RK SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille Yhteenvetoraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti"

Transkriptio

1 RK SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti

2 KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun kautta vastanneet: 98 / 350 (28%) MUUT VASTAUSLOMAKKEET Avoimen linkin kautta tulleita vastauslomakkeita: 5 1. Vastaajan organisaatio Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Seudullinen kehittämisyhtiö tai vastaava 36 35,29% 2. Kunta 14 13,73% 3. TE-toimisto 14 13,73% 4. ELY-keskus 12 11,76% 5. Uusyrityskeskus 6 5,88% 6. Finnvera 0 0,00% 7. TEKES 1 0,98% 8. ProAgria 8 7,84% 9. Oppilaitos 5 4,90% 10. Toimintaryhmä 4 3,92% 11. Jokin muu, mikä 2 1,96% Yhteensä % 1. Vastaajan organisaatio Jokin muu, mikä Kunnan oma yritystilajärjestelyihin keskittyvä yhtiö Verohallinto

3 2. Organisaation maakunta Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Etelä-Karjala 1 1,05% 2. Etelä-Pohjanmaa 7 7,37% 3. Etelä-Savo 4 4,21% 4. Häme 2 2,11% 5. Itä-Uusimaa 0 0,00% 6. Kainuun 1 1,05% 7. Keski-Pohjanmaa 2 2,11% 8. Keski-Suomi 10 10,53% 9. Kymenlaakso 2 2,11% 10. Lappi 16 16,84% 11. Pirkanmaa 5 5,26% 12. Pohjanmaa 3 3,16% 13. Pohjois-Karjala 6 6,32% 14. Pohjois-Pohjanmaa 14 14,74% 15. Pohjois-Savo 6 6,32% 16. Päijät-Häme 1 1,05% 17. Satakunta 3 3,16% 18. Uusimaa 8 8,42% 19. Varsinais-Suomi 4 4,21% Yhteensä %

4 3. Arvionne siitä, miten alueenne seudullisten yrityspalvelujen kehittämistyö on edistynyt viimeisen vuoden aikana? on kehittynyt hyvin (Arvo: 3) on kehittynyt jonkin verran (Arvo: 2) ei ole kehittynyt (Arvo: 1) Yhteensä Yhteiset toimitilat (avg: 1,63) Työn johtaminen (avg: 1,94) Yhteinen viestintä (avg: 2,01) Asiakasprosessit (avg: 2,04) Ennakointi (avg: 1,76) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Seuranta (avg: 1,71) 100 % Yhteensä 16 % 53 % 31 % 4. a) Missä asioissa/asiakokonaisuuksissa alueellanne on erityisesti edetty seudullisten yrityspalvelujen osalta viimeisen vuoden aikana? käytännön yhteistyössä sopimus tehty Yritysneuvonta on toimivaa Yhteistyö te-toimistojen ja yrittäjäjärjestöjen kanssa Kehittämishankkeiden aktivoinnissa On tavattu henkilökohtaisesti ja tehty tuttavuutta sekä osoitettu hyvää tahtoa. Yhteiset toimitilat yrittäjäjien kanssa toimivien kumppaneiden kanssa Eipä juuri seutu-yp:n puitteissa, muuten yrityspalvelut ja elinkeinoneuvonta on kehittynyt sekä määrällisesti että laadullisesti toimijan/toimijoiden prosessien ja toimintatapojen kehittämisen kautta.

5 ei missään yhteiset kotisivut, asiakspalvelu yhteisten asiakkaiden osalta Työn johtaminen ja yhteisen verkoston lujittuminen Ollaan tavattu ja keskusteltu, sekin on jo hyvä alku. Operatiivinen johto on ryhdistäytynyt. Yhteiset tilat, yrityskoulutuksen koordinointi, tiedottaminen, maakuntayhteistyö Asiakasprosesseissa. Uusi sopims on allekirjoitettu. Seutunäkymän suunnittelu on käynnissä. Toimintaa ja toimijoita on tarkasteltu kriittisesti ja supistettu toimijajoukkoa. Ei ns. vapaamatkustajia. palvelumatriisi uusi sopimus, Joensuun seudulle tulossa osalle toimijoista yhteuset toimitilat, keskustelu aktivoitunut Yhteiset toimitalat ja asiakasprosessit (joitain) Oman seudun tilanne on ottanut hieman takapakkia aiemmista vuosista johtuen henkilöstövaihdoksista kehittämisyhtiössä. Nyt yhteistyö on saatu uudelleen käyntiin. Te-toimisto on ollut omalta osaltaan erittäin aktiivinen asioiden eteenpäin viemiseksi ja yhteinen tahtotila on uudelleen saatu synnytettyä uusien henkilöiden / toimijoiden kanssa. työnjako, tiedotus, tietojen välitys yhteisten toimintakellojen asettamisesta mm. kansainvälistymisen suhteen yhteisten toimijoiden kesken. Toimialaryhmätoimintojen syventäminen ja tiivistäminen on aloitettu yritysharava prosessin kautta asiakkaiden hoidossa on edetty Muutamme eri toimijoiden kanssa yhteisiin tiloihin ensi vuoden alkupuolella. Seutusopimus on hyväksytty ja allekirjoitetaan lähiaikoina. Ennakointi kotti-kyselyn avulla

6 Vuoropuhelussa ja liideissä Pääosa toikmioista toimii samassa talossa Joutsan kunnan kehittämisyksikön ja Jämsan TE- toimiston yhteistyö toimii sujuvasti Myös Maaseutukehitys ry: n kannsa on yhteistoimintaa sopimus on allekirjoitettu, ohjausryhmä nimetty Yhteisiä toiminnan periaatteita on kuvattu ja sopimuksia allekirjoitettu. Töitö on välitetty jonkin verran. Yhteisiä tapaamisia on ollut ja toimintaa on suunniteltu Yhteistyö ja verkottuminen. Ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja käynyt läpi työnjakoa. Keskustelu-/viestintäyhteys toimii. Asiakasprosessi toimii esim. alkavan yrittäjän starttiraha-asioissa. CRMjärjestelmän käyttöönotto ja jatkokehittäminen menossa. Seudullisten yrityskehittäjien välillä tieto kulkee ja yhteistyö toimii. Seudullinen elinkeinoyhtiö, teknologiakeskus ja uusyrityskeskus sulautuvat uudeksi yhtiöksi. Seutunäkymä ja asiakasprosessit Toiminnan suunnittelu. Seutusopimuksen ml. toimintasuunitelma ja vastuumatriisi syntynyt yhteistyössä toimijoiden kesken sekä on osa alueen elinkeinostrategiatyötä, sopimus hyväksytty TEM:ssä syksyllä 2011, on sitouduttu Yritys-Suomi brändiin ja seutunäkyminen valmistelu aloitettu Ei missään. Sopimus uusittu. Mutta so What? mitä se merkitsee yrittäjälle meidän kunnassa? Ei mitään, jos ei kunta toimi aktiivisesti. Yhteistyö on tiivistynyt likimain kaikilla osa- alueilla Samoissa toimitiloissa toimii kolme seudullisten yrityspalvelujen sopimuksen kumppania. Seudulla on järjestetty yhteisiä tilaisuuksia ja mietitty yhteisiä asiakasprosesseja. Ennakointi tietoa jaetaan kaikkien toimijoiden kesken ja seudulla toteutetaan yhteistä ennakointitiedon jakelua. Sopimuksen ja toimintasuunnitelman valmistelu, sekä allekirjoitus. Seudullisten yrityspalvelujen vakiinnuttaminen seudullisesta hankkeesta pysyväksi toiminnaksi.

7 public-private -yhteistyö sekä kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille Saatu seutusopimus allekirjoitetuksi, laadittu alkavien ja toimivien yritysten palvelumatriisit, organisaatioiden tarjoamat palvelukokonaisuudet vastuuhenkilöt ja heidän yhteystiedot kootuksi, kooste alueellisesta yrittäjille suunnatusta koulutuksesta, tiedottamisessa, toimintasuunnitelmaa vuodelle 2012 on työstetty, järjestetty seudullisia nettisivuja valmisteleva työpaja, seuraava on , osallistuttu valtakunnallisiin YritysSuomityökokouksiin, maakunnallisen koordinaatioryhmän kokouksiin, pidetty omia toimijaryhmän ja työryhmän työkokouksia, osallistuttu alueellisiin Kick Off-tilaisuuksiin, tulossa vielä seudulliset Kick Offtilaisuudet (aika auki), asiakkuusssuunnittelutyöhön osallistuminen, palveltu asiakkaita, osa seudullisista toimijoista on osallistunut TEM/ELY-keskuksen järjestämään yritysneuvojavalmennuskoulutukseen, yms.tilattu Bannereita, ulko-oveen Yritys-Suomi logolla varustettu tunnus, samoin ao. virkailijoiden oven ulkopuolelle ko. logo nimen yläpuolelle, tilattu yhteisillä yhteystiedoilla varustettuja esitteitä ELY-keskuksen kautta, Yrittäjyyskoulutukseen valittiin 10 uutta yrittäjäksi aikovaa, OYP-päivään osallistui 30 henkilöä, ja hoidettu normaaleja työtehtäviä,.. Asiakasprosessissa ja toimijoiden roolien/tehtävien selkeytyksessä Yhteistön/verkoston laajeneminen, palveluprosessit, aktiivisuus Lukuisissa eri yhteyksissä Ennakoinnin kehittämisessä Muodolliset asiat on saatu hoidettua eli sopimukset on hyväksytty, nyt pitäisi aloittaa tekeminen. Palvelusivuston sisällön laadinta. Seudullisten yrityspalvelujen tarjooman kuvaamisessa alkavan yrittäjän palveluprosessi toimii hyvin, kootaan yhdessä yritysten koulutustarpeita ja markkinoidaan yhteishankintakoulutustuotteita, ennakointitietoa koottu ja vaihdettu YS Koillismaan eri toimijoiden palvelujen tuotteistaminen hyvällä mallilla esim. Yritys-Suomi Koillismaan sivustolle tehty tuotekortteja, mutta niiden viimeistely ja päivittäminen vaativat vielä työtä. YS Koillismaalla 10 eri toimijalla omat asiakasprosessit toimii. Yhteisesti keskusteltu liian vähän prosessien yhteensovittamisesta. YS Koillismaan viestintä aika hyvällä mallilla: uutiskirje 10 kertaa vuodessa (sähköpostijakelu + nettisivuille) Lehti-ilmoituksia yms. tapahtumista, jotka järjestetään usein 3-5 toimijan kanssa yhdessä. YS Koillismaan kokoukset: Kiekerö (6/10 toimijaa) kokoontuu kerran kuukaudessa Yhteistyöryhmä (10/10) kokoontuu 4 kertaa vuodessa

8 työnjako selkiytynyt ja säännöllinen yhteydenpito lisääntynyt Organisaatiorakenne on sekava. Meillä on yhteisissä tiloissa Kehittämisyhtiö, Uusyrityskeskus ja TE-toimiston aloittavien yritysten palvelu. Kehittämisyhtiöön on palkattu 2 seutuhlöä ESR osarahoitteisesti. Muodostavatko nämä 2 henkilöä seudullisen yrityspalvelun vai se toimijajoukko joka alueella toimii joko omissa tiloissaan, samassa kiinteistössä tai yhteisissä tiloissa. Edetty on yhteisen tekemisen tiellä ja asiakasprosessien eteenpäinviemisessä. On aloitettu tuotekorttien teko. kehittämistoimintojen ajaminen yhteisen kehitysyhtiön alle Kunnassamme on koottu oma-aloitteisesti yritysneuvokset samaan paikkaan. Haasteet ovat isoja, koska sukupolven vaihdoksia pitäisi tehdä kasvavalla vauhdilla. Yhteistyö on vakiintunut, mutta uutta potkua tarvitaan. Hankkeittain eteneminen on sinänsä elämän kulkua, mutta toimijoiden pitäisi olla pysyviä. Meillä on ollut koko ajan erittäin hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Kenties asiakasprosessien ja keskinäisen toisten työtehtävien opiskelun kautta palvelu on parantunut. Verkostoituminen ja vapaamuotoinen tiedonvaihto on lisääntynyt Sopimusasiat, toimijoiden roolien täsmentäminen, toimijoiden tunteminen Seudullisten sopimusten uudistamisessa, palvelumatriisien selkiyttämisessä, viestinnällisissä asioissa Yritysneuvojien koulutus, infotilaisuudet ja tiedonvälitys yhteinen asiakkuuden hallinta viestintä yhteisen tahtotilan vahvistuminen Yhteistyössä. Kun me saman asian ympärillä toimivat olemme tulleet toisillemme tutuiksi, on keksenäinen yhteistö parantunut ja sen tuloksena asiakas saa parempaa palvelua. Jos itse ei pysty täysin vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, niin hänet ohjataan verkossa olevalle asiantuntijalle. Ei asiakkan pompottelua. Yritystukija starttiraha-asioissa yhteistyö on ollut onnistunutta asiakkana ja toimijoiden näkökulmasta. Sopimukset allekirjoittettu, ohjaus- ja johtoryhmien työn käynnistyminen, seudulliset ja paikalliset asiakastilaisuudet, yritysneuvojien yhteiset tilaisuudet Yhteiset tapaamiset, yhteiset keskustelut ja toisten ymmärtäminen parantunut. Yhteinen esilletulo aluillaan. Yhteistyö parantunut huomattavasti.

9 Yhteinen viestintä ja tietojen vaihto on kehittynyt eniten. Sopimusten aikaansaaminen lähes koko alueelle. Toimintakonsepti on saatu valmiiksi. yhteinen viestintä Yhteisen viestinnän, brändityön ja asiakasprosessien kehittämisen suhteen Asiakasprosessin toiminta selkeytymässä ja myös asiakkaalle pystytään informoimaan prosessin kulku. Yritys-Suomi status saatiin alueelle Toimintasuunnitelman laadinnassa ja seutunäkyvyyden kehittelyssä (loppuvuonna) sisäinen ja ulkoinen viestintä/markkinointi Tiedetään toistemme tekemisistä ja osaamisalueista enemmän. Töyden ohjaamisessa on edistytty. Yrityssopimus allakirjoitettu Sopimuksen allekirjoittajista muodostettu Yrityspalvelutiimi/ohjausryhmä - kokouksia ollut kaksi 2011 Toiminnan ja tapahtumien koordinointi hyvä yhteinen esite, yrityssuomi sivustolla hyvällä mallilla, yhteistyö muutoinkin ihan hyvää Yteiset toimintatavat ja vastuunjako sovovittu aloittavien ja toimivien yrittäjien osalta. Yhteisiä tilaisuuksia järjestetään useasti. Tapaamisia eri asioiden puitteissa runsaasti. Sopimusasioissa. Kvintetin toimijoiden kanssa. 1. Allekirjoitettu syksyllä 2011 yhteinen yrityspalvelusopimus koko maakunnan keskeisten yrityspalvelutoimijoiden toimesta, kuvattu keskeiset palvelut matriisina sekä tehty ensimmäiset toimintasuunnitelmat puoleksi vuodeksi 2. Kuvattu ensimmäinen yhteinen palveluprosessi yli organisaatiorajojen. Esim. yrityksen kehittämisavustusprosessi 3. Yhteinen yritysneuvojavalmennus eri organisaatioiden henkilöille 4. Aloitettu maakunnan yhteisten SEUTU-YP -sivujen tekeminen Alkavien yrittäjien aktivointi.

10 YritysSuomi portaali valmistumassa, kootusti tietoa kehittämisestä, kehittäjistä jne. joten tietoa on helpompi hakea yhdestä luukusta. Yhteistyöverkosto on oppinut tuntemaan aluekehittäjät. Luo mahdollisuuden laajenpaan kanssakäymiseen ja tiedonhankintaan. b) Missä asioissa/asiakokonaisuuksissa alueellanne on edetty vähän tai ei lainkaan seudullisten yrityspalvelujen osalta viimeisen vuoden aikana? ennakoinnissa Seurantajärjestelmet eivät vielä ole valmiit. Yhteisiin toimitiloihin ei ole tarvetta/mahdollisuutta siirtyä Byrokratia ei ole saanut kasvavaa otetta toiminnasta Mikroyritysten toiminnan kehittäminen tiedottaminen, sähköinen yhteisviestittäminen tai palvelut Peruskuntien huomioiminen on ollut vähäistä. mitään ei ole kehitetty, vaan on menty samoin kuin viime vuodet muutenkin toimintaprosessien kuvaus ja ennakointi Vaikutus palveluprosesseihin on vielä vähäistä Ollaan lähtökuopissa kaikissa asioissa. Onko ELY-keskuksessa aito halu panostaa, haluaako ELY olla avoin, haluaako ELY resurssoida tätä työtä? Yhteiseen viestintään ei ole päästy eikä sitouduttu riittävän hyvin. Seuranta, asiakasprosessit ja työnjohto Viestintä ja seuranta. Seuranta ja mittarit perustuvat eri organisaatioiden omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Järjestelmät eivät ole yhteensopivia. Välineitä yhteiseen viestintään ei ole vielä kehitetty ja otettu käyttöön riittävässä laajuudessa. kts. yllä

11 monet asiat jääneet keskustelu- / ideointiasteelle, mutta käytännön toteutus ja siihen liittyvä resursointi ontuu Yhteiset tilat, markkinointi, tapahtumat. Ennakointi. Tosin se on ollut hyvällä tasolla jo TE-toimstion vetämänä pitemmän aikaa. Asiakaspalveluprosessit on kuvattu yhteisten prosessien osalta yhteistyössä jo muutama vuosi sitten ja nyt toimijoiden vaihduttua on aika tarkastella niiden toimivuus ja käynnistää työ niiden kehittämiseksi. Tämä työ on viivästynyt. osa kunnista lähtenyt sooloilemaan yhteistä viestintää täytyy kehittää eteenpäin Olemme kokoontuneet noin kerran kuussa, mutta se ei riitä. Pitäisi oikeasti päästä tönjakoon ja päällekkäisyyksien purkamiseen. Koulutajat koulutta - rahoittajat rahoittaa - neuvontaorganisaatiot neuvoo. Ei sikin sokin. Yhteiset tilat ei realismia, yhteiset yrityskyselyt Uusia voimavaroja ei ole saatu käytäntöön soveltamista aloitellaan Asiakastilanteiden yhteisiä käsittelyitä ei ole ollut uusimaa on hyvin haasteellinen ja vaatii erityisponnisteluja. kaikissa on tekemistä vileä paljon. Yhteiset toimitilat ja resurssit ennallaan. Seudullisen organisaation hajanaisuus. Yhteistyö naapuriseutukuntien kanssa heikentynyt ko. alueiden elinkeinoyhtiöiden alasajojen ja kuntakentän pirstaloitumisen takia. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa ei ole edennyt parempaan, mutta ei myöskään heikompaan suuntaan palveluiden toteuttamisessa. Markkinointi Viestintä, toimitilat.

12 Yhteisiä toimitiloja ei ole suunnitteillakaan, toimitaan/palvellaan verkostossa ajanmyötä vakiintuneen toimintatavan/keinojen mukaan jossa on nähtävissä kehittämisen mahdollisuuksia (mm palveluprosessit, yhteinen viestintä, oma toimijoiden osaamisen kehittäminen) Ks. edellinen vastaus Eri toimijoiden (TE-toimisto, kunnat, oppilaitokset) prosessien ja työnjaon kehittäminen yhtenäisemmäksi yrityspalveluprosessiksi. Asiakkuuksien jakaminen. käytännössä moni asia pyörii hyvin ja tehokkaasti, vaikka selkeitä edistymisaskeleita ei ole otettukaan. Paljon on tekemätöntä työtä, yhtenäiset seurantaindikaattorit esim. tulisi määritellä valtakunnallisesti, Yritysja työnantajakäyntejä tehty liian vähän, koska on liian vähän henkilöresursseja, pitäisi voida suunnata työpanosta ennakoivasti yrityskäyntien kautta yritysten kehittämiseen toimivien yrittäjien palvelut Taustaorganisaatioiden aktiivisuus Työvoiman rekrytointi Tavoitetta yhteisiin tiloihin siirtymisestä ei ole voitu toteuttaa Viestintä, seurannan kehittäminen ja moni muu asia ovat vielä vasta tekstejä sopimuksissa ja suunnitelmissa. yhteisessä viestinnässä ei ole edetty juurikaan, yhteisiä yrityskäyntejä ei ole tehty kuin muutama Seurannan kehittäminen: Jokainen taho kerää itse tietoja, mutta niistä ei keskustella yhteisesti eikä niitä koota koko alueella samalla pohjalle Eri toimijoiden roolien tarkentaminen: Roolit vielä hakusessa ja tehdään osin toisten neuvontaa ristiin tosin se voi olla hyödyllistäkin, kun asiakkaan ei tarvitse hakea perustietoja alusta saakka eri tahoilta Ennakoinnin eri muodot: Yhteisesti pitää sopia esim. toimialoja joita seurataan ja kenen vastuulla on tiedottaa muita toimijoita asiasta Yritysten koulutus-tarpeiden tunnistaminen ja toteutus: Systemaattinen ja säännöllinen työ puuttuu tästä Ennakointi ja seuranta on heikolla tolalla Asiakasprosessien yhteen hitsaaminen eri organisaatioiden välillä. yhteistyösopimuksen allekirjoitus

13 Viestintä on ikuinen viisasten kivi. Ihmiset hukkuvat tiedon tulvaan. Miten saadaan yrittäjyydestä ja yrittäjän palveluista myönteistä viestiä? Palvelumatriisit. tuotekortit ja yhteinen viestintä Viestintä, asiakasprosessir, ennakointi, seuranta Yhteisistä toimitiloista ei ole ollut edes puhetta. Ei myöskään ennakoinnin hoitamisesta Oikeastaan tärkeimmässä, asiakasprosessien johtamisessa mittarit ja seuranta Yhteiset toimitilat-asia ei ole edennyt. Toisaalta voi kysyä, onko se edes mahdollista toimia samoissa toimitiloissa, koska organisaatioiden toiminnan rahoitus ja myös muut kuin yritystoimintaan liittyvät toimenpiteet ovat erilaisia. Ajatus sinäänsä kannatettava ja tavoiteltava. Yhteiset toimitilat, eli me ei olla samoissa. EIkä varmaan mennäkään. Voimme olla vain yhdessä kunnassa ja meillä on hyvät tilat nyt. Ei tarvetta muutokseen. Toimitilakysymys, joka seutumme osalta on hankala, koska sopimusalue on kolmen seudun ja kahden maakunnan alueella. ennakointi työnjaossa on menty taaksepäin Yhteiset toimitilat (osa toimijoista sijaitsee kuitenkin samoissa toimitiloissa). Myöskään ennakointiin ei ole vielä kiinnitetty paljoakaan huomiota. Yhteinen palvelumatriisi vielä työn alla Palveluprosesseja kehitetään edelleen yhteistyössä TE-toimiston ja ELY -keskuksen kanssa asiakasprosessien tekemisessä toimitilakysymyksissä.

14 Verkostoyhteistyö käynnistynyt -seudullinen verkostoyhteistyön työpaja kokoontunut kaksi kertaa -tuotekortit ja seutunäkymä valmistumassa 1/2012 yhteisiä toimitiloja ei olla pyrittykään järjestämään Yhteisiä tiloja ei ole, koska se ei näytä olevan kaikkien osapuolien intresseissä. Kustannusten jakoon ei vielä ole saatu kaikkia mukaan. Yhteistä asiakatietokantaa ei ole kehittämisyhtiöiden kanssa, eikä ilmeisesti tule lähiaikoina. Harmi! Asko toimii! 1. Yhteiset toimitilat 2. Yhteinen seuranta 3. Yhteinen asiakashallintajärjestelmä 5. Mikä rooli SeutuYp -tukihankkeella on mielestänne ollut seudullisten yrityspalveluiden rakentamisessa alueellanne ? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% tukihankkeen rooli keskeinen prosessin käynnistämisessä ja edistämisessä tukihanke on vähäisessä määrin edistänyt kehittämistyötä tukihankkeella ei ole ollut mitään roolia 47 47,00% 48 48,00% 5 5,00% Yhteensä %

15 5 a) Missä asioissa koette tukihankkeen onnistuneen hyvin seudullisten yrityspalvelujen kehitystyön edistämisessä? yhtaispalaverit ja eri osapuolten kuuleminen Seudullisen SYP verkoston rakentamisessa Julkisten palvelujen tunnettuisuuden kasvu Verkostoyhteistyö Hanke on pitänyt hyvin melua itsestään ja markkinoinut sopimusten tekoa. Nopeutti muuttoa yhteissiin tiloihin ja tiivisti yhteistyötä Hyvien käytäntöjen levittämisessä jonkin verran. seudullisten yrityspalveluiden ylläpitämisessä koko alueella palvelusopimukset ja uskottavuuden sekä tunnettuuden lisääntyminen Tukihanke on pitänyt kehityksen käynnissä ja levittänyt hyviä käytänteitä Vetäjä aktiivinen ja innostava. Paavon vierailut on luoneet selkärankaa ja mielikuvaa siitä, että tässä ollaan tosissaan ja että kehittämisyhtiöitten rooli on ratkaiseva. Ministeriön alaiset toimijat tahtovat muuten unohtaa sen. Yhteispalvelusopimuksen pohjat ja johdatus sopimusneuvotteluihin ohjelmaliitteineen Sparraamisessa sopimuksen ja ensimmäisen toimintasuunnitelman teossa. Pientä piiskausta asioiden valmiiksi saamisessa. yhteiset toimintamallit kehittämistyö kohti yhteistä sopimusta ja sen liitteenä olevaa toimintamallia jämäköityi ja säännönmukaistui Paavon johdolla Koollekutsujana

16 Seutusopimuksen käynnistäjänä ja sparraajana sekä "jälkimarkkinoinnissa". Aina on apuja saatu kun on soitettu tai meilattu. Yhteisen ymmärryksen luomiseksi Seutu Yp-palveluiden jatkamiseksi. Alueemme on pilotoinut yhteistyötä ensimmäisten joukossa Suomessa mutta hyvin käynnistynyt työ keskeytyi henkilövbaihdosten vuoksi ja uuden alun saamisessa Paavo Tikkasen osuus Sekesistä oli tärkeässä asemassa. hyvä sparraaja ja tietojen välittäjä se tukee ja vahvistaa mm. seudullista elinkeinostrategian päivitystä ( vuodet ) En tiedä koko tukihankkeesta juurikaan mitään. Alkuvaiheessa sopimusmallin työstämisessä. Käynnistys, sopimuksen sisällön kehittäminen Toimintasuunnitelman laatiminen Yhteenkuuluvuus on lisääntynyt, yhteinen tahtotila on kirkastunut, toisten tunteminen on parantunut Sopimusasia ja yhteistyön koordinointi ja asian eteenpäin pukkaaminen. Tukihanke on toiminut hyvin, mutta koko Yritys-Suomi asia on yli kymmenvuotisen historiansa ajalta takkuilun loistava esimerkki. Seudullisen yrityspalvelujen palvelukonseptin ja -kuvan yhtenäistämisessä. Yhtenäinen ja täysin samanlainen seudullien yrityspalvelu ei liene tavoiteltavaakaan. En näe suoranaista hyötyä olleen vielä. Ilman tukihanketta koko YritysSuomi olisi saattanut lopahtaa seudullisten yrityspalvelujen osalta Tiedonvaihto, yhteiset koulutustilaisuudet. Tuki seuduille/toimijoille (tekemiseen, yhteydenpitoon, sitoutumiseen, materiaali, viestintä) Mikä tukihanke? Eri toimijat on saatu yhteisen pöydän ääreen.

17 Toimijoiden yhteistyö on tiivistynyt entisestään. Toimijoiden tuomisessa saman pöydän ääreen, hyvien käytänteiden esiintuomisessa, kokonaisvaltaisessa asioiden agendalla pitämisessä. tukihanke on omasta näkökulmastani ollut alueellamme hyvin näkymätön tukihanke myllytti ja yllytti meitä yhteiseen työskentelyyn, tosin olimme vapaamuotoisesti kokoontuneet aiemminkin, nyt toiminta on jäsentyneempää ja tavoitteellisempaa, ja sitä tukevat valtakunnalliset yrityssuomi.fi -sivut On päästy säännölliseen keskusteluyhteyteen ja tulevan toiminnan suunnitteluun tuonut esimerkeillä hyvin valaistusta siitä miten edetä Laatuasiat ja yhtenäiset prosessit UUsien yritysten luomisessa Kaikilla osa-alueilla. Seudullista yhteispalvelusopimusta ei todennäköisesti olisi saatu kasattua ilman Seutu Yp:tä Meidän alueella tukihanketta käytettiin lähinnä vain käynnistämisvaiheessa, jonka pohjalta on edetty omin voimin. TE-toimiston ja seutuyp:n yhteistyö on ollut runsasta jo vuosia, joten tukihanke ei siinä mielessä ole ratkaisevasti muuttanut mitään. Yhteistyösopimukseen liittyvä keskusteluprosessi oli hyödyllinen ja selkiytti yhteistyön laatua, määrää ja kehittämistarpeita. Yhteistyötä myös arvioitiin yhdessä. Yhtenäisen "ilmeen" ja brändin luominen Henkilökohtainen ja paikan päällä tehty sparraaminen sekä ohjaus... myös sähköpostilla yms. tulleet neuvot ovat tulleet tarpeeseen Keskustelun herättäjä. MAHDOLLISTAA MALLIOPPIMISEN. Seutusopimuksen laatimisprosessi ja yhteisen tahtotilan julkituominen Henkistä tukea on saatu paljon. asiakokonaisuuksien avaamisessa

18 myötämieliset toimijat Yhteistyötä on siis tehty jo kauan. Nyt vain keskeiset asiat paperille. Keskustelun käynnistäjä ja osapuolten saaminen saman pöydän ääreen Käytännön apua Paavolta tosi hienosti!!! Verkostoituminen ja roolien selkeytyminen seutujen benchmarkkaus keskenään Eri toimijoiden saaminen yhteen - olemme tulleet tutuiksi, yhteiset ja jaettut vastuualueet, avoimmuus ja tietoisuus kaikille tärkeästä, yhteisestä asiasta: yrittäjyyden edistäminen. Yhteiset sivut Yritys Suomisivustolla. Eräiden seutujen sopimusneuvottelujen hyvä tuki Läsnäolo ja asiakirjamallit sekä sparraus niiden laatimisessa on ollut edellytys sopimuksen syntymiselle. Sparraus.? Seudullisen sopimuksen uusimisessa ja asiakasprosessityössä Toivottavasti saamme selkeän yhtenäisen, asiakkaan löydettävissä olevan palvelunäkyvyyden. Yritys-Suomen statuksen saamisessa ollut avain asemassa. samoin hanke on järjestänyt mielenkiintoisia ja hyödyllisiä seminaareja. Kokosi sopimusosapuolet hyvin ja koordinoi aluksi yhteistyötä sekä viestitti valtakunnallisesta projektista Tukihankkeen ansiosta yhteistyö on syventynyt ja monipuolistunut Eri toimijoiden tutustuttamisessa toisiinsa ja yhteisten tavoitteiden asettamisessa, tiedottamisessa. Aikataulutus Sopimuksen sisältö Toiminnan sisältö Seudullisten näkymien -työn edistäminen hyvä tuki koordinaattorimme työlle ja myös hyvät sparraukset tuotekehitykseen alkuvaiheessa

19 Oli erittäin tärkeää, että tukihanke on ollut olemassa. Olemme saaneet sieltä kaiken avun, mikä olemme tarvinneet. Tuskin olisimme niinkin hyvässä tilanteessa kuin nyt olemme. Projektin aloitus. 1. Toiminnan käynnistämisessä ja maakunnallisen yrityspalvelusopimuksen laadinnassa 2. Ensimmäisen toimintasuunnitelman teossa avustamisessa eli asioiden priorisoinnissa 3. Seutu-Yp -sivujen teon aloittamisessa Toiminta on vaatinut hyvän vetäjän, joka on pitänyt nyörit hyvin käsissään. 5 b) Missä asioissa tukihanke olisi voinut toimia paremmin? elinkeinoelämän tunnuslukujen ja tilastojen esilletuomisessa En osaa sanoa Alueellisten hyvien käytäntöjen huomioiminen jäänyt vähemmälle. Asioita on ajettu valtakunnnallisesti yhteen putkeen. Viestintä kehittämistoimista yrityksille kehittämisessä ja palveluiden jalkauttamisessa yhteinen tiedotus jotenkin selkeämmin. Nyt jokainen räpeltää, miten sattuu ehtimään. Yritys-suomi sivustojen valmistuminen hidasta ja organisaatiolähtöistä. Asiakastarpeista ei ole lähdetty eikä huomioitu puhelimen käyttöä internetin selaukseen ( liian paljon teksitä, ei toimi kännykässä) On toistettu samoja ja kauan sitten keksittyjä asioita Konkreettisiä toimenpiteitä. Mielestäni tukihanke on tehnyt sen minkä roolinsa mukaisesti voi tehdä. - Yhteisen lomake-, ilmoitus- ym. pohjat ja markkinointimateriaali käyttöön. Arjen työtä helpottavia ratkaisuja, ei lisätyötä vain brändin "kiillotuksen" takia. Työ kentällä on aivan muuta kuin juhlapuhetta.

20 Kaikki tehty mitä on pyydetty, mutta Itä-Suomessa tukihanketta on käytetty rajatummin, kun kustannukset o n tulleet suoraan tänne. Tiedotus ja ajantasainen tieto ei ollut aina tukihankelaisilla ja temiläisillä samalla tasolla. Tosin ei vahinkoa tämän takia ole sattunut. Viestintä ja tiedotus on ollut hyvää mutta liian suurissa kokonaisuuksissa kentälle toimitettu. Kaiken muun työn lisäksi kentällä työskentelevät eivät pysty suodattamaan valtavia tiedostoja ja poimimaan sieltä oleellista tietoa. Vain tärkeät asiat sähköpostitiedotuksena ja muuhun yleiseen tiedottamiseen jokin muu kanava, mistä tietoa voi hakea kun sitä tarvitsee ja siihen ehtii perehtymään. laajempi yhteisten asioiden tiedottaja Yritys-Suomi konsepti on vielä alkutaipaleella???? Olisi voinut meklaroida asian valmiiksi saakka. Tiedotus Verkostomainen toiminta arkipäiväksi ei ole edennyt riittävästi Ètäältä on vaikia kehitystä kehittää. Tukihanke ei ole voinut auttaa siitä riippumattomista syistä. Muutoksemme palveluiden järjestämisessä olisi voitu ottaa paremmin huomioon. Näin meille olisi ollut hyötyä aidosti tästä hankkeesta. Tosin asiaa voidaan edelleen edistää. Toimijoiden strategisen tason suunnitelmien yhteennivominen. Keskitettyyn vallankäyttöön ja ohjaukseen pyrkiminen ja tietotekniikan pakkokäyttöön pakottaminen eivät voi toimia yritystä perustettaessa tai sitä suunnatessa kasvu-uralle. Tarvitaan face to face -vuorovaikutusta. Konkreettisemmassa prosessien kehittämisessä. Toisaalta pohjatyötä vaaditaan paljon ennen kuin tähän ollaan valmiita. sähköiset palvelut toimiville yrityksille

21 ei yksi tai kaksi henkilöä ehdi joka paikkaan, mutta jostain on pitänyt aloittaa, ja käsittääkseni seuduilla itsellään on vastuu omasta tulevaisuudestaan, Kiitos tähänastisesta avusta. henkilöstön löytäminen En osaa sanoa. Enemmän hyvien käytäntöjen levittämistä ihan konkreettisista asioista. -- Asioiden eteneminen edelleen hidasta... YS Koillismaa on ollut mukana jo useita vuosia (myös pilotissa), mutta "näkyvää" on saatu aikaan vasta nyt (vuonna 2011) Jäänyt perustason porukalle melko etäiseksi Yrityspalvelujen profiloituminen seudulla enemmän yhteisen tekemisen asiaksi Konkreettisia esimerkkejä kaivattaisiin esim. YritysSuomen seutusivustoista: esim. tuotekortit. asian etenemisen ohjaamisessa en osaa sanoa, mielestäni hankehenkilöstö tekee aina kaikkensa Vaikea sanoa. Kyllä alueellisten toimijoiden yhteistyön käynnistäminen on ollut sen verran haastavaa, että hiljaa hyvä tulee - TEM:n tahtotilan vahvempi ilmaiseminen ja Yritys-Suomi -ajattelun edistäminen/palvelun monikanavaisuus; se yhdistetään edelleenkin hyvin usein vain ja ainoastaan nettisivuihin. Tapaamisia olisi voinut olla useammin. Tilaisuuksien sisällöt ovat jääneet vaatimattomiksi. Pelkkä tilannekatsaus ei enää riitä tapaamisten sisällöiksi. kaikissa toiminnan rahoittaminen

22 Jalkautua alueelle paremmin, toki itsekin olisimme voineet olla tässä aktiivisempia Psossin vieminen selkeällä konseptilla olisi voitu tehdä tehokkaammin. Prosessi vaati suuressa määrin useiden henkilöiden osallistumista ajankäytöllisesti työskentelyyn. Lisäksi toimintamalli oli jo muotoutunut alueelle melko hyväksi ja prosessissa ei synnytetty paljoa uutta toimintaa. Periaatteessa tukihanke on keskittynyt oleelliseen. Moni muu asia on seutujen omissa käsissä. Yhteisten palveluprosessien kehittäminen olisi voinut olla yksi osa toimintaa. Aluksi olisi pitänyt lähteä suurista linjoista ja sitouttaa paremmin ELY -keskus ja TE-toimisto mukaan ja käynnistää projsessit valituissa kohteissa nimeämällä koordinaattorit ja vastuuhenkilöt varhaisessa vaiheessa. Vieläkin pitemmälle olisi ollut mahdollista edetä yhteistyön saralla. Tukihankkeelta odotan työvälineitä, kuten LTS, kannattavuuslaskelmat jne. Seudut voivat halutessaan käyttää omia ohjelmiaan, mutta yhtenäiset työvälineet koko valtakunnassa, jossa huomioitu eri rahoittajienvaatimukset liitteille jne. -yritysneuvojien ammattitaidon ylläpitoon ja täydennyskoulutuksen liittyvä kehittäminen Projektin loppuunvieminen ja seuranta. Yhteydenpito. Tukihanke on toiminut kiitettävästi. Enemmän se on meistä maakunnan tekijöistä ja kiireistä kiinni, miten asioissa edetään Aktivoinnissa tekemään järkevää.

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007 Loppuraportti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAVOITTEET, TOTEUTUMINEN, KESKEISET TOIMENPITEET JA TULOKSET 3 1.1. Tausta 3 1.2. Seutu

Lisätiedot

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita HELSINKI 2008 raportteja 64 Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita Siru Korkala Lotta Ruokanen Siru Korkala Lotta Ruokanen Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE!

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY Vastauksia ja kommentteja AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 2 (21) KOOSTEEN SISÄLLYS KIRJASTOVERKKOA JA MAASEUDUN

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, F10279 Helena Ylisirniö - Raila Idström AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS- POHJANMAALLA Nykytilaselvitys, osa

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot