Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset"

Transkriptio

1 Sivu 1 (14) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5, ,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus (m) 29,20 Kannen pituus (m) Suunnittelukuorma Nykyinen (32 t) Yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Versiotarkenteet Osa 1:2010, Osa 3:2008 Sijaintikoodit 000 Koko silta 100 Tuet 400 Päällysrakenne 600 Varusteet ja laitteet 900 Muut siltapaikan rakennusosat Suunnittelutoimisto Ramboll Finland Oy Vierimaantie Ylivieska SUUNNITTELIJA Laati: Lauri Harle Tarkasti: Jari Visuri TILAAJA Tarkastus Hyväksyntä

2 Sivu 2 (14) 1000 SILLAN KORJAAMINEN 1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET 1123 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat 1123:1 Betonirakenteiden purkaminen Laatuvaatimus Piikkaussyvyys paikattaessa. Piikkaus niin syvälle, että paikan paksuudeksi tulee vähintään 15 mm, ellei muuta mainita. Nro 10 Vaat. 20 Ala Ylä Yks mm Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO Laatuvaatimus Piikkaussyvyys raudoituksen taakse. Teräksen halkaisijan verran tai vähintään 20 mm. Nro 20 Vaat. d Ala 20 Ylä Yks mm Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO Laatuvaatimus Piikkaussyvyys raudoituksen taakse terästä jatkettaessa. Kaksi kertaa teräksen halkaisijan verran tai vähintään 50 mm. Nro 30 Vaat. 2d Ala 50 Ylä Yks mm Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO2.262 Laatuvaatimus Piikatun pinnan laatu. Piikatun pinnan tulee vastata pestyn työsauman vaatimuksia ellei muuta mainita. Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO Laatuvaatimus Mekaanisesti piikatun pinnan puhtaus*. Piikattu pinta suihkupuhdistetaan. Nro 60 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO Laatuvaatimus Rakenteeseen piikattaessa jätettävän raudoituksen kunto*. Nro 80 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO KAIVANTOJEN TÄYTÖT 1835 Rakenteiden ympärystäytöt (ajoradan alapuoliset täytöt) Laatuvaatimus Täyttö siltaan liittyvän ajoradan alapuolella. Täyttö on tehtävä jakavan kerroksen vaatimukset täyttävästä sorasta tai murskeesta kerroksittain tiivistäen kuten perustuksen alle tehtävä routimaton täyttö. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Täyttö betonipintoja tai niiden kosteuseristeitä vastaan. Täyttö ei saa vahingoittaa betonipintoja eikä niiden mahdollisia kosteuseristyksiä. Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL LUISKAVERHOUKSET JA EROOSIOSUOJAUKSET

3 Sivu 3 (14) Laatuvaatimus Järjestetyn porakiviverhouksen viettopinnan aaltoilu. Aaltoilu korkeintaan 100 mm kahden metrin matkalla. Nro 10 Vaat. Ala Ylä 100 Yks mm/2m Ty 2 Tt M Pa 1 Viite SILKO2.911 Laatuvaatimus Molskotti- tai sepeliverhouksen paksuus. Jatkuu porakivien yläpäästä. Nro 60 Vaat. Ala 300 Ylä Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite SILKO RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT 4200 SILLAT Sillat, yleinen osa Laatuvaatimus Laadunvarmistus. Yleiset kysymykset & urakan laatusuunnitelma & työvaiheen laatusuunnitelma & tekninen työsuunnitelma & laaduntarkastus & poikkeamasta ilmoittaminen & poikkeavuuden korjaaminen ja puutteellisuuden poistaminen & vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja sillan laaturaportti: vaatimukset vrt. viite. Nro 70 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Urakan laatusuunnitelman laatiminen. Ennen rakennustöiden aloittamista laaditaan urakan laatusuunnitelma joka kattaa kaikki sopimusasiakirjojen mukaiset työt. Nro 80 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Urakan laatusuunnitelman sisältö. Urakan laatusuunnitelman sisältö & vaatimukset: vrt. viite. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Urakan laatusuunnitelma toimitetaan tilaajalle urakan aloituskokouksessa. Nro 110 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Ilmoitusvelvollisuus poikkeamasta. Jokaisesta poikkeamasta ilmoitetaan tilaajan edustajalle heti kun se havaitaan. Ilmoitus voidaan tehdä ensin suullisesti ja vahvistaa kirjallisesti mahdollisimman pian. Nro 230Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Poikkeamaraportin laatiminen. Kaikista rakenteeseen jäävistä ja kaikista korjaustoimenpiteitä edellyttävistä laatupoikkeamista sekä kaikista toiminnallisista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportti. Nro 240Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Poikkeamaraportin sisältö. Poikkeamaraportissa kuvataan tapahtunut poikkeama, siihen johtaneet syyt, ehdotus poikkeaman korjaamiseksi ja toimenpiteet sen toistumisen estämiseksi. Nro 250Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

4 Sivu 4 (14) Laatuvaatimus Poikkeamaraportin toimittaminen tilaajan edustajalle. Poikkeamaraportti toimitetaan tilaajan edustajalle heti sen valmistuttua ja viimeistään viikkoa ennen mahdollisen korjaustyön aloittamista. Nro 270Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Työnaikaiset mittaukset: paikalleenmittausten suunnitelmat. Rakenteiden ja rakenneosien paikalleenmittauksista laaditaan yleensä erilliset mittaussuunnitelmat. Nro 510Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Työnaikaiset mittaukset: tarkistusmittaukset. Sillan rakentamisen aikana tehdään tarkistusmittauksia, joilla varmistetaan rakenteiden oikea sijainti sekä muoto- ja mittatarkkuus. Mittauksia tehdään työvaiheiden laatusuunnitelmien mukaisesti. Jos poikkeamia havaitaan, tehdään tarkistusmittaus myös mahdollisen korjauksen jälkeen. Nro 540Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Siltapaikan rakenteiden viimeistelytyöt: alueiden siistiminen. Töiden valmistuttua kaikki pysyvät rakenteet ja työn aikana käytetyt alueet siistitään. Nro 590Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Siltapaikan rakenteiden viimeistelytyöt: tilapäisteiden varastoalueiden pohjat. Työmaan käytössä olleet tiet ja varastoalueiden pohjat kunnostetaan ja tarvittaessa maisemoidaan. Nro 620Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Ympäristönsuojelu: jätteiden lajittelu. Teräsjätteet on toimitettava uudelleenkäsittelyyn. Päällystejäte on toimitettava luvalliseen uudelleenkäyttövarastoon. Sillanrakennusjätteistä lajitellaan erilleen betoni-, teräs-, kivi- ja asfalttijäte, kyllästämätön puujäte sekä maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjäte. Nro 810Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :1 Sillat, yleinen osa: valmiin rakenteen mitat Laatuvaatimus Sillan hyödyllinen leveys. Leveys mitataan sivumuurin uloimmista päistä, tukien kohdalta, aukkojen keskeltä ja sillan kapeimmalta kohdalta. Hylkäysrajat ovat +120 mm ja -60 mm Nro 60 Vaat. Ala -30 Ylä 60 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muotopoikkeama ylöspäin: aukon keskikohta. L = jännemitta. Max-poikkeama = 100 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Tarkastetaan päällysrakenteen ja maatukien yläreunan tarkkailutapeista aukon keskeltä ja tuilta. Hylkäysraja on L/500, ei kuitenkaan < 40 mm. Nro 100Vaat. Ala Ylä L/1000 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL

5 Sivu 5 (14) Laatuvaatimus Reunapalkin muotopoikkeama ylöspäin: aukon 1/4-piste. L = jännemitta. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Tarkastetaan päällysrakenteen ja maatukien yläreunan tarkkailutapeista aukon 1/4-pisteistä ja tuilta. Hylkäysraja on L/750, ei kuitenkaan < 40 mm. Nro 130Vaat. Ala Ylä L/1500 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muotopoikkeama alaspäin: aukon keskikohta. L = jännemitta. Max-poikkeama = 100 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Tarkastetaan päällysrakenteen ja maatukien yläreunan tarkkailutapeista aukon keskeltä ja tuilta. Hylkäysrajat ovat L/500 ja 100 mm. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 mm. Nro 140Vaat. Ala Ylä L/1000 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muotopoikkeama alaspäin: aukon 1/4-piste. L = jännemitta. Max-poikkeama = 70 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Tarkastetaan päällysrakenteen ja maatukien yläreunan tarkkailutapeista aukon keskeltä ja tuilta. Hylkäysrajat ovat L/750 ja 140 mm. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 mm. Nro 160Vaat. Ala Ylä L/1500 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muoto pystysuunnassa: merkitseminen laaturaporttiin. Mittaustulokset merkitään sillan laaturaporttiin. Nro 170Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muoto vaakasuunnassa: sillan 1/4-pisteet. L = sillan tai päällysrakenteen pituus. Max-poikkeama = 70 mm Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Muoto määritetään kummankin reunapalkin päältä ulkoreunasta päällysrakenteen päistä ja sillan 1/4-pisteistä. Jos sillassa on päällysrakenteen suuntaiset siipimuurit, muototarkastelu ja mitta L ulotetaan siipimuurien päähän saakka. Hylkäysrajat ovat L/750 ja 140 mm. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 mm. Nro 180Vaat. Ala Ylä L/1500 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Sillan betonirakenteet Laatuvaatimus InfraRYLin soveltaminen, muussa maassa valmistettu tuote, lyhenteet yms. INfraRYLin soveltaminen & muussa maassa valmistettu tuote & käsitteet, merkinnät ja lyhenteet: vaatimukset vrt. viite. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

6 Sivu 6 (14) Laatuvaatimus Tekniset työsuunnitelmat. Ellei sillan rakennussuunnitelmassa muuta esitetä, laaditaan ainakin seuraavat erilliset tekniset työsuunnitelmat: teline- ja muottisuunnitelmat & raudoitustyösuunnitelmat & betonityösuunnitelmat & jännittämistöiden suunnitelmat & elementtien valmistussuunnitelma (tarvittaessa) & elementtien käsittely- ja kuljetussuunnitelma & elementtien asennussuunnitelma & betonipinnan suoja-ainekäsittelyn suunnitelma. Suunnitelmia voidaan tarvittaessa koota laajemmiksi kokonaisuuksiksi tai jakaa osiin. Suunnitelmien laadintaa koskevat vaatimukset ja ohjeet on esitetty InfraRYL ja InfraRYL ssa. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonitöiden johtaminen. Betonitöitä johtamaan määrätään betonityönjohtaja, joka täyttää ohjeiden B4 kohdassa 1.2 asetetut vaatimukset. Betonitöiden johtamisessa noudatetaan lisäksi ohjeiden B4 kohdan määräyksiä. Nro 30 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Laadun varmistus ja vaatimusten mukaisuuden osoittaminen: muut ohjeet. Laadunvarmistuksessa ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan InfraRYLin (vrt. viite) ja B4 kohdissa 5, 6 ja 7.3 esitettyjä vaatimuksia ja ohjeita. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Työn suorittaminen: yleiset vaatimukset. Tekniset työsuunnitelmat InfraRYLin mukaiset urakan ja työvaiheiden laatusuunnitelmat, yms: vaatimukset vrt. viite Nro 70 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :1 Sillan betonirakenteiden materiaalit Laatuvaatimus Kovettuneen betonin ominaisuudet, yleiset vaatimukset. Kovettuneella betonilla on oltava sillan rakennussuunnitelman mukaiset lujuus-, säilyvyys- ja muut ominaisuudet. Kovettuneen betonin on täytettävä myös eri rasitusluokkaryhmissä käytettävät siltaosakohtaiset julkaisussa Siltabetonien P-lukumenettely' esitetyt betonin laatuvaatimukset betonin lujuuden, P-luvun, sementtimäärän ja vesi-sementtisuhteen osalta. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pakkasenkestävä betoni, vaatimukset. Yleiset vaatimukset & valmistus ja laadunvalvonta & vaatimusten mukaisuuden osoittaminen: vaatimukset ottavat huomioon Tiehallinnon julkaisun 'Siltabetonien P-lukumenettely', vrt. viite. Nro 160Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sementtipohjaiset laastit, vaatimukset. Yleiset vaatimukset & injektiolaasti & saumausja paikkauslaasti: vaatimukset vrt. viite. Nro 180Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kuitubetoni -ja laasti, vaatimukset. Yleiset vaatimukset & teräskuiduilla kuidutettu betoni ja laasti & muovikuiduilla kuidutettu betoni ja laasti: vaatimukset vrt. viite. Nro 200Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

7 Sivu 7 (14) 4220 SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE 4221 Betonirakenteet päällysrakenteessa (reunapalkit) Laatuvaatimus Betonipeitteen paksuuden sallittu poikkeama reunapalkeissa. Vaatimus koskee pinnan kaikkia kohtia sekä pääraudoitusta että työraudoitusta. Hylkäysraja on -10 mm. Nro 200Vaat. 40 Ala Ylä Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonipinnan laatu: muottia vasten valetut pinnat, näkyvät. Näkyviin jäävän pinnan on täytettävä ohjeen by 40 Betonirakenteiden pinnat luokan A vaatimukset. Betonipinnan värivaihtelun on täytettävä värivaihteluluokan B vaatimukset. Nro 240Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonipinnan laatu: näkyviin jäävä yläpinta. Reunapalkkien ja muiden betonisten näkyviin jäävien yläpintojen on täytettävä ohjeessa by 40 Betonirakenteiden pinnat puuhierretylle AA-luokan pinnalle asetetut vaatimukset. Pintojen värivaihtelun on täytettävä värivaihteluluokan B vaatimukset. Nro 290Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pintojen halkeilu. Reunapalkin yläpinnassa ei sallita 0,1 mm suurempia halkeamia. Muissa pinnoissa sallittu halkeamakoko on 0,2 mm. Nro 310Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin halkeamien määrä. Reunapalkeissa sallitaan yksi sallitun halkeamaleveyden suuruinen poikkihalkeama yhden metrin matkalla. Reunapalkkien ylä- ja sivupinnoissa ei sallita sillan pituussuuntaista halkeilua. Nro 330Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :1 Telineet ja muotit (reunapalkit) Laatuvaatimus Telinesuunnitelman toimittaminen tilaajan edustajalle. Urakoitsijan edustajan tarkastama ja hyväksymä telinesuunnitelma toimitetaan tilaajan edustajalle viimeistään viikkoa ennen telinetöiden aloittamista. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Muottimateriaalin valinta. Muottimateriaali valitaan siten, että sillan rakennussuunnitelmassa esitetyt laatuvaatimukset ja InfraRYL (viite) esitetyt betonipintojen laatuvaatimukset täyttyvät. Nro 60 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Telineiden purkaminen. Telineet ja muotit on purettava siten, ettei liian nopea kuormituksen siirtyminen telineeltä siltarakenteelle aiheuta vauriota. Purku ei saa vaarantaa työturvallisuutta tai yleistä liikennettä. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

8 Sivu 8 (14) Laatuvaatimus Telineiden tarkastaminen. Telinesuunnittelija tarkastaa ja hyväksyy telinerakenteet ennen betonointia. Betonityönjohtaja voi tarkastaa tavanomaiset puutelineet, joissa ei ole kulkuaukkoja. Tarkastuksesta tehdään aina merkintä työmaapäiväkirjaan. Nro 120Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Muottien tarkastaminen. Betonityönjohtaja tarkastaa muotit ennen betonointia. Tarkastuksesta tehdään aina merkintä työmaapäiväkirjaan. Nro 130Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :2 Raudoitteet (reunapalkit) Laatuvaatimus Betoniteräksen lujuusluokka Nro 54 Vaat. A500HWAla Ylä Yks Ty 1 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Raudoitteiden sitominen. Näkyviin jäävien pintojen raudoitteet sidotaan paikoilleen käyttäen kuuma-sinkittyjä tai muita ruostumattomia ja löystymättömiä siteitä. Siteiden päät eivät saa jäädä vaadittuun suojabetonikerrokseen. Nro 110 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Raudoitus tarkastetaan ennen betonointia. Nro 140Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Raudoituksen kelpoisuuden osoittaminen. Raudoitustyön vaatimustenmukaisuus osoitetaan raudoituksen tarkastuksen tuloksena syntyvän pöytäkirjan avulla tai muulla tilaajan hyväksymällä tavalla. Nro 150Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :4 Betoni (reunapalkit) Laatuvaatimus Betonointityösuunnitelman laatiminen ja sen tarkentaminen. Betonitöitä varten laaditaan betonityösuunnitelma, jota tarkennetaan tarvittavilta osin ennen kutakin betonointia. Betonityösuunnitelman vaatimukset vrt. viite. Betonoinnin valmistelun ohjeet vrt. InfraRYL Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonin lujuusluokka. Reunapalkki C30/37-3. Nro 11 Vaat. C30/37 Ala Ylä Yks MPa Ty 1 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonin pakkasenkestävyys, reunapalkit P30 Nro 14 Vaat. 30 Ala Ylä Yks P-luku Ty 1 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pintojen jälkihoito, viimeistely ja suojaus: kosteajälkihoitoaika. Minimivaatimusta voidaan soveltaa elleivät kovettumisolosuhteet vaadi pitempää jälkihoitoa. Nro 80 Vaat. Ala 7 Ylä Yks vrk Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

9 Sivu 9 (14) Laatuvaatimus Tartuntojen kiinnittämisen vaatimukset. Tartuntojen sijainnin tulee täyttää raudoitteiden sijaintitoleransseista InfraRYL asetetut vaatimukset. Nro 140Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Korjaus- ja viimeistelytyöt: perusvaatimukset. Telineiden asennuskolot ja -reiät, muottisiteiden kolot sekä betonoinnin jälkeen havaitut harvavalut, halkeamat ja muut poikkeavuudet ja puutteellisuudet korjataan tilaajan hyväksymiä korjausaineita ja työtapoja käyttäen. Rakenteet viimeistellään vastaamaan asetettuja vaatimuksia. Nro 150Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Korjaus- ja viimeistelytyöt: perusvaatimukset. Telineiden asennuskolot ja -reiät, muottisiteiden kolot sekä betonoinnin jälkeen havaitut harvavalut, halkeamat ja muut poikkeavuudet ja puutteellisuudet korjataan tilaajan hyväksymiä korjausaineita ja työtapoja käyttäen. Rakenteet viimeistellään vastaamaan asetettuja vaatimuksia. Nro 150Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen. Betonitöiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan tutkimalla kovettuneen betonin ominaisuudet InfraRYL kuvatulla tavalla sekä tarkastamalla betonoitu rakenne. Nro 170Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sementtipohjaiset laastit, vaatimukset. Yleiset vaatimukset & injektiolaasti & saumausja paikkauslaasti: vaatimukset vrt. viite. Nro 180Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :4:2 Betoni: betonointi kylmällä säällä Laatuvaatimus Betonimassan minimilämpötila betonoitaessa. Lisäksi vaaditaan, että betonimassan lämpötila ei missään vaiheessa laske 0 C alapuolelle. Nro 20 Vaat. Ala 5 Ylä Yks C Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :4:4 Betoni: betonirakenteiden korjaus- ja suojaustyöt Laatuvaatimus Betonipinnan suoja-ainekäsittelyn vaatimukset. Betonipinnan suoja-ainekäsittelyn on täytettävä sillan rakennussuunnitelmassa esitetyt vaatimukset. Ne tehdään sillan rakennussuunnitelmassa esitettyihin pintoihin. Suoja-aineen (impregnointiaineen) on oltava Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite Laatuvaatimus Betonipaikkauksen tartuntalujuus*. Pienissä kohteissa tartunta tarkastetaan vasaralla koputtelemalla. Materiaalit SILKO-hyväksyttyjä tuotteita, SILKO ja Nro 20 Vaat. Ala 1,5 Ylä Yks MPa Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET

10 Sivu 10 (14) Laatuvaatimus InfraRYLin soveltaminen ja määritelmät. Soveltamisalue, muussa maassa valmistettu tuote, käsitteiden määrittely: vaatimukset vrt. viite. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teknisen työsuunnitelman toimittaminen tilaajalle. Urakoitsijan on vähintään viikkoa ennen kunkin työvaiheen aloitusta toimitettava tilaajalle tekninen työsuunnitelma, josta tulee käydä ilmi ainakin InfraRYL luetellut asiat. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Laatusuunnitelma. Pintarakennetöiden laatusuunnitelma laaditaan InfraRYL tarkoitetulla tavalla. Laatusuunnitelmassa on esitettävä myös eristysurakoitsijan omassa laadunvalvonnassa käytettävät mittalaitteet. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Sillan päällyste Laatuvaatimus Päällystetyypit ja sovellettavat asiakirjat. Siltapäällysteitä ovat kulutuskerros ja mahdollinen sidekerros. Niiden alla on yleensä eristyksen suojakerros. Siltapäällystetyyppejä ovat asfalttibetoni (AB), kivimastiksiasfaltti (SMA), pehmeä asfalttibetoni (PAB), valuasfaltti (VA), kumibitumivaluasfaltti (KBVA), betoni ja kuitubetoni sekä ohutkerrospäällyste. Jos sillan päällyste on SMA, tulee sen alla olla vähintään yksi asfalttibetonikerros. Asfalttipäällysteitä tehtäessä noudatetaan siltasuunnitelmaa, InfraRYL ja annettuja ohjeita, Päällystystöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä sekä voimassa olevia Asfalttinormeja. Päällyste ilmoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Asfalttipäällysteen suhteittaminen. Asfalttipäällyste suhteitetaan Asfalttinormien kohdan 4.1 ja sen liitteen 2 mukaisesti. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Jyrsiminen ja jyrääminen. Siltapäällystettä jyrsittäessä ja jyrättäessä tulee varoa vaurioittamasta alla olevan eristyksen suojakerrosta tai itse eristystä. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Asfalttipäällysteen suurin sallittu epätasaisuus. Nro 70 Vaat. Ala Ylä 4 Yks mm/ 3 m Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Alku-uran sallittu suuruus. Sillalla saa uuden päällysteen alku-ura olla enintään 3 mm (menetelmä EN , oikolauta 3 m). Nro 100Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Veden lätäköityminen. Ajoradan pinnan tulee olla niin tasainen ja viettokaltevuuden niin suuri, ettei vesi muodosta lätäköitä ajoradalle. Nro 110 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

11 Sivu 11 (14) Asfalttipäällysteet Laatuvaatimus Materiaalit: sideaine. Siltapäällysteasfaltin sideaineen on täytettävä Asfalttinormien ko. bitumilajille asettamat vaatimukset. Asfalttibetonin sideaine on Asfalttinormien mukaista bitumia tai kumibitumia. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Massan reseptin ja toiminnallisten ominaisuuksien vaatimukset. Asfalttipäällysteiden (asfalttibetoni, kivimastiksiasfaltti, pehmeä asfalttibetoni, valuasfaltti, kumibitumivaluasfaltti) tulee täyttää sillan päällysteen yleiset laatuvaatimukset (InfraRYL ) ja InfraRYL laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset voivat kohdistua joko massan reseptiin tai toiminnallisiin ominaisuuksiin. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus AB 16/120 kg/m2. Asfalttinormit 2011 kohdan 11.2 mukaan. Nro 100Vaat. 120 Ala Ylä Yks kg/m2 Ty 2 Tt T Pa 1 Viite Asfalttinormit Päällysteen saumat Laatuvaatimus Tartunta-aineet, saumamassat, saumanauhat: hyväksyntä. Päällysteen saumoissa käytetään Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymiä tartunta-aineita sekä saumausmassoja ja -nauhoja. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumausmassojen hyväksyntävaatimukset. Saumausmassoille asetetut hyväksyntävaatimukset SILKO mukaan. Nro 30 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumausmassan ja -nauhan toimivuuden vaadittu lämpötila-alue. Saumausmassan ja -nauhan on säilytettävä toimintakykynsä annetulla lämpötila-alueella. Nro 70 Vaat. Ala -40 Ylä 60 Yks C Ty 2 Tt A Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumaus massalla: tartuntapintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja kiinteät. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumaus massalla: betoniset saumapinnat. Betonisten saumauspintojen on täytettävä InfraRYL mukaiset kosteus- ja lämpötilavaatimukset. Nro 100Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumaus massalla: tartuntapintojen käsittely tartunta-aineella. Sauman tartuntapinnat käsitellään saumausmassan valmistajan ohjeiden mukaisella tartunta-aineella. Nro 130Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET

12 Sivu 12 (14) 4245 Suojalaitteet Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät Laatuvaatimus Teräskaiteiden tulee olla törmäystestattuja standardin SFS-EN 1317 mukaan. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teräskaiteet ja johteet: teko ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen. Teräskaiteet ja johteet tehdään ja niiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan InfraRYL ja mukaisesti ottaen huomioon InfraRYL lisävaatimukset. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teräskaiteiden vaatimukset luujuus- ja luokkatunnuksen mukaan ja esikäsittelyaste. Kaideterästen on täytettävä lujuus- ja laatuluokkatunnuksen perusteella määräytyvän SFS-EN-standardin mukaiset vaatimukset. Terästen tulee olla piillä (Si) tiivistettyä. Terästyön esikäsittelyn viimeistelyasteet ovat standardin SFS 8145 mukaan 03 kuumasinkitylle, 04 kuumasinkitylle ja maalatulle ja 05 maalatulle pinnalle. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pintojen ja liitosten kaikki terävät reunat ja kulmat on viistettävä. Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaidepylvään ja teräsjohteiden kuumasinkitys. Kaidepylvään ja teräsjohteiden kuumasinkityksen paksuuden tulee täyttää InfraRYL mukaiset laatuvaatimukset ja muissa osissa standardin SFS-EN 1461 mukaiset laatuvaatimukset. Nro 80 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Maalaus kuumasinkityksen päälle. Maalattaessa kuumasinkityksen päälle käytetään maalausjärjestelmää SFS-EN ISO /EPPUR 160/3-Fe Zn SaS, pinnan karhennus standardin SFS-EN ISO mukaisesti. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Juurikorokkeen juotoslaastin lujuusluokka. Laastin tulee olla Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä tuote. Nro 100Vaat. C30/37 Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Juurikorokkeen juotoslaastin pakkasenkestävyys. Nro 110 Vaat. P30 Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Juurikorokkeen korkeuden hylkäysraja on >=70 mm. Nro 120Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

13 Sivu 13 (14) Laatuvaatimus Kaiteen asennus tien tasausviivan ja sivukaarevuuden mukaisesti. Kaide asennetaan tien tasausviivan ja sivukaarevuuden mukaisesti, vaikka rakenne, johon se kiinnitetään, olisi tehty siitä poikkeavasti (esim. suora sillan päällysrakenne suurisäteisessä kaarteessa). Poikkeama tästä teoreettisesta asemasta saa olla enintään L/1000, kuitenkin enintään ± 10 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin ± 2 mm ei vaadita. Mittaväli (L, mm) on mielivaltainen. Nro 150Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Asennus: kaiteen yläjohde. Kaiteen yläjohde asennetaan niin, etteivät sillan päällysrakenteeseen valmistusvaiheessa syntyneet epätasaisuudet näy johteessa. Myös betonin pitkäaikaiset muodonmuutokset on tarvittaessa otettava huomioon. Jännitetyissä silloissa kiinnitetään yläjohde vasta jännittämisen jälkeen. Yläjohteessa ei saa olla 2 mm suurempaa yksittäistä taitetta korkeus- eikä vaakatasossa yhden metrin matkalla. Nro 160Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaidepylväät asennetaan pystysuoraan. Nro 170Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teräsjohteen liikevara ja jatkosten sijoittaminen. Teräsjohteessa tulee olla sama liikevara kuin kaiteen yläjohteessa. Yksi kapean teräsjohteen jatkoksista sijoitetaan samaan pylväsväliin kaiteen liikkuvan jatkoksen kanssa. Nro 180Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaidejohteiden kiinnitysruuvien tulee olla kuumasinkittyjä standardin SFS 4449 mukaan. Nro 210Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Asennushitsien ja reikien puhdistaminen. Kaiteiden asennushitsit ja -reiät suihkupuhdistetaan asteeseen Sa 3 ja pintakäsittely tehdään hyväksyttävällä tavalla. Nro 200Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaiteen ruuvikiinnitys: Kun betonirakenteissa käytetään sinkittyjä ruuveja, on sinkityksen annettava oksidoitua vähintään 6 viikkoa tai sinkitty pinta on passivoitava tai tiivistettävä alkalin kestävällä lakalla ennen asennusta. Nro 230Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaiteen ruuvikiinnitys: kiinnityspulttien pituus ja lyhentäminen. Kiinnityspultteihin jätetään hattumuttereiden yhteydessä kiinnityslevyn yläpuolista kierrettä jäljelle 23±6 mm. Muulloin vastaava mitta on 27±10 mm. Muttereita ei saa kiertää liian lyhyisiin pultteihin. Mikäli pultit joudutaan asennuksen jälkeen katkaisemaan oikeaan pituuteensa, on muu kaiderakenne suojattava katkaisutyön aikaiselta kipinäsuihkulta. Katkaistujen pulttien päät käsitellään sinkkipölymaalilla. Nro 240Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL MUUT TYÖT SILTAPAIKALLA

14 Sivu 14 (14) 1183 Päällyste (Sillan tulopenkereet, tarvittavilta osin) Laatuvaatimus Päällysteen kiviaineksen laatuvaatimukset. Asfalttinormit 2011, kohdan 4 mukaan. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite Asfaltinormit 2011 Laatuvaatimus Ab 16/120 kg/m2 massamäärä. Asfalttinormit 2011 kohdan 11.2 mukaan. Nro 100Vaat. 120 Ala Ylä Yks kg/m2 Ty 2 Tt T Pa 1 Viite Asfalttinormit 2011 Laatuvaatimus Asfalttipäällysteen sivuttaiskallistus sovitetaan päällysteen ja sillan kannen muotoon. Nro 120Vaat. Ala Ylä Yks Ty 1 Tt T Pa 1 Viite

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (1) Tulostettu: 12.4.2016 Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m)

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl)

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) 1 (5) Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) Mallisuunnitelma Jm 2,50 + 30.00 + 2,50 m Hl 7,5 M Tiehallinto Helsinki 2005 2 (5) ALKUSANAT Tiehallinto on teettänyt päällysrakenteen

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 8/90) 2.713 1 VAURIO Avonaisen liikuntasauman läpi valuva vesi

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 1 13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 13261 Paikalla valettavat paalulaatat 13261.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit 13261.1.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit tie- ja katurakenteissa

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

HPM -ankkurointipulttien asentaminen

HPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen HPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina metrisille kierreko oille M16, M20, M24, M30 ja M39. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Resurssit Henkilöstö Alihankkijat Työkoneet ja laitteet

Resurssit Henkilöstö Alihankkijat Työkoneet ja laitteet Vertailutaulukko SYL - InfraRYL 3.6.2008 SYL:n mukainen numerojärjestys Jos SYL/SYL-R sarakkeessa ei ole numeroa, otsikko on vain InfraRYLissä. Kaikki käsitteet ja termit on siirretty InfraRYLin termihakemistoon.

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 5 1.1 Ohjeiden soveltamisala... 5 1.2 Sovellettavat vaatimusasiakirjat...

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ 1 /2 PANK-4001 PANK ASFALTTIMASSAT JA PÄÄLLYSTEET NÄYTTEENOTTO Täydennys menetelmään: PANK-4001 PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 5.8.1997 4.7 Porausnäytteet 4.71 Tarkoitus Asfalttipäällysteestä

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

Betonin valamisen vaikeudesta

Betonin valamisen vaikeudesta Betonin valamisen vaikeudesta XL Siltatekniikan päivät 2017 Jani Meriläinen Jo antiikin roomalaiset osasivat tehdä kunnon betonia! Pantheon, Rooma (124 jkr) Jani Meriläinen 2 Suunnitelma Turhia teräksiä

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13250 Porapaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012.

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13250 Porapaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. Tässä luvussa käsitellään poraamalla asennettavia teräspaaluja. Käsiteltävät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK 1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat

Lisätiedot

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET Oulu 01.02.1993 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Poijukettingit ja sakkelit, Laatuvaatimukset

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus Vaatimuksenmukaisuus Ennen rakentamista arvioidaan ennakkokokeilla ja koeruiskutuksella ennen rakentamista. Rakentamisen aikana tehdään määrävälein laadunvalvontakokeita.

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta.

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta. 1 21421 Sirotepintaus (SIP) 21421.1 Sirotepintauksen materiaalit Laatuvaatimuksina esitetyistä materiaaliominaisuuksista toimitetaan tilaajalle joko käytetyn materiaalierän CE-merkintä tai tuoteseloste

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93)

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) 2.236 1 VAURIO Betonirakenteisiin syntyy halkeamia, kun

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

Alkusanat. Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset on asiakirjakokonaisuus, joka sisältää seuraavat osat:

Alkusanat. Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset on asiakirjakokonaisuus, joka sisältää seuraavat osat: Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Yleinen osa - SYL 1 Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Yleinen osa - SYL 1 Tuotantotoiminnan ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-766-5 TIEL

Lisätiedot

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen HPKM -pilarikenkiä on saatavana vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka vastaavat HPM -ankkurointipulttien kierrekokoja. Pilarikengän

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Eityisasiantuntija, DI Kirja on päivitetty ja siinä on että ohjeet ovat ajantasaisia ja vastaavat nykyistä käsitystä hyvästä korjaustavasta ja että ne

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE Silko_ohje_2.252 21.6.2004 12:53 Sivu 1 BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 04 2.252 1 VAURIO Toistuva jäätyminen ja sulaminen pyrkii

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kuntatekniikka ================================================================== 14.03.2016 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 09 (korvaa ohjeen 11 / 90) 2.813 1

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

HARKKOELEMENTTI Tuoteseloste

HARKKOELEMENTTI Tuoteseloste sivu 1/6 HARKKOELEMENTTI Tuoteseloste Urakkarajat, laatuvaatimukset ja asennusohjeet Kivirakenteinen harkkoseinäelementti Valmistaja: Kukonkankaantie 8 (PL 102) 15871 HOLLOLA Y-0146190-9 Hollola www.rakennusbetoni.fi

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto N : 850 58 02 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 2 (07/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje Julkisivusaumaus Konsernin Construction-osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset

Lisätiedot

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Yleinen osa - SYL 1

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Yleinen osa - SYL 1 Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Yleinen osa - SYL 1 Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Yleinen osa - SYL 1 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2005 Verkkoversio http://www.tiehallinto.fi/sillat

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Asennusohje 1 (5)

Asennusohje 1 (5) Asennusohje 1 (5) ELEMENTO 9T LEPOTASOLLINEN UMPIPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa toimittaa asennusjärjestyksen

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot