ROTUHYGIENIAA eli EUGENIIKKAA MEILLÄ JA MUUALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROTUHYGIENIAA eli EUGENIIKKAA MEILLÄ JA MUUALLA"

Transkriptio

1 ROTUHYGIENIAA eli EUGENIIKKAA MEILLÄ JA MUUALLA AJATUS JÄLKELÄISTEN LAADUN VALVONNASTA VANHA 1860-LUVULTA ETEENPÄIN VOIDAAN ALKAA PUHUA NYKYAIKAISESTA, TIETEESEEN POHJANNEESTA ROTUHYGIENIASTA DARWININ AJATUS EVOLUUTIOSTA PERINNÖLLISYYDEN TUTKIMUS (MENDELISMI 1900 ==>) AJATUSMAAILMA DEGENERAATION PELKO DARWINIIN NOJATEN PELÄTTIIN KONTRASELEKTIOTA (Kuva 1) BIOLOGINEN DETERMINISMI (Kuva 2) A) YKSILÖ ENSI SIJASSA PERIMÄNSÄ TUOTE: SIITOSHETKI MÄÄRÄÄ OMINAISUUDET JA NÄIN OLLEN MYÖS ELÄMÄNKOHTALON (perimä >< ympäristö) B) KAIKKI PERIYTYY: FYYSISET, PSYYKKISET, MORAALISET JA SOSIAALISET OMINAISUUDET VÄESTÖSUHTEET ERIYTYNYT SYNTYNEISYYS PELOTTI. 1) KANSOJEN (rotujen) VÄLILLÄ (Kuva 3) 2) VÄESTÖN SISÄISTEN RYHMIEN VÄLILLÄ (Kuva 4) ==> VÄITE: DEGENEROITUNEIDEN MÄÄRÄ KASVAA RAJUSTI. 1

2 TERVEEN ELÄMÄN JA ELINYMPÄRISTÖN VAATIMUS A) TAISTELU ROTUMYRKKYJÄ (perimää vahingoittavia aineita, esim. alkoholi) JA TAUTEJA VASTAAN (tubi, kuppa) B) REFORMISUUNTAUKSET (esim. naturismi eli nudismi, kehonrakennus) (Kuva 5 ja 6) C) ANTI-URBANISMI MODERNIN YHTEISKUNNAN VAATIMUKSET A) TEHOKKUUS: SEKÄ YHTEISKUNNAN ETTÄ YKSILÖIDEN PANOS-TUOTOS ANALYYSI PALJASTI VOIMAVAROJA IMEVÄT TAHOT YHTEISKUNNAN VAROJEN (VEROVAROJEN) KOHDENTAMINEN JA SIITÄ SAATAVA HYÖTY (kallis köyhäinhoito, kallis vammaishuolto, köyhien lapsilaumat) KANSAINVÄLISEN KILPAILUKYVYN VAALINTA B) MONIMUTKAISTUVA TUOTANTO JA YHTEISKUNTA VAATII KYVYKKÄÄMPIÄ YKSILÖITÄ (vrt. koulutus ja heikko suoriutuminen, älykkyysmittauksen alku Binet n. 1905) C) HAVAITTUJEN ONGELMIEN RATIONAALINEN, TIETEELLISTEKNINEN RATKAISU ITUPLASMAINSINÖÖRIYS eli YHTEISKUNNALLINEN INSINÖÖRIYS LISÄÄNTYMINEN PROSESSINA (parhaat raaka-aineet, oikea prosessi, oikea tulos) YHTEISKUNNAN ONGELMIEN RATKAISU GENETIIKAN AVULLA

3 ROTUHYGIENIAN MÄÄRITELMIÄ: GALTON: EUGENICS IS THE SCIENCE WHICH DEALS WITH ALL INFLUENCES THAT IMPROVE THE INBORN QUALITIES OF A RACE. (1904). THE SCIENCE WHICH DEALS WITH THOSE SOCIAL AGENCIES THAT INFLUENCE, MENTALLY OR PHYSICALLY, THE RACIAL QUALITIES OF FUTURE GENERATIONS. (1905) PLOETZ: VÄESTÖN MÄÄRÄN JA LAADUN OHJAILUA HALUTTUUN SUUNTAAN. (1895) HOUSSAY UNE APPLICATION SOCIALE DES SCIENCES BIOLOGIQUES (Biologian sosiaalista soveltamista). (1912) LAUGHLIN SELF DIRECTION OF HUMAN EVOLUTION (1931) (Kuva 7)

4 MATTILA: YLEISMAAILMALLINEN, TIETEESEEN NOJANNUT LIIKE, JOKA PYRKI VARMISTAMAAN ARVOKKAIKSI JA PERINNÖLLISIKSI KATSOTTUJEN OMINAISUUKSIEN SIIRTYMISEN JA RIKASTUMISEN JÄLKELÄISIIN SEKÄ TOISAALTA ESTÄMÄÄN ARVOTTOMIKSI KATSOTTUJEN OMINAISUUKSIEN SIIRTYMISEN. USEIN PÄÄMÄÄRÄNÄ MAKSIMAALINEN MÄÄRÄ JA OPTIMAALINEN LAATU. ROTUHYGIEENIKOIDEN KEINOT (vrt. Kuva 8) POSITIIVINEN ROTUHYGIENIA: LAADUN JA MÄÄRÄN MAKSIMAALINEN TASAPAINOTTAMINEN A) MASSAMITTAISET TOIMET, JOTTA GENEETTISESTI HYVÄLAATUINEN VÄESTÖ AVIOITUISI JA HANKKISI PALJON JÄLKELÄISIÄ (esim. verotus, erilaiset sosiaalituet jne.) B) VALISTUS JA KOULUTUS

5 NEGATIIVINEN ROTUHYGIENIA: HUONON PERINTÖAINEKSEN KARSINTA SIITOKSESTA A) AVIOKIELLOT RUOTSIN 1734 LAKI KIELSI EPILEPTIKOITA AVIOITUMASTA, JOTTA TAUTI EI LEVIÄISI. VUODESTA 1895 ==> USA:ssa SÄÄDETTIIN ROTUHYGIEENISESTI PERUSTELTUJA AVIOKIELTOJA YHTEISPOHJOISMAINEN (Ta, No, Ru) AVIOLIITTOLAKIEHDO- TUS 1913 (mielisairaat, tylsämieliset). SUOMEN LAKI 1929 (tylsämielisyys, mielisairaus, myös lähisukulaisuus ehdoton este; epilepsia, sukupuolitaudin tarttuva vaihe, kuuromykkyys relatiivinen este). B) ERISTÄMINEN ESIM. TANSKASSA 1911 MORAALISESTI VAJAILLE MIEHILLE ERISTYSLAITOS LIVØN SAARELLE SUOMESSA VANKILALLA KATSOTTIIN OLEVAN MYÖS ROTUHYGIEENINEN ERISTYSTEHTÄVÄ. C) ABORTOINTI VIALLISIKSI TODETTUJEN TAI TODENNÄKÖISESTI VIALLISINA SYNTYVIEN SIKIÖIDEN ABORTOINTI TÄLLÄ PERUSTEELLA. SUOMEN I ABORTTILAKI (1950) MÄÄRITTELI MYÖS ROTUHYGIEENISEN ABORTIN. D) STERILOINTI (tästä lähemmin omassa osiossaan)

6 E) EUTANASIA eli ARVOTTOMAN ELÄMÄN TUHOAMINEN AJATUKSEN TUONEET ESIIN USEAT TEOREETIKOT ERI PUOLILLA EUGEENISTA LIIKETTÄ (ainakin USA, SAKSA) TÄTÄ ESITETTIIN, MUTTA YLEENSÄ EI AIVAN VAKAVASTI VAADITTU. TOTEUTETTIIN VAIN HITLERIN SAKSASSA SODAN AIKANA AJATUKSEN PAINAVIN PUOLTO KARL BINDING (valtakunnan oikeuden presidentti) JA ALFRED HOCHE (psykiatrian professori) KIRJASSAAN DIE FREIGABE DER VERNICHTUNG LEBENSUNWERTEN LEBENS (1920) SAKSASSA ROTUHYGIEENISIN ARGUMENTEIN PERUSTELTIIN VÄHINTÄÄN OMAN KANSALAISEN SURMAAMISTA 1939 > (älyltään vajaita, mielisairaita, vanhuksia, kroonisesti sairaita) (Kuva 9)

7 STERILOINTIPOLITIIKKA KÄYTÄNTÖ ALOITETTIIN USA:ssa 1890-l. ALUKSI ILMAN LAKIA (kastraatioita) 1907 ENSIMMÄINEN STERILOINTILAKI, INDIANAN OSAVALTIO TEKNIIKAKSI VAKIINTUI SIEMEN- TAI MUNANJOHTIMIEN KATKAISU 1930-l. LOPPUUN MENNESSÄ VASTAAVA LAKI 30 OSAVALTIOSSA JA VUOTEEN 1946 MENNESSÄ OLI STERILOITU n IHMISTÄ [SAKSA n ] EUROOPASSA IHAILTIIN JA HAIKAILTIIN ILMAN LAINSÄÄDÄNTÖÄ LAITOKSISSA JA LÄÄKÄRIEN AMMATTIKUNNAN SUOSTUMUKSELLA SVEITSI SUOMI (Perttulan laitos ja ainakin Kuopion lääninsairaala 1930-l.) RUOTSI JA SAKSA 1920-LUVULTA LÄHTIEN (tiedetään, koska asiasta kirjoiteltiin lääkärien ammattilehdissä) STERILOINTILAKIEN SÄÄTÄMINEN PANTIIN ALKUUN 1920-l. TULOKSENA 1928 SVEITSIN WAADIN KANTONI 1929 TANSKA 1933 SAKSA (huom! laki valmisteltu jo Weimarin Saksassa!) 1934 NORJA JA RUOTSI 1935 SUOMI 1936 VIRO 1938 ISLANTI MUUALLA: KANADAN ALBERTA 1928 JA BRITT. KOLUMBIA 1933, MEKSIKON VERACRUZ 1932, JAPANI 1940

8 LAINVOIMAINEN EUGEENINEN STERILOINTI SUOMESSA A) STERILOINTIKOMITEA STERILOITAVAN SUOSTUMUKSEEN PERUSTUVA OPERAATIO B) HALLITUKSEN ESITYS (1934) JA EDUSKUNNAN SÄÄTÄMÄ LAKI (1935) PERUSTUI PAKKOON (ihminen voitiin viranomaispäätöksellä määrätä steriloitavaksi, määräyksen antoi Lääkintöhallitus) PERUSTEENA PERIYTYVÄ TILA TAI SE, ETTÄ SELLAISEN TILAN TAKIA LAPSET JÄISIVÄT HUOLTOA VAILLE KOHTEENA TYLSÄMIELISET (älykkyysikä korkeintaan 14 vuotta) MIELISAIRAAT (skitsofrenia, maanis depressiivisyys) LAIN TEHOTTOMUUTEEN PETYTTIIN C) STERILOINTILAKI 1950 MUUTOKSIA LAAJENSI LÄÄKÄRIEN ALOITEOIKEUTTA (pyrkimys tehostamiseen: Tuettiin Aborttilailla (1950) sekä mielisairaita (1952) ja vajaamielisiä koskeneilla lainsäädännöillä) ÄLYKKYYSIKÄÄ LASKETTIIN KORKEINTAAN 12 VUOTEEN (lievennys) STERILOINTI OMASTA HAKEMUKSESTA MAHDOLLINEN, MM. SIELUNTOIMINNAN SAIRAALLOISUUDESTA ALKOHOLIN JA HUUMEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VUOKSI YHTEISKUNTAVASTAISEN ELÄMÄNTAVAN TAKIA JOS TULEVAISUUDESSA ILMEISESTI KYKENEMÄTÖN HUOLEHTIMAAN LAPSISTAAN = NS. EUGEENIS- SOSIAALINEN INDIKAATIO

9 PYRKIMYSTÄ TEHOKKUUTEEN TUETTIIN MYÖS ABORTTIA (1950) SEKÄ MIELISAIRAITA (1952) JA VAJAAMIELISIÄ (1958) KOSKENEILLA LAEILLA D) STERILOINTILAKI 1970 OIKEUSTOIMIKELPOISEN IHMISEN PAKKOSTERILOINTI POISTETAAN E) SUOMALAISEN STERILOINTIPOLITIIKAN KULTA-AIKA l. (Tehostaminen tuotti tulosta!) (Kuvat 10, 11 ja 12)

10 ROTUHYGIENIA TÄNÄÄN DNA:n KAKSOISKIERTEEN SELVITTÄMINEN 1950-l. ALUSSA AVASI UUDET NÄKYMÄT JA ERITYISESTI 1960-l. LÄHTIEN AJATUS JÄLKELÄISTEN LAADUN VARMISTAMISESTA TIETEEN KEINOIN SAI UUTTA ILMAA SIIPIENSÄ ALLE A) IHMISEN GEENISTÖN KARTOITUS B) GENEETTINEN SEULONTA RISKIGEENIEN SELVITTÄMISEKSI C) GEENIMANIPULAATIOTEKNIIKOIDEN KEHITTÄMINEN D) SIKIÖDIAGNOSTIIKKA E) PERINNÖLLISYYSNEUVONTA (alkoi Suomessa jo 1951) MIELESTÄNI KYSE ON EDELLEEN SAMASTA ROTUHYGIEENISESTÄ JATKUMOSTA HALUSTA VARMISTAA JÄLKELÄISTEN LAATU ( virheettömyys ), HALLITA IHMISEN LISÄÄNTYMISEN JA UUDEN YKSILÖN TUOTOKSEN PROSESSIA ( ituplasmainsinööriys ) VAARANA AINAKIN VÄÄRINKÄYTÖKSET MUTTA MYÖS TULEVAISUUDEN ENNUSTAMATTOMUUS A) IHMISTEN KLOONAUS TAI KASVATTAMINEN VARAOSIKSI TAI TIETTYYN TYÖHÖN B) EMME TIEDÄ MILLAINEN PERIMÄ TULEVAISUUDESSA ON TARPEEN (uskomme voivamme rakentaa millaisen vain)

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Terveys, bioteknologia ja etiikka

Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 1/2007 Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja. Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

Forssan ohjelman muistojuhla 1

Forssan ohjelman muistojuhla 1 4 Uskonto ja terrorismi Pyhä media ET-opetus kotona Forssan ohjelman muistojuhla 1 Vapaa Ajattelija 59. vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Vastaava toimittaja Erkki

Lisätiedot

INKLUUSIO ELI OSALLISTAVA KASVATUS

INKLUUSIO ELI OSALLISTAVA KASVATUS INKLUUSIO ELI OSALLISTAVA KASVATUS LÄHTEITÄ SEKÄ 13 PERUSTETTA INKLUUSIOTA VASTAAN Timo Saloviita 12.1.2011 http://users.jyu.fi/~saloviit/tutkimus/inclusion.html "Segregaatio on tapa, jolla yhteiskunta

Lisätiedot

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia Omaisluovutuksen on oltava vapaaehtoista Lääkärin perusperiaatteisiin itsestään selvästi kuuluu, että potilaalle ei aiheuteta haittaa (primum non nocere). Siirtoihin liittyviä eettisiä pohdintoja on vuosien

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Luomu: Tehtävä Suomelle?

Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomuinstituutti Mikkeliin Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti - 1 - - 2 - Esipuhe Maabrändivaltuuskunnan 1 mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat.

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma kuntoutumiseen Tuija Ilvonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

Rajoilla ja ytimessä

Rajoilla ja ytimessä Rajoilla ja ytimessä Terveyden edistämisen näyttäytyminen väitöskirjatutkimuksissa Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Mervi Aalto-Kallio, Nella Mikkonen, Päivi Nykyri, Heikki Parviainen, Paula Saikkonen ja Kaarina

Lisätiedot

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen pääkirjoitus 10.6.2007 Lapsilisä yllätyksenä n Suomen lapsilisät tulivat virolaiselle Sulev Saarelle täytenä yllätyksenä.

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot

Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla

Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla Lukijalle! Suomen Naistutkimuksen Seura ry Sällskapet för kvinnoforskning i Finland palkitsi Friidu opintomateriaalin vuoden 2004

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 ISBN 978-952-263-241-8 (PDF) ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) lukutaidon taustatekijät 3 alkusanat Suomi osallistui PISA tutkimukseen ensimmäisen

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa Se toimii sittenkin kuinka päihdevalistuksesta saa selvää Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa youth research network Se toimii sittenkin Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää

Lisätiedot