TPS 320i / 400i / 500i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TPS 320i / 400i / 500i"

Transkriptio

1 FI / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics TPS 320i / 400i / 500i Käyttöohjeet MIG/MAG-virtalähde 42,0426,0114,DE

2 0

3 DE Tervetuloa TPS 320i / 400i /500i virtalähteen käyttäjäksi Johdanto Kiitämme luottamuksestasi tuotteitamme kohtaan. Käyttöohjeiden avulla voit tutustua nopeasti ja tarkasti hankkimasi Fronius-tuotteen monipuolisiin ominaisuuksiin. Tutustu huolellisesti käyttöohjeiden sisältämiin turvallisuusohjeisiin, joita noudattamalla voit varmistaa tuotteen turvallisen, luotettavan ja pitkäaikaisen käytön sekä laadukkaita työtuloksia. 1

4 2

5 DE Sisällysluettelo Turvallisuusohjeet... 5 Yleiset tiedot 17 Yleistä Laitteisto Toimintaperiaate MIG/MAG pulssihitsaus ja CMT-hitsaus Käyttökohteet Laitteen varoitusmerkinnät Laitekomponentit Yleistä Liittimet, säätimet ja mekaaniset komponentit 23 Ohjauspaneeli Yleistä Turvallisuus Ohjauspaneeli Liittimet, kytkimet ja mekaaniset komponentit Virtalähde TPS 320i / 400i / 500i Käyttö 29 Syöttövaihtoehdot Yleistä Säätörengas Painikkeet Kosketusnäyttö Näyttö ja tilarivi Näyttö Tilarivi Asennus ja käyttöönotto 35 Vähimmäislaitevaatimukset Yleistä MIG/MAG hitsaus kaasujäähdytys MIG/MAG hitsaus vesijäähdytys Ennen asennusta ja käyttöönottoa Turvallisuus Tarkoituksenmukainen käyttö Laitteen sijoitus Verkkoliitäntä Generaattorikäyttö Laitekomponentit Verkkokaapelin liittäminen Yleistä Sallitut jännitteet ja kaapelimitat Verkkokaapelin liittäminen TPS 320i / 400i / 500i virtalähteen käyttöönotto Turvallisuus Yleistä Laitteen kokoonpano Poltinkaapelin vedonpoistajan kiinnittäminen Poltinkaapelin liittäminen Kaasupullon liittäminen Maadoitus MIG/MAG polttimen liittäminen langansyöttölaitteeseen

6 Muut toimenpiteet Hitsaus 49 MIG/MAG-käyttötilat Yleistä Symbolit ja lyhenteet tahti tahti Erikois 4-tahti MIG/MAG-hitsaus Turvallisuus MIG/MAG hitsaus Virtalähteen kytkentä Hitsausmenetelmän ja käyttötilan asettaminen Lisäaineen valinta Hitsaus- ja prosessiparametrien asettaminen Suojakaasun asettaminen MIG/MAG hitsaus Hitsausparametrit Synergisen MIG/MAG pulssihitsauksen hitsausparametrit MIG/MAG Standard-Synergic hitsauksen hitsausparametrit Alaindeksit Prosessiparametrit Yleiskatsaus Hitsauksen aloitus / lopetus Suojakaasu-asetus Prosessinohjaus Vastuksen ja induktanssin sovittaminen Komponenttien prosessiparametrit Esiasetukset 73 Esiasetukset Yleistä Yleiskatsaus Kieliasetukset Vianetsintä ja huolto 77 Vikatilanteet Yleistä Turvallisuus Vikatilanteet, virtalähde Kunnossapito, huolto ja käytöstä poistaminen Yleistä Turvallisuus Päivittäin kk välein kk välein Laiteohjelmiston päivitys Käytöstä poistaminen Liitteet 83 Tekniset tiedot Eri syöttöjännitteillä toimivat laitteet TPS 320i TPS 320i nc TPS 400i TPS 400i nc TPS 500i TPS 500i nc Varaosaluettelo: TPS 320i / 400i / 500i

7 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeiden selitys VAARA! Välitön vaara, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia henkilövahinkoja. VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia henkilövahinkoja. HUOMIO! Mahdollinen vaaratilanne, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. HUOM! Tilanne voi heikentää työtuloksia tai aiheuttaa laitteiston rikkoutumisen. Tärkeää! Käyttövinkit ja muut hyödylliset tiedot. Ei viittaa kuitenkaan vaara- tai vahinkotilanteeseen. Yleistä Tämä laite edustaa viimeisintä teknologiaa ja se on valmistettu hyväksyttyä turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Laitteen virheellinen käyttö voi kuitenkin aiheuttaa - vaaran käyttäjälleen tai kolmannelle osapuolelle, - hitsauskoneen tai jonkin muun laitteen rikkoutumisen, - työn laadun heikkenemisen. Laitteen käyttö-, korjaus- ja huoltohenkilöstön on oman turvallisuuden vuoksi oltava - asianmukaisesti koulutettu, - omattava hitsaustyön osaamista ja - perehdyttävä näihin käyttöohjeisiin ja noudatettava niitä. Käyttöohjeet on pidettävä hitsauslaitteen läheisyydessä. Paikalliset turvallisuusja ympäristönsuojeluohjeet on pidettävä esillä ja niitä on noudatettava. Mahdolliset vaarakohteet on huomioitava. Laitteen turvallisuusohjeiden ja varoituskylttien on oltava ehjiä, hyvin näkyvillä ja luettavissa. Turvallisuus- ja varoituskylttien paikat on esitetty käyttöohjeiden luvussa Yleistä. Poista mahdolliset häiriöt ennen kuin kytket laitteen päälle. Huolehdi turvallisuudestasi! 5

8 Laitteen tarkoituksenmukainen käyttö Laitetta saa käyttää vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Laitetta saa käyttää vain arvokilpeen merkittyyn hitsausmenetelmään. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muusta tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä. Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluvat myös - käyttöohjeiden lukeminen ja noudattaminen - turvallisuusohjeiden ja varoitusten lukeminen ja noudattaminen - tarkistus- ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen. Laitetta ei saa koskaan käyttää - putkien sulattamiseen, - paristojen/akkujen lataamiseen, - moottoreiden käynnistämiseen. Laite on suunniteltu käytettäväksi elinkeinoelämässä ja teollisuudessa. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käytöstä asuinympäristössä. Valmistaja ei myöskään vastaa virheellisistä tai puutteellisista työtuloksista. Käyttöympäristö Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käytöstä tai säilytyksestä muussa kuin tässä määritellyssä ympäristössä. Ympäristön lämpötila: - käyttö: -10 C C - kuljetus ja säilytys: -20 C C Suhteellinen ilmankosteus: - max. 50 % lämpötilan ollessa 40 C - max. 90 % lämpötilan ollessa 20 C Ympäristön ilmassa ei saa olla pölyä, happoja, syövyttäviä kaasuja tai nesteitä, yms. Korkeus merenpinnasta: max m Laitteen omistajan vastuu Laitteen omistaja vastaa siitä, että laitteen käyttäjät ovat - perehtyneet työturvallisuutta ja tapaturman ehkäisyä koskeviin määräyksiin sekä laitteen käyttöön. - lukeneet nämä turvallisuusohjeet ja allekirjoituksellaan vahvistaneet lukeneensa ja ymmärtäneensä ko. ohjeet. - suorittaneet työtuloksille asetettujen vaatimusten mukaisen koulutuksen. Turvallisuusperiaatteiden noudattamista on valvottava säännöllisesti. 6

9 D E Käyttäjän vastuu Ennen työn aloittamista käyttäjä sitoutuu - noudattamaan työturvallisuuteen ja tapaturman ehkäisyyn liittyviä määräyksiä - lukemaan käyttöohjeiden turvallisuusohjeita ja varoituksia ja vahvistamaan allekirjoituksellaan ymmärtäneensä lukemansa. Ennen kuin poistut työpaikalta, sinun on varmistettava laitteen ja työpaikan turvallsuus. Verkko Tehokkaat laitteet saattavat suuren virran kulutuksen vuoksi kuormittaa verkkoa. Joidenkin laitetyyppien kohdalla tämä saattaa tarkoittaa: - kytkentärajoituksia - ylimpään sallittuun verkkoimpendanssiin liittyviä rajoituksia *) - vähimmäis-oikosulkutehoon liittyviä rajoituksia *) *) liittymiskohta julkisessa verkossa Ks. tekniset tiedot Näissä tapauksissa laitteen omistajan tai käyttäjän tulee varmistaa, että laitteen liitäntä on sallittu. Asiaa voi tiedustella tarvittaessa paikalliselta sähkölaitokselta. HUOM! Varmista, että virtajohdon liitäntä on maadoitettu. Paikalliset ja kansalliset määräykset saattavat edellyttää vikavirtasuojakytkimen käyttöä liitettäessä laitetta julkiseen sähköverkkoon. Laitteelle suositeltu vikavirtasuojakytkimen tyyppi löytyy teknisistä tiedoista. Vikavirtasuojaus Henkilökohtainen turvallisuus Hitsaustyössä joutuu varomaan erilaisia vaaratilanteita kuten: - kipinää, kuumia metalliosia - valokaaren säteilyä - sähkömagneettisia kenttiä, jotka ovat hengenvaarallisia sydämentahdistinta käyttäville henkilöille.

10 - verkko- ja hitsausvirran aiheuttamia vaaratilanteita - meluhaittaa - vaarallisia savukaasuja ja huuruja Hitsauslaitteen käyttäjän on käytettävä: - paloturvallisia, eristäviä, kuivia ja koko vartalon peittäviä, ehjiä suojavaatteita - suojakypärää - housuja ilman kääntölahkeita Suojavarusteisiin kuuluvat myös: - hitsausmaski, joka suojaa UV-säteilyltä, kipinältä ja kuumuudelta. - hitsausmaskin lisäksi suojalasit, joissa on sivusuoja. - tukevat, myös kosteilla paikoilla eristävät jalkineet. - hitsauskäsineet, jotka eristävät sähköä ja suojaavat kuumuudelta. - kuulosuojaimet. Asiattomat henkilöt, erityisesti lapset, eivät saa oleskella laitteen käyttöalueella. Mikäli hitsauspaikalla on muita henkilöitä: - tulisi heitä varoittaa kaikista mahdollisista vaaratilanteista (valokaaren säteily, kipinä, hitsaussavu, meluhaitta, verkko- ja hitsausvirta, yms.), - tulisi heidän käyttää suojaimia tai - hitsauspaikka on eristettävä suojaverholla tai vastaavalla. Laitteen äänipäästöt Laitteen aiheuttama äänitaso on tyhjäkäynnillä ja käytön jälkeisen jäähdytyksen aikana max. <80dB(A) (ref. 1pW) suurimmalla sallitulla kuormituksella (EN ). Hitsauspaikkakohtaiset päästöarvot riippuvat hitsausmenetelmästä, virtalajista, hitsausmateriaalista, hitsattavan kappaleen resonanssista, ympäristöstä, yms. Vaaralliset savukaasut ja huurut Hitsauksessa syntyy vaarallisia kaasuja ja huuruja. Hitsaussavu sisältää aineita, jotka saattavat vaurioittaa sikiöitä ja aiheuttaa syöpää. Älä pidä päätä lähellä hitsaussavua ja kaasuja. Älä hengitä vaarallisia savukaasuja. Savukaasut tulee johtaa pois hitsaustilasta. Työtilassa tulee olla hyvä tuuletus. Jos tuuletus on riittämätön, käytä hengityssuojainta, jossa on erillinen tuloilma. Hitsauksen jälkeen suojakaasupullon venttiili on suljettava tai kaasuverkon syöttö on katkaistava. Epäselvissä tapauksissa mitattuja päästöarvoja tulisi verrata ohjearvoihin. 8

11 D E Hitsaussavun vaarallisuuteen vaikuttavat seuraavat komponentit: - työkappaleeseen käytetyt materiaalit - elektrodit - pinnoitteet - puhdistusaineet, rasvanpoistoaineet, yms. Materiaaleja koskevia turvaselosteita ja valmistajan ohjeita on huomioitava. Työtilassa ei saa pitää liuottimia tai palavia kaasuja. Kipinävaara Kipinä voi aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran. Histauspaikan lähellä ei saa olla palavia materiaaleja. Palavien materiaalien etäisyys valokaareen on oltava vähintään 11 metriä tai ne on peitettävä palonkestävästi. Hitsauspaikan lähellä on oltava hyväksytty ja tarkistettu palosammutin. Kipinät ja kuumat metalliosat pääsevät myös pienistä raoista ja aukoista lähiympäristöön. Varmista, että hitsauspaikalla ei ole tapaturma- tai palovaaraa. Ei saa hitsata kohteissa, joissa on palo- tai räjähdysvaara eikä myöskään säiliöitä tai putkia, joita ei ole kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaan puhdistettu. Älä koskaan hitsaa säiliöitä, joissa on ollut öljyä, palavaa kaasua, bensiiniä, yms. Verkko- ja hitsausvirran aiheuttamat vaarat Sähköisku on aina vaarallinen ja se voi aiheuttaa kuoleman. Jännitteisiin osiin ei saa koskea. MIG/MAG- ja TIG-hitsauksessa hitsauslanka, lankakela, syöttöpyörät sekä kaikki metalliosat, jotka ovat kosketuksessa hitsauslankaan, ovat jännitteisiä. Aseta langansyöttölaite eristetylle alustalle tai käytä eristettyjä langansyöttölaitteita. Henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi työskentelytilassa on oltava kuiva, eristetty alusta. Alustan tai suojapeitteen on peitettävä kehon ja maan välinen alue kokonaan. Varmista, että kaikki kaapelit ja johdot ovat ehjät, eristetyt ja riittävästi mitoitetut. Löysät liitännät, vaurioituneet tai liian lyhyet johdot tulee vaihtaa uusiin. Älä kietaise kaapelia tai johtoa kehon tai kehon osien ympärille. Hitsauselektrodia (puikko-, volframi-, lankaelektrodi,...) ei saa - upottaaa nesteeseen jäähdytettäväksi - koskettaa virtalähteen ollessa päälle kytkettynä. 9

12 Kahden hitsauslaitteen elektrodien väliin voi syntyä kaksinkertainen tyhjäkäyntijännite. Molempien elektrodien samanaikainen kosketus voi aiheuttaa hengenvaaran. Syöttö- ja laitejohdot tulee säännöllisesti tarkistaa sähköalan ammattilaisen toimesta. Laite kytketään vain maadoitettuun verkkoon ja maadoitettuun pistorasiaan. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että laite on kytketty maadoittamattomaan verkkoon tai pistorasiaan. Hitsauskappaleet tulee tarvittaessa maadoittaa. Laitteet, joita ei käytetä, kytketään pois päältä. Kun työskentelet korkeissa paikoissa, käytä asianmukaisia turvavarusteita. Varmista ennen laitteella suoritettavia topimenpiteitä, että pistoke on irrotettu seinärasiasta. Varoituskyltillä estetään pistokkeen seinärasiaan ja laitteen päälle kytkeminen. Laitteen avaamisen jälkeen: - pura varaus kaikista jännitteisistä osista - varmista, että syöttöjännite on katkaistu. Suoritettaessa toimenpiteitä jännitteisillä osilla paikalla täytyy olla toinen henkilö, joka voi tarvittaessa katkaista virran. Epävakaa valokaari Epävakaa valokaari voi aiheuttaa: - palovaaran - työkappaleeseen liitettyjen osien ylikuumenemisen - PE-johtimien rikkoutumisen - laitteen ja muiden sähkölaitteiden rikkoutumisen Varmista, että maadoituspuristin on kiinnitetty kunnolla hitsauskappaleeseen, mahdollisimman lähelle hitsauskohtaa. Varmista, että laite on hyvin eristetty maasta. Käytettäessä sähkökeskusta, 2-pyörän-langansyöttöä, yms. seuraavia seikkoja on huomoitava: Myös käyttämättömän hitsauspolttimen / elektrodipidikkeen elektrodi on jännitteinen. Varmista, että käyttämätön hitsauspoltin / elektrodinpidike on eristetty hyvin. Automaattisilla MIG/MAG sovelluksilla lankatila on eristettävä tynnyristä tai kelasta. 10

13 D E Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) EMC luokka A: Laitteet täyttävät teollisuusalueilla käytettäville laitteille määritettyjen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien standardien vaatimukset, ne voivat aiheuttaa asuintiloissa johtoja pitkin ja säteilemällä eteneviä häiriöitä. EMC luokka B: Laitteet täyttävät teollisuus- ja asuinalueilla käytettäville laitteille määritettyjen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien standardien vaatimusket. Tämä koskee myös asuinaluetta, joka on liitetty julkiseen pienjänniteverkkoon. EMC luokitus arvokilvessä tai teknisissä tiedoissa. EMC-toimenpiteet Päästörajojen noudattamisesta huolimatta on mahdollista, että tietyillä alueilla tai käyttökohteissa ilmenee sähkömagneettisia yhteensopivuusongelmia (esim. herkkien laitteiden tai radio- ja tv-vastaanottimien lähellä). Tällöin laitteen omistaja on velvollinen suorittamaan tarvittavia suojaustoimenpiteitä. Mahdolliset ongelmakohteet ja laitteiden sähkömagneettinen kestävyys tulee tarkistaa ja arvioida kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti: - turvalaitteet - verkko-, signaalin- ja datansiirtolaitteet - IT- ja telekommunikointilaitteet - mittaus- ja kalibrointilaitteet Sähkömagneettisia yhteensopivuusongelmia voidaan välttää seuraavilla toimenpiteillä: 1. Syöttöjännite - Mikäli asianmukaisesta verkkoliitännästä huolimatta syntyy sähkömagneettisia häiriöitä, on suoritettava tarvittavat toimenpiteet (esim. sopiva verkkosuodatin). 2. Hitsauskaapelit - mahdollisimman lyhyet - tiivis kaapelointi (myös EMF-ongelmien välttämiseksi) - kaapelointi riittävällä etäisyydellä muista johdoista 3. Potentiaalintasaus 4. Hitsauskappaleen maadoitus - tarvittaessa kondensaattorilla. 5. EMC-suojaus - muut laitteet - koko hitsauslaitteisto 11

14 EMF-toimenpiteet Sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa tuntemattomia terveyshaittoja: - Lähellä olevien henkilöiden terveys, esim. sydämentahdistinta ja kuulolaitetta käyttävien - Jos käytät sydämentahdistinta, keskustele lääkärisi kanssa hitsaustyön tai tilan mahdollisista haittavaikutuksista. - Pidä mahdollisimman paljon etäisyyttä hitsauskappaleihin. - Älä kietaise hitsaus- tai poltinkaapeleita kehosi tai kehon osien ympärille Vaarakohdat Varo käsien, hiusten, vaatteiden tai työkalujen joutumista liikkuvien osien väliin kuten: - ventilaattoreiden - hammaspyörien - pyörien - akseleiden - lankakelojen ja lankojen Älä kosketa pyöriviä hammaspyöriä tai syöttöpyöriä. Suojukset saa poistaa vain huolto- ja korjaustoimenpiteiden ajaksi. Varmista että kaikki suojukset ja sivulevyt ovat käytön aikana asianmukaisesti kiinnitettyinä ja suljettuina. Tapaturmariski nousee, kun lanka tulee ulos polttimesta (käsi, kasvo- ja päävammoja). Pidä poltinta kehostasi poispäin (langansyötöllä varustetut laitteet) ja käytä suojalaseja. Jäähtyvää hitsauskappaletta ei saa koskettaa - polttamisvaara. Jäähtyvästä hitsauskappaleesta voi lähteä hitsauskuonaa irti, minkä vuoksi on huolehdittava suojauksesta ja turvatoimista työstön aikana. Anna hitsauspolttimen ja muiden kuumien laitekomponettien jäähtyä ennen työstämistä. Erityissuojaus hitsauskohteissa, joissa on palo- tai räjähdysvaara. Jos työskentelet paikassa, jossa on sähköiskun vaara, hitsauslaitteessa on oltava S turvamerkintä. Virtalähdettä ei tule pitää sellaisissa tiloissa. 12

15 DE Ulos tuleva jäähdytysneste voi aiheuttaa palovammoja. Sammuta jäähdytyslaite ennen veden liittämistä. Jäähdytysnesteen käsittelyssä tulee huomioida valmistajan turvaohjeita. Laitteen nostamiseen nosturilla saa käyttää vain valmistajan nostokiinnikkeitä. - Kiinnitä nostoketjut tai köydet niille tarkoitettuihin kiinnityspisteisiin. - Nosta laitetta mahdollisimman pystysuorassa. - Irrota kaasupullo ja langansyöttölaite (MIG/MAG- ja TIG-laitteet). Kun kiinnität langansyöttölaitteen puomiin, kiinnitys on eristettävä puomista (MIG/ MAG- ja TIG-laitteet). Mikäli laite on varustettu kantohihnoilla tai kahvalla, se soveltuu vain käsin kuljetettavaksi eikä nosturi-, trukki- tai muuhun nostokuljetukseen. Kaikki laitteen tai komponenttien nostossa käytettävät nostoapuvälineet (ketjut, hihnat, yms.) on säännöllisesti tarkistettava (esim. mekaanisten vaurioiden, syöpymisen tai muiden muutosten varalta). Tarkastusvälien ja laajuuden osalta tulee vähintään noudattaa voimassa olevia kansallisia määräyksiä. Värittömän ja hajuttoman kaasun huomaamaton vuoto käytettäessä adapteriliitintä suojakaasu liitäntään. Adapterin laitteen puoleiset kierteet tulee ennen asennusta tiivistää telfon-nauhalla. Suojakaasupullot Suojakaasupulloissa on painetta, minkä vuoksi ne voivat rikkoutuessaan räjähtää. Suojakaasupullot ovat osaa hitsauslaitteistoa ja niitä tulee käsitellä varovasti. Suojaa tiivistettyä kaasua sisältäviä suojakaasupulloja liialliselta kuumuudelta, iskuilta, hitsauskuonalta, liekeiltä, kipinältä tai vaalokaarelta. Asenna suojakaasupullo pystysuorassa ja kiinnitä asianmukaisesti. Älä pidä suojakaasupulloa hitsaus- ja sähköpiirien lähellä. Älä koskaan riipusta poltinta suojakaasupulloon. Älä kosketa suojakaasupulloa hitsauselektrodilla. Räjähdysvaara älä käytä paineistettua suojakaasupulloa hitsauksessa. Käytä aina kuhunkin sovellukseen tarkoitettuja suojakaasupulloja ja varusteita (letkut, liittimet, yms.) Suojakaasupullojen ja varusteiden tulee olla moitteettomassa kunnossa. Kun avaat suojakaasupullon venttiilin, käännä kasvosi poispäin. 13

16 Venttiili on suljettava hitsauksen jälkeen. Mikäli suojakaasupulloa ei suljeta, jätä venttiilikorkki paikalleen. Noudata suojakaasupulloista ja varusteista annettuja valmistajan ohjeita sekä kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. Laitteen asennus kuljetus ja Laitteen kaatuminen voi aiheuttaa hengenvaaran! Hitsauslaite on asetettava tukevasti kiinteälle alustalle (kallistuskulma max. 10 ). Tiloissa, joissa on palo- tai räjähdysvaara on noudatettava siitä annettuja kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. Yristyksen sisäisillä ohjeilla ja valvontatoimenpiteillä varmistetaan, että työskentelypaikka on siistissä järjestyksessä. Laitteen sijoitus ja käyttö arvokilpeen merkityn IP-luokan mukaisesti. Laitteen ympärille on jätettävä 0,5 m ilmatilaa, jolla varmistetaan jäähdytysilman esteetöntä virtausta. Laitteen kuljetuksessa tulee noudattaa voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä tapaturman ehkäisyä koskevia määräyksiä. Ennen kuljetusta laitteesta on päästettävä kaikki jäähdytysnesteet pois ja purettava seuraavat komponetit: - langansyöttölaite - lankakela - suojakaasupullo Kuljetuksen jälkeen ja ennen käyttöönottoa laite on tarkistettava silmämääräisesti ja mahdolliset vauriot on korjattava koulutetun huoltohenkilöstön toimesta. Normaali käyttö 14 Käytä laitetta vain turvalaitteiden ollessa käytössä. Varmista ennen laitteen käynnistystä käyttäjien ja kaikkien kolmansien osapuolten sekä laitteen ja muun omaisuuden turvallisuus. Varmista, että laite toimii moitteettomasti. Puutteellisesti toimivat turvalaitteet on korjattava ennen laitteen käynnistystä. Älä kierrä suojatoimintoja äläkä kytke niitä pois päältä. Varmista ennen laitteen käynnistystä kaikkien henkilöiden turvallisuus. Laite on viikoittain tarkistettava silmämääräisesti vaurioiden ja toimintahäiriöiden varalta. Kiinnitä suojakaasupullo kunnolla ja irrota se ennen nostamista ja nosturikuljetusta. Vain valmistajan suosittelema jäähdytysneste soveltuu ominaisuuksiltaan käytettäväksi laitteissamme. Käytä vain valmistajan suosittelemaa jäähdytysnestettä.

17 D E Alkuperäistä jäähdytysnestettä ei saa sekoittaa muiden valmistajien jäähdytysnesteiden kanssa. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin suositeltujen jäähdytysnesteiden käytöstä. Helposti syttyvä jäähdytysneste on kuljetettava suljetussa alkuperäissäiliössä ja säilytettävä kaukana sytytyslähteistä. Vanha jäähdytysneste tulee hävittää noudattaen kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. Jäähdytysnestettä koskeva turvaseloste on saatavilla valmistajan kotisivuilla. Tarkista ennen hitsausta jäähdytysnesteen määrä. Huolto ja ylläpito Käytä vain alkuperäisiä vara- ja kulutusosia, sillä vain ne takaavat vaaditun laadun ja kestävyyden. Ilman valmistajan lupaa ei saa tehdä muutoksia laitteiden kokoonpanoon. Epäkunnossa olevat osat on välittömästi vaihdettava. Varaosia tilatessasi ilmoita tarkka sijainti ja varaosanumero, jonka löydät varaosaluettelosta, sekä laitteen sarjanumero. Turvatarkastukset Laitevalmistaja suosittelee tekemään laitteen turvatarkastusta 12 kk välein. Laitevalmistaja myöskin suosittelee virtalähteiden kalibrointia 12 kk välein. Turvatarkastus on suoritettava - laitemuutosten jälkeen - korjaus- ja huoltotoimenpiteiden jälkeen - vähintään 12 kk välein. Tarkastukset suoritetaan kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä noudattaen. Lisätietoja ja ohjeita laitteen tarkastuksesta ja kalibroinnista saa Froniuksen asiakaspalvelusta. Käytöstä poistaminen Hävitä käytetyt osat kansanllisia ja kansainvälisiä määräyksiä (2002/96/EY) noudattaen. Määräysten laiminlyönti voi vaarantaa terveyttä ja ympäristöä! 15

18 Turvamerkinnät CE-merkityt laitteet täyttävät kaikki matalajännitteisistä ja sähkömagneettisista laitteista annettujen direktiivien vaatimukset (EN ). CSA-merkityt laitteet täyttävät vastaavien kanadalaisten ja USA-laisten standardien vaatimukset. Tietoturva Käyttäjä vastaa tehdasasetuksiin tehtyjen muutosten tietoturvasta. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat henkilökohtaisten asetusten poistamisesta. Tekijänoikeus Näiden käyttöohjeiden tekijänoikeuden omistaa valmistaja. Teksti ja kuvat ovat painohetkellä voimassa olevia. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Emme vastaa näiden käyttöohjeiden sisällöstä suoraan tai välillisesti aiheutuneista vahingoista. Jos huomaat virheen käyttöohjeissa, ole hyvä ja ilmoita siitä meille. 16

19 Yleiset tiedot

20 Yleistä Laitteisto MIG/MAG-virtalähteet TPS 320i, TPS 400i ja TPS 500i ovat täysin digitaalisia, mikroprosessoriohjattuja invertterivirtalähteitä. Modulaarirakenteen ja monipuolisten järjestelmän laajennusmahdollisuuksien ansiosta virtalähteet ovat erittäin monikäyttöisiä. Toimintaperiaate Hitsausprosessia ohjataan keskitetysti ohjausyksiköllä ja siihen liitetyllä digitaalisella signaaliprosessorilla. Prosessiarvoja mitataan jatkuvasti, jolloin muutoksiin voidaan reagoida välittömästi. Säätöalgoritmien avulla kaikki prosessiarvot voidaan säätää hyvin tarkasti ja samanlaiset hitsaustapahtumat voidaan toistaa yhä uudelleen, mikä takaa hitsausprosessin tarkkuuden, toistettavuuden ja erinomaiset hitsausominaisuudet. MIG/MAGpulssihitsaus ja CMT-hitsaus MIG/MAG pulssihitsaus MIG/MAG pulssihitsaus, jossa virtalähde pulssittaa hitsausvirtaa niin, että lisäainetta siirtyy hitsisulaan pisara kerrallaan. Perusvirran aikana energiaa syötetään vain sen verran, että valokaari pysyy juuri ja juuri vakaana ja hitsauskappaleen pinta lämpenee. Pulssin huippuvirralla saavutetaan lisäaineen pisaran irtoaminen. Tällä menetelmällä hitsauksessa syntyy vain vähän roiskeita ja se takaa tarkat hitsaustulokset pienellä tehoalueella. 19

21 CMT-hitsaus CMT = Cold Metal Transfer CMT-hitsaus on niin sanottu kylmä hitsaus. Digitaalinen prosessiohjaus havaitsee oikosulun ja auttaa irrottamaan sulapisaran vetämällä lankaa takaisin, jopa 90 kertaa sekunnissa. CMT-hitsauksen ominaisuuksiin kuuluvat erittäin vähäinen lämmöntuonti ja ohjattu, pienivirtainen langan siirtyminen. CMT-hitsaus soveltuu: - roiskeettomaan MIG-juottoon - ohutlevyhitsaukseen (vain vähän vääntymiä) - teräksen ja alumiinin liittämiseen (hitsausjuotto) Käyttökohteet Elinkeinoelämässä ja teollisuudessa on lukuisia käyttökohteita näille laitteillle: teräksen ja sinkittyjen levyjen, kromin/nikkelin ja alumiinin manuaali- ja automaattihitsauksessa. Virtalähteet soveltuvat käytettäviksi: - auto- ja alihankintateollisuudessa, - kone- ja raidekulkuneuvoteollisuudessa, - laitos- ja säiliöteollisuudessa, - laiteteollisuudessa, - telakoissa, yms. 20

22 o Laitteen varoitusmerkinnät Verkkojohdoton virtalähde on varustettu varoitusmerkinnöillä ja turvallisuussymboleilla, joita ei saa poistaa tai peittää. Merkinnät ja symbolit varoittavat laitteen virheellisestä käytöstä, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Arvokilven turvallisuussymbolit: Hitsaus on vaarallista työtä, jonka tulee täyttää seuraavat perusvaatimukset: - hitsarin riittävä hitsauspätevyys - asianmukaiset suojavarusteet - asiattomien henkilöiden pääsyn estäminen Ennen toimintojen käyttöä käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet, erityisesti turvallisuusohjeet 21

23 Laitekomponentit Yleistä Virtalähteet ovat käytettävissä erilaisilla laitekomponenteilla ja varusteilla. Toimintoja voidaan optimoida kuhunkin käyttökohteeseen sopiviksi helppokäyttötoiminnoiksi. Laitteen kokoonpano (5) (6) (4) (3) (2) (7) (1) (1) jäähdyttimet lisäksi: (2) virtalähteet - hitsauspoltin - maa- ja elektrodikaapeli (3) robottivarusteet - pölysuodatin (4) poltinletku - lisävirtaliittimet (5) langansyöttölaite (6) langansyöttölaitteen kiinnitys (7) kuljetusvaunu ja kaasupullon pidike 22

24 Liittimet, säätimet ja mekaaniset komponentit

25 DE Ohjauspaneeli Yleistä Tarvittavat hitsausparametrit ovat säätörenkaalla helposti valittavissa ja säädettävissä. Parametrit näkyvät hitsausken aikana näytöllä. Muuttamalla yhtä parametria kaikki muut parametrit säätyvät automaattisesti synergisen toiminnon ansiosta. HUOM! Ohjelmaversiosta riippuen koneessasi olevia toimintoja ei välttämättä ole kuvailtu sellaisenaan tässä käyttöohjeessa. Jotkut toiminnoista saattavat poiketa käyttöohjeesta. Säätimien toimintaperiaate on kuitenkin samanlainen kuin tässä kuvailtu. Turvallisuus VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet 25

26 Ohjauspaneeli AlMg 5 (1) (2) (3) (4) (5) Nro. Toiminto (1) USB-portti USB-liittimen, ulkoisten laitteiden (ilman verkkosyöttöä), yms. liittämiseksi. Tärkeää! USB-liitäntä ei ole galvaanisesti erotettu hitsauspiiristä. Tästä syystä USB-porttiin ei saa liittää muihin laitteisiin sähköisesti liitettyjä laitteita! (2) Säätörengas (pyöritettävä ja painettava) Elementtien valintaan, parametrien säätöön ja listojen skrollaukseen (3) Kosketusnäyttö - virtalähteen käyttö sormenkosketuksella - parametrien näyttäminen - valikkojen navigointi (4) Painike Langansyöttö Kaasu- ja virraton langansyöttö polttimeen (5) Painike Kaasunvirtaustesti Tarvittavan kaasumäärän asetus paineensäätimellä. Painamalla kaasunvirtaustesti-painiketta kaasun virtaus käynnistyy ja kestää n. 30 sekuntia. Painamalla painiketta uudelleen virtaus keskeytyy. 26

27 FI E Liittimet, kytkimet ja mekaaniset komponentit Virtalähde TPS 320i / 400i / 500i (10) (2) (3) (9) (11) (8) (12) (1) (4) (7) (13) (5) (6) Edestä Takaa Nro. Toiminto (1) Virtalähteen virtakytkin (2) Ohjauspaneelin suojalevy (3) Ohjauspaneelin näyttö (4) (-) Virtaliitin (bajonettiliitäntä): - maakapelin liittämiseksi MIG/MAG-hitsauksessa (5) Peitelevy Vaihtoehtoista (+)-virtaliitintä varten (bajonettiliitäntä) (6) Peitelevy Vaihtoehtoista SpeedNet-liitintä varten (7) Peitelevy Vaihtoehtoista SpeedNet-liitintä varten (8) (+) Virtaliitin (bajonetti liitäntä): - poltinkaapelin virtakaapelin liittämiseksi MIG/ MAG-hitsauksessa (9) SpeedNet liitin Poltinkaapelin liittämiseksi (10) Ethernet liitin (11) Vedonpoistajalla varustettu verkkokaapeli 27

28 Nro. Toiminto (12) Peitelevy Vaihtoehtoista (-) virtaliitintä varten (bajonettiliitäntä): - poltinkaapelin liittämiseksi napaisuuden vaihtamiseksi (esim. täytelankahitsauksessa) (13) Peitelevy Vaihtoehtoista SpeedNet- tai RI FB Inside/i robotti-liitäntää varten. 28

29 Käyttö

30 DE Syöttövaihtoehdot Yleistä HUOM! Ohjelmaversiosta riippuen koneessasi olevia toimintoja ei välttämättä ole kuvailtu sellaisenaan tässä käyttöohjeessa. Jotkut toiminnoista saattavat poiketa käyttöohjeesta. Säätimien toimintaperiaate on kuitenkin samanlainen kuin tässä kuvailtu. VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet. Tietoja syötetään seuraavalla tavalla ohjauspaneliin: - pyörittämällä tai painamalla säätörengasta - painamalla painikkeita - koskettamalla kosketusnäyttöä Säätörengas Pyöritettävä ja painettava säätörengas elementtien valitsemiseen, parametrien säätämiseen ja listojen skrollaukseen. Säätörenkaan pyörittäminen Elementtien valinta näytön pääosassa: - Pyörittämällä rengasta oikealle valitaan seuraava elementti. - Pyörittämällä rengasta vasemmalle valitaan edellinen elementti. - Pystysuoralla listalla valitaan alempi elementti pyörittämällä rengasta oikealle ja ylempi pyörittämällä sitä vasemmalle. Arvojen säätö: - Arvo nousee pyörittämällä rengasta oikealle. - Arvo laskee pyörittämällä rengasta vasemmalle. - Pyörittämällä rengasta hitaasti arvo muuttuu hitaasti, esim. hienosäädössä. - Pyörittämällä rengasta nopeasti arvo muuttuu suuresti. Joidenkin parametrien kohdalla, kuten langansyöttönopeuden, hitsausvirran, valokaaren pituuden korjauksen, yms. muutettu arvo tallenetaan automaattisesti rengasta pyörimällä eli rengasta ei tarvitse enää erikseen painaa. 31

31 Säätörenkaan painaminen Valitut ja merkityt elementit tallennetaan, esim. hitsausparametrien muuttamiseksi. Parametrien tallentaminen. Painikkeet Painamalla painikkeita käynnistetään seuraavia toimintoja: Painamalla langansyöttö-painiketta käynnistyy kaasu- ja virraton langansyöttö polttimeen. Painamalla kaasunvirtaustesti-painiketta käynnistyy kaasun virtaus 30 sekunnin ajaksi. Painamalla painiketta uudelleen kaasun virtaus keskeytyy. Kosketusnäyttö Napsauttamalla näytön painikkeita voidaan - navigoida, - käynnistää toimintoja, - valita vaihtoehtoja. Kosketusnäytöllä valittu elementti merkitään. 32

32 Näyttö ja tilarivi DE Näyttö (1) AlMg 5 (2) (5) (3) (4) Nro. Toiminto (1) Tilarivi sisältää seuraavat tiedot: - valittu hitsausmenetelmä - valittu käyttötila - valittu hitsausohjelma (materiaali, suojakaasu ja langan halkaisija) - ilmenneet virheet - kellonaika ja päivämäärä (2) Vasen palkki sisältää painikkeet: - hitsaus - hitsausmenetelmä - prosessiarvot - laitteen esiasetukset Vasemman palkin painikkeita käytetään koskettamalla näyttöä. (3) Prosessiarvojen näyttö hitsausvirta, hitsausjännite, langansyöttönopeus (4) Pääalue Näytön pääalue näyttää hitsausparametrit, kaaviot, listat ja navigointielementit. Käyttökohteesta riippuen näytön pääalue on jaettu eri osioihin ja elementteihin. Pääaluetta käytetään - säätörenkaalla, - kosketusnäytöllä. (5) Oikea palkki Oikea palkki käytetään vasemmalla palkilla valitusta painikkeesta riippuen seuraavasti: - toimintopalkkina, joka koostuu sovellus- ja toimintopainikkeista - valikkotason 2 navigointiin Oikeaa palkkia käytetään koskettamalla näyttöä. 33

33 Tilarivi (1) (2) (3) (4) Tilarivi on jaettu segmentteihin ja se sisältää seuraavat tiedot: (1) valittu hitsausmenetelmä (2) valittu käyttötila (3) valittu hitsausohjelma (materiaali, suojakaasu ja langan halkaisija) (4) kellonaika ja päivämäärä Mikäli valittu hitsausmenetelmä ei sovellu valittuun hitsausohjelmaan, ilmestyy segmentissä (1) hitsausmenetelmän yläpuolella varoitusmerkki: Jos virheilmoitusta ei kuitata, kyseinen virheilmoitus ilmestyy tilariville. 34

34 Asennus ja käyttöönotto

35 DE Vähimmäislaitevaatimukset Yleistä Käytettävästä hitsausmenetelmästä riippuen seuraavat vähimmäislaitevaatimukset virtalähteelle. MIG/MAG - hitsaus - - virtalähde maakaapeli kaasujäähdytys - MIG/MAG-hitsauspoltin, kaasujäähdys - suojakaasuliitäntä - langansyöttö - poltinkaapeli - hitsauslanka MIG/MAG - - virtalähde hitsaus - jäähdytin vesijäähdytys - maakaapeli - MIG/MAG-hitsauspoltin, vesijäähdytys - suojakaasuliitäntä - langansyöttö - poltinkaapeli - hitsauslanka 37

36 Ennen asennusta ja käyttöönottoa Turvallisuus VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet Tarkoituksenmukainen käyttö Laite on tarkoitettu yksinomaan MIG/MAG-hitsaukseen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muusta tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä. Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluvat myös - käyttöohjeiden lukeminen ja noudattaminen - tarkistus- ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen Laitteen sijoittaminen Virtauslähteen suojausluokka on IP23: - Suojaus estää kiinteitä esineitä (> Ø 12,5 mm) tunkeutumasta laitteeseen. - Roiskevesisuoja (60 pystytasosta) IP23-suojattu laite soveltuu ulkokäyttöön, muttei sovellu käytettäväksi vesisateessa. VAROITUS! Laite voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Laite, korokkeet ja kuljetusvaunut tulee asettaa tasaiselle ja kiinteälle alustalle. Tuuletuskanava on turvallisuuden kannalta tärkeä komponentti. Laitteen sijoituksessa tulee varmistaa jäähdytysilman esteetön virtaus laitteen etu- ja takasivuilla. Aukkoihin ei saa joutua sähköä johtavaa pölyä (esim. hiomapöly). Virransyöttö - Laitteen tarvitsema verkkojännite on merkitty arvokilpeen. - Mikäli laitetta ei ole varustettu verkkokaapelilla tai -pistokkeella, ne on asennettava maakohtaisten määräysten mukaisesti sähköalan ammattilaisen toimesta. - Tarkemmat tiedot sulakkeista ja verkkokaapelin mitoituksesta löytyvät teknisistä tiedoista. HUOM! Väärin mitoitettu sähköjärjestelmä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Sähkökomponenttien tulee vastata käytössä olevaa verkkojännitettä. 38

37 Generaattorikäyttö Virtalähde soveltuu generaattorikäyttöön. Tarvittavan generaattoritehon mitoitukseen käytetään virtalähteen suurin sallittu näennäisteho S 1max, joka lasketaan seuraavasti: 3-vaihe-laite: S = I x U x 3 1max 1max 1 1-vaihe-laite: S = I x U 1max 1max 1 I 1max ja U 1 löytyvät arvokilvesta tai teknisistä tiedoista. Tarvittava generaattorin näennäisteho S GEN lasketaan seuraavasti: SGEN = S1max x 1,35 Mikäli ei hitsata täydellä teholla, voidaan käyttää pienikin generaattori. Tärkeää! Generaattorin näennäisteho S GEN ei saa olla pienempi kuin virtalähteen suurin sallittu näennäisteho S 1max! Käytettäessä 1-vaihe-laitteita 3-vaihe-generaattoreilla on huomioitava, että generaattorin ilmoitettu näennäisteho jakaantuu useimmiten generaattorin kolmelle vaiheelle. Lisätietoja yksittäisen vaiheen tehosta saa tarvittaessa generaattorin valmistajalta. HUOM! Generaattorin lähtöjännite ei saa ylittää tai alittaa verkkojännitteen toleranssirajaa. Verkkojännitteen toleranssialue löytyy teknisistä tiedoista. Laitekomponentit Seuraavat luvut sisältävät myös tietoja eri laitekomponenteista kuten: - kuljetusvaunu - jäähdyttimet - langansyöttölaitteen kiinnitys - langansyöttölaite - poltinkaapeli - hitsauspoltin - yms. Tarkemmat tiedot laitekomponenttien asennuksesta ja liitännästä löytyvät kunkin komponentin käyttöohjeista. 39

38 Verkkokaapelin liittäminen Yleistä Mikäli virtalähde toimitetaan ilman verkkokaapelia, ennen asennusta on liitettävä verkkojännitettä vastaava verkkokaapeli. Virtalähde on varustettu vedonpoistajalla, joka on tarkoitettu halkaisijaltaan mm kokoisille verkkokaapeleille. Muun kokoisille verkkokaapeleille tarkoitetut vedonpoistajat on mitoitettava vastaavasti. Sallitut jännitteet ja kaapelimitat Virtalähde Verkkojännite Kaapelin halkaisija USA / Kanada * Europa TPS 320i nc 3 x 400 V AWG 12 4G 2,5 mm² 3 x 460 V AWG 14 4G 2,5 mm² TPS 400i nc 3 x 400 V AWG 10 4G 4,0 mm² 3 x 460 V AWG 12 4G 4,0 mm² TPS 500i nc 3 x 400 V AWG 8 4G 4,0 mm² 3 x 460 V AWG 10 4G 4,0 mm² * USA / Kanada: Extra-hard usage AWG = American wire gauge Vedonpoistaja on vastattava tarvittavaa kaapelimittaa. Verkkokaapelin liittäminen VAROITUS! Oikosulku saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Mikäli johdinholkkia ei käytetä, on olemassa oikosulun vaara, joten kaikki PE- ja vaihejohtimet on varustettava johdinholkilla. HUOM! Verkkokaapelin liittännän saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä noudattaen! Tärkeää! PE-johtimen on oltava n. 30 mm pidempi kuin vaihejohtimet. 1 Irrota virtalähteen vasen sivulevy. 2 Löysää peitelevyn 5 TX25 ruuvia ja irrota peitelevy. 3 Kuori verkkokaapeli. 4 Varusta PE-johdin ja vaihejohtimet johdinholkilla. 5 Työnnä verkkokaapeli takaa virtalähteeseen vedonpoistajan läpi. Työnnä verkkokaapeli niin pitkälle, että PE-johdin ja vaihejohtimet voidaan asianmukaisesti liittää sokeripalan liittimiin. 6 Kiinnitä verkkokaapeli isolla tasapää-ruuvimeisselillä vedonpoistajaan. 7 Kiinnitä virtalähteen takalevy 5 TX25 ruuvilla, kiristysmomentti: 3 Nm yläruuveille ja 1,2 Nm alaruuveille. 40

39 FI 8 Liitä PE-johdin ja vaihejohtimet sokeripalan liittimiin: Alimpaan liittimeen liitetään ensin PE-johdin ja siitä ylöspäin vaihejohtimet harma, ruskea ja musta. 9 Kiinnitä virtalähteen vasen sivulevy. 41

40 Käyttöönotto TPS 320i / 400i / 500i Turvallisuus VAROITUS! Sähköisku voi tappaa. Jos laite on asennuksen aikana kytkettynä verkkoon, on olemassa onnettomuusvaara. Laitteeseen liittyviä toimenpiteitä saa suorittaa vain silloin kun: - verkkokytkin on O-asennossa - verkkokaapeli on irrotettu pistokkeesta Yleistä TPS 320i / 400i / 500i virtalähteiden käyttöönottoa kuvaillaan käyttäen manuaalista, vesijäähdytteistä MIG/MAG-sovellusta. 42

41 D E Laitteen kokoonpano Alla oleva kuva esittää laitteen kokoonpanoa. Tarkemmat tiedot työvaiheista löytyvät laitekomponenttien käyttöohjeista

42 Poltinkaapelin vedonpoistajan kiinnitys Vedonpoistajan kiinnitys vaunuun Vedonpoistajan kiinnitys langansyöttölaitteeseen Poltinkaapelin liittäminen HUOM! Kaasujäähdytteisissä laitteissa ei ole jäähdytintä, joten veden liitäntä ei ole tarpeellinen. 1 2 * * Poltinkaapelin liitäntä virtalähteeseen ja jäähdyttimeen Poltinkaapelin liittäminen langansyöttölaitteeseen 44

43 1 1 6 D E Kaasupullon liittäminen VAROITUS! Kaasupullo voi kaatua ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Aseta kaasupullo tasaiselle ja kiinteälle alustalle ja kiinnitä se turvallisesti paikalleen. Noudata kaasupullovalmistajan ohjeita. 3 1 Aseta kaaupullo vaunun pohjalle Kiinnitä kaasupullo remmillä pullon yläosasta (ei kuitenkaan pullon kaulasta). Poista kaasupullon suojakorkki. 7 4 Avaa lyhyesti pullon venttiili poistaaksesi pölyä venttiilin suuaukon ympäriltä. Kiinnitä kaasupullo kuljetusvaunuun 5 Tarkista painesäätimen tiiviste 6 Ruuvaa painesäädin kaasupulloon kiinni ja kiristä. 7 Poltinkaapelin suojakaasuletku liitetään kaasuletkulla painesäätimeen. Maadoitus 1 Työnnä maakaapeli (-)-virtaliittimeen ja lukitse se. 2 Liitä maakaapelin toinen pää hitsauskappaleeseen. 2 45

44 MIG/MAG hitsauspolttimen liittäminen langansyöttölaitteeseen 2 1 Tarkista, että kaikki kaapelit, johdot ja poltinkaapelit ovat ehjät ja asianmukaisesti eristetyt. 2 Avaa langansyöttölaitteen kansi. Avaa langansyötön kiristysvipu. 4 * 4 Oikein varustettu hitsauspoltin työnnetään edestä ja merkki ylöspäin langansyöttölaitteen poltinliittimeen. 5 Sulje langansyöttölaitteen kiristysvipu. * Vesijäähdytteiset hitauspolttimet: 6 Liitä jäähdytysnesteen menoletku sille tarkoitettuun liittimeen (sininen). 7 Liitä jäähdytysnesteen paluuletku sille tarkoitettuun liittimeen (punainen). 8 Sulje langansyöttölaitteen kansi. 9 Tarkista, että kaikki liitännät on tehty kunnolla. 46

45 FI Muut toimenpiteet Suorita seuraavat toimenpiteet langansyöttölaitteen käyttöohjeiden mukaisesti: 1 Aseta syöttöpyörät paikoilleen. 2 Aseta lankakela tai adaperillinen lankakela paikoilleen. Syötä lanka. 4 Säädä syöttöpyörän puristuspaine. 5 Säädä jarru. 47

46 48

47 Hitsaus

48 MIG/MAG-käyttötilat Yleistä VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet. Asetukseen, säätöalueeseen ja mittayksikköihin liittyviä tietoja löytyy asetusvalikosta. Symbolit ja lyhenteet Paina polttimen liipaisinta Pidä liipaisinta painettuna Päästä liipaisin GPr Kaasun esivirtausaika I-S Aloitusvirta: hitsauksen alussa perusaine kuumenee nopeasti suuresta lämpöhävikistä huolimatta SL Virranlasku: aloitusvirta laskee tasaisesti hitsausvirran tasoon ja hitsausvirta lopetusvirran tasoon I Hitsausvirta: hitsauskessa käytettävä virta I-E Lopetusvirta: estetään ylikuumeneminen hitsauksen lopussa sekä hitsipalon laskeminen. GPo Kaasun jälkivirtausaika 51

49 + + 2-tahti 2-tahti-toiminto sopii - silloitushitsaukseen - lyhyiden palkojen hitsaamiseen - automaatti- ja robottihitsaukseen + I GPr I GPo t 4-tahti 4-tahti-toiminto sopii pitkien palkojen hitsaamiseen. I GPr I GPo t 52

50 D E Erikois 4-tahti Erikois 4-tahti toiminto on tarkoitettu alumiinin hitsaukseen. Erityisesti alumiinin hitsaukseen sovitetulla hitsausvirralla varmistetaan hyvä lopputulos. + + I GPr I-S SL I SL I-E GPo t 53

51 MIG/MAG-hitsaus Turvallisuus VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet. VAROITUS! Sähköisku voi tappaa. Jos laite on asennuksen aikana kytkettynä sähköverkkoon, on olemassa onnettomuusvaara. Laitteeseen liittyviä toimenpiteitä saa suorittaa vain silloin kun: - virtakytkin on O-asennossa - syöttökaapeli on irrotettu pistokkeesta. MIG/MAG-hitsaus Tässä luvussa esitetään seuraavat vaiheet: - Virtalähteen päälle kytkeminen - Hitsausmenetelmän ja käyttötilan valinta - Lisäaineen valinta - Hitsaus- ja prosessiparametrien asetus - Suojakaasunasetus - MIG/MAG-hitsaus HUOM! Käytettäessä jäähdytintä on noudatettava jäähdyttimen käyttö- ja turvallisuusohjeita. Virtalähteen päälle kytkeminen 1 Liitä verkkokaapeli. 2 Kytke virtakytkin I-asentoon. Hitsauslaitteeseen integroitu jäähdytin käynnistyy. 54

52 DE Hitsausmenetelmän ja käyttötilan asettaminen Hitsausmenetelmän asettaminen AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Hitsausmenetelmä. 2 Napsauta oikeassa palkissa painiketta Menetelmä. Näytölle ilmestyvät käytettävissä olevat hitsausmenetelmät: - Synerginen MIG/MAG pulssihitsaus - MIG/MAG Standard-Synergic hitsaus 3 Valitse hitsausmenetelmä. Käyttötilan asettaminen AlMg Napsauta oikeassa palkissa painiketta Käyttötila. 55

53 Näytölle ilmestyvät käytettävissä olevat käyttötilat: - 2-tahti - 4-tahti - Erikois 4-tahti 5 Valitse käyttötila. Lisäaineen valinta AlMg 5 AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Hitsausmenetelmä. 2 Napsauta oikeassa palkissa painiketta Lisäaine. Näytölle ilmestyvät käytettävissä olevat lisäaineet. 3 Napsauta painiketta Materiaaliasetusten muokkaus. Assistentti siirtyy ensimmäiseen vaiheeseen: 56

54 FI AlMg 5 AlMg 5 4 AlSi Valitse lisäaine pyörittämällä säätörengasta. 5 Napsauta painiketta Seuraava tai paina säätörengasta. Lisäaine-assistentti siirtyy seuraavaan vaiheeseen: AlMg 5 AlMg Valitse langan halkaisija pyörittämällä säätörengasta. 7 Napsauta painiketta Seuraava tai paina säätörengasta. Lisäaine-assistentti siirtyy seuraavaan vaiheeseen: 57

55 AlMg 5 AlMg Valitse suojakaasu pyörittämällä säätörengasta. 9 Napsauta painiketta Seuraava tai paina säätörengasta. 9 Vahvistus ilmestyy näytölle: AlMg 5 AlMg Napsauta painiketta Tallenna tai paina säätörengasta. Asetettu hitsausohjelma tallennetaan ja näytölle ilmestyvät käyettävissä olevat lisäaineet. 58

56 DE Hitsaus- ja prosessiparametrien asettaminen Hitsausparametrien asettaminen AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Hitsaus. 2 Valitse hitsausparametri pyörittämällä säätörengasta. 3 Valitse parametri painamalla säätörengasta. Parametriarvo näkyy vaakasuorassa palkissa: 4 esim. parametri langansyöttö Valittu parametri on nyt säädettävissä. 4 Säädä parametri pyörittämällä säätörengasta. Parametrin arvo tallennetaan välittömästi. Jos synergisessä hitsauksessa muutetaan parametrit langansyöttö, levyn vahvuus hitsausvirta tai hitsausjännite, muut parametrit säätyvät automaattisesti. 5 Hitsausparametri-valikkoon pääsee painamalla säätörengasta. 59

57 Prosessiparametrien asettaminen AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Prosessiparametrit. Käytettävissä olevat prosessiparametrit tulevat näkyviin. 7 Valitse prosessiparametriryhmä Hitsauksen aloitus/lopetus: - Aloitusvirta - Aloitus Valokaaren pituuden korjaus - Slope 1 - Slope 2 - Lopetusvirta - Lopetus Valokaaren pituuden korjaus - Langan takaisinveto Suojakaasu-asetus: - Kaasun esivirtaus - Kaasun jälkivirtaus Prosessinohjaus - Tunkeuman hallinta Vastuksen ja induktanssin sovittaminen Komponentit - Jäähdytin käyttötila - Suodatusaika virtausvahti - Langansyöttönopeus 8 Valitse haluttu parametri pyörittämällä säätörengasta. 9 Paina säätörengasta. 10 Säädä parametri pyörittämällä säätörengasta. 11 Tallenna muutettu parametri painamalla säätörengasta. 60

58 DE Suojakaasu 1 Avaa kaasupullon venttiili. 2 Paina kaasunvirtaustesti-painiketta. Kaasun virtaus käynnistyy. 3 Kierrä painesäätimen alapuolella olevaa ruuvia, kunnes manometrissa näkyy oikea suojakaasun määrä. 4 Paina kaasunvirtaustestipainiketta. MIG/MAG hitsaus AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Hitsaus. VAROITUS! Sähköisku ja polttimesta tuleva lanka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Kun käytät poltinta - pidä sitä itsestäsi poispäin, - älä osoita poltinta muita ihmisiä kohti, - varmista, että lankaelektrodi ei kosketa sähköä johtavia tai maadoitettuja osia (esim. kotelo, yms.). 2 Paina polttimen liipaisinta ja aloita hitsaus. Jokaisen hitsaustapahtuman jälkeen tallennetaan käytössä olevat hitsausvirran, hitsausjännitteen ja langansyöttönopeuden arvot, näytöllä näkyy teksti HOLD. HUOM! Säädettyjä hitsausparametreja (esim. langansyöttölaitteesta tai kaukosäätimestä) ei voida muuttaa esim. virtalähteen ohjauspaneelista. 61

59 Hitsausparametrit Synerginen MIG/MAG pulssihitsaus Hitsaus-painikkeen kautta voidaan asettaa seuraavat synergisen MIG/MAG pulssihitsauksen parametrit: Virta 1) Yksikkö Säätöalue A riippuu valitusta hitsausmenetelmästä ja -ohjelmasta Ennen hitsauksen aloitusta asetetuista parametreista laskettu ohjearvo tulee automaattisesti näkyviin. Hitsauksen aikana näytetään todellinen arvo. Jännite 1) Yksikkö Säätöalue V riippuu valitusta hitsausmenetelmästä ja -ohjelmasta Ennen hitsauksen aloitusta asetetuista parametreista laskettu ohjearvo tulee automaattisesti näkyviin. Hitsauksen aikana näytetään todellinen arvo. Levyn vahvuus 1) Yksikkö mm Säätöalue 0,1-30,0 mm 2) Langansyöttönopeus 1) Yksikkö m/min ipm. Säätöalue 0,5 - max. 2) 19,69 - max 2) Valokaaren pituuden korjaus Säätöalue Tehdasasetus 0 - lyhyempi valokaari 0 keskipitkä valokaari + pidempi valokaari Huippuvirran säätö / kaarivoiman korjaus Säätöalue Tehdasasetus 0 - pieni irrotusteho 0 keskivälillä oleva irrotusteho + suuri irrotusteho 62

60 DE MIG/ MAG Standard- Synergic hitsaus Hitsaus-painikkeen kautta voidaan asettaa seuraavat MIG/MAG Standard-Synergic hitsauksen parametrit: Virta 1) Yksikkö Säätöalue A riippuu valitusta hitsausmenetelmästä ja -ohjelmasta Ennen hitsauksen aloitusta asetetuista parametreista laskettu ohjearvo tulee automaattisesti näkyviin. Hitsauksen aikana näytetään todellinen arvo. Jännite 1) Yksikkö Säätöalue V riippuu valitusta hitsausmenetelmästä ja -ohjelmasta Ennen hitsauksen aloitusta asetetuista parametreista laskettu ohjearvo tulee automaattisesti näkyviin. Hitsauksen aikana näytetään todellinen arvo. Levyn vahvuus 1) Yksikkö mm in. Säätöalue 0,1-30,0 mm 2) 0,004-1,18 2) Langansyöttönopeus 1) kovemman ja vakaamman valokaaren aikaansaamiseksi Yksikkö m/min ipm. Säätöalue 0,5 - max. 2) 19,69 - max 2) Valokaaren pituuden korjaus Säätöalue Tehdasasetus 0 - lyhyempi valokaari 0 keskipitkä valokaari + pidempi valokaari Huippuvirran säätö / kaarivoiman korjaus Vaikutetaan oikosulkuvirtaan metallisulan siirtyessä hitsisulaan Säätöalue Tehdasasetus 0 - kovempi ja vakaampi valokaari 0 keskivälillä oleva valokaari + pehmeä ja vähäroiskeinen valokaari 63

61 Alaindeksien 1) Synerginen toiminto selitys Muuttamalla yhtä parametria muutkin parametrit säätyvät automaattisesti synergisen toiminnon ansiosta. Todellinen säätöalue riippuu käytetystä virtalähteestä ja langansyöttölaitteesta sekä hitsausohjelmasta. 2) Todellinen säätöalue riippuu valitusta hitsausohjelmasta. 3) Suurin arvo riippuu käytetystä langansyöttölaitteesta. 64

62 DE Prosessiparametrit Valikko Prosessiparametrit sisältää seuraavat vaihtoehdot: - Hitsauksen aloitus/lopetus - Suojakaasun asetus - Prosessinohjaus - Vastuksen ja induktanssin sovittaminen - Komponentit Hitsauksen aloitus / lopetus Seuraavat prosessiparametrit ovat käytettävissä hitsauksen aloitukseen ja lopetukseen: Aloitusvirta Aloitusvirran asettamiseen MIG/MAG-hitsauskessa (esim. alumiinihitsauksessa) Yksikkö % (hitsausvirrasta) Säätöalue Tehdasasetus 135 Aloitus Valokaaren pituuden korjaus Yksikkö % (hitsausjännitteestä) Säätöalue Tehdasasetus 0 - lyhyempi Valokaari 0 keskipitkä valokaari + pidempi valokaari 65

63 Slope 1 Asetetaan aika, jonka kuluessa aloitusvirta laskee tai nousee hitsausvirran tasoon. Yksikkö Säätöalue 0-9,9 Tehdasasetus 1 s Slope 2 Asetetaan aika, jonka kuluessa hitsausvirta laskee tai nousee lopetusvirran tasoon. Yksikkö Säätöalue 0-9,9 Tehdasasetus 1 Lopetusvirta s a) estetään ylikuumeneminen hitsauksen lopussa ja b) kraaterin täyttäminen Yksikkö Säätöalue Tehdasasetus 50 % (hitsausvirrasta) Lopetus Valokaaren pituuden korjaus Yksikkö Säätöalue Tehdasasetus 0 % (hitsausjännitteestä) - lyhytempi valokaari 0 keskipitkä valokaari + pidempi valokaari Langan takaisinveto Riippuu hitsauspolttimen varustuksesta. Yksikkö - Säätöalue 0-10 Tehdasasetus 0 66

64 DE Suojakaasun asetus Suojakaasun asetukseen on käytettävissä seuraavat prosessiparametrit: Kaasun esivirtausaika Asetetaan suojakaasun esivirtausaika ennen valokaaren syttymistä. Yksikkö Säätöalue 0-9,9 Tehdasasetus 0,1 s Kaasun jälkivirtausaika Asetetaan suojakaasun jälkivirtausaika valokaaren sammuttua. Yksikkö s Säätöalue 0-9,9 Tehdasasetus 0,5 Prosessinohjaus Prosessinohjaukseen on käytettävissä seuraavat prosessiparametrit: Tunkeuman hallinta Asetetaan langansyöttönopeuden suurin sallittu muutos pitääkseen tunkeumaa vakaana tai tasaisena, kun vapaalangan pituus vaihtelee. Parametri on käytettävissä vain virtalähteen PMC (Puls Multi Control) toiminnon ollessa aktivoituneena. Yksikkö m/min Säätöalue off / 0; 0,1-10,0 Tehdasasetus off / 0 R/L-sovittaminen Hitsauspiirin vastus (R) ja induktanssi (L) sovitetaan, kun jokin seuraavista laitekomponenteista muutetaan: - poltinkaapelit - yhdyskaapelit - maakapeli, hitsauskaapeli - langansyöttölaite - hitsauspoltin, elektrodin pidike - PushPull-yksikkö HUOM! Vastus ja induktanssi on kuhunkin hitsausmenetelmään sovitettava erikseen. 67

65 Vastuksen ja induktanssin sovittaminen: AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Prosessiparametrit. 2 Valitse R/L-sovittaminen. Näytölle ilmestyvät hitsauspiirin induktanssin ja vastuksen todelliset arvot: AlMg 5 1,7 4,0 3 3 Napsauta painiketta Seuraava (tai paina säätörengasta tai polttimen liipaisinta). Assistentti siirtyy seuraavaan vaiheeseen: 68

66 DE AlMg 5 4 Noudata näytöllä olevia ohjeita. 5 Tärkeää! Hitsattavan kappaleen pinnan on oltava puhdas ennen kuin kiinnitetään maadoituspuristin. 5 Napsauta Seuraava-painiketta. (tai paina säätörengasta tai polttimen liipaisinta). Assistentti siirtyy kolmanteen vaiheeseen: AlMg 5 6 Noudata näytöllä olevia ohjeita. 7 Napsauta Seuraava-painiketta (tai paina säätörengasta tai polttimen liipaisinta). 7 Assistentti siirtyy neljänteen vaiheeseen: 69

67 AlMg 5 8 Noudata näytöllä olevia ohjeita. 9 Paina polttimen liipaisinta (tai Seuraava-painiketta tai säätörengasta). 9 Onnistuneen mittauksen jälkeen todelliset arvot tulevat näkyviin: AlMg 5 > Der R/L-Abgleich wurde erfolgreich durchgeführt. Um den Wizard zur beenden, Beenden drücken. Werte: R = 1,3 mohm (vor Abgleich: 1,7 mohm) L = 5,0 µh (vor Abgleich: 4,0 µh ) Napsauta Lopetus-painiketta (tai paina säätörengasta). 70

68 DE Prosessiparametrit komponenteille Seuraavat prosessiparametrit ovat käytettävissä hitsauslaitteen laitekomponenteille: Jäähdytin käyttötila Kytketään jäähdytin pois tai päälle tai automaattikäyttö. Säätöalue Tehdasasetus eco / auto / on / off (jäähdyttimestä riippuen) auto Suodatusaika virtausvahti Asetetaan aika, jonka kuluessa annetaan ilmoitus virtausvahdin reagoitua. Yksikkö s Säätöalue 5-25 Tehdasasetus 5 Langansyöttöaika Asetetaan nopeus, jolla lanka syötetään poltinkaapeliin. Yksikkö m/min Säätöalue min. - max. Tehdasasetus - 71

69 72

70 Esiasetukset

71 DE Esiasetukset Yleistä HUOM! Ohjelmaversiosta riippuen koneessasi olevia toimintoja ei välttämättä ole kuvailtu sellaisenaan tässä käyttöohjeessa. Jotkut toiminnoista saattavat poiketa käyttöohjeesta. Säätimien toimintaperiaate on kuitenkin samanlainen kuin tässä kuvailtu. VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet. Esiasetukset-valikko sisältää seuraavat vaihtoehdot: - Kieli - Tiedot 75

72 Kieliasetukset AlMg Napsauta vasemmassa palkissa Esiasetukset-painiketta. 2 Valitse Kieli. Näytölle ilmestyvät käytettävissä olevat kielet. 3 3 Valitse kieli. 4 Valittu kieli merkitään rastilla. 4 Kielivalikosta poistutaan napsauttamalla painiketta OK. Hitsausparametrit näytetään valitussa kielessä. 76

73 Vianetsintä ja huolto

74 DE Vianetsintä, viankorjaus Yleistä Virtalähteet on varustettu älykkäällä turvallisuusjärjestelmällä, joka toimii lähes kokonaan ilman sulakkeita. Häiriön korjauksen jälkeen virtalähdettä voidaan taas käyttää normaalisti. Mahdolliset häiriöt, varoitukset tai tilailmoitukset näytetään dialogimuodossa. Turvallisuus VAROITUS! Sähköisku voi tappaa. Ennen laitteen avaamista - virtakytkin on käännetty O-asentoon, - laite on irrotettu verkosta, - laitteen päälle kytkeytyminen on estetty, - varmistetaan mittauslaitteella, että sähköosat (esim. kondensaattori) ovat jännitteettömiä. VAROITUS! Huonosti asetettu suojamaa voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Suojamaaliittimen kiinnitysruuveja ei saa vaihtaa ruuveihin, jotka eivät ole maadoitettuja. Vikatilanteet virtalähde Virtalähde ei toimi Virta on kytketty päälle, mutta valot eivät syty Vika: Virransyötössä on katkos, pistoke ei ole seinärasiassa Korjaus: Tarkista, onko verkkokaapeli kytketty Vika: Pistorasia tai pistoke viallinen Korjaus: Vaihda vialliset osat Vika: Korjaus: Sulake on palanut Vaihda sulake Ei hitsausvirtaa Virta on kytketty päälle, ylikuumenemisvalo pala Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Laite on ylikuormitettu, käyttöaika ylitetty Älä käytä laitetta liian pitkään Termostaatti on sammuttanut laitteen Odota, kunnes laite on jäähtynyt ja alkaa automaattisesti käynnistyä Tuuletus ei toimi Tarkista, että tuuletuskanavat ovat auki Tuuletin ei toimi Vaihda uusi tuuletin tilalle (huolto) 79

75 Ei hitsausvirtaa Virta kytketty päälle ja valot palavat Vika: Korjaus: Maadoitus ei toimi Tarkista maakaapelin ja puristimen napaisuus Vika: Korjaus: Hitsauspolttimen virtakaapeli poikki Vaihda poltin Hitsauslaite ei toimi, vaikka polttimen liipaisinta painetaan Virta kytketty päälle ja valot palavat Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Ohjauspistoke ei ole kytketty Kytke ohjauspistoke Poltinkaapeli tai sen ohjauskaapeli viallinen Vaihda poltin Vika: Korjaus: Ei suojakaasua Kaikki muut toiminnot käytössä Hitsauspolttimen virtakaapeli viallinen tai väärin kytketty Tarkista poltinkaapeli Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Suojakaasupullo tyhjä Vaihda kaasupullo Paineensäädin rikki Vaihda paineensäädin Kaasuletku on irti, rikki tai vuotaa Kiinnitä / vaihda kaasuletku Hitsauspoltin rikki Vaihda hitsauspoltin Vika: Magneettiventtiili viallinen Korjaus: Vaihda magneettiventtiili Huonot hitsausominaisuudet Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Väärät hitsausparametrit Tarkista asetukset Maadoitus ei toimi Tarkista maadoitusliitin Ei tai liian vähän suojakaasua Tarkista, paineensäädin, kaasuletku, magneettiventtili, hitsauspolttimen kaasuliitäntä, yms. 80

76 D E Vika: Korjaus: Hitsauspoltin vuotaa Vaihda hitsauspoltin Vika: Korjaus: Väärä tai kulunut kosketusputki Vaihda kosketusputki Vika: Korjaus: Langalla väärä metallisekoitus tai halkaisija Tarkista lanka, tarkista perusaineen hitsattavuus Vika: Korjaus: Suojakaasu ei sovellu langalle Käytä sopivaa suojakaasua Epätasainen langansyöttönopeus Vika: Korjaus: Liian voimakas jarrutus Löysää jarru Vika: Korjaus: Kosketusputken aukko liian pieni Käytä sopivaa kosketusputkea Vika: Korjaus: Draht-Führungsseele im Schweißbrenner defekt Draht-Führungsseele auf Knicke, Verschmutzung, etc. prüfen Vika: Korjaus: Syöttöpyörät eivät sovellu langalle Käytä sopivia syöttöpyöriä Vika: Korjaus: Syöttöpyörien väärä puristuspaine Säädä puristuspaine Ongelmat langansyötössä pitkillä poltinkaapeleilla varustetut sovellukset Vika: kaapelit huonosti vedetty Korjaus: kaapelit vedetään mahdollisimman suoraan, ei mutkalle Hitsauspoltin kuumenee liikaa Vika: Korjaus: Hitsauspolttimen teho ei sovi ko. hitsaukseen Älä ylitä max. käyttöaikaa ja kuormitusrajoja Vika: Korjaus: Vain vesijäähdytteisissä koneissa: jäähdytysveden virtaama liian pieni Tarkista veden pinta, virtaama, yms. 81

77 Huolto, kunnossapito ja käytöstä poistaminen Yleistä Normaalissa käytössä oleva hitsauslaite ei vaadi paljoakaan huoltoa ja kunnossapitoa. Laitteen pitkän käyttöiän varmistamiseksi määrätyt seikat on kuitenkin otettava huomioon. Turvallisuus VAROITUS! Sähköisku voi tappaa. Ennen koneen avaamista: - käännä virtakytkin O-asentoon - irrota verkkokaapeli seinärasiasta - aseta laitteeseen varoituskyltti, jottei kukaan kytke vahingossa virtaa päälle - varmista mittauslaitteella, että laitteessa ei ole jännitevarauksia (esim. kondensaattoreissa), jotka voivat purkautua. Päivittäin - Tarkista virtakaapeli ja pistoke, hitsauspoltin, poltinkaapeli ja maadoitus. - Tarkista, että laitteen ympärille jää 0,5 m tilaa esteetöntä ilmankiertoa varten. HUOM! Tuuletusaukkoja ei saa peittää kokonaan eikä osittain. 2 kk välein - Puhdista jäähdytyksen ilmansuodatin 6 kk välein HUOM! Elektroniset osat voivat rikkoontua. Älä puhalla liian läheltä. - Avaa laite. Puhalla kuivalla paineilmalla pölyt pois laitteen sisältä. Jos pölyä on paljon, puhdista myös ilmakanavat. Laiteohjelmiston päivitys Tärkeää! Päivitykseen tarvitaan tietokone tai kannettava tietokone, joka liitetään Ethernetin kautta virtalähteeseen. 1 Lataa päivitykset (esim. Fronius DownloadCenterista). Tiedoston muoto: rootx.x.xx-svnxxxx-official.ffw 2 Muodosta Ethernet-yhteys PC:n / kannettavan tietokoneen ja virtalähteen välille. 3 Lataa päivitys virtalähteelle. Käytöstä poistaminen Hävitä käytetyt osat kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä noudattaen. 82

78 Liitteet

79 DE Tekniset tiedot Eri syöttöjännitteillä Jos virtalähde toimii poikkeavalla jännitteellä, arvokilven tiedot ovat voimassa. toimivat laitteet Laitteet, joiden suurin sallittu syöttöjännite on 460 V: Mikäli syöttöjännite ylittää 400 V, on käytettävä sopiva verkkopistoke tai laite on liitettävä suoraan verkkoon. 85

80 TPS 320i Verkkojännite (U1) 3x 400 V Max.sähköverkon tehokkain saanti (I 1eff ) Max. sähköverkon saanti (I 1max ) Verkkosulake 12,3 A 19,4 A 35 A hidas Verkkojännite-toleranssi +/- 15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max (liittymiskohta) 1 Suositus vikavirtasuojakytkin 95 mohm Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG Puikkoelektrodi A A Hitsausvirta 10 min / 40 C 40 % 60% 100 % Lähtöjännite (ominaisuuskäyrä U2) MIG / MAG Puikkoelektrodi Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 320 A 260 A 240 A 14,2-30,0 V 20,4-32,8 V 73 V Suojausluokka IP 23 Jäähdy tys AF Ylijännite-luokka Likaantumisaste (IEC60664) 3 EMC päästöluokka Turvamerkinnät Mitat p x l x k Paino III B S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 35,0 kg 77,16 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7,0 bar 101,49 psi Original Fronius Melupäästö max. (LWA) - 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 86

81 TPS 320i nc Verkkojännite (U1) 3 x 380 V 400 V 460 V Max.sähköverkon tehokkain saanti (I1eff) 12,7 A 12,3 A 11,4 A Max. sähköverkon saanti (I1max) 20,1 A 19,4 A 18,0 A Verkkosulake 35 A hidas Verkkojännite-toleranssi +/- 15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max (liittymiskohta) 1 95 mohm Suositus vikavirtasuojakytkin Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG Puikkoelektrodi A A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % U1 = V 320 A 260 A 240 A Lähtöjännite (ominaisuuskäyrä U2) MIG / MAG 14,2-30,0 V Puikkoelektrodi 20,4-32,8 V Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 3 x 380 V 400 V 460 V 69 V 73 V 84 V Suojausluokka IP 23 Jäähdytys Ylijännite-luokka Likaantumisaste (IEC60664) 3 EMC päästöluokka Turvamerkinnät Mitat p x l x k Paino AF III B S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 35,0 kg 77,16 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7,0 bar 101,49 psi Original Fronius Melupäästö max. (LWA) - 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 87

82 TPS 400i Verkkojännite (U1) 3 x 400 V Max.sähköverkon tehokkain saanti (I1eff) Max. sähköverkon saanti Verkkosulake (I ) 1max 15,9 A 25,1 A 35 A hidas Verkkojännite-toleranssi +/- 15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max (liittymiskohta) 1 Suositus vikavirtasuojakytkin 92 mohm Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG Puikkoelektrodi A A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % Lähtöjännite (ominaisuuskäyrä U2) MIG / MAG Puikkoelektrodi Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 400 A 360 A 320 A 14,2-34,0 V 20,4-36,0 V 73 V Suojausluokka IP 23 Jäähdy tys AF Ylijännite-luokka Likaantumisaste (IEC60664) 3 EMC päästöluokka Turvamerkinnät Mitat p x l x k Paino III B S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 36,5 kg 80,47 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7,0 bar 101,49 psi Original Fronius Melupäästö max. (LWA) - 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 88

83 D E TPS 400i nc Verkkojännite (U1) 3 x 380 V 400 V 460 V Max.sähköverkon tehokkain saanti (I1eff) 16,5 A 15,9 A 14,6 A Max. sähköverkon saanti (I1max) 26,1 A 25,1 A 23,5 A Verkkosulake 35 A hidas Verkkojännite-toleranssi +/- 15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Zmax (liittymiskohta) 1) 95 mohm Suositus vikavirtasuojakytkin Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG Puikkoelektrodi A A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % U1 = V 400 A 360 A 320 A Lähtöjännite (ominaisuuskäyrä U2) MIG / MAG Puikkoelektrodi 14,2-34,0 V 20,4-36,0 V Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 3 x 380 V 400 V 460 V 68 V 73 V 83 V Suojausluokka IP 23 Jäähdytys Ylijännite-luokka Likaantumisaste (IEC60664) 3 EMC päästöluokka Turvamerkinnät Mitat p x l x k Paino AF III B S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 36,5 kg 80,47 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7,0 bar 101,49 psi Original Fronius Melupäästö max. (LWA) - 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 89

84 TPS 500i Verkkojännite (U1) 3 x 400 V Max.sähköverkon tehokkain saanti (I1eff) Max. sähköverkon saanti Verkkosulake (I ) 1max 23,7 A 37,5 A 35 A hidas Verkkojännite-toleranssi +/- 15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max (liittymiskohta) 1 Suositus vikavirtasuojakytkin 40 mohm Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG Puikkoelektrodi A A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % Lähtöjännite (ominaisuuskäyrä U2) MIG / MAG Puikkoelektrodi Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 500 A 430 A 360 A 14,2-39,0 V 20,4-40,0 V 71 V Suojausluokka IP 23 Jäähdy tys AF Ylijännite-luokka Likaantumisaste (IEC60664) 3 EMC päästöluokka Turvamerkinnät Mitat p x l x k Paino III B S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 38 kg 83,8 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7,0 bar 101,49 psi Original Fronius Melupäästö max. (LWA) - 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 90

85 D E TPS 500i nc Verkkojännite (U1) 3 x 380 V 400 V 460 V Max.sähköverkon tehokkain saanti (I1eff) 24,5 A 23,7 A 21,9 A Max. sähköverkon saanti (I1max) 38,8 A 37,5 A 34,7 A Verkkosulake 35 A hidas Verkkojännite-toleranssi - 10 / + 15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max (liittymiskohta) 1 40 mohm Suositus vikavirtasuojakytkin Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG Puikkoelektrodi A A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % U1 = V 320 A 260 A 240 A Lähtöjännite (ominaisuuskäyrä U2) MIG / MAG 14,2-30,0 V Puikkoelektrodi Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 20,4-32,8 V 82 V Suojausluokka IP 23 Jäähdytys Ylijännite-luokka Likaantumisaste (IEC60664) 3 EMC päästöluokka Turvamerkinnät Mitat p x l x k Paino AF III B S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 36,7 kg 80,9 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7,0 bar 101,49 psi Original Fronius Melupäästö max. (LWA) - 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 91

86 Varaosaluettelo: TPS 320i / 400i / 500i TPS 320i 4,075,172 TPS 320i /nc 4,075,172,800 TPS 320i /MV/nc 4,075,172,830 TPS 320i /600V/nc 4,075,172,970 TPS 320i Pulse 4,075,178 TPS 320i Pulse /nc 4,075,178,830 TPS 320i Pulse /MV/nc 4,075,178,800 TPS 320i Pulse /600V/nc 4,075,178,970 TPS 400i 4,075,174 TPS 400i /nc 4,075,174,800 TPS 400i /MV/nc 4,075,174,830 TPS 400i /600V/nc 4,075,174,970 TPS 400i Pulse 4,075,179 TPS 400i Pulse /nc 4,075,179,800 TPS 400i Pulse /MV/nc 4,075,179,830 TPS 400i Pulse /600V/nc 4,075,179,970 TPS 500i 4,075,176 TPS 500i /nc 4,075,176,800 TPS 500i /MV/nc 4,075,176,830 TPS 500i /600V/nc 4,075,176,970 TPS 500i Pulse 4,075,180 TPS 500i Pulse /nc 4,075,180,800 TPS 500i Pulse /MV/nc 4,075,180,830 TPS 500i Pulse /600V/nc 4,075,180,970 92

87 INTELLIGEN T REVOLUT IO TPS N M 4x12 42,0407, ,0405,0905 M 4x30 42,0407,0146 M 5x12 42,0407,0664 M 5x14 42,0407,0726 M 5x17,5 42,0407,0733 M 5x30 42,0407,0488 M 5x55 42,0407, ,0201, ,0201, ,0409,3376 TPS 320i 42,0409,3377 TPS 400i 42,0409,3375 TPS 500i 42,0405,0691 BU2,0201, ,0405, ,0200, ,0010, ,0405, ,0405, ,0405, ,0200, ,0004,0987 4,071,177,Z (ELC5000CAN) 4,071,178,Z (ELC5000) 42,0405, ,0001, ,0405, nc 42,0300, ,0405, ,0405, ,0405, ,0405,0861 4,071,391,Z (RP5000CAN) 41,0009,0306 4,071,267,Z (RP5000) 33,0024, ,0004, ,0004, ,0300, ,0405,0876 4,071,166,Z MCU-RJ45 42,0001,4042 (BPS i/400i) 4,071,168,Z 42,0409,0007- nc (BPS i) 42,0409, ,0300, ,0002, ,0004,4354 USB-MCU 43,0004,4340 Enco-MCU 42,0405, ,0405, ,0405, ,0010, ,0001,1138 (320i/400i) 43,0006, ,0010,0403 (500i) 42,0405, ,0004, ,0405, ,0405, ,0010, ,0405, ,0405, ,0002,0456 4,071,200,Z (NT241) 42,0405, ,0002, ,0405,1076 4,071,262,Z 42,0406, ,0001, ,0001,3363,Z 42,0407, ,0409, ,0003, ,0300, ,0001, ,0003, ,0003, ,0405,0849 4,071,195,Z (SMB5000) 43,0001, ,0405, ,0001,3380 (320i) 43,0001, ,0001,3362 (400i/500i) 43,0001,3391 (320i MV) 43,0001,3390 (500i MV) 43,0004,4399 SMB-MCU 4,071,186,Z (NT601)

/ Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Käyttöohjeet. TPS 320i C. MIG/MAG-virtalähde 42,0426,0113,DE 005-17072013

/ Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Käyttöohjeet. TPS 320i C. MIG/MAG-virtalähde 42,0426,0113,DE 005-17072013 FI / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics TPS 320i C Käyttöohjeet MIG/MAG-virtalähde 42,0426,0113,DE 005-17072013 0 Tervetuloa TPS 320i C virtalähteen käyttäjäksi DE Johdanto

Lisätiedot

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus LMC 400 Käyttöohje Sisällys 1. Johdanto 1.1. LMC 400 1.2. Käyttötarkoitus 1.3. Esittely 2. Turvallisuusohjeet 2.1. Huomautus- ja varoitusmerkkien esittely 2.2. Ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön 2.2.1.

Lisätiedot

UUSI SYMPLEX 320 SYMPLEX 420. Puikkohitsausja MIG/MAG- Invertterit. AWtools Oy

UUSI SYMPLEX 320 SYMPLEX 420. Puikkohitsausja MIG/MAG- Invertterit. AWtools Oy AWtools Oy Rälssitie 7 B 01510 VANTAA Puh. 020 7434 720 www.awtools.fi myynti@abajat.fi UUSI Sarja 3-vaihe SYMPLEX 320 SYMPLEX 420 Puikkohitsausja MIG/MAG- Invertterit SYMPLEX 320-420 3PH SUURI VAIN OMINAISUUKSILTAAN.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

MinarcMig Adaptive 170 ja 180, Mig/Mag-hitsaukseen. Tekniset tiedot: MinarcMig 170 MinarcMig 180

MinarcMig Adaptive 170 ja 180, Mig/Mag-hitsaukseen. Tekniset tiedot: MinarcMig 170 MinarcMig 180 MinarcMig Adaptive 170 ja 180, Mig/Mag-hitsaukseen Helppokäyttöinen Kevyt ja helppo liikutella Hyvät hitsausominaisuudet myös pitkillä liitäntäkaapeleilla Turvallinen ja luotettava Ohutlevyteollisuus Asennus

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Tulovirta: 230 V, 1-vaihe. Nimellisteho: 150 A 35 % tasavirralla. Paino: 33,0 kg. Hitsaustapa: MIG/MAG

Tulovirta: 230 V, 1-vaihe. Nimellisteho: 150 A 35 % tasavirralla. Paino: 33,0 kg. Hitsaustapa: MIG/MAG MIGMATIC 171 230 V, 1-vaihe 150 A 35 % tasavirralla 33,0 kg 3110 029015286 MIGMATIC 171 - Virtalähde-/pulloteline - Syöttörullasarja, V-urat, 0,6/0,8 mm - Kaasuletku 3450 156053046 Syöttörullasarja, V-urat,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Käyttöohjekirja Varaosaluettelo FI. TransTig 1750 Puls. TIG virtalähde

Käyttöohjekirja Varaosaluettelo FI. TransTig 1750 Puls. TIG virtalähde Käyttöohjekirja Varaosaluettelo FI TransTig 1750 Puls TIG virtalähde Hyvä lukija, FI Johdanto Olet ostanut teknisesti erittäin laadukkaan Fronius-tuotteen kiitos luottamuksestasi yritystämme kohtaan.

Lisätiedot

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 320. 1.2. Käyttötarkoitus

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 320. 1.2. Käyttötarkoitus LMC 320 Käyttöohje Sisällys 1. Johdanto 1.1. LMC 320 1.2. Käyttötarkoitus 1.3. Esittely 2. Turvallisuusohjeet 2.1. Huomautus- ja varoitusmerkkien esittely 2.2. Ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön 2.2.1.

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöohje. BlackLine 321 Synergic MIG/MAG

Käyttöohje. BlackLine 321 Synergic MIG/MAG Käyttöohje BlackLine 321 Synergic MIG/MAG 1 Luku 1. Johdanto Tässä käyttöohjeessa annetaan yleisiä ohjeita uuden hitsauskoneesi käytöstä ja kunnossapidosta. Käyttöohjeen tarkoitus ei ole kouluttaa käyttäjästä

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

FastMig M. Uuden sukupolven työjuhta teollisuuskäyttöön

FastMig M. Uuden sukupolven työjuhta teollisuuskäyttöön FastMig M Uuden sukupolven työjuhta teollisuuskäyttöön FastMig M Uuden sukupolven työjuhta teollisuuskäyttöön Taattua luotettavuutta hitsausteknologian huipulta Ensiluokkaista laatua teolliseen MIG/MAGhitsaukseen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

MIG/MAG-hitsaus. Sisällysluettelo. MIG/MAG-hitsausta.

MIG/MAG-hitsaus. Sisällysluettelo. MIG/MAG-hitsausta. MIG/MAG-hitsaus MIG/MAG-hitsausta. MIG/MAG-hitsaus (engl. metal inert gas / metal active gas welding) on kaasukaarihitsausmenetelmä, jossa sähkövirran avulla aikaansaatava valokaari palaa lisäainelangan

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

FastMig X vie käsinhitsauksen laatustandardit uudelle tasolle

FastMig X vie käsinhitsauksen laatustandardit uudelle tasolle FastMig X vie käsinhitsauksen laatustandardit uudelle tasolle Tämän hetken älykkäin MIG-hitsauslaite Hyödyntää tehokkaasti hitsaushallinnan ohjelmistoja (KAS) ja valokaaren ominaisuuksia parantavia Wise-ohjelmistotuotteita

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN Sisäänvientikotelo ja kotipääte Sisäänvientikotelo 1. Valitse kiinteistöstä kotipäätteen sijoituspaikka. Sijoituspaikkaa valittaessa kannattaa huomioida seuraavat suositukset:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WAMETA 250 MPK. Wallius Hitsauskoneet Oy

KÄYTTÖOHJE WAMETA 250 MPK. Wallius Hitsauskoneet Oy KÄYTTÖOHJE WAMETA 250 MPK 1. JOHDANTO hitsausinvertteri on suunniteltu vain MIG/MAG, puikko- ja TIGhitsausta varten. Tässä käyttöohjeessa annetaan yleisiä ohjeita uuden hitsauskoneen käytöstä ja hoidosta.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

FastMig X. Hitsauksen uusi tulevaisuus

FastMig X. Hitsauksen uusi tulevaisuus FastMig X Hitsauksen uusi tulevaisuus FastMig X Monien erikoisalojen tuoteperhe Modulaarinen monimenetelmäratkaisu ja pohjapalkohitsauksen ehdoton ykkönen Perustuu markkinoiden parhaisiin hitsausteknisiin

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684 Asennusohje Q-Safe Versio 201502 Asiakirja 841684 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 6 1.1. Yleistä 6 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 6 1.3. Termit 6 2. Toimituksen sisällön tarkistus 7 2.1. 841373 Koneen

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

HITSAUSINVERTTERI DAA0065

HITSAUSINVERTTERI DAA0065 KÄYTTÖOHJE HITSAUSINVERTTERI DAA0065 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 071218 DAA0065 HITSAUSINVERTTERI JOHDANTO Tervetuloa käyttämään GERN hitsauslaitetta. Laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B fi Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 Yleisiä tietoja fi 2 1 Yleisiä tietoja Nämä ohjeet (Pika-asennusopas) liittyvät lähetinmoduuleihin VIP X1600 XFM4A ja VIP

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot