Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset"

Transkriptio

1 Sivu 1 (14) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5, ,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus (m) 29,20 Kannen pituus (m) Suunnittelukuorma Nykyinen (32 t) Yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Versiotarkenteet Osa 1:2010, Osa 3:2008 Sijaintikoodit 000 Koko silta 100 Tuet 400 Päällysrakenne 600 Varusteet ja laitteet 900 Muut siltapaikan rakennusosat Suunnittelutoimisto Ramboll Finland Oy Vierimaantie Ylivieska SUUNNITTELIJA Laati: Lauri Harle Tarkasti: Jari Visuri TILAAJA Tarkastus Hyväksyntä

2 Sivu 2 (14) 1000 SILLAN KORJAAMINEN 1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET 1123 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat 1123:1 Betonirakenteiden purkaminen Laatuvaatimus Piikkaussyvyys paikattaessa. Piikkaus niin syvälle, että paikan paksuudeksi tulee vähintään 15 mm, ellei muuta mainita. Nro 10 Vaat. 20 Ala Ylä Yks mm Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO Laatuvaatimus Piikkaussyvyys raudoituksen taakse. Teräksen halkaisijan verran tai vähintään 20 mm. Nro 20 Vaat. d Ala 20 Ylä Yks mm Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO Laatuvaatimus Piikkaussyvyys raudoituksen taakse terästä jatkettaessa. Kaksi kertaa teräksen halkaisijan verran tai vähintään 50 mm. Nro 30 Vaat. 2d Ala 50 Ylä Yks mm Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO2.262 Laatuvaatimus Piikatun pinnan laatu. Piikatun pinnan tulee vastata pestyn työsauman vaatimuksia ellei muuta mainita. Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO Laatuvaatimus Mekaanisesti piikatun pinnan puhtaus*. Piikattu pinta suihkupuhdistetaan. Nro 60 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO Laatuvaatimus Rakenteeseen piikattaessa jätettävän raudoituksen kunto*. Nro 80 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO KAIVANTOJEN TÄYTÖT 1835 Rakenteiden ympärystäytöt (ajoradan alapuoliset täytöt) Laatuvaatimus Täyttö siltaan liittyvän ajoradan alapuolella. Täyttö on tehtävä jakavan kerroksen vaatimukset täyttävästä sorasta tai murskeesta kerroksittain tiivistäen kuten perustuksen alle tehtävä routimaton täyttö. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Täyttö betonipintoja tai niiden kosteuseristeitä vastaan. Täyttö ei saa vahingoittaa betonipintoja eikä niiden mahdollisia kosteuseristyksiä. Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL LUISKAVERHOUKSET JA EROOSIOSUOJAUKSET

3 Sivu 3 (14) Laatuvaatimus Järjestetyn porakiviverhouksen viettopinnan aaltoilu. Aaltoilu korkeintaan 100 mm kahden metrin matkalla. Nro 10 Vaat. Ala Ylä 100 Yks mm/2m Ty 2 Tt M Pa 1 Viite SILKO2.911 Laatuvaatimus Molskotti- tai sepeliverhouksen paksuus. Jatkuu porakivien yläpäästä. Nro 60 Vaat. Ala 300 Ylä Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite SILKO RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT 4200 SILLAT Sillat, yleinen osa Laatuvaatimus Laadunvarmistus. Yleiset kysymykset & urakan laatusuunnitelma & työvaiheen laatusuunnitelma & tekninen työsuunnitelma & laaduntarkastus & poikkeamasta ilmoittaminen & poikkeavuuden korjaaminen ja puutteellisuuden poistaminen & vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja sillan laaturaportti: vaatimukset vrt. viite. Nro 70 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Urakan laatusuunnitelman laatiminen. Ennen rakennustöiden aloittamista laaditaan urakan laatusuunnitelma joka kattaa kaikki sopimusasiakirjojen mukaiset työt. Nro 80 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Urakan laatusuunnitelman sisältö. Urakan laatusuunnitelman sisältö & vaatimukset: vrt. viite. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Urakan laatusuunnitelma toimitetaan tilaajalle urakan aloituskokouksessa. Nro 110 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Ilmoitusvelvollisuus poikkeamasta. Jokaisesta poikkeamasta ilmoitetaan tilaajan edustajalle heti kun se havaitaan. Ilmoitus voidaan tehdä ensin suullisesti ja vahvistaa kirjallisesti mahdollisimman pian. Nro 230Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Poikkeamaraportin laatiminen. Kaikista rakenteeseen jäävistä ja kaikista korjaustoimenpiteitä edellyttävistä laatupoikkeamista sekä kaikista toiminnallisista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportti. Nro 240Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Poikkeamaraportin sisältö. Poikkeamaraportissa kuvataan tapahtunut poikkeama, siihen johtaneet syyt, ehdotus poikkeaman korjaamiseksi ja toimenpiteet sen toistumisen estämiseksi. Nro 250Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

4 Sivu 4 (14) Laatuvaatimus Poikkeamaraportin toimittaminen tilaajan edustajalle. Poikkeamaraportti toimitetaan tilaajan edustajalle heti sen valmistuttua ja viimeistään viikkoa ennen mahdollisen korjaustyön aloittamista. Nro 270Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Työnaikaiset mittaukset: paikalleenmittausten suunnitelmat. Rakenteiden ja rakenneosien paikalleenmittauksista laaditaan yleensä erilliset mittaussuunnitelmat. Nro 510Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Työnaikaiset mittaukset: tarkistusmittaukset. Sillan rakentamisen aikana tehdään tarkistusmittauksia, joilla varmistetaan rakenteiden oikea sijainti sekä muoto- ja mittatarkkuus. Mittauksia tehdään työvaiheiden laatusuunnitelmien mukaisesti. Jos poikkeamia havaitaan, tehdään tarkistusmittaus myös mahdollisen korjauksen jälkeen. Nro 540Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Siltapaikan rakenteiden viimeistelytyöt: alueiden siistiminen. Töiden valmistuttua kaikki pysyvät rakenteet ja työn aikana käytetyt alueet siistitään. Nro 590Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Siltapaikan rakenteiden viimeistelytyöt: tilapäisteiden varastoalueiden pohjat. Työmaan käytössä olleet tiet ja varastoalueiden pohjat kunnostetaan ja tarvittaessa maisemoidaan. Nro 620Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Ympäristönsuojelu: jätteiden lajittelu. Teräsjätteet on toimitettava uudelleenkäsittelyyn. Päällystejäte on toimitettava luvalliseen uudelleenkäyttövarastoon. Sillanrakennusjätteistä lajitellaan erilleen betoni-, teräs-, kivi- ja asfalttijäte, kyllästämätön puujäte sekä maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjäte. Nro 810Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :1 Sillat, yleinen osa: valmiin rakenteen mitat Laatuvaatimus Sillan hyödyllinen leveys. Leveys mitataan sivumuurin uloimmista päistä, tukien kohdalta, aukkojen keskeltä ja sillan kapeimmalta kohdalta. Hylkäysrajat ovat +120 mm ja -60 mm Nro 60 Vaat. Ala -30 Ylä 60 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muotopoikkeama ylöspäin: aukon keskikohta. L = jännemitta. Max-poikkeama = 100 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Tarkastetaan päällysrakenteen ja maatukien yläreunan tarkkailutapeista aukon keskeltä ja tuilta. Hylkäysraja on L/500, ei kuitenkaan < 40 mm. Nro 100Vaat. Ala Ylä L/1000 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL

5 Sivu 5 (14) Laatuvaatimus Reunapalkin muotopoikkeama ylöspäin: aukon 1/4-piste. L = jännemitta. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Tarkastetaan päällysrakenteen ja maatukien yläreunan tarkkailutapeista aukon 1/4-pisteistä ja tuilta. Hylkäysraja on L/750, ei kuitenkaan < 40 mm. Nro 130Vaat. Ala Ylä L/1500 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muotopoikkeama alaspäin: aukon keskikohta. L = jännemitta. Max-poikkeama = 100 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Tarkastetaan päällysrakenteen ja maatukien yläreunan tarkkailutapeista aukon keskeltä ja tuilta. Hylkäysrajat ovat L/500 ja 100 mm. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 mm. Nro 140Vaat. Ala Ylä L/1000 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muotopoikkeama alaspäin: aukon 1/4-piste. L = jännemitta. Max-poikkeama = 70 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Tarkastetaan päällysrakenteen ja maatukien yläreunan tarkkailutapeista aukon keskeltä ja tuilta. Hylkäysrajat ovat L/750 ja 140 mm. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 mm. Nro 160Vaat. Ala Ylä L/1500 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muoto pystysuunnassa: merkitseminen laaturaporttiin. Mittaustulokset merkitään sillan laaturaporttiin. Nro 170Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muoto vaakasuunnassa: sillan 1/4-pisteet. L = sillan tai päällysrakenteen pituus. Max-poikkeama = 70 mm Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Muoto määritetään kummankin reunapalkin päältä ulkoreunasta päällysrakenteen päistä ja sillan 1/4-pisteistä. Jos sillassa on päällysrakenteen suuntaiset siipimuurit, muototarkastelu ja mitta L ulotetaan siipimuurien päähän saakka. Hylkäysrajat ovat L/750 ja 140 mm. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 mm. Nro 180Vaat. Ala Ylä L/1500 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Sillan betonirakenteet Laatuvaatimus InfraRYLin soveltaminen, muussa maassa valmistettu tuote, lyhenteet yms. INfraRYLin soveltaminen & muussa maassa valmistettu tuote & käsitteet, merkinnät ja lyhenteet: vaatimukset vrt. viite. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

6 Sivu 6 (14) Laatuvaatimus Tekniset työsuunnitelmat. Ellei sillan rakennussuunnitelmassa muuta esitetä, laaditaan ainakin seuraavat erilliset tekniset työsuunnitelmat: teline- ja muottisuunnitelmat & raudoitustyösuunnitelmat & betonityösuunnitelmat & jännittämistöiden suunnitelmat & elementtien valmistussuunnitelma (tarvittaessa) & elementtien käsittely- ja kuljetussuunnitelma & elementtien asennussuunnitelma & betonipinnan suoja-ainekäsittelyn suunnitelma. Suunnitelmia voidaan tarvittaessa koota laajemmiksi kokonaisuuksiksi tai jakaa osiin. Suunnitelmien laadintaa koskevat vaatimukset ja ohjeet on esitetty InfraRYL ja InfraRYL ssa. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonitöiden johtaminen. Betonitöitä johtamaan määrätään betonityönjohtaja, joka täyttää ohjeiden B4 kohdassa 1.2 asetetut vaatimukset. Betonitöiden johtamisessa noudatetaan lisäksi ohjeiden B4 kohdan määräyksiä. Nro 30 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Laadun varmistus ja vaatimusten mukaisuuden osoittaminen: muut ohjeet. Laadunvarmistuksessa ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan InfraRYLin (vrt. viite) ja B4 kohdissa 5, 6 ja 7.3 esitettyjä vaatimuksia ja ohjeita. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Työn suorittaminen: yleiset vaatimukset. Tekniset työsuunnitelmat InfraRYLin mukaiset urakan ja työvaiheiden laatusuunnitelmat, yms: vaatimukset vrt. viite Nro 70 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :1 Sillan betonirakenteiden materiaalit Laatuvaatimus Kovettuneen betonin ominaisuudet, yleiset vaatimukset. Kovettuneella betonilla on oltava sillan rakennussuunnitelman mukaiset lujuus-, säilyvyys- ja muut ominaisuudet. Kovettuneen betonin on täytettävä myös eri rasitusluokkaryhmissä käytettävät siltaosakohtaiset julkaisussa Siltabetonien P-lukumenettely' esitetyt betonin laatuvaatimukset betonin lujuuden, P-luvun, sementtimäärän ja vesi-sementtisuhteen osalta. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pakkasenkestävä betoni, vaatimukset. Yleiset vaatimukset & valmistus ja laadunvalvonta & vaatimusten mukaisuuden osoittaminen: vaatimukset ottavat huomioon Tiehallinnon julkaisun 'Siltabetonien P-lukumenettely', vrt. viite. Nro 160Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sementtipohjaiset laastit, vaatimukset. Yleiset vaatimukset & injektiolaasti & saumausja paikkauslaasti: vaatimukset vrt. viite. Nro 180Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kuitubetoni -ja laasti, vaatimukset. Yleiset vaatimukset & teräskuiduilla kuidutettu betoni ja laasti & muovikuiduilla kuidutettu betoni ja laasti: vaatimukset vrt. viite. Nro 200Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

7 Sivu 7 (14) 4220 SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE 4221 Betonirakenteet päällysrakenteessa (reunapalkit) Laatuvaatimus Betonipeitteen paksuuden sallittu poikkeama reunapalkeissa. Vaatimus koskee pinnan kaikkia kohtia sekä pääraudoitusta että työraudoitusta. Hylkäysraja on -10 mm. Nro 200Vaat. 40 Ala Ylä Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonipinnan laatu: muottia vasten valetut pinnat, näkyvät. Näkyviin jäävän pinnan on täytettävä ohjeen by 40 Betonirakenteiden pinnat luokan A vaatimukset. Betonipinnan värivaihtelun on täytettävä värivaihteluluokan B vaatimukset. Nro 240Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonipinnan laatu: näkyviin jäävä yläpinta. Reunapalkkien ja muiden betonisten näkyviin jäävien yläpintojen on täytettävä ohjeessa by 40 Betonirakenteiden pinnat puuhierretylle AA-luokan pinnalle asetetut vaatimukset. Pintojen värivaihtelun on täytettävä värivaihteluluokan B vaatimukset. Nro 290Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pintojen halkeilu. Reunapalkin yläpinnassa ei sallita 0,1 mm suurempia halkeamia. Muissa pinnoissa sallittu halkeamakoko on 0,2 mm. Nro 310Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin halkeamien määrä. Reunapalkeissa sallitaan yksi sallitun halkeamaleveyden suuruinen poikkihalkeama yhden metrin matkalla. Reunapalkkien ylä- ja sivupinnoissa ei sallita sillan pituussuuntaista halkeilua. Nro 330Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :1 Telineet ja muotit (reunapalkit) Laatuvaatimus Telinesuunnitelman toimittaminen tilaajan edustajalle. Urakoitsijan edustajan tarkastama ja hyväksymä telinesuunnitelma toimitetaan tilaajan edustajalle viimeistään viikkoa ennen telinetöiden aloittamista. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Muottimateriaalin valinta. Muottimateriaali valitaan siten, että sillan rakennussuunnitelmassa esitetyt laatuvaatimukset ja InfraRYL (viite) esitetyt betonipintojen laatuvaatimukset täyttyvät. Nro 60 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Telineiden purkaminen. Telineet ja muotit on purettava siten, ettei liian nopea kuormituksen siirtyminen telineeltä siltarakenteelle aiheuta vauriota. Purku ei saa vaarantaa työturvallisuutta tai yleistä liikennettä. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

8 Sivu 8 (14) Laatuvaatimus Telineiden tarkastaminen. Telinesuunnittelija tarkastaa ja hyväksyy telinerakenteet ennen betonointia. Betonityönjohtaja voi tarkastaa tavanomaiset puutelineet, joissa ei ole kulkuaukkoja. Tarkastuksesta tehdään aina merkintä työmaapäiväkirjaan. Nro 120Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Muottien tarkastaminen. Betonityönjohtaja tarkastaa muotit ennen betonointia. Tarkastuksesta tehdään aina merkintä työmaapäiväkirjaan. Nro 130Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :2 Raudoitteet (reunapalkit) Laatuvaatimus Betoniteräksen lujuusluokka Nro 54 Vaat. A500HWAla Ylä Yks Ty 1 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Raudoitteiden sitominen. Näkyviin jäävien pintojen raudoitteet sidotaan paikoilleen käyttäen kuuma-sinkittyjä tai muita ruostumattomia ja löystymättömiä siteitä. Siteiden päät eivät saa jäädä vaadittuun suojabetonikerrokseen. Nro 110 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Raudoitus tarkastetaan ennen betonointia. Nro 140Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Raudoituksen kelpoisuuden osoittaminen. Raudoitustyön vaatimustenmukaisuus osoitetaan raudoituksen tarkastuksen tuloksena syntyvän pöytäkirjan avulla tai muulla tilaajan hyväksymällä tavalla. Nro 150Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :4 Betoni (reunapalkit) Laatuvaatimus Betonointityösuunnitelman laatiminen ja sen tarkentaminen. Betonitöitä varten laaditaan betonityösuunnitelma, jota tarkennetaan tarvittavilta osin ennen kutakin betonointia. Betonityösuunnitelman vaatimukset vrt. viite. Betonoinnin valmistelun ohjeet vrt. InfraRYL Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonin lujuusluokka. Reunapalkki C30/37-3. Nro 11 Vaat. C30/37 Ala Ylä Yks MPa Ty 1 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonin pakkasenkestävyys, reunapalkit P30 Nro 14 Vaat. 30 Ala Ylä Yks P-luku Ty 1 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pintojen jälkihoito, viimeistely ja suojaus: kosteajälkihoitoaika. Minimivaatimusta voidaan soveltaa elleivät kovettumisolosuhteet vaadi pitempää jälkihoitoa. Nro 80 Vaat. Ala 7 Ylä Yks vrk Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

9 Sivu 9 (14) Laatuvaatimus Tartuntojen kiinnittämisen vaatimukset. Tartuntojen sijainnin tulee täyttää raudoitteiden sijaintitoleransseista InfraRYL asetetut vaatimukset. Nro 140Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Korjaus- ja viimeistelytyöt: perusvaatimukset. Telineiden asennuskolot ja -reiät, muottisiteiden kolot sekä betonoinnin jälkeen havaitut harvavalut, halkeamat ja muut poikkeavuudet ja puutteellisuudet korjataan tilaajan hyväksymiä korjausaineita ja työtapoja käyttäen. Rakenteet viimeistellään vastaamaan asetettuja vaatimuksia. Nro 150Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Korjaus- ja viimeistelytyöt: perusvaatimukset. Telineiden asennuskolot ja -reiät, muottisiteiden kolot sekä betonoinnin jälkeen havaitut harvavalut, halkeamat ja muut poikkeavuudet ja puutteellisuudet korjataan tilaajan hyväksymiä korjausaineita ja työtapoja käyttäen. Rakenteet viimeistellään vastaamaan asetettuja vaatimuksia. Nro 150Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen. Betonitöiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan tutkimalla kovettuneen betonin ominaisuudet InfraRYL kuvatulla tavalla sekä tarkastamalla betonoitu rakenne. Nro 170Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sementtipohjaiset laastit, vaatimukset. Yleiset vaatimukset & injektiolaasti & saumausja paikkauslaasti: vaatimukset vrt. viite. Nro 180Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :4:2 Betoni: betonointi kylmällä säällä Laatuvaatimus Betonimassan minimilämpötila betonoitaessa. Lisäksi vaaditaan, että betonimassan lämpötila ei missään vaiheessa laske 0 C alapuolelle. Nro 20 Vaat. Ala 5 Ylä Yks C Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :4:4 Betoni: betonirakenteiden korjaus- ja suojaustyöt Laatuvaatimus Betonipinnan suoja-ainekäsittelyn vaatimukset. Betonipinnan suoja-ainekäsittelyn on täytettävä sillan rakennussuunnitelmassa esitetyt vaatimukset. Ne tehdään sillan rakennussuunnitelmassa esitettyihin pintoihin. Suoja-aineen (impregnointiaineen) on oltava Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite Laatuvaatimus Betonipaikkauksen tartuntalujuus*. Pienissä kohteissa tartunta tarkastetaan vasaralla koputtelemalla. Materiaalit SILKO-hyväksyttyjä tuotteita, SILKO ja Nro 20 Vaat. Ala 1,5 Ylä Yks MPa Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET

10 Sivu 10 (14) Laatuvaatimus InfraRYLin soveltaminen ja määritelmät. Soveltamisalue, muussa maassa valmistettu tuote, käsitteiden määrittely: vaatimukset vrt. viite. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teknisen työsuunnitelman toimittaminen tilaajalle. Urakoitsijan on vähintään viikkoa ennen kunkin työvaiheen aloitusta toimitettava tilaajalle tekninen työsuunnitelma, josta tulee käydä ilmi ainakin InfraRYL luetellut asiat. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Laatusuunnitelma. Pintarakennetöiden laatusuunnitelma laaditaan InfraRYL tarkoitetulla tavalla. Laatusuunnitelmassa on esitettävä myös eristysurakoitsijan omassa laadunvalvonnassa käytettävät mittalaitteet. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Sillan päällyste Laatuvaatimus Päällystetyypit ja sovellettavat asiakirjat. Siltapäällysteitä ovat kulutuskerros ja mahdollinen sidekerros. Niiden alla on yleensä eristyksen suojakerros. Siltapäällystetyyppejä ovat asfalttibetoni (AB), kivimastiksiasfaltti (SMA), pehmeä asfalttibetoni (PAB), valuasfaltti (VA), kumibitumivaluasfaltti (KBVA), betoni ja kuitubetoni sekä ohutkerrospäällyste. Jos sillan päällyste on SMA, tulee sen alla olla vähintään yksi asfalttibetonikerros. Asfalttipäällysteitä tehtäessä noudatetaan siltasuunnitelmaa, InfraRYL ja annettuja ohjeita, Päällystystöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä sekä voimassa olevia Asfalttinormeja. Päällyste ilmoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Asfalttipäällysteen suhteittaminen. Asfalttipäällyste suhteitetaan Asfalttinormien kohdan 4.1 ja sen liitteen 2 mukaisesti. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Jyrsiminen ja jyrääminen. Siltapäällystettä jyrsittäessä ja jyrättäessä tulee varoa vaurioittamasta alla olevan eristyksen suojakerrosta tai itse eristystä. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Asfalttipäällysteen suurin sallittu epätasaisuus. Nro 70 Vaat. Ala Ylä 4 Yks mm/ 3 m Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Alku-uran sallittu suuruus. Sillalla saa uuden päällysteen alku-ura olla enintään 3 mm (menetelmä EN , oikolauta 3 m). Nro 100Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Veden lätäköityminen. Ajoradan pinnan tulee olla niin tasainen ja viettokaltevuuden niin suuri, ettei vesi muodosta lätäköitä ajoradalle. Nro 110 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

11 Sivu 11 (14) Asfalttipäällysteet Laatuvaatimus Materiaalit: sideaine. Siltapäällysteasfaltin sideaineen on täytettävä Asfalttinormien ko. bitumilajille asettamat vaatimukset. Asfalttibetonin sideaine on Asfalttinormien mukaista bitumia tai kumibitumia. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Massan reseptin ja toiminnallisten ominaisuuksien vaatimukset. Asfalttipäällysteiden (asfalttibetoni, kivimastiksiasfaltti, pehmeä asfalttibetoni, valuasfaltti, kumibitumivaluasfaltti) tulee täyttää sillan päällysteen yleiset laatuvaatimukset (InfraRYL ) ja InfraRYL laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset voivat kohdistua joko massan reseptiin tai toiminnallisiin ominaisuuksiin. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus AB 16/120 kg/m2. Asfalttinormit 2011 kohdan 11.2 mukaan. Nro 100Vaat. 120 Ala Ylä Yks kg/m2 Ty 2 Tt T Pa 1 Viite Asfalttinormit Päällysteen saumat Laatuvaatimus Tartunta-aineet, saumamassat, saumanauhat: hyväksyntä. Päällysteen saumoissa käytetään Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymiä tartunta-aineita sekä saumausmassoja ja -nauhoja. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumausmassojen hyväksyntävaatimukset. Saumausmassoille asetetut hyväksyntävaatimukset SILKO mukaan. Nro 30 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumausmassan ja -nauhan toimivuuden vaadittu lämpötila-alue. Saumausmassan ja -nauhan on säilytettävä toimintakykynsä annetulla lämpötila-alueella. Nro 70 Vaat. Ala -40 Ylä 60 Yks C Ty 2 Tt A Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumaus massalla: tartuntapintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja kiinteät. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumaus massalla: betoniset saumapinnat. Betonisten saumauspintojen on täytettävä InfraRYL mukaiset kosteus- ja lämpötilavaatimukset. Nro 100Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumaus massalla: tartuntapintojen käsittely tartunta-aineella. Sauman tartuntapinnat käsitellään saumausmassan valmistajan ohjeiden mukaisella tartunta-aineella. Nro 130Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET

12 Sivu 12 (14) 4245 Suojalaitteet Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät Laatuvaatimus Teräskaiteiden tulee olla törmäystestattuja standardin SFS-EN 1317 mukaan. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teräskaiteet ja johteet: teko ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen. Teräskaiteet ja johteet tehdään ja niiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan InfraRYL ja mukaisesti ottaen huomioon InfraRYL lisävaatimukset. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teräskaiteiden vaatimukset luujuus- ja luokkatunnuksen mukaan ja esikäsittelyaste. Kaideterästen on täytettävä lujuus- ja laatuluokkatunnuksen perusteella määräytyvän SFS-EN-standardin mukaiset vaatimukset. Terästen tulee olla piillä (Si) tiivistettyä. Terästyön esikäsittelyn viimeistelyasteet ovat standardin SFS 8145 mukaan 03 kuumasinkitylle, 04 kuumasinkitylle ja maalatulle ja 05 maalatulle pinnalle. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pintojen ja liitosten kaikki terävät reunat ja kulmat on viistettävä. Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaidepylvään ja teräsjohteiden kuumasinkitys. Kaidepylvään ja teräsjohteiden kuumasinkityksen paksuuden tulee täyttää InfraRYL mukaiset laatuvaatimukset ja muissa osissa standardin SFS-EN 1461 mukaiset laatuvaatimukset. Nro 80 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Maalaus kuumasinkityksen päälle. Maalattaessa kuumasinkityksen päälle käytetään maalausjärjestelmää SFS-EN ISO /EPPUR 160/3-Fe Zn SaS, pinnan karhennus standardin SFS-EN ISO mukaisesti. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Juurikorokkeen juotoslaastin lujuusluokka. Laastin tulee olla Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä tuote. Nro 100Vaat. C30/37 Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Juurikorokkeen juotoslaastin pakkasenkestävyys. Nro 110 Vaat. P30 Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Juurikorokkeen korkeuden hylkäysraja on >=70 mm. Nro 120Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

13 Sivu 13 (14) Laatuvaatimus Kaiteen asennus tien tasausviivan ja sivukaarevuuden mukaisesti. Kaide asennetaan tien tasausviivan ja sivukaarevuuden mukaisesti, vaikka rakenne, johon se kiinnitetään, olisi tehty siitä poikkeavasti (esim. suora sillan päällysrakenne suurisäteisessä kaarteessa). Poikkeama tästä teoreettisesta asemasta saa olla enintään L/1000, kuitenkin enintään ± 10 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin ± 2 mm ei vaadita. Mittaväli (L, mm) on mielivaltainen. Nro 150Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Asennus: kaiteen yläjohde. Kaiteen yläjohde asennetaan niin, etteivät sillan päällysrakenteeseen valmistusvaiheessa syntyneet epätasaisuudet näy johteessa. Myös betonin pitkäaikaiset muodonmuutokset on tarvittaessa otettava huomioon. Jännitetyissä silloissa kiinnitetään yläjohde vasta jännittämisen jälkeen. Yläjohteessa ei saa olla 2 mm suurempaa yksittäistä taitetta korkeus- eikä vaakatasossa yhden metrin matkalla. Nro 160Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaidepylväät asennetaan pystysuoraan. Nro 170Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teräsjohteen liikevara ja jatkosten sijoittaminen. Teräsjohteessa tulee olla sama liikevara kuin kaiteen yläjohteessa. Yksi kapean teräsjohteen jatkoksista sijoitetaan samaan pylväsväliin kaiteen liikkuvan jatkoksen kanssa. Nro 180Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaidejohteiden kiinnitysruuvien tulee olla kuumasinkittyjä standardin SFS 4449 mukaan. Nro 210Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Asennushitsien ja reikien puhdistaminen. Kaiteiden asennushitsit ja -reiät suihkupuhdistetaan asteeseen Sa 3 ja pintakäsittely tehdään hyväksyttävällä tavalla. Nro 200Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaiteen ruuvikiinnitys: Kun betonirakenteissa käytetään sinkittyjä ruuveja, on sinkityksen annettava oksidoitua vähintään 6 viikkoa tai sinkitty pinta on passivoitava tai tiivistettävä alkalin kestävällä lakalla ennen asennusta. Nro 230Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaiteen ruuvikiinnitys: kiinnityspulttien pituus ja lyhentäminen. Kiinnityspultteihin jätetään hattumuttereiden yhteydessä kiinnityslevyn yläpuolista kierrettä jäljelle 23±6 mm. Muulloin vastaava mitta on 27±10 mm. Muttereita ei saa kiertää liian lyhyisiin pultteihin. Mikäli pultit joudutaan asennuksen jälkeen katkaisemaan oikeaan pituuteensa, on muu kaiderakenne suojattava katkaisutyön aikaiselta kipinäsuihkulta. Katkaistujen pulttien päät käsitellään sinkkipölymaalilla. Nro 240Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL MUUT TYÖT SILTAPAIKALLA

14 Sivu 14 (14) 1183 Päällyste (Sillan tulopenkereet, tarvittavilta osin) Laatuvaatimus Päällysteen kiviaineksen laatuvaatimukset. Asfalttinormit 2011, kohdan 4 mukaan. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite Asfaltinormit 2011 Laatuvaatimus Ab 16/120 kg/m2 massamäärä. Asfalttinormit 2011 kohdan 11.2 mukaan. Nro 100Vaat. 120 Ala Ylä Yks kg/m2 Ty 2 Tt T Pa 1 Viite Asfalttinormit 2011 Laatuvaatimus Asfalttipäällysteen sivuttaiskallistus sovitetaan päällysteen ja sillan kannen muotoon. Nro 120Vaat. Ala Ylä Yks Ty 1 Tt T Pa 1 Viite

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu 13 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05

Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05 Tarkastus & Huolto Leikkikentät ja aukiot Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05 Uudet normit Koko Eurooppaan Tammikuun 1. päivästä 1999 lähtien pätevät leikkivälineiden uudet normit. Ne ovat hyvin

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen 3 Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen Lappset Group Oy hyväksyttää tuotteensa TÜV:llä (Technischer Überwachnungsverein) Saksassa ja noudattaa EN 1176 stardardeja. Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot