Nostotyöt. Versio (18) Sisäinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nostotyöt. Versio 1.0 1 (18) Sisäinen"

Transkriptio

1 Nostotyöt 1. Yleistä Määritelmät ja termit Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Suunnittelu Maapohja ja muut alustat Työmaa-alue Nostolaitteet ja -välineet Torninosturi Kiskoilla kulkevat nosturit Nostureiden irrallisten osien säilytys ja tarkastus Ajoneuvonosturit Kuorma-autojen kuormausnosturi Maansiirtokoneet, kurottajat ja traktori nostokoneena Helikopterin käyttö nostotöissä Vinssit ja taljat Nostoapuvälineet Tarkastus Erikoisnostot Erikoisnostojen suunnittelu Henkilönostot nosturiin kiinnitettävällä nostokorilla Pätevyydet ja vastuut Työmaan johto Nostotyönjohtaja Nosturinkuljettaja Taakan kiinnittäjä Merkinantaja Nostotapahtuma Perusperiaatteet Taakan sitominen Noston ohjaus Käsimerkit Ohjaus radiopuhelimella Versio (18) Sisäinen

2 Nostotyöt -ohje kuvaa vähimmäisvaatimukset nostotöihin Skanskan työmailla. Ohjeen tavoitteena on varmistaa häiriötön, luotettava ja turvallinen tuotanto. 1. Yleistä Kaikkien, jotka suorittavat nostotöitä Skanskan projekteissa, on tunnettava tässä dokumentissa esitetyt asiat. Työmaan johto on vastuussa siitä, että lain ja Skanskan vaatimuksia noudatetaan ja että kaikki nostoon osallistuvat henkilöt ovat selvillä omasta roolistaan ja vastuustaan. 2. Määritelmät ja termit Katveajo Nostotyö, jossa nosturinkuljettajalla ei ole suoraa näkyvyyttä taakkaan tai laskeutumispaikkaan. Huomautus: nosturiin asennettavan kameran käyttö työmaalla ei täytä suoran näkyvyyden kriteeriä. Nostolaite Laite, jota käytetään taakan nostamiseen ja liikutteluun vaakasuorassa asennossa (esimerkiksi kaikenlaiset nosturit, vinssit ja taljat). Nostossa käytettävät työvälineet Monenlaiset säiliöt, laatikot, korit, kontit, kaasupullotelineet, kottikärryt, jätelavat ja vastaavat nostolenkeillä varustetut astiat. Eivät ole itsessään nostoapuvälineitä, eikä vaadi vuosittaista tarkastusta, mutta niiden kuntoa on seurattava säännöllisesti ja korvakkeet tarkastettava ennen jokaista nostoa. Nostoapuvälineet Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, jota ei ole pysyvästi kiinnitetty nostolaitteeseen ja jota käytetään nostolaitteen ja taakan välissä. Nostoapuväline voi olla myös kiinnitetty kuormaan, jotta siihen voidaan tarttua. Esim. nostoliinat, kettinkiraksit, nostoakselit yms. Nostoapuvälinetarkastus Asiantuntevan henkilön suorittama tarkastus, jolla varmistetaan nostoapuvälineen kunto vuosittain. Tästä todistuksena laitetaan tuotteeseen tarkastus merkintä ja tarkastus dokumentoidaan. Tämän lisäksi on jokaisen henkilön suoritettava visuaalinen tarkastus nostoapuvälineille ja nostossa käytettäville työvälineille ennen jokaista nostoa. 2 (18)

3 Maksimikuorma Maksimitaakka, jonka hihna, liina tai nostolaite on testattu kestämään normaalissa käytössä ja määrätyssä asennossa. Tätä ei saa ylittää missään tapauksessa! Yhteisnosto Nostossa käytetään useampaa nostolaitetta samanaikaisesti. Alueen eristäminen Työmaa-alueen välttämätön eristäminen tulee tehdä ennen nostotyön käynnistämistä, jotta estetään henkilöiden joutuminen riippuvan taakan alle. Nostoväline Käsittää kaikki nostoapuvälineet ja nostossa käytettävät työvälineet. Ohjausköysi Taakkaan sidottu köysi, jolla voidaan hallita taakkaa. Köyttä ei saa käyttää taakan tasapainottamiseen tmv. tarkoitukseen. Nosturinkuljettajan on aina hyväksyttävä ohjausköyden käyttö. Köyttä ei saa kiinnittää työntekijään, eikä sen vapaaseen päähän saa tehdä solmuja. 3. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 3.1. Suunnittelu Jokainen nostotyö on suunniteltava etukäteen, jotta voidaan varmistaa sen turvallinen toteuttaminen ja se, että kaikki ennalta arvattavat riskit on otettu huomioon. Suunnittelun suorittaa henkilö, jolla on siihen vaadittava pätevyys ja ammattitaito nostettavasta taakasta riippuen. Nostotyönjohtaja varmistaa nostotöiden suunnittelun ja suorittamisen eri alueilla ja arvioi turvallisuustekijät liittyen samanaikaisiin töihin. Kaikista erikoisnostoista on laadittava erillinen nostotyösuunnitelma. Toistuvissa tai rutiininomaisissa nostoissa tämän kaltainen suunnittelu on tarpeellista vain ensimmäisellä kerralla. Kaikki nostoon osallistuvat henkilöt osallistuvat nostotyösuunnitelman laadintaan. Tämä toimii samalla työntekijöiden opastuksena ko. työhön. Muussa tapauksessa on annettava erillinen työnopastus, jossa käydään turvallinen nostaminen läpi. Mikäli olosuhteet muuttuvat noston aikana on työ keskeytettävä ja työtä voidaan jatkaa vasta, kun nostotyösuunnitelma on päivitetty vastaamaan näitä olosuhteita. Nostojen suunnittelu kannattaa liittää osaksi tuotantoon kuuluvaa materiaalikäsittelyn suunnittelua, jonka tavoitteena on taloudellinen, joustava ja turvallinen 3 (18)

4 tuotteiden käsittely. Jo projektin suunnitteluvaiheessa on syytä huomioida tulevat nostotarpeet Maapohja ja muut alustat Maaperän kestävyys ja koostumus pitää selvittää suhteessa siihen, paljonko kukin nosturi painaa, paljonko se kuormittaa maaperää ja mitä maaperä kestää. Pitää olla osoitettavissa GEO/RAK-suunnittelijan vahvistus, että maaperä vastaa noston vaatimuksia ja olosuhteita. Nosturin tukijalkojen alla on käytettävä kuormaa jakavia levyjä. Tarvittaessa on käytettävä myös paalutusta yms. menetelmiä. Raskaiden ajoneuvonosturien ja paalutuskoneiden työtasojen suunnittelun tulee vastata väliaikaisten rakenteiden menettelytapaohjetta Työmaa-alue Ennen projektin käynnistämistä tulee suorittaa riskien arviointi siitä, miten materiaalin käsittely tapahtuu turvallisella ja tehokkaalla tavalla projektin edetessä. Työmaasuunnitelman on erityisesti keskityttävä ja otettava huomioon: Mihin tarpeeseen ja minkä tyyppistä nosto- ja kuljetusvälineitä tarvitaan. Kuormaus- ja purkualueiden tarve Työmaa-alueen kuormarajoitukset tiejärjestelmässä, laiturit, maanalaiset jne., joilla on merkitystä nostolaitteille ja kuljetuskalustolle tarkoitettuja hyväksyttyjä pystytyspaikkoja silmällä pitäen Kuljetustiet Erilaisten taakkojen, kuten kemikaalien, räjähteiden jne., sijoittaminen ja käsittely Kielletyt alueet 4. Nostolaitteet ja -välineet Nostolaitteita ja -välineitä koskevan käytön, huollon, säilytyksen ja kontrollin tulee vastata kulloisiakin viranomaisvaatimuksia, standardeja ja valmistajan käyttöohjeita. Ennen nostureiden pystyttämistä lähelle rakennuksia, teitä, rautateitä, lentokenttiä ja korkeajännitejohtoja pitää tehdä riskien arviointi nostureiden pystyttämistä ja käyttöä varten. Nosturit tulee pystyttää valmistajan ohjeiden mukaan. Mikäli samalla alueella operoi useita nostureita, joiden toimintasäteet leikkaavat toisiaan, on laadittava ohjeistus ja harkittava alueen rajaamista. Lisäksi samalla alueella operoivien nosturien kuljettajilla on oltava radiopuhelinyhteys keskenään. 4 (18)

5 Mikäli nosturiin kuuluu erityislaitteita, kuten vakuuminostin, magneetti, tarrain tms, tulee kuljettajalla olla todistus näiden laitteiden tuntemisesta. Ennen nosturin käyttöönottoa on varmistettava, että seuraavat tarkastukset on suoritettu: Tarkastus Kuka Milloin Pystytys Kuljettaja ja työnjohtaja tai TSV Työmaalle tultaessa ja jokaisen pystytyksen yhteydessä Päivittäinen Kuljettaja Päivittäin ennen töiden aloittamista Viikko TR-mittaajat ja kuljettaja TR-kierroksen yhteydessä yhdessä Valmistajan edellyttämät Kuljettaja 1-3kk välein, valmistajan ohjeiden mukaan Määräaikais Sertifioitu tarkastaja vuosittain, toninostureilla ensimmäisen 10 vuoden aikana 2-vuoden välein 10-vuotis Sertifioitu tarkastaja 10 vuoden välein käyttöönotosta Käyttöönotto Sertifioitu tarkastaja Uuden koneen käyttöönotettaessa. Suoritetaan vain kerran. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan on nosturille haettava lentoestelupa, mikäli jokin seuraavista kohdista täyttyy: 1) ulottuu yli 10 metriä maanpinnasta ja sijaitsee lentopaikan, kevytlentopaikan tai varalaskupaikan kiitotien ympärillä olevan suorakaiteen sisällä, jonka pitkät sivut ovat 500 metrin etäisyydellä kiitotien keskilinjasta ja lyhyet sivut metrin etäisyydellä kiitotien kynnyksistä ulospäin; 2) ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolella mutta kuitenkin enintään 45 kilometrin etäisyydellä lentoaseman mittapisteestä; 3) ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolelta, mutta kuitenkin enintään 10 kilometrin etäisyydellä varalaskupaikan tai muun lentopaikan kuin lentoaseman mittapisteestä; tai 4) ulottuu yli 60 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 3 kohdassa tarkoitettujen alueiden ulkopuolella. Lentoesteen asettajan tulee hakea Liikenteen turvallisuusvirasto TraFilta lupa lentoesteen asettamiseen. Trafille toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä ilmaliikennepalvelujen tarjoajan eli Finavian lausunto esteestä. Lentoesteen ylläpitäjän on ilmoitettava estettä ja yhteystietojaan koskevat muutokset viipymättä Finavialle. 5 (18)

6 4.1. Torninosturi Torninostureiden pystytyksessä, käytössä ja testauksessa tulee noudattaa Skanska Rakennuskoneen tai muun toimittajan ohjetta. Asennuksen ja purkamisen tulee tapahtua valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Alue pitää eristää ja muu toiminta tulee sovittaa nostotöiden olosuhteisiin. Nosturin sähköjen päälle- ja poiskytkemisen saa suorittaa vain henkilö, jolla on siihen riittävä sähköalan pätevyys. Jokaisen uudelle paikalle pystytyksen jälkeen tulee suorittaa asiantuntijan tekemä pystytystarkastus. Huom! Kiskojen lyhentäminen tai pidentäminen, kiskoilla kulkeville nostureille, on uudelle paikalle pystyttämistä. Torninostureilla tapahtuvat nostotyöt tulee pysäyttää kun tuuli- tai sääolosuhteet ovat riskialttiita. Kovalla ukkosella tai yli 15 m/s tuulella konetta ei saa käyttää. Joitakin kappaleita nostettaessa tuuliraja voi olla jopa alhaisempi riippuen kappaleen muodosta ja tuulenvastuksesta. Torninostureilla ja nostureilla tapahtuva yhteisnosto kelluvista aluksista ei ole sallittua. Muissa yhteisnostoissa noudatetaan asiaan kuuluvaa ohjeistusta Poistuttaessa ohjaamosta tulee pääkatkaisimen olla pois päältä ja lukittu. Torninosturin kuljettajalla tulee olla nosturikortti Kiskoilla kulkevat nosturit Kiskoilla kulkevat nosturit tulee kiinnittää kiskoihin ja niihin pitää olla sähköjohtoa varten kelalaite. Taakkaa siirrettäessä kiskoja pitkin tulee kuljettajalla olla näkyvyys kulkuradalle ja olla varmuus siitä, että siinä ei ole esteitä. Mikäli näin ei ole, tulee nosturinkuljettajan käyttää apunaan merkinantajaa radiopuhelinyhteyden välityksellä. Nosturia tulee ajaa siten, että puomi on kiskojen suuntaisesti. Kiskojen päässä on oltava nosturin liikkeen pysäyttävät liikevaimentimet eli stopparit. Kiskoilla ei saa varastoida tavaraa Nostureiden irrallisten osien säilytys ja tarkastus Kaikissa nostureissa tulee olla irrallisille varusteille, kuten nostoapuvälineille omat säilytyspaikat. 6 (18)

7 Irralliset osat ja työvälineet tulee suojata sääolosuhteilta ja muilta vahingollisilta tekijöiltä varastoinnin aikana. Käyttäjä on vastuussa varusteiden ja työkalujen viemisestä takaisin säilytyspaikkaan käytön jälkeen. Käyttäjän on tarkastettava irrallisesta työvälineistöstä oikea merkintä, mahdollinen ylikuormitus, kuluminen tai viat ennen ja jälkeen niiden käytön. Vialliset laitteet ja varusteet tule merkitä ja kerätä sovittuun paikkaan, joka on selkeästi merkitty ja osoitettu Ajoneuvonosturit Voimassa olevia säädöksiä ajoneuvonostureiden käytöstä tulee aina noudattaa. Liikkuvia nostureita ja tukijalkoja ei saa sijoittaa rummun, viemärinkannen tai epävakaan alustan päälle. Nosturin tukijalkojen tulee noston yhteydessä olla pystytetty tukilevyille, jotka on valittu maaperän kantokykyä ja nostotyötä silmällä pitäen. Kovalla ukkosella ja riskialttiissa tuuli- tai sääolosuhteissa pitää liikkuvilla nostureilla tehtävät työt keskeyttää. Ajoneuvonosturin, jonka nostokyky on yli 5 tonnia, sekä torninosturin kuljettajalla on oltava asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa Kuorma-autojen kuormausnosturi Mikäli nostinta käytetään asennustyössä, tulee varmistaa, että kyseinen nostin on tarkoitettu ja soveltuu ko. asennustyöhön. Yleensä tavaran nostamiseen tarkoitetuissa nostimissa on karkeammat liikkeet kuin asennusnostimiksi tarkoitetuissa. Annettuja ohjeita ja sääntöjä, jotka koskevat ajoneuvojen käyttöä nostotyössä, on noudatettava kaikissa tilanteissa. Kuorma-auton käyttö sallitaan vain varmistetulla ja tarkastetulla ajoneuvolla. Liikkuvia nostureita ja tukijalkoja ei saa sijoittaa rummun, viemärinkannen tai epävakaan alustan päälle. Nosturin tukijalkojen tulee noston yhteydessä olla pystytetty tukilevyille, jotka on valittu maaperän kantokykyä ja nostotyötä silmällä pitäen. Jos kuorma-autonosturin sijoituspaikalla on hyvä näkyvyys eikä ole siis kyseessä sokkoajo, voi ajoneuvon kuljettaja suorittaa nostotyön yksin toimimalla itse sekä kiinnittäjänä että merkinantajana. 7 (18)

8 Kuorma-auton kuormausnostimen kuljettajan, merkinantajan, kiinnittäjän ja muun henkilöstön tulee pysytellä turvallisella etäisyydellä taakasta sitä nostettaessa tai laskettaessa. Nosturinkuljettajan tulee harkita nosturin kapasiteetin alentamista, mikäli nosto tapahtuu tukijalkojen alapuolelle. Jos kuormausnosturin kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä ja se on tarkoitettu pääasiassa muuhun käyttöön kuin ajoneuvon kuormaamiseen, sen kuljettajalla tulee olla asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa Maansiirtokoneet, kurottajat ja traktori nostokoneena Jos riippuvan taakan nostossa käytetään maansiirtokonetta, tulee seuraavat toimenpiteet ottaa huomioon: On käytettävä sertifioituja nostovälineitä Taakan ripustuskohta on merkitty nostokoneessa ja se on hyväksytty valmistajan toimesta tai merkitty SWL/WLL -tunnuksella Jos siinä on kauha tai hydrauliikkavasara, pitää se ottaa pois, ja taakka ripustaa koukkuun. Koneenkuljettaja on vastuussa siitä, että laitteen toimittajan ohjeita noudatetaan. Nostotyökalun kiinnittämisessä taakkaan/koneeseen pitää olla pätevä alan mies. Koneet, joiden suurin työkuormitus on vähintään 1000 kg tai joiden tukimomentti on vähintään Nm pitää varustaa laitteilla, jotka varoittavat kuljettajaa ja estävät taakkaa kallistumista vaarallisesti ylikuormituksen yhteydessä, joko silloin kun suurin työkuormitus ylittyy tai koska tukimomentti ylittyy tämän kuormituksen seurauksena. Maansiirtokone, teleskooppitrukki ja traktori, jota käytetään nostossa, on myös varustettava letkurikkoventtiileillä. Kurottajalla ei saa ajaa riippuvan taakan kanssa koneen kaatumisvaaran vuoksi. Jos kurottajan kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä, sen kuljettajalla tulee olla asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa Helikopterin käyttö nostotöissä Mikäli käytetään helikopteria riippuvan taakan nostamiseen, pitää tehdä nostosuunnitelma, jolla varmistetaan, että nosto-operaatio toteutetaan turvallisesti. Helikopterin miehistö osallistuu suunnitelman läpikäymiseen. 8 (18)

9 4.6. Vinssit ja taljat Mikäli nostolaitteena käytetään taljaa tms., on kiinnityskohta tarkastettava ja käyttöä valvottava. Jos asennus- tai purkutyössä käytetään taljaa, tulee varmistaa, että väkipyörässä ei ole kuormaa kun nostolaite on liikkeessä Nostoapuvälineet Nostoapuvälineitä ovat osat tai laitteet, joita ei ole pysyvästi kiinnitetty nostokoneeseen ja jotka on sijoitettu koneen ja kuorman väliin tai kuormaan, jotta siihen voidaan tarttua. Itse tehtyjä nostoapuvälineitä ei saa käyttää ilman virallisia hyväksyttämismenetelmiä ja CE-merkintää. Nostoapuvälineestä tulee aina löytyä: CE-merkintä Tiedot suurimmasta sallitusta kuormasta Tiedot valmistajasta Tiedot raaka-aineesta, jos tätä tietoa tarvitaan yhteensopivuutta varten Valmistuspäivämäärä, jos tämä vaikuttaa tuotteen käyttöikään Tarkastusmerkintä, jos tuote on yli vuoden ikäinen. Viallista tai tarkastamatonta nostoapuvälinettä ei saa käyttää. Esim. tynnyrinpuolikas, jossa on nostoreiät, on laiton työmaa-alueella, vaikka se olisi kehikon sisällä. Taakan kiinnittäjän on tarkastettava nostoapuvälineen kunto aina ennen nostoa. Mitä suurempi on nostoapuvälineen haarojen kaltevuuskulma, sitä pienemmän kuorman nostoapuväline sallii. Nostoapuväline kestää siis eniten silloin, kun sillä nostetaan pystysuoraan. Kuormitustaulukot selvittävät asiaa. Nostotöihin osallistuvien henkilöiden on tunnettava niiden käyttö. Suurin sallittu kaltevuuskulma (nostoapuvälineen haaran ja pystysuoran välinen kulma) on 60 astetta Tarkastus Nostoapuvälineiden määräaikaistarkastus on tehtävä vuoden välein. Tarkastusväliä on lyhennettävä, jos työvälineen käyttö tai käyttöolosuhteet ovat työvälineen toimintakuntoa erityisesti rasittavat tai jos turvallisen toimintakunnon varmistamiselle on muu erityisen tärkeä syy. Nostoapuväline on tarpeellisessa laajuudessa tarkastettava myös silloin, kun sen käytössä on tapahtunut sen rakenteen turvallisuuteen vaikuttanut onnetto- 9 (18)

10 muus tai vakava vaaratilanne tai kun se on ollut alttiina turvallisuutta heikentäville poikkeuksellisille olosuhteille. Tarkastus voidaan merkitä joko tarkastusvärillä, tuotteeseen kiinnitetyllä tarkastustarralapulla tai merkitsemällä tarkastus tuotteen tunnistelappuun tai blommiin. 5. Erikoisnostot 5.1. Erikoisnostojen suunnittelu Kaikki erikoisnostot on suunniteltava kirjallisesti. Erikoisnostoiksi luokitellaan kaikki tavanomaisesta poikkeavat sekä korkean riskin nostot. Erikoisnostoja ovat mm. seuraavat: raskas nosto yhteisnosto katvenosto hankalan mallisen kappaleen nosto elementin kääntäminen nosto ahtaassa paikassa helikopterin käyttö nostotöissä Erikoisnostoissa merkinantaja ja taakan kiinnittäjä ei voi olla sama henkilö. Tavanomaisista poikkeavissa katvenostossa tulee lähtökohtaisesti olla vähintään kaksi henkilöä (merkinantaja ja taakan kiinnittäjä), jotka näkevät taakan ja toisensa ja joilla on radiopuhelinyhteys nosturinkuljettajaan. Mahdollinen nosturiin asennettava kamera on apuväline eikä korvaa täten edellä mainittuja henkilöitä Henkilönostot nosturiin kiinnitettävällä nostokorilla Henkilöiden nostaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen valmistetulla nostolaitteella. Nostolaitetta käytettäessä 1. estetään asianmukaisin laittein mahdollinen henkilönostokorin tai telinesillan putoamisvaara. 2. estetään henkilönostokorissa olevien vahingoittumisen, puristuksiin tai loukkuun jäämisen vaara. 3. varmistetaan laitteen vikaantumisesta tai muusta syystä henkilönostokoriin tai telinesillalle jääneiden turvallisuus sekä mahdollistetaan heidän poispääsynsä. Nosturiin kiinnitettävässä henkilönostokorissa työntekijän on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia. Nämä eivät korvaa erillistä nostokorin turvavaijeria ja tarrainta, jota on aina käytettävä, kun henkilöitä on korin kyydissä. 10 (18)

11 Henkilönostokorin käytön edellytyksenä on, että meneillään olevaa tehtävää ei ole käytännössä mahdollista suorittaa muulla hyväksytyllä henkilöiden nostamiseen tarkoitetuilla laitteella tai että nosturin koria pidetään turvallisempana vaihtoehtona. Nosturia ja koria voidaan käyttää pelastustilanteissa, vaikka työturvallisuusvirastosta ei olisikaan osoittaa hyväksyntää, jos tätä pidetään turvallisimpana ja nopeimpana keinona kuljettaa loukkaantuneita henkilöitä. 6. Pätevyydet ja vastuut Työmaan johdon tulee varmistua siitä, että kaikki, jotka osallistuvat nostotöihin tai nostovälineiden huoltoon, ovat ammattitaitoista ja pätevää sekä tarpeeksi koulutettua suorittamaan tehtävät. Tämä pätevyys voidaan osoittaa työkokemuksella tai koulutuksella. Esim. Skanskan Perehtynyt nostaja -koulutus antaa riittävät pätevyydet perusnostojen suorittamiseen, mutta ei kata erikoisnostoja, huoltoa tai tarkastuksia. Nostotyöhön nimetyt henkilöt voivat toimia työmaalla muissakin tehtävissä tämän tehtävän lisäksi, eikä henkilöiden tarvitse olla Skanskan työntekijöitä. Työmaan johdolla on työnantajapuolen vastuu omista ja vuokratuista nosturinkuljettajista. Johto palkkaa nostolaitteen kuljettajan ja valitsee nostotyönjohtajan kuhunkin nostotyöhön Työmaan johto Vastaa työmaakohteiden rutiinitöiden ja nostotöiden ylläpidosta sekä dokumentoinnista. Määrittelee ja perehdyttää jokaisen nostotöihin osallistuvan henkilön. Palkkaa omat tai vuokratut nosturinkuljettajat ja on vastuussa heistä. Huolehtii, että aliurakoitsijat, jotka ovat mukana nostotöissä, tuntevat ja noudattavat viranomaisten ja Skanskan nostotöihin liittyviä määräyksiä ja käytäntöjä. Huolehtii, että nostotöihin osallistuvat ovat täysi-ikäisiä Nostotyönjohtaja Nostotyönjohtaja johtaa ja vastaa oman vastuualueensa sisällä kaikista nosturilla tehtävistä toimenpiteistä ja päättää myös mm. siitä, kuka voi toimia merkinantajana ja lastin kiinnittäjänä. Nostotyönjohtaja varmistaa mm., että: Nostoalue on asianmukaisesti eristetty ja niistä on varoitettu 11 (18)

12 Käytetään oikeita ja hyväksyttyjä nostovälineitä valmistajan ohjeiden mukaisesti Taakka on oikein kiinnitetty Kaikki nostoon osallistuvat voivat kommunikoida toistensa kanssa Kaikki ne kapasiteetit ja rajoitukset, joita laitteille ja välineille on asetettu, otetaan huomioon Nosto-operaatioon liittyviä määräyksiä noudatetaan Varmistaa nostotöiden suunnittelun Tiedonkulku on riittävä ja selkeä eri vuorojen välillä Nostotöihin osallistuvat työntekijät ovat päteviä Varmistaa, että nosturinkuljettajat ovat saaneet konekohtaista koulutuksen Vuokratut nosturit noudattavat Skanskan määräyksiä Rutiininomaisissa nostoissa nosturinkuljettaja voi toimia nostotyönjohtajana Nosturinkuljettaja Toimii ohjeiden ja merkinantajan merkkien mukaisesti ja noudattaa pysäytyskäskyä huolimatta siitä kuka sen antaa. Pysäyttää noston, jos turvallisuus on uhattuna. Nostoa ei saa jatkaa ennen kuin tilanne on tarkastettu ja korjattu. Ei poistu koskaan kuljettajanpaikalta, jos taakka riippuu koukussa. Ei saa osallistua nostoihin, jos ei tunne itseään fyysisesti tai psyykkisesti kykeneväksi. Ei saa tehdä muita asioita nosturin kuljettamisen aikana, kuten puhua matkapuhelimeen. Kuljettajan täytyy olla pätevä kuljettamaan kyseessä olevaa nosturia ja varmistuttava siitä, että tarvittavat asiakirjat ovat paikallaan rakennustyömaalla (käyttöohjeet, käyttötodistukset/tarkastusraportit jne.) Taakan kiinnittäjä Taakan kiinnittäjä voi toimia myös merkinantajana tai päinvastoin, kun tämä sopii tarkoitukseen ja kun nosturinkuljettajalla on suora näkyvyys taakkaan ja sen laskemisalustalle koko nostotyön ajan. Taakan kiinnittäjän tulee olla riittävän pätevä henkilö suorittamaan työ, esim. Perehtynyt nostaja -kurssin käynyt henkilö. Taakan kiinnittäjä osallistuu yksittäisten nostojen suunnitteluun. Valitsee taakalle sopivan nostovälineen valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä hoitaa näiden etukäteis- ja jälkitarkastuksen. Huolehtii, että taakka ja sen alusta on kiinnitetty ennen noston suorittamista. Kiinnittää/poistaa nostoapuvälineet taakasta sekä nostolaitteen koukusta tai nosto-välineestä. Ilmoittaa merkinantajalle, kun taakka on valmis nostoon ja kun koukku on vapaa suoritetun noston jälkeen. 12 (18)

13 Taakan kiinnittäjän tulee kiinnittää huomiota ennen nostoa siihen, että taakka on irrotettu tai irrallaan alustalta. Jos lasti on jäänyt kiinni, esimerkiksi jäätynyt alustaan, tulee nostotoimenpide pysäyttää Merkinantaja Merkinantajan tulee olla riittävän pätevä henkilö suorittamaan työ. Esim. Perehtynyt nostaja -koulutuksen käynyt henkilö, joka osaa aukottomasti viralliset nostonohjauksen käsimerkit ja radiopuhelimen käytön. Merkinantaja osallistuu yksittäisten nostojen suunnitteluun selvittää nostoreitin ja huolehtii välttämättömästä alueen eristämisestä, jotta asiattomilta evätään pääsy nostopaikalle varmistuu siitä, että taakan kiinnittäjä ja muu henkilökunta on turvallisella alueella antaa taakan nostamisen ja laskemisen yhteydessä aloitusmerkin, jolla johdetaan nosto turvallisesti on näkö- tai radiopuhelinyhteydessä nosturinkuljettajaan ja kiinnittäjään noston alussa ja lopussa kommunikoi standardikäskyjen ja standardisoitujen käsimerkkien mukaisesti. Mikäli käytetään radiopuhelinyhteyttä, on se testattava aina ennen noston aloitusta. Merkinantaja vastaa siitä, että noston joka vaiheessa kommunikaatio operaatioon osallistuvien henkilöiden välillä toimii ja kaikki tietävät, kuka toimii merkinantajana. Nosturinkuljettajan tulee toimia vain kussakin nostossa vain tietyn merkinantajan signaalien mukaisesti. Hätäpysäytysmerkin voivat antaa myös muut työntekijät. Kaikki komennot on puhuttava selkeästi ja rauhallisesti väärinkäsitysten välttämiseksi. Tarvittaessa on käytettävä tuki- tai varmennuskommunikaatiota noston yhteydessä. Tällä tarkoitetaan sitä, että merkinantaja antaa halutun nosturiliikkeen merkin ja että käskyt varmistaa nosturin kuljettaja. Siinä tapauksessa, että taakka pitää vetää tai työntää paikalle manuaalisesti, tulee merkinantajan seisoa taakan vieressä tai niin lähellä taakkaa, että hän voi turvallisesti ohjata nostoa ja siinä yhteydessä varmistaa muille nostoon osallistuville henkilöille turvalliset olosuhteet. Aina kun mahdollista, merkinantajan tulee asettautua niin, että hän voi antaa manuaalisen pysäytyssignaalin mahdollisen radiopuhelinkatkon aikana. 13 (18)

14 7. Nostotapahtuma 7.1. Perusperiaatteet Kaikki nostotoimenpiteet tulee suorittaa turvallisella tavalla. Nostoja ei saa suorittaa henkilöiden yli. Nostoalue on rajattava joko kulkuesteellä tai kulunvalvonnalla. Nostotöitä saa suorittaa vain nostovälineisiin ja nostotöihin perehtynyt henkilö. Nostotyö on pysäytettävä, jos turvallisuus noston yhteydessä on uhattuna, esim. jos merkinanto on epäselvä tai jos ilmenee kommunikaatiokatkoksia. Nostoissa tulee olla aina lähistöllä vähintään kaksi henkilöä, jotka voivat varoittaa tarvittaessa. Kaikille nostoon osallistuville on turvattava vapaat poistumistiet operaation kaikissa vaiheissa. Merkinantajan ja taakan kiinnittäjän on seisottava turvallisella alueella nosturin ja taakan liikkeisiin nähden. Nostureita saa käyttää ainoastaan nostamiseen. Taakan vetäminen tai työntäminen on kielletty. Vain nosturinkuljettajalla on lupa sallia pääsy liikkuvaan nosturiin Taakan sitominen Nostoapuväline kestää eniten silloin, kun sillä nostetaan pystysuoraan. Nostettavan taakan maksimipaino vähenee 60 asteen nostossa 30% nostoapuvälineen taulukkoarvosta. Kiristävässä nostossa sallittu maksimipaino vähenee edelleen 20%. Tavanomaisesta poikkeavasta sekä korkean riskin nostosta on tehtävä nostotyösuunnitelma. Ennen nostoa on tarkastettava nostovälineiden kunto ja sopivuus nostettavalle taakalle ja sen painolle (esim. ei kangasliinoja terävien kappaleiden nostamiseen). Tarvittaessa käytetään kulmasuojia tai tukipuita. Viallista nostovälinettä ei saa käyttää. Nostovälineessä ilmoitettua maksimikuormaa ei saa ylittää. Nostoapuvälineet on kiinnitettävä taakkaan kaikista suunnitelluista nostopisteistä. Ennen nostoa on varmistettava, että taakka on tasapainossa. Tarvittaessa suoritetaan koenosto. Tuulen ja nosturin liikkeiden vaikutus taakan käyttäytymiseen on huomioitava. 14 (18)

15 PUUTAVARA Koukku ketjun ympärille, ketju kiristyy nostossa. Riittävät aluspuut. Suora laskualusta. Varo koukun virheellistä rasitusta. LEVYNIPUT Nostoliinat ja kulmasuojat Kiristä liinat ennen nostoa. Nosta kuljetusalustalla. TERÄSPALKIT Nostokorvakkeet Älä nosta liinoilla. a > b IRTOTAVARA Käytä nostohäkkiä, -astiaa tai - verkkoa. Kiinnitä jokaisesta nostopisteestä. 15 (18)

16 HARJATERÄKSET Ympärisidonta Pitkille tukipalkki. Ei saa nostaa sidonta-langoista! BETONIELEMENTIT Varmista nostoapuvälineiden kestävyys. Tarkasta elementti ennen nostoa. ONTELOLAATAT Nosto nostopuomilla. Muista varmistusketjut. Tarkasta uran kunto ja saksen istuvuus. KAASUPULLOT Kiinnitettynä nostokehikkoon tai hitsauskärryyn. Ei häkissä. Nestemäiset tuotteet on nostettava suljetuissa säiliöissä, jotka on tarkoitettu niiden nostamiseen tai siirtämiseen. 16 (18)

17 1.3 Noston ohjaus Nosturinkuljettajan ja alamiehen välisen yhteistyön on oltava sujuvaa ja jatkuvaa. Komentojen on oltava selkeitä ja yksiselitteisiä. Komennot voidaan antaa käsimerkein tai radiopuhelimella Käsimerkit Kuvassa on esitetty noston ohjaukseen tarkoitettuja käsimerkkejä. Tärkeää on, että käsimerkit ovat työmaalla yhteisesti sovitut eikä samalle nosturinkuljettajalle anneta erilaisia merkkejä. 17 (18)

18 Autonosturilla nostetaan/lasketaan sekä koukkua että puomia. Puomin liikkeiden ohjauksessa käytetään käsimerkkinä peukalo ylös peukalo alas Ohjaus radiopuhelimella Paina tangenttia, varmista yhteys esim. kutsumalla kuljettaa nimeltä. Pidä tangentti pohjassa niin kauan, että jokainen sana kuuluu kokonaan. Varmista oikea ja vasen tai käytä muita suuntaa osoittavia määreitä (metsään päin, tielle päin) Anna ennakoivia ohjeita, sillä taakan liike ei pysähdy yhtäkkiä. Kerro myös, mihin taakan on tarkoitus päätyä. Muista kohteliaat käytöstavat! Kohteliasta on myös pitää kuljettaja ajan tasalla päivän aikatauluista. 18 (18)

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla:

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla: KÄYTTÖOHJE KIVILOHKAREKAHMARI Z65 (Nostolaite) 1. Yleistä Nostolaitteen käyttäjän on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. 1.1 Ohjeidenmukainen käyttö Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta.

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA.

Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA. Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA www.trenox.fi Kehittämisen intoa ja uutta kulttuuria nostoalalle Kehittämislähtöinen ajattelutapa alusta alkaen Kehittäminen osana yrityksen koko toimintaa

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

HAKLIFT MAGNEETTITARRAIN. Sisällys 1. Käyttötarkoitus ja ominaisuudet 2. Rakenne ja tekniset tiedot 3. Käyttö 4. Päätekijät 5. Huolto ja turvallisuus

HAKLIFT MAGNEETTITARRAIN. Sisällys 1. Käyttötarkoitus ja ominaisuudet 2. Rakenne ja tekniset tiedot 3. Käyttö 4. Päätekijät 5. Huolto ja turvallisuus HAKLIFT MAGNEETTITARRAIN Sisällys 1. Käyttötarkoitus ja ominaisuudet 2. Rakenne ja tekniset tiedot 3. Käyttö 4. Päätekijät 5. Huolto ja turvallisuus KÄYTTÖOHJEET HUOMAUTUS: Lue käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kiinteä nosto-orsi TTS-E /1-10 t Säädettävä nosto-orsi TTS / 1-25t. Alkuperäisestä käyttöohjeesta suomennettu 09/2015

KÄYTTÖOHJEET. Kiinteä nosto-orsi TTS-E /1-10 t Säädettävä nosto-orsi TTS / 1-25t. Alkuperäisestä käyttöohjeesta suomennettu 09/2015 KÄYTTÖOHJEET Kiinteä nosto-orsi TTS-E /1-10 t Säädettävä nosto-orsi TTS / 1-25t Alkuperäisestä käyttöohjeesta suomennettu 09/2015 Valmistaja: COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH Yale-Allee 30 D-42301

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0)

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0) KÄYTTÖOHJE Vaijerivinssi TANGO Tyypp WV300/500 WE300/500 Sisällysluettelo 1. Turvaohjeet 6. Vaijerin kiinnitys 2. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto 4. Rakenne 9. Varaosat 5. Kiinnitys KV300/500

Lisätiedot

Kantavien Poimulevyjen Nostoapuväline

Kantavien Poimulevyjen Nostoapuväline www.ruukki.fi Kantavien Poimulevyjen Nostoapuväline Käyttöohje Sisällys Kuvaus ja käyttötarkoitus... 2 CE-merkintä... 2 Nostokyky...3 Osat...3 Kuorman ominaisuudet...4 Noston suorittaminen...4 Noston alkuvalmistelut...5

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Lentoestelupa Lentoestelupa Ilmailulaki 64/2014 158 Lentoesteet Mastoa, tuulivoimalaa, nosturia, valaistus-, radio- tai muuta

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset AJANKOHTAISTA 2017 ESITYS 1. Turvallisuuskehitys Parmassa 2. Parman projektinhallinta numeroina 3. Parman ajankohtaiset turvallisuutta parantavat tuoteratkaisut

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kun vesillelasku alkaa lähestyä

Kun vesillelasku alkaa lähestyä Kun vesillelasku alkaa lähestyä Nosturin tilaus Tilaa tai sovi vesillelasku kerhon ohjeiden mukaisella tavalla. Muista, että kerhossa on monta jäsentä ja venettä joten toimi yhteisesti sovitulla tavalla.

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry Kuljetuskalusto ja sidonta Yli 2m korkea kuorma Betonielementtien vastaanottotarkastus Välivarastointi Kävelytaso, yli 2metrin korkeus, kaiteiden esiasennus Suojakaiteet Suojakaiteen on kestettävä putoamista

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Muistio VNA työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta

Muistio VNA työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta Muistio 27.3.2017 VNA työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta Yhteenveto sosiaali-ja terveysministeriöön saapuneista muutosehdotuksista sekä sääntelyn nykytilasta Aluksi Tässä muistiossa

Lisätiedot

Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A

Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A Ka Umpikontti Trukin käsittely ja kuormaustehtävä, A: I Lastaus II Kuorman varmistaminen ja välitarkistus, III Kuorman purkaminen I

Lisätiedot

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin 2014 Ramirent Sääsuoja = usein telineiden varaan rakennettu väliaikainen katto. Runko alumiinia PVC -peite Ei pressuista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 793. Valtioneuvoston päätös. henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla. Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 793. Valtioneuvoston päätös. henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla. Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1999 N:o 793 796 SISÄLLYS N:o Sivu 793 Valtioneuvoston päätös henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla... 1789 794 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Betonielementtien nostot

Betonielementtien nostot Betonielementtien nostot Tuomas Palolahti, DI Tutkija, Mittaviiva Oy tuomas.palolahti@mittaviiva.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset

Käyttö ja velvollisuudet. Käyttötarkoitus. Kohderyhmä. Edellytykset. Dokumentoidun tarkastuksen vaatimukset Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä päällirakenteita ja muutostöitä.

Lisätiedot

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja TOT-RAPORTTI 25/01 Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Nosturinkuljettaja oli lastaamassa radio-ohjatulla siltanosturilla polystyreenillä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1

Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa. torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Työturvallisuus elementtien valmistuksessa ja kuljetuksessa torstai, 7. kesäkuuta 2012 Timo Teräs 1 Turvallisuus lähtee suunnittelusta OHJAA VAHVASTI SUUNNITTELUA -> ESIM. ONTELOLAATTOJEN REI ITYSOHJEET,

Lisätiedot

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU LAINSÄÄDÄNTÖ - Putoamissuojausta koskeva lainsäädäntö edellyttää työnantajalta toimenpiteitä putoamistapaturmien estämiseksi, jos työntekijä työskentelee yli 2 metrin korkeudella

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Ratakiskojen käsittely 1 (9) 4.7.1998 111/71/98 Ratahallintokeskuksen työmaat Työmaavastaavat Työpäälliköt Urakoitsijat Kunnossapitäjät RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Kiskot ovat hankalasti käsiteltävästä

Lisätiedot

TAKI kiinnitysjärjestelmä

TAKI kiinnitysjärjestelmä Alkuperäiset ohjeet 1 KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS... 3 2 KUORMANKESTÄVYYS... 4 3 KIINNIKKEEN KIINNITTÄMINEN KISKOON... 4 4 TAKI KIINNITYSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ... 5 5 KUNNOSSAPITO JA TARKASTUKSET... 7 2 1 Kuvaus

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Näissä käyttöohjeissa on tarvittavat ohjeet subholer illa työskentelyä varten.

Näissä käyttöohjeissa on tarvittavat ohjeet subholer illa työskentelyä varten. Käyttöohjeet Näissä käyttöohjeissa on tarvittavat ohjeet subholer illa työskentelyä varten. Varoitus Subholer'ia ei saa käyttää tai huoltaa ennen käyttöohjeisiin tutustumista. Inco Technic AS järjestää

Lisätiedot

Macco. Macco Viputaljat. Käyttöohjeet. Kapasiteetit 750 kg kg

Macco. Macco Viputaljat. Käyttöohjeet. Kapasiteetit 750 kg kg Macco Viputaljat Kapasiteetit 750 kg - 6000 kg Käyttöohjeet Macco OY MACHINE TOOL CO Teerikukonkuja 4 FIN-00700 Helsinki Tel. +358-9-351 951 Fax +358-9-3519 5200 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1.1 TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Myynti ja valmistus: NWE Network Engineering Oy Uppstutåget 2 FI-64200 Närpiö www.nwe.fi info@nwe.fi

KÄYTTÖOHJE. Myynti ja valmistus: NWE Network Engineering Oy Uppstutåget 2 FI-64200 Närpiö www.nwe.fi info@nwe.fi KÄYTTÖOHJE Yleisesti FIX kuorman sidontapeite on sidontaväline, sillä voi korvata muita sidontamenetelmiä, esim. esim liinasidontaa. FIX valmistetaan kutomalla erikoiskuidusta ja päällystämällä kangas

Lisätiedot

Elementtiasentaja putosi 5 metriä teräspalkin pudottua nostokorin päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Elementtiasentaja putosi 5 metriä teräspalkin pudottua nostokorin päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Elementtiasentaja putosi 5 metriä teräspalkin pudottua nostokorin päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 1/07 Tapahtumakuvaus Rakennustyömaalla oltiin pystyttämässä rakennuksen metallirunkoa. Ajoneuvonosturilla

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Kaikissa maissa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ajoneuvoille, joilla ajetaan yleisillä teillä. EU:ssa ne koordinoidaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy Koneen elinkaari Laki

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Muurauspukin käyttöohje

Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje SISÄLTÖ 1. Alkusanat ja ehdot. 2. Turvallisuus vaatimukset. 3. Muurauspukin pystytys. 4. Korotuskehän asennus. 5. Alumiinitason asennus. 6. Seinäkiinnikkeen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet AJONEUVONOSTURIN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 7/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2009 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2009 ISBN

Lisätiedot

Käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeet

Käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeet ERLATEK OY puh (019) 458 4500 Lukkokatu 2, 05840 Hyvinkää fax (019) 483 018 Käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeet Koukkuvaaka TKL/TKR Kuormanilmaisin TZL/TZR Kaukosäädin / lukupääte FFB 201 1 Käyttäjälle

Lisätiedot

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi Toyota Material Handling Työturvallisuus www.toyota-forklifts.fi Trukkien turvallisuus -Ei mikään pieni asia Yrityksen vastuu trukkien työturvallisuudesta: Suomessa on aktiivikäytössä noin 30 000 trukkia.

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut 3538 N:o 900 OSA II Eri kuljetusluokat 201a (3) - Luokka 2. Kaasut Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole allekirjoittaneet määräyksistä

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004. Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004. Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta 1 of 7 04/08/2011 14:10 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2004» 633/2004 633/2004 Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004 Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta

Lisätiedot

ALANMIESTEN ELI TAAKKOJEN KIINNITTÄJIEN TYÖ JA KOULUTUSTARPEET

ALANMIESTEN ELI TAAKKOJEN KIINNITTÄJIEN TYÖ JA KOULUTUSTARPEET ALANMIESTEN ELI TAAKKOJEN KIINNITTÄJIEN TYÖ JA KOULUTUSTARPEET * Jali Kivistö Siikaranta-opisto Tat 11 Kesäkuu 2009 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Nosturityö rakennuksilla 2 3. Nostotyön yleiset vaaratekijät

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5)

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖASETUS (403/2008) 1 Yleistä 2 Työvälineen toimintakunnon varmistaminen Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Rakennustyön määräyksiä ja vaaroja

Rakennustyön määräyksiä ja vaaroja Rakennustyön määräyksiä ja vaaroja Kulkutiet sisällä ja ulkona Kulkuteillä ei saa olla kompastumisvaaran tai liukkauden aiheuttajia, kuten sähköjohtoja, jäätä tai muovia lumen alla Työntekijöiden kulku

Lisätiedot

Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm

Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm Tuote-esite Lisää ulottuvuutta Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm Hiab XS 422 Hiabin XS 422 on luokkansa suorituskykyisin nosturi, jossa yhdistyy voima ja

Lisätiedot

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Yleisesti Sääsuoja on tilapäiseen suojaukseen tehty rakenne, jota ei ole mitoitettu täysille tuuli ja lumikuormille.

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O ! YL-RAPPU NOUDATA KASAUS- OHJEITA HUOMIO KIRJAN YL-RAPPU KASAUSKIRJA R Fox1-Teline On Suomalainen tuote joka on rakennettu ja suunniteltu EU-Normin EN1004:2004 mukaiseksi. R Johdanto 1.Yleistä YL-RAPPU

Lisätiedot

Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR 10MCR 712MC 714MCe Kokonaispaino

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Noora Haapa-alho JÄSENKIRJE Y/3/2009 26.3.2009 1(15) ASETUS TYÖVÄLINEIDEN TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ JA TARKASTAMISESTA VOIMAAN 1.1.2009 Tässä jäsenkirjeessä

Lisätiedot

ASENNUSNOSTURIT TEOLLISUUSNOSTURIT KULJETUKSET

ASENNUSNOSTURIT TEOLLISUUSNOSTURIT KULJETUKSET ASENNUSNOSTURIT TEOLLISUUSNOSTURIT KULJETUKSET Koko maan Kurko Tunnettu ja luotettava nostoalan ammattilainen vuodesta 1961. Tarjoamme laadukkaita nostoalan palveluja koko Suomen alueella. Hyvän palvelumme

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä

Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä Työmailla sähkölinjojen läheisyydessä on vakava sähköiskun vaara. Varmista työmaan ympäristön ja kuljetusreitin turvallisuus etukäteen*.

Lisätiedot

Turvallisesti tikkailla

Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Parhaat käytännöt työvälineasioissa

Parhaat käytännöt työvälineasioissa Jussi Aarnivuo, ABB Oy Turvallisuusmessut 9.9.2010, Tampere Parhaat käytännöt työvälineasioissa September 3, 2010 Slide 1 Parhaat käytännöt työvälineasioissa ABB Suomessa Työturvallisuuslaki taustalla

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot