RK SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille Yhteenvetoraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti"

Transkriptio

1 RK SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti

2 KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun kautta vastanneet: 98 / 350 (28%) MUUT VASTAUSLOMAKKEET Avoimen linkin kautta tulleita vastauslomakkeita: 5 1. Vastaajan organisaatio Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Seudullinen kehittämisyhtiö tai vastaava 36 35,29% 2. Kunta 14 13,73% 3. TE-toimisto 14 13,73% 4. ELY-keskus 12 11,76% 5. Uusyrityskeskus 6 5,88% 6. Finnvera 0 0,00% 7. TEKES 1 0,98% 8. ProAgria 8 7,84% 9. Oppilaitos 5 4,90% 10. Toimintaryhmä 4 3,92% 11. Jokin muu, mikä 2 1,96% Yhteensä % 1. Vastaajan organisaatio Jokin muu, mikä Kunnan oma yritystilajärjestelyihin keskittyvä yhtiö Verohallinto

3 2. Organisaation maakunta Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Etelä-Karjala 1 1,05% 2. Etelä-Pohjanmaa 7 7,37% 3. Etelä-Savo 4 4,21% 4. Häme 2 2,11% 5. Itä-Uusimaa 0 0,00% 6. Kainuun 1 1,05% 7. Keski-Pohjanmaa 2 2,11% 8. Keski-Suomi 10 10,53% 9. Kymenlaakso 2 2,11% 10. Lappi 16 16,84% 11. Pirkanmaa 5 5,26% 12. Pohjanmaa 3 3,16% 13. Pohjois-Karjala 6 6,32% 14. Pohjois-Pohjanmaa 14 14,74% 15. Pohjois-Savo 6 6,32% 16. Päijät-Häme 1 1,05% 17. Satakunta 3 3,16% 18. Uusimaa 8 8,42% 19. Varsinais-Suomi 4 4,21% Yhteensä %

4 3. Arvionne siitä, miten alueenne seudullisten yrityspalvelujen kehittämistyö on edistynyt viimeisen vuoden aikana? on kehittynyt hyvin (Arvo: 3) on kehittynyt jonkin verran (Arvo: 2) ei ole kehittynyt (Arvo: 1) Yhteensä Yhteiset toimitilat (avg: 1,63) Työn johtaminen (avg: 1,94) Yhteinen viestintä (avg: 2,01) Asiakasprosessit (avg: 2,04) Ennakointi (avg: 1,76) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Seuranta (avg: 1,71) 100 % Yhteensä 16 % 53 % 31 % 4. a) Missä asioissa/asiakokonaisuuksissa alueellanne on erityisesti edetty seudullisten yrityspalvelujen osalta viimeisen vuoden aikana? käytännön yhteistyössä sopimus tehty Yritysneuvonta on toimivaa Yhteistyö te-toimistojen ja yrittäjäjärjestöjen kanssa Kehittämishankkeiden aktivoinnissa On tavattu henkilökohtaisesti ja tehty tuttavuutta sekä osoitettu hyvää tahtoa. Yhteiset toimitilat yrittäjäjien kanssa toimivien kumppaneiden kanssa Eipä juuri seutu-yp:n puitteissa, muuten yrityspalvelut ja elinkeinoneuvonta on kehittynyt sekä määrällisesti että laadullisesti toimijan/toimijoiden prosessien ja toimintatapojen kehittämisen kautta.

5 ei missään yhteiset kotisivut, asiakspalvelu yhteisten asiakkaiden osalta Työn johtaminen ja yhteisen verkoston lujittuminen Ollaan tavattu ja keskusteltu, sekin on jo hyvä alku. Operatiivinen johto on ryhdistäytynyt. Yhteiset tilat, yrityskoulutuksen koordinointi, tiedottaminen, maakuntayhteistyö Asiakasprosesseissa. Uusi sopims on allekirjoitettu. Seutunäkymän suunnittelu on käynnissä. Toimintaa ja toimijoita on tarkasteltu kriittisesti ja supistettu toimijajoukkoa. Ei ns. vapaamatkustajia. palvelumatriisi uusi sopimus, Joensuun seudulle tulossa osalle toimijoista yhteuset toimitilat, keskustelu aktivoitunut Yhteiset toimitalat ja asiakasprosessit (joitain) Oman seudun tilanne on ottanut hieman takapakkia aiemmista vuosista johtuen henkilöstövaihdoksista kehittämisyhtiössä. Nyt yhteistyö on saatu uudelleen käyntiin. Te-toimisto on ollut omalta osaltaan erittäin aktiivinen asioiden eteenpäin viemiseksi ja yhteinen tahtotila on uudelleen saatu synnytettyä uusien henkilöiden / toimijoiden kanssa. työnjako, tiedotus, tietojen välitys yhteisten toimintakellojen asettamisesta mm. kansainvälistymisen suhteen yhteisten toimijoiden kesken. Toimialaryhmätoimintojen syventäminen ja tiivistäminen on aloitettu yritysharava prosessin kautta asiakkaiden hoidossa on edetty Muutamme eri toimijoiden kanssa yhteisiin tiloihin ensi vuoden alkupuolella. Seutusopimus on hyväksytty ja allekirjoitetaan lähiaikoina. Ennakointi kotti-kyselyn avulla

6 Vuoropuhelussa ja liideissä Pääosa toikmioista toimii samassa talossa Joutsan kunnan kehittämisyksikön ja Jämsan TE- toimiston yhteistyö toimii sujuvasti Myös Maaseutukehitys ry: n kannsa on yhteistoimintaa sopimus on allekirjoitettu, ohjausryhmä nimetty Yhteisiä toiminnan periaatteita on kuvattu ja sopimuksia allekirjoitettu. Töitö on välitetty jonkin verran. Yhteisiä tapaamisia on ollut ja toimintaa on suunniteltu Yhteistyö ja verkottuminen. Ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja käynyt läpi työnjakoa. Keskustelu-/viestintäyhteys toimii. Asiakasprosessi toimii esim. alkavan yrittäjän starttiraha-asioissa. CRMjärjestelmän käyttöönotto ja jatkokehittäminen menossa. Seudullisten yrityskehittäjien välillä tieto kulkee ja yhteistyö toimii. Seudullinen elinkeinoyhtiö, teknologiakeskus ja uusyrityskeskus sulautuvat uudeksi yhtiöksi. Seutunäkymä ja asiakasprosessit Toiminnan suunnittelu. Seutusopimuksen ml. toimintasuunitelma ja vastuumatriisi syntynyt yhteistyössä toimijoiden kesken sekä on osa alueen elinkeinostrategiatyötä, sopimus hyväksytty TEM:ssä syksyllä 2011, on sitouduttu Yritys-Suomi brändiin ja seutunäkyminen valmistelu aloitettu Ei missään. Sopimus uusittu. Mutta so What? mitä se merkitsee yrittäjälle meidän kunnassa? Ei mitään, jos ei kunta toimi aktiivisesti. Yhteistyö on tiivistynyt likimain kaikilla osa- alueilla Samoissa toimitiloissa toimii kolme seudullisten yrityspalvelujen sopimuksen kumppania. Seudulla on järjestetty yhteisiä tilaisuuksia ja mietitty yhteisiä asiakasprosesseja. Ennakointi tietoa jaetaan kaikkien toimijoiden kesken ja seudulla toteutetaan yhteistä ennakointitiedon jakelua. Sopimuksen ja toimintasuunnitelman valmistelu, sekä allekirjoitus. Seudullisten yrityspalvelujen vakiinnuttaminen seudullisesta hankkeesta pysyväksi toiminnaksi.

7 public-private -yhteistyö sekä kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille Saatu seutusopimus allekirjoitetuksi, laadittu alkavien ja toimivien yritysten palvelumatriisit, organisaatioiden tarjoamat palvelukokonaisuudet vastuuhenkilöt ja heidän yhteystiedot kootuksi, kooste alueellisesta yrittäjille suunnatusta koulutuksesta, tiedottamisessa, toimintasuunnitelmaa vuodelle 2012 on työstetty, järjestetty seudullisia nettisivuja valmisteleva työpaja, seuraava on , osallistuttu valtakunnallisiin YritysSuomityökokouksiin, maakunnallisen koordinaatioryhmän kokouksiin, pidetty omia toimijaryhmän ja työryhmän työkokouksia, osallistuttu alueellisiin Kick Off-tilaisuuksiin, tulossa vielä seudulliset Kick Offtilaisuudet (aika auki), asiakkuusssuunnittelutyöhön osallistuminen, palveltu asiakkaita, osa seudullisista toimijoista on osallistunut TEM/ELY-keskuksen järjestämään yritysneuvojavalmennuskoulutukseen, yms.tilattu Bannereita, ulko-oveen Yritys-Suomi logolla varustettu tunnus, samoin ao. virkailijoiden oven ulkopuolelle ko. logo nimen yläpuolelle, tilattu yhteisillä yhteystiedoilla varustettuja esitteitä ELY-keskuksen kautta, Yrittäjyyskoulutukseen valittiin 10 uutta yrittäjäksi aikovaa, OYP-päivään osallistui 30 henkilöä, ja hoidettu normaaleja työtehtäviä,.. Asiakasprosessissa ja toimijoiden roolien/tehtävien selkeytyksessä Yhteistön/verkoston laajeneminen, palveluprosessit, aktiivisuus Lukuisissa eri yhteyksissä Ennakoinnin kehittämisessä Muodolliset asiat on saatu hoidettua eli sopimukset on hyväksytty, nyt pitäisi aloittaa tekeminen. Palvelusivuston sisällön laadinta. Seudullisten yrityspalvelujen tarjooman kuvaamisessa alkavan yrittäjän palveluprosessi toimii hyvin, kootaan yhdessä yritysten koulutustarpeita ja markkinoidaan yhteishankintakoulutustuotteita, ennakointitietoa koottu ja vaihdettu YS Koillismaan eri toimijoiden palvelujen tuotteistaminen hyvällä mallilla esim. Yritys-Suomi Koillismaan sivustolle tehty tuotekortteja, mutta niiden viimeistely ja päivittäminen vaativat vielä työtä. YS Koillismaalla 10 eri toimijalla omat asiakasprosessit toimii. Yhteisesti keskusteltu liian vähän prosessien yhteensovittamisesta. YS Koillismaan viestintä aika hyvällä mallilla: uutiskirje 10 kertaa vuodessa (sähköpostijakelu + nettisivuille) Lehti-ilmoituksia yms. tapahtumista, jotka järjestetään usein 3-5 toimijan kanssa yhdessä. YS Koillismaan kokoukset: Kiekerö (6/10 toimijaa) kokoontuu kerran kuukaudessa Yhteistyöryhmä (10/10) kokoontuu 4 kertaa vuodessa

8 työnjako selkiytynyt ja säännöllinen yhteydenpito lisääntynyt Organisaatiorakenne on sekava. Meillä on yhteisissä tiloissa Kehittämisyhtiö, Uusyrityskeskus ja TE-toimiston aloittavien yritysten palvelu. Kehittämisyhtiöön on palkattu 2 seutuhlöä ESR osarahoitteisesti. Muodostavatko nämä 2 henkilöä seudullisen yrityspalvelun vai se toimijajoukko joka alueella toimii joko omissa tiloissaan, samassa kiinteistössä tai yhteisissä tiloissa. Edetty on yhteisen tekemisen tiellä ja asiakasprosessien eteenpäinviemisessä. On aloitettu tuotekorttien teko. kehittämistoimintojen ajaminen yhteisen kehitysyhtiön alle Kunnassamme on koottu oma-aloitteisesti yritysneuvokset samaan paikkaan. Haasteet ovat isoja, koska sukupolven vaihdoksia pitäisi tehdä kasvavalla vauhdilla. Yhteistyö on vakiintunut, mutta uutta potkua tarvitaan. Hankkeittain eteneminen on sinänsä elämän kulkua, mutta toimijoiden pitäisi olla pysyviä. Meillä on ollut koko ajan erittäin hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Kenties asiakasprosessien ja keskinäisen toisten työtehtävien opiskelun kautta palvelu on parantunut. Verkostoituminen ja vapaamuotoinen tiedonvaihto on lisääntynyt Sopimusasiat, toimijoiden roolien täsmentäminen, toimijoiden tunteminen Seudullisten sopimusten uudistamisessa, palvelumatriisien selkiyttämisessä, viestinnällisissä asioissa Yritysneuvojien koulutus, infotilaisuudet ja tiedonvälitys yhteinen asiakkuuden hallinta viestintä yhteisen tahtotilan vahvistuminen Yhteistyössä. Kun me saman asian ympärillä toimivat olemme tulleet toisillemme tutuiksi, on keksenäinen yhteistö parantunut ja sen tuloksena asiakas saa parempaa palvelua. Jos itse ei pysty täysin vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, niin hänet ohjataan verkossa olevalle asiantuntijalle. Ei asiakkan pompottelua. Yritystukija starttiraha-asioissa yhteistyö on ollut onnistunutta asiakkana ja toimijoiden näkökulmasta. Sopimukset allekirjoittettu, ohjaus- ja johtoryhmien työn käynnistyminen, seudulliset ja paikalliset asiakastilaisuudet, yritysneuvojien yhteiset tilaisuudet Yhteiset tapaamiset, yhteiset keskustelut ja toisten ymmärtäminen parantunut. Yhteinen esilletulo aluillaan. Yhteistyö parantunut huomattavasti.

9 Yhteinen viestintä ja tietojen vaihto on kehittynyt eniten. Sopimusten aikaansaaminen lähes koko alueelle. Toimintakonsepti on saatu valmiiksi. yhteinen viestintä Yhteisen viestinnän, brändityön ja asiakasprosessien kehittämisen suhteen Asiakasprosessin toiminta selkeytymässä ja myös asiakkaalle pystytään informoimaan prosessin kulku. Yritys-Suomi status saatiin alueelle Toimintasuunnitelman laadinnassa ja seutunäkyvyyden kehittelyssä (loppuvuonna) sisäinen ja ulkoinen viestintä/markkinointi Tiedetään toistemme tekemisistä ja osaamisalueista enemmän. Töyden ohjaamisessa on edistytty. Yrityssopimus allakirjoitettu Sopimuksen allekirjoittajista muodostettu Yrityspalvelutiimi/ohjausryhmä - kokouksia ollut kaksi 2011 Toiminnan ja tapahtumien koordinointi hyvä yhteinen esite, yrityssuomi sivustolla hyvällä mallilla, yhteistyö muutoinkin ihan hyvää Yteiset toimintatavat ja vastuunjako sovovittu aloittavien ja toimivien yrittäjien osalta. Yhteisiä tilaisuuksia järjestetään useasti. Tapaamisia eri asioiden puitteissa runsaasti. Sopimusasioissa. Kvintetin toimijoiden kanssa. 1. Allekirjoitettu syksyllä 2011 yhteinen yrityspalvelusopimus koko maakunnan keskeisten yrityspalvelutoimijoiden toimesta, kuvattu keskeiset palvelut matriisina sekä tehty ensimmäiset toimintasuunnitelmat puoleksi vuodeksi 2. Kuvattu ensimmäinen yhteinen palveluprosessi yli organisaatiorajojen. Esim. yrityksen kehittämisavustusprosessi 3. Yhteinen yritysneuvojavalmennus eri organisaatioiden henkilöille 4. Aloitettu maakunnan yhteisten SEUTU-YP -sivujen tekeminen Alkavien yrittäjien aktivointi.

10 YritysSuomi portaali valmistumassa, kootusti tietoa kehittämisestä, kehittäjistä jne. joten tietoa on helpompi hakea yhdestä luukusta. Yhteistyöverkosto on oppinut tuntemaan aluekehittäjät. Luo mahdollisuuden laajenpaan kanssakäymiseen ja tiedonhankintaan. b) Missä asioissa/asiakokonaisuuksissa alueellanne on edetty vähän tai ei lainkaan seudullisten yrityspalvelujen osalta viimeisen vuoden aikana? ennakoinnissa Seurantajärjestelmet eivät vielä ole valmiit. Yhteisiin toimitiloihin ei ole tarvetta/mahdollisuutta siirtyä Byrokratia ei ole saanut kasvavaa otetta toiminnasta Mikroyritysten toiminnan kehittäminen tiedottaminen, sähköinen yhteisviestittäminen tai palvelut Peruskuntien huomioiminen on ollut vähäistä. mitään ei ole kehitetty, vaan on menty samoin kuin viime vuodet muutenkin toimintaprosessien kuvaus ja ennakointi Vaikutus palveluprosesseihin on vielä vähäistä Ollaan lähtökuopissa kaikissa asioissa. Onko ELY-keskuksessa aito halu panostaa, haluaako ELY olla avoin, haluaako ELY resurssoida tätä työtä? Yhteiseen viestintään ei ole päästy eikä sitouduttu riittävän hyvin. Seuranta, asiakasprosessit ja työnjohto Viestintä ja seuranta. Seuranta ja mittarit perustuvat eri organisaatioiden omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Järjestelmät eivät ole yhteensopivia. Välineitä yhteiseen viestintään ei ole vielä kehitetty ja otettu käyttöön riittävässä laajuudessa. kts. yllä

11 monet asiat jääneet keskustelu- / ideointiasteelle, mutta käytännön toteutus ja siihen liittyvä resursointi ontuu Yhteiset tilat, markkinointi, tapahtumat. Ennakointi. Tosin se on ollut hyvällä tasolla jo TE-toimstion vetämänä pitemmän aikaa. Asiakaspalveluprosessit on kuvattu yhteisten prosessien osalta yhteistyössä jo muutama vuosi sitten ja nyt toimijoiden vaihduttua on aika tarkastella niiden toimivuus ja käynnistää työ niiden kehittämiseksi. Tämä työ on viivästynyt. osa kunnista lähtenyt sooloilemaan yhteistä viestintää täytyy kehittää eteenpäin Olemme kokoontuneet noin kerran kuussa, mutta se ei riitä. Pitäisi oikeasti päästä tönjakoon ja päällekkäisyyksien purkamiseen. Koulutajat koulutta - rahoittajat rahoittaa - neuvontaorganisaatiot neuvoo. Ei sikin sokin. Yhteiset tilat ei realismia, yhteiset yrityskyselyt Uusia voimavaroja ei ole saatu käytäntöön soveltamista aloitellaan Asiakastilanteiden yhteisiä käsittelyitä ei ole ollut uusimaa on hyvin haasteellinen ja vaatii erityisponnisteluja. kaikissa on tekemistä vileä paljon. Yhteiset toimitilat ja resurssit ennallaan. Seudullisen organisaation hajanaisuus. Yhteistyö naapuriseutukuntien kanssa heikentynyt ko. alueiden elinkeinoyhtiöiden alasajojen ja kuntakentän pirstaloitumisen takia. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa ei ole edennyt parempaan, mutta ei myöskään heikompaan suuntaan palveluiden toteuttamisessa. Markkinointi Viestintä, toimitilat.

12 Yhteisiä toimitiloja ei ole suunnitteillakaan, toimitaan/palvellaan verkostossa ajanmyötä vakiintuneen toimintatavan/keinojen mukaan jossa on nähtävissä kehittämisen mahdollisuuksia (mm palveluprosessit, yhteinen viestintä, oma toimijoiden osaamisen kehittäminen) Ks. edellinen vastaus Eri toimijoiden (TE-toimisto, kunnat, oppilaitokset) prosessien ja työnjaon kehittäminen yhtenäisemmäksi yrityspalveluprosessiksi. Asiakkuuksien jakaminen. käytännössä moni asia pyörii hyvin ja tehokkaasti, vaikka selkeitä edistymisaskeleita ei ole otettukaan. Paljon on tekemätöntä työtä, yhtenäiset seurantaindikaattorit esim. tulisi määritellä valtakunnallisesti, Yritysja työnantajakäyntejä tehty liian vähän, koska on liian vähän henkilöresursseja, pitäisi voida suunnata työpanosta ennakoivasti yrityskäyntien kautta yritysten kehittämiseen toimivien yrittäjien palvelut Taustaorganisaatioiden aktiivisuus Työvoiman rekrytointi Tavoitetta yhteisiin tiloihin siirtymisestä ei ole voitu toteuttaa Viestintä, seurannan kehittäminen ja moni muu asia ovat vielä vasta tekstejä sopimuksissa ja suunnitelmissa. yhteisessä viestinnässä ei ole edetty juurikaan, yhteisiä yrityskäyntejä ei ole tehty kuin muutama Seurannan kehittäminen: Jokainen taho kerää itse tietoja, mutta niistä ei keskustella yhteisesti eikä niitä koota koko alueella samalla pohjalle Eri toimijoiden roolien tarkentaminen: Roolit vielä hakusessa ja tehdään osin toisten neuvontaa ristiin tosin se voi olla hyödyllistäkin, kun asiakkaan ei tarvitse hakea perustietoja alusta saakka eri tahoilta Ennakoinnin eri muodot: Yhteisesti pitää sopia esim. toimialoja joita seurataan ja kenen vastuulla on tiedottaa muita toimijoita asiasta Yritysten koulutus-tarpeiden tunnistaminen ja toteutus: Systemaattinen ja säännöllinen työ puuttuu tästä Ennakointi ja seuranta on heikolla tolalla Asiakasprosessien yhteen hitsaaminen eri organisaatioiden välillä. yhteistyösopimuksen allekirjoitus

13 Viestintä on ikuinen viisasten kivi. Ihmiset hukkuvat tiedon tulvaan. Miten saadaan yrittäjyydestä ja yrittäjän palveluista myönteistä viestiä? Palvelumatriisit. tuotekortit ja yhteinen viestintä Viestintä, asiakasprosessir, ennakointi, seuranta Yhteisistä toimitiloista ei ole ollut edes puhetta. Ei myöskään ennakoinnin hoitamisesta Oikeastaan tärkeimmässä, asiakasprosessien johtamisessa mittarit ja seuranta Yhteiset toimitilat-asia ei ole edennyt. Toisaalta voi kysyä, onko se edes mahdollista toimia samoissa toimitiloissa, koska organisaatioiden toiminnan rahoitus ja myös muut kuin yritystoimintaan liittyvät toimenpiteet ovat erilaisia. Ajatus sinäänsä kannatettava ja tavoiteltava. Yhteiset toimitilat, eli me ei olla samoissa. EIkä varmaan mennäkään. Voimme olla vain yhdessä kunnassa ja meillä on hyvät tilat nyt. Ei tarvetta muutokseen. Toimitilakysymys, joka seutumme osalta on hankala, koska sopimusalue on kolmen seudun ja kahden maakunnan alueella. ennakointi työnjaossa on menty taaksepäin Yhteiset toimitilat (osa toimijoista sijaitsee kuitenkin samoissa toimitiloissa). Myöskään ennakointiin ei ole vielä kiinnitetty paljoakaan huomiota. Yhteinen palvelumatriisi vielä työn alla Palveluprosesseja kehitetään edelleen yhteistyössä TE-toimiston ja ELY -keskuksen kanssa asiakasprosessien tekemisessä toimitilakysymyksissä.

14 Verkostoyhteistyö käynnistynyt -seudullinen verkostoyhteistyön työpaja kokoontunut kaksi kertaa -tuotekortit ja seutunäkymä valmistumassa 1/2012 yhteisiä toimitiloja ei olla pyrittykään järjestämään Yhteisiä tiloja ei ole, koska se ei näytä olevan kaikkien osapuolien intresseissä. Kustannusten jakoon ei vielä ole saatu kaikkia mukaan. Yhteistä asiakatietokantaa ei ole kehittämisyhtiöiden kanssa, eikä ilmeisesti tule lähiaikoina. Harmi! Asko toimii! 1. Yhteiset toimitilat 2. Yhteinen seuranta 3. Yhteinen asiakashallintajärjestelmä 5. Mikä rooli SeutuYp -tukihankkeella on mielestänne ollut seudullisten yrityspalveluiden rakentamisessa alueellanne ? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% tukihankkeen rooli keskeinen prosessin käynnistämisessä ja edistämisessä tukihanke on vähäisessä määrin edistänyt kehittämistyötä tukihankkeella ei ole ollut mitään roolia 47 47,00% 48 48,00% 5 5,00% Yhteensä %

15 5 a) Missä asioissa koette tukihankkeen onnistuneen hyvin seudullisten yrityspalvelujen kehitystyön edistämisessä? yhtaispalaverit ja eri osapuolten kuuleminen Seudullisen SYP verkoston rakentamisessa Julkisten palvelujen tunnettuisuuden kasvu Verkostoyhteistyö Hanke on pitänyt hyvin melua itsestään ja markkinoinut sopimusten tekoa. Nopeutti muuttoa yhteissiin tiloihin ja tiivisti yhteistyötä Hyvien käytäntöjen levittämisessä jonkin verran. seudullisten yrityspalveluiden ylläpitämisessä koko alueella palvelusopimukset ja uskottavuuden sekä tunnettuuden lisääntyminen Tukihanke on pitänyt kehityksen käynnissä ja levittänyt hyviä käytänteitä Vetäjä aktiivinen ja innostava. Paavon vierailut on luoneet selkärankaa ja mielikuvaa siitä, että tässä ollaan tosissaan ja että kehittämisyhtiöitten rooli on ratkaiseva. Ministeriön alaiset toimijat tahtovat muuten unohtaa sen. Yhteispalvelusopimuksen pohjat ja johdatus sopimusneuvotteluihin ohjelmaliitteineen Sparraamisessa sopimuksen ja ensimmäisen toimintasuunnitelman teossa. Pientä piiskausta asioiden valmiiksi saamisessa. yhteiset toimintamallit kehittämistyö kohti yhteistä sopimusta ja sen liitteenä olevaa toimintamallia jämäköityi ja säännönmukaistui Paavon johdolla Koollekutsujana

16 Seutusopimuksen käynnistäjänä ja sparraajana sekä "jälkimarkkinoinnissa". Aina on apuja saatu kun on soitettu tai meilattu. Yhteisen ymmärryksen luomiseksi Seutu Yp-palveluiden jatkamiseksi. Alueemme on pilotoinut yhteistyötä ensimmäisten joukossa Suomessa mutta hyvin käynnistynyt työ keskeytyi henkilövbaihdosten vuoksi ja uuden alun saamisessa Paavo Tikkasen osuus Sekesistä oli tärkeässä asemassa. hyvä sparraaja ja tietojen välittäjä se tukee ja vahvistaa mm. seudullista elinkeinostrategian päivitystä ( vuodet ) En tiedä koko tukihankkeesta juurikaan mitään. Alkuvaiheessa sopimusmallin työstämisessä. Käynnistys, sopimuksen sisällön kehittäminen Toimintasuunnitelman laatiminen Yhteenkuuluvuus on lisääntynyt, yhteinen tahtotila on kirkastunut, toisten tunteminen on parantunut Sopimusasia ja yhteistyön koordinointi ja asian eteenpäin pukkaaminen. Tukihanke on toiminut hyvin, mutta koko Yritys-Suomi asia on yli kymmenvuotisen historiansa ajalta takkuilun loistava esimerkki. Seudullisen yrityspalvelujen palvelukonseptin ja -kuvan yhtenäistämisessä. Yhtenäinen ja täysin samanlainen seudullien yrityspalvelu ei liene tavoiteltavaakaan. En näe suoranaista hyötyä olleen vielä. Ilman tukihanketta koko YritysSuomi olisi saattanut lopahtaa seudullisten yrityspalvelujen osalta Tiedonvaihto, yhteiset koulutustilaisuudet. Tuki seuduille/toimijoille (tekemiseen, yhteydenpitoon, sitoutumiseen, materiaali, viestintä) Mikä tukihanke? Eri toimijat on saatu yhteisen pöydän ääreen.

17 Toimijoiden yhteistyö on tiivistynyt entisestään. Toimijoiden tuomisessa saman pöydän ääreen, hyvien käytänteiden esiintuomisessa, kokonaisvaltaisessa asioiden agendalla pitämisessä. tukihanke on omasta näkökulmastani ollut alueellamme hyvin näkymätön tukihanke myllytti ja yllytti meitä yhteiseen työskentelyyn, tosin olimme vapaamuotoisesti kokoontuneet aiemminkin, nyt toiminta on jäsentyneempää ja tavoitteellisempaa, ja sitä tukevat valtakunnalliset yrityssuomi.fi -sivut On päästy säännölliseen keskusteluyhteyteen ja tulevan toiminnan suunnitteluun tuonut esimerkeillä hyvin valaistusta siitä miten edetä Laatuasiat ja yhtenäiset prosessit UUsien yritysten luomisessa Kaikilla osa-alueilla. Seudullista yhteispalvelusopimusta ei todennäköisesti olisi saatu kasattua ilman Seutu Yp:tä Meidän alueella tukihanketta käytettiin lähinnä vain käynnistämisvaiheessa, jonka pohjalta on edetty omin voimin. TE-toimiston ja seutuyp:n yhteistyö on ollut runsasta jo vuosia, joten tukihanke ei siinä mielessä ole ratkaisevasti muuttanut mitään. Yhteistyösopimukseen liittyvä keskusteluprosessi oli hyödyllinen ja selkiytti yhteistyön laatua, määrää ja kehittämistarpeita. Yhteistyötä myös arvioitiin yhdessä. Yhtenäisen "ilmeen" ja brändin luominen Henkilökohtainen ja paikan päällä tehty sparraaminen sekä ohjaus... myös sähköpostilla yms. tulleet neuvot ovat tulleet tarpeeseen Keskustelun herättäjä. MAHDOLLISTAA MALLIOPPIMISEN. Seutusopimuksen laatimisprosessi ja yhteisen tahtotilan julkituominen Henkistä tukea on saatu paljon. asiakokonaisuuksien avaamisessa

18 myötämieliset toimijat Yhteistyötä on siis tehty jo kauan. Nyt vain keskeiset asiat paperille. Keskustelun käynnistäjä ja osapuolten saaminen saman pöydän ääreen Käytännön apua Paavolta tosi hienosti!!! Verkostoituminen ja roolien selkeytyminen seutujen benchmarkkaus keskenään Eri toimijoiden saaminen yhteen - olemme tulleet tutuiksi, yhteiset ja jaettut vastuualueet, avoimmuus ja tietoisuus kaikille tärkeästä, yhteisestä asiasta: yrittäjyyden edistäminen. Yhteiset sivut Yritys Suomisivustolla. Eräiden seutujen sopimusneuvottelujen hyvä tuki Läsnäolo ja asiakirjamallit sekä sparraus niiden laatimisessa on ollut edellytys sopimuksen syntymiselle. Sparraus.? Seudullisen sopimuksen uusimisessa ja asiakasprosessityössä Toivottavasti saamme selkeän yhtenäisen, asiakkaan löydettävissä olevan palvelunäkyvyyden. Yritys-Suomen statuksen saamisessa ollut avain asemassa. samoin hanke on järjestänyt mielenkiintoisia ja hyödyllisiä seminaareja. Kokosi sopimusosapuolet hyvin ja koordinoi aluksi yhteistyötä sekä viestitti valtakunnallisesta projektista Tukihankkeen ansiosta yhteistyö on syventynyt ja monipuolistunut Eri toimijoiden tutustuttamisessa toisiinsa ja yhteisten tavoitteiden asettamisessa, tiedottamisessa. Aikataulutus Sopimuksen sisältö Toiminnan sisältö Seudullisten näkymien -työn edistäminen hyvä tuki koordinaattorimme työlle ja myös hyvät sparraukset tuotekehitykseen alkuvaiheessa

19 Oli erittäin tärkeää, että tukihanke on ollut olemassa. Olemme saaneet sieltä kaiken avun, mikä olemme tarvinneet. Tuskin olisimme niinkin hyvässä tilanteessa kuin nyt olemme. Projektin aloitus. 1. Toiminnan käynnistämisessä ja maakunnallisen yrityspalvelusopimuksen laadinnassa 2. Ensimmäisen toimintasuunnitelman teossa avustamisessa eli asioiden priorisoinnissa 3. Seutu-Yp -sivujen teon aloittamisessa Toiminta on vaatinut hyvän vetäjän, joka on pitänyt nyörit hyvin käsissään. 5 b) Missä asioissa tukihanke olisi voinut toimia paremmin? elinkeinoelämän tunnuslukujen ja tilastojen esilletuomisessa En osaa sanoa Alueellisten hyvien käytäntöjen huomioiminen jäänyt vähemmälle. Asioita on ajettu valtakunnnallisesti yhteen putkeen. Viestintä kehittämistoimista yrityksille kehittämisessä ja palveluiden jalkauttamisessa yhteinen tiedotus jotenkin selkeämmin. Nyt jokainen räpeltää, miten sattuu ehtimään. Yritys-suomi sivustojen valmistuminen hidasta ja organisaatiolähtöistä. Asiakastarpeista ei ole lähdetty eikä huomioitu puhelimen käyttöä internetin selaukseen ( liian paljon teksitä, ei toimi kännykässä) On toistettu samoja ja kauan sitten keksittyjä asioita Konkreettisiä toimenpiteitä. Mielestäni tukihanke on tehnyt sen minkä roolinsa mukaisesti voi tehdä. - Yhteisen lomake-, ilmoitus- ym. pohjat ja markkinointimateriaali käyttöön. Arjen työtä helpottavia ratkaisuja, ei lisätyötä vain brändin "kiillotuksen" takia. Työ kentällä on aivan muuta kuin juhlapuhetta.

20 Kaikki tehty mitä on pyydetty, mutta Itä-Suomessa tukihanketta on käytetty rajatummin, kun kustannukset o n tulleet suoraan tänne. Tiedotus ja ajantasainen tieto ei ollut aina tukihankelaisilla ja temiläisillä samalla tasolla. Tosin ei vahinkoa tämän takia ole sattunut. Viestintä ja tiedotus on ollut hyvää mutta liian suurissa kokonaisuuksissa kentälle toimitettu. Kaiken muun työn lisäksi kentällä työskentelevät eivät pysty suodattamaan valtavia tiedostoja ja poimimaan sieltä oleellista tietoa. Vain tärkeät asiat sähköpostitiedotuksena ja muuhun yleiseen tiedottamiseen jokin muu kanava, mistä tietoa voi hakea kun sitä tarvitsee ja siihen ehtii perehtymään. laajempi yhteisten asioiden tiedottaja Yritys-Suomi konsepti on vielä alkutaipaleella???? Olisi voinut meklaroida asian valmiiksi saakka. Tiedotus Verkostomainen toiminta arkipäiväksi ei ole edennyt riittävästi Ètäältä on vaikia kehitystä kehittää. Tukihanke ei ole voinut auttaa siitä riippumattomista syistä. Muutoksemme palveluiden järjestämisessä olisi voitu ottaa paremmin huomioon. Näin meille olisi ollut hyötyä aidosti tästä hankkeesta. Tosin asiaa voidaan edelleen edistää. Toimijoiden strategisen tason suunnitelmien yhteennivominen. Keskitettyyn vallankäyttöön ja ohjaukseen pyrkiminen ja tietotekniikan pakkokäyttöön pakottaminen eivät voi toimia yritystä perustettaessa tai sitä suunnatessa kasvu-uralle. Tarvitaan face to face -vuorovaikutusta. Konkreettisemmassa prosessien kehittämisessä. Toisaalta pohjatyötä vaaditaan paljon ennen kuin tähän ollaan valmiita. sähköiset palvelut toimiville yrityksille

21 ei yksi tai kaksi henkilöä ehdi joka paikkaan, mutta jostain on pitänyt aloittaa, ja käsittääkseni seuduilla itsellään on vastuu omasta tulevaisuudestaan, Kiitos tähänastisesta avusta. henkilöstön löytäminen En osaa sanoa. Enemmän hyvien käytäntöjen levittämistä ihan konkreettisista asioista. -- Asioiden eteneminen edelleen hidasta... YS Koillismaa on ollut mukana jo useita vuosia (myös pilotissa), mutta "näkyvää" on saatu aikaan vasta nyt (vuonna 2011) Jäänyt perustason porukalle melko etäiseksi Yrityspalvelujen profiloituminen seudulla enemmän yhteisen tekemisen asiaksi Konkreettisia esimerkkejä kaivattaisiin esim. YritysSuomen seutusivustoista: esim. tuotekortit. asian etenemisen ohjaamisessa en osaa sanoa, mielestäni hankehenkilöstö tekee aina kaikkensa Vaikea sanoa. Kyllä alueellisten toimijoiden yhteistyön käynnistäminen on ollut sen verran haastavaa, että hiljaa hyvä tulee - TEM:n tahtotilan vahvempi ilmaiseminen ja Yritys-Suomi -ajattelun edistäminen/palvelun monikanavaisuus; se yhdistetään edelleenkin hyvin usein vain ja ainoastaan nettisivuihin. Tapaamisia olisi voinut olla useammin. Tilaisuuksien sisällöt ovat jääneet vaatimattomiksi. Pelkkä tilannekatsaus ei enää riitä tapaamisten sisällöiksi. kaikissa toiminnan rahoittaminen

22 Jalkautua alueelle paremmin, toki itsekin olisimme voineet olla tässä aktiivisempia Psossin vieminen selkeällä konseptilla olisi voitu tehdä tehokkaammin. Prosessi vaati suuressa määrin useiden henkilöiden osallistumista ajankäytöllisesti työskentelyyn. Lisäksi toimintamalli oli jo muotoutunut alueelle melko hyväksi ja prosessissa ei synnytetty paljoa uutta toimintaa. Periaatteessa tukihanke on keskittynyt oleelliseen. Moni muu asia on seutujen omissa käsissä. Yhteisten palveluprosessien kehittäminen olisi voinut olla yksi osa toimintaa. Aluksi olisi pitänyt lähteä suurista linjoista ja sitouttaa paremmin ELY -keskus ja TE-toimisto mukaan ja käynnistää projsessit valituissa kohteissa nimeämällä koordinaattorit ja vastuuhenkilöt varhaisessa vaiheessa. Vieläkin pitemmälle olisi ollut mahdollista edetä yhteistyön saralla. Tukihankkeelta odotan työvälineitä, kuten LTS, kannattavuuslaskelmat jne. Seudut voivat halutessaan käyttää omia ohjelmiaan, mutta yhtenäiset työvälineet koko valtakunnassa, jossa huomioitu eri rahoittajienvaatimukset liitteille jne. -yritysneuvojien ammattitaidon ylläpitoon ja täydennyskoulutuksen liittyvä kehittäminen Projektin loppuunvieminen ja seuranta. Yhteydenpito. Tukihanke on toiminut kiitettävästi. Enemmän se on meistä maakunnan tekijöistä ja kiireistä kiinni, miten asioissa edetään Aktivoinnissa tekemään järkevää.

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN SEUDULLISEN YRITYSPALVELUN MENESTYKSEN AVA MET TASAVERTAINEN VERKOSTO KUMPPANIEN TUNTEMUS SITOUTTAVA SOPIMUS LUOTTAMUS TOISEN OSAAMISEEN YHTEINEN VIESTINTÄ 1 HAASTE Seudulliset yrityspalvelut -konseptin

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Tilannekatsaus Mitä on jo tehty Yritys-Suomi-viestintään liittyen - Brändistrategia - Visuaalinen ilme - Strateginen viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 Miten Yritys-Suomi on mukana yrittäjän arjessa? Miten perustan yrityksen? Mistä tiedän, onko ideani toimiva? Tarvitseeko

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous Helsinki 29.5.2013 Neuvotteleva virkamies Tuija Groop TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Monikanavainen

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen Torstai 17.9.2009 klo 13-17 Jyväskylä Paviljonki, auditorio Wivi Yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen -projekti APAKE/TEM

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Yritysvalmentaja Kert Kenner, Balentor Oy Gsm. 050 5488278 E-mail. kert.kenner@balentor.fi Miksi prosessien kehittäminen? Näin? Vai näin? Ydin-,

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous Helsinki 25.09.2012 Neuvotteleva virkamies Tuija Groop TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Monikanavainen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Mitä tapahtuu Opin ovissa?

Mitä tapahtuu Opin ovissa? Mitä tapahtuu Opin ovissa? Alueellisten TNO -asiantuntijoiden koulutus 5.-6.3.2013 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu auli.ryhanen@jamk.fi

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

ELY-keskusten puheenvuoro

ELY-keskusten puheenvuoro ELY-keskusten puheenvuoro Ylijohtaja Marja Karvonen Mikä on tärkeää rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelussa Tampere 25.9.2012 28.9.2012 Ohjelman toteutuksen aito aluelähtöisyys (1) Hankkeiden hakujen,

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Aluetaso; alueelliset Opin ovet ovet

Aluetaso; alueelliset Opin ovet ovet Valtakunnan taso; Koord.proj. (800 000 ) + E, S, N (yht. n. 7M ) 1. Koordinointi & seuranta 2. Kehittämistyön tuki ja ohjaus 3. Tiedottaminen ja tulosten levittäminen 4. Jatkuvuuden varmistaminen (verkostoitumista

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Mikä ihmeen Opin ovi?

Mikä ihmeen Opin ovi? Neuvonta ja ohjaus minne menet? Itä-Uudenmaan Opin Ovi projektin päätösseminaari Nuorten ja aikuisten ohjaus tulevaisuudessa Itä-Uudellamaalla 1.11.2012 Porvoo Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Hämeenlinna 5.11.2013 Verkostoasiamies Juha-Matti Markkola Sivu 1 8.11.2013 Esityksen sisältö 1) Maaseutuverkoston vuosi 2014 2) Laatukoulutus 3) Maaseutuverkostoyksikkö

Lisätiedot

Laituri-projektin ELY yhteistyö Syksy 2012 >

Laituri-projektin ELY yhteistyö Syksy 2012 > Laituri-projektin ELY yhteistyö Syksy 2012 > Alueellisten TNO asiantuntijoiden koulutus 5.-6.3.2013 Laituri - projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia 1 Laituri Projektilla haetaan tukea mm. seuraaviin

Lisätiedot

Luomualan koordinaatiohanke

Luomualan koordinaatiohanke Luomualan koordinaatiohanke austaa Kansalliset tavoitteet lähtökohtana: Maaseutuohjelman tavoitteet luomulle Luomualan kehitysohjelma (julkaistu 1.10): Keskeistä kysynnän luominen. Oletus: koordinaation

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Click to edit Master title. Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset

Click to edit Master title. Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset 6/16/2017 Click to edit Master title Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset 1.6.2017 KYSYMYS 1: Edustamani taho? Vastauksia kaikkiaan 46, joista yrittäjiä 20 Huomattavan paljon

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1 Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Kuntamarkkinat 16.9.2010 16.9.2010 Marjo Öhmann, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Yritys-Suomi puhelinpalvelu mikä? Yritys-Suomi puhelinpalvelu on työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 25.1.2017 KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Kehittävä arviointi tukee Hyvä polku hankeosion toimintaa koko hankkeen ajan Arvioinnin resurssia voidaan käyttää

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

KaivosAkatemia. Vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Oulu, Lasaretti 29 30.2013. Yhteiset hyvä käytännöt ryhmätyön yhteenveto

KaivosAkatemia. Vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Oulu, Lasaretti 29 30.2013. Yhteiset hyvä käytännöt ryhmätyön yhteenveto KaivosAkatemia Vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Oulu, Lasaretti 29 30.2013 Yhteiset hyvä käytännöt ryhmätyön yhteenveto Yhteiset hyvät käytännöt ryhmätyön yhteenveto Asennemuutos Hyvä työn

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Ulos toimistosta Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015 Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Esityksen sisältö TE-palvelut Suomessa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoksi 2013 Virkamiehestä

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö. jokaisen oma ja kaikkien yhteinen

Kulttuuriympäristö. jokaisen oma ja kaikkien yhteinen Kulttuuriympäristö jokaisen oma ja kaikkien yhteinen Tästä lähdettiin liikkeelle Toimijoiden välinen yhteistyö satunnaista Ei säännöllisiä kokoontumisia Puheväleissä, mutta kenen kanssa? Vuorovaikutus

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

koordinaattoreina Kommenttipuheenvuoro Teija Feltin puheenvuoroon

koordinaattoreina Kommenttipuheenvuoro Teija Feltin puheenvuoroon Elinikäinen ohjaus ja ELYkeskukset alueellisina koordinaattoreina Kommenttipuheenvuoro Teija Feltin puheenvuoroon Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 seminaari Tampere-talo 7.- 8.10.2013 Marja Pudas, Keski-Suomen

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 29.11.2010 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto KOKO, alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma, on Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima alueiden kilpailukyvyn edistämiseen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut

Seudulliset yrityspalvelut Seudulliset yrityspalvelut -missä mennään ja miten eteenpäin Seudulliset yrityspalvelut - Yhteistyöseminaari Helsinki, Finlandia-talo 29.10.2013 TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-seminaari 5.5.2015

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-seminaari 5.5.2015 Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-seminaari 5.5.2015 Marjo Öhmann, Yritys-Suomi-puhelinpalvelu, TE aspa Olen perustamassa yritystä. Mistä pitäisi lähteä liikkeelle, mitä kaikkia asioita täytyy huomioida

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Toiminnan sisältö Muuta huomioitavaa Toimintasuunnitelma Organisointi

Toiminnan sisältö Muuta huomioitavaa Toimintasuunnitelma Organisointi Yritys-Suomi Etelä-Päijänteen seutu Liite SeutuYp-sopimukseen Etelä-Päijänteen seutu Toiminnan sisältö ja toimintasuunnitelma 2014 Versio 11.2.2014 RJ Toiminnan sisältö Muuta huomioitavaa Toimintasuunnitelma

Lisätiedot