Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset"

Transkriptio

1 Sivu 1 (14) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5, ,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus (m) 29,20 Kannen pituus (m) Suunnittelukuorma Nykyinen (32 t) Yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Versiotarkenteet Osa 1:2010, Osa 3:2008 Sijaintikoodit 000 Koko silta 100 Tuet 400 Päällysrakenne 600 Varusteet ja laitteet 900 Muut siltapaikan rakennusosat Suunnittelutoimisto Ramboll Finland Oy Vierimaantie Ylivieska SUUNNITTELIJA Laati: Lauri Harle Tarkasti: Jari Visuri TILAAJA Tarkastus Hyväksyntä

2 Sivu 2 (14) 1000 SILLAN KORJAAMINEN 1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET 1123 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat 1123:1 Betonirakenteiden purkaminen Laatuvaatimus Piikkaussyvyys paikattaessa. Piikkaus niin syvälle, että paikan paksuudeksi tulee vähintään 15 mm, ellei muuta mainita. Nro 10 Vaat. 20 Ala Ylä Yks mm Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO Laatuvaatimus Piikkaussyvyys raudoituksen taakse. Teräksen halkaisijan verran tai vähintään 20 mm. Nro 20 Vaat. d Ala 20 Ylä Yks mm Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO Laatuvaatimus Piikkaussyvyys raudoituksen taakse terästä jatkettaessa. Kaksi kertaa teräksen halkaisijan verran tai vähintään 50 mm. Nro 30 Vaat. 2d Ala 50 Ylä Yks mm Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO2.262 Laatuvaatimus Piikatun pinnan laatu. Piikatun pinnan tulee vastata pestyn työsauman vaatimuksia ellei muuta mainita. Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO Laatuvaatimus Mekaanisesti piikatun pinnan puhtaus*. Piikattu pinta suihkupuhdistetaan. Nro 60 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO Laatuvaatimus Rakenteeseen piikattaessa jätettävän raudoituksen kunto*. Nro 80 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO KAIVANTOJEN TÄYTÖT 1835 Rakenteiden ympärystäytöt (ajoradan alapuoliset täytöt) Laatuvaatimus Täyttö siltaan liittyvän ajoradan alapuolella. Täyttö on tehtävä jakavan kerroksen vaatimukset täyttävästä sorasta tai murskeesta kerroksittain tiivistäen kuten perustuksen alle tehtävä routimaton täyttö. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Täyttö betonipintoja tai niiden kosteuseristeitä vastaan. Täyttö ei saa vahingoittaa betonipintoja eikä niiden mahdollisia kosteuseristyksiä. Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL LUISKAVERHOUKSET JA EROOSIOSUOJAUKSET

3 Sivu 3 (14) Laatuvaatimus Järjestetyn porakiviverhouksen viettopinnan aaltoilu. Aaltoilu korkeintaan 100 mm kahden metrin matkalla. Nro 10 Vaat. Ala Ylä 100 Yks mm/2m Ty 2 Tt M Pa 1 Viite SILKO2.911 Laatuvaatimus Molskotti- tai sepeliverhouksen paksuus. Jatkuu porakivien yläpäästä. Nro 60 Vaat. Ala 300 Ylä Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite SILKO RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT 4200 SILLAT Sillat, yleinen osa Laatuvaatimus Laadunvarmistus. Yleiset kysymykset & urakan laatusuunnitelma & työvaiheen laatusuunnitelma & tekninen työsuunnitelma & laaduntarkastus & poikkeamasta ilmoittaminen & poikkeavuuden korjaaminen ja puutteellisuuden poistaminen & vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja sillan laaturaportti: vaatimukset vrt. viite. Nro 70 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Urakan laatusuunnitelman laatiminen. Ennen rakennustöiden aloittamista laaditaan urakan laatusuunnitelma joka kattaa kaikki sopimusasiakirjojen mukaiset työt. Nro 80 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Urakan laatusuunnitelman sisältö. Urakan laatusuunnitelman sisältö & vaatimukset: vrt. viite. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Urakan laatusuunnitelma toimitetaan tilaajalle urakan aloituskokouksessa. Nro 110 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Ilmoitusvelvollisuus poikkeamasta. Jokaisesta poikkeamasta ilmoitetaan tilaajan edustajalle heti kun se havaitaan. Ilmoitus voidaan tehdä ensin suullisesti ja vahvistaa kirjallisesti mahdollisimman pian. Nro 230Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Poikkeamaraportin laatiminen. Kaikista rakenteeseen jäävistä ja kaikista korjaustoimenpiteitä edellyttävistä laatupoikkeamista sekä kaikista toiminnallisista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportti. Nro 240Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Poikkeamaraportin sisältö. Poikkeamaraportissa kuvataan tapahtunut poikkeama, siihen johtaneet syyt, ehdotus poikkeaman korjaamiseksi ja toimenpiteet sen toistumisen estämiseksi. Nro 250Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

4 Sivu 4 (14) Laatuvaatimus Poikkeamaraportin toimittaminen tilaajan edustajalle. Poikkeamaraportti toimitetaan tilaajan edustajalle heti sen valmistuttua ja viimeistään viikkoa ennen mahdollisen korjaustyön aloittamista. Nro 270Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Työnaikaiset mittaukset: paikalleenmittausten suunnitelmat. Rakenteiden ja rakenneosien paikalleenmittauksista laaditaan yleensä erilliset mittaussuunnitelmat. Nro 510Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Työnaikaiset mittaukset: tarkistusmittaukset. Sillan rakentamisen aikana tehdään tarkistusmittauksia, joilla varmistetaan rakenteiden oikea sijainti sekä muoto- ja mittatarkkuus. Mittauksia tehdään työvaiheiden laatusuunnitelmien mukaisesti. Jos poikkeamia havaitaan, tehdään tarkistusmittaus myös mahdollisen korjauksen jälkeen. Nro 540Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Siltapaikan rakenteiden viimeistelytyöt: alueiden siistiminen. Töiden valmistuttua kaikki pysyvät rakenteet ja työn aikana käytetyt alueet siistitään. Nro 590Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Siltapaikan rakenteiden viimeistelytyöt: tilapäisteiden varastoalueiden pohjat. Työmaan käytössä olleet tiet ja varastoalueiden pohjat kunnostetaan ja tarvittaessa maisemoidaan. Nro 620Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Ympäristönsuojelu: jätteiden lajittelu. Teräsjätteet on toimitettava uudelleenkäsittelyyn. Päällystejäte on toimitettava luvalliseen uudelleenkäyttövarastoon. Sillanrakennusjätteistä lajitellaan erilleen betoni-, teräs-, kivi- ja asfalttijäte, kyllästämätön puujäte sekä maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjäte. Nro 810Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :1 Sillat, yleinen osa: valmiin rakenteen mitat Laatuvaatimus Sillan hyödyllinen leveys. Leveys mitataan sivumuurin uloimmista päistä, tukien kohdalta, aukkojen keskeltä ja sillan kapeimmalta kohdalta. Hylkäysrajat ovat +120 mm ja -60 mm Nro 60 Vaat. Ala -30 Ylä 60 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muotopoikkeama ylöspäin: aukon keskikohta. L = jännemitta. Max-poikkeama = 100 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Tarkastetaan päällysrakenteen ja maatukien yläreunan tarkkailutapeista aukon keskeltä ja tuilta. Hylkäysraja on L/500, ei kuitenkaan < 40 mm. Nro 100Vaat. Ala Ylä L/1000 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL

5 Sivu 5 (14) Laatuvaatimus Reunapalkin muotopoikkeama ylöspäin: aukon 1/4-piste. L = jännemitta. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Tarkastetaan päällysrakenteen ja maatukien yläreunan tarkkailutapeista aukon 1/4-pisteistä ja tuilta. Hylkäysraja on L/750, ei kuitenkaan < 40 mm. Nro 130Vaat. Ala Ylä L/1500 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muotopoikkeama alaspäin: aukon keskikohta. L = jännemitta. Max-poikkeama = 100 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Tarkastetaan päällysrakenteen ja maatukien yläreunan tarkkailutapeista aukon keskeltä ja tuilta. Hylkäysrajat ovat L/500 ja 100 mm. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 mm. Nro 140Vaat. Ala Ylä L/1000 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muotopoikkeama alaspäin: aukon 1/4-piste. L = jännemitta. Max-poikkeama = 70 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Tarkastetaan päällysrakenteen ja maatukien yläreunan tarkkailutapeista aukon keskeltä ja tuilta. Hylkäysrajat ovat L/750 ja 140 mm. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 mm. Nro 160Vaat. Ala Ylä L/1500 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muoto pystysuunnassa: merkitseminen laaturaporttiin. Mittaustulokset merkitään sillan laaturaporttiin. Nro 170Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin muoto vaakasuunnassa: sillan 1/4-pisteet. L = sillan tai päällysrakenteen pituus. Max-poikkeama = 70 mm Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei vaadita. Muoto määritetään kummankin reunapalkin päältä ulkoreunasta päällysrakenteen päistä ja sillan 1/4-pisteistä. Jos sillassa on päällysrakenteen suuntaiset siipimuurit, muototarkastelu ja mitta L ulotetaan siipimuurien päähän saakka. Hylkäysrajat ovat L/750 ja 140 mm. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 mm. Nro 180Vaat. Ala Ylä L/1500 Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Sillan betonirakenteet Laatuvaatimus InfraRYLin soveltaminen, muussa maassa valmistettu tuote, lyhenteet yms. INfraRYLin soveltaminen & muussa maassa valmistettu tuote & käsitteet, merkinnät ja lyhenteet: vaatimukset vrt. viite. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

6 Sivu 6 (14) Laatuvaatimus Tekniset työsuunnitelmat. Ellei sillan rakennussuunnitelmassa muuta esitetä, laaditaan ainakin seuraavat erilliset tekniset työsuunnitelmat: teline- ja muottisuunnitelmat & raudoitustyösuunnitelmat & betonityösuunnitelmat & jännittämistöiden suunnitelmat & elementtien valmistussuunnitelma (tarvittaessa) & elementtien käsittely- ja kuljetussuunnitelma & elementtien asennussuunnitelma & betonipinnan suoja-ainekäsittelyn suunnitelma. Suunnitelmia voidaan tarvittaessa koota laajemmiksi kokonaisuuksiksi tai jakaa osiin. Suunnitelmien laadintaa koskevat vaatimukset ja ohjeet on esitetty InfraRYL ja InfraRYL ssa. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonitöiden johtaminen. Betonitöitä johtamaan määrätään betonityönjohtaja, joka täyttää ohjeiden B4 kohdassa 1.2 asetetut vaatimukset. Betonitöiden johtamisessa noudatetaan lisäksi ohjeiden B4 kohdan määräyksiä. Nro 30 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Laadun varmistus ja vaatimusten mukaisuuden osoittaminen: muut ohjeet. Laadunvarmistuksessa ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan InfraRYLin (vrt. viite) ja B4 kohdissa 5, 6 ja 7.3 esitettyjä vaatimuksia ja ohjeita. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Työn suorittaminen: yleiset vaatimukset. Tekniset työsuunnitelmat InfraRYLin mukaiset urakan ja työvaiheiden laatusuunnitelmat, yms: vaatimukset vrt. viite Nro 70 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :1 Sillan betonirakenteiden materiaalit Laatuvaatimus Kovettuneen betonin ominaisuudet, yleiset vaatimukset. Kovettuneella betonilla on oltava sillan rakennussuunnitelman mukaiset lujuus-, säilyvyys- ja muut ominaisuudet. Kovettuneen betonin on täytettävä myös eri rasitusluokkaryhmissä käytettävät siltaosakohtaiset julkaisussa Siltabetonien P-lukumenettely' esitetyt betonin laatuvaatimukset betonin lujuuden, P-luvun, sementtimäärän ja vesi-sementtisuhteen osalta. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pakkasenkestävä betoni, vaatimukset. Yleiset vaatimukset & valmistus ja laadunvalvonta & vaatimusten mukaisuuden osoittaminen: vaatimukset ottavat huomioon Tiehallinnon julkaisun 'Siltabetonien P-lukumenettely', vrt. viite. Nro 160Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sementtipohjaiset laastit, vaatimukset. Yleiset vaatimukset & injektiolaasti & saumausja paikkauslaasti: vaatimukset vrt. viite. Nro 180Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kuitubetoni -ja laasti, vaatimukset. Yleiset vaatimukset & teräskuiduilla kuidutettu betoni ja laasti & muovikuiduilla kuidutettu betoni ja laasti: vaatimukset vrt. viite. Nro 200Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

7 Sivu 7 (14) 4220 SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE 4221 Betonirakenteet päällysrakenteessa (reunapalkit) Laatuvaatimus Betonipeitteen paksuuden sallittu poikkeama reunapalkeissa. Vaatimus koskee pinnan kaikkia kohtia sekä pääraudoitusta että työraudoitusta. Hylkäysraja on -10 mm. Nro 200Vaat. 40 Ala Ylä Yks mm Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonipinnan laatu: muottia vasten valetut pinnat, näkyvät. Näkyviin jäävän pinnan on täytettävä ohjeen by 40 Betonirakenteiden pinnat luokan A vaatimukset. Betonipinnan värivaihtelun on täytettävä värivaihteluluokan B vaatimukset. Nro 240Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonipinnan laatu: näkyviin jäävä yläpinta. Reunapalkkien ja muiden betonisten näkyviin jäävien yläpintojen on täytettävä ohjeessa by 40 Betonirakenteiden pinnat puuhierretylle AA-luokan pinnalle asetetut vaatimukset. Pintojen värivaihtelun on täytettävä värivaihteluluokan B vaatimukset. Nro 290Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pintojen halkeilu. Reunapalkin yläpinnassa ei sallita 0,1 mm suurempia halkeamia. Muissa pinnoissa sallittu halkeamakoko on 0,2 mm. Nro 310Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Reunapalkin halkeamien määrä. Reunapalkeissa sallitaan yksi sallitun halkeamaleveyden suuruinen poikkihalkeama yhden metrin matkalla. Reunapalkkien ylä- ja sivupinnoissa ei sallita sillan pituussuuntaista halkeilua. Nro 330Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :1 Telineet ja muotit (reunapalkit) Laatuvaatimus Telinesuunnitelman toimittaminen tilaajan edustajalle. Urakoitsijan edustajan tarkastama ja hyväksymä telinesuunnitelma toimitetaan tilaajan edustajalle viimeistään viikkoa ennen telinetöiden aloittamista. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Muottimateriaalin valinta. Muottimateriaali valitaan siten, että sillan rakennussuunnitelmassa esitetyt laatuvaatimukset ja InfraRYL (viite) esitetyt betonipintojen laatuvaatimukset täyttyvät. Nro 60 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Telineiden purkaminen. Telineet ja muotit on purettava siten, ettei liian nopea kuormituksen siirtyminen telineeltä siltarakenteelle aiheuta vauriota. Purku ei saa vaarantaa työturvallisuutta tai yleistä liikennettä. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

8 Sivu 8 (14) Laatuvaatimus Telineiden tarkastaminen. Telinesuunnittelija tarkastaa ja hyväksyy telinerakenteet ennen betonointia. Betonityönjohtaja voi tarkastaa tavanomaiset puutelineet, joissa ei ole kulkuaukkoja. Tarkastuksesta tehdään aina merkintä työmaapäiväkirjaan. Nro 120Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Muottien tarkastaminen. Betonityönjohtaja tarkastaa muotit ennen betonointia. Tarkastuksesta tehdään aina merkintä työmaapäiväkirjaan. Nro 130Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :2 Raudoitteet (reunapalkit) Laatuvaatimus Betoniteräksen lujuusluokka Nro 54 Vaat. A500HWAla Ylä Yks Ty 1 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Raudoitteiden sitominen. Näkyviin jäävien pintojen raudoitteet sidotaan paikoilleen käyttäen kuuma-sinkittyjä tai muita ruostumattomia ja löystymättömiä siteitä. Siteiden päät eivät saa jäädä vaadittuun suojabetonikerrokseen. Nro 110 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Raudoitus tarkastetaan ennen betonointia. Nro 140Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Raudoituksen kelpoisuuden osoittaminen. Raudoitustyön vaatimustenmukaisuus osoitetaan raudoituksen tarkastuksen tuloksena syntyvän pöytäkirjan avulla tai muulla tilaajan hyväksymällä tavalla. Nro 150Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :4 Betoni (reunapalkit) Laatuvaatimus Betonointityösuunnitelman laatiminen ja sen tarkentaminen. Betonitöitä varten laaditaan betonityösuunnitelma, jota tarkennetaan tarvittavilta osin ennen kutakin betonointia. Betonityösuunnitelman vaatimukset vrt. viite. Betonoinnin valmistelun ohjeet vrt. InfraRYL Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonin lujuusluokka. Reunapalkki C30/37-3. Nro 11 Vaat. C30/37 Ala Ylä Yks MPa Ty 1 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Betonin pakkasenkestävyys, reunapalkit P30 Nro 14 Vaat. 30 Ala Ylä Yks P-luku Ty 1 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pintojen jälkihoito, viimeistely ja suojaus: kosteajälkihoitoaika. Minimivaatimusta voidaan soveltaa elleivät kovettumisolosuhteet vaadi pitempää jälkihoitoa. Nro 80 Vaat. Ala 7 Ylä Yks vrk Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

9 Sivu 9 (14) Laatuvaatimus Tartuntojen kiinnittämisen vaatimukset. Tartuntojen sijainnin tulee täyttää raudoitteiden sijaintitoleransseista InfraRYL asetetut vaatimukset. Nro 140Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Korjaus- ja viimeistelytyöt: perusvaatimukset. Telineiden asennuskolot ja -reiät, muottisiteiden kolot sekä betonoinnin jälkeen havaitut harvavalut, halkeamat ja muut poikkeavuudet ja puutteellisuudet korjataan tilaajan hyväksymiä korjausaineita ja työtapoja käyttäen. Rakenteet viimeistellään vastaamaan asetettuja vaatimuksia. Nro 150Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Korjaus- ja viimeistelytyöt: perusvaatimukset. Telineiden asennuskolot ja -reiät, muottisiteiden kolot sekä betonoinnin jälkeen havaitut harvavalut, halkeamat ja muut poikkeavuudet ja puutteellisuudet korjataan tilaajan hyväksymiä korjausaineita ja työtapoja käyttäen. Rakenteet viimeistellään vastaamaan asetettuja vaatimuksia. Nro 150Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen. Betonitöiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan tutkimalla kovettuneen betonin ominaisuudet InfraRYL kuvatulla tavalla sekä tarkastamalla betonoitu rakenne. Nro 170Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Sementtipohjaiset laastit, vaatimukset. Yleiset vaatimukset & injektiolaasti & saumausja paikkauslaasti: vaatimukset vrt. viite. Nro 180Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :4:2 Betoni: betonointi kylmällä säällä Laatuvaatimus Betonimassan minimilämpötila betonoitaessa. Lisäksi vaaditaan, että betonimassan lämpötila ei missään vaiheessa laske 0 C alapuolelle. Nro 20 Vaat. Ala 5 Ylä Yks C Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL :4:4 Betoni: betonirakenteiden korjaus- ja suojaustyöt Laatuvaatimus Betonipinnan suoja-ainekäsittelyn vaatimukset. Betonipinnan suoja-ainekäsittelyn on täytettävä sillan rakennussuunnitelmassa esitetyt vaatimukset. Ne tehdään sillan rakennussuunnitelmassa esitettyihin pintoihin. Suoja-aineen (impregnointiaineen) on oltava Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite Laatuvaatimus Betonipaikkauksen tartuntalujuus*. Pienissä kohteissa tartunta tarkastetaan vasaralla koputtelemalla. Materiaalit SILKO-hyväksyttyjä tuotteita, SILKO ja Nro 20 Vaat. Ala 1,5 Ylä Yks MPa Ty 2 Tt T Pa 1 Viite SILKO SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET

10 Sivu 10 (14) Laatuvaatimus InfraRYLin soveltaminen ja määritelmät. Soveltamisalue, muussa maassa valmistettu tuote, käsitteiden määrittely: vaatimukset vrt. viite. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teknisen työsuunnitelman toimittaminen tilaajalle. Urakoitsijan on vähintään viikkoa ennen kunkin työvaiheen aloitusta toimitettava tilaajalle tekninen työsuunnitelma, josta tulee käydä ilmi ainakin InfraRYL luetellut asiat. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Laatusuunnitelma. Pintarakennetöiden laatusuunnitelma laaditaan InfraRYL tarkoitetulla tavalla. Laatusuunnitelmassa on esitettävä myös eristysurakoitsijan omassa laadunvalvonnassa käytettävät mittalaitteet. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Sillan päällyste Laatuvaatimus Päällystetyypit ja sovellettavat asiakirjat. Siltapäällysteitä ovat kulutuskerros ja mahdollinen sidekerros. Niiden alla on yleensä eristyksen suojakerros. Siltapäällystetyyppejä ovat asfalttibetoni (AB), kivimastiksiasfaltti (SMA), pehmeä asfalttibetoni (PAB), valuasfaltti (VA), kumibitumivaluasfaltti (KBVA), betoni ja kuitubetoni sekä ohutkerrospäällyste. Jos sillan päällyste on SMA, tulee sen alla olla vähintään yksi asfalttibetonikerros. Asfalttipäällysteitä tehtäessä noudatetaan siltasuunnitelmaa, InfraRYL ja annettuja ohjeita, Päällystystöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä sekä voimassa olevia Asfalttinormeja. Päällyste ilmoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Asfalttipäällysteen suhteittaminen. Asfalttipäällyste suhteitetaan Asfalttinormien kohdan 4.1 ja sen liitteen 2 mukaisesti. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Jyrsiminen ja jyrääminen. Siltapäällystettä jyrsittäessä ja jyrättäessä tulee varoa vaurioittamasta alla olevan eristyksen suojakerrosta tai itse eristystä. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Asfalttipäällysteen suurin sallittu epätasaisuus. Nro 70 Vaat. Ala Ylä 4 Yks mm/ 3 m Ty 2 Tt M Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Alku-uran sallittu suuruus. Sillalla saa uuden päällysteen alku-ura olla enintään 3 mm (menetelmä EN , oikolauta 3 m). Nro 100Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Veden lätäköityminen. Ajoradan pinnan tulee olla niin tasainen ja viettokaltevuuden niin suuri, ettei vesi muodosta lätäköitä ajoradalle. Nro 110 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

11 Sivu 11 (14) Asfalttipäällysteet Laatuvaatimus Materiaalit: sideaine. Siltapäällysteasfaltin sideaineen on täytettävä Asfalttinormien ko. bitumilajille asettamat vaatimukset. Asfalttibetonin sideaine on Asfalttinormien mukaista bitumia tai kumibitumia. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Massan reseptin ja toiminnallisten ominaisuuksien vaatimukset. Asfalttipäällysteiden (asfalttibetoni, kivimastiksiasfaltti, pehmeä asfalttibetoni, valuasfaltti, kumibitumivaluasfaltti) tulee täyttää sillan päällysteen yleiset laatuvaatimukset (InfraRYL ) ja InfraRYL laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset voivat kohdistua joko massan reseptiin tai toiminnallisiin ominaisuuksiin. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus AB 16/120 kg/m2. Asfalttinormit 2011 kohdan 11.2 mukaan. Nro 100Vaat. 120 Ala Ylä Yks kg/m2 Ty 2 Tt T Pa 1 Viite Asfalttinormit Päällysteen saumat Laatuvaatimus Tartunta-aineet, saumamassat, saumanauhat: hyväksyntä. Päällysteen saumoissa käytetään Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymiä tartunta-aineita sekä saumausmassoja ja -nauhoja. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumausmassojen hyväksyntävaatimukset. Saumausmassoille asetetut hyväksyntävaatimukset SILKO mukaan. Nro 30 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumausmassan ja -nauhan toimivuuden vaadittu lämpötila-alue. Saumausmassan ja -nauhan on säilytettävä toimintakykynsä annetulla lämpötila-alueella. Nro 70 Vaat. Ala -40 Ylä 60 Yks C Ty 2 Tt A Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumaus massalla: tartuntapintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja kiinteät. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumaus massalla: betoniset saumapinnat. Betonisten saumauspintojen on täytettävä InfraRYL mukaiset kosteus- ja lämpötilavaatimukset. Nro 100Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Saumaus massalla: tartuntapintojen käsittely tartunta-aineella. Sauman tartuntapinnat käsitellään saumausmassan valmistajan ohjeiden mukaisella tartunta-aineella. Nro 130Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET

12 Sivu 12 (14) 4245 Suojalaitteet Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät Laatuvaatimus Teräskaiteiden tulee olla törmäystestattuja standardin SFS-EN 1317 mukaan. Nro 10 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teräskaiteet ja johteet: teko ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen. Teräskaiteet ja johteet tehdään ja niiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan InfraRYL ja mukaisesti ottaen huomioon InfraRYL lisävaatimukset. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teräskaiteiden vaatimukset luujuus- ja luokkatunnuksen mukaan ja esikäsittelyaste. Kaideterästen on täytettävä lujuus- ja laatuluokkatunnuksen perusteella määräytyvän SFS-EN-standardin mukaiset vaatimukset. Terästen tulee olla piillä (Si) tiivistettyä. Terästyön esikäsittelyn viimeistelyasteet ovat standardin SFS 8145 mukaan 03 kuumasinkitylle, 04 kuumasinkitylle ja maalatulle ja 05 maalatulle pinnalle. Nro 40 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Pintojen ja liitosten kaikki terävät reunat ja kulmat on viistettävä. Nro 50 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaidepylvään ja teräsjohteiden kuumasinkitys. Kaidepylvään ja teräsjohteiden kuumasinkityksen paksuuden tulee täyttää InfraRYL mukaiset laatuvaatimukset ja muissa osissa standardin SFS-EN 1461 mukaiset laatuvaatimukset. Nro 80 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Maalaus kuumasinkityksen päälle. Maalattaessa kuumasinkityksen päälle käytetään maalausjärjestelmää SFS-EN ISO /EPPUR 160/3-Fe Zn SaS, pinnan karhennus standardin SFS-EN ISO mukaisesti. Nro 90 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Juurikorokkeen juotoslaastin lujuusluokka. Laastin tulee olla Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä tuote. Nro 100Vaat. C30/37 Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Juurikorokkeen juotoslaastin pakkasenkestävyys. Nro 110 Vaat. P30 Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Juurikorokkeen korkeuden hylkäysraja on >=70 mm. Nro 120Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL

13 Sivu 13 (14) Laatuvaatimus Kaiteen asennus tien tasausviivan ja sivukaarevuuden mukaisesti. Kaide asennetaan tien tasausviivan ja sivukaarevuuden mukaisesti, vaikka rakenne, johon se kiinnitetään, olisi tehty siitä poikkeavasti (esim. suora sillan päällysrakenne suurisäteisessä kaarteessa). Poikkeama tästä teoreettisesta asemasta saa olla enintään L/1000, kuitenkin enintään ± 10 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin ± 2 mm ei vaadita. Mittaväli (L, mm) on mielivaltainen. Nro 150Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Asennus: kaiteen yläjohde. Kaiteen yläjohde asennetaan niin, etteivät sillan päällysrakenteeseen valmistusvaiheessa syntyneet epätasaisuudet näy johteessa. Myös betonin pitkäaikaiset muodonmuutokset on tarvittaessa otettava huomioon. Jännitetyissä silloissa kiinnitetään yläjohde vasta jännittämisen jälkeen. Yläjohteessa ei saa olla 2 mm suurempaa yksittäistä taitetta korkeus- eikä vaakatasossa yhden metrin matkalla. Nro 160Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaidepylväät asennetaan pystysuoraan. Nro 170Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Teräsjohteen liikevara ja jatkosten sijoittaminen. Teräsjohteessa tulee olla sama liikevara kuin kaiteen yläjohteessa. Yksi kapean teräsjohteen jatkoksista sijoitetaan samaan pylväsväliin kaiteen liikkuvan jatkoksen kanssa. Nro 180Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaidejohteiden kiinnitysruuvien tulee olla kuumasinkittyjä standardin SFS 4449 mukaan. Nro 210Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Asennushitsien ja reikien puhdistaminen. Kaiteiden asennushitsit ja -reiät suihkupuhdistetaan asteeseen Sa 3 ja pintakäsittely tehdään hyväksyttävällä tavalla. Nro 200Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaiteen ruuvikiinnitys: Kun betonirakenteissa käytetään sinkittyjä ruuveja, on sinkityksen annettava oksidoitua vähintään 6 viikkoa tai sinkitty pinta on passivoitava tai tiivistettävä alkalin kestävällä lakalla ennen asennusta. Nro 230Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL Laatuvaatimus Kaiteen ruuvikiinnitys: kiinnityspulttien pituus ja lyhentäminen. Kiinnityspultteihin jätetään hattumuttereiden yhteydessä kiinnityslevyn yläpuolista kierrettä jäljelle 23±6 mm. Muulloin vastaava mitta on 27±10 mm. Muttereita ei saa kiertää liian lyhyisiin pultteihin. Mikäli pultit joudutaan asennuksen jälkeen katkaisemaan oikeaan pituuteensa, on muu kaiderakenne suojattava katkaisutyön aikaiselta kipinäsuihkulta. Katkaistujen pulttien päät käsitellään sinkkipölymaalilla. Nro 240Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite InfraRYL MUUT TYÖT SILTAPAIKALLA

14 Sivu 14 (14) 1183 Päällyste (Sillan tulopenkereet, tarvittavilta osin) Laatuvaatimus Päällysteen kiviaineksen laatuvaatimukset. Asfalttinormit 2011, kohdan 4 mukaan. Nro 20 Vaat. Ala Ylä Yks Ty 2 Tt T Pa 1 Viite Asfaltinormit 2011 Laatuvaatimus Ab 16/120 kg/m2 massamäärä. Asfalttinormit 2011 kohdan 11.2 mukaan. Nro 100Vaat. 120 Ala Ylä Yks kg/m2 Ty 2 Tt T Pa 1 Viite Asfalttinormit 2011 Laatuvaatimus Asfalttipäällysteen sivuttaiskallistus sovitetaan päällysteen ja sillan kannen muotoon. Nro 120Vaat. Ala Ylä Yks Ty 1 Tt T Pa 1 Viite

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan laatuvaatimukset

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (21) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan laatuvaatimukset Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Otto Karhi puiston silta polku/oulun kaupunki Suunnitelman numero. Sillan laatuvaatimukset

Otto Karhi puiston silta polku/oulun kaupunki Suunnitelman numero. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (7) Otto Karhi puiston silta polku/oulun kaupunki Suunnitelman numero Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7,1 Hyödyllinen leveys (m) 3,8 Vapaa-aukko (m) 6,6 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

sortumis- eikä vahingonvaaraa. Kaivumassoja ei saa läjittää vesistöön, ellei suunnitelmassa ole näin esitetty.

sortumis- eikä vahingonvaaraa. Kaivumassoja ei saa läjittää vesistöön, ellei suunnitelmassa ole näin esitetty. Sivu 1 (11) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

Koulutien raittisilta Ryttylän Koulutie/Hausjärvi Suunnitelman numero S1. Sillan laatuvaatimukset. H (Häme)

Koulutien raittisilta Ryttylän Koulutie/Hausjärvi Suunnitelman numero S1. Sillan laatuvaatimukset. H (Häme) Sivu 1 (13) H (Häme) Koulutien raittisilta Ryttylän Koulutie/Hausjärvi Suunnitelman numero S1 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) 2,50+16,00+2,50 Hyödyllinen leveys (m) 4,5 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan laatuvaatimukset

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (8) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Sillan laatuvaatimukset

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (7) Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Sillan laatuvaatimukset Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m) 4.5 Vapaa-aukko (m) 6.845

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

S1 Valkiaisjärvenpolun alikulkukäytävä Hiukkavaaran keskuksen suunnittelu/oulu Suunnitelman numero. Sillan laatuvaatimukset.

S1 Valkiaisjärvenpolun alikulkukäytävä Hiukkavaaran keskuksen suunnittelu/oulu Suunnitelman numero. Sillan laatuvaatimukset. Sivu 1 (16) (O) Oulu S1 Valkiaisjärvenpolun alikulkukäytävä Hiukkavaaran keskuksen suunnittelu/oulu Suunnitelman numero Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 14,5

Lisätiedot

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (10) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810 Teräksinen holvisilta Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 12,75 Vapaa-aukko (m) 4,6 Vinous

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi)

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (5) KaS (Kaakkois-Suomi) S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2.50)+18.00+(2.50) Hyödyllinen

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Sivu 1 (6) Järvenpään kaupunki (Uudenmaan ELY) S1 Haarajoen patosilta Haarajoen patosillan uusiminen/järvenpää Suunnitelman numero S1 Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta (jbup) Jännemitta (m) (4,0) +25,0+

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

42001.3.3 Resurssit 1.3.3 42001.3.3.1 Henkilöstö 1.3.3.1 42001.3.3.2 Alihankkijat 1.3.3.2 42001.3.3.3 Työkoneet ja laitteet 1.3.3.3 42001.3.3.

42001.3.3 Resurssit 1.3.3 42001.3.3.1 Henkilöstö 1.3.3.1 42001.3.3.2 Alihankkijat 1.3.3.2 42001.3.3.3 Työkoneet ja laitteet 1.3.3.3 42001.3.3. Vertailutaulukko InfraRYL - SYL 3.6.2008 InfraRYL:n mukainen numerojärjestys Jos SYL/SYL-R sarakkeessa ei ole numeroa, otsikko on vain InfraRYLissä. Kaikki käsitteet ja termit on siirretty InfraRYLin termihakemistoon.

Lisätiedot

42111 Betonirakenteiset pääty- ja välituet

42111 Betonirakenteiset pääty- ja välituet Arbortext Editor Unformatted Print: 42111_betonirakenteiset_paaty_ja_valituet.xml Printed Tue Sep 11 14:08:13 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/3, muuttumattomana Julkaistu: 2009/2, muuttumattomana

Lisätiedot

Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012

Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012 Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012 Soveltamisalue Tätä ohjetta käytetään väliaikaisesti InfraRYL jaksossa 42000 esitettyjen laatuvaatimusten rinnalla rakennettaessa

Lisätiedot

42210 Betonirakenteet päällysrakenteessa

42210 Betonirakenteet päällysrakenteessa Arbortext Editor Unformatted Print: 42210_Terasbetonirakenteet_paallysrakenteessa.xml Printed Tue Sep 11 14:11:12 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/3, muuttumattomana Julkaistu: 2009/2,

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

42030 Sillan betonielementtirakenteet

42030 Sillan betonielementtirakenteet Arbortext Editor Unformatted Print: 42030_Sillan_betonielementtirakenteet.xml Printed Tue Sep 11 14:23:58 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/3, muuttumattomana Julkaistu: 2009/2, muuttumattomana

Lisätiedot

SILKO 2.613 REUNASALAOJAN TEKO

SILKO 2.613 REUNASALAOJAN TEKO KUIVATUSLAITTEET REUNASALAOJAN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/06 (korvaa ohjeen 12/90) 2.613 1 VAURIO Reunaosat ovat eräs siltojen yleisimmin vaurioituneista kohdista,

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

42020 Sillan betonirakenteet

42020 Sillan betonirakenteet Arbortext Editor Unformatted Print: 42020_Sillan_betonirakenteet.xml Printed Fri Sep 28 15:09:08 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 42020 Sillan betonirakenteet Kappalenumeron jälkeen oleva R tarkoittaa,

Lisätiedot

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Betonirakenteet - SYL 3

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Betonirakenteet - SYL 3 Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Betonirakenteet - SYL 3 Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Betonirakenteet - SYL 3 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2005 Verkkoversio

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Rakennussuunnitelmaselostus. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Rakennussuunnitelmaselostus. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (1) Tulostettu: 18.8.2015 Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Varusteet ja laitteet - SYL 7

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Varusteet ja laitteet - SYL 7 Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Varusteet ja laitteet - SYL 7 Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Varusteet ja laitteet - SYL 7 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2005

Lisätiedot

SILKO 2.614 POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO

SILKO 2.614 POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO KUIVATUSLAITTEET POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 5/06 (korvaa ohjeen 10/88) 2.614 1 VAURIO Kannen pintarakenteet vaurioituvat, jos vesi ei pääse poistumaan

Lisätiedot

Sillan laaturaportti. Laatimisohje

Sillan laaturaportti. Laatimisohje Sillan laaturaportti Laatimisohje Sillan laaturaportti Laatimisohje Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2006 Verkkoversio http://www.tiehallinto.fi/sillat ISBN 951-803-656-X TIEH 2200044-v-06

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren

Lisätiedot

Toteutusstandardi EN 13670:2009 Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975

Toteutusstandardi EN 13670:2009 Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975 Toteutusstandardi EN 13670:2009 Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975 WORKSHOP BETONIRAKENTAMISEN UUDET MÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Erityisasiantuntija, diplomi-insinööri

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

SAUMARAKENTEET 2.712 MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

SAUMARAKENTEET 2.712 MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE SAUMARAKENTEET MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 2.712 1 VAURIO Massaliikuntasaumoissa esiintyy seuraavia vaurioita: Saumamassa kuluu ajourien

Lisätiedot

Siltabetonien P-lukumenettely

Siltabetonien P-lukumenettely Siltabetonien P-lukumenettely Siltabetonien P-lukumenettely Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat) ISBN 978-952-221-024-1 TIEH TIEH 2200054-v-08

Lisätiedot

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA VIHDIN KUNTA Hy-Kr 106+799, Nissolan aks, siltasuunnitelma 1/ 16 Nissolan tasoristeysten

Lisätiedot

SI Ylä-Levintien alikulkukäytävä

SI Ylä-Levintien alikulkukäytävä S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA SI Ylä-Levintien alikulkukäytävä Siltatyöselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2014 P23714 SILLAN RAKENTAMINEN 0. RAKENNUSKOHDE 0.1 RAKENNUSKOHTEEN

Lisätiedot

1(6) Siltatekniikka

1(6) Siltatekniikka 1(6) SILLAN LAATURAPORTTI A. YLEISET VAATIMUKSET 1. Yleistä Urakoitsijan velvollisuus on osoittaa tilaajalle tekemänsä sillan rakennus- ja korjaustyön kelpoisuus. Sitä varten urakoitsija laatii jokaisesta

Lisätiedot

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 06/08 (korvaa ohjeen 12/95) 2.914 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

42310.0 Eristyksen yleiset laatuvaatimukset

42310.0 Eristyksen yleiset laatuvaatimukset 1 10.2.2012 InfraRYL 2006. Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat Tekstimuutokset (lihavoidut kohdat) 42300.3 Tekninen työsuunnitelma.2 12 kuten ennenkin ympäristönsuojelu, SILKO-ohje 1.112. Viitteet 5

Lisätiedot

ALKUSANAT. Sillanrakentamisen varusteita ja laitteita koskevat yleiset laatuvaatimukset on aikaisemmin esitetty SYL 7:n painoksessa elokuulta 1996.

ALKUSANAT. Sillanrakentamisen varusteita ja laitteita koskevat yleiset laatuvaatimukset on aikaisemmin esitetty SYL 7:n painoksessa elokuulta 1996. Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Varusteet ja laitteet - SYL 7 Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Varusteet ja laitteet - SYL 7 Tuotantotoiminnan ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (1) Tulostettu: 12.4.2016 Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m)

Lisätiedot

KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016 Liite 1 61 KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Hieppeen yksityistie Mikkeli Kilpisalmen silta 2 ASIAKIRJALUETTELO Sivut 1. Nykytilanne 3-4 2. Rakennussuunnitelmaselostus

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Siltabetonien P-lukumenettely

Siltabetonien P-lukumenettely 37 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA 70 ILMA 6% 60 ILMA 5% 52 50 ILMA 4% P-luku ILMA 3% 40 ILMA 2% 30 20 10 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Vesi-sementtisuhde 0,55 0,6 Liikenneviraston ohjeita 37/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

siltojen korjaus 2.815 KANNEN PINTARAKENTEET PUUKANNEN PÄÄLLYSTÄMINEN 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus 2.815 KANNEN PINTARAKENTEET PUUKANNEN PÄÄLLYSTÄMINEN 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET PUUKANNEN PÄÄLLYSTÄMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 12/92) 2.815 1 VAURIO Puukannen vaurioita ovat kuluma, ravistuminen

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189. Rakennussuunnitelmaselostus

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (8) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

Resurssit Henkilöstö Alihankkijat Työkoneet ja laitteet

Resurssit Henkilöstö Alihankkijat Työkoneet ja laitteet Vertailutaulukko SYL - InfraRYL 3.6.2008 SYL:n mukainen numerojärjestys Jos SYL/SYL-R sarakkeessa ei ole numeroa, otsikko on vain InfraRYLissä. Kaikki käsitteet ja termit on siirretty InfraRYLin termihakemistoon.

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta Siltakatu /Oulainen Suunnitelman numero 7883. Korjaussuunnitelmaselostus. Oulainen

Oulaistenkosken silta Siltakatu /Oulainen Suunnitelman numero 7883. Korjaussuunnitelmaselostus. Oulainen Sivu 1 (1) Tulostettu: 1.2.2013 Oulainen Oulaistenkosken silta Siltakatu /Oulainen Suunnitelman numero 7883 Korjaussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta (m) 22,0+27,50+22,0

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

Perälän. Tilaaja: Laati: Tarkastaja: Tarkasti: Hyväksyjä: Laihiantiee 50

Perälän. Tilaaja: Laati: Tarkastaja: Tarkasti: Hyväksyjä: Laihiantiee 50 KORJAUSSUUNNITELMASELOSTUS R15/1094/S3 Perälän ntien kiviholvisilta, Laihia ESIKOPIOO 16.4.2014 Tilaaja: Laati: 16.4.2014 Lauri Harle Tarkastaja: 23.4.20144 Pekka Panttila Tarkasti: 16.4.2014 Jari Visuri

Lisätiedot

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl)

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) 1 (5) Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) Mallisuunnitelma Jm 2,50 + 30.00 + 2,50 m Hl 7,5 M Tiehallinto Helsinki 2005 2 (5) ALKUSANAT Tiehallinto on teettänyt päällysrakenteen

Lisätiedot

SILLAN KELPOISUtJSK IRJA SILTA. 4Wi1A1IM TIE- JA VESIRAKENNUSPIIRI. LAATINUT: Nimi: Pvm.: Toimi paikka. TARKASTANUT: Nimi: P ym.

SILLAN KELPOISUtJSK IRJA SILTA. 4Wi1A1IM TIE- JA VESIRAKENNUSPIIRI. LAATINUT: Nimi: Pvm.: Toimi paikka. TARKASTANUT: Nimi: P ym. SILLAN KELPOISUtJSK IRJA SILTA 4Wi1A1IM TIE- JA VESIRAKENNUSPIIRI LAATINUT: Nimi: Pvm.: Toimi paikka TARKASTANUT: Nimi: P ym.: Toimi paikka: TVH 732231 TIE- JA VESI RAK EN N U SLA 1 TOS 1984 -.1 1 1. YLE

Lisätiedot

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 8/90) 2.713 1 VAURIO Avonaisen liikuntasauman läpi valuva vesi

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL.

Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 1 316 Reunatuet Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 3161.1 Reunatukien materiaalit 3161.1.1 Reunatukien

Lisätiedot

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 1 13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 13261 Paikalla valettavat paalulaatat 13261.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit 13261.1.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit tie- ja katurakenteissa

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Siltakohtainen työselitys ja laatuvaatimukset 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101

Lisätiedot

KUIVATUSLAITTEET 2.651 PINTAVESIEN OHJAUSLAITTEIDEN TEKO 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

KUIVATUSLAITTEET 2.651 PINTAVESIEN OHJAUSLAITTEIDEN TEKO 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET KUIVATUSLAITTEET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/04 (korvaa ohjeen 3/85) 2.651 1 VAURIO PINTAVESIEN OHJAUSLAITTEIDEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET Kuva 1. Pintavesien ohjauslaitteiden puuttuminen on

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022

Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022 Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022 15.5.2012 Betoni Workshop Kim Johansson Kim Johansson 1(12) Taustaa 1. Esistandardi ENV 206-1990 2. SFS-EN 206-1 - 2000 3. Voimaansaattaminen

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu Semko Oy Parvekkeen PL-kaideliitos Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu 17.8.2015 Sisällysluettelo 1 PL-KAIDELIITOKSEN TOIMINTATAPA... 2 2 PL-KAIDELIITOKSEN RAKENNE... 2 2.1 Osat ja materiaalit...

Lisätiedot

Sillanrakentamisen laaduntarkastusohje SILTO. Toteuttamisvaiheen ohjaus

Sillanrakentamisen laaduntarkastusohje SILTO. Toteuttamisvaiheen ohjaus Sillanrakentamisen laaduntarkastusohje SILTO Toteuttamisvaiheen ohjaus Sillanrakentamisen laaduntarkastusohje SILTO Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2003 ISBN 951-803-118-5 TIEH 2200020-03

Lisätiedot

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Betoniseminaari 20.3.2017 / Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Infra- ja talonrakentaminen Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Hyvä ennakkosuunnittelu Suunnitelman noudattaminen Varautuminen häiriöihin

Lisätiedot

SAUMA- RAKENTEET 3.731 SAUMAUSMASSAT 1. KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET

SAUMA- RAKENTEET 3.731 SAUMAUSMASSAT 1. KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET Silko_ohje_3.731 21.6.2004 12:34 Sivu 1 SAUMA- RAKENTEET SAUMAUSMASSAT TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 4 / 04 (korvaa ohjeen 3 / 90) 3.731 1. KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET Tässä ohjeessa esitetään siltojen

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET RAUDOITUKSEN UUSIMINEN

BETONIRAKENTEET RAUDOITUKSEN UUSIMINEN siltojen korjaus BETONIRAKENTEET RAUDOITUKSEN UUSIMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12 / 09 (korvaa ohjeen 06 / 83) 2.262 1 VAURIO Teräsbetonirakenteiden raudoitusta joudutaan

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

'VI TIEHALLINTO. Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Varusteet ja laitteet - SYL 7

'VI TIEHALLINTO. Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Varusteet ja laitteet - SYL 7 'VI TIEHALLINTO Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Varusteet ja laitteet - SYL 7 Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Varusteet ja laitteet - SYL 7 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO

Lisätiedot

siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET TIPPUPUTKEN TEKO PÄÄLLYSRAKENTEESEEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET TIPPUPUTKEN TEKO PÄÄLLYSRAKENTEESEEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET TIPPUPUTKEN TEKO PÄÄLLYSRAKENTEESEEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET LIVI, Sillanrakentamisyksikkö 08/10 (korvaa ohjeen 3/90) 2.611 1 VAURIO Vesivuoto päällysrakenteen läpi

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 TYÖSELOSTUS KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Slogan Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi 1. Yleistä Työkohteiden määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja

Lisätiedot

BETONI. Osa-aineet: Kiviaineksen enimmäisläpimitta vähintään 8 mm. Rasitusluokka: Perustus XC2 Muut osat XC3, XC4 ja XF1 Suolarasitetut osat XF2

BETONI. Osa-aineet: Kiviaineksen enimmäisläpimitta vähintään 8 mm. Rasitusluokka: Perustus XC2 Muut osat XC3, XC4 ja XF1 Suolarasitetut osat XF2 BETONI Betonituotteiden laadun tulee täyttää RunkoRYL 2000 kohdan 23.1 sekä By 50-2004 Betoninormit vaatimukset tai Eurocoden osan 2 Betonirakenteiden suunnittelu ja sen viitestandardien vaatimukset. Betonipinnan

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet.

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet. 1 Tässä luvussa esitetään betonikouruista, luonnonkivistä ja linjakuivatuselementeistä rakennetut hulevesikourut. Muovikourut esitetään julkaisussa InfraRYL. 221292 Muovikourut, InfraRYL. Asfalttikourut

Lisätiedot

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2

Lisätiedot

Siltojen reunapalkkien kuoret

Siltojen reunapalkkien kuoret Siltojen reunapalkkien kuoret Siltojen reunapalkkien kuoret Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2005 Verkkoversio (www.tiehallinto.fi/julkaisut)pdf ISBN 951-803-426-5 TIEH 2000016-v-05.

Lisätiedot

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90 LENTON KIERREMUHVIJATKOSTEN JA ANKKUREIDEN ASENNUS Toimitustila Ellei toisin ole sovittu, jatkokset tai ankkurit toimitetaan liitoskappale valmiiksi asennettuna toiseen liitettävään tankoon ja muhvin vapaa

Lisätiedot