A.4 Työturvallisuus konepajaympäristössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A.4 Työturvallisuus konepajaympäristössä"

Transkriptio

1 Hitsauksen teoriaopetus A4 Työturvallisuus konepajaympäristössä 1 A.4 Työturvallisuus konepajaympäristössä A.4.1 Konepajan työympäristö Hitsaustyöpaikan tulee olla suunniteltu siten, että tapaturmariskit on vähennetty mahdollisimman paljon. Nykyaikainen hitaustyöpaikka täyttää turvallisen työympäristön vaatimukset. Alan tutkimus tuottaa jatkuvasti tietoa uusista menetelmistä vaarojen poistamiseksi. Koneiden tapaturmariskit Koneiden kanssa työskenneltäessä on pidettävä huolta siitä, että kone soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen ja toimii asianmukaisesti. Koneen suojalaitteiden tulee olla paikoillaan ja olla toimintakunnossa. Erityisesti hätäpysäytyslaitteiden tulee olla toimintakuntoisia. Tarvittaessa hätäpysäytystä tulee kokeilla käytännössä. Koneita ei saa ylikuormittaa. Konekilvestä tai käyttöohjeista löytyy tarvittavat tiedot. Älä koskaan käytä konetta, johon sinulla ei ole koulutusta. Se joka poistaa koneesta suojalaitteen tai tekee sen toimimattomaksi syyllistyy vakavaan työturvallisuusmääräysten rikkomukseen. Nostolaitteiden tapaturmariskit Hitsaajan työssä nostot on jokapäiväinen vaaratekijä. Voi olla kyse pienien kappaleiden käsin tehtävästä nostamisesta lattialta työpöydälle tai raskaiden teräsrakenteiden nostoista siltanosturilla tai nostimella. Ihmisen tehtävänä ei ole toimia nosturina. Tapaturma aiheutuu turhan usein liian painavasta tai virheellisestä nostosta. Siksi on huolehdittava : Älä koskaan nosta enempää kuin jaksat Nosta aina selkä suorana Älä koskaan nosta ja kierrä vartaloa samanaikaisesti Älä koskaan kanna painavia esineitä ja kulje niiden kanssa taaksepäin Käyttäessäsi apuvälineitä kuten nostimia, siltanosturia ota huomioon, että niillä tehtäviin nostoihin liittyy aina riskejä. Nostettaessa nostokoukuilla on otettava huomion, että nostoliinat ja nostokorvakkeet ovat paikoillaan eivätkä voi liukua. Tekokuituiset nostoliinat ovat suositeltavampia kuin kettingit ja vaijerit. Tarkasta nostoapuvälineet säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden havaitsemiseksi. Ole huolellinen käyttäessäsi erilaisia tarraimia tai magneettikiinnittimiä. Huolehdi että ne ovat asianmukaisesti paikoillaan erityisesti käännettäessä suuria teräslevyjä tai sovitettaessa niitä teräsrakenteisiin. Älä ylikuormita trukkia tai kuormaajaa. Älä koskaan seiso peruuttavan koneen takana. SHY

2 Hitsauksen teoriaopetus A4 Työturvallisuus konepajaympäristössä 2 Työasennot Hitsaajan on usein työskenneltävä rasittavissa työasennoissa, jotka kuormittavat kehoa. Vaikeapääsyinen hitsauskohde, hitsaus lakiasennossa, ahtaat tilat jne. voivat olla huonojen työasentojen syynä. Kuormitusta lisäävät muun muassa hitsaajan varusteet kuten hitsauskaapelit, letkupaketti, hiomakoneet. Raskaista nostoista aiheutuu lisäkuormitusta hitsaajalle, jos noston aikana siirrytään taaksepäin, kierretään tai taivutetaan kehoa. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla tämän päivän työmenetelmien ja apuvälineiden aikana. Kun on kysymys hitsaajan omasta työasennosta, voi hitsaaja itse yksinkertaisin toimenpitein parantaa tilannetta : Etsi aina keholle tuki Älä koskaan hitsaa pitäen kättä suorana Pidä huolta että niskalla ja selällä on tuenta lakihitsauksessa Pidä käsivarret mahdollisimman lähellä kehoa Vältä hitsausta hartiatason yläpuolella Vaihda työasentoa usein Pidä yllä asianmukainen ote hitsausvälineestä Hitsaustyötä helpottamaan on saatavilla erilaisia apuvälineitä kuten : Tasapainonostimen avulla voidaan keventää hiomakoneesta, hitsauskaapelista, letkupaketista aiheutuvaa kuormitusta Korkeussuunnassa säädettävä hitauspöytä ja tuoli mahdollistavat hyvän työasennon Pyörityslaitteella voidaan kääntää työkappaletta hitsauksen aikana Pyöritysrullastot helpottavat hitsausta ja mahdollistavat hyvän työasennon lieriömäisiä kappaleita hitsattaessa. Pölyn aiheuttamat tapaturmariskit Katso teoria-aineiston kohta A.3. SHY

3 Hitsauksen teoriaopetus A4 Työturvallisuus konepajaympäristössä 3 Sähkökaapeleiden tapaturmariskit Kaarihitsaus edellyttää sähkövirran käyttöä. Jos laitteiden käsittelyssä tehdään virheitä, seurauksena voi olla sähkön aiheuttama tapaturma. Hitsauskoneen hitsaus- ja maadoituskaapelit voivat olla painavia ja jäykkiä ja siten hankalia käsitellä. Nykyaikaisten virtalähteiden maadoituskaapeleiden ei tarvitse olla pitkiä ja siksi niitä voidaan pitää alhaalla. Yleensä hitsauskaapeli on pitempi. Kohdassa A.3 selvitetään, mitä voi tapahtua, jos itse joutuu osaksi virtapiiriä. Syntyy myös muita riskejä. Ota huomioon: Käsittele varovasti sähköä johtavaa materiaalia. Huolimatta käyttökohteesta tulee kaikkien sähköisten johtimien olla kunnossa ja kooltaan sopivia. Tämä tarkoittaa sitä, että maadoituskaapeleiden poikkipinta-alan tulee vasta hitsauskaapelin poikkipinta-alaa. Pidä huolta, että maadoituskaapelin maadoitin kiinnitetään työkappaleeseen lähelle hitsauskohtaa, jottei sähkövirta löydä kulkutietä sähköasennusten, vaijereiden, ym. muiden rakenteiden kautta. Useat tulipalot ovat aiheutuneet tämän takia. On myös tapahtunut, että suojamaa on vaurioitunut virheellisestä maadoituskaapelin kytkennästä. Vaarallisissa käyttöolosuhteissa kuten säilöissä ei saa käyttää normaalilla verkkovirralla toimivia sähkölaitteita kuten valaisimia. 24 V vaihtovirtalaitteet ovat suositeltavia. Ole huolellinen sijoittaessasi virtakaapeleita, etteivät ne vaurioidu yliajon, puristumisen tai vastaavan johdosta. Sähköisiä hitsausvarusteita ei saa sijoittaa hitsausvirtalähteen tai muun sähkölaitteen päälle. Puikonpitimet, hitsauspistoolit ja hitsaimet laitetaan taukojen ajaksi eristetylle alueelle. Virtakaapeleiden lisäksi hitsaajan varusteisiin kuuluu muita kaapeleita ja letkuja joita siirretään työkohteessa. Nämä voivat olla paineilmaraitisilmaletkuja, valaisimien sähköjohtoja, hioma- ja porakoneiden johtoja jne. Nämä letkut ja kaapelit on hyvä liittää yhteen nipuksi, mikä voi helpottaa niiden siirtoja ja kunnossapitoa. SHY

4 Hitsauksen teoriaopetus A4 Työturvallisuus konepajaympäristössä 4 A.4.2 Konepajassa tehtävä hitsaustyö Muiden työntekijöiden suojaaminen hitsauksen aiheuttamilta vaaratekijöiltä Itsesi ja työtovereiden suojaamiseksi tulee kiinteä hitsauspaikka erottaa meluvaimentavilla rakenteilla. Hyvän työympäristön edellytyksiä ovat tehokas kohdepoisto, hyvä valaistus sekä ilmastointi, jossa on otettu huomioon korvaus- ja poistoilman tarve. Jos työpaikalla hitsauspaikka ei ole kiinteä, vaan hitsataan eri kohteissa, on suositeltavaa käyttää siirrettäviä suojaseiniä tai muita suojarakenteita säteilyn ja epäpuhtauksien haittavaikutuksilta suojautumiseen. Muiden työntekijöiden suojaamiseksi on tarpeen ottaa huomioon: Pidä huolta, ettei kukaan altistu hiomakoneiden pölyn tai polttoleikkauksen roiskeiden haitoille Älä heittele puikon pätkiä tai vastaavia, koska ne voivat osua työtovereihin Poista hukkapalat ja muut jätteet työpaikalta. Pidä huolta että kulkureiteillä ei ole metalliromua. A.4.3 Yleisilmanvaihto ilman epäpuhtauksien vähentämiseksi Työpaikalla tulee olla asianmukainen ilmanvaihto. Lämmin ilma nousee ylöspäin. On tärkeää, ettei pääse muodostumaan hitsaussavua sisältäviä lämminilmataskuja hitsauspaikalla. Korvausilman tulee olla tasapainossa poistoilmaan nähden. Vastaava määrä ilmaa mikä poistetaan, on saatava tilalle. Jos poistoilman määrä on suurempi kuin tuloilman, syntyy alipaine mikä aiheuttaa mm. vetoa. Vastaavasti ylipaine heikentää ilmankiertoa ja huonontaa kohdepoistolaitteiden tehoa. Tasapainotettu ilmavirtaus on tärkeää erityisesti kylmänä vuodenaikana, koska ilmastoinnin lämpötila ei aina ole tyydyttävä. Hitsattaessa lähellä työkappaletta tulee ilman luonnollista kiertoa helpottaa. Työkappale voidaan kääntää esim. niin. että ylös- ja alaspäin olevat aukot ovat avoimia esteettömälle ilmankierrolle. Jos työkappale on suoraan lattialla, voidaan se asettaa telineelle, jotta ilmankierto voi toteutua esteettömästi. A.4.4 Hitsaajan ympäristön tarkastus Hitsaussavujen kohdepoisto Kiinteitä kohdepoistoja tulee olla jokaisella hitsauspaikalla. Hyvä yleisilmanvaihto ei riitä, hitsaussavu on saatava pois hitsaajan hengitysvyöhykkeeltä. Siksi kohdepoisto on välttämätön. Teleskooppimallinen kohdepoisto sopii hyvin kiinteälle hitsauspaikalle. Joskus on kuitenkin tarpeen käyttää siirrettäviä suodattimella varustettuja kohdepoistolaitteita. Kohdepoistolaitteen poistoilma on aina johdettava pois hitsaajan hengitysvyöhykkeeltä. SHY

5 Hitsauksen teoriaopetus A4 Työturvallisuus konepajaympäristössä 5. A.4.5 Turvatoimenpiteet tapaturman sattuessa Työpaikalla on oltava ensiapuvälineet. Tapaturmien varalta on oltava selkeät ohjeet, joiden mukaan toimitaan. Pienen tapaturman varalta on oltava sidetarvikkeet helposti saatavilla. Ensiapukaapissa on oltava mm. erityyppisiä siteitä ja muita vamman tukemisvälineitä pienten tapaturmien varalta. Vakavan tapaturman sattuessa soita sairaankuljetusauto! Avun tuloa odoteltaessa on uhrin oloa pyrittävä helpottamaan esim. varmistamalla hyvä asento ja peittämällä huovalla. Jos henkilö on tajuton, elvytä tarvittaessa ja sijoita uhri kylkiasentoon. Hätäpoistumistiet Jos työhön ryhdytään ennestään tuntemattomalla työpaikalla, on selvitettävä poistumistiet ja hätäuloskäyntien sijainti. Jos tuli on irti on liian myöhäistä alkaa etsiä pakotietä. Hätäpoistumistiet on useimmilla työpaikoilla merkitty ja varustettu riittävin opastein. Myös kokoontumispaikat saattaa olla merkitty. Varoita myös rakennuksen läheisyydessä olevia ihmisiä tulipalosta. Selvitä hätäpoistumisteiden sijainti ennen työn aloittamista! A.4.6 Työskentely säiliöissä ja ahtaissa tiloissa Säiliöissä tai ahtaissa tiloissa voi ilmatilan ominaisuuksiin liittyä seuraavia vaaratekijöitä: myrkytys hengitettäessä vaarallisia pitoisuuksia vahingollista ainetta tukehtuminen hapen puutteesta tulipalo tai räjähdys kaasun tai nesteen vuotaminen työtilaan vahingollisessa määrin Kaasuleikkauksen tai kaasuhitsauksen liekki kuluttaa suuria määriä happea ja vaarana on hitsaajan tukehtuminen. Myös muita haitallisia epäpuhtauksia kuten häkää ja typenoksideja voi muodostua hitsauksen ja leikkauksen yhteydessä. Hitsattaessa voi maalista, öljystä tai muista epäpuhtauksista syntyä terveydelle haitallisia aineita. Siksi hitsauskohdan tulisi aina olla puhdas näistä aineista. Ota huomioon hapen rikastumisesta aiheutuva räjähdysvaara ahtaassa tilassa. Palovaarallisia nesteitä sisältävät säiliöt, tynnyrit, pienet astiat, putkistot tms. on aina ennen hitsausta tehtävä räjähdysvaarattomiksi, esim. höyryttämällä, huuhtelemalla ja täyttämällä vedellä tai palamattomalla kaasulla. SHY

6 Hitsauksen teoriaopetus A4 Työturvallisuus konepajaympäristössä 6 Ole varovainen hitsatessasi/leikatessasi kaasulla ahtaassa tilassa. Asetyleenivuoto tuntuu ilmassa, mutta happi hajuttomuutensa vuosi on vaaratekijä. Hajustetun hapen käyttö on kuitenkin yleistynyt monilla työpaikoilla. Hapen kyllästämät työvaatteet syttyvät pienestäkin kipinästä räjähdysmäiseen tulipaloon. On ehdottomasti kiellettyä puhaltaa vaatteita puhtaaksi hapella! A.4.7 Kaasupullojen värimerkinnät ja käsittely Kaasupullojen värimerkinnät Kaasupullon hartiaan on merkitty kaasuja kuvaavia väritunnuksia. Tavallisimmat hitsaukseen liittyvien kaasujen värit ovat alla olevan taulukon mukaiset. Kaasujen tunnistusvärit standardin SFS-EN mukaan Kaasu Tunnistusväri asetyleeni punaruskea happi valkoinen argon tumman vihreä helium ruskea hiilidioksidi harmaa typpi musta vety punainen Kun kyseessä on seoskaasuja, merkitään kaasupullon hartiaan seoskomponentit. Esimerkiksi Ar+CO 2 merkitään vihreällä ja harmaalla. Kaasupullojen käsittely Kaasupullojen paineet ovat korkeita, baaria, siksi on tarpeellista noudattaa varovaisuutta kaasupullojen käsittelyssä. Kaasupullojen käsittelyssä menetellään seuraavasti: Käytä pullojen käsittelyssä käsineitä Käytä pullojen siirtoon pullokärryjä tai pullokoria SHY

7 Hitsauksen teoriaopetus A4 Työturvallisuus konepajaympäristössä 7 Nostoissa on käytettävä hyväksyttyä pullokoria. Pullon suojakuvun on oltava kiinnitettynä, kun pulloa siirretään Pullon kaatuminen on estettävä luotettavalla tavalla Suojaa pullo mekaanisilta iskuilta Käsittele tyhjät pullot kuten täysiä Käytä pulloa pystyasennossa Jäätä kaasupulloon 2 baarin paine HUOM. Pulloja ei saa nostaa suojakuvusta tai kahvasta eikä pulloa saa pyörittää tai käyttää työskentelyalustana. Käytössä olevat kaasupullot on kiinnitettävä telineeseen tai pullokärryihin, joissa on oltava turvakäsine ja yksi 27 A 144 B-C teholuokan käsisammutin. Juurensuojakaasupullot on myös kiinnitettävä huolellisesti. Kun kaasua ei käytetä, kaasupullon venttiili on pidettävä suljettuna. Pullokärryt pulloineen siirretään työajan päättyessä joko erilliseen säilytystilaan tai ulko-oven läheisyyteen. Kaasupullot säilytetään hyvin tuulettuvassa varastotilassa, johon on erillinen sisäänkäynti ulkopuolelta, tai pullot säilytetään ulkona aurinkosuojalla varustetussa telineissä. Täydet, tyhjät ja eri kaasuja sisältävät pullot pidetään erillään toisistaan ja säilytyspaikat varustetaan asianmukaisin merkinnöin. Säilytyspaikan ulko-ovessa on oltava merkintä kaasupullot. SHY

Autoalan perustutkinnossa

Autoalan perustutkinnossa Työturvallisuuden perusteet Autoalan perustutkinnossa Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 1 Oppaan ovat tehneet: Harri Kuuttila Pekka Lammi Matti Nurmi Hannu Muhonen Inkeri Ritamäki Seinäjoen ammattioppilaitos

Lisätiedot

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille 1 (46) TULITYÖKORTTI Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille Sisällys 2 (46) 1 TURVALLISUUS ON YHTEINEN ETUMME 4 1.1 Mikä on tulityötä? 4 1.2 Missä tulityötä tehdään?

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen

Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen Tämä ohje kuvaa toimenpiteet, jotka on tehtävä, jotta työ suljetussa tilassa voidaan tehdä turvallisesti. Suljetun tilan työksi luetaan kaikki työt, joissa työskentely

Lisätiedot

Vaatetusalan työturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Vaatetusalan työturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Vaatetusalan työturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23. Työsuojeluhallinto. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23. Työsuojeluhallinto. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Työsuojeluhallinto Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 Asiantuntijat:

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Sulaton työsuojelu. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu

Sulaton työsuojelu. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Sulaton työsuojelu Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Työsuojelun keskeisin laki on työturvallisuuslaki (299/1958). Tätä täydentävät muut lait ja asetukset sekä työmarkkinajärjestöjen sopimukset.

Lisätiedot

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 N U M E R O 1 1 2 0 1 0 2015 Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lisätiedot

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Sähkölaitteiden korjaus on sähköalan ammattilaisten työtä. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Kodin sähkölaitteiston

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

Selvityksen perusteella työnantajan on suunniteltava nosto- ja siirtotyöpisteet sekä valittava työhön soveltuvat työmenetelmät ja työvälineet.

Selvityksen perusteella työnantajan on suunniteltava nosto- ja siirtotyöpisteet sekä valittava työhön soveltuvat työmenetelmät ja työvälineet. TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRI Käsin tehtävät nostot ja siirrot Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat merkittävin työstä poissaoloja aiheuttava syy. Vähintään joka neljäs työtapaturma sattuu nostamisen

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS Omatoiminen varautuminen onnettomuuksiin 1. Sähkölaitteita ja asennuksia koskevat yleisohjeet älä käytä sähkölaitteita olosuhteissa, mihin niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot