiheessa. verkko-ohjaus.net 17

18 Tutkinnon suorittajan kontaktit Työvoimatoimistossa esimerkiksi työvoimaneuvoja on keskeinen ihminen tutkintovaihtoehtoja ja tutkinnon suorittamisen rahoitusta mietittäessä. Sivustolla johdatetaan tutkinnosta kiinnostunut kyselemään työvoimaneuvojalta ohjeita ja neuvoja mahdolliselle tutkintopolulleen. Tutkinnon suorittamisen vaiheessa tutkintoa suorittavalle tärkeitä ihmisiä ovat läheiset vertaiset työpaikan työpaikkaohjaaja, näyttövastaava, työpaikka-arvioija ja koko työyhteisö oppilaitoksessa näyttötutkintomestari (kouluttaja), tutkintosihteeri, näyttövastaava, aikuiskoulutusvastaava tms. ja oppilaitoksen arvioija rahoittajan neuvojat, tutkintokummit tms. Kuva 7. Tutkinnon suorittajan kontaktit ammattitaidon hankkimisen vaiheessa. 18 verkko-oppiminen ja ohjaus

19 Oppilaitoksessa esimerkiksi näyttötutkintomestari (kouluttaja) ja näyttövastaava ovat tutkinnon suorittajan keskeisiä ohjaushenkilöitä tutkinnon suorittamista suunniteltaessa. Ja vastaavasti työpaikalla työpaikkaohjaaja ja työpaikan näyttövastaava auttavat tutkinnon suorittajaa näyttönsä suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ammattitaidon hankkimisvaiheessa opiskelun tms. arjessa tutkinnon suorittajalle tärkeitä ihmisiä ovat hänen omat läheiset ihmisensä ja toiset opiskelijat samalla tavalla kuin hakeutumisen ja tutkinnon suorittamisen vaiheissa. Työpaikalla merkittäviä ihmisiä ovat työpaikkaohjaaja ja koko työyhteisö, jotka edesauttavat työpaikalla tapahtuvaa opiskelua eli työssä oppimista. Oppilaitoksessa tutkinnon suorittajaa tukevat ohjaavat opettajat ja asiantuntijaopettajat sekä mahdollisesti erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Myös tietopalvelu (erilaisen opastavan ja neuvovan tiedon antaja) voi olla tässä vaiheessa tutkinnon suorittajalle keskeinen ihmisjoukko. verkko-ohjaus.net 19

20 Henkilökohtaistamisen palautejärjestelmä Henkilökohtaistamisen palautejärjestelmässä tutkinnon suorittajat antavat palautetta henkilökohtaistamisen onnistumisesta kaikissa kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen vaiheissa. Jokaisesta vaiheesta on oma palautelomakkeensa. Tutkinnon suorittaja käy läpi ohjaavan näyttötutkintomestarinsa kanssa palautelomakkeet ja tallentaa vastauksensa tietokantaan. Tietokannasta voidaan sitten tehdä hakuja tutkinnon suorittajaryhmittäin, tutkinnoittain, koulutuksen järjestäjittäin, tutkinnon järjestäjittäin sekä koulutusmuodoittain (työvoimakoulutus, omaehtoinen koulutus jne.) sekä valtakunnallisesti. Palautejärjestelmä on kehitetty Oulaisten ammattiopiston, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, kanssa. Palautetieto kertoo henkilökohtaistamisen onnistumisesta kussakin vaiheessa sekä koko tutkintoprosessissa. Eri vaiheista saadaan palautetietoa siitä, miten henkilökohtaistaminen on hakeutumisen vaiheessa toteutunut tutkintovalinnassa, yhteistyössä eri tutkintotoimijoiden ja hakeutujan kesken, osaamisen tunnistamisessa, tuen ja ohjauksen saamisessa sekä toiminnan kehittämisessä hakeutumisvaiheessa miten henkilökohtaistaminen on tutkinnon suorittamisen vaiheessa onnistunut näyttösuunnitelman tekemisessä, tuen ja ohjauksen saamisessa, ammattitaidon arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä tutkinnon suorittamisen vaiheessa miten henkilökohtaistaminen on ammattitaidon hankkimisen vaiheessa toteutunut osallistumisvalmiuksien selvittämisessä, ammattitaidon hankkimisessa (opetuksessa), tuen ja ohjauksen saamisessa, oppimisen arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä ammattitaidon hankkimisen vaiheessa. 20 verkko-oppiminen ja ohjaus

21 Koko kolmivaiheisen tutkintoprosessin sisällä saadaan erikseen vielä tietoa siitä, miten tuki ja ohjaus kokonaisuutena on onnistunut ja miten tutkinnon järjestäjä huolehtii tutkintotoiminnan ja henkilökohtaistamisen kehittämisestä. Palautetiedon tarkastelua ja hyväksikäyttöä varten koulutuksen ja tutkinnonjärjestäjät saavat pyytäessään Opetushallitukselta itselleen tunnukset, joilla ne voivat hakea itseään koskevat palautetiedot. Valtakunnallisen, kaikkia koulutuksen- ja tutkinnonjärjestäjiä koskevan palautetiedon kerää ja hyödyntää myös Opetushallitus kehittämiskäyttöön. Verkko-ohjaus.net - palautekysely , 16:15 Henkilökohtaistamisen palautekyselyt TUTKINNON SUORITTAJAN PALAUTE HAKEUTUMISVAIHEESTA Henkilökohtaistaminen hakeutumisvaiheessa tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja muut lähtökohdat, tavoiteltu tutkinto- ja koulutustarve sekä ohjauksen ja henkilökohtaisten tukitoimien tarve. Arvioi, miten hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkansa. 1= erittäin huonosti, 2= huonosti, 3= kohtalaisesti, 4= hyvin, 5= erittäin hyvin, 0= en osaa sanoa Väittämä Tutkintovalinta 1 Tutkinto- ja koulutustarpeeni on kanssani selvitetty Odotukseni ja toiveeni näyttötutkinnon suorittamisesta onkanssani selvitetty. Elämäntilanteessani tutkinnon suorittamiseen ja ammattitaidon hankkimiseen vaikuttavat asiat on kanssani selvitetty. Yhteistyössä kanssani on valittu minulle sopiva näyttötutkinto ( perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto). Yhteistyö Työnantajani kanssa on tehty riittävästi yhteistyötä tutkintojärjestelyissä. Minun ja työpaikkani ammattitaidon kehittämistarpeita on sovitettu yhteen. Työpaikkani soveltuvuus toimia näyttötutkintoja -oppimisympäristönä on selvitetty. Tutkintoni ja tarvittavan ammattitaidon hankinnan rahoittajan kanssa on tehty yhteistyötä. Minulle on selvitetty muiden soveltuvien tutkinnon ja koulutuksen järjestäjien käyttö tutkinnon suorittamisessa tai ammattaidon hankkimisessa. Osaamisen tunnistaminen Kuva 8. Esimerkki palautelomakkeesta. 1 Minua on ohjattu perehtymään tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 2 Osaamiseni tunnistamisessa on otettu huomioon itsearviointini. Asiantuntijan tai työpaikkani edustajan käyttö aikaisemman verkko-ohjaus.net 3 ammattitaitoni arvioinnissa ja osaamiseni tunnistamisessa on ollut mahdollista. 4 Työtodistukseni ja selvitykset aikaisemmasta työkokemuksestani on 21

22 ki hjaus jaus ktit Opiskelun henkilökohtaistaminen verkossa Verkko-ohjaus.netin kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa korostui opiskeluprosessi. Tällöin tarkasteltiin myös opiskelun henkilökohtaistamista verkossa. Uudessa verkko-ohjaus.netissä painottuu kolmivaiheinen näyttötutkintotoiminta, mutta opiskelun henkilökohtaistaminen verkossa on uudessa versiossa sisällytetty verkko-ohjaus.netiin omana alasivustonaan. Verkko-oppiminen Näillä sivuilla tarkastellaan verkko-oppimista, verkko-opiskelua, verkkoopetusta ja verkko-ohjausta mallinnusten avulla. Seuraavaksi esitellään lyhyesti syntyy nämä mallit. kokemuksellisen oppimisen eli sen miten oppiminen verkossa koetaan ja Verkko-oppiminen oppimiskehyksen eli oppimista auttavien järjestelyjen jännitteessä. Sellaisenaan verkko-oppiminen pyrkii hajoamaan Verkko-oppimisessa (siihen ei saa kosketusta) on keskeistä ja kokemus siksi severkossa tarvitseeoppimisesta tuekseen vahvan sekä verkkoon jarakennettu koulutuksellisen oppimiskehys oppimiskehyksen ja se, miten tukemana ohjaus (henkilökohtaistami- verkko-oppija oppii oppimiskehyksen. Henkilökohtaisen vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa. Opittava eli oppimissisällöt tulevat oppijalle nen) niiden sisällä tapahtuu. merkityksellisiksi asioiksi ja hän ymmärtää ne oman kokemuksensa pohjalta. Verkko-oppimisessa tä ymmärtämisprosessia kuvaavat vapauden ja epävarmuuden, ennakoimattomuuden ja keskeneräisyyden sekä osallistumisen ja johtajattomuuden kokemukset. inen na: ksi!? < Takaisin opiskelun henkilökohtaistamiseen verkossa Kuva 9. Verkko-oppimisen malli. Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: 22 verkko-oppiminen ja ohjaus

23 on en Verkko-opiskelu Verkko-opiskelu ja sen tukeminen etenee materiaalien käytöstä verkossa tapahtuvaan yhteiseen työskentelyyn. Tukeminen voi tapahtua teknisesti ja verkossa olevien ohjaavien ihmisten toimesta. Verkossa voi opiskella yksin tai ryhmässä. Verkko-opiskelulla tarkoitetaan eri yhteyksissä erilaisia asioita. Verkkoa voidaan esim. käyttää materiaalipankkina tai sen tarjoamia resursseja voidaan hyödyntää muutoin lähiopetuksen ohessa tai sen tukena. Varsinaisesta verkko-opiskelusta voidaan kuitenkin puhua lähinnä silloin, kun pääosa opiskelun vuorovaikutuksesta toteutuu verkossa. Vuorovaikutus voi olla teknistä tai inhimillistä - tai siinä voi yhdistyä molemmat. Verkko-opiskelu voi olla yksinopiskelua tai ryhmäopiskelua ja sen didaktiset toteuttamismuodot voivat vaihdella materiaali- ja tehtäväkeskeisistä osallistuja- ja vuorovaikutuskeskeisiin. nen n ytys ja tuki / ohjaus / ohjaus ntaktit istaminen asana: < Takaisin opiskelun henkilökohtaistamiseen verkossa Kuva 10. Verkko-opiskelun malli. Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: äjäksi! ana? verkko-ohjaus.net 23

24 ys tuki / ohjaus ohjaus taktit tunteminen niin siitä nousevat tarpeet ja tavoitteet kuin toteutuksen reunaehdot. Suunnittelun valintoihin ja päätöksiin vaikuttavat näiden ulkoisten tekijöiden lisäksi aina myös omat käsitykset oppimisesta, ihmisestä ja tiedosta. Ne olisi myös hyvä tehdä näkyviksi. n Verkko-opetuksen Verkko-opetus toteutus perustuu voidaan vähintäänkin organisoida kahdelle strukturoidusti, dimensiolle: vuorovaikutukselle puolistrukturoidusti, (punainen nuoli) ja didaktis-pedagogisen rakenteelle (sininen nuoli). Ne liittyvät toisiinsa ja näyttäytyvät erilaisissa verkko-opetuksen avoimesti toteutusmalleissa tai emergentisti. erilailla painottuneina. Näissä jokaisessa Strukturoiduissa verkko-opetustoteutuksessa ja puolistrukturoidussa malleissa korostuvat ohjaus verkon tapahtuu teknis-välineellinen omalla tavallaan. käyttöhenkilökohtaistamistarpeen ja valmiiden sisältöjen omaksuminen. sekä opiskeltavan asian mukaan verkko-opetus on mielekästä toteuttaa eri tavoin. Avoimessa ja emergentissä mallissa korostuvat verkon inhimillinen ja vuorovaikutuksellinen toiminta, jossa osallistujat yhdessä tuottavat tietämystä. Nämä neljä mallia ovat kuitenkin käsitteellisiä yksinkertaistuksia, eivätkä sellaisenaan edusta elävää elämää: dimensioiden merkitykset ja painotukset voivat vaihdella monella muullakin tavalla. aminen ana: jäksi! a? < Takaisin opiskelun henkilökohtaistamiseen verkossa Kuva 11. Verkko-opetuksen malli. Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: /index.php?sivu=verkkoopetus Sivu 1 / 1 24 verkko-oppiminen ja ohjaus

