TPS 320i / 400i / 500i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TPS 320i / 400i / 500i"

Transkriptio

1 FI / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics TPS 320i / 400i / 500i Käyttöohjeet MIG/MAG-virtalähde 42,0426,0114,DE

2 0

3 DE Tervetuloa TPS 320i / 400i /500i virtalähteen käyttäjäksi Johdanto Kiitämme luottamuksestasi tuotteitamme kohtaan. Käyttöohjeiden avulla voit tutustua nopeasti ja tarkasti hankkimasi Fronius-tuotteen monipuolisiin ominaisuuksiin. Tutustu huolellisesti käyttöohjeiden sisältämiin turvallisuusohjeisiin, joita noudattamalla voit varmistaa tuotteen turvallisen, luotettavan ja pitkäaikaisen käytön sekä laadukkaita työtuloksia. 1

4 2

5 DE Sisällysluettelo Turvallisuusohjeet... 5 Yleiset tiedot 17 Yleistä Laitteisto Toimintaperiaate MIG/MAG pulssihitsaus ja CMT-hitsaus Käyttökohteet Laitteen varoitusmerkinnät Laitekomponentit Yleistä Liittimet, säätimet ja mekaaniset komponentit 23 Ohjauspaneeli Yleistä Turvallisuus Ohjauspaneeli Liittimet, kytkimet ja mekaaniset komponentit Virtalähde TPS 320i / 400i / 500i Käyttö 29 Syöttövaihtoehdot Yleistä Säätörengas Painikkeet Kosketusnäyttö Näyttö ja tilarivi Näyttö Tilarivi Asennus ja käyttöönotto 35 Vähimmäislaitevaatimukset Yleistä MIG/MAG hitsaus kaasujäähdytys MIG/MAG hitsaus vesijäähdytys Ennen asennusta ja käyttöönottoa Turvallisuus Tarkoituksenmukainen käyttö Laitteen sijoitus Verkkoliitäntä Generaattorikäyttö Laitekomponentit Verkkokaapelin liittäminen Yleistä Sallitut jännitteet ja kaapelimitat Verkkokaapelin liittäminen TPS 320i / 400i / 500i virtalähteen käyttöönotto Turvallisuus Yleistä Laitteen kokoonpano Poltinkaapelin vedonpoistajan kiinnittäminen Poltinkaapelin liittäminen Kaasupullon liittäminen Maadoitus MIG/MAG polttimen liittäminen langansyöttölaitteeseen

6 Muut toimenpiteet Hitsaus 49 MIG/MAG-käyttötilat Yleistä Symbolit ja lyhenteet tahti tahti Erikois 4-tahti MIG/MAG-hitsaus Turvallisuus MIG/MAG hitsaus Virtalähteen kytkentä Hitsausmenetelmän ja käyttötilan asettaminen Lisäaineen valinta Hitsaus- ja prosessiparametrien asettaminen Suojakaasun asettaminen MIG/MAG hitsaus Hitsausparametrit Synergisen MIG/MAG pulssihitsauksen hitsausparametrit MIG/MAG Standard-Synergic hitsauksen hitsausparametrit Alaindeksit Prosessiparametrit Yleiskatsaus Hitsauksen aloitus / lopetus Suojakaasu-asetus Prosessinohjaus Vastuksen ja induktanssin sovittaminen Komponenttien prosessiparametrit Esiasetukset 73 Esiasetukset Yleistä Yleiskatsaus Kieliasetukset Vianetsintä ja huolto 77 Vikatilanteet Yleistä Turvallisuus Vikatilanteet, virtalähde Kunnossapito, huolto ja käytöstä poistaminen Yleistä Turvallisuus Päivittäin kk välein kk välein Laiteohjelmiston päivitys Käytöstä poistaminen Liitteet 83 Tekniset tiedot Eri syöttöjännitteillä toimivat laitteet TPS 320i TPS 320i nc TPS 400i TPS 400i nc TPS 500i TPS 500i nc Varaosaluettelo: TPS 320i / 400i / 500i

7 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeiden selitys VAARA! Välitön vaara, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia henkilövahinkoja. VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia henkilövahinkoja. HUOMIO! Mahdollinen vaaratilanne, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. HUOM! Tilanne voi heikentää työtuloksia tai aiheuttaa laitteiston rikkoutumisen. Tärkeää! Käyttövinkit ja muut hyödylliset tiedot. Ei viittaa kuitenkaan vaara- tai vahinkotilanteeseen. Yleistä Tämä laite edustaa viimeisintä teknologiaa ja se on valmistettu hyväksyttyä turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Laitteen virheellinen käyttö voi kuitenkin aiheuttaa - vaaran käyttäjälleen tai kolmannelle osapuolelle, - hitsauskoneen tai jonkin muun laitteen rikkoutumisen, - työn laadun heikkenemisen. Laitteen käyttö-, korjaus- ja huoltohenkilöstön on oman turvallisuuden vuoksi oltava - asianmukaisesti koulutettu, - omattava hitsaustyön osaamista ja - perehdyttävä näihin käyttöohjeisiin ja noudatettava niitä. Käyttöohjeet on pidettävä hitsauslaitteen läheisyydessä. Paikalliset turvallisuusja ympäristönsuojeluohjeet on pidettävä esillä ja niitä on noudatettava. Mahdolliset vaarakohteet on huomioitava. Laitteen turvallisuusohjeiden ja varoituskylttien on oltava ehjiä, hyvin näkyvillä ja luettavissa. Turvallisuus- ja varoituskylttien paikat on esitetty käyttöohjeiden luvussa Yleistä. Poista mahdolliset häiriöt ennen kuin kytket laitteen päälle. Huolehdi turvallisuudestasi! 5

8 Laitteen tarkoituksenmukainen käyttö Laitetta saa käyttää vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Laitetta saa käyttää vain arvokilpeen merkittyyn hitsausmenetelmään. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muusta tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä. Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluvat myös - käyttöohjeiden lukeminen ja noudattaminen - turvallisuusohjeiden ja varoitusten lukeminen ja noudattaminen - tarkistus- ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen. Laitetta ei saa koskaan käyttää - putkien sulattamiseen, - paristojen/akkujen lataamiseen, - moottoreiden käynnistämiseen. Laite on suunniteltu käytettäväksi elinkeinoelämässä ja teollisuudessa. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käytöstä asuinympäristössä. Valmistaja ei myöskään vastaa virheellisistä tai puutteellisista työtuloksista. Käyttöympäristö Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käytöstä tai säilytyksestä muussa kuin tässä määritellyssä ympäristössä. Ympäristön lämpötila: - käyttö: -10 C C - kuljetus ja säilytys: -20 C C Suhteellinen ilmankosteus: - max. 50 % lämpötilan ollessa 40 C - max. 90 % lämpötilan ollessa 20 C Ympäristön ilmassa ei saa olla pölyä, happoja, syövyttäviä kaasuja tai nesteitä, yms. Korkeus merenpinnasta: max m Laitteen omistajan vastuu Laitteen omistaja vastaa siitä, että laitteen käyttäjät ovat - perehtyneet työturvallisuutta ja tapaturman ehkäisyä koskeviin määräyksiin sekä laitteen käyttöön. - lukeneet nämä turvallisuusohjeet ja allekirjoituksellaan vahvistaneet lukeneensa ja ymmärtäneensä ko. ohjeet. - suorittaneet työtuloksille asetettujen vaatimusten mukaisen koulutuksen. Turvallisuusperiaatteiden noudattamista on valvottava säännöllisesti. 6

9 D E Käyttäjän vastuu Ennen työn aloittamista käyttäjä sitoutuu - noudattamaan työturvallisuuteen ja tapaturman ehkäisyyn liittyviä määräyksiä - lukemaan käyttöohjeiden turvallisuusohjeita ja varoituksia ja vahvistamaan allekirjoituksellaan ymmärtäneensä lukemansa. Ennen kuin poistut työpaikalta, sinun on varmistettava laitteen ja työpaikan turvallsuus. Verkko Tehokkaat laitteet saattavat suuren virran kulutuksen vuoksi kuormittaa verkkoa. Joidenkin laitetyyppien kohdalla tämä saattaa tarkoittaa: - kytkentärajoituksia - ylimpään sallittuun verkkoimpendanssiin liittyviä rajoituksia *) - vähimmäis-oikosulkutehoon liittyviä rajoituksia *) *) liittymiskohta julkisessa verkossa Ks. tekniset tiedot Näissä tapauksissa laitteen omistajan tai käyttäjän tulee varmistaa, että laitteen liitäntä on sallittu. Asiaa voi tiedustella tarvittaessa paikalliselta sähkölaitokselta. HUOM! Varmista, että virtajohdon liitäntä on maadoitettu. Paikalliset ja kansalliset määräykset saattavat edellyttää vikavirtasuojakytkimen käyttöä liitettäessä laitetta julkiseen sähköverkkoon. Laitteelle suositeltu vikavirtasuojakytkimen tyyppi löytyy teknisistä tiedoista. Vikavirtasuojaus Henkilökohtainen turvallisuus Hitsaustyössä joutuu varomaan erilaisia vaaratilanteita kuten: - kipinää, kuumia metalliosia - valokaaren säteilyä - sähkömagneettisia kenttiä, jotka ovat hengenvaarallisia sydämentahdistinta käyttäville henkilöille.

10 - verkko- ja hitsausvirran aiheuttamia vaaratilanteita - meluhaittaa - vaarallisia savukaasuja ja huuruja Hitsauslaitteen käyttäjän on käytettävä: - paloturvallisia, eristäviä, kuivia ja koko vartalon peittäviä, ehjiä suojavaatteita - suojakypärää - housuja ilman kääntölahkeita Suojavarusteisiin kuuluvat myös: - hitsausmaski, joka suojaa UV-säteilyltä, kipinältä ja kuumuudelta. - hitsausmaskin lisäksi suojalasit, joissa on sivusuoja. - tukevat, myös kosteilla paikoilla eristävät jalkineet. - hitsauskäsineet, jotka eristävät sähköä ja suojaavat kuumuudelta. - kuulosuojaimet. Asiattomat henkilöt, erityisesti lapset, eivät saa oleskella laitteen käyttöalueella. Mikäli hitsauspaikalla on muita henkilöitä: - tulisi heitä varoittaa kaikista mahdollisista vaaratilanteista (valokaaren säteily, kipinä, hitsaussavu, meluhaitta, verkko- ja hitsausvirta, yms.), - tulisi heidän käyttää suojaimia tai - hitsauspaikka on eristettävä suojaverholla tai vastaavalla. Laitteen äänipäästöt Laitteen aiheuttama äänitaso on tyhjäkäynnillä ja käytön jälkeisen jäähdytyksen aikana max. <80dB(A) (ref. 1pW) suurimmalla sallitulla kuormituksella (EN ). Hitsauspaikkakohtaiset päästöarvot riippuvat hitsausmenetelmästä, virtalajista, hitsausmateriaalista, hitsattavan kappaleen resonanssista, ympäristöstä, yms. Vaaralliset savukaasut ja huurut Hitsauksessa syntyy vaarallisia kaasuja ja huuruja. Hitsaussavu sisältää aineita, jotka saattavat vaurioittaa sikiöitä ja aiheuttaa syöpää. Älä pidä päätä lähellä hitsaussavua ja kaasuja. Älä hengitä vaarallisia savukaasuja. Savukaasut tulee johtaa pois hitsaustilasta. Työtilassa tulee olla hyvä tuuletus. Jos tuuletus on riittämätön, käytä hengityssuojainta, jossa on erillinen tuloilma. Hitsauksen jälkeen suojakaasupullon venttiili on suljettava tai kaasuverkon syöttö on katkaistava. Epäselvissä tapauksissa mitattuja päästöarvoja tulisi verrata ohjearvoihin. 8

11 D E Hitsaussavun vaarallisuuteen vaikuttavat seuraavat komponentit: - työkappaleeseen käytetyt materiaalit - elektrodit - pinnoitteet - puhdistusaineet, rasvanpoistoaineet, yms. Materiaaleja koskevia turvaselosteita ja valmistajan ohjeita on huomioitava. Työtilassa ei saa pitää liuottimia tai palavia kaasuja. Kipinävaara Kipinä voi aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran. Histauspaikan lähellä ei saa olla palavia materiaaleja. Palavien materiaalien etäisyys valokaareen on oltava vähintään 11 metriä tai ne on peitettävä palonkestävästi. Hitsauspaikan lähellä on oltava hyväksytty ja tarkistettu palosammutin. Kipinät ja kuumat metalliosat pääsevät myös pienistä raoista ja aukoista lähiympäristöön. Varmista, että hitsauspaikalla ei ole tapaturma- tai palovaaraa. Ei saa hitsata kohteissa, joissa on palo- tai räjähdysvaara eikä myöskään säiliöitä tai putkia, joita ei ole kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaan puhdistettu. Älä koskaan hitsaa säiliöitä, joissa on ollut öljyä, palavaa kaasua, bensiiniä, yms. Verkko- ja hitsausvirran aiheuttamat vaarat Sähköisku on aina vaarallinen ja se voi aiheuttaa kuoleman. Jännitteisiin osiin ei saa koskea. MIG/MAG- ja TIG-hitsauksessa hitsauslanka, lankakela, syöttöpyörät sekä kaikki metalliosat, jotka ovat kosketuksessa hitsauslankaan, ovat jännitteisiä. Aseta langansyöttölaite eristetylle alustalle tai käytä eristettyjä langansyöttölaitteita. Henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi työskentelytilassa on oltava kuiva, eristetty alusta. Alustan tai suojapeitteen on peitettävä kehon ja maan välinen alue kokonaan. Varmista, että kaikki kaapelit ja johdot ovat ehjät, eristetyt ja riittävästi mitoitetut. Löysät liitännät, vaurioituneet tai liian lyhyet johdot tulee vaihtaa uusiin. Älä kietaise kaapelia tai johtoa kehon tai kehon osien ympärille. Hitsauselektrodia (puikko-, volframi-, lankaelektrodi,...) ei saa - upottaaa nesteeseen jäähdytettäväksi - koskettaa virtalähteen ollessa päälle kytkettynä. 9

12 Kahden hitsauslaitteen elektrodien väliin voi syntyä kaksinkertainen tyhjäkäyntijännite. Molempien elektrodien samanaikainen kosketus voi aiheuttaa hengenvaaran. Syöttö- ja laitejohdot tulee säännöllisesti tarkistaa sähköalan ammattilaisen toimesta. Laite kytketään vain maadoitettuun verkkoon ja maadoitettuun pistorasiaan. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että laite on kytketty maadoittamattomaan verkkoon tai pistorasiaan. Hitsauskappaleet tulee tarvittaessa maadoittaa. Laitteet, joita ei käytetä, kytketään pois päältä. Kun työskentelet korkeissa paikoissa, käytä asianmukaisia turvavarusteita. Varmista ennen laitteella suoritettavia topimenpiteitä, että pistoke on irrotettu seinärasiasta. Varoituskyltillä estetään pistokkeen seinärasiaan ja laitteen päälle kytkeminen. Laitteen avaamisen jälkeen: - pura varaus kaikista jännitteisistä osista - varmista, että syöttöjännite on katkaistu. Suoritettaessa toimenpiteitä jännitteisillä osilla paikalla täytyy olla toinen henkilö, joka voi tarvittaessa katkaista virran. Epävakaa valokaari Epävakaa valokaari voi aiheuttaa: - palovaaran - työkappaleeseen liitettyjen osien ylikuumenemisen - PE-johtimien rikkoutumisen - laitteen ja muiden sähkölaitteiden rikkoutumisen Varmista, että maadoituspuristin on kiinnitetty kunnolla hitsauskappaleeseen, mahdollisimman lähelle hitsauskohtaa. Varmista, että laite on hyvin eristetty maasta. Käytettäessä sähkökeskusta, 2-pyörän-langansyöttöä, yms. seuraavia seikkoja on huomoitava: Myös käyttämättömän hitsauspolttimen / elektrodipidikkeen elektrodi on jännitteinen. Varmista, että käyttämätön hitsauspoltin / elektrodinpidike on eristetty hyvin. Automaattisilla MIG/MAG sovelluksilla lankatila on eristettävä tynnyristä tai kelasta. 10

13 D E Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) EMC luokka A: Laitteet täyttävät teollisuusalueilla käytettäville laitteille määritettyjen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien standardien vaatimukset, ne voivat aiheuttaa asuintiloissa johtoja pitkin ja säteilemällä eteneviä häiriöitä. EMC luokka B: Laitteet täyttävät teollisuus- ja asuinalueilla käytettäville laitteille määritettyjen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien standardien vaatimusket. Tämä koskee myös asuinaluetta, joka on liitetty julkiseen pienjänniteverkkoon. EMC luokitus arvokilvessä tai teknisissä tiedoissa. EMC-toimenpiteet Päästörajojen noudattamisesta huolimatta on mahdollista, että tietyillä alueilla tai käyttökohteissa ilmenee sähkömagneettisia yhteensopivuusongelmia (esim. herkkien laitteiden tai radio- ja tv-vastaanottimien lähellä). Tällöin laitteen omistaja on velvollinen suorittamaan tarvittavia suojaustoimenpiteitä. Mahdolliset ongelmakohteet ja laitteiden sähkömagneettinen kestävyys tulee tarkistaa ja arvioida kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti: - turvalaitteet - verkko-, signaalin- ja datansiirtolaitteet - IT- ja telekommunikointilaitteet - mittaus- ja kalibrointilaitteet Sähkömagneettisia yhteensopivuusongelmia voidaan välttää seuraavilla toimenpiteillä: 1. Syöttöjännite - Mikäli asianmukaisesta verkkoliitännästä huolimatta syntyy sähkömagneettisia häiriöitä, on suoritettava tarvittavat toimenpiteet (esim. sopiva verkkosuodatin). 2. Hitsauskaapelit - mahdollisimman lyhyet - tiivis kaapelointi (myös EMF-ongelmien välttämiseksi) - kaapelointi riittävällä etäisyydellä muista johdoista 3. Potentiaalintasaus 4. Hitsauskappaleen maadoitus - tarvittaessa kondensaattorilla. 5. EMC-suojaus - muut laitteet - koko hitsauslaitteisto 11

14 EMF-toimenpiteet Sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa tuntemattomia terveyshaittoja: - Lähellä olevien henkilöiden terveys, esim. sydämentahdistinta ja kuulolaitetta käyttävien - Jos käytät sydämentahdistinta, keskustele lääkärisi kanssa hitsaustyön tai tilan mahdollisista haittavaikutuksista. - Pidä mahdollisimman paljon etäisyyttä hitsauskappaleihin. - Älä kietaise hitsaus- tai poltinkaapeleita kehosi tai kehon osien ympärille Vaarakohdat Varo käsien, hiusten, vaatteiden tai työkalujen joutumista liikkuvien osien väliin kuten: - ventilaattoreiden - hammaspyörien - pyörien - akseleiden - lankakelojen ja lankojen Älä kosketa pyöriviä hammaspyöriä tai syöttöpyöriä. Suojukset saa poistaa vain huolto- ja korjaustoimenpiteiden ajaksi. Varmista että kaikki suojukset ja sivulevyt ovat käytön aikana asianmukaisesti kiinnitettyinä ja suljettuina. Tapaturmariski nousee, kun lanka tulee ulos polttimesta (käsi, kasvo- ja päävammoja). Pidä poltinta kehostasi poispäin (langansyötöllä varustetut laitteet) ja käytä suojalaseja. Jäähtyvää hitsauskappaletta ei saa koskettaa - polttamisvaara. Jäähtyvästä hitsauskappaleesta voi lähteä hitsauskuonaa irti, minkä vuoksi on huolehdittava suojauksesta ja turvatoimista työstön aikana. Anna hitsauspolttimen ja muiden kuumien laitekomponettien jäähtyä ennen työstämistä. Erityissuojaus hitsauskohteissa, joissa on palo- tai räjähdysvaara. Jos työskentelet paikassa, jossa on sähköiskun vaara, hitsauslaitteessa on oltava S turvamerkintä. Virtalähdettä ei tule pitää sellaisissa tiloissa. 12

15 DE Ulos tuleva jäähdytysneste voi aiheuttaa palovammoja. Sammuta jäähdytyslaite ennen veden liittämistä. Jäähdytysnesteen käsittelyssä tulee huomioida valmistajan turvaohjeita. Laitteen nostamiseen nosturilla saa käyttää vain valmistajan nostokiinnikkeitä. - Kiinnitä nostoketjut tai köydet niille tarkoitettuihin kiinnityspisteisiin. - Nosta laitetta mahdollisimman pystysuorassa. - Irrota kaasupullo ja langansyöttölaite (MIG/MAG- ja TIG-laitteet). Kun kiinnität langansyöttölaitteen puomiin, kiinnitys on eristettävä puomista (MIG/ MAG- ja TIG-laitteet). Mikäli laite on varustettu kantohihnoilla tai kahvalla, se soveltuu vain käsin kuljetettavaksi eikä nosturi-, trukki- tai muuhun nostokuljetukseen. Kaikki laitteen tai komponenttien nostossa käytettävät nostoapuvälineet (ketjut, hihnat, yms.) on säännöllisesti tarkistettava (esim. mekaanisten vaurioiden, syöpymisen tai muiden muutosten varalta). Tarkastusvälien ja laajuuden osalta tulee vähintään noudattaa voimassa olevia kansallisia määräyksiä. Värittömän ja hajuttoman kaasun huomaamaton vuoto käytettäessä adapteriliitintä suojakaasu liitäntään. Adapterin laitteen puoleiset kierteet tulee ennen asennusta tiivistää telfon-nauhalla. Suojakaasupullot Suojakaasupulloissa on painetta, minkä vuoksi ne voivat rikkoutuessaan räjähtää. Suojakaasupullot ovat osaa hitsauslaitteistoa ja niitä tulee käsitellä varovasti. Suojaa tiivistettyä kaasua sisältäviä suojakaasupulloja liialliselta kuumuudelta, iskuilta, hitsauskuonalta, liekeiltä, kipinältä tai vaalokaarelta. Asenna suojakaasupullo pystysuorassa ja kiinnitä asianmukaisesti. Älä pidä suojakaasupulloa hitsaus- ja sähköpiirien lähellä. Älä koskaan riipusta poltinta suojakaasupulloon. Älä kosketa suojakaasupulloa hitsauselektrodilla. Räjähdysvaara älä käytä paineistettua suojakaasupulloa hitsauksessa. Käytä aina kuhunkin sovellukseen tarkoitettuja suojakaasupulloja ja varusteita (letkut, liittimet, yms.) Suojakaasupullojen ja varusteiden tulee olla moitteettomassa kunnossa. Kun avaat suojakaasupullon venttiilin, käännä kasvosi poispäin. 13

16 Venttiili on suljettava hitsauksen jälkeen. Mikäli suojakaasupulloa ei suljeta, jätä venttiilikorkki paikalleen. Noudata suojakaasupulloista ja varusteista annettuja valmistajan ohjeita sekä kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. Laitteen asennus kuljetus ja Laitteen kaatuminen voi aiheuttaa hengenvaaran! Hitsauslaite on asetettava tukevasti kiinteälle alustalle (kallistuskulma max. 10 ). Tiloissa, joissa on palo- tai räjähdysvaara on noudatettava siitä annettuja kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. Yristyksen sisäisillä ohjeilla ja valvontatoimenpiteillä varmistetaan, että työskentelypaikka on siistissä järjestyksessä. Laitteen sijoitus ja käyttö arvokilpeen merkityn IP-luokan mukaisesti. Laitteen ympärille on jätettävä 0,5 m ilmatilaa, jolla varmistetaan jäähdytysilman esteetöntä virtausta. Laitteen kuljetuksessa tulee noudattaa voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä tapaturman ehkäisyä koskevia määräyksiä. Ennen kuljetusta laitteesta on päästettävä kaikki jäähdytysnesteet pois ja purettava seuraavat komponetit: - langansyöttölaite - lankakela - suojakaasupullo Kuljetuksen jälkeen ja ennen käyttöönottoa laite on tarkistettava silmämääräisesti ja mahdolliset vauriot on korjattava koulutetun huoltohenkilöstön toimesta. Normaali käyttö 14 Käytä laitetta vain turvalaitteiden ollessa käytössä. Varmista ennen laitteen käynnistystä käyttäjien ja kaikkien kolmansien osapuolten sekä laitteen ja muun omaisuuden turvallisuus. Varmista, että laite toimii moitteettomasti. Puutteellisesti toimivat turvalaitteet on korjattava ennen laitteen käynnistystä. Älä kierrä suojatoimintoja äläkä kytke niitä pois päältä. Varmista ennen laitteen käynnistystä kaikkien henkilöiden turvallisuus. Laite on viikoittain tarkistettava silmämääräisesti vaurioiden ja toimintahäiriöiden varalta. Kiinnitä suojakaasupullo kunnolla ja irrota se ennen nostamista ja nosturikuljetusta. Vain valmistajan suosittelema jäähdytysneste soveltuu ominaisuuksiltaan käytettäväksi laitteissamme. Käytä vain valmistajan suosittelemaa jäähdytysnestettä.

17 D E Alkuperäistä jäähdytysnestettä ei saa sekoittaa muiden valmistajien jäähdytysnesteiden kanssa. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin suositeltujen jäähdytysnesteiden käytöstä. Helposti syttyvä jäähdytysneste on kuljetettava suljetussa alkuperäissäiliössä ja säilytettävä kaukana sytytyslähteistä. Vanha jäähdytysneste tulee hävittää noudattaen kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. Jäähdytysnestettä koskeva turvaseloste on saatavilla valmistajan kotisivuilla. Tarkista ennen hitsausta jäähdytysnesteen määrä. Huolto ja ylläpito Käytä vain alkuperäisiä vara- ja kulutusosia, sillä vain ne takaavat vaaditun laadun ja kestävyyden. Ilman valmistajan lupaa ei saa tehdä muutoksia laitteiden kokoonpanoon. Epäkunnossa olevat osat on välittömästi vaihdettava. Varaosia tilatessasi ilmoita tarkka sijainti ja varaosanumero, jonka löydät varaosaluettelosta, sekä laitteen sarjanumero. Turvatarkastukset Laitevalmistaja suosittelee tekemään laitteen turvatarkastusta 12 kk välein. Laitevalmistaja myöskin suosittelee virtalähteiden kalibrointia 12 kk välein. Turvatarkastus on suoritettava - laitemuutosten jälkeen - korjaus- ja huoltotoimenpiteiden jälkeen - vähintään 12 kk välein. Tarkastukset suoritetaan kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä noudattaen. Lisätietoja ja ohjeita laitteen tarkastuksesta ja kalibroinnista saa Froniuksen asiakaspalvelusta. Käytöstä poistaminen Hävitä käytetyt osat kansanllisia ja kansainvälisiä määräyksiä (2002/96/EY) noudattaen. Määräysten laiminlyönti voi vaarantaa terveyttä ja ympäristöä! 15

18 Turvamerkinnät CE-merkityt laitteet täyttävät kaikki matalajännitteisistä ja sähkömagneettisista laitteista annettujen direktiivien vaatimukset (EN ). CSA-merkityt laitteet täyttävät vastaavien kanadalaisten ja USA-laisten standardien vaatimukset. Tietoturva Käyttäjä vastaa tehdasasetuksiin tehtyjen muutosten tietoturvasta. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat henkilökohtaisten asetusten poistamisesta. Tekijänoikeus Näiden käyttöohjeiden tekijänoikeuden omistaa valmistaja. Teksti ja kuvat ovat painohetkellä voimassa olevia. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Emme vastaa näiden käyttöohjeiden sisällöstä suoraan tai välillisesti aiheutuneista vahingoista. Jos huomaat virheen käyttöohjeissa, ole hyvä ja ilmoita siitä meille. 16

19 Yleiset tiedot

20 Yleistä Laitteisto MIG/MAG-virtalähteet TPS 320i, TPS 400i ja TPS 500i ovat täysin digitaalisia, mikroprosessoriohjattuja invertterivirtalähteitä. Modulaarirakenteen ja monipuolisten järjestelmän laajennusmahdollisuuksien ansiosta virtalähteet ovat erittäin monikäyttöisiä. Toimintaperiaate Hitsausprosessia ohjataan keskitetysti ohjausyksiköllä ja siihen liitetyllä digitaalisella signaaliprosessorilla. Prosessiarvoja mitataan jatkuvasti, jolloin muutoksiin voidaan reagoida välittömästi. Säätöalgoritmien avulla kaikki prosessiarvot voidaan säätää hyvin tarkasti ja samanlaiset hitsaustapahtumat voidaan toistaa yhä uudelleen, mikä takaa hitsausprosessin tarkkuuden, toistettavuuden ja erinomaiset hitsausominaisuudet. MIG/MAGpulssihitsaus ja CMT-hitsaus MIG/MAG pulssihitsaus MIG/MAG pulssihitsaus, jossa virtalähde pulssittaa hitsausvirtaa niin, että lisäainetta siirtyy hitsisulaan pisara kerrallaan. Perusvirran aikana energiaa syötetään vain sen verran, että valokaari pysyy juuri ja juuri vakaana ja hitsauskappaleen pinta lämpenee. Pulssin huippuvirralla saavutetaan lisäaineen pisaran irtoaminen. Tällä menetelmällä hitsauksessa syntyy vain vähän roiskeita ja se takaa tarkat hitsaustulokset pienellä tehoalueella. 19

21 CMT-hitsaus CMT = Cold Metal Transfer CMT-hitsaus on niin sanottu kylmä hitsaus. Digitaalinen prosessiohjaus havaitsee oikosulun ja auttaa irrottamaan sulapisaran vetämällä lankaa takaisin, jopa 90 kertaa sekunnissa. CMT-hitsauksen ominaisuuksiin kuuluvat erittäin vähäinen lämmöntuonti ja ohjattu, pienivirtainen langan siirtyminen. CMT-hitsaus soveltuu: - roiskeettomaan MIG-juottoon - ohutlevyhitsaukseen (vain vähän vääntymiä) - teräksen ja alumiinin liittämiseen (hitsausjuotto) Käyttökohteet Elinkeinoelämässä ja teollisuudessa on lukuisia käyttökohteita näille laitteillle: teräksen ja sinkittyjen levyjen, kromin/nikkelin ja alumiinin manuaali- ja automaattihitsauksessa. Virtalähteet soveltuvat käytettäviksi: - auto- ja alihankintateollisuudessa, - kone- ja raidekulkuneuvoteollisuudessa, - laitos- ja säiliöteollisuudessa, - laiteteollisuudessa, - telakoissa, yms. 20

22 o Laitteen varoitusmerkinnät Verkkojohdoton virtalähde on varustettu varoitusmerkinnöillä ja turvallisuussymboleilla, joita ei saa poistaa tai peittää. Merkinnät ja symbolit varoittavat laitteen virheellisestä käytöstä, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Arvokilven turvallisuussymbolit: Hitsaus on vaarallista työtä, jonka tulee täyttää seuraavat perusvaatimukset: - hitsarin riittävä hitsauspätevyys - asianmukaiset suojavarusteet - asiattomien henkilöiden pääsyn estäminen Ennen toimintojen käyttöä käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet, erityisesti turvallisuusohjeet 21

23 Laitekomponentit Yleistä Virtalähteet ovat käytettävissä erilaisilla laitekomponenteilla ja varusteilla. Toimintoja voidaan optimoida kuhunkin käyttökohteeseen sopiviksi helppokäyttötoiminnoiksi. Laitteen kokoonpano (5) (6) (4) (3) (2) (7) (1) (1) jäähdyttimet lisäksi: (2) virtalähteet - hitsauspoltin - maa- ja elektrodikaapeli (3) robottivarusteet - pölysuodatin (4) poltinletku - lisävirtaliittimet (5) langansyöttölaite (6) langansyöttölaitteen kiinnitys (7) kuljetusvaunu ja kaasupullon pidike 22

24 Liittimet, säätimet ja mekaaniset komponentit

25 DE Ohjauspaneeli Yleistä Tarvittavat hitsausparametrit ovat säätörenkaalla helposti valittavissa ja säädettävissä. Parametrit näkyvät hitsausken aikana näytöllä. Muuttamalla yhtä parametria kaikki muut parametrit säätyvät automaattisesti synergisen toiminnon ansiosta. HUOM! Ohjelmaversiosta riippuen koneessasi olevia toimintoja ei välttämättä ole kuvailtu sellaisenaan tässä käyttöohjeessa. Jotkut toiminnoista saattavat poiketa käyttöohjeesta. Säätimien toimintaperiaate on kuitenkin samanlainen kuin tässä kuvailtu. Turvallisuus VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet 25

26 Ohjauspaneeli AlMg 5 (1) (2) (3) (4) (5) Nro. Toiminto (1) USB-portti USB-liittimen, ulkoisten laitteiden (ilman verkkosyöttöä), yms. liittämiseksi. Tärkeää! USB-liitäntä ei ole galvaanisesti erotettu hitsauspiiristä. Tästä syystä USB-porttiin ei saa liittää muihin laitteisiin sähköisesti liitettyjä laitteita! (2) Säätörengas (pyöritettävä ja painettava) Elementtien valintaan, parametrien säätöön ja listojen skrollaukseen (3) Kosketusnäyttö - virtalähteen käyttö sormenkosketuksella - parametrien näyttäminen - valikkojen navigointi (4) Painike Langansyöttö Kaasu- ja virraton langansyöttö polttimeen (5) Painike Kaasunvirtaustesti Tarvittavan kaasumäärän asetus paineensäätimellä. Painamalla kaasunvirtaustesti-painiketta kaasun virtaus käynnistyy ja kestää n. 30 sekuntia. Painamalla painiketta uudelleen virtaus keskeytyy. 26

27 FI E Liittimet, kytkimet ja mekaaniset komponentit Virtalähde TPS 320i / 400i / 500i (10) (2) (3) (9) (11) (8) (12) (1) (4) (7) (13) (5) (6) Edestä Takaa Nro. Toiminto (1) Virtalähteen virtakytkin (2) Ohjauspaneelin suojalevy (3) Ohjauspaneelin näyttö (4) (-) Virtaliitin (bajonettiliitäntä): - maakapelin liittämiseksi MIG/MAG-hitsauksessa (5) Peitelevy Vaihtoehtoista (+)-virtaliitintä varten (bajonettiliitäntä) (6) Peitelevy Vaihtoehtoista SpeedNet-liitintä varten (7) Peitelevy Vaihtoehtoista SpeedNet-liitintä varten (8) (+) Virtaliitin (bajonetti liitäntä): - poltinkaapelin virtakaapelin liittämiseksi MIG/ MAG-hitsauksessa (9) SpeedNet liitin Poltinkaapelin liittämiseksi (10) Ethernet liitin (11) Vedonpoistajalla varustettu verkkokaapeli 27

28 Nro. Toiminto (12) Peitelevy Vaihtoehtoista (-) virtaliitintä varten (bajonettiliitäntä): - poltinkaapelin liittämiseksi napaisuuden vaihtamiseksi (esim. täytelankahitsauksessa) (13) Peitelevy Vaihtoehtoista SpeedNet- tai RI FB Inside/i robotti-liitäntää varten. 28

29 Käyttö

30 DE Syöttövaihtoehdot Yleistä HUOM! Ohjelmaversiosta riippuen koneessasi olevia toimintoja ei välttämättä ole kuvailtu sellaisenaan tässä käyttöohjeessa. Jotkut toiminnoista saattavat poiketa käyttöohjeesta. Säätimien toimintaperiaate on kuitenkin samanlainen kuin tässä kuvailtu. VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet. Tietoja syötetään seuraavalla tavalla ohjauspaneliin: - pyörittämällä tai painamalla säätörengasta - painamalla painikkeita - koskettamalla kosketusnäyttöä Säätörengas Pyöritettävä ja painettava säätörengas elementtien valitsemiseen, parametrien säätämiseen ja listojen skrollaukseen. Säätörenkaan pyörittäminen Elementtien valinta näytön pääosassa: - Pyörittämällä rengasta oikealle valitaan seuraava elementti. - Pyörittämällä rengasta vasemmalle valitaan edellinen elementti. - Pystysuoralla listalla valitaan alempi elementti pyörittämällä rengasta oikealle ja ylempi pyörittämällä sitä vasemmalle. Arvojen säätö: - Arvo nousee pyörittämällä rengasta oikealle. - Arvo laskee pyörittämällä rengasta vasemmalle. - Pyörittämällä rengasta hitaasti arvo muuttuu hitaasti, esim. hienosäädössä. - Pyörittämällä rengasta nopeasti arvo muuttuu suuresti. Joidenkin parametrien kohdalla, kuten langansyöttönopeuden, hitsausvirran, valokaaren pituuden korjauksen, yms. muutettu arvo tallenetaan automaattisesti rengasta pyörimällä eli rengasta ei tarvitse enää erikseen painaa. 31

31 Säätörenkaan painaminen Valitut ja merkityt elementit tallennetaan, esim. hitsausparametrien muuttamiseksi. Parametrien tallentaminen. Painikkeet Painamalla painikkeita käynnistetään seuraavia toimintoja: Painamalla langansyöttö-painiketta käynnistyy kaasu- ja virraton langansyöttö polttimeen. Painamalla kaasunvirtaustesti-painiketta käynnistyy kaasun virtaus 30 sekunnin ajaksi. Painamalla painiketta uudelleen kaasun virtaus keskeytyy. Kosketusnäyttö Napsauttamalla näytön painikkeita voidaan - navigoida, - käynnistää toimintoja, - valita vaihtoehtoja. Kosketusnäytöllä valittu elementti merkitään. 32

32 Näyttö ja tilarivi DE Näyttö (1) AlMg 5 (2) (5) (3) (4) Nro. Toiminto (1) Tilarivi sisältää seuraavat tiedot: - valittu hitsausmenetelmä - valittu käyttötila - valittu hitsausohjelma (materiaali, suojakaasu ja langan halkaisija) - ilmenneet virheet - kellonaika ja päivämäärä (2) Vasen palkki sisältää painikkeet: - hitsaus - hitsausmenetelmä - prosessiarvot - laitteen esiasetukset Vasemman palkin painikkeita käytetään koskettamalla näyttöä. (3) Prosessiarvojen näyttö hitsausvirta, hitsausjännite, langansyöttönopeus (4) Pääalue Näytön pääalue näyttää hitsausparametrit, kaaviot, listat ja navigointielementit. Käyttökohteesta riippuen näytön pääalue on jaettu eri osioihin ja elementteihin. Pääaluetta käytetään - säätörenkaalla, - kosketusnäytöllä. (5) Oikea palkki Oikea palkki käytetään vasemmalla palkilla valitusta painikkeesta riippuen seuraavasti: - toimintopalkkina, joka koostuu sovellus- ja toimintopainikkeista - valikkotason 2 navigointiin Oikeaa palkkia käytetään koskettamalla näyttöä. 33

33 Tilarivi (1) (2) (3) (4) Tilarivi on jaettu segmentteihin ja se sisältää seuraavat tiedot: (1) valittu hitsausmenetelmä (2) valittu käyttötila (3) valittu hitsausohjelma (materiaali, suojakaasu ja langan halkaisija) (4) kellonaika ja päivämäärä Mikäli valittu hitsausmenetelmä ei sovellu valittuun hitsausohjelmaan, ilmestyy segmentissä (1) hitsausmenetelmän yläpuolella varoitusmerkki: Jos virheilmoitusta ei kuitata, kyseinen virheilmoitus ilmestyy tilariville. 34

34 Asennus ja käyttöönotto

35 DE Vähimmäislaitevaatimukset Yleistä Käytettävästä hitsausmenetelmästä riippuen seuraavat vähimmäislaitevaatimukset virtalähteelle. MIG/MAG - hitsaus - - virtalähde maakaapeli kaasujäähdytys - MIG/MAG-hitsauspoltin, kaasujäähdys - suojakaasuliitäntä - langansyöttö - poltinkaapeli - hitsauslanka MIG/MAG - - virtalähde hitsaus - jäähdytin vesijäähdytys - maakaapeli - MIG/MAG-hitsauspoltin, vesijäähdytys - suojakaasuliitäntä - langansyöttö - poltinkaapeli - hitsauslanka 37

36 Ennen asennusta ja käyttöönottoa Turvallisuus VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet Tarkoituksenmukainen käyttö Laite on tarkoitettu yksinomaan MIG/MAG-hitsaukseen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muusta tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä. Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluvat myös - käyttöohjeiden lukeminen ja noudattaminen - tarkistus- ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen Laitteen sijoittaminen Virtauslähteen suojausluokka on IP23: - Suojaus estää kiinteitä esineitä (> Ø 12,5 mm) tunkeutumasta laitteeseen. - Roiskevesisuoja (60 pystytasosta) IP23-suojattu laite soveltuu ulkokäyttöön, muttei sovellu käytettäväksi vesisateessa. VAROITUS! Laite voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Laite, korokkeet ja kuljetusvaunut tulee asettaa tasaiselle ja kiinteälle alustalle. Tuuletuskanava on turvallisuuden kannalta tärkeä komponentti. Laitteen sijoituksessa tulee varmistaa jäähdytysilman esteetön virtaus laitteen etu- ja takasivuilla. Aukkoihin ei saa joutua sähköä johtavaa pölyä (esim. hiomapöly). Virransyöttö - Laitteen tarvitsema verkkojännite on merkitty arvokilpeen. - Mikäli laitetta ei ole varustettu verkkokaapelilla tai -pistokkeella, ne on asennettava maakohtaisten määräysten mukaisesti sähköalan ammattilaisen toimesta. - Tarkemmat tiedot sulakkeista ja verkkokaapelin mitoituksesta löytyvät teknisistä tiedoista. HUOM! Väärin mitoitettu sähköjärjestelmä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Sähkökomponenttien tulee vastata käytössä olevaa verkkojännitettä. 38

37 Generaattorikäyttö Virtalähde soveltuu generaattorikäyttöön. Tarvittavan generaattoritehon mitoitukseen käytetään virtalähteen suurin sallittu näennäisteho S 1max, joka lasketaan seuraavasti: 3-vaihe-laite: S = I x U x 3 1max 1max 1 1-vaihe-laite: S = I x U 1max 1max 1 I 1max ja U 1 löytyvät arvokilvesta tai teknisistä tiedoista. Tarvittava generaattorin näennäisteho S GEN lasketaan seuraavasti: SGEN = S1max x 1,35 Mikäli ei hitsata täydellä teholla, voidaan käyttää pienikin generaattori. Tärkeää! Generaattorin näennäisteho S GEN ei saa olla pienempi kuin virtalähteen suurin sallittu näennäisteho S 1max! Käytettäessä 1-vaihe-laitteita 3-vaihe-generaattoreilla on huomioitava, että generaattorin ilmoitettu näennäisteho jakaantuu useimmiten generaattorin kolmelle vaiheelle. Lisätietoja yksittäisen vaiheen tehosta saa tarvittaessa generaattorin valmistajalta. HUOM! Generaattorin lähtöjännite ei saa ylittää tai alittaa verkkojännitteen toleranssirajaa. Verkkojännitteen toleranssialue löytyy teknisistä tiedoista. Laitekomponentit Seuraavat luvut sisältävät myös tietoja eri laitekomponenteista kuten: - kuljetusvaunu - jäähdyttimet - langansyöttölaitteen kiinnitys - langansyöttölaite - poltinkaapeli - hitsauspoltin - yms. Tarkemmat tiedot laitekomponenttien asennuksesta ja liitännästä löytyvät kunkin komponentin käyttöohjeista. 39

38 Verkkokaapelin liittäminen Yleistä Mikäli virtalähde toimitetaan ilman verkkokaapelia, ennen asennusta on liitettävä verkkojännitettä vastaava verkkokaapeli. Virtalähde on varustettu vedonpoistajalla, joka on tarkoitettu halkaisijaltaan mm kokoisille verkkokaapeleille. Muun kokoisille verkkokaapeleille tarkoitetut vedonpoistajat on mitoitettava vastaavasti. Sallitut jännitteet ja kaapelimitat Virtalähde Verkkojännite Kaapelin halkaisija USA / Kanada * Europa TPS 320i nc 3 x 400 V AWG 12 4G 2,5 mm² 3 x 460 V AWG 14 4G 2,5 mm² TPS 400i nc 3 x 400 V AWG 10 4G 4,0 mm² 3 x 460 V AWG 12 4G 4,0 mm² TPS 500i nc 3 x 400 V AWG 8 4G 4,0 mm² 3 x 460 V AWG 10 4G 4,0 mm² * USA / Kanada: Extra-hard usage AWG = American wire gauge Vedonpoistaja on vastattava tarvittavaa kaapelimittaa. Verkkokaapelin liittäminen VAROITUS! Oikosulku saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Mikäli johdinholkkia ei käytetä, on olemassa oikosulun vaara, joten kaikki PE- ja vaihejohtimet on varustettava johdinholkilla. HUOM! Verkkokaapelin liittännän saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä noudattaen! Tärkeää! PE-johtimen on oltava n. 30 mm pidempi kuin vaihejohtimet. 1 Irrota virtalähteen vasen sivulevy. 2 Löysää peitelevyn 5 TX25 ruuvia ja irrota peitelevy. 3 Kuori verkkokaapeli. 4 Varusta PE-johdin ja vaihejohtimet johdinholkilla. 5 Työnnä verkkokaapeli takaa virtalähteeseen vedonpoistajan läpi. Työnnä verkkokaapeli niin pitkälle, että PE-johdin ja vaihejohtimet voidaan asianmukaisesti liittää sokeripalan liittimiin. 6 Kiinnitä verkkokaapeli isolla tasapää-ruuvimeisselillä vedonpoistajaan. 7 Kiinnitä virtalähteen takalevy 5 TX25 ruuvilla, kiristysmomentti: 3 Nm yläruuveille ja 1,2 Nm alaruuveille. 40

39 FI 8 Liitä PE-johdin ja vaihejohtimet sokeripalan liittimiin: Alimpaan liittimeen liitetään ensin PE-johdin ja siitä ylöspäin vaihejohtimet harma, ruskea ja musta. 9 Kiinnitä virtalähteen vasen sivulevy. 41

40 Käyttöönotto TPS 320i / 400i / 500i Turvallisuus VAROITUS! Sähköisku voi tappaa. Jos laite on asennuksen aikana kytkettynä verkkoon, on olemassa onnettomuusvaara. Laitteeseen liittyviä toimenpiteitä saa suorittaa vain silloin kun: - verkkokytkin on O-asennossa - verkkokaapeli on irrotettu pistokkeesta Yleistä TPS 320i / 400i / 500i virtalähteiden käyttöönottoa kuvaillaan käyttäen manuaalista, vesijäähdytteistä MIG/MAG-sovellusta. 42

41 D E Laitteen kokoonpano Alla oleva kuva esittää laitteen kokoonpanoa. Tarkemmat tiedot työvaiheista löytyvät laitekomponenttien käyttöohjeista

42 Poltinkaapelin vedonpoistajan kiinnitys Vedonpoistajan kiinnitys vaunuun Vedonpoistajan kiinnitys langansyöttölaitteeseen Poltinkaapelin liittäminen HUOM! Kaasujäähdytteisissä laitteissa ei ole jäähdytintä, joten veden liitäntä ei ole tarpeellinen. 1 2 * * Poltinkaapelin liitäntä virtalähteeseen ja jäähdyttimeen Poltinkaapelin liittäminen langansyöttölaitteeseen 44

43 1 1 6 D E Kaasupullon liittäminen VAROITUS! Kaasupullo voi kaatua ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Aseta kaasupullo tasaiselle ja kiinteälle alustalle ja kiinnitä se turvallisesti paikalleen. Noudata kaasupullovalmistajan ohjeita. 3 1 Aseta kaaupullo vaunun pohjalle Kiinnitä kaasupullo remmillä pullon yläosasta (ei kuitenkaan pullon kaulasta). Poista kaasupullon suojakorkki. 7 4 Avaa lyhyesti pullon venttiili poistaaksesi pölyä venttiilin suuaukon ympäriltä. Kiinnitä kaasupullo kuljetusvaunuun 5 Tarkista painesäätimen tiiviste 6 Ruuvaa painesäädin kaasupulloon kiinni ja kiristä. 7 Poltinkaapelin suojakaasuletku liitetään kaasuletkulla painesäätimeen. Maadoitus 1 Työnnä maakaapeli (-)-virtaliittimeen ja lukitse se. 2 Liitä maakaapelin toinen pää hitsauskappaleeseen. 2 45

44 MIG/MAG hitsauspolttimen liittäminen langansyöttölaitteeseen 2 1 Tarkista, että kaikki kaapelit, johdot ja poltinkaapelit ovat ehjät ja asianmukaisesti eristetyt. 2 Avaa langansyöttölaitteen kansi. Avaa langansyötön kiristysvipu. 4 * 4 Oikein varustettu hitsauspoltin työnnetään edestä ja merkki ylöspäin langansyöttölaitteen poltinliittimeen. 5 Sulje langansyöttölaitteen kiristysvipu. * Vesijäähdytteiset hitauspolttimet: 6 Liitä jäähdytysnesteen menoletku sille tarkoitettuun liittimeen (sininen). 7 Liitä jäähdytysnesteen paluuletku sille tarkoitettuun liittimeen (punainen). 8 Sulje langansyöttölaitteen kansi. 9 Tarkista, että kaikki liitännät on tehty kunnolla. 46

45 FI Muut toimenpiteet Suorita seuraavat toimenpiteet langansyöttölaitteen käyttöohjeiden mukaisesti: 1 Aseta syöttöpyörät paikoilleen. 2 Aseta lankakela tai adaperillinen lankakela paikoilleen. Syötä lanka. 4 Säädä syöttöpyörän puristuspaine. 5 Säädä jarru. 47

46 48

47 Hitsaus

48 MIG/MAG-käyttötilat Yleistä VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet. Asetukseen, säätöalueeseen ja mittayksikköihin liittyviä tietoja löytyy asetusvalikosta. Symbolit ja lyhenteet Paina polttimen liipaisinta Pidä liipaisinta painettuna Päästä liipaisin GPr Kaasun esivirtausaika I-S Aloitusvirta: hitsauksen alussa perusaine kuumenee nopeasti suuresta lämpöhävikistä huolimatta SL Virranlasku: aloitusvirta laskee tasaisesti hitsausvirran tasoon ja hitsausvirta lopetusvirran tasoon I Hitsausvirta: hitsauskessa käytettävä virta I-E Lopetusvirta: estetään ylikuumeneminen hitsauksen lopussa sekä hitsipalon laskeminen. GPo Kaasun jälkivirtausaika 51

49 + + 2-tahti 2-tahti-toiminto sopii - silloitushitsaukseen - lyhyiden palkojen hitsaamiseen - automaatti- ja robottihitsaukseen + I GPr I GPo t 4-tahti 4-tahti-toiminto sopii pitkien palkojen hitsaamiseen. I GPr I GPo t 52

50 D E Erikois 4-tahti Erikois 4-tahti toiminto on tarkoitettu alumiinin hitsaukseen. Erityisesti alumiinin hitsaukseen sovitetulla hitsausvirralla varmistetaan hyvä lopputulos. + + I GPr I-S SL I SL I-E GPo t 53

51 MIG/MAG-hitsaus Turvallisuus VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet. VAROITUS! Sähköisku voi tappaa. Jos laite on asennuksen aikana kytkettynä sähköverkkoon, on olemassa onnettomuusvaara. Laitteeseen liittyviä toimenpiteitä saa suorittaa vain silloin kun: - virtakytkin on O-asennossa - syöttökaapeli on irrotettu pistokkeesta. MIG/MAG-hitsaus Tässä luvussa esitetään seuraavat vaiheet: - Virtalähteen päälle kytkeminen - Hitsausmenetelmän ja käyttötilan valinta - Lisäaineen valinta - Hitsaus- ja prosessiparametrien asetus - Suojakaasunasetus - MIG/MAG-hitsaus HUOM! Käytettäessä jäähdytintä on noudatettava jäähdyttimen käyttö- ja turvallisuusohjeita. Virtalähteen päälle kytkeminen 1 Liitä verkkokaapeli. 2 Kytke virtakytkin I-asentoon. Hitsauslaitteeseen integroitu jäähdytin käynnistyy. 54

52 DE Hitsausmenetelmän ja käyttötilan asettaminen Hitsausmenetelmän asettaminen AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Hitsausmenetelmä. 2 Napsauta oikeassa palkissa painiketta Menetelmä. Näytölle ilmestyvät käytettävissä olevat hitsausmenetelmät: - Synerginen MIG/MAG pulssihitsaus - MIG/MAG Standard-Synergic hitsaus 3 Valitse hitsausmenetelmä. Käyttötilan asettaminen AlMg Napsauta oikeassa palkissa painiketta Käyttötila. 55

53 Näytölle ilmestyvät käytettävissä olevat käyttötilat: - 2-tahti - 4-tahti - Erikois 4-tahti 5 Valitse käyttötila. Lisäaineen valinta AlMg 5 AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Hitsausmenetelmä. 2 Napsauta oikeassa palkissa painiketta Lisäaine. Näytölle ilmestyvät käytettävissä olevat lisäaineet. 3 Napsauta painiketta Materiaaliasetusten muokkaus. Assistentti siirtyy ensimmäiseen vaiheeseen: 56

54 FI AlMg 5 AlMg 5 4 AlSi Valitse lisäaine pyörittämällä säätörengasta. 5 Napsauta painiketta Seuraava tai paina säätörengasta. Lisäaine-assistentti siirtyy seuraavaan vaiheeseen: AlMg 5 AlMg Valitse langan halkaisija pyörittämällä säätörengasta. 7 Napsauta painiketta Seuraava tai paina säätörengasta. Lisäaine-assistentti siirtyy seuraavaan vaiheeseen: 57

55 AlMg 5 AlMg Valitse suojakaasu pyörittämällä säätörengasta. 9 Napsauta painiketta Seuraava tai paina säätörengasta. 9 Vahvistus ilmestyy näytölle: AlMg 5 AlMg Napsauta painiketta Tallenna tai paina säätörengasta. Asetettu hitsausohjelma tallennetaan ja näytölle ilmestyvät käyettävissä olevat lisäaineet. 58

56 DE Hitsaus- ja prosessiparametrien asettaminen Hitsausparametrien asettaminen AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Hitsaus. 2 Valitse hitsausparametri pyörittämällä säätörengasta. 3 Valitse parametri painamalla säätörengasta. Parametriarvo näkyy vaakasuorassa palkissa: 4 esim. parametri langansyöttö Valittu parametri on nyt säädettävissä. 4 Säädä parametri pyörittämällä säätörengasta. Parametrin arvo tallennetaan välittömästi. Jos synergisessä hitsauksessa muutetaan parametrit langansyöttö, levyn vahvuus hitsausvirta tai hitsausjännite, muut parametrit säätyvät automaattisesti. 5 Hitsausparametri-valikkoon pääsee painamalla säätörengasta. 59

57 Prosessiparametrien asettaminen AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Prosessiparametrit. Käytettävissä olevat prosessiparametrit tulevat näkyviin. 7 Valitse prosessiparametriryhmä Hitsauksen aloitus/lopetus: - Aloitusvirta - Aloitus Valokaaren pituuden korjaus - Slope 1 - Slope 2 - Lopetusvirta - Lopetus Valokaaren pituuden korjaus - Langan takaisinveto Suojakaasu-asetus: - Kaasun esivirtaus - Kaasun jälkivirtaus Prosessinohjaus - Tunkeuman hallinta Vastuksen ja induktanssin sovittaminen Komponentit - Jäähdytin käyttötila - Suodatusaika virtausvahti - Langansyöttönopeus 8 Valitse haluttu parametri pyörittämällä säätörengasta. 9 Paina säätörengasta. 10 Säädä parametri pyörittämällä säätörengasta. 11 Tallenna muutettu parametri painamalla säätörengasta. 60

58 DE Suojakaasu 1 Avaa kaasupullon venttiili. 2 Paina kaasunvirtaustesti-painiketta. Kaasun virtaus käynnistyy. 3 Kierrä painesäätimen alapuolella olevaa ruuvia, kunnes manometrissa näkyy oikea suojakaasun määrä. 4 Paina kaasunvirtaustestipainiketta. MIG/MAG hitsaus AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Hitsaus. VAROITUS! Sähköisku ja polttimesta tuleva lanka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Kun käytät poltinta - pidä sitä itsestäsi poispäin, - älä osoita poltinta muita ihmisiä kohti, - varmista, että lankaelektrodi ei kosketa sähköä johtavia tai maadoitettuja osia (esim. kotelo, yms.). 2 Paina polttimen liipaisinta ja aloita hitsaus. Jokaisen hitsaustapahtuman jälkeen tallennetaan käytössä olevat hitsausvirran, hitsausjännitteen ja langansyöttönopeuden arvot, näytöllä näkyy teksti HOLD. HUOM! Säädettyjä hitsausparametreja (esim. langansyöttölaitteesta tai kaukosäätimestä) ei voida muuttaa esim. virtalähteen ohjauspaneelista. 61

59 Hitsausparametrit Synerginen MIG/MAG pulssihitsaus Hitsaus-painikkeen kautta voidaan asettaa seuraavat synergisen MIG/MAG pulssihitsauksen parametrit: Virta 1) Yksikkö Säätöalue A riippuu valitusta hitsausmenetelmästä ja -ohjelmasta Ennen hitsauksen aloitusta asetetuista parametreista laskettu ohjearvo tulee automaattisesti näkyviin. Hitsauksen aikana näytetään todellinen arvo. Jännite 1) Yksikkö Säätöalue V riippuu valitusta hitsausmenetelmästä ja -ohjelmasta Ennen hitsauksen aloitusta asetetuista parametreista laskettu ohjearvo tulee automaattisesti näkyviin. Hitsauksen aikana näytetään todellinen arvo. Levyn vahvuus 1) Yksikkö mm Säätöalue 0,1-30,0 mm 2) Langansyöttönopeus 1) Yksikkö m/min ipm. Säätöalue 0,5 - max. 2) 19,69 - max 2) Valokaaren pituuden korjaus Säätöalue Tehdasasetus 0 - lyhyempi valokaari 0 keskipitkä valokaari + pidempi valokaari Huippuvirran säätö / kaarivoiman korjaus Säätöalue Tehdasasetus 0 - pieni irrotusteho 0 keskivälillä oleva irrotusteho + suuri irrotusteho 62

60 DE MIG/ MAG Standard- Synergic hitsaus Hitsaus-painikkeen kautta voidaan asettaa seuraavat MIG/MAG Standard-Synergic hitsauksen parametrit: Virta 1) Yksikkö Säätöalue A riippuu valitusta hitsausmenetelmästä ja -ohjelmasta Ennen hitsauksen aloitusta asetetuista parametreista laskettu ohjearvo tulee automaattisesti näkyviin. Hitsauksen aikana näytetään todellinen arvo. Jännite 1) Yksikkö Säätöalue V riippuu valitusta hitsausmenetelmästä ja -ohjelmasta Ennen hitsauksen aloitusta asetetuista parametreista laskettu ohjearvo tulee automaattisesti näkyviin. Hitsauksen aikana näytetään todellinen arvo. Levyn vahvuus 1) Yksikkö mm in. Säätöalue 0,1-30,0 mm 2) 0,004-1,18 2) Langansyöttönopeus 1) kovemman ja vakaamman valokaaren aikaansaamiseksi Yksikkö m/min ipm. Säätöalue 0,5 - max. 2) 19,69 - max 2) Valokaaren pituuden korjaus Säätöalue Tehdasasetus 0 - lyhyempi valokaari 0 keskipitkä valokaari + pidempi valokaari Huippuvirran säätö / kaarivoiman korjaus Vaikutetaan oikosulkuvirtaan metallisulan siirtyessä hitsisulaan Säätöalue Tehdasasetus 0 - kovempi ja vakaampi valokaari 0 keskivälillä oleva valokaari + pehmeä ja vähäroiskeinen valokaari 63

61 Alaindeksien 1) Synerginen toiminto selitys Muuttamalla yhtä parametria muutkin parametrit säätyvät automaattisesti synergisen toiminnon ansiosta. Todellinen säätöalue riippuu käytetystä virtalähteestä ja langansyöttölaitteesta sekä hitsausohjelmasta. 2) Todellinen säätöalue riippuu valitusta hitsausohjelmasta. 3) Suurin arvo riippuu käytetystä langansyöttölaitteesta. 64

62 DE Prosessiparametrit Valikko Prosessiparametrit sisältää seuraavat vaihtoehdot: - Hitsauksen aloitus/lopetus - Suojakaasun asetus - Prosessinohjaus - Vastuksen ja induktanssin sovittaminen - Komponentit Hitsauksen aloitus / lopetus Seuraavat prosessiparametrit ovat käytettävissä hitsauksen aloitukseen ja lopetukseen: Aloitusvirta Aloitusvirran asettamiseen MIG/MAG-hitsauskessa (esim. alumiinihitsauksessa) Yksikkö % (hitsausvirrasta) Säätöalue Tehdasasetus 135 Aloitus Valokaaren pituuden korjaus Yksikkö % (hitsausjännitteestä) Säätöalue Tehdasasetus 0 - lyhyempi Valokaari 0 keskipitkä valokaari + pidempi valokaari 65

63 Slope 1 Asetetaan aika, jonka kuluessa aloitusvirta laskee tai nousee hitsausvirran tasoon. Yksikkö Säätöalue 0-9,9 Tehdasasetus 1 s Slope 2 Asetetaan aika, jonka kuluessa hitsausvirta laskee tai nousee lopetusvirran tasoon. Yksikkö Säätöalue 0-9,9 Tehdasasetus 1 Lopetusvirta s a) estetään ylikuumeneminen hitsauksen lopussa ja b) kraaterin täyttäminen Yksikkö Säätöalue Tehdasasetus 50 % (hitsausvirrasta) Lopetus Valokaaren pituuden korjaus Yksikkö Säätöalue Tehdasasetus 0 % (hitsausjännitteestä) - lyhytempi valokaari 0 keskipitkä valokaari + pidempi valokaari Langan takaisinveto Riippuu hitsauspolttimen varustuksesta. Yksikkö - Säätöalue 0-10 Tehdasasetus 0 66

64 DE Suojakaasun asetus Suojakaasun asetukseen on käytettävissä seuraavat prosessiparametrit: Kaasun esivirtausaika Asetetaan suojakaasun esivirtausaika ennen valokaaren syttymistä. Yksikkö Säätöalue 0-9,9 Tehdasasetus 0,1 s Kaasun jälkivirtausaika Asetetaan suojakaasun jälkivirtausaika valokaaren sammuttua. Yksikkö s Säätöalue 0-9,9 Tehdasasetus 0,5 Prosessinohjaus Prosessinohjaukseen on käytettävissä seuraavat prosessiparametrit: Tunkeuman hallinta Asetetaan langansyöttönopeuden suurin sallittu muutos pitääkseen tunkeumaa vakaana tai tasaisena, kun vapaalangan pituus vaihtelee. Parametri on käytettävissä vain virtalähteen PMC (Puls Multi Control) toiminnon ollessa aktivoituneena. Yksikkö m/min Säätöalue off / 0; 0,1-10,0 Tehdasasetus off / 0 R/L-sovittaminen Hitsauspiirin vastus (R) ja induktanssi (L) sovitetaan, kun jokin seuraavista laitekomponenteista muutetaan: - poltinkaapelit - yhdyskaapelit - maakapeli, hitsauskaapeli - langansyöttölaite - hitsauspoltin, elektrodin pidike - PushPull-yksikkö HUOM! Vastus ja induktanssi on kuhunkin hitsausmenetelmään sovitettava erikseen. 67

65 Vastuksen ja induktanssin sovittaminen: AlMg Napsauta vasemmassa palkissa painiketta Prosessiparametrit. 2 Valitse R/L-sovittaminen. Näytölle ilmestyvät hitsauspiirin induktanssin ja vastuksen todelliset arvot: AlMg 5 1,7 4,0 3 3 Napsauta painiketta Seuraava (tai paina säätörengasta tai polttimen liipaisinta). Assistentti siirtyy seuraavaan vaiheeseen: 68

66 DE AlMg 5 4 Noudata näytöllä olevia ohjeita. 5 Tärkeää! Hitsattavan kappaleen pinnan on oltava puhdas ennen kuin kiinnitetään maadoituspuristin. 5 Napsauta Seuraava-painiketta. (tai paina säätörengasta tai polttimen liipaisinta). Assistentti siirtyy kolmanteen vaiheeseen: AlMg 5 6 Noudata näytöllä olevia ohjeita. 7 Napsauta Seuraava-painiketta (tai paina säätörengasta tai polttimen liipaisinta). 7 Assistentti siirtyy neljänteen vaiheeseen: 69

67 AlMg 5 8 Noudata näytöllä olevia ohjeita. 9 Paina polttimen liipaisinta (tai Seuraava-painiketta tai säätörengasta). 9 Onnistuneen mittauksen jälkeen todelliset arvot tulevat näkyviin: AlMg 5 > Der R/L-Abgleich wurde erfolgreich durchgeführt. Um den Wizard zur beenden, Beenden drücken. Werte: R = 1,3 mohm (vor Abgleich: 1,7 mohm) L = 5,0 µh (vor Abgleich: 4,0 µh ) Napsauta Lopetus-painiketta (tai paina säätörengasta). 70

68 DE Prosessiparametrit komponenteille Seuraavat prosessiparametrit ovat käytettävissä hitsauslaitteen laitekomponenteille: Jäähdytin käyttötila Kytketään jäähdytin pois tai päälle tai automaattikäyttö. Säätöalue Tehdasasetus eco / auto / on / off (jäähdyttimestä riippuen) auto Suodatusaika virtausvahti Asetetaan aika, jonka kuluessa annetaan ilmoitus virtausvahdin reagoitua. Yksikkö s Säätöalue 5-25 Tehdasasetus 5 Langansyöttöaika Asetetaan nopeus, jolla lanka syötetään poltinkaapeliin. Yksikkö m/min Säätöalue min. - max. Tehdasasetus - 71

69 72

70 Esiasetukset

71 DE Esiasetukset Yleistä HUOM! Ohjelmaversiosta riippuen koneessasi olevia toimintoja ei välttämättä ole kuvailtu sellaisenaan tässä käyttöohjeessa. Jotkut toiminnoista saattavat poiketa käyttöohjeesta. Säätimien toimintaperiaate on kuitenkin samanlainen kuin tässä kuvailtu. VAROITUS! Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vakavia aineellisia vahinkoja. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt: - nämä käyttöohjeet - laitekomponenttien käyttöohjeet ja erityisesti niiden sisältämät turvallisuusohjeet. Esiasetukset-valikko sisältää seuraavat vaihtoehdot: - Kieli - Tiedot 75

72 Kieliasetukset AlMg Napsauta vasemmassa palkissa Esiasetukset-painiketta. 2 Valitse Kieli. Näytölle ilmestyvät käytettävissä olevat kielet. 3 3 Valitse kieli. 4 Valittu kieli merkitään rastilla. 4 Kielivalikosta poistutaan napsauttamalla painiketta OK. Hitsausparametrit näytetään valitussa kielessä. 76

73 Vianetsintä ja huolto

74 DE Vianetsintä, viankorjaus Yleistä Virtalähteet on varustettu älykkäällä turvallisuusjärjestelmällä, joka toimii lähes kokonaan ilman sulakkeita. Häiriön korjauksen jälkeen virtalähdettä voidaan taas käyttää normaalisti. Mahdolliset häiriöt, varoitukset tai tilailmoitukset näytetään dialogimuodossa. Turvallisuus VAROITUS! Sähköisku voi tappaa. Ennen laitteen avaamista - virtakytkin on käännetty O-asentoon, - laite on irrotettu verkosta, - laitteen päälle kytkeytyminen on estetty, - varmistetaan mittauslaitteella, että sähköosat (esim. kondensaattori) ovat jännitteettömiä. VAROITUS! Huonosti asetettu suojamaa voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Suojamaaliittimen kiinnitysruuveja ei saa vaihtaa ruuveihin, jotka eivät ole maadoitettuja. Vikatilanteet virtalähde Virtalähde ei toimi Virta on kytketty päälle, mutta valot eivät syty Vika: Virransyötössä on katkos, pistoke ei ole seinärasiassa Korjaus: Tarkista, onko verkkokaapeli kytketty Vika: Pistorasia tai pistoke viallinen Korjaus: Vaihda vialliset osat Vika: Korjaus: Sulake on palanut Vaihda sulake Ei hitsausvirtaa Virta on kytketty päälle, ylikuumenemisvalo pala Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Laite on ylikuormitettu, käyttöaika ylitetty Älä käytä laitetta liian pitkään Termostaatti on sammuttanut laitteen Odota, kunnes laite on jäähtynyt ja alkaa automaattisesti käynnistyä Tuuletus ei toimi Tarkista, että tuuletuskanavat ovat auki Tuuletin ei toimi Vaihda uusi tuuletin tilalle (huolto) 79

75 Ei hitsausvirtaa Virta kytketty päälle ja valot palavat Vika: Korjaus: Maadoitus ei toimi Tarkista maakaapelin ja puristimen napaisuus Vika: Korjaus: Hitsauspolttimen virtakaapeli poikki Vaihda poltin Hitsauslaite ei toimi, vaikka polttimen liipaisinta painetaan Virta kytketty päälle ja valot palavat Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Ohjauspistoke ei ole kytketty Kytke ohjauspistoke Poltinkaapeli tai sen ohjauskaapeli viallinen Vaihda poltin Vika: Korjaus: Ei suojakaasua Kaikki muut toiminnot käytössä Hitsauspolttimen virtakaapeli viallinen tai väärin kytketty Tarkista poltinkaapeli Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Suojakaasupullo tyhjä Vaihda kaasupullo Paineensäädin rikki Vaihda paineensäädin Kaasuletku on irti, rikki tai vuotaa Kiinnitä / vaihda kaasuletku Hitsauspoltin rikki Vaihda hitsauspoltin Vika: Magneettiventtiili viallinen Korjaus: Vaihda magneettiventtiili Huonot hitsausominaisuudet Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Väärät hitsausparametrit Tarkista asetukset Maadoitus ei toimi Tarkista maadoitusliitin Ei tai liian vähän suojakaasua Tarkista, paineensäädin, kaasuletku, magneettiventtili, hitsauspolttimen kaasuliitäntä, yms. 80

76 D E Vika: Korjaus: Hitsauspoltin vuotaa Vaihda hitsauspoltin Vika: Korjaus: Väärä tai kulunut kosketusputki Vaihda kosketusputki Vika: Korjaus: Langalla väärä metallisekoitus tai halkaisija Tarkista lanka, tarkista perusaineen hitsattavuus Vika: Korjaus: Suojakaasu ei sovellu langalle Käytä sopivaa suojakaasua Epätasainen langansyöttönopeus Vika: Korjaus: Liian voimakas jarrutus Löysää jarru Vika: Korjaus: Kosketusputken aukko liian pieni Käytä sopivaa kosketusputkea Vika: Korjaus: Draht-Führungsseele im Schweißbrenner defekt Draht-Führungsseele auf Knicke, Verschmutzung, etc. prüfen Vika: Korjaus: Syöttöpyörät eivät sovellu langalle Käytä sopivia syöttöpyöriä Vika: Korjaus: Syöttöpyörien väärä puristuspaine Säädä puristuspaine Ongelmat langansyötössä pitkillä poltinkaapeleilla varustetut sovellukset Vika: kaapelit huonosti vedetty Korjaus: kaapelit vedetään mahdollisimman suoraan, ei mutkalle Hitsauspoltin kuumenee liikaa Vika: Korjaus: Hitsauspolttimen teho ei sovi ko. hitsaukseen Älä ylitä max. käyttöaikaa ja kuormitusrajoja Vika: Korjaus: Vain vesijäähdytteisissä koneissa: jäähdytysveden virtaama liian pieni Tarkista veden pinta, virtaama, yms. 81

77 Huolto, kunnossapito ja käytöstä poistaminen Yleistä Normaalissa käytössä oleva hitsauslaite ei vaadi paljoakaan huoltoa ja kunnossapitoa. Laitteen pitkän käyttöiän varmistamiseksi määrätyt seikat on kuitenkin otettava huomioon. Turvallisuus VAROITUS! Sähköisku voi tappaa. Ennen koneen avaamista: - käännä virtakytkin O-asentoon - irrota verkkokaapeli seinärasiasta - aseta laitteeseen varoituskyltti, jottei kukaan kytke vahingossa virtaa päälle - varmista mittauslaitteella, että laitteessa ei ole jännitevarauksia (esim. kondensaattoreissa), jotka voivat purkautua. Päivittäin - Tarkista virtakaapeli ja pistoke, hitsauspoltin, poltinkaapeli ja maadoitus. - Tarkista, että laitteen ympärille jää 0,5 m tilaa esteetöntä ilmankiertoa varten. HUOM! Tuuletusaukkoja ei saa peittää kokonaan eikä osittain. 2 kk välein - Puhdista jäähdytyksen ilmansuodatin 6 kk välein HUOM! Elektroniset osat voivat rikkoontua. Älä puhalla liian läheltä. - Avaa laite. Puhalla kuivalla paineilmalla pölyt pois laitteen sisältä. Jos pölyä on paljon, puhdista myös ilmakanavat. Laiteohjelmiston päivitys Tärkeää! Päivitykseen tarvitaan tietokone tai kannettava tietokone, joka liitetään Ethernetin kautta virtalähteeseen. 1 Lataa päivitykset (esim. Fronius DownloadCenterista). Tiedoston muoto: rootx.x.xx-svnxxxx-official.ffw 2 Muodosta Ethernet-yhteys PC:n / kannettavan tietokoneen ja virtalähteen välille. 3 Lataa päivitys virtalähteelle. Käytöstä poistaminen Hävitä käytetyt osat kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä noudattaen. 82

78 Liitteet

79 DE Tekniset tiedot Eri syöttöjännitteillä Jos virtalähde toimii poikkeavalla jännitteellä, arvokilven tiedot ovat voimassa. toimivat laitteet Laitteet, joiden suurin sallittu syöttöjännite on 460 V: Mikäli syöttöjännite ylittää 400 V, on käytettävä sopiva verkkopistoke tai laite on liitettävä suoraan verkkoon. 85

80 TPS 320i Verkkojännite (U1) 3x 400 V Max.sähköverkon tehokkain saanti (I 1eff ) Max. sähköverkon saanti (I 1max ) Verkkosulake 12,3 A 19,4 A 35 A hidas Verkkojännite-toleranssi +/- 15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max (liittymiskohta) 1 Suositus vikavirtasuojakytkin 95 mohm Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG Puikkoelektrodi A A Hitsausvirta 10 min / 40 C 40 % 60% 100 % Lähtöjännite (ominaisuuskäyrä U2) MIG / MAG Puikkoelektrodi Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 320 A 260 A 240 A 14,2-30,0 V 20,4-32,8 V 73 V Suojausluokka IP 23 Jäähdy tys AF Ylijännite-luokka Likaantumisaste (IEC60664) 3 EMC päästöluokka Turvamerkinnät Mitat p x l x k Paino III B S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 35,0 kg 77,16 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7,0 bar 101,49 psi Original Fronius Melupäästö max. (LWA) - 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 86

81 TPS 320i nc Verkkojännite (U1) 3 x 380 V 400 V 460 V Max.sähköverkon tehokkain saanti (I1eff) 12,7 A 12,3 A 11,4 A Max. sähköverkon saanti (I1max) 20,1 A 19,4 A 18,0 A Verkkosulake 35 A hidas Verkkojännite-toleranssi +/- 15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max (liittymiskohta) 1 95 mohm Suositus vikavirtasuojakytkin Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG Puikkoelektrodi A A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % U1 = V 320 A 260 A 240 A Lähtöjännite (ominaisuuskäyrä U2) MIG / MAG 14,2-30,0 V Puikkoelektrodi 20,4-32,8 V Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 3 x 380 V 400 V 460 V 69 V 73 V 84 V Suojausluokka IP 23 Jäähdytys Ylijännite-luokka Likaantumisaste (IEC60664) 3 EMC päästöluokka Turvamerkinnät Mitat p x l x k Paino AF III B S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 35,0 kg 77,16 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7,0 bar 101,49 psi Original Fronius Melupäästö max. (LWA) - 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 87

82 TPS 400i Verkkojännite (U1) 3 x 400 V Max.sähköverkon tehokkain saanti (I1eff) Max. sähköverkon saanti Verkkosulake (I ) 1max 15,9 A 25,1 A 35 A hidas Verkkojännite-toleranssi +/- 15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max (liittymiskohta) 1 Suositus vikavirtasuojakytkin 92 mohm Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG Puikkoelektrodi A A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % Lähtöjännite (ominaisuuskäyrä U2) MIG / MAG Puikkoelektrodi Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 400 A 360 A 320 A 14,2-34,0 V 20,4-36,0 V 73 V Suojausluokka IP 23 Jäähdy tys AF Ylijännite-luokka Likaantumisaste (IEC60664) 3 EMC päästöluokka Turvamerkinnät Mitat p x l x k Paino III B S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 36,5 kg 80,47 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7,0 bar 101,49 psi Original Fronius Melupäästö max. (LWA) - 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 88

83 D E TPS 400i nc Verkkojännite (U1) 3 x 380 V 400 V 460 V Max.sähköverkon tehokkain saanti (I1eff) 16,5 A 15,9 A 14,6 A Max. sähköverkon saanti (I1max) 26,1 A 25,1 A 23,5 A Verkkosulake 35 A hidas Verkkojännite-toleranssi +/- 15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Zmax (liittymiskohta) 1) 95 mohm Suositus vikavirtasuojakytkin Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG Puikkoelektrodi A A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % U1 = V 400 A 360 A 320 A Lähtöjännite (ominaisuuskäyrä U2) MIG / MAG Puikkoelektrodi 14,2-34,0 V 20,4-36,0 V Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 3 x 380 V 400 V 460 V 68 V 73 V 83 V Suojausluokka IP 23 Jäähdytys Ylijännite-luokka Likaantumisaste (IEC60664) 3 EMC päästöluokka Turvamerkinnät Mitat p x l x k Paino AF III B S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 36,5 kg 80,47 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7,0 bar 101,49 psi Original Fronius Melupäästö max. (LWA) - 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 89

84 TPS 500i Verkkojännite (U1) 3 x 400 V Max.sähköverkon tehokkain saanti (I1eff) Max. sähköverkon saanti Verkkosulake (I ) 1max 23,7 A 37,5 A 35 A hidas Verkkojännite-toleranssi +/- 15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max (liittymiskohta) 1 Suositus vikavirtasuojakytkin 40 mohm Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG Puikkoelektrodi A A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % Lähtöjännite (ominaisuuskäyrä U2) MIG / MAG Puikkoelektrodi Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 500 A 430 A 360 A 14,2-39,0 V 20,4-40,0 V 71 V Suojausluokka IP 23 Jäähdy tys AF Ylijännite-luokka Likaantumisaste (IEC60664) 3 EMC päästöluokka Turvamerkinnät Mitat p x l x k Paino III B S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 38 kg 83,8 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7,0 bar 101,49 psi Original Fronius Melupäästö max. (LWA) - 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 90

85 D E TPS 500i nc Verkkojännite (U1) 3 x 380 V 400 V 460 V Max.sähköverkon tehokkain saanti (I1eff) 24,5 A 23,7 A 21,9 A Max. sähköverkon saanti (I1max) 38,8 A 37,5 A 34,7 A Verkkosulake 35 A hidas Verkkojännite-toleranssi - 10 / + 15 % Verkkotaajuus 50 / 60 Hz Cos Phi (1) 0,99 Max. impendanssi Z max (liittymiskohta) 1 40 mohm Suositus vikavirtasuojakytkin Tyyppi B Hitsausvirta-alue (I2) MIG / MAG Puikkoelektrodi A A Hitsausvirta 10 min / 40 C (104 F) 40 % 60% 100 % U1 = V 320 A 260 A 240 A Lähtöjännite (ominaisuuskäyrä U2) MIG / MAG 14,2-30,0 V Puikkoelektrodi Tyhjäkäyntijännite (U0 peak / U0 r.m.s) 20,4-32,8 V 82 V Suojausluokka IP 23 Jäähdytys Ylijännite-luokka Likaantumisaste (IEC60664) 3 EMC päästöluokka Turvamerkinnät Mitat p x l x k Paino AF III B S, CE 706 x 300 x 510 mm 27,8 x 11,8 x 20,1 in. 36,7 kg 80,9 lb. Max. suojakaasupaine Jäähdytysaine 7,0 bar 101,49 psi Original Fronius Melupäästö max. (LWA) - 1) Liittymiskohta julkisessa verkossa 230 / 400 V, 50 Hz 91

86 Varaosaluettelo: TPS 320i / 400i / 500i TPS 320i 4,075,172 TPS 320i /nc 4,075,172,800 TPS 320i /MV/nc 4,075,172,830 TPS 320i /600V/nc 4,075,172,970 TPS 320i Pulse 4,075,178 TPS 320i Pulse /nc 4,075,178,830 TPS 320i Pulse /MV/nc 4,075,178,800 TPS 320i Pulse /600V/nc 4,075,178,970 TPS 400i 4,075,174 TPS 400i /nc 4,075,174,800 TPS 400i /MV/nc 4,075,174,830 TPS 400i /600V/nc 4,075,174,970 TPS 400i Pulse 4,075,179 TPS 400i Pulse /nc 4,075,179,800 TPS 400i Pulse /MV/nc 4,075,179,830 TPS 400i Pulse /600V/nc 4,075,179,970 TPS 500i 4,075,176 TPS 500i /nc 4,075,176,800 TPS 500i /MV/nc 4,075,176,830 TPS 500i /600V/nc 4,075,176,970 TPS 500i Pulse 4,075,180 TPS 500i Pulse /nc 4,075,180,800 TPS 500i Pulse /MV/nc 4,075,180,830 TPS 500i Pulse /600V/nc 4,075,180,970 92

87 INTELLIGEN T REVOLUT IO TPS N M 4x12 42,0407, ,0405,0905 M 4x30 42,0407,0146 M 5x12 42,0407,0664 M 5x14 42,0407,0726 M 5x17,5 42,0407,0733 M 5x30 42,0407,0488 M 5x55 42,0407, ,0201, ,0201, ,0409,3376 TPS 320i 42,0409,3377 TPS 400i 42,0409,3375 TPS 500i 42,0405,0691 BU2,0201, ,0405, ,0200, ,0010, ,0405, ,0405, ,0405, ,0200, ,0004,0987 4,071,177,Z (ELC5000CAN) 4,071,178,Z (ELC5000) 42,0405, ,0001, ,0405, nc 42,0300, ,0405, ,0405, ,0405, ,0405,0861 4,071,391,Z (RP5000CAN) 41,0009,0306 4,071,267,Z (RP5000) 33,0024, ,0004, ,0004, ,0300, ,0405,0876 4,071,166,Z MCU-RJ45 42,0001,4042 (BPS i/400i) 4,071,168,Z 42,0409,0007- nc (BPS i) 42,0409, ,0300, ,0002, ,0004,4354 USB-MCU 43,0004,4340 Enco-MCU 42,0405, ,0405, ,0405, ,0010, ,0001,1138 (320i/400i) 43,0006, ,0010,0403 (500i) 42,0405, ,0004, ,0405, ,0405, ,0010, ,0405, ,0405, ,0002,0456 4,071,200,Z (NT241) 42,0405, ,0002, ,0405,1076 4,071,262,Z 42,0406, ,0001, ,0001,3363,Z 42,0407, ,0409, ,0003, ,0300, ,0001, ,0003, ,0003, ,0405,0849 4,071,195,Z (SMB5000) 43,0001, ,0405, ,0001,3380 (320i) 43,0001, ,0001,3362 (400i/500i) 43,0001,3391 (320i MV) 43,0001,3390 (500i MV) 43,0004,4399 SMB-MCU 4,071,186,Z (NT601)

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC S U O M I Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 2 AC-DC Wallius Hitsauskoneet Oy Muurlantie 51 2513 MUURLA Puh (2) 728 Fax (2) 728 4 e-mail wallius@wallius.com www.wallius.com Tämä ohje on erottamaton

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet... 5 1.1 Yleistä... 5 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

VIO 300 D. Käyttöohje. 09.09 V 2.1.x ERBE

VIO 300 D. Käyttöohje. 09.09 V 2.1.x ERBE VIO 3 D Käyttöohje 9.9 V 2.1.x ERBE VIO 3 D Käyttöohje Peter Mock Tekninen toimittaja Puh.: + 49 7 71 75 52 37 Sähköposti: pmock@erbe-med.de Toivon, että tämä käyttöohje helpottaa työtäsi ja auttaa käyttämään

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnossa

Autoalan perustutkinnossa Työturvallisuuden perusteet Autoalan perustutkinnossa Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 1 Oppaan ovat tehneet: Harri Kuuttila Pekka Lammi Matti Nurmi Hannu Muhonen Inkeri Ritamäki Seinäjoen ammattioppilaitos

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot