LUT:n Green Office -tiimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUT:n Green Office -tiimi"

Transkriptio

1 1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristöohjelma LUT:n Green Office -tiimi

2 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YMPÄRISTÖPERIAATTEET ORGANISAATIO YMPÄRISTÖTAVOITTEET MATERIAALITEHOKKUUS Hankinnat Toimenpiteet hankintoihin liittyen Seuranta Jätteet Toimenpiteet Seuranta Paperinkulutus Toimenpiteet Seuranta ENERGIATEHOKKUUS Lämmön, veden ja sähkönkulutus Lämpöenergia Vedenkulutus Sähkönkulutus Toimenpiteet lämmön-, veden- sekä sähkön kulutuksen pienentämiseksi Lämpöenergia Vesi Sähkö Seuranta TIEDOTUS Toimenpiteet Seuranta MATKAT JA LIIKKUMINEN... 16

3 3 8.1 Toimenpiteet Seuranta SEURANTA JA RAPORTOINTI LIITE LIITE

4 4 1 JOHDANTO Lappeenrannan teknillisen yliopiston strategian yhdeksi painopistealueeksi on täsmentynyt vihreä energia ja teknologia. Tieteellisellä tutkimuksella sekä akateemisella koulutuksella me LUT:ssa tuotamme ratkaisuja ja ratkaisijoita näihin haasteisiin. Toimintamme sisältää aurinkotalouden ja sen erilaiset uusiutuvat energiavarat, täysin puhtaan hiilen polton ja superturvallisen ydinvoiman. Tehokas energian käyttö on ydinosaamistamme. Olemme edelläkävijä älykkäiden energiaverkkojen alalla. Hallitsemme myös energiamarkkinoihin liittyvät kysymykset. Tieteellinen laskenta kehittää tehokkaita algoritmeja numeerisen mallinnuksen tarpeisiin. Tuloksia sovelletaan teollisten prosessien ja ympäristön tilan simulointiin. Virtuaalisuunnittelun ja materiaalitieteen tutkijamme vaikuttavat tuotantoon ja hyvinvointiin sekä ympäristön että talouden näkökulmasta pidentämällä tuotteiden elinkaarta ja vähentämällä raaka- ja polttoaineiden turhaa käyttöä. Vihreä kemiantekniikka taas suuntautuu kestäviin luonnonvaroihin ja energiatehokkaisiin prosesseihin, sivutuotteiden kierrätettävyyteen ja erityisesti kehittyneisiin erotustekniikan menetelmiin. Jotta energiatekniikan sekä ympäristötietouden osaamistamme tuotaisiin kampuksella myös konkreettisesti esille, vuonna 2011 yliopisto päätti alkaa toteuttamaan Green Campus hanketta. Hankkeen on tarkoitus osoittaa, miten tieteen ja teknologian avulla voidaan ratkaista ekologisia ongelmia ja rakentaa kestävää maailmaa. Hyödynnämme yliopiston innovaatioita ja otamme ne käyttöön omalla kampusalueellamme, ja näytämme suuntaa ja esimerkkiä tulevaisuuden kaupunkisuunnittelulle. Tärkeää on myös toiminnassamme olla oikeasti energiatehokkaita ja ympäristötietoisia. Tämä johti päätökseen luoda ympäristöjärjestelmä ja liittyä WWF:n Green Office ympäristöjärjestelmään sen tunnettuuden vuoksi. Green Office leima kertoo yhteistyökumppaneille sekä tulevaisuuden osaajille, opiskelijoille, että LUT oikeasti myös välittää ympäristöasioista. Green Office edellyttää että LUT:lla on ympäristöohjelma joka sisältää konkreettiset toimet sekä tavoitteet haitallisien ympäristötoimien vähentämiseksi. Ympäristöohjelmaa on luotu vuoden 2012 aikana ja siihen on pyydetty kommentteja yliopiston henkilökunnalta, joiden perusteella sitä on muokattu.

5 5 2 YMPÄRISTÖPERIAATTEET Lappeenrannan teknillinen yliopisto sitoutuu noudattamaan toiminnassaan seuraavia ympäristöperiaatteita: Ympäristötoimintaa seurataan ja parannetaan jatkuvasti Opetukselliset ja tutkimukselliset tavoitteet pyritään saavuttamaan energiatehokkaammin, vähemmällä materiaalin sekä energian kulutuksella, opetuksen ja tutkimuksen laatua heikentämättä Panostetaan uusiutuvaan energiaan, aurinko- ja tuulivoimaan, ja tuotetaan osa käyttämästämme energiasta itse Henkilökunnan sekä opiskelijoiden tiedottamista heidän ympäristöön vaikuttavasta toiminnastaan lisätään Energiatekniikka ja ympäristötoiminta huomioidaan vahvasti myös opetuksessa ja tutkimuksessa Motivoidaan henkilökuntaa sekä opiskelijoita toimimaan ekologisesti Haitallisia ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään, kuitenkaan heikentämättä opiskelu- ja työskentelyolosuhteita

6 6 3 ORGANISAATIO Yliopiston ympäristöasioissa pääasiallinen koordinointivastuu on yliopiston tilapalveluilla sekä Green Campus hankkeella ja sen parissa työskentelevillä henkilöillä. Käytännön tehtäviä koordinoivat pääasiassa kiinteistöpäällikkö sekä Green Campus projektipäällikkö. Koordinointi tilapalveluiden, yksiköiden sekä muiden kampusalueen toimijoiden kanssa tapahtuu pääasiassa heidän toimestaan. Green Office ohjelmaa koordinoi LUT:n Green Office tiimi, joka on koostettu kampuksen henkilökunnasta. Tiimissä on jäseninä kiinteistöpäällikkö, strategiajohtaja, hankintasuunnittelija, viestintäjohtaja, SYK Oy:n kampusmanageri sekä Green Campus projektipäällikkö. Tarpeen mukaan ympäristöasioissa käytetään apuna myös tiedekuntien asiantuntijoita. Green Office tiimi suunnittelee ja koordinoi ympäristötoimenpiteiden toteutuksen sekä tiedottaa niistä henkilökuntaa ja opiskelijoita. Tiedottamista yksiköihin tehdään jokaiseen yksikköön nimettyjen tiedotusyhdyshenkilöiden avustuksella, jotka nimetään vuoden 2012 loppuun mennessä. Yliopisto toimii pääosin Suomen Yliopistokiinteistöt OY:ltä ja Tieto&Sähkötalolta vuokratuissa tiloissa. Kiinteistönomistajat rahoittavat sekä rakennuttavat kiinteistöt, ja huolehtivat tarpeen mukaan vanhojen rakennusten peruskorjauksesta. Yliopisto maksaa omasta toiminnastaan aiheutuvat kulut. Lisäksi samalla kampuksella yliopiston kanssa toimii myös ravintolapalveluita tarjoava Sodexo, kiinteistö- ja siivouspalveluita tarjoava L&T sekä opiskelijaterveydenhoitopalveluita tarjoava YTHS ja lääkärikeskus Mehiläinen. Osa tiloista on vuokrattu Saimian ammattikorkeakoululle ja lisäksi tiloissa toimii useita pienempiä toimijoita. 4 YMPÄRISTÖTAVOITTEET LUT:n pääasialliset ympäristötavoitteet: 1. Sähköenergian kulutusta vähennetään vuoden 2011 tasosta 10% vuoden 2013 loppuun mennessä 2. Tulostus- ja kopiointimääriä vähennetään vuoden 2011 tasosta 10% vuoden 2013 loppuun mennessä

7 7 3. Lämpöenergian kulutusta vähennetään 7 % 2011 tasosta vuoden 2013 loppuun mennessä 5 MATERIAALITEHOKKUUS 5.1 Hankinnat Hankintatoimessa yliopisto huomioi opetus- ja kulttuuriministeriön hankintastrategian. Strategian mukaan vain yliopiston toiminnan kannalta strategiseksi katsottavat ja muut erityisen suuret yksittäiset hankinnat kilpailutetaan itse. Muilta osin käytetään hyväksi Valtion yhteishankintayksikön, Hanselin, valmiiksi kilpailuttamia sopimuksia. Hankintatoimen välillisiä kustannuksia pienennetään toimittajien määrän vähentämisellä, pitkäaikaisilla sopimuksilla, saapuvien ostolaskujen määrän vähentämisellä ja sähköisen laskutuksen hyödyntämisellä mahdollisuuksien mukaan. Valtion yhteishankintayksikkö huomioi ympäristöasiat kilpailutusprosessissaan. Yliopistolla on käytössään hankintaohjeistus, jonka mukaan yksiköt toimivat. Puitejärjestelyjen ulkopuolelta ostettavissa hankinnoissa pyritään aina ottamaan huomioon työja elinkeinoministeriön ohjeistus energiatehokkuudesta julkisissa hankinnoissa. Kuitenkaan läheskään aina ei voida käytännössä ostaa energiatehokkainta ratkaisua tutkimuksen luonteen vuoksi. Toimistotarvikkeiden toimittajan (Staples Finland Oy) kanssa tehtiin yhteistyössä Green Campus tuotevalikoima, joka sisältää ympäristöystävällisiä tuotteita. Toimistotarvikkeita hankkivia työntekijöitä opastettiin käyttämään ensisijaisesti sitä vaihtoehtoa. Myös täyttöpalvelu otettiin pilotointiin ja kokemuksien perusteella tullaan ottamaan laajemminkin käyttöön kohteissa jossa se on mahdollista. Täyttöpalvelulla saadaan vähennettyä kuljetuksia sekä pakkausjätteen määrää.

8 Toimenpiteet hankintoihin liittyen Tehdään selkeä, käytännönläheinen ohjeistus kuinka ympäristönäkökannat voidaan ottaa paremmin huomioon hankinnoissa. Toteutus: Green Office tiimi ja talousyksikkö Jatketaan toimistotarvikkeiden täyttöpalvelun pilotointia yliopistopalveluissa, otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön myös muissa yksiköissä. Toteutus: Toimistotarvikkeita hankkivat ihmiset Seuranta Toimistotarvikkeiden raportit hankituista toimistotarvikkeista, sekä ympäristöystävällisten tuotteiden osuus hankituista tavaroista. 5.2 Jätteet Jätehuolto on pääasiallisesti SYK OY:n vastuulla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto huolehtii toiminnastaan aiheutuvista ongelmajätteistä sekä SE-romusta. Käytännön asioita hoitavat kiinteistöpäällikkö ja huoltomestari. Laitoksilla ei ole omia jätehuoltovastaavia. Ongelmajätteet kerätään ykkösrakennusvaiheessa sijaitsevaan ongelmajätevarastoon josta ne toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Kemikaalijätettä tulee pääasiassa LUT kemialta, ja ne kerätään kemian osastolla sijaitsevaan varastoon ennen jälkikäsittelyä. Myös muut organisaatiossa tulevat kemikaalijätteet kootaan sinne. Suuremmat erät pakataan suoraan yksiköissä ja toimitetaan suoraan hävityspalveluun. Muuten yksikkökohtaista ohjeistusta ei ole, vaan yleiset jäteohjeet kattavat koko yliopiston toiminnan. Jätehuollon toimivuudesta vastaavat kiinteistöhuolto, siivoajat, yliopiston tilapalvelut ja LUT kemia kemikaalijätteen osalta yhteistyössä. Jätekeräyspaikkoja ja varastoja valvotaan säännöllisesti. Samalla tarkastetaan keräysvälineiden kunto ja paikkojen siisteys. Jätteiden kierrätyksen on arvioitu havaintojen perusteella onnistuvan melko hyvin.

9 9 ilapalveluiden laatimat jäteohjeet ovat myös sähköisessä muodossa yliopiston internetsekä intranet-sivuilla. Henkilökuntaa ei erikseen perehdytetä jätteiden lajitteluun, eikä isoimmilla keräyspaikoilla henkilökunta varsinaisesti asioi. LUT:n tietohallinnolle on myönnetty ympäristösertifikaatti tunnustuksena IT-laitteiden kierrätyksestä ISO sertifioidun ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Yliopistolla syntyvät jätemäärät on esitelty liitteessä Toimenpiteet Tiedotus ja tietoisuuden lisääminen jätteen lajittelusta sekä energiatehokkuudesta. Toteutus: Tilapalvelut, Green Office tiimi Kertakäyttöastioiden käytön kartoitus vuoden 2012 aikana. Poistaminen kokonaan käytöstä vuoden 2013 aikana. Toteutus: Tilapalvelut, Green Office tiimi Jätteiden osalta LUT on johtavia tutkimuslaitoksia, joka miettii uudelleen raakaaineena käytettävien jätteiden prosessointimahdollisuuksia uusiksi tuotteiksi. Lisätään tietoisuutta tästä asiasta vuosien aikana. Tavoite on kaatopaikalle loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrän vähentäminen. Toteutus: Green Campus työntekijät Joillain keräyspaikoilla ei ole varsinaista ohjeistusta lajittelusta, ja ohjeistus on tarkoitus lisätä vuoden 2012 aikana. Toteutus: Green Office tiimi Keräyspaikkoja ei ole merkitty ylös, tämä korjataan ja lisätään henkilökunnan opastusta kierrätyksestä. Toteutus: Green Office tiimi

10 Seuranta Jätemäärien seuranta toimitetuista raporteista. 5.3 Paperinkulutus Yliopistolla on pääasiassa käytössä yhteiskäyttötulostimia. Henkilökohtaisista tulostimista on pyritty eroon ja suurin osa on kerätty pois vuoden 2012 aikana. Vuonna 2011 tulostimilla ja kopiokoneilla tulostettiin kopiota tai tulostetta. Yliopiston tietohallinto huolehtii tulostinlaitteiden käyttökuntoisuudesta säännöllisillä tarkastus- ja ylläpitokierroksilla. Vakiokierrosten lisäksi tehdään lisäkäyntejä tulostinlaitteilla, joiden käyttöaste on erityisen korkea (kirjasto ja osa mikroluokista). Kierroksilla tarkastetaan paperimäärät ja haetaan tarvittaessa lisäykset kunkin yksikön tarvikevarastoista. Samalla lisätään tulostimien ja monitoimilaitteiden paperikaukalot täyteen. Kierrosten yhteydessä pyritään myös siihen, että tulostusympäristö pidetään siistinä. Uusille Ricoh -monitoimilaitteille kirjaudutaan käyttäen kulunvalvonta-avainta (lutikka). Kulunvalvonta-avaimella voi käyttää yliopiston kaikkia Ricoh -monitoimilaitteita, jolloin käyttökustannukset kohdistuvat käyttäjän omalle vastuualueellesi riippumatta siitä, mitä laitetta käytät. Tämä helpottaa tulostusmäärien seurantaa. Käyttäessä näitä tulostimia, tuloste siirtyy palvelimelle odottamaan tietoa siitä, miltä monitoimilaitteelta haluat tiedostosi tulostaa. Tulosteet eivät jää enää laitteelle ilman valvontaa, ja poistuvat palvelimelta ellei käyttäjä tulosta töitään kahden tunnin kuluessa, joten turhia ja virhetulostuksia saadaan vähennettyä. Läsnä olevilla opiskelijoilla on 9e/lukukausi tulostuskiintiöt. Yhden mustavalkotulosteen hinta on 0,04e/sivu ja väritulosteen 0,16 e/sivu. Eli opiskelija voi tulostaa 225 kpl mustavalkotulosteita mikäli ei tulosta yhtään väritulosteita. Pelkästään väritulosteita opiskelija voi tulostaa 52 kpl. Kiintiötä on mahdollista ostaa lisää, mutta osa opiskelijoista ei käytä kiintiötään kokonaan. Tulostimiin asetettiin vuoden 2012 alussa oletukseksi 2-puoleinen mustavalkotulostus jonka ansiosta tulostusmäärän odotetaan tippuvan.

11 Toimenpiteet Pyritään minimoimaan henkilökohtaisten tulostimien määrä. Toteutus: Tietohallinto Suositaan harjoitustöiden ja vastaavien sähköistä palautusta. Toteutus: Yksiköt Suositaan opetuksessa sähköisiä materiaaleja. Toteutus: Yksiköt Seuranta Vuotuiset tulostusmääräraportit käyttäjäryhmittäin. 6 ENERGIATEHOKKUUS 6.1 Lämmön, veden ja sähkönkulutus Seuraavaksi on pikainen katsaus yliopiston lämmön-, veden- sekä sähkön kulutukseen. Tarkemmin kulutustiedot liitteessä Lämpöenergia Lämpöenergian kulutus kampuksella oli vuonna ,8 MWh. Ominaiskulutuksena se tekee 132,8 kwh/brm2. Vuonna 2012 heinäkuuhun mennessä kulutettu lämpöenergia on 5807,5 MWh, joka vastaa hyvin lähelle edellisvuoden tasoa Vedenkulutus

12 12 Veden kulutus kampuksella vuonna 2011 oli m3. Ominaiskulutuksena se tekee 453,4 dm3/brm2. Vuonna 2012 veden kulutus on ollut m3 heinäkuun loppuun mennessä. Ennusteeksi vuodelle 2012 tulee siis m3 (385 dm3/brm2), joka on merkittävä pudotus edellisvuodesta Sähkönkulutus Kokonaissähkönkulutus kampuksella vuonna 2011 oli MWh. Sähkönkulutus on ollut viimevuosina kasvussa, johtuen pääasiallisesti kiinteistöihin tehtävistä peruskorjauksista ja näiden vuoksi käytetyistä tilapäisistä tiloista. Vuonna 2010 sähkönkulutus oli MWh. Huoneistopinta-alaa yliopistolla on käytössään m2. Yliopistolla on useita laboratorioita, joissa tehdään tutkimus- ja opetustoimintaa. 6.2 Toimenpiteet lämmön-, veden- sekä sähkön kulutuksen pienentämiseksi Lämpöenergia Peruskorjauksien yhteydessä parannetaan mm. rakennuksien lämmön talteenottoa. II-remontin yhteydessä tehtyjen töiden ansiosta voidaan odottaa 5-7% säästöä lämpöenergiassa. Toteutus: SYK Oy ja Tilapalvelut Kehitetään mittarointia jolloin saadaan lämpöenergian kulutus rakennusvaihekohtaisesti. Toteutus: SYK Oy ja Tilapalvelut Ohjeistetaan henkilökuntaa sekä opiskelijoita mm. tuulettamaan oikein sekä käyttämään toimistojen laitteita energiatehokkaasti. Toteutus: Green Office tiimi

13 Vesi Kehitetään mittarointia jolloin saadaan veden kulutus rakennusvaihekohtaisesti. Toteutus: SYK Oy ja Tilapalvelut Kehitetään laboratoriolaitteiden jäähdytysjärjestelmiä. Muutamissa laboratorioissa muuttamalla avoin vesikierto suljetuksi voidaan säästää jopa 30% koko kiinteistön vedenkulutuksesta. Toteutus: SYK Oy ja Tilapalvelut Sähkö Rakennusautomaation tarkastaminen. SYK Oy:n tilaamassa energiakatselmuksessa huomattuja asioita: valoisuusantureiden, liiketunnistimien ja ajastimien lisääminen on aiheellista. Osassa rakennusta palaa valot turhaan myös ilta-aikaan. Toteutus: SYK Oy ja Tilapalvelut Virransäästöasetukset kaikkiin tietokoneisiin joiden ei tarvitse olla tutkimuksellisista syistä aina päällä. Toteutus: Tietohallinto Sähkönkulutuksen mittaroinnin parantaminen. Parannetaan mittarointia jolloin saadaan rakennusvaihekohtaisesti kulutukset ja voidaan puuttua paremmin ongelmakohtiin. Mittaroinnin suunnittelu tehdään vuoden 2012 aikana ja toimenpiteet vuoden 2013 kesällä. Toteutus: SYK Oy Jaetaan sähkönkulutustiedot tiedoksi yksiköille. Toteutus: Green Campus - työntekijät

14 14 Peruskorjauksien yhteydessä huomioidaan erityisesti energiatehokkuus. IIrakennusvaihe on vasta remontoitu ja I-rakennusvaihe on menossa peruskorjaukseen muutaman vuoden sisällä. Remontin yhteydessä valaistus ja ilmanvaihto uudistetaan helpommin ohjattaviksi. Toteutus: Green Campus, SYK Oy ja Tilapalvelut Osallistutaan eri tapahtumiin, esimerkiksi energiansäästöviikoille samalla säästäen energiaa ja lisäämällä käyttäjien tietoisuutta omasta toiminnastaan. Toteutus: Viestintä, henkilökunta ja opiskelijat Green Office tiimi tiedottaa jatkuvasti henkilökuntaa ja opiskelijoita, jakaa mm. energiansäästövinkkejä. Toteutus: Green Office tiimi ja viestintä Tuotetaan osa käyttämästämme energiasta itse uusiutuvilla energialähteillä. Kampukselle on asennettu jo 20 kw tuulimylly ja vuoden 2012 loppuun mennessä asennetaan myös 20 kw aurinkopaneeleita. Yliopiston kokonaissähkönkulutuksesta näillä ei pysty tuottamaan merkittävää osaa (arviolta noin 1%), mutta tietoisuuden lisääminen uusiutuvista energialähteistä on tärkeässä osassa. Vuoden 2012 loppuun mennessä rakennetaan infojärjestelmä josta kaikki kampuksella liikkuvat näkevät näillä tuotetun energian. Toteutus: Green Campus Tutkitaan mahdollisuuksia vaihtaa osa valaistuksesta LED-valaistukseen. Peruskorjauksien yhteydessä suositaan LED-valaistusta. Toteutus: SYK Oy ja Tilapalvelut Selvitetään vuoden 2012 loppuun mennessä mahdollisuus ostaa 100% uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Tällä hetkellä uusiutuvilla tuotetaan 30%. Toteutus: Tilapalvelut

15 Seuranta Sähkön-, veden- ja lämpöenergian kulutusta seurataan kuukausittain ja vuosittain Ryhti raportointijärjestelmällä koko kiinteistön tasolla. Tulevaisuudessa vuoden 2013 ja mittaroinnin parantamisen jälkeen tehdään rakennusvaihekohtaisesti. 7 TIEDOTUS Työntekijöiden ja opiskelijoiden ohjaus ympäristöä säästäviin toimenpiteisiin tapahtuu pääasiallisesti intra- ja uutiskirjetiedottamisella. Energiatekniikan koulutuksen vuoksi tietoisuus asioista on melko hyvä, mutta ympäristökoulutusta sekä ohjeita käytännön toimista on saatavilla melko vähän. Intranetissä on jätteenkäsittelyohjeet, ohjeet liittyen hankintojen ympäristönäkökohtiin sekä tietohallinnon ohjeet työasemien sähkönsäästöstä. Ympäristökoulutusta työntekijöille ei anneta, joten vastuu tiedon saamisesta on ollut työntekijöiden omalla vastuulla. Koulutuksen ja tiedottamisen lisääminen onkin oleellista jotta asetettuihin säästötavoitteisiin päästään. Yliopiston on osallistunut ja järjestänyt erinäisiä energiansäästötapahtumia joihin työntekijöitä on haastettu mukaan. Lähitulevaisuudessakin on useampia energiansäästöön liittyviä tapahtumia joista on tiedotettu yliopiston väkeä ahkerasti. 7.1 Toimenpiteet Tehdään vuoden 2012 aikana tiivis ohjeistus opiskelijoille ja henkilökunnalle toimenpiteistä joilla autetaan tavoitteisiin pääsyä. Toteutus: Green Office tiimi Luodaan kunnollinen viestintäsuunnitelma ympäristöasioihin liittyen. Toteutus: Viestintä, Green Office tiimi

16 16 Uusi henkilökunta perehdytetään yliopiston ympäristöasioista rekrytoinnin yhteydessä. Toteutus: Perehdyttäjät Kerran vuodessa järjestetään avoimet Green Campus luennot, jotka sisältävät ympäristökoulutusta ja pidetään myös aloittaville opiskelijoille tervetuloaviikoilla Green Campus-luento Toteutus: Green Campus työntekijät Järjestetään vuoden 2013 aikana kilpailu kampuksella tehtävistä ympäristönsäästötoimenpiteistä. Toteutus: Green Office -tiimi 7.2 Seuranta Tapahtumien osallistujamäärät, Webropol-ympäristökysely henkilökunnalle vuosittain. 8 MATKAT JA LIIKKUMINEN Yliopiston edustalla on bussipysäkki josta lähtee ja saapuu päivisin linja-auto 15 minuutin välein. Henkilökuntaa on yritetty kannustaa tiedotusta käyttämällä käyttämään julkista liikennettä enemmän. Autopaikkoja kampusalueella on noin Tämä sisältää myös yhteisellä kampuksella toimivan Saimia -ammattikorkeakoulun paikat. Osa paikoista on maksullisia lämmitystolppapaikkoja. Pyöräpaikkoja yliopiston ympäristössä on useita. Lähes jokaisen yliopiston sisäänkäynnin yhteydessä on useampia pyöräpaikkoja. Pääsisäänkäynnin yhteydessä olevat paikat ovat opiskeluaikaan lähes täynnä, mutta pienen matkan päässä on yleensä vapaita paikkoja. Yliopistolle on vuoden 2011 syksyllä hankittu 20 sähköavusteista polkupyörää. Näitä pyöriä arvotaan henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön aina viikoksi kerrallaan. Ta-

17 17 voitteena sähköavusteisilla polkupyörillä on vähentää yksityisautoilua ja lisätä tietoisuutta sähköavusteisen pyöräilyn eduista, sillä sähköavusteisella pyörällä pidemmän työmatkan suorittaminen on huomattavasti helpompaa kuin tavallisella pyörällä. Tällöin kynnys lähteä auton sijasta polkupyörällä töihin pienenee. Henkilökuntaa on kannustettu myös miettimään työmatkojen tarpeellisuutta ja käyttämään esimerkiksi videoneuvotteluja, tämä edellyttää myös sitä että videoneuvottelulaitteistoa kehitetään. Työmatkoilla noudatetaan yliopiston matkustussääntöä, jonka mukaan tulee matkustaa käytettävissä olevaa edullisinta kulkuneuvoa ja kulkutapaa käyttäen. Näin ollen suositaan julkisia liikennevälineitä yliopiston autojen lisäksi. Yliopiston autoja käytetään vain silloin kun julkisilla meneminen ei ole mahdollista. 8.1 Toimenpiteet Arvotaan vuosittain 5 kappaletta sähköpolkupyöriä niitä käyttäneiden kesken. Tämä innostaa vielä lisää osallistumaan käyttäjäarvontoihin ja lisäämään tietoisuutta. Samalla saadaan uusittua yliopiston kalustoa. Toteutus: Green Campus työntekijät Kartoitetaan yliopiston pyöräpaikat. Tehdään suunnitelma pyöräpaikkojen lisäämisestä kartoituksen pohjalta. Parhaillaan käynnissä läntisen sisäänkäynnin remontti johon tulee pyöräpaikkoja sekä sähköavusteisien pyörien latauspisteitä. Toteutus: Tilapalvelut Uusien rakennusten ja vanhojen rakennusten peruskorjauksissa otetaan huomioon pyöräily ja pyörien pysäköinti. Toteutus: Tilapalvelut Lisätään tiedottamista julkisen liikenteen aikatauluista sekä mahdollisuuksista. Toteutus: Green Office tiimi

18 18 Tiedotetaan ja opastetaan opiskelijoita sekä henkilökuntaa käyttämään Kyyti.net kimppakyytipalvelua. Asennetaan kyyti.net pysäkki yliopiston edustalle. Toteutus: Green Campus työntekijät Syksyn 2012 aikana yliopisto liittyy Kyyti.net kimppakyytiverkostoon. Kimppakyytiverkosto on verkossa toimiva palvelu joka auttaa organisoimaan ja järjestämään kimppakyytejä. Tarkoituksena on saada opiskelijat sekä henkilökunta lisäämään kimppakyytejä ja vähentämään yksin autoilua. Toteutus: Green Campus -työntekijät 8.2 Seuranta SAP:n työmatkaseuranta. 9 SEURANTA JA RAPORTOINTI LUT:n Green Office tiimi raportoi vuosittain WWF:lle kampuksen ympäristötavoitteiden sekä esitettyjen toimenpiteiden toteutumisesta. Tehdään myös ympäristöraportti, johon kootaan tiedot vuoden tärkeimmistä ympäristötoimista, toimien vaikutuksista sekä seurattavista indikaattoreista. Raportti julkaistaan yliopiston Internet-sivuilla ja siitä tiedotetaan yliopiston henkilökunnalle sekä opiskelijoille. Raporttiin kerätään tehtävät ympäristötoimet, niiden kustannukset sekä vaikutukset toteutuksen yhteydessä. Toteutus: Green Campus - työntekijät Pyritään tekemään opinnäytetöitä liittyen ympäristöohjelman toimenpiteisiin. Toteutus: Yksiköt

19 19 LIITE 1 LUT:n jätemäärät vuosilta 2010 ja Vuodelta 2010 ei saatavilla kuivajätteen ja biojätteen määrää josta syystä kokonaismäärä jää alhaisemmaksi. Tuhottava paperi Tuhottava muovi Sähkö- ja elektroniikkaromu Puujäte Energiajäte Pahvi Paperi Kuivajäte Biojäte Kokonaismäärä kg = 116,8 tonnia kg = 244,8 tonnia

20 20 LIITE 2 Sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus LUT:n sähkönkulutus vuosilta Vuosi kwh Sähkönkulutus: kwh kwh kwh kwh kwh

21 21 LUT:n lämpöenergian kulutus vuodelta 2011: (Vihreällä vuosi 2010) kk MWh tammi 1511,6 helmi 1245 maalis 1102,8 huhti 713,8 touko 420,6 kesä 80,1 heinä 44,1 elo 67,5 syys 486,8 loka 880,8 marras 1209,4 joulu 1381,9 Yhteensä: 9144,4

22 22 LUT:n vedenkulutus vuodelta 2011: (Vihreällä vuosi 2010) kk m3 tammi 2283,3 helmi 2280,9 maalis 2757,6 huhti 2292,3 touko 2328,9 kesä 2077 heinä 2311,3 elo 2847,3 syys 3047,7 loka 3447,5 marras 3130,1 joulu 2429,1 Yhteensä: 31233

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ Painopistealueet Kestävän kilpailukyvyn luominen Kansainvälinen Vihreä energia ja teknologia Venäjä-yhteyksien rakentaja Yhdessä Painopisteemme ovat monitieteisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green Office

Lisätiedot

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Antti Lappo / WWF Finland Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Juan Carlos Munez / WWF-Canon WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Heikki Väisänen Energiaosasto 25.4.2013 TEM:n suunnitelman laatimisesta Taustalla valtioneuvoston periaatepäätöksen kirjaus ja sen taustalla

Lisätiedot

Pitkäjärven koulun lämmön kulutus

Pitkäjärven koulun lämmön kulutus n lämmön kulutus 700 680 660 640 MWh 620 600 580 560 540 2002 2003 vuosi energia Lämpöenergian kulutus lla v. 2003 100 90 80 70 60 MWh 50 40 30 20 10 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys

Lisätiedot

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu Janne Käpylehto Aurinkosähkö 1. Merkittävä tuotantomuoto 2. Kannattavaa, hinta on kunnossa 3. Hauskaa! Aurinkosähkö - näpertelyä? Uusi sähköntuotantokapasiteetti

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Työpaja: Mitkä ovat korkeakoulujen ja SYK:n toiminnan kannalta kiinnostavia kestävän kehityksen asioita?

Työpaja: Mitkä ovat korkeakoulujen ja SYK:n toiminnan kannalta kiinnostavia kestävän kehityksen asioita? Työpaja: Mitkä ovat korkeakoulujen ja SYK:n toiminnan kannalta kiinnostavia kestävän kehityksen asioita? 1 Mietimme asiat ja täytimme niillä tärkeyden ja toteutettavuuden nelikentän Tärkeää tai asialla

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimusinfrastruktuurin nykytila ja tulevaisuus Helsinki 2.10.2013 Energia yksi ihmiskunnan suurista haasteista

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Aki Havia 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari 2017 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet Petteri Huuska Sähkönkulutuksen vähentäminen -tavoitteet Tavoite 1. Kotitalouksien sähkönkulutus pienenee 10 prosenttia asukasta kohti verrattuna

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Tervetuloa Vastuulliset toimijat - kestävät kampukset - tilaisuuteen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Toimitusjohtaja Mauno Sievänen

Tervetuloa Vastuulliset toimijat - kestävät kampukset - tilaisuuteen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Toimitusjohtaja Mauno Sievänen Tervetuloa Vastuulliset toimijat - kestävät kampukset - tilaisuuteen 23.5.2017 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Toimitusjohtaja Mauno Sievänen SYK:n strategia 2016 2019 30.5.2017 SYK Oy toiminnan esittely

Lisätiedot

Green Building Council Finland

Green Building Council Finland Green Building Council Finland 12.6.2013 Green Building Council Finland Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö, joka toimii käyttäjilleen tehokkaasti ja kestävästi sekä on kiinteistö- ja rakennusalan

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

www.greencampus.fi VIHREITÄ EDISTYSASKELIA

www.greencampus.fi VIHREITÄ EDISTYSASKELIA www.greencampus.fi VIHREITÄ EDISTYSASKELIA GREEN CAMPUS ainutlaatuinen tutkimus- ja opetusympäristö Koulutamme kestävän tulevaisuuden asiantuntijoita Green Campuksella luomme tieteen ja teknologian avulla

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Esipuhe... 3 2 Nykyinen energiankäyttö... 4 2.1 Energiankulutus... 4 2.1.1 Kiinteistöjen energiankulutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 kahden ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia

Lisätiedot

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016 Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä Hanna Keinänen tammikuu 2016 Kunnallistekniikka päästöjen huomioiminen maanrakennuskoneiden ja talvikunnossapitokaluston kilpailutuksessa elohopealamppujen

Lisätiedot

LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015

LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015 07.12.2015 LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015 15024,673 48682,819 17820,113 SAHATAVARA 0,000 FLUTING 0,000 KONEET, LAITTEET 94,450 383,402 0,000 0,000 82005,457 NESTEMÄISET POLTTOAINEET 28082,931

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa Hinku- hankkeessa mukana vuodesta 2008 Tavoitteena vaikuttaa osaltaan kaupungin CO2 päästöjen alentamistavoitteeseen Esimerkkejä 2011 tehdyistä ratkaisuista: Kotipalveluauton hankinnassa yhtenä kriteerinä

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen?

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen? Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin ja ympäristövaikutuksia pienentäen? Motivan hankintapalvelu auttaa julkista sektoria energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvissä esim. energian, jätehuollon,

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Työkalu WWF:n Green Office -vuosiraportointia varten (pohjatietoja indikaattoreista)

Työkalu WWF:n Green Office -vuosiraportointia varten (pohjatietoja indikaattoreista) Olennaisena osana Green Office -ympäristöjärjestelmää on vuosittain keväisin suoritettava vuosiraportointi. Raportointia varten jokaisen organisaation on valittava vähintään kolme kulutustaan kuvaava muuttujaa,

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Markku Elg, Green Building Advisor Kestävän kehityksen mukainen Suunniteltu, rakennettu, kunnostettu Toimii tai käyttää ekologisesti resursseja tehokkaasti

Lisätiedot

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Bionova Consulting, Tytti Bruce 3. kesäkuuta 2014 1. Kohteiden Bionova Consulting arviointimenetelmä

Lisätiedot

Energiatehokkuus elinkaarimalleissa. Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo Pekka Mairinoja

Energiatehokkuus elinkaarimalleissa. Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo Pekka Mairinoja Energiatehokkuus elinkaarimalleissa Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo 4.10.2017 Pekka Mairinoja Sisältö: Elinkaarihankkeen määritelmä Elinkaarihankkeen vaiheet Energiatehokkuus elinkaarimallissa:

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012 DIA-työttömyys jatkanut nousua kolmannella vuosineljänneksellä Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana työttömien tekniikan

Lisätiedot

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki)

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) ma 10/9 ti 11/9 ke 12/9 to 13/9 pe 14/9 ma 17/9 ti 18/9 Viikko 37 / 2012 Viikko

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF-Canon Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012 Ylitarkastaja Outi Kumpuvaara Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Lisätiedot

Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö

Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö Timo Nissinen www.pihla.fi Vanhat ikkunat ovat kiinteistön ulkovaipan heikoin lenkki

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050

Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050 Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050 Kestävä hyvinvointi Ei päästöjä Ei jätettä Ei ylikulutusta Energiantuotanto ja -kulutus Lappeenranta on ilmastoneutraali sähkön- ja lämmöntuotannossa Kansalaiset

Lisätiedot

Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa. Poliittiset linjaukset syöttötariffista

Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa. Poliittiset linjaukset syöttötariffista Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa Pohjois-Suomen energiafoorumi Yli-insinööri Petteri Kuuva Poliittiset linjaukset syöttötariffista Vanhasen II hallituksen

Lisätiedot

Lappeenrannan tiekartta resurssiviisauteen: tavoitetilat 2050 Kestävä hyvinvointi Ei päästöjä Ei jätettä Ei ylikulutusta Resurssiviisas Lappeenranta 2050 Energian tuotanto ja -kulutus Lappeenranta on ilmastoneutraali

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen hankkeen jatkaminen. Työsuunnitelma 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen hankkeen jatkaminen. Työsuunnitelma 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen hankkeen jatkaminen Työsuunnitelma 2016 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Marraskuu 2015 2 Sisällysluettelo Sivu 1. TEEMAT 3 1.1. Ekotukiverkoston

Lisätiedot

Ympäristötehokas Skanskatalo. Pellervo Matilainen Skanska

Ympäristötehokas Skanskatalo. Pellervo Matilainen Skanska Ympäristötehokas Skanskatalo Pellervo Matilainen Skanska Moderni pääkonttori toimi lähtölaukauksena neljän ympäristö- ja kustannustehokkaan toimistotalon keskittymälle Kiint. Oy Kathy (1) Kiint. Oy Neptun

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Mitä ekotukitoiminta on? Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

Aurinkosähköä Etelä-Karjalaan - yhteishankinta

Aurinkosähköä Etelä-Karjalaan - yhteishankinta Aurinkosähköä Etelä-Karjalaan - yhteishankinta Mynämäki 8.8.2013 Vesa-Matti Puro 1 2 Aurinkosähköä Etelä- Karjalaan -yhteistilaus Perusteet Prof Jero Aholan Aurinkosähköä Suomeen -esityksestä Sitralta

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

Sopeutuminen osana Vantaan kaupungin strategiaa. Pääkaupunkiseudun sopeutuminen ilmastonmuutokseen -seminaari 4.5.

Sopeutuminen osana Vantaan kaupungin strategiaa. Pääkaupunkiseudun sopeutuminen ilmastonmuutokseen -seminaari 4.5. Sopeutuminen osana Vantaan kaupungin strategiaa Pääkaupunkiseudun sopeutuminen ilmastonmuutokseen -seminaari 4.5.2017 Leena Maidell Kaupungin ympäristöohjelma 2013-2016 Valtuustokauden strateginen ohjelma

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Miten vielä pitäisi edistää Avointa hallintoa? Johanna Nurmi

Miten vielä pitäisi edistää Avointa hallintoa? Johanna Nurmi Miten vielä pitäisi edistää Avointa hallintoa? Johanna Nurmi Toisen Avoimen hallinnon toimintaohjelman (heinäkuu 2015-heinäkuu 2017) Suunnittelu käynnistyi työpajalla 28.8.2014 1. Ideoi uuden toimintaohjelman

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

ENERGIAMURROS. Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen. Olli Pyrhönen LUT ENERGIA

ENERGIAMURROS. Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen. Olli Pyrhönen LUT ENERGIA ENERGIAMURROS Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen Olli Pyrhönen LUT ENERGIA ESITTELY Sähkötekniikan diplomi-insinööri, LUT 1990 - Vaihto-opiskelijana Aachenin teknillisessä korkeakoulussa 1988-1989 - Diplomityö

Lisätiedot