RK SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille Yhteenvetoraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti"

Transkriptio

1 RK SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti

2 KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun kautta vastanneet: 98 / 350 (28%) MUUT VASTAUSLOMAKKEET Avoimen linkin kautta tulleita vastauslomakkeita: 5 1. Vastaajan organisaatio Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Seudullinen kehittämisyhtiö tai vastaava 36 35,29% 2. Kunta 14 13,73% 3. TE-toimisto 14 13,73% 4. ELY-keskus 12 11,76% 5. Uusyrityskeskus 6 5,88% 6. Finnvera 0 0,00% 7. TEKES 1 0,98% 8. ProAgria 8 7,84% 9. Oppilaitos 5 4,90% 10. Toimintaryhmä 4 3,92% 11. Jokin muu, mikä 2 1,96% Yhteensä % 1. Vastaajan organisaatio Jokin muu, mikä Kunnan oma yritystilajärjestelyihin keskittyvä yhtiö Verohallinto

3 2. Organisaation maakunta Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Etelä-Karjala 1 1,05% 2. Etelä-Pohjanmaa 7 7,37% 3. Etelä-Savo 4 4,21% 4. Häme 2 2,11% 5. Itä-Uusimaa 0 0,00% 6. Kainuun 1 1,05% 7. Keski-Pohjanmaa 2 2,11% 8. Keski-Suomi 10 10,53% 9. Kymenlaakso 2 2,11% 10. Lappi 16 16,84% 11. Pirkanmaa 5 5,26% 12. Pohjanmaa 3 3,16% 13. Pohjois-Karjala 6 6,32% 14. Pohjois-Pohjanmaa 14 14,74% 15. Pohjois-Savo 6 6,32% 16. Päijät-Häme 1 1,05% 17. Satakunta 3 3,16% 18. Uusimaa 8 8,42% 19. Varsinais-Suomi 4 4,21% Yhteensä %

4 3. Arvionne siitä, miten alueenne seudullisten yrityspalvelujen kehittämistyö on edistynyt viimeisen vuoden aikana? on kehittynyt hyvin (Arvo: 3) on kehittynyt jonkin verran (Arvo: 2) ei ole kehittynyt (Arvo: 1) Yhteensä Yhteiset toimitilat (avg: 1,63) Työn johtaminen (avg: 1,94) Yhteinen viestintä (avg: 2,01) Asiakasprosessit (avg: 2,04) Ennakointi (avg: 1,76) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Seuranta (avg: 1,71) 100 % Yhteensä 16 % 53 % 31 % 4. a) Missä asioissa/asiakokonaisuuksissa alueellanne on erityisesti edetty seudullisten yrityspalvelujen osalta viimeisen vuoden aikana? käytännön yhteistyössä sopimus tehty Yritysneuvonta on toimivaa Yhteistyö te-toimistojen ja yrittäjäjärjestöjen kanssa Kehittämishankkeiden aktivoinnissa On tavattu henkilökohtaisesti ja tehty tuttavuutta sekä osoitettu hyvää tahtoa. Yhteiset toimitilat yrittäjäjien kanssa toimivien kumppaneiden kanssa Eipä juuri seutu-yp:n puitteissa, muuten yrityspalvelut ja elinkeinoneuvonta on kehittynyt sekä määrällisesti että laadullisesti toimijan/toimijoiden prosessien ja toimintatapojen kehittämisen kautta.

5 ei missään yhteiset kotisivut, asiakspalvelu yhteisten asiakkaiden osalta Työn johtaminen ja yhteisen verkoston lujittuminen Ollaan tavattu ja keskusteltu, sekin on jo hyvä alku. Operatiivinen johto on ryhdistäytynyt. Yhteiset tilat, yrityskoulutuksen koordinointi, tiedottaminen, maakuntayhteistyö Asiakasprosesseissa. Uusi sopims on allekirjoitettu. Seutunäkymän suunnittelu on käynnissä. Toimintaa ja toimijoita on tarkasteltu kriittisesti ja supistettu toimijajoukkoa. Ei ns. vapaamatkustajia. palvelumatriisi uusi sopimus, Joensuun seudulle tulossa osalle toimijoista yhteuset toimitilat, keskustelu aktivoitunut Yhteiset toimitalat ja asiakasprosessit (joitain) Oman seudun tilanne on ottanut hieman takapakkia aiemmista vuosista johtuen henkilöstövaihdoksista kehittämisyhtiössä. Nyt yhteistyö on saatu uudelleen käyntiin. Te-toimisto on ollut omalta osaltaan erittäin aktiivinen asioiden eteenpäin viemiseksi ja yhteinen tahtotila on uudelleen saatu synnytettyä uusien henkilöiden / toimijoiden kanssa. työnjako, tiedotus, tietojen välitys yhteisten toimintakellojen asettamisesta mm. kansainvälistymisen suhteen yhteisten toimijoiden kesken. Toimialaryhmätoimintojen syventäminen ja tiivistäminen on aloitettu yritysharava prosessin kautta asiakkaiden hoidossa on edetty Muutamme eri toimijoiden kanssa yhteisiin tiloihin ensi vuoden alkupuolella. Seutusopimus on hyväksytty ja allekirjoitetaan lähiaikoina. Ennakointi kotti-kyselyn avulla

6 Vuoropuhelussa ja liideissä Pääosa toikmioista toimii samassa talossa Joutsan kunnan kehittämisyksikön ja Jämsan TE- toimiston yhteistyö toimii sujuvasti Myös Maaseutukehitys ry: n kannsa on yhteistoimintaa sopimus on allekirjoitettu, ohjausryhmä nimetty Yhteisiä toiminnan periaatteita on kuvattu ja sopimuksia allekirjoitettu. Töitö on välitetty jonkin verran. Yhteisiä tapaamisia on ollut ja toimintaa on suunniteltu Yhteistyö ja verkottuminen. Ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja käynyt läpi työnjakoa. Keskustelu-/viestintäyhteys toimii. Asiakasprosessi toimii esim. alkavan yrittäjän starttiraha-asioissa. CRMjärjestelmän käyttöönotto ja jatkokehittäminen menossa. Seudullisten yrityskehittäjien välillä tieto kulkee ja yhteistyö toimii. Seudullinen elinkeinoyhtiö, teknologiakeskus ja uusyrityskeskus sulautuvat uudeksi yhtiöksi. Seutunäkymä ja asiakasprosessit Toiminnan suunnittelu. Seutusopimuksen ml. toimintasuunitelma ja vastuumatriisi syntynyt yhteistyössä toimijoiden kesken sekä on osa alueen elinkeinostrategiatyötä, sopimus hyväksytty TEM:ssä syksyllä 2011, on sitouduttu Yritys-Suomi brändiin ja seutunäkyminen valmistelu aloitettu Ei missään. Sopimus uusittu. Mutta so What? mitä se merkitsee yrittäjälle meidän kunnassa? Ei mitään, jos ei kunta toimi aktiivisesti. Yhteistyö on tiivistynyt likimain kaikilla osa- alueilla Samoissa toimitiloissa toimii kolme seudullisten yrityspalvelujen sopimuksen kumppania. Seudulla on järjestetty yhteisiä tilaisuuksia ja mietitty yhteisiä asiakasprosesseja. Ennakointi tietoa jaetaan kaikkien toimijoiden kesken ja seudulla toteutetaan yhteistä ennakointitiedon jakelua. Sopimuksen ja toimintasuunnitelman valmistelu, sekä allekirjoitus. Seudullisten yrityspalvelujen vakiinnuttaminen seudullisesta hankkeesta pysyväksi toiminnaksi.

7 public-private -yhteistyö sekä kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille Saatu seutusopimus allekirjoitetuksi, laadittu alkavien ja toimivien yritysten palvelumatriisit, organisaatioiden tarjoamat palvelukokonaisuudet vastuuhenkilöt ja heidän yhteystiedot kootuksi, kooste alueellisesta yrittäjille suunnatusta koulutuksesta, tiedottamisessa, toimintasuunnitelmaa vuodelle 2012 on työstetty, järjestetty seudullisia nettisivuja valmisteleva työpaja, seuraava on , osallistuttu valtakunnallisiin YritysSuomityökokouksiin, maakunnallisen koordinaatioryhmän kokouksiin, pidetty omia toimijaryhmän ja työryhmän työkokouksia, osallistuttu alueellisiin Kick Off-tilaisuuksiin, tulossa vielä seudulliset Kick Offtilaisuudet (aika auki), asiakkuusssuunnittelutyöhön osallistuminen, palveltu asiakkaita, osa seudullisista toimijoista on osallistunut TEM/ELY-keskuksen järjestämään yritysneuvojavalmennuskoulutukseen, yms.tilattu Bannereita, ulko-oveen Yritys-Suomi logolla varustettu tunnus, samoin ao. virkailijoiden oven ulkopuolelle ko. logo nimen yläpuolelle, tilattu yhteisillä yhteystiedoilla varustettuja esitteitä ELY-keskuksen kautta, Yrittäjyyskoulutukseen valittiin 10 uutta yrittäjäksi aikovaa, OYP-päivään osallistui 30 henkilöä, ja hoidettu normaaleja työtehtäviä,.. Asiakasprosessissa ja toimijoiden roolien/tehtävien selkeytyksessä Yhteistön/verkoston laajeneminen, palveluprosessit, aktiivisuus Lukuisissa eri yhteyksissä Ennakoinnin kehittämisessä Muodolliset asiat on saatu hoidettua eli sopimukset on hyväksytty, nyt pitäisi aloittaa tekeminen. Palvelusivuston sisällön laadinta. Seudullisten yrityspalvelujen tarjooman kuvaamisessa alkavan yrittäjän palveluprosessi toimii hyvin, kootaan yhdessä yritysten koulutustarpeita ja markkinoidaan yhteishankintakoulutustuotteita, ennakointitietoa koottu ja vaihdettu YS Koillismaan eri toimijoiden palvelujen tuotteistaminen hyvällä mallilla esim. Yritys-Suomi Koillismaan sivustolle tehty tuotekortteja, mutta niiden viimeistely ja päivittäminen vaativat vielä työtä. YS Koillismaalla 10 eri toimijalla omat asiakasprosessit toimii. Yhteisesti keskusteltu liian vähän prosessien yhteensovittamisesta. YS Koillismaan viestintä aika hyvällä mallilla: uutiskirje 10 kertaa vuodessa (sähköpostijakelu + nettisivuille) Lehti-ilmoituksia yms. tapahtumista, jotka järjestetään usein 3-5 toimijan kanssa yhdessä. YS Koillismaan kokoukset: Kiekerö (6/10 toimijaa) kokoontuu kerran kuukaudessa Yhteistyöryhmä (10/10) kokoontuu 4 kertaa vuodessa

8 työnjako selkiytynyt ja säännöllinen yhteydenpito lisääntynyt Organisaatiorakenne on sekava. Meillä on yhteisissä tiloissa Kehittämisyhtiö, Uusyrityskeskus ja TE-toimiston aloittavien yritysten palvelu. Kehittämisyhtiöön on palkattu 2 seutuhlöä ESR osarahoitteisesti. Muodostavatko nämä 2 henkilöä seudullisen yrityspalvelun vai se toimijajoukko joka alueella toimii joko omissa tiloissaan, samassa kiinteistössä tai yhteisissä tiloissa. Edetty on yhteisen tekemisen tiellä ja asiakasprosessien eteenpäinviemisessä. On aloitettu tuotekorttien teko. kehittämistoimintojen ajaminen yhteisen kehitysyhtiön alle Kunnassamme on koottu oma-aloitteisesti yritysneuvokset samaan paikkaan. Haasteet ovat isoja, koska sukupolven vaihdoksia pitäisi tehdä kasvavalla vauhdilla. Yhteistyö on vakiintunut, mutta uutta potkua tarvitaan. Hankkeittain eteneminen on sinänsä elämän kulkua, mutta toimijoiden pitäisi olla pysyviä. Meillä on ollut koko ajan erittäin hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Kenties asiakasprosessien ja keskinäisen toisten työtehtävien opiskelun kautta palvelu on parantunut. Verkostoituminen ja vapaamuotoinen tiedonvaihto on lisääntynyt Sopimusasiat, toimijoiden roolien täsmentäminen, toimijoiden tunteminen Seudullisten sopimusten uudistamisessa, palvelumatriisien selkiyttämisessä, viestinnällisissä asioissa Yritysneuvojien koulutus, infotilaisuudet ja tiedonvälitys yhteinen asiakkuuden hallinta viestintä yhteisen tahtotilan vahvistuminen Yhteistyössä. Kun me saman asian ympärillä toimivat olemme tulleet toisillemme tutuiksi, on keksenäinen yhteistö parantunut ja sen tuloksena asiakas saa parempaa palvelua. Jos itse ei pysty täysin vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, niin hänet ohjataan verkossa olevalle asiantuntijalle. Ei asiakkan pompottelua. Yritystukija starttiraha-asioissa yhteistyö on ollut onnistunutta asiakkana ja toimijoiden näkökulmasta. Sopimukset allekirjoittettu, ohjaus- ja johtoryhmien työn käynnistyminen, seudulliset ja paikalliset asiakastilaisuudet, yritysneuvojien yhteiset tilaisuudet Yhteiset tapaamiset, yhteiset keskustelut ja toisten ymmärtäminen parantunut. Yhteinen esilletulo aluillaan. Yhteistyö parantunut huomattavasti.

9 Yhteinen viestintä ja tietojen vaihto on kehittynyt eniten. Sopimusten aikaansaaminen lähes koko alueelle. Toimintakonsepti on saatu valmiiksi. yhteinen viestintä Yhteisen viestinnän, brändityön ja asiakasprosessien kehittämisen suhteen Asiakasprosessin toiminta selkeytymässä ja myös asiakkaalle pystytään informoimaan prosessin kulku. Yritys-Suomi status saatiin alueelle Toimintasuunnitelman laadinnassa ja seutunäkyvyyden kehittelyssä (loppuvuonna) sisäinen ja ulkoinen viestintä/markkinointi Tiedetään toistemme tekemisistä ja osaamisalueista enemmän. Töyden ohjaamisessa on edistytty. Yrityssopimus allakirjoitettu Sopimuksen allekirjoittajista muodostettu Yrityspalvelutiimi/ohjausryhmä - kokouksia ollut kaksi 2011 Toiminnan ja tapahtumien koordinointi hyvä yhteinen esite, yrityssuomi sivustolla hyvällä mallilla, yhteistyö muutoinkin ihan hyvää Yteiset toimintatavat ja vastuunjako sovovittu aloittavien ja toimivien yrittäjien osalta. Yhteisiä tilaisuuksia järjestetään useasti. Tapaamisia eri asioiden puitteissa runsaasti. Sopimusasioissa. Kvintetin toimijoiden kanssa. 1. Allekirjoitettu syksyllä 2011 yhteinen yrityspalvelusopimus koko maakunnan keskeisten yrityspalvelutoimijoiden toimesta, kuvattu keskeiset palvelut matriisina sekä tehty ensimmäiset toimintasuunnitelmat puoleksi vuodeksi 2. Kuvattu ensimmäinen yhteinen palveluprosessi yli organisaatiorajojen. Esim. yrityksen kehittämisavustusprosessi 3. Yhteinen yritysneuvojavalmennus eri organisaatioiden henkilöille 4. Aloitettu maakunnan yhteisten SEUTU-YP -sivujen tekeminen Alkavien yrittäjien aktivointi.

10 YritysSuomi portaali valmistumassa, kootusti tietoa kehittämisestä, kehittäjistä jne. joten tietoa on helpompi hakea yhdestä luukusta. Yhteistyöverkosto on oppinut tuntemaan aluekehittäjät. Luo mahdollisuuden laajenpaan kanssakäymiseen ja tiedonhankintaan. b) Missä asioissa/asiakokonaisuuksissa alueellanne on edetty vähän tai ei lainkaan seudullisten yrityspalvelujen osalta viimeisen vuoden aikana? ennakoinnissa Seurantajärjestelmet eivät vielä ole valmiit. Yhteisiin toimitiloihin ei ole tarvetta/mahdollisuutta siirtyä Byrokratia ei ole saanut kasvavaa otetta toiminnasta Mikroyritysten toiminnan kehittäminen tiedottaminen, sähköinen yhteisviestittäminen tai palvelut Peruskuntien huomioiminen on ollut vähäistä. mitään ei ole kehitetty, vaan on menty samoin kuin viime vuodet muutenkin toimintaprosessien kuvaus ja ennakointi Vaikutus palveluprosesseihin on vielä vähäistä Ollaan lähtökuopissa kaikissa asioissa. Onko ELY-keskuksessa aito halu panostaa, haluaako ELY olla avoin, haluaako ELY resurssoida tätä työtä? Yhteiseen viestintään ei ole päästy eikä sitouduttu riittävän hyvin. Seuranta, asiakasprosessit ja työnjohto Viestintä ja seuranta. Seuranta ja mittarit perustuvat eri organisaatioiden omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Järjestelmät eivät ole yhteensopivia. Välineitä yhteiseen viestintään ei ole vielä kehitetty ja otettu käyttöön riittävässä laajuudessa. kts. yllä

11 monet asiat jääneet keskustelu- / ideointiasteelle, mutta käytännön toteutus ja siihen liittyvä resursointi ontuu Yhteiset tilat, markkinointi, tapahtumat. Ennakointi. Tosin se on ollut hyvällä tasolla jo TE-toimstion vetämänä pitemmän aikaa. Asiakaspalveluprosessit on kuvattu yhteisten prosessien osalta yhteistyössä jo muutama vuosi sitten ja nyt toimijoiden vaihduttua on aika tarkastella niiden toimivuus ja käynnistää työ niiden kehittämiseksi. Tämä työ on viivästynyt. osa kunnista lähtenyt sooloilemaan yhteistä viestintää täytyy kehittää eteenpäin Olemme kokoontuneet noin kerran kuussa, mutta se ei riitä. Pitäisi oikeasti päästä tönjakoon ja päällekkäisyyksien purkamiseen. Koulutajat koulutta - rahoittajat rahoittaa - neuvontaorganisaatiot neuvoo. Ei sikin sokin. Yhteiset tilat ei realismia, yhteiset yrityskyselyt Uusia voimavaroja ei ole saatu käytäntöön soveltamista aloitellaan Asiakastilanteiden yhteisiä käsittelyitä ei ole ollut uusimaa on hyvin haasteellinen ja vaatii erityisponnisteluja. kaikissa on tekemistä vileä paljon. Yhteiset toimitilat ja resurssit ennallaan. Seudullisen organisaation hajanaisuus. Yhteistyö naapuriseutukuntien kanssa heikentynyt ko. alueiden elinkeinoyhtiöiden alasajojen ja kuntakentän pirstaloitumisen takia. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa ei ole edennyt parempaan, mutta ei myöskään heikompaan suuntaan palveluiden toteuttamisessa. Markkinointi Viestintä, toimitilat.

12 Yhteisiä toimitiloja ei ole suunnitteillakaan, toimitaan/palvellaan verkostossa ajanmyötä vakiintuneen toimintatavan/keinojen mukaan jossa on nähtävissä kehittämisen mahdollisuuksia (mm palveluprosessit, yhteinen viestintä, oma toimijoiden osaamisen kehittäminen) Ks. edellinen vastaus Eri toimijoiden (TE-toimisto, kunnat, oppilaitokset) prosessien ja työnjaon kehittäminen yhtenäisemmäksi yrityspalveluprosessiksi. Asiakkuuksien jakaminen. käytännössä moni asia pyörii hyvin ja tehokkaasti, vaikka selkeitä edistymisaskeleita ei ole otettukaan. Paljon on tekemätöntä työtä, yhtenäiset seurantaindikaattorit esim. tulisi määritellä valtakunnallisesti, Yritysja työnantajakäyntejä tehty liian vähän, koska on liian vähän henkilöresursseja, pitäisi voida suunnata työpanosta ennakoivasti yrityskäyntien kautta yritysten kehittämiseen toimivien yrittäjien palvelut Taustaorganisaatioiden aktiivisuus Työvoiman rekrytointi Tavoitetta yhteisiin tiloihin siirtymisestä ei ole voitu toteuttaa Viestintä, seurannan kehittäminen ja moni muu asia ovat vielä vasta tekstejä sopimuksissa ja suunnitelmissa. yhteisessä viestinnässä ei ole edetty juurikaan, yhteisiä yrityskäyntejä ei ole tehty kuin muutama Seurannan kehittäminen: Jokainen taho kerää itse tietoja, mutta niistä ei keskustella yhteisesti eikä niitä koota koko alueella samalla pohjalle Eri toimijoiden roolien tarkentaminen: Roolit vielä hakusessa ja tehdään osin toisten neuvontaa ristiin tosin se voi olla hyödyllistäkin, kun asiakkaan ei tarvitse hakea perustietoja alusta saakka eri tahoilta Ennakoinnin eri muodot: Yhteisesti pitää sopia esim. toimialoja joita seurataan ja kenen vastuulla on tiedottaa muita toimijoita asiasta Yritysten koulutus-tarpeiden tunnistaminen ja toteutus: Systemaattinen ja säännöllinen työ puuttuu tästä Ennakointi ja seuranta on heikolla tolalla Asiakasprosessien yhteen hitsaaminen eri organisaatioiden välillä. yhteistyösopimuksen allekirjoitus

13 Viestintä on ikuinen viisasten kivi. Ihmiset hukkuvat tiedon tulvaan. Miten saadaan yrittäjyydestä ja yrittäjän palveluista myönteistä viestiä? Palvelumatriisit. tuotekortit ja yhteinen viestintä Viestintä, asiakasprosessir, ennakointi, seuranta Yhteisistä toimitiloista ei ole ollut edes puhetta. Ei myöskään ennakoinnin hoitamisesta Oikeastaan tärkeimmässä, asiakasprosessien johtamisessa mittarit ja seuranta Yhteiset toimitilat-asia ei ole edennyt. Toisaalta voi kysyä, onko se edes mahdollista toimia samoissa toimitiloissa, koska organisaatioiden toiminnan rahoitus ja myös muut kuin yritystoimintaan liittyvät toimenpiteet ovat erilaisia. Ajatus sinäänsä kannatettava ja tavoiteltava. Yhteiset toimitilat, eli me ei olla samoissa. EIkä varmaan mennäkään. Voimme olla vain yhdessä kunnassa ja meillä on hyvät tilat nyt. Ei tarvetta muutokseen. Toimitilakysymys, joka seutumme osalta on hankala, koska sopimusalue on kolmen seudun ja kahden maakunnan alueella. ennakointi työnjaossa on menty taaksepäin Yhteiset toimitilat (osa toimijoista sijaitsee kuitenkin samoissa toimitiloissa). Myöskään ennakointiin ei ole vielä kiinnitetty paljoakaan huomiota. Yhteinen palvelumatriisi vielä työn alla Palveluprosesseja kehitetään edelleen yhteistyössä TE-toimiston ja ELY -keskuksen kanssa asiakasprosessien tekemisessä toimitilakysymyksissä.

14 Verkostoyhteistyö käynnistynyt -seudullinen verkostoyhteistyön työpaja kokoontunut kaksi kertaa -tuotekortit ja seutunäkymä valmistumassa 1/2012 yhteisiä toimitiloja ei olla pyrittykään järjestämään Yhteisiä tiloja ei ole, koska se ei näytä olevan kaikkien osapuolien intresseissä. Kustannusten jakoon ei vielä ole saatu kaikkia mukaan. Yhteistä asiakatietokantaa ei ole kehittämisyhtiöiden kanssa, eikä ilmeisesti tule lähiaikoina. Harmi! Asko toimii! 1. Yhteiset toimitilat 2. Yhteinen seuranta 3. Yhteinen asiakashallintajärjestelmä 5. Mikä rooli SeutuYp -tukihankkeella on mielestänne ollut seudullisten yrityspalveluiden rakentamisessa alueellanne ? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% tukihankkeen rooli keskeinen prosessin käynnistämisessä ja edistämisessä tukihanke on vähäisessä määrin edistänyt kehittämistyötä tukihankkeella ei ole ollut mitään roolia 47 47,00% 48 48,00% 5 5,00% Yhteensä %

15 5 a) Missä asioissa koette tukihankkeen onnistuneen hyvin seudullisten yrityspalvelujen kehitystyön edistämisessä? yhtaispalaverit ja eri osapuolten kuuleminen Seudullisen SYP verkoston rakentamisessa Julkisten palvelujen tunnettuisuuden kasvu Verkostoyhteistyö Hanke on pitänyt hyvin melua itsestään ja markkinoinut sopimusten tekoa. Nopeutti muuttoa yhteissiin tiloihin ja tiivisti yhteistyötä Hyvien käytäntöjen levittämisessä jonkin verran. seudullisten yrityspalveluiden ylläpitämisessä koko alueella palvelusopimukset ja uskottavuuden sekä tunnettuuden lisääntyminen Tukihanke on pitänyt kehityksen käynnissä ja levittänyt hyviä käytänteitä Vetäjä aktiivinen ja innostava. Paavon vierailut on luoneet selkärankaa ja mielikuvaa siitä, että tässä ollaan tosissaan ja että kehittämisyhtiöitten rooli on ratkaiseva. Ministeriön alaiset toimijat tahtovat muuten unohtaa sen. Yhteispalvelusopimuksen pohjat ja johdatus sopimusneuvotteluihin ohjelmaliitteineen Sparraamisessa sopimuksen ja ensimmäisen toimintasuunnitelman teossa. Pientä piiskausta asioiden valmiiksi saamisessa. yhteiset toimintamallit kehittämistyö kohti yhteistä sopimusta ja sen liitteenä olevaa toimintamallia jämäköityi ja säännönmukaistui Paavon johdolla Koollekutsujana

16 Seutusopimuksen käynnistäjänä ja sparraajana sekä "jälkimarkkinoinnissa". Aina on apuja saatu kun on soitettu tai meilattu. Yhteisen ymmärryksen luomiseksi Seutu Yp-palveluiden jatkamiseksi. Alueemme on pilotoinut yhteistyötä ensimmäisten joukossa Suomessa mutta hyvin käynnistynyt työ keskeytyi henkilövbaihdosten vuoksi ja uuden alun saamisessa Paavo Tikkasen osuus Sekesistä oli tärkeässä asemassa. hyvä sparraaja ja tietojen välittäjä se tukee ja vahvistaa mm. seudullista elinkeinostrategian päivitystä ( vuodet ) En tiedä koko tukihankkeesta juurikaan mitään. Alkuvaiheessa sopimusmallin työstämisessä. Käynnistys, sopimuksen sisällön kehittäminen Toimintasuunnitelman laatiminen Yhteenkuuluvuus on lisääntynyt, yhteinen tahtotila on kirkastunut, toisten tunteminen on parantunut Sopimusasia ja yhteistyön koordinointi ja asian eteenpäin pukkaaminen. Tukihanke on toiminut hyvin, mutta koko Yritys-Suomi asia on yli kymmenvuotisen historiansa ajalta takkuilun loistava esimerkki. Seudullisen yrityspalvelujen palvelukonseptin ja -kuvan yhtenäistämisessä. Yhtenäinen ja täysin samanlainen seudullien yrityspalvelu ei liene tavoiteltavaakaan. En näe suoranaista hyötyä olleen vielä. Ilman tukihanketta koko YritysSuomi olisi saattanut lopahtaa seudullisten yrityspalvelujen osalta Tiedonvaihto, yhteiset koulutustilaisuudet. Tuki seuduille/toimijoille (tekemiseen, yhteydenpitoon, sitoutumiseen, materiaali, viestintä) Mikä tukihanke? Eri toimijat on saatu yhteisen pöydän ääreen.

17 Toimijoiden yhteistyö on tiivistynyt entisestään. Toimijoiden tuomisessa saman pöydän ääreen, hyvien käytänteiden esiintuomisessa, kokonaisvaltaisessa asioiden agendalla pitämisessä. tukihanke on omasta näkökulmastani ollut alueellamme hyvin näkymätön tukihanke myllytti ja yllytti meitä yhteiseen työskentelyyn, tosin olimme vapaamuotoisesti kokoontuneet aiemminkin, nyt toiminta on jäsentyneempää ja tavoitteellisempaa, ja sitä tukevat valtakunnalliset yrityssuomi.fi -sivut On päästy säännölliseen keskusteluyhteyteen ja tulevan toiminnan suunnitteluun tuonut esimerkeillä hyvin valaistusta siitä miten edetä Laatuasiat ja yhtenäiset prosessit UUsien yritysten luomisessa Kaikilla osa-alueilla. Seudullista yhteispalvelusopimusta ei todennäköisesti olisi saatu kasattua ilman Seutu Yp:tä Meidän alueella tukihanketta käytettiin lähinnä vain käynnistämisvaiheessa, jonka pohjalta on edetty omin voimin. TE-toimiston ja seutuyp:n yhteistyö on ollut runsasta jo vuosia, joten tukihanke ei siinä mielessä ole ratkaisevasti muuttanut mitään. Yhteistyösopimukseen liittyvä keskusteluprosessi oli hyödyllinen ja selkiytti yhteistyön laatua, määrää ja kehittämistarpeita. Yhteistyötä myös arvioitiin yhdessä. Yhtenäisen "ilmeen" ja brändin luominen Henkilökohtainen ja paikan päällä tehty sparraaminen sekä ohjaus... myös sähköpostilla yms. tulleet neuvot ovat tulleet tarpeeseen Keskustelun herättäjä. MAHDOLLISTAA MALLIOPPIMISEN. Seutusopimuksen laatimisprosessi ja yhteisen tahtotilan julkituominen Henkistä tukea on saatu paljon. asiakokonaisuuksien avaamisessa

18 myötämieliset toimijat Yhteistyötä on siis tehty jo kauan. Nyt vain keskeiset asiat paperille. Keskustelun käynnistäjä ja osapuolten saaminen saman pöydän ääreen Käytännön apua Paavolta tosi hienosti!!! Verkostoituminen ja roolien selkeytyminen seutujen benchmarkkaus keskenään Eri toimijoiden saaminen yhteen - olemme tulleet tutuiksi, yhteiset ja jaettut vastuualueet, avoimmuus ja tietoisuus kaikille tärkeästä, yhteisestä asiasta: yrittäjyyden edistäminen. Yhteiset sivut Yritys Suomisivustolla. Eräiden seutujen sopimusneuvottelujen hyvä tuki Läsnäolo ja asiakirjamallit sekä sparraus niiden laatimisessa on ollut edellytys sopimuksen syntymiselle. Sparraus.? Seudullisen sopimuksen uusimisessa ja asiakasprosessityössä Toivottavasti saamme selkeän yhtenäisen, asiakkaan löydettävissä olevan palvelunäkyvyyden. Yritys-Suomen statuksen saamisessa ollut avain asemassa. samoin hanke on järjestänyt mielenkiintoisia ja hyödyllisiä seminaareja. Kokosi sopimusosapuolet hyvin ja koordinoi aluksi yhteistyötä sekä viestitti valtakunnallisesta projektista Tukihankkeen ansiosta yhteistyö on syventynyt ja monipuolistunut Eri toimijoiden tutustuttamisessa toisiinsa ja yhteisten tavoitteiden asettamisessa, tiedottamisessa. Aikataulutus Sopimuksen sisältö Toiminnan sisältö Seudullisten näkymien -työn edistäminen hyvä tuki koordinaattorimme työlle ja myös hyvät sparraukset tuotekehitykseen alkuvaiheessa

19 Oli erittäin tärkeää, että tukihanke on ollut olemassa. Olemme saaneet sieltä kaiken avun, mikä olemme tarvinneet. Tuskin olisimme niinkin hyvässä tilanteessa kuin nyt olemme. Projektin aloitus. 1. Toiminnan käynnistämisessä ja maakunnallisen yrityspalvelusopimuksen laadinnassa 2. Ensimmäisen toimintasuunnitelman teossa avustamisessa eli asioiden priorisoinnissa 3. Seutu-Yp -sivujen teon aloittamisessa Toiminta on vaatinut hyvän vetäjän, joka on pitänyt nyörit hyvin käsissään. 5 b) Missä asioissa tukihanke olisi voinut toimia paremmin? elinkeinoelämän tunnuslukujen ja tilastojen esilletuomisessa En osaa sanoa Alueellisten hyvien käytäntöjen huomioiminen jäänyt vähemmälle. Asioita on ajettu valtakunnnallisesti yhteen putkeen. Viestintä kehittämistoimista yrityksille kehittämisessä ja palveluiden jalkauttamisessa yhteinen tiedotus jotenkin selkeämmin. Nyt jokainen räpeltää, miten sattuu ehtimään. Yritys-suomi sivustojen valmistuminen hidasta ja organisaatiolähtöistä. Asiakastarpeista ei ole lähdetty eikä huomioitu puhelimen käyttöä internetin selaukseen ( liian paljon teksitä, ei toimi kännykässä) On toistettu samoja ja kauan sitten keksittyjä asioita Konkreettisiä toimenpiteitä. Mielestäni tukihanke on tehnyt sen minkä roolinsa mukaisesti voi tehdä. - Yhteisen lomake-, ilmoitus- ym. pohjat ja markkinointimateriaali käyttöön. Arjen työtä helpottavia ratkaisuja, ei lisätyötä vain brändin "kiillotuksen" takia. Työ kentällä on aivan muuta kuin juhlapuhetta.

20 Kaikki tehty mitä on pyydetty, mutta Itä-Suomessa tukihanketta on käytetty rajatummin, kun kustannukset o n tulleet suoraan tänne. Tiedotus ja ajantasainen tieto ei ollut aina tukihankelaisilla ja temiläisillä samalla tasolla. Tosin ei vahinkoa tämän takia ole sattunut. Viestintä ja tiedotus on ollut hyvää mutta liian suurissa kokonaisuuksissa kentälle toimitettu. Kaiken muun työn lisäksi kentällä työskentelevät eivät pysty suodattamaan valtavia tiedostoja ja poimimaan sieltä oleellista tietoa. Vain tärkeät asiat sähköpostitiedotuksena ja muuhun yleiseen tiedottamiseen jokin muu kanava, mistä tietoa voi hakea kun sitä tarvitsee ja siihen ehtii perehtymään. laajempi yhteisten asioiden tiedottaja Yritys-Suomi konsepti on vielä alkutaipaleella???? Olisi voinut meklaroida asian valmiiksi saakka. Tiedotus Verkostomainen toiminta arkipäiväksi ei ole edennyt riittävästi Ètäältä on vaikia kehitystä kehittää. Tukihanke ei ole voinut auttaa siitä riippumattomista syistä. Muutoksemme palveluiden järjestämisessä olisi voitu ottaa paremmin huomioon. Näin meille olisi ollut hyötyä aidosti tästä hankkeesta. Tosin asiaa voidaan edelleen edistää. Toimijoiden strategisen tason suunnitelmien yhteennivominen. Keskitettyyn vallankäyttöön ja ohjaukseen pyrkiminen ja tietotekniikan pakkokäyttöön pakottaminen eivät voi toimia yritystä perustettaessa tai sitä suunnatessa kasvu-uralle. Tarvitaan face to face -vuorovaikutusta. Konkreettisemmassa prosessien kehittämisessä. Toisaalta pohjatyötä vaaditaan paljon ennen kuin tähän ollaan valmiita. sähköiset palvelut toimiville yrityksille

21 ei yksi tai kaksi henkilöä ehdi joka paikkaan, mutta jostain on pitänyt aloittaa, ja käsittääkseni seuduilla itsellään on vastuu omasta tulevaisuudestaan, Kiitos tähänastisesta avusta. henkilöstön löytäminen En osaa sanoa. Enemmän hyvien käytäntöjen levittämistä ihan konkreettisista asioista. -- Asioiden eteneminen edelleen hidasta... YS Koillismaa on ollut mukana jo useita vuosia (myös pilotissa), mutta "näkyvää" on saatu aikaan vasta nyt (vuonna 2011) Jäänyt perustason porukalle melko etäiseksi Yrityspalvelujen profiloituminen seudulla enemmän yhteisen tekemisen asiaksi Konkreettisia esimerkkejä kaivattaisiin esim. YritysSuomen seutusivustoista: esim. tuotekortit. asian etenemisen ohjaamisessa en osaa sanoa, mielestäni hankehenkilöstö tekee aina kaikkensa Vaikea sanoa. Kyllä alueellisten toimijoiden yhteistyön käynnistäminen on ollut sen verran haastavaa, että hiljaa hyvä tulee - TEM:n tahtotilan vahvempi ilmaiseminen ja Yritys-Suomi -ajattelun edistäminen/palvelun monikanavaisuus; se yhdistetään edelleenkin hyvin usein vain ja ainoastaan nettisivuihin. Tapaamisia olisi voinut olla useammin. Tilaisuuksien sisällöt ovat jääneet vaatimattomiksi. Pelkkä tilannekatsaus ei enää riitä tapaamisten sisällöiksi. kaikissa toiminnan rahoittaminen

22 Jalkautua alueelle paremmin, toki itsekin olisimme voineet olla tässä aktiivisempia Psossin vieminen selkeällä konseptilla olisi voitu tehdä tehokkaammin. Prosessi vaati suuressa määrin useiden henkilöiden osallistumista ajankäytöllisesti työskentelyyn. Lisäksi toimintamalli oli jo muotoutunut alueelle melko hyväksi ja prosessissa ei synnytetty paljoa uutta toimintaa. Periaatteessa tukihanke on keskittynyt oleelliseen. Moni muu asia on seutujen omissa käsissä. Yhteisten palveluprosessien kehittäminen olisi voinut olla yksi osa toimintaa. Aluksi olisi pitänyt lähteä suurista linjoista ja sitouttaa paremmin ELY -keskus ja TE-toimisto mukaan ja käynnistää projsessit valituissa kohteissa nimeämällä koordinaattorit ja vastuuhenkilöt varhaisessa vaiheessa. Vieläkin pitemmälle olisi ollut mahdollista edetä yhteistyön saralla. Tukihankkeelta odotan työvälineitä, kuten LTS, kannattavuuslaskelmat jne. Seudut voivat halutessaan käyttää omia ohjelmiaan, mutta yhtenäiset työvälineet koko valtakunnassa, jossa huomioitu eri rahoittajienvaatimukset liitteille jne. -yritysneuvojien ammattitaidon ylläpitoon ja täydennyskoulutuksen liittyvä kehittäminen Projektin loppuunvieminen ja seuranta. Yhteydenpito. Tukihanke on toiminut kiitettävästi. Enemmän se on meistä maakunnan tekijöistä ja kiireistä kiinni, miten asioissa edetään Aktivoinnissa tekemään järkevää.

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Mikä ihmeen Opin ovi?

Mikä ihmeen Opin ovi? Neuvonta ja ohjaus minne menet? Itä-Uudenmaan Opin Ovi projektin päätösseminaari Nuorten ja aikuisten ohjaus tulevaisuudessa Itä-Uudellamaalla 1.11.2012 Porvoo Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus ELO Keski-Suomessa TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELO - mistä lähdettiin liikkeelle? Ohjauksen alueellista kehittämis- ja yhteistyötä on

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Leena Gunnar 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 22. - 23.3.2012 Scandic Marina Congress Center, Helsinki Projektipäällikkö Auli

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

- Välityömarkkinoiden toimintamahdollisuudet nyt ja jatkossa

- Välityömarkkinoiden toimintamahdollisuudet nyt ja jatkossa Välityömarkkinat osana työelämää projekti (2014-2015) - Välityömarkkinoiden toimintamahdollisuudet nyt ja jatkossa Petri Puroaho Välityömarkkinoiden toimintamahdollisuudet nyt ja jatkossa PUHEENI SISÄLTÖ:

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu Aikuisten tieto-, neuvonta-ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari 19.3.2013 Oulu Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti,

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Pori 14.4.2015 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä www.ras.fi

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Ollaanko sitä elossa. ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ollaanko sitä elossa. ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ollaanko sitä elossa 7.4.2014 ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun projekti Projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Taustaa, verkostoitumista:

Lisätiedot

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting 1 Välkky-projekti Teematyö: Nuoret Ramboll Management Consulting Käytännön asiat 2 Päivän agenda 3 Miksi me olemme täällä? Teematyön tavoitteiden ja toteutustavan kertaus. Esittely(CV:t) Kansainvälisten

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Kainuun alueellinen työkokousseminaari: 17.11.2014 Kajaani Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vates-säätiön, Välityömarkkinat osana työelämää

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Ohjaamoja kehittämässä

Ohjaamoja kehittämässä Ohjaamoja kehittämässä Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Satakunnan verkostoitumisseminaari 15.4.2016 Helsinki Ohjaamo-toimintamallin taustaa ja suuntaviivoja Eurooppalainen yhteistyö 2007-2015 Suuntaviivoja

Lisätiedot