KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS..."

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2012

2 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO Organisaatio Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonnan järjestäminen Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleisluontoiset tavoitteet Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Toimintakertomus Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Aikuiskoulutus Tekninen lautakunta Investoinnit Tekninen toimi Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT LIITETIEDOT... 63

3 1 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Teollisia työpaikkoja oli Kesälahdella vuoden lopussa 203 kpl, määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Työttömien osuus työvoimasta keskimäärin oli 14,3 % vuonna 2012, missä kasvua edellisestä vuodesta 1,7 %-yksikköä. Kiteen kaupungin kanssa loppuvuodesta 2011 käynnistetyt kuntaliitosneuvottelut johtivat molempien valtuustojen myönteisiin päätöksiin huhtikuussa Kesäkuun 14. päivä 2012 valtioneuvosto vahvisti Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan kuntaliitoksen. Vuotta 2012 sävytti sekä Kesälahdella että Kiteellä valmistautuminen alkavaan uuteen Kiteeseen. Kuntaliitosneuvottelujen aikaan uskottiin, että Kiteen ja Kesälahden talous alkaa parantua. Toisin kuitenkin kävi. Uuden Kiteen talous on yli 5 milj. euroa huonompi vuosilta kuin neuvottelujen aikaan oletettiin. Lupaukset sopimuksessa ovat suuremmat kuin kaupungin taloudellinen kantokyky on loppuvuoden 2013 tilanteessa. Kunta järjesti peruspalvelut asukkailleen edellisen vuoden tasoisesti. Toimintakate heikkeni 2,2 milj. euroa eli 16,7 %. Verorahoitus oli lähes edellisen vuoden tasolla kasvaen vain 0,1 %. Verorahoitus ei riittänyt tilikauden nettomenojen katteeksi. Vuosikate oli negatiivinen, - 1,1 milj. euroa. Poistojen jälkeinen tulos oli 1,5 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli - 1,5 milj. euroa. Kunnan velkamäärä kasvoi, lainamäärä vuoden lopussa oli 5,6 milj. euroa, euroa/asukas. Kertynyt alijäämä Kesälahden kunnalla oli vuoden lopussa 3,2 milj. euroa, euroa/asukas. Tilinpäätös valmistui yli 8 kk myöhässä. Vuosi 2012 oli itsenäisen Kesälahden kunnan viimeinen toimintavuosi. Kiteellä Eeva-Liisa Auvinen kaupunginjohtaja

4 2 2 KUNNAN HALLINTO 2.1 Organisaatio Vuoden 2009 alussa tapahtuneista muutoksista lähtien kunnan organisaatio on ollut seuraava: kunnanvaltuusto (21) kunnanhallitus (7) kuntayhtymät elinkeinotoimikunta suunnittelutoimikunta kunnanjohtaja tarkastusltk JHTT-tilintarkastaja hallinto-osasto sivistysosasto tekninen osasto hallintojohtaja - talousasiat - henkilöstöasiat maaseutusihteeri - maaseututoimi - elinkeinoasiat sivistysjohtaja - koulutoimi vapaa-aikasihteeri - vapaa-aikatoimi tekninen johtaja - tekninen toimisto - ympäristönsuojelu rakennustarkastaja - rakennustarkastus keskusvaaliltk sivistysltk tekninen ltk Kunnanvaltuuston poliittiset voimasuhteet vuonna 2012 olivat seuraavat: Suomen Keskusta 10 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 6 Kansallinen Kokoomus 3 Perussuomalaiset 2 yhteensä 21 Valtuuston puheenjohtajisto vuonna 2012 oli seuraava: Raimo Oksman, kesk Matti Kosonen, sdp Lilja Konttinen-Miinalainen, kok pj. I vpj. II vpj. Kunnanhallituksen kokoonpano vuonna 2012 oli seuraava: Ari Asikainen, pj. Jaakko Uuksulainen, vpj. Seija Makkonen Timo Rahunen Juha Repo Paula Tolvanen Mirja Uutela kesk ps kesk kok sdp sdp kesk Kunnanhallituksen esittelijänä on toiminut kunnanjohtaja Jorma Turunen.

5 3 Kesälahden kunnan palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä osastoittain : Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaik. Työllist. Oppisop. Yhteensä Yleishallinto Ruoka- ja siivouspalv Sivistystoimi Tekninen toimi YHTEENSÄ Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen Yleistä Kesälahden kunnan sisäisen valvonnan ohjeet ovat tulleet voimaan Ohjeen mukaan kukin osastopäällikkö antaa omalta toimialaltaan selonteon, jonka jälkeen ne kootaan yhdeksi selonteoksi. Kesälahden kunnan säännöt ja ohjeet ovat kohtuullisesti ajan tasalla ja niiden noudattamista on valvottu normaalin esimiestyön yhteydessä, eikä niissä ole ollut erityistä huomautettavaa. Kunnan tilivelvollisia viran- ja toimenhaltijoita tilikaudella 2012 olivat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja raportointi Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään kunnan taloussuunnitelmassa ja operatiivinen johto seuraa tavoitteiden toteutumista. Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan kolmannesvuosittain tavoitteiden toteutumisesta taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen mittareiden ja sanallisen selostuksen avulla. Yleisesti ottaen on taloussuunnitelma toteutunut kohtuullisesti lisämäärärahojen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa on ylityksiä alkuperäiseen taloussuunnitelmaan verrattuna ollut vain erikoissairaanhoidon osalla. Myös toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Hallintokuntien raportointia on vaikeuttanut se, että kirjanpidon kirjaukset ovat olleet edelleen myöhässä. Kirjanpidon myöhäisyys on hankaloittanut myös Helli-liikelaitoksen raportointia kuntiin päin. Kiteen kanssa on sovittu yhteisen Tilike-tilitoimiston purkamisesta vuoden 2013 alusta. Henkilöstö ja palvelut Koko kunnan henkilöstömäärä väheni edellisestä vuodesta 9 henkilöllä, joista 5 oli vakinaisia, 1 sijainen, 2 määräaikaista ja 1 työllistetty. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2012 yhteensä koko kunnassa 1578 kpv. Sairauspoissaolot lisääntyivät 78 kpv edellisestä vuodesta. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli vuonna 2012 tilikaudella yhteensä ,19 euroa. Kehityskeskustelut ovat osa johtamista ja raportointia. Kehityskeskustelut on käyty henkilöstön kanssa. Henkilökohtaisen työn arvioinnit on myös suurimmalta osalta tehty. Esimiestyössä on työssäjaksamiseen ja työn kuormittavuuteen kiinnitetty kovasti huomiota. Vuonna 2011 hyväksyttiin Kaari-malli, jolla pyritään tunnistamaan jo esioireet ja tuetaan työssä jaksamista.

6 4 Päätöspöytäkirjat Viranhaltijapäätöksiä tekevät henkilöt noudattavat päätöksissään ja perusteluissa hallintosäännön määräyksiä. Kunnanjohtaja ja osastopäälliköt tarkastavat päätökset määräajoin ja ne tuodaan myös monijäsenisten toimielinten käsiteltäviksi otto-oikeuden käyttämistä varten. Vuonna 2012 kunnanhallituksen puheenjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja kunnanjohtaja käyttivät otto-oikeuttaan kukin yhden kerran. Päätökset ovat olleet asianmukaisia ja perusteltuja ja ne on pantu täytäntöön asianmukaisesti. Päätöksentekijöiden esteellisyydessä ei ole ollut huomautettavaa. Rahoitus-, omaisuus- ja henkilöstöriskien hallinta Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta hallintosäännön mukaan. Kunnan omaisuus ja riskit on vakuutettu asianmukaisesti ja vakuutusten ajantasaisuus käydään vuosittain lävitse ja lisäksi ne tarkistetaan omaisuuden oston ja myynnin yhteydessä. Riskienhallintakartoitus on jo noin 10 vuotta vanha, sitä on tosin osittain päivitetty. Kunnan työyksiköissä noudatetaan heidän omia turvallisuusmääräyksiä sekä yleisiä turvallisuusohjeita. Kunnan menojen rahoituksen hallinta on ollut haasteellista nykyisin vallitsevassa tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Hallintojohtajalle kuuluvat kunnan talousasiat ja hän hoitaa päivittäisen maksuvalmiuden hallinnan ja valvoo ja ohjeistaa hankintoja tekeviä. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja yhdessä suunnittelevat kuukausittaisen kassanhallinnan, jossa huomioidaan rahan riittävyys ja tilapäislainan valtuudet. Isommat hankinnat katsotaan aina yhdessä osastopäälliköiden kanssa. Kunnanjohtaja valvoo kokonaisuutena kunnan taloudenpitoa. Pieni organisaatio on henkilöstön suhteen helposti haavoittuva erityistilanteissa. Kesälahden kunnassa on kuitenkin sijaisjärjestelyt ajan tasalla. Kunnan rahavarojen käyttö edellyttää kahden henkilön allekirjoituksen. Tietoturva ja atk-tietojärjestelmien hallinta Kesälahden kunta on ulkoistanut atk-tietojärjestelmien hallinnan suurelta osin Pohjois- Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:lle, joka omistaa ja vastaa myös laitteista ja ohjelmista. Vuoden 2011 alussa hyväksyttiin tietoturvasuunnitelma ja tietoturvapolitiikka kunnanhallituksessa. Nämä yhdessä Tietotekniikkakeskuksen omien turvallisuussuunnitelmien kanssa antavat hyvän pohjan Kesälahden kunnan tietoturvalle. 3 TALOUDELLINEN KEHITYS 3.1 Yleinen taloudellinen kehitys Kansainvälisen talouden tila heikentyi vuoden 2012 aikana. Näkymiä varjostivat maailmantalouden kasvun hidastuminen, luottamusilmapiirin pysyminen heikkona sekä euroalueen ongelmat. Suomen kokonaistuotannon kasvu hidastui selvästi vuoden 2012 aikana. Varsinkin vuoden loppupuolella yksityisen kulutuksen kasvu hidastui merkittävästi. Investointikysyntä hidastui varsinkin asuinrakentamisen hiipumisesta johtuen. Kuluttajahintojen nousu jatkui nopeana vuonna 2012 lähinnä välillisten verojen korotusten vuoksi. Toisaalta talouden vaimea kasvu, energiaraaka-aineiden hintojen aleneminen ja yksikkötyökustannusten kasvun hidastuminen vähensivät inflaatiopaineita.

7 5 Hitaana jatkuva talouskasvu heikentää työllisyyttä. Työttömyyden kasvua kuitenkin hidastaa työvoiman tarjonnan supistuminen suurten ikäluokkien saavuttaessa eläkeiän. Julkisen talouden velkaantuminen jatkui ja kuntien alijäämä syveni. Verotuksen kiristyminen on nostanut kunnissa veroastetta. Kuntien taloustilannetta ovat heikentäneet esimerkiksii yhteisöverojen voimakas pieneneminen vuonna 2012 ja valtionosuuksien leikkaukset.. Vuoden 2012 alkupuolella lyhyet markkinakorot laskivat voimakkaasti, minkä jälkeen lasku hidastui. Heinäkuun alkupuolella lasku jälleen nopeutui hidastuen vuoden loppua kohti mentäessä. Esimerkiksi 3 kk:n euribor laski vuoden aikana 1,343:sta lukemaan 0,187. Keskeiset talouden muuttujat vuosilta 2009, 2010, 2011, 2012 (ennuste) ja 2013 (ennuste) on esitetty oheisessa taulukossa (lähde Suomen Pankin Euro & Talous 5/2011 ja 5/2012). Muutos, % ed. vuodesta Kuluttajahintaindeksi 0,0 1,2 3,4 2,9 2,3 Ansiotaso 4,0 2,6 2,7 3,4 2,5 Työttömyysaste 8,2 8,4 7,8 7,8 8,4 BKT:n muutos -8,2 5,1 3,7 3,1 3,3 Viennin määrän muutos -13,3 13,2 6,8 2,7 2,9 Tuonnin määrän muutos -10,7 12,8 6,3 3,0 4,1 Tuottavuus työllistä kohti -5,5 3,7 1,7-0,1 1,0 Vaihtotase/ % BKT:sta 1,8 1,5-1,6-1,3-1,3 3 kk Euribor 1,2 0,8 1,4 0,6 0,2 3.2 Oman talousalueen kehitys Kesälahti kuuluu Keski-Karjalan talousalueeseen, jonka muut kunnat vuonna 2012 olivat Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi. Talousalueen keskus on Kitee, johon on keskittynyt merkittävä osa alueen julkisista palveluista. Viime vuosina yhteistä alueen kunnille on ollut asukasmäärän aleneminen ja korkea työttömyys. Keski-Karjalan asukasluku on ollut selvässä laskussa 1990-luvulta lähtien. Väkimäärän lasku jatkui vuonna 2012 jonkin verran edellistä vuotta nopeammin: alueen väestö väheni 307 hengellä, mikä vastaa noin 1,6 %. Väestön väheneminen oli suhteellisesti voimakkainta Tohmajärvellä n. 1,9 % ja vähäisintä Kiteellä n. 1,4 %. Vuoden lopussa Keski-Karjalan väkimäärä oli henkeä. Työllisyys heikkeni Keski-Karjalassa vuonna Vuoden lopussa alueen keskimääräinen työttömyysaste oli 16,1 %, mikä on noin 0,6 %-yksikköä heikompi kuin vuoden 2011 lopussa. Työttömyys oli alhaisin Kiteellä, jossa se oli 14,6 % työvoimasta. Korkein työttömyysaste oli Tohmajärvellä 17,8 %. Koko Pohjois-Karjalan työttömyysaste oli vuoden vaihteessa 15,5 %. Luvut on koottu ELY-keskuksen julkaisemasta aineistosta. 3.3 Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Kesälahden kunnanvaltuusto päätti kuntaliitoksesta Kiteen kaupungin kanssa alkaen. Samana päivänä myös Kiteen kaupunginhallitus teki myönteisen päätöksen kuntaliitoksesta Kesälahden kunnan kanssa. Valtioneuvosto hyväksyi kuntaliitoksen

8 6 Liittymispäätöksen jälkeen perustettiin Yhdistymishallitus valmistelemaan kuntaliitosta sekä päättämään uuden yhdistetyn Kiteen kaupungin tulevista asioista. Syksyn kuntavaaleissa valittiin yhdessä Kiteelle uudet kaupunginvaltuutetut. Uusi valtuusto sekä hallitus aloittivat työnsä jo vuoden 2012 puolella, jolloin entisten valtuustojen ja hallitusten sekä yhdistymishallituksen toiminta lakkasi. Vuoden 2013 talousarvio laadittiin molempien kuntien talousasiantuntijoiden kesken yhteistyössä. Toimintakate heikkeni 2,2 milj. euroa eli 16,7 %. Verorahoitus oli lähes edellisen vuoden tasolla kasvaen vain 0,1 %. Verorahoitus ei riittänyt tilikauden nettomenojen katteeksi. Vuosikate oli negatiivinen, - 1,1 milj. euroa. Poistojen jälkeinen tulos oli 1,5 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli -1,5 milj. euroa. Vuoden 2013 alusta toimintansa aloitti Kesälahden kunnasta ja Kiteen kaupungista muodostettu Kiteen kaupunki Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon Kesälahden kunnan tilikauden tulos vuonna 2012 oli huomattavasti odotettua heikompi. Nykyisen Kiteen kaupungin kumulatiivinen alijäämä on näin ollen odotettuakin suurempi.

9 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Kesälahden kunta Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 44 2 MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSSIIRROT TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 9,82 15,25 Vuosikate/Poistot, % -268,51 264,32 Vuosikate, /asukas -462,93 484,57 Asukasmäärä Vuoden 2012 tilinkauden alijäämä on ,93 euroa, joka on tarkistettuun talousarvioon verrattuna n euroa heikompi tulos. Toimintamenot kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa, toimintatulot vähenivät noin euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate heikkeni noin 2,2 miljoonalla eurolla. Verotulot vähenivät noin eurolla ja valtionosuudet lisääntyivät lähes eurolla edellisvuodesta. Rahoitustuotot kasvoivat hieman ja korkokulut vähenivät noin eurolla. Vuosikate oli 2,2 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi.

10 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kesälahden kunta Rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 6 27 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU -2 SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT RAHAVARAT RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % -66,71 412,29 Pääomamenojen tulorahoitus, % -38,53 89,01 Lainanhoitokate -0,75 1,13 Kassavarat , (1000 ) Kassasta maksut/vuosi, (M ) 21,6 17,3 Kassan riittävyys, pv 0,11 2,4 Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin 1,2 miljoonaa euroa, jonka lisäksi tarvittiin lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin eurolla. Maksuvalmius oli huono, ja heikkeni edelleen edellisvuodesta. Kassan riittävyys oli vuonna 2012 keskimäärin 0,1 päivää. Tavoitteena kassan riittävyydelle voidaan pitää 14 päivää.

11 Tasetarkastelu Taseen loppusumma oli noin 12,7 miljoonaa euroa. Vastattavien puolen taseessa oman pääoman määrä väheni johtuen alijäämäisestä tilinpäätöksestä. Vieraan pääoman määrä lisääntyi noin eurolla. Kunnan omavaraisuusaste heikkeni edellisen vuoden tasosta 7 prosenttiyksiköllä 38,90 %:iin. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Rahoitusvarallisuus -tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Negatiivinen erotus osoittaa määrän, joka vieraasta pääomasta jää rahoitusomaisuudella kattamatta. Kuntatalouden rahoitusvarallisuus on ollut vuonna 2011 keskimäärin /asukas. Kesälahden kunnan rahoitusvarallisuus euroa/asukas oli Suhteellinen velkaantuneisuus on 46,9 %, mikä on hieman pienempi kuin koko kuntasektorilla keskimäärin vuonna 2012 (48,3 %).

12 10 Kesälahden kunta Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet MUUT PITKÄAIKAISET MENOT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINT.RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO ENN.MAKS.JA KESKENER.H Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset OSAKKEET JA OSUUDET MUUT SAAMISET Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 1 3 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 3 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset PITKÄAIKAISET SAAMISET MUUT SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edell tilikaus yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS Poistoero POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 1 3 Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL MUUT VELAT/LIIT.MAKSUT JA MUUT Pitkäaikainen Lyhytaikainen LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL OSTOVELAT MUUT VELAT/LIIT.MAKSUT JA MUUT SIIRTOVELAT Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA

13 11 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste 38,9 45,9 Rahoitusvarallisuus, /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % 46,9 44,26 Lainakanta (1000 ) Lainat, /asukas Kertynyt yli-/alijäämä, milj Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Kunnan kokonaistulot ja -menot TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön 0 Valtionosuudet Korkokulut 171 Korkotuotot 44 Muut rahoituskulut 45 Muut rahoitustuotot 140 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten lis.(+),väh.(-) hyödykkeiden luovutusvoitot 66 - Pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutustappiot Rahoitusosuudet investointeihin 6 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Investointimenot luovutusvoitot 987 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 58 Antolainasaamisten vähennykset 14 Pitkäaikaiten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 131 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman vähennykset Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä

14 Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Kesälahti-konserniin kuuluu yksi kiinteistöosakeyhtiö, viisi kuntayhtymää ja yksi osakkuusyhteisö. Kaikki yksiköt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Kuviossa kunnan omistusosuus on merkitty kunkin yhteisön jälkeen. KUNTA TYTÄRYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sos.palvelujen ky. 1,71 % Itä-Savon koulutus ky 3,52 % KOY Kesälahden Itä-Suomen Päihdehuollon ky 0,30 % Vuokratalot 100 % P-K:n koulutuskuntayhtymä 0,20 % Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1,58 % OSAKKUUSYHTEISÖ KOy Juhanantupa 26,30 % Konserniin kuuluva kiinteistöosakeyhtiö muodostaa valtaosan paikkakunnan vuokrahuoneistotarjonnasta. Vuokrataloyhtiöiden hallinto fuusioitiin vuoden 2003 alusta yhdeksi yhtiöksi Kuntayhtymät järjestävät perussopimustensa mukaisia palveluja jäsenkuntien asukkaille. Merkittävimmät tehtäväalueet ovat terveyden- ja sairaanhoito sekä keskiasteen ammatillinen koulutus Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonnan järjestäminen Kunnan konserniohjeen kunnanhallitus on hyväksynyt Konserniohjeessa on määritelty konsernijohto, konsernitaseen laatimisesta, tilinpäätöstietojen antamisesta ja aikatauluista sekä käyttöomaisuuden arvostamisperiaatteista ja tilintarkastajasta. Ohjeen mukaan konsernijohdosta vastaa kunnanhallitus. Hallitus valitsee toimikaudekseen yhteisöjen yhtiökokousedustajan ja on tarvittaessa antanut edustajilleen erillispäätöksillään ohjeistuksia ja evästyksiä toiminnan toteutukseen Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Kesälahden kunnan konserniin kuuluu yksi kiinteistöosakeyhtiö, viisi kuntayhtymää, ja yksi osakkuusyhteisö. Yksi tytäryhteisö väheni tilikaudella, kun Kesälahden kunnan aikaisemmin kokonaan omistaneen tytäryhteisön KOY Kesälahden Virastotalon purkaminen saatettiin päätökseen kunnanvaltuuston hyväksyessä kiinteistöosakeyhtiön luovutuskirjan. Valtuuston on päätettävä kunnan omien tavoitteiden lisäksi myös kuntakonsernin tavoitteista. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvioon Kesälahti-konsernin tavoitteet.

15 Kesälahti-konsernille asetetaan seuraavat tavoitteet: Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava Kesälahden kunnan strategian toteuttamista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan. 2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti sekä niiden tulee Kesälahden kunnan tavoin tehostaa toimintaansa. Kunnan maksettavaksi tulevat käyttömenot eivät saa reaalisesti kasvaa. Sama koskee myös investointeja. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot ja Virastotalo yhteisöille asetettavat tavoitteet: 1. Asuntokannan/toimitilojen kuntotason ylläpitämiseksi laadittava yhteisöjen kaikkien asuntojen/toimitilojen osalta asiantuntijan kuntokartoituksen pohjalta suunnitelma tarvittavista peruskorjaustoimista vuoden 2011 loppuun mennessä 2. Asuntokannan/toimitilojen kuntotason ylläpitäminen toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin. 3. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot asuntokannan sopeuttaminen käytön mukaiseksi. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden vuokratalot yhtiön kiinteistöjen kuntoarvion tekeminen on kilpailutettu yhdessä kunnan kanssa. Kuntokartoitusta ei ole tehty Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tuloslaskelman mukaan kuntakonsernin toimintamenot olivat noin 21 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 8 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. Konsernitaseen loppusumma on noin 19,1 miljoonaa euroa. Konsernin lainakanta on 10,8 miljoonaa euroa, noin 4595 euroa asukasta kohti. Konsernin lainakanta väheni ja sen myötä omavaraisuusaste parani 3,37 prosenttiyksiköllä 28,55 %:iin. Konsernin omavaraisuusaste on alhaisempi kuin kunnan. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kiinteistöyhtiöiden lainamäärä on sangen korkea. Konsernin asukasta kohti laskettu lainamäärä väheni hieman vuoden 2011 aikana noin 189 eurolla.

16 14 KONSERNITULOSLASKELMA Kesälahti Toimintatuotot , ,58 Toimintakulut , ,46 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -893,98-239,90 Toimintakate , ,78 Verotulot , ,21 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 072, ,69 Muut rahoitustuotot , ,56 Korkokulut , ,70 Muut rahoituskulut , ,88 Vuosikate , ,10 Poistot ja arvonalentumiset Suunnnitelman mukaiset poistot , ,79 Tilikauden yli- ja alipariarviot 0,00 743,80 Arvonalentumiset 0,00-371,08 Satunnaiset erät , ,40 Tilikauden tulos , ,43 Tilinpäätössiirrot , ,92 Vähemmistöosuudet 48,44-70,77 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,58 Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 33,85 38,04 Vuosikate/Poistot % -66,37 148,11 Vuosikate euroa/asukas -227,07 590,62 Asukasmäärä

17 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Kesälahti Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,10 Satunnaiset erät -505, ,40 Tulorahoituksen korjauserät , ,02 Toiminnan rahavirta yhteensä , ,52 Investointien rahavirta Investointimenot , ,60 Rahoitusosuudet investointimenoihin 7 382, ,05 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,92 Investointien rahavirta yhteensä , ,63 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,89 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennys ,70 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,03 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,92 Lainakannan muutokset yhteensä , ,11 Oman pääoman muutokset , ,24 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset -295, ,65 Vaihto-omaisuuden muutos , ,28 Saamisten muutos , ,80 Korottomien velkojen muutos , ,92 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä , ,19 Rahoituksen rahavirta , ,06 Rahavarojen muutos , ,83 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,79 Rahavarat , ,96 Rahavarojen muutos , ,83 Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % -28,35 182,89 Pääomamenojen tulorahoitus, % -15,06 68,35 Lainanhoitokate -0,16 1,08 Kassan riittävyys 7,57 6,34

18 16 KONSERNITASE Kesälahti VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,69 OMA PÄÄOMA , ,36 Aineettomat hyödykkeet , ,67 Peruspääoma , ,98 Aineettomat oikeudet , ,95 Arvonkorotusrahasto , ,76 Muut pitkävaikutteiset menot 9 141, ,78 Muut omat rahastot , ,54 Ennakkomaksut 1 279,67 26,94 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,50 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,58 Aineelliset hyödykkeet , ,47 Maa- ja vesialueet , ,85 VÄHEMMISTÖOSUUDET 2 446, ,28 Rakennukset , ,59 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,02 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,98 Koneet ja kalusto , ,42 Poistoero , ,22 Muut aineelliset hyödykkeet 21,17 21,17 Vapaaehtoiset varaukset , ,76 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat , ,42 PAKOLLISET VARAUKSET , ,98 Sijoitukset , ,55 Eläkevaraukset 4 385, ,03 Osakkuusyhteisöosuudet , ,99 Muut pakolliset varaukset , ,95 Muut osakkeet ja osuudet , ,70 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,31 Muut lainasaamiset 0,00 Muut saamiset , ,86 VIERAS PÄÄOMA , ,06 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,41 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,84 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,44 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,48 Vaihto-omaisuus , ,53 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 Saamiset , ,12 Pitkäaikaiset saamiset , ,31 Lyhtyaikaiset saamiset , ,81 Rahoitusarvopaperit , ,80 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 28,11 28,57 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 57,65 60,07 Kertynyt ylijäämä + / alijäämä (1000 ) Kertynyt ylijäämä + / alijäämä - /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta (1000 ) Konsernin lainasaamiset (1000 ) Kunnan asukasmäärä

19 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 2012/6 2012/7 2012/8 2012/9 2012/ / / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 4.1 Yleisluontoiset tavoitteet Jo kauan kunnan keskeinen yleisluontoinen tavoite on ollut asukasluvun kääntäminen nousuun. Tavoite ei ole toteutunut, vaan asukasmäärä on edelleen alentunut. Pohjois-Karjalassa väkiluku väheni vuonna 2012 yhteensä 152 asukkaalla. Joensuussa, Kontiolahdella ja Liperissä väkiluku kasvoi, muissa väheni. Suhteessa eniten väki lisääntyi Kontiolahdella (1,8 %) ja väheni Juuassa ja Ilomantsissa (2,4 %). Kesälahden kunnan väkiluvun kehitys vuonna 2012 on esitetty seuraavassa kuviossa. Voimakkainta väestön väheneminen on ollut heinä-syyskuussa. Väkiluku väheni vuoden aikana kaikkiaan 35:llä ja oli vuoden lopussa henkilöä. Kesälahden kunnan väkiluku Vuonna 2012 kuntaan syntyi 14 lasta, mikä on 6 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin kuitenkin syntyi poikkeuksellisen vähän lapsia. Kuolleita oli jälleen enemmän kuin syntyneitä (netto -26). Muuttoliike oli myös negatiivinen, mikä kertoo paitsi opiskelijoiden kirjautumisesta opiskelupaikkakunnilleen myös siitä, että työpaikkakehitys ei ole ollut riittävän suotuisa ja työttömyysaste on pysynyt korkealla tasolla. Kunnan työllistämistoimenpiteillä työllistettiin vuoden aikana keskimäärin 24 työtöntä, minkä osuus työvoimasta on noin 2,5 %. Alla Kesälahden kunnan väestön ikärakenne vuoden 2012 lopussa:

20 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 2012/6 2012/7 2012/8 2012/9 2012/ / /12 18 Kuviossa Kesälahden työttömyysasteen kuvaaja vaalea pylväs ja P-K:n keskimääräinen kuvaaja tumma pylväs. Työttömyysaste v Kesälahti Pohjois-Karjala Kesälahden kunnan työttömyysaste (työvoimaministeriön mukaan) vaihteli vuoden aikana 12,6 %:sta 16,1 %:iin. Työttömyysaste oli vuonna 2012 lukuun ottamatta kesä- ja elokuuta Pohjois-Karjalan keskimääräistä työttömyysastetta hieman korkeampi. Työttömien määrä Kesälahdella vaihteli vuoden aikana 120 ja 145 välillä, mutta nousi joulukuussa 154:ään. Vuoden lopussa työttömiä oli Kesälahdella 13 henkilöä enemmän kuin vuoden alussa. Pohjois-Karjalan työvoimatoimistoihin ilmoitettiin vuonna 2012 avoimeksi keskimäärin 808 uutta avointa työpaikkaa kuukaudessa, mikä on noin 100 paikkaa vähemmän kuin vuonna Vuoden lopussa oli avoinna 437 työpaikkaa. Eniten paikkoja oli terveydenhuolto- ja sosiaalialalla. Teollisuudessa työttömien määrä kasvoi eniten vuoden takaiseen verrattuna. Lomautettujen määrä kasvoi 175:llä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. 4.2 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Kaupunginhallitus esittää tilikauden ,93 käsittelystä seuraavaa: tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan ,90 euroa tuloutetaan rahaston vähennystä ,60 euroa siirretään tilikauden alijäämä ,93 euroa taseeseen tilikauden yli-/alijäämätilille Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä. Vuoden 2012 tilikauden alijäämä on ,93 milj. euroa. Kertynyt alijäämä on yhteensä ,79 milj. euroa. Kesälahden alijäämät siirtyivät Kiteen kaupungin taseeseen Ne otetaan huomioon laadittaessa talouden tasapainottamisohjelma ja toimenpideohjelma vuoden 2014 alussa.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot