LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS"

Transkriptio

1 LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS Leppävaaran koulu Oppilaanohjaaja Jaana Kupsanen

2 Sisällysluettelo OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE... 3 TUNTIJAKO Leppävaaran koulussa... 4 VALINNAISUUS LEPPÄVAARAN KOULUSSA JA 9. LUOKALLA OPISKELTAVAT PITKÄT VALINNAISAINEET... 6 Media ja tietotekniikka (2 viikkotuntia)... 6 Kuvataide (2 viikkotuntia)... 7 Kotitalous (2 viikkotuntia)... 8 Musiikki (2 viikkotuntia)... 9 Tekninen työ (2 viikkotuntia) Tekstiilityö (2 viikkotuntia) Ranska B2 (2 viikkotuntia) Saksa B2 (2 viikkotuntia) VALINNAISET LYHYTKURSSIT 8.-LUOKALLE Kuvataide: Piirustus ja maalaus Kotitalous: Leivon ja kokkaan Liikunta: Palloilukurssi Liikunta: Uusien lajien kurssi Musiikki: Bändisoitto Tekninen työ: Lyijylasikurssi Tekstiilityö: Somisteita kotiin ja lahjaksi VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLE Kuvataide: Lyhyt kuvataide Kotitalous: Leivon ja kokkaan Liikunta: Mailapelikurssi Liikunta: Pelikurssi Musiikki: Bändisoitto Tekninen työ: Elämää ja elektroniikkaa Tekstiilityö: Kätevästi käsillä ~ 2 ~

3 OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE Oppilaat opiskelevat 8. ja 9. luokilla yhteisinä opetettavien oppiaineiden lisäksi kuusi tuntia viikossa valinnaisia oppiaineita. Tuntimäärä koostuu lukuvuosittain kahdesta pitkästä valinnaisaineesta, joita opiskellaan kahden vuoden ajan sekä kahdesta lyhytkurssista. Lyhytkurssit valitaan erikseen 8. ja 9. luokkaa varten. Sekä pitkinä että lyhyinä valinnaisaineina tarjoamme opetushallituksen ohjeiden mukaisesti taito- ja taideaineita: kotitalous, kuvataide, käsityö ja musiikki, joiden opiskelu on yhteistä vain 7. luokalla. Näiden lisäksi pitkänä valinnaisaineena tarjoamme mediaa ja tieto-tekniikkaa sekä B2 -kieltä (saksa, ranska). Lyhytkursseja tarjoamme myös liikunnasta, joka on koulumme painotusaine. Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numerolla, lyhytkurssit suoritusmerkinnällä. Painotettu liikunta ja ala-asteella aloitettu A2 -saksan kieli ovat jo aiemmin valittuja pitkiä valinnaisaineita. - Jos oppilas opiskelee liikuntaluokalla, hän voi valita yhden uuden pitkän valinnaisaineen. Lyhytkursseja liikuntaluokkalainen valitsee lukuvuosittain kaksi. - A2 -kieltä opiskelevan liikuntapainotteisen luokan oppilaan valittavana on vuosittain vain yksi lyhytkurssi. - Jos oppilas opiskelee A2 -saksaa, hän voi valita yhden uuden pitkän valinnaisaineen sekä vuosittain yhden lyhytkurssin. Mikään valinnaisista aineista ei ole edellytyksenä peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin. Tosin voi olla hyötyä, jos on jo peruskoulussa hankkinut jatko-opinnoissa tarvittavia valmiuksia tai kielitaidon alkeita. Lisäksi on syytä tietää, että ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä kolmen parhaan taide- ja taitoaineen arvosana painottuu valintapisteitä laskettaessa ja valinnaisen kielen arvosana lasketaan mukaan lukuaineiden keskiarvoon. Valinnaisaineryhmien lopullinen toteutuminen riippuu osallistujien määrästä. Koska osalla oppilaista ainevalinnat ovat sidottuja aiempiin valintoihin (liikunta ja A2 -kieli) saattaa olla, että joitain ryhmiä ei voida muodostaa vähäisten valintojen vuoksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että oppilas miettii ja merkitsee myös varavalinnan, jos ensisijaiset valinnat eivät toteudu. Valinnat ovat sitovia ja niitä ei voi vaihtaa ilman erityistä syytä, joten valinta on syytä tehdä huolellisesti. Valinnaisaineiden opiskelu antaa oppilaalle mahdollisuuden opiskella itseä kiinnostavia oppiaineita ja tuo koulutyöhön toiminnallisuutta sekä vaihtelua. Valinnan perusteena tuleekin ensisijaisesti olla oppilaan kiinnostus ja taipumukset. Oppilaat ovat tutustuneet valinnaisaineiden sisältöihin koulun järjestämässä Valinnaisainemessut-tapahtumassa. Valintojen tekemistä käsitellään opotunneilla ja tarvittaessa henkilökohtaisessa ohjauksessa. ~ 3 ~

4 TUNTIJAKO Leppävaaran koulussa VUOSILUOKAT Yht. Pakolliset aineet Äidinkieli ja kirjallisuus Englanti, A-kieli Ruotsi, B-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto 0,5 1,5 1 3 Uskonto/ Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi 3 3 Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus 0,5 0, Valinnaiset aineet a) Bändi/Media/Palloilu 1 b) Painotettu liikunta Vapaaehtoiset aineet Saksa, A-kieli Oppilaan äidinkieli / ylläpitokieli OPPILAAN TUNTIMÄÄRÄT 7. LK 8. LK 9. LK YHT. Yleisopetuksen oppilas Liikuntapainotuksen oppilas Saksa A-kielenä oppilas ~ 4 ~

5 VALINNAISUUS LEPPÄVAARAN KOULUSSA Yleisopetus 7. lk. 8. lk. 9. lk. bändi/media/palloilu 1 Pitkä valinnaisaine 1 & Lyhytkurssi 1 & Liikuntapainotus 7. lk. 8. lk. 9. lk. Valinnainen liikunta Pitkä valinnaisaine 2 2 Lyhytkurssi 1 & Saksa A-kieli 7. lk. 8. lk. 9. lk. Saksa, aloitettu alakoulussa Pitkä valinnaisaine 2 2 Lyhytkurssi Liikuntapainotus ja saksa A-kieli 7. lk. 8. lk. 9. lk. Saksa, aloitettu alakoulussa Valinnainen liikunta Lyhytkurssi PITKÄT VALINNAISET LYHYTKURSSIT luokka 8. lk 9. lk Media ja tietotekniikka Kuvataide Kotitalous Musiikki Tekninen työ Tekstiilityö B2-kieli ranska B2-kieli saksa Piirustus ja maalaus Leivon ja kokkaan Palloilukurssi Uusien lajien kurssi Bändisoitto Lyijylasikurssi Somisteita kotiin ja lahjaksi Lyhyt kuvataide 2 Leivon ja kokkaan Mailapelikurssi Pelikurssi Bändisoitto Elämää ja elektroniikkaa Kätevästi käsillä ~ 5 ~

6 8. JA 9. LUOKALLA OPISKELTAVAT PITKÄT VALINNAISAINEET Media ja tietotekniikka (2 viikkotuntia) Media ja tietotekniikka on pitkä valinnaisaine, jonka tavoitteena on mediaosaamisen ja tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittäminen. Kaikilla työelämän aloilla ja myös vapaa-aikana tarvitaan monipuolista medialukutaitoa ja viestintäosaamista. Oppilas voi valita itselleen luontevimman mediailmaisun. Sisällöt: o perehdytään sähköisen oppimisympäristön käyttöön mm. tiedotus- ja keskusteluympäristönä o harjoitellaan monipuolisesti erilaisten ohjelmien käyttöä julkaisujen toimittamisessa o tutustutaan viestinnän ja vaikuttamisen keinoihin o toimitetaan koulun lehteä paperi- ja verkkoversiona sekä tuotetaan videouutisia o tutustutaan video- ja digitaalikameran käyttöön ja editointiin koulun viestinnässä o tehdään vierailuja sanoma- ja aikakauslehtiin, TV-studioihin jne. o kutsutaan mahdollisuuksien mukaan alan ammattilaisia vierailemaan oppitunneilla o tutustutaan tietotekniikan eri osa-alueisiin (esim. tietokoneen toimintalogiikka, kuvankäsittely ja 3D-mallinnus, ohjelmointi, kotisivut jne.) ~ 6 ~

7 Kuvataide (2 viikkotuntia) Valinnaisaineessa keskitytään oppilaan oman ilmaisun kehittämiseen ja erilaisten ilmaisutapojen tekniikan harjoittamiseen: o piirtämistä (lyijykynä, hiili, tussi) o maalausta (öljy-, akryyli-, vesi- ja peitevärit) o kuvanveistoa, muotoilua, lavastusta o valokuvausta ja kuvankäsittelyä o videokuvausta o kankaanpainantaa o grafiikkaa ~ 7 ~

8 Kotitalous (2 viikkotuntia) Valinnaisaineen tavoitteena on vahvistaa ja syventää perusopetuksessa saavutettuja tietoja ja taitoja. Kotitaloustunneilla oppilasta kannustetaan omatoimisuuteen sekä tiedonhankinnassa että käytännön työssä. Oppilaat osallistuvat valinnaisaineen lopullisen sisällön suunnitteluun yhdessä opettajan kanssa. Sisällöt: o valmistetaan ruokaa kotimaisista raaka-aineista o harjoitellaan käyttämään turvallisesti keittiön pienkoneita o suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia kodin juhlia o tutustutaan ravitsemussuosituksiin ja niiden mukaisiin ruoanvalmistusmenetelmiin o opetellaan tunnistamaan yleisimmät erityisruokavaliot ja soveltamaan tietoja ruoanvalmistukseen ja leivontaan o tutustutaan suomalaiseen ruokakulttuuriin ja valmistetaan suomalaisia perinneruokia o tutustutaan kansainväliseen ruokakulttuuriin ja opetellaan valmistamaan eri maille tyypillisiä ruokia o huomioidaan kalenterivuoden juhlia ~ 8 ~

9 Musiikki (2 viikkotuntia) Tällä kurssilla on tarkoitus tutustua mahdollisimman monipuolisesti meitä ympäröivään musiikkitarjontaan. Kurssilla lauletaan ja soitetaan paljon, ja voit vaikuttaa siihen, kumpaan haluat keskittyä enemmän oppitunneilla. Pitkän musiikin opiskelijat vastaavat koulun juhlien säestyksistä, toimivat niissä esilaulajina ja valmistavat musiikkiesityksiä mahdollisuuksien mukaan. Ryhmä voi toteuttaa myös pienimuotoisen musikaalin yhdeksännen luokan keväällä. ~ 9 ~

10 Tekninen työ (2 viikkotuntia) Teknisen työn osa-alueita ovat puutyö, metallityö, koneoppi ja sähköoppi. Teknisen työn voi valita riippumatta siitä, onko aikaisemmin käsityön pääasiallisena sisältönä ollut tekninen työ vai tekstiilityö. Puutyössä o opit käyttämään puuntyöstökoneita o opit tuntemaan puulajien ominaisuuksia ja pintakäsittelyä o opit tietämään puumateriaalien monet käyttömahdollisuudet Metallityössä o opit käyttämään työstökoneita o opit liittämään ja muokkaamaan metalleja ja tuntemaan niiden ominaisuuksia o opit käyttämään metallityökaluja o perehdyt myös työpiirustuksiin Sähköopissa o opit tuntemaan kodin koneiden toimintaa o voit perehtyä elektroniikkaan ja sen komponentteihin Koneopissa o opit ymmärtämään moottoreiden, koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita sekä niiden käyttötapoja ja huoltoa ~ 10 ~

11 Tekstiilityö (2 viikkotuntia) Tekstiilityössä syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Lisäksi tutustutaan käsityön erikoistekniikoihin ja materiaaleihin. Vuoden aikana keskitytään muutamiin isompiin projekteihin ja pienet lisätyöt oman kiinnostuksen mukaan ovat mahdollisia. Sisällöt: Tekstiilityön aihepiirien suunnittelussa voi lähtökohtana olla jokin käsityötekniikka, tuote tai materiaali. Valmistamisessa hyödynnetään valmiita malleja ja ohjeita, mutta harjoitellaan niiden tekemistä myös itse. Oppilaat pääsevät itse ideoimaan sisältöjä. o suunnitellaan ja toteutetaan käyttökelpoisia sekä persoonallisia tuotteita, esimerkiksi vaatteita o kokeillaan erilaisia työvälineitä o harjoitellaan kaavoitusta muokkaamalla valmiskaavoja o opitaan materiaalitietoutta o hyödynnetään kierrätysmateriaalia o tutustutaan erilaisiin lankatekniikoihin o kuvioidaan kangasta eri tekniikoilla o kokeillaan kangaspuilla kutomista ~ 11 ~

12 Ranska B2 (2 viikkotuntia) Ranska on todellinen maailmankieli ja kansainvälisten yhteyksien kieli (yli.300 milj. ihmistä puhuu tai ymmärtää sitä Euroopassa, Kanadassa, Afrikassa, Aasiassa...). Se on yksi EU:n, YK:n, UNESCO :n, Punaisen Ristin, postin ja Olympiakomitean virallisista kielistä. Ranskan kieli on lähempänä englantia ja ruotsia kuin luulisi. Ranskan valtio antaa runsaasti stipendejä ulkomaalaisille opiskelijoille. Ranska on saanut eniten kirjallisuuden Nobel-palkintoja (12). Jalkapallo, alppilajit, autourheilu ja pyöräily ovat Ranskassa huippuluokkaa. Ranska on tunnettu myös insinööritaidostaan. Ranska on valtti työmarkkinoilla. Sitä tarvitaan työelämässä erityisesti seuraavilla aloilla: kaupallinen ala, metsäteollisuus, lääketeollisuus, kemianteollisuus, fysiikka (CERN), avaruustutkimus, kuvataiteet, elokuva, valokuvaus, sarjakuvat, diplomatia, kehitysyhteistyö, matkailuala, gastronomia, muoti ja kosmetiikka. Ranska on tiedettä, taidetta, yhteistyötä, ruokaa Tule tutuksi Ranskan ja ranskalaisen kielialueen elämänmuodon ja tapakulttuurin kanssa. Ranskantaitajia puuttuu monilta työaloilta. Vastaa uusiin haasteisiin: ole hän, joka puhuu ja ymmärtää ranskaa ~ 12 ~

13 Saksa B2 (2 viikkotuntia) Saksa on tärkeä kieli Euroopassa. Saksaa puhuu n. 100 milj. ihmistä äidinkielenään Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä... Saksaa osataan myös monissa muissa maissa. Monissa ammateissa saksan taidosta on hyötyä, mm. matkailualalla ja muissa palveluammateissa, tekniikassa, lääketieteessä, kulttuurialoilla. Tavoitteita: o keskeistä puhuttu kieli: opitaan selviytymään saksan kielellä arkielämän puhetilanteissa o opitaan ymmärtämään arkielämään liittyvää puhetta sekä helpohkoa kirjoitettua tekstiä Aihepiirit: o mm. tervehtiminen, toivotukset, asuinympäristö, päiväohjelmasta kertominen o harrastukset, opiskelu, työ matkailu sekä tutustuminen laajemmin saksankielisten nuorten elämään ~ 13 ~

14 VALINNAISET LYHYTKURSSIT 8.-LUOKALLE Lyhytkurssin laajuus on n. 38 oppituntia. Se sijoittuu joko syys- tai kevätlukukaudelle. Kuvataide: Piirustus ja maalaus Kurssilla opiskellaan samoja asioita kuin pitkässä kuvataiteen valinnaisaineessa mutta eri näkökulmista ja aihepiireistä. Kotitalous: Leivon ja kokkaan Viihdytkö keittiössä? Leivotko mielelläsi? Leivon ja kokkaan -kurssilla pääset kartuttamaan ruoanvalmistuksen ja leipomisen taitojasi. Valmistamme ruokaa ja leivomme vuorotellen käyttäen apuna keittiön pienkoneita, erityisesti monitoimikonetta ja mikroaaltouunia. Kurssin sisältöä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Liikunta: Palloilukurssi Pelataan tuttuja joukkuepelejä ja tutustutaan uusiin pallopeleihin sekä niiden sääntöihin ja perustekniikoihin. Keskeiset sisällöt: jalkapallo, koripallo, lentopallo, käsipallo, salibandy, pesäpallo. Liikunta: Uusien lajien kurssi Kerrataan aikaisemmin opittuja liikuntataitoja. Tutustutaan uusiin liikuntalajeihin oppilaiden valintojen mukaan, esim. golf, lippupallo, itsepuolustus ja kriketti. ~ 14 ~

15 Musiikki: Bändisoitto Laulattaako? Soitattaako? Tällä kurssilla tutustutaan bändityöskentelyn alkeisiin soittamalla itse jotain soitinta ja laulamalla yksin tai yhdessä. Tavoitteena on kehittää omaa soitto- ja laulutaitoa ja mahdollisuuksien mukaan valmistaa pieniä esityskuntoisia kappaleita. Tekninen työ: Lyijylasikurssi Tutustutaan lyijylasitöiden tekemiseen: lasinleikkaukseen, liitoksen juottamiseen, kehyksen tekemiseen. Tehdään ikkunakoristeeksi soveltuva pienehkö lyijylasityö oman tai valmiin suunnitelman pohjalta. Tekstiilityö: Somisteita kotiin ja lahjaksi Kurssilla valmistetaan useita pieniä koristeita vuotuisiin juhliin liittyen. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa sisältöihin. Valmistus-tekniikat ja toteutettavat tuotteet vaihtelevat eri kursseilla. Materiaaleina käytetään kankaiden lisäksi erilaisia askartelutarvikkeita. ~ 15 ~

16 VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLE Lyhytkurssin laajuus on n. 38 oppituntia. Se sijoittuu joko syys- tai kevätlukukaudelle. Kuvataide: Lyhyt kuvataide 2 Kuvataiteen valinnaisaineiden tavoitteena on syventää aikaisemmin opittuja asioita sekä kehittää oppilaan omaa ilmaisua ja tekniikkaa. Harjoitellaan mm. o piirtämistä (lyijykynä, hiili, tussi) o maalaamista (vesivärit, öljyvärit) o kuvanveistoa ja muotoilua o valokuvausta o grafiikkaa Kotitalous: Leivon ja kokkaan Viihdytkö keittiössä? Kokkaatko mielelläsi? Tämä on oikea kurssi juuri sinulle, jolle jälkien siivoaminenkaan ei tuota tuskia! Kurssilla vahvistetaan ja syvennetään ruuan valmistuksen ja leipomisen perustaitoja. Ruoka-aineympyrän pohjalta valmistetaan uusia kansallisia ja kansainvälisiä ruokasovelluksia. Käytännössä tutustutaan monitoimikoneen käyttöön ruuanvalmistuksen apuna. Kurssi painottuu käytännön ruuanvalmistukseen ja leipomiseen. Sisältöä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Liikunta: Mailapelikurssi Tutustutaan erilaisiin mailapeleihin ja niiden perustekniikkaan sekä sääntöihin. Keskeiset sisällöt: sulkapallo, pöytätennis, tennis, pesäpallo, jääpelit ja salibandy. ~ 16 ~

17 Liikunta: Pelikurssi Pelataan joukkuepelejä oppilaiden valintojen mukaan, opetellaan pelin sääntöjä ja tuomaritoimintaa. Keskeiset sisällöt: joukkue- ja pallopelit, pelien säännöt ja tuomaritoiminta. Musiikki: Bändisoitto Bändisoitossa on tavoitteena kehittää yksilöllistä soittotaitoa ja yhteismusisointiin liittyviä taitoja, sekä valmistaa mahdollisuuksien mukaan pieniä esityskuntoisia kappaleita. Sisällöt: Sointumerkeistä, nuoteista ja komppilapusta soittaminen, ääniharjoitukset ja erityyliset laulutehtävät, kitaran soitto ja bändisoittimet sekä muut soittimet valinnan mukaan. Tekninen työ: Elämää ja elektroniikkaa Kurssilla tutustutaan elektroniikan peruskomponenttien toimintaan ja tehdään syövyttämällä piirilevyjä. Kootaan elektroninen laite jonkin rakennussarjan pohjalta. Lisäksi tutustutaan sähkömoottorin ja generaattorin toimintaperiaatteisiin rakentamalla tasavirtasähkömoottori. Tekstiilityö: Kätevästi käsillä Kurssilla valmistetaan vuotuisiin juhliin (joulu, pääsiäinen) liittyen pieniä koristeita ja somisteita kotiin tai lahjaksi ystävälle. Materiaaleina käytetään kankaita, nauhoja, paperinarua ja erilaisia askartelutarvikkeita. Valinnaisaineopas on toteutettu yhteistyössä media ja tietotekniikka -kurssin kanssa. Tekstimuotoilut: Veikko Nieminen, Rasmus Lampi, Leevi Kukkonen ja Sakari Innanen Kuvat: Mervi Maijala ja Ana Gheorghiu Taitto: Maria Öhman ~ 17 ~

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 7. LUOKKIEN OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE Oppilaat opiskelevat vuosiluokilla 8-9 yhteisinä opetettavien oppiaineiden lisäksi kuusi tuntia viikossa valinnaisia oppiaineita,

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu 1 90100 Oulu puh. 044 703 9413 (rehtori) helena.pirila@ouka.fi

Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu 1 90100 Oulu puh. 044 703 9413 (rehtori) helena.pirila@ouka.fi Myllytullin koulun valintaopas 2014 2016 Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu 1 90100 Oulu puh. 044 703 9413 (rehtori) helena.pirila@ouka.fi Seitsemännen luokan oppilaillemme ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Hei 7- luokkalainen! Myös varavalinta on tärkeä!

Hei 7- luokkalainen! Myös varavalinta on tärkeä! Hei 7- luokkalainen! Sinulla on edessäsi 8. luokan valinnaisainetarjonta, jossa kerrotaan mitä voit opiskella 8.luokalla ja osittain myös 9. luokalla valintasi mukaan. Tärkeä taito on oppia tekemään valintoja,

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel.

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel. Pakilan yläaste Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu Lähikoulu Tuttu ja turvallinen Lyhyet koulumatkat; enemmän aikaa

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015 MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT lv. 2014-2015 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi

Lisätiedot

Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu Oulu puh (rehtori)

Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu Oulu puh (rehtori) Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu 1 90100 Oulu puh. 044 703 9413 (rehtori) helena.pirila@ouka.fi Seitsemännen luokan oppilaillemme ja heidän huoltajilleen Käsissänne on koulumme tämän vuoden valinnaisaineopas,

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2013 2 REHTORIN TERVEHDYS Kaikkea ei aina määrätä peruskoulussa Suomalainen peruskoulu on saanut viime vuosina varsin hyviä tuloksia kansainvälisissä

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 1 Sisällys Ohjeita... 2 Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 Espanja, B 2 -kieli... 4 Saksa, B 2 -kieli... 4 Venäjä, B 2 -kieli... 5 Valinnainen kotitalous

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2018 2019 4.-6.luokat Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

RIIHENMÄEN KOULU VALINTAOPAS

RIIHENMÄEN KOULU VALINTAOPAS RIIHENMÄEN KOULU VALINTAOPAS 2016 2017 Riihenmäen koulu tarjoaa ensi vuodeksi laajan valinnaisainetarjottimen. Oppilas voi valita kahdesta ryhmästä, pitkistä valinnaisista aineista sekä lyhytkursseista.

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9. Sahantie 2 90800 OULU

PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9. Sahantie 2 90800 OULU PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9 Sahantie 2 90800 OULU VALINNAISAINEOPAS 2014-2016 2 VALINNAT 8. 9. LUOKILLE VALINNAISAINEIDEN VALINTA 1. Jokainen oppilas valitsee kuusi tuntia valinnaisaineita. Huom! A2-kielen

Lisätiedot

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet Valinnaisaineet 2017-2018 Millaista on aloittaa uusi kieli 8. luokalla? Painotetaan perustaitoja: opit puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään kieltä itselle tutuissa arkisissa aiheissa Käytetään paljon

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015

Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015 Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015 1 9. luokalle valittavat lyhyet valinnaiskurssit YHDEN JAKSON KURSSIT (19H) Kurssin kesto 2 h viikossa 1 jakson ajan AJANKOHTAISTA MAAILMALTA (YH) APUA! äidinkielen

Lisätiedot

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9.

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9. NASTOLAN YLÄKOULUN VALINNAISAINEET 8. lk 9. lk 2017 2019 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kahdeksannella luokalla opiskeluohjelmaan tulevat uusina asioina valinnaisaineet, jotka oppilas valitsee omien kiinnostustensa,

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot