Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet"

Transkriptio

1 Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet

2 Sisällysluettelo Turvallisuus ensin... 3 Outokummun turvallisuusperiaatteet... 4 Ota vastuu turvallisuudesta... 5 Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen ja turvallisuuskoulutukset... 6 Yleiset järjestysohjeet... 7 Tehdasalueella noudatettavat kiellot ja rajoitukset... 9 Luvanvaraiset työt Tulityöt Nosto-, nosturi. ja hissityöt Sähköturvallisuus Odottamattoman käynnistymisen estäminen Mittalaitteet Työ tuotanto-osaston katolla Palvelutoimittajan velvollisuudet ja vastuut Metallien ja jätteiden lajitteluohje Ympäristönsuojeluohjeet Kemikaaliturvallisuus Varoitusmerkit Varautuminen poikkeustilanteisiin Toiminta onnettomuustilanteissa Tulipalo Toiminta yleisen vaaramerkin tai kaasuvaarakuulutuksen sattuessa, yleisohjeet Hälytysäänet ja merkit Turvallisuushavaintokortti Tehdasalueen kartta Hälytysnumerot

3 Turvallisuus ensin Turvallisuusopas sisältää ohjeita ja määräyksiä Tornion tehtaiden alueella työskentelyyn. Alueella työskentelevien tulee noudattaa ohjeita ja määräyksiä riippumatta siitä, kuka on työnantaja. Tehdasalueella toimivien yritysten tulee huolehtia siitä, että heidän henkilöstönsä tuntee turvallisuusmääräykset ja noudattaa niitä. Tarvittaessa Outokummun edustaja toimittaa työskentelyyn liittyviä tarkennettuja ohjeita. Turvallisuus lähtee sinusta! Kaikessa toiminnassa tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseen voi vaikuttaa jokainen meistä omassa työssään ja omalla toiminnallaan. 3

4 Olemme sitoutuneet kantamaan vastuumme yrityksenä. Arvioimme toimintaamme ja riskejä jatkuvasti ja kehitämme toimintatapojamme turvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi. Vaadimme, että palvelutoimittajat ja alihankkijat noudattavat samoja periaatteita. Tutkimme kaikki sattuneet vaaratilanteet ja tapaturmat. Lisäämme koulutuksella ja opastuksella henkilökunnan tietämystä ja vastuuntuntoa. Toimintamme on luvanvaraista, ja toimintaamme valvovat säännöllisillä tarkastuskäynneillä eri viranomaiset kuten Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto, aluehallintoviraston ympäristönsuojelun ja työsuojelun vastuualueen tarkastajat sekä pelastusviranomaiset. Outokummun turvallisuusperiaatteet Turvallisuus ennen tonneja Turvallisuus on aina etusijalla, myös tuotannossa. Turvallisuus alkaa minusta Olemme kaikki vastuussa niin omasta kuin työkaverinkin turvallisuudesta. Ei oikoteitä Noudatamme työohjeita ja arvioimme riskit ennen kuin toimimme. Ei toistoa Tutkimme kaikki tapaukset ja toimimme niin, ettei vastaava toistu missään. 4

5 Jokainen meistä on vastuussa turvallisten työtapojen ja turvallisuussääntöjen noudattamisesta. Turvallisimmissa työpaikoissa jokainen esimies ja työntekijä työskentelevät aktiivisesti työturvallisuuden eteen. Työturvallisuuden parantumisen myötä paranee yleensä myös muu toiminnan taso, millä on suora vaikutus tulokseen ja kannattavuuteen. Työturvallisuudessa hyvin menestyvät yritykset pärjäävät myös taloudellisesti parhaiten Ota vastuu turvallisuudesta Pidä tuumatuokio ennen työn aloittamista Varmista työkavereiden ja vierailijoiden turvallisuus Ole varovainen Tee työtehtävä vain, jos sinulla on sen te-kemiseen vaadittava koulutus ja valtuutus Vältä juuttuminen Varo, ettet putoa Vältä ahtaita tiloja Varo liikkuvia koneita Varo nostureiden taakkoja 5

6 NOLLA TAPATURMAA TURVALLISUUS ALKAA MINUSTA TURVALLISUUS ENNEN TONNEJA EI OIKOTEITÄ EI VIRHEIDEN TOISTOA Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen ja turvallisuuskoulutukset Turvallisuushavainnoista ja tapaturmista ilmoittaminen Kaikista turvallisuushavainnoista ja sattuneista tapaturmista on ilmoitettava viipymättä omalle esimiehelle. Tapaturmailmoitus laaditaan Turvalokiin, kun tapaturman seurauksena on käyty tarkastus- tai hoitokäynnillä tehtaan omalla tai ulkopuolisella terveysasemalla. Turvallisuuskoulutukset Ulkopuolisten perehdytys pitää sisällään seuraavat osa-alueet riippuen työkohteesta: Tehtaan turvallisuus- ja ympäristökoulutus Työpistekohtainen perehdytys Jokaisen henkilökohtainen riskinarviointi (TUUMATUOKIO) 6

7 Yleiset järjestysohjeet Tehdasalue on aidattu, ja aluetta valvotaan sähköisillä turvajärjestelmillä, joita ovat mm. kulunvalvonta- ja tallentava kameravalvontajärjestelmä. Tehdasalueen vartijat voivat tarkastaa henkilöiden kantamuksia ja ajoneuvojen kuormia tehdasalueelta poistuttaessa. Henkilöliikenne tehdasalueella Tehdasalueella liikkumiseen tarvitaan voimassa oleva kulkulupa, joka oikeuttaa liikkumaan alueella työtehtävissä. Toimittajat ja alihankkijat saavat kulkuluvan alueelle etukäteen täytetyn kulkulupahakemuksen perusteella. Kaikki alueelle saapuvat henkilöt ovat velvollisia kirjaamaan itsensä sisälle kulunvalvontajärjestelmään. Vierailijoista tulee täyttää etukäteen vierailuilmoitus. Vieraat saapuvat tehtaalle aluevalvontakeskuksen kautta, ja sieltä he saavat vierailijakortin sekä asianmukaiset suojavarusteet. Ajoneuvoliikenne tehdasalueella Autolla ajaminen tehdasalueelle edellyttää erillistä ajolupaa. Toimittajat ja alihankkijat voivat saada ajoluvan alueelle Outokummun edustajan hakemuksen perusteella. Alueella noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä sekä alueen mahdollisia erityismääräyksiä. Henkilö- ja pakettiautot kulkevat tehdasalueelle pääportin kautta. Raskas liikenne kulkee alueelle rahtiterminaalin kautta. Ajoneuvossa saa ajaa sisälle ainoastaan kuljettaja. Muut henkilöt kulkevat pyöröporttien kautta. 7

8 Tehdasalueella on 30km/h:n nopeusrajoitus, ellei liikennemerkeillä ole muuta osoitettu. Työkoneen kuljettaja vastaa siitä, että työkone on käyttökunnossa. Työkoneissa on käytettävä varoitusvilkkua niin koneella liikuttaessa kuin työtehtävissäkin. Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa kuormauksesta ja kuorman turvallisesta kuljetuksesta. Kuormat on sidottava tai muuten huolehdittava, ettei ajoneuvosta pääse putoamaan tavaraa tai että ulkonevat esineet eivät aiheuta vaaraa muille liikkujille. Kuorman purkaminen ja lastaus junaratojen päällä on kielletty. Kaikilla alueilla työskentelevillä alihankkijoilla on oltava voimassa oleva Työturvallisuuskortti ja palkan maksavan yrityksen antama kuvallinen henkilötunnistekortti, jossa on yrityksen y-tunnus ja henkilön veronumero. Henkilöiden työasusta on selvästi käytävä ilmi työnantaja ja henkilön nimi. 8

9 Tehdasalueella noudatettavat kiellot ja rajoitukset Alkoholin ja muiden päihteiden nauttiminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on tehdasalueella kiellettyä. Tehdasalueella on nollatoleranssi. Alueella järjestetään säännöllisesti puhallutuksia porteilla. Tupakointi on sallittua vain merkityillä paikoilla. Tämä koskee myös sähkötupakkaa. Kaikki kuvaaminen, videointi ja tallennus ilman lupaa on kiellettyä. Luvan kuvaamiselle myöntää viestintäosasto. Tietokoneiden kytkeminen tehdasalueen verkkoon on luvanvaraista. Tehtaan tietokoneisiin ei saa asentaa omia ohjelmia. Kukaan ei saa välittää kolmansille osapuolille tuotantoprosessiin, talouteen tai muuhun luottamukselliseen asiaan liittyviä tietoja. Kaikkiin radiopuhelimiin tarvitaan käyttölupa. Tehdasalueelle ei saa tuoda omia kaasupulloja. 9

10 Henkilönsuojaimet Jokainen tehdasalueella työskentelevä on velvollinen käyttämään työ- ja turvallisuusohjeissa määrättyjä henkilönsuojaimia. Pakolliset suojavarusteet kaikilla osastoilla - Suojavaatetus (palamaton, antiflame-materiaali, huomiovärillä varustettu/käytettävä huomioliiviä) - Turvakengät (naulaanastumissuoja) - Kypärä, kuulosuojaimet, suojalasit Umpinaisia suojalaseja tai tiiviisti kasvot peittävää maskia on käytettävä töissä, joissa on erityinen silmätapaturman vaara, kuten kulmahiomakone- ja piikkaustyössä. Tehdasalueella liikuttaessa suositellaan käytettävän suojalaseja pölyämisen takia. Työluvat Jokaisen työn aloittamisesta on sovittava Outokummun edustajan kanssa (tarvittaessa kirjallinen työlupa). Ennen tuotantolinjan työkohteeseen menoa ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti aina alueen valvomoon ja kirjataan merkintä 10

11 päiväkirjaan tai ilmoittautumistauluun (nimi, työkohde ja puh. numero). Työn tai työvuoron päättyessä ilmoitetaan työskentelyn päättymisestä valvomoon (kuitataan päiväkirjaan / pyyhitään merkintä ilmoittautumistaululta). Ilmoittautumisen lisäksi on huolehdittava odottamattoman käynnistymisen estosta. Katso ohjeet sivulta 16. Seuraavat työt edellyttävät erityislupaa, tarkastuskäytäntöä tai pätevyyttä: Tulityöt Kattotulityöt Työt räjähdysvaarallisissa tiloissa Painelaitteistoon liittyvät työt Säiliötyöt, työskentely savukaasukanavissa, kanaaleissa ja kaivannoissa Telinetyöt Nostotyöt Henkilönostot Työt säteilylähteillä Sähkötyöt Nosturi- ja hissityöt Nestekaasulaitteistoon liittyvät työt Kaivuutyöt tehdasalueella, patovastuualueiden työt ja vettä samentavat työt Liikennettä haittaavat työt 11

12 Tulityöt Tornion tehtaat noudattaa kaikissa tulitöissä sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöissä yhtiön omaa tulityön valvontasuunnitelmaa, joka on pysyvä ohje tulitöiden turvallisesta tekemisestä. Tulitöiden palovaaran vuoksi on aina pyrittävä miettimään tulitöille vaihtoehtoisia työmenetelmiä. Mikäli tulitöitä on kuitenkin tehtävä, tulitöitä tekevällä henkilöllä ja tulityövartijalla on oltava riittävät pätevyydet töiden tekemiseen. Lisäksi henkilöillä tulee olla tulityökortti tai tehtaan tulityövartijakoulutus (omat työntekijät) voimassa. Ennen tulitöiden aloittamista tulityökohde tulee siivota ja tehdä paloturvalliseksi sekä hankkia tulityölupa osaston tai alueen tulityöluvista vastaavalta henkilöltä (usein alueen vuorotyönjohtaja). 12

13 Nosto-, nosturi- ja hissityöt Nosturin käyttö Nostureita saavat käyttää vain koulutetut henkilöt, joille on annettu käyttölupa. Käytä vain hyväksyttyjä nostolaitteita ja -apuvälineitä, jotka soveltuvat kyseiseen nostoon. Käytä nostoapuvälineiden valinnassa ja käytössä apuna kuormitustaulukoita. Tarkasta nostolaitteiden ja apuvälineiden kunto. Varmista, että taakka on tasapainossa ja sidottu huolella. Taakan alle tai ahtaaseen väliin ei saa mennä. Nosturiin ei saa jättää taakkaa roikkumaan. Käytä taakan ohjaamiseen ohjausköyttä tai muuta apuvälineitä. Varmista, että taakka on tukevasti paikallaan ennen nostoapuvälineiden irrotusta. Vaativista nostoista on laadittava kirjallinen nostosuunnitelma. Henkilönostot Henkilöiden nostaminen on sallittua vain tähän tarkoitukseen valmistetulla työvälineellä. Henkilönostimissa on käytettävä nostokoriin kiinnitettyä turvavaljasta. 13

14 Asennustelineet Telineet on varustettava telinekortilla osoitukseksi hyväksytystä tarkastuksesta. Tarkista teline silmämääräisesti ennen työskentelyä. Kiinnitä huomioita seuraaviin asioihin: telinekortti, TELINEKORTTI HUOM! TELINEELLÄ KÄYTETTÄVÄ TURVA- VALJAITA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄÄNTÖPUOLELLA kulku telineelle, suojakaiteet, jalkalistat sekä työtasojen lukitus ja siisteys. Putoamissuojaus Putoamisen estäminen on varmistettava kaikissa tilanteissa ja työtehtävissä. Putoamissuojauksessa voidaan käyttää mm. seuraavia keinoja: TELINEELLE MENO KIELLETTY NO ENTRY Tarkoituksenmukaiset tarkastetut telineet Kaiteet ja aukkojen suojaus Turvavaljaat, jotka on kiinnitetty tukevasti Henkilönnostin, jossa käytetään nostokoriin kiinnitettyinä turvavaljaita Suojakaiteen tai kannen puuttuessa on käytettävä turvavaljasta, mikäli on mahdollisuus pudota yli 2 metriä. 14

15 Sähköturvallisuus Sähkölaitteiden korjaus-, huolto- ja asennustyötä saavat tehdä vain henkilöt, joilla on näihin töihin riittävä pätevyys. Sähköjohdot on vedettävä siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa. Ajo- ja kulkuteiden yli menevät johdot on merkattava ja suojattava asianmukaisesti. Vialliset sähkölaitteet on välittömästi korjattava tai hävitettävä. Varmista sähköturvallisuusohjeet käyttäessäsi sähkölaitteita kosteissa tai ahtaissa johtavissa tiloissa, kuten metallisäiliöiden sisällä. 15

16 Odottamattoman käynnistymisen estäminen Käyttö-, huolto- ja korjaustöitä tekevän henkilön tai työryhmän tulee varmistaa, että kohteena oleva laite ei voi käynnistyä vahingossa. Odottamattomalla käynnistymisellä tarkoitetaan käynnistymistä, joka aiheutuu esimerkiksi Ohjausjärjestelmän vikaantumisesta Energiasyötön palaamisesta Tarkoituksettomasta käynnistyskäskystä Alla olevassa kuvassa on kuvattu odottamattoman käynnistymisen eston pääperiaatteet. LUPA EROTUKSEEN EROTUS VARMISTUS LUPA TYÖHÖN Sähköenergia Virtaava aine Hydrauliikka ja pneumatiikka Mekaaninen energia Erotuskytkin (turvakytkin) Ei erotuskytkintä Sähkötoimiset laitteet 16 Putkilinjat Säiliöt ja altaat Pumput Sihdit Hydrauliikka- ja pneumatiikkatoimiset laitteet ja järjestelmät Kuljettimet, moottorit Kasautuneet kuormat Syöttöruuvit Työntötangot Jouset ja epäkeskot

17 Mittalaitteet Osastoilla käytetään erilaisten prosessitoimintojen paikantamisessa LASER-tunnistimia. Lisäksi tehtaallamme käytetään erilaisiin mittauksiin ja tunnistimiin radioaktiivisia säteilylähteitä, mm. levyjen ja nauhojen paksuuden mittaukseen. Mittalaitteiden vaikutusalueelle meno mittauksen aikana on ehdottomasti kielletty. Varmista aina, että mittalaite on kytketty pois toiminnasta, ennen kuin menet työskentelemään sen vaikutusalueelle. Mittalaitteet on varustettu säteilyvaaraa ilmoittavilla kylteillä tai varoitusvaloilla. Työ tuotanto-osaston katolla Tuotanto-osastojen (ferrokromitehtaat, terässulatto, kuumavalssaamo ja kylmävalssaamot) katoilla vaaraa voivat aiheuttaa mm. erilaiset kaasujen ulospuhallukset (häkä, nestekaasu, kemikaalit) ja mahdolliset aukot katossa. Työt tuotanto-osastojen katolla vaativat kirjallisen työluvan. Ennen katolle menoa on ilmoittauduttava alueen valvomoon. 17

18 Palvelutoimittajan velvollisuudet ja vastuut Palvelutoimittajalla tulee olla voimassa kaikkien lakien ja määräysten edellyttämät kyseisiin toimituksiin ja töihin liittyvät kelpoisuus-, oleskelu- ja työluvat. Tehdasalueella työskentelevien henkilöiden on noudatettava työpaikalla voimassa olevia turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä. Palvelutoimittajan tulee nimetä työpaikalle vastaava työnjohtaja. Palvelutoimittaja saa käyttää vain tilaajan hyväksymiä aliurakoitsijoita. Palvelutoimittaja vastaa aliurakoitsijoittensa perehdyttämisestä sekä siitä, että aliurakoitsijat noudattavat ohjeita ja määräyksiä. Jokainen palvelutoimittaja on työn aikana velvollinen huolehtimaan oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Palvelutoimittajan tai alihankkijan henkilökunnalle tapahtuneista työtapaturmista on ilmoitettava aina välittömästi Outokummun edustajalle. Järjestys ja siisteys Jokaisen urakoitsijan tulee pitää työympäristönsä järjestyksessä ja siistinä päivittäin. Epäjärjestys ja -siisteys vaikeuttaa kulkemista, aiheuttaa liukastumis- ja kompastumisvaaraa ja kasvattaa palokuormaa. 18

19 Ympäristönsuojeluohjeet Kaikkia kemikaaleja ja jätteitä on käsiteltävä ja varastoitava siten, etteivät ne pääse maaperään, pohjavesiin tai vesistöihin. Jätteet lajitellaan voimassa olevan lajitteluohjeen mukaisesti. Selvitä aina työkohteesi jätelavojen ja -astioiden sijainti esimieheltäsi tai työnvalvojalta. Jos tehdasalueella sattuu ympäristövahinko, esimerkiksi öljyvuoto koneesta, on toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi ja vaikutusten vähentämiseksi ryhdyttävä välittömästi. Ympäristövahingoista on myös ilmoitettava välittömästi omalle esimiehelle tai Outokummun edustajalle. 19

20 Metallien ja jätteiden lajittelu METALLIT, sininen väri Ruostumaton kiertoromu Haponkestävä kiertoromu Musta romu Muut metalliromut (alumiini, kupari, messinki, pronssi yms.) Eri metalliromut omiin astioihinsa ONGELMAJÄTE, punainen väri Voiteluöljyt Hapot Öljyvesiseokset Emäkset Liuotinjätteet Romuakut Jäähdytinnesteet Paristojäte Kytkin- ja jarrunesteet Aerosolipullot Kiinteät ja pastamaiset öljyiset jätteet Maalit, painovärit, lakat, vernissat, liimat ja vahat Elohopeapurkauslamput ja loisteputket Kaikki em. ongelmajätteet omiin keräysastioihinsa ENERGIAJÄTE, oranssi väri Muovit (ei PVC) Likaiset pahvit ja paperit Muovitetut pahvit Styroksi Paperipyyhkeet Muoviset kypärät Suursäkit PUUJÄTE, keltainen väri Polttopuuksi kelpaava kyllästämätön puujäte vaihtolavoille KERÄYSPAPERI JA -PAHVI, vihreä väri Ruskea kuitu: pahvit, kartongit ja voimapaperit pahvihäkkiin Konttoripaperit niitteinen, lehdet, mainokset, kirjekuoret (myös ikkunalliset), kirjat kansineen ja konttoripahvit (mm. lehtiöiden taustat), vihreisiin keräysastioihin Älä laita keräysastioihin: märkää tai likaista paperia, pehmopaperia, alumiinipaperia, ruskeita paperikasseja, kartonkitölkkejä ym. pakkauksia ja muita paperille vieraita aineita KAATOPAIKKAJÄTE, harmaa väri Ei ongelmajätteitä Ei puuta Ei metalleja Ei paperia eikä pahvia Lisätietoja jätteiden lajittelusta löytyy ympäristöjärjestelmästä! 20

21 Kemikaaliturvallisuus Tornion tehtailla on käytössä useita vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Prosessikemikaaleina käytetään mm. myrkylliseksi luokiteltuja fluorivetyhappoa, häkää eli hiili monoksidia ja rikkidioksidia syövyttäviä rikki- ja typpihappoa, ammoniakkivettä, lipeää helposti syttyviä nestekaasua, häkää ja vetyä. Alueella käytetään myös erilaisia huoltokemikaaleja, joiden joukossa on mm. syövyttäviä, herkistäviä, ärsyttäviä ja haitallisia aineita. Tarkista aina ennen työn aloittamista työpisteelläsi tai työssäsi käytettävät kemikaalit ja tutustu niiden käyttöturvallisuustiedotteisiin. Huolehdi hyvästä työhygieniasta. Pese kätesi ennen ruokailua tai tupakointia, etteivät kemikaalit ja epäpuhtaudet siirry käsistä suun kautta elimistöön. Huolehdi vaatteiden ja työkalujen säännöllisestä puhdistuksesta. 21

22 Fluorivetyhappo Happi, nesteytetty Helposti haihtuva neste. Höyryt muodostavat ilman kanssa näkyvän, pistävän hajuisen ja ärsyttävän sumun. Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Hiilimonoksidi Väritön ja hajuton, hieman ilmaa raskaampi kaasu. Nesteytetty happi on väriltään vaaleansinistä ja erittäin kylmää. Kiihdyttää palamista, reagoi helposti rasvojen, öljyjen ja palonarkojen aineiden kanssa. Palovamman kaltaisia oireita iholla, vakavan silmävaurion vaara. Nestekaasu Hajuton, väritön ja mauton kaasu. Ilmaa hieman kevyempi ja helposti syttyvä. Sitoutuu veren hemoglobiiniin heikentäen kudosten hapensaantia ja aiheuttaa pahimmillaan myrkytyksen tai tukehtumisen. Voi muodostaa ilman kanssa erittäin helposti syttyvän kaasuseoksen. Väritön, ilmaa raskaampi, erittäin helposti syttyvä kaasu. Kaasuvuoto voi aiheuttaa ulkona syttymisvaaran ja sisällä lisäksi räjähdysvaaran. Nestekaasun ja ilman syttyvä seos voi syttyä mistä tahansa syttymislähteestä. Syttynyt seos palaa humahtaen. 22

23 Vety Kemikaalien varoitusmerkit Äkillisesti myrkylliset aineet ja seokset Väritön, pistävän hajuinen, ilmaa raskaampi kaasu. Hengitettynä myrkyllinen ja syövyttävä, ärsyttää silmiä ja hengityselimiä, suurina pitoisuuksina hengenvaarallinen. haitallista vesieliöille. Rikkidioksidi Elinvaurioita aiheuttavat, mutageeniset ja lisääntymismyrkylliset aineet ja seokset, hengitysherkistäjät Äkillisesti myrkylliset aineet ja seokset, iho-, silmä- tai hengi - tystieärsytystä aiheuttavat aineet ja seokset, ihonherkistäjät Syövyttävät aineet ja seokset, vakavan silmävaurion aiheuttavat aineet ja seokset Räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet ja seokset Paineenalaiset kaasut Väritön ja hajuton, erittäin helposti syttyvä kaasu. Kevein kaikista kaasuista. Voi muodostaa ilman kanssa erittäin helposti syttyvän seoksen. Kaasuvuoto voi aiheuttaa ulkona syttymisvaaran ja sisällä lisäksi räjähdysvaaran Helposti syttyvät aineet ja seokset Hapettavat aineet ja seokset Ympäristölle vaaralliset aineet ja seokset 23

24 Varautuminen poikkeustilanteisiin Tornion tehtailla on varauduttu poikkeus- ja onnettomuustilanteisiin monilla eri tavoilla. Alueen toimijat ovat varautuneet onnettomuuksiin esim. palo- ja pelastustoiminnan laitteilla, joita ovat mm. automaattiset paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmät, kaasunmittaus, turvavalo, äänievakuointi ja savunpoistojärjestelmät. Alueella on varauduttu mahdollisiin onnettomuustilanteisiin omilla sammutus- ja pelastusryhmillä, jotka toimivat onnettomuustilanteissa yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Työntekijöiden tulee huomioida työpisteen vaaratekijät ja mahdolliset palovaaralliset kohteet sekä osata toimia hälytystilanteessa. Lisäksi työntekijöiden tulee selvittää ennen töiden aloittamista: hätäpoistumisreitit ja lähin ovinumero alkusammutuskaluston sijainti hätäsuihkut ja silmänhuuhtelupaikat 24

25 Toiminta onnettomuustilanteissa Saapuessasi onnettomuuspaikalle: Tee tilannearvio Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita vaarassa olevia Hälytä apua Suorita alkusammutus / rajoita onnettomuuden leviämistä, mikäli voit tehdä sen turvallisesti Opasta pelastajat kohteeseen Anna ensiapua tarvittaessa Tarvittaessa siirry kokoontumispaikalle Hätäilmoituksen tekeminen Soita tehtaan hätänumeroon Kerro kuka olet ja mitä on tapahtunut Kerro kohteen tarkka osoite eli osasto ja lähin ovinumero Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan Opasta pelastajat kohteeseen 25

26 Tulipalo Kun kuulet hälytyksen (rakennuksen palokello soi), PELASTA ensin ilmeisessä vaarassa olevat VAROITA muita uhkatilanteessa olevia POISTU tiloista välittömästi ja siirry lähimpään kokoontumispaikkaan evakuointisuunnitelman mukaisesti Palohälytys tuotantotiloissa, lisäohjeet Keskeytä työsi, mikäli vaaratilanne koskettaa omaa työpistettäsi Poistuessasi varmista, että vaara-alueelle ei ole jäänyt ketään Lisäohjeita saat hätäkuulutusjärjestelmän kautta Palohälytys toimistotiloissa, lisäohjeet Keskeytä työsi ja poistu rakennuksesta Lähtiessäsi sulje ikkunat, tietokoneet ja huoneesi ovi (älä lukitse ovea!) Poistuessasi varmista, että oman työkohteesi työhuoneisiin ei ole jäänyt ketään 26

27 Toiminta yleisen vaaramerkin tai kaasuvaarakuulutuksen sattuessa, yleisohjeet Siirry sisälle ja pysy siellä! Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet! Odota lisäohjeita pelastushenkilöstöltä tai kuulutusjärjestelmien kautta! Käytä puhelinta vain, mikäli itse olet välittömässä avun tarpeessa! Ajoneuvon käyttö, muu kipinöinti ja avotulen käsittely kielletty! Jos olet ulkona, etkä pääse sisälle: Kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen Pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle Paina märkä vaate, ruoho, turve- tai sammaltuppo suun eteen ja hengitä sen läpi! Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua: Paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi Pysyttele rakennuksen yläkerroksissa, kunnes vaara on ohi! 27

28 Kaasuhälytys tuotantotiloissa, lisäohjeet Keskeytä työsi, mikäli kuulet yleisen vaaramerkin / mikäli vaaratilanne koskettaa omaa työpistettäsi Ulkoisessa kaasuvaaratilanteessa hakeudu välittömästi oman työpisteesi lähellä olevalle suojapaikalle (valvomot). Toimi yleisohjeen mukaisesti Rakennuksen sisällä olevan kaasuvaaran uhatessa poistu rakennuksesta ulos kokoontumispaikalle Kaasuhälytys toimistotiloissa, lisäohjeet Pysy sisällä. Toimi yleisohjeen mukaisesti Keskeytä työsi ja sulje ikkunat, tietokoneet jne. Kokoonnu välittömästi oman rakennuksen suojapaikalle (yleensä keittiö tms. yhteinen tila) 28

29 Hälytysäänet ja merkit Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki. Paloilmoituksista varoitetaan hälyttävässä rakennuksessa palohälytyskellolla. Automaattisen sammutusjärjestelmän laukeamisesta annetaan paikallishälytys hälyttävään rakennukseen. Hätä- ja varauloskäytävät sekä poistumistiet on ehdottomasti pidettävä vapaina. Palo-ovet tulee pitää suljettuina Kokoontumispaikat on merkitty rakennusten ulkopuolelle Säteilyvaarasta varoitetaan kuulutusjärjestelmien ja varoitusvalojen avulla. Päästöistä varoitetaan tarvittaessa kuulutusjärjestelmien kautta. Tuotantorakennuksissa on lisäksi muita tuotantoon liittyviä varoitus- ja huomioääniä ja -valoja. Henkilöiden tulee huomioida nämä työtehtävissään. 29

30 TORNIO HAPARANDA KEMI Tornionjoki Kromitie Pääportti Perämeri RÖYTTÄ Satama 30

31 31

32 Tornion tehtaiden hälytysnumero: Outokummun puhelinvaihde:

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

Mietoisten seudun asukkaille

Mietoisten seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Kiviniemen seudun asukkaille

Kiviniemen seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Kiviniemen seudun asukkaille 1 Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HÄTÄNUMERO Hätäpuhelut ohjataan ensin Suurteollisuuspuiston pääportille, jotta portti pystyy hoitamaan tarvittavan opastuksen esimerkiksi

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

METALL MIX TUOTEKUVAUS

METALL MIX TUOTEKUVAUS METALL MIX TUOTEKUVAUS Erikoisluja korjausaine metallien, keraamien ym. korjaukseen. METALLMIX sopii hyvin vaurioituneiden metalliosien korjaukseen, naarmujen peittämiseen, virheporauksien paikkaamiseen

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Tornion ilmakaasutehdas Sijainti: Tornio, Röyttän teollisuusalue Oy AGA Ab tuottaa Outokummun Tornion

Lisätiedot

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 17.9.2015 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 8 TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS Työturvallisuuslaki, pelastustoimilaki ja kemikaalilaki

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Sucros Oy Säkylän tehtaan suojainkäytännöt

Sucros Oy Säkylän tehtaan suojainkäytännöt Sucros Oy Säkylän tehtaan suojainkäytännöt Tarkoitus Tässä asiakirjassa kuvataan Sucros Oy:n Säkylän tehtaan henkilökohtaisten suojainten käyttöä ohjaavat käytännöt. Käytännöt perustuvat Nordzuckerin antamaan

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJE. Sisältö

TURVALLISUUSOHJE. Sisältö TURVALLISUUSOHJE Sisältö 1 Johdanto Kulunvalvonta ja liikenne Vierailijat tehdasalueella Valokuvaaminen Turvallisuusohjeita Työlupakäytäntö Tarkastustoiminta Palosuojelu Hätäilmoitus Toiminta onnettomuustilanteessa

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Tornion ilmakaasutehdas Sijainti: Tornio, Röyttän teollisuusalue Oy AGA Ab tuottaa Outokummun Tornion

Lisätiedot

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ Yleinen vastuu työn tekemisestä 1. Työntekijän on työskenneltävä työsopimuksen mukaisesti vastuuntuntoisesti sekä Suomen lakia noudattaen kansalaisuudesta riippumatta.

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali BOHA vuosihuolto 2016 toimittajainfo turvayksikön materiaali ALKU- sovellus käyttäjätunnukset opastus Jori Saine ISS Security Oy 040-7026501 jori.saine@iss.fi Omien työntekijöiden henkilötietojen tarkastaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ DB Castor oil liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan Tehtaalla

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan Tehtaalla Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan Tehtaalla Tärkeä tuoteturvallisuus Tämä esite on tarkoitettu koko Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan tehtaan henkilöstölle,

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HÄTÄNUMERO Hätäpuhelut ohjataan ensin Suurteollisuuspuiston pääportille, jotta portti pystyy hoitamaan tarvittavan opastuksen esimerkiksi

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y.

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y. TULITYÖSUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS 2. TULITYÖN MÄÄRITTELY Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat yhdistystä/työnantajaa järjestämään tulityöt siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote. Kemialliset vaaratekijät

Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote. Kemialliset vaaratekijät Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote Kemialliset vaaratekijät Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Loviisan ydinvoimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Kodin paloturvallisuus

Kodin paloturvallisuus Kodin paloturvallisuus Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos Palotarkastaja Linnea Kytömäki Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Väkiluku n. 94 000 Seitsemän kuntaa Työntekijöitä n. 180 Asemat, joissa on vakituista henkilökuntaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

Tehtaan työturvallisuus- pakka

Tehtaan työturvallisuus- pakka Tehtaan työturvallisuus- pakka 1 D. Työsuojeluvastuut Työturvallisuuslain mukaan työsuojelusta vastaa työnantaja tai työnantajan sijainen - eli esimies, jonka tärkeimmät velvoitteet ovat: valvontavelvoite

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY Järvikatu 2-4, 65100 Vaasa 2 Turvallisuustiedote Vaasan seudun asukkaille Tämä tiedote kertoo Vaasan keskustassa sijaitsevan

Lisätiedot

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT 1. TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: DRYWITE POTATO PREPARATION FORMULA 3 TUOTEKOODIT: DW3 1.5, DW3 6, DW3 25 VALMISTAJA: DRYWITE

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote. Mietoisten seudun asukkaille. Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote. Mietoisten seudun asukkaille. Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote Mietoisten seudun asukkaille 1 Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen ABB Oy Jukka Peltola April 29, 2015 Slide 1 ABB Vaasassa globaali liiketoiminta Liikevaihto yli 700 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot