KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA Kontiolahden seurakuntatalo JÄSENET Reinikainen Jukka pj. x Parkkonen Anneli varapj x Haanranta Pertti jäsen x Harinen Jertta jäsen - Kuusela Minna jäsen x Möntti Pirkko jäsen x Pitkänen Teppo jäsen x Romppanen Anne jäsen x Siippola Jari jäsen x Sivonen Miitri jäsen - Tikkanen Mauri jäsen x Tolvanen Kirsti jäsen x Orvo Vesanen varaj. MUUT OSANOTTAJAT Sarkkinen Eila, kirkkovaltuuston varapj KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 85 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 86, pöytäkirjan tarkastajiksi valitut PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET JUKKA REINIKAINEN KIRSTI TOLVANEN Jukka Reinikainen puheenjohtaja Kirsti Tolvanen sihteeri PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkistusaika : MINNA KUUSELA Minna Kuusela TEPPO PITKÄNEN Teppo Pitkänen NÄHTÄVILLÄOLO TODISTAA AIKA JA PAIKKA: Kirkkoherranvirastossa. Os. Keskuskatu 26, Kontiolahti Ilmoitustaulun hoitaja

2 Kontiolahden seurakunta Kirkkoneuvosto Kokouskutsu Kokousaika Ke klo 17 - Kokouspaikka: Kontiolahden seurakuntatalo Kutsutut jäsenet Muut kutsut Reinikainen Jukka pj. Parkkonen Anneli varapj Haanranta Pertti jäsen Harinen Jertta jäsen Kuusela Minna jäsen Möntti Pirkko jäsen Pitkänen Teppo jäsen Romppanen Anne jäsen Siippola Jari jäsen Sivonen Miitri jäsen Tikkanen Mauri jäsen Tolvanen Kirsti jäsen Arveli Eila kirkkovaltuuston pj Sarkkinen Eila kirkkovaltuuston varapj Luukkainen Soile talouspäällikkö, sihteeri 84 Kokouksen avaus 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjantarkastajien valinta 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Kirkkoneuvoston kokousten koollekutsuminen 89 Metsästysoikeuden vuokrasopimukset 90 Metsästysoikeuden vuokra 91 Seurakunnan edustajan valtuuttaminen Asunto-osakeyhtiö Kontio-Rinne 92 Talousarvio raamit vuodelle 2016, suunnitelma vuodet Sopimus vuokrasaatavista (Salainen) 94 Kolehtikohteiden valintojen periaatteet 95 Seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelun lopettaminen 96 Seurakuntatalon peruskorjaustyöryhmän lakkauttaminen 97 Seurakuntatalon rakennustoimikunnan perustaminen 98 Media-missio Mahdollisuus muutokseen Pohjois-Karjalassa Muut asiat 100 Ilmoitusasia 101 Tiedoksi 102 Kokouksen päättäminen Merk. Jukka Reinikainen Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan tai seurakuntayhtymän ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu (KL 25 luku 3 1 mom.). Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25 luku 3 4 mom.). Pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14 pv

3 84 Kokouksen avaus Alkuhartaus: Kiitos kasvusta ja sadosta. Ruokarukous on kiitos Jumalalle huolenpidosta. Virsi 575. Puheenjohtaja avasi kokouksen Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta. 85 Kokouksen sihteerin valinta 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouspäällikkö Soile Luukkaisen poissa ollessa kokoukselle valittiin sihteeriksi Kirsti Tolvanen. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston päättämällä tavalla (KN ohjesääntö 2 luku 4 ). KL 7: 4 1 mom Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä (kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ). Tämän kokouksen kutsu ja asialista sekä kutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Todetaan läsnäolijat. Kirkkolain 7 luvun 6 mukaan kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia. Puheenjohtajan esitys: Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kirkkoneuvoston päätös: Läsnä 11/12 jäsentä. Poissa Jertta Harinen ja Miitri Sivonen, jonka sijalla varajäsen Orvo Vesanen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta.

4 87 Pöytäkirjantarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6 ). Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina (kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 ). Pöytäkirjantarkastajat on esitetty valittavaksi vuoroperiaatteen mukaisesti aakkosjärjestyksessä. Kirkkolain 25 luvun 3 :n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle, elleivät asiat ole lain mukaan salassa pidettäviä. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä koko muutoksenhakuajan. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää. Puheenjohtajan esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Jertta Harinen ja Minna Kuusela. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle Kirkkoneuvoston päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa äänten laskijoiksi valittiin Minna Kuusela ja Teppo Pitkänen. Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta.

5 88 Työjärjestyksen hyväksyminen Valmistelija talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella kirjallinen selonteko, joka perustelluin päätösehdotuksineen on toimitettu ajoissa kirkkoneuvoston jäsenille. Mikäli asian luonne tai kiireellisyys vaatii, voidaan asia esitellä suullisesti tai esittelymuistio jakaa vasta kokouksessa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 mukaan hengellistä elämää ja toimintaa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, muut asiat esittelee talouspäällikkö. Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen. Puheenjohtajan esitys: Kokouksen asialista hyväksytään työjärjestykseksi. Lisätään 85 kokouksen sihteerin valinta. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin. Tästä päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

6 89 Kirkkoneuvoston kokousten koollekutsuminen Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen, puh Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 4 1 momentissa sanotaan, että kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman. Ohjesäännön 5 sanotaan, että kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella kirjallinen selonteko, joka perustelluin päätösehdotuksineen on toimitettu ajoissa kirkkoneuvoston jäsenille. Mikäli asian luonne tai kiireellisyys vaatii voidaan asia esitellä suullisesti tai esittely muistio jakaa vasta kokouksessa. Käytännössä kokouksien aikataulun vahvistamisella varmistetaan aikataulujen sopivuus ja se, että pystyy varaamaan esityslistan lukemiselle aikaa. Paperiset versiot kokousasiakirjoista olisi saatavilla kirkkoherranvirastosta neljä päivää ennen kokousta. Mikäli kutsu ja asialista toimitettaisiin neljä päivää ennen kokousta mukana toimitettaisiin myös esityslista soveltuvilta osilta. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää kokousaikataulun kevät ja syyskausiksi etukäteen. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että se voidaan kutsua koolle viimeistään neljä päivää ennen kokousta lähetettävällä kutsulla ja asialistalla. Kokouskutsut toimitetaan kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sähköpostilla. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päättä kokousaikataulun kevät ja syyskausiksi etukäteen. Kirkkoneuvosto voidaan kutsua koolle viimeistään neljä päivää ennen kokousta lähetettävällä kutsulla ja asialistalla. Kokouskutsut toimitetaan kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sähköpostilla. Isot liitetiedostot postitetaan erikseen. Kokouksessa on saatavilla paperiversioita. Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

7 90 Metsästysoikeuden vuokrasopimukset Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen, puh Kontiolahden seurakunnalla on maa-alueita noin 400 ha, josta metsästyskelpoista maata noin 390 ha. Seurakunta on näiden alueiden metsästysoikeuden haltija. Metsästysoikeuden vuokraamisesta tai metsästysluvan antamisesta päättää kirkkoneuvosto (KL 10: 1 5 kohta) Metsästysvuokrasopimuksen voi solmia määräajaksi tai toistaiseksi (ML 1993/615, 2: 13 1 mom). Metsästyslain (1993/615) 2 luvun 6 perusteella oikeus harjoittaa metsästystä (metsästysoikeus) ja määrätä siitä kuuluu alueen omistajalle metsäalueiden osalta, lukuun ottamatta mahdollisia luonnonsuojelualueita. Alueen omistaja voi antaa metsästysoikeutensa vuokralle kokonaan tai osittain metsästysvuokrasopimuksella (ML 1993/615, ). Metsästysvuokrasopimuksen perusteella metsästysoikeuden haltija voi antaa asettamillaan ehdoilla toiselle luvan metsästää, jollei sitä ole vuokrasopimuksessa kielletty. Metsästyslain perusteella pyyntilupa ja alueellinen kiintiö määritellään asetuksen nojalla. Riistanhoitoyhdistykset ja metsästysseurat päättävät alueellisista kiintiöistä ja hoitavat saaliin ilmoittamiseen liittyvät toimet. Luvan varaisesti pyydettäviä eläimiä ovat: peltopyy, kauris, saukko, norppa, euroopanmajava, halli, hirvi, valkohäntäpeura, metsä- ja kuusipeura, karhu, susi, ilves. Näille vaaditaan suomen riistakeskuksen myöntämä pyyntilupa. Lupia hallinnoivat yleensä riistanhoitopiirit, joiden kautta luvat saavat metsästysseurat tai seurueet. Kielletty Kontiolahden alueella: riekko, kiiruna. Riistaeläimiä ovat: villikani, metsäjänis, rusakko, orava, euroopanmajava, kanadanmajava, piisami, rämemajava, susi, tarhattu naali, kettu, supikoira, karhu, pesukarhu, mäyrä, kärppä, hilleri, saukko, näätä, minkki, ahma, ilves, itämeren norppa, kirjohylje, halli, villisika, kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, metsäkauris, hirvi, valkohäntäpeura, metsäpeura ja mufloni; sekä linnut: kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, haahka, alli, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, riekko, kiiruna, pyy, teeri, metso, peltopyy, fasaani, nokikana, lehtokurppa ja sepelkyyhky. Metsästysseuratoiminta on monipuolista yhteisöllistä yhdistystoimintaa. Metsästysseurat suorittavat riistakantojen seurantaa, keräävät saalistilastoja sekä näytteitä. Metsästysseurat hoitavat riistanhoitotyötä, jonka tarkoituksena on riistaeläinkantojen sääteleminen, riistaeläinten elinolosuhteiden turvaaminen ja niiden parantaminen tai muilla toimilla lisätä, säilyttää ja parantaa riistaeläinkantaa ja eri eläinkantojen välistä tasapainoa. Riistanhoitotyö tulee toteuttaa siten, ettei maanomistajalle siitä tule vahinkoa tai ole haittaa alueen omistajalle. (ML 1993/615, 1: 3 ).

8 Metsästysseurojen kautta jäsenet harjoittavat myös koirien kasvattamista ja kouluttamista sekä koirien koetoimintaa. Metsästysseurojen toimintaan kuuluu myös ampumakoulutus. Metsästys on perinteistä ja aktiivista seuratoimintaa ja jäsenistä monet ovat myös seurakuntalaisia. Metsästysseurojen toimintaa kuvaa hyvin yhteisöllisyys. Kontiolahden alueella perinteisesti on kaikki metsästys toteutettu metsästysseurojen toimesta. Alueella toimii Joensuun Seudun Riistanhoitoyhdistys. Vuokrasopimuksien solmimista varten on pyydetty lausuntoa Katajarannan Erä ry:tä, Kyykän Erä ry:tä ja Kuurnan Erä ry:tä. Katajarannan Erä on vastannut kysymyksiin. Vastaukset ovat esityksen mukaiset. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että metsästysvuokrasopimukset voidaan valmistella talouspäällikön hyväksyttäviksi seuraavilla periaatteilla toistaiseksi. - metsästyskelpoiset alueet vuokrataan paikallisille metsästysseuroille. - Metsästysoikeus vuokrataan toistaiseksi - vuokrasopimus solmitaan siten, että siihen sisältyy koko metsästysoikeus - Vuokrasopimukseen sisällytetään vuokranantajan metsästysoikeuden säilyttäminen tai määritteleminen siten, että Kontiolahden seurakunnassa vakituisessa työ- tai virkasuhteessa oleva henkilö voi metsästää seurakunnan mailla vuokraajan määrittämissä kiintiöissä pienriistaa ja pienpetoja. Vuokranantajan velvollisuutena on toimittaa ko. seuralle tiedot työntekijöidensä pyytämästä riistasta. Kirkkoneuvoston päätös: Talouspäällikön esitys hyväksyttiin muuten, paitsi että metsästysoikeus vuokrataan määräajaksi 5 v kerrallaan. Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

9 91 Metsästysoikeuden vuokra Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen, puh Kontiolahden seurakunnalla on maa-alueita noin 400 ha, josta metsästyskelpoista maata noin 390 ha. Seurakunta on näiden alueiden metsästysoikeuden haltija. Metsästysoikeuden vuokraamisesta tai metsästysluvan antamisesta päättää kirkkoneuvosto (KN ohjesääntö kohta). Luvan varaisesti pyydettäviä hirvieläimiä ovat: hirvi, valkohäntäpeura, metsä- ja kuusipeura. Näille vaaditaan suomen riistakeskuksen myöntämä pyyntilupa. Lupia hallinnoivat yleensä riistanhoitopiirit, joiden kautta luvat saavat metsästysseurat tai seurueet. Seurakunnan taimikoiden ja metsänhoidon kannalta on perusteltua antaa hirvieläinten osalta metsästysoikeus vuokralle. Muuta riistaa ovat: villikani, metsäjänis, rusakko, orava, euroopanmajava, kanadanmajava, piisami, rämemajava, susi, tarhattu naali, kettu, supikoira, karhu, pesukarhu, mäyrä, kärppä, hilleri, saukko, näätä, minkki, ahma, ilves, itämeren norppa, kirjohylje, halli, villisika, metsäkauris ja mufloni; sekä linnut: kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, haahka, alli, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, pyy, teeri, metso, peltopyy, fasaani, nokikana, lehtokurppa ja sepelkyyhky. Hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluu yhdenvertaisuusperiaate. Yhdenvertaisuusperiaate velvoittaa tasapuoliseen kohteluun. Metsästysoikeuden vuokrauksessa tasapuolisella kohtelulla voidaan tarkoitta eri metsästysseurojen tasapuolista kohtelua. Kontiolahden kunta vuokraa metsästysoikeuden vastikkeetta. Perusteena on pidetty metsästyksen valvontaa ja riistanhoitotyötä. Asian valmistelussa on pyydetty lausunnot Katajarannan Erä ry:tä, Kyykän Erä ry:tä ja Kuurnan Erä ry:tä. Vastauksen on antanut Katajarannan Erä. Vuokran osalta he ovat lausuneet, että vuokraisivat metsästysoikeuden vastikkeetta. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää metsästysoikeuden vuokrat alkaen. Metsästysvuokrasopimuksen vuokraksi määritellään 0,20 e/ha/vuosi (alv 0 %), alv listään vuokraan. Kirkkoneuvoston päätös: Metsästysoikeus vuokrataan vastikkeetta. Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

10 92 Virkaan valinnan vahvistaminen Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen, puh Kirkkolain perusteella vain ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen on kelpoinen virkaan (KL 6: 13 1 mom.). Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan , että talouspäällikön virkaan valitun tulee toimittaa lääkärintodistus terveyden tilastaan. Talouspäällikkö Soile Luukkainen on toimittanut seurakunnalle virkaan vaaditun virkatodistuksen ja lääkärin todistuksen Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa virkaan valinnan toimitettujen todistusten perusteella. Kirkkoneuvoston päätös: Todistukset on toimitettu. Virkaan valinnan vahvistaminen tehdään koeajan päätyttyä. Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

11 93 Talousarvio raamit vuodelle 2016, suunnitelma vuodet Valmistelija talouspäällikkö Soile Luukkainen puh Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien suunnitelma vuodet perustuvat vuoden 2015 talousarvioon. Tulorahoituksessa ei odoteta tapahtuvan kirkollisverojen osalta suuriakaan muutoksia. Kirkkohallitus on arvioinut, että seurakuntien verotulot supistuvat v pari prosenttia, mutta paikallisten erojen vaikutus näkyy seurakunnittain. Yhteisöverotuoton muuttuminen valtion rahoitukseksi yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseksi tuo jonkun verran nousua Kontiolahden seurakunnan tuloihin. Kirkon eläkemaksu laskee 28 prosentista 24 prosenttiin. Verotuskulujen prosenttiperusteinen maksu alenee noin yhdellä prosentti yksiköllä. Henkilöstömäärä pysyy samana. Seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan kasvavan vuosien aikana edelleen maltillisesti. Veroprosentiksi on kirkkoneuvosto esittänyt kirkkovaltuustolle 1,5 %:n (tuloveroprosentin). Talousarvion ja suunnitelmavuosien laadinta perustuu v vertailutietoihin sekä 2014 vuoden tilinpäätöksen tietoihin. Investointiohjelmaan kirjataan uuden seurakuntatalon rakentaminen Kokonaiskustannuksiin varataan 3,3 miljoona euroa. KL: 15:2 Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1:ssä mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksynnän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Seurakunnan varoja saadaan käyttää vain seurakunnallisen tehtävien toteuttamiseksi (KL 15: 1 ). Toiminnan ja investointien rahoitukseen tulee vuoden 2016 talousarviossa ja suunnitelmavuosien kiinnittää erityistä huomiota. Kulukehitystä pitää hallita, eikä toimintakuluja voida lisätä kuluvina vuosina seurakuntatalo investoinnin ollessa seurakunnallemme hyvästä taloudellista tilanteesta huolimatta suuri ponnistus. Suunnitelmavuosien osalta tulee tarkastella verotulojen kehitystä sekä seurakunnan jäsenmäärän kehitystä. Liite: talousarvion tulorahoitusarvio ja rahoituslaskelma

12 Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2016 talousarvion kustannuspaikka kohtaiset työalakatteet (ulkoiset menot- ulkoiset tulot) on pysyttävä vuoden 2015 talousarvion tasolla. Suunnitelmavuosien osalta v talousarviosta on karsittava menoja 10 %. Kirkkoneuvoston päätös: Vuoden 2016 talousarvion kustannuspaikkakohtaiset työalakatteet (ulkoiset menot-ulkoiset tulot) on pysyttävä vuoden 2015 talousarvion tasolla. Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

13 94 (SALAINEN) Peruste: Laki viranomaisen toiminann julkisuudesta 28 1 mom. 23 kohta

14 95 Kolehtikohteiden valintojen periaatteet Valmistelija kirkkoherra Jukka Reinikainen puh Vuoden 2016 aikana kerätään Kontiolahden seurakunnan pääjumalanpalveluksessa arvion mukaan 64 kolehtia. Niistä 26 kolehtikohteesta seurakunta voi itse päättää. Kirkkohallitus ja Kuopion tuomiokapituli päättävät pääosan kohteista. Vuoden 2016 jo annetuista Kirkkohallituksen ja Kuopion tuomikapitulin kolehtikohteista 5 kolehtia kerätään Kirkon Ulkomaanavulle, 13 eri lähetystyössä toimiville järjestöille ja 15 muuhun kirkon yleiseen toimintaan kotimaassa ulkomailla (mm. merimieskirkot). Oman seurakunnan osalta kerättävistä kolehdeista seurakunta päättää itse. Ensi vuoden 24 kolehdista 6 on suunniteltu kerättävän kesän rippikoulun konfirmaatioiden yhteydessä sen vuoden Yhteisvastuukeräykselle. Konfirmaatiokolehteihin lisätään lisäksi kahdesta sunnuntain klo 14 lisäkonfirmaatiosta saatu tulos, joka kokonaisuudessaan on ollut noin 2000 euroa. Tämä on merkittävä lisä seurakuntamme Yhteisvastuukeräyksen tuottoon, joka oli vuonna ,40 euroa. Seurakunta voi linjata muutamia painopisteitä, johon oman seurakunnan vapaasti valittavat kohteet käytetään, esim. lähetystyö, kansainvälinen diakonia, Venäjän raja-alueiden avustustyö, pakolaistyö tai jotkut pienet kristilliset järjestöt tai yhteisöt. Seurakuntaan tulee jatkuvasti näiltä yhteisöiltä kolehtivetoomuksia. Kirkkoherran esitys: Seurakuntaneuvosto nimeää kaksi painopistettä, joihin vapaasti valittavia kolehtikohteita suunnataan seurakunnassamme vuoden 2016 aikana. Lisäksi konfirmaatiokolehdit kerätään vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto nimesi painopistealueet 1) pakolaistyö, orvot lapsipakolaiset 2) vanhustyö seurakunnan alueella Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

15 96 Seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelun lopettaminen Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen, puh Seurakuntatalon remontissa on lähdetty liikkeelle sisäilman parantamisesta. Lisäksi on todettu, että nykyinen viemärijärjestelmä on tullut teknisenkäyttöiän päähän. Kirkkoneuvosto on nimennyt pitämässään kokouksessa seurakuntatalon peruskorjaustyöryhmän. Työryhmään kuuluvat: Pertti Haanranta, Anneli Parkkonen, Mauri Tikkanen, talouspäällikkö ja asiantuntijajäsenenä Matti Turunen. Selvitystyö peruskorjausta varten Rakenteellisissa tutkimuksissa on todettu Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy: n raporteissa, että seurakuntatalo on useista kohdista rakenteellisesti haastava sekä kosteudesta johtuvia vaurioita sisältyy useisiin tutkittuihin kohtiin. Seurakuntatalon peruskorjaustyöryhmässä on keskusteltu tilanteesta ja tultu siihen tulokseen, ettei remontin onnistuminen ole varmaa hyvistä suunnitelmista huolimatta. Protiimin Jari Lehikoinen on laskenut, että peruskorjauksen korjausaste nousisi yli 82 prosenttiin. Mielekäs taso peruskorjaukselle olisi alle 70 prosentin korjausaste. Kustannukset Peruskorjauksessa nousisivat noin 3,2 miljoonaan euroon. Uuden seurakuntatalon kustannuksia on arvioitu keskimääräisillä kirkollistentilojen kustannuksilla, jolloin uuden seurakuntatalon kustannukset olisivat noin 3,3 miljoonaa euroa. Laskelmien perusteena on käytetty noin 940 neliömetrin kokoista seurakuntataloa, koko on noin ¾ osaa nykyisestä seurakuntatalosta. Kustannuksiin tulee laskea myös entisen seurakuntatalon poistamaton arvo, joka on noin euroa. Pohdittavat vaihtoehdot seurakuntatalon tilanteen ratkaisemiseksi: Remontti (ei ehkä kannata, korjaus aste on niin suuri) o riskit: talo ei tule kuntoon, rahat eivät enää sen jälkeen lisäkorjauksiin riitä, kiinteistön hoidollisesti yhtä työläs kuin ennenkin, koko henkilökunta ei pysty remontista huolimatta lopulta työskentelemään talossa o mahdollisuudet: onnistuu o Remontti: Alv:n kanssa hintaa euroa ja korjausaste yli 82 %.

16 Tekohengitys seurakuntatalolle, muutama vuosi eteenpäin o riskit: osa henkilökunnasta ei pysty työskentelemään kiinteistössä (siirto Lehmoon), o mahdollisuudet: saadaan lisäaikaa rahoituksen keräämiseen ja järjestelyihin, saadaan lisäaikaa uuden rakennuksen suunnitteluun ja kuulemisprosesseihin Uuden rakentaminen o riskit: seurakunnan talous tiukkenee, ei saada mieluista paikkaa (esim kirkon vieressä) vaatii resursseja o mahdollisuudet: kiinteistön hoito helpottuu, kiinteistön ylläpitokulut pienenevät, synergia etuja, jos sijainti esim. kirkon vieressä, tällä hetkellä kustannuksien hallinta on vielä matalasuhdanteesta johtuen seurakunnalle edullinen, rakentamisella ei sinänsä ole sitten kiire, jos entistä seurakuntataloa tekohengitetään vähän aikaa o alvin kanssa hintalappu euroa pinta-ala noin 940 m2 eli 3/4 osaa entisestä. Vuokratilojen rakennuttaminen o Liperin kunta teettää tilat näin o riskit: tilojen sopivuus kirkolliseen toimintaan, kustannukset, vastuiden ja velvollisuuksien sopimusoikeudelliset näkökulmat o mahdollisuudet: kiinteistöhallinta ja hoito resursseja säästyy Tilojen vuokraaminen jo olemassa olevista kiinteistöistä o riskit: sijainti, tilojen sopivuus seurakunnan toimintaan, kustannukset, sopimusoikeudelliset kysymykset o mahdollisuudet: joustavuus, kiinteistön hoito resurssien vapautuminen Rahoitus Peruskorjauksen tai uuden rakentamisen rahoittaminen vaatii seurakunnalta lainanottamista. Lainaraha on tällä hetkellä edullisempaa, kuin sijoitusten tulouttaminen. Rahoituksen hoitaminen tulevina vuosina tulee huomioida taloussuunnitelmissa.

17 Peruskorjaustyöryhmä on pitänyt kokouksia 4 kertaa. Peruskorjaustyöryhmä on viimeisimmässä kokouksessaan todennut, että seurakuntataloa ei kannata korjata korkean peruskorjausasteen ja sisäilmaongelmien johdosta. Peruskorjaustyöryhmän näkemys on, että seurakunnan kannattaa rakentaa uusi seurakuntatalo. Yhteistyötoimikunta on pitänyt kokouksensa ja todennut kokouksessa, että nykyistä kirkonkylän seurakuntataloa ei kannata peruskorjata. Yhteistyötoimikunta suosittelee, että kirkonkylälle rakennetaan uusi seurakuntatalo. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että nykyisen seurakuntatalon peruskorjauksen suunnitteleminen ja valmistelu lopetetaan. Kirkkoneuvosto päättää ryhtyä toimiin, joilla turvataan työntekijöiden työturvallisuus nykyisessä seurakuntatalossa. Kirkkoneuvoston päätös: Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

18 97 Seurakuntatalon peruskorjaustyöryhmän lakkauttaminen Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen, puh Kirkkoneuvosto on nimennyt pitämässään kokouksessa seurakuntatalon peruskorjaustyöryhmän. Työryhmään kuuluvat: Pertti Haanranta, Anneli Parkkonen, Mauri Tikkanen, talouspäällikkö ja asiantuntijajäsenenä Matti Turunen. Peruskorjaustyöryhmän tehtävänä on ollut valmistella kirkonkylän seurakuntatalon peruskorjausta. Peruskorjaustyöryhmä on pitänyt kokouksia 4 kertaa. Viimeisimmässä kokouksessaan ( ) peruskorjaustyöryhmä on todennut, että seurakuntataloa ei kannata korjata korkean peruskorjausasteen ja sisäilmaongelmien johdosta. Peruskorjaustyöryhmä on esittänyt kirkkoneuvostolle uuden seurakuntatalon rakentamista. Peruskorjaustyöryhmän näkemys on, että peruskorjaustyöryhmän tehtävä voidaan katsoa päättyneeksi. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntatalon peruskorjaustyöryhmä lakkautetaan tarpeettomana. Kirkkoneuvoston päätös: Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

19 98 Seurakuntatalon rakennustoimikunnan perustaminen Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen, puh Kirkkoneuvosto voi valita tilapäisiä tehtäviä varten toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää (KJ 9: 4 ). Mikäli kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle uuden seurakuntatalon rakentamista tarvitsee se projektin vetämiseen toimikunnan. Seurakuntatalon rakennustoimikunnan tehtävä olisi valmistella projektin asioita ja antaa palautetta projektin etenemisestä sekä toimia rakennuttajan ja talouspäällikön apuna seurakuntatalon rakennusprosessissa. Seurakuntatalon rakennustoimikunnan toiminta-aika olisi seurakuntatalon valmistumiseen asti. Puheenjohtajiston kanssa on käsitelty rakennustoimikunnan nimeämistä. Puheenjohtajistossa päädyttiin esittämään samojen henkilöiden nimeämistä rakennustoimikuntaan, kun nyt olemassa olevassa seurakuntatalon peruskorjaustyöryhmässä on ollut. Yhteistyötoimikunta oli samalla kannalla puheenjohtajiston kanssa. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää perustaa seurakuntatalon rakennustoimikunnan. Päätetään, että seurakuntatalon rakennustoimikunta työskentelee seurakuntatalon valmistumiseen saakka ja sen tehtävänä on valmistella projektia, antaa palautetta projektin etenemisestä sekä toimia rakennuttajan ja talouspäällikön apuna seurakuntatalon prosessin aikana. Päätetään, että seurakuntatalon rakennustoimikuntaan valitaan: Pertti Haanranta, Anneli Parkkonen, Mauri Tikkanen, talouspäällikkö ja asiantuntijana rkm Matti Turunen. Kirkkoneuvoston päätös: Talouspäällikön eistys hyväksyttiin. Seurakuntatalon rakennustoimikuntaan valittiin Anneli Parkkonen, Mauri Tikkanen, Teppo Pitkänen, Anne Romppanen, talouspäällikkö Soile Luukkainen ja rkm Matti Turunen. Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

20 99 Media-missio Mahdollisuus muutokseen Pohjois-Karjalassa 2016 Medialähetysjärjestö IRR-TV:llä on tarkoitus järjestää Pohjois-Karjalan alueella Mahdollisuus muutokseen -mediakampanja, jos tarpeellinen määrä seurakuntia päättää osallistua sen toteutukseen. Kampanjan tarkoituksena on tavoittaa median keinoin (lehdet, ulkomainonta, tv, radio, sosiaalinen media) alueen ihmiset. Tapahtuman keskeisenä ideana on julkaista paikallisten ihmisten kertomuksia positiivisista elämänmuutoksista, joihin sisältyy oleellisena osana hengelliset kysymykset; kyseinen henkilö on etsinyt ja löytänyt elämäänsä ratkaisuja kristinuskon sanomasta ja uskostaan Jumalaan. Kertomukset julkaistaan kirjana, jota jaetaan laajasti. Tapahtuman aikana järjestetään ympärivuorokautinen puhelin- ja nettipäivystys yhteydenottoja varten. Tapahtuman toteuttajiksi kutsutaan kristillisiä seurakuntia ja järjestöjä, joten se on vahvasti yhteiskristillinen. Kampanjan yhteiskustannukset ovat euroa, joista 1/3 katetaan seurakuntien osallistumismaksuilla ( euroa seurakunnan koosta riippuen), 1/3 yksityisten kristittyjen lahjoituksilla ja 1/3 yrityksiltä saadulla sponsoroinnilla. Vastuun hankkeen taloudesta kantaa IRR-TV. Kampanjan suunnitteluun varataan aikaa yksi vuosi, joten hanke voi toteutua aikaisintaan syksyllä Suunnittelusta vastaa paikallinen työryhmä yhteistyössä IRR-TV:n edustajan kanssa. Useat Pohjois-Karjalan luterilaiset seurakunnat ja alueen muut seurakunnat toteuttavat yhteistyössä IRR-TV kanssa media-mission maakunnassamme. IRR-TV on mission juridinen järjestäjä. Se vastaa mission kustannuksista, rahaliikenteen hoitamisesta ja toteuttamisesta. Rahoitus kerätään seurakuntien osallistumismaksuista, lahjoituksista sekä mainostuloista. Kontiolahden seurakunnan osallistumismaksu olisi 2500 euroa mission kokonaisbudjettiin. Osallistumismaksut kattavat mediabudjetin: kirjat, TV-, radio-, lehti- ja ulkomainonnan, julisteet ja käyntikortit seurakuntien mainontaa varten. Lisäksi maksuilla katetaan aloitus- ja päätöstapahtuma, mikäli mahdollista. Missiossa on mahdollista kouluttaa vapaaehtoisia ohjaamaan hengellisistä asioista kiinnostuneita mukaan oman seurakuntamme toimintaan, mm. syksyllä 2016 alkavaan alfa-kurssille. Seurakunnat kattavat omista budjeteistaan omat tilaisuudet. Kirkkoherran esitys: Kontiolahden seurakunta lähtee mukaan media-missioon. Talousarviossa tulee varata mission kuluihin 2500 euroa sekä 500 euroa matka kuluihin. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Täytäntöönpano Valtuusto Neuvosto Johtokunta Otteen oikeaksi todistaa:

21 100 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 101 Ilmoitusasiat Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen, puh Seuraavat kokoukset Kirkkovaltuusto Ke klo tuloveroprosentin hyväksyminen vuodelle 2016 Ke klo talous- ja toimintasuunnitelma vuosille lisätalousarvio v seurakuntatalo Kirkkoneuvosto ke klo Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta.

22 102 Tiedoksi Valmistelija: talouspäällikkö Soile Luukkainen, puh Luottamushenkilöiden kirkkopyhä pidetään 1. adventtina Kontiolahden kirkossa klo 10. Erilaisiin palvelutehtäviin voi ilmoittautua kirkkoherralle. Pohjois-Karjalan seurakuntien keskusteluilta tulevaisuus omissa käsissämme ti klo 18 Joensuun seurakuntakeskuksessa. Tapahtumaan on kutsuttu seurakuntien johtavat viranhaltijat ja johtavat luottamushenkilöt sekä työntekijöiden edustajat. Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali Kuopion hiippakunnan hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali nelivuotiskaudeksi toimitetaan ensi helmikuun toisena tiistaina eli Äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston maallikkojäsenet. Kirkolliskokousedustajien vaali Kuopion hiippakunnasta valittavien kirkolliskokousedustajien vaali nelivuotiskaudeksi toimitetaan ensi helmikuun toisena tiistaina eli Maallikkoedustajia valitaan hiippakunnasta 6. Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston maallikkojäsenet. Talouspäällikön esitys: Merkitään tiedoksi saaduksi ja esitetään edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

23 103 Kokouksen päätös Loppuvirsi 600. Kokous päättyi klo Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa siitä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta.

24 Kontiolahden seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: - Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: - 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat) Liitetään pöytäkirjaan

25 Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kontiolahden kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Keskuskatu 26, Kontiolahti Postiosoite: Keskuskatu 26, Kontiolahti Telekopio: Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisun tekeminen HANKINTAOIKAISU Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Liitetään pöytäkirjaan

26 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:- Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:- Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Valitusaika 30 päivää Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:- Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A Kuopio Postiosoite: PL 42, Kuopio Telekopio: Sähköposti Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:- 30 päivää PL 210 (Eteläranta 8), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:- PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Liitetään pöytäkirjaan

27 Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika 14 päivää Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: Radanrakentajantie HELSINKI Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Telekopio: Sähköpostiosoite: Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 91 Kirkkoneuvosto 12/ / sivut 91-97

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 91 Kirkkoneuvosto 12/ / sivut 91-97 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 91 KOKOUSAIKA: 20.11.2018 kello 16:30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha

Lisätiedot

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala KIRKKONEUVOSTO 1/2016 Sivu 1 Aika: 26.1.2016. klo 17.00 17.20 Paikka: Puhelinkokous Kutsuttu: Varsinainen jäsen Varajäsen X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja X Kari Tammela, varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2016 SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Tiistaina sähköpostikokouksena

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2016 SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Tiistaina sähköpostikokouksena KONTIOLAHDEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2016 SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Tiistaina 14. 17.6.2016 sähköpostikokouksena KOKOUSPAIKKA Kontiolahden seurakunta JÄSENET Reinikainen Jukka pj. x Parkkonen Anneli

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016 17.2.2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika keskiviikko 17.2.2016 klo 16.30 18.31 Paikka Pielisensuun kirkko, yläsali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Auvinen Päivi Karvinen Tarmo Matti Kososen varahenkilö Ketonen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18-19.35 Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA 1 PÖYTÄKIRJA 7/2015 Aika Ke 7.10.2015 klo 18.00-20.25 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Anne Angervo puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Meriläinen Anne Piipponen Jorma

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: ma 25.2.2013 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkovaltuusto Aika 09.12.2015 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntatalo, Pyhän Ristin Sali, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Ahonen Minna Ahonen Paavo Grün

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (11) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2014

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (11) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2014 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (11) KOKOUSAIKA 28.1.2014 klo 17.30 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 43 Kirkkoneuvosto 6/ / sivut 43-49

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 43 Kirkkoneuvosto 6/ / sivut 43-49 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 43 KOKOUSAIKA: 13.7.2017 kello 15.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Salo Miikka Talonen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50 KOKOUSAIKA: Torstai 17.12.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16.

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16. IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 140 KOKOUSAIKA: torstai 31.5.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikko Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha Salo Miikka

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.11.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19/19 Alanen Margit Leppänen Reijo Heiska Virve Salo Miikka Salo Eija Talonen Tuula

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 18.5.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 18 /19: Alanen Margit Heiska Virve Härkki Leena Järvi Raili vara (Kauppila Eero) Karjalainen Anni Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Seurakuntatalo, PIENI SALI

Seurakuntatalo, PIENI SALI HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356 761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi (poissaolot) www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2013 AIKA

Lisätiedot

kirkkovaltuuston vpj. (poistui pykälän 13 käsittelyn jälkeen)

kirkkovaltuuston vpj. (poistui pykälän 13 käsittelyn jälkeen) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: torstai 21.01.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mansoniemi Juha jäsen

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj kirkkovaltuuston vpj (poistui paikalta 119 aikana)

jäsen, kirkkoneuvoston vpj kirkkovaltuuston vpj (poistui paikalta 119 aikana) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 112 KOKOUSAIKA: Torstai 3.12.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Majalahti Auli Mansoniemi Juha Mattila Esko

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali 25.2.2015 1 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Alakärppä Tommi Auvinen Päivi Hokkanen Atte Hälli Sinikka

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 35 Kirkkoneuvosto 6/ / sivut vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 35 Kirkkoneuvosto 6/ / sivut vs. kirkkoherra, puheenjohtaja IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 35 KOKOUSAIKA: 26.4.2018 kello 19:00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha

Lisätiedot

ESITYSLISTA 6/ Seurakuntaneuvosto KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Keskiviikko 24.9.

ESITYSLISTA 6/ Seurakuntaneuvosto KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Keskiviikko 24.9. ESITYSLISTA 6/2015 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 24.9.2015 klo 17 Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 2/2015

KIRKKONEUVOSTO 2/2015 1 s ( 12 ) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2015 AIKA Tiistai 24.2.2015 klo 17.30-19.55

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta 336/2016 40 Hoivamuusikko projektin jatkoanomus Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. Selostus Liitteet

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 47 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. X Kulmala Kari varapj - Ilonen

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (10) Aika: Tiistai 28.10.2014 klo 18.15-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Tapio Heino Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto 11.8.2015 7/2015. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto 11.8.2015 7/2015. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 7/2015 Aika Tiistai 11.8.2015 klo 16.30-17.42. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Heikkilä Aki Lankinen Riitta Lavikainen

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Johanna Juntunen varajäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Johanna Juntunen varajäsen Köngäs Martti 1(6) Aika Tiistaina 23.2.2016 klo 17 Paikka Seurakuntasali, Puolanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri Moilanen Erkki varapuheenjohtaja Herukka Terttu Johanna

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 3/2017 Aika Tiistai 14.3.2017 klo 16.30-17.40. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Heikkilä Aki Lavikainen Tuula Lehikoinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Aika 8.2.2016 klo 17:15-17:45 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

/ 2016 / 2016. Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 3.3. 17.3.2016 välisen ajan. Todistaa: Heidi Pirttijoki, talouspäällikkö

/ 2016 / 2016. Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 3.3. 17.3.2016 välisen ajan. Todistaa: Heidi Pirttijoki, talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 KOKOUSAIKA: keskiviikko 2.3.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikon rantasauna (Epen tupa) Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mansoniemi

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) AIKA Torstai 17.12.2015 klo 17.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto kokouspvm RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto kokouspvm RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA 9/2015 KOKOUSAIKA Maanantaina 23.11.2015 klo 16.00-19.27 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. Kulmala Kari varapj Ilonen Hannu jäsen Hirvonen Ville jäsen Venäläinen

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Kirkkoneuvosto 1/ / sivut 1-9

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Kirkkoneuvosto 1/ / sivut 1-9 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: 8.1.2019 kello 16:30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit jäsen Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1(8) Viestinnän johtokunta Kokous Kirjaston ryhmätyötila, Näsilinnankatu 26, 5.

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1(8) Viestinnän johtokunta Kokous Kirjaston ryhmätyötila, Näsilinnankatu 26, 5. TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1(8) Aika 6.2.2018 klo 17:00-18.39 Paikka Kirjaston ryhmätyötila, Näsilinnankatu 26, 5.krs Osallistujat Jäsenet Pyylampi, Inkeri puheenjohtaja Arvonen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(8) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(8) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(8) Aika Paikka 7.2.2017 klo 17:04 18.13 Kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Pyylampi, Inkeri puheenjohtaja Arvonen, Tero Karintaus, Katja Kuitunen,

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Torstai 19.10.2017 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 144 Kokouksen avaus 145 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 9/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 10. AIKA Tiistai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 9/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 10. AIKA Tiistai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 9/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 10 AIKA Tiistai 19.12. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 87 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(11) Kasvatustyön johtokunta Kokous 25.8.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(11) Kasvatustyön johtokunta Kokous 25.8.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(11) Aika Paikka 25.8.2015 klo 17:30 Seurakuntien talo, Antiokia Osallistujat Jäsenet Harju-Autti, Raisa puheenjohtaja Niemistö, Riitta Skyttä, Juha-Pekka

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1(9) Aika 8.3.2018 klo 19.25 19.45 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Rantavaara, Ari puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto 1 PÖYTÄKIRJA 7/2018 Aika Ti 2.10.2018 klo 18.00---20.00 Paikka Läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Angervo Anne, kirkkoherra, puheenjohtaja Meriläinen Anne Piipponen Jorma Röning

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 KOKOUSAIKA: keskiviikko 16.12.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Hakala Taina Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut 39-34

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut 39-34 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27 KOKOUSAIKA: 12.4.2018 kello 16:30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 20.5.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 20.5.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(10) Aika Paikka 20.5.2014 klo 17:30 Seurakuntien talo, Nuorisotoimisto, 5.krs Osallistujat Jäsenet Harju-Autti, Raisa puheenjohtaja Laaksonen, Raimo

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.5.2013 1 (9)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.5.2013 1 (9) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.5.2013 1 (9) AIKA Tiistai 4.6.2013 klo 16.30 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 2/2017 Aika Maanantai 13.2.2017 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 4.6.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013. Aika Tiistai 4.6.2013 klo 16.30 17.10 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 4.6.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013. Aika Tiistai 4.6.2013 klo 16.30 17.10 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali 1 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Aika Tiistai 4.6.2013 klo 16.30 17.10 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Hälli Sinikka Ketonen Pirjo Kettunen Paavo Kivisaari Pirjo Kosonen Matti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

22 ESPOONLAHDEN KIRKOSSA JA SOUKAN KAPPELISSA KERÄTTÄVÄT KIRK- KOKOLEHDIT ELO-JOULUKUU 2015

22 ESPOONLAHDEN KIRKOSSA JA SOUKAN KAPPELISSA KERÄTTÄVÄT KIRK- KOKOLEHDIT ELO-JOULUKUU 2015 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 20 VUODEN 2014 TOTEUMAVERTAILU 21 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUKSET 22 ESPOONLAHDEN KIRKOSSA JA SOUKAN KAPPELISSA KERÄTTÄVÄT KIRK- KOKOLEHDIT ELO-JOULUKUU 2015 23 SELVITYS

Lisätiedot

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017 1 PÖYTÄKIRJA 6/2017 Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17.15-19.15 Paikka Ortodoksinen kulttuurikeskus, Alasali Kauppakatu 44 80100 Joensuu Läsnä Käyhkö Tuomo puheenjohtaja Ketonen Matti varapuheenjohtaja, poistui

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(12) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 4.12.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(12) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 4.12.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(12) Aika 4.12.2013 klo 16:30 19:00 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2 krs, Ateena Petäjä, Jukka Järvinen, Asko Kristeri, Lasse Lyytinen, Hanna

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 KOKOUSAIKA: torstai 18.4.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Kirkkoneuvosto 1/ / sivut 1-8

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Kirkkoneuvosto 1/ / sivut 1-8 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: 6.2.2018 kello 16:30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha Salo Miikka Talonen

Lisätiedot

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PYKÄLÄT 1-11 KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo 13.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakoti LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja Lauri Kontti jäsen Anneli Moisio jäsen Ulla Sorvali jäsen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2018 SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Perjantaina klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2018 SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Perjantaina klo KONTIOLAHDEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2018 SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Perjantaina 2.3.2018 klo 15.00 15.55 53 KOKOUSPAIKKA Pappila JÄSENET Reinikainen Jukka pj. x Möntti Pirkko varapj x Arveli Eila

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1/8 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1/8 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1/8 KOKOUSAIKA 15.1.2013 klo 18-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula Määttänen Toivo Hassinen

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 62 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.07.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Aila Juha, ovo kirkkoherra Alanen Margit Haveri Juhani Salo Miikka Majalahti Auli

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO. KOKOUSAIKA Maanantaina 28.9.2015 klo 18.00 JÄSENET

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO. KOKOUSAIKA Maanantaina 28.9.2015 klo 18.00 JÄSENET RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 38 KOKOUSAIKA Maanantaina 28.9.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti JÄSENET Hurskainen Tellervo Keskusta Mutanen Eija Yhdessä Asikainen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 3/2015

KIRKKONEUVOSTO 3/2015 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 3/2015 AIKA Tiistai 31.3.2015 klo 18.00-20.40 PAIKKA

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous 4.2.2016

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous 4.2.2016 TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Aika 4.2.2016 klo 18.00-20.45 Paikka Pelipuiston seurakuntakoti Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Ilvesmäki, Ritva-Liisa

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ 2018 Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 59 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ 2018 Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 59 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA 28.11. klo 18.30 (Kahvitus klo 18.00) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 58 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Lisätiedot