OHJEKIRJA INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNINGAR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEKIRJA INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNINGAR"

Transkriptio

1 OHJEKIRJA INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNINGAR SCAL, SCCL, SEpL LAUHDUTIN - LUFTKYLD KONDENSOR SCAG, SCCG, SepG NESTEJÄÄHDYTIN LUFTKYLD KYLMEDELKYLARE Kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet tulee säilyttää koko tuotteen elinkaaren ajan. Anvisningarna skall bevaras för produktens hela livscykel. Alfa Laval Vantaa Oy Ansatie 3, Vantaa Puh. (09) , fax (09) Tel , fax Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO TUOTTEEN MÄÄRITTELY... 2 YLEISTÄ TEKNISET TIEDOT TUOTTEEN TUNNISTAMINEN ENERGIALUOKITUS TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT OHJEKIRJASSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ KULJETUS JA VARASTOINTI PAKKAUSTAPA, PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA PAKKAUKSEN KÄSITTELY VARASTOINTI LAITTEEN KÄÄNTÖ JA NOSTO PAKKAUKSEN PURKU JA KIERRÄTYS ASENNUSOHJE LAITTEIDEN SIJOITUS... 7 Vaakasuuntaan puhaltavan laitemallin sijoittelu... 7 Pystysuuntaan puhaltavan laitemallin sijoittelu ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA LAITTEIDEN KÄYTTÖKUNTOON VALMISTELU PUTKISTOLIITÄNNÄT... 9 Lauhduttimet... 9 Nestejäähdyttimet PUHALTIMET JA PUHALLINKYTKENNÄT PUHALTIMIEN VIRTA-ARVOT LISÄVARUSTEET Vesisuutinjärjestelmä (D) Portaallinen (SC)- ja portaaton puhallinohjaus (SVC) Tärinänvaimentimet ja niiden asennus (T) TARKASTUKSET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA HUOL TO-OHJE HUOLTOTARKASTUS LÄMMÖNSIIRTO-OSA LÄMMÖNSIIRTO-OSA PUHALLINSIIVEN VAIHTAMINEN PUHALLINMOOTTORIN VAIHTAMINEN KÄYTÖSTÄ POISTO JA KIERRÄTYS LÄMMÖNSIIRTOAINEEN TALTEENOTTO LAITTEEN PURKAMINEN MATERIAALIN KIERRÄTYS JA HÄVITYS LISÄHUOMAUTUKSIA VIANETSI NTÄTAULUKKO SÄHKÖTÖIDEN TURVALLISUUSTARKASTUSLISTA LUKITSEMINEN JA MERKINTÄ VIANMÄÄRITYS JÄNNITE KYTKETTYNÄ TYÖKALUT JA LAITTEET Valmistajan antama vakuutus koneenosaksi tarkoitetusta laitteesta (Direktiivi 98/37/EC, Liite II B)

3 1 TUOTTEEN MÄÄRITTELY YLEISTÄ HUOM! Näitä ohjeita on noudatettava varmistaaksemme lauhduttimien (SCAL) ja nestejäähdyttimien (SCAG) turvallisen ja oikean asennuksen, huollon ja käytön. Henkilöiden, jotka asentavat, käyttävät tai huoltavat SCA- ja SCAG-laitteita on tunnettava asennus- ja huolto-ohjeet. Älä muuta tai korjaa laitetta ilman laitevalmistajan lupaa ja ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa takuun raukeamisen. Solar-CAL-ilmajäähdytteiset lauhduttimet ja Solar CAG-nestejäähdyttimet ovat ulkokäyttöön soveltuvia ilmastoinnin jäähdytyksen, kaupankylmän ja teollisuusprosessien lamellilämmönsiirtimiä, joiden lämmönsiirtoaineena käytetään kuparia syövyttämättömiä kylmäaineita tai liuoksia. Lämmönsiirto-osan ulkopuolisen korroosion välttämiseksi lamellien ja lämmönsiirtoputkien materiaalin soveltuvuus ympäristöolosuhteisiin on aina varmistettava. Ilmassa ei saa olla aineita, jotka lämmönsiirto-osan pinnalle kondensoituvan veden tai muun liuottimen kanssa yhdessä muodostavat lamellia ja lämmönsiirtoputkia syövyttäviä yhdisteitä. Ohjekirja kattaa myös soveltuvin osin E-version (E= vakiosta poikkeava malli). Tällöin tulee selvittää toimitusasiakirjoista, miten poikkeavuus vaikuttaa asennukseen, huoltoon ja käyttöön. 1.2 TEKNISET TIEDOT Tuotteen laitekohtaiset tekniset tiedot, tuotemerkintä, suoritusarvot, puhallinmoottorien, nosto- /kiinnityspisteiden sijainnit, laitepainot, sisätilavuudet ja yhteiden sijainnit, katso tuoteesitteestä TUOTTEEN TUNNISTAMINEN Katso laitteen tunnistetiedot tuotekilvestä. Tuotekilpi sijaitsee laitteen tuloyhdepäädyssä. Tuotekilpi sisältää: laitevalmistajan yhteystiedot, laitteen tyyppimerkinnän, tilausvahvistuksen numeron, moottorin tekniset arvot, käyttö- / testipaineen, min / max käyttölämpötilan, sisätilavuuden, painon, valmistuskuukauden / -vuoden, Gost R -merkinnän sekä CE-merkinnän. 1.4 ENERGIALUOKITUS Laitteen päätyyn on liimattu energialuokitustarra, joka kertoo Eurovent määrityksen mukaisen energialuokan. Luokka Ener gian kulutus R Kuva 1.1: Ylhäällä:tuotekilven sijainti ja vasemmalla: tuotekilpi. A Erittäin alhainen R> 110 B Hyvin alhainen 70< R <110 C Alhainen 45< R <70 D Keskimääräinen 30< R <45 E K orkea R< 30 R=Laitteen nimellisteho mitoituspisteessä / Moottorien yhteenlaskettu ottoteho Kuva 1.2: Energialuokitustarra 2

4 1.5 TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT Kaikki puhaltimet on varustettu puhallinkohtaisilla lukittavilla turvakytkimillä (poikkeus SVC-käyttö, jossa turvakytkin optiona). Kaikki puhaltimet on varustettu suojaritilöillä. Suojaritilän lankajako ja siiven turvaetäisyys noudattavat yli 14-vuotiaan henkilön turvastandardia. Suojaritilät ovat kosketussuojia, ne eivät kestä esim. päälle astumista. Laitteen päälle ei saa kiivetä. Jos esim. huoltotöiden hoitaminen välttämättä edellyttää laitteen päälle nousemista, on kaikkien puhaltimien virtapiirit kytkettävä ja lukittava luotettavasti auki-asentoon. Laitteet on aina asennettava sellaiseen paikkaan, jonne on sivullisilta pääsy estetty. Kylkiasentoon pakattujen laitteiden nostamisessa ja siirrossa on noudatettava erityisen suurta varovaisuutta, Laitteen KAATUMISVAARA katso kohta 2 KULJETUS JA VARASTOINTI. Ennen nostoa tarkista toimitusasiakirjoista tai tuotekilvestä laitepaino ja varmista, että käyttämäsi nostoapuvälineet, nosturi tai trukki ovat tarkoitukseen soveltuvia. Sähkökytkentöjä saa tehdä vain sähkötöihin valtuutettu henkilö. Aina ennen asennus- / huoltotöiden aloittamista on käytävä läpi kohta 8 SÄHKÖTÖIDEN TURVALLISUUSTARKASTUSLISTA. Aina ennen huoltotöiden aloittamista laite on tehtävä varmuudella jännitteettömäksi; lukitse ja merkitse kaikki voimanlähteet. Aina ennen huoltotöiden aloittamista varmista laitteen virrattomuus ja jännitteettömyys jännitemittarilla. Aina ennen virran kytkemistä varmistu siitä, että kaikki ovat riittävän turvaetäisyyden päässä laitteesta. SCAL-laitteiden lämmönsiirtoaineen talteenoton saa suorittaa vain valtuutettu urakoitsija. Sähkömoottorien romuttamisen saa suorittaa vain valtuutettu urakoitsija. 1.6 OHJEKIRJASSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ Varoitus ja huomautus VAROITUS! Sisältää sellaista tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman. HUOM! Sisältää sellaista tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa vahinkoa laitteelle, ympäristölle, asennukselle tai huollolle. Laitemallit puhallussuunnan mukaan: Pystysuuntaan puhaltavat laitemallit puhaltimet yhdessä ja kahdessa rivissä (viereinen kuva). Vaakasuuntaan puhaltavat laitemallit, puhaltimet yhdessä ja kahdessa rivissä (viereinen kuva). Kuva 1.3 Laitemallit puhallussuunnan mukaan 3

5 2 KULJETUS JA VARASTOINTI 2.1 PAKKAUSTAPA, PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA PAKKAUKSEN KÄSITTELY Solar-lauhduttimet ja nestejäähdyttimet toimitetaan kylki- tai vaaka-asennossa puulavalle pakattuna. Kylkiasennon sekä vaaka-asennon pakkauksessa, pystysuuntaan puhaltava laitemalli on kiinnitetty pakkausalustaan jaloista, jotka on asennettu kuljetusasentoon. Nosto-/ kääntösilmukka, kääntöjalka sekä jalan vaakatuki toimitetaan irrallisena laitteen mukana. Nosto-/ kääntösilmukka ja kääntöjalka sisältyy pelkästään kylkiasennon pakkaukseen. Kylkiasennossa toimitettava vaakasuuntaan puhaltava laitemalli on kiinnitetty asennuskiskosta pakkausalustaan. Nostosilmukka toimitetaan irrallisena laitteen mukana. Pakattua laitetta trukilla nostettaessa nostokohta valitaan niin, että laitteen pituussuuntainen painopiste sijaitsee trukin haarukoiden välissä keskellä. Pitkää laitetta nostetaan mahdollisimman leveällä otteella. Kuva 2.1 Vasemmalla :laite pakattuna kylkiasentoon; Oikealla: laite pakattuna vaaka-asentoon HUOM! Kylkiasennossa toimitettavien korkeiden laitteiden käsittelyssä on noudatettava erityisen suurta varovaisuutta. Näitä laitteita ei koskaan saa laskea kaltevalle tai epätasaiselle pinnalle KAATUMISVAARA. Kuljetuksessa laite on sidottava niin, ettei se pääse liikkumaan kuljetuksen aikana. Sidonta on suoritettava niin, että se ei vahingoita laitetta. 2.2 VARASTOINTI Laitteita ei saa varastoida kosteissa ulkotiloissa, joissa puhallinmoottoreihin tai lämmönsiirto-osan putkistoon on mahdollista kondensoitua vettä. Kosteus moottorissa voi vahingoittaa moottorin laakereita. Pitkäaikainen kosteus lämmönsiirto-osan putkistossa voi aiheuttaa murahaishapposyöpymää. Laitteita tulee säilyttää kuivissa tasalämpöisissä olosuhteissa. Pitkäaikaisessa varastoinnissa puhallinmoottoreita tulee käyttää vähintään 30 minuuttia kerran kuukaudessa. Jos kuitenkaan edellämainitut varastointiolosuhteet eivät täyty, on moottoreihin johdatettava jatkuva matalajännite, jotta moottorien pintalämpötila säilyy ilman kastepistelämpötilaa korkeampana. Kosteissa olosuhteissa, jossa laite ei pääse kuivumaan, kuorirakenteen sinkkipinnalle saattaa syntyä valkoruostetta. Laiteet tulee varastoida kiinnitettynä omaan pakkausalustaan. Laitteita ei saa varastoida kaltevalle / epätasaiselle pinnalle. 4

6 2.3 LAITTEEN KÄÄNTÖ JA NOSTO HUOM! Nostoja saa suorittaa vain tehtävään pätevöitynyt henkilö, joka tuntee nostoihin liittyvät säädökset ja turvallisuusohjeet. Ennen nostotöiden aloittamista varmistetaan, että käyttö- ja huolto-ohjeet on mukana tarvittavat ennakkotarkastukset on pidetty nostokone on tarkastettu ja toimintakunnossa kuljettajalla on nostoihin tarvittava lupa nostimen alla oleva maapohja on kantavuudeltaan riittävä kone tai laite on oikein pystytetty ja vaakasuorassa tukijalat ovat tuenta-asennossa laitteen nostokyky on riittävä työntekijät osaavat käyttää nostinta käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaan nostopaikkojen läheisyydessä ei ole sähköjohtoja eikä muita johtoja nostimen kulku- ja työalueet ovat riittävät ja turvalliset työskentelyalueella ei ole työtä rajoittavia esteitä eikä muita vaaratekijöitä Kylkiasennossa toimitettavan pystysuuntaan puhaltavan laitemallin kääntö käyttöasentoon: Asenna laitteen mukana toimitetut nosto-/ kääntösilmukat laitteen kyljessä oleviin kiinnityskohtiin. Varmista, että silmukat ovat tiukasti kiinni asennuspaikassaan. Ota laite nosturilla kannatukseen nosto-/ kääntösilmukoista niin, että nostoketju kiristyy mutta laite ei nouse maasta irti. Irrota laite pakkausalustasta. Nosta laite noin 0,5 m irti maasta. Asenna laitteen mukana tulleet kääntöjalat paikalleen. Kääntöjalka asennetaan niin, että se suuntautuu noin 0,5 m laitteen alakyljestä ulos. Kääntöjalka kiinnitetään puhallinlevyyn ja kuljetusasennossa olevan jalan kylkeen ruuveilla. (katso seuraavan sivun kuvasarja). Jalkojen asennuksen ajaksi on laite tuettava niin, ettei se pääse heilahtamaan eikä putoamaan. VAROITUS! Kannatuksessa olevan laitteen alle ei saa mennä. Lasketaan laitetta varovasti alaspäin, jolloin laite kääntyy painopisteen suuntaan kääntöjalan ympäri. Nosturia ohjataan käännön suuntaan ja lasketaan hitaasti alas vaaka-asentoon. Poista vaakamallin nosto- / kääntösilmukat laitteesta. Poista kääntöjalat laitteesta. Ota laite kannatukseen pystysuuntaan puhaltavan laitemallin nostopisteistä. Asenna pystymallin jalat oikeaan asennuskorkeuteen. HUOM! Laitetta saa nostaa vain nostoihin tarkoitetuista nostopisteistä. Vaakasuuntaan puhaltavan mallin nostoon ja kääntöön saa käyttää vain siihen tarkoitukseen tarkoitettuja nosto- / kääntösilmukoita (kuva 2.2.1). Pystysuuntaan puhaltavan mallin nostoon saa käyttää pelkästään pystymallin nostoon tarkoitettuja nostokorvakkeita (kuva 2.2.4). Nostossa on aina käytettävä kaikkia nostonsuuntaan tarkoitettuja nostopisteitä. Sallittuja ketjukulmia ei saa ylittää (katso kuvasarja). Pitkien laitteiden nostossa tulee käyttää apuna nostopuomia. 5

7 max. 60 o A max. 60 o Kuva Laitteen kääntäminen ja nostaminen HUOM! Nostoketjun minimipituus, kun käytössä ei ole nostopuomia = nostopisteiden väli. Nosto- Nosto- Nosto- SCAL pisteiden Laite- SCAL pisteiden Laite- SCAL pisteiden Laite- SCAG väli paino SCAG väli paino SCAG väli paino A [mm] kg A [mm] kg A [mm] kg Taulukko 2.1 : Nostopisteiden väli ja alumiinilamellilohkon paino. Nostopuomin käyttö on suositeltavaa. Erikoismallit (E) ja kuparilohkot (CC): varmista paino tuotekilvestä! 2.4 PAKKAUKSEN PURKU JA KIERRÄTYS Kaikki pakkauksessa käytetty materiaali on joko kierrätettävää tai energiakäyttöön soveltuvaa. 6

8 3 ASENNUSOHJE 3.1 LAITTEIDEN SIJOITUS Lauhduttimet ja nestejäähdyttimet tulee asentaa siten, että ilmavirtaus laitteelle on esteetön eikä kuuman ilman takaisinkiertoa tapahdu. Sijoituspaikan valinnassa on huomioitava, ettei tuuli pääse puhaltamaan laitteiden ilmavirtaa vastaan. Erityisesti tämä koskee vaakasuuntaan puhaltavia malleja ja matalakierrosmalleja. Tarvittaessa on käytettävä tuulisuojia. Sijoituspaikan todellinen lämpötila auringossa ja sen vaikutus laitemitoitukseen on otettava huomioon. Asennuksessa on huomioitava myös lumivara. Vaakasuuntaan puhaltavan laitemallin sijoittelu > B/2 > B B B > B/2 > 2 x B B B > B B B > B/2 > B/2 Kuva 3.1 Vaakasuuntaan puhaltavan laitemallin sijoittelu 7

9 Tuulensuunnan huomioiminen > 2 x B B >B Pystysuuntaan puhaltavan laitemallin sijoittelu > B > B / 2 B > A / 4 B > B / 2 > A / 4 B A A Kuva 3.3 Puhaltimet yhdessä rivissä, laitekorkeutta korkeampi seinä Kuva 3.4 Puhaltimet kahdessa rivissä, laitekorkeutta korkeampi seinä Kaksi laitetta, joissa puhaltimet ovat yhdessä rivissä ( B = 1630 mm), voidaan asentaa rinnatusten, kyljet vastakkain. Tällöin noudatetaan kuvan 3.4 minimietäisyyksiä. Jalkojen korkeus on tarkistettava, tarvittaessa laite asennetaan asennuskorokkeelle. Jos seinä on laitekorkeutta matalampi, minimietäisyys seinään on 0,5 kertaa korkean seinän minimietäisyydet. Jos laitteet ovat kolmen tai neljän seinän ympäröimiä, vähimmäisetäisyydet seiniin ovat suuremmat ja ne tulee tarkistaa laitteiden lukumäärän ja ilmavirtojen mukaisesti. Poikkeavissa tapauksissa ota yhteyttä laitetoimittajaan! 8

10 3.2 ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA Ennen laitteiden kiinnitystä on asennuspaikalla tarkistettava toimituksen sisältö ja mahdolliset kuljetusvauriot, erityisesti lämmönsiirto-osan vauriot. Laitteen toimittaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä käsittelystä tai kuljetuksesta. Ennen laitteiden paikalleenasennusta on varmistettava kiinnityskohtien ja tukirakenteiden kantavuus (laitekohtaiset painot on annettu tuote-esitteessä). Lauhduttimien öljynkierto sekä nestejäähdyttimien ilmanpoisto ja tyhjennys edellyttävät, että lämmönsiirto-osan putket ovat vaakasuorassa. Nestejäähdyttimien hyvä toiminta edellyttää ilman poistoa järjestelmästä. Lämmönsiirto-osan ilmaus voidaan suorittaa jakotukissa olevien ilmausruuvien avulla. Ilmauksessa on aina huomioitava myös lämmönsiirtoaineen toimittajan ohjeet. Jos nestejäähdyttimen lämmönsiirtoaineena on vesi, tulee patteri tyhjentää, kun ympäröivän ilman lämpötila laskee alle 0 C:n. Vakiomalliset nestejäähdyttimet eivät ole painovoimaisesti tyhjentyviä. Suosituksena on, että aina, kun laite asennetaan ympäristöön, jonka lämpötila on mahdollista laskea alle 0 C:n, käytetään pakkasenkestäviä lämmönsiirtoaineita. Asennuksessa, järjestelmän painekokeessa, käyttöönotossa, käytössä ja huollossa tulee noudattaa kylmäainevalmistajan laatimia ohjeita. Kaikki lämmönsiirto-osan juotokset on tehty kovajuotoksella (FOSCO 710/DIN8513/LAg2P). 3.3 LAITTEIDEN KÄYTTÖKUNTOON VALMISTELU Vaakasuuntaan puhaltava laitemalli on sellaisenaan suoraan asennettavissa asennuspaikkaansa. Noston jälkeen nostosilmukat voidaan poistaa. Pystysuuntaan puhaltavan laitemallin jalat asennetaan paikalleen oikeaan korkeusasemaan. Jos laite asennetaan suoraan tasopinnalle, jalat asennetaan niin, että korkeus maasta laitteen alareunaan on noin 620 mm (kuva 3.5). Laitteen jalat tuetaan vielä asentamalla jalkojen vaakatuet paikalleen (kuva 3.5). Jos laite asennetaan asennustelineelle, jalat voidaan asentaa tukevaan välikorkeusasemaan (noin 420 mm) ilman jalkojen vaakatukea (kuva 3.6). Jalkojen vaakatuki ~420 ~620 Kuva 3.5 Asennus suoraan jaloille Kuva 3.6 Asennus asennustelineelle 3.4 PUTKISTOLIITÄNNÄT Ulkopuoliset putkistot asennetaan siten, että niiden paino, värinä tai lämpölaajeneminen eivät rasita lämmönsiirto-osan putkia. Lauhduttimet 1:100 Kompressorin äänen ja värinän välittyminen lauhduttimeen eliminoidaan riittävillä värinänvaimentimilla. Laitoksessa on huolehdittava oikeasta täytöksestä ja öljynerotuksesta. 9

11 1 2 Jaetuissa lauhduttimissa jako-osat on numeroitu, pystysuuntaan puhaltavan mallin laitteissa vasemmalta oikealle ja vaakasuuntaan puhaltavan mallin laitteissa ylhäältä alaspäin Nestejäähdyttimet Ilmaus Neste sisään Ilmaus Neste ulos Neste sisään Tyhjennys Neste ulos Tyhjennys Kuva 3.9 Pystysuuntaan puhaltava malli Kuva 3.10 Vaakasuuntaan puhaltava malli 3.5 PUHALTIMET JA PUHALLINKYTKENNÄT HUOM! Sähkötöitä saa tehdä vain sähkötöihin valtuutettu henkilö. Puhaltimet ovat aksiaalipuhaltimia, joissa siipi on asennettu suoraan sähkömoottorin akseliin. Puhallinmoottorit ovat ulkokäyttöön soveltuvia, kondenssivesirei illä, akselitiivisteillä ja kestovoidelluilla laakereilla varustettuja IEC-normien mukaisia 3-vaihe oikosulkumoottoreita, jotka soveltuvat V/ V 50Hz sähköverkkoon. Suojausluokka kondenssivesireikiä lukuunottamatta on IP-54. Moottorit on valmiiksi kytketty turvakytkimiin (IP-65). Puhallinmoottorien tekniset tiedot saa erikseen ottamalla yhteyttä laitetoimittajaan. Sähköverkko V Δ-kytkentä Turvakytkin Moottorin kytkentärasia kelta/vihreä sininen musta ruskea Sähköverkko V Y-kytkentä Päälystetty mustalla muoviletkulla Kuva 3.11: Puhaltimien moottorikytkennät, ylhäällä; moottorin kykentärasia, alhaalla: turvakytkin 10

12 3.6 PUHALTIMIEN VIRTA-ARVOT Tuotteen laitekilvessä on ilmoitettu virta-arvot +20ºC:n ja 30ºC:n lämpötiloissa. Ylivirtasuojan asetusarvon määrittämisessä voidaan tarvita virtaarvoa muissa lämpötiloissa. Se saadaan laskemalla lineaarisesti em. pisteistä. Esim. -10 C:a vastaava virta-arvo saadaan kertomalla +20 C:a vastaava virta-arvo (laitekilvestä) kertoimella (k), joka luetaan oheisesta diagrammista -10 C:n kohdalta. k 1,2 1, C 3.7 LISÄVARUSTEET Vesisuutinjärjestelmä (D) Kuva 3.12 : Moottorin virta-arvon riipuvuus lämpötilasta Vesisuutinjärjestelmää voidaan käyttää kesäaikana lyhytaikaisten kuormitushuippujen tasaamiseen. α Laitemalliin, jossa puhaltimet ovat yhdessä rivissä, tulee yksi vesisuutinputkisto. Laitemalliin, jossa puhaltimet ovat kahdessa rivissä, tulee kaksi vesisuutinputkistoa. Putkisto toimitetaan irrallisena laitteen mukana. Putkiston kokoamis- ja asennusohje toimitetaan vesisuutinputkiston mukana. α α α Putkisto kootaan kuvan osoittamassa järjestyksessä. Liitokset tiivistetään ja kiristetään huolellisesti sekä varmistetaan, että kaikki suuttimet osoittavat samaan suuntaan. Putkisto asennetaan kuvan osoittamaan paikkaan. Putkistoa kierretään niin, että suutinkulma vastaa puhaltimen kierrosnopeutta. Katso oikea suutinkulma viereisestä taulukosta! Lukitse putkisto paikoilleen. Vesimäärä on 0,5 l / min yhtä suutinta kohti ja paine 3 bar. 1 Supistusnippa 5 Päätyputki 2 Vesisuutin 6 Väliputki 3 T-liitin 7 Tulppa + liitin 4 Kaksoisnippa 8 Lukitsin / poraruuvi HUOM! Kalkkipitoinen vesi saattaa tukkia suuttimet sekä aiheuttaa eristävän kerroksen lämmönsiirtoelementin pinnalle. Veden väärä ph-arvo voi vahingoittaa lämmönsiirtoelementtiä. Veden ph-arvo tulee olla ph rajoissa. HUOM! Veden jäätyminen saattaa aiheutta vesisuutinputkiston rikkoutumisen. Vesisuutinputkisto on tyhjennettävä vedestä aina käytön jälkeen. Vesisuutinputkisto voidaan tyhjentää vedestä avaamalla päätytulppa no

13 Portaallinen (SC) ja portaaton puhallinohjaus (SVC) SVC on valmiiksi tehtaalla ohjelmoitu ja sille on tehty käyttöönottotestaus, joka sisältää puhaltimien koekäytön ja säätimen toiminnan tarkastamisen. Katso Alfa Laval Vantaan Step Control-(SC) ja SVC-esitteet! Laitteen mukana sähkökeskuksessa toimitetaan kojekansio, joka sisältää tarvittavat säätimiin liittyvät asiakirjat. EMC-normin mukaiset johdotukset on tehty laitteen päätyyn. Laitekohtaiset ohjeelliset kaapelipituudet on annettu taulukossa 3.1. Erikoislaitteilla tai kaapeleilla pituudet saattavat poiketa oheisesta taulukosta 3.1. Tärinänvaimentimet ja niiden asennus (T) Alfa Laval Vantaan toimittamien tärinänvaimentimien soveltuvuus laitesarjalle on varmistettu. Tarkista vaimennettavan kuorman paino ja varmista, että sinulla on oikeat vaimentimet kyseiselle kuormalle. Huomioi vaimennettavan kumin painojakauma. SCAL SCAG Puhallinkoko ø900 mm Kaapeli MCMK, [m] Laitteiden kaapelipituudet [m] SCAL SCAG Kaapeli MCMK, [m] Puhallinkoko ø1200 mm SCAL SCAG Kaapeli MCMK, [m] Taulukko 3.1 Laitteiden ohjeelliset kaapelipituudet Tärinänvaimentimet on tarkoitettu pystysuoralle puristuskuormalle. Tarkista alustan ja vaimennettavan laitealustan vaakasuoruus. Laitteistoryhmiä vaimennettaessa on käyttävän ja käytettävän laitteen oltava samalla jäykällä alustalla. Tärinänvaimennin Painuma Prosenttia xx mm:stä Tarkista asennuspaikan [mm] ympäristöolosuhteet 34 LV 10/ 7, % 10 mm:stä o Lämpötila-alue C 34 LV 16/ , % 16 mm:stä 34 LV 24/ , % 24 mm:stä o Orgaaniset liuottimet haitallisia 34 LV 40/ % 40 mm:stä o Öljyt saattavat vahingoittaa vaimentimien kumia Taulukko 3.2 Sallittu tärinänvaimentimen painuma Vaimennettavaan laitteistoon esim. putkia liitettäessä on käytettävä joustoyhteitä. Tällä saavutetaan häiriötön tärinänvaimennus, tärinät eivät etene putkistoissa eivätkä putket rasitu tärinästä. Asennuksen jälkeen tarkista vaimentimien oikea painuma taulukosta 3.2. Tarkista myös, että vaimennetulle laitteelle jää vapaata liikevaraa joka suuntaan. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä laitetoimittajaan TARKASTUKSET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA Laitteen valmistaja on tehtaalla koeponnistanut lämmönsiirto-osan ja tehnyt laitteelle sähköturvallisuusmittauksen. Sähköturvallisuusmittaus sisältää suojajohtimen jatkuvuus- ja eristysvastusmittauksen. Varmista, että laite on tukevasti kiinni asennuspaikassaan. Tarkasta laitteen mekaanisten osien kiinnitykset. Tarkasta sähköverkon soveltuvuus. Tarkasta sähköasennukset. Tarkasta sähköasennusten jälkeen puhaltimien toiminta ja pyörimissuunta. Tarkasta puhltimien käydessä, ettei laitteessa ja puhaltimissa esiinny poikkeavaa ääntä tai värinää. 12

14 4 HUOLTO-OHJE HUOM! Sähkökytkennät saa suorittaa vain sähkötöihin valtuutettu henkilö. VAROITUS! Ennen huoltotöiden aloittamista on virtapiiri kytkettävä ja lukittava luotettavasti auki-asentoon. Laitteen jännitteettömyys on varmistettava. 4.1 HUOLTOTARKASTUS Solar-lauhduttimien ja -nestejäähdyttimien moitteeton toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa, jossa tarkastetaan: laitteiden ja puhaltimien ulkoinen kunto, kerran kuukaudessa. laitteen, puhaltimien, puhallinmoottorin ja suojaritilöiden kiinnitykset, kerran kuukaudessa. lämmönsiirto-osan puhtaus ja ulkoinen kunto, kerran kuukaudessa. Jos lauhduttimen / nestejäähdyttimen tehoa säädetään portaittain vaihtamalla puhallinlukumäärää, myös puhaltimien käyntijärjestystä tulee ajoittain vaihtaa. Tärinänvaimentimet vuosittain (oikea painuma). Vaihdetaan tarvittaessa uusiin Alfa Laval Vantaalta tilattaviin tärinänvaimentimiin. 4.2 LÄMMÖNSIIRTO-OSA Lämmönsiirto-osa kaipaa säännöllistä huoltoa, jos laite on käytössä likaisissa olosuhteissa. Lamelleihin kerääntynyt pöly voidaan puhdistaa pölynimurilla (teollisuusimuri) ilman tulopuolelta. Lamellit voidaan myös pestä vedellä. Paras pesutulos saavutetaan, kun pesu suoritetaan vasten ilmavirran suuntaa. Pesu suoritetaan paineettomalla juoksevalla vedellä.vesi suunnataan lämmönsiirto-osalle vasten ilmavirran suuntaa laitteen sisällä. Vesisuihku ei saa olla liian voimakas ja se on suunnattava kohtisuoraan lamelleja vasten, jotta ne eivät väänny tai vaurioidu. Pesussa ei saa käyttää voimakkaita emäksisiä pesuaineita, liuottimia eikä happoja. Pesussa ei saa käyttää vaarallisia, helposti syttyviä ja ympäristölle haitallisia pesuaineita. Pesuveden ph-arvo tulee olla ph:n rajoissa. Kuva 4.1 Vesisuuttimen asento suhteessa lamellielementtiin VAROITUS! Tutustu aina ennen pesua pesuaineen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja noudata valmistajan ohjeita! Käytä imuroinnissa ja pesussa suojalaseja, suojakäsineitä, suojajalkineita ym. henkilökohtaisia suojaimia! 4.3 LÄMMÖNSIIRTO-OSA Moottoreiden kunto tarkastetaan huollon yhteydessä. Mikäli puhaltimen käyntiääni poikkeaa normaalista (kuuluu rahinaa tai kolinaa), puhallin on välittömästi pysäytettävä ja tarkistettava puhaltimen ja puhallinmoottorin kiinnitys. Tarvittaessa moottori vaihdetaan uuteen Alfa Laval Vantaan toimittamaan varaosamoottoriin. HUOM! Seisonta-aikoina puhaltimet on käynnistettävä tunniksi vähintään kerran kuukaudessa. 13

15 4.4 PUHALLINSIIVEN VAIHTAMINEN VAROITUS! Ennen puhallinsiiven vaihtoa varmista, että virtapiiri on kytketty ja lukittu luotettavasti auki-asentoon ja moottori on jännitteetön. Irrota puhaltimen suojaritilä avaamalla suojaritilän kiinnitysruuvit. Irrota siipi avaamalla pidätinruuvi. Vedä siipi ulos ulosvetäjällä. Puhdista ja voitele akseli. Asenna uusi siipi akseliin (muista kiila!). Älä lyö siipeä akseliin, koska moottorin laakerit vaurioituvat helposti. Levitä akselinpäähän HI-TEMP 343 RTV silikonikumitiivistesprayta, purkin kyljessä olevaa ohjetta noudattaen. Akselin päähän, silikonikumitiivisteen päälle, asetetaan korialuslaatta. Siiven napa lukitaan kiinnitysruuvilla moottorin akseliin, käyttäen riittävää kiristysmomenttia. Kun kiinnitysruuvia kiristetään varmistutaan samalla siitä, että tiivistemassaa puristuu aluslaatan reunan ja reijän kautta jonkin verran ulos. Ulos puristunut tiivistemassa on merkkinä siitä, että silkonikumitiivistesprayta on käytetty riittävästi. Silikonikumitiivistesprayn tehtävänä on estää veden valuminen siiven navan ja moottorinakselin välistä saumaa myöten moottoriin. Asenna suojaritilä paikalleen. Asennuksen jälkeen puhallin on koekäynnistettävä ja tarkistettava puhaltimen toiminta silmämääräisesti. 4.5 PUHALLINMOOTTORIN VAIHTAMINEN HUOM! Sähkömoottorin saa vaihtaa vain sähkötöihin valtuutettu henkilö. VAROITUS! Ennen puhallinmoottorin vaihtoa varmista, että virtapiiri on kytketty ja lukittu luotettavasti auki-asentoon ja moottori on jännitteetön. Katkaise virta turvakytkimeltä 1 ja lukitse. Irrota puhallinsiipi, katso kohta 4.4 PUHALLINSIIVEN VAIHTAMINEN Avaa kytkentärasia ja varmista, että moottori on jännitteetön 3. Irrota sähkökaapeli. Avaa moottorin neljä kiinnitysruuvia 5. Nosta moottori ulos. Asenna moottori paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä. Asenna siipi paikoilleen, katso kohta 4.4 PUHALLINSIIVEN VAIHTAMINEN. Varmista siiven minimi kärkivälys. Puhallinkoon Ø914 minimi kärkivälys on 3mm ja puhallinkoon Ø1240 minimi kärkivälys on 5 mm. Koekäytä puhallin asennuksen jälkeen oikean pyörimissuunnan ja muun toiminnan varmistamiseksi. Varaosamoottorina on käytettävä Alfa Laval Vantaan toimittamaa moottoria, jonka soveltuvuus käyttöolosuhteisiin on varmistettu. Kuva 4.3 Puhallinyksikkö, 1:turvakytkin, 2:ritilä, 3:kytkentärasia, 4: siiven pidätysruuvi ja 5:moottorin kiinnitysruuvi 14

16 5 KÄYTÖSTÄ POISTO JA KIERRÄTYS VAROITUS! Ennen laitteen käytöstä poistoa ja purkamista varmista, että virtapiiri on kytketty ja lukittu luotettavasti auki-asentoon ja laite on jännitteetön. 5.1 LÄMMÖNSIIRTOAINEEN TALTEENOTTO HUOM! HUOM! Lauhduttimien lämmönsiirtoaineen talteenoton saa suorittaa vain valtuutettu urakoitsija. Lämmönsiirtoaineiden käsittelyssä ja talteenotossa on aina noudatettava aineen valmistajan ohjeita. Laitteen purkamisessa sekä lämmönsiirtoaineen, materiaalien, komponenttien talteenotossa, kierrätyksessä ja hävityksessä tulee aina noudattaa paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. 5.2 LAITTEEN PURKAMINEN Irrota laite asennuspaikastaan ja siirrä se purkupaikalle. Nostoissa tulee noudattaa laitteen nostosta annettuja ohjeita. Vaakasuuntaan puhaltava malli tulee kääntää ennen purkua vaaka-asentoon noudattaen laitteen käännöstä annettuja ohjeita. Irrota laitteesta puhaltimet. Irrota puhaltimista moottorit. Irrota johtimet. Irrota laitteesta puhallinlevy, jalat ja sivulevyt. Lämmönsiirto-osasta voidaan irrottaa jakotukit katkaisemalla niistä lämmönsiirto-osaan yhdistävät putket. 5.3 MATERIAALIN KIERRÄTYS JA HÄVITYS Kuorirakenne, Fe + Zn teräsromuun Lämmönsiirto-osa, Cu-putki / Al-lamelli sekaromuun Jakotukki, Cu kupariromuun Puhallinkaulus / moottorihylly, Fe + Zn teräsromuun Puhaltimen suojaritilä, Fe + Zn teräsromuun Sähkömoottorit kierrätys / romutus (valtuutettu urakoitsija). Turvakytkimet, johtimet kierrätys / romutus (valtuutettu urakoitsija) Vesisuutinputkisto, Cu kupariromuun 6 LISÄHUOMAUTUKSIA HUOM! SCAG-laitteen ilmaus- ja tyhjennysventtiili ei sovellu kaliumformiaattipohjaiselle lämmönsiirtoaineille, VUOTOVAARA. Aina kun käytetään kaliumformiaattipohjaisia lämmönsiirtoaineita on toimitusasiakirjoista varmistettava että lämmönsiirto-osan putkistoliitännät, ilmausja tyhjennysjärjestelmä soveltuu käytettävälle lämmönsiirtoaineelle. Asennuksessa, järjestelmän painekokeessa, käyttöönotossa, käytössä ja huollossa noudatetaan lämmönsiirtoainevalmistajan laatimia ohjeita. HUOM! Vaaka-asentoisen putken sisäpinnoille saattaa lämmönsiirtoaineesta laskeutua kiintoaineita, jotka voivat aiheuttaa paikalliskorroosiota. Tämän estämiseksi suositellaan 0.4m/s vähimmmäisvirtausnoputta lämmönsiirrinputkissa. 15

17 7 VIANETSINTÄTAULUKKO Ongelma Ongelman aiheuttaja Suositeltava toimenpide Teho vajaus laitteessa. Laitteelle ei tule riittävästi Tarkista venttiilit / suodattimet. lämmönsiirtoainetta. Vuoto järjestelmässä / lämmönsiirto-osassa. Tarkista kaikki liitokset, lämmönsiirto-osan juotokset ja putkisto. Jos vuoto on lämmönsiirtoosassa, ota yhteyttä laitetoimittajaan, jolta saat tarkemmat ohjeet vuodon korjaamiseksi. Putkikytkennät asennettu väärin Katso kohta 3.4 putkistoliitännät Ilmaa järjestelmässä. Ilmaa järjestelmä. Puhallin / puhaltimet eivät toimi. Etsi vika ja korjaa tai vaihda uusi puhallin. Lämmönsiirto-osa tukossa / Imuroi / pese lämmönsiirto-osa. likainen. Laite ei saa riittävästi ilmaa. Tarkista laitteen minimietäisyydet esteisiin (katso kohta 3.1 laitteiden sijoitus). Tarkista, että ilma pääsee häiriöttömästi virtaamaan lämmönsiirto-osalle. Puhaltimen pyörimissuunta Väärä vaihejärjestys. Vaihda kytkentä moottorin väärä liittimillä tai kytkintaulusta. Tuloilma liian lämmintä. Tarkista laitteiden oikea sijoittelu (kohta 3.1). Suojaa laite auringolta. Vesisuutinjärjestelmällä voidaan lämmönsiirtoa tehostaa. Laite tärisee. Viallinen puhallin. Korjaa / vaihda uusi puhallin Vialliset tärinänvaimentimet. Vaihda uudet tärinävaimentimet ja tarkista kumien oikea painuma. Puhallin ei käynnisty. Siipi jäätynyt Poista jää. puhallinkaulukseen. Sulake palanut. Vaihda sulake. Ylikuormalaukaisu. Tarkista ja nollaa ylikuormalaukaisu käynnistimeltä. Väärä syöttöjännite. Väärä kytkentä. Tarkista että syöttöjännite on moottorin arvokilven mukainen. Tarkista kytkennät ohjekirjan kohdasta moottorikytkennät ja laitekilvestä. Katkos käämissä tai ohjauspiirissä. Kytkimen ollessa suljettuna, tunnistetaan se surisevasta äänestä. Tarkista löysät johtokytkimet. Tarkista myös, että ohjauskytkimet sulkeutuvat. Mekaaninen vika. Tarkista, että moottori ja siipi pyörii vapaasti. Tarkista laakerointi ja voitelu. Käämin oikosulku. Tunnistetaan palaneesta sulakkeesta ja mittaamalla. Moottori täytyy vaihtaa uuteen varaosamoottoriin. Moottorissa voi olla yksi vaihe Tarkista kytkentä. poikki. Puhallin pysähtyy. Jännitekatkos Sulakkeet palaneet, tarkista ylikuormitusrele, staattori ja painonapit. Alhainen jännite. Varmista, että arvokilven jännitettä on noudatettu. Tarkista kytkennät. 16

18 Ongelma Ongelman aiheuttaja Suositeltava toimenpide Puhallin käynnistyy, Syöttöjännitevika Tarkista löysät kytkennät, sulakkeet ja ohjauspiiri. sitten pysähtyy. Puhallin ei saavuta nimellisnopeutta. Vääränlainen moottori. Ota yhteyttä laitetoimittajaan. Jännite moottorinliittimillä liian alhainen johtuen jännitehäviöstä. Käytä korkeampaa jännitettä tai käynnistysmuuntajaa. Tarkista kytkennät. Tarkista kaapelien oikea koko. Moottori ottaa liikaa virtaa. Puhaltimen väärä pyörimissuunta. Puhallinmoottori ylikuumenee. Roottori rikkoutunut. Liian alhainen jännite. Syöttöjännite liian alhainen. Väärä vaihejärjestys. Runko tai jäähdytysaukot saattavat olla likaiset tai tukossa ja haittaavat moottorin asianmukaista tuuletusta. Moottorissa voi olla yksi vaihe poikki. Maasulku Paik Katso mahdolliset murtumat oikosulkurenkaassa. Yleensä tarvitaan uusi roottori tai uusi varaosamoottori. Tarkista johtimien koko jännitehäviöiden perusteella. Tarkista syöttöjännite. Vaihda kytkentä moottorin liittimillä tai kytkintaulusta. Puhdista moottori ja varmista esteetön ilmankierto. Tarkista kytkentä. allista ja korjaa Epäsymmetrinen syöttöjännite Tarkista johtimet ja kytkennät. moottoriliittimelle Puhallin tärisee. Moottorin kiinnitys löystynyt Kiristä kiinnityspultit ja tarkista linjaus. Siipi epätasapainossa Tasapainota siipi tai vaihda uuteen. Hankaava ääni puhaltimessa. Vialliset laakerit. Kolmivaiheinen moottori käy yksivaiheisena. Liian suuri aksiaalivälys. Puhallinsiipi hankaa kaulukseen. Moottorin tuuletin hankaa suojukseen. Vaihda laakerit. Tarkista kytkennät. Tarkista laakerointi. Tarkista moottorin keskitys ja kiinnitys. Korjaa tuuletin/suojus. Puhaltimen poikkeavan kova käyntiääni. Tuuletin koskettaa eristykseen. Moottori irronnut alustastaan. Ilmaväli ei ole keskeinen. Estä kosketus. Kiristä kiinnityspultit ja tarkista linjaus. Tarkista ohjaussorvaus ja laakerit. HUOM! Moottorin purkamisen ja kokoonpanon saa suorittaa vain tehtävään pätevöitynyt henkilö käyttäen tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja työtapoja. Kaikki korjaukset on suoritettava standardin IEC mukaisesti. Takuuaikana viallinen moottori tulee aina lähettää avaamattomana laitetoimittajalle. Varaosamoottorina tulee aina käyttää Alfa Laval Vantaan toimittamaa varaosamoottoria, jonka soveltuvuus käyttöolosuhteisiin on varmistettu. 17

19 8 SÄHKÖTÖIDEN TURVALLISUUSTARKASTUSLISTA Kaikilla huolto-, kunnossapito-, korjaus- ja asennushenkilökuntaan kuuluvilla on oltava tämä lista mukanaan kaikissa töissä, ja lista on käytävä läpi ennen työn aloittamista. Nämä ovat minimivaatimuksia. Mikäli vaatimukset eivät täyty, työtä ei voi aloittaa. 8.1 LUKITSEMINEN JA MERKINTÄ 1. Olen tiedottanut koneen sammuttamisesta. 2. Olen sammuttanut koneen normaaleista käyttökytkimistä. 3. Olen katkaissut jännitteen, lukinnut ja merkinnyt kaikki voimanlähteet. 4. Olen vapauttanut varastoituneen energian (kondensaattorit, muuntajat, jne.). 5. Jokaisella kohteessa työskentelevällä asentajalla tulee olla oma lukitus asetettuna paikoilleen. 6. Ennen huoltotyön aloittamista on tarkistettava koitoskynällä tms., ettei huollettavan koneen rungossa tai kotelossa ole jännitettä. 7. Olen tarkastanut jännitemittareiden toimivuuden varatulla testilähteellä. Lukitus/Merkintä Varmista mittarilla 8. Olen varmistanut virrattomuuden ja jännitteettömyyden jännitemittarilla; eristettyjä työkäsineitä ja eristysmattoa on käytettävä. 9. Ennen virran uudelleen kytkemistä ilmoitan koneenkäyttäjille/muille asianosaisille. 8.2 VIANMÄÄRITYS JÄNNITE KYTKETTYNÄ 1. Minulla ei ole ylläni mitään sähköä johtavia vaatteita tai varusteita (korut, kellot, soljet jne.). 2. En käytä mitään sähköä johtavia tarvikkeita tai työkaluja. 3. Käytän eristettyjä työkaluja ja turvalaseja. 4. En käsittele työssäni yli 600 voltin jännitteitä, ellen ole saanut siihen tarvittavaa koulutusta. 5. Keskeytän työn tai minulla on suoja huonojen sääolojen varalta (sade, lumisade). 6. Seison sertifioidulla eristysmatolla tehdessäni testausta. 7. Käytän sertifioituja, eristettyjä käsineitä testauksessa. 8. Vianmäärityksen jälkeen, mikäli huoltoa tarvitaan, on seurattava lukitus/merkintä -ohjetta. 8.3 TYÖKALUT JA LAITTEET 1. Käyttämäni sähkötyökalut ovat maadoitettuja. 2. Käytän sähkötyökaluja, jotka ovat kaksoiseristettyjä tai suojamaadoitettuja. 3. Käytän vikavirtasuojakytkintä. 4. Olen tarkastanut etteivät sähkötyökalut, eristetyt käsityökalut ja sähköjohdot ole vahingoittuneita. 5. Vahingoittuneita työkaluja ja johtoja ei käytetä. 6. Sähköä johtavia tarvikkeita, kuten metallitikkaita, ei käytetä. Käytä eristettyjä työkaluja Käytä vikavirtasuojakytkintä Käytä henkilökohtaisia suojaimia 18

20 KÄÄNTÖOHJE Solar lauhduttimet ja nestejäähdyttimet Solar-sarjan lauhduttimet ja nestejäähdyttimet kuljetetaan normaalisti lavaan kiinnitettyinä kylkiasennossa. Vaaka-asentoiset, pystysuuntaan puhaltavat laitemallit on käännettävä asennusasentoon. Solar-laitteiden pakkaukseen sisältyy kaksi kääntötukea kiinnityspultteineen (ks. allaolevat kuvat). Laitteen kääntäminen: 1. Nosta laite irti maasta. 2. Poista kuljetusalusta. 3. Aseta kääntötuki jalan profiiliin ja työnnä se kiinnityspulttiin asti. Aseta kääntötuet kummankin nostokorvakkeen kohdalle. 4. Lukitse kääntötuki jalkaan pultilla. Laitteen kääntäminen Kääntötuet (poista kiinnityspultit ennen asennusta!) Kääntötuet oikeilla paikoillaan Lämmönsiirtimet vaurioituvat herkästi, joten niitä on käsiteltävä erittäin varovasti kuljetuksen ja asennuksen aikana. Annettuja nosto- ja asennusohjeita on noudatettava tarkasti, jotta estetään lämmönsiirtimen vahingoittuminen. Nostoihin tulee käyttää vain hyväksyttyjä nostolaitteita, joita ohjaa ammattitaitoinen henkilö. Alfa Laval Vantaa Oy Ansatie 3, FI Vantaa Puh. (09) , fax (09) ,

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

HiFEK EC 18-36 huippuimuri. Kuljetus-, varastointi-, nosto-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

HiFEK EC 18-36 huippuimuri. Kuljetus-, varastointi-, nosto-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje HiFEK EC 18-36 huippuimuri Kuljetus-, varastointi-, nosto-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje HiFEK EC 18 36 huippuimurin ohjeet Säilytä tämä ohje huippuimurin läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

CACC lauhduttimet CDCC nestejäähdyttimet Teholuokka kw

CACC lauhduttimet CDCC nestejäähdyttimet Teholuokka kw CACC lauhduttimet CDCC nestejäähdyttimet luokka 71 1036 Ominaisuudet Tekniset tiedot jäähdytteiset CACC-lauhduttimet ja Lämmönsiirto-osa on valmistettu kupariput- CDCC-nestejäähdyttimet ovat ulkokäyt-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla NIMIKE: SNAPPY LADDER 300 EN 1004 3 4/4 XXCD CEN-nimike tälle ohjeelle EN 1298 IM en Rev-00 Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel)

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennusohje Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennuksessa tarvittavat varusteet: Tilausnumero Hydronic D5W

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS... 3 1.2. PERUSLAITEKOKONAISUUS PYÖRÄ- ALUSTAISENA 12.5 M PITKÄLLÄ TYÖLAVALLA... 8 1.3. TAKUUEHDOT... 11 1 2 1. YLEISTÄ 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS Scaninterin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot