Tulosraportti Eija Seppänen & Janne Jauhiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulosraportti 20.12.2011 Eija Seppänen & Janne Jauhiainen"

Transkriptio

1 Tulosraportti Eija Seppänen & Janne Jauhiainen INVESTOINTEJA SUOMEEN -AIVORIIHI

2 Tulosraportin sisältö Aivoriihen tunnusluvut 3 Yhteenveto tuloksista 7 Mitä löydettiin? TOP 10 teemat 12 Esteet investoinneille 42 Kiteytys Suomeen soveltuvista investoinneista 50 Kutsuprosessi Miten kutsuttiin? ttii Mitä kysyttiin? 52 Liite: raportin lukuohje 56 2

3 INVESTOINTEJA SUOMEEN -aivoriihen tavoite, saatu aineisto ja taustatiedot osallistuneista 3

4 Tavoite ja saatu aineisto Verkossa toteutetun aivoriihen tavoitteena oli saada laajat joukot pohtimaan keinoja, joilla Suomesta tehdään yrityksille houkuttelevampi investointikohde. Sivusto oli avoinna Kysymykset: "Mitä Suomessa pitää tehdä tai muuttaa, jotta yritykset haluavat investoida tänne? ja "Mikä estää tai vaikeuttaa investoimasta Suomeen? Osallistuneita Vastauksia Arviointeja Kommentteja Lopputulos teemaa 4

5 Tietoa vastaajien roolista Puolet osallistuneista oli yrityksistä. Kolmannes oli kansalaisia. Keskimääräinenosallistumisaikaoli oli poikkeuksellisen pitkä, eli 25 minuuttia. Tämä tarkoittaa, että aivoriiheen käytettiin aikaa yhteensä reilu 55 henkilötyöpäivää. 5% 5% 12% 33% 25% 20% 5

6 Tietoa vastaajien kokemuksesta investointihankkeissa 48% 30% Vastaajat ovat varsin asiantuntevia, sillä peräti neljällä vastaajalla viidestä on kokemusta investointihankkeista. 6

7 YHTEENVETO TULOKSISTA Mitä Suomessa pitää tehdä tai muuttaa, jotta yritykset haluavat investoida tänne? 7

8 Yhteenveto Lähtökohta investointien saamiselle on hyvä, sillä Suomessa on paljon investointeja puoltavia tekijöitä. Näitä ovat mm. koulutettu työvoima, kehittynyt infrastruktuuri, hyvä raakaaineiden ja energian saatavuus sekä riskitön ja poliittisesti stabiili toimintaympäristö. Verotus nousee useimmin i esiintyneeksi i asiaksi i vastattaessa tt kysymykseen: k Mitä Suomessa pitää tehdä tai muuttaa, jotta yritykset haluavat investoida tänne? Vastaajat toivovat verotukseen rohkeaa rakenneuudistusta. Muiden ideoiden tärkeyttä arvioidessaan vastaajat nostavat tärkeimmiksi investoinneissa rahoituksen saamisen, innovoinnin ja asenneilmapiirin. Verotus nousi ykkösasiaksi myös kysyttäessä, mikä estää tai vaikeuttaa yrityksiä investoimasta Suomeen. Verotusta seurasivat markkinan pieni koko ja Suomen heikko tunnettuus maailmalla. Kiteytyksenä osallistuneilta kysyttiin lopuksi, minkälaiset investoinnit soveltuvat parhaiten Suomeen. Useimmin vastaajat puhuivat väestön osaamispohjaa höd hyödyntävistä täitä korkean k tk teknologian investoinneista. i i t Yhtä ylivoimatekijää investointien houkuttelemiseksi Suomeen ei löytynyt. Houkuttelevuuden kehittäminen on monen tekijän summa. 8

9 Useimmin esitetyt teemat N=1007 Selvästi eniten puhutaan verotuksesta. t Verotusta seuraavat markkinointi, innovointi ja osaamisen varmistaminen. Muiden vastauksia arvioidessaan tärkeimmät ideat ovat löytyneet rahoituksen, asenneilmapiirin ja innovoinnin teemoista. Kysymys: yy y Mitä Suomessa pitää tehdä tai muuttaa, jotta yritykset y haluavat investoida tänne? Tärkeyden arviointi: Tämä on tärkeää Lukuohje: Sininen palkki kertoo määrän, paljonko teemasta on puhuttu. Vihreä palkki kertoo teeman tärkeyden (maksimi=100) 9

10 Mielipiteiden hajonta Yksimielisimpiä vastaajat ovat verotuksen uudistamisen tarpeista. Mielipiteet hajoavat oikealle mentäessä, eniten luonnonvaroja koskevissa näkemyksissä. N=1007 Kysymys: Mitä Suomessa pitää tehdä tai muuttaa, jotta yritykset y haluavat investoida tänne? Lukuohje: Pallon koko kertoo teeman laajuuden. Pallon korkeus k kertoo tärkeyden. Mielipiteiden hajonta teeman sisällä kasvaa oikealle. 10

11 Useimmin esiintyneet teemat - arvioijana investointipäätöksiä tehneet ja päätöksenteossa mukana olleet. Eniten puhuttaa verotus ja markkinointi. Tärkeimmät ideat löytyvät rahoituksen, asenneilmapiirin, innovoinnin ja osaamisen teemoista. N=782 11

12 MITÄ LÖYDETTIIN? TOP10 puhutuimmat teemat / Tärkeimmiksi koetut teemat 12

13 1. Verotus * Vastaajat toivovat verotukseen rohkeaa rakenneuudistusta. Esimerkiksi yritysverotusta tulee yksinkertaistaa. Tasaveroa esitetään Viron malliin. Työnantajakustannuksien alentaminen usein esillä. Investointeja ja innovaatioita tekeville toivotaan verohelpotuksia. Kilpailukyvyn kannalta toivotaan yhtenäistä verotusta yrityksille Euroopassa. Valtion tulisi tehdä päätöksiä jotka johdonmukaisesti parantavat teollisuuden toimintaedellytyksiä. Nykytilassa kukaan ei voi tietää mitkä ovat esimerkiksi energia ja ympäristöverot vuonna Viron yritysveromalliin siirtyminen. (importance: 81%, disagreement: 17, evaluations: 30) Yrityksen tulosta ei verotettaisi. Vain palkkaa ja osinkoja verotettaisiin tasaverolla. Näin yhtiöt tekisivät Suomessa voittoa tappion sijaan. Yritysten elämää helpottaisi kovasti, jos yritysverot poistetaan. Kirjanpito voidaan laatia omista tarpeista eikä tarvita niin paljon verokikkailua. Toisaalta tämä vaatisi osinkoverotuksen kaksinkertaistamista. Se on sinänsä hyvä juttu, koska se tekee verotuksen läpinäkyvämmäksi. Tämä rohkaisee näyttämään liiketoiminnan tuloksen Suomessa eikä siirtämään voittoja siirtohinnoissa muualle. Saman tien Ruotsin perintöveromalli käyttöön jossa perintöä ei veroteta ennen kuin se realisoidaan. - Ei Virosta mallia kannata kaikkeen ottaa, se on lyhytaikaisen kilpailuedun tavoittelua. Sinänsä kannattavuustekijät ovat ongelma, jonka jatko-ongelmana on heikko investointivähennys/varaus järjestelmä ja korkea verotusaste. Verohelpotukset investointeja ja innovaatioita tekeville (importance: 79%, disagreement: 19, evaluations: 30) Investoinneista on tullut kova kilpailu maailmalla. Monet maat houkuttelevat yrityksiä juuri veroeduilla. Meille se sopisi hyvin, koska meillä ei voida käyttää perusteluina markkinoiden läheisyyttä tai työvoiman saatavuutta puhumattakaan sen halpuudesta. Meidän tulisi kohdistaa näitä toimenpiteitä enemmän tietointensiivisiin yrityksiin, joilla ns. high-end tuotteita ja joiden tekemiseksi investoinnit kohdistuisivat. TFZ - Tax free Zones Verohelpotus toimii ilman muuta jonkinlaisena "brandina" maalle investointeja harkittaessa. Tuotanto intensiivisiin ja energiatehokkaisiin tuotantotapoihin pitäisi saada verohelpotusta myös. Malli "kaksi ensimmäistä vuotta verovapaasti", sen jälkeen verojen lisäys progressiolla kannattavuuskehityksen parantuessa. * Raportin lukuohje liitteessä, sivu 57. Osallistujien autenttiset vastaukset kursiivilla. 13

14 Yritykseen jäävä voitto investointeihin ja investointivaraus (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 30) Tuotannon rakennusinvestointi poistot max. 20% ja tuotannon kone ja laitepoistot max.50%. Yritykseen jäävä voitto voitava jättää investointeihin ja yrityksen turvaksi. Omistajien ulos ottamasta rahasta vero max.30%. Tuotannon palkat ALV vähennys myynnissä,kuten raaka aineet tarvikkeet ja ulkopuolinen alihankinta ostot. Paljon työllistävät yritykset saisivat oikeuden mukaisen kohtelun. Ruotsin malli käyttöön sairaus ja tapaturma, äitiys ja isyys sekä sairaan lapsen kustannuksissa jossa "Kela" maksaa työntekijälle ja työnantaja sovitun % kelalle esim: 4% maksetuista palkoista. Valtavat säästöt tulisi kun päällekkäinen työ poistuisi. Työnantaja maksaisi vain tehdystä työstä palkan. Kelan ei tarvitsisi kustantaa karenssipäiviä. Jokainen työntekijä kustantaa omat karenssipäivät itse. Se parantaa oleellisesti työmoraalia. Siemensijoituksille pitäisi myöntää veroetuja (importance: 74%, disagreement: 17, evaluations: 24) Kuten tutkimukseen tki k lahjoittaville ill myös siemensijoittajille ij itt jill pitäisi i myöntää verohelpotuksia, jotta korkean riskin kohteet olisivat houkuttavampia sijoituskohteita verovivun kautta riskiä pienentämällä. Ulkopuolinen siemenvaiheen rahoitus puuttuu nyt käytännössä kokonaan. Jotakin on siis tehtävä. Rahoittajat ovat itse sanoneet, että verotusta muuttamalla he ovat valmiita sijoittamaan. Vastaus on siis selvä. Tarvitaan vain lain säätämistä. - Pienistä yrityksistä kasvaa uusia työllistäjiä, hyvinvointia ja uusia markkinoita. Suomessa toimiva riskirahoitus on aivan liian pientä ja kapealle alalle suuntautunutta. - Malli "kaksi ensimmäistä vuotta verovapaasti", sen jälkeen verojen lisäys progressiolla kannattavuuskehityksen parantuessa. - Yrityksille aloitus- ja kasvuvaiheessa myönnettävät tuet ja verohelpotukset yhdistetään, ja näillä autetaan yritys alkuun. Kun yritys alkaa menestyä, näiden tukien hyötyä seurataan, ja niistä luodaan 'tuottokäyrä', jonka mukaan yritys maksaa myöhemmin takaisin alkuvaiheessa myönnetyt tuet, eli yritys tehdään tulosvastuulliseksi heti alusta lähtien. Verotuksen suhteen luodaan progressiomalli, missä prosentuaalinen vero ei kasva tietyn 'katon' ylitse, vaan jää paikalleen tai jopa laskee, mutta reaalinen rahallinen verokertymä kasvaa ja siten tästä hyötyy sekä yritys että valtio. Start-up yritykset pitää vapauttaa veroista (importance: 71%, disagreement: 17, evaluations: 40) Se olisi selkeä ja suhteellisen helppo/edullinen signaali kansainväliselle investoriyhetisölle - tulkaa tänne ja toteuttakaa ideanne täällä. Suomi saisi parhaat teknologiat, rahoittajat ja tekijät omille platformeille. Hyvä ja kannatettava ajatus, joka käytössä eri muodoissa mm. useissa USA:n osavaltioissa riskisijoittajien startuppeihin sijoittamalle rahalle verohyöty. -> enkeliraha kannattaa sijoittaa suomessa eikä muualla. 14

15 Muita ehdotuksia ja näkemyksiä verotukseen Yrittäjällä pitäisi i olla iso porkkana ottamastaan t riskistä. Tämä ä tarkoittaa sitä, että jos yrittäjän pääomatulon verotus on nykyisen kireää niin houkutus yrittäjäksi ryhtymiseen romahtaa. Porkkanaa pitää tarjota VAIN silloin kun yrittäjä edistää Suomen talouden etuja. Esim. investoinnit Kiinaan tai uudet työpaikat siellä ei ole sitä. että suomi voisi olla start-up yrittäjille oiva paikka yrityksen perustamiseen. Jolloin saisimme varmasti myös riskirahoittajat sijoittamaan maahan ja tästä kasvaisi jo kohtuullisen hyvä ekosysteemi, joka ruokkisi itse itseään. yritysverotuksella voidaan saada yritykset investoimaan. Ratkaisu ei ole yhteisöverokannan alentaminen vaan poistoprosenttien p korottaminen ja vaihto-omaisuuden hyväksyminen y vähennyskelpoiseksi jo ostovaiheessa. Erityisesti etabloitumisen ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen tulisi rakentaa kannustava verotusratkaisu. Nykyisellään kummankin tekeminen on niin iso riski ja panostus, joka on aivan liian usein liian kova otettavaksi. kannustaa luovutusvoittojen uudelleensijoittamiseen innovaatioihin ja kasvu-yrityksiin y ja tämä onnistuu keventämällä verotusta Verotus ja etuudet => kansalaispalkka jonka päälle kaikki lisätulo tuo lisää rahaa käteen, eli etuusviidakko yksinkertaiseksi jottei synny kannustinloukkoja jolloin kannattaa jäädä työttömäksi Yritysten maksama vero syö tosi tehokkaasti omien pääomien kehittymistä ja siten yritysten y kasvumahdollisuuksia. Jos ne rahat jätettäisiin pääosin yritysten oman kasvun tukemiseen, muodostuisi niihin nopeammin varmoja uusia työpaikkoja kuin sijoittamalla kerätyt rahat uusien yritysten tukemiseen. Näin saataisiin nopeammin syntymään vahvoja merkittävän kokoisia yrityksiä. Olen sitä mieltä, että osinkoveroa voitaisiin samalla nostaa, jolloin voittovarat varmemmin jäisivät yritysten käyttöön. Suomessa pitäisi i pyrkiä mahdollisimman i laajaan veropohjaan ja mataliin verokantoihin. Mallia Venäjän tasaverosta 13 %. Pudotetaan yritysverotus asteittain 15 %:iin kymmenen vuoden aikana. Euroopan ja Venäjän markkinoille tuotteita ja palveluita myyvät kv-firmat perustavat yrityksiään kilpaa Suomeen. Veroalennuksen saa vain jos yrityksessä on yli 50% suomalaisia toissa. 15

16 2. Markkinointi Suomi-brändi on maailmalla ll tuntematon. Tarvitaan rohkeita kampanjoita ja kanavia, joilla uudet yritykset ja innovaatiot pääsevät esiin. Mallia kannattaa ottaa esimerkiksi Roviosta. Alueellisuus vaatii koordinaatiota, jotta alueet eivät kilpaile keskenään. Matkailuhankkeet nähtävä myös mahdollisuutena kasvattaa Suomi- tuntemusta ja tietoa bisnesmahdollisuuksista. Suomen imago turvallisena puhuttelee. Suomen pitää osata markkinoida itseään paremmin. (importance: 80%, disagreement: 17, evaluations: 41) Suomella tulee olla selkeä näkyvä helposti löydettävä viesti verkossa maailmalla että olemme ideaalisin sijoittautumiskohde korkean teknologian Euroopassa josta avautuvat portit muualle Skandinaviaan ja Venäjälle. Suomella on ainutlaatuinen sijainti toimia EU:n ja Venäjän välisenä yhdistäjänä vain 200 Pietarista. Suomella täytyy olla rohkea esitystapa osaamisestamme ja matkailun ja teknologian mahdollisuuksistamme, joiden taustalla sitten osaava kielitaitoinen asiakaspalvelu viemään sijoittauttautumis-caset maaliin. Suomella on liikaa monenlaisia toimijoita ja kaikki tulisi pystyä kokoamaan yhteiseen portaalin, josta kiinnostunut investoija voi loogisesti edetä haluamallaan alalla tarvitsemiensa asiantuntijoiden kanssa. Meidän on luotava järjestelmä jossa alueelliset kehitysyhtiöt, Invest in Finland ja osaamiskeskukset yms toimivat yhdessä samaan päämäärää kohti eivätkä toteutua projekteja projektien vuoksi. Kaikkien tulisi vaihtaa tietoa keskenään ja kantaa samaa Suomi-brändiä mukanaan vahvistaaksemme yhteistä asiaa. Henkilö, jonka kanssa investoija ensikertaa asioi on avainasemassa luomaan se oikea kuva Suomesta ja tukemaan lopullisen sijoittautumispäätöksen syntymistä. Suomen on kansainvälistyttävä ja luotava kaikki tarvittavat prosessit ja dokumentit englanniksi tehdäksemme sijoittautuminen helposti. Sinun tulisi pystyä toimimaan täällä myös englanniksi suomen ja ruotsin lisäksi. Suomen pitää markkinoida Suomen korkeaa teknologiatasoa, turvallisuutta ja vakautta investointimaana ja maamme lähinaapurin Venäjän valtavia markkinoita ja mahdollisuuksia pontevammin. Siihen on varattava riittävästi resursseja sekä markkinointi hoidettava tehokkaasti, terävästi ja erottuvasti. - Irlannilla, Singaporella yms on merkittävä markkinointi poliittisen johdon toimesta. Kun itsellään on usko ja syke kohdallaan, vaikuttaa se myös muihin. Me olemme nyt vuosia panostaneet viennin edistämiseen poliittisella tasolla, mutta emme muiden houkuttelemiseksi Suomeen. 16

17 Jämähtäneen imagon parantaminen (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 38) Tunnetaanko Suomi innovatiivisena ja kiinnostavana? Tuskin. Maine on pitkään ollut Nokian varassa ja Nokia ei enää ole maineeltaan innovatiivinen. Pitää olla uusia, tuoreita ajatuksia ja niitä pitää tuoda rohkeasti esiin! Startup-yritysten tulee olla uuden innovatiivisen Suomen kivijalka! Suomen on satsattava markkinointiin ja luoda rohkea kampanja ja tuoda Roviot ja uudet pk-yritysten innovaatiot esiin, sieltä ne innovaatiot tulevat kuin myös matkailun mahdollisuudet. On aika myydä Suomea rohkeasti eikä vain että ollaanhan me ok mutta en nyt tiedä. Suomi tarvitsee kunnon brändiedustajia ja asiantuntijoita jotka uskaltavat mennä puhumaan maailmalla kuinka me olemme maailman parhaita. Suomen imago turvallisena maan pitää turvata (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 33) Kansainväliset tutkimukset opetuksen ja yhteiskunnan rakenteiden vakaudesta pitäisi pystyä hyödyntämään. Pitäisi olla vahvemmin mukana esim. Invest in Finland -prosessissa (tämän pitäisi siis olla prosessi eikä organisaatio) Turvallinen matkailumaa on Suomen imagona tosi arvokas. Sen eteen pitää tehdä töitä. Ei täällä enää 30 vuoden päästä teollisuutta ole kuin nimeksi - matkailusta meidän pitää saada elanto. Luonto, hiljaisuus, revontulet, joet, puhtaus. Siellä on tulevaisuus. Rannikolle jää varmasti teollisuutta jossain määrin, mutta miksi sitä syntyisi yhtään lisää 50 km sisämaahan? - Omakohtaisen kokemuksen pohjalta voi sanoa, että Suomi on ehkä maailman helpoin maa tulla tekemään yritystoimintaa. Tätä ei ole varmasti ole tarpeeksi analysoitu ja rummutettu. Hollantilainen, joka perusti yrityksen alueellemme ihmetteli, miten yksinkertaista kaikki on, kun yrityksen perustamiseen ei tarvitse lakimiestä lainkaan ja homma sujuu viranomaisten antamien ohjeiden avulla ongelmitta. Tietotaidon markkinointi (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 29) Suomalainen insinöörikoulutus on huippuluokkaa ja suomalaisen vuoden insinööriopiskelijan työn tuottavuus on vähintään samaa luokkaa kuin keskieurooppalaisen tohtorin (perustuen reilun 10 vuoden kokemukseen Eurooppalaisista projekteista). Google ilmeisesti tietää tämän, mutta post-nokia aikana tätä viestiä pitäisi levittää laajempaan tietoisuuteen. Esim. kampanja "Tarinoita Linuxin, Angry Birdsin ja Max Paynen taustoilta", joilla muistutetaan että kaikki lähtivät Suomesta ja hyvin pienen tiimin käsistä. 17

18 Muita ehdotuksia ja näkemyksiä markkinointiin ilmainen i verkkopalvelu l kaupankäyntiin kä pienyritysten i osakkeilla. Liian usein pienet yritykset jäävät pieniksi ja kuihtuvat aikanaan pois, kun oma jaksaminen ja riskinkantokyky ajaa helpompaan palkkatyöhön tai laajentumista karttavaan turvallisuushakuiseen yrittämiseen siinä missä ollaan. Pitää lisätä kansainvälisiä suomalaisia markkinointitehtäviin. Niitä on, kunhan halutaan löytää. Markkinoitava tehokkaammin yhteiskuntamme vahvuuksia: - korruptoimattomuus -vakaus - turvallisuus - puhdas ilma ja vesi Suomen ja Ruotsin suurin ero löytynee juurin tästä, että Ruotsalaiset haluavat tuoda kansallisuuttaan esiin huomattavasti mieluummin. Suomen suurlähetystöjen tärkein tehtävä pitäisi olla myydä suomalaista teknologiaosaamista ja markkinoida Suomea hyvänä investointimaana. Siinä sivussa voidaan hoitaa kansalaisten passiasiat ja jodienkin maiden viisumiasiat. Päätehtävä pitäisi olla Suomen markkinointi kaikin keinoin. Aitous, puhtaus, jopa tuosta slow ideologiasta ja rehellisyydestä on nostettava meidät - lopetetaan vähättely - olkoon siis arvostelemani vähättely terävää oivallusta ja nostan siitäkin positiivisen puolen esiin - itse meidän on itsemme suosta nostettava! Katsokaa mitä Tanska tai Ruotsi tai Singapore tekevät ja opitaan niiltä. Satsaukset ovat myös aivan toista luokkaa kuin Suomessa. IIF toimintaan pitää investoida riittävästi, jotta voidaan aidosti alkaa odottaa tuloksia. Evangelistoja maailmalle, kaiken maailman höpö höpö kirjoituspöydältä tehtävät kansainvälistymishankkeet heti hengiltä. Sellaisia kavereita, jotka myyvät Suomea aidosti sydämestä. ä Israelissa paikallisen Tekesin pääjohtaja j myy jatkuvasti maataan kv.korporaatioidenk id johtajille, Ranskan Sargosin puhumattakaan 18

19 - - ENEMMÄN YHTEISTYÖTÄ seutujen välillä. Tästä on keskusteltu usein IIF:n tilaisuuksissa, ja toivottu tätä. IIF järjestäisi esim. kolmen kk välein kokoontuvan työryhmän kaikista investointien houkuttelua tekevien tahojen kanssa. Ryhmissä tehdään toimintasuunnitelmat ja KONKREETTISIA toimia investointien houkuttelemiseksi. Tällä hetkellä IIF järjestää vuotuisen Foorumin ja yhteistyön konkretia jää helposti toteutumatta. - ENEMMÄN KOKO SUOMEN YHTEISMARKKINOINTIA. Seudut ja IIF tekevät YHDESSÄ markkinointia maailmalle ja nostavat Suomi-brändiä. Markkinoinnissa seutujen osaaminen eri aloilla aukeaa ja opimme paljon myös itsestämme Suomen tasolla - ymmärrämme ettemme itse asiassa kilpaile toisten Suomen seutujen kanssa vaan voimme löytää synergiaa. Ulkomainen investoijan saa markkinoinnin avulla käsityksen Suomen osaamisesta ja erinomaisuudesta :) - TARVITAAN ROHKEA JA AIKAANSAAVA TAHO VIEMÄÄN TÄMÄN KAIKEN YHTEEN JA PITÄMÄÄN LANGAT KÄSISSÄ JA TEKEMÄÄN JATKUVAA TOIMINTAA - EI PELKKIÄ PROJEKTEJA. - Tarvitsemme myös LISÄÄ TIETOA: ketä Suomeen nyt investoi, mille toimialoille, mille seuduille. Tilastoja siis! Näin opimme onnistumisista ja voimme tehdä investointien houkuttelutyötä entistä paremmin. 19

20 3. Innovointi Kaivataan rohkeita valintoja. Peliala ja cleantech-klusterit vahvoja. Kohdistus tietointensiivisiin yrityksiin, joilla high-end tuotteita. Mallia Boost Turusta ja Aalto Venture Garagesta. Ulkomaisten huippututkijatiimien saamista Suomeen edistettävä erilaisin kannustimin. Innovaatiojärjestelmään pitää luoda julkisen rahan rinnalle yksityiselle i rahalle markkina. Innovaatioympäristö (importance: 83%, disagreement: 15, evaluations: 36) Innovaatioympäristöä tulee kehittää ja ylläpitää (yliopistot, tiedepuistot, yritykset -linkitys entistä toimivammaksi). Yhteishankkeet, joissa kansainvälisiä toimijoita mukana. Tiedepuistoja i ja vastaavia laitoksia i on lähes jokaisessa kasvukeskuksissa. k k k Ne ovat liian pieniä iä ja tehottomia puuhasteluun ja rahoituksen hakemisen keskittyviä yksikköjä. Niiden määrää on karsittava ja perustettava suurempi yksiköitä, jolloin ne ovat kilpailukykyisiä innovaatiokeskittymiä. - Tästä puuttuu innovaatioympäristön yksi tärkeimmistä tekijöistä eli rahoitus. Suomi pystyy tarjoaa uusille invvestoinneille houkuttulevat rahoitusratkaisut ja kasvuun tähtäävät ratkaisut. Lisäksi innovaatioympäristö pitäisi nähdä FDI:den näkökulmasta sijoituksina PK-sektrin yrityksiin. Siksi kasvavat ja kiinnostavat PK-yritykset tulisi nostaa mukaan FDI-markkinointiin. Rakentaa Suomesta Test Bed alusta strategisilla osa-alueilla (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 31) Suomi oli aikoinaan ns. test bed alusta mobiilituotteille ennen kuin it-kupla puhkesi. Vasta nyt parin vuoden aikana olemme saaneet saman kuhinan uudelleen aikaan - veturina toimii tällä kertaa suomalainen peliala. Kansainväliset pääomasijoittajat ja pelialan muut toimijat etsivät Suomesta kilvan sijoituskohteita ja ostettavaa. Viikkotasolla saamme lukea uusia menestystarinoita. Menestys eiole tullut puskasta mm. Tekesin Verso-ohjelma investoin Tekes rahaa peliyrityksiin vuosien aikana lähes 20 Meuroa Ei ole mitään estettä sille etteikö alan kasvu ylitä miljardia euroa. Hienointa asiassa on se että kyseessä on knowledge intensive työpaikat. Tämä on vaatinut vahvaa public-private yhteistyötä. Rohkeutta nostaa pelia-ala yhdeksi painopistealueeksi ja rohkeutta jättää monia muita asioita rahoittamatta. Viesti on siis että pitää rohkeasti etsiä kapeita osaamissegmenttejä ja panostaa niihin riittävästi. 20

21 Muuttaa yrityskulttuuria innostuneeksi ja innovatiiviseksi (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 38) Usein tuntuu, että Suomessa on jämähdetty siihen "näin meillä on aina tehty" -ajatteluun ajatteluun. Sisulla ja kovalla työllä pääsee tietysti pitkälle, mutta mielestäni yrityksissä pitäisi olla innostunut me-henki päällä. Työtä tehdään yhdessä. Yhdessä saadaan parempia ideoita, parempia toimintoja ja tuotteita. Paremmat ideat, parempi työ. Sen luulisi kiinnostavan myös investoijia. Esimerkkien voima on valtava. Tuoda yhteen 100 kotimaista ja kansanvälistä osaajaa joilla näyttöä osaamisestaan ja joita arvostetaan ja ihaillaan arvojen, viisauden ja rohkeuden perusteella maailman laajuisesti. Suomalaiset tarvitsevat ulkopuolisen inputin. Keksintösäätiön kanssa Suomen teollisuus sijoitus yhteistyöhön perkaamaan keksinnöt ja patentit lävitse ja hyvistä sellaisista yritykset pystyyn Yliopistojen i ja korkeakoulujen k k taso maailmanluokkaan. l (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 34) On saatava houkuteltua ulkomaisia huippututkijoita tiimeineen tekemään tutkimusta Suomeen. Raaka-aineet ja puhdas luonto hyödynnettävä (importance: 80%, disagreement: 13, evaluations: 17) Cleantech-klusterin merkitys maailmalla korostuu. Suomessa on pitkälle edistynyt energiatehokkuuden tutkimus, puhdas luonto ja luonnonvarat, joita voidaan hyödyntää kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. - Raaka-aineet ja puhdas luonto tulevat olemaan tulevaisuudessa erittäin rajallinen resurssi maailmalla. Sen varaan rakentuvilla palveluilla on se etu, että ne eivät muuta muihin maihin Suomesta. - Cleantech-osaamiskeskus kerää yrityksiä kuten Piilaakso aikoinaan Amerikassa ja siellä syntyy uusia menestyviä yrityksiä. Uusia mielenkiintoisia yrityksiä (importance: 79%, disagreement: 17, evaluations: 30) Start-up yhteisöjen kuten Boost Turku tai Aalto Venture garage, pitäisi olla enemmän ja niitä pitäisi tukea enemmän. Tällä tavalla Suomeen saataisiin uusia mielenkiintoisia yrityksiä enemmän ja "helpommin" johon myös haluttaisiin ulkomailta investoida. Esim. Boost Turun edustajat (15 henkeä) ovat tälläkin hetkellä U.S.A.:ssa MIT:n vieraana viemässä muutamaa uutta yritystä eteenpäin. Boost Turulla on kuitenkin vain yksi palkattu työntekijä, voisikohan tämänkaltaisia yhteisöjä tukea enemmän? Ei hyväntekeväisyydellä kuitenkaan laskuja makseta. 21

22 Muita ehdotuksia ja näkemyksiä innovointiin suomen innovaatiopolitiikka on itse asiassa alueellista kehityspolitiikkaa, jonka takia suurin osa resursseista menee alueiden, joiden menestyminen on rajallista tukemiseen. Pitäisi tukea kaikilla resursseilla alueita, joilla on edes mahdollisuus menestyä. Nyt tasapäistämme, demokraattisesti kaikki alueet yhtä hyviksi ja terävimmät kynät penaalissa eivät pääse esille riittävästi. Innovaatioiden tuotteistaminen vaatisi kaikilta osapuolilta uuden oppimista. Korkeakouluillahan ei ole juuri mitään ymmärrystä liiketoiminnasta, yhteisissä tutkimushankkeissa kohtaa monesti täysin businesta ymmärtämättömät yliopiston tutkijat ja firmojen teknologioista ja tieteestä innostuneet tohtorit, pöydissä ei ole ketään, jolla olisi ote liiketoimintaan. Liiketoimintajohdon osallistuminen hankkeisiin pitäisi olla pakollista. Yliopistojen tasoa pitäisi myös nostaa merkittävästi, vaikka määrää karsimalla. Muutama kansainvälinen yliopisto i ja kattava verkosto maakuntakorkeakouluja k k k olisi i parempi. Yliopistojen ja elinkeinoelämän - samoin kuten yliopistojen välistä - tutkijaliikkuvuutta pitäisi edistää huomattavasti. Yliopistojen puolella esteenä on säännöt ja kulttuuri, yrityksissä kauhea tohtorikammo. Innovaatiojärjestelmään pitää luoda julkisen rahan rinnalle yksityiselle rahalle markkina. Kun systeemi on kunnossa ja tuottaa hyviä yrityksiä ja tuotteita sijoittajille on olemassa houkuttavia sijoituskohteita ja rahan kysyntä lisää tarjontaa. Suomen nykyinen verotus ei houkuttele vierailevia tutkijoita tai yritysten avainhenkilöiden muuttoa suomeen. Kansantalous ei kärsi vierailevan hyväpalkkaisen alemmasta verotuksesta jos vastapainona on useamman suomalaisen duunarin palkkaus kortistosta Peliteollisuus on kasvava trendi jossa on hyvä olla mukana. Tulevia trendejä pitää haistella nuorten kasvuyritysten johtajien (joiden pelikenttä on jo nyt koko maailma) eikä missään nimessä jyvittää johtajiksi politiikkoja tai vanhoja yrityspamppuja joiden työaika kuluu vanhan maailman oppien parissa. 22

23 4. Rahoitus Rahoitus ja kontaktit sijoittajiin nousivat tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi. Investointien rahoittaminen koetaan ongelmaksi kaiken kokoisissa yrityksissä. Julkinen rahoitusrakenne on raskas, eivätkä pankit suosi riskinottoa. Tarvitaan lisää yhteyksiä kansainvälisiin pääomasijoittajiin. Pk-yrityksille toivotaan kannustavia mikrorahoitusmalleja. Investointitukihakemusten arviointiin liike-elämän osaamista ja yhden luukun periaate. Investointien rahoitusmahdollisuuksia parannettava (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 22) Ulkomainen sijoitus suomalaiseen yritykseen on samalla kansainvälistymisprosessi ja yritys saa mukana uutta ei-suomalaista osaamista (sitäkin tarvitaan), kontakteja jne. Omalta osaltamme Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksessa tuomme kortemme kekoon, että ryhdymme järjestämään Seed Forum -organisaation kanssa (www.seedforum.org) kansainvälisiä Seed Forum -tapahtumia Suomessa puolivuosittain. Tilaisuuksissa kv- tai kotimaista pääomasijoitusta etsivät yritykset esiintyvät rahoittajille myyntipuheineen. Valmennuksen ja ko. tilaisuuden läpikäyneet yritykset pääsevät esiintymään kv-pääomasijoittajille mm. Lontooseen, Singaporeen, Abu Dhabiin jne. Kannustettava mikrorahoitusmalleihin pk-sektorin kasvattamiseksi. Yrittäjäpolku houkuttelevammaksi ja starup yritysten rahoittaminen kannustamalla epäönnistumiseen esim.verovähennysoikeus sijoittajille epäonnistuneista sijoituksista. Pitää olla aidosti kansainvälisiä ja kielitaitoisia (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 29) Pitää olla globaalia ymmärrystä siitä, miten voi asettua osaksi kv. liiketoimintaympäristöä Suomessa ja hyödyntää Suomen vahvuuksia. Tätä puuttuu. Suomen tukisysteemit on suunniteltu suomalaisille ja monesti kannustimia voi käyttää vain suomalaisen yt-tynnuksen omaavat (esim TEM:in työvoimapoliittinen koulutus), yhteistyö ja investoinnit eivät synny itsestään noin vain, vaan nille on luotava pohjaa hyvällä yhteistyöllä ulkomaisten yritysten kanssa. Suomi on iso maa ja olisi syytä miettiä liikkuvuusasvutusten käyttöä niin aineellisen ja inhimillisen pääoman liikkumisen edistämiseksi. Asiakaslähtöisyyden arvostamista tarvitaan enemmän. Suomeen palaavia expatteja ei arvosteta t eikä osata höd hyödyntää. 23

24 Lisää yhteyksiä kv-pääomasijoittajiin (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 31) Pääomasijoitus on tarpeellista kasvuyritykselle y jo varhaisemmassa vaiheessa kun aiemmin on totuttu ajattelemaan. Suomessa on pula sopivista pääomasijoittajista, erityisesti ns. keskivertosijoittajista. Ns. bisnesenkeleitä on vähän, mutta tällöin kyse on kuitenkin melko pienestä sijoituksesta. Jotkut ovat taas liian järeitä. Pääomasijoitusmahdollisuuksien "valikoimien" monipuolistaminen on tärkeää siten, että suomalaiset kasvuyritykset pääsisivät helpommin kv-verkostoihin. Kotimaassa toimivilla sijoittajilla ei ole tähän luonnollisesti intressiä. Erilaisia sijoituksiin tähtääviä tilaisuuksia järjestetään enenevässä määriin varsinkin pääkaupunkiseudulla, mutta rahoittajien kenttä ei ole monipuolistunut ja laajentunut samalla vauhdilla. Pääomasijoittajia ja ns. bisnesenkeleitä on vaikka kuinka paljon, jos heitä oikeasti haluttaisiin hyödyntää. Suomalaiset pääomasijoittajat ovat liian varovaisia. Ulkomaalaisia pääomasijoittajia ja bisnesenkeleitä on runsaasti, mutta hieman liian usein heitä syljetään silmään. Eli mitä silloin jää käteen? Ulkomailla on myös bisnesenkeliverkostoja. Olisi hyvä pystyä tarkastelemaan asioita laajemmin ja ottaa uusi kulma kansainvälisiin/ulkomaisiin pääomasijoittajiin. Kansainvälisten pääomasijoittajien kutsuminen startup-yritysesittelyihin. Tällaisen tilaisuuden koollekutsuja voisi olla esimerkiksi tasavallan presidentti, kuten Tallinnassa viime kesänä, jossa suomalaisyrittäjä saavutti 1M sijoituksen ulkomaalaiselta pääomasijoittajalta. Suomen aktiivinen markkinointi kansainvälisille venture capital - sijoittajille. Aktiivinen osallistuminen sijoittajamessuille ja suoramarkkinointi pääomasijoittajille, tämän toiminnan tukeminen voidaan liittää perustamistukijärjestelmään. startup ja kasvuvoiheen rahoitus pitää saada kuntoon (importance: 79%, disagreement: 15, evaluations: 27) - fund managerit omaavat täällä hetkellä joko suppean telecom tai rahoitusalan taustan - industry puolen kokemus puuttuu Siemenvaiheen rahoitus on nyt lähes kokonaan yrittäjän itsensä ja sukulaisten harteilla. Demo, liiketoimintasuunnitelma ja testimarkkinointi pitäisi olla rahoitettavissa helpommin, kun laittaa esim. puolet omaa rahaa likoon. 24

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälisyys ++++ Tietoliikenneyhteydet Junalla tunnissa Helsinkiin Metsä => uusia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa haastavassa taloustilanteessa Jari Karppinen Johdanto Sivu 2 PK-yritysten rahoituksen turvaaminen on taloudellisen kehityksen kannalta keskeistä PK-yritykset ovat taloudellisen kehityksen keskeisiä ajureita,

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Vauhtia vientiin Viennin arvo on yhä 20 % pienempi kuin vuonna 2008 Kilpailukyky

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011 Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö sivu 2 Sisältö sivu 3 Esityksen tarkoitus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet. EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila

Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet. EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila Suomen globaalit haasteet Ilmastonmuutos Eurokriisi Energiapaletin muutos Regulaatiousko ja -tulva

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE TEKin hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2015-2018 MIKÄ SUOMEA VAIVAA? Suomalaisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät

Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK SKOL:in konsulttipäivät 24.4.2013 Lähtötilanne Yleiskuva Investoinnit jäissä Työpaikat vähenevät

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI FinlandCare 2014 HYVÄ Ä SEMINAARI FinlandCare _Hyvinvointia Suomesta Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2011 käynnistämä ohjelma terveysalan yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseksi Ohjelma

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA ESITYKSEN SISÄLTÖ Tausta ja tavoitteet Tarjonta ja kysyntä Erilaisia lähestymistapoja Suosituksia TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylätoiminta on kylän asukkaiden vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Elintärkeää on yhteistyö:

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 18.1.2006 Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 Yrityksen historia 1919 SAKO, Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Oy toiminta alkaa Helsingissä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Helsinki, Itämeri, Eurooppa, Aasia Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Toimitusjohtaja Samuli Haapasalo Helsingin kaupungin kansainvälisen toiminnan kumppanuusseminaari 27.10.2010

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA Erja Tikka, Itämeri-suurlähettiläs Ulkoasiainministeriö Hallituksen Itämeri-selonteko 2009 Ympäristö - rehevöitymisen vähentäminen - ympäristömyrkyt, merenkulun päästöt,

Lisätiedot

TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN

TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN YHTEENVETO TULOKSISTA 1. Tutkimuksen taustaa ja tutkimusaineisto Trailmaker Oy toteutti Kasvu Open -ohjelman yhteydessä tutkimuksen, jonka

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia!

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Yritysten odotukset Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa yrityspalveluissa 6.5.2010 Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola Yrityspalvelujärjestelmä

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjyys Konsultit 2HPO 1 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä Liettua Kiina USA Kreikka Latvia Bulgaria Italia Ranska Irlanti EU-27 Viro Espanja Iso-Britannia Alankomaat Belgia Saksa

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä

PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Kansallinen innovaatiostrategia ja

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot