Terveydenhuoltoon soveltuva Riskienarviointi - lomakkeisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydenhuoltoon soveltuva Riskienarviointi - lomakkeisto"

Transkriptio

1 Terveydenhuoltoon soveltuva Riskienarviointi - lomakkeisto Etelä-Savon sairaanhoitopiiri vastuuhenkilö: turvallisuuspäällikkö Jukka Aho

2 Terveydenhuollon toimipisteiden Riskien arvioinnin apulomake ei korvaa BS 8800 lomaketta, vaan täydentää sitä terveydenhuollon toimipisteiden osalta sisältö: emialliset ja biologiset vaaratekijät Tapaturman vaarat Henkinen kuormittuminen Ergonomia Fysikaaliset vaaratekijät

3 Lomakkeen sisältö 1/2 1. EMIALLISET JA BIOLOGISET VAARATEIJÄT emiallisilla vaaratekijöillä tarkoitetaan vaarallisten aineiden, yhdisteiden ja hiukkasten aiheuttamia terveyshaittoja. Riskien arviointiin kuuluu työpaikalla esiintyvien kemiallisten altisteiden ja niiden vaarallisten ominaisuuksien tunnistaminen. 2. TAPATURMAN VAARAT Tapaturman vaaroihin sisältyy äkillinen ja hallitsematon energian lähde: liikkuva esine, hallitsematon liike tai energia. 3. HENINEN UORMITTUMINEN Henkinen kuormittuminen tarkoittaa työn aiheuttamaa henkistä yli- tai alikuormittumista. Tarkistuslistassa on mainittu yleisesti tunnettuja uupumisen ja stressin lähteitä.

4 Lomakkeen sisältö 2/2 4. ERGONOMIA Ergonomialla tarkoitetaan työn, työmenetelmien ja työvälineiden soveltuvuutta ihmiselle. Ergonomiassa tarkastellaan ihmisen ruumiillista kuormittumista ja hankalia työasentoja. 5. FYSIAALISET VAARATEIJÄT Fysikaaliset vaaratekijät tarkoittavat työssä esiintyviä eri energiamuotojen aiheuttamia vaaratekijöitä. Fysikaalisia vaaratekijöitä ovat melu, lämpötila, valaistus ja säteily.

5 1. EMIALLISET JA BIOLOGISET VAARATEIJÄT Aineiden käyttöturvallisuustiedotteita on kaikkien tiedossa. ASA rekisteriä käytetään. ESSHP:n kemikaalien hallintamalli on tiedossa ja sen sisältö tunnetaan. Henkilökunta käyttää asianmukaisia suojaimia Dekon höyryt aiheuttavat vaaratilanteita henkilökunnalle. emikaalien oikea hävittämistapa tiedetään ja jäteohje on käytössä. Sähkölaitteet on tarkistutettu tekniikassa ennen verkkoon kytkemistä äytetään jatkojohtoja Henkilökunta tietää suojamaadoituksen merkitystä Henkilökunta suorittaa tulitöitä (esim. kuumailmapuhaltimen käyttö, laapis lamppu) Alkusammutusvälineiden sijainnit ja käyttötavat ovat tiedossa Biologisille vaaratekijöille altistuminen ja suojautuminen on tiedossa kaikilla työntekijöillä Työyksikössä on tehtäviä, joissa pölyää tai Syntyy savuja. Työyksikössä käsitellään injektioneuloja ja leikkaavia instrumentteja. Työyksikössä käsitellään solunsalpaajia. Muu vaaratekijä (kuvaa) yl Toimenpiteet ja toteuttaja

6 2. TAPATURMAN VAARAT Toimenpiteet, toteuttaja Vedet tulevat suihkuhuoneesta huoneen lattialle. Pesuvoidetta / käsihuuhteita on lattialla. Talvisin lunta kantautuu jaloissa työyksikön lattialle. Eritteitä käsiteltäessä niitä joutuu lattialle. Tabletteja, pillereitä joutuu lattialle (laakeri vaikutus). Jatkojohtoja lattialla Happiletkuja lattialla Työyksikössä joudutaan kiipeämään tikkailla tai korokkeilla hyllyille Työyksikössä kapeat oviaukot Työyksikössä mahdollisuus jäädä hissiin jumiin Työyksikössä heikkokuntoisia, viallisia jatkojohtoja Työyksikössä viallisia sähkölaitteita Työyksikössä on pidetty sähköturvallisuuskoulutusta Lääkkeitä laimennettaessa syntyy roiskeita ja/tai höyryjä Työyksikössä suoritetaan raskaita potilasnostoja Potilaita nostettaessa tai autettaessa potilas lyö, potkii tai nipistelee Happipisteitä irtoaa potilaiden toimesta Muu tapaturmavaara (kuvaa)

7 3. HENINEN UORMITTUMINEN Yksitoikkoinen työ (esim. työntekijä siirtää liinavaatteita kuljetuskärryistä hyllyyn suurimman osan työvuoroa) Työntekijät työskentelevät useasti yksin ns. vierihoitajana Työntekijä hoitaa yksin potilasta / potilaita, jotka ovat siirtyneet leikkaussalista osastolle ilman heräämöseurantaa Hoitaja työskentelee yksin työyksikössä Työyksikössä on runsaasti lääkehoitoja, jotka tulee toteuttaa hyvin täsmällisesti oikeaan aikaan Työntekijät noudattavat toisten yksiköiden vaatimuksia mm. toimenpiteiden aikataulujen suhteen. Työntekijät hoitavat sekavia potilaita, joiden kanssa on vaikea viesti Työntekijät vastaavat paljon omaisten kyselyihin Työyksikössä joudutaan tekemään paljon erilaisia varmistuksia asioiden hoitamiseksi Työvuoron aikana tehtävä työn on usein moniammatillista (lääkäri,sos.hoit jne) Työyksikössä on aikaa työn suunnitteluun ja koulutukseen Työntekijöillä on tunne, että kaikki tulee tehdä, mistään ei voi kieltäytyä Työntekijät hoitavat pitkähoitoisia potilaita (esim. palovammapotilaat) Työntekijät perehdyttävät paljon uusia työntekijöitä ja opiskelijoita Työntekijät joutuvat opettelemaan jatkuvasti Uusia hoitomenetelmiä Ns. välillistä työtä on paljon Työntekijät joutuvat sopeutumaan usein vaihtuvien työntekijöiden uudenlaisiin työmenetelmiin useasti Toimenpiteet, toteuttaja

8 3. jatkuu E Toimenpiteet, toteuttaja Työnjako ei ole selkeä (hoitajat joutuvat miettimään työvuoronsa aikana kuuluuko tehtävä lääkärille vai hoitajalle) Hoitajille tulee puheluita, joita ei aina voi siirtää lääkärille, joutuu itse antamaan vastauksia ja ottamaan vastuun Työstä johtuvista syistä työntekijät joutuvat useasti muuttamaan työvuorojaan Yksikön esimies (esim. oh) on riittävästi paikalla Johtajuutta on jaettu liikaa Johtajuus on vuorotyössä selkeästi nimetty (virallinen johtaja ei paikalla) Henkilöllä, jolle johtajuus delegoitu, on riittävästi resursseja tehtävän hoitamiseen oman työn ohessa Johtaminen on epäoikeudenmukaista (esim, ei pääse koulutuksiin, epämukavia työvuoroja toistuvasti) Työn suorittamiseen saa riittävästi tietoa. Sijaiset saavat riittävää perehdytystä. Työkaveriin luotetaan Työkaverit tervehtivät toisiaan Joku tai joitakin työntekijöitä eristetään työyhteisön ulkopuolelle Työyhteisössä on työntekijöiden välisiä klikkejä Työntekijä joutuu omaisten tai vierailijoiden epäasiallisen arvostelun kohteeksi Fyysisen väkivallan uhka (nipistely, raapiminen, potkiminen, pureminen, sylkeminen päälle, liikkumisen estäminen) Potilaiden tai omaisten taholta tapahtuu seuraamuksilla uhkailemista okemuksia sukupuolisesta ahdistelusta henkisesti ja / tai fyysisesti työyksikössä Muu henkinen kuormitustekijä (kuvaa)

9 4. ERGONOMIA Toimenpiteet, toteuttaja Potilashuoneissa apuvälineitä (rollaattori tms.) vaikeuttamassa liikkumista Lääkintälaitteiden johtoja on lattialla vaikeuttamassa liikkumista Varastotiloja vähän, työyksikössä varastoidaan kaappien päälle Osastolla potilaswc:t ahtaita (istuimen molemmilla puolilla ei tilaa hoitajalle) Työyksikössä joudutaan kiipeämään tikkailla esim. ikkunan pesuun tai lastaamaan tavaroita hyllyihin Parityöskentelyssä eripituisilla hoitajilla on mahdollisuus säätää esim. sängyn korkeutta ergonomiseksi potilasta avustettaessa Osastosihteereillä tai paljon näyttöpäätetyötä tekevillä on mahdollisuus säätää työtuoliaan. Ns. mobiilipäätteellä on mahdollisuus ergonomiseen työskentelyyn Osastolla paljon potilasnostoja ja siirtoja ahtaissa tiloissa Lääkintälaitteista johtuen osastolla nostetaan sängyn päätyjä niin, että joudutaan käyttämään omaa selkää, koska ei päästä tarpeeksi lähelle Lääkkeenjaossa käsiä joutuu toistuvasti nostamaan hartia tasoa ylemmäksi

10 4. jatkuu Toimenpiteet, toteuttaja Työntekijät säätävät tai heidän on mahdollista säätää näyttöpäätetasoja tai työskentelytasoja sopivalle korkeudelle tai kulmaan. VES:n mukaisia kahvi- tai ruokataukot pidetään työvuorojen aikana Työyksikössä on työvuoron aikana useita potilaiden nostoja Työyksikössä on nostoapuvälineitä ja niitä käytetään. Työyksikössä siirrellään paljon yksin sänkyjä, jotka ovat raskaita ja vaikeasti hallittavissa. Työyksikön suihkutuolit ovat hankalasti liikuteltavia tai eivät mahdu kunnolla suihkutiloihin Mobile-päätteillä on ranne- ja/tai kyynärtuet Työyksikössä on hankalasti käsiteltäviä sängynlaitoja, joiden käsittely voi aiheuttaa vaaraa Muu ergonominen haitta- ja/tai vaaratekijä

11 5. FYSIAALISET VAARATEIJÄT Toimenpiteet,tot euttaja Työyksikössä on paljon lääkintälaitteita, jotka tuottavat häiritsevää melua (mm. saturaatiomittarit) Työyksikössä tai sen välittömässä läheisyydessä on menossa äkillistä iskumelua aiheuttavia rakennustoimenpiteitä. Työntekijät työskentelevät yhtäjaksoisesti yli tunnin kylpyhuoneessa, jossa yli +23 celsiusta Työntekijät työskentelevät pitkäkestoisesti (yli tunti) lämmitettävän palovammapotilaan luona Potilashuoneiden lämpötila jakaantuu epätasaisesti Työntekijät käsittelevät kuumia esineitä (esim. dekosta otetut kuumat esineet) Valaistus on riittävä esim. ompeleiden poistoon Työntekijät altistuvat tärinälle (esim. lattianhoitokone) Työntekijät altistuvat rtg-säteilylle (esim. avustettaessa rtg:ssä) Työntekijät altistuvat häiritseville äänille toimistossa (hälinä, tulostinlaitteet, puhelimien hälytysäänet) Työyksikössä käytetään UV-lamppuja desinfiointiin Työyksikössä käytetään luokkaan 3B ja/tai 4 kuuluvia laserlaitteita ohdevalaistus on riittävä laitettaessa esim. kanyyleita tai suoritettaessa katetrointeja Muu fysikaalinen haitta ja/tai vaaratekijä (uvaa)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän yliopisto Tuija Rönnholm, TtM, tft, Keski-Suomen työsuojelupiiri Tuulikki Sjögren, TtT, tft, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Sisällysluettelo 3 Alandia vakuutuksenantajana Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Työtapaturmia sattuu joka päivä

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma 1 - työsuojelun strategia Toimintaohjelma 2 Topimintaohjelma Työsuojelun strategia 1. Yleistä Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja oloja ja turvata siten työntekijöiden työkyky ja ylläpitää

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Työsuojelujulkaisuja 83 Kati Karhula Tuija Rönnholm Tuulikki Sjögren Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Työsuojeluhallinto Tampere 2007 Asiantuntijat: Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23. Työsuojeluhallinto. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23. Työsuojeluhallinto. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Työsuojeluhallinto Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 Asiantuntijat:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT Riskien arviointi työpaikalla -työkirja Riskien arvioinnin suunnittelu Yritys / osasto Suunnitelman tekijät Päiväys Selvitettävät asiat Lähtötiedot Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2458-9 (nid.) ISBN 952-13-2459-7 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ

ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ Johanna Kilpinen PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Huhtikuu 2011 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Tällä kertaa vain kävi näin

Tällä kertaa vain kävi näin Tällä kertaa vain kävi näin Työtapaturmatarinoita Helsingin kaupungilta Julkaisija: Helsingin kaupungin henkilöstökeskus Osoite: PL 4500, 00099 Helsingin kaupunki (Ensi linja 1, 00530 Helsinki) Tilaukset:

Lisätiedot