Tietomallien hyödyntäminen työnjohdon tehtävissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietomallien hyödyntäminen työnjohdon tehtävissä"

Transkriptio

1 NCC Rakennus Oy:n ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyöprojekti Syyslukukausi Tietomallien hyödyntäminen työnjohdon tehtävissä TAVOITE Yhteistyöprojektin tavoitteena oli lisätä tietoutta rakennuksen tietomallien hyödyntämisestä ja antaa opiskelijoille mahdollisuus tutustua tietomallien hyödyntämiseen rakennusprojektin tuotantovaiheen näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli saada palautetta tuotannossa käytettyjen ilmaisohjelmistojen käytettävyydestä henkilöiltä, jotka eivät itse käytä varsinaisia suunnitteluohjelmistoja päivittäisessä työssään. TOTEUTUS Projekti toteutettiin NCC Rakennuksen ja Metropolian yhteistyönä. Oppilaitos vastasi kurssin sisällöstä, koulutuksesta, tietomallinnuksen perusopetuksesta sekä harjoitustehtävien annosta ja ohjauksesta. NCC Rakennus antoi opiskelijoiden käyttöön projektin ajaksi todellisen tietomallinnetun kohteen tietomallit, malleista tuotettuja määrälistauksia sekä aluesuunnitelman laatimiseen tarvittavat objektit. NCC Rakennuksen VDCtiimiläiset perehdyttivät opiskelijat kahden ilmaisohjelman, Tekla BIMsightin ja Google Sketchupin, käyttöön. Lisäksi oppilaitos perehdytti opiskelijat juuri oppilaitokselle saatuun Solibri Model Checker -ohjelmaan. Yhteistyöprojekti aloitettiin tilaisuudella, jossa case -projektissa työskentelevät, NCC Rakennuksen ja sen sidosryhmien henkilöt kertoivat tietomallien hyödyntämisestä oman roolinsa näkökulmasta. Tämän jälkeen NCC Rakennuksen VDC -tiimi perehdytti opiskelijat ohjelmien käyttöön. Oppilaitos antoi opiskelijoille kurssin sisältöön kuuluvat harjoitustehtävät, joiden tekemisessä oppilaiden tuli hyödyntää annettuja tietomalleja sekä annettua oheismateriaalia mahdollisimman laajasti. Kurssiin liittyen järjestettiin kaksi välitapaamista, joissa opiskelijoilla oli mahdollisuus kysyä sekä tuotannonsuunnitteluun ja toteutukseen että tietomallien hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä ja saada lisäohjeistusta NCC Rakennuksen projektihallinnan ja VDC -tiimin henkilöstöltä. TULOKSET Projektin lopuksi pidettiin loppuseminaari, jossa opiskelijat esittelivät harjoitustyönsä ja kertoivat kuinka tietomalleja ja aineistoa oli työssä hyödynnetty sekä antoivat palautetta ohjelmien käytöstä. Seminaarin päätteeksi VDC -tiimi kävi vielä kaikki lopputyöt ja niiden raportit läpi ja antoi jokaiselle ryhmälle kirjallisen palautteen. Ryhmien raportit ovat tämän dokumentin liitteenä. Kaiken kaikkiaan yhteistyö projektin aikana oli antoisaa ja vahvisti selkeästi näkemystä siitä, että tietomallinnus tuotannon työkaluna on arkipäiväistymässä kovaa vauhtia. NCC Rakennus Oy, VDC -tiimi

2 Marko Jokinen, Suvi Höyden, Aki Kaakinen ja Tero Huovinen Määrälaskennan raportti Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työjohto Projektityö

3 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Tietomallin käyttö määrälaskennassa Lähtötiedot Tehtävä Työn eteneminen Tietomallien hyöty 5

4 Sivu 1 of 5 1 Johdanto Syksyn työmaaprojektissa tutustuttiin tietomallien hyödyntämiseen rakentamisessa. Kurssin alussa opiskeltiin Tekla BIMsightin ja SketchUpin käyttöä sekä niiden soveltamista työmaajohdon näkökulmasta katsottuna. Näiden ohjelmien avulla projektinhallinta helpottuu. Kiinteistöjen ja rakennusten mallinnuksen tavoite on suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hankeja elinkaariprosessin tukeminen. Tietomalleja hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan, lähtien suunnittelun alusta ja jatkuen vielä rakennusprojektin jälkeenkin käytön ja ylläpidon aikana. Rakennuksen tietomallien avulla määrälaskentaa saadaan tehostettua ja määrätietoja saadaan helpommin hyödynnettyä. Tietomalleista tarvittavat määrät saadaan ulos huomattavasti nopeammin kuin manuaalisesti mittaamalla. Arkkitehdin, rakennesuunnittelija ja talotekniikan suunnitelmat voidaan yhdistää ja näin niitä voidaan hyödyntää useilla eri tavoilla. Ryhmämme aiheeksi valikoitui määrälaskenta ja tämä raportti kertoo siitä miten hyödynsimme tietomalleja terästen määrälaskennassa.

5 Sivu 2 of 5 2 Tietomallin käyttö määrälaskennassa 2.1 Lähtötiedot Työmaaprojektin alussa saimme käyttöömme kohteen tiedostot muistitikulla. Saimme arkkitehdin, rakennesuunnittelija, talotekniikan sekä geotekniikan suunnittelijoiden 2d sekä 3d kuvat ja määräluettelon. 2.2 Tehtävä Tehtävänämme oli teräsrakenteiden määrittely tietomalleista havainnollistamalla. Mallista piti havainnollistaa erityyppiset teräsrakenteet, runkoa täydentävät teräs rakenteet kuten katokset ja IV-konehuone. Mallista oli otettu ulos määrälistaus, jota hyödyntäen piti koota tiedot runkoon kuuluvien pilarien ja palkkien lukumäärästä, painoista tyypeittäin ja kerroksittain. Nämä kaikki tiedot piti vielä summata koko rakennuksesta, sekä koota tiedot täydentävien rakenteiden määrästä. 2.3 Työn eteneminen Aloitimme tuomalla kaikkien suunnittelijoiden mallit Teklan BIMsight ohjelmaan jossa useiden eri suunnittelijoiden tuottamia tietomalleja voi tarkastella samanaikaisesti, mutta niitä ei voi tuottaa itse. Kyseessä oli teräsrakenteiden tutkiminen joten piilotimme ensin kaikki muut tasot paitsi rakennesuunnitelman. Sen jälkeen lähdimme etsimään kohteen teräsrakenteita, helpoiten tämä onnistuu oikealta löytyvästä valikosta, josta löytyy kaikki malleissa olevat objektit ja niihin liittyvä informaatio. Listasta voi esimerkiksi tarkastaa palkkien kokoja, painoja ja niiden sijainnin, sekä etsiä muita samanlaisia palkkeja työstä. Tehtävämme helpottamiseksi kuiten-

6 Sivu 3 of 5 kin päätimme piilottaa mallista kaikki objektiivit, jotka eivät olleet terästä. Se tapahtui helpoiten painamalla Not Matching kohdalla olevaa silmää, jolloin kaikki paitsi teräkset katosivat kuvasta. Tämän jälkeen poistimme näkyvistä myös ylimääräiset elementteihin kuuluvat teräsosat, jotta kuvan hahmottaminen olisi selkeämpi. Hienosäädön jälkeen kuvasta oli helposti havaittavissa eri teräsosat. Avasimme määrälistauksen, joka löytyi valmiina excel-taulukkona. Piilotimme oikealla olevasta pivottaulukosta kaikki ylimääräiset tiedot ja valitsimme alasvetovalikoista tarvittavat tiedot. Määrät haluttiin kerroksittain, joten valitsimme näytettäviin tietoihin aina yhden kerroksen kerrallaan. Listasimme tiedot omaan tiedostoon ja samalla etsimme nimien mukaiset palkit sekä pilarit tietomallista.

7 Sivu 4 of 5 Saimme kasattua kaikki teräkset kerroksittain määrien sekä painojen mukaisesti ja samalla havainnollistimme ne eri väreillä, jotta niiden sijaintien hahmottaminen olisi helpompaa.

8 Sivu 5 of Tietomallien hyöty Määrälaskennassa tietomalleista ulos saatava informaatio on lähes rajaton, jos malleja osaa käyttää oikein niistä saadaan juuri esimerkiksi teräsrakenteista kaikki tarvittava tieto ulos. Mallissa voi tutkia samanlaisia teräksiä ryhmissä, yksittäisiä teräspalkkeja, ottaa niistä mittoja tai katsoa yksittäisen palkin painon, muodon tai mallin.

9 Sivu 6 of 5 3 Pohdinta Tietomallien käyttö on yleistymässä ja niitä käytetään entistä enemmän. Tulevaisuudessa kaikki suunnittelu tulee siirtymään tietomalleiksi, sillä niiden hyöty verrattuna 2d kuviin on merkittävä. Mielestämme tämä projektityö oli erittäin hyödyllinen sillä kyseiset mallit tulevat varmasti vastaan työmaalla jossain vaiheessa. Kun ohjelmia osaa käyttää, voi niiden avulla tehostaa omaa työn johtamistaan.

10 Skants, Markku Salapuro, Ville Paju, Mikko Parkkinen, Tero Väisänen, Jere Tietomallin käyttömahdollisuudet rakennustyömaalla Työmaaprojektin loppuraportti Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Työmaaprojektin loppuraportti

11 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Työmaaprojekti BIMsightin käyttö työmaalla SketchUp työmaasuunnittelussa 2 3 Yhteenveto 3

12 1 1 Johdanto Projekti toteutettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja NCC Rakennus Oy:n kanssa. Projektin tarkoituksena oli tutustua tietomallien käyttömahdollisuuksiin ja SketchUp-ohjelmaan, sekä hyödyntää tietomallia aikatauluohjelmassa. Projektin aikana vierailtiin NCC:llä, sekä työskenneltiin Metropolian tiloissa Kalliossa. Projektin lähtötiedot jaettiin NCC:n toimesta oppilaille. Projektissa tutustuttiin eri tietomalliohjelmiin, kuten BIMsightiin, Solibriin ja SketchUpiin. Raportissa käsitellään Tekla BIMsightin SketchUpin käyttömahdollisuuksia rakennustyön suunnittelussa ja tuotannossa. Aikataulun laadintaa vaikeutti puutteellinen aikataulu, joten täysin toimivaa aikataulua ei saatu laadittua projektin aikana. Tietomalleja voidaan hyödyntää tuotannossa havainnollistamaan kohdetta kolmeulotteisesti, määrälaskennassa ja esim. yhteensovituksessa.

13 2 2 Työmaaprojekti 2.1 BIMsightin käyttö työmaalla Tekla BIMsight on ilmainen ohjelma, jolla voi tarkastella 3D-malleja. Työmaaprojektissa tarkasteltiin talo Verdiä, joka sijaitsee Ruskeasuolla. Mallin tarkastelussa tehtävänä oli löytää eri rakenteita. Eri osat rakenteissa ovat nimetty jokainen omilla nimillään ja värjätty eri väreillä. Tämä helpottaa, kun mallista etsii jotain tiettyä osaa. Värikoodaus helpottaa havainnointia. Tietomallin käyttö työmaalla vaatii koneelta suorituskykyä. Tietomallia voidaan käyttää myös tehokkaissa tablet-tietokoneissa. Tulevaisuudessa tietotekniikan kehittyessä tietomallia tullaan varmasti käyttämään myös kentällä. Tehokkaampien tietokoneiden avulla voidaan myös havainnollistaa halutut pintamateriaalit. Tässä vaiheessa voidaan vielä vain tarkastella eri rakenteita ja määriä. Tietomallin käytön edellytyksenä on, että malli on ajantasainen ja risteävät kappaleet on todella huomioitu mallissa. Tietomallin avulla tehtävä määrälaskenta helpottaa tilausvaiheessa, sekä työmaata ennakoimaan logistiikan tarpeita. 2.2 SketchUp työmaasuunnittelussa Trimble SketchUp osoittautui varsin nerokkaaksi tavaksi tehdä työmaan aluesuunnitelma, sekä lisätä siihen putoamissuojausta. SketchUpiin saa ladattua 3D-malleja Googlen 3D-mallivarastosta, sekä lisättyä mallin Google Earthiin koordinaattien avulla. Työmaaprojektissa tehtiin SketchUpin avulla putoamissuojausta ja aluesuunnitelma. SketchUpin käytön oppiminen on helppoa ja nopeaa. Valmiiden kappaleiden avulla tehtäväksi jääkin raahata ne oikealle paikalle ja saada oikeaan korkeuteen, sekä syvyyteen.

14 3 3 Yhteenveto Parasta ohjelmassa on se, että suunnitelmien visuaalisuus on aivan omaa luokkaansa vanhojen kaksiulotteisiin verrattuna. Kuvapankkien avulla säästää aikaa, kun jokaista objektia ei tarvitse mallintaa. Käytetyimpiä objekteja oli NCC:n mallityöhön valmiiksi tallennettuna. Näitä objekteja käyttämällä oli mahdollista toteuttaa koko työmaan aluesuunnitelma, sekä putoamissuojaussuunnitelma. Toki mehän emme vain tähän tyytyneet, vaan haimme lisää objekteja SketchUpin laajasta objektikirjastosta saavuttaen samalla sen, että suunnitelmiin saatiin hieman lisää mittakaavaa (mm. työskentelevät henkilöt suunnitelmissa.) SketchUp oli kaiken kaikkiaan varsin pätevä ohjelma ja ennen kaikkea positiivinen yllätys näin työnjohtajan näkökulmasta. Ryhmämme jäsenet tulevat varmasti hyödyntämään SketchUpia tulevaisuuden työmaasuunnittelussa, josko siihen annetaan mahdollisuus yrityksissä joissa työskentelemme.

15 Tietomallien hyödyntäminen työmaan aluesuunnittelussa Salapuro, Paju, Parkkinen, Väisänen & Skants

16 Työmaaprojektin synty Metropolia ammattikorkeakoulun ja NCC Rakennus Oy:n yhteistyö mahdollisti Mahdollisuus tutustua NCC-Rakennuksen tulevaan Verdi-toimistorakennusprojektiin. Ideana tutustuttaa rakennusmestariopiskelijoita tietomalleihin, joista esimerkkeinä tietomallien hyödyntäminen: Aluesuunnittelussa (Meidän ryhmämme aihe) Määrälaskennassa ja kustannussuunnittelussa Aikataulutuksessa Resurssisuunnittelu Putoamissuojaussuunnittelu Elementtiasennussuunnittelu

17 Trimble Sketchup 3D-mallinnusohjelma, jolla työmaan aluesuunnittelua on helppo toteuttaa Tyypillisiä käyttökohteita ovat mallit rakennuksista ja ajoneuvoista 2 versiota, joista toinen ilmainen ja toinen ns. Pro-lisenssi Opetusvideot ja Sketchup-wiki Mallikirjastossa huikea määrä valmiita malleja

18 Aluesuunnittelu työmaalla Aluesuunnitelma on suunnitelma, jossa kuvataan työmaa-alueen järjestelyt Lakisääteinen (Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat) Aluesuunnitelmaa on päivitettävä rakennus- ja työvaiheittain

19 Aluesuunnittelu työmaalla Aluesuunnitelmasta tulisi selvitä: Toimisto-, henkilöstö- ja varastotilat Koneiden ja laitteiden sijoitus Kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus Lastaus-, purku- ja varastointialueet Työmaaliikenne Jätteiden keräyspisteet Palontorjunta Varastoalueiden rajaaminen

20 Aluesuunnittelu Sketchupilla

21 Työmaan toimisto- ja sosiaalitilat

22 Elementtien varastointi

23 Työmaan pysäköintialue

24 Työmaan liikenne ja jätehuolto

25 Rakennushissi ja sähköistys

26 Varastokontti holvilla

27 Kulku kerroksiin

28 Kiitokset Metropolia Erno Olkkonen Metropolia Päivi Jäväjä Metropolia sivutoimiopettaja Janne Salin (solibri) NCC Rakennus Oy

29 Ville Rokka Jenni Sahlberg Tiia Sorsa Tiina Siika-aho Tietomallin käyttömahdollisuudet rakennustyömaalla Työmaaprojektin loppuraportti Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari Rakennusalan työnjohto Työmaaprojektin loppuraportti

30 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Tekla BIMsight Projektissa ilmenneet käyttömahdollisuudet Tietomallin hyödyntäminen rakennustyömaalla 3 3 Solibri Model Checker Projektissa ilmenneet käyttömahdollisuudet Tietomallin hyödyntäminen rakennustyömaalla 5 4 Palaute työmaaprojektista 6 Lähteet 7

31 1 1 Johdanto Tämä projekti toteutettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja NCC Rakennus Oy:n kanssa. Projektin tarkoituksena oli, että opiskelijat syventyisivät tietomallien käyttöön työmaalla. Projektissa käytettiin NCC Rakennus Oy:n luovuttamia tietomalleja ja määrätietoja yhdestä heidän toimitilakohteestaan. Projektissa tutustuttiin eri tietomalliohjelmiin, kuten BIMsightiin, Solibriin ja SketchUpiin. Tässä raportissa käsitellään Tekla BIMsightin ja Solibri Model Checkerin käyttömahdollisuuksia rakennustyömaalla. Rakennustyömaan tuotannon kannalta oleellista oli se, että mallit oli tehty teknisesti oikein. Tietomallit oli myös tarkistettu ja yhteensovitettu kaikkien suunnittelualojen suunnittelijoiden kesken. Urakointiyritykset hyödyntävät tietomalleja rakentamisen valmistelu- ja rakentamisvaiheissa esim. seuraavissa toiminnoissa: yleinen rakentamisen aikainen toimintojen koordinointi ja tiedonvaihto tuotannon 4D-aikataulutus ja työjärjestysten suunnittelu sekä toteutumatilanteen havainnollistaminen eri suunnittelualojen mallien yhdistäminen mm. talotekniikan asennusjärjestysten ohjaamista varten ja rakennettavuustarkasteluihin rakenteiden sijaintitiedon siirto mittalaitteisiin työmaa-alueen käytön suunnittelu ja turvallisuussuunnittelu, kuten esim. putoamissuojaussuunnittelu [1. s. 5].

32 2 2 Tekla BIMsight Tekla BIMsight on ilmainen tietomallinnuksen työkalu ammattirakentajien käyttöön. BIMsightilla voi yhdistää malleja, tarkistaa esimerkiksi talotekniikan konfliktikohdat ja jakaa tietoja. Kaikki rakennushankkeen osapuolet voivat käyttää tietomallia BIMsightilla. [2]. Kuva 1: Tekla BIMsight. 2.1 Projektissa ilmenneet käyttömahdollisuudet Yhteistyöprojektissa hyödynnettiin BIMsightia kohteen havainnollistamiseen. Kaikkien eri suunnittelualojen mallit pystyttiin avaamaan ohjelmalla yhtä aikaa, ja näin saatiin hyvä kokonaiskuva rakennuksesta. BIMsightista pystyi katsomaan esimerkiksi komponenttien materiaali-, paino-, tilavuus- ja sijaintitietoja (kuva 2). Eri kerroksia pääsi tarkastelemaan suurentamalla yksityiskohtiin tai leikkaamalla tietomallin pysty- tai vaakasuunnassa.

33 3 Kuva 2: Tekla BIMsight objektin tiedot. Tietomallin käsittely BIMsightilla auttoi hahmottamaan kokonaisuutta ja rakennusjärjestystä. Ohjelmalla voitiin myös tarkastella rakennuksen yksityiskohtia. Tietomalliin pystyttiin lisäämään huomioita ja huomautuksia, ja siitä pystyi mittaamaan helposti etäisyyksiä ja paksuuksia. 2.2 Tietomallin hyödyntäminen rakennustyömaalla Yhdeksi BIMsightin merkittäväksi eduksi todettiin asennusdetaljien selkeä esitysmahdollisuus työn tekijälle. Vaikeiden yksityiskohtien hahmottaminen on tekijällekin helpompaa, kun sen näkee kolmiulotteisena ja eri suunnista. BIMsight esiteltiin myös oivana apuvälineenä elementtiasennussuunnitelmien tekoon, mutta käytännössä suunnitelmaan tarvittavat tiedot olivat opiskelijoiden käyttötaidoilla vaikeita irrottaa mallista. BIMsightissa oli paljon hyviä ominaisuuksia ilmaisohjelmaksi, mutta sen käyttömukavuudessa oli parantamisen varaa. Käytössä ohjelma ei tunnistanut mallista kaikkia tarvittavia komponentteja. Lisäksi siitä oli ilman perusteellisesta koulutusta hankalaa kerätä koostetusti esimerkiksi pelkkien teräsosien tiedot määrälaskentaa ja hankintaa varten.

34 4 3 Solibri Model Checker Solibri Model Checker on maksullinen tietomalliohjelma, jolla tuotetaan rakennuksen eri suunnittelualojen tietomalleista kolmiulotteista kuvaa. Ohjelman avulla voidaan tarkastella eri suunnittelualojen suunnitelmia, tuoda määrätietoja sekä tutkia objektien tarkempia tietoja. Alla olevassa kuvassa on etsitty kaikki Verdin arkkitehtimallin seinäkomponentit informaation talteenotto -työkalulla (kuva 3). Kuva 3: Solibri Model Checker 3.1 Projektissa ilmenneet käyttömahdollisuudet Tässä projektissa hyödynnettiin ohjelman informaation talteenotto -toimintoa. Toiminnolla voitiin tuoda objektikohtaisesti tietomallissa olleet määrätiedot. Elementtiasennussuunnitelma sekä hankintaluettelo kohteen teräsosista laadittiin kyseisen toiminnon avulla. Tiedot voitiin siirtää suoraan Exceliin raportoi -painikkeesta, joka on ympyröity yllä olevassa kuvassa (kuva 3). Kohteen yleisaikataulun laadinnan lähtötietoina käytettiin Solibrista talteen otettuja ja Excel-tiedostoon siirrettyjä määrätietoja. Excel-taulukossa olleet määrätiedot pystyi kopioimaan suoraan Vico Control -aikatauluohjelmaan.

35 5 3.2 Tietomallin hyödyntäminen rakennustyömaalla Solibri Model Checker on rakennustyömaalle monipuolinen apuväline. Kolmiulotteisen hahmottamisen helpottamisen lisäksi Solibri nopeuttaa rakennusprojektin määrälaskentaa sekä hankintojen ja työvaiheiden suunnittelua. Käytettävän tietomallin oli kuitenkin oltava huolellisesti laadittu ja informatiivinen. Solibrin haasteeksi tunnistettiin kuitenkin ohjelmiston suuret lisenssimaksut, jotka rajoittivat Solibrin hankintaa työmaille. Ennen Solibri Model Checker -ohjelmiston ostamista työmaakäyttöön tulisi yrityksen tehdä kattava selvitys mahdollisista käyttötarkoituksista ja koulutuksen tarpeesta todellisten kustannusten ja hyötyjen välisen suhteen selvittämiseksi.

36 6 4 Palaute työmaaprojektista Projekti oli osa Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusmestariopiskelijoiden Työmaaprojekti-opintojakson toteutusta. Projekti toteutettiin yhteistyössä NCC Rakennus Oy:n kanssa. Kun yhteistyöprojekti esiteltiin opintojaksototeutuksen alussa, jäimme positiivisella mielellä odottamaan toteutuksen aloitusta. Yhteistyön alkaessa kuitenkin totesimme, että monet seikat alkavasta toteutuksesta oli ilmeisesti projektin eri osapuolille epäselviä. Projektin sisällön ja toteutuksen suunnittelulle oli jäänyt ilmeisen vähän aikaa oppilaitoksen lehtorien ja NCC Rakennus Oy:n välillä. Tähän olisimme toivoneet käytettävän enemmän aikaa. Opiskelijoiden pohjatiedot huomioon ottaen tuotannon teorian ja ohjelmistojen käytön ohjeistus jäi liian vähäiselle huomiolle. Projektin yleisaikataulun, määrälaskennan ja elementtiasennussuunnitelman laatiminen oli annettujen lähtötietojen pohjalta haasteellista ja välillä turhauttavaa. Oivalsimme projektin edetessä Solibrin olevan ominaisuuksiltaan helppokäyttöinen sekä monipuolinen rakennustyömaan työnsuunnittelun ja -ohjauksen avuksi. Vertaillessamme Solibirin ja BIMsightin käyttöominaisuuksia valitsisimme ehdottomasti Solibri Model Checkerin. Opiskelijoiden projektityöskentelyä olisi sujuvoittanut tavoitteiden nimeäminen ja rajaaminen heti projektin alussa. NCC:n tiloissa pidettiin kolme tilaisuutta projektin aikana: esittelytilaisuus sekä kaksi välinäyttöä. Välinäytöissä saatu informaatio oli erittäin tärkeää projektin toteutuksen mahdollistamiseksi. Opiskelijoiden ammatillista kasvua olisi tapahtunut varmasti paljon enemmän, mikäli välinäyttöjä ja yhteistyötä NCC:n osaajien kanssa olisi painotettu suuremmassa määrin. Näin myös projektista saatavat tulokset olisivat olleet kattavampia.

37 7 Lähteet 1 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, versio 1.0. Osa 13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa. 2

38

39

40 RYHMÄ 4 Teemu Hakasalo, Niko Jokivuori, Markus Heinonen & Jere Hellsten Elementtiasennussuunnitelma Työmaaprojekti Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari AMK Rakennusalan työnjohto Harjoitustyö

41 1 Johdanto Elementtiasennussuunnitelman teosta vastaa yleensä työmaa, mutta se on hyväksytettävä useilla eri suunnittelijoilla, ja sen on oltava työmaalla nähtävänä kirjallisessa muodossa. Tärkein elementtisuunnitelman vahvistaja on rakennesuunnittelija, koska hänellä on pätevin koulutus elementtisuunnitteluun. Työmaan yleissuunnitelman on oltava pohjana asennussuunnitelmalle. Elementtien asennuksen suunnittelusta on tehty valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuus. 2 Tietomallin käyttö elementtiasennussuunnitelmassa Tietomallista on paljon hyötyä elementtiasennussuunnitelmaa suunniteltaessa. Tietomallin edut elementtiasennussuunnitelmaa laatiessa: Määrälaskenta Elementtien tarkat sijainnit Liittyminen toisiin rakenteisiin Asennusjärjestyksen hahmottaminen helpottuu Elementtien paino ja mitat Nosturin rajat Työturvallisuus näkökulmat Logistiikkanostojen suunnittelu Kohteeseen perehtyminen Asennussuunnitelmassa olennaista on asennusaikataulu, logistiikan hallinnointi, työturvallisuus ja varsinainen asennustyö. Työvaiheena elementtien asennus on tahdistava ja runkovaiheessa työskentelee suuri määrä työntekijöitä. Huolellisella suunnittelulla varmistetaan työn sujuminen aikataulussa ja kustannusarvioiden mukaan.

42 3 Elementtiasennussuunnitelma Asennussuunnitelma sisältää seuraavat tiedot: Kohdetiedot työmaasta Elementit, nostoapuvälineet ja erityistoimenpiteet Elementtien kuljetus työmaalla, kuorman purku, vastaanotto ja työmaavarastointi Nostot, asennus ja asennusjärjestys Toleranssit ja seurantamittaus Asennuksen aikainen tuenta Elementtien lopulliset kiinnitykset Asennuksessa tarvittavat työtasot ja putoamissuojaukset Suunnittelun varmentaminen Kuva 1 Elementtiasennussuunnitelma

43 4 Yhteenveto Tietomallin hyödyntämistä elementtiasennussuunnitelmaa tehdessä tulee yleistymään tulevaisuudessa varmasti, koska tietomalli paljastaa paljon ongelmia mitä ei välttämättä huomata perinteisissä piirustuksissa. Tietomallin käyttäminen nopeuttaa ja helpottaa suunnittelijan työskentelyä. Mallintaminen parantaa kohteen hahmottamista ja helpottaa työntekijöiden perehdyttämistä.

44 RYHMÄ 5 Jani Rönnberg Sampo Ahlholm Samuel Juntunen Jukka Salminen Työmaaprojekti Putoamissuojaus Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto Työmaaprojekti

45 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Lähtötiedot 2 3 Projektin kulku 2 4 Ratkaisut Kaideratkaisut 2 5 Havainnot ja ongelmat 3 6 Hyödyt 4 7 Projektin hyödyt 4

46 1 Johdanto Aiheena oli tehdä putoamissuojaussuunnitelma SketchUP-ohjelmaa hyväksi käyttäen. Työmaaprojekti tehtiin NCC Rakennus Oy:lle. Projektin tarkoitus oli tutustua käytettävissä oleviin ohjelmiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin sekä auttaa NCC:tä parantamaan tuotantoaan. Lähtötietoina ja materiaalina saimme valmiin kuvan tontista, talosta ja kaikista käytettävissä olevista yksittäisistä artikkeleista, joita voisi työmaan aluesuunnitelmaa tehtäessä käyttää. Putoamissuojaussuunnitelma tehtiin samaan tiedostoon kuin työmaan aluesuunnitelma.

47 2 Lähtötiedot Lähtötietoina saimme SketchUP-kuvan, jossa oli jo valmistunut Aitio-toimistorakennus, tontti ja käytettävissä olevat aluesuunnitelmaan ja putoamissuunnitelmaan tulevat artikkelit. Jälkikäteen pyydettäessä saimme myös Verdin talon samaan tiedostoon sijoitettavaksi. Työssä käytettiin Tekla BIMsightia, Sketchuppia ja Solibri Model Checker v8.1:stä. 3 Projektin kulku Työmaaprojektissa meidän tuli tehdä. Yleisaikataulu elementtiasennussuunnitelma alue- ja logistiikkasuunnitelma työnjohdon resurssisuunnitelma BIM:ä hyväksi käyttäen putoamisturvallisuussuunnitelma teräsrakenneluettelo 4 Ratkaisut Projektissa tuli päättää muutamia asioita. 4.1 Kaideratkaisut Päätimme valita kohteessa käytettäväksi koukkukaiteita ja pinta-asennettavia kaiteita. Aukkosuojissa päätettiin käyttää Suomalaista havuvaneria. Kaiteita meni seuraavalla tavalla. pinta-asennettavia kaiteita 73 kpl/kerros holvireunakaiteita 24 kpl/kerros kaidelankkua 525 metriä/kerros aukkosuojia kolme vaneria/kerros

48 Alla olevasta kuvasta selvennetään Koukkukaide 5 Havainnot ja ongelmat Ongelmat Ohjelmien käyttövarmuus eli tuppaavat kaatumaan säännöllisen epäsäännöllisesti. Vanhempi versio ohjelmasta ei osaa avata uudempaa versiota Lähtötiedot eli ei osata käyttää ohjelmia kunnolla

49 6 Hyödyt Työmaaprojekti oli erittäin havainnollistava, jossa kirjallinen paperilla oleva suunnitelma saadaan yhteen 3D-tiedostoon. Sitä on helppo päivittää työmaan eri vaiheissa, josta on suuri hyöty työmaahenkilökunnalle. LVISA-suunnitelmat detaljitasolla tarkentuvat, kun 3D kuvasta nähdään yhteentörmäykset ja ne voidaan ratkaista ennen töiden alkua jo suunnitteluvaiheessa. Mallinnusohjelmat helpottavat laskentaa mm. määrälaskennassa. 7 Projektin hyödyt Työmaaprojektin hyödyt jäivät projektiryhmälle jokseenkin epäselväksi. Projekti vei NCC:n henkilökunnan aikaa, ja oli epäselvää mitä he tästä hyötyvät. Opiskelijoille saatiin koottua hiukan tietoa tietomallinnusohjelmistoista. Lintuperspektiivi

50 Tuomas Heiskanen Tommi Suikkanen Antti Aro Sami Ilonen Tietomallien hyödyntäminen aikataulusuunnittelussa Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Työmaaprojekti

51 Abstract Sisällys 1 Johdanto 1 2 Aikataulusuunnittelu 1 3 Tietomallin hyödyntäminen 2 4 Yhteenveto 3

52 1 1 Johdanto Tässä työmaaprojektin osuudessa pyrittiin selvittämään miten tietomallia voidaan hyödyntää yleisaikataulun tekemiseen. Kohteena toimi NCC Rakennus Oy kohde Verdi Mannerheimintien varressa Helsingissä. Kohteen perustuksen on valmiit. Verdi on NCC:n toimitilahanke, joka tarkoituksena on luoda innovatiivisia ja muunneltavia tiloja eri aloilla toimiville yrityksille. Hanke on tällä hetkellä jäissä. Aikataulu suunniteltiin Vico Control ohjelmistolla. Ohjelmistossa on helppo hyödyntää tietomallin antamia määrätietoja. 2 Aikataulusuunnittelu Yleisaikataulun tehtävä rakennustyömaalla on kuvata rakennettavan kohteen ajallinen sijoittuminen. Talonrakennuskohteessa yleisaikataulu on useimmiten kuvatta paikkaaikakaavio muotoon eli niin sanottu vinoviiva-aikataulu. Sen tarkoitus on kuvata milloin työ alkaa ja miten työ etenee ajallisesti. Paikka-aikakaavioista saadaan myös selville missä lohkossa työt on suunniteltu aloitettavaksi, jolloin osataan suunnitella jo etukäteen, etteivät tehtävät työt mene päällekkäin. Aikataulu luodaan käyttäen menekki sekä määrälistoja joiden tulona saadaan eri työvaiheille työnkesto, joka merkitään yleisaikatauluun. Aikataulu voidaan tehdä myös resurssipohjaisesti. Siinä työ on määritetty tehtäväksi tietylle työryhmälle tai muulle resurssille. Aliurakoitsijalta vaaditaan sopimuksessa sen käyttämät resurssit, jotta työ voidaan toteuttaa aikataulun mukaisesti Aikataulu suunnittelussa on otettava huomioon mahdolliset häiriöt. Mahdollisia häiriöitä ovat mm. elementtien saatavuus, vuodenajasta johtuvat häiriöt kuten lumi, pakkanen sekä rakenteiden hidas kuivuminen.

53 2 Kuvio 1. Projektiin suunniteltu yleisaikataulu Aikataulun suunnittelussa menekkitieto tai työsaavutus tieto on erittäin tärkeää. Suunittelussa olisi syytä hyödyntää edellä mainittuja tietoja. Tietoja voidaan saada esimerkiksi, seuraavista paikoista RATU-kortistot jälkilaskenta aliurakoitsijoiden omat kokemukset työnjohtajan kokemus. 3 Tietomallin hyödyntäminen Tietomallia voi hyödyntää yleisaikataulun suunnittelussa monella tavalla. Tietomallia hyödynnettiin tässä työmaaprojektissa lähinnä, ottamalla mallista määriä joiden perusteella voitiin aikataulua suunnitella. Työssä käytettiin aluksi Tekla BIMSight ohjelmaa, jonka käyttö ja hyödyntäminen aikatauluun todettiin hankalaksi. Sen jälkeen siirryttiin käyttämään Solibri -ohjelmaa, joka ominaisuuksiltaan oli huomattavasti edistyksellisempi. Suurin ero Solibrin ja Tekla BIMSightin välillä oli, että Solibrista sai määrät helpommin ymmärrettävässä muodossa toisin kuin BIMsightilla. Tietomallin suurin helpotus on, että määrien laskenta helpottuu huomattavasti verrattuna paperisiin suunnitelmiin.

54 3 Määrälaskennassa saadaan kappalemäärät suoraan, eikä tarvitse käyttää laskennallisia neliöitä. Tietomallinnuksen avulla saadaan etukäteen selville haastavat rakenteet, jotka on hyvä huomioida jo yleisaikataulua tehdessä. Tietomallin avulla voidaan huomioida rakenteet, joiden hankkiminen saattaa ottaa aikaa ja tulee huomioida jo aikataulusuunnittelussa. Kuvio 2. Laattoja tietomallissa 4 Yhteenveto Tietomallit ovat ehdottoman hyödyllisiä tulevaisuudessa rakentamiselle. Niiden avulla voidaan tehostaa suunnittelua ja paremmin suunniteltuja asioita pystytään hyödyntämään rakentamisvaiheessa paremmin. Hyödyntäminen vaatii kuitenkin tietomalli ohjelmien käyttökoulutusta, jotta työmaa toimihenkilöt osaavat hyödyntää tietomallia omassa kohteessaan. Alun perin oli suunniteltu käytettäväksi ohjelmaksi Tekla BIMSight, joka todettiin kankeaksi ja huonoksi. Solibri ohjelma todettiin huomattavasti käyttökelpoisemmaksi ohjelmaksi.

55 Liite 1 1 (1)

56 Liite 2 1 (1)

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA Ohjeellinen malli, jonka sisältöä voidaan muokata projektikohtaisesti. Suunnitelma suositellaan laadittavaksi siten, että osan A lähtötiedot tulevat päätoteuttajalta,

Lisätiedot

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Betonipäivät 2014 Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Ilkka Romo Skanska Oy 1 Tietomallintaminen Skanskassa Skanska mallinnuttaa suunnittelijoilla pääsääntöisesti kaikki omat projektikehityshankkeensa

Lisätiedot

Uusi työkalu toimitusketjun hallintaan ja työn ohjaukseen

Uusi työkalu toimitusketjun hallintaan ja työn ohjaukseen Uusi työkalu toimitusketjun hallintaan ja työn ohjaukseen 1 20.12.2016 Sampo Oksama, Trimble Trimble Connectin uudet työkalut Tuote Julkaistua tietoa pystytään katselemaan, kommentoimaan tietomallipohjaisesti

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Radiotehdas Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen NCC Rakennus Oy

Asunto Oy Helsingin Radiotehdas Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen NCC Rakennus Oy Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen Taustaa hankkeelle - Rakennus rakennettiin vuosina 1937-1941 Helvar Oy:n radiotehtaaksi. - Rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan teollisuusrakennuksesta, asuinkäyttöön

Lisätiedot

Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari

Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari Stadia 11.10.2007 Ilkka Leskelä Sisältö 11.10.2007 1. Koulutustausta ja nykyiset työtehtävät 3. Opiskelijasta ammattilainen rakennusliikkeessä ja työtehtävät 1

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 EUROKOODI 2012 SEMINAARI Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 Koulutus ja käyttöönotto Eurokoodikoulutukset järjestettiin pääosin 2007 Oppilaitoksissa opetus pääosin eurokoodipohjaista

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ,

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, 2.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Yleistä Nämä tietomallivaatimukset, -bonukset ja -sanktiot koskevat Isoisänsiltaa

Lisätiedot

Rakennusalan tuotantoinsinööri. Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius

Rakennusalan tuotantoinsinööri. Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius Rakennusalan tuotantoinsinööri Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius Rakentamisen tuotantojohto ammattina Rakennustuotannon ammattiprofiilit Tuotantoinsinöörin ammattiprofiili Rakennustuotannon

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

Rakenne- ja elementtisuunnittelun vaikutus työturvallisuuteen

Rakenne- ja elementtisuunnittelun vaikutus työturvallisuuteen Toimitusjohtaja 6.6.2012 Rakenne- ja elementtisuunnittelun vaikutus työturvallisuuteen 1. Onko työturvallisuus kunnossa 2. Suunnittelijan kannalta asiaan vaikuttavat lait ja asetukset 3. Työkaluja ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM. 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011

Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM. 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011 Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011 AIEMPIA OHJEITA JA VAATIMUKSIA 2004-2005 2007 Jne 2 COBIM 2011, VERTAILUKOHTIA JA LÄHTÖTIETOJA

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0 1/10 Ramentor Oy ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu Versio 1.0 2/10 SISÄLTÖ 1 Kuvaus... 3 2 Kriittisyysluokittelu ELMAS-ohjelmistolla... 4 2.1 Kohteen mallinnus... 4 2.2 Kriittisyystekijöiden painoarvojen

Lisätiedot

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)?

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Kaikki vastaajat (N=1) 1 87 8 73 6 N 3 1/18 15 8 Jokin muu, mikä: Talotekniikka yleisesti (LVIS)

Lisätiedot

HKR-Rakennuttaja. MITÄ OPITTU PILOTOIMALLA Case: LAPINLAHDEN SAIRAALA. RIL-SEMINAARI POSTITALO 26.10.2010 Aulis Toivonen HKR-Rakennuttaja 10/26/2010

HKR-Rakennuttaja. MITÄ OPITTU PILOTOIMALLA Case: LAPINLAHDEN SAIRAALA. RIL-SEMINAARI POSTITALO 26.10.2010 Aulis Toivonen HKR-Rakennuttaja 10/26/2010 MITÄ OPITTU PILOTOIMALLA Case: LAPINLAHDEN SAIRAALA RIL-SEMINAARI POSTITALO 26.10.2010 Aulis Toivonen HKR-Rakennuttaja HKR-Rakennuttaja RAKENNUSALAN PALVELUJEN HANKINTAKESKUS OSTI VUONNA 2009 VAJAALLA

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus KSE 2013, keskeiset muutokset liittyen konsulttityön luovutukseen Asiakirjat -> Aineisto

Lisätiedot

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin 2014 Ramirent Sääsuoja = usein telineiden varaan rakennettu väliaikainen katto. Runko alumiinia PVC -peite Ei pressuista

Lisätiedot

TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA

TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA Erikoistyö Toni Teittinen 194839 2 SISÄLLYS Sisällys... 2 1. Johdanto... 3 2. Dokumentteihin perustuva määrälaskenta... 4 3. Tietomallipohjainen määrälaskenta...

Lisätiedot

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu.

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu. TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015 Avaustilaisuudet Mikkeli Joensuu Kuopio Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi Ohjelma 9.00 Tilaisuuden avaus Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Cielo on Ihme-3d Oy:n kehittämä pilvipohjainen, nettiselaimella käytettävä palvelu, jolla automatisoidaan mittatilaustyönä valmistettavien

Lisätiedot

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla!

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! MaaRaksa auttaa yritystä: Parantamaan kannattavuutta tuomalla tehdyt työt ja tarvikkeet laskutukseen Säästämään aikaa poistamalla moneen kertaan samojen

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect. Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.fi 1 Esitelmän sisältö Esittelyt Tuotantomuutokset ja turvallisuus riskit

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.)

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tekla Structures vuosineljänneksen kohde Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tausta Asiakkaamme tekevät paljon Tekla Structuresilla kohteita Tavalliset Tekla projektit eivät tule ihmisten tietoisuuteen

Lisätiedot

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma TkkSali600 Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Arkkitehtitoimisto A-konsultit perustettu 1961 (nimellä Adlercreutz & Aschan) Siirtyminen cad-ohjelmien käyttöön

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto

PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto (PlanMan Project2000 projektihallintaohjelmisto on PlanMan Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote) 7.5.2010 Pekka Väätänen PlanMan Project 2010 -yleiskuvaus

Lisätiedot

Tietomallien käyttö työmaalla

Tietomallien käyttö työmaalla Luottamuksellinen Tietomallien käyttö työmaalla Tietomallit Lujatalossa Matti Tauriainen, tietomalliasiantuntija, TkL 13.4.2016 Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio Luottamuksellinen Osaava suomalainen rakentaja

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

Joulupukin työpaja leipomalla piparkakkutaikinasta kolmen kurssin yhteinen harjoitustyö

Joulupukin työpaja leipomalla piparkakkutaikinasta kolmen kurssin yhteinen harjoitustyö Joulupukin työpaja leipomalla piparkakkutaikinasta kolmen kurssin yhteinen harjoitustyö TkT Kari Kisko TkT Juha Lindfors Oulun yliopisto Itä-Suomen yliopisto Tuotantotalouden Kansanterveystiede ja kliininen

Lisätiedot

Case: Isoisänsilta. Ville Alajoki / Aki Kopra

Case: Isoisänsilta. Ville Alajoki / Aki Kopra Isoisänsilta Case: Isoisänsilta Ville Alajoki / Aki Kopra 15.2.2017 2 Sovellettuna hankintaan - tiedonvaihtoa Suunnittelu Havainnollisuus Tarkastaminen Malli + piirustuksia Urakkatarjous Malli Määrät laskettu

Lisätiedot

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Henry Salo Fira Oy Esityksen sisältö Fira pähkinänkuoressa Fira Oy Historiamme Palvelurakentamisen konseptimme Tietomallin käyttö palvelurakentamisessa

Lisätiedot

1.12.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

1.12.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Uutta ja vanhaa Valmisosarakentaminen Suunnitteluprosessi Rakennejärjestelmät Talonrakentaminen Infrarakentaminen Rakentamisprosessi Ympäristöominaisuudet

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen on pakko ja mahdollisuus

Energiatehokas rakentaminen on pakko ja mahdollisuus Energiatehokas rakentaminen on pakko ja mahdollisuus Petteri Lautso Kestävän kehityksen johtaja, Ruukki Construction 1 Miksi rakentamisen pitäisi muuttua? 2 Viranomaiset ajavat energiatehokkampaa rakentamista

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Rakennusalan koulutuksen uudet toimintamallit ja painopisteet Jukka Nivala Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Muutosta ilmassa! Ammattikorkeakoulusektori on suurten samanaikaisesti tapahtuvien muutosten

Lisätiedot

Tuotannon luotettavuus

Tuotannon luotettavuus Tuotannon luotettavuus Tuomas Särkilahti Skanska Talonrakennus Oy 1 Sisältö 1. Skanskan Luotettavan Tuotannon Toimintapa (LTT) 2. Miksi tuotannon luotettavuus on tärkeää 3. Miten varmistamme luotettavan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Vuoden 2015 kilpailu ja vuoden 2014 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Vuoden 2015 kilpailu ja vuoden 2014 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen Vuoden 2015 kilpailu ja vuoden 2014 tuloksia Uudenmaan alueellinen työturvallisuuskilpailu Pidempiä työuria työsuojelulla Osana Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 hanketta Yhteistyö eri osapuolten

Lisätiedot

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari Tuotetiistai 19.5.2015 Pohjolan Design-Talo Oy Saku Sipola Työturvallisuus

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Kysely tehtiin huhtikuussa 2013. Kyselyn toteuttivat Rakennustietosäätiö RTS ja Suomen buildingsmart yhteistyössä RIBA Enterprises Ltd:n kanssa.

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Tekla BIM käytännössä. helsinki

Tekla BIM käytännössä. helsinki Tekla BIM käytännössä meilahden tornisairaala helsinki Meilahden tornisairaala Korjausrakentamista tietomallin avulla s Yksi Helsingin näkyvimmistä maamerkeistä on parhaillaan kokonaan piilotettu hupun

Lisätiedot

Turvallisuusviikot 2013

Turvallisuusviikot 2013 Turvallisuusviikot 2013 Aluejohtaja Matti Kaakinen (keskellä) vaihtamassa työturvallisuuskuulumisia vastaava mestari Kari Mehtiön sekä työsuojeluvaltuutettu Toomas Huttorinin kanssa. Työturvallisuusasioissa

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyt rakentamisessa

Tuotemallin hyödyt rakentamisessa 1 Tuotemallin hyödyt rakentamisessa Tuomas Särkilahti ProIT-seminaari 29.9.2004, FinnBuild Skanskan tavoitteet mallintamisessa 2 kehittää, testata ja ottaa käyttöön tuotemallintamiseen perustuva prosessi

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

TUPA-SEMINAARI. Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusosasto Rakennustuotannon koulutusohjelma. Torstai 24.10.2002 Hämeenlinna

TUPA-SEMINAARI. Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusosasto Rakennustuotannon koulutusohjelma. Torstai 24.10.2002 Hämeenlinna TUPA-SEMINAARI Torstai 24.10.2002 Hämeenlinna Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusosasto Rakennustuotannon koulutusohjelma Esityksen sisältö: Opintojen rakenne toteutuneesta koulutuksesta miten toteutunut?

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LCIFIN2 Workshop 21.11.2013 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I Harjoitustyö 2015

Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I Harjoitustyö 2015 Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I Harjoitustyö 2015 DI Matti Pirinen Rak-43.3001 Suunnitteluharjoitustyö 2015: Tavoitteena rungon yleisuunnitelma Asuin-, liike-, toimisto- tai teollisuusrakennus

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Rakennesuunnittelutoimisto työpaikkana 1 Mitä on rakennesuunnittelijan työ? Rakennuksen tulee kestää sille kohdistuvat kuormat ja ympäristörasitukset koko rakenteen

Lisätiedot

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 Mikä MINNO on? Innovaatioprojekti, joka sisältyy jokaisen Metropolian opiskelijan opetussuunnitelmaan. Opinnot toteutetaan usein

Lisätiedot

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 23..204 Sisällys Lyhenteet Johdanto 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

1. Käytettiinkö projektissa yrityksen omia komponentteja (custom componentit, pluginit, makrot)? a. Kyllä b. Ei Minkä tyyppisiä komponentteja

1. Käytettiinkö projektissa yrityksen omia komponentteja (custom componentit, pluginit, makrot)? a. Kyllä b. Ei Minkä tyyppisiä komponentteja 1. Yhteystiedot Yritys / Yritykset Tietoja projektin ilmoittajista Kilpailuun osallistuvat yritykset ja niiden tehtävät hankkeessa Ilmoituksen jättäjän yhteystiedot Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Puhelin

Lisätiedot

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio.

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio. ActivInspire JATKO AINEISTON TUOTTAMINEN Uuden aineiston tekemisen alkua helpottaa etukäteen tehty suunnitelma (tekstit, kuvat, videot, linkit) miellekarttaa hyödyntäen. Valmista aineistoa voi muokata

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK

ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Tarjoaa ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta sekä nuorille että aikuisille Kaksitoista omistajakuntaa: Hankasalmi,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu Pientalotyömaan vastuuhenkilöt Tapani Hoppu Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat

Lisätiedot

Klara Net laskentaohjelman käytön aloittaminen

Klara Net laskentaohjelman käytön aloittaminen Klara Net laskentaohjelman käytön aloittaminen Tässä pikaohjeessa kerrotaan miten Klara Netin käytön voi aloittaa kahdella eri tavalla: 1. Puhtaalta pöydältä ilman mallipohjaa 2. Käyttämällä oman hankkeen

Lisätiedot

Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto

Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto Juho-Pekka Hämäläinen Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy 1 Juho-Pekka Hämäläinen, Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy Työmaan ajankäyttö Työmaalla

Lisätiedot

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Kuivaketju10 -seminaari, työmaatoteutus Oulu 14.10.2015 Perttu Pitkälä Kehityspäällikkö, Skanska Oy Rakentamisen valmistelu Tavoitteista toimenpiteiksi Suunnitellaan

Lisätiedot

Software product lines

Software product lines Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Software product lines Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Asiantuntijateksti 17.11.2013 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Software product

Lisätiedot

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet 15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Uutta ja vanhaa Valmisosarakentaminen Suunnitteluprosessi Rakennejärjestelmät Talonrakentaminen

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Ratu-korttien hakeminen...3 c) Ratu-korttien lukeminen...5 Siirry Ratu Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Turvallisuus lähtee suunnittelusta OHJAA VAHVASTI SUUNNITTELUA -> ESIM. ONTELOLAATTOJEN REI ITYSOHJEET,

Lisätiedot

1 PIENKERROSTALON HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA 1.1 TYÖN TAVOITTEET

1 PIENKERROSTALON HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA 1.1 TYÖN TAVOITTEET 1 PIENKERROSTALON HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA 1.1 TYÖN TAVOITTEET Työn tavoitteena oli laskea suunnitelmien mukainen kokonaishiilijalanjälki pienkerrostalolle rakennesuunnittelijan näkökulmasta. Rakennuksien

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE!

LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE! LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE! RIL 13.10.2011 Juha Noeskoski LIIKENNEVIRASTON SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015 Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Päätoteuttajan velvollisuudet Vna 205/2009 3 Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennushankkeessa

Lisätiedot

Valmistusprosessin kehittäminen/abb

Valmistusprosessin kehittäminen/abb Timi Tamminen, Toni Taavila ja Konsta Kilponen Valmistusprosessin kehittäminen/abb Metropolia Ammattikorkeakoulu Energiatekniikka Projektisuunnitelma 5.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Projektin

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot