Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä. Verkko-oppiminen ja ohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä. Verkko-oppiminen ja ohjaus"

Transkriptio

1 Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä Verkko-oppiminen ja ohjaus AiHe-projektin tuloksia 2006

2 Opetushallitus ja tekijät Kansi: Studio Viiva Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN (nid.) ISBN (pdf) Hakapaino Oy, Helsinki 2006

3 AiHe-projekti keskittyi kuuden vuoden ajan kehittämään näyttötutkintotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta henkilökohtaistamisen avulla. Yksi keskeinen kehittämisen kohde oli verkko-oppiminen ja ohjaus sekä niiden käyttöönotto näyttötutkintotoiminnassa. Sitä varten perustettiin asiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä oli aikuisten näyttötutkintotoimintaan liittyvien verkko-oppimisen käytäntöjen ja kokemusten kartoittaminen henkilökohtaistamista tukevan oppimisen ja ammattitaidon arvioinnin mallin kehittäminen ja pilotointi työkalujen kehittäminen ja pilotointi verkko-oppimisen ohjauksen sivuston sisällön tuottaminen. Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmään ovat kuuluneet kasvatustieteen lisensiaatti Pekka Ihanainen, IhaNova Oy, kasvatustieteen maisteri Päivi Mäkinen, Opengate, rehtori Antti Keskinen, Kaarilan lukio, Tampere, lehtori Seija Rannikko, Oulaisten ammattiopisto, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, lehtori Pentti Hietala, Tampereen yliopisto, vuoden 2003 loppuun saakka ja projektipäällikkö Sanna Ruhalahti, Porin ammatillinen aikuiskoulutuskeskus 2005 alkaen. Asiantuntijatyöryhmän työstä on ilmestynyt ensimmäinen raportti vuonna Toinen raportti on nyt käsissäsi. Raportissa kuvataan AiHe-hankkeiden kanssa yhteistyössä kehitettyjä verkko-oppimisen ja ohjauksen työvälineitä, malleja ja mekanismeja. Merkille pantavaa on se, että verkko-oppimisen ja ohjauksen kehittämisessä onnistui hyvin AiHe-hankkeiden ja asiantuntijatyöryhmän yhteistyö ja se tuotti sekä verkko-oppimisen ja ohjauksen työvälineen että palautteen antamisen työvälineen. Myös välineiden kehittämisen pohdinta ja taus-

4 ta-ajattelu verkko-oppimisen ja ohjauksen teoriasta antaa asiantuntijoille virikkeitä omaan työhön. Aikuisten tutkinnon suorittajien ja opiskelijoiden tulevaisuudessa on verkko-oppiminen ja ohjaus luonnollinen työympäristö tai ainakin yksi vahva vaihtoehto erilaisten oppimis- ja ohjaustarjontojen joukossa. Verkkopalvelujen tuottaminen ja niiden tarjoaminen tutkinnon suorittajien ja opiskelijoiden käyttöön on haaste tutkinnon- ja koulutuksen järjestäjille. AiHeprojektissa kehitetyistä välineistä ja malleista toivomme olevan hyötyä aikuisten tutkinto- ja oppimispalvelujen kehittämisessä. Tämän raportin toivomme kuluvan verkko-oppimisen ja ohjauksen käyttäjien käsissä. Helsingissä Risto Hakkarainen AiHe-ohjausryhmän puheenjohtaja Aino Rikkinen projektipäällikkö verkko-oppiminen ja ohjaus

5 Johdanto 7 Verkko-ohjaus.net 9 Henkilökohtaistaminen verkossa 26 pekka ihanainen Tutkinnon suorittajan kohtaaminen verkossa 26 sanna ruhalahti Verkko-opettajan henkilökohtaistava työote 29 päivi mäkinen Henkilökohtaistaminen oppimisprosessissa 37 ari pasori Oppia metallissa henkilökohtaisia oppiuria levyseppähitsaajan verkkokoulutuksessa 40 leena parker Henkilökohtaistaminen ja ohjaus työvoimapoliittisessa verkkokoulutuksessa 46 anne-mari vanninen Verkko-opetus ja henkilökohtaistaminen Jyväskylän aikuisopiston sosiaali- ja terveysalalla 55 pekka ihanainen Ryhmän ohjaus verkossa 64 päivi mäkinen YHDESSÄ OPPIMISEN TAITO haasteena ryhmän ohjaus verkossa 84

6 6 verkko-oppiminen ja ohjaus

7 Asiantuntijatyöryhmän työ aloitettiin kartoittamalla verkko-oppimisen käytäntöjä ja kokemuksia. Tulokset on raportoitu AiHe-projektin www-sivuilla otsikolla Ammatillisen aikuiskoulutuksen verkko-oppimisen käytäntöjen ja kokemusten kartoitus.työryhmän keskeisin toiminta oli verkkoohjaus.net-sivuston tuottaminen tietoverkkoon (www.verkko-ohjaus.net). Sivusto tukee oppimisen ja ammattitaidon arviointia sekä verkossa tapahtuvaa henkilökohtaistamista ja ohjausta. Se on myös henkilökohtaistamissuunnitelman tekemisen verkkotyökalu. Verkko-ohjaus.netiä on tehty kaksi eri versiota, jotka molemmat ovat edelleen tutkinnon suorittajien ja näyttötutkintotoimijoiden käytettävissä. Ensimmäisessä versiossa painottui opiskelu, ja se on sisällöllisesti raportoitu AiHe-raportissa Verkko-oppimisen käytäntöjä, malleja ja työkaluja (OPH, 2004). Toisesta versiosta, joka rakentuu kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen mallin mukaan, on esittely tässä raportissa. Verkko-ohjaus.netin tuottamisen lisäksi asiantuntijatyöryhmä on tukenut AiHe-hankkeita, joissa on pilotoitu tietoverkon käyttöä aikuisten näyttötutkintotoiminnassa. Näistä piloteista on julkaistu AiHeen www-sivuilla verkkoraportti ja tässä raportissa esitellään kokemuksia kolmesta muusta pilotista. AiHe-hankkeitten tukemiseen on liittynyt myös ns. puikkariverkosto, jossa on ollut toimijoita 14 AiHe-hankkeesta. Verkosto on kokoontunut 2 3 kertaa puolivuosittain sekä työskennellyt sähköpostilistan avulla. Verkostossa on käsitelty hankkeissa esillä olevia ajankohtaisia verkko-oppimisen asioita sekä verkko-ohjaus.netin kehittämisen kysymyksiä. 7

8 Asiantuntijatyöryhmä on myös järjestänyt verkko-ohjaus.netin perehdytyskoulutuksia. Tässä raportissa tuodaan esille seuraavat asiantuntijatyöryhmän työskentelyn aiheet: verkko-ohjaus.netin esittely artikkeli henkilökohtaistamisesta verkossa kolmen verkkopilotin kuvaukset artikkelit ryhmänohjauksesta verkossa. 8 verkko-oppiminen ja ohjaus

9 Mitä? Asiantuntijaryhmän keskeisin tuotos AiHe-projektissa on verkko-ohjaus. net sivusto. Ensimmäisessä versiossa painottui opiskeluprosessi. Toisessa, uudistetussa versiossa sivusto rakentuu näyttötutkintoiminnan kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen pohjalta. Molemmat versiot ovat käytettävissä sivustolla osoitteessa Uudistetussa versiossa sivusto rakentuu hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen ympärille. Kaikki vaiheet on mallinnettu, ja mallinnusten osista pääsee niiden tarkempiin kuvauksiin sekä ohjaaviin tehtäviin. Henkilökohtaistamisen kolmivaiheistuksen Verkko-ohjaus.net Etusivu Hakeutuminen Tutkinnon suorittaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tutkinnon perusteet Itsetuntemus Osaamisen tunnistaminen Osoitettu osaaminen Saavutettu osaaminen Tutkintovalinta Koulutusmuoto Rahoitusmuoto Tutkinnon suorittamisen suunnittelu / siihen valmistautuminen Osaamisen tunnustaminen Näyttö Tutkinto Minä oppijana Alaan perehtyminen Valinnat / ammattitaidon hankkiminen Opiskeluympäristöt verkko-ohjaus.net Opiskelumuodot Opiskelumenetelmät Hakeutuminen / perehdytys Kuva 1. Verkko-ohjaus.netin etusivua 9

10 lisäksi sivustolla on alasivu tutkinnon suorittajalle tärkeisiin kontakteihin eli niihin ihmisiin, joiden kanssa yhteistyö tutkinnon suorittamisessa on keskeistä. Sivustolta löytyvät alasivut myös henkilökohtaistamisen toteutumisen palautejärjestelmään, henkilökohtaistamiseen verkossa sekä ryhmänohjaukseen verkossa. Kenelle? Verkko-ohjaus.net on ensisijaisesti tarkoitettu näyttötutkintoihin hakeutuville, tutkinnon suorittajille ja ammatillisille aikuisopiskelijoille. Se toimii myös näyttötutkintomestareitten (kouluttajien ja ohjaajien), työpaikkaohjaajien sekä tutkintojen arvioijien tukisivustona. Ennen kaikkea sivusto on ohjauksellinen työkalu kaikille näyttötutkintotoimijoille. Miten käytetään? Verkko-ohjaus.netiä voi käyttää sekä aikuisten näyttötutkintotoimintaan perehdyttämiseen että kolmivaiheisen näyttötutkintoiminnan henkilökohtaistamisen toteuttamiseen. Sivustolla on mallinnettu kolmivaiheinen näyttötutkintotoiminta. Jokaisesta kolmesta vaihemallista pääsee vaiheen olennaisia tekijöitä kuvaaviin teksteihin. Tekstit johdattavat sisältöihin perehtymiseen ja henkilökohtaistamisen aiheisiin. Tekstien yhteydessä on usein linkkejä niitä laajempiin aiheitten sisältöaineistoihin. Tekstien yhteydessä on myös tehtävät aiheesta riippuen hakijalle, tutkinnon suorittajalle, ohjaajana ja kouluttajana toimivalle näyttötutkintomestarille, työpaikkaohjaajalle ja arvioijalle. Tehtävissä otetaan esille kuhunkin aiheeseen liittyviä olennaisia henkilökohtaistamisen kysymyksiä. Tehtäviä tekemällä toimijat (tutkinnon suorittaja, ohjaaja jne.) voivat tarkemmin selvittää itselleen aiheeseen liittyvät henkilökohtaistamisen asiat. Kokonaisuudessaan tehtävät muodostavat ainekset henkilökohtaistamissuunnitelman tekemiselle (hakeutumisvaiheen ohjaustarve ja -tavat, tutkinnon suorittamisen suunnittelu ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen suunnittelu). Tarvittaessa verkko-ohjaus.netiä voidaan soveltaen käyttää henkilökohtaistamissuunnitelman tekemisen ja päivittämisen ympäristönä, sillä tehtävävastaukset voidaan tallentaa henkilökohtaisesti tietokantaan, josta ne voidaan uudelleen hakea esille ja päivittää ne. 10 verkko-oppiminen ja ohjaus

11 Seuraavaksi kuvataan yksityiskohtaisesti verkko-ohjaus.netin sisällöt ja toiminnot. Hakeutumisvaihe Hakeutumisvaiheeseen sisältyvät tutkintovalinta rahoitutusmuoto koulutusmuoto ohjauksen ja tuen tarve itsetuntemus osaamisen tunnistaminen (osoitettu ja saavutettu osaaminen) osaamisen tunnustaminen niihin liittyvä perehdytys ja ohjaus/tuki , 13:39 inen itaidon Hakeutuminen t minen n en isen aminen n idon t rehdytys jaus ja tuki inen / ohjaus aito / ohjaus n kontaktit sen ohtaistaminen Salasana: u äyttäjäksi! lasana? < Takaisin etusivulle Kuva 2. Hakeutumisvaiheen malli. Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: verkko-ohjaus.net 11

12 Tutkintovalinnassa kerrotaan olemassa olevien ammatillisten näyttötutkintojen valinnasta, rahoitusmuodossa esitellään mahdolliset tutkinnon suorittamisen rahoitusvaihtoehdot, koulutumuodossa esitellään erilaiset valittavissa olevat koulutusmuodot, ohjauksen ja tuen tarpeessa kuvataan mahdollisia ohjauksen ja tuen aiheita. Jokaisessa neljässä asiassa annetaan myös niihin liittyvät tehtävät hakijalle ja ohjaajalle. Itsetuntemuksessa esitellään seuraavia itsetuntemuksessa tärkeitä aihealueita: elämäntilanne, henkilökohtaiset voimavarat, itsearviointi ja palaute, suuntautuminen sekä itsensä tunnistaminen opiskelijana ja oppijana. Niissä jokaisessa on tehtävät hakijalle/tutkinnon suorittajalle, ohjaajalle ja työpaikkaohjaajalle. Osaamisen tunnistamisessa käydään läpi osaamisen tunnistamisen käsite sekä selvitetään, mitä tarkoittavat osoitettu ja saavutettu osaaminen. Myös niihin kaikkiin on tehtävät hakijalle ja ohjaajalle ja saavutetussa osaamisessa myös arvioijalle. Osaamisen tunnustamisessa kuvataan, mitä se virallisesti tarkoittaa, ja annetaan siihen liittyvä tehtävä tutkinnon suorittajalle. Perehdytyksessä sekä ohjauksessa/tuessa selvitetään, mitä ne tarkoittavat hakeutumisvaiheessa ja ohjataan tehtävien avulla hakeutuja ja ohjaaja niiden käyttämiseen konkreettisissa hakeutumistilanteissa. 12 verkko-oppiminen ja ohjaus

13 Tutkinnon suorittamisen vaihe Tutkinnon suorittamisen vaiheessa käydään läpi tutkinnon perusteet tutkinnon suorittamisen suunnittelu ja siihen valmistautuminen osaamisen tunnustaminen näyttö tutkinto niihin liittyvä ohjaus. Tutkinnon perusteissa selvitetään, mitä ne tarkoittavat, ja ohjataan kaikkien ammatillisten näyttötutkintojen perusteiden kuvauksiin. Tutkinnon suorittamisen suunnittelussa ja siihen valmistautumisessa käydään läpi suunnitteluun ja valmistautumiseen liittyvät olennaiset asiat, kuten näyttösuoritusta rakentava henkilökohtaistamissuunnitelma. Osaamisen tunnustamisessa määritellään, mihin se liittyy. Näytössä kuvataan, mitä näytöllä tarkoitetaan, ja tutkinnossa kiteytetään, mitä näyttötutkinnolla tarkoitetaan. Kaikkiin edellä mainittuihin kohtiin liittyy tehtävät tutkinnon suorittajalle, ohjaajalle ja arvioijalle. Ohjauksessa käsitellään tutkinnon suorittamisen vaiheeseen liittyvää ohjausta sekä määritetään ohjaustehtävät tutkinnon suorittajalle ja ohjaajalle , 13:42 inen taidon Tutkinnon suorittaminen minen en isen minen idon t ehdytys us ja tuki inen / ohjaus ito / ohjaus n kontaktit en htaistaminen Kuva 3. Tutkinnon suorittamisen vaiheen malli. < Takaisin etusivulle verkko-ohjaus.net Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: 13

14 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaihe Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheessa tarkastellaan perehtymistä itseensä oppijana opiskeltavaan alaan perehtymistä opiskeluympäristöjä opiskelumuotoja opiskelumenetelmiä ammattitaidon hankkimista vaiheeseen liittyvää ohjausta tavoitteiden ja suunnitelmien muutoksia mahdollisia ulkopuolisia tukitoimia. Itseensä perehtymisessä käsitellään oppimisvalmiuksia, oppijuutta ja oppimistaitoja. Opiskeltavaan alaan perehtymisessä esitellään koulutus- ja ammattialavaihtoehtoja. Opiskeluympäristöissä kuvataan oppilaitoksia, työpaikkoja ja harrastuksia kulttuurisina, sosiaalisina ja psyykkisinä ympäristöinä. Opiskelumuodoissa esitellään erilaisia opiskelun käytännön toteutustapoja ja opiskelumenetelmissä katsotaan esimerkiksi itseopiskelua , 13:43 on Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen en nen n ytys ja tuki / ohjaus / ohjaus ntaktit istaminen asana: < Takaisin etusivulle Kuva 4. Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen malli. Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: 14 verkko-oppiminen ja ohjaus

15 sekä ryhmä- ja vertaisryhmätyöskentelya ja verkko-opiskelua. Niissä kaikissa on tehtävät opiskelijalle ja ohjaajalle. Ammattitaidon hankkimisessa selvitetään ammattitaidon hankkimisen prosessia. Ohjauksessa sitä tarkastellaan ammattitaidon hankkimisvaiheessa niin opiskelijan, opettajan ja ohjaajan, työssä oppimisen ohjaajan kuin muiden asiantuntijoiden näkökulmista. Myös näissä on tehtävät asianomaisille toimijoille. Tavoitteiden ja suunnitelmien muutoksissa tuodaan esille, että henkilökohtaistamissuunnitelma elää myös ammatitaidon hankkimisen aikana. Ulkoisissa tukitoimissa ilmaistaan esimerkiksi opintososiaaliset tuet sekä oppimisvaikeuksiin ja kulttuuri- ja kielitaustaan liittyvät tukitoimet. Kyseisiin aiheisiin liittyy tehtäviä opiskelijalle, ohjaajalle ja työpaikkaohjaajalle. verkko-ohjaus.net 15

16 Tutkinnonsuorittajan kontaktit Verkko-ohjaus.netin alasivusto Tutkinnon suorittajan kontaktit on tarkoitettu aikuisille, joilla on jo työkokemusta ja jotka haluavat hankkia itselleen ammatillisen näyttötutkinnon joko ammattia vaihtaessaan tai tilanteessa, jossa heillä puuttuu tutkinto. Sivusto jakaantuu hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheisiin. Kussakin vaiheessa on olemassa sellaisia avainihmisiä, joihin tutkinnosta kiinnostuneen ihmisen on hyvä olla yhteydessä tutkintopolullaan. Sivustolla nimetään nämä ihmiset ja esitetään ne keskeiset asiat, joista tutkinnon suorittajan olisi hyvä kyseisten ihmisten kanssa keskustella. Seuraavaksi esitellään lyhyesti näiden kolmen vaiheen sivut. Tutkinnon suorittajan kontaktit Kuva 5. Tutkinnon suorittajan kontaktit hakeutumisvaiheessa. 16 verkko-oppiminen ja ohjaus

17 Hakeutumisvaiheessa ammatillisen näyttötutkinnon suorittamisesta kiinnostuneen ihmisen tärkeitä kontakteja ovat esimerkiksi läheiset (kumppani, perhe, ystävät) vertaiset (toiset hakeutujat ja ammatin etsijät) työpaikan työtoverit ja esimehet sekä esimerkiksi henkilöstöosaston ihmiset oppilaitosten (tutkinnon järjestäjien) opintotoimiston ihmiset, kouluttajat, ehkä puhelinvaihde, erilaisten projektien vastuuihmiset jne. työvoimaneuvoja oppisopimustarkastaja maahanmuuttovirkailija. Tutkinnon suorittajan kontaktit Hakeutumisen sivulla otetaan esille esimerkiksi se, että tutkinnosta kiinnostuneen on tärkeää keskustella perheenjäsentensä kanssa mahdollisesta tutkinnon suorittamisestaan ja pyrkiä tekemään siitä koko perheen yhteinen päätös. Näin tutkinnon suorittaja voi saada lähiympäristöstään parhaan mahdollisen tuen tutkintotyöskentelylleen. Kuva 6. Tutkinnon suorittajan kontaktit tutkinnon suorittamisen vaiheessa. verkko-ohjaus.net 17

18 Tutkinnon suorittajan kontaktit Työvoimatoimistossa esimerkiksi työvoimaneuvoja on keskeinen ihminen tutkintovaihtoehtoja ja tutkinnon suorittamisen rahoitusta mietittäessä. Sivustolla johdatetaan tutkinnosta kiinnostunut kyselemään työvoimaneuvojalta ohjeita ja neuvoja mahdolliselle tutkintopolulleen. Tutkinnon suorittamisen vaiheessa tutkintoa suorittavalle tärkeitä ihmisiä ovat läheiset vertaiset työpaikan työpaikkaohjaaja, näyttövastaava, työpaikka-arvioija ja koko työyhteisö oppilaitoksessa näyttötutkintomestari (kouluttaja), tutkintosihteeri, näyttövastaava, aikuiskoulutusvastaava tms. ja oppilaitoksen arvioija rahoittajan neuvojat, tutkintokummit tms. Kuva 7. Tutkinnon suorittajan kontaktit ammattitaidon hankkimisen vaiheessa. 18 verkko-oppiminen ja ohjaus

19 Oppilaitoksessa esimerkiksi näyttötutkintomestari (kouluttaja) ja näyttövastaava ovat tutkinnon suorittajan keskeisiä ohjaushenkilöitä tutkinnon suorittamista suunniteltaessa. Ja vastaavasti työpaikalla työpaikkaohjaaja ja työpaikan näyttövastaava auttavat tutkinnon suorittajaa näyttönsä suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ammattitaidon hankkimisvaiheessa opiskelun tms. arjessa tutkinnon suorittajalle tärkeitä ihmisiä ovat hänen omat läheiset ihmisensä ja toiset opiskelijat samalla tavalla kuin hakeutumisen ja tutkinnon suorittamisen vaiheissa. Työpaikalla merkittäviä ihmisiä ovat työpaikkaohjaaja ja koko työyhteisö, jotka edesauttavat työpaikalla tapahtuvaa opiskelua eli työssä oppimista. Oppilaitoksessa tutkinnon suorittajaa tukevat ohjaavat opettajat ja asiantuntijaopettajat sekä mahdollisesti erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Myös tietopalvelu (erilaisen opastavan ja neuvovan tiedon antaja) voi olla tässä vaiheessa tutkinnon suorittajalle keskeinen ihmisjoukko. verkko-ohjaus.net 19

20 Henkilökohtaistamisen palautejärjestelmä Henkilökohtaistamisen palautejärjestelmässä tutkinnon suorittajat antavat palautetta henkilökohtaistamisen onnistumisesta kaikissa kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen vaiheissa. Jokaisesta vaiheesta on oma palautelomakkeensa. Tutkinnon suorittaja käy läpi ohjaavan näyttötutkintomestarinsa kanssa palautelomakkeet ja tallentaa vastauksensa tietokantaan. Tietokannasta voidaan sitten tehdä hakuja tutkinnon suorittajaryhmittäin, tutkinnoittain, koulutuksen järjestäjittäin, tutkinnon järjestäjittäin sekä koulutusmuodoittain (työvoimakoulutus, omaehtoinen koulutus jne.) sekä valtakunnallisesti. Palautejärjestelmä on kehitetty Oulaisten ammattiopiston, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, kanssa. Palautetieto kertoo henkilökohtaistamisen onnistumisesta kussakin vaiheessa sekä koko tutkintoprosessissa. Eri vaiheista saadaan palautetietoa siitä, miten henkilökohtaistaminen on hakeutumisen vaiheessa toteutunut tutkintovalinnassa, yhteistyössä eri tutkintotoimijoiden ja hakeutujan kesken, osaamisen tunnistamisessa, tuen ja ohjauksen saamisessa sekä toiminnan kehittämisessä hakeutumisvaiheessa miten henkilökohtaistaminen on tutkinnon suorittamisen vaiheessa onnistunut näyttösuunnitelman tekemisessä, tuen ja ohjauksen saamisessa, ammattitaidon arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä tutkinnon suorittamisen vaiheessa miten henkilökohtaistaminen on ammattitaidon hankkimisen vaiheessa toteutunut osallistumisvalmiuksien selvittämisessä, ammattitaidon hankkimisessa (opetuksessa), tuen ja ohjauksen saamisessa, oppimisen arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä ammattitaidon hankkimisen vaiheessa. 20 verkko-oppiminen ja ohjaus

21 Koko kolmivaiheisen tutkintoprosessin sisällä saadaan erikseen vielä tietoa siitä, miten tuki ja ohjaus kokonaisuutena on onnistunut ja miten tutkinnon järjestäjä huolehtii tutkintotoiminnan ja henkilökohtaistamisen kehittämisestä. Palautetiedon tarkastelua ja hyväksikäyttöä varten koulutuksen ja tutkinnonjärjestäjät saavat pyytäessään Opetushallitukselta itselleen tunnukset, joilla ne voivat hakea itseään koskevat palautetiedot. Valtakunnallisen, kaikkia koulutuksen- ja tutkinnonjärjestäjiä koskevan palautetiedon kerää ja hyödyntää myös Opetushallitus kehittämiskäyttöön. Verkko-ohjaus.net - palautekysely , 16:15 Henkilökohtaistamisen palautekyselyt TUTKINNON SUORITTAJAN PALAUTE HAKEUTUMISVAIHEESTA Henkilökohtaistaminen hakeutumisvaiheessa tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja muut lähtökohdat, tavoiteltu tutkinto- ja koulutustarve sekä ohjauksen ja henkilökohtaisten tukitoimien tarve. Arvioi, miten hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkansa. 1= erittäin huonosti, 2= huonosti, 3= kohtalaisesti, 4= hyvin, 5= erittäin hyvin, 0= en osaa sanoa Väittämä Tutkintovalinta 1 Tutkinto- ja koulutustarpeeni on kanssani selvitetty Odotukseni ja toiveeni näyttötutkinnon suorittamisesta onkanssani selvitetty. Elämäntilanteessani tutkinnon suorittamiseen ja ammattitaidon hankkimiseen vaikuttavat asiat on kanssani selvitetty. Yhteistyössä kanssani on valittu minulle sopiva näyttötutkinto ( perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto). Yhteistyö Työnantajani kanssa on tehty riittävästi yhteistyötä tutkintojärjestelyissä. Minun ja työpaikkani ammattitaidon kehittämistarpeita on sovitettu yhteen. Työpaikkani soveltuvuus toimia näyttötutkintoja -oppimisympäristönä on selvitetty. Tutkintoni ja tarvittavan ammattitaidon hankinnan rahoittajan kanssa on tehty yhteistyötä. Minulle on selvitetty muiden soveltuvien tutkinnon ja koulutuksen järjestäjien käyttö tutkinnon suorittamisessa tai ammattaidon hankkimisessa. Osaamisen tunnistaminen Kuva 8. Esimerkki palautelomakkeesta. 1 Minua on ohjattu perehtymään tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 2 Osaamiseni tunnistamisessa on otettu huomioon itsearviointini. Asiantuntijan tai työpaikkani edustajan käyttö aikaisemman verkko-ohjaus.net 3 ammattitaitoni arvioinnissa ja osaamiseni tunnistamisessa on ollut mahdollista. 4 Työtodistukseni ja selvitykset aikaisemmasta työkokemuksestani on 21

22 ki hjaus jaus ktit Opiskelun henkilökohtaistaminen verkossa Verkko-ohjaus.netin kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa korostui opiskeluprosessi. Tällöin tarkasteltiin myös opiskelun henkilökohtaistamista verkossa. Uudessa verkko-ohjaus.netissä painottuu kolmivaiheinen näyttötutkintotoiminta, mutta opiskelun henkilökohtaistaminen verkossa on uudessa versiossa sisällytetty verkko-ohjaus.netiin omana alasivustonaan. Verkko-oppiminen Näillä sivuilla tarkastellaan verkko-oppimista, verkko-opiskelua, verkkoopetusta ja verkko-ohjausta mallinnusten avulla. Seuraavaksi esitellään lyhyesti syntyy nämä mallit. kokemuksellisen oppimisen eli sen miten oppiminen verkossa koetaan ja Verkko-oppiminen oppimiskehyksen eli oppimista auttavien järjestelyjen jännitteessä. Sellaisenaan verkko-oppiminen pyrkii hajoamaan Verkko-oppimisessa (siihen ei saa kosketusta) on keskeistä ja kokemus siksi severkossa tarvitseeoppimisesta tuekseen vahvan sekä verkkoon jarakennettu koulutuksellisen oppimiskehys oppimiskehyksen ja se, miten tukemana ohjaus (henkilökohtaistami- verkko-oppija oppii oppimiskehyksen. Henkilökohtaisen vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa. Opittava eli oppimissisällöt tulevat oppijalle nen) niiden sisällä tapahtuu. merkityksellisiksi asioiksi ja hän ymmärtää ne oman kokemuksensa pohjalta. Verkko-oppimisessa tä ymmärtämisprosessia kuvaavat vapauden ja epävarmuuden, ennakoimattomuuden ja keskeneräisyyden sekä osallistumisen ja johtajattomuuden kokemukset. inen na: ksi!? < Takaisin opiskelun henkilökohtaistamiseen verkossa Kuva 9. Verkko-oppimisen malli. Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: 22 verkko-oppiminen ja ohjaus

23 on en Verkko-opiskelu Verkko-opiskelu ja sen tukeminen etenee materiaalien käytöstä verkossa tapahtuvaan yhteiseen työskentelyyn. Tukeminen voi tapahtua teknisesti ja verkossa olevien ohjaavien ihmisten toimesta. Verkossa voi opiskella yksin tai ryhmässä. Verkko-opiskelulla tarkoitetaan eri yhteyksissä erilaisia asioita. Verkkoa voidaan esim. käyttää materiaalipankkina tai sen tarjoamia resursseja voidaan hyödyntää muutoin lähiopetuksen ohessa tai sen tukena. Varsinaisesta verkko-opiskelusta voidaan kuitenkin puhua lähinnä silloin, kun pääosa opiskelun vuorovaikutuksesta toteutuu verkossa. Vuorovaikutus voi olla teknistä tai inhimillistä - tai siinä voi yhdistyä molemmat. Verkko-opiskelu voi olla yksinopiskelua tai ryhmäopiskelua ja sen didaktiset toteuttamismuodot voivat vaihdella materiaali- ja tehtäväkeskeisistä osallistuja- ja vuorovaikutuskeskeisiin. nen n ytys ja tuki / ohjaus / ohjaus ntaktit istaminen asana: < Takaisin opiskelun henkilökohtaistamiseen verkossa Kuva 10. Verkko-opiskelun malli. Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: äjäksi! ana? verkko-ohjaus.net 23

24 ys tuki / ohjaus ohjaus taktit tunteminen niin siitä nousevat tarpeet ja tavoitteet kuin toteutuksen reunaehdot. Suunnittelun valintoihin ja päätöksiin vaikuttavat näiden ulkoisten tekijöiden lisäksi aina myös omat käsitykset oppimisesta, ihmisestä ja tiedosta. Ne olisi myös hyvä tehdä näkyviksi. n Verkko-opetuksen Verkko-opetus toteutus perustuu voidaan vähintäänkin organisoida kahdelle strukturoidusti, dimensiolle: vuorovaikutukselle puolistrukturoidusti, (punainen nuoli) ja didaktis-pedagogisen rakenteelle (sininen nuoli). Ne liittyvät toisiinsa ja näyttäytyvät erilaisissa verkko-opetuksen avoimesti toteutusmalleissa tai emergentisti. erilailla painottuneina. Näissä jokaisessa Strukturoiduissa verkko-opetustoteutuksessa ja puolistrukturoidussa malleissa korostuvat ohjaus verkon tapahtuu teknis-välineellinen omalla tavallaan. käyttöhenkilökohtaistamistarpeen ja valmiiden sisältöjen omaksuminen. sekä opiskeltavan asian mukaan verkko-opetus on mielekästä toteuttaa eri tavoin. Avoimessa ja emergentissä mallissa korostuvat verkon inhimillinen ja vuorovaikutuksellinen toiminta, jossa osallistujat yhdessä tuottavat tietämystä. Nämä neljä mallia ovat kuitenkin käsitteellisiä yksinkertaistuksia, eivätkä sellaisenaan edusta elävää elämää: dimensioiden merkitykset ja painotukset voivat vaihdella monella muullakin tavalla. aminen ana: jäksi! a? < Takaisin opiskelun henkilökohtaistamiseen verkossa Kuva 11. Verkko-opetuksen malli. Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: /index.php?sivu=verkkoopetus Sivu 1 / 1 24 verkko-oppiminen ja ohjaus

25 en aidon inen n Verkko-ohjaus Verkko-oppimista, -opiskelua ja -opetusta tukeva ohjaus voidaan jäsentää vuorovaikutukselliseksi ohjaukseksi, reflektiiviseksi ohjaukseksi ja toiminnalliseksi liittyvät ohjaukseksi. toisaaltaensin verkonmainitussa tekniseen hallintaan henkilökohtaistaminen ja oman alan osaamiseen, suuntau- mutta Verkko-ohjaustaidot erityisesti verkkotyöskentelyn tuu sosiaaliseen osallistumisprosessiin, luonteeseen ja niihin erityiskysymyksiin, toiseksi mainitussa joitaopittavan vuorovaikutuksellinen ymmärtämiseen ja viimeksi mainitussa verkkotyöskentelyn ohjeistamiseen. verkkotyöskentely asettaa osallistujilleen - niin yksilöinä kuin virtuaalisen ryhmän jäseninä. Verkkoohjauksen peruslähtökohdat nousevat nimenomaan osallistujakeskeisestä, tasavertaisesta toiminnasta ja sen mahdollistamisesta, ylläpitämisestä ja tukemisesta. en minen don hdytys us ja tuki en / ohjaus ito / ohjaus kontaktit n taistaminen alasana: yttäjäksi! asana? < Takaisin opiskelun henkilökohtaistamiseen verkossa Kuva 12. Verkko-ohjauksen malli. Verkko-ohjaus.net uudistui! Voit yhä käyttää myös vanhaa sivustoa: verkko-ohjaus.net 25

26 pekka ihanainen & sanna ruhalahti & päivi mäkinen Henkilökohtaistaminen pekka ihanainen Tutkinnon suorittajan kohtaaminen verkossa Verkossa tapahtuvan henkilökohtaistamisen onnistumisen edellytys on yhteyden syntyminen tutkinnon suorittajan ja ohjaajan (näyttötutkintomestarin, opettajan, työpaikkaohjaajan, arvioijan tms.) välille. Yhteys voi saada alkunsa ohjaajan yhteydenotosta (yleensä sähköpostilla) tai tutkinnon suorittajan viestistä (sähköpostilla tai jollakin www-foorumilla). Tämä ensimmäinen kontakti on ratkaiseva avaus verkossa tapahtuvalle henkilökohtaistamiselle. Siinä on olennaista, että tutkinnon suorittaja saa kokemuksen, että hänet on huomattu yksilöllisenä persoonana, että hänet on huomattu henkilökohtaisesti. Tällaisissa ensikontaktiviesteissä tutkinnon suorittajaa lähestytään esimerkiksi seuraavasti: Kuulin, että sinä, Pekka, olet kiinnostunut..., Kiitos yhteydenotostasi, Pekka, kerron mielelläni... Olennaista on, että ohjaaja omalla persoonallisella tavallaan kohtaa, ottaa vastaan, huomaa tutkinnon suorittajan ensimmäisissä viesteissä. Tärkeää on myös, että vastaukset ja yhteydenotot tapahtuvat riittävän nopeasti. Ajallinen viive ensikontakteissa heikentää yhteyden syntymistä. Kun tutkinnon suorittajan ja ohjaajan välille on syntynyt yhteys, kohtaamisen jatkuvuuden ylläpitämisessä on tärkeintä läsnäolokokemuksen tuottaminen tutkinnon suorittajalle. Tämä liittyy niin kahdenkeskiseen verkkokanssakäymiseen kuin ryhmässä tapahtuvaan monenkeskiseen vuorovaikutukseen. 26 verkko-oppiminen ja ohjaus

27 Läsnäolokokemuksen tuottaminen tarkoittaa sitä, että tutkinnon suorittaja verkossa ollen huomaa, että ohjaaja seuraa yksilöitten tekemisiä (pieniä viestejä, esim. Tuo oli mukavasti sanottu..., Huomasin, että olet tehnyt... jne.) antaa riittävän nopeasti palautetta ( Onnistuit hyvin..., Voitko tarkentaa... jne.), osallistuu tarvittaessa itse ( Tähän haluaisin sanoa..., Tässä linkki, josta itse löysin..., Olen tehnyt seuraavan jäsennyksen... jne.) kertoo silloin tällöin myös itsestään ihmisenä ( Viikonlopun auringonpaisteessa hiihtelin jäällä, ja siitä sain energiaa..., Olen ollut niin harmistunut, että..., Aikuiset poikani tulivat käymään, ja... jne.). Läsnäolokokemuksen tuottaminen ja ylläpitäminen on perusta, jonka päälle rakentuu muu sisällöllinen vuorovaikutus tutkinnon suorittajan kanssa. Siihen täytyy verkkohenkilökohtaistamisessa tietoisesti kiinnittää huomiota, sillä verkossa kontaktointi helposti laimenee ja typistyy, ja siitä voi seurata yhteyden katkeaminen, ellei tutkinnon suorittaja koe, että ohjaaja on lähellä ja osallistuu tarvittaessa verkkotoimintaan. Kolmivaiheisen näyttötutkintotoiminnan henkilökohtaistaminen verkossa Näyttötutkintoon hakeutumisen, varsinaisen tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen verkossa on tiedon välittämistä sekä ohjausta ja tukea tutkinnon suorittamiseen osallistuvalle henkilölle ihmisenä ja tutkinnon suorittajana. Tiedon välittäminen sekä ohjaus ja tuki liittyvät tutkinnon suorittamisen kolmeen vaiheeseen, ja verkossa ne voidaan toteuttaa pääasiassa www. verkko-ohjaus.net, ja -sivustojen avulla. Verkko-ohjaus.net-sivuston ja sen käytön esittely on tässä raportissa (ks. luku Verkko-ohjaus.net). Osaan.fi-sivustolla tutkinnon suorittaja voi itsenäisesti suorittaa oman osaamisensa itsearvioinnin häntä itseään kiinnostavissa ammatillisissa näyttötutkinnoissa. Itsenäisen työskentelyn rinnalla sivustoa on hyvä käyttää yhdessä ohjaajan kanssa. Henkilökohtaistamisen näkökulmasta osaan. fi-sivuston käyttö ohjatusti on mielekkäämpää kuin sen omatoiminen käyttö. Vuorovaikutuksessa tutkinnon suorittajan kanssa ohjaaja voi selittää tutkintojen osaamiskuvauksia tutkinnon suorittajalle sekä antaa hänelle aitoihin osaamistilanteisiin kytkettyjä esimerkkejä tutkinnossa vaadittavasta osaamisesta. henkilökohtaistaminen verkossa 27

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN R A P O R T T I Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HANKKEEN VETÄJÄN PUHEENVUORO...

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen Timo Spangar, Esa Jokinen ja Karin Filander AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen AiHe-projektin kokonaisarviointi 2003 2004 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman Kansi:

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen

Ammattikorkeakoulujen Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa Kohti motivoivaa ohjaamista Taina Juurakko-Paavola (toim.) Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa Kohti motivoivaa ohjaamista Taina Juurakko-Paavola

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot