OHJEKIRJA INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNINGAR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEKIRJA INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNINGAR"

Transkriptio

1 OHJEKIRJA INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNINGAR SCAL, SCCL, SEpL LAUHDUTIN - LUFTKYLD KONDENSOR SCAG, SCCG, SepG NESTEJÄÄHDYTIN LUFTKYLD KYLMEDELKYLARE Kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet tulee säilyttää koko tuotteen elinkaaren ajan. Anvisningarna skall bevaras för produktens hela livscykel. Alfa Laval Vantaa Oy Ansatie 3, Vantaa Puh. (09) , fax (09) Tel , fax Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO TUOTTEEN MÄÄRITTELY... 2 YLEISTÄ TEKNISET TIEDOT TUOTTEEN TUNNISTAMINEN ENERGIALUOKITUS TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT OHJEKIRJASSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ KULJETUS JA VARASTOINTI PAKKAUSTAPA, PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA PAKKAUKSEN KÄSITTELY VARASTOINTI LAITTEEN KÄÄNTÖ JA NOSTO PAKKAUKSEN PURKU JA KIERRÄTYS ASENNUSOHJE LAITTEIDEN SIJOITUS... 7 Vaakasuuntaan puhaltavan laitemallin sijoittelu... 7 Pystysuuntaan puhaltavan laitemallin sijoittelu ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA LAITTEIDEN KÄYTTÖKUNTOON VALMISTELU PUTKISTOLIITÄNNÄT... 9 Lauhduttimet... 9 Nestejäähdyttimet PUHALTIMET JA PUHALLINKYTKENNÄT PUHALTIMIEN VIRTA-ARVOT LISÄVARUSTEET Vesisuutinjärjestelmä (D) Portaallinen (SC)- ja portaaton puhallinohjaus (SVC) Tärinänvaimentimet ja niiden asennus (T) TARKASTUKSET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA HUOL TO-OHJE HUOLTOTARKASTUS LÄMMÖNSIIRTO-OSA LÄMMÖNSIIRTO-OSA PUHALLINSIIVEN VAIHTAMINEN PUHALLINMOOTTORIN VAIHTAMINEN KÄYTÖSTÄ POISTO JA KIERRÄTYS LÄMMÖNSIIRTOAINEEN TALTEENOTTO LAITTEEN PURKAMINEN MATERIAALIN KIERRÄTYS JA HÄVITYS LISÄHUOMAUTUKSIA VIANETSI NTÄTAULUKKO SÄHKÖTÖIDEN TURVALLISUUSTARKASTUSLISTA LUKITSEMINEN JA MERKINTÄ VIANMÄÄRITYS JÄNNITE KYTKETTYNÄ TYÖKALUT JA LAITTEET Valmistajan antama vakuutus koneenosaksi tarkoitetusta laitteesta (Direktiivi 98/37/EC, Liite II B)

3 1 TUOTTEEN MÄÄRITTELY YLEISTÄ HUOM! Näitä ohjeita on noudatettava varmistaaksemme lauhduttimien (SCAL) ja nestejäähdyttimien (SCAG) turvallisen ja oikean asennuksen, huollon ja käytön. Henkilöiden, jotka asentavat, käyttävät tai huoltavat SCA- ja SCAG-laitteita on tunnettava asennus- ja huolto-ohjeet. Älä muuta tai korjaa laitetta ilman laitevalmistajan lupaa ja ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa takuun raukeamisen. Solar-CAL-ilmajäähdytteiset lauhduttimet ja Solar CAG-nestejäähdyttimet ovat ulkokäyttöön soveltuvia ilmastoinnin jäähdytyksen, kaupankylmän ja teollisuusprosessien lamellilämmönsiirtimiä, joiden lämmönsiirtoaineena käytetään kuparia syövyttämättömiä kylmäaineita tai liuoksia. Lämmönsiirto-osan ulkopuolisen korroosion välttämiseksi lamellien ja lämmönsiirtoputkien materiaalin soveltuvuus ympäristöolosuhteisiin on aina varmistettava. Ilmassa ei saa olla aineita, jotka lämmönsiirto-osan pinnalle kondensoituvan veden tai muun liuottimen kanssa yhdessä muodostavat lamellia ja lämmönsiirtoputkia syövyttäviä yhdisteitä. Ohjekirja kattaa myös soveltuvin osin E-version (E= vakiosta poikkeava malli). Tällöin tulee selvittää toimitusasiakirjoista, miten poikkeavuus vaikuttaa asennukseen, huoltoon ja käyttöön. 1.2 TEKNISET TIEDOT Tuotteen laitekohtaiset tekniset tiedot, tuotemerkintä, suoritusarvot, puhallinmoottorien, nosto- /kiinnityspisteiden sijainnit, laitepainot, sisätilavuudet ja yhteiden sijainnit, katso tuoteesitteestä TUOTTEEN TUNNISTAMINEN Katso laitteen tunnistetiedot tuotekilvestä. Tuotekilpi sijaitsee laitteen tuloyhdepäädyssä. Tuotekilpi sisältää: laitevalmistajan yhteystiedot, laitteen tyyppimerkinnän, tilausvahvistuksen numeron, moottorin tekniset arvot, käyttö- / testipaineen, min / max käyttölämpötilan, sisätilavuuden, painon, valmistuskuukauden / -vuoden, Gost R -merkinnän sekä CE-merkinnän. 1.4 ENERGIALUOKITUS Laitteen päätyyn on liimattu energialuokitustarra, joka kertoo Eurovent määrityksen mukaisen energialuokan. Luokka Ener gian kulutus R Kuva 1.1: Ylhäällä:tuotekilven sijainti ja vasemmalla: tuotekilpi. A Erittäin alhainen R> 110 B Hyvin alhainen 70< R <110 C Alhainen 45< R <70 D Keskimääräinen 30< R <45 E K orkea R< 30 R=Laitteen nimellisteho mitoituspisteessä / Moottorien yhteenlaskettu ottoteho Kuva 1.2: Energialuokitustarra 2

4 1.5 TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT Kaikki puhaltimet on varustettu puhallinkohtaisilla lukittavilla turvakytkimillä (poikkeus SVC-käyttö, jossa turvakytkin optiona). Kaikki puhaltimet on varustettu suojaritilöillä. Suojaritilän lankajako ja siiven turvaetäisyys noudattavat yli 14-vuotiaan henkilön turvastandardia. Suojaritilät ovat kosketussuojia, ne eivät kestä esim. päälle astumista. Laitteen päälle ei saa kiivetä. Jos esim. huoltotöiden hoitaminen välttämättä edellyttää laitteen päälle nousemista, on kaikkien puhaltimien virtapiirit kytkettävä ja lukittava luotettavasti auki-asentoon. Laitteet on aina asennettava sellaiseen paikkaan, jonne on sivullisilta pääsy estetty. Kylkiasentoon pakattujen laitteiden nostamisessa ja siirrossa on noudatettava erityisen suurta varovaisuutta, Laitteen KAATUMISVAARA katso kohta 2 KULJETUS JA VARASTOINTI. Ennen nostoa tarkista toimitusasiakirjoista tai tuotekilvestä laitepaino ja varmista, että käyttämäsi nostoapuvälineet, nosturi tai trukki ovat tarkoitukseen soveltuvia. Sähkökytkentöjä saa tehdä vain sähkötöihin valtuutettu henkilö. Aina ennen asennus- / huoltotöiden aloittamista on käytävä läpi kohta 8 SÄHKÖTÖIDEN TURVALLISUUSTARKASTUSLISTA. Aina ennen huoltotöiden aloittamista laite on tehtävä varmuudella jännitteettömäksi; lukitse ja merkitse kaikki voimanlähteet. Aina ennen huoltotöiden aloittamista varmista laitteen virrattomuus ja jännitteettömyys jännitemittarilla. Aina ennen virran kytkemistä varmistu siitä, että kaikki ovat riittävän turvaetäisyyden päässä laitteesta. SCAL-laitteiden lämmönsiirtoaineen talteenoton saa suorittaa vain valtuutettu urakoitsija. Sähkömoottorien romuttamisen saa suorittaa vain valtuutettu urakoitsija. 1.6 OHJEKIRJASSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ Varoitus ja huomautus VAROITUS! Sisältää sellaista tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman. HUOM! Sisältää sellaista tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa vahinkoa laitteelle, ympäristölle, asennukselle tai huollolle. Laitemallit puhallussuunnan mukaan: Pystysuuntaan puhaltavat laitemallit puhaltimet yhdessä ja kahdessa rivissä (viereinen kuva). Vaakasuuntaan puhaltavat laitemallit, puhaltimet yhdessä ja kahdessa rivissä (viereinen kuva). Kuva 1.3 Laitemallit puhallussuunnan mukaan 3

5 2 KULJETUS JA VARASTOINTI 2.1 PAKKAUSTAPA, PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA PAKKAUKSEN KÄSITTELY Solar-lauhduttimet ja nestejäähdyttimet toimitetaan kylki- tai vaaka-asennossa puulavalle pakattuna. Kylkiasennon sekä vaaka-asennon pakkauksessa, pystysuuntaan puhaltava laitemalli on kiinnitetty pakkausalustaan jaloista, jotka on asennettu kuljetusasentoon. Nosto-/ kääntösilmukka, kääntöjalka sekä jalan vaakatuki toimitetaan irrallisena laitteen mukana. Nosto-/ kääntösilmukka ja kääntöjalka sisältyy pelkästään kylkiasennon pakkaukseen. Kylkiasennossa toimitettava vaakasuuntaan puhaltava laitemalli on kiinnitetty asennuskiskosta pakkausalustaan. Nostosilmukka toimitetaan irrallisena laitteen mukana. Pakattua laitetta trukilla nostettaessa nostokohta valitaan niin, että laitteen pituussuuntainen painopiste sijaitsee trukin haarukoiden välissä keskellä. Pitkää laitetta nostetaan mahdollisimman leveällä otteella. Kuva 2.1 Vasemmalla :laite pakattuna kylkiasentoon; Oikealla: laite pakattuna vaaka-asentoon HUOM! Kylkiasennossa toimitettavien korkeiden laitteiden käsittelyssä on noudatettava erityisen suurta varovaisuutta. Näitä laitteita ei koskaan saa laskea kaltevalle tai epätasaiselle pinnalle KAATUMISVAARA. Kuljetuksessa laite on sidottava niin, ettei se pääse liikkumaan kuljetuksen aikana. Sidonta on suoritettava niin, että se ei vahingoita laitetta. 2.2 VARASTOINTI Laitteita ei saa varastoida kosteissa ulkotiloissa, joissa puhallinmoottoreihin tai lämmönsiirto-osan putkistoon on mahdollista kondensoitua vettä. Kosteus moottorissa voi vahingoittaa moottorin laakereita. Pitkäaikainen kosteus lämmönsiirto-osan putkistossa voi aiheuttaa murahaishapposyöpymää. Laitteita tulee säilyttää kuivissa tasalämpöisissä olosuhteissa. Pitkäaikaisessa varastoinnissa puhallinmoottoreita tulee käyttää vähintään 30 minuuttia kerran kuukaudessa. Jos kuitenkaan edellämainitut varastointiolosuhteet eivät täyty, on moottoreihin johdatettava jatkuva matalajännite, jotta moottorien pintalämpötila säilyy ilman kastepistelämpötilaa korkeampana. Kosteissa olosuhteissa, jossa laite ei pääse kuivumaan, kuorirakenteen sinkkipinnalle saattaa syntyä valkoruostetta. Laiteet tulee varastoida kiinnitettynä omaan pakkausalustaan. Laitteita ei saa varastoida kaltevalle / epätasaiselle pinnalle. 4

6 2.3 LAITTEEN KÄÄNTÖ JA NOSTO HUOM! Nostoja saa suorittaa vain tehtävään pätevöitynyt henkilö, joka tuntee nostoihin liittyvät säädökset ja turvallisuusohjeet. Ennen nostotöiden aloittamista varmistetaan, että käyttö- ja huolto-ohjeet on mukana tarvittavat ennakkotarkastukset on pidetty nostokone on tarkastettu ja toimintakunnossa kuljettajalla on nostoihin tarvittava lupa nostimen alla oleva maapohja on kantavuudeltaan riittävä kone tai laite on oikein pystytetty ja vaakasuorassa tukijalat ovat tuenta-asennossa laitteen nostokyky on riittävä työntekijät osaavat käyttää nostinta käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaan nostopaikkojen läheisyydessä ei ole sähköjohtoja eikä muita johtoja nostimen kulku- ja työalueet ovat riittävät ja turvalliset työskentelyalueella ei ole työtä rajoittavia esteitä eikä muita vaaratekijöitä Kylkiasennossa toimitettavan pystysuuntaan puhaltavan laitemallin kääntö käyttöasentoon: Asenna laitteen mukana toimitetut nosto-/ kääntösilmukat laitteen kyljessä oleviin kiinnityskohtiin. Varmista, että silmukat ovat tiukasti kiinni asennuspaikassaan. Ota laite nosturilla kannatukseen nosto-/ kääntösilmukoista niin, että nostoketju kiristyy mutta laite ei nouse maasta irti. Irrota laite pakkausalustasta. Nosta laite noin 0,5 m irti maasta. Asenna laitteen mukana tulleet kääntöjalat paikalleen. Kääntöjalka asennetaan niin, että se suuntautuu noin 0,5 m laitteen alakyljestä ulos. Kääntöjalka kiinnitetään puhallinlevyyn ja kuljetusasennossa olevan jalan kylkeen ruuveilla. (katso seuraavan sivun kuvasarja). Jalkojen asennuksen ajaksi on laite tuettava niin, ettei se pääse heilahtamaan eikä putoamaan. VAROITUS! Kannatuksessa olevan laitteen alle ei saa mennä. Lasketaan laitetta varovasti alaspäin, jolloin laite kääntyy painopisteen suuntaan kääntöjalan ympäri. Nosturia ohjataan käännön suuntaan ja lasketaan hitaasti alas vaaka-asentoon. Poista vaakamallin nosto- / kääntösilmukat laitteesta. Poista kääntöjalat laitteesta. Ota laite kannatukseen pystysuuntaan puhaltavan laitemallin nostopisteistä. Asenna pystymallin jalat oikeaan asennuskorkeuteen. HUOM! Laitetta saa nostaa vain nostoihin tarkoitetuista nostopisteistä. Vaakasuuntaan puhaltavan mallin nostoon ja kääntöön saa käyttää vain siihen tarkoitukseen tarkoitettuja nosto- / kääntösilmukoita (kuva 2.2.1). Pystysuuntaan puhaltavan mallin nostoon saa käyttää pelkästään pystymallin nostoon tarkoitettuja nostokorvakkeita (kuva 2.2.4). Nostossa on aina käytettävä kaikkia nostonsuuntaan tarkoitettuja nostopisteitä. Sallittuja ketjukulmia ei saa ylittää (katso kuvasarja). Pitkien laitteiden nostossa tulee käyttää apuna nostopuomia. 5

7 max. 60 o A max. 60 o Kuva Laitteen kääntäminen ja nostaminen HUOM! Nostoketjun minimipituus, kun käytössä ei ole nostopuomia = nostopisteiden väli. Nosto- Nosto- Nosto- SCAL pisteiden Laite- SCAL pisteiden Laite- SCAL pisteiden Laite- SCAG väli paino SCAG väli paino SCAG väli paino A [mm] kg A [mm] kg A [mm] kg Taulukko 2.1 : Nostopisteiden väli ja alumiinilamellilohkon paino. Nostopuomin käyttö on suositeltavaa. Erikoismallit (E) ja kuparilohkot (CC): varmista paino tuotekilvestä! 2.4 PAKKAUKSEN PURKU JA KIERRÄTYS Kaikki pakkauksessa käytetty materiaali on joko kierrätettävää tai energiakäyttöön soveltuvaa. 6

8 3 ASENNUSOHJE 3.1 LAITTEIDEN SIJOITUS Lauhduttimet ja nestejäähdyttimet tulee asentaa siten, että ilmavirtaus laitteelle on esteetön eikä kuuman ilman takaisinkiertoa tapahdu. Sijoituspaikan valinnassa on huomioitava, ettei tuuli pääse puhaltamaan laitteiden ilmavirtaa vastaan. Erityisesti tämä koskee vaakasuuntaan puhaltavia malleja ja matalakierrosmalleja. Tarvittaessa on käytettävä tuulisuojia. Sijoituspaikan todellinen lämpötila auringossa ja sen vaikutus laitemitoitukseen on otettava huomioon. Asennuksessa on huomioitava myös lumivara. Vaakasuuntaan puhaltavan laitemallin sijoittelu > B/2 > B B B > B/2 > 2 x B B B > B B B > B/2 > B/2 Kuva 3.1 Vaakasuuntaan puhaltavan laitemallin sijoittelu 7

9 Tuulensuunnan huomioiminen > 2 x B B >B Pystysuuntaan puhaltavan laitemallin sijoittelu > B > B / 2 B > A / 4 B > B / 2 > A / 4 B A A Kuva 3.3 Puhaltimet yhdessä rivissä, laitekorkeutta korkeampi seinä Kuva 3.4 Puhaltimet kahdessa rivissä, laitekorkeutta korkeampi seinä Kaksi laitetta, joissa puhaltimet ovat yhdessä rivissä ( B = 1630 mm), voidaan asentaa rinnatusten, kyljet vastakkain. Tällöin noudatetaan kuvan 3.4 minimietäisyyksiä. Jalkojen korkeus on tarkistettava, tarvittaessa laite asennetaan asennuskorokkeelle. Jos seinä on laitekorkeutta matalampi, minimietäisyys seinään on 0,5 kertaa korkean seinän minimietäisyydet. Jos laitteet ovat kolmen tai neljän seinän ympäröimiä, vähimmäisetäisyydet seiniin ovat suuremmat ja ne tulee tarkistaa laitteiden lukumäärän ja ilmavirtojen mukaisesti. Poikkeavissa tapauksissa ota yhteyttä laitetoimittajaan! 8

10 3.2 ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA Ennen laitteiden kiinnitystä on asennuspaikalla tarkistettava toimituksen sisältö ja mahdolliset kuljetusvauriot, erityisesti lämmönsiirto-osan vauriot. Laitteen toimittaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä käsittelystä tai kuljetuksesta. Ennen laitteiden paikalleenasennusta on varmistettava kiinnityskohtien ja tukirakenteiden kantavuus (laitekohtaiset painot on annettu tuote-esitteessä). Lauhduttimien öljynkierto sekä nestejäähdyttimien ilmanpoisto ja tyhjennys edellyttävät, että lämmönsiirto-osan putket ovat vaakasuorassa. Nestejäähdyttimien hyvä toiminta edellyttää ilman poistoa järjestelmästä. Lämmönsiirto-osan ilmaus voidaan suorittaa jakotukissa olevien ilmausruuvien avulla. Ilmauksessa on aina huomioitava myös lämmönsiirtoaineen toimittajan ohjeet. Jos nestejäähdyttimen lämmönsiirtoaineena on vesi, tulee patteri tyhjentää, kun ympäröivän ilman lämpötila laskee alle 0 C:n. Vakiomalliset nestejäähdyttimet eivät ole painovoimaisesti tyhjentyviä. Suosituksena on, että aina, kun laite asennetaan ympäristöön, jonka lämpötila on mahdollista laskea alle 0 C:n, käytetään pakkasenkestäviä lämmönsiirtoaineita. Asennuksessa, järjestelmän painekokeessa, käyttöönotossa, käytössä ja huollossa tulee noudattaa kylmäainevalmistajan laatimia ohjeita. Kaikki lämmönsiirto-osan juotokset on tehty kovajuotoksella (FOSCO 710/DIN8513/LAg2P). 3.3 LAITTEIDEN KÄYTTÖKUNTOON VALMISTELU Vaakasuuntaan puhaltava laitemalli on sellaisenaan suoraan asennettavissa asennuspaikkaansa. Noston jälkeen nostosilmukat voidaan poistaa. Pystysuuntaan puhaltavan laitemallin jalat asennetaan paikalleen oikeaan korkeusasemaan. Jos laite asennetaan suoraan tasopinnalle, jalat asennetaan niin, että korkeus maasta laitteen alareunaan on noin 620 mm (kuva 3.5). Laitteen jalat tuetaan vielä asentamalla jalkojen vaakatuet paikalleen (kuva 3.5). Jos laite asennetaan asennustelineelle, jalat voidaan asentaa tukevaan välikorkeusasemaan (noin 420 mm) ilman jalkojen vaakatukea (kuva 3.6). Jalkojen vaakatuki ~420 ~620 Kuva 3.5 Asennus suoraan jaloille Kuva 3.6 Asennus asennustelineelle 3.4 PUTKISTOLIITÄNNÄT Ulkopuoliset putkistot asennetaan siten, että niiden paino, värinä tai lämpölaajeneminen eivät rasita lämmönsiirto-osan putkia. Lauhduttimet 1:100 Kompressorin äänen ja värinän välittyminen lauhduttimeen eliminoidaan riittävillä värinänvaimentimilla. Laitoksessa on huolehdittava oikeasta täytöksestä ja öljynerotuksesta. 9

11 1 2 Jaetuissa lauhduttimissa jako-osat on numeroitu, pystysuuntaan puhaltavan mallin laitteissa vasemmalta oikealle ja vaakasuuntaan puhaltavan mallin laitteissa ylhäältä alaspäin Nestejäähdyttimet Ilmaus Neste sisään Ilmaus Neste ulos Neste sisään Tyhjennys Neste ulos Tyhjennys Kuva 3.9 Pystysuuntaan puhaltava malli Kuva 3.10 Vaakasuuntaan puhaltava malli 3.5 PUHALTIMET JA PUHALLINKYTKENNÄT HUOM! Sähkötöitä saa tehdä vain sähkötöihin valtuutettu henkilö. Puhaltimet ovat aksiaalipuhaltimia, joissa siipi on asennettu suoraan sähkömoottorin akseliin. Puhallinmoottorit ovat ulkokäyttöön soveltuvia, kondenssivesirei illä, akselitiivisteillä ja kestovoidelluilla laakereilla varustettuja IEC-normien mukaisia 3-vaihe oikosulkumoottoreita, jotka soveltuvat V/ V 50Hz sähköverkkoon. Suojausluokka kondenssivesireikiä lukuunottamatta on IP-54. Moottorit on valmiiksi kytketty turvakytkimiin (IP-65). Puhallinmoottorien tekniset tiedot saa erikseen ottamalla yhteyttä laitetoimittajaan. Sähköverkko V Δ-kytkentä Turvakytkin Moottorin kytkentärasia kelta/vihreä sininen musta ruskea Sähköverkko V Y-kytkentä Päälystetty mustalla muoviletkulla Kuva 3.11: Puhaltimien moottorikytkennät, ylhäällä; moottorin kykentärasia, alhaalla: turvakytkin 10

12 3.6 PUHALTIMIEN VIRTA-ARVOT Tuotteen laitekilvessä on ilmoitettu virta-arvot +20ºC:n ja 30ºC:n lämpötiloissa. Ylivirtasuojan asetusarvon määrittämisessä voidaan tarvita virtaarvoa muissa lämpötiloissa. Se saadaan laskemalla lineaarisesti em. pisteistä. Esim. -10 C:a vastaava virta-arvo saadaan kertomalla +20 C:a vastaava virta-arvo (laitekilvestä) kertoimella (k), joka luetaan oheisesta diagrammista -10 C:n kohdalta. k 1,2 1, C 3.7 LISÄVARUSTEET Vesisuutinjärjestelmä (D) Kuva 3.12 : Moottorin virta-arvon riipuvuus lämpötilasta Vesisuutinjärjestelmää voidaan käyttää kesäaikana lyhytaikaisten kuormitushuippujen tasaamiseen. α Laitemalliin, jossa puhaltimet ovat yhdessä rivissä, tulee yksi vesisuutinputkisto. Laitemalliin, jossa puhaltimet ovat kahdessa rivissä, tulee kaksi vesisuutinputkistoa. Putkisto toimitetaan irrallisena laitteen mukana. Putkiston kokoamis- ja asennusohje toimitetaan vesisuutinputkiston mukana. α α α Putkisto kootaan kuvan osoittamassa järjestyksessä. Liitokset tiivistetään ja kiristetään huolellisesti sekä varmistetaan, että kaikki suuttimet osoittavat samaan suuntaan. Putkisto asennetaan kuvan osoittamaan paikkaan. Putkistoa kierretään niin, että suutinkulma vastaa puhaltimen kierrosnopeutta. Katso oikea suutinkulma viereisestä taulukosta! Lukitse putkisto paikoilleen. Vesimäärä on 0,5 l / min yhtä suutinta kohti ja paine 3 bar. 1 Supistusnippa 5 Päätyputki 2 Vesisuutin 6 Väliputki 3 T-liitin 7 Tulppa + liitin 4 Kaksoisnippa 8 Lukitsin / poraruuvi HUOM! Kalkkipitoinen vesi saattaa tukkia suuttimet sekä aiheuttaa eristävän kerroksen lämmönsiirtoelementin pinnalle. Veden väärä ph-arvo voi vahingoittaa lämmönsiirtoelementtiä. Veden ph-arvo tulee olla ph rajoissa. HUOM! Veden jäätyminen saattaa aiheutta vesisuutinputkiston rikkoutumisen. Vesisuutinputkisto on tyhjennettävä vedestä aina käytön jälkeen. Vesisuutinputkisto voidaan tyhjentää vedestä avaamalla päätytulppa no

13 Portaallinen (SC) ja portaaton puhallinohjaus (SVC) SVC on valmiiksi tehtaalla ohjelmoitu ja sille on tehty käyttöönottotestaus, joka sisältää puhaltimien koekäytön ja säätimen toiminnan tarkastamisen. Katso Alfa Laval Vantaan Step Control-(SC) ja SVC-esitteet! Laitteen mukana sähkökeskuksessa toimitetaan kojekansio, joka sisältää tarvittavat säätimiin liittyvät asiakirjat. EMC-normin mukaiset johdotukset on tehty laitteen päätyyn. Laitekohtaiset ohjeelliset kaapelipituudet on annettu taulukossa 3.1. Erikoislaitteilla tai kaapeleilla pituudet saattavat poiketa oheisesta taulukosta 3.1. Tärinänvaimentimet ja niiden asennus (T) Alfa Laval Vantaan toimittamien tärinänvaimentimien soveltuvuus laitesarjalle on varmistettu. Tarkista vaimennettavan kuorman paino ja varmista, että sinulla on oikeat vaimentimet kyseiselle kuormalle. Huomioi vaimennettavan kumin painojakauma. SCAL SCAG Puhallinkoko ø900 mm Kaapeli MCMK, [m] Laitteiden kaapelipituudet [m] SCAL SCAG Kaapeli MCMK, [m] Puhallinkoko ø1200 mm SCAL SCAG Kaapeli MCMK, [m] Taulukko 3.1 Laitteiden ohjeelliset kaapelipituudet Tärinänvaimentimet on tarkoitettu pystysuoralle puristuskuormalle. Tarkista alustan ja vaimennettavan laitealustan vaakasuoruus. Laitteistoryhmiä vaimennettaessa on käyttävän ja käytettävän laitteen oltava samalla jäykällä alustalla. Tärinänvaimennin Painuma Prosenttia xx mm:stä Tarkista asennuspaikan [mm] ympäristöolosuhteet 34 LV 10/ 7, % 10 mm:stä o Lämpötila-alue C 34 LV 16/ , % 16 mm:stä 34 LV 24/ , % 24 mm:stä o Orgaaniset liuottimet haitallisia 34 LV 40/ % 40 mm:stä o Öljyt saattavat vahingoittaa vaimentimien kumia Taulukko 3.2 Sallittu tärinänvaimentimen painuma Vaimennettavaan laitteistoon esim. putkia liitettäessä on käytettävä joustoyhteitä. Tällä saavutetaan häiriötön tärinänvaimennus, tärinät eivät etene putkistoissa eivätkä putket rasitu tärinästä. Asennuksen jälkeen tarkista vaimentimien oikea painuma taulukosta 3.2. Tarkista myös, että vaimennetulle laitteelle jää vapaata liikevaraa joka suuntaan. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä laitetoimittajaan TARKASTUKSET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA Laitteen valmistaja on tehtaalla koeponnistanut lämmönsiirto-osan ja tehnyt laitteelle sähköturvallisuusmittauksen. Sähköturvallisuusmittaus sisältää suojajohtimen jatkuvuus- ja eristysvastusmittauksen. Varmista, että laite on tukevasti kiinni asennuspaikassaan. Tarkasta laitteen mekaanisten osien kiinnitykset. Tarkasta sähköverkon soveltuvuus. Tarkasta sähköasennukset. Tarkasta sähköasennusten jälkeen puhaltimien toiminta ja pyörimissuunta. Tarkasta puhltimien käydessä, ettei laitteessa ja puhaltimissa esiinny poikkeavaa ääntä tai värinää. 12

14 4 HUOLTO-OHJE HUOM! Sähkökytkennät saa suorittaa vain sähkötöihin valtuutettu henkilö. VAROITUS! Ennen huoltotöiden aloittamista on virtapiiri kytkettävä ja lukittava luotettavasti auki-asentoon. Laitteen jännitteettömyys on varmistettava. 4.1 HUOLTOTARKASTUS Solar-lauhduttimien ja -nestejäähdyttimien moitteeton toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa, jossa tarkastetaan: laitteiden ja puhaltimien ulkoinen kunto, kerran kuukaudessa. laitteen, puhaltimien, puhallinmoottorin ja suojaritilöiden kiinnitykset, kerran kuukaudessa. lämmönsiirto-osan puhtaus ja ulkoinen kunto, kerran kuukaudessa. Jos lauhduttimen / nestejäähdyttimen tehoa säädetään portaittain vaihtamalla puhallinlukumäärää, myös puhaltimien käyntijärjestystä tulee ajoittain vaihtaa. Tärinänvaimentimet vuosittain (oikea painuma). Vaihdetaan tarvittaessa uusiin Alfa Laval Vantaalta tilattaviin tärinänvaimentimiin. 4.2 LÄMMÖNSIIRTO-OSA Lämmönsiirto-osa kaipaa säännöllistä huoltoa, jos laite on käytössä likaisissa olosuhteissa. Lamelleihin kerääntynyt pöly voidaan puhdistaa pölynimurilla (teollisuusimuri) ilman tulopuolelta. Lamellit voidaan myös pestä vedellä. Paras pesutulos saavutetaan, kun pesu suoritetaan vasten ilmavirran suuntaa. Pesu suoritetaan paineettomalla juoksevalla vedellä.vesi suunnataan lämmönsiirto-osalle vasten ilmavirran suuntaa laitteen sisällä. Vesisuihku ei saa olla liian voimakas ja se on suunnattava kohtisuoraan lamelleja vasten, jotta ne eivät väänny tai vaurioidu. Pesussa ei saa käyttää voimakkaita emäksisiä pesuaineita, liuottimia eikä happoja. Pesussa ei saa käyttää vaarallisia, helposti syttyviä ja ympäristölle haitallisia pesuaineita. Pesuveden ph-arvo tulee olla ph:n rajoissa. Kuva 4.1 Vesisuuttimen asento suhteessa lamellielementtiin VAROITUS! Tutustu aina ennen pesua pesuaineen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja noudata valmistajan ohjeita! Käytä imuroinnissa ja pesussa suojalaseja, suojakäsineitä, suojajalkineita ym. henkilökohtaisia suojaimia! 4.3 LÄMMÖNSIIRTO-OSA Moottoreiden kunto tarkastetaan huollon yhteydessä. Mikäli puhaltimen käyntiääni poikkeaa normaalista (kuuluu rahinaa tai kolinaa), puhallin on välittömästi pysäytettävä ja tarkistettava puhaltimen ja puhallinmoottorin kiinnitys. Tarvittaessa moottori vaihdetaan uuteen Alfa Laval Vantaan toimittamaan varaosamoottoriin. HUOM! Seisonta-aikoina puhaltimet on käynnistettävä tunniksi vähintään kerran kuukaudessa. 13

15 4.4 PUHALLINSIIVEN VAIHTAMINEN VAROITUS! Ennen puhallinsiiven vaihtoa varmista, että virtapiiri on kytketty ja lukittu luotettavasti auki-asentoon ja moottori on jännitteetön. Irrota puhaltimen suojaritilä avaamalla suojaritilän kiinnitysruuvit. Irrota siipi avaamalla pidätinruuvi. Vedä siipi ulos ulosvetäjällä. Puhdista ja voitele akseli. Asenna uusi siipi akseliin (muista kiila!). Älä lyö siipeä akseliin, koska moottorin laakerit vaurioituvat helposti. Levitä akselinpäähän HI-TEMP 343 RTV silikonikumitiivistesprayta, purkin kyljessä olevaa ohjetta noudattaen. Akselin päähän, silikonikumitiivisteen päälle, asetetaan korialuslaatta. Siiven napa lukitaan kiinnitysruuvilla moottorin akseliin, käyttäen riittävää kiristysmomenttia. Kun kiinnitysruuvia kiristetään varmistutaan samalla siitä, että tiivistemassaa puristuu aluslaatan reunan ja reijän kautta jonkin verran ulos. Ulos puristunut tiivistemassa on merkkinä siitä, että silkonikumitiivistesprayta on käytetty riittävästi. Silikonikumitiivistesprayn tehtävänä on estää veden valuminen siiven navan ja moottorinakselin välistä saumaa myöten moottoriin. Asenna suojaritilä paikalleen. Asennuksen jälkeen puhallin on koekäynnistettävä ja tarkistettava puhaltimen toiminta silmämääräisesti. 4.5 PUHALLINMOOTTORIN VAIHTAMINEN HUOM! Sähkömoottorin saa vaihtaa vain sähkötöihin valtuutettu henkilö. VAROITUS! Ennen puhallinmoottorin vaihtoa varmista, että virtapiiri on kytketty ja lukittu luotettavasti auki-asentoon ja moottori on jännitteetön. Katkaise virta turvakytkimeltä 1 ja lukitse. Irrota puhallinsiipi, katso kohta 4.4 PUHALLINSIIVEN VAIHTAMINEN Avaa kytkentärasia ja varmista, että moottori on jännitteetön 3. Irrota sähkökaapeli. Avaa moottorin neljä kiinnitysruuvia 5. Nosta moottori ulos. Asenna moottori paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä. Asenna siipi paikoilleen, katso kohta 4.4 PUHALLINSIIVEN VAIHTAMINEN. Varmista siiven minimi kärkivälys. Puhallinkoon Ø914 minimi kärkivälys on 3mm ja puhallinkoon Ø1240 minimi kärkivälys on 5 mm. Koekäytä puhallin asennuksen jälkeen oikean pyörimissuunnan ja muun toiminnan varmistamiseksi. Varaosamoottorina on käytettävä Alfa Laval Vantaan toimittamaa moottoria, jonka soveltuvuus käyttöolosuhteisiin on varmistettu. Kuva 4.3 Puhallinyksikkö, 1:turvakytkin, 2:ritilä, 3:kytkentärasia, 4: siiven pidätysruuvi ja 5:moottorin kiinnitysruuvi 14

16 5 KÄYTÖSTÄ POISTO JA KIERRÄTYS VAROITUS! Ennen laitteen käytöstä poistoa ja purkamista varmista, että virtapiiri on kytketty ja lukittu luotettavasti auki-asentoon ja laite on jännitteetön. 5.1 LÄMMÖNSIIRTOAINEEN TALTEENOTTO HUOM! HUOM! Lauhduttimien lämmönsiirtoaineen talteenoton saa suorittaa vain valtuutettu urakoitsija. Lämmönsiirtoaineiden käsittelyssä ja talteenotossa on aina noudatettava aineen valmistajan ohjeita. Laitteen purkamisessa sekä lämmönsiirtoaineen, materiaalien, komponenttien talteenotossa, kierrätyksessä ja hävityksessä tulee aina noudattaa paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. 5.2 LAITTEEN PURKAMINEN Irrota laite asennuspaikastaan ja siirrä se purkupaikalle. Nostoissa tulee noudattaa laitteen nostosta annettuja ohjeita. Vaakasuuntaan puhaltava malli tulee kääntää ennen purkua vaaka-asentoon noudattaen laitteen käännöstä annettuja ohjeita. Irrota laitteesta puhaltimet. Irrota puhaltimista moottorit. Irrota johtimet. Irrota laitteesta puhallinlevy, jalat ja sivulevyt. Lämmönsiirto-osasta voidaan irrottaa jakotukit katkaisemalla niistä lämmönsiirto-osaan yhdistävät putket. 5.3 MATERIAALIN KIERRÄTYS JA HÄVITYS Kuorirakenne, Fe + Zn teräsromuun Lämmönsiirto-osa, Cu-putki / Al-lamelli sekaromuun Jakotukki, Cu kupariromuun Puhallinkaulus / moottorihylly, Fe + Zn teräsromuun Puhaltimen suojaritilä, Fe + Zn teräsromuun Sähkömoottorit kierrätys / romutus (valtuutettu urakoitsija). Turvakytkimet, johtimet kierrätys / romutus (valtuutettu urakoitsija) Vesisuutinputkisto, Cu kupariromuun 6 LISÄHUOMAUTUKSIA HUOM! SCAG-laitteen ilmaus- ja tyhjennysventtiili ei sovellu kaliumformiaattipohjaiselle lämmönsiirtoaineille, VUOTOVAARA. Aina kun käytetään kaliumformiaattipohjaisia lämmönsiirtoaineita on toimitusasiakirjoista varmistettava että lämmönsiirto-osan putkistoliitännät, ilmausja tyhjennysjärjestelmä soveltuu käytettävälle lämmönsiirtoaineelle. Asennuksessa, järjestelmän painekokeessa, käyttöönotossa, käytössä ja huollossa noudatetaan lämmönsiirtoainevalmistajan laatimia ohjeita. HUOM! Vaaka-asentoisen putken sisäpinnoille saattaa lämmönsiirtoaineesta laskeutua kiintoaineita, jotka voivat aiheuttaa paikalliskorroosiota. Tämän estämiseksi suositellaan 0.4m/s vähimmmäisvirtausnoputta lämmönsiirrinputkissa. 15

17 7 VIANETSINTÄTAULUKKO Ongelma Ongelman aiheuttaja Suositeltava toimenpide Teho vajaus laitteessa. Laitteelle ei tule riittävästi Tarkista venttiilit / suodattimet. lämmönsiirtoainetta. Vuoto järjestelmässä / lämmönsiirto-osassa. Tarkista kaikki liitokset, lämmönsiirto-osan juotokset ja putkisto. Jos vuoto on lämmönsiirtoosassa, ota yhteyttä laitetoimittajaan, jolta saat tarkemmat ohjeet vuodon korjaamiseksi. Putkikytkennät asennettu väärin Katso kohta 3.4 putkistoliitännät Ilmaa järjestelmässä. Ilmaa järjestelmä. Puhallin / puhaltimet eivät toimi. Etsi vika ja korjaa tai vaihda uusi puhallin. Lämmönsiirto-osa tukossa / Imuroi / pese lämmönsiirto-osa. likainen. Laite ei saa riittävästi ilmaa. Tarkista laitteen minimietäisyydet esteisiin (katso kohta 3.1 laitteiden sijoitus). Tarkista, että ilma pääsee häiriöttömästi virtaamaan lämmönsiirto-osalle. Puhaltimen pyörimissuunta Väärä vaihejärjestys. Vaihda kytkentä moottorin väärä liittimillä tai kytkintaulusta. Tuloilma liian lämmintä. Tarkista laitteiden oikea sijoittelu (kohta 3.1). Suojaa laite auringolta. Vesisuutinjärjestelmällä voidaan lämmönsiirtoa tehostaa. Laite tärisee. Viallinen puhallin. Korjaa / vaihda uusi puhallin Vialliset tärinänvaimentimet. Vaihda uudet tärinävaimentimet ja tarkista kumien oikea painuma. Puhallin ei käynnisty. Siipi jäätynyt Poista jää. puhallinkaulukseen. Sulake palanut. Vaihda sulake. Ylikuormalaukaisu. Tarkista ja nollaa ylikuormalaukaisu käynnistimeltä. Väärä syöttöjännite. Väärä kytkentä. Tarkista että syöttöjännite on moottorin arvokilven mukainen. Tarkista kytkennät ohjekirjan kohdasta moottorikytkennät ja laitekilvestä. Katkos käämissä tai ohjauspiirissä. Kytkimen ollessa suljettuna, tunnistetaan se surisevasta äänestä. Tarkista löysät johtokytkimet. Tarkista myös, että ohjauskytkimet sulkeutuvat. Mekaaninen vika. Tarkista, että moottori ja siipi pyörii vapaasti. Tarkista laakerointi ja voitelu. Käämin oikosulku. Tunnistetaan palaneesta sulakkeesta ja mittaamalla. Moottori täytyy vaihtaa uuteen varaosamoottoriin. Moottorissa voi olla yksi vaihe Tarkista kytkentä. poikki. Puhallin pysähtyy. Jännitekatkos Sulakkeet palaneet, tarkista ylikuormitusrele, staattori ja painonapit. Alhainen jännite. Varmista, että arvokilven jännitettä on noudatettu. Tarkista kytkennät. 16

18 Ongelma Ongelman aiheuttaja Suositeltava toimenpide Puhallin käynnistyy, Syöttöjännitevika Tarkista löysät kytkennät, sulakkeet ja ohjauspiiri. sitten pysähtyy. Puhallin ei saavuta nimellisnopeutta. Vääränlainen moottori. Ota yhteyttä laitetoimittajaan. Jännite moottorinliittimillä liian alhainen johtuen jännitehäviöstä. Käytä korkeampaa jännitettä tai käynnistysmuuntajaa. Tarkista kytkennät. Tarkista kaapelien oikea koko. Moottori ottaa liikaa virtaa. Puhaltimen väärä pyörimissuunta. Puhallinmoottori ylikuumenee. Roottori rikkoutunut. Liian alhainen jännite. Syöttöjännite liian alhainen. Väärä vaihejärjestys. Runko tai jäähdytysaukot saattavat olla likaiset tai tukossa ja haittaavat moottorin asianmukaista tuuletusta. Moottorissa voi olla yksi vaihe poikki. Maasulku Paik Katso mahdolliset murtumat oikosulkurenkaassa. Yleensä tarvitaan uusi roottori tai uusi varaosamoottori. Tarkista johtimien koko jännitehäviöiden perusteella. Tarkista syöttöjännite. Vaihda kytkentä moottorin liittimillä tai kytkintaulusta. Puhdista moottori ja varmista esteetön ilmankierto. Tarkista kytkentä. allista ja korjaa Epäsymmetrinen syöttöjännite Tarkista johtimet ja kytkennät. moottoriliittimelle Puhallin tärisee. Moottorin kiinnitys löystynyt Kiristä kiinnityspultit ja tarkista linjaus. Siipi epätasapainossa Tasapainota siipi tai vaihda uuteen. Hankaava ääni puhaltimessa. Vialliset laakerit. Kolmivaiheinen moottori käy yksivaiheisena. Liian suuri aksiaalivälys. Puhallinsiipi hankaa kaulukseen. Moottorin tuuletin hankaa suojukseen. Vaihda laakerit. Tarkista kytkennät. Tarkista laakerointi. Tarkista moottorin keskitys ja kiinnitys. Korjaa tuuletin/suojus. Puhaltimen poikkeavan kova käyntiääni. Tuuletin koskettaa eristykseen. Moottori irronnut alustastaan. Ilmaväli ei ole keskeinen. Estä kosketus. Kiristä kiinnityspultit ja tarkista linjaus. Tarkista ohjaussorvaus ja laakerit. HUOM! Moottorin purkamisen ja kokoonpanon saa suorittaa vain tehtävään pätevöitynyt henkilö käyttäen tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja työtapoja. Kaikki korjaukset on suoritettava standardin IEC mukaisesti. Takuuaikana viallinen moottori tulee aina lähettää avaamattomana laitetoimittajalle. Varaosamoottorina tulee aina käyttää Alfa Laval Vantaan toimittamaa varaosamoottoria, jonka soveltuvuus käyttöolosuhteisiin on varmistettu. 17

19 8 SÄHKÖTÖIDEN TURVALLISUUSTARKASTUSLISTA Kaikilla huolto-, kunnossapito-, korjaus- ja asennushenkilökuntaan kuuluvilla on oltava tämä lista mukanaan kaikissa töissä, ja lista on käytävä läpi ennen työn aloittamista. Nämä ovat minimivaatimuksia. Mikäli vaatimukset eivät täyty, työtä ei voi aloittaa. 8.1 LUKITSEMINEN JA MERKINTÄ 1. Olen tiedottanut koneen sammuttamisesta. 2. Olen sammuttanut koneen normaaleista käyttökytkimistä. 3. Olen katkaissut jännitteen, lukinnut ja merkinnyt kaikki voimanlähteet. 4. Olen vapauttanut varastoituneen energian (kondensaattorit, muuntajat, jne.). 5. Jokaisella kohteessa työskentelevällä asentajalla tulee olla oma lukitus asetettuna paikoilleen. 6. Ennen huoltotyön aloittamista on tarkistettava koitoskynällä tms., ettei huollettavan koneen rungossa tai kotelossa ole jännitettä. 7. Olen tarkastanut jännitemittareiden toimivuuden varatulla testilähteellä. Lukitus/Merkintä Varmista mittarilla 8. Olen varmistanut virrattomuuden ja jännitteettömyyden jännitemittarilla; eristettyjä työkäsineitä ja eristysmattoa on käytettävä. 9. Ennen virran uudelleen kytkemistä ilmoitan koneenkäyttäjille/muille asianosaisille. 8.2 VIANMÄÄRITYS JÄNNITE KYTKETTYNÄ 1. Minulla ei ole ylläni mitään sähköä johtavia vaatteita tai varusteita (korut, kellot, soljet jne.). 2. En käytä mitään sähköä johtavia tarvikkeita tai työkaluja. 3. Käytän eristettyjä työkaluja ja turvalaseja. 4. En käsittele työssäni yli 600 voltin jännitteitä, ellen ole saanut siihen tarvittavaa koulutusta. 5. Keskeytän työn tai minulla on suoja huonojen sääolojen varalta (sade, lumisade). 6. Seison sertifioidulla eristysmatolla tehdessäni testausta. 7. Käytän sertifioituja, eristettyjä käsineitä testauksessa. 8. Vianmäärityksen jälkeen, mikäli huoltoa tarvitaan, on seurattava lukitus/merkintä -ohjetta. 8.3 TYÖKALUT JA LAITTEET 1. Käyttämäni sähkötyökalut ovat maadoitettuja. 2. Käytän sähkötyökaluja, jotka ovat kaksoiseristettyjä tai suojamaadoitettuja. 3. Käytän vikavirtasuojakytkintä. 4. Olen tarkastanut etteivät sähkötyökalut, eristetyt käsityökalut ja sähköjohdot ole vahingoittuneita. 5. Vahingoittuneita työkaluja ja johtoja ei käytetä. 6. Sähköä johtavia tarvikkeita, kuten metallitikkaita, ei käytetä. Käytä eristettyjä työkaluja Käytä vikavirtasuojakytkintä Käytä henkilökohtaisia suojaimia 18

20 KÄÄNTÖOHJE Solar lauhduttimet ja nestejäähdyttimet Solar-sarjan lauhduttimet ja nestejäähdyttimet kuljetetaan normaalisti lavaan kiinnitettyinä kylkiasennossa. Vaaka-asentoiset, pystysuuntaan puhaltavat laitemallit on käännettävä asennusasentoon. Solar-laitteiden pakkaukseen sisältyy kaksi kääntötukea kiinnityspultteineen (ks. allaolevat kuvat). Laitteen kääntäminen: 1. Nosta laite irti maasta. 2. Poista kuljetusalusta. 3. Aseta kääntötuki jalan profiiliin ja työnnä se kiinnityspulttiin asti. Aseta kääntötuet kummankin nostokorvakkeen kohdalle. 4. Lukitse kääntötuki jalkaan pultilla. Laitteen kääntäminen Kääntötuet (poista kiinnityspultit ennen asennusta!) Kääntötuet oikeilla paikoillaan Lämmönsiirtimet vaurioituvat herkästi, joten niitä on käsiteltävä erittäin varovasti kuljetuksen ja asennuksen aikana. Annettuja nosto- ja asennusohjeita on noudatettava tarkasti, jotta estetään lämmönsiirtimen vahingoittuminen. Nostoihin tulee käyttää vain hyväksyttyjä nostolaitteita, joita ohjaa ammattitaitoinen henkilö. Alfa Laval Vantaa Oy Ansatie 3, FI Vantaa Puh. (09) , fax (09) ,

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11)

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) POLAR E30 & E50 ÖLJYKÄYTTÖISET LÄMMINILMAKEHITTIMET OLJE-ELDADE VARMLUFTPANNOR 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS It is ensured through

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisningar

Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisningar 650 Grillilaitesarja / Grillserie SÄHKÖ- / KAASULIESI / EL-/GASSPIS OC64E.., OC67E.., OC6FE... OC64G, OC67G, OC8FG7G, OC6FG11G, OC6FEV7G, OC6FES7G 4391452, 4391456, 4391462, 4391464, 4391466, 4391468,

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt...6 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data...8 3. Säkerhetsinstruktioner....14

Lisätiedot

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MÖNKIJÄ 50cc 4-HJULING 50 cc DAR0971 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs denna bruksanvisning

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+

SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+ Onnittelut uuden säiliöpakastimen valinnasta. SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+ Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi, sekä tutustu samalla

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO15000BTU PRO9000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30

LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30 LM 95699 F FI SV Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...9 6. KULUTUSARVOT... 13 7. LISÄTOIMINNOT...

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Malli 3700, API 610 10. versio/iso 13709 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Turvallisuus...3 Ympäristön

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Goulds Pumps Asennus, käyttö ja huolto Model VIT Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Ympäristön turvallisuus...4 Käyttäjän terveys ja

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

OMISTAJAN KÄSIKIRJA BÅTÄGARENS HANDBOK

OMISTAJAN KÄSIKIRJA BÅTÄGARENS HANDBOK OMISTAJAN KÄSIKIRJA BÅTÄGARENS HANDBOK OMISTAJAN KÄSIKIRJA Termalin Ky Poronkatu 6 50190 Mikkeli Suomi Puh. + 358 15 165 005 www.termalin.fi ESIPUHE Hyvä suomalaisen Suvi -veneen omistaja! Kiitämme Teitä

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Future 500 -ilmankäsittelykone www.koja.fi Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 1.1 Käyttöolosuhteet... 3 1.2 Äänitaso... 3 1.3 Turvallisuus... 3 1.4 Varolaitteet... 4 1.5 Sähkölaitteet... 4 2. KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVUNO. 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 VAROITUSMERKKI 2 3 TEKNISET TIEDOT 3 4 TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE BOX KASETTIPATTERI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE CASIO100260FIA CASIO100260FIA 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjeeksi 2 2. Takuu 2 3. Tarkastus 2 4. Laitetiedot 3 5. Asennus 5.1. Asennuspaikan valinta

Lisätiedot