25 en aidon inen n Verkko-ohjaus Verkko-oppimista, -opiskelua ja -opetusta tukeva ohjaus voidaan jäsentää vuorovaikutukselliseksi ohjaukseksi, reflektiiviseksi ohjaukseksi ja toiminnalliseksi liittyvät ohjaukseksi. toisaaltaensin verkonmainitussa tekniseen hallintaan henkilökohtaistaminen ja oman alan osaamiseen, suuntau- mutta Verkko-ohjaustaidot erityisesti verkkotyöskentelyn tuu sosiaaliseen osallistumisprosessiin, luonteeseen ja niihin erityiskysymyksiin, toiseksi mainitussa joitaopittavan vuorovaikutuksellinen ymmärtämiseen ja viimeksi mainitussa verkkotyöskentelyn ohjeistamiseen. verkkotyöskentely asettaa osallistujilleen - niin yksilöinä kuin virtuaalisen ryhmän jäseninä. Verkkoohjauksen peruslähtökohdat nousevat nimenomaan osallistujakeskeisestä, tasavertaisesta toiminnasta ja sen mahdollistamisesta, ylläpitämisestä ja tukemisesta. en minen don hdytys us ja tuki en / ohjaus ito / ohjaus kontaktit n taistaminen alasana: yttäjäksi! asana? < Takaisin opiskelun henkilökohtaistamiseen verkossa Kuva 12. Verkko-ohjauksen malli. Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: verkko-ohjaus.net 25

26 pekka ihanainen & sanna ruhalahti & päivi mäkinen Henkilökohtaistaminen pekka ihanainen Tutkinnon suorittajan kohtaaminen verkossa Verkossa tapahtuvan henkilökohtaistamisen onnistumisen edellytys on yhteyden syntyminen tutkinnon suorittajan ja ohjaajan (näyttötutkintomestarin, opettajan, työpaikkaohjaajan, arvioijan tms.) välille. Yhteys voi saada alkunsa ohjaajan yhteydenotosta (yleensä sähköpostilla) tai tutkinnon suorittajan viestistä (sähköpostilla tai jollakin www-foorumilla). Tämä ensimmäinen kontakti on ratkaiseva avaus verkossa tapahtuvalle henkilökohtaistamiselle. Siinä on olennaista, että tutkinnon suorittaja saa kokemuksen, että hänet on huomattu yksilöllisenä persoonana, että hänet on huomattu henkilökohtaisesti. Tällaisissa ensikontaktiviesteissä tutkinnon suorittajaa lähestytään esimerkiksi seuraavasti: Kuulin, että sinä, Pekka, olet kiinnostunut..., Kiitos yhteydenotostasi, Pekka, kerron mielelläni... Olennaista on, että ohjaaja omalla persoonallisella tavallaan kohtaa, ottaa vastaan, huomaa tutkinnon suorittajan ensimmäisissä viesteissä. Tärkeää on myös, että vastaukset ja yhteydenotot tapahtuvat riittävän nopeasti. Ajallinen viive ensikontakteissa heikentää yhteyden syntymistä. Kun tutkinnon suorittajan ja ohjaajan välille on syntynyt yhteys, kohtaamisen jatkuvuuden ylläpitämisessä on tärkeintä läsnäolokokemuksen tuottaminen tutkinnon suorittajalle. Tämä liittyy niin kahdenkeskiseen verkkokanssakäymiseen kuin ryhmässä tapahtuvaan monenkeskiseen vuorovaikutukseen. 26 verkko-oppiminen ja ohjaus

27 Läsnäolokokemuksen tuottaminen tarkoittaa sitä, että tutkinnon suorittaja verkossa ollen huomaa, että ohjaaja seuraa yksilöitten tekemisiä (pieniä viestejä, esim. Tuo oli mukavasti sanottu..., Huomasin, että olet tehnyt... jne.) antaa riittävän nopeasti palautetta ( Onnistuit hyvin..., Voitko tarkentaa... jne.), osallistuu tarvittaessa itse ( Tähän haluaisin sanoa..., Tässä linkki, josta itse löysin..., Olen tehnyt seuraavan jäsennyksen... jne.) kertoo silloin tällöin myös itsestään ihmisenä ( Viikonlopun auringonpaisteessa hiihtelin jäällä, ja siitä sain energiaa..., Olen ollut niin harmistunut, että..., Aikuiset poikani tulivat käymään, ja... jne.). Läsnäolokokemuksen tuottaminen ja ylläpitäminen on perusta, jonka päälle rakentuu muu sisällöllinen vuorovaikutus tutkinnon suorittajan kanssa. Siihen täytyy verkkohenkilökohtaistamisessa tietoisesti kiinnittää huomiota, sillä verkossa kontaktointi helposti laimenee ja typistyy, ja siitä voi seurata yhteyden katkeaminen, ellei tutkinnon suorittaja koe, että ohjaaja on lähellä ja osallistuu tarvittaessa verkkotoimintaan. Kolmivaiheisen näyttötutkintotoiminnan henkilökohtaistaminen verkossa Näyttötutkintoon hakeutumisen, varsinaisen tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen verkossa on tiedon välittämistä sekä ohjausta ja tukea tutkinnon suorittamiseen osallistuvalle henkilölle ihmisenä ja tutkinnon suorittajana. Tiedon välittäminen sekä ohjaus ja tuki liittyvät tutkinnon suorittamisen kolmeen vaiheeseen, ja verkossa ne voidaan toteuttaa pääasiassa www. verkko-ohjaus.net, ja -sivustojen avulla. Verkko-ohjaus.net-sivuston ja sen käytön esittely on tässä raportissa (ks. luku Verkko-ohjaus.net). Osaan.fi-sivustolla tutkinnon suorittaja voi itsenäisesti suorittaa oman osaamisensa itsearvioinnin häntä itseään kiinnostavissa ammatillisissa näyttötutkinnoissa. Itsenäisen työskentelyn rinnalla sivustoa on hyvä käyttää yhdessä ohjaajan kanssa. Henkilökohtaistamisen näkökulmasta osaan. fi-sivuston käyttö ohjatusti on mielekkäämpää kuin sen omatoiminen käyttö. Vuorovaikutuksessa tutkinnon suorittajan kanssa ohjaaja voi selittää tutkintojen osaamiskuvauksia tutkinnon suorittajalle sekä antaa hänelle aitoihin osaamistilanteisiin kytkettyjä esimerkkejä tutkinnossa vaadittavasta osaamisesta. henkilökohtaistaminen verkossa 27

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan Aikuisopistossa 1.6.2007 alkaen HENKILÖKOHTAISTETTU NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI HAKEUTUMISVAIHE NÄYTTÖTUTKINNON SUORITUKSESSA

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op Koulutuksen sisältösuunnitelma Maanantai 22.11.2010 Klo 9-11.30 Koulutukseen osallistujat Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt Ennakkotehtävä; mitä tiedän henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ohjauksen vastuut ja järjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Mitä on? Ohjauksen tavoitteet Ohjauksen toteutus Ohjaus on tutkinnon suorittajan opastamista ja auttamista tutkinnon suorittamiseen.

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

MENESTYS SYNTYY OSAAMISESTA HENKILÖKOHTAISTAMISEN OPAS

MENESTYS SYNTYY OSAAMISESTA HENKILÖKOHTAISTAMISEN OPAS MENESTYS SYNTYY OSAAMISESTA HENKILÖKOHTAISTAMISEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. HENKILÖKOHTAISTAMISEN VAIHEET... 2 3. HENKILÖKOHTAISTAMISEN MENETELMÄT... 3 4. OHJAUS KOULUTUSALOILLA... 4 5.

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä?

Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä? Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä? Millä tavalla nämä kysymykset liittyvät koulutuksen ja työelämän yhteistyön

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 Päivi Kalliokoski, projektipäällikkö paivi.kalliokoski@omnia.fi Haasteet - lähtötilanne Työpaikalla tapahtuva koulutus

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

AOTT -mestari täydennyskoulutus

AOTT -mestari täydennyskoulutus AOTT -mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä... 4 3. Koulutuksen kohderyhmä... 4 4. Valmistava koulutus... 5 5. Ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kohteet

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN

AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN PROGRADU-TUTKIELMA Kysely tehty lukuvuonna 2009-2010 Vastauksia tuli 34 kappaletta, kysely lähetettiin 124 henkilölle Menossa siinä vaiheessa kokeiluvaiheen viimeinen

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Miten koukutamme oppimaan? Minkälaisilla pedagogisilla ratkaisuilla voitaisiin vahvistaa työelämäläheistä

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Työelämälähtöiset oppimistulokset ja opiskelijalähtöisyys lähtökohtina Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Riitta Karusaari

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja. Miten EVCET tukee prosessia?

Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja. Miten EVCET tukee prosessia? Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja Miten EVCET tukee prosessia? Kirsi Lounela, kansainvälisten asioiden päällikkö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Kansallinen tahtotila siirtyä kaikessa tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän yksi keskeisistä periaatteista on kolmikantaisuus Missä kolmikantaisuus näkyy tutkintojen perusteiden laadinnassa koulutustoimikunnissa

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV OPETUSHALLITUS Moniste 2/2004 Opetushallitus Kansi: Studio Viiva Oy Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2017-6 (nid.) ISBN 952-13-2018-4

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot