Tietoisuustaidot eli mindfulness työhyvinvoinnin tueksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoisuustaidot eli mindfulness työhyvinvoinnin tueksi"

Transkriptio

1 Tietoisuustaidot eli mindfulness työhyvinvoinnin tueksi Leena Kähäri Apulaisylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, LL Psykiatrian tulosalue Erityispalveluyksikkö P161 Yleissairaalapsykiatrian pkl PT721, TYKS Hallinnon pätevyys, yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys kuntoutuksen erityispätevyys, mindfulness -ohjaajakoulutus hypnoosin menetelmäkoulutus, EMDR -menetelmäkoulutus

2 Leena Kähäri 2

3 Kiire Leena Kähäri 3

4 Kuinka monta asiaa ihminen voi hallita kerrallaan? Aiemmin ajateltiin, että ihminen voi käsitellä mielessään yhtä aikaa enintään seitsemää asiaa. Nykyisen tutkimustiedon mukaan aivoissa pysyy vain viisi asiaa kerrallaan. Mitä tutummasta asiasta on kyse, sitä suurempia kokonaisuuksia pystyy hallitsemaan. Ikä tuo mukanaan tällaista kokonaisuuksien hallintaa. Keskeytykset ja muiden asioiden tekeminen välissä kadottavat asioita muistista. Leena Kähäri 4

5 Voivatko aivot mennä jumiin ylikuormituksesta? Kyllä, ja usein ne menevätkin. Niin voi käydä esimerkiksi, jos työskentelee kovassa kiireessä ja on paljon muistettavaa ja uutta opittavaa. Yhtäkkiä huomaa, ettei muista jotain yksinkertaista ja tuttua asiaa. Se voi tuntua pelottavalta. Usein kyse on kuitenkin siitä, että taukoja on ollut liian vähän, liikkuminen työpäivän aikana on jäänyt vähiin ja syöminenkin on ollut epämääräistä. Lisäksi mielessä saattaa olla pitkä lista tekemättömiä töitä. Parasta on ottaa askel taaksepäin ja miettiä, mitä asioita on hoidettavana, mikä niiden tärkeysjärjestys on ja miten järjestää uusien asioiden oppimisen. Kaikkea ei voi hotkaista kerralla. Leena Kähäri 5

6 Miten kiire ja stressi vaikuttavat aivoihin? Ne näkyvät nopeina ratkaisuina, kärsimättömyytenä, virheiden lisääntymisenä ja kapeakatseisuutena Kiireisinä olemme tehokkaita mutta tyhmiä, kun taas rauhallisena aikana olemme hieman hitaampia mutta selvästi viisaampia Kiire ja stressi kuuluvat elämään, mutta niistä täytyy päästä myös palautumaan Pitkään jatkuessaan niillä on kuluttava ja aivoja vanhentava vaikutus Leena Kähäri 6

7 Kiire, kiire, kiire: Mindfulness ja kehittävä työntutkimus kehittämisotteina kiireen taltuttamisessa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Teija Mikkola 2014 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Leena Kähäri 7

8 Tiivistelmä Yhä useammassa organisaatiossa tehdään nykyään itämaiseen henkiseen perinteeseen perustuvia läsnäoloharjoituksia. Näiden innoituksena on usein Jon Kabat-Zinnin buddhalaisesta perinteestä muokkaama ja tunnetuksi tekemä tietoisuustaitoharjoittelumuoto, josta käytetään nimitystä mindfulness, hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Se on tietoisuutta, joka saavutetaan kiinnittämällä nykyhetkessä tieten tahtoen ja arvostelematta huomiota asioihin sellaisina kuin ne ovat. Leena Kähäri 8

9 Stressi stressinhallinta mindfulnessin avulla Olen syventänyt analyysiani... kiire-ilmiön tarkastelun avulla, koska mindfulnessia on kehitetty nimenomaan stressinhallintaan ja koska kiire on kiinteästi stressiin yhteydessä oleva ilmiö. Empiiristen tulosten mukaan suomalainen työelämä on kiireistä Pohjoismaissa ymmärretään stressin yhteys työn organisointiin, amerikkalaisessa tutkimuksessa stressi nähdään yksilöongelmana Leena Kähäri 9

10 Mikä avuksi? Leena Kähäri 10

11 Mindfulness- eli tietoisuutaitojen taito auttaa palautumaan stressistä Leena Kähäri 11

12 TIETOISEEN LÄSNÄOLOON KESKITTYMINEN LEENA KÄHÄRI 12

13 Leena Kähäri 13

14 Mindfulness eli tietoisuustaidot tukee työhyvinvointia Helpottaa stressin sietämistä ja auttaa palautumaan kuormituksesta Lisää yhteisöllisyyttä ja huomaavaisuutta Helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista opettamalla kohtuullisuutta Auttaa sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin opettamalla joustavuutta Lisää keveyttä ja leikillisyyttä elämään, vähentää masennusta Leena Kähäri 14

15 Ihmisen tulisi pystyä hallitsemaan mieltään, ettei mieli hallitse häntä. Nichiren Daishounin buddhalainen munkki Syntynyt vuonna 1222 Japanissa Leena Kähäri 15

16 Mielen tiloja voi oppia säätämään Leena Kähäri 16

17 Kaksi vaihdetta Olemisen ja tekemisen mielen tilat voidaan ajatella kahtena erilaisena vaihteena Kuten auto, joka jatkuvasti vaihtaa vaihteita riippuen liikennetilanteesta ja nopeudesta, on ihmisten hyvä oppia tunnistamaan ja vaihtamaan ajatusten vaihteita (Segal ym., 2002) Leena Kähäri 17

18 1. Tekemisen mielentila Kun olet ylikuormittunut, ratkaisuksi tulee tekemisen mielentilan tunnistaminen ja siitä tietoisesti irrottautuminen Tietoisuustaidot tarjoavat menetelmän lisätä tietoisuutta erilaisista vaihteista ja taidon pysähtyä Leena Kähäri 18

19 Tietoisuustaitojen harjoittelun tavoite Tavoitteena ei ole siirtyä ajatusten virrasta hiljaisuuteen tai tyhjyyteen Olennaista on tulla tietoiseksi ajatuksistaan ja aistimuksistaan ilman arviointia ja pyrkimystä Tulemalla tietoiseksi ihminen siirtyy pois automaattiohjauksesta, ja hän voi vähemmän mekaanisesti valita, miten aikoo reagoida= olemisen mielentila Tämä antaa tilaa uusille toimintatavoille Leena Kähäri 19

20 Miten harjoitella? Ei tarvitse välineitä Harjoituksia on monenlaisia: 1. Keskittymiskykyä kehittävät harjoitukset, missä keskitytään yhteen kohteeseen, esim. hengitys tai muu asia 2. Vapaa ajatusten tarkkailu, opettaa päästämään ajatuksista irti ja olemaan arvostelematta 3. Arkeen sisällytettävät harjoitukset, esim. liikennevaloissa odottaessa tai kotitöissä, lisäävät elämänlaatua ja elämän tuntumaa konkreettisesti Monenlaiset harjoitukset tukevat jatkuvuutta Leena Kähäri 20

21 Leena Kähäri 21

22 Työn imu lisääntyy mindfulnessin avulla työyhteisötasolla Leena Kähäri 22

23 Työn imu -käsite Työn imu on suhteellisen tuore työhyvinvoinnin käsite Se kuvaa työntekijän myönteisiä työhyvinvointikokemuksia, ei pahoinvoinnin, kuormittuneisuuden tai stressioireilun määrää työssä Suomalaisessa työolotutkimuksessa ja keskustelussa työn imu on vakiintunut viittaamaan "work engagementiin" sellaisena kuin hollantilaiset Wilmar Schaufeli ja Arnold Bakker sen ovat määritelleet Työhön sitoutumista positiivisessa mielessä Leena Kähäri 23

24 Wilmar Schaufeli Hollantilainen, Utrechtin yliopiston työ- ja organisaatiopsykologian professori Schaufeli puhui työn imun tulevaisuudesta Työterveyslaitoksen Tutkimuspäivässä perjantaina Leena Kähäri 24

25 Mitä työn imulla tarkoitetaan? Tarkemmin työn imulla tarkoitetaan myönteistä, tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilaa, jota luonnehtivat 1) tarmokkuus ("vigor"), 2) omistautuminen ("dedication") ja 3) uppoutuminen ("absorption"). Tarmokkuus on kokemusta energisyydestä, halua panostaa työhön, sinnikkyyttä ja ponnistelun halua myös vastoinkäymisiä kohdatessa. Omistautuminen on kokemuksia merkityksellisyydestä, innokkuudesta, inspiraatiosta, ylpeydestä ja haasteellisuudesta työssä. Uppoutumista luonnehtii syvä keskittyneisyyden tila, paneutuneisuus työhön ja näistä koettu nautinto. Aika kuluu kuin huomaamatta ja irrottautuminen voi tuntua vaikealta. Leena Kähäri 25

26 Työn imu Leena Kähäri 26

27 Työn imua kokeva työntekijä voi hyvin ja on tuottava Työterveyslaitos Työpaikoilla kannattaa siirtää ajatus toimimattomista asioista siihen, mikä toimii ja on hyvin, kannustaa työn imun käsitteen isä, professori Wilmar Schaufeli Työntekijä, joka kokee työn imua, voi hyvin sekä fyysisesti että psyykkisesti Organisaatiolle työn imua kokevat työntekijät tarkoittavat esimerkiksi palvelun parempaa laatua, vähemmän poissaoloja ja enemmän tuottavuutta Leena Kähäri 27

28 Työn imua ei pidä sekoittaa flow-tilaan, hetkelliseen huippuvireeseen Kyse on pysyvämmistä tarmokkuuden, omistautumisen ja uppoutumisen tunteista, selvittää Schaufeli Työn imua voi lisätä työpaikalla yksinkertaisin keinoin Yksilötasolla tällaisia keinoja ovat esimerkiksi ystävällisyys ja avuliaisuus työkavereita kohtaan Leena Kähäri 28

29 Ystävällisyys ja avuliaisuus työpaikalla Leena Kähäri 29

30 Yhteisötasolla johdon rooli on olennainen: huolehtiva ja välittävä johtaminen lisää työntekijöiden sitoutuneisuutta, korostaa Schaufeli Työn imusta seuraa tutkitusti tuottavuutta Leena Kähäri 30

31 Kuunteleminen ja kiitos hyvästä työstä Leena Kähäri 31

32 SYVÄKUUNTELU KIRJASTA MINDFULNESS FOR DUMMIES LEENA KÄHÄRI 32

33 Työn imu Innostuneesti työhönsä uppoutuva työntekijä saattaa tehdä pitkää päivää työholistin tavoin Työn imu ja työholismi ovat kuitenkin tutkimusten mukaan kaksi eri ilmiötä Toisin kuin työholisti, työn imua tunteva ihminen voi hyvin, saa työstään tyydytystä ja osaa lopettaa, kun työstä loppuu nautinto Irrottautuminen vapaa-aikaan Leena Kähäri 33

34 Työn ja vapaa-ajan vastapaino Leena Kähäri 34

35 Työholismi Työholismi on sen sijaan verrattavissa riippuvuuteen Pakonomaisesti töitä tekevä ihminen asettaa itselleen koko ajan kovempia tavoitteita eikä pysty nauttimaan työstä Leena Kähäri 35

36 Työholismi Leena Kähäri 36

37 KEHON KUUNTELU ISTUEN LEENA KÄHÄRI 37

38 Työterveyslaitoksen alkusyksystä ilmestynyt tutkimus osoitti ensimmäisten joukossa maailmassa, että työn imun ja tuottavuuden välillä on vahva myönteinen yhteys Tuottavuudesta seurasi myös yhteys korkeampaan ansiotasoon, vahvistaa tutkimusjohtaja Jari Hakanen Aiemmat Työterveyslaitoksen tutkimukset ovat osoittaneet työn imun vaikuttavan pitkälläkin aikavälillä myönteisesti muun muassa vähäisempään masentuneisuuteen, suurempaan onnellisuuteen ja parempaan työn ja perhe-elämän väliseen tasapainoon Leena Kähäri 38

39 Toneatto (2002) mainitsee joitakin hyödyllisiä oivalluksia, jotka voivat tulla mieleen tietoisuustaitoharjoitusten aikana 1) Enin osa ajattelustamme on kokemusten kautta ehdollistunut ajatteluumme, eikä ollenkaan välttämättä totta (esim. meidän kerrostalossa ei tervehditä, sillä nykyisin jokainen haluaa pitää huolen vain omista asioistaan) 2) Miellyttäviä ja epämiellyttäviä ajatuksia tulee ja menee elämämme aikana, halusimmepa sitä tai emme 3) Kaikki ajatuksemme ja tunteemme ovat väliaikaisia 4) Vaikka ajatus saisi meidät valtaansa, se on silti vain ajatus Leena Kähäri 39

40 Teija Mikkolan tutkielma 2014 On todettu, että esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöt hyötyvät tietoisuustaidoista kuormittavissa ja provokatiivisissa tilanteissa, joissa pitää säilyttää levollinen ja tarkkaavainen asenne. Muutaman minuutin tietoisuustaitotuokio työpäivän sisällä tai päätteeksi auttaa irrottautumaan oikealla tavalla asioista, joille ei ole inhimillisesti mahdollista tehdä enää mitään. Siten sitä on väitetty yhdeksi parhaista työuupumista estävistä itsehoidon keinoista (Laakso 2008). Leena Kähäri 40

41 RAKASTAVA YSTÄVÄLLISYYDEN MEDITAATIO /METTA-MEDITAATIO LEENA KÄHÄRI 41

42 Lyhyt kertaus luennosta Joskus elämässä stressin määrä kasvaa liialliseksi ja ihminen kuormittuu liikaa Syynä voi olla esim. elämänmuutos, työn vaatimusten kasvaminen, terveysongelmat Mindfulness on helppo keino kohentaa vointia ja stressinsietokykyä yksilötasolla Työn imu on työpaikan yhteisöllinen, mindfulnessajatteluun sopiva tekijä, mikä vähentää työuupumusta Tärkeintä on huomata, milloin murehtii menneitä tai tulevia liikaa Keskittyminen nykyhetkeen auttaa, ja mindfulnessin monet harjoitukset tähtäävät tämän taidon opettelemiseen Terveysvaikutuksia on tutkimuksissa todettu paljon Leena Kähäri 42

43 Mindfulness-verkkokurssi Lisää luentoja, harjoituksia ja tutkimuksia löytyy kurssimateriaalista Löydä uusi läsnäolon tapa, mikä kohentaa elämäsi laatua ja tuo tyytyväisyyttä elämään Mindfulnessin ei tarvitse olla kovin vakavahenkistä eikä se liity uskontoon Leena Kähäri 43

44 Mitäs kello nyt onkaan?

45 Leena Kähäri 45

46 Kiitos mielenkiinnosta! Leena Kähäri 46

Mindfulness harjoituksia

Mindfulness harjoituksia 1 Mindfulness harjoituksia Laajalti tunnetussa zen tarinassa kaksi munkkia, opettaja ja oppilas, tulevat joen kahlauspaikalle. Hätääntynyt ylimysnainen on jo joen rannalla; joki on tulvinut niin, että

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Frank

Lisätiedot

mahdollista oppia tunnistamaan omia ajatusketjuja ja opetella suhtautumaan niihin vain ajatuksina.

mahdollista oppia tunnistamaan omia ajatusketjuja ja opetella suhtautumaan niihin vain ajatuksina. Tietoisen läsnäolon menetelmää voidaan kutsua stressinhallintamenetelmäksi ja/tai elämänhallintamenetelmäksi. Sen tavoitteena on oppia hyväksymään oma itsensä, kaikkine tunteineen ja ajatuksineen, sellaisina

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Mindfulness-työskentelyssä ihminen

Mindfulness-työskentelyssä ihminen [ Teksti Anna Haikarainen, kuvat Tommi Tuomi ] [ Asiantuntijoina psykologi ja psykoterapeutti Arto Pietikäinen sekä mindfulness-kouluttaja Leena Pennanen ] Mieli harhailee helposti muualle. Mietit tulevaa

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT

TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT PSYKOLOGI, RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA JA TYÖNOHJAAJA ANITA ANKKURI-IKONEN TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT HANKALUUKSIA OLISI PALJON VÄHEMMÄN JOS...

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot