elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa"

Transkriptio

1 elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

2 Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin opetustoimi Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Taitto: Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Kuvat: Sirpa Kova, kansikuva Juha Tuomi/Kuvatoimisto Rodeo Julkaisu sähköisenä: Kirjapaino: Kaleva Print Oy, Oulu 2011

3 Sisällys 1. Johdanto Mitä verkko-oppiminen on ja missä mennään lukion verkko-opetuksessa Oulun seudulla? Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hanke vuosille elukio: yhteistä opetus- ja kehitystyötä Pohjois-Pohjanmaalla Koulujen osallistuminen hankkeeseen Vaikuttavuusarviointi Miten verkko-oppiminen näkyy kouluissa ja miten kehittämishanke on onnistunut? Tutkimusongelmat Arvioinnin toteuttaminen Vahvuudet = tärkeimmät ja parhaiten toteutuvat asiat Kehittämisen painopisteet Erityistä huomiota tulisi kiinnittää Rutiinit Muutokseen vastaaminen Yhteisöllisyys ja yhteistyö Lähitulevaisuuden näkymät Lukioiden pelastussuunnitelma Katse kohti uutta koulua ja tulevaisuuden Oulua Tulevaisuuden koulun tulevaisuus, Keijo Juppi...27 Lähteet...30 Linkit

4 4

5 1. on Johdanto: Mitä verkko-oppiminen ja missä mennään lukion verkkoopetuksessa Oulun seudulla? Internetistä ja uudesta teknologiasta on nopeasti tullut osa opetustoimintaa ja koulujen arkipäivää myös Suomessa. 1 Vaikka verkko-oppimisen yhteydessä käytetään termejä nopeasti kehittyvä teknologia tai nopea muutos niin puhutaan silti suomalaisessa yhteiskunnassa yli kaksikymmentä vuotta jatkuneesta teknologisesta kehityksestä ja toiminnasta, josta varmasti jokaisella opiskelijalla ja opettajalla on jonkinlaista kokemusta tänä päivänä. Kun tänä päivänä puhutaan puhutaan sähköisestä viestinnästä niin puhutaan kommunikoinnista kuvan ja äänen avulla lähes rajoittamattomissa määrin 2. Verkko-oppimisesta puhuttaessa olennaista on, että oppimiseen tähtäävä toiminta sisältää vuorovaikutuksen ja toiminta verkossa stimuloi oppijaa reflektiiviseen ajatteluun. 3 Verkko-oppiminen voidaankin lyhyesti määritellä oppimistoiminnaksi, joka konkretisoituu verkkoaineistojen, -tehtävien, -keskustelujen, -työskentelyn jne. parissa tapahtuvaksi vuorovaikutteiseksi prosessiksi. Oulun ja Oulun seudun kansainvälisestikin tunnustettua kehitystä on voimakkaasti ollut muokkaamassa sekä yliopistokoulutus että kattava ammattikorkeakoulutustarjonta ja teknologian kehittämiseen erikoistuneet edelläkävijä-yritykset ja työpaikat. 4 Teknologisen osaamisen tarve näkyy myös lukio-opetuksessa ja opiskelijoiden kasvavana joukkona sosiaalisen median ja uusien sovellusten käyttäjinä. Lapset ja nuoret kulkevat uuden teknologian ja uuden kommunikaation etulinjassa ja osaavat käyttää sovelluksia, vimpaimia, ja uusia menetelmiä luontevasti. Koulussa saattaa tulla eteen tilanne, että oppilaat käyttävät sujuvasti uusia sovelluksia, kun samaan aikaan opettajat odottavat koulutusta itselleen aiheeseen liittyen. 1 Internetiä käytti vuonna % maailman väestöstä ja Suomessa sitä käytti 84 % väestöstä. ks. lisää Maailmanpankin kehitysindikaattorista Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen verkko-tutor www-sivut: 3 Myös oppimisteoreettisessa tutkimuksessa muutos on ollut nopeaa. Tietokoneavusteisesta oppimisesta on käsitteellisestikin siirrytty tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen traditioon (Computer Supported Collaborative Learning, CSCL), jossa painopiste on nimenomaan oppimisen tutkimuksessa. Tässä oppimiskäsityksessä tietokoneet ja tietoverkot ymmärretään työvälineiksi ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja tiedon työstämiseen sosiaalisesti ja kumuloituvasti. Keskeisempää kuin teknologia on sen mahdollistama vuorovaikutus yksilön ajattelun ja sosiaalisten prosessien kesken. Lähde: 4 Katso esim. 5

6 Lapset ja nuoret ovat myös tottuneet erilaiseen ajatteluun elämän, kommunikoinnin ja toiminnan julkisuudesta ja osaavat toimia joustavasti erilaisissa sosiaalisissa ja liikkuvissa mediaympäristöissä. 5 Tekniikan käytössä, verkkoyhteyksissä ja verkko-opetuksen osuudessa koulun toiminnassa on alueellisesti suuria eroja. Tässä arvioinnissa on myös osoitettavissa käynnissä oleva muutos, joka liittyy opettajan rooliin; muutos opettajasta ohjaajaksi. Muutoksessa on kyse siitä, että verkko-oppimisessa opettajan ohjaava toiminta, eli scaffolding 6, korostuu ja se on muokkaamassa opettajuutta ohjaavuuden suuntaan. Toinen tärkeä arvioinnissa esiin tullut ilmiö on pedagogisen toiminnan suunnittelun ja ohjauksen puuttuminen verkko-oppimisessa tällä hetkellä. Pedagoginen suunnittelu verkko-opetuksessa on vielä lapsenkengissä sekä johtamisen että esimiestyön kannalta, mutta myös opetuksen suunnittelun osalta. Olisikin tärkeää tulevaisuudessa kiinnittää verkko-oppimisen ennakointiin ja suunnitteluun erityisesti huomioita, sillä uusien käytänteiden opettelu, toiminnan kehittäminen ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottaminen on organisaatiotasolla tasolla hidasta. Oulun kaupungin opetustoimessa on pitkä jatkumo verkko-oppimisen kehittämisessä ja tämä vuosien aikana toteutettu on hanke on yksi silmukka lenkissä, jolla saadaan Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot pysymään mukana kehityksessä. Tässä arvioinnissa pedagogisen suunnittelun ja johtamisen osalta on nostettu esille seuraavat avainsanat: resurssit (kuka tekee ja millä ajalla, missä), yhteistyö (oppiaineiden välinen, koulujen välinen), vertaistuki (tekniikan ja teknisen osaamisen päivittäminen) ja opettajuus (toiminnan muutos, ohjaavuus). Mitä verkko-oppiminen koulun arjessa sitten oikeastaan on? Oulun Lyseon lukion rehtori Mika Aalto 7 vastaa siihen näin: Kaikkihan sen tietävät ja Paasilinnan Ernokin tiesi: ainoa oppinut on itse oppinut, muut ovat opetettuja. Näin koulutustyöläisenä tahdon kuitenkin uskoa että järjestelmällisellä ja massoja liikuttavalla opetuksellakin saavutetaan jotain. Hitaasti taittuisi nimittäin opinmatka, jos kaikki pitäisi itse nähdä, kokea ja hoksata. Suomalaisessa koulutuksessakaan ei ole luotettu vain siihen, että kyllä ne nuoret opettajan johdolla jotain siellä luokissa tekevät kun aikaa annetaan: meillä on käy- 5 Meisalo & kumpp. 2010, s Scaffolding voidaan suomentaa oppimisen oikea-aikaiseksi tukemiseksi, jossa oppija etenee omien taitojensa äärirajoilla, ja häntä neuvotaan vain silloin, kun hänen omat taitonsa eivät riitä tehtävän suorittamiseen täysin itsenäisesti. Suomen virtuaaliyliopisto, TieVie: verkkopedagogiikka/luku_8/kasitehakemisto.htm 7 Mika Aalto on toiminut aiemmin Oulun kaupungilla lukiokoordinaattorina opetustoimessa ja Lyseon lukion rehtorina syksystä 2010 alkaen. 6

7 tännön työskentelyn näkökulmasta varsin väljät, mutta pedagogisessa mielessä selkeän ohjaavat opetussuunnitelmat. Tämän päälle tulevat vielä jokaiselle ikätasolle sopiviksi muokatut oppikirjat, jotka eivät vain sisällä aineistoja ja käsikirjamaista tietoa vaan pistävät oppijat työhön pohtimaan ja soveltamaan tietoa. Huolella ja asiantuntevasti tehdyt opetussuunnitelmat yhdessä laadukkaiden oppimateriaalien sekä osaavien opettajien kanssa ovat luoneet pohjan suomalaisen koulun menestykselle. Mutta kaiken hyvän keskelle on tullut netti ja pedagoginen paniikki: opiskelijoiden ajatukset ja mielenkiinto näyttävät olevan verkossa eivätkä vanhat hyväksi havaitut opetusmenetelmät enää kiinnosta tai tunnu tehoavan. Hätäratkaisu on vanha tuttu: emme ole muutosta huomaavinammekaan ja toivomme että nuoret omin nokkinensa ottavat uudet mediat ja tietorakenteet haltuun. Pitkän pedagogisen kukoistuskauden jälkeen koulusta uhkaakin tulla paikka, jossa istutaan vanhojen kirjoitusten äärellä kuin luostarissa ikään ja odotellaan mahdollisuutta päästä setvimään, mitä luokan seinin ulkopuolella oikein tapahtuu. Muitakin kehityssuuntia on. Voimme ottaa karttakepin kauniiseen käteen ja näyttää suuntaa sille, miten verkko ja teknologia valjastetaan opetuskäyttöön ja miten näin tekemällä saadaan aikaan entistäkin parempi lopputulos. Tarvitaan vain kunnon opetussuunnitelma, pedagoginen ajatus siitä mitä tehdä. Uudet toimintamallit ja ideat eivät kuitenkaan synny tyhjästä eikä niitä kukaan yksin kykene luomaan. Aivan ensiksi tarvitaan siis yhteistyötä ja kokeiluja, pilotteja sun muita. Opettajien pitää myös uskoa koulutuksen tarpeeseen: tieto on verkossa mutta se ei tarkoita sitä että opiskelijat sen löytävät tai sitä osaavat hyödyntää. Nuoret eivät ole verkossa tietojaan tai taitojaan hiomassa. Nuorille verkko on (oleskelu)paikka, ei väline hoitaa lomamatkan varaukset tai jättää veroilmoitus saati opiskella. Koululle verkko on kuitenkin opetuspaikka. Se on myös uusi mullistava opiskeluväline samalla tavalla kuin lukutaito aikanaan. Eipä sillä etteikö Suomessa olisi tietotekniikan parissa kouluissa työtä tehtykin: innokkaiden kokeilijaopettajien joukko on jo 70-luvun lopulta vääntänyt koulukoodia ja rakentanut mitä kekseliäimpiä sovelluksia niin omaan kuin kavereidenkin käyttöön. Kaikki tämä on ollut hyvää ja oikein, mutta suuret joukot ne ei niin innokkaat vimpaimien perässä juoksevat opettajat ovat unohtuneet. Eikä kaikkia saakaan mukaan, jollei tieto- ja viestintätekniikan koulukäyttöä kehitetä koordinoidusti ja yhteisin ponnistuksin. Pioneeriopettajiltakin vaaditaan uhrautumista: yhteisen edun nimissä on pakko luopua omista virityksistä ja ehkä niistä rakkaimmista sovelluksista. Toisaalta turhia ja menneitä ovat ne monien opettajien vaatimukset, joiden mukaan hommiin ruvetaan vasta kun käytössä on täydellinen systeemi, jolle annetaan vähin- 7

8 tään kolmenkymmenen vuoden muuttumattomuustakuu. Valmiina eivät tule (onneksi) tuntisuunnitelmatkaan, eipä siis ohjeet verkon osaavaan hyödyntämiseenkään. Mutta opettajathan sen pedagogiikan parhaiten hallitsevatkin: miksi siis antaa tekniikan ja insinöörien suunnitella kaikki valmiiksi? Nyt sitten on hyvä palata tämän pohdinnan alkuun ja opetussuunnitelmaan. On nimittäin oikeasti aika lähteä yhdessä ja oppiaineittain miettimään, miten uudet sähköiset välineet otetaan käyttöön. Kyse ei ole tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämisestä erillisen suunnitelma avulla vaan konkreettisesta, kurssien tavoitteiden ja sisältöjen mukaan tehtävästä uudenlaisesta pedagogisesta suunnittelusta. Tietotekniikka on jo mullistanut arkisen tiedonvälityksen ja vanhat kommunikoinnin muodot, nyt on aika tuoda uusi välineistö myös oppimisen avuksi. Mika Aalto, Oulussa

9 2. Verkko-oppiminen-hanke Tulevaisuuden koulu/ vuosille Uuden teknologian edelläkävijäkaupunkina ja it-osaamisen yhtenä kansallisena keskuksena Oulun kaupunki pääsi kansainväliseen Tulevaisuuden koulu- ohjelmaan vuosiksi Ohjelmaan valittiin maailmanlaajuisesti 12 koulua, joista Oulun kaupungin Ritaharjun koulu oli yksi (Microsoft School of the Future -program). Tulevaisuuden koulu oli ja on opetuksen kehittämisohjelma, jolla pyrittiin vastaamaan ajan haasteisiin määrittelemällä mitä on 2000-luvun oppiminen ja millaisia ovat 2000-luvun oppilaat ja koulut. Oulun osalta ohjelma konkretisoitui Ritaharjun kouluna, kun koulun ovet avattiin oppilaille syksyllä Osana Tulevaisuuden koulu -ohjelmaa ja tvt-opetuksen kehittämisen jatkumoa aloitettiin Oulun kaupungin opetustoimessa täydennyskoulutushanke verkko-oppimiseen vuosiksi Verkko-oppiminen -hanke on ollut Oulussa ja Oulun seudulla sekä etälukioissa lukio-opetuksen täydennyskoulutusta verkko-oppimiseen ja verkkopedagogiikkaan 9. Hanke on kolmivuotinen ja sen päätavoitteina ovat olleet oppimisen ja opetuksen saavutettavuuden parantaminen, uudenlaisten vaihtoehtoisten oppimisen mahdollisuuksien luominen ja opetuksen laadun kehittäminen hyödyntämällä nykyaikaisinta ja innovatiivista opetusteknologiaa. Hankkeessa on ollut teema ASKELEEN EDELLÄ, jolla on haluttu vaikuttaa oppimisen tukemiseen, yhteisöllisyyteen kouluissa ja opettajuuden vahvistamiseen etenkin verkkopedagogiikan näkökulmasta. 2.1 elukio: yhteistä opetus- ja kehitystyötä Pohjois-Pohjanmaalla elukio on hanketyön ja Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkon pohjalta syntynyt verkosto, joka on kehittänyt ja tarjonnut etäopetusta jo kymmenen vuoden ajan. elukio toimii 22 kunnan alueella ja mukana on 23 lukiota. Toiminnasta vastaa johtoryhmä ja käytännön asioita hoitaa Oulun kaupungin opetustoimessa työskentelevä 8 Katso kuntatiedon keskus, ohjelman tiedote: 9 Hankkeessa mukana olleet kunnat: Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja elukion kunnat; Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kalajoki, Kannus, Kuusamo, Kärsämäki, Muhos, Nivala, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Toholampi, Utajärvi, Vaala, Vihanti ja Ylivieska. 9

10 koordinaattori 10. Oppilaita elukiossa on runsaat 900 ja toiminnassa on mukana noin 100 opettajaa ja se tarjoaa verkkokursseja sekä aikuisille että nuorisoikäisille. elukion kurssitarjonta käsittää noin 260 kurssia lukuvuodessa; tarjonnassa ovat Oulun aikuislukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit, taito- ja taideaineita lukuun ottamatta. 11 elukion opetustoiminnassa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä ja ebeamopetustyökalua. Kontaktiopetus toteutetaan Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmän avulla. Pääosa kontaktiopetuksesta on aikataulutettu klo väliselle ajalle. elukion arvot ovat: Opiskelijalähtöisyys Osaava henkilöstö Laadukas toiminta Yhteistyö Koulujen osallistuminen hankkeeseen Hankkeessa mukana olleiden kuntien ja lukioiden osallistuminen on ollut vaihtelevaa mutta jokainen lukio on jollakin tavalla ollut mukana. Lukioista on ollut työpajoissa ja ryhmätöissä ja seminaareissa eri aineryhmien opettajia. Esimerkiksi työpajoja on pidetty opepajoina äidinkieleen ja muihin aineisiin, reaaliaineisiin, vieraisiin kieliin ja matemaattisiin aineisiin. Lukioissa on käyty sekä kouluvierailulla että hankkeen loppupuolella koulukiertueilla, joissa on tekniikan lisäksi perehdytty uusiin toimintamalleihin ja verkkopedagogiikkaan. Hyvänä esimerkkinä työpajojen työskentelystä voi esitellä äidinkielen opettajien opepajaa, jossa kahden vuoden ajan kuusi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa eri kuntien lukioista työskenteli yhdessä ja vaihtoi ajatuksia. Työskentelyn tuloksena valmistui luovan kirjoittamisen kurssi, jossa opettaja Hanna Naalisvaaran mukaan: Ideoimme kaikki materiaalit itse, käytimme omia valokuviamme inspiraation lähteenä ja poistimme näin tekijänoikeusongelman. Rakensimme kurssin Windows- Live-ympäristöön Ryhmät-työkalun avulla ja teimme siitä mahdollisimman valmiin paketin kenen tahansa kollegan käyttöön otettavaksi. Monipuolisten tehtävien lisäksi oppimisympäristömme sisältää valmiin OPS-tekstin, antaa ohjeet niin opettajalle kuin opiskelijallekin sekä esittelee erilaisia palautteenantotapoja. Olemme itse pilotoineet kurssia omilla kouluillamme, ja tavoitteenamme on tarjota kurssi myös muiden lukioiden kurssitarjottimelle lähitulevaisuudessa Minna Karhu toimii vs. elukio-koordinaattorina ( ) 11 Minna Karhu. [sähköpostiviesti]. Julkaisuun. Vastaanottaja Sanna Savolainen. Lähetetty [viitattu ]. 12 Lisätietoja: 13 Äidinkielen ja kirjallisuuden opepajalaiset : Henna Aikio, Oulun aikuislukio; Anna Kalliokoski, Kiimingin lukio; Janne Kunnas, Kempeleen lukio; Anna-Maria Rönkkö, Limingan lukio; Hanna Naalisvaara, Laanilan lukio ja Sari Tapola, Oulun Lyseon lukio 10

11 Hankkeen aikana järjestettyjen 12 työpajan oppimisteoreettisina lähtökohtina ovat olleet tutkivan oppimisen ja sulautetun opetuksen ideat. Osallistuvilla opettajilla on ollut mahdollisuus tutkia oman työnsä, kokemustensa ja omien aineistojensa kanssa sitä, miten moninaisista elementeistä voidaan koostaa verkkoperustainen oppimisympäristö. Opetuksen sulauttamisen kohteina työpajoilla ovat olleet mm. tiedon ja toiminnan eri muodot, opetuksen metodit, verkko- ja kasvokkain opetus, koulutus ja työssä oppiminen, yhdessä oppiminen ja itseohjautuva opetus. Tavoitteina ovat olleet mm. opetuksen mahdollistaminen, opetuksen uudistaminen (esim. vertaisvuorovaikutus) ja opetuskäytäntöjen muuttaminen (esim. yhteisten kurssien tajoaminen seudullisesti.) Ks. Joutsenvirta & kumpp.,

12 3. verkko-oppiminen Vaikuttavuusarviointi Miten näkyy kouluissa ja miten kehittämishanke on onnistunut? Verkko-oppiminen hankkeen vaikuttavuutta arvioitiin toukokuussa Lukioihin lähetettiin sähköinen kysely verkko-oppimisen toteutukseen ja nykytilanteeseen sekä tulevaisuuden näkymiin liittyen. Arvioinnissa selvitettiin lukion opettajien näkemyksiä ja toimintatapoja Oulussa, Oulun seudulla ja elukiossa. Arvioinnin teemoiksi nostettiin jo aiemmin esiin tulleet verkko-oppimisen tukeminen, yhteisöllisyys ja opettajuuden vahvistaminen. 3.1 Tutkimusongelmat Vaikuttavuusarvioinnin kyselyn taustalla oli kaksi tarvetta: Verkko-oppiminen-hankkeeseen liittyvän vaikuttavuuden arviointi ja saada tietoa pedagogisen suunnittelun perustaksi opetustoimeen Uuden Oulun lukio-opetuksen toteutukseen ja johtamiseen. Arviointikysely sovittiin toteutettavaksi sähköisesti ZEF-arviointityökalun avulla 15 ja se teemoitettiin Verkko-oppiminen-hankkeen päätavoitteiden mukaisesti. Tutkimusongelmiksi nousivat seuraavat kysymykset: Mikä Verkko-oppiminen-hankkeen vaikuttavuus ja näkyvyys verkko-oppimisessa on ollut etälukiossa, Oulun ja Oulun seudun lukioissa? Miten verkko-oppiminen tukee opettajuutta, yhteisöllisyyttä ja oppimista? Miltä lukiotoiminta ja verkko-opetus näyttää tulevaisuudessa ja miten koulut ovat vastanneet muutokseen? 15 Lue lisää 12

13 3.2 Arvioinnin toteuttaminen Sähköinen kysely toteutettiin välisenä aikana niin, että lukioiden rehtoreille välitettiin julkinen linkki, joka pyydettiin välittämään kaikille opettajille lukioissa. Kyselyä täydennettiin rehtoreiden osalta välisenä aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 147 vastaaja, jonka perustella vastausprosentti oli 24,5 %. Yhteenlaskettuna lukio-opettajia Oulussa, seudulla ja elukiossa on n Vastaajista 77,1 % oli opettajia ja 19% rehtoreita. Jokaisesta Oulun kaupungin ja Oulun Seudun lukiosta oli arvioinnissa mukana vähintään 1 vastaaja. Kysymykset oli jaoteltu hankkeen pääteemojen mukaisesti a) oppimisen tukemiseen b) opettajuuden vahvistamiseen c) yhteisöllisyyteen ja d) tulevaisuuden näkymiin verkko-oppimisessa. Arvioinnin tuloksia on esitelty Oulun kaupungin sivistysjohdolle ja opetustoimeen (virkamiehet ja lautakunta) syksyn 2011 aikana. ZEF-nelikenttävastauksissa vastaaminen on tehty helpoksi. Kyselyssä voi sijoittaa omaa mielipidettä kuvaavan kohdan nelikenttään sinne, missä se vastaa parhaiten omaa näkemystä. Nelikentän lukemista helpottamiseksi tässä pika-ohje: Ylhäällä oikealla olevat asiat koetaan tärkeiksi ja hyvin toimiviksi. Olennaista tulkinnan ja johtopäätösten osalta on kuitenkin se, että tärkeitä ja hyvin toimivia asioita, eli vahvuuksia vahvistettaisiin edelleen eikä unohdettaisi niiden merkitystä kehittämistyössä. Kehittämistyön onnistuminen perustuu olemassa olevien vahvuuksien hyödyntämiseen eli vahvuudet mahdollistavat kehittämistyön onnistumisen. Ylhäällä vasemmalla olevat asiat ovat tärkeitä mutta niiden toteutumiseen ei olla tyytyväisiä -> näiden asioiden toteutumiseen tarvitaan kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla ko. asia saataisiin siirrettyä oikeaan yläkulman suuntaan. Alhaalle oikealle sijoittuvia asioita ei koeta tärkeiksi, vaikka ne toteutuvat hyvin. Tällaisiksi koetaan esim. rutiininomaiset, tai itsestään selväksi koetut asiat. Analyyttisena kysymyksenä voidaan esittää, että miksi näiden hyvin hoidettujen asioiden arvostus on näin vähäistä? Käytetäänkö hyvin suoriutumiseen sellaisia resursseja (aikaa, rahaa, osaamista), joita voitaisiin hyödyntää jossakin muussa asiassa? Alhaalla vasemmalla olevia asioita ei pidetä tärkeinä ja toteutuminenkin on heikkoa. Tulkinnallisesti voidaan kysyä, että onko kyse täysin turhista asioista, jotka voitaisiin kokonaan unohtaa. Vasen alanurkka on myös selkeä indikaattori siitä, ettei ko. toimintaa tai asiaa ole olemassakaan. Vasemman alanurkan, ja myös muiden vähemmän tärkeiden asioiden roolia ja tärkeyttä voidaan yleensä vahvistaa ratkaisemalla ensin vasemman ylänurkan asiat. 13

14 Tässä tutkimuksessa nelikentän yhteenvetokuvassa näkyvät numeroidut pallerot kuvaavat seuraavia kysymyksiä: Käytän verkko-oppimisympäristöjä opetuksen ja oppimisen tukena. Verkko-oppiminen tuo tasa-arvoisuutta opiskeluun ja opiskelumahdollisuuksiin koulussamme. Verkko-oppiminen tuo joustavuutta opiskeluun ja opiskelumahdollisuuksiin koulussamme. Verkko-oppimisen avulla ja verkko-oppimisympäristöjä käyttämällä on mahdollista saada kollegiaalista tukea omassa työyhteisössä. Yksilöllinen ohjaus onnistuu myös verkko-oppimisympäristöissä. Verkko-oppiminen tuo mahdollisuuden muuttaa arviointia aktiiviseen oppimisen tukemiseen ja oppimista ohjaavaan suuntaan. Verkko-oppiminen mahdollistaa ja konkretisoi opettajan toiminnan muuttumisen enemmän ohjaavaksi toiminnaksi. Mielestäni olisi hyvä ratkaisu käyttää verkko-oppimisessa valmista materiaalia, valmiita teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja opetukseni tukena. Tulevaisuuden koulu/verkko-oppiminen-hanke on edistänyt ja vahvistanut koulumme verkko-oppimiseen liittyviä käytänteitä. Kuva 1. Kysymyskohdat

15 3.3 Vahvuudet = tärkeimmät ja parhaiten toteutuvat asiat Verkko-oppimisen yhteydessä tärkeimmiksi ja parhaiten toteutuviksi asioiksi koettiin tasa-arvoisuus (kuvassa kohta 2) ja joustavuus (kuvassa kohta 3) opiskelun ja opiskelumahdollisuuksien suhteen. Verkko-oppimisen tasa-arvoisuudella vastaajat tarkoittivat sitä, että kursseja voi olla opiskelijoiden saatavilla pidemmän aikaa tai niitä voidaan tarjota useammin lukuvuoden aikana, sekä sitä, että opiskelijat voivat suorittaa kursseja useista ja pienemmistäkin yksiköistä käsin. Tällä nähtiin merkitystä erityisesti pienten yksiköiden kurssitarjonnan monipuolistamisen ja sitä kautta myös niiden säilymisen sekä seutuyhteistyön tiivistämisen kannalta. Verkko-oppimisen joustavuudella vastaajat tarkoittivat ennen kaikkea sitä, että opiskelijoilla arvioitiin olevan mahdollisuus suorittaa kursseja sitomatta niitä tiettyihin kellonaikoihin ja paikkoihin. Arviointiin vastanneet haluavat vastauksissaan vielä muistuttaa verkko-oppimisen ohjauksen ja verkko-opetuksen suunnittelun merkityksestä. Tasa-arvoisuuden ja joustavuuden nimissä ei voi unohtaa ohjausta ja suunnittelua vaan päinvastoin niiden tarve ja painoarvo verkko-oppimisympäristöissä korostuu. Vaikka verkossa voi periaatteessa opettaa ajasta ja paikasta riippumatta, niin käytännössä opettamisen mahdollistaa (vain) selkeä, helposti löydettävä ja hyvin toimiva ympäristö. Oppimiseen on myös suunniteltava aikaraamit ja kriteerit, joiden mukaan suorituksia mitataan ja arvioidaan, sekä suunnitella missä, milloin ja kenen vastuulla mikäkin tapahtuu. Tiivistäen: tarvitaan verkkopedagoginen suunnitelma siitä, miten toimitaan. Pedagogisen suunnittelun tarve on koulukohtaisella mutta myös kunnallisella ja seudullisella tasolla. Strategioiden ja kehittämisen tavoitteiden siirtäminen suunnittelun ja toteutuksen tasolle onkin yksi haastavimpia johtamisen osa-alueita, myös verkko-oppimisen osalta. 16 Erittäin tärkeä ja huomioitava asia on myös kohta 5; yksilöllinen ohjaus onnistuu myös verkkoympäristössä. Ohjauksen mahdollistuminen verkkoympäristössä on ollut yksi merkittävimpiä huolenaiheita vastaavissa verkko-opetuksen tutkimuksissa vielä muutama vuosi sitten. Tuolloin vastaava kysymys asettui voimakkaasti vasempaan ylänurkkaan. Ohjaustarpeen tunnistamisen tärkeyttä ja ohjausmenetelmien osaamista verkko-opetusympäristössä on edelleen korostettava ja vahvistettava. 3.4 Kehittämisen painopisteet Kehittämisen painopisteinä tässä ryhmässä nousee esille kaksi asiaa ylitse muiden: 1) kollegiaalinen tuki omassa työyhteisössä (kuvassa 1 kohta 4) ja 2) mielestäni olisi 16 ks. myös Meisalo & kumpp. 2010, s

16 hyvä ratkaisu käyttää verkko-oppimisessa valmista materiaalia, valmiita teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja opetukseni tukena (kuvassa kohta 8). Analyysin yhteydessä on noussut esiin kysymyksiä siitä, onko kollegiaalisen tuen puute juuri opetustyössä ominaista. Onko opettajan työ omimmillaan yksinäistä puurtamista ja missä määrin opettajat itse valitsevat yksin tekemisen yhdessä tekemisen sijaan? Onko opettajilla tarve säilyttää yksinoikeus omaan opetukseen ja nouseeko kritiikki verkko-opettamista kohtaan esimerkiksi siitä pelosta, että julkisesti jaetut linkit ja verkkomateriaali vievät aikaa perustyöstä tai että keskeneräiseltä näyttävä ja julkinen materiaali olisi epäammattimaista esitellä? Nämä kysymykset saattavat kuulostaa provosoivilta mutta tvt-opetuskäyttöön liittyy sellaisia todellisia henkilökohtaisia kysymyksiä kuin esimerkiksi oman osaamisen arvostus. Kollegiaalisessa tuessa kyse on lopulta opettajan työtä helpottavien ja työhyvinvointia lisäävien käytänteiden löytäminen myös verkko-oppimisen kuin muussakin toiminnassa. Tvt-opetuskäytön kehittymisen ja kehittämisen sekä tvt:n käytön kritiikin perusteita on tutkimuksessa etsitty sekä opettajista että opetusjärjestelyistä, johtamisesta ja resursseista. Yhtenä kehittymisen esteenä on pidetty opettajien uskomuksia tiedosta ja oppijoista. Toisena kehittymisen esteenä on pidetty sitä, että opettajaan kohdistuvat rooliodotukset ja koulukulttuuri vahvistavat vallitsevaa luokkahuoneopetuskäytäntöä. Huomattavaa onkin, että suurin osa opettajista ei vastusta tvtopetuskäyttöä, vaikka sitä ei pidetä myöskään perinteisen opetuksen veroisena tai siitä saatua hyötyä ei pidetä käytetyn ajan ja energian arvoisena. Yhtä mieltä ollaan kuitenkin siitä, että tvt-opetuskäyttö on vaativa ja henkilökohtainen muutos jokaiselle opettajalle ja se on myös haaste koko koulun kulttuurille. 17 Tässäkin arvioinnissa on tullut esille monissa eri yhteyksissä esiintyvä muutosvastarinta ja kritiikki, joka erityisen selkeästi lukio-opetuksen osalta näkyy uusien menetelmien käyttämisessä arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin ja arviointikäytäntöjen (kuvassa kohta 6) muutosvastaisuudesta näkynee vielä perinteinen ajattelu siitä, millä tavoin suoritetut kokeet ja tentit mittaavat opittua. Kokeiden ja tenttien toteuttaminen aina ylioppilaskirjoituksia myöten ymmärretään osana opettajan työtä, mutta vaikuttaa myös siltä, että testaaminen koetaan vakiintuneeksi rakenteeksi, jota ei olla halukkaita muuttamaan. Kritiikissä on kyse myös siitä, mikä on koulujen tahtotila uuden oppimiseen ja miten uuden oppiminen arkikäytännössä tapahtuu. Tässä arvioinnissa kuvassa kohta 6 indikoi lähinnä sitä, että ei olisi edes tiedossa muuta oppimisen arviointimallia, kuin mitä perinteisesti on totuttu noudattamaan. 17 Saranki-Rantakokko, s

17 Tässä tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella kollegiaalisen tuen ja ohjauksen puuttuminen eivät ole vain yksittäisten opettajien ja koulujen ilmiö vaan voivat kuvata nykytilannetta laajemminkin. Näkökohdat kollegiaalisen tuen ja ohjauksen tarpeesta voivat olla myös kansallisesti merkitseviä kysymyksiä, joihin tarvitaan osittain poliittisia ratkaisuja. Kansallisella tasolla Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta onkin visioinut raportissaan 18 yhtä mallia verkko-opetuksen helpottamiseksi. Neuvottelukunnan ideoimaan kansalliseen opetuksen vuorovaikutteiseen tietopalveluun sisältyisivät erilaiset avoimet ja kaupalliset alustavaihtoehdot, verkkopohjaiset oppimisympäristöt, opetussuunnitelmat, linkit materiaalipankkeihin ja kansallisiin digitaalisiin tietovarantoihin 19. Kansallinen tietopalvelu voi vastata osaltaan joihinkin resurssoinnin kysymyksiin mutta tv-opetuskäytön kehittäminen jää kuitenkin aina koulujen ja rehtoreiden vastuulle. Tutkimusten, ja erityisesti ammattikorkeakouluista saatujen kokemusten mukaan, henkilöstön kehittäminen on keskeinen osa tvt-opetuskäytön kehittämistä 20. On käynyt selväksi myös se, että tvt-opetuskäyttäjien, erityisesti johtamisen osalta, osaamisen edistämisen tarvetta on aliarvioitu 21. Tähän tvt-käyttäjien kehittämistarpeeseen Verkko-oppiminen-hankekin on pyrkinyt lähtökohtaisesti vastaamaan. Konkreettisesti Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiin vastanneilla kouluilla ja opettajilla on juuri nyt päällimmäisenä tarve löytää vastauksia siihen, mistä saadaan resurssit opetuksen kehittämiseen, uusien käytänteiden jalkauttamiseen, miten uudet toiminnot ja tekniikka jaetaan ja esim. miten päivitykset vastuutetaan ja korvataan oikeudenmukaisesti. Arviontivastausten perusteella on myös mahdollista, että opettajat eivät täysin tiedosta verkko-oppimisympäristön käyttömahdollisuuksia eivätkä aina konkreettisesti tiedä, mitä esim. verkko-opetus ja verkkopedagogiikka tarkoittavat. Vastausten mukaan verkko-oppimiseksi on saatettu ymmärtää mm. opetusta, jossa ladataan ja haetaan tietoja sähköisesti, kerätään sähköistä materiaalia ja/ tai muutetaan opetusmateriaalia sähköiseen muotoon. Arviointivastausten perusteella Verkko-oppimisen-hanke (kuvassa 1 kohta 9) onkin toteutunut kohtuullisesti mutta hankkeen merkitystä käytäntöjen kehittämisessä pidetään vähäisenä. Tämän arvioinnin lisäksi hankkeeseen on saatu suoraa palautetta koulukiertueiden yhteydessä ja myös niissä on otettu kriittisesti kantaa hankkeen toteuttamiseen. Yhtenä kritisoinnin kohteena on ollut koulujen resurssit ja oman ajan käyttäminen kehittämistyöhön. Verkko-oppimisen työkaluja, teknologiaa ja oppimisympäristöjä ja niiden opettelua on välillä pidetty liian aikaa vievinä, 18 Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma, esim. Tanskassa ja Ruotsissa on tehty vastaavaa ks. lisää 20 ks. esim. Kullaslahti, J. Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen Tampereen yliopisto. Luettavissa: 21 Saranki-Rantakokko, s

18 hitaina, huonosti toimivina; uuden kurssirakenteen, kurssitoimintojen ja materiaalin suunnitteleminen oman perustyön ohessa on koettu raskaaksi ja kuluttavaksi. Samalla kuitenkin pilottikurssien toteutuminen on tuonut näkyviin seutuyhteistyön ja lukioiden välisen yhteistyön mahdollisuuden. Pedagogisen muutoksen mahdollistavat ammatilliset roolimuutokset: opettajan rooli verkossa ei ole pelkästään tiedonjakajan rooli vaan enemmänkin opettaja on oppimisen mahdollistaja. Opettaja onkin tulevaisuudessa enemmän motivoija, verkostojen rakentaja, organisoija, opastaja ja ohjaaja. On myös tutkimuksia, joissa opettajuuden lisäksi mainitaan opettajan lisärooleiksi arvioijan, tutkijan, asiantuntijan ja tarinankertojan roolit. 22 Verkko-oppiminen-hankkeen arvioinnin yhteydessä on noussut myös huoli siitä, miten koulut saadaan sitoutumaan suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen pedagogiseen kehittämiseen. Kehittäjillä on huoli siitä, miten uuden Oulun muutosten keskellä ja niukkenevilla budjettivaroilla resurssien jakaminen ja varmistaminen verkko-oppimisessa onnistuu niin, ettei suunnitelmallinen ja ohjattu kehittäminen keskeydy tai lakkaa kokonaan. Viime aikaiset uutiset lukioverkoston supistuksista vähentävät pelkoa sitoutumisesta, nyt jos koskaan on pakko sitoutua muutokseen ja oppimisen kehittämiseen! Kehittäminen on aina investointi, jonka täytyy tuottaa tulosta kaikille osapuolille. 3.5 Erityistä huomiota tulisi kiinnittää Valmiin sähköisen materiaalin käyttäminen verkko-oppimisessa ja oman opetuksen tukena nähtiin arviointivastauksissa erittäin tärkeänä ja samanaikaisesti aika huonosti toteutuvana. Osittain tätä arvostuksen ja verkkomateriaalin saatavuuden kohtaamattomuutta selittää se, että valmista, suomenkielistä, verkkopedagogisesti toimivaa materiaalia on olemassa hyvin vähän. Toisaalta valmiinkaan materiaalin saaminen laajaan ja tehokkaaseen käyttöön ei ole vielä itsestään selvää, sillä mm. kustantajien toimintamallit poikkeavat toisistaan. Tvt-opetuskäytön kannalta esimerkiksi tekijänoikeudet ja sopimusmallitkaan eivät ole vielä tarkoituksenmukaisia. On myös joiltakin osin mahdollista, että opetustyössä verkkokurssien toteuttaminen nähdään vielä sähköisen materiaalin tuottamisena eikä ennakoivana suunnitteluna ja pedagogisena toimintana. Kun materiaali löytyy sähköisenä ja opettajan pedagoginen suunnittelu ja toiminta on ennakoitua ja hyvin johdettua niin silloin myös opettajan roolin muutos nykyistä ohjaavampaan suuntaan (jota vastoin odotuksia ei pidetty tärkeänä) tulee 22 ks.esim. Hiltunen, s

19 uudelleen tarkasteltavaksi. Todennäköisesti tilanteessa, jossa opettajan aika ei kulu sähköisen materiaalin tuottamiseen ja/tai linkkien ja tiedostojen lataamiseen, opettajan roolin muutos vahvistuu siten, että opiskelijoiden ohjaaminen, verkkoopettaminen ja sen menetelmien käyttäminen ja kehittäminen asettuu useampien opettajien perus- ja ydintyöksi. On myös oletettavaa, että vastustus oppimistulosten arvioinnin muotojen muuttamista kohtaan vähenee sitä mukaa, kun opetustoiminta ja opetus muuttuvat yhä enemmän verkossa tapahtuviksi. Tämän tutkimuksen yhteydessä tuli näkyväksi myös se, että sähköisten materiaalien tuottamisessa ja verkkopedagogisessa keskustelussa tarvitaan asiantuntijoita ja aktiivisia toimijoita (sekä opettajia että suunnittelijoita). Arviointivastaajien mielestä koulujen toimintakulttuuria ja opettajien roolia radikaalisti muuttava uudistus on jo nähtävillä ja alkanut. Varovaistenkin arvioiden mukaan koulut siirtyvät kirjattomaan aikaan ja sähköisiin työ-, toiminta- ja oppimisympäristöihin lähivuosina. Huikeampia näköaloja kehitykseen tarjoaa kansainvälinen Horizon-raportti, joka julkistettiin viimeksi tammikuussa Raportissa kansainvälinen asiantuntijaraati valitsi kuusi keskeisintä teknologiaa, joiden arveli olevan käytössä viiden vuoden kuluessa. E-kirjoja ja mobiiliteknologiaa arvioitiin hyödynnettävän selvästi nykyistä enemmän oppimisessa jo lähimmän vuoden kuluessa. Kahden-kolmen vuoden aikana alkaisivat tulla lisätty ja sekoitettu todellisuus sekä pelipohjainen oppiminen ainakin korkeakoulujen arkeen. Asiantuntijat arvioivat myös ele-pohjaisen tietotekniikan ja oppimisen analytiikan (joka kerää tietoa opiskelijasta ja mahdollistaa esim. riskiopiskelijan tunnistamisen) yleistyvän neljän-viiden vuoden kuluessa. Siirrettäessä virtuaaliteknologia arkipäivän kouluyhteisöihin ja opetuskäyttöön käyvät kehityksen rajat inhimillisemmiksi, sillä pelkästään teknologian kehittäminen (ja sen luomat mahdolliset maailmat) ei riitä. Virtuaaliopetuksen toteuttamiseksi ratkaistavana ovat myös oppimiseen liittyvät kysymykset mm. siitä, mitkä teknologiat ovat tarpeenmukaisia ja miten ja milloin niiden käyttöä opetellaan. Opettajat työntekijöinä tarvitsevat myös työnohjaus- ja kehittämisresurssia, joiden varassa he voivat luoda itselleen (ja oppilailleen) syväsuuntautuneita ja pitkäkestoisia oppimissyklejä. 24 Arviointivastauksiin valmiin materiaalin saatavuudesta kytkeytyy myös kysymys opetuksen opettaja- ja oppilaskeskeisyydestä. Verkko-opettamisessa luento koostuu sähköisistä materiaaleista (teksteistä, kuvista jne.), joihin oppilaat suhteuttavat opittavaa. Verkko-oppimisen keskiössä ovat siis sähköinen kuva tai teksti ja ks. yhteisöllisen oppimisen pedagogisista rakenteista esim. Lallimo, J., Veermans.L. Yhteisöllisen verkko-oppimisen rakenteita Helsingin yliopiston avoimen yliopiston julkaisusarja1/2005. Yliopistopaino. 19

20 oppilaiden suoritusten arviointi eikä perinteisesti opettaja. Esimerkiksi sähköisen opetusmateriaalin on voinut laatia joku muu kuin kurssin opettaja eikä oppilailla ole tekstiä lukiessa mahdollisuutta saada sen paremmin sosiaalisia kuin opettajan kehollisia vihjeitä opetettavan aineksen merkitysrakenteesta. Verkko-oppiminen saattaa vähentää siten opettajan ja henkilökohtaisen, kasvokkain tapahtuvan opetuksen merkitystä oppimisessa. 25 Tämä uusi oppiminen on luonteeltaan intellektuaalista ja yksilöllistävää niinkin pitkälle, että oppilaat voivat kokea sen eristäväksi. Pedagogiselta kannalta oppilaiden välinen vertaisvuorovaikutus ja dialogi ovat erityisen merkittäviä verkko-oppimisen kokemiseksi yhteisöön liittäväksi ja inhimillistäväksi toiminnaksi. Tästä voisi tuoda esimerkkinä oppimisstrategioihin perehtyneet tutkijat Hacker ja Niederhauser 26, jotka tarjoavat viittä perusperiaatetta syväsuuntautuneiden, pidempikestoisten oppimissyklien luomiseksi. Näitä periaatteita voisi tuoda myös verkko-oppimisen opetuksen ja pedagogisen suunnittelun perusperiaatteiksi: 1. Aktiivinen osallistuminen. Opettajan työ on edistää oppijoiden roolin muutosta passiivisista tiedon vastaanottajista oman tietämyksensä aktiivisiksi rakentajiksi. 2. Esimerkkien tehokas käyttäminen 3. Yhteistyössä tapahtuva ongelmien ratkaiseminen 4. Palautteen tehokas käyttäminen Motivaation luominen ja ylläpitäminen. Motivaatioon liittyy lisäksi mm. sellaisia seikkoja kuin opiskelijan kiinnostuneisuus teknologiaa ja yhteisöllistä oppimista kohtaan, tehtävän arvostus, oppimisuskomusten kontrolli ja oppimisen ja suorittamisen minäpystyvyys Rutiinit Rutiineiksi ja rutiininomaiseksi toiminnaksi voidaan lukea sellaiset toiminnot, joissa toteutuminen on hyvää/erinomaista mutta toimintoja itsessään ei pidetä erityisen merkityksellisinä ja tärkeinä. Arviointivastausten perusteella opettajan roolin muuttuminen (kuvassa 1 kohta 7), verkko-oppimisympäristöjen käyttäminen (kuvassa 1 kohta 1) ja yksilöllinen ohjaus (kuvassa 1 kohta 5) koetaan verkko-oppimisessa hyvin toteutuviksi. Samanaikaisesti arvioijat eivät kuitenkaan pidä verkko-oppimisympäristöjen käyttämistä tärkeänä, vaikka myöntävät myös, että verkko-oppiminen lisäisi opiskeluun joustavuutta (kuvassa kohta 3) ja tasa-arvoa (kuvassa kohta 2). 25 ks. esim. Knowlton, Hiltunen Hiltunen, L. 2010,s Lallimo, J., Veermans.L. 2005, s

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa

Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa Jussi Tuukkanen Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Aineenopettajankoulutus 1. maaliskuuta 2013 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot