Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet"

Transkriptio

1 Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet

2 Sisällysluettelo Turvallisuus ensin... 3 Outokummun turvallisuusperiaatteet... 4 Ota vastuu turvallisuudesta... 5 Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen ja turvallisuuskoulutukset... 6 Yleiset järjestysohjeet... 7 Tehdasalueella noudatettavat kiellot ja rajoitukset... 9 Luvanvaraiset työt Tulityöt Nosto-, nosturi. ja hissityöt Sähköturvallisuus Odottamattoman käynnistymisen estäminen Mittalaitteet Työ tuotanto-osaston katolla Palvelutoimittajan velvollisuudet ja vastuut Metallien ja jätteiden lajitteluohje Ympäristönsuojeluohjeet Kemikaaliturvallisuus Varoitusmerkit Varautuminen poikkeustilanteisiin Toiminta onnettomuustilanteissa Tulipalo Toiminta yleisen vaaramerkin tai kaasuvaarakuulutuksen sattuessa, yleisohjeet Hälytysäänet ja merkit Turvallisuushavaintokortti Tehdasalueen kartta Hälytysnumerot

3 Turvallisuus ensin Turvallisuusopas sisältää ohjeita ja määräyksiä Tornion tehtaiden alueella työskentelyyn. Alueella työskentelevien tulee noudattaa ohjeita ja määräyksiä riippumatta siitä, kuka on työnantaja. Tehdasalueella toimivien yritysten tulee huolehtia siitä, että heidän henkilöstönsä tuntee turvallisuusmääräykset ja noudattaa niitä. Tarvittaessa Outokummun edustaja toimittaa työskentelyyn liittyviä tarkennettuja ohjeita. Turvallisuus lähtee sinusta! Kaikessa toiminnassa tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseen voi vaikuttaa jokainen meistä omassa työssään ja omalla toiminnallaan. 3

4 Olemme sitoutuneet kantamaan vastuumme yrityksenä. Arvioimme toimintaamme ja riskejä jatkuvasti ja kehitämme toimintatapojamme turvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi. Vaadimme, että palvelutoimittajat ja alihankkijat noudattavat samoja periaatteita. Tutkimme kaikki sattuneet vaaratilanteet ja tapaturmat. Lisäämme koulutuksella ja opastuksella henkilökunnan tietämystä ja vastuuntuntoa. Toimintamme on luvanvaraista, ja toimintaamme valvovat säännöllisillä tarkastuskäynneillä eri viranomaiset kuten Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto, aluehallintoviraston ympäristönsuojelun ja työsuojelun vastuualueen tarkastajat sekä pelastusviranomaiset. Outokummun turvallisuusperiaatteet Turvallisuus ennen tonneja Turvallisuus on aina etusijalla, myös tuotannossa. Turvallisuus alkaa minusta Olemme kaikki vastuussa niin omasta kuin työkaverinkin turvallisuudesta. Ei oikoteitä Noudatamme työohjeita ja arvioimme riskit ennen kuin toimimme. Ei toistoa Tutkimme kaikki tapaukset ja toimimme niin, ettei vastaava toistu missään. 4

5 Jokainen meistä on vastuussa turvallisten työtapojen ja turvallisuussääntöjen noudattamisesta. Turvallisimmissa työpaikoissa jokainen esimies ja työntekijä työskentelevät aktiivisesti työturvallisuuden eteen. Työturvallisuuden parantumisen myötä paranee yleensä myös muu toiminnan taso, millä on suora vaikutus tulokseen ja kannattavuuteen. Työturvallisuudessa hyvin menestyvät yritykset pärjäävät myös taloudellisesti parhaiten Ota vastuu turvallisuudesta Pidä tuumatuokio ennen työn aloittamista Varmista työkavereiden ja vierailijoiden turvallisuus Ole varovainen Tee työtehtävä vain, jos sinulla on sen te-kemiseen vaadittava koulutus ja valtuutus Vältä juuttuminen Varo, ettet putoa Vältä ahtaita tiloja Varo liikkuvia koneita Varo nostureiden taakkoja 5

6 NOLLA TAPATURMAA TURVALLISUUS ALKAA MINUSTA TURVALLISUUS ENNEN TONNEJA EI OIKOTEITÄ EI VIRHEIDEN TOISTOA Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen ja turvallisuuskoulutukset Turvallisuushavainnoista ja tapaturmista ilmoittaminen Kaikista turvallisuushavainnoista ja sattuneista tapaturmista on ilmoitettava viipymättä omalle esimiehelle. Tapaturmailmoitus laaditaan Turvalokiin, kun tapaturman seurauksena on käyty tarkastus- tai hoitokäynnillä tehtaan omalla tai ulkopuolisella terveysasemalla. Turvallisuuskoulutukset Ulkopuolisten perehdytys pitää sisällään seuraavat osa-alueet riippuen työkohteesta: Tehtaan turvallisuus- ja ympäristökoulutus Työpistekohtainen perehdytys Jokaisen henkilökohtainen riskinarviointi (TUUMATUOKIO) 6

7 Yleiset järjestysohjeet Tehdasalue on aidattu, ja aluetta valvotaan sähköisillä turvajärjestelmillä, joita ovat mm. kulunvalvonta- ja tallentava kameravalvontajärjestelmä. Tehdasalueen vartijat voivat tarkastaa henkilöiden kantamuksia ja ajoneuvojen kuormia tehdasalueelta poistuttaessa. Henkilöliikenne tehdasalueella Tehdasalueella liikkumiseen tarvitaan voimassa oleva kulkulupa, joka oikeuttaa liikkumaan alueella työtehtävissä. Toimittajat ja alihankkijat saavat kulkuluvan alueelle etukäteen täytetyn kulkulupahakemuksen perusteella. Kaikki alueelle saapuvat henkilöt ovat velvollisia kirjaamaan itsensä sisälle kulunvalvontajärjestelmään. Vierailijoista tulee täyttää etukäteen vierailuilmoitus. Vieraat saapuvat tehtaalle aluevalvontakeskuksen kautta, ja sieltä he saavat vierailijakortin sekä asianmukaiset suojavarusteet. Ajoneuvoliikenne tehdasalueella Autolla ajaminen tehdasalueelle edellyttää erillistä ajolupaa. Toimittajat ja alihankkijat voivat saada ajoluvan alueelle Outokummun edustajan hakemuksen perusteella. Alueella noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä sekä alueen mahdollisia erityismääräyksiä. Henkilö- ja pakettiautot kulkevat tehdasalueelle pääportin kautta. Raskas liikenne kulkee alueelle rahtiterminaalin kautta. Ajoneuvossa saa ajaa sisälle ainoastaan kuljettaja. Muut henkilöt kulkevat pyöröporttien kautta. 7

8 Tehdasalueella on 30km/h:n nopeusrajoitus, ellei liikennemerkeillä ole muuta osoitettu. Työkoneen kuljettaja vastaa siitä, että työkone on käyttökunnossa. Työkoneissa on käytettävä varoitusvilkkua niin koneella liikuttaessa kuin työtehtävissäkin. Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa kuormauksesta ja kuorman turvallisesta kuljetuksesta. Kuormat on sidottava tai muuten huolehdittava, ettei ajoneuvosta pääse putoamaan tavaraa tai että ulkonevat esineet eivät aiheuta vaaraa muille liikkujille. Kuorman purkaminen ja lastaus junaratojen päällä on kielletty. Kaikilla alueilla työskentelevillä alihankkijoilla on oltava voimassa oleva Työturvallisuuskortti ja palkan maksavan yrityksen antama kuvallinen henkilötunnistekortti, jossa on yrityksen y-tunnus ja henkilön veronumero. Henkilöiden työasusta on selvästi käytävä ilmi työnantaja ja henkilön nimi. 8

9 Tehdasalueella noudatettavat kiellot ja rajoitukset Alkoholin ja muiden päihteiden nauttiminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on tehdasalueella kiellettyä. Tehdasalueella on nollatoleranssi. Alueella järjestetään säännöllisesti puhallutuksia porteilla. Tupakointi on sallittua vain merkityillä paikoilla. Tämä koskee myös sähkötupakkaa. Kaikki kuvaaminen, videointi ja tallennus ilman lupaa on kiellettyä. Luvan kuvaamiselle myöntää viestintäosasto. Tietokoneiden kytkeminen tehdasalueen verkkoon on luvanvaraista. Tehtaan tietokoneisiin ei saa asentaa omia ohjelmia. Kukaan ei saa välittää kolmansille osapuolille tuotantoprosessiin, talouteen tai muuhun luottamukselliseen asiaan liittyviä tietoja. Kaikkiin radiopuhelimiin tarvitaan käyttölupa. Tehdasalueelle ei saa tuoda omia kaasupulloja. 9

10 Henkilönsuojaimet Jokainen tehdasalueella työskentelevä on velvollinen käyttämään työ- ja turvallisuusohjeissa määrättyjä henkilönsuojaimia. Pakolliset suojavarusteet kaikilla osastoilla - Suojavaatetus (palamaton, antiflame-materiaali, huomiovärillä varustettu/käytettävä huomioliiviä) - Turvakengät (naulaanastumissuoja) - Kypärä, kuulosuojaimet, suojalasit Umpinaisia suojalaseja tai tiiviisti kasvot peittävää maskia on käytettävä töissä, joissa on erityinen silmätapaturman vaara, kuten kulmahiomakone- ja piikkaustyössä. Tehdasalueella liikuttaessa suositellaan käytettävän suojalaseja pölyämisen takia. Työluvat Jokaisen työn aloittamisesta on sovittava Outokummun edustajan kanssa (tarvittaessa kirjallinen työlupa). Ennen tuotantolinjan työkohteeseen menoa ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti aina alueen valvomoon ja kirjataan merkintä 10

11 päiväkirjaan tai ilmoittautumistauluun (nimi, työkohde ja puh. numero). Työn tai työvuoron päättyessä ilmoitetaan työskentelyn päättymisestä valvomoon (kuitataan päiväkirjaan / pyyhitään merkintä ilmoittautumistaululta). Ilmoittautumisen lisäksi on huolehdittava odottamattoman käynnistymisen estosta. Katso ohjeet sivulta 16. Seuraavat työt edellyttävät erityislupaa, tarkastuskäytäntöä tai pätevyyttä: Tulityöt Kattotulityöt Työt räjähdysvaarallisissa tiloissa Painelaitteistoon liittyvät työt Säiliötyöt, työskentely savukaasukanavissa, kanaaleissa ja kaivannoissa Telinetyöt Nostotyöt Henkilönostot Työt säteilylähteillä Sähkötyöt Nosturi- ja hissityöt Nestekaasulaitteistoon liittyvät työt Kaivuutyöt tehdasalueella, patovastuualueiden työt ja vettä samentavat työt Liikennettä haittaavat työt 11

12 Tulityöt Tornion tehtaat noudattaa kaikissa tulitöissä sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöissä yhtiön omaa tulityön valvontasuunnitelmaa, joka on pysyvä ohje tulitöiden turvallisesta tekemisestä. Tulitöiden palovaaran vuoksi on aina pyrittävä miettimään tulitöille vaihtoehtoisia työmenetelmiä. Mikäli tulitöitä on kuitenkin tehtävä, tulitöitä tekevällä henkilöllä ja tulityövartijalla on oltava riittävät pätevyydet töiden tekemiseen. Lisäksi henkilöillä tulee olla tulityökortti tai tehtaan tulityövartijakoulutus (omat työntekijät) voimassa. Ennen tulitöiden aloittamista tulityökohde tulee siivota ja tehdä paloturvalliseksi sekä hankkia tulityölupa osaston tai alueen tulityöluvista vastaavalta henkilöltä (usein alueen vuorotyönjohtaja). 12

13 Nosto-, nosturi- ja hissityöt Nosturin käyttö Nostureita saavat käyttää vain koulutetut henkilöt, joille on annettu käyttölupa. Käytä vain hyväksyttyjä nostolaitteita ja -apuvälineitä, jotka soveltuvat kyseiseen nostoon. Käytä nostoapuvälineiden valinnassa ja käytössä apuna kuormitustaulukoita. Tarkasta nostolaitteiden ja apuvälineiden kunto. Varmista, että taakka on tasapainossa ja sidottu huolella. Taakan alle tai ahtaaseen väliin ei saa mennä. Nosturiin ei saa jättää taakkaa roikkumaan. Käytä taakan ohjaamiseen ohjausköyttä tai muuta apuvälineitä. Varmista, että taakka on tukevasti paikallaan ennen nostoapuvälineiden irrotusta. Vaativista nostoista on laadittava kirjallinen nostosuunnitelma. Henkilönostot Henkilöiden nostaminen on sallittua vain tähän tarkoitukseen valmistetulla työvälineellä. Henkilönostimissa on käytettävä nostokoriin kiinnitettyä turvavaljasta. 13

14 Asennustelineet Telineet on varustettava telinekortilla osoitukseksi hyväksytystä tarkastuksesta. Tarkista teline silmämääräisesti ennen työskentelyä. Kiinnitä huomioita seuraaviin asioihin: telinekortti, TELINEKORTTI HUOM! TELINEELLÄ KÄYTETTÄVÄ TURVA- VALJAITA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄÄNTÖPUOLELLA kulku telineelle, suojakaiteet, jalkalistat sekä työtasojen lukitus ja siisteys. Putoamissuojaus Putoamisen estäminen on varmistettava kaikissa tilanteissa ja työtehtävissä. Putoamissuojauksessa voidaan käyttää mm. seuraavia keinoja: TELINEELLE MENO KIELLETTY NO ENTRY Tarkoituksenmukaiset tarkastetut telineet Kaiteet ja aukkojen suojaus Turvavaljaat, jotka on kiinnitetty tukevasti Henkilönnostin, jossa käytetään nostokoriin kiinnitettyinä turvavaljaita Suojakaiteen tai kannen puuttuessa on käytettävä turvavaljasta, mikäli on mahdollisuus pudota yli 2 metriä. 14

15 Sähköturvallisuus Sähkölaitteiden korjaus-, huolto- ja asennustyötä saavat tehdä vain henkilöt, joilla on näihin töihin riittävä pätevyys. Sähköjohdot on vedettävä siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa. Ajo- ja kulkuteiden yli menevät johdot on merkattava ja suojattava asianmukaisesti. Vialliset sähkölaitteet on välittömästi korjattava tai hävitettävä. Varmista sähköturvallisuusohjeet käyttäessäsi sähkölaitteita kosteissa tai ahtaissa johtavissa tiloissa, kuten metallisäiliöiden sisällä. 15

16 Odottamattoman käynnistymisen estäminen Käyttö-, huolto- ja korjaustöitä tekevän henkilön tai työryhmän tulee varmistaa, että kohteena oleva laite ei voi käynnistyä vahingossa. Odottamattomalla käynnistymisellä tarkoitetaan käynnistymistä, joka aiheutuu esimerkiksi Ohjausjärjestelmän vikaantumisesta Energiasyötön palaamisesta Tarkoituksettomasta käynnistyskäskystä Alla olevassa kuvassa on kuvattu odottamattoman käynnistymisen eston pääperiaatteet. LUPA EROTUKSEEN EROTUS VARMISTUS LUPA TYÖHÖN Sähköenergia Virtaava aine Hydrauliikka ja pneumatiikka Mekaaninen energia Erotuskytkin (turvakytkin) Ei erotuskytkintä Sähkötoimiset laitteet 16 Putkilinjat Säiliöt ja altaat Pumput Sihdit Hydrauliikka- ja pneumatiikkatoimiset laitteet ja järjestelmät Kuljettimet, moottorit Kasautuneet kuormat Syöttöruuvit Työntötangot Jouset ja epäkeskot

17 Mittalaitteet Osastoilla käytetään erilaisten prosessitoimintojen paikantamisessa LASER-tunnistimia. Lisäksi tehtaallamme käytetään erilaisiin mittauksiin ja tunnistimiin radioaktiivisia säteilylähteitä, mm. levyjen ja nauhojen paksuuden mittaukseen. Mittalaitteiden vaikutusalueelle meno mittauksen aikana on ehdottomasti kielletty. Varmista aina, että mittalaite on kytketty pois toiminnasta, ennen kuin menet työskentelemään sen vaikutusalueelle. Mittalaitteet on varustettu säteilyvaaraa ilmoittavilla kylteillä tai varoitusvaloilla. Työ tuotanto-osaston katolla Tuotanto-osastojen (ferrokromitehtaat, terässulatto, kuumavalssaamo ja kylmävalssaamot) katoilla vaaraa voivat aiheuttaa mm. erilaiset kaasujen ulospuhallukset (häkä, nestekaasu, kemikaalit) ja mahdolliset aukot katossa. Työt tuotanto-osastojen katolla vaativat kirjallisen työluvan. Ennen katolle menoa on ilmoittauduttava alueen valvomoon. 17

18 Palvelutoimittajan velvollisuudet ja vastuut Palvelutoimittajalla tulee olla voimassa kaikkien lakien ja määräysten edellyttämät kyseisiin toimituksiin ja töihin liittyvät kelpoisuus-, oleskelu- ja työluvat. Tehdasalueella työskentelevien henkilöiden on noudatettava työpaikalla voimassa olevia turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä. Palvelutoimittajan tulee nimetä työpaikalle vastaava työnjohtaja. Palvelutoimittaja saa käyttää vain tilaajan hyväksymiä aliurakoitsijoita. Palvelutoimittaja vastaa aliurakoitsijoittensa perehdyttämisestä sekä siitä, että aliurakoitsijat noudattavat ohjeita ja määräyksiä. Jokainen palvelutoimittaja on työn aikana velvollinen huolehtimaan oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Palvelutoimittajan tai alihankkijan henkilökunnalle tapahtuneista työtapaturmista on ilmoitettava aina välittömästi Outokummun edustajalle. Järjestys ja siisteys Jokaisen urakoitsijan tulee pitää työympäristönsä järjestyksessä ja siistinä päivittäin. Epäjärjestys ja -siisteys vaikeuttaa kulkemista, aiheuttaa liukastumis- ja kompastumisvaaraa ja kasvattaa palokuormaa. 18

19 Ympäristönsuojeluohjeet Kaikkia kemikaaleja ja jätteitä on käsiteltävä ja varastoitava siten, etteivät ne pääse maaperään, pohjavesiin tai vesistöihin. Jätteet lajitellaan voimassa olevan lajitteluohjeen mukaisesti. Selvitä aina työkohteesi jätelavojen ja -astioiden sijainti esimieheltäsi tai työnvalvojalta. Jos tehdasalueella sattuu ympäristövahinko, esimerkiksi öljyvuoto koneesta, on toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi ja vaikutusten vähentämiseksi ryhdyttävä välittömästi. Ympäristövahingoista on myös ilmoitettava välittömästi omalle esimiehelle tai Outokummun edustajalle. 19

20 Metallien ja jätteiden lajittelu METALLIT, sininen väri Ruostumaton kiertoromu Haponkestävä kiertoromu Musta romu Muut metalliromut (alumiini, kupari, messinki, pronssi yms.) Eri metalliromut omiin astioihinsa ONGELMAJÄTE, punainen väri Voiteluöljyt Hapot Öljyvesiseokset Emäkset Liuotinjätteet Romuakut Jäähdytinnesteet Paristojäte Kytkin- ja jarrunesteet Aerosolipullot Kiinteät ja pastamaiset öljyiset jätteet Maalit, painovärit, lakat, vernissat, liimat ja vahat Elohopeapurkauslamput ja loisteputket Kaikki em. ongelmajätteet omiin keräysastioihinsa ENERGIAJÄTE, oranssi väri Muovit (ei PVC) Likaiset pahvit ja paperit Muovitetut pahvit Styroksi Paperipyyhkeet Muoviset kypärät Suursäkit PUUJÄTE, keltainen väri Polttopuuksi kelpaava kyllästämätön puujäte vaihtolavoille KERÄYSPAPERI JA -PAHVI, vihreä väri Ruskea kuitu: pahvit, kartongit ja voimapaperit pahvihäkkiin Konttoripaperit niitteinen, lehdet, mainokset, kirjekuoret (myös ikkunalliset), kirjat kansineen ja konttoripahvit (mm. lehtiöiden taustat), vihreisiin keräysastioihin Älä laita keräysastioihin: märkää tai likaista paperia, pehmopaperia, alumiinipaperia, ruskeita paperikasseja, kartonkitölkkejä ym. pakkauksia ja muita paperille vieraita aineita KAATOPAIKKAJÄTE, harmaa väri Ei ongelmajätteitä Ei puuta Ei metalleja Ei paperia eikä pahvia Lisätietoja jätteiden lajittelusta löytyy ympäristöjärjestelmästä! 20

21 Kemikaaliturvallisuus Tornion tehtailla on käytössä useita vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Prosessikemikaaleina käytetään mm. myrkylliseksi luokiteltuja fluorivetyhappoa, häkää eli hiili monoksidia ja rikkidioksidia syövyttäviä rikki- ja typpihappoa, ammoniakkivettä, lipeää helposti syttyviä nestekaasua, häkää ja vetyä. Alueella käytetään myös erilaisia huoltokemikaaleja, joiden joukossa on mm. syövyttäviä, herkistäviä, ärsyttäviä ja haitallisia aineita. Tarkista aina ennen työn aloittamista työpisteelläsi tai työssäsi käytettävät kemikaalit ja tutustu niiden käyttöturvallisuustiedotteisiin. Huolehdi hyvästä työhygieniasta. Pese kätesi ennen ruokailua tai tupakointia, etteivät kemikaalit ja epäpuhtaudet siirry käsistä suun kautta elimistöön. Huolehdi vaatteiden ja työkalujen säännöllisestä puhdistuksesta. 21

22 Fluorivetyhappo Happi, nesteytetty Helposti haihtuva neste. Höyryt muodostavat ilman kanssa näkyvän, pistävän hajuisen ja ärsyttävän sumun. Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Hiilimonoksidi Väritön ja hajuton, hieman ilmaa raskaampi kaasu. Nesteytetty happi on väriltään vaaleansinistä ja erittäin kylmää. Kiihdyttää palamista, reagoi helposti rasvojen, öljyjen ja palonarkojen aineiden kanssa. Palovamman kaltaisia oireita iholla, vakavan silmävaurion vaara. Nestekaasu Hajuton, väritön ja mauton kaasu. Ilmaa hieman kevyempi ja helposti syttyvä. Sitoutuu veren hemoglobiiniin heikentäen kudosten hapensaantia ja aiheuttaa pahimmillaan myrkytyksen tai tukehtumisen. Voi muodostaa ilman kanssa erittäin helposti syttyvän kaasuseoksen. Väritön, ilmaa raskaampi, erittäin helposti syttyvä kaasu. Kaasuvuoto voi aiheuttaa ulkona syttymisvaaran ja sisällä lisäksi räjähdysvaaran. Nestekaasun ja ilman syttyvä seos voi syttyä mistä tahansa syttymislähteestä. Syttynyt seos palaa humahtaen. 22

23 Vety Kemikaalien varoitusmerkit Äkillisesti myrkylliset aineet ja seokset Väritön, pistävän hajuinen, ilmaa raskaampi kaasu. Hengitettynä myrkyllinen ja syövyttävä, ärsyttää silmiä ja hengityselimiä, suurina pitoisuuksina hengenvaarallinen. haitallista vesieliöille. Rikkidioksidi Elinvaurioita aiheuttavat, mutageeniset ja lisääntymismyrkylliset aineet ja seokset, hengitysherkistäjät Äkillisesti myrkylliset aineet ja seokset, iho-, silmä- tai hengi - tystieärsytystä aiheuttavat aineet ja seokset, ihonherkistäjät Syövyttävät aineet ja seokset, vakavan silmävaurion aiheuttavat aineet ja seokset Räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet ja seokset Paineenalaiset kaasut Väritön ja hajuton, erittäin helposti syttyvä kaasu. Kevein kaikista kaasuista. Voi muodostaa ilman kanssa erittäin helposti syttyvän seoksen. Kaasuvuoto voi aiheuttaa ulkona syttymisvaaran ja sisällä lisäksi räjähdysvaaran Helposti syttyvät aineet ja seokset Hapettavat aineet ja seokset Ympäristölle vaaralliset aineet ja seokset 23

24 Varautuminen poikkeustilanteisiin Tornion tehtailla on varauduttu poikkeus- ja onnettomuustilanteisiin monilla eri tavoilla. Alueen toimijat ovat varautuneet onnettomuuksiin esim. palo- ja pelastustoiminnan laitteilla, joita ovat mm. automaattiset paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmät, kaasunmittaus, turvavalo, äänievakuointi ja savunpoistojärjestelmät. Alueella on varauduttu mahdollisiin onnettomuustilanteisiin omilla sammutus- ja pelastusryhmillä, jotka toimivat onnettomuustilanteissa yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Työntekijöiden tulee huomioida työpisteen vaaratekijät ja mahdolliset palovaaralliset kohteet sekä osata toimia hälytystilanteessa. Lisäksi työntekijöiden tulee selvittää ennen töiden aloittamista: hätäpoistumisreitit ja lähin ovinumero alkusammutuskaluston sijainti hätäsuihkut ja silmänhuuhtelupaikat 24

25 Toiminta onnettomuustilanteissa Saapuessasi onnettomuuspaikalle: Tee tilannearvio Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita vaarassa olevia Hälytä apua Suorita alkusammutus / rajoita onnettomuuden leviämistä, mikäli voit tehdä sen turvallisesti Opasta pelastajat kohteeseen Anna ensiapua tarvittaessa Tarvittaessa siirry kokoontumispaikalle Hätäilmoituksen tekeminen Soita tehtaan hätänumeroon Kerro kuka olet ja mitä on tapahtunut Kerro kohteen tarkka osoite eli osasto ja lähin ovinumero Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan Opasta pelastajat kohteeseen 25

26 Tulipalo Kun kuulet hälytyksen (rakennuksen palokello soi), PELASTA ensin ilmeisessä vaarassa olevat VAROITA muita uhkatilanteessa olevia POISTU tiloista välittömästi ja siirry lähimpään kokoontumispaikkaan evakuointisuunnitelman mukaisesti Palohälytys tuotantotiloissa, lisäohjeet Keskeytä työsi, mikäli vaaratilanne koskettaa omaa työpistettäsi Poistuessasi varmista, että vaara-alueelle ei ole jäänyt ketään Lisäohjeita saat hätäkuulutusjärjestelmän kautta Palohälytys toimistotiloissa, lisäohjeet Keskeytä työsi ja poistu rakennuksesta Lähtiessäsi sulje ikkunat, tietokoneet ja huoneesi ovi (älä lukitse ovea!) Poistuessasi varmista, että oman työkohteesi työhuoneisiin ei ole jäänyt ketään 26

27 Toiminta yleisen vaaramerkin tai kaasuvaarakuulutuksen sattuessa, yleisohjeet Siirry sisälle ja pysy siellä! Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet! Odota lisäohjeita pelastushenkilöstöltä tai kuulutusjärjestelmien kautta! Käytä puhelinta vain, mikäli itse olet välittömässä avun tarpeessa! Ajoneuvon käyttö, muu kipinöinti ja avotulen käsittely kielletty! Jos olet ulkona, etkä pääse sisälle: Kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen Pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle Paina märkä vaate, ruoho, turve- tai sammaltuppo suun eteen ja hengitä sen läpi! Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua: Paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi Pysyttele rakennuksen yläkerroksissa, kunnes vaara on ohi! 27

28 Kaasuhälytys tuotantotiloissa, lisäohjeet Keskeytä työsi, mikäli kuulet yleisen vaaramerkin / mikäli vaaratilanne koskettaa omaa työpistettäsi Ulkoisessa kaasuvaaratilanteessa hakeudu välittömästi oman työpisteesi lähellä olevalle suojapaikalle (valvomot). Toimi yleisohjeen mukaisesti Rakennuksen sisällä olevan kaasuvaaran uhatessa poistu rakennuksesta ulos kokoontumispaikalle Kaasuhälytys toimistotiloissa, lisäohjeet Pysy sisällä. Toimi yleisohjeen mukaisesti Keskeytä työsi ja sulje ikkunat, tietokoneet jne. Kokoonnu välittömästi oman rakennuksen suojapaikalle (yleensä keittiö tms. yhteinen tila) 28

29 Hälytysäänet ja merkit Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki. Paloilmoituksista varoitetaan hälyttävässä rakennuksessa palohälytyskellolla. Automaattisen sammutusjärjestelmän laukeamisesta annetaan paikallishälytys hälyttävään rakennukseen. Hätä- ja varauloskäytävät sekä poistumistiet on ehdottomasti pidettävä vapaina. Palo-ovet tulee pitää suljettuina Kokoontumispaikat on merkitty rakennusten ulkopuolelle Säteilyvaarasta varoitetaan kuulutusjärjestelmien ja varoitusvalojen avulla. Päästöistä varoitetaan tarvittaessa kuulutusjärjestelmien kautta. Tuotantorakennuksissa on lisäksi muita tuotantoon liittyviä varoitus- ja huomioääniä ja -valoja. Henkilöiden tulee huomioida nämä työtehtävissään. 29

30 TORNIO HAPARANDA KEMI Tornionjoki Kromitie Pääportti Perämeri RÖYTTÄ Satama 30

31 31

32 Tornion tehtaiden hälytysnumero: Outokummun puhelinvaihde:

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali BOHA vuosihuolto 2016 toimittajainfo turvayksikön materiaali ALKU- sovellus käyttäjätunnukset opastus Jori Saine ISS Security Oy 040-7026501 jori.saine@iss.fi Omien työntekijöiden henkilötietojen tarkastaminen

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT 1. TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: DRYWITE POTATO PREPARATION FORMULA 3 TUOTEKOODIT: DW3 1.5, DW3 6, DW3 25 VALMISTAJA: DRYWITE

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HÄTÄNUMERO Hätäpuhelut ohjataan ensin Suurteollisuuspuiston pääportille, jotta portti pystyy hoitamaan tarvittavan opastuksen esimerkiksi

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY Järvikatu 2-4, 65100 Vaasa 2 Turvallisuustiedote Vaasan seudun asukkaille Tämä tiedote kertoo Vaasan keskustassa sijaitsevan

Lisätiedot

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste -plasmapolttimen jäähdytysneste 1 - TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUS Kauppanimi Toimittaja Plasmatech (UK) Ltd 5 Heather Court Shaw Wood Way Doncaster South Yorkshire DN2 5YL Puhelinnumero +44 (0)1302 556051

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus HANKE 1/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen lisäksi,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Urakoitsijaturvallisuus

Urakoitsijaturvallisuus Urakoitsijaturvallisuus TYÖTERVEYTTÄ JA -TURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Sisällys Urakoitsijaturvallisuus... 1 1. Johdanto... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Soveltamisala... 2 4. Määritelmät... 3 5. Yhtiön

Lisätiedot

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (KUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lehtola Veikko Takala Markku Kehittämishanke Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Työn ohjaaja Annukka Tapani Tampere 10/2011 Tampereen

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE Päivitetty 02.06.2015 No:31 KAUHAJOKI TEMPO 13.6.2015 klo 12.00 Mastercupin osakilpailu Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki No:32 HYYPÄNLAAKSO

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä Seuraava luettelo sisältää kuorma-autosta esikäsittelyvaiheiden aikana poistettavat voiteluaineet, nesteet ja osat. Määrät ovat likimääräisiä. Ympäristö Älä päästä nesteitä läikkymään maahan. Käytä aina

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

DRYWITE EQUIPMENT SANITIZER TEKNISET TIEDOT

DRYWITE EQUIPMENT SANITIZER TEKNISET TIEDOT DRYWITE EQUIPMENT SANITIZER TEKNISET TIEDOT 1. TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: EQUIPMENT SANITIZER TUOTEKOODIT: VES25 KEMIALLINEN TUOTENIMI: SEKOITUS KVATERNAARISIA

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

DWFC.1. Ärsyttää silmiä. Biohajoamaton. Luonnollista orgaanista happoa, C vitamiinia ja kalsiumeja

DWFC.1. Ärsyttää silmiä. Biohajoamaton. Luonnollista orgaanista happoa, C vitamiinia ja kalsiumeja TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: DRYWITE FRUCOAT TUOTEKOODI: DWFC.1 YHTIÖ DRYWITE LIMITED THE HOUSE OF LEE PARK LANE HALESOWEN WEST MIDLANDS B63 2RA ENGLAND

Lisätiedot

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat: 200 N:o 65 LISÄYS A.9 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 200. 3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

Lisätiedot