VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon"

Transkriptio

1 VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon Jenni Virtanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) VIRTANEN, Jenni Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 48 Julkaisun kieli suomi Luottamuksellisuus Työn nimi VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon Salainen saakka Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Työn ohjaaja RANTASUO, Helena Toimeksiantaja(t) Scandinavian Incoming France Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella perusviinimatkapaketti Loiren laakson alueelle matkustusajankohdasta riippumatta. Työn toimeksiantajana oli Scandinavian Incoming France, Pariisissa sijaitseva incoming -toimisto. Viinimatkapaketin suunnittelun lähtökohtana oli, että matka tuotetaan tässä tapauksessa suomalaisille. Taustatietojen selvittämiseksi perehdyttiin aluksi Loiren laakson alueeseen, sen tarjontaan, viiniturismiin yleensä sekä millaisia viinimatkapaketteja Suomesta oli jo tarjolla etenkin kyseiselle alueelle. Koska työn päätarkoituksena oli matkapaketin suunnittelu, tarkasteltiin myös matkailutuotteen tuotekehitystä rinnan kyseisen matkapaketin kanssa. Tietoperustan pohjalta suunniteltiin viiden päivän mittainen ohjelmallinen viinimatkapaketti, jonka pääteemana oli viini, mutta myös alueeseen ja sen kulttuuriin tutustuttaisiin. Tourainen alue valittiin vierailtavaksi alueeksi monipuolisuutensa takia niin viineissä kuin kulttuuriympäristössä. Työn viinimatkapaketti soveltuu myytäväksi sellaisenaan tai siitä saa vähällä vaivalla räätälöityä erilaisia viinimatkapaketteja asiakasryhmän toiveiden mukaan. Kuitenkin aukioloajat ja hinta on tarkastettava uudelleen ja tehtävä oikeat varaukset. Matkapaketti soveltuu myytäväksi niin Suomesta kuin ulkomailtakin, tietenkin lentoja ja opasta vaihtamalla. Lisäksi työtä voidaan käyttää apuna matkapaketin suunnittelussa, sillä suunnittelun kaikki vaiheet tulevat esille niin teoriassa kuin käytännössäkin. Avainsanat (asiasanat) Viinimatka, Touraine, Loiren laakso, matkailutuotteen tuotekehitys, Scandinavian Incoming France Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) VIRTANEN, Jenni Type of Publication Bachelor s thesis Pages 48 Language Finnish Confidential Title PLANNING A WINE TOUR Trip to the Loire Valley Until Degree Programme Degree Programme in Tourism Tutor(s) RANTASUO, Helena Assigned by Scandinavian Incoming France Abstract The purpose of the thesis was to plan a basic wine tour package to the Loire Valley irrespective of the travelling season. This report was assigned by Scandinavian Incoming France which is an incoming travel agency located in Paris. The starting-point for planning was to produce a wine tour Finnish people. To find the necessary background information on the Loire Valley area, what it offers, wine tourism in generally and what kind of wine tours are already organised from Finland especially to this area, were explored. Because the main purpose of this report was to plan a wine tour, also developing a tourism product was studied and the case study was considered next to the theory. Based on to the gathered information, five-day wine tour with wine as its main theme was planned. However, it was also a purpose to get to know the area and its culture during the tour. The area of Touraine was chosen because of its versatility in wines and cultural heritage. The planned wine tour can be sold as it is now but by making little changes you can have many different kinds of tours, depending on the customers and their needs. The opening hours and prices must be checked again and of course the real reservations need to be made. This wine tour can be sold as well from Finland as from abroad, naturally by changing the guide and flights. This thesis can be used as help when planning a tour, since all the steps you need to go through in tour planning are mentioned in theory and practice in this report. Keywords Wine tour, Touraine, The Loire Valley, Tourism product development, Scandinavian Incoming France Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VIINITURISMI, TARJONTA JA EDELLYTYKSET Viiniturismin määritelmä Viinituristi Kysyntä Viinireitit Viinimatkapakettien tarjonta Suomessa Viininkulutus Suomessa Ranskan viinikriisi LOIREN ALUE JA SEN MATKAILU Tourainen alue Alueen viinit Turismi Matkailun merkitys Tourainen alueella Tourainen matkailu lukuina MATKAILUTUOTTEEN TUOTEKEHITYS Tuotteen syntymiseen vaadittavat kolme komponenttia Tuotekehitysprosessi Palvelukonseptin kehittäminen Palveluprosessin kehittäminen Markkinatestaus, kaupallistaminen ja jälkiarviointi VIINIMATKAPAKETTI TOURAINEN ALUEELLE Matkaohjelma Asiakaspalveluprosessi ja sen kuvaus Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai...36

5 Sunnuntai Viinimatkapaketin SWOT- analyysi Hinnoittelu POHDINTA...44 LÄHTEET...46

6 3 1 JOHDANTO Vapaa-aikaa on nykyään enemmän, mutta aikaisempaan verrattuna se on pirstaleista. Työelämässä saatetaan tehdä pitkiä päiviä ja viikkojakin, ja loma ja muu vapaa-aika on usein useampana lyhyenä jaksona. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös matkailupalveluiden kysyntään. Asiakkaat haluavat mieluiten tiiviitä, lyhytkestoisia matkatuotteita. Matkailu joutuu kuitenkin kilpailemaan myös muiden vapaa-ajanviettomuotojen kanssa ja kansainvälisen matkailun kilpa-kumppanina on lisäksi kotimaanmatkailu, jonka osuus kaikesta matkailusta on ylivoimaisesti suurin. Myös viinin kulutus on ollut jo pitkään kasvussa ja viinien valikoima on monipuolistunut huomattavasti. Nykyajan viininkuluttaja saattaa olla kuka tahansa ja humalahakuisuuden sijaan haetaan viinistä makunautintoa niin arkeen kuin juhlaan. Ihmisten viinitietous on myös parantunut ja kiinnostus itse viinialueisiin on kasvanut. Tämän takia viiniturismilla onkin erittäin paljon annettavaa nykyajan matkailijalle, joka on jo nähnyt useamman massaturismikohteen ja hakee nyt uusia kokemuksia. Samalla hän oppii kenties jotain uutta viineistä tai ainakin nauttii uusista makuelämyksistä, paikallisista viineistä ja ruuista. Tämä opinnäytetyö on tehty Scandinavian Incoming France - yrityksen toimeksiannosta. Yritys toimii Ranskaan suuntautuvien matkojen asiantuntijana ja matkapakettien suunnittelijana. Incoming -toimiston tehtävänähän on tuottaa matkapalveluja pienistä matkan erillispalveluista aina pitkälle räätälöityihin matkakokonaisuuksiin. Scancoming ja Scandinavian Ingoming ovat yksityisen omistamia incoming -toimistoja sekä destination management -yrityksiä eli tietyn alueen asiantuntijoita ja sen tuotteiden myyjiä, joiden perustaja ja puheenjohtaja on Veikko Kokkila. Viime vuosien aikana on alettu harrastaa myös outgoing -toimintaa, esimerkiksi lentolippujen myyntiä Suomeen. Scancoming perustettiin jo vuonna 1977 Englantiin Scancoming UK -nimellä, mutta vasta vuonna 1992 toiminta lähti kasvuun, jolloin muun muassa Ranska sai oman toimistonsa, nimellä Scandinavian Incoming France. Tällä hetkellä toimistoja on viidessä

7 4 eri maassa, seitsemässä eri kaupungissa: Lontoossa, Pariisissa, Nizzassa, Brysselissä, Dublinissa, Fuengirolassa sekä Barcelonassa. Hallinto, kuten markkinointi, IT ja kirjanpito, on sen sijaan keskitetty Keski-Suomeen Uuraisille sekä muutama vuosi sitten avattuun Pärnun toimistoon. Kun kaikkien toimistojen henkilöstömäärän laskee yhteen, on työntekijöiden määrä yli viisikymmentä. Suurin toimistoista on Pariisissa toimiva yksikkö. Suomalaiset matkatoimistot ovat äänestäneet Scancoming ja Scandinavian Incoming - yritykset vuosina 2001 ja 2002 maailman parhaiksi incoming -toimistoiksi. Niiden tuotteita myy yli 600 pohjoismaalaista matkatoimistoa. Suomessa tuotteita myyvät kaikki matkatoimistot. Kaikilla yrityksillä on samat varauspohjat, millä pyritään yr i- tysten väliseen tasalaatuisuuteen, onhan asiakaskunta kuitenkin periaatteessa sama kaikilla yrityksillä. Asiakaskunnasta noin 50 % on Suomesta, 20 % Ruotsista, 20 % Norjasta ja 10 % muista maista, kuten Irlannista, Egyptistä ja niin edelleen. Otin itse yhteyttä Scandinavian Incoming France -toimistoon ja pienen mietinnän jälkeen päädyimme Sanna Meskasen eli yrityksen yhteyshenkilöni kanssa siihen, että suunnittelisin Loiren laakson alueelle perusviinimatkapaketin, jota he kysynnän mukaan voisivat muokata. Lisäksi oli puhetta, että matkan pääteemana on viini, mutta mahtavia linnojakaan ei kannata sivuuttaa vaan ottaa ainakin muutama mukaan ohjelmaan. Sain itse siis kuitenkin päättää matkakohteet tarkemmin: miten monella viinitilalla matkan aikana vieraillaan ja missä ja mitä muuta ohjelmaa pitäisi olla jne. Aluksi oli myös puhetta, että suunnittelisin yksilömatkustajille ns. fly & drive -paketin, mutta tämä ei opinnäytetyön kannalta olisi ollut kovinkaan kätevää. Olen hakenut työhön näkökulmaa ja tukea matkailutuotteen tuotekehityksestä, unohtamatta tietenkään itse alueen sekä viiniturismin tarkastelua. Niin ranskan kieleen kuin itse maahan ihastuneena matkailun opiskelijana ja viinikurssin suoritettuani tuntui aihe erittäin sopivalta.

8 5 2 VIINITURISMI, TARJONTA JA EDELLYTYKSET 2.1 Viiniturismin määritelmä Viiniturismi on merkittävä osa niin viini- kuin turismiteollisuuttakin. Ne on yhdistetty jo monia vuosia sitten, mutta vasta viime vuosien aikana myös hallitus, tutkijat sekä itse kyseiset teollisuuden alat ovat tunnistaneet näiden alojen keskinäisen suhteen ja merkityksen. Turismiteollisuudelle viini saattaa olla tärkeäkin vetovoimatekijä, kun taas viiniteollisuudelle viiniturismi on tärkeä tapa tutustuttaa asiakas tilan viineihin ja pienille tiloille suoraan tilalta myynti on elintärkeää, jotta ne menestyvät kovassa kilpailussa. Viiniturismin merkitys ja suosio kasvavat jatkuvasti. Joskus aiemmin edes viinikauppiaat eivät matkustaneet viinialueille, kun taas nykyään aivan tavalliset ihmisetkin haluavat tutustua niihin. Tähän vaikuttaa kasvava kiinnostus viiniin ja ulkomaanma t- koihin, mutta myös se, että yleensä viinialueet ovat erittäin kauniita ja houkuttelevia matkailukohteita. (Hall ym. 2000, 1 2.) Viiniturismi määritellään viinitarhoilla, -tiloilla, - festivaaleilla sekä - messuilla vierailuina, jolloin kävijöiden motivaationa on viinin maistelu ja/tai tutustuminen viinialueeseen (Emt. 3). Viiniturismi on kuitenkin erittäin monipuolinen käsite, joka ulottuu lähes matkaan kuin matkaan ja yhdistää siis viini- ja turismiteollisuuden kaikki osaalueet toisiinsa. Viiniseuran kanssa voidaan tehdä matka, jolloin kyseessä on harrastematkailu. Kaupunkilomalle lähdettäessä saatetaan viiniä nauttia ravintolassa ja hotellissa, ja tapahtumamatkailusta on kyse silloin, kun käydään esimerkiksi viinimessuilla ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan viiniturismi ulottuu siis harraste-, maaseutu-, kaupunki-, kulttuuri-, teollisuus-, tapahtuma- ja opintomatkailuun. (Rantasuo 2003.) Viinituristi Viinituristia voidaan tarkastella demografisen ja psykograafisen profiilin avulla. Muun muassa sukupuoli, ikä, tulot ja asuinpaikka eli demografiset tiedot kertovat edes hie-

9 6 man, millainen viinituristi on. Psykograafiset tiedot eli motiivit, elämäntapa, asenteet, arvot jne. taas syventävät käsitystä viinituristista. (Mitchell ym. 2000, ) Australaasiassa tehdyn tutkimuksen mukaan viinituristi on yleensä vuotias, hänen tulonsa ovat keskinkertaiset tai hyvät ja suurin osa asiakkaista on itse viinialueelta tai sen läheisyydestä. On kuitenkin epäselvää, täyttyvätkö nämä kriteerit eri viinialuilla, saati eri maissa. Joka tapauksessa voidaan todeta, että viinituristi on varmasti kiinnostunut viinistä ainakin jollain tavalla. Yleensä viinitilalla vierailija on viinin vakituinen juoja, hänellä on keskimääräistä paremmat tiedot viinistä ja hän vierailee viinitilalla tai alueella useamman kerran vuodessa. (Emt. 121.) Suomalainen viinituristi sopii osittain yllä mainittuun kuvaukseen. Hän on iältään noin 50-vuotias, keskimääräistä paremmin koulutettu ja kotoisin Etelä-Suomesta. Hän on luonnollisesti kiinnostunut viineistä, kuuluu useimmiten viiniseuraan ja on viinilehden tilaaja. (Rantasuo 2003.) Marjo Tahvanainen Matkapojista kertoo, että heidän asiakaskuntansa kierto-/viinimatkoilla on pääsääntöisesti keski-iältään noin 60-vuotiaita, mutta yhä useammin näkee myös nuorempia matkustajia, jotka saattavat ottaa myös vuotiaat lapset mukaansa (Tahvanainen 2005). Nuoremmat ihmiset ovat vasta perustamassa perhettä tai luomassa uraansa, mikä vaikuttaa varmasti siihen, ettei heitä viinimatkoilla juurikaan näy. Heillä ei yksinkertaisesti ole aikaa, tai koska lapset ovat pieniä, suunnataan mieluummin lapsiystävälliseen rantakohteeseen, joka yleensä on myös halvempi vaihtoehto. Suurilla ikäluokilla on taas enemmän aikaa ja rahaa tämän tyylisiin matkoihin Kysyntä Viiniturismin kysyntä syntyy motivaatiosta, havainnoista, aikaisemmista kokemuksista sekä viinituristin odotuksista. Motivaatiotekijöitä, jotka vaikuttavat viiniturismiin, on useita. Harva turisti vierailee viinitilalla pelkästään ostaakseen viiniä. Moni haluaa oppia lisää ja parantaa tietojaan viineistä sekä niiden valmistamisesta - tätä voi kutsua niin sanotusti oppimismotivaatioksi. Joku taas haluaa kenties vain nauttia viiniturismin tuomasta sosiaalisesta puolesta, kun taas joku toinen on kenties kiinnostunut vii-

10 7 nin terveydellisestä puolesta. Joka tapauksessa motivaatiotekijät eivät pysy samoina koko eliniän vaan muuttuvat juuri kokemuksen ja elämäntilanteen mukaan. (Hall ym. 2000, 6.) Kohteen valintaan ja tiloilla vierailuihin vaikuttavat turistin aikaisemmat kokemukset ja niihin liittyvä nautinto. Esimerkiksi, jos viinituristilla on huonoja kokemuksia viinitilalta huonon palvelun takia, ei hän välttämättä koskaan palaa tilalle uudelleen. Voi kuitenkin myös olla, että tällöin hän ei myöskään osta kyseisen tilan viiniä mistään muualtakaan, kuten ravintolasta viinialueella tai edes kotimaassa. (Emt. 7 8.) 2.2 Viinireitit Turistireiteistä on niiden kehittyessä tullut erittäin suosittu myynninedistämisväline, ja vuonna 1997 eri reittejä oli jo rekisteröity 270 ympäri Ranskaa. Nämä turistireitit ovat erittäin suosittuja ja menestyksekkäitä, koska turistit ovat kiinnostuneita jostain tietystä osa-alueesta, kuten gastronomiasta tai viinistä. Viinireitit ovat suunniteltuja matkareittejä läpi viinialueen, ja ne ovat hyvin opastettuja tienviitoin sekä markkinoituja yleensä ilmaisten lehtisten avulla. (Frochot 2000, ) Esimerkiksi Tourainen alueelta on saatavana ilmainen turisti-/viinireitti lehtinen. Se käsittää viisi eri karttaa, joihin on merkitty viinireittien lisäksi myös yleisölle avoinna olevat linnat, museot, kirkot, viinikeskukset sekä muita näkemisen arvoisia asioita alueelta. Lisäksi eri viinialueet on merkitty selkeästi eri värein. Tourainen viinireitti kulkee kaukana isoista teistä ja niiden liikenteestä, viiniköynnösten ja kellarien keskellä. Se johdattaa turistin sekä tunnettuihin että vähemmän tunnettuihin turistinähtävyyksiin ja viinitiloihin. Yhteensä Touraine-Val de Loiren alueella on noin 850 kilometriä eri reittejä. (Loire Valley Wines 2002, 3.)

11 8 Kuviossa 1 on kuvat neljästä erilaisesta tie nviitasta, jotka helpottavat itsekseen viinialueita tutkivaa turistia. Nämä ovat: 1. Viinireitti -merkki 2. Lyhennetty viinireitti -merkki 3. Tietylle viinitilalle johtava merkki 4. Tasaisin väliajoin opastauluja, joissa kerrotaan eri viinitilojen sijainti, täytyykö vierailusta sopia etukäteen jne KUVIO 1. Viinireitin tienviitat 2.3 Viinimatkapakettien tarjonta Suomessa Ranskan viiniturismin kasvavasta merkityksestä huolimatta, täytyy kuitenkin muistaa, että viini on erittäin harvoin koko matkan teemana vaan se on usein yhdistetty alueen tarjoamaan historiaan ja kulttuuriin. Tämän tapaisten yhdistelmäpakettien etuna on niiden joustavuus ja sopivuus useammalle turistille. (Frochot 2000, 77.) Kun tarkastelin Suomen eri matkatoimistoja, huomasin, että vain harvalla oli valmiita viinimatkapaketteja tarjottavana ja yllättävää kyllä, Ranskaan löytyi ainoastaan yksi puhdas viinimatka ja muutama Unkariin. Puhtaalla viinimatkalla tarkoitan tässä yhteydessä matkaa, jonka tarkoituksena ainakin pääasiassa on vierailla viinitiloilla.

12 9 Suurin osa matkatoimistojen viinimatkoista on lähinnä yhdistetty juuri linnoihin tai muihin historiallisiin ja kulttuurillisiin kohteisiin, jolloin viini on vain yhtenä pienenä osa-alueena. Suomen Matkatoimiston à la carte räätälöi matkat asiakkaan toiveiden mukaan, myös Loiren laakson viinialueille asiakkaan niin halutessa. Kyseiselle alueelle on valmismatkana ainoastaan ylellinen linnaloma, mutta varsinaista viinimatkaa ei siis ole. Joitain kohteita on kuitenkin valittu tuotantoon ja mainoksiin nimenomaan sen takia, että ne ovat tunnettuja viininviljelystä, kuten esimerkiksi Kalifornia tai Uuden- Seelannin eteläsaari, jonka valttina on muun muassa Marlboroughin viinialue. (Kalliomäki, 2005.) Etumatkat taas järjestää viinimatkoja Unkariin ja Alsacen alueelle. Ne eivät kuitenkaan ole puhtaita viinimatkoja vaan kulttuuripainotteisia matkoja, joissa viini on otettu osittain huomioon. Suomen Matkatoimistosta uskotaan viinimatkojen suosion kasvavan jonkin verran juuri lehdissä olleiden artikkeleiden myötä. Matkapojat järjestävät myös viinimatkoja tai pikemminkin viiniä sivuavia matkoja Unkariin, Ranskaan, Saksaan ja Italiaan (Matkapojat 2005, 8 25 ). Ainoastaan Unkarin matkaa voi kutsua lähes puhtaaksi viinimatkaksi, kun taas muilla matkoilla vieraillaan kenties yhdellä tai kahdella viinitilalla. Nämä matkat ovat pääasiassa bussilla tehtyjä, ainakin toiseen suuntaan. Tämä lisää vapautta matkalla, koska ei tarvitse välittää lentokoneen painorajoituksista, mutta toisaalta se pidentää matkaa eikä silti ehdi näkemään oikeastaan mitään, koska koko ajan ajetaan vain eteenpäin, jotta saavutetaan määränpää. Matkapojissa uskotaan, että kiertomatkoille eli periaatteessa viinimatkoille riittää kysyntää jatkossakin. Koska matkoilla on sekä kulttuuria, ostosmahdollisuuksia, hyvää ruokaa, kiinnostavia kaupunkeja että maisemia, ovat matkat yle i- sesti ottaen sopivia ja kiinnostavia kaikille. Marjo Tahvanainen (2005) Matkapojista kuitenkin uskoo, että tuotannossa on hyvä olla myös muutamia erikoismatkoja, kuten juuri puhtaita viinimatkoja. Matkavekalla on vuoden 2005 esitteessään seitsemän eri kiertomatkaa, joista ainoastaan kolmessa on otettu viini yhdeksi ohjelmanumeroksi. Kaikki näistä ovat kuitenkin vahvasti kulttuuri- ja historiapainotteisia matkoja (Matkavekka matkaesite 2005, 78 91), jokaiselle jotakin -tyylillä tehtyjä.

13 10 KohdematkatKalevalla ei ole ohjelmistossa valmiita viinimatkapaketteja yksityishe n- kilöille, vaan ne kuuluvat lähinnä lukijamatkojen tai muiden vapaa-ajan ryhmämatkojen ohjelmistoon. Viiniteema nousee esiin ajoittain, mutta ei kovin laajasti, joten tällä hetkellä KohdematkatKalevan mukaan viinimatkat eivät ole kovinkaan keskeisellä sijalla heidän tuotannossaan (Ahlholm 2005), eikä esimerkiksi heidän esitteessään ole yhtään tämän tyylistä matkaa tarjolla. Myöskään Arealla ei ole tarjottavanaan muuta kuin Ranskan linnat -loma (Area , 106), jossa voi siis kiertää Ranskaa ja yöpyä eri linnahotelleissa. Töölön matkatoimisto puolestaan on ainoa matkatoimistoista, joka järjestää puhtaan viinimatkan juuri Ranskaan, mutta ei suinkaan Loiren laakson alueelle. Valittavana on kaksi eri viinimatkaa, mutta molemmat suuntaavat Etelä-Ranskaan ja näissä matkoissa pääasiana on viinitilalla vierailu. Matkat eivät kuitenkaan ole myynnissä kenelle tahansa ryhmämatkana, vaan ne on tarkoitettu erityisryhmille. 2.4 Viininkulutus Suomessa Viinin myynti on kasvanut Suomessa jo useiden vuosien ajan ja suomalaisten makumieltymykset viininkuluttajina ovat muuttuneet kansainvälisten trendien mukaisesti. Uuden maailman viinien suosio onkin kasvanut merkittävästi, ja tällä hetkellä suomalaiset ostavat eniten chileläisiä punaviinejä. Muita voimakkaasti kasvavia punaviinimaita ovat myös Uuden maailman Australia, Argentiina ja Yhdysvallat, kun taas espanjalaisten punaviinien suosio on laskenut huomattavasti. Valkoviinien menekki on ollut laskussa koko vuoden 2004, ja tällöinkin ostetaan eniten eteläafrikkalaisia valkoviinejä. Kun vertaa vuosien 2003 ja 2004 tammikuu-syyskuun tilastoja, on punaviinien myynti kasvanut 6,5 prosenttia, kun taas valkoviinien kysyntä laski vastaavalla aikavälillä 4,7 prosenttia. (Uudet tuotteet 2004, 2.) Uuden maailman viinien suosiota selittää tuotteiden ulkoasu, jota on hyvin selkeä ja tuotemerkkien yhteydessä on useimmiten mainittu valmistuksessa käytetty rypälelajike, mikä helpottaa huomattavasti kuluttajan valintaa. Lisäksi Uudesta maailmasta on runsas valikoima hanapakkausviinejä, joiden osuus viinin myynnistä on merkittävä. (Emt. 2.)

14 11 Tällä hetkellä Alkossa on Loiren alueelta 10 eri valkoviiniä, kolme roseeviiniä, kaksi kuohuviiniä ja tilausvalikoimassa kaksi punaviiniä, joten kovin suurista määristä ei voi puhua, verrattuna esimerkiksi Bordeaux n viinivalikoimaan. Syy, miksi kyseiset tuotteet on valittu, on se, että ne ovat olleet hinta-laatu suhteeltaan, saatavuudeltaan ja ominaisuuksiltaan kysyntää vastaavat. (Wikström 2005.) Alko on tutkinut asiakastyyppejä kehittääkseen omaa toimintaansa, mutta kovin tarkasta asiakkaan profiloinnista ei ole kuitenkaan kyse, sillä koska viinejä ostavat lähes kaikki asiakkaat, voi Alkon mielestä kuka tahansa olla viinin ostaja (Wikström 2005). Maaliskuun alun keskimääräinen 33 prosentin suuruinen alkoholijuomaveron alennus laski Alkon vähittäismyyntihintoja keskimäärin 22 prosenttia. Veronalennuksesta johtuvat hinnanmuutokset aiheuttivat siirtymistä mietojen viinien kulutuksesta väkevien juomien kulutukseen. Tämän seurauksena mietojen viinien pitkään jatkunut kasvu näyttää taittuneen. Mietojen viinien myynti oli kuitenkin vuonna 2004 lähes edellisen vuoden tasolla. (Uudet tuotteet 2004, 2.) 2.5 Ranskan viinikriisi Ranskassa kotimainen kulutus ja vienti ovat olleet laskussa jo vuosikausia. Vuonna 2003 vienti romahti lähes 10 prosenttia. Vaikka parin viime vuoden sadot ovatkin olleet keskimääräistä pienempiä, eivät varastot ota huvetakseen. Puhutaankin, että Ranskan viinimaailma on kriisissä. Yksi syistä tähän on viinin laatu: maailman huippuviinit ovat järjestään ranskalaisia ja niiden asema on kiistaton, mutta ranskalaiset itse arvioivat, että 20 prosenttia kaikista AC-luokan viineistä ei ansaitsisi koko mainintaa. Luokitus on kärsinyt inflaation ja osasta AC-viinejä on tulossa samanlainen viinimeri kuin pöytäviineistä aikoinaan. Toinen syy kriisiin on hinta. Arkiviinien luokassa Italia, Espanja, Australia, Argentiina ja Chile tarjoavat samaa laatua halvempaan hintaan. Tämä on mahdollista, koska

15 12 tuotantokustannukset, etenkin palkat, ovat alhaisemmat, määrät yleensä suuremmat ja lainsäädäntö ratkaisevasti väljempi. (Mannerkorpi 2004, 40.) 3 LOIREN ALUE JA SEN MATKAILU Loire, joka on yli kilometriä pitkä, on Ranskan pisin ja mahtavin joki sekä Euroopan viimeinen vapaana virtaava joki. Loiren laakso sijaitsee Keski-Ranskassa ja jakautuu Pay-de-la Loiren ja Val de Loiren, toiselta nimeltään Centre, alueisiin. Alueet kattavat yhteensä km² ja asukkaita on reilu 5 miljoonaa. (Tresidder 2001, 10.) Loiren laakso on erittäin laaja ja monipuolinen alue. Ilmasto muuttuu sisämaahan mentäessä rannikon kosteahkosta meri-ilmastosta Keski-Ranskan kuivahkoksi mannerilmastoksi. Alueen keskilämpötilat ovat lähellä toisiaan, mutta vuorokautiset ja vuotuiset lämpötilavaihtelut poikkeavat paljon toisis taan. Maasto on lännessä melko tasaista ja maaperä muodostuu osin joen tuomasta sorasta, hiekasta ja savesta. Keski- ja itäosat ovat kumpumaata, jonka maaperä on enimmäkseen soraa. Kalliopohja on kalkkikiveä, johon joki on monin paikoin kovertanut jyrkkärantaisen uoman. (Sopenperä 2002, 15.) Unescon maailmanperintökomitea nimeää ja luetteloi maailman kulttuuriperintökohteiksi arvokkaiksi ja ainutlaatuisiksi katsottavia kulttuuriaarteita. Ne ovat yksittäisiä rakennuksia tai laajempia kokonaisuuksia, ja ne kattavat periaatteessa koko ihmistoiminnan kirjon käsittäen sekä henkisen että aineellisen kulttuurin kohteita. Valtaosa tähän mennessä valituista kohteista on nimenomaan kulttuurinähtävyyksiä, mutta joukossa on myös selvästi luontopainotteisia attraktioita. (Vuoristo 2003, 99.) Vuonna 2000 osa Loiren laaksosta valittiin yhdeksi Unescon maailmanperintökohteeksi. Tämä alue rajautuu Sully-sur-Loiren, joka sijaitsee Orléansista hieman itään päin, ja Chalonnesin, joka on taas Angersista länteen päin, väliin. Tätä aluetta kutsutaan siis myös nimellä Val de Loire. (Budd 2001, 46.) Tämän alueen voisi tulkita kulttuurinähtävyydeksi, mutta samalla luonto on selkeä vetovoimatekijä.

16 Tourainen alue Sanonta kuuluu, että Loire on kuningatar ja kuninkaat ovat häntä rakastaneet, tämä sopiikin erityisesti juuri Tourainen alueelle, jossa on eniten linnoja maailmassa, joita kuninkaat sekä rikas ylimystö aikoinaan rakennutti omaan käyttöönsä, mutta myös rakastajattarilleen. Enemmän kuin Loiren laaksoa kokonaisuudessaan, pidetään etenkin Tourainen aluetta Ranskan puutarhana lukuisten metsien, laaksojen, hedelmätarhojen sekä maanviljelysalueiden takia (Duijker 1997, 67). Tourainen alue käsitteenä saattaa herättää epäselvyyttä. Entinen Tourainen provinssi on nykyään Indre-et-Loire département, jonka pääkaupunkina pidetään suunnilleen alueen keskellä sijaitsevaa Toursin kaupunkia. Tourainen viinialue puolestaan halkoo edellä mainitun alueen ja yltää myös osittain Loir et Cher ja Indren département alueille. Tähän kuuluu esimerkiksi Vouvrayn ja Chinonin viinialueet. Lisäksi on vielä Touraine AOC viinialue, joka on siis eri kuin Tourainen viinialue kokonaisuudessaan. Pariisi n. 260km KUVIO 2. Tourainen alue

17 14 Yllä olevalla pienellä kartalla pyrin havainnollistamaan käytännössä tämän asian. Eli kartassa näkyvät värikkäät alueet kuuluvat Tourainen viinialueeseen, keltainen väri osoittaa Touraine AOC viinialueen ja kartassa näkyy myös Indre- et- Loire alueen rajat. Lisäksi punaisella värillä oleva kiemurteleva viiva on alueella kulkeva viinireitti. 3.2 Alueen viinit Loiren laakso jaetaan neljään pääviinialueeseen: le pay Nantais Atlantin rannalla; Anjou ja Saumur; Touraine sekä keskinen Loire, johon kuuluvat Sancerre ja Poyilly- Fumé. Hollantilaiset ostivat valkoisia Loire-viinejä jo luvulla. Viinit olivat silloin, kuten vielä nytkin, kuuluja raikkaudestaan (ranskalaisia viinejä, 2005). Loiren alue tuottaa kuitenkin kaiken tyyppisiä viinejä: kuivia, puolikuivia ja makeita valkoviinejä, kuohuviiniä ja punaviinejä. Tärkeimpiä rypälelajikkeita alueella on neljä: Muscadet, Chenin blanc ja Sauvignon blanc valkoviinien valmistusta varten sekä roseja punaviinin tekoon Cabarnet franc (Behind the label, 51 52). Vaikka Loiren laakso on laaja alue, alueet ovat hyvin hajallaan, ilmasto, perinteet ja maaperä vaihtelevat suuresti, on sen viineissä tiettyä yhtäläisyyttä. Kaikki Loiren viinit ovat kevyitä, virkistäviä ja tuntuvan hapokkaita (Johnson & Robinson 2001, 116). Kaiken kaikkiaan Loiren alueelta löytyy hehtaaria viininviljelymaata, joka tuottaa vuosittain hehtolitraa viiniä. Tästä 24 prosenttia on punaviiniä, 14 prosenttia roséta, 55 prosenttia valkoviiniä ja seitsemän prosenttia kuohuviiniä. Loiren laakso on Ranskan kolmanneksi suurin laatuviinien viljelyalue, heti Bordeaux n ja Burgundin jälkeen (Spencer 2001, 59) sekä toiseksi suurin kuohuviinin tuottaja alue. Ranskalaisissa ravintoloissa sen sijaan Loiren alueen viinejä juodaan enemmän kuin minkään muun alueen viinejä (Facts and figures, 2005). Koska viinimatka suuntaa Tourainen alueelle, tarkastelen lähemmin osaa kyseisen alueen viineistä eli Vouvrayn, Montlouis n, Amboisen sekä Chinonin alueita ja niiden tuotteita. Nämä ovat siis alueita, joilla matkan aikana tullaan vierailemaan ja joiden viinejä ainakin maistellaan.

18 15 Vouvrayn kalkki- ja savimaaperässä on istutettu viinejä jo 400-luvulla (Clarke 1995, 126). Tärkein viinejä erottava seikka Vouvrayssa on se, onko viini kuivaa eli sec, kuivahkoa eli sec-tendre, joka on epävirallinen, suosiotaan kasvattava viinityyli, makeaa eli moelleux, helmeilevää eli pétillant tai varsinaista kuohuviiniä (Johnson & Robinson 2001, 121). Montlouis sijaitsee Vouvrayn eteläpuolella, jossa maaperä ja olot ovat hyvin samanlaiset, mutta sijainti Loiren varrella ei ole yhtä suotuisa. Maaperä on yleensä hieman hiekkaisempaa ja tyypillinen Montlouisin viini onkin hieman kevyempää, maalähe i- sempää ja pehmeämpää, joten suuri osa siitä päätyy kuohuviiniksi (Emt. 121). Vuoteen 1937 asti Montlouisin viinit kuuluivat Vouvrayn appellationiin, juuri niiden samankaltaisuuden takia (Duijker 1997, 98), kunnes saivat oman appellationin, joka on suoraan kylän nimestä: Montlouis appellation. Siihen aikaan, kun Loire oli vielä la i- valla kuljettavissa, oli Montlouisin kylällä suuri merkitys, koska se toimi satamana ja viinien varastona (Loire Valley Wines, 7). Touraine-Amboisen pieni viinialue sijaitsee molemmin puolin Loirea, Amboisen kaupungin ympärillä. Tuotetut viinit ovat lähinnä punaisia ja tehty Cabarnet Francin, Cotin sekä Gamayn sekoituksesta. Myös valkoviinejä tuotetaan ja ne muistuttavat lähinnä Vouvrayn ja Montlouisen viinejä. (Duijker 1997, 99.) Chinon alueen viinit ovat pääasiassa punaisia ja rypäleenä käytetään Cabarnet Francia. Kuitenkin myös tietty määrä rosé viiniä tuotetaan ja Chenin Blanc rypäleestä tehdään hieman valkoviiniä (Emt. 72). Chinonin alue sijaitsee aivan Tourainen länsipäässä ja sen sanotaan valmistavan yhdessä St-Nicolas de Bourgueil sekä Bourgueil alueiden kanssa Tourainen ja Loiren laakson parasta punaviiniä (Johnson & Robinson 2001, 120) Turismi Matkailijoiden määrä ympäri maailmaa on noussut toisen maailmansodan aiheuttamasta aallonpohjasta voimakkaasti eikä kasvun taittuminen ole toistaiseksi näköpiirissä. Jopa suurtenkin selkkausten ja katastrofien vaikutukset peittyvät matkailun vahvan

19 16 kasvutrendin alle. Niiden aiheuttamat notkahdukset matkailijamäärissä näkyvät ensi sijassa vain lyhytaikaisesti (Vuoristo 2003, ) matkailijoiden määrää hetkellisesti vähentämällä tai matkailijavirtojen suunnan muutoksella. Ranska on perinteisesti ollut maailman johtava matkailumaa ja esimerkiksi vuonna 2003 turistien määrä oli reilut 75 miljoonaa. Matkustustuloja Ranska sai samana vuonna 36.6 miljardia USA:n dollaria, jolla se sijoittui kolmanneksi maailman listalla. (Key figures for tourism 2004.) Vuosi 2004 merkitsi Suomen matkatoimistoalalle selvää käännettä parempaan ja toimialan kokonaismyynti kääntyi nousuun kolme vuotta kestäneen laskun jälkeen. Suhdanteet paranivat niin vapaa-ajanmatkustuksessa kuin liikematkustuksessa. (Suomenmatkatoimistoalan liitto 2004a.) Eurooppa on yhä edelleen suomalaisten suosiossa, vaikkakin sen suosio on laskenut edellisvuoteen verrattuna muutaman prosenttiyksikön (Suomen matkatoimistoalan liitto 2004b). Ranskaan suuntaavien lentäen tehtyjen matkojen määrä nousi vuonna 2004 kuitenkin 9,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen (Suomen matkatoimistoalan liitto 2004c), tosin tässä luvussa ei ole huomioitu esimerkiksi autolla tehtyjä matkoja, joten todellista turistien määrän kasvua ei voi va r- muudella sanoa Matkailun merkitys Tourainen alueella Kulttuuriympäristön suhde matkailuun on samanlainen kuin luonnonkin. Kulttuurimiljöö on usein attraktio, joka luo matkailua. Sitä on siten suojeltava ja tilanteen mukaan sopeutettava matkailukäyttöön. Kulttuurin arvo on kasvanut matkailun ansiosta, mikä on parhaassa tapauksessa johtanut kulttuuriympäristöjen aktiiviseen suojeluun ja entisöimiseen, käytännössä jopa pelastanut arvokkaita kohteita rappeutumiselta. (Vuoristo 2003, 98.) Etenkin Val de Loiren alueella matkailu on painottunut suuresti juuri kulttuurin ympärille. Alue on täynnä mitä loisteliaimpia linnoja aina 900-luvulta lähtien, viinillä ja ruoalla on tärkeä rooli, lisäksi tietenkin kuuluminen Unescon maailman perintökohteiden listalle lisää vetovoimaa.

20 17 Turismilla onkin suuri merkitys paikallisessa taloudessa Tourainen alueella. Tämän voi osittain päätellä jo siitä, että alueella on useampiakin erilaisia valmiita teemama t- koja/-reittejä, kuten viinireitti, kuninkaidenreitti, historiallisten puistojen ja puutarhojen reitti jne. On arvioitu, että turismin sektorilla työskentelee Tourainen alueella noin henkilöä ja vuonna 2000 turismi toi 460 miljoonan euron tulot, lisäksi alan uskotaan kasvavan vielä etisestään. Tätä kasvua selitetään sillä, että kolme tärkeää elementtiä on osattu yhdistää taitavasti: Historiallinen ja arkkitehtuurinen perintö nauttii kansainvälistä mainetta, että sen vetovoimaisuudesta pidetään hyvää huolta Vetovoimainen ja monipuolinen Touraine rohkaisee vihreään turismiin, jossa majoitus on korkealaatuista sekä urheilu ja vapaa-ajan viettoon on loistavat mahdollisuudet ympäri vuoden Pariisin läheisyydestä ja myös suurena teollisuusalueena Touraine hyötyy myös mittavissa määrin liikematkailijoista Tourainen pääasiallinen matkustussesonki on pääsiäisestä lokakuuhun asti. Korkeasesongin katsotaan alkavan kesäkuun 15. päivä ja päättyvän syyskuun 15. päivä, mutta viime aikoina myös talvimatkailussa on havaittu pientä kasvua (Observatorie de Economique de Touraine) Tourainen matkailu lukuina Seuraavat luvut ovat Indre et Loire alueelta. Tarkastelen eri lukuja lähinnä hotellien avulla, joka ei siis sinänsä kerro aivan koko totuutta, sillä hotelleissa yöpyy vain noin 61 % turisteista, leirintäalueilla 14 % ja 25 % asui vuokrattavassa loma-asunnossa eli niin sanotussa Gitê:ssä (Emt.). Nämä luvut ovat keskiarvoja koko vuodelta, joten korkeasesongin aikaan ovat luvut luonnollisestikin aivan toista. Lisäksi liikematkustus on kasvattanut huomattavasti

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.5.2013 31.10.2013 31.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

PERUSRYPÄLETTÄ. Harri Juutilainen

PERUSRYPÄLETTÄ. Harri Juutilainen KOLME VALKOISTA PERUSRYPÄLETTÄ Harri Juutilainen 21.4.2008 2008 1 Lajikkeet ja valkoviinityypit Maailmassa on satoja viiniköynnöslajikkeita, mutta vain harvoilla on taloudellista merkitystä. Tänään maistelussa

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUSSA 4 TÄRKEINTÄ? YHTÄ PITÄÄ LISÄTÄ YHTÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ YHDEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA TÄRKEINTÄ

Lisätiedot

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover Example: Corporate Brochure / Report cover Design your journey Matkailuennuste 0 Gallup Forumissa esitettyihin kysymyksiin vastasi väestöä edustavasti 3 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin viikoilla 50-5/0

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 SISÄLTÖ 1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 2. WELLNESS TAPA AJATELLA, ELÄÄ JA MATKUSTAA 39 Wellness terveysmatkailun

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Matkailu Latinalaisesta Amerikasta kasvaa

Matkailu Latinalaisesta Amerikasta kasvaa Matkailu Latinalaisesta Amerikasta kasvaa Matkailun asiantuntijaseminaari Jyväskylä 13.12.2012 Finpro Ry Heli Mende 13.12.2012 Finpro lyhyesti Finpro on maailmanlaajuisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailu Ge 2 Yhteinen maailma Syksy 2016 Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailumaantiede Onko matkailu tieteenala vai tutkimuskohde? Monitieteellisyys ja ulottuvuus hidastavat teoreettisen tiedon

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / Ranska SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Helena Niskanen 1.5.2013 31.10.2013 1.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus 37. Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari, Kauhava 22.-23.3.2011 Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Anne Kalliomäki. Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka

Anne Kalliomäki. Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka Anne Kalliomäki Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka JOS KESKI-SUOMI OLISI TUNNE! MIKÄ TUNNE SE OLISI?! PUNAINEN LANKA Tarinakone valmentaa yrityksiä tarinallistamaan

Lisätiedot

Matkailun tulevaisuus. Jaakko Lehtonen

Matkailun tulevaisuus. Jaakko Lehtonen Matkailun tulevaisuus Jaakko Lehtonen 1.9.2011 kansainvälinen matkailu kasvaa, 3-4% vuodessa, ellei mitään aivan järisyttävää tapahdu Aasia, etenkin Kiina, nousee vahvasti niin lähtöalueena kuin kohteenakin

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013 Outdoors Finland II Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke Satakunta 14.11.2013 Heli Saari heli.saari@visitfinland.com www.mek.fi/outdoorsfinland Matkailun edistämiskeskus Tehtävänä

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Käytä kuivana! Sisäkäymälä hankinnasta käyttöön suomenkielinen seminaari 23.8.2012 21.8.2012 Carita Tuli 1 TULI-SÄHKÖ OY EKOKÄYMÄLÖIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Lisätiedot

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. Kuinka monta matkaa

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Argentiinalaiset punaviinit. 11.01.2012 Lambropoulos Paavo

Argentiinalaiset punaviinit. 11.01.2012 Lambropoulos Paavo Argentiinalaiset punaviinit 11.01.2012 Lambropoulos Paavo Argentiina viinimaana Kansainvälisesti uusi viinimaa, tullut tunnetuksi vasta 1990 luvulla Viininviljely aloitettu 400 vuotta sitten katolisten

Lisätiedot

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Case: Cosy Finland Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring, 8.4.2011 Mistä kaikki alkoi? Kirsti Sergejeff pääsi Gambian matkallaan vuonna 2002 tutustumaan

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Sunnuntai 5.10.2014 17:50 Suora lento Ryanair FR1922 Tampere Frankfurt-Hahn 19:25 19:45 Matka 120 km

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6 Sivu 1 / 6 Esittely Pariisi 3-4pv Romanttisuudestaan tunnettu Pariisi on ennen kaikkea kaupunkilomailijan kohde. Nähtävää ja koettavaa riittää jokaiselle ja kaupunki tarjoaa aina jotain uutta. Kohdetietoa

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2015. Markkinointiedustaja Sanna Tuononen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2015. Markkinointiedustaja Sanna Tuononen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2015 Markkinointiedustaja Sanna Tuononen 5.11.2015 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism 2nd International Conference on Urban Marketing Cities by the Water: Images Real and Virtual Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism Soila Palviainen Esityksen sisältö: määrittelyjä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Profiilitutkimus 2011

Profiilitutkimus 2011 Profiilitutkimus 2011 Rantapallo SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman TNS

Lisätiedot

ARGENTIINAN VALKOISET. 12.09.2012 Heikki Savikko

ARGENTIINAN VALKOISET. 12.09.2012 Heikki Savikko ARGENTIINAN VALKOISET 12.09.2012 Heikki Savikko HISTORIAA Viinit tulivat Argentiinaan espanjalaisten pappien mukana 1600 luvulla La Riojan alueelle. Taantui pahasti, mutta 1990 luvulla alkoi uusi kiinnostus

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN Pekka Uotila Kulttuuri kyydittää -raportti http://tuottaja2020.metropolia.fi/ KULTTUURITUOTTAJA Välittäjäammatti Kulttuurikokemus, -taito, -asenne ja -tieto Tuotantokokemus,

Lisätiedot

PALVELURAKENNE JA - INFRASTRUKTUURI Professori Markku Virtanen Yrittäjyys Pienyrityskeskus

PALVELURAKENNE JA - INFRASTRUKTUURI Professori Markku Virtanen Yrittäjyys Pienyrityskeskus PALVELURAKENNE JA - INFRASTRUKTUURI 8.12.2010 Professori Markku Virtanen Yrittäjyys Pienyrityskeskus Explore Experiencing local food resources in the Nordic Countries http://www.nordicinnovation.net/prosjekt.cfm?id=1-4415-269

Lisätiedot

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. Kuinka monta matkaa teitte työ- tai vapaa-aika

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

MATKA 2010 tilastotietoa

MATKA 2010 tilastotietoa MATKA 2011 MATKA 2010 tilastotietoa 11,249 m² näyttelypinta-alaa 1,202 näytteilleasettajayritystä 366 päänäytteilleasettajayritystä 836 alanäytteilleasettajayritystä 72 maata edustettuna lisäksi messuilla

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja

SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja Kristian Sievers HAAGA-HELIA Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikkö kristian.sievers@haaga-helia.fi

Lisätiedot

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa YRITYSKUVAUS RASA OY Rasa Oy on suomalainen teollisuusyritys, joka on perustettu 50-luvulla. Rasa Oy toimittaa rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, ja sillä on toimipisteitä 12 maassa. Se pyrkii tarjoamaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Matkustajat yhä nuorempia keski-ikä 42 Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Majoitusyöt ovat vähentyneet,

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Kurki-matkailuaamupäivä, Kouvola Projektipäällikkö Olli Hakala Technical Visits China Matkailun ja elämystuotannon Osaamiskeskus

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA!

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA! Leirintämatkailualan yksi vahvuus on se, että se työllistää. Sen töiden automatisoinnin mahdollisuudet ovat rajalliset. Työtä ei voida siirtää merkittävissä määrin ulkomailla tehtäväksi. Alan on ennustettu

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

15.11.2011. Kalevalasta kansainvälisyyteen

15.11.2011. Kalevalasta kansainvälisyyteen 15.11.2011 Kalevalasta kansainvälisyyteen Perusasiat 44 kpl kahden hengen huoneita, 3 suitea kaksi suomalaista, infrapuna- ja turvesaunat, wellness -osasto kaksi kokoustilaa: 100 henkilöä ja 30 henkilöä

Lisätiedot

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Case: Hyvän Olon viikonloppu kurssilaisen palvelupolku Vierumäellä VIERUMÄKI KOTISIVUT www.vierumaki.fi - Paljon informaatiota

Lisätiedot

Viinikevät 2013. Fine Wine Finland Vin Nature. Agroksenmäen holvikellari ma 4.3. ja ti 5.3.2013. Ceestashop.fi ja Zalton viinilasit Itävallasta

Viinikevät 2013. Fine Wine Finland Vin Nature. Agroksenmäen holvikellari ma 4.3. ja ti 5.3.2013. Ceestashop.fi ja Zalton viinilasit Itävallasta Viinikevät 2013 Agroksenmäen holvikellari ma 4.3. ja ti 5.3.2013 Yhteistyössä: Fine Wine Finland Vin Nature Mukana myös: Ceestashop.fi ja Zalton viinilasit Itävallasta 1 Viinikevät 2013 Tervetuloa Viinikevät

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Mahdollisuuksien matkailuala

Mahdollisuuksien matkailuala Mahdollisuuksien matkailuala Kainuun matkailufoorumi 26.9.2012 Asiantuntija Hannu Hakala Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 11.10.2012 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alat suupaloina:

Lisätiedot