Tulosraportti Eija Seppänen & Janne Jauhiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulosraportti 20.12.2011 Eija Seppänen & Janne Jauhiainen"

Transkriptio

1 Tulosraportti Eija Seppänen & Janne Jauhiainen INVESTOINTEJA SUOMEEN -AIVORIIHI

2 Tulosraportin sisältö Aivoriihen tunnusluvut 3 Yhteenveto tuloksista 7 Mitä löydettiin? TOP 10 teemat 12 Esteet investoinneille 42 Kiteytys Suomeen soveltuvista investoinneista 50 Kutsuprosessi Miten kutsuttiin? ttii Mitä kysyttiin? 52 Liite: raportin lukuohje 56 2

3 INVESTOINTEJA SUOMEEN -aivoriihen tavoite, saatu aineisto ja taustatiedot osallistuneista 3

4 Tavoite ja saatu aineisto Verkossa toteutetun aivoriihen tavoitteena oli saada laajat joukot pohtimaan keinoja, joilla Suomesta tehdään yrityksille houkuttelevampi investointikohde. Sivusto oli avoinna Kysymykset: "Mitä Suomessa pitää tehdä tai muuttaa, jotta yritykset haluavat investoida tänne? ja "Mikä estää tai vaikeuttaa investoimasta Suomeen? Osallistuneita Vastauksia Arviointeja Kommentteja Lopputulos teemaa 4

5 Tietoa vastaajien roolista Puolet osallistuneista oli yrityksistä. Kolmannes oli kansalaisia. Keskimääräinenosallistumisaikaoli oli poikkeuksellisen pitkä, eli 25 minuuttia. Tämä tarkoittaa, että aivoriiheen käytettiin aikaa yhteensä reilu 55 henkilötyöpäivää. 5% 5% 12% 33% 25% 20% 5

6 Tietoa vastaajien kokemuksesta investointihankkeissa 48% 30% Vastaajat ovat varsin asiantuntevia, sillä peräti neljällä vastaajalla viidestä on kokemusta investointihankkeista. 6

7 YHTEENVETO TULOKSISTA Mitä Suomessa pitää tehdä tai muuttaa, jotta yritykset haluavat investoida tänne? 7

8 Yhteenveto Lähtökohta investointien saamiselle on hyvä, sillä Suomessa on paljon investointeja puoltavia tekijöitä. Näitä ovat mm. koulutettu työvoima, kehittynyt infrastruktuuri, hyvä raakaaineiden ja energian saatavuus sekä riskitön ja poliittisesti stabiili toimintaympäristö. Verotus nousee useimmin i esiintyneeksi i asiaksi i vastattaessa tt kysymykseen: k Mitä Suomessa pitää tehdä tai muuttaa, jotta yritykset haluavat investoida tänne? Vastaajat toivovat verotukseen rohkeaa rakenneuudistusta. Muiden ideoiden tärkeyttä arvioidessaan vastaajat nostavat tärkeimmiksi investoinneissa rahoituksen saamisen, innovoinnin ja asenneilmapiirin. Verotus nousi ykkösasiaksi myös kysyttäessä, mikä estää tai vaikeuttaa yrityksiä investoimasta Suomeen. Verotusta seurasivat markkinan pieni koko ja Suomen heikko tunnettuus maailmalla. Kiteytyksenä osallistuneilta kysyttiin lopuksi, minkälaiset investoinnit soveltuvat parhaiten Suomeen. Useimmin vastaajat puhuivat väestön osaamispohjaa höd hyödyntävistä täitä korkean k tk teknologian investoinneista. i i t Yhtä ylivoimatekijää investointien houkuttelemiseksi Suomeen ei löytynyt. Houkuttelevuuden kehittäminen on monen tekijän summa. 8

9 Useimmin esitetyt teemat N=1007 Selvästi eniten puhutaan verotuksesta. t Verotusta seuraavat markkinointi, innovointi ja osaamisen varmistaminen. Muiden vastauksia arvioidessaan tärkeimmät ideat ovat löytyneet rahoituksen, asenneilmapiirin ja innovoinnin teemoista. Kysymys: yy y Mitä Suomessa pitää tehdä tai muuttaa, jotta yritykset y haluavat investoida tänne? Tärkeyden arviointi: Tämä on tärkeää Lukuohje: Sininen palkki kertoo määrän, paljonko teemasta on puhuttu. Vihreä palkki kertoo teeman tärkeyden (maksimi=100) 9

10 Mielipiteiden hajonta Yksimielisimpiä vastaajat ovat verotuksen uudistamisen tarpeista. Mielipiteet hajoavat oikealle mentäessä, eniten luonnonvaroja koskevissa näkemyksissä. N=1007 Kysymys: Mitä Suomessa pitää tehdä tai muuttaa, jotta yritykset y haluavat investoida tänne? Lukuohje: Pallon koko kertoo teeman laajuuden. Pallon korkeus k kertoo tärkeyden. Mielipiteiden hajonta teeman sisällä kasvaa oikealle. 10

11 Useimmin esiintyneet teemat - arvioijana investointipäätöksiä tehneet ja päätöksenteossa mukana olleet. Eniten puhuttaa verotus ja markkinointi. Tärkeimmät ideat löytyvät rahoituksen, asenneilmapiirin, innovoinnin ja osaamisen teemoista. N=782 11

12 MITÄ LÖYDETTIIN? TOP10 puhutuimmat teemat / Tärkeimmiksi koetut teemat 12

13 1. Verotus * Vastaajat toivovat verotukseen rohkeaa rakenneuudistusta. Esimerkiksi yritysverotusta tulee yksinkertaistaa. Tasaveroa esitetään Viron malliin. Työnantajakustannuksien alentaminen usein esillä. Investointeja ja innovaatioita tekeville toivotaan verohelpotuksia. Kilpailukyvyn kannalta toivotaan yhtenäistä verotusta yrityksille Euroopassa. Valtion tulisi tehdä päätöksiä jotka johdonmukaisesti parantavat teollisuuden toimintaedellytyksiä. Nykytilassa kukaan ei voi tietää mitkä ovat esimerkiksi energia ja ympäristöverot vuonna Viron yritysveromalliin siirtyminen. (importance: 81%, disagreement: 17, evaluations: 30) Yrityksen tulosta ei verotettaisi. Vain palkkaa ja osinkoja verotettaisiin tasaverolla. Näin yhtiöt tekisivät Suomessa voittoa tappion sijaan. Yritysten elämää helpottaisi kovasti, jos yritysverot poistetaan. Kirjanpito voidaan laatia omista tarpeista eikä tarvita niin paljon verokikkailua. Toisaalta tämä vaatisi osinkoverotuksen kaksinkertaistamista. Se on sinänsä hyvä juttu, koska se tekee verotuksen läpinäkyvämmäksi. Tämä rohkaisee näyttämään liiketoiminnan tuloksen Suomessa eikä siirtämään voittoja siirtohinnoissa muualle. Saman tien Ruotsin perintöveromalli käyttöön jossa perintöä ei veroteta ennen kuin se realisoidaan. - Ei Virosta mallia kannata kaikkeen ottaa, se on lyhytaikaisen kilpailuedun tavoittelua. Sinänsä kannattavuustekijät ovat ongelma, jonka jatko-ongelmana on heikko investointivähennys/varaus järjestelmä ja korkea verotusaste. Verohelpotukset investointeja ja innovaatioita tekeville (importance: 79%, disagreement: 19, evaluations: 30) Investoinneista on tullut kova kilpailu maailmalla. Monet maat houkuttelevat yrityksiä juuri veroeduilla. Meille se sopisi hyvin, koska meillä ei voida käyttää perusteluina markkinoiden läheisyyttä tai työvoiman saatavuutta puhumattakaan sen halpuudesta. Meidän tulisi kohdistaa näitä toimenpiteitä enemmän tietointensiivisiin yrityksiin, joilla ns. high-end tuotteita ja joiden tekemiseksi investoinnit kohdistuisivat. TFZ - Tax free Zones Verohelpotus toimii ilman muuta jonkinlaisena "brandina" maalle investointeja harkittaessa. Tuotanto intensiivisiin ja energiatehokkaisiin tuotantotapoihin pitäisi saada verohelpotusta myös. Malli "kaksi ensimmäistä vuotta verovapaasti", sen jälkeen verojen lisäys progressiolla kannattavuuskehityksen parantuessa. * Raportin lukuohje liitteessä, sivu 57. Osallistujien autenttiset vastaukset kursiivilla. 13

14 Yritykseen jäävä voitto investointeihin ja investointivaraus (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 30) Tuotannon rakennusinvestointi poistot max. 20% ja tuotannon kone ja laitepoistot max.50%. Yritykseen jäävä voitto voitava jättää investointeihin ja yrityksen turvaksi. Omistajien ulos ottamasta rahasta vero max.30%. Tuotannon palkat ALV vähennys myynnissä,kuten raaka aineet tarvikkeet ja ulkopuolinen alihankinta ostot. Paljon työllistävät yritykset saisivat oikeuden mukaisen kohtelun. Ruotsin malli käyttöön sairaus ja tapaturma, äitiys ja isyys sekä sairaan lapsen kustannuksissa jossa "Kela" maksaa työntekijälle ja työnantaja sovitun % kelalle esim: 4% maksetuista palkoista. Valtavat säästöt tulisi kun päällekkäinen työ poistuisi. Työnantaja maksaisi vain tehdystä työstä palkan. Kelan ei tarvitsisi kustantaa karenssipäiviä. Jokainen työntekijä kustantaa omat karenssipäivät itse. Se parantaa oleellisesti työmoraalia. Siemensijoituksille pitäisi myöntää veroetuja (importance: 74%, disagreement: 17, evaluations: 24) Kuten tutkimukseen tki k lahjoittaville ill myös siemensijoittajille ij itt jill pitäisi i myöntää verohelpotuksia, jotta korkean riskin kohteet olisivat houkuttavampia sijoituskohteita verovivun kautta riskiä pienentämällä. Ulkopuolinen siemenvaiheen rahoitus puuttuu nyt käytännössä kokonaan. Jotakin on siis tehtävä. Rahoittajat ovat itse sanoneet, että verotusta muuttamalla he ovat valmiita sijoittamaan. Vastaus on siis selvä. Tarvitaan vain lain säätämistä. - Pienistä yrityksistä kasvaa uusia työllistäjiä, hyvinvointia ja uusia markkinoita. Suomessa toimiva riskirahoitus on aivan liian pientä ja kapealle alalle suuntautunutta. - Malli "kaksi ensimmäistä vuotta verovapaasti", sen jälkeen verojen lisäys progressiolla kannattavuuskehityksen parantuessa. - Yrityksille aloitus- ja kasvuvaiheessa myönnettävät tuet ja verohelpotukset yhdistetään, ja näillä autetaan yritys alkuun. Kun yritys alkaa menestyä, näiden tukien hyötyä seurataan, ja niistä luodaan 'tuottokäyrä', jonka mukaan yritys maksaa myöhemmin takaisin alkuvaiheessa myönnetyt tuet, eli yritys tehdään tulosvastuulliseksi heti alusta lähtien. Verotuksen suhteen luodaan progressiomalli, missä prosentuaalinen vero ei kasva tietyn 'katon' ylitse, vaan jää paikalleen tai jopa laskee, mutta reaalinen rahallinen verokertymä kasvaa ja siten tästä hyötyy sekä yritys että valtio. Start-up yritykset pitää vapauttaa veroista (importance: 71%, disagreement: 17, evaluations: 40) Se olisi selkeä ja suhteellisen helppo/edullinen signaali kansainväliselle investoriyhetisölle - tulkaa tänne ja toteuttakaa ideanne täällä. Suomi saisi parhaat teknologiat, rahoittajat ja tekijät omille platformeille. Hyvä ja kannatettava ajatus, joka käytössä eri muodoissa mm. useissa USA:n osavaltioissa riskisijoittajien startuppeihin sijoittamalle rahalle verohyöty. -> enkeliraha kannattaa sijoittaa suomessa eikä muualla. 14

15 Muita ehdotuksia ja näkemyksiä verotukseen Yrittäjällä pitäisi i olla iso porkkana ottamastaan t riskistä. Tämä ä tarkoittaa sitä, että jos yrittäjän pääomatulon verotus on nykyisen kireää niin houkutus yrittäjäksi ryhtymiseen romahtaa. Porkkanaa pitää tarjota VAIN silloin kun yrittäjä edistää Suomen talouden etuja. Esim. investoinnit Kiinaan tai uudet työpaikat siellä ei ole sitä. että suomi voisi olla start-up yrittäjille oiva paikka yrityksen perustamiseen. Jolloin saisimme varmasti myös riskirahoittajat sijoittamaan maahan ja tästä kasvaisi jo kohtuullisen hyvä ekosysteemi, joka ruokkisi itse itseään. yritysverotuksella voidaan saada yritykset investoimaan. Ratkaisu ei ole yhteisöverokannan alentaminen vaan poistoprosenttien p korottaminen ja vaihto-omaisuuden hyväksyminen y vähennyskelpoiseksi jo ostovaiheessa. Erityisesti etabloitumisen ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen tulisi rakentaa kannustava verotusratkaisu. Nykyisellään kummankin tekeminen on niin iso riski ja panostus, joka on aivan liian usein liian kova otettavaksi. kannustaa luovutusvoittojen uudelleensijoittamiseen innovaatioihin ja kasvu-yrityksiin y ja tämä onnistuu keventämällä verotusta Verotus ja etuudet => kansalaispalkka jonka päälle kaikki lisätulo tuo lisää rahaa käteen, eli etuusviidakko yksinkertaiseksi jottei synny kannustinloukkoja jolloin kannattaa jäädä työttömäksi Yritysten maksama vero syö tosi tehokkaasti omien pääomien kehittymistä ja siten yritysten y kasvumahdollisuuksia. Jos ne rahat jätettäisiin pääosin yritysten oman kasvun tukemiseen, muodostuisi niihin nopeammin varmoja uusia työpaikkoja kuin sijoittamalla kerätyt rahat uusien yritysten tukemiseen. Näin saataisiin nopeammin syntymään vahvoja merkittävän kokoisia yrityksiä. Olen sitä mieltä, että osinkoveroa voitaisiin samalla nostaa, jolloin voittovarat varmemmin jäisivät yritysten käyttöön. Suomessa pitäisi i pyrkiä mahdollisimman i laajaan veropohjaan ja mataliin verokantoihin. Mallia Venäjän tasaverosta 13 %. Pudotetaan yritysverotus asteittain 15 %:iin kymmenen vuoden aikana. Euroopan ja Venäjän markkinoille tuotteita ja palveluita myyvät kv-firmat perustavat yrityksiään kilpaa Suomeen. Veroalennuksen saa vain jos yrityksessä on yli 50% suomalaisia toissa. 15

16 2. Markkinointi Suomi-brändi on maailmalla ll tuntematon. Tarvitaan rohkeita kampanjoita ja kanavia, joilla uudet yritykset ja innovaatiot pääsevät esiin. Mallia kannattaa ottaa esimerkiksi Roviosta. Alueellisuus vaatii koordinaatiota, jotta alueet eivät kilpaile keskenään. Matkailuhankkeet nähtävä myös mahdollisuutena kasvattaa Suomi- tuntemusta ja tietoa bisnesmahdollisuuksista. Suomen imago turvallisena puhuttelee. Suomen pitää osata markkinoida itseään paremmin. (importance: 80%, disagreement: 17, evaluations: 41) Suomella tulee olla selkeä näkyvä helposti löydettävä viesti verkossa maailmalla että olemme ideaalisin sijoittautumiskohde korkean teknologian Euroopassa josta avautuvat portit muualle Skandinaviaan ja Venäjälle. Suomella on ainutlaatuinen sijainti toimia EU:n ja Venäjän välisenä yhdistäjänä vain 200 Pietarista. Suomella täytyy olla rohkea esitystapa osaamisestamme ja matkailun ja teknologian mahdollisuuksistamme, joiden taustalla sitten osaava kielitaitoinen asiakaspalvelu viemään sijoittauttautumis-caset maaliin. Suomella on liikaa monenlaisia toimijoita ja kaikki tulisi pystyä kokoamaan yhteiseen portaalin, josta kiinnostunut investoija voi loogisesti edetä haluamallaan alalla tarvitsemiensa asiantuntijoiden kanssa. Meidän on luotava järjestelmä jossa alueelliset kehitysyhtiöt, Invest in Finland ja osaamiskeskukset yms toimivat yhdessä samaan päämäärää kohti eivätkä toteutua projekteja projektien vuoksi. Kaikkien tulisi vaihtaa tietoa keskenään ja kantaa samaa Suomi-brändiä mukanaan vahvistaaksemme yhteistä asiaa. Henkilö, jonka kanssa investoija ensikertaa asioi on avainasemassa luomaan se oikea kuva Suomesta ja tukemaan lopullisen sijoittautumispäätöksen syntymistä. Suomen on kansainvälistyttävä ja luotava kaikki tarvittavat prosessit ja dokumentit englanniksi tehdäksemme sijoittautuminen helposti. Sinun tulisi pystyä toimimaan täällä myös englanniksi suomen ja ruotsin lisäksi. Suomen pitää markkinoida Suomen korkeaa teknologiatasoa, turvallisuutta ja vakautta investointimaana ja maamme lähinaapurin Venäjän valtavia markkinoita ja mahdollisuuksia pontevammin. Siihen on varattava riittävästi resursseja sekä markkinointi hoidettava tehokkaasti, terävästi ja erottuvasti. - Irlannilla, Singaporella yms on merkittävä markkinointi poliittisen johdon toimesta. Kun itsellään on usko ja syke kohdallaan, vaikuttaa se myös muihin. Me olemme nyt vuosia panostaneet viennin edistämiseen poliittisella tasolla, mutta emme muiden houkuttelemiseksi Suomeen. 16

17 Jämähtäneen imagon parantaminen (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 38) Tunnetaanko Suomi innovatiivisena ja kiinnostavana? Tuskin. Maine on pitkään ollut Nokian varassa ja Nokia ei enää ole maineeltaan innovatiivinen. Pitää olla uusia, tuoreita ajatuksia ja niitä pitää tuoda rohkeasti esiin! Startup-yritysten tulee olla uuden innovatiivisen Suomen kivijalka! Suomen on satsattava markkinointiin ja luoda rohkea kampanja ja tuoda Roviot ja uudet pk-yritysten innovaatiot esiin, sieltä ne innovaatiot tulevat kuin myös matkailun mahdollisuudet. On aika myydä Suomea rohkeasti eikä vain että ollaanhan me ok mutta en nyt tiedä. Suomi tarvitsee kunnon brändiedustajia ja asiantuntijoita jotka uskaltavat mennä puhumaan maailmalla kuinka me olemme maailman parhaita. Suomen imago turvallisena maan pitää turvata (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 33) Kansainväliset tutkimukset opetuksen ja yhteiskunnan rakenteiden vakaudesta pitäisi pystyä hyödyntämään. Pitäisi olla vahvemmin mukana esim. Invest in Finland -prosessissa (tämän pitäisi siis olla prosessi eikä organisaatio) Turvallinen matkailumaa on Suomen imagona tosi arvokas. Sen eteen pitää tehdä töitä. Ei täällä enää 30 vuoden päästä teollisuutta ole kuin nimeksi - matkailusta meidän pitää saada elanto. Luonto, hiljaisuus, revontulet, joet, puhtaus. Siellä on tulevaisuus. Rannikolle jää varmasti teollisuutta jossain määrin, mutta miksi sitä syntyisi yhtään lisää 50 km sisämaahan? - Omakohtaisen kokemuksen pohjalta voi sanoa, että Suomi on ehkä maailman helpoin maa tulla tekemään yritystoimintaa. Tätä ei ole varmasti ole tarpeeksi analysoitu ja rummutettu. Hollantilainen, joka perusti yrityksen alueellemme ihmetteli, miten yksinkertaista kaikki on, kun yrityksen perustamiseen ei tarvitse lakimiestä lainkaan ja homma sujuu viranomaisten antamien ohjeiden avulla ongelmitta. Tietotaidon markkinointi (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 29) Suomalainen insinöörikoulutus on huippuluokkaa ja suomalaisen vuoden insinööriopiskelijan työn tuottavuus on vähintään samaa luokkaa kuin keskieurooppalaisen tohtorin (perustuen reilun 10 vuoden kokemukseen Eurooppalaisista projekteista). Google ilmeisesti tietää tämän, mutta post-nokia aikana tätä viestiä pitäisi levittää laajempaan tietoisuuteen. Esim. kampanja "Tarinoita Linuxin, Angry Birdsin ja Max Paynen taustoilta", joilla muistutetaan että kaikki lähtivät Suomesta ja hyvin pienen tiimin käsistä. 17

18 Muita ehdotuksia ja näkemyksiä markkinointiin ilmainen i verkkopalvelu l kaupankäyntiin kä pienyritysten i osakkeilla. Liian usein pienet yritykset jäävät pieniksi ja kuihtuvat aikanaan pois, kun oma jaksaminen ja riskinkantokyky ajaa helpompaan palkkatyöhön tai laajentumista karttavaan turvallisuushakuiseen yrittämiseen siinä missä ollaan. Pitää lisätä kansainvälisiä suomalaisia markkinointitehtäviin. Niitä on, kunhan halutaan löytää. Markkinoitava tehokkaammin yhteiskuntamme vahvuuksia: - korruptoimattomuus -vakaus - turvallisuus - puhdas ilma ja vesi Suomen ja Ruotsin suurin ero löytynee juurin tästä, että Ruotsalaiset haluavat tuoda kansallisuuttaan esiin huomattavasti mieluummin. Suomen suurlähetystöjen tärkein tehtävä pitäisi olla myydä suomalaista teknologiaosaamista ja markkinoida Suomea hyvänä investointimaana. Siinä sivussa voidaan hoitaa kansalaisten passiasiat ja jodienkin maiden viisumiasiat. Päätehtävä pitäisi olla Suomen markkinointi kaikin keinoin. Aitous, puhtaus, jopa tuosta slow ideologiasta ja rehellisyydestä on nostettava meidät - lopetetaan vähättely - olkoon siis arvostelemani vähättely terävää oivallusta ja nostan siitäkin positiivisen puolen esiin - itse meidän on itsemme suosta nostettava! Katsokaa mitä Tanska tai Ruotsi tai Singapore tekevät ja opitaan niiltä. Satsaukset ovat myös aivan toista luokkaa kuin Suomessa. IIF toimintaan pitää investoida riittävästi, jotta voidaan aidosti alkaa odottaa tuloksia. Evangelistoja maailmalle, kaiken maailman höpö höpö kirjoituspöydältä tehtävät kansainvälistymishankkeet heti hengiltä. Sellaisia kavereita, jotka myyvät Suomea aidosti sydämestä. ä Israelissa paikallisen Tekesin pääjohtaja j myy jatkuvasti maataan kv.korporaatioidenk id johtajille, Ranskan Sargosin puhumattakaan 18

19 - - ENEMMÄN YHTEISTYÖTÄ seutujen välillä. Tästä on keskusteltu usein IIF:n tilaisuuksissa, ja toivottu tätä. IIF järjestäisi esim. kolmen kk välein kokoontuvan työryhmän kaikista investointien houkuttelua tekevien tahojen kanssa. Ryhmissä tehdään toimintasuunnitelmat ja KONKREETTISIA toimia investointien houkuttelemiseksi. Tällä hetkellä IIF järjestää vuotuisen Foorumin ja yhteistyön konkretia jää helposti toteutumatta. - ENEMMÄN KOKO SUOMEN YHTEISMARKKINOINTIA. Seudut ja IIF tekevät YHDESSÄ markkinointia maailmalle ja nostavat Suomi-brändiä. Markkinoinnissa seutujen osaaminen eri aloilla aukeaa ja opimme paljon myös itsestämme Suomen tasolla - ymmärrämme ettemme itse asiassa kilpaile toisten Suomen seutujen kanssa vaan voimme löytää synergiaa. Ulkomainen investoijan saa markkinoinnin avulla käsityksen Suomen osaamisesta ja erinomaisuudesta :) - TARVITAAN ROHKEA JA AIKAANSAAVA TAHO VIEMÄÄN TÄMÄN KAIKEN YHTEEN JA PITÄMÄÄN LANGAT KÄSISSÄ JA TEKEMÄÄN JATKUVAA TOIMINTAA - EI PELKKIÄ PROJEKTEJA. - Tarvitsemme myös LISÄÄ TIETOA: ketä Suomeen nyt investoi, mille toimialoille, mille seuduille. Tilastoja siis! Näin opimme onnistumisista ja voimme tehdä investointien houkuttelutyötä entistä paremmin. 19

20 3. Innovointi Kaivataan rohkeita valintoja. Peliala ja cleantech-klusterit vahvoja. Kohdistus tietointensiivisiin yrityksiin, joilla high-end tuotteita. Mallia Boost Turusta ja Aalto Venture Garagesta. Ulkomaisten huippututkijatiimien saamista Suomeen edistettävä erilaisin kannustimin. Innovaatiojärjestelmään pitää luoda julkisen rahan rinnalle yksityiselle i rahalle markkina. Innovaatioympäristö (importance: 83%, disagreement: 15, evaluations: 36) Innovaatioympäristöä tulee kehittää ja ylläpitää (yliopistot, tiedepuistot, yritykset -linkitys entistä toimivammaksi). Yhteishankkeet, joissa kansainvälisiä toimijoita mukana. Tiedepuistoja i ja vastaavia laitoksia i on lähes jokaisessa kasvukeskuksissa. k k k Ne ovat liian pieniä iä ja tehottomia puuhasteluun ja rahoituksen hakemisen keskittyviä yksikköjä. Niiden määrää on karsittava ja perustettava suurempi yksiköitä, jolloin ne ovat kilpailukykyisiä innovaatiokeskittymiä. - Tästä puuttuu innovaatioympäristön yksi tärkeimmistä tekijöistä eli rahoitus. Suomi pystyy tarjoaa uusille invvestoinneille houkuttulevat rahoitusratkaisut ja kasvuun tähtäävät ratkaisut. Lisäksi innovaatioympäristö pitäisi nähdä FDI:den näkökulmasta sijoituksina PK-sektrin yrityksiin. Siksi kasvavat ja kiinnostavat PK-yritykset tulisi nostaa mukaan FDI-markkinointiin. Rakentaa Suomesta Test Bed alusta strategisilla osa-alueilla (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 31) Suomi oli aikoinaan ns. test bed alusta mobiilituotteille ennen kuin it-kupla puhkesi. Vasta nyt parin vuoden aikana olemme saaneet saman kuhinan uudelleen aikaan - veturina toimii tällä kertaa suomalainen peliala. Kansainväliset pääomasijoittajat ja pelialan muut toimijat etsivät Suomesta kilvan sijoituskohteita ja ostettavaa. Viikkotasolla saamme lukea uusia menestystarinoita. Menestys eiole tullut puskasta mm. Tekesin Verso-ohjelma investoin Tekes rahaa peliyrityksiin vuosien aikana lähes 20 Meuroa Ei ole mitään estettä sille etteikö alan kasvu ylitä miljardia euroa. Hienointa asiassa on se että kyseessä on knowledge intensive työpaikat. Tämä on vaatinut vahvaa public-private yhteistyötä. Rohkeutta nostaa pelia-ala yhdeksi painopistealueeksi ja rohkeutta jättää monia muita asioita rahoittamatta. Viesti on siis että pitää rohkeasti etsiä kapeita osaamissegmenttejä ja panostaa niihin riittävästi. 20

21 Muuttaa yrityskulttuuria innostuneeksi ja innovatiiviseksi (importance: 83%, disagreement: 13, evaluations: 38) Usein tuntuu, että Suomessa on jämähdetty siihen "näin meillä on aina tehty" -ajatteluun ajatteluun. Sisulla ja kovalla työllä pääsee tietysti pitkälle, mutta mielestäni yrityksissä pitäisi olla innostunut me-henki päällä. Työtä tehdään yhdessä. Yhdessä saadaan parempia ideoita, parempia toimintoja ja tuotteita. Paremmat ideat, parempi työ. Sen luulisi kiinnostavan myös investoijia. Esimerkkien voima on valtava. Tuoda yhteen 100 kotimaista ja kansanvälistä osaajaa joilla näyttöä osaamisestaan ja joita arvostetaan ja ihaillaan arvojen, viisauden ja rohkeuden perusteella maailman laajuisesti. Suomalaiset tarvitsevat ulkopuolisen inputin. Keksintösäätiön kanssa Suomen teollisuus sijoitus yhteistyöhön perkaamaan keksinnöt ja patentit lävitse ja hyvistä sellaisista yritykset pystyyn Yliopistojen i ja korkeakoulujen k k taso maailmanluokkaan. l (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 34) On saatava houkuteltua ulkomaisia huippututkijoita tiimeineen tekemään tutkimusta Suomeen. Raaka-aineet ja puhdas luonto hyödynnettävä (importance: 80%, disagreement: 13, evaluations: 17) Cleantech-klusterin merkitys maailmalla korostuu. Suomessa on pitkälle edistynyt energiatehokkuuden tutkimus, puhdas luonto ja luonnonvarat, joita voidaan hyödyntää kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. - Raaka-aineet ja puhdas luonto tulevat olemaan tulevaisuudessa erittäin rajallinen resurssi maailmalla. Sen varaan rakentuvilla palveluilla on se etu, että ne eivät muuta muihin maihin Suomesta. - Cleantech-osaamiskeskus kerää yrityksiä kuten Piilaakso aikoinaan Amerikassa ja siellä syntyy uusia menestyviä yrityksiä. Uusia mielenkiintoisia yrityksiä (importance: 79%, disagreement: 17, evaluations: 30) Start-up yhteisöjen kuten Boost Turku tai Aalto Venture garage, pitäisi olla enemmän ja niitä pitäisi tukea enemmän. Tällä tavalla Suomeen saataisiin uusia mielenkiintoisia yrityksiä enemmän ja "helpommin" johon myös haluttaisiin ulkomailta investoida. Esim. Boost Turun edustajat (15 henkeä) ovat tälläkin hetkellä U.S.A.:ssa MIT:n vieraana viemässä muutamaa uutta yritystä eteenpäin. Boost Turulla on kuitenkin vain yksi palkattu työntekijä, voisikohan tämänkaltaisia yhteisöjä tukea enemmän? Ei hyväntekeväisyydellä kuitenkaan laskuja makseta. 21

22 Muita ehdotuksia ja näkemyksiä innovointiin suomen innovaatiopolitiikka on itse asiassa alueellista kehityspolitiikkaa, jonka takia suurin osa resursseista menee alueiden, joiden menestyminen on rajallista tukemiseen. Pitäisi tukea kaikilla resursseilla alueita, joilla on edes mahdollisuus menestyä. Nyt tasapäistämme, demokraattisesti kaikki alueet yhtä hyviksi ja terävimmät kynät penaalissa eivät pääse esille riittävästi. Innovaatioiden tuotteistaminen vaatisi kaikilta osapuolilta uuden oppimista. Korkeakouluillahan ei ole juuri mitään ymmärrystä liiketoiminnasta, yhteisissä tutkimushankkeissa kohtaa monesti täysin businesta ymmärtämättömät yliopiston tutkijat ja firmojen teknologioista ja tieteestä innostuneet tohtorit, pöydissä ei ole ketään, jolla olisi ote liiketoimintaan. Liiketoimintajohdon osallistuminen hankkeisiin pitäisi olla pakollista. Yliopistojen tasoa pitäisi myös nostaa merkittävästi, vaikka määrää karsimalla. Muutama kansainvälinen yliopisto i ja kattava verkosto maakuntakorkeakouluja k k k olisi i parempi. Yliopistojen ja elinkeinoelämän - samoin kuten yliopistojen välistä - tutkijaliikkuvuutta pitäisi edistää huomattavasti. Yliopistojen puolella esteenä on säännöt ja kulttuuri, yrityksissä kauhea tohtorikammo. Innovaatiojärjestelmään pitää luoda julkisen rahan rinnalle yksityiselle rahalle markkina. Kun systeemi on kunnossa ja tuottaa hyviä yrityksiä ja tuotteita sijoittajille on olemassa houkuttavia sijoituskohteita ja rahan kysyntä lisää tarjontaa. Suomen nykyinen verotus ei houkuttele vierailevia tutkijoita tai yritysten avainhenkilöiden muuttoa suomeen. Kansantalous ei kärsi vierailevan hyväpalkkaisen alemmasta verotuksesta jos vastapainona on useamman suomalaisen duunarin palkkaus kortistosta Peliteollisuus on kasvava trendi jossa on hyvä olla mukana. Tulevia trendejä pitää haistella nuorten kasvuyritysten johtajien (joiden pelikenttä on jo nyt koko maailma) eikä missään nimessä jyvittää johtajiksi politiikkoja tai vanhoja yrityspamppuja joiden työaika kuluu vanhan maailman oppien parissa. 22

23 4. Rahoitus Rahoitus ja kontaktit sijoittajiin nousivat tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi. Investointien rahoittaminen koetaan ongelmaksi kaiken kokoisissa yrityksissä. Julkinen rahoitusrakenne on raskas, eivätkä pankit suosi riskinottoa. Tarvitaan lisää yhteyksiä kansainvälisiin pääomasijoittajiin. Pk-yrityksille toivotaan kannustavia mikrorahoitusmalleja. Investointitukihakemusten arviointiin liike-elämän osaamista ja yhden luukun periaate. Investointien rahoitusmahdollisuuksia parannettava (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 22) Ulkomainen sijoitus suomalaiseen yritykseen on samalla kansainvälistymisprosessi ja yritys saa mukana uutta ei-suomalaista osaamista (sitäkin tarvitaan), kontakteja jne. Omalta osaltamme Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksessa tuomme kortemme kekoon, että ryhdymme järjestämään Seed Forum -organisaation kanssa (www.seedforum.org) kansainvälisiä Seed Forum -tapahtumia Suomessa puolivuosittain. Tilaisuuksissa kv- tai kotimaista pääomasijoitusta etsivät yritykset esiintyvät rahoittajille myyntipuheineen. Valmennuksen ja ko. tilaisuuden läpikäyneet yritykset pääsevät esiintymään kv-pääomasijoittajille mm. Lontooseen, Singaporeen, Abu Dhabiin jne. Kannustettava mikrorahoitusmalleihin pk-sektorin kasvattamiseksi. Yrittäjäpolku houkuttelevammaksi ja starup yritysten rahoittaminen kannustamalla epäönnistumiseen esim.verovähennysoikeus sijoittajille epäonnistuneista sijoituksista. Pitää olla aidosti kansainvälisiä ja kielitaitoisia (importance: 80%, disagreement: 14, evaluations: 29) Pitää olla globaalia ymmärrystä siitä, miten voi asettua osaksi kv. liiketoimintaympäristöä Suomessa ja hyödyntää Suomen vahvuuksia. Tätä puuttuu. Suomen tukisysteemit on suunniteltu suomalaisille ja monesti kannustimia voi käyttää vain suomalaisen yt-tynnuksen omaavat (esim TEM:in työvoimapoliittinen koulutus), yhteistyö ja investoinnit eivät synny itsestään noin vain, vaan nille on luotava pohjaa hyvällä yhteistyöllä ulkomaisten yritysten kanssa. Suomi on iso maa ja olisi syytä miettiä liikkuvuusasvutusten käyttöä niin aineellisen ja inhimillisen pääoman liikkumisen edistämiseksi. Asiakaslähtöisyyden arvostamista tarvitaan enemmän. Suomeen palaavia expatteja ei arvosteta t eikä osata höd hyödyntää. 23

24 Lisää yhteyksiä kv-pääomasijoittajiin (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 31) Pääomasijoitus on tarpeellista kasvuyritykselle y jo varhaisemmassa vaiheessa kun aiemmin on totuttu ajattelemaan. Suomessa on pula sopivista pääomasijoittajista, erityisesti ns. keskivertosijoittajista. Ns. bisnesenkeleitä on vähän, mutta tällöin kyse on kuitenkin melko pienestä sijoituksesta. Jotkut ovat taas liian järeitä. Pääomasijoitusmahdollisuuksien "valikoimien" monipuolistaminen on tärkeää siten, että suomalaiset kasvuyritykset pääsisivät helpommin kv-verkostoihin. Kotimaassa toimivilla sijoittajilla ei ole tähän luonnollisesti intressiä. Erilaisia sijoituksiin tähtääviä tilaisuuksia järjestetään enenevässä määriin varsinkin pääkaupunkiseudulla, mutta rahoittajien kenttä ei ole monipuolistunut ja laajentunut samalla vauhdilla. Pääomasijoittajia ja ns. bisnesenkeleitä on vaikka kuinka paljon, jos heitä oikeasti haluttaisiin hyödyntää. Suomalaiset pääomasijoittajat ovat liian varovaisia. Ulkomaalaisia pääomasijoittajia ja bisnesenkeleitä on runsaasti, mutta hieman liian usein heitä syljetään silmään. Eli mitä silloin jää käteen? Ulkomailla on myös bisnesenkeliverkostoja. Olisi hyvä pystyä tarkastelemaan asioita laajemmin ja ottaa uusi kulma kansainvälisiin/ulkomaisiin pääomasijoittajiin. Kansainvälisten pääomasijoittajien kutsuminen startup-yritysesittelyihin. Tällaisen tilaisuuden koollekutsuja voisi olla esimerkiksi tasavallan presidentti, kuten Tallinnassa viime kesänä, jossa suomalaisyrittäjä saavutti 1M sijoituksen ulkomaalaiselta pääomasijoittajalta. Suomen aktiivinen markkinointi kansainvälisille venture capital - sijoittajille. Aktiivinen osallistuminen sijoittajamessuille ja suoramarkkinointi pääomasijoittajille, tämän toiminnan tukeminen voidaan liittää perustamistukijärjestelmään. startup ja kasvuvoiheen rahoitus pitää saada kuntoon (importance: 79%, disagreement: 15, evaluations: 27) - fund managerit omaavat täällä hetkellä joko suppean telecom tai rahoitusalan taustan - industry puolen kokemus puuttuu Siemenvaiheen rahoitus on nyt lähes kokonaan yrittäjän itsensä ja sukulaisten harteilla. Demo, liiketoimintasuunnitelma ja testimarkkinointi pitäisi olla rahoitettavissa helpommin, kun laittaa esim. puolet omaa rahaa likoon. 24

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

näköalat työelämä Vigo toimii Loppukiri-senioritalo Suomeen Euroopan paras ponnahduslautana menestykseen yhteisöllisyydestä vireyttä ja turvaa

näköalat työelämä Vigo toimii Loppukiri-senioritalo Suomeen Euroopan paras ponnahduslautana menestykseen yhteisöllisyydestä vireyttä ja turvaa 1 2012 näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille teema Elinvoimaa! 10 14 23 24 Suomeen Euroopan paras työelämä Vigo toimii ponnahduslautana menestykseen Loppukiri-senioritalo yhteisöllisyydestä

Lisätiedot

Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi

Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2006 Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi s. 20-23 Markkinointitaito Big Deal? s. 12 17 Ulkomailta apua osaajavajeeseen

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Ideoi kasvua- verkkokeskustelu Avoin keskustelu kestävän tuottavuuskasvun luomisesta verkkosivulla www.ideoikasvua.fi Keskustelu käynnistyi 17.2. kasvutyöryhmän

Lisätiedot

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa 1 2014 Katja Bloigu Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa MAGMA-STUDIE 1 2014 Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla Työaikajoustot auttavat kysynnän vaihteluissa Suunnitteluala tokenee taantumasta T E K N O L O G I A T E O L L I S U U D E N S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 2 0 1 1 Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia

Lisätiedot