VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon"

Transkriptio

1 VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon Jenni Virtanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) VIRTANEN, Jenni Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 48 Julkaisun kieli suomi Luottamuksellisuus Työn nimi VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon Salainen saakka Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Työn ohjaaja RANTASUO, Helena Toimeksiantaja(t) Scandinavian Incoming France Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella perusviinimatkapaketti Loiren laakson alueelle matkustusajankohdasta riippumatta. Työn toimeksiantajana oli Scandinavian Incoming France, Pariisissa sijaitseva incoming -toimisto. Viinimatkapaketin suunnittelun lähtökohtana oli, että matka tuotetaan tässä tapauksessa suomalaisille. Taustatietojen selvittämiseksi perehdyttiin aluksi Loiren laakson alueeseen, sen tarjontaan, viiniturismiin yleensä sekä millaisia viinimatkapaketteja Suomesta oli jo tarjolla etenkin kyseiselle alueelle. Koska työn päätarkoituksena oli matkapaketin suunnittelu, tarkasteltiin myös matkailutuotteen tuotekehitystä rinnan kyseisen matkapaketin kanssa. Tietoperustan pohjalta suunniteltiin viiden päivän mittainen ohjelmallinen viinimatkapaketti, jonka pääteemana oli viini, mutta myös alueeseen ja sen kulttuuriin tutustuttaisiin. Tourainen alue valittiin vierailtavaksi alueeksi monipuolisuutensa takia niin viineissä kuin kulttuuriympäristössä. Työn viinimatkapaketti soveltuu myytäväksi sellaisenaan tai siitä saa vähällä vaivalla räätälöityä erilaisia viinimatkapaketteja asiakasryhmän toiveiden mukaan. Kuitenkin aukioloajat ja hinta on tarkastettava uudelleen ja tehtävä oikeat varaukset. Matkapaketti soveltuu myytäväksi niin Suomesta kuin ulkomailtakin, tietenkin lentoja ja opasta vaihtamalla. Lisäksi työtä voidaan käyttää apuna matkapaketin suunnittelussa, sillä suunnittelun kaikki vaiheet tulevat esille niin teoriassa kuin käytännössäkin. Avainsanat (asiasanat) Viinimatka, Touraine, Loiren laakso, matkailutuotteen tuotekehitys, Scandinavian Incoming France Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) VIRTANEN, Jenni Type of Publication Bachelor s thesis Pages 48 Language Finnish Confidential Title PLANNING A WINE TOUR Trip to the Loire Valley Until Degree Programme Degree Programme in Tourism Tutor(s) RANTASUO, Helena Assigned by Scandinavian Incoming France Abstract The purpose of the thesis was to plan a basic wine tour package to the Loire Valley irrespective of the travelling season. This report was assigned by Scandinavian Incoming France which is an incoming travel agency located in Paris. The starting-point for planning was to produce a wine tour Finnish people. To find the necessary background information on the Loire Valley area, what it offers, wine tourism in generally and what kind of wine tours are already organised from Finland especially to this area, were explored. Because the main purpose of this report was to plan a wine tour, also developing a tourism product was studied and the case study was considered next to the theory. Based on to the gathered information, five-day wine tour with wine as its main theme was planned. However, it was also a purpose to get to know the area and its culture during the tour. The area of Touraine was chosen because of its versatility in wines and cultural heritage. The planned wine tour can be sold as it is now but by making little changes you can have many different kinds of tours, depending on the customers and their needs. The opening hours and prices must be checked again and of course the real reservations need to be made. This wine tour can be sold as well from Finland as from abroad, naturally by changing the guide and flights. This thesis can be used as help when planning a tour, since all the steps you need to go through in tour planning are mentioned in theory and practice in this report. Keywords Wine tour, Touraine, The Loire Valley, Tourism product development, Scandinavian Incoming France Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VIINITURISMI, TARJONTA JA EDELLYTYKSET Viiniturismin määritelmä Viinituristi Kysyntä Viinireitit Viinimatkapakettien tarjonta Suomessa Viininkulutus Suomessa Ranskan viinikriisi LOIREN ALUE JA SEN MATKAILU Tourainen alue Alueen viinit Turismi Matkailun merkitys Tourainen alueella Tourainen matkailu lukuina MATKAILUTUOTTEEN TUOTEKEHITYS Tuotteen syntymiseen vaadittavat kolme komponenttia Tuotekehitysprosessi Palvelukonseptin kehittäminen Palveluprosessin kehittäminen Markkinatestaus, kaupallistaminen ja jälkiarviointi VIINIMATKAPAKETTI TOURAINEN ALUEELLE Matkaohjelma Asiakaspalveluprosessi ja sen kuvaus Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai...36

5 Sunnuntai Viinimatkapaketin SWOT- analyysi Hinnoittelu POHDINTA...44 LÄHTEET...46

6 3 1 JOHDANTO Vapaa-aikaa on nykyään enemmän, mutta aikaisempaan verrattuna se on pirstaleista. Työelämässä saatetaan tehdä pitkiä päiviä ja viikkojakin, ja loma ja muu vapaa-aika on usein useampana lyhyenä jaksona. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös matkailupalveluiden kysyntään. Asiakkaat haluavat mieluiten tiiviitä, lyhytkestoisia matkatuotteita. Matkailu joutuu kuitenkin kilpailemaan myös muiden vapaa-ajanviettomuotojen kanssa ja kansainvälisen matkailun kilpa-kumppanina on lisäksi kotimaanmatkailu, jonka osuus kaikesta matkailusta on ylivoimaisesti suurin. Myös viinin kulutus on ollut jo pitkään kasvussa ja viinien valikoima on monipuolistunut huomattavasti. Nykyajan viininkuluttaja saattaa olla kuka tahansa ja humalahakuisuuden sijaan haetaan viinistä makunautintoa niin arkeen kuin juhlaan. Ihmisten viinitietous on myös parantunut ja kiinnostus itse viinialueisiin on kasvanut. Tämän takia viiniturismilla onkin erittäin paljon annettavaa nykyajan matkailijalle, joka on jo nähnyt useamman massaturismikohteen ja hakee nyt uusia kokemuksia. Samalla hän oppii kenties jotain uutta viineistä tai ainakin nauttii uusista makuelämyksistä, paikallisista viineistä ja ruuista. Tämä opinnäytetyö on tehty Scandinavian Incoming France - yrityksen toimeksiannosta. Yritys toimii Ranskaan suuntautuvien matkojen asiantuntijana ja matkapakettien suunnittelijana. Incoming -toimiston tehtävänähän on tuottaa matkapalveluja pienistä matkan erillispalveluista aina pitkälle räätälöityihin matkakokonaisuuksiin. Scancoming ja Scandinavian Ingoming ovat yksityisen omistamia incoming -toimistoja sekä destination management -yrityksiä eli tietyn alueen asiantuntijoita ja sen tuotteiden myyjiä, joiden perustaja ja puheenjohtaja on Veikko Kokkila. Viime vuosien aikana on alettu harrastaa myös outgoing -toimintaa, esimerkiksi lentolippujen myyntiä Suomeen. Scancoming perustettiin jo vuonna 1977 Englantiin Scancoming UK -nimellä, mutta vasta vuonna 1992 toiminta lähti kasvuun, jolloin muun muassa Ranska sai oman toimistonsa, nimellä Scandinavian Incoming France. Tällä hetkellä toimistoja on viidessä

7 4 eri maassa, seitsemässä eri kaupungissa: Lontoossa, Pariisissa, Nizzassa, Brysselissä, Dublinissa, Fuengirolassa sekä Barcelonassa. Hallinto, kuten markkinointi, IT ja kirjanpito, on sen sijaan keskitetty Keski-Suomeen Uuraisille sekä muutama vuosi sitten avattuun Pärnun toimistoon. Kun kaikkien toimistojen henkilöstömäärän laskee yhteen, on työntekijöiden määrä yli viisikymmentä. Suurin toimistoista on Pariisissa toimiva yksikkö. Suomalaiset matkatoimistot ovat äänestäneet Scancoming ja Scandinavian Incoming - yritykset vuosina 2001 ja 2002 maailman parhaiksi incoming -toimistoiksi. Niiden tuotteita myy yli 600 pohjoismaalaista matkatoimistoa. Suomessa tuotteita myyvät kaikki matkatoimistot. Kaikilla yrityksillä on samat varauspohjat, millä pyritään yr i- tysten väliseen tasalaatuisuuteen, onhan asiakaskunta kuitenkin periaatteessa sama kaikilla yrityksillä. Asiakaskunnasta noin 50 % on Suomesta, 20 % Ruotsista, 20 % Norjasta ja 10 % muista maista, kuten Irlannista, Egyptistä ja niin edelleen. Otin itse yhteyttä Scandinavian Incoming France -toimistoon ja pienen mietinnän jälkeen päädyimme Sanna Meskasen eli yrityksen yhteyshenkilöni kanssa siihen, että suunnittelisin Loiren laakson alueelle perusviinimatkapaketin, jota he kysynnän mukaan voisivat muokata. Lisäksi oli puhetta, että matkan pääteemana on viini, mutta mahtavia linnojakaan ei kannata sivuuttaa vaan ottaa ainakin muutama mukaan ohjelmaan. Sain itse siis kuitenkin päättää matkakohteet tarkemmin: miten monella viinitilalla matkan aikana vieraillaan ja missä ja mitä muuta ohjelmaa pitäisi olla jne. Aluksi oli myös puhetta, että suunnittelisin yksilömatkustajille ns. fly & drive -paketin, mutta tämä ei opinnäytetyön kannalta olisi ollut kovinkaan kätevää. Olen hakenut työhön näkökulmaa ja tukea matkailutuotteen tuotekehityksestä, unohtamatta tietenkään itse alueen sekä viiniturismin tarkastelua. Niin ranskan kieleen kuin itse maahan ihastuneena matkailun opiskelijana ja viinikurssin suoritettuani tuntui aihe erittäin sopivalta.

8 5 2 VIINITURISMI, TARJONTA JA EDELLYTYKSET 2.1 Viiniturismin määritelmä Viiniturismi on merkittävä osa niin viini- kuin turismiteollisuuttakin. Ne on yhdistetty jo monia vuosia sitten, mutta vasta viime vuosien aikana myös hallitus, tutkijat sekä itse kyseiset teollisuuden alat ovat tunnistaneet näiden alojen keskinäisen suhteen ja merkityksen. Turismiteollisuudelle viini saattaa olla tärkeäkin vetovoimatekijä, kun taas viiniteollisuudelle viiniturismi on tärkeä tapa tutustuttaa asiakas tilan viineihin ja pienille tiloille suoraan tilalta myynti on elintärkeää, jotta ne menestyvät kovassa kilpailussa. Viiniturismin merkitys ja suosio kasvavat jatkuvasti. Joskus aiemmin edes viinikauppiaat eivät matkustaneet viinialueille, kun taas nykyään aivan tavalliset ihmisetkin haluavat tutustua niihin. Tähän vaikuttaa kasvava kiinnostus viiniin ja ulkomaanma t- koihin, mutta myös se, että yleensä viinialueet ovat erittäin kauniita ja houkuttelevia matkailukohteita. (Hall ym. 2000, 1 2.) Viiniturismi määritellään viinitarhoilla, -tiloilla, - festivaaleilla sekä - messuilla vierailuina, jolloin kävijöiden motivaationa on viinin maistelu ja/tai tutustuminen viinialueeseen (Emt. 3). Viiniturismi on kuitenkin erittäin monipuolinen käsite, joka ulottuu lähes matkaan kuin matkaan ja yhdistää siis viini- ja turismiteollisuuden kaikki osaalueet toisiinsa. Viiniseuran kanssa voidaan tehdä matka, jolloin kyseessä on harrastematkailu. Kaupunkilomalle lähdettäessä saatetaan viiniä nauttia ravintolassa ja hotellissa, ja tapahtumamatkailusta on kyse silloin, kun käydään esimerkiksi viinimessuilla ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan viiniturismi ulottuu siis harraste-, maaseutu-, kaupunki-, kulttuuri-, teollisuus-, tapahtuma- ja opintomatkailuun. (Rantasuo 2003.) Viinituristi Viinituristia voidaan tarkastella demografisen ja psykograafisen profiilin avulla. Muun muassa sukupuoli, ikä, tulot ja asuinpaikka eli demografiset tiedot kertovat edes hie-

9 6 man, millainen viinituristi on. Psykograafiset tiedot eli motiivit, elämäntapa, asenteet, arvot jne. taas syventävät käsitystä viinituristista. (Mitchell ym. 2000, ) Australaasiassa tehdyn tutkimuksen mukaan viinituristi on yleensä vuotias, hänen tulonsa ovat keskinkertaiset tai hyvät ja suurin osa asiakkaista on itse viinialueelta tai sen läheisyydestä. On kuitenkin epäselvää, täyttyvätkö nämä kriteerit eri viinialuilla, saati eri maissa. Joka tapauksessa voidaan todeta, että viinituristi on varmasti kiinnostunut viinistä ainakin jollain tavalla. Yleensä viinitilalla vierailija on viinin vakituinen juoja, hänellä on keskimääräistä paremmat tiedot viinistä ja hän vierailee viinitilalla tai alueella useamman kerran vuodessa. (Emt. 121.) Suomalainen viinituristi sopii osittain yllä mainittuun kuvaukseen. Hän on iältään noin 50-vuotias, keskimääräistä paremmin koulutettu ja kotoisin Etelä-Suomesta. Hän on luonnollisesti kiinnostunut viineistä, kuuluu useimmiten viiniseuraan ja on viinilehden tilaaja. (Rantasuo 2003.) Marjo Tahvanainen Matkapojista kertoo, että heidän asiakaskuntansa kierto-/viinimatkoilla on pääsääntöisesti keski-iältään noin 60-vuotiaita, mutta yhä useammin näkee myös nuorempia matkustajia, jotka saattavat ottaa myös vuotiaat lapset mukaansa (Tahvanainen 2005). Nuoremmat ihmiset ovat vasta perustamassa perhettä tai luomassa uraansa, mikä vaikuttaa varmasti siihen, ettei heitä viinimatkoilla juurikaan näy. Heillä ei yksinkertaisesti ole aikaa, tai koska lapset ovat pieniä, suunnataan mieluummin lapsiystävälliseen rantakohteeseen, joka yleensä on myös halvempi vaihtoehto. Suurilla ikäluokilla on taas enemmän aikaa ja rahaa tämän tyylisiin matkoihin Kysyntä Viiniturismin kysyntä syntyy motivaatiosta, havainnoista, aikaisemmista kokemuksista sekä viinituristin odotuksista. Motivaatiotekijöitä, jotka vaikuttavat viiniturismiin, on useita. Harva turisti vierailee viinitilalla pelkästään ostaakseen viiniä. Moni haluaa oppia lisää ja parantaa tietojaan viineistä sekä niiden valmistamisesta - tätä voi kutsua niin sanotusti oppimismotivaatioksi. Joku taas haluaa kenties vain nauttia viiniturismin tuomasta sosiaalisesta puolesta, kun taas joku toinen on kenties kiinnostunut vii-

10 7 nin terveydellisestä puolesta. Joka tapauksessa motivaatiotekijät eivät pysy samoina koko eliniän vaan muuttuvat juuri kokemuksen ja elämäntilanteen mukaan. (Hall ym. 2000, 6.) Kohteen valintaan ja tiloilla vierailuihin vaikuttavat turistin aikaisemmat kokemukset ja niihin liittyvä nautinto. Esimerkiksi, jos viinituristilla on huonoja kokemuksia viinitilalta huonon palvelun takia, ei hän välttämättä koskaan palaa tilalle uudelleen. Voi kuitenkin myös olla, että tällöin hän ei myöskään osta kyseisen tilan viiniä mistään muualtakaan, kuten ravintolasta viinialueella tai edes kotimaassa. (Emt. 7 8.) 2.2 Viinireitit Turistireiteistä on niiden kehittyessä tullut erittäin suosittu myynninedistämisväline, ja vuonna 1997 eri reittejä oli jo rekisteröity 270 ympäri Ranskaa. Nämä turistireitit ovat erittäin suosittuja ja menestyksekkäitä, koska turistit ovat kiinnostuneita jostain tietystä osa-alueesta, kuten gastronomiasta tai viinistä. Viinireitit ovat suunniteltuja matkareittejä läpi viinialueen, ja ne ovat hyvin opastettuja tienviitoin sekä markkinoituja yleensä ilmaisten lehtisten avulla. (Frochot 2000, ) Esimerkiksi Tourainen alueelta on saatavana ilmainen turisti-/viinireitti lehtinen. Se käsittää viisi eri karttaa, joihin on merkitty viinireittien lisäksi myös yleisölle avoinna olevat linnat, museot, kirkot, viinikeskukset sekä muita näkemisen arvoisia asioita alueelta. Lisäksi eri viinialueet on merkitty selkeästi eri värein. Tourainen viinireitti kulkee kaukana isoista teistä ja niiden liikenteestä, viiniköynnösten ja kellarien keskellä. Se johdattaa turistin sekä tunnettuihin että vähemmän tunnettuihin turistinähtävyyksiin ja viinitiloihin. Yhteensä Touraine-Val de Loiren alueella on noin 850 kilometriä eri reittejä. (Loire Valley Wines 2002, 3.)

11 8 Kuviossa 1 on kuvat neljästä erilaisesta tie nviitasta, jotka helpottavat itsekseen viinialueita tutkivaa turistia. Nämä ovat: 1. Viinireitti -merkki 2. Lyhennetty viinireitti -merkki 3. Tietylle viinitilalle johtava merkki 4. Tasaisin väliajoin opastauluja, joissa kerrotaan eri viinitilojen sijainti, täytyykö vierailusta sopia etukäteen jne KUVIO 1. Viinireitin tienviitat 2.3 Viinimatkapakettien tarjonta Suomessa Ranskan viiniturismin kasvavasta merkityksestä huolimatta, täytyy kuitenkin muistaa, että viini on erittäin harvoin koko matkan teemana vaan se on usein yhdistetty alueen tarjoamaan historiaan ja kulttuuriin. Tämän tapaisten yhdistelmäpakettien etuna on niiden joustavuus ja sopivuus useammalle turistille. (Frochot 2000, 77.) Kun tarkastelin Suomen eri matkatoimistoja, huomasin, että vain harvalla oli valmiita viinimatkapaketteja tarjottavana ja yllättävää kyllä, Ranskaan löytyi ainoastaan yksi puhdas viinimatka ja muutama Unkariin. Puhtaalla viinimatkalla tarkoitan tässä yhteydessä matkaa, jonka tarkoituksena ainakin pääasiassa on vierailla viinitiloilla.

12 9 Suurin osa matkatoimistojen viinimatkoista on lähinnä yhdistetty juuri linnoihin tai muihin historiallisiin ja kulttuurillisiin kohteisiin, jolloin viini on vain yhtenä pienenä osa-alueena. Suomen Matkatoimiston à la carte räätälöi matkat asiakkaan toiveiden mukaan, myös Loiren laakson viinialueille asiakkaan niin halutessa. Kyseiselle alueelle on valmismatkana ainoastaan ylellinen linnaloma, mutta varsinaista viinimatkaa ei siis ole. Joitain kohteita on kuitenkin valittu tuotantoon ja mainoksiin nimenomaan sen takia, että ne ovat tunnettuja viininviljelystä, kuten esimerkiksi Kalifornia tai Uuden- Seelannin eteläsaari, jonka valttina on muun muassa Marlboroughin viinialue. (Kalliomäki, 2005.) Etumatkat taas järjestää viinimatkoja Unkariin ja Alsacen alueelle. Ne eivät kuitenkaan ole puhtaita viinimatkoja vaan kulttuuripainotteisia matkoja, joissa viini on otettu osittain huomioon. Suomen Matkatoimistosta uskotaan viinimatkojen suosion kasvavan jonkin verran juuri lehdissä olleiden artikkeleiden myötä. Matkapojat järjestävät myös viinimatkoja tai pikemminkin viiniä sivuavia matkoja Unkariin, Ranskaan, Saksaan ja Italiaan (Matkapojat 2005, 8 25 ). Ainoastaan Unkarin matkaa voi kutsua lähes puhtaaksi viinimatkaksi, kun taas muilla matkoilla vieraillaan kenties yhdellä tai kahdella viinitilalla. Nämä matkat ovat pääasiassa bussilla tehtyjä, ainakin toiseen suuntaan. Tämä lisää vapautta matkalla, koska ei tarvitse välittää lentokoneen painorajoituksista, mutta toisaalta se pidentää matkaa eikä silti ehdi näkemään oikeastaan mitään, koska koko ajan ajetaan vain eteenpäin, jotta saavutetaan määränpää. Matkapojissa uskotaan, että kiertomatkoille eli periaatteessa viinimatkoille riittää kysyntää jatkossakin. Koska matkoilla on sekä kulttuuria, ostosmahdollisuuksia, hyvää ruokaa, kiinnostavia kaupunkeja että maisemia, ovat matkat yle i- sesti ottaen sopivia ja kiinnostavia kaikille. Marjo Tahvanainen (2005) Matkapojista kuitenkin uskoo, että tuotannossa on hyvä olla myös muutamia erikoismatkoja, kuten juuri puhtaita viinimatkoja. Matkavekalla on vuoden 2005 esitteessään seitsemän eri kiertomatkaa, joista ainoastaan kolmessa on otettu viini yhdeksi ohjelmanumeroksi. Kaikki näistä ovat kuitenkin vahvasti kulttuuri- ja historiapainotteisia matkoja (Matkavekka matkaesite 2005, 78 91), jokaiselle jotakin -tyylillä tehtyjä.

13 10 KohdematkatKalevalla ei ole ohjelmistossa valmiita viinimatkapaketteja yksityishe n- kilöille, vaan ne kuuluvat lähinnä lukijamatkojen tai muiden vapaa-ajan ryhmämatkojen ohjelmistoon. Viiniteema nousee esiin ajoittain, mutta ei kovin laajasti, joten tällä hetkellä KohdematkatKalevan mukaan viinimatkat eivät ole kovinkaan keskeisellä sijalla heidän tuotannossaan (Ahlholm 2005), eikä esimerkiksi heidän esitteessään ole yhtään tämän tyylistä matkaa tarjolla. Myöskään Arealla ei ole tarjottavanaan muuta kuin Ranskan linnat -loma (Area , 106), jossa voi siis kiertää Ranskaa ja yöpyä eri linnahotelleissa. Töölön matkatoimisto puolestaan on ainoa matkatoimistoista, joka järjestää puhtaan viinimatkan juuri Ranskaan, mutta ei suinkaan Loiren laakson alueelle. Valittavana on kaksi eri viinimatkaa, mutta molemmat suuntaavat Etelä-Ranskaan ja näissä matkoissa pääasiana on viinitilalla vierailu. Matkat eivät kuitenkaan ole myynnissä kenelle tahansa ryhmämatkana, vaan ne on tarkoitettu erityisryhmille. 2.4 Viininkulutus Suomessa Viinin myynti on kasvanut Suomessa jo useiden vuosien ajan ja suomalaisten makumieltymykset viininkuluttajina ovat muuttuneet kansainvälisten trendien mukaisesti. Uuden maailman viinien suosio onkin kasvanut merkittävästi, ja tällä hetkellä suomalaiset ostavat eniten chileläisiä punaviinejä. Muita voimakkaasti kasvavia punaviinimaita ovat myös Uuden maailman Australia, Argentiina ja Yhdysvallat, kun taas espanjalaisten punaviinien suosio on laskenut huomattavasti. Valkoviinien menekki on ollut laskussa koko vuoden 2004, ja tällöinkin ostetaan eniten eteläafrikkalaisia valkoviinejä. Kun vertaa vuosien 2003 ja 2004 tammikuu-syyskuun tilastoja, on punaviinien myynti kasvanut 6,5 prosenttia, kun taas valkoviinien kysyntä laski vastaavalla aikavälillä 4,7 prosenttia. (Uudet tuotteet 2004, 2.) Uuden maailman viinien suosiota selittää tuotteiden ulkoasu, jota on hyvin selkeä ja tuotemerkkien yhteydessä on useimmiten mainittu valmistuksessa käytetty rypälelajike, mikä helpottaa huomattavasti kuluttajan valintaa. Lisäksi Uudesta maailmasta on runsas valikoima hanapakkausviinejä, joiden osuus viinin myynnistä on merkittävä. (Emt. 2.)

14 11 Tällä hetkellä Alkossa on Loiren alueelta 10 eri valkoviiniä, kolme roseeviiniä, kaksi kuohuviiniä ja tilausvalikoimassa kaksi punaviiniä, joten kovin suurista määristä ei voi puhua, verrattuna esimerkiksi Bordeaux n viinivalikoimaan. Syy, miksi kyseiset tuotteet on valittu, on se, että ne ovat olleet hinta-laatu suhteeltaan, saatavuudeltaan ja ominaisuuksiltaan kysyntää vastaavat. (Wikström 2005.) Alko on tutkinut asiakastyyppejä kehittääkseen omaa toimintaansa, mutta kovin tarkasta asiakkaan profiloinnista ei ole kuitenkaan kyse, sillä koska viinejä ostavat lähes kaikki asiakkaat, voi Alkon mielestä kuka tahansa olla viinin ostaja (Wikström 2005). Maaliskuun alun keskimääräinen 33 prosentin suuruinen alkoholijuomaveron alennus laski Alkon vähittäismyyntihintoja keskimäärin 22 prosenttia. Veronalennuksesta johtuvat hinnanmuutokset aiheuttivat siirtymistä mietojen viinien kulutuksesta väkevien juomien kulutukseen. Tämän seurauksena mietojen viinien pitkään jatkunut kasvu näyttää taittuneen. Mietojen viinien myynti oli kuitenkin vuonna 2004 lähes edellisen vuoden tasolla. (Uudet tuotteet 2004, 2.) 2.5 Ranskan viinikriisi Ranskassa kotimainen kulutus ja vienti ovat olleet laskussa jo vuosikausia. Vuonna 2003 vienti romahti lähes 10 prosenttia. Vaikka parin viime vuoden sadot ovatkin olleet keskimääräistä pienempiä, eivät varastot ota huvetakseen. Puhutaankin, että Ranskan viinimaailma on kriisissä. Yksi syistä tähän on viinin laatu: maailman huippuviinit ovat järjestään ranskalaisia ja niiden asema on kiistaton, mutta ranskalaiset itse arvioivat, että 20 prosenttia kaikista AC-luokan viineistä ei ansaitsisi koko mainintaa. Luokitus on kärsinyt inflaation ja osasta AC-viinejä on tulossa samanlainen viinimeri kuin pöytäviineistä aikoinaan. Toinen syy kriisiin on hinta. Arkiviinien luokassa Italia, Espanja, Australia, Argentiina ja Chile tarjoavat samaa laatua halvempaan hintaan. Tämä on mahdollista, koska

15 12 tuotantokustannukset, etenkin palkat, ovat alhaisemmat, määrät yleensä suuremmat ja lainsäädäntö ratkaisevasti väljempi. (Mannerkorpi 2004, 40.) 3 LOIREN ALUE JA SEN MATKAILU Loire, joka on yli kilometriä pitkä, on Ranskan pisin ja mahtavin joki sekä Euroopan viimeinen vapaana virtaava joki. Loiren laakso sijaitsee Keski-Ranskassa ja jakautuu Pay-de-la Loiren ja Val de Loiren, toiselta nimeltään Centre, alueisiin. Alueet kattavat yhteensä km² ja asukkaita on reilu 5 miljoonaa. (Tresidder 2001, 10.) Loiren laakso on erittäin laaja ja monipuolinen alue. Ilmasto muuttuu sisämaahan mentäessä rannikon kosteahkosta meri-ilmastosta Keski-Ranskan kuivahkoksi mannerilmastoksi. Alueen keskilämpötilat ovat lähellä toisiaan, mutta vuorokautiset ja vuotuiset lämpötilavaihtelut poikkeavat paljon toisis taan. Maasto on lännessä melko tasaista ja maaperä muodostuu osin joen tuomasta sorasta, hiekasta ja savesta. Keski- ja itäosat ovat kumpumaata, jonka maaperä on enimmäkseen soraa. Kalliopohja on kalkkikiveä, johon joki on monin paikoin kovertanut jyrkkärantaisen uoman. (Sopenperä 2002, 15.) Unescon maailmanperintökomitea nimeää ja luetteloi maailman kulttuuriperintökohteiksi arvokkaiksi ja ainutlaatuisiksi katsottavia kulttuuriaarteita. Ne ovat yksittäisiä rakennuksia tai laajempia kokonaisuuksia, ja ne kattavat periaatteessa koko ihmistoiminnan kirjon käsittäen sekä henkisen että aineellisen kulttuurin kohteita. Valtaosa tähän mennessä valituista kohteista on nimenomaan kulttuurinähtävyyksiä, mutta joukossa on myös selvästi luontopainotteisia attraktioita. (Vuoristo 2003, 99.) Vuonna 2000 osa Loiren laaksosta valittiin yhdeksi Unescon maailmanperintökohteeksi. Tämä alue rajautuu Sully-sur-Loiren, joka sijaitsee Orléansista hieman itään päin, ja Chalonnesin, joka on taas Angersista länteen päin, väliin. Tätä aluetta kutsutaan siis myös nimellä Val de Loire. (Budd 2001, 46.) Tämän alueen voisi tulkita kulttuurinähtävyydeksi, mutta samalla luonto on selkeä vetovoimatekijä.

16 Tourainen alue Sanonta kuuluu, että Loire on kuningatar ja kuninkaat ovat häntä rakastaneet, tämä sopiikin erityisesti juuri Tourainen alueelle, jossa on eniten linnoja maailmassa, joita kuninkaat sekä rikas ylimystö aikoinaan rakennutti omaan käyttöönsä, mutta myös rakastajattarilleen. Enemmän kuin Loiren laaksoa kokonaisuudessaan, pidetään etenkin Tourainen aluetta Ranskan puutarhana lukuisten metsien, laaksojen, hedelmätarhojen sekä maanviljelysalueiden takia (Duijker 1997, 67). Tourainen alue käsitteenä saattaa herättää epäselvyyttä. Entinen Tourainen provinssi on nykyään Indre-et-Loire département, jonka pääkaupunkina pidetään suunnilleen alueen keskellä sijaitsevaa Toursin kaupunkia. Tourainen viinialue puolestaan halkoo edellä mainitun alueen ja yltää myös osittain Loir et Cher ja Indren département alueille. Tähän kuuluu esimerkiksi Vouvrayn ja Chinonin viinialueet. Lisäksi on vielä Touraine AOC viinialue, joka on siis eri kuin Tourainen viinialue kokonaisuudessaan. Pariisi n. 260km KUVIO 2. Tourainen alue

17 14 Yllä olevalla pienellä kartalla pyrin havainnollistamaan käytännössä tämän asian. Eli kartassa näkyvät värikkäät alueet kuuluvat Tourainen viinialueeseen, keltainen väri osoittaa Touraine AOC viinialueen ja kartassa näkyy myös Indre- et- Loire alueen rajat. Lisäksi punaisella värillä oleva kiemurteleva viiva on alueella kulkeva viinireitti. 3.2 Alueen viinit Loiren laakso jaetaan neljään pääviinialueeseen: le pay Nantais Atlantin rannalla; Anjou ja Saumur; Touraine sekä keskinen Loire, johon kuuluvat Sancerre ja Poyilly- Fumé. Hollantilaiset ostivat valkoisia Loire-viinejä jo luvulla. Viinit olivat silloin, kuten vielä nytkin, kuuluja raikkaudestaan (ranskalaisia viinejä, 2005). Loiren alue tuottaa kuitenkin kaiken tyyppisiä viinejä: kuivia, puolikuivia ja makeita valkoviinejä, kuohuviiniä ja punaviinejä. Tärkeimpiä rypälelajikkeita alueella on neljä: Muscadet, Chenin blanc ja Sauvignon blanc valkoviinien valmistusta varten sekä roseja punaviinin tekoon Cabarnet franc (Behind the label, 51 52). Vaikka Loiren laakso on laaja alue, alueet ovat hyvin hajallaan, ilmasto, perinteet ja maaperä vaihtelevat suuresti, on sen viineissä tiettyä yhtäläisyyttä. Kaikki Loiren viinit ovat kevyitä, virkistäviä ja tuntuvan hapokkaita (Johnson & Robinson 2001, 116). Kaiken kaikkiaan Loiren alueelta löytyy hehtaaria viininviljelymaata, joka tuottaa vuosittain hehtolitraa viiniä. Tästä 24 prosenttia on punaviiniä, 14 prosenttia roséta, 55 prosenttia valkoviiniä ja seitsemän prosenttia kuohuviiniä. Loiren laakso on Ranskan kolmanneksi suurin laatuviinien viljelyalue, heti Bordeaux n ja Burgundin jälkeen (Spencer 2001, 59) sekä toiseksi suurin kuohuviinin tuottaja alue. Ranskalaisissa ravintoloissa sen sijaan Loiren alueen viinejä juodaan enemmän kuin minkään muun alueen viinejä (Facts and figures, 2005). Koska viinimatka suuntaa Tourainen alueelle, tarkastelen lähemmin osaa kyseisen alueen viineistä eli Vouvrayn, Montlouis n, Amboisen sekä Chinonin alueita ja niiden tuotteita. Nämä ovat siis alueita, joilla matkan aikana tullaan vierailemaan ja joiden viinejä ainakin maistellaan.

18 15 Vouvrayn kalkki- ja savimaaperässä on istutettu viinejä jo 400-luvulla (Clarke 1995, 126). Tärkein viinejä erottava seikka Vouvrayssa on se, onko viini kuivaa eli sec, kuivahkoa eli sec-tendre, joka on epävirallinen, suosiotaan kasvattava viinityyli, makeaa eli moelleux, helmeilevää eli pétillant tai varsinaista kuohuviiniä (Johnson & Robinson 2001, 121). Montlouis sijaitsee Vouvrayn eteläpuolella, jossa maaperä ja olot ovat hyvin samanlaiset, mutta sijainti Loiren varrella ei ole yhtä suotuisa. Maaperä on yleensä hieman hiekkaisempaa ja tyypillinen Montlouisin viini onkin hieman kevyempää, maalähe i- sempää ja pehmeämpää, joten suuri osa siitä päätyy kuohuviiniksi (Emt. 121). Vuoteen 1937 asti Montlouisin viinit kuuluivat Vouvrayn appellationiin, juuri niiden samankaltaisuuden takia (Duijker 1997, 98), kunnes saivat oman appellationin, joka on suoraan kylän nimestä: Montlouis appellation. Siihen aikaan, kun Loire oli vielä la i- valla kuljettavissa, oli Montlouisin kylällä suuri merkitys, koska se toimi satamana ja viinien varastona (Loire Valley Wines, 7). Touraine-Amboisen pieni viinialue sijaitsee molemmin puolin Loirea, Amboisen kaupungin ympärillä. Tuotetut viinit ovat lähinnä punaisia ja tehty Cabarnet Francin, Cotin sekä Gamayn sekoituksesta. Myös valkoviinejä tuotetaan ja ne muistuttavat lähinnä Vouvrayn ja Montlouisen viinejä. (Duijker 1997, 99.) Chinon alueen viinit ovat pääasiassa punaisia ja rypäleenä käytetään Cabarnet Francia. Kuitenkin myös tietty määrä rosé viiniä tuotetaan ja Chenin Blanc rypäleestä tehdään hieman valkoviiniä (Emt. 72). Chinonin alue sijaitsee aivan Tourainen länsipäässä ja sen sanotaan valmistavan yhdessä St-Nicolas de Bourgueil sekä Bourgueil alueiden kanssa Tourainen ja Loiren laakson parasta punaviiniä (Johnson & Robinson 2001, 120) Turismi Matkailijoiden määrä ympäri maailmaa on noussut toisen maailmansodan aiheuttamasta aallonpohjasta voimakkaasti eikä kasvun taittuminen ole toistaiseksi näköpiirissä. Jopa suurtenkin selkkausten ja katastrofien vaikutukset peittyvät matkailun vahvan

19 16 kasvutrendin alle. Niiden aiheuttamat notkahdukset matkailijamäärissä näkyvät ensi sijassa vain lyhytaikaisesti (Vuoristo 2003, ) matkailijoiden määrää hetkellisesti vähentämällä tai matkailijavirtojen suunnan muutoksella. Ranska on perinteisesti ollut maailman johtava matkailumaa ja esimerkiksi vuonna 2003 turistien määrä oli reilut 75 miljoonaa. Matkustustuloja Ranska sai samana vuonna 36.6 miljardia USA:n dollaria, jolla se sijoittui kolmanneksi maailman listalla. (Key figures for tourism 2004.) Vuosi 2004 merkitsi Suomen matkatoimistoalalle selvää käännettä parempaan ja toimialan kokonaismyynti kääntyi nousuun kolme vuotta kestäneen laskun jälkeen. Suhdanteet paranivat niin vapaa-ajanmatkustuksessa kuin liikematkustuksessa. (Suomenmatkatoimistoalan liitto 2004a.) Eurooppa on yhä edelleen suomalaisten suosiossa, vaikkakin sen suosio on laskenut edellisvuoteen verrattuna muutaman prosenttiyksikön (Suomen matkatoimistoalan liitto 2004b). Ranskaan suuntaavien lentäen tehtyjen matkojen määrä nousi vuonna 2004 kuitenkin 9,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen (Suomen matkatoimistoalan liitto 2004c), tosin tässä luvussa ei ole huomioitu esimerkiksi autolla tehtyjä matkoja, joten todellista turistien määrän kasvua ei voi va r- muudella sanoa Matkailun merkitys Tourainen alueella Kulttuuriympäristön suhde matkailuun on samanlainen kuin luonnonkin. Kulttuurimiljöö on usein attraktio, joka luo matkailua. Sitä on siten suojeltava ja tilanteen mukaan sopeutettava matkailukäyttöön. Kulttuurin arvo on kasvanut matkailun ansiosta, mikä on parhaassa tapauksessa johtanut kulttuuriympäristöjen aktiiviseen suojeluun ja entisöimiseen, käytännössä jopa pelastanut arvokkaita kohteita rappeutumiselta. (Vuoristo 2003, 98.) Etenkin Val de Loiren alueella matkailu on painottunut suuresti juuri kulttuurin ympärille. Alue on täynnä mitä loisteliaimpia linnoja aina 900-luvulta lähtien, viinillä ja ruoalla on tärkeä rooli, lisäksi tietenkin kuuluminen Unescon maailman perintökohteiden listalle lisää vetovoimaa.

20 17 Turismilla onkin suuri merkitys paikallisessa taloudessa Tourainen alueella. Tämän voi osittain päätellä jo siitä, että alueella on useampiakin erilaisia valmiita teemama t- koja/-reittejä, kuten viinireitti, kuninkaidenreitti, historiallisten puistojen ja puutarhojen reitti jne. On arvioitu, että turismin sektorilla työskentelee Tourainen alueella noin henkilöä ja vuonna 2000 turismi toi 460 miljoonan euron tulot, lisäksi alan uskotaan kasvavan vielä etisestään. Tätä kasvua selitetään sillä, että kolme tärkeää elementtiä on osattu yhdistää taitavasti: Historiallinen ja arkkitehtuurinen perintö nauttii kansainvälistä mainetta, että sen vetovoimaisuudesta pidetään hyvää huolta Vetovoimainen ja monipuolinen Touraine rohkaisee vihreään turismiin, jossa majoitus on korkealaatuista sekä urheilu ja vapaa-ajan viettoon on loistavat mahdollisuudet ympäri vuoden Pariisin läheisyydestä ja myös suurena teollisuusalueena Touraine hyötyy myös mittavissa määrin liikematkailijoista Tourainen pääasiallinen matkustussesonki on pääsiäisestä lokakuuhun asti. Korkeasesongin katsotaan alkavan kesäkuun 15. päivä ja päättyvän syyskuun 15. päivä, mutta viime aikoina myös talvimatkailussa on havaittu pientä kasvua (Observatorie de Economique de Touraine) Tourainen matkailu lukuina Seuraavat luvut ovat Indre et Loire alueelta. Tarkastelen eri lukuja lähinnä hotellien avulla, joka ei siis sinänsä kerro aivan koko totuutta, sillä hotelleissa yöpyy vain noin 61 % turisteista, leirintäalueilla 14 % ja 25 % asui vuokrattavassa loma-asunnossa eli niin sanotussa Gitê:ssä (Emt.). Nämä luvut ovat keskiarvoja koko vuodelta, joten korkeasesongin aikaan ovat luvut luonnollisestikin aivan toista. Lisäksi liikematkustus on kasvattanut huomattavasti

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus 37. Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari, Kauhava 22.-23.3.2011 Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailu Ge 2 Yhteinen maailma Syksy 2016 Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailumaantiede Onko matkailu tieteenala vai tutkimuskohde? Monitieteellisyys ja ulottuvuus hidastavat teoreettisen tiedon

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Matkailun tulevaisuus. Jaakko Lehtonen

Matkailun tulevaisuus. Jaakko Lehtonen Matkailun tulevaisuus Jaakko Lehtonen 1.9.2011 kansainvälinen matkailu kasvaa, 3-4% vuodessa, ellei mitään aivan järisyttävää tapahdu Aasia, etenkin Kiina, nousee vahvasti niin lähtöalueena kuin kohteenakin

Lisätiedot

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Sunnuntai 5.10.2014 17:50 Suora lento Ryanair FR1922 Tampere Frankfurt-Hahn 19:25 19:45 Matka 120 km

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. Kuinka monta matkaa

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. Kuinka monta matkaa teitte työ- tai vapaa-aika

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA Joulunajan viikko-ohjelma on voimassa 23.12.2011 8.1.2012 PERJANTAI 23.12. / 30.12. / 6.1. 12:00 MOOTTORIKELKKASAFARI ERÄMAAHAN Nauti ulkoilmaelämästä moottorikelkkasafarilla luonnon sydämeen. Reittimme

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Hyvän palvelun muotoilutoimisto. Copyright Diagonal Mental Structure Oy. All rights reserved.

Hyvän palvelun muotoilutoimisto. Copyright Diagonal Mental Structure Oy. All rights reserved. Hyvän palvelun muotoilutoimisto 1 TEKES LIIKKUMINEN PALVELUINA 27.5.2014 Käyttäjäprofiilit palveluiden luomisen pohjana Case: Helsingin risteilymatkustajien profilointiprojekti Mikko Koivisto, johtava

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Itävalta valkoviinit. 21.08.2013 Maria Siikanen

Itävalta valkoviinit. 21.08.2013 Maria Siikanen Itävalta valkoviinit 21.08.2013 Maria Siikanen Vuosituotanto 2,5 m hl Itävalta ¼ Saksan vuosittaisesta tuotannosta 48 500 ha Keskimääräinen sato 50 hl/ha Viinit samankaltaisia kuin Saksassa Lajikkeet,

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visbyn risteily Silja Europalla Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visby on kaupunki ja maineensa veroinen. Täällä kävijän hurmaavat sen matalat, ruusuihin peittyvät talot, sen korkeat tornit, varjoisat

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

PALVELINBISNES - VIILEÄN SUOMEN VALTTI DataCenter Finland Oy Ilmari Vallo (CEO)

PALVELINBISNES - VIILEÄN SUOMEN VALTTI DataCenter Finland Oy Ilmari Vallo (CEO) PALVELINBISNES - VIILEÄN SUOMEN VALTTI DataCenter Finland Oy Ilmari Vallo (CEO) ERIKOISTUMALLA JA MUKAUTUMALLA voi kiinnittyä pilvipalveluiden maailmanluokkaan PALVELINBISNES Mihin suuntaan markkina

Lisätiedot

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini!

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! 14.9.2016 Millaisia viininjuojia suomalaiset ovat? Ja kuinka me eroamme viininkuluttajina muista pohjoismaalaisista? Tuloksia koostettu seuraavista tutkimuksista:

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Kansainvälisen matkailun trendejä Suomen näkökulmasta

Kansainvälisen matkailun trendejä Suomen näkökulmasta Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.01.2010, TahkoSpa, Nilsiä Kansainvälisen matkailun trendejä Suomen näkökulmasta MEGATRENDEJÄ Yeoman, Ian (2008). Tomorrow s Tourist. Scenarios and Trends.

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella)

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) jatkuu 15.12.216 Timo Lappi KUVA (korkeus voi vaihdella) Työtä ja hyvinvointia koko

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Saapuminen Tukholmaan, josta jatketaan välittömästi kohti Kalmaria ja Öölantia

Saapuminen Tukholmaan, josta jatketaan välittömästi kohti Kalmaria ja Öölantia Sunnuntai 11.6.2017 klo 16.30 klo 20.55 Lähtö Nurmijärven kirkon parkkipaikalta kohti Turkua Lähtee m/s Viking Grace kohti Maarianhaminaa ja Tukholmaa Maanantai 12.6.2017 klo 6.30 klo 13.00 klo 16.00 klo

Lisätiedot

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Johdanto tutkimukselle Matka 2017 ennakkotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaiselta yleisöltä ajankohtaisia, matkailuun liittyviä mielipiteitä

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Viinikevät 2013. Fine Wine Finland Vin Nature. Agroksenmäen holvikellari ma 4.3. ja ti 5.3.2013. Ceestashop.fi ja Zalton viinilasit Itävallasta

Viinikevät 2013. Fine Wine Finland Vin Nature. Agroksenmäen holvikellari ma 4.3. ja ti 5.3.2013. Ceestashop.fi ja Zalton viinilasit Itävallasta Viinikevät 2013 Agroksenmäen holvikellari ma 4.3. ja ti 5.3.2013 Yhteistyössä: Fine Wine Finland Vin Nature Mukana myös: Ceestashop.fi ja Zalton viinilasit Itävallasta 1 Viinikevät 2013 Tervetuloa Viinikevät

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Kestävä energiatalous matkailussa

Kestävä energiatalous matkailussa Kestävä energiatalous matkailussa Kyselylomake energiankäytön selvittämiseen matkailuyritystoiminnassa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on mukana SETCOM (Sustainable Energy in Tourism dominated Communities)-

Lisätiedot

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta TTT/Kultti Pyrin valottamaan seuraavia käsitteitä i) markkinat ii) tasapaino iii) tehokkuus iv) markkinavoima. Määritelmiä 1. Markkinat ovat mekanismi/instituutio,

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot