VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon"

Transkriptio

1 VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon Jenni Virtanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) VIRTANEN, Jenni Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 48 Julkaisun kieli suomi Luottamuksellisuus Työn nimi VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon Salainen saakka Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Työn ohjaaja RANTASUO, Helena Toimeksiantaja(t) Scandinavian Incoming France Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella perusviinimatkapaketti Loiren laakson alueelle matkustusajankohdasta riippumatta. Työn toimeksiantajana oli Scandinavian Incoming France, Pariisissa sijaitseva incoming -toimisto. Viinimatkapaketin suunnittelun lähtökohtana oli, että matka tuotetaan tässä tapauksessa suomalaisille. Taustatietojen selvittämiseksi perehdyttiin aluksi Loiren laakson alueeseen, sen tarjontaan, viiniturismiin yleensä sekä millaisia viinimatkapaketteja Suomesta oli jo tarjolla etenkin kyseiselle alueelle. Koska työn päätarkoituksena oli matkapaketin suunnittelu, tarkasteltiin myös matkailutuotteen tuotekehitystä rinnan kyseisen matkapaketin kanssa. Tietoperustan pohjalta suunniteltiin viiden päivän mittainen ohjelmallinen viinimatkapaketti, jonka pääteemana oli viini, mutta myös alueeseen ja sen kulttuuriin tutustuttaisiin. Tourainen alue valittiin vierailtavaksi alueeksi monipuolisuutensa takia niin viineissä kuin kulttuuriympäristössä. Työn viinimatkapaketti soveltuu myytäväksi sellaisenaan tai siitä saa vähällä vaivalla räätälöityä erilaisia viinimatkapaketteja asiakasryhmän toiveiden mukaan. Kuitenkin aukioloajat ja hinta on tarkastettava uudelleen ja tehtävä oikeat varaukset. Matkapaketti soveltuu myytäväksi niin Suomesta kuin ulkomailtakin, tietenkin lentoja ja opasta vaihtamalla. Lisäksi työtä voidaan käyttää apuna matkapaketin suunnittelussa, sillä suunnittelun kaikki vaiheet tulevat esille niin teoriassa kuin käytännössäkin. Avainsanat (asiasanat) Viinimatka, Touraine, Loiren laakso, matkailutuotteen tuotekehitys, Scandinavian Incoming France Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) VIRTANEN, Jenni Type of Publication Bachelor s thesis Pages 48 Language Finnish Confidential Title PLANNING A WINE TOUR Trip to the Loire Valley Until Degree Programme Degree Programme in Tourism Tutor(s) RANTASUO, Helena Assigned by Scandinavian Incoming France Abstract The purpose of the thesis was to plan a basic wine tour package to the Loire Valley irrespective of the travelling season. This report was assigned by Scandinavian Incoming France which is an incoming travel agency located in Paris. The starting-point for planning was to produce a wine tour Finnish people. To find the necessary background information on the Loire Valley area, what it offers, wine tourism in generally and what kind of wine tours are already organised from Finland especially to this area, were explored. Because the main purpose of this report was to plan a wine tour, also developing a tourism product was studied and the case study was considered next to the theory. Based on to the gathered information, five-day wine tour with wine as its main theme was planned. However, it was also a purpose to get to know the area and its culture during the tour. The area of Touraine was chosen because of its versatility in wines and cultural heritage. The planned wine tour can be sold as it is now but by making little changes you can have many different kinds of tours, depending on the customers and their needs. The opening hours and prices must be checked again and of course the real reservations need to be made. This wine tour can be sold as well from Finland as from abroad, naturally by changing the guide and flights. This thesis can be used as help when planning a tour, since all the steps you need to go through in tour planning are mentioned in theory and practice in this report. Keywords Wine tour, Touraine, The Loire Valley, Tourism product development, Scandinavian Incoming France Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VIINITURISMI, TARJONTA JA EDELLYTYKSET Viiniturismin määritelmä Viinituristi Kysyntä Viinireitit Viinimatkapakettien tarjonta Suomessa Viininkulutus Suomessa Ranskan viinikriisi LOIREN ALUE JA SEN MATKAILU Tourainen alue Alueen viinit Turismi Matkailun merkitys Tourainen alueella Tourainen matkailu lukuina MATKAILUTUOTTEEN TUOTEKEHITYS Tuotteen syntymiseen vaadittavat kolme komponenttia Tuotekehitysprosessi Palvelukonseptin kehittäminen Palveluprosessin kehittäminen Markkinatestaus, kaupallistaminen ja jälkiarviointi VIINIMATKAPAKETTI TOURAINEN ALUEELLE Matkaohjelma Asiakaspalveluprosessi ja sen kuvaus Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai...36

5 Sunnuntai Viinimatkapaketin SWOT- analyysi Hinnoittelu POHDINTA...44 LÄHTEET...46

6 3 1 JOHDANTO Vapaa-aikaa on nykyään enemmän, mutta aikaisempaan verrattuna se on pirstaleista. Työelämässä saatetaan tehdä pitkiä päiviä ja viikkojakin, ja loma ja muu vapaa-aika on usein useampana lyhyenä jaksona. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös matkailupalveluiden kysyntään. Asiakkaat haluavat mieluiten tiiviitä, lyhytkestoisia matkatuotteita. Matkailu joutuu kuitenkin kilpailemaan myös muiden vapaa-ajanviettomuotojen kanssa ja kansainvälisen matkailun kilpa-kumppanina on lisäksi kotimaanmatkailu, jonka osuus kaikesta matkailusta on ylivoimaisesti suurin. Myös viinin kulutus on ollut jo pitkään kasvussa ja viinien valikoima on monipuolistunut huomattavasti. Nykyajan viininkuluttaja saattaa olla kuka tahansa ja humalahakuisuuden sijaan haetaan viinistä makunautintoa niin arkeen kuin juhlaan. Ihmisten viinitietous on myös parantunut ja kiinnostus itse viinialueisiin on kasvanut. Tämän takia viiniturismilla onkin erittäin paljon annettavaa nykyajan matkailijalle, joka on jo nähnyt useamman massaturismikohteen ja hakee nyt uusia kokemuksia. Samalla hän oppii kenties jotain uutta viineistä tai ainakin nauttii uusista makuelämyksistä, paikallisista viineistä ja ruuista. Tämä opinnäytetyö on tehty Scandinavian Incoming France - yrityksen toimeksiannosta. Yritys toimii Ranskaan suuntautuvien matkojen asiantuntijana ja matkapakettien suunnittelijana. Incoming -toimiston tehtävänähän on tuottaa matkapalveluja pienistä matkan erillispalveluista aina pitkälle räätälöityihin matkakokonaisuuksiin. Scancoming ja Scandinavian Ingoming ovat yksityisen omistamia incoming -toimistoja sekä destination management -yrityksiä eli tietyn alueen asiantuntijoita ja sen tuotteiden myyjiä, joiden perustaja ja puheenjohtaja on Veikko Kokkila. Viime vuosien aikana on alettu harrastaa myös outgoing -toimintaa, esimerkiksi lentolippujen myyntiä Suomeen. Scancoming perustettiin jo vuonna 1977 Englantiin Scancoming UK -nimellä, mutta vasta vuonna 1992 toiminta lähti kasvuun, jolloin muun muassa Ranska sai oman toimistonsa, nimellä Scandinavian Incoming France. Tällä hetkellä toimistoja on viidessä

7 4 eri maassa, seitsemässä eri kaupungissa: Lontoossa, Pariisissa, Nizzassa, Brysselissä, Dublinissa, Fuengirolassa sekä Barcelonassa. Hallinto, kuten markkinointi, IT ja kirjanpito, on sen sijaan keskitetty Keski-Suomeen Uuraisille sekä muutama vuosi sitten avattuun Pärnun toimistoon. Kun kaikkien toimistojen henkilöstömäärän laskee yhteen, on työntekijöiden määrä yli viisikymmentä. Suurin toimistoista on Pariisissa toimiva yksikkö. Suomalaiset matkatoimistot ovat äänestäneet Scancoming ja Scandinavian Incoming - yritykset vuosina 2001 ja 2002 maailman parhaiksi incoming -toimistoiksi. Niiden tuotteita myy yli 600 pohjoismaalaista matkatoimistoa. Suomessa tuotteita myyvät kaikki matkatoimistot. Kaikilla yrityksillä on samat varauspohjat, millä pyritään yr i- tysten väliseen tasalaatuisuuteen, onhan asiakaskunta kuitenkin periaatteessa sama kaikilla yrityksillä. Asiakaskunnasta noin 50 % on Suomesta, 20 % Ruotsista, 20 % Norjasta ja 10 % muista maista, kuten Irlannista, Egyptistä ja niin edelleen. Otin itse yhteyttä Scandinavian Incoming France -toimistoon ja pienen mietinnän jälkeen päädyimme Sanna Meskasen eli yrityksen yhteyshenkilöni kanssa siihen, että suunnittelisin Loiren laakson alueelle perusviinimatkapaketin, jota he kysynnän mukaan voisivat muokata. Lisäksi oli puhetta, että matkan pääteemana on viini, mutta mahtavia linnojakaan ei kannata sivuuttaa vaan ottaa ainakin muutama mukaan ohjelmaan. Sain itse siis kuitenkin päättää matkakohteet tarkemmin: miten monella viinitilalla matkan aikana vieraillaan ja missä ja mitä muuta ohjelmaa pitäisi olla jne. Aluksi oli myös puhetta, että suunnittelisin yksilömatkustajille ns. fly & drive -paketin, mutta tämä ei opinnäytetyön kannalta olisi ollut kovinkaan kätevää. Olen hakenut työhön näkökulmaa ja tukea matkailutuotteen tuotekehityksestä, unohtamatta tietenkään itse alueen sekä viiniturismin tarkastelua. Niin ranskan kieleen kuin itse maahan ihastuneena matkailun opiskelijana ja viinikurssin suoritettuani tuntui aihe erittäin sopivalta.

8 5 2 VIINITURISMI, TARJONTA JA EDELLYTYKSET 2.1 Viiniturismin määritelmä Viiniturismi on merkittävä osa niin viini- kuin turismiteollisuuttakin. Ne on yhdistetty jo monia vuosia sitten, mutta vasta viime vuosien aikana myös hallitus, tutkijat sekä itse kyseiset teollisuuden alat ovat tunnistaneet näiden alojen keskinäisen suhteen ja merkityksen. Turismiteollisuudelle viini saattaa olla tärkeäkin vetovoimatekijä, kun taas viiniteollisuudelle viiniturismi on tärkeä tapa tutustuttaa asiakas tilan viineihin ja pienille tiloille suoraan tilalta myynti on elintärkeää, jotta ne menestyvät kovassa kilpailussa. Viiniturismin merkitys ja suosio kasvavat jatkuvasti. Joskus aiemmin edes viinikauppiaat eivät matkustaneet viinialueille, kun taas nykyään aivan tavalliset ihmisetkin haluavat tutustua niihin. Tähän vaikuttaa kasvava kiinnostus viiniin ja ulkomaanma t- koihin, mutta myös se, että yleensä viinialueet ovat erittäin kauniita ja houkuttelevia matkailukohteita. (Hall ym. 2000, 1 2.) Viiniturismi määritellään viinitarhoilla, -tiloilla, - festivaaleilla sekä - messuilla vierailuina, jolloin kävijöiden motivaationa on viinin maistelu ja/tai tutustuminen viinialueeseen (Emt. 3). Viiniturismi on kuitenkin erittäin monipuolinen käsite, joka ulottuu lähes matkaan kuin matkaan ja yhdistää siis viini- ja turismiteollisuuden kaikki osaalueet toisiinsa. Viiniseuran kanssa voidaan tehdä matka, jolloin kyseessä on harrastematkailu. Kaupunkilomalle lähdettäessä saatetaan viiniä nauttia ravintolassa ja hotellissa, ja tapahtumamatkailusta on kyse silloin, kun käydään esimerkiksi viinimessuilla ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan viiniturismi ulottuu siis harraste-, maaseutu-, kaupunki-, kulttuuri-, teollisuus-, tapahtuma- ja opintomatkailuun. (Rantasuo 2003.) Viinituristi Viinituristia voidaan tarkastella demografisen ja psykograafisen profiilin avulla. Muun muassa sukupuoli, ikä, tulot ja asuinpaikka eli demografiset tiedot kertovat edes hie-

9 6 man, millainen viinituristi on. Psykograafiset tiedot eli motiivit, elämäntapa, asenteet, arvot jne. taas syventävät käsitystä viinituristista. (Mitchell ym. 2000, ) Australaasiassa tehdyn tutkimuksen mukaan viinituristi on yleensä vuotias, hänen tulonsa ovat keskinkertaiset tai hyvät ja suurin osa asiakkaista on itse viinialueelta tai sen läheisyydestä. On kuitenkin epäselvää, täyttyvätkö nämä kriteerit eri viinialuilla, saati eri maissa. Joka tapauksessa voidaan todeta, että viinituristi on varmasti kiinnostunut viinistä ainakin jollain tavalla. Yleensä viinitilalla vierailija on viinin vakituinen juoja, hänellä on keskimääräistä paremmat tiedot viinistä ja hän vierailee viinitilalla tai alueella useamman kerran vuodessa. (Emt. 121.) Suomalainen viinituristi sopii osittain yllä mainittuun kuvaukseen. Hän on iältään noin 50-vuotias, keskimääräistä paremmin koulutettu ja kotoisin Etelä-Suomesta. Hän on luonnollisesti kiinnostunut viineistä, kuuluu useimmiten viiniseuraan ja on viinilehden tilaaja. (Rantasuo 2003.) Marjo Tahvanainen Matkapojista kertoo, että heidän asiakaskuntansa kierto-/viinimatkoilla on pääsääntöisesti keski-iältään noin 60-vuotiaita, mutta yhä useammin näkee myös nuorempia matkustajia, jotka saattavat ottaa myös vuotiaat lapset mukaansa (Tahvanainen 2005). Nuoremmat ihmiset ovat vasta perustamassa perhettä tai luomassa uraansa, mikä vaikuttaa varmasti siihen, ettei heitä viinimatkoilla juurikaan näy. Heillä ei yksinkertaisesti ole aikaa, tai koska lapset ovat pieniä, suunnataan mieluummin lapsiystävälliseen rantakohteeseen, joka yleensä on myös halvempi vaihtoehto. Suurilla ikäluokilla on taas enemmän aikaa ja rahaa tämän tyylisiin matkoihin Kysyntä Viiniturismin kysyntä syntyy motivaatiosta, havainnoista, aikaisemmista kokemuksista sekä viinituristin odotuksista. Motivaatiotekijöitä, jotka vaikuttavat viiniturismiin, on useita. Harva turisti vierailee viinitilalla pelkästään ostaakseen viiniä. Moni haluaa oppia lisää ja parantaa tietojaan viineistä sekä niiden valmistamisesta - tätä voi kutsua niin sanotusti oppimismotivaatioksi. Joku taas haluaa kenties vain nauttia viiniturismin tuomasta sosiaalisesta puolesta, kun taas joku toinen on kenties kiinnostunut vii-

10 7 nin terveydellisestä puolesta. Joka tapauksessa motivaatiotekijät eivät pysy samoina koko eliniän vaan muuttuvat juuri kokemuksen ja elämäntilanteen mukaan. (Hall ym. 2000, 6.) Kohteen valintaan ja tiloilla vierailuihin vaikuttavat turistin aikaisemmat kokemukset ja niihin liittyvä nautinto. Esimerkiksi, jos viinituristilla on huonoja kokemuksia viinitilalta huonon palvelun takia, ei hän välttämättä koskaan palaa tilalle uudelleen. Voi kuitenkin myös olla, että tällöin hän ei myöskään osta kyseisen tilan viiniä mistään muualtakaan, kuten ravintolasta viinialueella tai edes kotimaassa. (Emt. 7 8.) 2.2 Viinireitit Turistireiteistä on niiden kehittyessä tullut erittäin suosittu myynninedistämisväline, ja vuonna 1997 eri reittejä oli jo rekisteröity 270 ympäri Ranskaa. Nämä turistireitit ovat erittäin suosittuja ja menestyksekkäitä, koska turistit ovat kiinnostuneita jostain tietystä osa-alueesta, kuten gastronomiasta tai viinistä. Viinireitit ovat suunniteltuja matkareittejä läpi viinialueen, ja ne ovat hyvin opastettuja tienviitoin sekä markkinoituja yleensä ilmaisten lehtisten avulla. (Frochot 2000, ) Esimerkiksi Tourainen alueelta on saatavana ilmainen turisti-/viinireitti lehtinen. Se käsittää viisi eri karttaa, joihin on merkitty viinireittien lisäksi myös yleisölle avoinna olevat linnat, museot, kirkot, viinikeskukset sekä muita näkemisen arvoisia asioita alueelta. Lisäksi eri viinialueet on merkitty selkeästi eri värein. Tourainen viinireitti kulkee kaukana isoista teistä ja niiden liikenteestä, viiniköynnösten ja kellarien keskellä. Se johdattaa turistin sekä tunnettuihin että vähemmän tunnettuihin turistinähtävyyksiin ja viinitiloihin. Yhteensä Touraine-Val de Loiren alueella on noin 850 kilometriä eri reittejä. (Loire Valley Wines 2002, 3.)

11 8 Kuviossa 1 on kuvat neljästä erilaisesta tie nviitasta, jotka helpottavat itsekseen viinialueita tutkivaa turistia. Nämä ovat: 1. Viinireitti -merkki 2. Lyhennetty viinireitti -merkki 3. Tietylle viinitilalle johtava merkki 4. Tasaisin väliajoin opastauluja, joissa kerrotaan eri viinitilojen sijainti, täytyykö vierailusta sopia etukäteen jne KUVIO 1. Viinireitin tienviitat 2.3 Viinimatkapakettien tarjonta Suomessa Ranskan viiniturismin kasvavasta merkityksestä huolimatta, täytyy kuitenkin muistaa, että viini on erittäin harvoin koko matkan teemana vaan se on usein yhdistetty alueen tarjoamaan historiaan ja kulttuuriin. Tämän tapaisten yhdistelmäpakettien etuna on niiden joustavuus ja sopivuus useammalle turistille. (Frochot 2000, 77.) Kun tarkastelin Suomen eri matkatoimistoja, huomasin, että vain harvalla oli valmiita viinimatkapaketteja tarjottavana ja yllättävää kyllä, Ranskaan löytyi ainoastaan yksi puhdas viinimatka ja muutama Unkariin. Puhtaalla viinimatkalla tarkoitan tässä yhteydessä matkaa, jonka tarkoituksena ainakin pääasiassa on vierailla viinitiloilla.

12 9 Suurin osa matkatoimistojen viinimatkoista on lähinnä yhdistetty juuri linnoihin tai muihin historiallisiin ja kulttuurillisiin kohteisiin, jolloin viini on vain yhtenä pienenä osa-alueena. Suomen Matkatoimiston à la carte räätälöi matkat asiakkaan toiveiden mukaan, myös Loiren laakson viinialueille asiakkaan niin halutessa. Kyseiselle alueelle on valmismatkana ainoastaan ylellinen linnaloma, mutta varsinaista viinimatkaa ei siis ole. Joitain kohteita on kuitenkin valittu tuotantoon ja mainoksiin nimenomaan sen takia, että ne ovat tunnettuja viininviljelystä, kuten esimerkiksi Kalifornia tai Uuden- Seelannin eteläsaari, jonka valttina on muun muassa Marlboroughin viinialue. (Kalliomäki, 2005.) Etumatkat taas järjestää viinimatkoja Unkariin ja Alsacen alueelle. Ne eivät kuitenkaan ole puhtaita viinimatkoja vaan kulttuuripainotteisia matkoja, joissa viini on otettu osittain huomioon. Suomen Matkatoimistosta uskotaan viinimatkojen suosion kasvavan jonkin verran juuri lehdissä olleiden artikkeleiden myötä. Matkapojat järjestävät myös viinimatkoja tai pikemminkin viiniä sivuavia matkoja Unkariin, Ranskaan, Saksaan ja Italiaan (Matkapojat 2005, 8 25 ). Ainoastaan Unkarin matkaa voi kutsua lähes puhtaaksi viinimatkaksi, kun taas muilla matkoilla vieraillaan kenties yhdellä tai kahdella viinitilalla. Nämä matkat ovat pääasiassa bussilla tehtyjä, ainakin toiseen suuntaan. Tämä lisää vapautta matkalla, koska ei tarvitse välittää lentokoneen painorajoituksista, mutta toisaalta se pidentää matkaa eikä silti ehdi näkemään oikeastaan mitään, koska koko ajan ajetaan vain eteenpäin, jotta saavutetaan määränpää. Matkapojissa uskotaan, että kiertomatkoille eli periaatteessa viinimatkoille riittää kysyntää jatkossakin. Koska matkoilla on sekä kulttuuria, ostosmahdollisuuksia, hyvää ruokaa, kiinnostavia kaupunkeja että maisemia, ovat matkat yle i- sesti ottaen sopivia ja kiinnostavia kaikille. Marjo Tahvanainen (2005) Matkapojista kuitenkin uskoo, että tuotannossa on hyvä olla myös muutamia erikoismatkoja, kuten juuri puhtaita viinimatkoja. Matkavekalla on vuoden 2005 esitteessään seitsemän eri kiertomatkaa, joista ainoastaan kolmessa on otettu viini yhdeksi ohjelmanumeroksi. Kaikki näistä ovat kuitenkin vahvasti kulttuuri- ja historiapainotteisia matkoja (Matkavekka matkaesite 2005, 78 91), jokaiselle jotakin -tyylillä tehtyjä.

13 10 KohdematkatKalevalla ei ole ohjelmistossa valmiita viinimatkapaketteja yksityishe n- kilöille, vaan ne kuuluvat lähinnä lukijamatkojen tai muiden vapaa-ajan ryhmämatkojen ohjelmistoon. Viiniteema nousee esiin ajoittain, mutta ei kovin laajasti, joten tällä hetkellä KohdematkatKalevan mukaan viinimatkat eivät ole kovinkaan keskeisellä sijalla heidän tuotannossaan (Ahlholm 2005), eikä esimerkiksi heidän esitteessään ole yhtään tämän tyylistä matkaa tarjolla. Myöskään Arealla ei ole tarjottavanaan muuta kuin Ranskan linnat -loma (Area , 106), jossa voi siis kiertää Ranskaa ja yöpyä eri linnahotelleissa. Töölön matkatoimisto puolestaan on ainoa matkatoimistoista, joka järjestää puhtaan viinimatkan juuri Ranskaan, mutta ei suinkaan Loiren laakson alueelle. Valittavana on kaksi eri viinimatkaa, mutta molemmat suuntaavat Etelä-Ranskaan ja näissä matkoissa pääasiana on viinitilalla vierailu. Matkat eivät kuitenkaan ole myynnissä kenelle tahansa ryhmämatkana, vaan ne on tarkoitettu erityisryhmille. 2.4 Viininkulutus Suomessa Viinin myynti on kasvanut Suomessa jo useiden vuosien ajan ja suomalaisten makumieltymykset viininkuluttajina ovat muuttuneet kansainvälisten trendien mukaisesti. Uuden maailman viinien suosio onkin kasvanut merkittävästi, ja tällä hetkellä suomalaiset ostavat eniten chileläisiä punaviinejä. Muita voimakkaasti kasvavia punaviinimaita ovat myös Uuden maailman Australia, Argentiina ja Yhdysvallat, kun taas espanjalaisten punaviinien suosio on laskenut huomattavasti. Valkoviinien menekki on ollut laskussa koko vuoden 2004, ja tällöinkin ostetaan eniten eteläafrikkalaisia valkoviinejä. Kun vertaa vuosien 2003 ja 2004 tammikuu-syyskuun tilastoja, on punaviinien myynti kasvanut 6,5 prosenttia, kun taas valkoviinien kysyntä laski vastaavalla aikavälillä 4,7 prosenttia. (Uudet tuotteet 2004, 2.) Uuden maailman viinien suosiota selittää tuotteiden ulkoasu, jota on hyvin selkeä ja tuotemerkkien yhteydessä on useimmiten mainittu valmistuksessa käytetty rypälelajike, mikä helpottaa huomattavasti kuluttajan valintaa. Lisäksi Uudesta maailmasta on runsas valikoima hanapakkausviinejä, joiden osuus viinin myynnistä on merkittävä. (Emt. 2.)

14 11 Tällä hetkellä Alkossa on Loiren alueelta 10 eri valkoviiniä, kolme roseeviiniä, kaksi kuohuviiniä ja tilausvalikoimassa kaksi punaviiniä, joten kovin suurista määristä ei voi puhua, verrattuna esimerkiksi Bordeaux n viinivalikoimaan. Syy, miksi kyseiset tuotteet on valittu, on se, että ne ovat olleet hinta-laatu suhteeltaan, saatavuudeltaan ja ominaisuuksiltaan kysyntää vastaavat. (Wikström 2005.) Alko on tutkinut asiakastyyppejä kehittääkseen omaa toimintaansa, mutta kovin tarkasta asiakkaan profiloinnista ei ole kuitenkaan kyse, sillä koska viinejä ostavat lähes kaikki asiakkaat, voi Alkon mielestä kuka tahansa olla viinin ostaja (Wikström 2005). Maaliskuun alun keskimääräinen 33 prosentin suuruinen alkoholijuomaveron alennus laski Alkon vähittäismyyntihintoja keskimäärin 22 prosenttia. Veronalennuksesta johtuvat hinnanmuutokset aiheuttivat siirtymistä mietojen viinien kulutuksesta väkevien juomien kulutukseen. Tämän seurauksena mietojen viinien pitkään jatkunut kasvu näyttää taittuneen. Mietojen viinien myynti oli kuitenkin vuonna 2004 lähes edellisen vuoden tasolla. (Uudet tuotteet 2004, 2.) 2.5 Ranskan viinikriisi Ranskassa kotimainen kulutus ja vienti ovat olleet laskussa jo vuosikausia. Vuonna 2003 vienti romahti lähes 10 prosenttia. Vaikka parin viime vuoden sadot ovatkin olleet keskimääräistä pienempiä, eivät varastot ota huvetakseen. Puhutaankin, että Ranskan viinimaailma on kriisissä. Yksi syistä tähän on viinin laatu: maailman huippuviinit ovat järjestään ranskalaisia ja niiden asema on kiistaton, mutta ranskalaiset itse arvioivat, että 20 prosenttia kaikista AC-luokan viineistä ei ansaitsisi koko mainintaa. Luokitus on kärsinyt inflaation ja osasta AC-viinejä on tulossa samanlainen viinimeri kuin pöytäviineistä aikoinaan. Toinen syy kriisiin on hinta. Arkiviinien luokassa Italia, Espanja, Australia, Argentiina ja Chile tarjoavat samaa laatua halvempaan hintaan. Tämä on mahdollista, koska

15 12 tuotantokustannukset, etenkin palkat, ovat alhaisemmat, määrät yleensä suuremmat ja lainsäädäntö ratkaisevasti väljempi. (Mannerkorpi 2004, 40.) 3 LOIREN ALUE JA SEN MATKAILU Loire, joka on yli kilometriä pitkä, on Ranskan pisin ja mahtavin joki sekä Euroopan viimeinen vapaana virtaava joki. Loiren laakso sijaitsee Keski-Ranskassa ja jakautuu Pay-de-la Loiren ja Val de Loiren, toiselta nimeltään Centre, alueisiin. Alueet kattavat yhteensä km² ja asukkaita on reilu 5 miljoonaa. (Tresidder 2001, 10.) Loiren laakso on erittäin laaja ja monipuolinen alue. Ilmasto muuttuu sisämaahan mentäessä rannikon kosteahkosta meri-ilmastosta Keski-Ranskan kuivahkoksi mannerilmastoksi. Alueen keskilämpötilat ovat lähellä toisiaan, mutta vuorokautiset ja vuotuiset lämpötilavaihtelut poikkeavat paljon toisis taan. Maasto on lännessä melko tasaista ja maaperä muodostuu osin joen tuomasta sorasta, hiekasta ja savesta. Keski- ja itäosat ovat kumpumaata, jonka maaperä on enimmäkseen soraa. Kalliopohja on kalkkikiveä, johon joki on monin paikoin kovertanut jyrkkärantaisen uoman. (Sopenperä 2002, 15.) Unescon maailmanperintökomitea nimeää ja luetteloi maailman kulttuuriperintökohteiksi arvokkaiksi ja ainutlaatuisiksi katsottavia kulttuuriaarteita. Ne ovat yksittäisiä rakennuksia tai laajempia kokonaisuuksia, ja ne kattavat periaatteessa koko ihmistoiminnan kirjon käsittäen sekä henkisen että aineellisen kulttuurin kohteita. Valtaosa tähän mennessä valituista kohteista on nimenomaan kulttuurinähtävyyksiä, mutta joukossa on myös selvästi luontopainotteisia attraktioita. (Vuoristo 2003, 99.) Vuonna 2000 osa Loiren laaksosta valittiin yhdeksi Unescon maailmanperintökohteeksi. Tämä alue rajautuu Sully-sur-Loiren, joka sijaitsee Orléansista hieman itään päin, ja Chalonnesin, joka on taas Angersista länteen päin, väliin. Tätä aluetta kutsutaan siis myös nimellä Val de Loire. (Budd 2001, 46.) Tämän alueen voisi tulkita kulttuurinähtävyydeksi, mutta samalla luonto on selkeä vetovoimatekijä.

16 Tourainen alue Sanonta kuuluu, että Loire on kuningatar ja kuninkaat ovat häntä rakastaneet, tämä sopiikin erityisesti juuri Tourainen alueelle, jossa on eniten linnoja maailmassa, joita kuninkaat sekä rikas ylimystö aikoinaan rakennutti omaan käyttöönsä, mutta myös rakastajattarilleen. Enemmän kuin Loiren laaksoa kokonaisuudessaan, pidetään etenkin Tourainen aluetta Ranskan puutarhana lukuisten metsien, laaksojen, hedelmätarhojen sekä maanviljelysalueiden takia (Duijker 1997, 67). Tourainen alue käsitteenä saattaa herättää epäselvyyttä. Entinen Tourainen provinssi on nykyään Indre-et-Loire département, jonka pääkaupunkina pidetään suunnilleen alueen keskellä sijaitsevaa Toursin kaupunkia. Tourainen viinialue puolestaan halkoo edellä mainitun alueen ja yltää myös osittain Loir et Cher ja Indren département alueille. Tähän kuuluu esimerkiksi Vouvrayn ja Chinonin viinialueet. Lisäksi on vielä Touraine AOC viinialue, joka on siis eri kuin Tourainen viinialue kokonaisuudessaan. Pariisi n. 260km KUVIO 2. Tourainen alue

17 14 Yllä olevalla pienellä kartalla pyrin havainnollistamaan käytännössä tämän asian. Eli kartassa näkyvät värikkäät alueet kuuluvat Tourainen viinialueeseen, keltainen väri osoittaa Touraine AOC viinialueen ja kartassa näkyy myös Indre- et- Loire alueen rajat. Lisäksi punaisella värillä oleva kiemurteleva viiva on alueella kulkeva viinireitti. 3.2 Alueen viinit Loiren laakso jaetaan neljään pääviinialueeseen: le pay Nantais Atlantin rannalla; Anjou ja Saumur; Touraine sekä keskinen Loire, johon kuuluvat Sancerre ja Poyilly- Fumé. Hollantilaiset ostivat valkoisia Loire-viinejä jo luvulla. Viinit olivat silloin, kuten vielä nytkin, kuuluja raikkaudestaan (ranskalaisia viinejä, 2005). Loiren alue tuottaa kuitenkin kaiken tyyppisiä viinejä: kuivia, puolikuivia ja makeita valkoviinejä, kuohuviiniä ja punaviinejä. Tärkeimpiä rypälelajikkeita alueella on neljä: Muscadet, Chenin blanc ja Sauvignon blanc valkoviinien valmistusta varten sekä roseja punaviinin tekoon Cabarnet franc (Behind the label, 51 52). Vaikka Loiren laakso on laaja alue, alueet ovat hyvin hajallaan, ilmasto, perinteet ja maaperä vaihtelevat suuresti, on sen viineissä tiettyä yhtäläisyyttä. Kaikki Loiren viinit ovat kevyitä, virkistäviä ja tuntuvan hapokkaita (Johnson & Robinson 2001, 116). Kaiken kaikkiaan Loiren alueelta löytyy hehtaaria viininviljelymaata, joka tuottaa vuosittain hehtolitraa viiniä. Tästä 24 prosenttia on punaviiniä, 14 prosenttia roséta, 55 prosenttia valkoviiniä ja seitsemän prosenttia kuohuviiniä. Loiren laakso on Ranskan kolmanneksi suurin laatuviinien viljelyalue, heti Bordeaux n ja Burgundin jälkeen (Spencer 2001, 59) sekä toiseksi suurin kuohuviinin tuottaja alue. Ranskalaisissa ravintoloissa sen sijaan Loiren alueen viinejä juodaan enemmän kuin minkään muun alueen viinejä (Facts and figures, 2005). Koska viinimatka suuntaa Tourainen alueelle, tarkastelen lähemmin osaa kyseisen alueen viineistä eli Vouvrayn, Montlouis n, Amboisen sekä Chinonin alueita ja niiden tuotteita. Nämä ovat siis alueita, joilla matkan aikana tullaan vierailemaan ja joiden viinejä ainakin maistellaan.

18 15 Vouvrayn kalkki- ja savimaaperässä on istutettu viinejä jo 400-luvulla (Clarke 1995, 126). Tärkein viinejä erottava seikka Vouvrayssa on se, onko viini kuivaa eli sec, kuivahkoa eli sec-tendre, joka on epävirallinen, suosiotaan kasvattava viinityyli, makeaa eli moelleux, helmeilevää eli pétillant tai varsinaista kuohuviiniä (Johnson & Robinson 2001, 121). Montlouis sijaitsee Vouvrayn eteläpuolella, jossa maaperä ja olot ovat hyvin samanlaiset, mutta sijainti Loiren varrella ei ole yhtä suotuisa. Maaperä on yleensä hieman hiekkaisempaa ja tyypillinen Montlouisin viini onkin hieman kevyempää, maalähe i- sempää ja pehmeämpää, joten suuri osa siitä päätyy kuohuviiniksi (Emt. 121). Vuoteen 1937 asti Montlouisin viinit kuuluivat Vouvrayn appellationiin, juuri niiden samankaltaisuuden takia (Duijker 1997, 98), kunnes saivat oman appellationin, joka on suoraan kylän nimestä: Montlouis appellation. Siihen aikaan, kun Loire oli vielä la i- valla kuljettavissa, oli Montlouisin kylällä suuri merkitys, koska se toimi satamana ja viinien varastona (Loire Valley Wines, 7). Touraine-Amboisen pieni viinialue sijaitsee molemmin puolin Loirea, Amboisen kaupungin ympärillä. Tuotetut viinit ovat lähinnä punaisia ja tehty Cabarnet Francin, Cotin sekä Gamayn sekoituksesta. Myös valkoviinejä tuotetaan ja ne muistuttavat lähinnä Vouvrayn ja Montlouisen viinejä. (Duijker 1997, 99.) Chinon alueen viinit ovat pääasiassa punaisia ja rypäleenä käytetään Cabarnet Francia. Kuitenkin myös tietty määrä rosé viiniä tuotetaan ja Chenin Blanc rypäleestä tehdään hieman valkoviiniä (Emt. 72). Chinonin alue sijaitsee aivan Tourainen länsipäässä ja sen sanotaan valmistavan yhdessä St-Nicolas de Bourgueil sekä Bourgueil alueiden kanssa Tourainen ja Loiren laakson parasta punaviiniä (Johnson & Robinson 2001, 120) Turismi Matkailijoiden määrä ympäri maailmaa on noussut toisen maailmansodan aiheuttamasta aallonpohjasta voimakkaasti eikä kasvun taittuminen ole toistaiseksi näköpiirissä. Jopa suurtenkin selkkausten ja katastrofien vaikutukset peittyvät matkailun vahvan

19 16 kasvutrendin alle. Niiden aiheuttamat notkahdukset matkailijamäärissä näkyvät ensi sijassa vain lyhytaikaisesti (Vuoristo 2003, ) matkailijoiden määrää hetkellisesti vähentämällä tai matkailijavirtojen suunnan muutoksella. Ranska on perinteisesti ollut maailman johtava matkailumaa ja esimerkiksi vuonna 2003 turistien määrä oli reilut 75 miljoonaa. Matkustustuloja Ranska sai samana vuonna 36.6 miljardia USA:n dollaria, jolla se sijoittui kolmanneksi maailman listalla. (Key figures for tourism 2004.) Vuosi 2004 merkitsi Suomen matkatoimistoalalle selvää käännettä parempaan ja toimialan kokonaismyynti kääntyi nousuun kolme vuotta kestäneen laskun jälkeen. Suhdanteet paranivat niin vapaa-ajanmatkustuksessa kuin liikematkustuksessa. (Suomenmatkatoimistoalan liitto 2004a.) Eurooppa on yhä edelleen suomalaisten suosiossa, vaikkakin sen suosio on laskenut edellisvuoteen verrattuna muutaman prosenttiyksikön (Suomen matkatoimistoalan liitto 2004b). Ranskaan suuntaavien lentäen tehtyjen matkojen määrä nousi vuonna 2004 kuitenkin 9,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen (Suomen matkatoimistoalan liitto 2004c), tosin tässä luvussa ei ole huomioitu esimerkiksi autolla tehtyjä matkoja, joten todellista turistien määrän kasvua ei voi va r- muudella sanoa Matkailun merkitys Tourainen alueella Kulttuuriympäristön suhde matkailuun on samanlainen kuin luonnonkin. Kulttuurimiljöö on usein attraktio, joka luo matkailua. Sitä on siten suojeltava ja tilanteen mukaan sopeutettava matkailukäyttöön. Kulttuurin arvo on kasvanut matkailun ansiosta, mikä on parhaassa tapauksessa johtanut kulttuuriympäristöjen aktiiviseen suojeluun ja entisöimiseen, käytännössä jopa pelastanut arvokkaita kohteita rappeutumiselta. (Vuoristo 2003, 98.) Etenkin Val de Loiren alueella matkailu on painottunut suuresti juuri kulttuurin ympärille. Alue on täynnä mitä loisteliaimpia linnoja aina 900-luvulta lähtien, viinillä ja ruoalla on tärkeä rooli, lisäksi tietenkin kuuluminen Unescon maailman perintökohteiden listalle lisää vetovoimaa.

20 17 Turismilla onkin suuri merkitys paikallisessa taloudessa Tourainen alueella. Tämän voi osittain päätellä jo siitä, että alueella on useampiakin erilaisia valmiita teemama t- koja/-reittejä, kuten viinireitti, kuninkaidenreitti, historiallisten puistojen ja puutarhojen reitti jne. On arvioitu, että turismin sektorilla työskentelee Tourainen alueella noin henkilöä ja vuonna 2000 turismi toi 460 miljoonan euron tulot, lisäksi alan uskotaan kasvavan vielä etisestään. Tätä kasvua selitetään sillä, että kolme tärkeää elementtiä on osattu yhdistää taitavasti: Historiallinen ja arkkitehtuurinen perintö nauttii kansainvälistä mainetta, että sen vetovoimaisuudesta pidetään hyvää huolta Vetovoimainen ja monipuolinen Touraine rohkaisee vihreään turismiin, jossa majoitus on korkealaatuista sekä urheilu ja vapaa-ajan viettoon on loistavat mahdollisuudet ympäri vuoden Pariisin läheisyydestä ja myös suurena teollisuusalueena Touraine hyötyy myös mittavissa määrin liikematkailijoista Tourainen pääasiallinen matkustussesonki on pääsiäisestä lokakuuhun asti. Korkeasesongin katsotaan alkavan kesäkuun 15. päivä ja päättyvän syyskuun 15. päivä, mutta viime aikoina myös talvimatkailussa on havaittu pientä kasvua (Observatorie de Economique de Touraine) Tourainen matkailu lukuina Seuraavat luvut ovat Indre et Loire alueelta. Tarkastelen eri lukuja lähinnä hotellien avulla, joka ei siis sinänsä kerro aivan koko totuutta, sillä hotelleissa yöpyy vain noin 61 % turisteista, leirintäalueilla 14 % ja 25 % asui vuokrattavassa loma-asunnossa eli niin sanotussa Gitê:ssä (Emt.). Nämä luvut ovat keskiarvoja koko vuodelta, joten korkeasesongin aikaan ovat luvut luonnollisestikin aivan toista. Lisäksi liikematkustus on kasvattanut huomattavasti

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ Cesilia Riippi Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PERHEMATKAN TUOTEKEHITYS

PERHEMATKAN TUOTEKEHITYS Elina Maarit Alho PERHEMATKAN TUOTEKEHITYS SATUMAINEN MATKA SAKSAAN Liiketalous ja matkailu 2011 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Elina Maarit Alho Opinnäytetyön

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN

PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN Petri Flöjt & Jonna Vauhkonen PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA?

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? Hanna Petäjäniemi Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala

Lisätiedot

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä Mikko Hildén Iikka Sirén Opinnäytetyö Syyskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

BUSSIMATKAILU ON HUOLETONTA MATKAILUA

BUSSIMATKAILU ON HUOLETONTA MATKAILUA BUSSIMATKAILU ON HUOLETONTA MATKAILUA Bussimatkalle osallistumisen syyt ja matkoihin liitetyt arvostukset Anssi Manninen Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-,

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Sarianna Niemelä PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.5.2005 Tekijä(t) Sarianna Niemelä Koulutusohjelma

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta Kaisu Virtanen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Tekijä Kaisu Virtanen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Turkka Mäkitalo KOTIKENTÄLTÄ KAUKOMAILLE LÄHTÖKENTÄN MERKITYS LOMALENNOILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Turkka Mäkitalo KOTIKENTÄLTÄ KAUKOMAILLE LÄHTÖKENTÄN MERKITYS LOMALENNOILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Turkka Mäkitalo KOTIKENTÄLTÄ KAUKOMAILLE LÄHTÖKENTÄN MERKITYS LOMALENNOILLA Liiketalouden koulutusohjelma Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto 2007 KOTIKENTÄLTÄ KAUKOMAILLE

Lisätiedot

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Lokakuu 2008 Yksikkö Aika Ylivieska 20.11.2008 Koulutusohjelma

Lisätiedot

SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA

SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA Annika Tiainen SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.2.2009 Tekijä(t) Annika Tiainen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Sollo, Miia Vapaavuori, Jenna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Etelä - Suomen

Lisätiedot

KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN

KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN Satu Korhonen KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Joulukuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.12.2005 Tekijä(t) Satu Korhonen Koulutusohjelma

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Jaana Rintala. Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta.

Jaana Rintala. Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta. Jaana Rintala Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta. Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketoiminnan, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Nora Brandstack HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.3.2008

Lisätiedot

Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE. Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla

Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE. Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pietarsaaren yksikkö, matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2007 SISÄLTÖ

Lisätiedot

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA Case: Kauppilan Matkailutila Jasmine Sepponen Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sirja Westman. Musiikkifestivaalin VIP-palvelun kehittäminen

Sirja Westman. Musiikkifestivaalin VIP-palvelun kehittäminen Sirja Westman Musiikkifestivaalin VIP-palvelun kehittäminen Opinnäytetyö Kevät 2011 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA Case: Tuottava vastuullisuus 2011 Noora Korhonen Sanna Uusi-Einola Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA Mari Lindholm Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVIS TELMÄ Mari Lindholm

Lisätiedot