HELVARYn eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry:n toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELVARYn eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry:n toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 HELVARYn eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry:n toimintakertomus 2014 HELVARY toimii helsinkiläisten vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä. Helvary edistää vanhempainyhdistysten, koulujen, opetushallinnon ja päättäjien välistä yhteistyötä sekä edustaa kaikkia koululaisten vanhempia kaupungin suuntaan. Helvary tuo esille vanhempainyhdistysten ja vanhempien kannanottoja koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Helvaryn visiona on olla Rohkea reagoija Yhteisöllisyyden mahdollistaja Tasa arvon puolustaja Hyvinvoinnin edistäjä Helvaryn arvot Rohkeus, yhteisöllisyys, tasa arvo ja hyvinvointi Toiminnan painopisteet vuonna 2014 Toimintavuotena keskeistä on ollut toiminnan kehittäminen. Alueyhdistyksen toimintaa on tarkasteltu mm. swot analyysin pohjalta ja oltu yhteydessä aktiivisesti jäsenistöön. Lisäksi on käyty arvokeskustelua. Tarve muutokseen ja kehittymiseen oli selvä. Helvaryn toiminta päätettiin uudistaa ja organisoida alueittain, ja toimintavuonna tehtiin kehittämissuunnitelma, jota varten haettiin Vanhempainliitolta e rahoitusta. Suunnitelmassa luotiin Helvarylle uusi toimintamalli, ja koko kaupungin tasoinen toiminta järjestettiin alueellisesti. Tavoitteena oli vanhempien ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen kouluissa, alueellisesti ja kunnan tasolla. Lisäksi tavoitteena oli kehittää viestintää ja lisätä ja yhdistysten kohtaamista. Helvarysta päätettiin tehdä vuorovaikutusareena helsinkiläisille vanhemmille. Vuosi 2014 oli aktiivisen kehittämisen ja suunnittelun vuosi. HELVARYn toimintakertomus 2014 sivu 1/6

2 Yhteistyö ja toiminta 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Helvary vaikuttaa keskustelemalla yhteistyötahojen kanssa ja tuomalla esille vanhempien näkemyksiä toisaalta päätöksentekijöille ja valmistelijoille ja toisaalta kouluille. Toimintavuonna HELVARY seurasi aktiivisesti palveluverkkotarkastelua Helsingissä. Vaikutimme myös suoraan opetuslautakunnan jäseniin lähettämällä heille sähköpostia. Opetuslautakunnan kokous pyörsikin osan leikkauspäätöksistä, mm. sijaiskiellon. Lisäksi lautakunta päätti ryhtyä kehittämään kouluverkkotarkastelun prosessia muutosjohtamisen mallien mukaan. Opetusvirastotapaamisessa tarjosimme yhteistyötä opetusviraston johdolle palveluverkkotarkastelun prosessin kehittämiseksi. Yhteistyö palveluverkkotarkasteluprosessin kehittämisessä ei ole saanut toistaiseksi konkreettisia muotoja, ja yhteistyötarjousta tarkennetaan vuonna Helvary julkaisi kannanoton Vanhempien osallistuminen kouluverkkotarkasteluun ei toteudu, joka herätti laajaa huomiota mediassa. Helvaryn mukaan asukkaiden kuuleminen on ollut näennäistä eikä kuulemista ole hyödynnetty asioiden valmisteluvaiheessa. Helvary vastusti myös ehdotukseen sisältyvää mahdollisuutta, että jos hallinnollisia yhdistämisiä lähdetään toteuttamaan esityksen mukaisesti, voidaan tulevaisuudessa koulujen sivutoimipisteitä lakkauttaa vain suomenkielisen jaoston päätöksin. Silloin lapsiperheiden eli asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet kouluverkkoon muuttuvat merkittävästi, koska päätökset koulujen sivutoimipisteiden lakkauttamista eivät enää etene poliittisissa luottamuselimissä. Käytännössä opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston esityslistat tulevat julkisiksi kolme vuorokautta ennen kokousta, jolloin vanhemmille ja asukkaille jää aikaa vain viikonlopun verran koota rivinsä ja puolustaa etujaan kouluverkkoasioissa. Kannanoton lisäksi HELVARY lähetti opetuslautakunnan jäsenille laajemman taustamateriaalin. Asia jätettiinkin opetuslautakunnassa pöydälle. HELVARY otti kantaa myös opetuslautakunnan kokoonpanosta nousseeseen keskusteluun otsikolla Helvary peräänkuuluttaa nopeaa reagointia mahdolliseen opetuslautakunnan kokoonpanon muuttamistarpeeseen. 2. Helsingin opetusvirasto HELVARYn ja opetusviraston johdon yhteiskokoukset jatkuivat säännöllisinä kaksi kertaa vuodessa. Vuoden alussa aiheena olivat uudet koululait, mm. oppilashuoltolaki ja syyskauden alussa tärkeimpänä aiheena kouluverkkotarkastelun prosessi sekä HELVARYn toimintakertomus 2014 sivu 2/6

3 vanhempien tunteita kuumentaneet koulusäästöt, koulujen lakkauttamiset ja hallinnolliset yhdistämiset. Lisäksi keskusteltiin mm. koulujen iltakäyttöohjeista. HELVARY toi vuoden mittaan kootusti esille vanhempien antaman palautteen tämän vuoden kouluverkkotarkastelusta. Opetusviraston tapaamisessa kerroimme vanhempien kokevan, että heitä ei todella kuulla kouluverkkotarkastelussa: kutsu viralliseen kuulemistilaisuuteen tulee liian myöhään ja aikaa reagoida tai keskustella muiden vanhempien ja koulun edustajien kanssa ei ole ollut tarpeeksi. Vanhemmat kaipaavat kuulemistilaisuuksiin myös dialogia eri tahojen kanssa sekä pidempää kestoa, jotta myös vapaaseen keskusteluun olisi aikaa. Monet ovat kokeneet, että kuulemistilaisuudet ovat nykyisellään vain muodollisuuksia, eikä todellista vaikuttamismahdollisuutta ole ollut. Vanhemmat ovat moittineet myös kouluverkkotarkastelun puutteellisia lähtötietoja sekä hitautta tietopyyntöihin vastaamisessa. HELVARY esitti selkeän toiveen, että vanhemmat voisivat olla mukana vaikuttamassa alueellisissa kouluverkkotarkasteluissa jo nykyistä varhaisemmassa vaiheessa prosessia. HELVARY tiedusteli, mihin toimiin opetusvirastossa on ryhdytty kouluverkkotarkastelun prosessin kehittämiseksi ja tarjosi yhteistyömahdollisuutta. HELVARY ehdotti opetusviraston nettisivuille alueellisia kouluverkkotarkastelusivustoa, jonne kerättäisiin faktoja, lähtötietoja, ja siellä olisi myös mahdollista osallistua keskusteluun. 3. Helsinkiläiset vanhempainyhdistykset HELVARY on vanhempaintoiminnan helsinkiläinen kattojärjestö ja asiantuntija. Toimintavuonna suunniteltiin Helvarylle alueorganisaatio, joten toiminta päätettiin järjestää neljään alueeseen: itä koilliseen, etelä keskiseen, länsi pohjoiseen ja itä kaakkoon. Alueorganisaatio lisää yhdistysten osallisuutta ja kohtaamisia yhdistysten, johtokunnan ja alueiden välillä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin tilaisuus vanhempainyhdistyksille aiheesta Opettajan uudet kurinpitokeinot. Uusiutunut kurinpitolaki toi uusia oikeuksia sekä opettajille että oppilaille kurinpitotilanteessa. Alustajan toimi opetusviraston lakimies Kati Laaksonen, ja paikalla oli myös HOAY:n edustajana Laura Nurminen. 4. Suomen Vanhempainliitto Suomen Vanhempainliitto on Helvaryn kattojärjestö, joten Helvary välitti toimintavuonna jäsenyhdistyksilleen monenlaista tietoa Vanhempainliiton tapahtumista, lausunnoista, jne. Lisäksi Helvaryn johtokunnan jäsenet toimivat Vanhempainliitossa ja ovat mukana kehittämässä sitä koko Suomen vanhempainyhdistysten kattojärjestönä ja vaikuttajajärjestönä. Puheenjohtaja Sirpa Norvio ja Anitta Aksela osallistuivat Vanhempainliiton järjestämille alueyhdistysten kesäpäiville HELVARYn toimintakertomus 2014 sivu 3/6

4 Toimintavuonna Anitta Aksela on ollut Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen ja Kirsti Österman varajäsen Vanhempainliton liittokokouksessa valittiin Vanhempainliiton uusi johtokunta. Marika Mantere valittiin Vanhempainliiton johtokuntaan vuosiksi Kirsti Österman valittiin johtokunnan varajäseneksi vuosiksi Muut Vanhempainliiton alueyhdistykset Helvary on verkostoitunut muiden alueyhdistysten kanssa. Toimintavuonna päätettiin järjestää HELVARYN, Vanvaryn ja KokoEspoon kanssa yhteinen kilpailu pääkaupunkiseudun kouluille ja vanhempainyhdistyksille. TÄHTIKOULU 2015 PARASTA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖTÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA LUKUVUONNA kilpailussa ovat mukana myös Helsingin opettajien ammattiyhdistys ja OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys. Kilpailun avulla levitetään hyviä kodin ja koulun yhteistyön käytäntöjä ja saadaan aikaan keskustelua kodeissa, kouluissa ja vanhempainyhdistyksissä laadukkaasta kodin ja koulun yhteistyöstä. TÄHTIKOULU 2015 kilpailu on avoin kaikille perusopetuksen kouluille, lukioille ja toisen asteen oppilaitoksille pääkaupunkiseudulla. Kilpailu julistettiin Kodin ja Koulun päivänä Voittaja julistetaan Helsingin opettajien ammattiyhdistys HOAY ja OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ry HELVARY tekee säännöllistä yhteistyötä Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen kanssa. Toimintavuonna yhteistyön muotona oli TÄHTIKOULU 2015 kilpailu yhdessä pääkaupunkiseudun muiden alueyhdistysten (Vanvaryn ja KokoEspoon) ja OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen kanssa. (Ks. kohta 5.) 7. Verkostoseminaarit HELVARY on osallistunut aktiivisesti Helsingin kaupungin Alueellisen hyvinvoinnin johtamisrakenteiden verkostoseminaareihin, joissa käsitellään lasten ja nuorten palvelukokonaisuuksien kehittämistä alueellisesti. 8. Viestintä Viestinnän kehittäminen on olennainen osa HELVARYn toiminnan kehittämistä ja olennainen osa HELVARYn uutta alueorganisaatiota. Helvaryn Facebook sivun viestintää ryhdyttiin aktiivisesti kehittämään vuonna 2014 valmistautuen vuoden 2015 haasteeseen toimia aktiivisesti Facebookissa ja avata uudet alueelliset Facebook ryhmät sekä aloittaa Facebook mainonnan käyttö. Helvaryn johtokuntaa koulutettiin sosiaalisessa mediassa HELVARYn toimintakertomus 2014 sivu 4/6

5 toimimiseen ja työkalujen käyttöön. Lisäksi muodostettiin viestintäryhmä, ja voimakas kehitystyö jatkuu. Jäsenyhdistyksille lähetettiin vuoden aikana 5 HELVARY tiedotetta. Blogi oli käytössä. HELVARY on myös Facebookissa. Facebook viestintää aktivoitettiin, ja sivustolle tuli lisää tykkääjiä Helvary pyrki näkymään myös muilla kouluasioihin keskittyvillä FB sivuilla. (Ks. Liite 1.) Yhdistys Helvaryn johtokuntaan kuuluivat vuonna 2014 Anitta Aksela (siht. ja rahastonhoitaja), Marika Mantere, Sirpa Norvio (varapj.), Elina Roine, Tuija Tikkanen (pj.), Sanna Valtonen, ja Kirsti Österman. Johtokunta kokoontui vuonna 2014 yhteensä 6 kertaa. HELVARYllä oli jäsenyhdistyksiä vuoden 2014 lopussa 54 kpl. Jäsentietojen tarkistusta jatkettiin ja uudistettiin jäsenrekisteri. Yhdistykseen liittyi toimintavuonna yhteensä 6 uutta yhdistystä. Johtokunnan jäsenten edustukset : Anitta Aksela, Kontulan ala asteen koti ja kouluyhdistys, Vanhempainliiton johtokunnan jäsen Marika Mantere, Pukinmäen peruskoulun vy Sirpa Norvio Sakarinmäen koulun vy ja Meilahden yläasteen vy Elina Roine Herttoniemenrannan koulu Sanna Valtonen Yhtenäiskoulun vy Tuija Tikkanen KYYRY ry. (Kallion lukio) Kirsti Österman, Pakilan ala asteen vy, Vanhempainliiton johtokunnan varajäsen Lisäksi Marika Mantere osallistuu syksystä 2014 kevääseen 2015 Vanhempainliiton ja OK opintokeskuksen Alueyhdistysakatemiaan, jossa tehdään alueyhdistystä tukeva kehittämissuunnitelma. HELVARYn toimintakertomus 2014 sivu 5/6

6 LIITE 1 Helvaryn Facebook sivu ja blogi Helvaryn Facebook sivu 2014 Helvaryn Facebook sivun viestintää ryhdyttiin aktiivisesti kehittämään vuonna 2014 valmistautuen vuoden 2015 haasteeseen toimia aktiivisesti Facebookissa ja avata uudet alueelliset Facebook ryhmät sekä aloittaa Facebook mainonnan käyttö. Helvaryn johtokunta sai pienimutoista koulutusta sosiaalisessa mediassa toimimiseen ja työkalujen käyttöön. FB sivun vaikuttavuus on käyttäjätietojen mukaan lisääntynyt erityisesti silloin, kun Helvary on julkaissut kannanottoja ( julkaistusta kannanotosta kertova päivitys on tavoitti 568 hlöä vuodenvaihteeseen mennessä ja siitä tehtiin 7 jakoa) tai tietoa opetuslautakunnan päätöksistä ( julkaistu päivitys opetuslautakunnan päätöksistä tavoitti 286 hlöä). Samoin päivitys aluetoiminnan starttaamisesta ( , tavoitti 298) tavoitti kiinnostuneita ja saavutti syksyn päivityksistä eniten klikkauksia (109 kpl). Päivitys koulukiusaamiseen liittyvistä ohjeista tavoitti suurimman määrän (884) vuoden 2014 päivityksistä ja siitä tykättiin tai sitä jaettiin yhteensä 20 kertaa. Helvaryn blogi Helvaryn blogia käytettiin vuonna 2014 jäsentiedotteista ja kannanotoista tiedottamiseen. Blogiin ohjattiin kävijöitä Helvaryn Facebook sivujen päivitysten kautta. Blogin löydettävyys haulla on hyvä, mutta kävijämäärä blogissa ilman ohjausta muun kanavan kautta on vielä varsin pieni. Blogiin saavutaan myös Helsingin kaupungin www sivuilla olevan linkin kautta. Blogin rakennetta selkiytettiin, mutta blogia ei kehitetty muutoin viestintäkanavana vuonna 2014, koska Helvaryn uudet www sivut avataan vuonna HELVARYn toimintakertomus 2014 sivu 6/6

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat 1998 2008 Kauniaisten kaupunki Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf)

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14 ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Marja

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot