Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet"

Transkriptio

1 Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet

2 Sisällysluettelo Turvallisuus ensin... 3 Outokummun turvallisuusperiaatteet... 4 Ota vastuu turvallisuudesta... 5 Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen ja turvallisuuskoulutukset... 6 Yleiset järjestysohjeet... 7 Tehdasalueella noudatettavat kiellot ja rajoitukset... 9 Luvanvaraiset työt Tulityöt Nosto-, nosturi. ja hissityöt Sähköturvallisuus Odottamattoman käynnistymisen estäminen Mittalaitteet Työ tuotanto-osaston katolla Palvelutoimittajan velvollisuudet ja vastuut Metallien ja jätteiden lajitteluohje Ympäristönsuojeluohjeet Kemikaaliturvallisuus Varoitusmerkit Varautuminen poikkeustilanteisiin Toiminta onnettomuustilanteissa Tulipalo Toiminta yleisen vaaramerkin tai kaasuvaarakuulutuksen sattuessa, yleisohjeet Hälytysäänet ja merkit Turvallisuushavaintokortti Tehdasalueen kartta Hälytysnumerot

3 Turvallisuus ensin Turvallisuusopas sisältää ohjeita ja määräyksiä Tornion tehtaiden alueella työskentelyyn. Alueella työskentelevien tulee noudattaa ohjeita ja määräyksiä riippumatta siitä, kuka on työnantaja. Tehdasalueella toimivien yritysten tulee huolehtia siitä, että heidän henkilöstönsä tuntee turvallisuusmääräykset ja noudattaa niitä. Tarvittaessa Outokummun edustaja toimittaa työskentelyyn liittyviä tarkennettuja ohjeita. Turvallisuus lähtee sinusta! Kaikessa toiminnassa tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseen voi vaikuttaa jokainen meistä omassa työssään ja omalla toiminnallaan. 3

4 Olemme sitoutuneet kantamaan vastuumme yrityksenä. Arvioimme toimintaamme ja riskejä jatkuvasti ja kehitämme toimintatapojamme turvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi. Vaadimme, että palvelutoimittajat ja alihankkijat noudattavat samoja periaatteita. Tutkimme kaikki sattuneet vaaratilanteet ja tapaturmat. Lisäämme koulutuksella ja opastuksella henkilökunnan tietämystä ja vastuuntuntoa. Toimintamme on luvanvaraista, ja toimintaamme valvovat säännöllisillä tarkastuskäynneillä eri viranomaiset kuten Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto, aluehallintoviraston ympäristönsuojelun ja työsuojelun vastuualueen tarkastajat sekä pelastusviranomaiset. Outokummun turvallisuusperiaatteet Turvallisuus ennen tonneja Turvallisuus on aina etusijalla, myös tuotannossa. Turvallisuus alkaa minusta Olemme kaikki vastuussa niin omasta kuin työkaverinkin turvallisuudesta. Ei oikoteitä Noudatamme työohjeita ja arvioimme riskit ennen kuin toimimme. Ei toistoa Tutkimme kaikki tapaukset ja toimimme niin, ettei vastaava toistu missään. 4

5 Jokainen meistä on vastuussa turvallisten työtapojen ja turvallisuussääntöjen noudattamisesta. Turvallisimmissa työpaikoissa jokainen esimies ja työntekijä työskentelevät aktiivisesti työturvallisuuden eteen. Työturvallisuuden parantumisen myötä paranee yleensä myös muu toiminnan taso, millä on suora vaikutus tulokseen ja kannattavuuteen. Työturvallisuudessa hyvin menestyvät yritykset pärjäävät myös taloudellisesti parhaiten Ota vastuu turvallisuudesta Pidä tuumatuokio ennen työn aloittamista Varmista työkavereiden ja vierailijoiden turvallisuus Ole varovainen Tee työtehtävä vain, jos sinulla on sen te-kemiseen vaadittava koulutus ja valtuutus Vältä juuttuminen Varo, ettet putoa Vältä ahtaita tiloja Varo liikkuvia koneita Varo nostureiden taakkoja 5

6 NOLLA TAPATURMAA TURVALLISUUS ALKAA MINUSTA TURVALLISUUS ENNEN TONNEJA EI OIKOTEITÄ EI VIRHEIDEN TOISTOA Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen ja turvallisuuskoulutukset Turvallisuushavainnoista ja tapaturmista ilmoittaminen Kaikista turvallisuushavainnoista ja sattuneista tapaturmista on ilmoitettava viipymättä omalle esimiehelle. Tapaturmailmoitus laaditaan Turvalokiin, kun tapaturman seurauksena on käyty tarkastus- tai hoitokäynnillä tehtaan omalla tai ulkopuolisella terveysasemalla. Turvallisuuskoulutukset Ulkopuolisten perehdytys pitää sisällään seuraavat osa-alueet riippuen työkohteesta: Tehtaan turvallisuus- ja ympäristökoulutus Työpistekohtainen perehdytys Jokaisen henkilökohtainen riskinarviointi (TUUMATUOKIO) 6

7 Yleiset järjestysohjeet Tehdasalue on aidattu, ja aluetta valvotaan sähköisillä turvajärjestelmillä, joita ovat mm. kulunvalvonta- ja tallentava kameravalvontajärjestelmä. Tehdasalueen vartijat voivat tarkastaa henkilöiden kantamuksia ja ajoneuvojen kuormia tehdasalueelta poistuttaessa. Henkilöliikenne tehdasalueella Tehdasalueella liikkumiseen tarvitaan voimassa oleva kulkulupa, joka oikeuttaa liikkumaan alueella työtehtävissä. Toimittajat ja alihankkijat saavat kulkuluvan alueelle etukäteen täytetyn kulkulupahakemuksen perusteella. Kaikki alueelle saapuvat henkilöt ovat velvollisia kirjaamaan itsensä sisälle kulunvalvontajärjestelmään. Vierailijoista tulee täyttää etukäteen vierailuilmoitus. Vieraat saapuvat tehtaalle aluevalvontakeskuksen kautta, ja sieltä he saavat vierailijakortin sekä asianmukaiset suojavarusteet. Ajoneuvoliikenne tehdasalueella Autolla ajaminen tehdasalueelle edellyttää erillistä ajolupaa. Toimittajat ja alihankkijat voivat saada ajoluvan alueelle Outokummun edustajan hakemuksen perusteella. Alueella noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä sekä alueen mahdollisia erityismääräyksiä. Henkilö- ja pakettiautot kulkevat tehdasalueelle pääportin kautta. Raskas liikenne kulkee alueelle rahtiterminaalin kautta. Ajoneuvossa saa ajaa sisälle ainoastaan kuljettaja. Muut henkilöt kulkevat pyöröporttien kautta. 7

8 Tehdasalueella on 30km/h:n nopeusrajoitus, ellei liikennemerkeillä ole muuta osoitettu. Työkoneen kuljettaja vastaa siitä, että työkone on käyttökunnossa. Työkoneissa on käytettävä varoitusvilkkua niin koneella liikuttaessa kuin työtehtävissäkin. Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa kuormauksesta ja kuorman turvallisesta kuljetuksesta. Kuormat on sidottava tai muuten huolehdittava, ettei ajoneuvosta pääse putoamaan tavaraa tai että ulkonevat esineet eivät aiheuta vaaraa muille liikkujille. Kuorman purkaminen ja lastaus junaratojen päällä on kielletty. Kaikilla alueilla työskentelevillä alihankkijoilla on oltava voimassa oleva Työturvallisuuskortti ja palkan maksavan yrityksen antama kuvallinen henkilötunnistekortti, jossa on yrityksen y-tunnus ja henkilön veronumero. Henkilöiden työasusta on selvästi käytävä ilmi työnantaja ja henkilön nimi. 8

9 Tehdasalueella noudatettavat kiellot ja rajoitukset Alkoholin ja muiden päihteiden nauttiminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on tehdasalueella kiellettyä. Tehdasalueella on nollatoleranssi. Alueella järjestetään säännöllisesti puhallutuksia porteilla. Tupakointi on sallittua vain merkityillä paikoilla. Tämä koskee myös sähkötupakkaa. Kaikki kuvaaminen, videointi ja tallennus ilman lupaa on kiellettyä. Luvan kuvaamiselle myöntää viestintäosasto. Tietokoneiden kytkeminen tehdasalueen verkkoon on luvanvaraista. Tehtaan tietokoneisiin ei saa asentaa omia ohjelmia. Kukaan ei saa välittää kolmansille osapuolille tuotantoprosessiin, talouteen tai muuhun luottamukselliseen asiaan liittyviä tietoja. Kaikkiin radiopuhelimiin tarvitaan käyttölupa. Tehdasalueelle ei saa tuoda omia kaasupulloja. 9

10 Henkilönsuojaimet Jokainen tehdasalueella työskentelevä on velvollinen käyttämään työ- ja turvallisuusohjeissa määrättyjä henkilönsuojaimia. Pakolliset suojavarusteet kaikilla osastoilla - Suojavaatetus (palamaton, antiflame-materiaali, huomiovärillä varustettu/käytettävä huomioliiviä) - Turvakengät (naulaanastumissuoja) - Kypärä, kuulosuojaimet, suojalasit Umpinaisia suojalaseja tai tiiviisti kasvot peittävää maskia on käytettävä töissä, joissa on erityinen silmätapaturman vaara, kuten kulmahiomakone- ja piikkaustyössä. Tehdasalueella liikuttaessa suositellaan käytettävän suojalaseja pölyämisen takia. Työluvat Jokaisen työn aloittamisesta on sovittava Outokummun edustajan kanssa (tarvittaessa kirjallinen työlupa). Ennen tuotantolinjan työkohteeseen menoa ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti aina alueen valvomoon ja kirjataan merkintä 10

11 päiväkirjaan tai ilmoittautumistauluun (nimi, työkohde ja puh. numero). Työn tai työvuoron päättyessä ilmoitetaan työskentelyn päättymisestä valvomoon (kuitataan päiväkirjaan / pyyhitään merkintä ilmoittautumistaululta). Ilmoittautumisen lisäksi on huolehdittava odottamattoman käynnistymisen estosta. Katso ohjeet sivulta 16. Seuraavat työt edellyttävät erityislupaa, tarkastuskäytäntöä tai pätevyyttä: Tulityöt Kattotulityöt Työt räjähdysvaarallisissa tiloissa Painelaitteistoon liittyvät työt Säiliötyöt, työskentely savukaasukanavissa, kanaaleissa ja kaivannoissa Telinetyöt Nostotyöt Henkilönostot Työt säteilylähteillä Sähkötyöt Nosturi- ja hissityöt Nestekaasulaitteistoon liittyvät työt Kaivuutyöt tehdasalueella, patovastuualueiden työt ja vettä samentavat työt Liikennettä haittaavat työt 11

12 Tulityöt Tornion tehtaat noudattaa kaikissa tulitöissä sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöissä yhtiön omaa tulityön valvontasuunnitelmaa, joka on pysyvä ohje tulitöiden turvallisesta tekemisestä. Tulitöiden palovaaran vuoksi on aina pyrittävä miettimään tulitöille vaihtoehtoisia työmenetelmiä. Mikäli tulitöitä on kuitenkin tehtävä, tulitöitä tekevällä henkilöllä ja tulityövartijalla on oltava riittävät pätevyydet töiden tekemiseen. Lisäksi henkilöillä tulee olla tulityökortti tai tehtaan tulityövartijakoulutus (omat työntekijät) voimassa. Ennen tulitöiden aloittamista tulityökohde tulee siivota ja tehdä paloturvalliseksi sekä hankkia tulityölupa osaston tai alueen tulityöluvista vastaavalta henkilöltä (usein alueen vuorotyönjohtaja). 12

13 Nosto-, nosturi- ja hissityöt Nosturin käyttö Nostureita saavat käyttää vain koulutetut henkilöt, joille on annettu käyttölupa. Käytä vain hyväksyttyjä nostolaitteita ja -apuvälineitä, jotka soveltuvat kyseiseen nostoon. Käytä nostoapuvälineiden valinnassa ja käytössä apuna kuormitustaulukoita. Tarkasta nostolaitteiden ja apuvälineiden kunto. Varmista, että taakka on tasapainossa ja sidottu huolella. Taakan alle tai ahtaaseen väliin ei saa mennä. Nosturiin ei saa jättää taakkaa roikkumaan. Käytä taakan ohjaamiseen ohjausköyttä tai muuta apuvälineitä. Varmista, että taakka on tukevasti paikallaan ennen nostoapuvälineiden irrotusta. Vaativista nostoista on laadittava kirjallinen nostosuunnitelma. Henkilönostot Henkilöiden nostaminen on sallittua vain tähän tarkoitukseen valmistetulla työvälineellä. Henkilönostimissa on käytettävä nostokoriin kiinnitettyä turvavaljasta. 13

14 Asennustelineet Telineet on varustettava telinekortilla osoitukseksi hyväksytystä tarkastuksesta. Tarkista teline silmämääräisesti ennen työskentelyä. Kiinnitä huomioita seuraaviin asioihin: telinekortti, TELINEKORTTI HUOM! TELINEELLÄ KÄYTETTÄVÄ TURVA- VALJAITA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄÄNTÖPUOLELLA kulku telineelle, suojakaiteet, jalkalistat sekä työtasojen lukitus ja siisteys. Putoamissuojaus Putoamisen estäminen on varmistettava kaikissa tilanteissa ja työtehtävissä. Putoamissuojauksessa voidaan käyttää mm. seuraavia keinoja: TELINEELLE MENO KIELLETTY NO ENTRY Tarkoituksenmukaiset tarkastetut telineet Kaiteet ja aukkojen suojaus Turvavaljaat, jotka on kiinnitetty tukevasti Henkilönnostin, jossa käytetään nostokoriin kiinnitettyinä turvavaljaita Suojakaiteen tai kannen puuttuessa on käytettävä turvavaljasta, mikäli on mahdollisuus pudota yli 2 metriä. 14

15 Sähköturvallisuus Sähkölaitteiden korjaus-, huolto- ja asennustyötä saavat tehdä vain henkilöt, joilla on näihin töihin riittävä pätevyys. Sähköjohdot on vedettävä siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa. Ajo- ja kulkuteiden yli menevät johdot on merkattava ja suojattava asianmukaisesti. Vialliset sähkölaitteet on välittömästi korjattava tai hävitettävä. Varmista sähköturvallisuusohjeet käyttäessäsi sähkölaitteita kosteissa tai ahtaissa johtavissa tiloissa, kuten metallisäiliöiden sisällä. 15

16 Odottamattoman käynnistymisen estäminen Käyttö-, huolto- ja korjaustöitä tekevän henkilön tai työryhmän tulee varmistaa, että kohteena oleva laite ei voi käynnistyä vahingossa. Odottamattomalla käynnistymisellä tarkoitetaan käynnistymistä, joka aiheutuu esimerkiksi Ohjausjärjestelmän vikaantumisesta Energiasyötön palaamisesta Tarkoituksettomasta käynnistyskäskystä Alla olevassa kuvassa on kuvattu odottamattoman käynnistymisen eston pääperiaatteet. LUPA EROTUKSEEN EROTUS VARMISTUS LUPA TYÖHÖN Sähköenergia Virtaava aine Hydrauliikka ja pneumatiikka Mekaaninen energia Erotuskytkin (turvakytkin) Ei erotuskytkintä Sähkötoimiset laitteet 16 Putkilinjat Säiliöt ja altaat Pumput Sihdit Hydrauliikka- ja pneumatiikkatoimiset laitteet ja järjestelmät Kuljettimet, moottorit Kasautuneet kuormat Syöttöruuvit Työntötangot Jouset ja epäkeskot

17 Mittalaitteet Osastoilla käytetään erilaisten prosessitoimintojen paikantamisessa LASER-tunnistimia. Lisäksi tehtaallamme käytetään erilaisiin mittauksiin ja tunnistimiin radioaktiivisia säteilylähteitä, mm. levyjen ja nauhojen paksuuden mittaukseen. Mittalaitteiden vaikutusalueelle meno mittauksen aikana on ehdottomasti kielletty. Varmista aina, että mittalaite on kytketty pois toiminnasta, ennen kuin menet työskentelemään sen vaikutusalueelle. Mittalaitteet on varustettu säteilyvaaraa ilmoittavilla kylteillä tai varoitusvaloilla. Työ tuotanto-osaston katolla Tuotanto-osastojen (ferrokromitehtaat, terässulatto, kuumavalssaamo ja kylmävalssaamot) katoilla vaaraa voivat aiheuttaa mm. erilaiset kaasujen ulospuhallukset (häkä, nestekaasu, kemikaalit) ja mahdolliset aukot katossa. Työt tuotanto-osastojen katolla vaativat kirjallisen työluvan. Ennen katolle menoa on ilmoittauduttava alueen valvomoon. 17

18 Palvelutoimittajan velvollisuudet ja vastuut Palvelutoimittajalla tulee olla voimassa kaikkien lakien ja määräysten edellyttämät kyseisiin toimituksiin ja töihin liittyvät kelpoisuus-, oleskelu- ja työluvat. Tehdasalueella työskentelevien henkilöiden on noudatettava työpaikalla voimassa olevia turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä. Palvelutoimittajan tulee nimetä työpaikalle vastaava työnjohtaja. Palvelutoimittaja saa käyttää vain tilaajan hyväksymiä aliurakoitsijoita. Palvelutoimittaja vastaa aliurakoitsijoittensa perehdyttämisestä sekä siitä, että aliurakoitsijat noudattavat ohjeita ja määräyksiä. Jokainen palvelutoimittaja on työn aikana velvollinen huolehtimaan oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Palvelutoimittajan tai alihankkijan henkilökunnalle tapahtuneista työtapaturmista on ilmoitettava aina välittömästi Outokummun edustajalle. Järjestys ja siisteys Jokaisen urakoitsijan tulee pitää työympäristönsä järjestyksessä ja siistinä päivittäin. Epäjärjestys ja -siisteys vaikeuttaa kulkemista, aiheuttaa liukastumis- ja kompastumisvaaraa ja kasvattaa palokuormaa. 18

19 Ympäristönsuojeluohjeet Kaikkia kemikaaleja ja jätteitä on käsiteltävä ja varastoitava siten, etteivät ne pääse maaperään, pohjavesiin tai vesistöihin. Jätteet lajitellaan voimassa olevan lajitteluohjeen mukaisesti. Selvitä aina työkohteesi jätelavojen ja -astioiden sijainti esimieheltäsi tai työnvalvojalta. Jos tehdasalueella sattuu ympäristövahinko, esimerkiksi öljyvuoto koneesta, on toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi ja vaikutusten vähentämiseksi ryhdyttävä välittömästi. Ympäristövahingoista on myös ilmoitettava välittömästi omalle esimiehelle tai Outokummun edustajalle. 19

20 Metallien ja jätteiden lajittelu METALLIT, sininen väri Ruostumaton kiertoromu Haponkestävä kiertoromu Musta romu Muut metalliromut (alumiini, kupari, messinki, pronssi yms.) Eri metalliromut omiin astioihinsa ONGELMAJÄTE, punainen väri Voiteluöljyt Hapot Öljyvesiseokset Emäkset Liuotinjätteet Romuakut Jäähdytinnesteet Paristojäte Kytkin- ja jarrunesteet Aerosolipullot Kiinteät ja pastamaiset öljyiset jätteet Maalit, painovärit, lakat, vernissat, liimat ja vahat Elohopeapurkauslamput ja loisteputket Kaikki em. ongelmajätteet omiin keräysastioihinsa ENERGIAJÄTE, oranssi väri Muovit (ei PVC) Likaiset pahvit ja paperit Muovitetut pahvit Styroksi Paperipyyhkeet Muoviset kypärät Suursäkit PUUJÄTE, keltainen väri Polttopuuksi kelpaava kyllästämätön puujäte vaihtolavoille KERÄYSPAPERI JA -PAHVI, vihreä väri Ruskea kuitu: pahvit, kartongit ja voimapaperit pahvihäkkiin Konttoripaperit niitteinen, lehdet, mainokset, kirjekuoret (myös ikkunalliset), kirjat kansineen ja konttoripahvit (mm. lehtiöiden taustat), vihreisiin keräysastioihin Älä laita keräysastioihin: märkää tai likaista paperia, pehmopaperia, alumiinipaperia, ruskeita paperikasseja, kartonkitölkkejä ym. pakkauksia ja muita paperille vieraita aineita KAATOPAIKKAJÄTE, harmaa väri Ei ongelmajätteitä Ei puuta Ei metalleja Ei paperia eikä pahvia Lisätietoja jätteiden lajittelusta löytyy ympäristöjärjestelmästä! 20

21 Kemikaaliturvallisuus Tornion tehtailla on käytössä useita vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Prosessikemikaaleina käytetään mm. myrkylliseksi luokiteltuja fluorivetyhappoa, häkää eli hiili monoksidia ja rikkidioksidia syövyttäviä rikki- ja typpihappoa, ammoniakkivettä, lipeää helposti syttyviä nestekaasua, häkää ja vetyä. Alueella käytetään myös erilaisia huoltokemikaaleja, joiden joukossa on mm. syövyttäviä, herkistäviä, ärsyttäviä ja haitallisia aineita. Tarkista aina ennen työn aloittamista työpisteelläsi tai työssäsi käytettävät kemikaalit ja tutustu niiden käyttöturvallisuustiedotteisiin. Huolehdi hyvästä työhygieniasta. Pese kätesi ennen ruokailua tai tupakointia, etteivät kemikaalit ja epäpuhtaudet siirry käsistä suun kautta elimistöön. Huolehdi vaatteiden ja työkalujen säännöllisestä puhdistuksesta. 21

22 Fluorivetyhappo Happi, nesteytetty Helposti haihtuva neste. Höyryt muodostavat ilman kanssa näkyvän, pistävän hajuisen ja ärsyttävän sumun. Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Hiilimonoksidi Väritön ja hajuton, hieman ilmaa raskaampi kaasu. Nesteytetty happi on väriltään vaaleansinistä ja erittäin kylmää. Kiihdyttää palamista, reagoi helposti rasvojen, öljyjen ja palonarkojen aineiden kanssa. Palovamman kaltaisia oireita iholla, vakavan silmävaurion vaara. Nestekaasu Hajuton, väritön ja mauton kaasu. Ilmaa hieman kevyempi ja helposti syttyvä. Sitoutuu veren hemoglobiiniin heikentäen kudosten hapensaantia ja aiheuttaa pahimmillaan myrkytyksen tai tukehtumisen. Voi muodostaa ilman kanssa erittäin helposti syttyvän kaasuseoksen. Väritön, ilmaa raskaampi, erittäin helposti syttyvä kaasu. Kaasuvuoto voi aiheuttaa ulkona syttymisvaaran ja sisällä lisäksi räjähdysvaaran. Nestekaasun ja ilman syttyvä seos voi syttyä mistä tahansa syttymislähteestä. Syttynyt seos palaa humahtaen. 22

23 Vety Kemikaalien varoitusmerkit Äkillisesti myrkylliset aineet ja seokset Väritön, pistävän hajuinen, ilmaa raskaampi kaasu. Hengitettynä myrkyllinen ja syövyttävä, ärsyttää silmiä ja hengityselimiä, suurina pitoisuuksina hengenvaarallinen. haitallista vesieliöille. Rikkidioksidi Elinvaurioita aiheuttavat, mutageeniset ja lisääntymismyrkylliset aineet ja seokset, hengitysherkistäjät Äkillisesti myrkylliset aineet ja seokset, iho-, silmä- tai hengi - tystieärsytystä aiheuttavat aineet ja seokset, ihonherkistäjät Syövyttävät aineet ja seokset, vakavan silmävaurion aiheuttavat aineet ja seokset Räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet ja seokset Paineenalaiset kaasut Väritön ja hajuton, erittäin helposti syttyvä kaasu. Kevein kaikista kaasuista. Voi muodostaa ilman kanssa erittäin helposti syttyvän seoksen. Kaasuvuoto voi aiheuttaa ulkona syttymisvaaran ja sisällä lisäksi räjähdysvaaran Helposti syttyvät aineet ja seokset Hapettavat aineet ja seokset Ympäristölle vaaralliset aineet ja seokset 23

24 Varautuminen poikkeustilanteisiin Tornion tehtailla on varauduttu poikkeus- ja onnettomuustilanteisiin monilla eri tavoilla. Alueen toimijat ovat varautuneet onnettomuuksiin esim. palo- ja pelastustoiminnan laitteilla, joita ovat mm. automaattiset paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmät, kaasunmittaus, turvavalo, äänievakuointi ja savunpoistojärjestelmät. Alueella on varauduttu mahdollisiin onnettomuustilanteisiin omilla sammutus- ja pelastusryhmillä, jotka toimivat onnettomuustilanteissa yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Työntekijöiden tulee huomioida työpisteen vaaratekijät ja mahdolliset palovaaralliset kohteet sekä osata toimia hälytystilanteessa. Lisäksi työntekijöiden tulee selvittää ennen töiden aloittamista: hätäpoistumisreitit ja lähin ovinumero alkusammutuskaluston sijainti hätäsuihkut ja silmänhuuhtelupaikat 24

25 Toiminta onnettomuustilanteissa Saapuessasi onnettomuuspaikalle: Tee tilannearvio Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita vaarassa olevia Hälytä apua Suorita alkusammutus / rajoita onnettomuuden leviämistä, mikäli voit tehdä sen turvallisesti Opasta pelastajat kohteeseen Anna ensiapua tarvittaessa Tarvittaessa siirry kokoontumispaikalle Hätäilmoituksen tekeminen Soita tehtaan hätänumeroon Kerro kuka olet ja mitä on tapahtunut Kerro kohteen tarkka osoite eli osasto ja lähin ovinumero Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan Opasta pelastajat kohteeseen 25

26 Tulipalo Kun kuulet hälytyksen (rakennuksen palokello soi), PELASTA ensin ilmeisessä vaarassa olevat VAROITA muita uhkatilanteessa olevia POISTU tiloista välittömästi ja siirry lähimpään kokoontumispaikkaan evakuointisuunnitelman mukaisesti Palohälytys tuotantotiloissa, lisäohjeet Keskeytä työsi, mikäli vaaratilanne koskettaa omaa työpistettäsi Poistuessasi varmista, että vaara-alueelle ei ole jäänyt ketään Lisäohjeita saat hätäkuulutusjärjestelmän kautta Palohälytys toimistotiloissa, lisäohjeet Keskeytä työsi ja poistu rakennuksesta Lähtiessäsi sulje ikkunat, tietokoneet ja huoneesi ovi (älä lukitse ovea!) Poistuessasi varmista, että oman työkohteesi työhuoneisiin ei ole jäänyt ketään 26

27 Toiminta yleisen vaaramerkin tai kaasuvaarakuulutuksen sattuessa, yleisohjeet Siirry sisälle ja pysy siellä! Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet! Odota lisäohjeita pelastushenkilöstöltä tai kuulutusjärjestelmien kautta! Käytä puhelinta vain, mikäli itse olet välittömässä avun tarpeessa! Ajoneuvon käyttö, muu kipinöinti ja avotulen käsittely kielletty! Jos olet ulkona, etkä pääse sisälle: Kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen Pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle Paina märkä vaate, ruoho, turve- tai sammaltuppo suun eteen ja hengitä sen läpi! Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua: Paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi Pysyttele rakennuksen yläkerroksissa, kunnes vaara on ohi! 27

28 Kaasuhälytys tuotantotiloissa, lisäohjeet Keskeytä työsi, mikäli kuulet yleisen vaaramerkin / mikäli vaaratilanne koskettaa omaa työpistettäsi Ulkoisessa kaasuvaaratilanteessa hakeudu välittömästi oman työpisteesi lähellä olevalle suojapaikalle (valvomot). Toimi yleisohjeen mukaisesti Rakennuksen sisällä olevan kaasuvaaran uhatessa poistu rakennuksesta ulos kokoontumispaikalle Kaasuhälytys toimistotiloissa, lisäohjeet Pysy sisällä. Toimi yleisohjeen mukaisesti Keskeytä työsi ja sulje ikkunat, tietokoneet jne. Kokoonnu välittömästi oman rakennuksen suojapaikalle (yleensä keittiö tms. yhteinen tila) 28

29 Hälytysäänet ja merkit Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki. Paloilmoituksista varoitetaan hälyttävässä rakennuksessa palohälytyskellolla. Automaattisen sammutusjärjestelmän laukeamisesta annetaan paikallishälytys hälyttävään rakennukseen. Hätä- ja varauloskäytävät sekä poistumistiet on ehdottomasti pidettävä vapaina. Palo-ovet tulee pitää suljettuina Kokoontumispaikat on merkitty rakennusten ulkopuolelle Säteilyvaarasta varoitetaan kuulutusjärjestelmien ja varoitusvalojen avulla. Päästöistä varoitetaan tarvittaessa kuulutusjärjestelmien kautta. Tuotantorakennuksissa on lisäksi muita tuotantoon liittyviä varoitus- ja huomioääniä ja -valoja. Henkilöiden tulee huomioida nämä työtehtävissään. 29

30 TORNIO HAPARANDA KEMI Tornionjoki Kromitie Pääportti Perämeri RÖYTTÄ Satama 30

31 31

32 Tornion tehtaiden hälytysnumero: Outokummun puhelinvaihde:

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS KEMI 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 N U M E R O 1 1 2 0 1 0 2015 Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille 1 (46) TULITYÖKORTTI Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille Sisällys 2 (46) 1 TURVALLISUUS ON YHTEINEN ETUMME 4 1.1 Mikä on tulityötä? 4 1.2 Missä tulityötä tehdään?

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2806-1 (nid.) ISBN 952-13-2807-X (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOKSEN

TALVIVAARAN KAIVOKSEN TALVIVAARAN KAIVOKSEN SISÄINEN PELASTUSSUUNNITELMA Päivitetty: 25.9.2008 Laatija: Inspaa Finland Oy Sanna Anttila +358503688386 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PELASTUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...4 1.1 Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS Omatoiminen varautuminen onnettomuuksiin 1. Sähkölaitteita ja asennuksia koskevat yleisohjeet älä käytä sähkölaitteita olosuhteissa, mihin niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTOKOHDE AURANHELMI Veistämönkuja 4, 20100 TURKU Turun Ylioppilaskyläsäätiö Sivu 1 Auranhelmen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 PELASTUSSUUNNITELMA Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 07.09.2014 Päivittäjä: Safetum

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot