Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki"

Transkriptio

1 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / Helsinki

2 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie Helsinki Puheenjohtajalta Tulevan vuoden 2012 toimintaa luonnehtii hyvin teemaaiheen kuvakieli Liikkeelle! Kuluvan vuoden 2011 aikana on Helmissä tapahtunut paljon hyviä asioita. Ajatellaanpa vaikkapa hyvin sujunutta Pasilan toimitalon remonttia ja nyt käyttöön saatuja aivan upeita tiloja. Tai ajatellaanpa vaikkapa jäsenmäärän kehitystä. Tai saatuja avustusratkaisuja ja niiden kautta tullutta lisätukea ja hyväksyntää Helmin toimintasabluunaan ja palveluohjaukseen. Tai montaa muuta asiaa. Lähtökuopissa ollaan monessakin mielessä. Olemme valmiina uuden toimitaloprojektin liikkeellelähtöön, kun vain lähtölaukaus pamahtaa eli rahoitus järjestyy. Olemme painokkaasti lähdössä liikkeelle myös toiminnan aatteellisen syventämisen ja painotuksen siirtämisessä edunvalvonnan ja vaikuttamisen suuntaan. Siihen, että mielenterveysväen asian ruohonjuuritason kokemus ja tieto saadaan päättäjien pöytiin sekä pidetään yhteiskunnallisesti esillä. Olemme valmiita siihen, että HELMI päivittäisen jäsentalotoiminnan ohessa tulee myös enemmän tiedottamisen kautta yhteisönä esille ja julkisuuteen. Tietenkään ei sovi unohtaa että nykyisten vakaiden ja koko ajan kehittyvien perustoimintojen ansiosta ollaan siinä missä ollaan nyt. HELMI on jäsenistönsä, mielenterveysväen ja eri toimijoiden arvostama itsenäinen, yhteistyöhakuinen ja -kykyinen, mutta poliittisesti tai uskonnollisesti sitoutumaton ja kattojärjestöistä riippumaton mielenterveyskuntoutujan asian puolestapuhuja. Liikkeelle! -lähdön valmisteluissa ja kiihkeässä toiminnan tempossa pitää muistaa kuitenkin Helmin riippuvuus ulkoisesta rahoituksesta. Uusia ajatuksia ja toimintoja pitää suunnitella ja kehittää, idättää ja kasvattaa. Niissä piilevät tulevaisuuden eväät. Siksi kaiken aikaa tulisi osata vaistota ja haistella toimintaympäristöä ja sen asenneilmastoa, lähestyviä tuulia. Niissä piilevät toiminnan kannalta oleellisimmat riskit. Nyt Helmi on kuitenkin kaikin puolin hyvässä kunnossa. Liikkeelle! -lähdön jälkeen meillä on lupa odottaa hyviä tuloksia. Juhani Ojala, puheenjohtaja Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintaamme tukevat Raha-automaattiyhdistys ja Helsingin kaupunki

3 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 sivu 3 Sisällys 1. Varsinainen toiminta 1. Varsinainen toiminta Missio, viso ja arvot Yleishallinto Organisaatio Henkilöstö Yhteiskunnallinen edunvalvonta Yhteistyö Talous ja rahoitus Jäsentoiminta Ryhmät ja retket Lomat ja kurssituki Palveluohjaus Työtoiminta Keittiötoiminta Siivous- ja pesulatoiminta Muu työtoiminta Muu varsinainen toiminta Lehti ja tiedotus Kuunteleva puhelin Tukipiste Varainhankinta- ja sijoitustoiminta 13 Liitteet Liite 1. Talousarvio 2010 Liite 2. Budjetoitu rahoitus 2010 Varsinaisella toiminnalla tarkoitetaan säännöissä määriteltyä tarkoituspykälän mukaista toimintaa. Tätä toimintaa rahoitetaan pääosin yhdistyksen saamilla avustuksilla. Helmin toimintavuoden 2012 kantavana teemana on jäsenistön saaminen liikkeelle. Jäsenistöä rohkaistaan tulemaan mukaan yhdistyksen monipuoliseen toimintaan ja laajemmin mielenterveysväen kansalaisjärjestötoimintaan. Päivittäiseen jäsentoimintaan luodaan vuoden aikana uusia toiminnan muotoja, joiden avulla innostetaan eri ikäisiä yhdistyksen jäseniä liikkeelle. Toiminnalla torjutaan yksinäisyyttä, edistetään psyykkisestä sairaudesta toipumista ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Viestinnän ja tiedottamisen merkitys yhdistykselle on erittäin keskeinen. Yhdistyksen tarjoamasta tuesta ja toimintamahdollisuuksista tiedotetaan entistä voimakkaammin ja uusia kanavia tiedottamisen tehostamiseksi otetaan käyttöön. Vuonna 2011 voimakkaasti käyntiin lähtenyt yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttamistoiminta on tulevana toimintavuonna edelleen näkyvästi esillä. HELMI ry haluaa herättää avointa keskustelua nykyisen psykiatrisen hoidon vaikuttavuudesta ja siitä onko hoidon kehittämisessä todella oltu riittävän kunnianhimoisia viimeisten vuosikymmenten aikana. Yhdistyksen edunvalvontatyössä korostuu edelleen uudenlainen asiantuntijuus, joka perustuu mielenterveysväen arkipäivän elämään ja kokemuksiin. Mielenterveyspalveluita käyttävät ihmiset pitää ottaa aidosti tasavertaisina mukaan palveluiden kehittämistyöhön Missio, viso ja arvot Mielenterveysyhdistys HELMI ry on vuonna 1983 perustettu mielenterveyspalveluiden käyttäjien edunvalvontajärjestö ja tukijärjestö. HELMI on toimintayhteisö, joka auttaa jäseniään sosiaalisten verkostojen luomisessa ja tarjoaa vertaistukea sekä mielekästä tekemistä. Kaiken toiminnan lähtökohtana on jäsenlähtöisyys ja kansalaisjärjestönäkökulma. Jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään sekä toiminnan suunnittelussa että toteutuksessa. Päivittäisessä toiminnassa jäsenten kanssa toimivat koulutetut työntekijät, oman alansa ammattilaiset. Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n missio määrittelee toimintaa. Missiomme kuuluu seuraavasti: HELMI ry edistää toiminnallaan tasa-arvoa, hyvinvointia, sosiaalisia oikeuksia ja yhteiskunnan hyvinvointivastuuta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhdistyksen kaiken toiminnan lähtökohtana on toimia määritellyn mission toteuttamiseksi. Toiminnan tavoitetilana on visio, joka on määritelty seuraavasti: Mielenterveysyhdistys HELMI ry on tunnettu ja tunnustettu mielenterveyskuntoutujien jäsenkeskeisen toimin-

4 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 sivu 4 nan laadukas kehittäjä ja edelläkävijä. Yhdistyksen arvot määrittävät yhteisömme ajattelua, sitä mikä on sallittua ja mikä on tavoiteltavaa. Selkeästi määritellyt arvot auttavat myös tekemään valintoja ja valitsemaan sopivamman vaihtoehdon. HELMI ry:n arvot on kiteytetty seuraaviin kolmeen kohtaan: ARVOSTAMME TOISIAMME. Kohtelemme jäseniä, työtovereita ja muita yhteistyökumppaneita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti, tasavertaisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. Yhdessä onnistumme avoimuuden, luottamuksen ja verkostoitumisen avulla. Keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsimme ratkaisuja jäsentemme yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen ja elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin. TOIMIMME -EDELLÄKÄVIJÄNÄ. Toimimme yksilöä kunnioittaen yhteisömme parhaaksi, ruohonjuuritason osaamista ja kokemusta arvostaen. Huomioimme toimintaympäristössämme sekä kohderyhmässämme myös tulevaisuuden haasteet Yleishallinto Yhdistys ylläpitää toimintavuonna 2012 kolmea matalan kynnyksen jäsentaloa, jotka ovat kaikille avoimia. Yhdistyksen toimisto sekä jäsentoiminnan tilat sijaitsevat Länsi-Pasilan vanhassa suojellussa puutalossa. Pasilan Helmi-talon lisäksi yhdistys ylläpitää päivittäistä toimintaa Siilitien jäsentalolla Herttoniemessä sekä vuoden 2012 aikana Järvenpäässä käynnistyvällä jäsentalolla. Järvenpään jäsentalohankkeen käynnistyminen riippuu RAY:n projektirahoituksesta. Näissä kaikissa toimipisteissä toteutetaan jäsentoiminnan lisäksi palveluohjausta sekä työtoimintaa. Järvenpään jäsentalolla toiminta käynnistyy asteittain ensimmäisen ja toisen vuoden aikana projektisuunnitelman mukaisesti. Vaikka mahdollinen Järvenpään jäsentalohanke onkin yhdistyksen varsinaista toimintaa, projekti on tarkoitus toteuttaa erillisrahoituksen turvin. Järvenpää-projekti ei sisälly tämän toimintasuunnitelman rahoitukseen vaan sen rahoitus on esitetty erillisessä talousarviossa, joka on laadittu projektin toimintasuunnitelman yhteydessä. Länsi-Pasilan arvokkaassa vanhassa puutalossa keskitytään yhteisöllisyyteen, vertaistoimintaan ja yhteiskunnan sykkeessä mukana olemiseen ryhmä- ja työtoimintojen kautta. Pasilan jäsentalon tiloissa huolehditaan myös koko yhdistyksen hallinnosta, yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta ja muista erityistoiminnoista, kuten Helmi-lehden toimituksesta. Myös koulutus- ja luentotilaisuudet pidetään pääasiallisesti Pasilan talon kodikkaassa tuvassa. Keskustelu- ja kuunteluapua puhelimitse antava kuunteleva puhelin Tukipiste päivystää Pasilan toimistolta käsin. Toiminnan laajentaminen ja kehittäminen Pasilan jäsentalon suojissa on mahdollista vuosien 2010 ja 2011 aikana toteutetun mittavan remontin myötä. Hyvin onnistuneen korjaustyön jälkeen rakennuksen sisäilma ja toiminnallisuus parantui merkittävästi. Yhdistyksen luovan toiminnan ryhmät keskittyvät Siilitien toimipisteeseen. Siilitien jäsentalo on Helmin periaatteiden mukaisesti kaikille avoin matalan kynnyksen paikka, jossa kuntoutujat tapaavat toisiaan ja voivat halutessaan osallistua ryhmätoimintoihin. Siilitien jäsentalolla työskentelee vuonna 2012 kolmen ammattilaisen tiimi: jäsentoiminnanohjaaja ja työtoiminnanohjaaja sekä palveluohjaaja. Järvenpään jäsentalo rakentuu Helmin kehittämän jäsentalomallin pohjalta asteittain vuosien 2012 ja 2013 aikana. Hankkeen erillisen suunnitelman mukaisesti kevään 2012 aikana etsitään ja varustetaan sopiva toimitila ja kesän aikana ensimmäiset toiminnot voivat alkaa käynnistyä. Jäsenet voivat osallistua yhdistyksen toimintaan ja sen kehittämiseen toimikunnissa, tuumatunneilla ja työpajoissa, joita järjestetään toimintavuoden aikana jäsentoiminnan, edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan, työtoiminnan, Helmi-lehden sekä loma- ja kurssitoiminnan kehittämiseksi. Toimintavuoden 2012 aikana toteutetaan laaja jäsentutkimus, jonka avulla kerätään jäsenten mielipiteitä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi sekä kokemuksia psykiatrisen hoidon tasosta. Kyselytutkimuksella kartoitetaan myös jäsenten kokemaa kohtelua yhteiskunnassa. Tutkimuksessa hyödynnetään vuonna 2007 toteutettua vastaavaa kyselylomaketta ja tutkimustuloksia. Jäsentutkimuksen suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon myös RAY:n seurantajärjestelmän tarpeet. Jäsentalojen toiminta aktivoi jäseniä ja lisää heidän toimintakykyään antamalla mielenkiintoa ja rytmiä arkeen. Keskustelu, yhdessäolo ja yhdessä tekeminen vähentävät syrjäytymisen, erilaisuuden sekä irrallisuuden tunnetta. Jäsentalojen toiminnan tavoitteena on luoda sellaiset olosuhteet, jossa jäsenyhteisö itse ylläpitää ja kehittää toimintaa mahdollisimman pitkälle omin voimin. Hyvä ja kannustava tunnelma lisää sosiaalista vuorovaikutusta ja auttaa eteenpäin sairaudesta kuntoutumisessa. Yhdistyksen tarjoamien toimintojen kysyntä on jatkuvasti kasvanut. Usein hoito- ja kuntoutusyksiköt antavat vinkkejä palveluiden käyttäjille hakeutua mukaan Helmin toimintoihin. Toimintaan mukaan tulevat henkilöt päättävät viimekädessä itse haluavatko he tulla mukaan järjestömme toimintaan. HELMI ry on kansalaisjärjestö, jonka jäsenet ovat mukana toiminnassa vapaasta tahdostaan. Yhdistyksen toiminta ei ole hoidollista vaan tukea antavaa. Se ei myöskään ole julkisen hoitojärjestelmän puutteita paikkaavaa toimintaa vaan mielenterveyskuntoutujien arkea helpottavaa ja yhteiskunnallista asemaa parantavaa järjestötyötä. Toimintavuoden 2012 aikana julkisen sektorin yhteistyökumppaneille, pääosin hoito- ja kuntoutusyksiköille järjestetään infokäyntejä Helmin kansalaisjärjestötoiminnan periaatteista, jotta yhteistyö muodostuisi mahdollisimman toimivaksi. HELMI toimii myös Espoon järjestöjen yhteisö ry:n Vertaisresepti-hankkeessa, jonka avulla tehostetaan hoitoa ja ohjausta sekä lisätään aitoa yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa pääkaupunkiseudulla.

5 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 sivu Organisaatio Jäsenet HELMI ry:n jäsenistö koostuu vain suorista henkilöjäsenistä, joilla kaikilla on yhtäläiset oikeudet toimia yhdistyksessä. Jäsenmaksun suorittaminen vaaditaan kaikilta toimintaan osallistuvilta. Hallitus poistaa jäsenyyden niiltä henkilöiltä, jotka eivät ole hoitaneet jäsenmaksuaan. Ilmoitettu yhdistyksen jäsenmäärä on näin aina todellinen toiminnassa mukana olevien henkilöiden lukumäärä. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa asuinpaikasta riippumatta. Yhdistyksen kokoukset Ylintä päätösvaltaa Helmissä käyttää yhdistyksen kokous, johon kutsutaan kaikki yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuun aikana ja syyskokous viimeistään marraskuun aikana. Hallitus Toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdistyksen kokouksen valitsema määrä varsinaisia ja neljä varajäsentä. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita, vastaa yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta ja edustaa yhdistystä. Sen jäsenten edellytetään sitoutuvan tehtäväänsä ja seuraavan aktiivisesti mielenterveyskentän tilannetta ja muutoksia. Hallituksen työtä tuetaan kouluttamalla jäseniä ja kehittämällä hallituksen työmuotoja yleistavoitteena mielenterveyspalveluiden käyttäjien aseman parantaminen. Työvaliokunta Hallituksen työtä valmistelee työvaliokunta. Työvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä toiminnanjohtaja, joka toimii kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Työvaliokunta valmistelee hallitukselle esiteltävät asiat ja käyttää toimeenpanovaltaa hallituksen antamien valtuuksien puitteissa sekä suorittaa hallituksen antamat tehtävät. Toimikunnat ja työpajat Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työpajat. Jokaisessa toimikunnassa on oltava vähintään yksi hallituksen jäsen. Hallitus päättää toimikuntien koosta ja määrittelee niiden tehtävät ja tavoitteet. Työpajoissa käsitellään asioita avoimin ovin ja niihin voi osallistua vapaasti. Työpajatoiminnan avulla kerätään ideoita toiminnan kehittämiseksi ja yhteiskunnallisen keskustelun herättämiseksi. Työpajatoimintaan liittyy usein tapahtumia, yleisötilaisuuksia sekä verkkokeskustelua. Varsinaisia toimikuntia on vuoden aikana kaksi: loma- ja kurssitoimikunta sekä tukipistetoimikunta. Näiden lisäksi syksyllä perustetaan vuosijuhlatoimikunta, jonka tarkoituksena on suunnitella ja valmistella vuonna 2013 pidettävä HELMI ry:n 30-vuotisjuhla. Työpajoja vuoden 2012 aikana on kolme: Helmi-lehtityöpaja, edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpaja ja työtoiminnan työpaja. Lisäksi molemmilla jäsentaloilla pidetään viikoittain tai joka toinen viikko keskustelutilaisuuksia (tuumatunti, keskustelutuokio), joiden tarkoituksena on kerätä palautetta jäsentoiminnasta ja tarjota jäsenille mahdollisuus esittää kehittämisideoita. Kaikki yhdistyksessä toimivat toimikunnat ja työpajat osallistuvat jäsentutkimuksen suunnitteluun ja tulosten analysointiin Henkilöstö Vuonna 2011 aikana yhdistys palkkasi palveluohjaajan myös Siilitien jäsentalolle. Palkkaus tuli mahdolliseksi, kun rahoittajat nostivat yhdistyksen avustuksia. Helmin kehittämä jäsentalomalli pääsi näin vuoden 2011 aikana toimimaan alkuperäisen kehittämisajatuksen mukaisesti. Pasilan jäsentalon keittiötyönohjaajaksi palkattiin vakituinen työntekijä keväällä Edellisen vuoden toiminta oli toteutettu vuokratyövoimalla. Näiden palkkauspäätösten myötä Helmin henkilöstömäärä on tulevana toimintavuonna yhteensä yhdeksän. Hallinnon parissa työtä tekevät toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri. Pasilan jäsentalon eri toimintojen parissa henkilöstöä on neljä: kaksi jäsentoiminnanohjaajaa, keittiötyönohjaaja sekä palveluohjaaja. Siilitien jäsentalolla työssä ovat jäsentoiminnanohjaaja, työtoiminnanohjaaja sekä palveluohjaaja. Mikäli Järvenpään jäsentalohanke saa rahoituksen RAY:ltä, palkataan tammikuussa hankkeelle projektityöntekijä/jäsentoiminnanohjaaja ja kesän aikana hänelle työpariksi työtoiminnanohjaaja. Järvenpää-hankkeen tarkat ja yksityiskohtaiset suunnitelmat on esitetty erillisessä projektisuunnitelmassa. Henkilökunta sitoutuu ensisijaisesti yhdistyksen ja sen jäsenkunnan edut huomioonottavaan, jäsenkeskeiseen työskentelyyn. Keskeisinä tehtävinä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa. Henkilökunnan työkykyä ylläpidetään henkilökohtaisella työnohjauksella. Henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua omalla sektorilla järjestettäviin koulutuksiin, seminaareihin ja luentotilaisuuksiin, joilla voi syventää omaa ammattitaitoaan Yhteiskunnallinen edunvalvonta Yhteiskunnallinen edunvalvonta on Helmissä keskeinen tehtäväalue. Edunvalvontatoiminnan tavoitteena on mm. kohentaa psyykkisten sairauksien hoidon laatua ja määrää, puuttua kuntoutujien ja potilaiden toimeentulo- ja asumisongelmiin sekä parantaa oikeusturvaa. Edunvalvontatyön tärkeänä tavoitteena on myös muuttaa suomalaisten asenteita ja poistaa ennakkoluuloja mielen sairauksista sekä herättää keskustelua psykiatriasta sekä vaihtoehtoisten hoitokeinojen valikoimasta. Vuoden tärkein edunvalvontatyöhön liittyvä hanke on jäsentutkimuksen toteuttaminen. Tutkimuksen avulla kartoitetaan jäsenistön kokemuksia mm. psykiatrisesta hoidosta sekä muista yhteiskunnan tuottamista mielenterveyspalveluista. Vastaavan tutkimuksen tulosten julkistaminen sai

6 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 sivu 6 vuonna 2007 laajaa valtakunnallista julkisuutta ja myös tulevana vuonna tutkimuksen julkaisusta järjestetään tiedotustilaisuus. Yhdistyksen edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpaja kokoontuu säännöllisesti koko vuoden ja seuraa alan kehitystä ja yhteiskunnallista keskustelua. Työpajan vieraaksi kutsutaan mm. poliitikkoja, viranomaisia ja toisten järjestöjen edustajia keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja valmistelee tarvittaessa kannanottoja ja toimenpideesityksiä hallitukselle. Työpajan kokoontumiset ovat kaikille jäsenille avoimia foorumeita. Toiminnan tarkoituksena on herättää keskustelua mielenterveyskuntoutujien asemasta ja keskeisimmistä jäsenistömme elämään liittyvistä yhteiskunnallisista ongelmista ja epäkohdista. Vuoden aikana työpajatyönä valmistellaan edunvalvontaan liittyviä artikkeleita ja ehdotetaan niitä julkaistaviksi Helmilehdessä. Yleistä yhteiskunnallista edunvalvontatyötä tehdään lisäksi yhteistyössä eri kuntien kanssa. Toimintavuoden aikana keskitytään erityisesti Keski-Uudenmaan kuntien tilanteeseen sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden kehitykseen. Edunvalvontatyössä on työpajan ja hallituksen lisäksi keskeisesti mukana yhdistyksen puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja. HELMI pitää tärkeänä periaatteena, että mielenterveyspalveluiden käyttäjät otetaan tasavertaisesti mukaan mielenterveyspalveluiden kehittämistyöhön niin kuntatasolla kuin myös alueellisella tai valtakunnallisella tasolla. Kokemuksen antaman asiantuntijuuden hyödyntäminen on keskeistä toimivien, ihmisyyttä arvostavien ja kokonaisvaltaisten hoitoketjujen rakentamisessa. Helsingin kaupungin ja HELMI ry:n yhteistyö on tässä suhteessa viime vuosina kehittynyt roimasti. Helmin edustajia on saatu vuoden 2011 aikana jo kahteen työryhmään mukaan kehittämään parempia käytäntöjä. Tulevan vuoden aikana yhdistys toimii aktiivisesti saadakseen kuntoutujaedustajia kattavasti mukaan erilaisiin mielenterveyspalveluita kehittäviin hankkeisiin ja työryhmiin. Lisäksi yhdistys toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin vammaisneuvoston, pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalija terveystoimien, terveyskeskusten ja muiden mielenterveysyhdistysten kanssa. Vuoden aikana edunvalvontatyön nimissä osallistutaan myös kuntoutujien asemaan ja hoitoon liittyviin seminaareihin ja projekteihin. Uuden hallituksen lainsäädäntötyön aktiivinen seuraaminen ja lausuntojen antaminen otetaan vuonna 2012 mukaan voimakkaammin edunvalvontatyön välineeksi Yhteistyö Toimintavuoden 2012 aikana jatketaan verkostoitumista ja haetaan järjestökentältä lisää kumppaneita. Järjestöjen voimakkaammalle yhteistyölle on kipeä tarve. Järvenpään jäsentalohankkeen myötä yhteistyötä tullaan tiivistämään erityisesti Keski-Uudellamaalla. Hyvin toimivista käytännöistä kerrotaan muille järjestöille ja samalla etsitään ratkaisuita oman toiminnan kehittämiseen. Yhteistyön kautta syntyy aina myös uusia näkökulmia ja ideoita. Järjestöjen kahdenkeskeiset tapaamiset ovat hyvä tapa ideoida yhteistyötä. Samalla saadaan ajankohtaista tietoa toisten järjestöjen tilanteesta ja toimintamuodoista. Lisäksi vuoden aikana toimitaan aktiivisesti olemassa olevilla yhteistyöfoorumeilla. HELMI ry:n kansainvälinen yhteistyö vuonna 2012 keskittyy pääosin Psykiatristen palveluiden entisten ja nykyisten käyttäjien eurooppalaisen yhteistyöverkoston (ENUSP) toimintaan. Toinen eurooppalainen kumppani on European Patient s Forum. Kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille järjestetään mahdollisuuksia edistää Helmin kansainvälistä näkyvyyttä järjestämällä heille Helmin omin voimin pienimuotoista kv-toiminnan koulutusta. Vuoden aikana tehdään lisäksi 1-2 konferenssi- tai kokousmatkaa yhteistyökumppaneidemme tilaisuuksiin. Matkalle valitaan kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneita jäseniä yhdistyksen taloustilanteen raameissa. Lisäksi järjestetään Helsingissä yleisötilaisuus, johon kutsutaan puhujaksi esim. ENUSP:n kokemusasiantuntija. Kansainvälisestä toiminnasta yhdistyksessä vastaa toiminnanjohtaja Talous ja rahoitus Vuonna 2010 tehtyjen säästötoimenpiteiden johdosta yhdistyksen taloudellinen tilanne saatiin kahden tappiollisen vuoden jälkeen tasapainoon. Avustusten nousu vuodelle 2011 antoi uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle, vaikka Pasilan toimitilojemme remontti ja keittiön laitehankinnat aiheuttivatkin yllättäviä lisäkuluja. Helmin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 perustuu toimintasuunnitelmassa esitetyllä tavalla toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Kustannusten noususta johtuen myös avustussummaa on talousarviossa ja avustushakemuksissa väistämätöntä nostaa, jotta toiminta ei supistuisi. Liitteenä on yhteenveto talous- ja rahoitusarviosta Jäsentoiminta Perustoiminta Helmin jäsentaloilla edistää yhdistyksen perustarkoitusta; mielenterveyskuntoutujien aktiivista osallistumista yhteiskuntaan sen yhdenvertaisina jäseninä. Keskeisenä tavoitteena on sosiaalisten verkostojen ja vahvistaminen. Koko Helmin toiminnan vuoden 2012 teemaksi on valittu Liikkeelle!. Jäsentoiminnan osalta teemaa toteutetaan panostamalla erityisesti jäsenten innostamiseen ja motivointiin. Uusien ryhmien ja toimintojen käynnistäminen tehdään joustavaksi ja annetaan jäsenistölle enemmän mahdollisuuksia toteuttaa uusia ideoita. Vuoden aikana kerätään palautetta jäsentoiminnasta. Suurin osa palautteesta tulee jäsentutkimuksen kautta, mutta jäsentaloilla käyviltä jäseniltä kerätään lisäksi erillistä palautetta. Palautteen avulla viedään toimintaa jäsenten haluamaan suuntaan. Palautteen keräämistä suunniteltaessa otetaan huomioon RAY:n arviointijärjestelmän tarpeet. Jäsenistöä innostetaan ja motivoidaan myös yhteisöä voimistavan vapaaehtoistyön kautta. Helmi-jäsentalot tarjoavat

7 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 sivu 7 paljon mahdollisuuksia olla hyödyksi ja tehdä työtä yhteisen hyvän eteen. Koska Helmi on vertaisyhteisö, vapaaehtoistyö tuo erityisen paljon hyötyjä kaikille osapuolille. Toiminnan kautta jäsenet saavat rohkeutta, iloa ja itsevarmuutta. Jäsentoiminnalla ylläpidetään ja kehitetään mielenterveyskuntoutujan voimavaroja kaikilla elämän alueilla. Tavoitteiden toteutumisen pohjana on jäsenten asiantuntemus oman elämänsä tarpeista. Tämän lisäksi hyödynnetään ammattitaitoisen henkilökunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tietotaitoa sekä vertaistukea ja vertaistoimintaa. Jäsentoiminnan tavoitteena on edistää jäsenten omatoimisuutta ja antaa mahdollisuuksia itseilmaisuun. Hyvinvointia ja itsestä välittämistä tuetaan jäsentaloilla erilaisten tapahtumien ja teemapäivien muodossa. Toimintaa ja tapahtumia tarjotaan koko jäsenistölle tasapuolisesti. Sosiaalisuutta ja itsensä kehittämistä tuetaan retkillä, koulutuksella, kursseilla sekä ryhmätoiminnalla, kuten kohdennetuilla päiväryhmillä. Jäsentoiminnanohjaajien tehtävänä on luoda edellytyksiä ja toimia mahdollistajana koko ajan kehittyvälle jäsentoiminnalle. Toimintaa ideoidaan ja kehitetään koko ajan yhdessä jäsenistön kanssa. Lisäksi jäsentoiminnanohjaajat ylläpitävät jäsentalojen keskinäistä yhteistyötä sekä verkostoituvat jäsentoiminnan puitteissa yhdistyksen ulkopuolelle. Jäsentoiminnanohjaajien kautta pidetään myös yhteyttä alan oppilaitoksiin. Yhteistyön tuloksena vuosittain 2-4 opiskelijaa suorittaa opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun Helmin jäsentaloilla. Pasilan jäsentalo on auki vuoden 2012 jokaisena päivänä. Ovet ovat auki arkisin klo 9 alkaen ja viikonloppuisin 10 alkaen. Jäsenistöä kannustetaan vastuullisuuteen ja yhteisöllisyyteen siten, että jäsenet vastaavat itse mahdollisimman paljon jäsentalon rutiineista. Jäsentoiminnanohjaajat vastaavat työaikanaan talon toiminnoista, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Muina aikoina vastuu jäsentalon järjestyksestä ja viihtyisyydestä kuuluu kulloinkin vuorossa olevalle jäsenpäivystäjälle. Vastuuhenkilö pitää jäsentaloa auki henkilökunnan ollessa poissa enintään kello 18 asti. Siilitien jäsentalo on toimintavuoden aikana auki arkisin kello 9 alkaen. Henkilökunta vastaa työaikanaan talon toiminnoista, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Muina aikoina vastuu jäsentalon järjestyksestä ja viihtyisyydestä kuuluu kulloinkin vuorossa olevalle jäsenpäivystäjälle. Vuonna 2012 Siilitien jäsentalon kiinteistössä alkaa putkistosaneeraus ja jäsentalon toiminta siirtyy väliaikaisiin tiloihin. Putkiremontin yhteydessä tiloissa tehdään toiminnallisuutta parantavia ja mm. iltakäytön mahdollistavia muutostöitä. Henkilökunnan työpisteet rakennetaan jäsentalolle siten, että ne voidaan lukita ja erottaa yleisistä tiloista. Tilat olisivat iltaryhmien käytössä putkiremontin valmistuttua. Jäsentalojen toiminnassa on tärkeää myös se, että jäsenet voivat tulla jäsentalolle oleilemaan, vaihtamaan kuulumisia, lukemaan lehtiä ja ruokailemaan osallistumatta järjestettyihin ryhmätoimintoihin. Näin tarjotaan sosiaalisten kontaktien luomisen ja vertaistuen saamisen mahdollisuus myös niille, jotka eivät halua olla mukana ryhmätoiminnoissa. Näiden spontaanien kahvipöytäkeskustelujen ja rupattelutuokioiden on havaittu sisältävän runsaasti vertaistuen tunnusmerkkejä. Taloilla toteutetaan myös kurssimuotoisia ryhmiä, joiden avulla jäsenet oppivat jonkin uuden taidon ja saavat aiheeseen liittyvää tietoa. Kursseja järjestetään jäsenistöltä tulevien toiveiden mukaisesti ja sopivien ohjaajien löydyttyä joustavasti toimintavuoden aikana. Pasilan jäsentalon korjatuissa tiloissa syksyllä 2011 käynnistetty käsityöpaja Helmi-soppi tarjoaa jäsenille mahdollisuuksia askarrella, tehdä käsitöitä, nikkaroida tai maalata ohjatusti tai omatoimisesti. Helmi-sopissa syntyneitä käsitöitä ja taideteoksia myydään jäsentalon kivijalassa entisen kukkakaupan tiloissa juhlapyhiä edeltävillä viikoilla. Jäsentalojen arkeen kuuluu myös juhlapäivien, teemapäivien ja erilaisten tapahtumien järjestäminen. Jäsentaloilla tunnelmaa luodaan tiloja koristelemalla ja järjestämällä hetkeen sopivaa pienimuotoista ohjelmaa. Vuoden 2012 aikana yhdistyksessä huomioidaan mm. ystävänpäivä, naistenpäivä, pääsiäinen, vappu, Helmi-päivä 7.5., juhannus, taiteiden yö, halloween, puurojuhla ja joulu. HELMI rohkaisee jäseniään osallistumaan omatoimisesti erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Jäsentoiminnan kautta voidaan hankkia lippuja edullisesti erilaisiin tapahtumiin ja tarvittaessa lippujen hintaa voidaan subventoida yhdistyksen omin varoin. Yhdistys toimii aktiivisesti saadakseen eri kulttuuri- ja urheilutapahtumiin ilmaisia tai edullisia lippuja. Yhdistys antaa tapahtumajärjestäjille sekä urheiluseuroille mahdollisuuden tehdä hyväntekeväisyyttä lahjoittamalla lippuja mielenterveyskuntoutujien kulttuuritoimintaan. Vuoden 2012 aikana yhteistyötä eri kulttuurilaitosten ja yritysten kanssa lisätään edelleen erityisesti tiedottamista tehostamalla. Lahjoittajille kehitetään tapoja saada näkyvyyttä HELMI ry:n toimesta. Tilanteesta riippuen lippuja myydään edullisella omavastuuhinnalla tai lahjoitetaan jäsenille mm. konsertteihin, teatteriin, oopperaan ja elokuviin. Yhteistyö HIFK:n kanssa jatkuu vuonna 2011 ja yhdistyksen jäsenille jaetaan ilmaisia lippuja SM-liigan jääkiekko-otteluihin. Muista kulttuuritapahtumista ja urheilusta kiinnostuneet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Pääosin jäsenistölle suunnattuja kyselytunteja järjestetään toimintavuoden aikana 5 kappaletta. Kyselytunnit ovat keskustelevia luentotilaisuuksia, johon on pyydetty puhujavieras ajankohtaisen tai jäsenistöä kiinnostavan aiheen tiimoilta. Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja aiheesta. Kyselytuntien teemat päätetään jäseniltä kerätyn palautteen avulla. Jäsentaloilla on jäsenten käytössä tietokoneita yksilöllistä atk-työskentelyä ja tiedonhakua varten. Tietokoneita voi käyttää ilman ajanvarausta. Ongelmatilanteissa opastusta antavat jäsentalon ohjaajat ja mm. opiskelijat harjoittelujaksoillaan. Pasilan jäsentalolla tarjotaan tulevana vuonna myös yksilöllistä atk-ohjausta, jota antaa tehtävään valittu

8 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 sivu 8 jäsen tai vapaaehtoinen henkilö. Jäsenistöllä on myös mahdollisuus saunoa ja peseytyä Pasilan jäsentalon saunatiloissa kaksi kertaa viikossa. Saunaosaston laajempaa käyttöä esimerkiksi joidenkin käynnistyvien uusien ryhmien avuksi kehitetään vuoden mittaan. Jäsentoiminnan ryhmänohjaajille ja jäsenpäivystäjille järjestetään kevätkesällä rentouttava virkistyspäivä Ryhmät ja retket Helmin jäsentoiminnan pääpaino on erilaisissa ryhmämuotoisissa kokoontumisissa ja yhdessä tehtävissä retkissä. Kaikki ryhmät kokoontuvat jäsentaloilla, lukuun ottamatta liikuntaryhmiä. Ryhmien työskentely on aktiivista lähes koko vuoden. Vuodenvaihteessa ja heinä-elokuussa ryhmätoiminnoissa on tauko. Toimintaa jatketaan kesällä mahdollisimman pitkälle. Tavoitteena on, että kaikki ryhmät toimisivat juhannukseen asti. Juhannuksesta elokuun alkuun viikkoretkiä järjestetään joustavasti ja spontaanisti jäsenten ideoiden pohjalta. Vaikka kesän aika halutaankin pitää mahdollisimman väljästi suunniteltuna, voidaan jäsentaloilla järjestää monenlaisia aktiviteetteja ja kehittää uusia toiminnan muotoja. Tulevana vuonna jäsentalojen kesätoimintaan satsataan lisää voimavaroja. Vertaistuki ja vertaistoiminta HELMI ry:n vertaistuella tarkoitetaan ensisijaisesti järjestelmällistä ja ryhmämuotoista tukitoimintaa, jossa henkilöt, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai sairaus, tukevat toisiaan. Ryhmissä noudatetaan yhteisesti sovittuja vertaistuen periaatteita. Keskeistä vertaistukiryhmien toiminnalle on ryhmäläisten keskinäinen tasa-arvo, kohtaaminen ja ryhmän tuki sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Toiminnan tavoitteena on tukea yksilön jaksamista ja elämänhallintaa ja auttaa arjessa selviytymisessä. Tukea annetaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, vertaistukitoiminta ei korvaa ammattityötä vaan toimii sen tukena. Vertaistukiryhmien toiminta perustuu vapaaehtoiseen, säännölliseen osallistumiseen. Vertaistukiryhmän ohjaaja on kanssaihminen, jolta edellytetään kohtuullista oman elämän hallintaa ja luotettavuutta. Hän pystyy omien kokemustensa voimalla kulkemaan samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten rinnalla, nojautuen omiin kokemuksiinsa. Vertaistukiohjaajien tueksi yhdistys voi tarjota koulutusta yhteistyökumppanien kurssitarjonnasta tai järjestää sitä itse. Myös ryhmätyönohjausta voidaan tarjota ohjaajille, jos erityistä tarvetta ilmenee. Vertaistukiryhmät kokoontuvat viikon tai kahden viikon välein noin puolitoista tuntia kerrallaan. Ryhmät voivat olla joko avoimia tai suljettuja. Kaikissa tapaamisissa on selkeä runko ja ryhmän kokoontumisissa mietitty rakenne. Keskimäärin vertaistukiryhmät kokoontuvat kahdeksasta kymmeneen kertaa. Tarve strukturoituihin sairaustyypeittäin jaoteltuihin vertaistukiryhmiin on viime vuosina laantunut. Vertaistuki on löytänyt uusia muotoja mm. verkkokeskusteluiden ja sosiaalisten medioiden suunnalta. Erilaisten harrastusryhmien kysyntä vertaistoiminta - on vertaistukiryhmien sijaan lisääntynyt. Näissä ryhmissä yhdistyksen jäsenet saavat toisiltaan vertaistukea ilman diagnoosien ja sairauden aiheuttamaa taakkaa. Moni yhdistyksen jäsen haluaa olla jäsentaloilla vapaalla sairaala- ja psykiatriamaailmasta, siksi sairauksistaan puhuminen ryhmässä voi tuntua vieraalta / hoidolliselta. Helmi-yhteisö tarjoaa olemassaolollaan ehkä tehokkainta vertaistukea ja vertaistoimintaa jo itsessään. Suurin osa jäsentaloilla toimivista ryhmistä on jäsenohjaajavetoisia, ja tällainen ryhmätoiminta on vertaistoimintaa aidoimmillaan. Jäsentaloilla aito yhdenvertaisuus ja lupa olla oma itsensä lisäävät voimavaroja ja elämäniloa. Toimintavuoden 2012 aikana jatketaan edelleen vertaistuen ja vertaistoiminnan tulevaisuuden pohtimista yhdessä jäsenten kanssa. Tulevana toimintavuonna toteutettavassa jäsentutkimuksessa kerätään tietoa vertaistukiryhmien tarpeesta. Vuonna 2012 perinteisiä vertaistukiryhmiä perustetaan kysynnän mukaan. Myös erilaista jäsenohjaaja voimin toimivaa vertaistoimintaa kehitetään jäsenistön toiveiden mukaisesti. Jäseniä rohkaistaan erilaisten ryhmien ohjaajiksi ja ryhmiä markkinoidaan tehokkaammin jäsenistölle. Vertaisohjaajien ja vertaistukiryhmien ohjaajien löytämisessä ja motivoimisessa korostetaan toiminnan suurta arvokkuutta koko yhteisölle. Lisäksi siitä saa hyvän mielen ja voimaa elämän haasteisiin. Jäsenohjaajat saavat toiminnastaan työtoimintakorvauksen. Luovan toiminnan ryhmät Helmin ohjattu, luova ryhmätoiminta toteutetaan pääosin Siilitien jäsentalolla. Toiminta tapahtuu valtaosin jäsentalon aukioloaikojen puitteissa. Ryhmät ovat pääsääntöisesti avoimia ja niitä ohjaavat Helmin jäsenet, ulkopuoliset ammattilaiset sekä opiskelijat. Monipuolista luovaa ryhmätoimintaa tarjotaan jäsenistöstä nousseiden toiveiden mukaisesti. Päivittäin ryhmiä kokoontuu yhdestä neljään ja jatkossa toimintaa laajennetaan sen mukaan, mikä palvelee jäseniä parhaiten. Toiminnan laajentumista rajoittaa toimitilojen niukka koko sekä tulevana toimintavuonna tuleva putkistosaneeraus. Siilitien jäsentalon luovaan ryhmätoimintaan vuoden 2012 aikana kuuluvat edelleen kuvataide-, tekstiilitaide-, luova kirjallisuus-, piirustus- ja maalausryhmät. Lisäksi vuoden aikana järjestetään teemapäiviä sekä askartelu- ja kankaanpainantapäiviä. Ohjattua kuvataiteen tekniikkaopetusta varten etsitään ohjaajaa siten, että tekniikkaryhmät voisivat käynnistyä keväällä ja syksyllä. Luovaan toimintaan kuuluu myös töiden asettaminen nähtäville. Siilitien jäsentalon tuvan seinillä on jatkuva viikoittain vaihtuva taidenäyttely, joka on tarkoitettu pelkästään jäsenten tekemille töille. Toukokuussa Siilitien jäsentalolla järjestetään laajempi taidenäyttely, jota mainostetaan kattavasti. Taidenäyttelyn kävijöille tarjotaan myös tietoa Helmin toiminnasta. Vuoden mittaan kuvataidetta sekä kirjoituksia julkaistaan säännöllisesti yhdistyksen Helmi-lehdessä.

9 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 sivu 9 Musiikista ja soittamisesta kiinnostuneille jäsenille tarjotaan toimintavuoden aikana mahdollisuus kokoontua soittamaan ja laulamaan Pasilan jäsentalon tupaan. Klo 15 jälkeen sovittuina viikonpäivinä on mahdollisuus käyttää yhdistyksen hankkimia akustisia soittimia, kuten kitaroita, puhaltimia ja erilaisia lyömäsoittimia. Salin piano on myös käytettävissä. Yhdistys hankkii akustiset soittimet pääasiassa kitara-, basso- ja lauluvahvistinten ja niihin liittyvien laitteiden myynnistä saatavilla tuotoilla. Kiinnostuneet jäsenet otetaan mukaan toiminnan kehittämiseen. Toiminnan myötä mahdollisesti syntyvälle Helmi-unplugged musiikkiryhmälle etsitään vuoden aikana myös ohjaaja jäsenistöstä. Liikuntaryhmät HELMI kannustaa jäseniään fyysisen kunnon kohentamisen ja ylläpitoon tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan. Liikuntaryhmät ovat hyvin suosittuja, eivätkä kaikki halukkaat mahdu aina mukaan. Moniin ryhmiin saatiin onneksi lisäpaikkoja vuodelle Tulevan toimintavuoden aikana kartoitetaan, voidaanko joitakin ryhmiä edelleen kasvattaa. Tulevan toimintavuoden liikuntaryhmät ovat kolme vesivoimisteluryhmää, jooga, pilates, ohjattu kuntosaliryhmä, keilaus ja monipuolista perusliikuntaa tarjoava liikuntaryhmä. Nämä ryhmät järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja aikuisopiston kanssa. Lisäksi Helmin itse järjestämänä toimii kerran viikossa kokoontuva sählyryhmä. Siilitien jäsentalolla kokoontuu myös vuonna 2012 terveisiin elintapoihin keskittyvä painonhallinnan ryhmä. Ravitsemustiedon lisäksi ryhmän jäsenille järjestetään tutustumisia eri urheilulajeihin ja rohkaistaan jäseniä käymään yhdessä harrastamassa kuntoliikuntaa. Jäsenretket Viikkoretkiä tehdään keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa ajankohtaisiin ja mielenkiintoisiin kohteisiin. Retkiä on tehty mm. eri museoihin ja taidenäyttelyihin. Näiden iltapäiväretkien lisäksi tulevana toimintavuonna järjestetään vähintään kaksi ulkopaikkakunnalle suuntautuvaa kokopäivän bussiretkeä. Retkillä tutustutaan mm. paikallisiin nähtävyyksiin ja kulttuurikohteisiin. Retkikohteita ja retkien ohjelmaa mietitään yhdessä jäsenten kanssa Lomat ja kurssituki Yhdistyksessä toimii loma- ja kurssitoimikunta, jonka tarkoituksena on tukea jäsentoimintaa loma- ja kurssitoiminnan osalta. Toimikunta käsittelee yksilölliset kurssitukihakemukset sekä suunnittelee Helmin ryhmälomat. Lomat ja kurssitukiasiat kuuluvat nimetyn jäsentoiminnanohjaajan vastuulle. Hän on toimikunnan sihteeri ja huolehtii käytännön järjestelyistä ja siitä, että hakijoiden yksityisyyden suoja säilyy toimikunnan työssä. Ryhmälomien ja kurssituen tavoitteena on edistää jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Ryhmälomat Tuettuja, ohjelmallisia ryhmälomia järjestetään Helmin puitteissa toimintavuoden aikana kaksi, toinen keskikesällä ja toinen joulun aikaan. Joululoma on tarkoitettu pääosin yksinäisille Helmin jäsenille. Helmin jäsenistä noin 75 % elää yhden hengen talouksissa. Kesälomaa ei ole kohdennettu erityisesti millekään ryhmälle vaan kaikilla jäsenillä on mahdollisuus hakea ja tulla valituksi mukaan. Lomilla helmiläisten tukena ovat lomapaikkojen omat työntekijät sekä joko Helmin jäsenistöstä valitut vertaisohjaajat tai ulkopuoliset ammattilaiset. Ryhmälomien tavoitteena on edistää jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua. Vuonna 2012 lomat toteutetaan yhteistyössä Lomakotien liiton, Solaris-lomien tai jonkun muun lomajärjestäjän kanssa. Kurssituet Yksilöllistä kurssitukea voidaan myöntää anomuksesta Helmin jäsenelle yleishyödyllisten kurssien tai seminaarien osallistumismaksujen kattamiseen. Toiminnan tavoitteena on jäsenten elämänlaadun ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen. Liikunnallisille tai taidepainotteisille kursseille tukea ei kuitenkaan myönnetä, koska yhdistys järjestää omaa vastaavaa toimintaa. Yhdistys myöntää kurssitukena enintään 75 prosenttia kurssimaksusta, yksittäisen tuen maksimimäärä on 200 euroa. Tukea ei ole mahdollista saada matkakustannuksiin Palveluohjaus Palveluohjaus on yksilölliseen ammatilliseen apuun perustuva työmuoto. Palveluohjaaja auttaa mielenterveyskuntoutujaa yksilöllisesti erilaisten arkeen ja elämään liittyvien tilanteiden kohtaamisessa ja kulkee asiakkaan rinnalla osan matkaa, kunnes hän selviää tilanteista omatoimisesti. Toimintavuoden aikana Helmissä palveluohjausta toteutetaan kahden työntekijän voimin. Palveluohjaustoiminnan on havaittu sopivan hyvin jäsenlähtöisen jäsentalomallin yhteyteen. Malli on syntynyt yhdistyksen käytännön työn tuloksena. Palveluohjaajan vastaanotto jäsentalolla on jäsenten suunnalta koettu tärkeäksi. Palveluohjaaja on puolueeton jäsenten kumppani ja hoitojärjestelmän sekä sosiaalisektorin epäkohdista on luonnollista puhua palveluohjaajan kanssa. Näin saadaan tietoa systeemihäiriöistä ja palveluohjaustyö linkittyy luonnollisesti järjestön edunvalvontatyöhön. Palveluohjauksen asiakkaat integroituvat luonnollista kautta jäsentoimintaan mukaan, kun jäsentalon väki ja toiminta tulee tutuksi palveluohjaajan tapaamisten myötä. Toisaalta myös jäsentoiminnan kautta löytyy palveluohjaukseen uusia asiakkaita. Palveluohjauksen työtapa on hyvin asiakaslähtöistä ja asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti huomioivaa. Helmin palveluohjaustoiminnassa korostuu asiakkaan itsemääräämisoikeus ja kansalaisjärjestönäkökulma. Keskeistä on se, että palveluohjaaja on asiakkaalle hoitotahoista riippumaton ja puolueeton toimija. Asiakassuhde perustuu rinnalla kulkemiseen ja kumppanuuteen, eikä asiakkaan diagnoosi tai sairaudenkuva ole toiminnassa keskeinen tarkastelun kohde. Palveluohjaaja rohkaisee asiakasta löytämään omat

10 voimavaransa ja auttaa häntä asettamaan konkreettisia tavoitteita. Hoito- ja palvelujärjestelmän puutteet ja epäkohdat nostetaan palveluohjaajien toimesta pöydälle ja niihin esitetään yhdistyksen puitteissa parannuksia. Palveluohjaajien työn kautta saadaan paljon tietoa hoito- ja sosiaalisektorin hyvin toimivista käytännöistä mutta myös kompastuskivistä mielenterveyskuntoutujan arjen näkökulmasta. Tämä tieto on edunvalvontajärjestölle erityisen tärkeää. Palveluohjaajan tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään ja samaan tarpeitaan vastaavat tuet sekä palvelut ja toisaalta myös auttaa purkamaan sellaisia palveluita, joista kuntoutuja selviää itse. Liiallisilla kotiin viedyillä palveluilla, kuten ruokapalvelulla, siivous- ja lääkejakelulla voidaan väärään aikaan toteutettuna tehdä jopa haittaa asiakkaalle. Palveluohjaus-malliin kuuluu pitkäkestoinen yhteistyö asiakkaan ja palveluohjaajan välillä. Vuonna 2012 palveluohjausta kehitetään edelleen määrätietoisesti eteenpäin vuonna 2010 tapahtuneen toiminnan väliaikaisen supistumisen jälkeen. Tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen siten, että kaikilla Helmin jäsentaloilla on saatavilla aina palveluohjausta. Toimintavuoden aikana etsitään toiminnan rahoitukselle vakautta ja kaikkien yhdistyksen palveluohjaajien työsuhteissa vältetään määräaikaisuuksia. Palveluohjaajan työsuhde ei saa katketa yllättävästi rahoituksen puutteesta. Palveluohjaustoiminta on tulevana toimintavuonna edelleen asiakkaiden arjessa mukana kulkemisessa, hyvinvoinnissa ja kenttätyössä. Palveluohjaajien työstä noin 80 % tapahtuu kentällä asiakkaiden arjessa. Tavoitteena on laadukkaan palveluohjauksen tason ylläpitäminen. Vuoden 2012 aikana tehdään molempien palveluohjaajien voimin tehostettua tiedottamista kolmannen sektorin palveluohjaustoiminnasta ja sen periaatteista. Kohderyhmänä ovat erityisesti sosiaali- ja terveyssektorin työntekijät sekä hallinnon viranhaltijat. Pääasialliset tavat tiedottaa palveluohjaustoiminnasta ovat infokäynnit eri yksiköissä sekä esitteiden jakelu. Tarkoituksena on lisätä tietämystä kolmannen sektorin järjestämän asiakaslähtöisen palveluohjauksen periaatteista ja sen suhteesta hoitojärjestelmään. Tiedottamisen tavoitteena on korjata virheellisiä käsityksiä palveluohjauksesta ja saada palveluohjaus-työmuodon ja hoitosektorin tuottamien palveluiden rajapinnat selviksi. Palveluohjauksen vaikuttavuuden määrällistä mittaamista kehitetään toimintavuoden 2012 aikana. Asiakastapaamisista, yhteydenotoista sekä varsinaisista palveluohjausasiakkaiden määristä ryhdytään pitämään kirjaa. Myös muita määrällisiä tietoja kerätään talteen tarpeen mukaan. Pitkään suunnitteluvaiheessa ollut toiminnan laadullinen arviointi otetaan tulevan toimintavuoden aikana toteutusasteelle. Palveluohjauksen vaikuttavuuden tutkiminen laadullisin tutkimusmenetelmin on tärkeää, koska suurin osa palveluohjauksen vaikutuksista on kuntoutujan elämän laadullista parantumista. Näitä vaikutuksia ei voida määrällisesti mitata tai arvioida. Laadullista aineistoa mm. asiakkaiden ja omaisten kokemuksista ryhdytään keräämään vuoden 2012 aikana. Palveluohjaajien voimin ei voida haastattelututkimuksia tehdä, koska se on hyvin aikaa vievää ja vaatii erityisosaamista. Tästä syystä laadullisen vaikuttavuustutkimuksen toteuttamiseen etsitään vuoden aikana yhteistyökumppaneita. Vuonna 2011 perustettu Suomen palveluohjausyhdistys ry voisi olla luonnollinen kumppani vaikuttavuustutkimuksen edistämisessä. Palveluohjaustoiminnan vaikuttavuuden tutkiminen kvalitatiivisin menetelmin voisi olla myös hyvä lopputyön aihe alan opiskelijalle. Näin yhteistyökumppanina toimisi yliopisto. Tutkimuksen toteuttaminen Suomessa on kiinnostavaa, koska asiaa ei ole tutkittu meillä aiemmin. Kansainvälisissä tutkimuksissa ja selvityksissä on todettu vastaavanlaisen toiminnan saavuttavan merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä sairaala- ja avohoitokuluissa. Vaikuttavuuden mittaamisen lisäksi toimintavuoden aikana pohditaan myös palveluohjaajan toiminnan suhdetta eri palvelutuottajiin ja etsitään vastauksia minkä tahon toteuttamana palveluohjaus on tehokkainta Työtoiminta Yhdistyksen järjestämä työtoiminta tarjoaa vuonna 2012 noin 50 kuntoutujalle mahdollisuuden tehdä työtä sekä ohjatusti tutussa ja turvallisessa ympäristössä että omatoimisesti avotyötoimintana. Työtoiminta on tärkeä osa yhdistyksen jäsentalomallia. Työtoiminnan tarkoituksena on luoda usko omaan osaamiseen ja kykyihin oppia uutta. Työtoiminta on yksi vaihtoehto Helmin toiminnoista saada arkeen rytmiä ja sisältöä. Toiminta on suunnattu työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella oleville Helmin jäsenille. Myös pitkäaikaisella sairauslomalla olevilla jäsenillä on mahdollisuus hakeutua työtoiminnan piiriin. Työtoiminnasta kiinnostuneet jäsenet haastatellaan ja samalla pohditaan yhdessä sopivaa työtehtävää ja henkilön voimavaroja sekä jaksamista. Työtoimintaan mukaan valituille jäsenille järjestetään työhön perehdytys henkilökohtaisessa ohjauksessa. Ohjaus edistää uusien asioiden ja toimintatapojen oppimista. Ohjaaja ja kuntoutuja laativat yhdessä tavoitteellisen suunnitelman ja seuraavat tavoitteiden toteutumista. Ohjauksen myötä edistetään laadukasta ja kuntoutujan elämänlaatua kohentavaa toimintaa. Henkilökohtaisesta ohjauksesta vastaavat Siilitien jäsentalon työtoiminnanohjaaja ja Pasilan jäsentalon keittiötyönohjaaja. Kesällä 2012 Järvenpäässä ryhdytään myös käynnistämään työtoimintaa uuden jäsentalon puitteissa, jos hankkeelle saadaan rahoitus. Aluksi on tarkoitus alkaa valmistamaan pienimuotoisesti kotiruokalounasta jäsentalolla. Työtoiminnasta maksetaan kuntoutujille työtoimintakorvaus tuloverolain asettamissa puitteissa. HELMI toimii aktiivisesti ja yhdessä muiden mielenterveysjärjestöjen kanssa, että työtoimintakorvauksen tasoa saadaan nostettua. Korvauksen päiväkohtainen enimmäismäärä on pysynyt 12 eurossa jo 6 vuotta. Työtoiminnassa mukana oleville kuntoutujille järjestetään tulevan toimintavuoden aikana retkiä mm. elintarvike- ja ravintola-alan yrityksiin. Työtoiminnan kuntoutujille järjestetään kevätkesällä rentouttava virkistyspäivä.

11 Keittiötoiminta Toiminnan tarkoitus on antaa kuntoutujille valmiuksia ohjatusti ruoanlaitossa, myös kotioloissa toteutettavaksi. Toiminta tarjoaa jäsenille ruokailumahdollisuuden ja omien tilaisuuksien tarjoilun hoidon. Keittiötoimintaa jatketaan molemmilla jäsentaloilla vuonna Pasilan jäsentalolla valmistetaan lounas joka päivä ja Siilitiellä arkisin. Periaatteena on, että jäsenet valmistavat lounaan jäsenille ja ohjaaja toimii ruuan valmistuksessa koordinoijana. Pasilan ruuanvalmistusvuorossa on joka arkipäivä kolme ja Siilitiellä kaksi työtoiminnan kuntoutujaa. Vuoden 2012 tavoitteena on nostaa uudistuneen Pasilan keittiön kävijämäärää, jotta mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen voisi hyötyä terveellisestä ja edullisesta kotiruuasta. Kävijämäärää nostetaan tiedottamalla lounasruokailusta jäsenistöä entistä tehokkaammin. Myös lounasajan pidentämisen mahdollisuudet selvitetään vuoden aikana. Siilitien keittiön toiminta häiriintyy jäsentalon toimintavuoden aikana alkavan putkistosaneerauksen vuoksi. Lounasruokailua jatketaan mahdollisuuksien mukaan väliaikaisissa tiloissa. Tulevalla Järvenpään jäsentalolla keittiötoimintaa käynnistetään kesän aikana. Tavoitteena on, että uudella jäsentalolla valmistettaisiin kotiruokalounasta jo syyskaudella Vuoden 2012 aikana keittiötoimintaan osallistuville kuntoutujille tarjotaan mahdollisuus suorittaa hygieniapassi. Pasilan keittiöllä valmistetaan vähäisessä määrin tarjoiluita yhteistyökumppanien tilaisuuksiin. Catering-toiminnalla voidaan tarjota vaihtelua ja haasteita lounaskeittiöllä pitkään mukana olleille. Uudistuneella Pasilan Helmi-talolla käynnistetään kokeilumielessä pääasiassa jäsenille suunnattua kahvilatoimintaa vuoden 2012 aikana. Kerran viikossa iltaisin avoinna olevassa kahvilassa myydään edullisesti työtoimintana tuotettuja leivonnaisia. Viikkokahvilatapahtumissa on mahdollisuuksien mukaan myös pientä ohjelmaa ja te toja. Jäsenet otetaan vahvasti mukaan toiminnan kehittämiseen Siivous- ja pesulatoiminta Työtoiminnan puitteissa tehdään myös kotisiivouksia yhdistyksen jäsenten kotona. Tätä toimintaa jatketaan myös vuonna Lisäksi työtoimintana tehdään toimistosiivousta ja sekä huolehditaan HELMI ry:n omien tilojen puhtaanapito. Pääosin avotyötoimintana toteutettua pesulatoimintaa jatketaan vuonna 2012 Helsingin kaupungin Haagan palvelutalossa hoitaen asukkaiden vaatehuoltoa. Lisäksi Länsi-Pasilassa toteutetaan kotipalveluasiakkaiden pyykkihuoltoa. Pesulatoimintaan voidaan ottaa vuonna 2012 jonkin verran enemmän kuntoutujia Muu työtoiminta Helmin työtoiminta tarjoaa vuonna 2012 pienessä määrin talon kunnossapitoon ja piha-alueiden siisteyteen liittyviä tehtäviä. Näitä töitä tehdään satunnaisesti tarpeen mukaan. Samantyyppistä työtä ovat myös toimiston avustavat työt. Korjausompelutyötä jatketaan myös tulevana toimintavuonna ja se tarjoaa ompelutaitoisille kuntoutujille työmahdollisuuden yhdistyksen jäsenten vaatteiden huoltamiseen. Muuta työtoimintaa kehitetään kuntoutujien ehdoilla ja erilaisten uusien työtehtävien tarjontaa kartoitetaan toimintavuoden aikana. Palautetta ja uusia ideoita työtoimintaan liittyen kerätään työtoiminnan työpajan avoimissa kokoontumisissa vuoden mittaan Muu varsinainen toiminta Lehti ja tiedotus Helmin tiedotustoiminnan tehtäviin kuuluu Helmi-lehden suunnittelu ja toteutus, yleisestä jäsentiedotuksesta huolehtiminen sekä yhdistyksen ulkoisesta tiedotuksesta vastaaminen. Vuoden 2012 yhdistyksen tiedotustoimintaan satsataan erityisesti voimavaroja. Tavoitteena on saada tietoa yhdistyksestä yhä useamman mielenterveyskuntoutujan ulottuville. Myös hoitosektorin henkilökunnan tietämystä ja käsityksiä Helmin toiminnasta lisätään ottamalla aktiivisesti yhteyttä osastoille ja tarjoamalla mahdollisuutta tulla pitämään lyhyitä infotilaisuuksia paikanpäälle. Tulevan Järvenpään jäsentalon toiminnasta tiedotetaan voimakkaasti alueen asukkaita sekä mielenterveyssektorin sekä järjestöjen henkilökuntaa. Helmi-lehti Helmi-lehti on mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti sekä HELMI ry:n jäsenlehti. Lehden tarkoituksena on edesauttaa jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, toimia yhdistyksen tiedotuksen apuna sekä olla mielenterveysväen äänitorvi. Lehdessä julkaistaan pääosin mielenterveyskuntoutujien itse tuottamaa materiaalia. Toimintavuoden tavoitteena on edelleen lisätä lehden roolia järjestön yhteisöllisyyttä kasvattavana tekijänä. Helmi-lehden lukijat innostetaan mukaan lehden levikin laajentamiseen tarjoamalla halukkaille ilmaisia irtonumeroita ja lehden esitteitä jaettaviksi. Ilmaisia vuositilauksia tarjotaan paikkoihin, joissa mielenterveyskuntoutujat käyvät (psykiatrian poliklinikoiden odotustilat, terveyskeskukset, kirjastot jne.). Jotta jakelun saadaan valtakunnallisesti kattavaksi, järjestetään lehtityöpajan levikki-ilta, jossa käydään läpi lehden tilaaja- ja ilmaistilausrekisteriä. Rekisteriin lisätään jatkuvasti uusia osoitteita yhdistyksen henkilökunnan ja lehtityössä mukana olevien jäsenten toimesta. Näillä toimenpiteillä rekisteri on tarkoitus saada valtakunnallisesti kattavaksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Painosmäärän lisääntyminen katetaan pääosin vuositilausten myynnistä saatavilla tuloilla. Helmi-lehti ilmestyy tulevana toimintavuonna neljä kertaa ja lehden laajuus on vähintään 32 sivua. Lehden artikkelit tuotetaan pääosin yhdistyksen jäsenten voimin kuten aikaisempinakin vuosina. Lehden teemat, sivusuunnitelma, artikkelien ideointi ja toteutus sekä kuvitus syntyvät avoimessa

12 lehtityöpajassa, joka kokoontuu Pasilan jäsentalolla tulevan toimintavuoden aikana joka toinen viikko. Lisäksi työpaja käy aktiivista keskustelua sähköpostiryhmässä. Lehden työpajaan ja sen sähköpostilistalle voi tulla kuka tahansa jäsen, joka on aiheesta kiinnostunut. Lehtityöpajan ohjaajana toimii jäsenistöstä valittu vakituinen ohjaaja. Hän toimii tapaamisissa puheenjohtajana ja koordinoi ryhmän toimintaa. Tapaamisiin ja työpajan osallistuu aktiivisesti myös yhdistyksen toiminnanjohtaja, joka vastaa lehdestä muodollisena päätoimittajana. Helmi-lehden taitto hankitaan tulevana toimintavuonna ostopalveluna ulkopuolelta. Nykyisen mainostilan myyntisopimuksen vaihtoehtoja kartoitetaan. Tavoitteena on saada yhdistykselle mahdollisuus myös itse myydä mainostilaa tarvittaessa. Samalla tarjottaisiin eri yrityksille sekä yhteistyökumppaneille mahdollisuus tukea yhdistyksemme toimintaa. Helmi-lehden sähköistä versiota internetissä kehitetään selvittämällä mahdollisuus selainpohjaisen näköislehden toteuttamiseksi vuoden 2012 aikana. Hanke on edellisinä vuosina jäänyt taloudellisista syistä toteuttamatta. Näköislehti korvaisi toteutuessaan nykyisen Helmi-verkkolehden. Verkkosivut ja sosiaalinen media Yhdistyksen verkkosivusto osoitteessa on Helmin jäseniä ja sen toiminnasta kiinnostuneita palveleva sivusto. Sivuilta saa ajankohtaiset tiedot tulevista retkistä, tapahtumista ja muista yhdistyksen tai jäsenistä kannalta kiinnostavista asioista. Sivuilla on esittelyt eri toimintamuodoista sekä keskustelupalsta, johon rekisteröityneet käyttäjät voivat turvallisesti keskustella mm. sairauteensa, arkeen tai yhteiskunnallisiin teemoihin liittyvistä asioista. Verkkosivuilla julkaistaan vuoden 2012 aikana mielenterveysteemoihin liittyvää blogikirjoittelua jäsenistön voimavarojen mukaan. Toimintaa organisoidaan edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpajan kautta. Verkkotiedotuksen roolia ja monipuolisuutta lisätään tulevan toimintavuoden aikana. Erityisesti hallituksen kannanottoja ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia puheenvuoroja julkaistaan verkossa. Jäsentoiminnan ryhmät, retket ja tapahtumat tiedotetaan yksityiskohtaisesti verkkosivuilla. Ryhmien ja retkien verkkoilmoittautuminen otetaan kokeilukäyttöön viimeistään loppuvuodesta. Vuonna 2011 perustettu Helmin Facebook-sivusto toimii nopeana tiedonvälityksen kanavana Helmin toiminnasta kiinnostuneille. Facebook-sivustoa kehitetään edelleen ja hallinnointitunnukset annetaan koko henkilökunnalle, jotta tiedonvälitys olisi mahdollisimman ajantasaista. Helmin verkkosivut ovat keränneet vuosi vuodelta yhä enemmän lukijoita. Tulevana vuonna kasvun odotetaan olevan samaa luokkaa. Sivujen keskimääräinen kävijämäärä on kasvanut viime vuosina lähes kävijään kuukaudessa ja vuonna 2012 tavoitteena on nostaa lukua edelleen vähintään kuukausikävijään. Yhdistyksen kotisivujen päivittämiseen osallistuu koko henkilökunta, mutta toiminnanjohtaja vastaa viimekädessä sivujen sisällöstä. Sisäinen tiedotus Vuonna 2011 käyttöön otettu jäsenrekisteriohjelma otetaan tulevana vuonna tehokäyttöön. Järjestelmän kautta on mahdollista lähettää jäsenille sähköisiä tiedotteita. Jäseniä kannustetaan täydentämään tietoja jäsenrekisteriin, jotta myös sähköpostiosoitteet saataisiin mahdollisimman kattavasti rekisteriin. Sähköpostijakelun avulla voidaan tiedottaa nopeasti poikkeuksista ja esimerkiksi nopealla aikataululla lahjoituksena saaduista vapaalipuista. Omia tietoja voi täydentää perinteisesti yhteydenotolla tai itse yhdistyksen verkkosivuilla olevan sähköisen lomakkeen avulla. Jäsenrekisteriohjelman tuomia sisäisen tiedottamisen mahdollisuuksia suunnitellaan yhdessä jäsenten kanssa toimintavuoden aikana. Sisäisen tiedotuksen pääasiallisina väylinä säilyvät kuitenkin ilmoitustaulut, jäsenkirjeet, verkkosivut ja jäsentalojen kävijöille suunnatut viikkopalaverit. Työpajoilla on omat sähköpostilistat, joiden kautta tiedotetaan tulevista kokouksista ja tapahtumista. Listoilla voidaan käydä myös pienimuotoista keskustelua. Jäsenistölle postitetaan neljä jäsentiedotetta vuoden aikana. Näissä tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tiedotteiden oheen liitetään sääntömääräisten kokousten kutsut. Jäsenet voivat halutessaan saada jäsentiedotteen paperisen version sijasta sähköisesti pdf-liitteenä. Tiedotusmateriaali Vuoden aikana tuotetaan esite Helmin matalan kynnyksen jäsentalotoiminnasta. Esitteen avulla innostetaan jäseniä sekä kuntoutujia laajemmin tulemaan mukaan yhdistyksen toimintaan. Esitettä jaetaan erityisesti Järvenpään alueella, jotta uudelle jäsentalolle saadaan runsaasti kävijöitä ja aktiviteetteja. Työtoiminnasta laaditaan oma infolehtinen, jota voidaan jakaa kuntoutujille jäsentaloilla sekä psykiatrian poliklinikoille ja asumispalveluyksiköihin. Vuoden mittaan Helmin työtoimintaan voidaan ottaa mukaan jonkin verran uusia kuntoutujia. Toimintavuoden aikana ylläpidetään ja painetaan ajantasaista toimipisteiden ja henkilökunnan yhteystiedoilla varustettua esitettä, jossa on myös Helmin viikko-ohjelma. Tätä esitettä jaetaan eri tapahtumissa ja jäsentaloilla. Lisäksi tämän pikku esitteen voi ladata ja tulostaa Helmin verkkosivuilta Kuunteleva puhelin Tukipiste Tukipiste kuuntelee ja tukee erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä silloin, kun yksin selviäminen tuntuu vaikealta. Puhelinpäivystys toimii omana yksikkönään Pasilan jäsentalolla. Tukipiste päivystää perjantaisin klo sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo vuoden ympäri. Tukipisteen jokaisessa neljän tunnin päivystysvuorossa työskentelee yksi tai kaksi vapaaehtoista. Vuorojen tasainen

13 jakautuminen edellyttää, että jokainen sitoutuu päivystämään yhdestä kahteen kertaa kuukaudessa. Tukipisteessä päivystävät koulutetut vapaaehtoiset. Uusia vapaaehtoisia rekrytoidaan ympäri vuoden tehostetulla kampanjoinnilla ja kaikki kiinnostuneet haastatellaan. Haastattelujen perusteella valitut henkilöt osallistuvat perehdytykseen kokeneempien päivystäjien opastuksessa. Uudet päivystäjät osallistuvat myös kaikkiin koulutuksiin vuoden mittaan. Tukipisteen vapaaehtoisille tarjotaan työnohjausta viisi kertaa vuoden 2012 aikana. Yhteisiä tapaamisia järjestetään lisäksi kaksi. Lisäksi heille järjestetään tutustumiskäyntejä sekä täydennyskoulutus- ja virkistyspäiviä. Uutena toimintamuotona käynnistetään vapaamuotoiset kuukausitapaamiset, joiden tarkoituksena on lisätä Tukipisteen vapaaehtoistyöntekijöiden yhteisöllisyyttä ja tiimihenkeä. Tapaamisiin kutsutaan myös vieraita keskustelemaan ajankohtaisista mielenterveysalaan liittyvistä asioista. Yhdistyksellä on lisäksi omaa sijoitustoimintaa. Nämä sijoitustoiminnan tuotot ovat testamenttilahjoituksena saadun varallisuuden tuottoja. ************* Tämä asiakirja on hyväksytty Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n hallituksen kokouksessa Toimintaa arvioidaan ja kehitetään Tukipistetoimikunnan myötävaikutuksella. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä hyödynnetään myös yhteydenotoista kerättyjä tietoja, joista selviää mm. soittajien sukupuoli ja ikäjakauma sekä yhteydenoton tarve esim. yksinäisyys. Tukipisteen oma verkkosivusto osoitteessa palvelee ensisijaisesti apua tarvitsevia. Sivuilta saa tietoa mm. Tukipisteen periaatteista, puhelinavun luonteesta ja poikkeuksellisista päivystysajoista. Sivuilta löytyy myös tietoa vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Tukipisteen puhelinpäivystäjille sivuilla on oma salattu osa, jossa on ajankohtaista tietoa päivystykseen liittyen. Verkkosivuston tunnettavuutta lisätään vuoden 2012 aikana mm. esitteen ja muun tiedottamisen avulla. Tukipiste kuuluu pääkaupunkiseudun puhelinauttajiin ja noudattaa sen toimintakriteerejä. Yhteistyötä lisätään myös muiden vapaaehtoistyötahojen kanssa toiminnan edelleen kehittämiseksi ja vapaaehtoisten motivoimiseksi. Tukipistetoimintaa esitellään mm. sosiaalialojen oppilaitoksissa, eri tapahtumissa sekä mielenterveysmessuilla. 2. Varainhankinta- ja sijoitustoiminta Varainhankinta ja sijoitustoiminta ovat Helmin sinänsä sääntöjen mukaista toimintaa, mikä pidetään erillään avustuksilla tuetuista toiminnoista. Pidemmällä aikavälillä varainhankinta ja sijoitustoiminta tukevat varsinaista toimintaa ja sillä katetaan muun varsinaisen toiminnan tuottamaa alijäämää. Varainhankinta muodostuu jäsenmaksuista ja lahjoituksista ja avustuksista, jotka saadaan ilman erillistä haku- tai anomusmenettelyä. Omatoimisen varainhankinnan osuutta tuotoista lisätään tulevana vuonna kartoittamalla ja etsimällä uusia rahoituslähteitä. Rahankeräystoimintaa jatketaan myös vuonna 2012 edellisenä vuonna hankitun rahankeräysluvan puitteissa. Rahankeräystä järjestetään myös erilaisilla tempauksilla ja kampanjoilla vuoden mittaan.

14

15 Liite 1 Talousarvio 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Talousarvio Talousarvio Talousarvio HELMI ry AK 6 Itä-Helsinki AK 5 AK5+AK6 yht VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT KOHDEAVUSTUKSET , , ,00 Työtoiminnan tuotot , , ,00 Jäsenten omavastuut 5 900, , ,00 Muut tuotot 6 500,00 0, ,00 TUOTOT , , ,00 KULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot henkilökunta , , ,12 Muut palkkiot , , ,00 Saadut kela- ym. korvaukset 0,00 0,00 0,00 Eläkevakuutuskulut , , ,59 Muut sos. vakuutuskulut , , ,57 Muut henkilöstökulut , , ,29 HENKILÖSTÖKULUT , , ,58 POISTOT 0,00 0,00 0,00 MUUT KULUT Ostetut työvoimapalveut 0,00 0,00 0,00 Työtoimintakorvaukset , , ,00 Työtoiminnan aineet ja tarvikkeet , , ,00 Loma-, retki- ja ryhmäkulut , , ,00 Kulttuuri ja liikunta , , ,00 Avustukset -500,00 0,00-500,00 Tilihallintopalvelut ,00 0, ,00 Lehti- ja tiedotuskulut ,00 0, ,00 Ostetut palvelut , , ,00 Kone- ja laitevuokrat ,00 0, ,00 ATK-kulut ,00 0, ,00 Toimistokulut , , ,00 Toimitilakulut , , ,00 Muut toimintakulut , , ,00 MUUT KULUT , , ,00 KULUT , , ,58 VARSINAINEN TOIMINTA ,70-7, ,58 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ,70-7, ,58 VARAINHANKINTA TUOTOT JÄSENMAKSUT , ,00 MUUT TUOTOT , ,00 TUOTOT , ,00 VARAINHANKINTA , ,00 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ,70-7, ,58 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT OSINKOTUOTOT 500,00 500,00 KORKOTUOTOT 400,00 400,00 TUOTOT/TESTAMENTTI , ,00 TUOTOT , ,00 KULUT KORKOKULUT 0,00 0,00 KULUT/TESTAMENTTI , ,00 KULUT , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA , ,00 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ,70-7, ,58 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ,70-7, ,58 YLEISAVUSTUKSET TOIMINTA-AVUSTUS 0,00 0,00 YLEISAVUSTUKSET , ,00 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 8 164,30-7, ,42 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 8 164,30-7, ,42

16 Liite 3 Budjetoitu rahoitus 2010 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Budjetoitu rahoitus 2012 Kohdeavustus RAY / AK ,00 Kohdeavustus RAY / AK ,00 Avustukset RAY ,00 Yleisavustus Helsingin kaupunki ,00 Kohdeavustus Helsingin kaupunki ,00 Avustukset Helsingin kaupunki ,00 Avustukset yhteensä ,00 Omatoimiset tuotot ,00 Jäsenmaksut ,00 Muut tuotot ,00 Sijoitustoiminta ,00 Omatoimiset tuotot yhteensä ,00 Kaikki yhteensä ,00

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä sosiaaliterapeutti Marjo Tolonen, Järvenpään kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut kokemusasiantuntija Jouko Raunimaa, KoKoA ry Ideoinnista toteutukseen

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

valokuva Hilja Mustonen KIRSIKODIN

valokuva Hilja Mustonen KIRSIKODIN valokuva Hilja Mustonen KIRSIKODIN Strateginen suunnitelma 2013 2018 valokuva Hilja Mustonen SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus 2. Arvot 3. Menestysidea 4. Päämäärät 1. TOIMINTA-AJATUS Aito elämä yksilönä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo Arvot ja työn lähtökohta Tasa-arvo Moninaisuuden arvostaminen Ihmisen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot