Osallista asiakkaasi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallista asiakkaasi"

Transkriptio

1 True Insight 2 communication design Some on meillä ihan zero Jospa toimisto tekisi edes sen minkä lupaa Ideointia ja selkeitä käytännön ratkaisuja, pliis. Viestintämuotoilu raportti Osallista asiakkaasi Kai Tarkka True Communications Oy Videot tulevat, se on varmaa. Mukaan on lähdettävä Kaikenlaisia aika ällöttäviäkin toimistojen edustajia on tullut tavattua... Tulkaa meille ensin oppimaan toimiala ja sen perusteet. Uhotkaa vasta sitten! Ammattimedia menee vuonna 2013 selvästi yleismedian edelle Sekä kansalaisjournalismin että perinteisen journalismin kanssa on opittava elämään communication design

2 Ja vuonna 2013 viestinnässä näyttää siltä, että... Teimme True Communications Oy:ssä hieman tätä kartoitusta muistuttavan raportin vuonna 2009 nimeltään True Insight I. Silloinkin kyselimme viestintä- ja markkinointialan asiantuntijoilta heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan työhönsä liittyvistä asioista. Media- ja markkinointimaailma näytti kuitenkin tuolloin melko toisenlaiselta kuin nyt: vuoden 2008 syksyn talousromahdus oli vielä hyvässä muistissa ja sosiaalinen media teki vasta tuloaan organisaatioiden viestintään ja markkinointiin. Ajankohta uuden selvityksen tekemiseen oli juuri siksi nyt hyvin otollinen. Miltä viestintävuosi 2013 sitten näyttää viestintä- ja markkinointialan ammattilaisten mielestä? 1. Printti vähenee jatkuvasti, mutta ei se vieläkään mihinkään kokonaan katoa. 2. Verkkoviestintä kasvaa - perinteinen www-sivusto pitää kuitenkin edelleen pintansa. 3. Osa organisaatioista on jo ottanut sosiaalisen median (some) viestinnän ja markkinoinnin työkalukseen. Monet odottavat vielä. Useiden B2B-yritysten mielestä nykyinen some ei tuo heille mitään uutta. 4. Kiinnostus asiakkaan aktiiviseen osallistamiseen näyttäisi olevan kasvussa: markinointiviestintätoimistojen asiakkaat (samoin kuin toimistojen asiakkaiden omat asiakkaat) ovat mahdollisimman nopeasti tyhjiksi pumpattavien lompakoiden sijaan entistä enemmän kumppaneita, joiden kanssa halutaan yhdessä kehittää tuotteita ja palveluita sekä tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä. Seuraavilla sivuilla näitä kartoituksen tuloksia avataan yksityiskohtaisemmin. Tekstissä näkyvät vahvasti kartoitukseen osallistuneiden henkilöiden omat mielipiteet, joista useat suorina lainauksina. Näin asiakasläheisyys toteutuu teorioiden sijaan myös käytännössä. Kuinka kartoitus tehtiin? Tätä kartoitusta varten haastateltiin 22 viestinnän ja markkinoinnin osaajaa eri puolilla Suomea. Haastatteluista suurin osa tehtiin kasvokkain, mutta osa myös puhelimitse ja sähköpostilla. Haastateltujen henkilöiden työpisteet

3 painottuivat Etelä-Suomeen ja erityisesti pääkaupunkiseudulle, mutta asiantuntevia näkemyksiä kuullaan myös mm. Porista, Rovaniemeltä, Kuopiosta, Jyväskylästä ja Tampereelta. Lähes kaikki haastatellut henkilöt ovat mukana tekemässä viestinnän tai markkinoinnin hankintapäätöksiä. Haastatellut henkilöt ovat kommentoineet omalta osaltaan tätä raporttia ennen sen julkistamista. Raportin kirjoittaja Kai Tarkka (tai hänen yrityksensä True Communications Oy ja TrueStory) ei ole ollut suorassa asiakassuhteessa tässä kartoituksessa haastatelluihin henkilöihin tai heidän edustamiinsa organisaatioihin ennen haastattelujen tekoa. Osa haastatelluista henkilöistä on kuitenkin osallistunut TrueStoryn ja Ratekoulutus Oy:n järjestämiin media-aiheisiin koulutuksiin. Kiitos kaikille kartoitukseen osallistuneille. On aina ilo keskustella viestintäasioista asiantuntijoiden kanssa. Helsingissä Kai Tarkka

4 Viestintämuotoilu ota asiakas mukaan viestinnän suunnitteluun

5 Tämän True Insight II -raportin varsinainen nimi Osallista asiakkaasi kertoo tärkeän perusviestin tämän hetken liiketoiminnasta yleisemmin, mutta myös viestintä- ja markkinointialasta: asiakasnäkemys, -kokemus ja -mielipiteet on otettava entistä tarkemmin kaikessa suunnittelussa huomioon. Useilla toimialoilla asiakas on jo keskeisesti mukana yritysten tuote- ja palvelukehityksessä. Asiakkaiden mielipiteitä kysellään, he ovat mukana erilaisissa paneeleissa, heidän kanssaan kehitetään räätälöityjä tuotteita ja palveluja. Ilman asiakkaan äänen kuuntelemista ei menestyvää liiketoimintaa voi nykyään oikein harjoittaa. Asiakaslähtöisyys (tai vielä pidemmälle viety asiakasläheisyys ) on siis monessa organisaatiossa jo siirtynyt juhlapuheista käytännön toiminnaksi. Yllä sanottu pitää paikkansa yritysten ja organisaatioiden ydintoimintojen kohdalla. Tehtaan on tuotettava sykemittareita markkinoille jatkuvasti aikaisempaa tehokkaammin, kuljetusyrityksen logistiikkaketjun on hiouduttava koko ajan entistä tuottavammaksi, pelikehittämisen on tapahduttava joka kuukausi nopeammin ja hotellin vastaanottopalvelusta voi tehdä asiakkaalle aina vain miellyttävämpää ja joustavampaa. Asiakkaiden näkemykset ja kokemukset auttavat näin organisaatioiden tuote- ja palvelukehityksessä huomattavasti. Liiketoiminnan ydinprosessien on toimittava ja kehityttävä, jotta liiketoiminnan kilpailukyky säilyy ja mieluiten paraneekin. Palvelu/ tuote Asiakas Viestintä/ Markkinointi

6 Viestintä ja markkinointi eivät ole yleensä organisaatioiden keskeisintä ydintoimintaa. Viestintä ja markkinointi ovat henkilöstö- sekä muun hallinnon kanssa organisaatioiden tukitoimintoja, joiden tarkoitus on tukea varsinaista ydintoimintaa. Ehkä juuri siksi viestinnän ja markkinnoinnin kehittämisessä ei ole aikaisemmin otettu asiakaslähtöistä näkökulmaa järjestelmällisesti huomioon. Tukitoiminnot ovat kehittyneet ydinliiketoiminnan ohessa, ja niiden toimintatavat ovat riippuneet ydinliiketoiminnan tarpeista. Tähän asiaan tuovat uudemmat asiakaslähtöiset viestinnän ja markkinoinnin kehittämistavat selvän muutoksen. Viestintämuotoilu = viestinnän asiakasläheinen ja osallistava suunnittelu Miten? Osallistavat menetelmät: haastattelut, työpajat, havainnointi yms. Mitä? Parempi asiakastuntemus auttaa lisäämään myyntiä / vaikuttavuutta, hallitsemaan kustannuksia sekä tuo eväitä toiminnan, palvelujen ja viestinnän kehittämiseen Tulokset? Parempi asiakastuntemus, toimivampi viestintä, paremmat tulokset Asiakasläheisessä viestintämuotoilussa viestintää ja markkinointia suunnittellaan palvelumuotoilusta tuttujen osallistavien työkalujen avulla: haastattelut, työpajat, osallistava havainnointi, mystery shopping jne. Näin hankittujen tietojen pohjalta tehdään analyysi viestinnän tarpeista ja asiakkaiden toiveista. Viestinnän ja markkinoinnin kohde (viestinnän asiakas) ei tässä ajattelussa ole passiivinen viestien vastaanottaja vaan aktiivinen osa viestinnän käytännön suunnittelua. Viestinnän vastaanottaja kertoo itse ja omin sanoin, kuinka hän haluaa yrityksen / organisaation olevan häneen yhteydessä: minkä kanavien kautta, milloin, minkälaiset viestit häntä kiinnostavat / mitkä eivät kiinnosta jne.

7 Kuinka toteutat viestintämuotoilua käytännössä? 1 Asetat organisaatiosi viestinnän tavoitteet asiakasläheisesti 2 Syvennät asiakastietämystä erilaisten osallistavien työkalujen avulla 3 Suunnittelet analyysin pohjalta toimivan viestintäkonseptin 4 Alat toteuttaa asiakkaidesi toivomusten mukaista viestintää ja markkinointia käytännössä Siis aivan tavallinen suunnitteluprosessi, mitäs ihmeen vouhkattavaa tuossa nyt on? Ei muuta kuin se, että todellisuudessa viestintää ei juuri missään organisaatiossa suunnitella viestintämuotoilun tuomalla huolellisuudella. Tiedämme viestinnän asiakkaistamme paljon, mutta todellisuudessa merkittävä osa tietoamme on vanhentunutta ja perustuu vanhoihin oletuksiin. Jos haluamme lopettaa arvailun ja osua viestinnällämme entistä paremmin maaliin, kannattaa asiakas ottaa mukaan (osallistaa) viestinnän suunnitteluun. Oli hän sitten journalisti, kuluttaja-asiakas, toisen yrityksen sisäänostaja, henkilöstöhallinnosta vastaava henkilö, tuotepäällikkö tms. Viestinnän ja markkinoinnin yhteiskehittelyssä kaikki voittavat: asiakkaasi saa itselleen juuri sellaista viestintää ja sellaisia sisältöjä, joita haluaa ja tarvitsee. Sinä viestinnän tekijänä pääset puolestasi kertomaan omista tuotteistasi ja palveluistasi asiakkaillesi parhaiten toimivien kanavien kautta. Viestinnän ja markkinoinnin yhteiskehittelyn ohessa organisaatiosi saa usein myös käyttöönsä tärkeää tietoa oman ydintoimintansa kehittämiseksi, oli kyse sitten tuotteiden valmistuksesta tai palvelujen tuottamisesta. Seuraavissa luvuissa selvitetään, miltä suomalaisten markkinointiviestinnän asiantuntijoiden näkemys vuodesta 2013 näyttää. Samalla avautuu uusia näkökulmia markkinointiviestintäpalvelujen asiakasläheiseen kehittämiseen.

8 Viestintävuosi 2013: Piiru mobiilisuuden, vastuullisuuden ja somen suuntaan

9 Viestintävuosi 2013 tuskin mullistaa maailmaa sen enempää kuin vuosi Mediamaailma jatkaa loputonta myllerrystään ja me viestinnän ja markkinoinnin tekijät muutoksen kanssa elämistämme. Ketkä proaktiivisesti tulevaisuutta ennakoiden, ketkä tilannetta rauhallisemmin seuraten ja muutoksiin tarpeen mukaan reagoiden. Kaikkien meidän toiveenamme (ainakin salaisena sellaisena) olisi, että voisimme reagoida viestintäkentän muutoksiin etukenossa ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ottaa siis kaikki uudet viestintävälineet ja käytännöt osaksi toimintaamme mahdollisimman nopeasti. Jollemme ole ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön uutta tekniikkaa, ajavat kilpailijamme meistä ohi vasemmalta, oikealta ja lopulta vielä ylitsemmekin. Näin meidät on ainakin opetettu uskomaan. Varhainen lintu nappaa usein madon, se tiedetään kyllä. Usein kuitenkin unohdetaan, että varhainen lintu nappaa samalla helposti suunsa täyteen multaa. Viestintätrendien aallonharjalla surffaamisesta maksetaan aina myös hintaa yritysten ja erehdysten kautta. Moni organisaatio sekä moni viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen ovatkin tämän kartoituksen perusteella katsoneet, ettei etukenossa surffaus ole vaivan arvoista. Useiden tässä raportissa haastateltujen organisaatioiden edustajien suhde sosiaaliseen mediaan kertoo juuri tästä suhtautumistavasta hyvin paljon. Joo, on meillä tuhansia peukutuksia Facebookissa, mutta entäs sitten? Ei se ole ollut oikein meidän juttu kuitenkaan (rahoitusyhtiö) Mitä mä oikein kertoisin siellä somessa meidän hyvin spesifisestä teknologiatuotteestamme? Kuka siitä ihan oikeasti olisi siellä kiinnostunut? (teknologiayritys) Some on meillä ihan zero (ohjelmisto- ja suunnitteluyritys)

10 Viestinnän ja markkinoinnin sähköistyminen näkyy selvästi niissä kanavissa ja työkaluissa, jotka ovat viestijöiden ja markkinoijien käytössä. Kartoitukseen osallistuneiden henkilöiden vastausten perusteella sähköiset välineet jyräävät ja painettu viestintä sekä some pitävät perää. Taulukossa mainittujen kanavien lisäksi käytettyinä työkaluina mainittiin myös video- ja skypeneuvottelut sekä Dropbox-palvelu, jonka kautta voi jakaa tiedostoja verkon kautta. Viestintämuotoilu 2013: Mikä on tärkein ja mikä vähiten tärkein viestinnän ja markkinoinnin kanavani / työkaluni? 1 Sähköposti 2 Internet / verkkoasiointi 3 Puhelin 4 Kasvokkain tapaaminen 5 Kirjallinen / printti 6 Sosiaalinen media Sähköpostia piti kaikkein tärkeimpänä kanavanaan kahdeksan henkilöä ja internettiä puolestaan kuusi henkilöä 22 vastaajasta. Vastaavasti nettiä piti vähiten merkityksellisenä kanavana kolme vastaajaa, sähköpostia ei sen sijaan yksikään vastaaja. Tämä kertoo näiden kanavien yleisen suosion lisäksi myös selvästä erosta: sähköposti on aktiivisessa käytössä kaikissa organisaatioissa, netin kautta asiointi ei sen sijaan onnistu vielä kaikkialla. Mobiilia älyä, puhelimia ja tabletteja Mobiilisuus on vuosien hehkutuksen jälkeen muuttunut ikuisesta hypetyksestä todellisuudeksi. Siitä kiitos teknologialle, eli uusille ja entistä tehokkaimmille älypuhelimille ja tableteille. Yhä useammassa organisaatiossa mobiilisuus näkyy myös viestinnän ja markkinoinnin käytännöissä: viestinnän ja markkinoinnin asiakkaat ovat yhä enemmän liikkeellä ja poissa omista työpisteistään, joten myös organisaation viestinnän ja markkinoinnin on pakko soveltua uusiin mobiililaitteisiin. Kun organisaatioissa vielä selvitetään etukäteen asiakkailta (ja omalta henkilöstöltä), että mitä aineistoa asiakkaat mobiililaitteisiinsa ihan oikeasti haluavat, niin mobiilista viestinnästä saadaan

11 hyöty ja tehokkuus paremmin irti. Asiakasläheiselle viestinnän suunnittelulle on juuri nyt monessa organisaatiossa tarvetta. Verkko- ja sähköinen media ovat joka tapauksessa muuttaneet viestinnän perusrakenteet mobiileiksi viime vuosina. Muutokset ovat koskeneet niin sisäistä kuin ulkoista viestintää sekä ansaittua (mediajulkisuus), ostettua (mainonta ja markkinointi) että omistettua (omat julkaisut ja kanavat) mediaa. Uusilla massatekstarijärjestelmillä kriisiviestintä toimii paremmin. Uusilla mobiilijutuilla asiakkaat pääsevät myös itse paremmin seuraamaan sähkönkulutustaan (energiayhtiö) Uusia palveluja tabletteihin ja älypuhelimiin tarvitaan. Kaikki merkittävät kehityspainotukset menevät meillä nyt mobiileihin ja muihin verkkoratkaisuihin (rahoitusyhtiö) Printtiä vai vastuullisempaa sähköistä viestintää? Puheet paperittomasta toimistosta ovat huvittaneet ihmisiä jo vuosikymmeniä, mutta nyt ovat paperitehtailijoiden hymyt alkaneet todella hyytyä. Älypuhelimet ja tabletit ovat tehneet mediasta aidosti liikkuvaa. Siksi mediaa ja dokumentteja siirrellään entistä vähemmän paperilla paikasta toiseen. Älypuhelimien ja tablettien ansiosta myös liikkuvat työntekijät (asentajat, keikkalääkärit, huoltohenkilöstö jne.) ovat sähköisesti tavoitettavissa, joten intra- ja internet toimivat viestintäkanavina myös kentällä. Useissa haastatelluissa organisaatioissa paperittomuus alkaa näkyä myös käytännössä: sekä sisäinen että ulkoinen viestintä tapahtuvat pääasiallisesti vain sähköisessä muodossa. Teknologisen kehityksen rinnalla paperittomuutta edistävät myös jatkuvasti lisääntyvä vastuullisuus ja ympäristötietoisuus. Näennäisen viherpesun sijaan erilaiset ympäristösuositukset esim. WWF:n Green Office ympäristöjärjestelmä tekevät vastuullisuudesta ja ympäristöajattelusta johdonmukaisen osan organisaation toimintaa.

12 Ja kun kerran käyttäydymme entistä vastuullisemmin, niin miksi emme myös kertoisi siitä muille? Hyvä ajatus, kunhan pidetään järki mukana. Jos esimerkiksi kerromme vastuullisuudestamme medialle, niin kertomisen tapaa ja näkökulmaa on syytä nykyisin miettiä muutama hetki: Mä en halua nähdä enää yhtään tiedotetta, jossa kerrotaan yrityksestä, joka on niin pirun vastuullinen, kun se on ottanut jonkin energiaa säästävän hilavitkuttimen käyttöönsä. Kyllä tiedottajien pitäisi nyt vähitellen keksiä jo joitain muitakin näkökulmia tähän vihreys- ja vastuullisuusjuttuun (ympäristöasioihin perehtynyt journalisti kevääällä 2012) Organisaatioiden viestinnän kohteet, asiakkaat (loppuasiakkaat, alihankkijat, journalistit jne.), ovat nykyisin lähinnä vain sähköisesti tavoitettavissa. Paperisille esitteille ja asiakaslehdille on edelleen selvää tarvetta (esimerkiksi seminaareissa tai muissa tapahtumissa), mutta muuten bitit jyräävät paperin. Näin on erityisesti yritysten välisessä liiketoiminnassa (B2B), mutta myös julkisessa hallinnossa ja kuluttajamarkkinoilla (B2C). Ei kuitenkaan aivan kaikkialla. Printistä halutaan luopua ja someen sekä kaikkeen sähköiseen sännätään suuna päänä. Facebook toimii nuorison kanssa, mutta kyllä vanhemmalle väelle on edelleen oltava esitteet ja ohjelmat printtinä (teatteri) Printti pitää edelleen pintansa (energiayhtiö) Me olemme juuri uudistaneet mm. intranettimme, mutta on meillä edelleen myös ulkoisille sidosryhmille suunnattu printtilehti (korkeakoulu)

13 Talouden laskusuhdanne, taantuma, lama vai onko sittenkin kaikki ok? Koko syksyn 2012 ja alkuvuoden 2013 ovat media ja useat asiantuntijat varoittaneet kansakuntaa kovista ajoista. Tilauskirjat tyhjenevät ja Suomen velkaantuminen lisääntyy kiihtyvällä tahdilla. Palkankorotuksista ei saa edes puhua vaan pikemminkin palkanalennuksista. En ota kantaa uutisoinnin oikeellisuuteen, mutta suurimmassa osassa haastateltuja organisaatioita taloustilanne ei näkynyt viestintä- ja markkinointialan toiminnassa tai budjeteissa juuri millään lailla. Muutamassa paikassa budjetteja oli pienennetty, mutta vastaavasti parissa paikassa taas selvästi kasvatettu. Sekä Suomen että oman toimialan tulevaisuuden näkymät vaikuttivat viestintä- ja markkinointi-ihmisten mielestä loppusyksystä 2012 muutenkin kohtuullisen valoisilta. Kaikki tuntuvat vain odottavan sitä, että joku huutaa riittävän lujaa LAMA! Ja siitä se lama sitten ehkä alkaa. Nyt kaikki hommat menee meillä kyllä ihan normaalisti (elintarvikeyritys) 2012 on ollut meidän paras vuotemme. Ihmettelen vähän noita Helsingin herrojen lamapuheita... (teknologiayritys) Sosiaalinen media rynnistää kuin hirvi mutta valmiina ollaan Suomesta ei varmasti löydy montaa viestinnän ja markkinoinnin ihmistä, joka ei murehtisi oman organisaationsa sosiaalisen median strategiaa. Niissäkin paikoissa, joissa virallinen (tai epävirallinen) somestrategia on tehty, ollaan huolissaan sen ajantasalla pysymisestä. Facebookin tietävät kaikki, mutta mitäs tehdään Twitterille, LinkedInille, Pinterestille, Youtubelle ja Slidesharille? Naapuri firmassa käytetään Yammeria sisäiseen viestintään. Pitäisiköhän meidänkin...? Kuka päivittäisi meidän blogia, kun se toimitusjohtaja ei koskaan ehdi, vaikka pyhästi lupasikin tehdä niin? Mistä tähän kaikkeen someiluun oikein löytyy aikaa?

14 Muutama vuosi sitten oli viestintätoimiston edustajan vielä helppoa neuvoa omia asiakkaitaan, että jos sun asiakkaat eivät oo somessa, niin miksi sä itsekään siellä olisit? Nyt tämä sama logiikka ei enää toimi, sillä nykyään kaikki ovat jo somessa. Kaikkia mahdollisia some-palveluita ei kukaan tietenkään ehdi seurata, mutta oman toimialan keskeisimmät palvelut ja ryhmät on syytä ottaa jollain lailla haltuun. Vuoden 2013 kuluessa some ja sen integroiminen osaksi organisaatioiden viestintä- ja markkinointipakettia työllistää suomalaisia tiedottajia ja markkinoijia edelleen. Pahin some-hypetys alkaa kuitenkin olla jo ohi ja some nähdään enemmän vain yhtenä viestintäpalveluna / -kanavana muiden joukossa. Eräänä orastavana trendinä tuntuu jopa olevan aktiivinen sosiaalisen median, varsinkin Facebookin, ulkopuolelle jättäytyminen. Oireellista kyllä, luin itsekin kyseisen trendipaljastuksen ensimmäisen kerran somesta. Tosin Twitteristä. Viestintämuotoilu 2013: Mitkä ovat tärkeimmät sosiaalisen median palvelut viestintänne ja markkinointinne kannalta? 1 Facebook 2 LinkedIn 3 Youtube 4 Twitter Facebook on kartoitukseen vastanneiden mielestä keskeisin sosiaalisen median palvelu. Lähes kaikilla tähän kartoitukseen osallistuneista organisaatioista Facebook onkin ainakin jonkinlaisessa käytössä. Muiden palveluiden kohdalla tilanne vaihtelee huomattavasti organisaatioiden välillä. LinkedIn, Youtube ja Twitter mainittiin yleisesti, sen sijaan muut some-palvelut (esimerkiksi SlideShare ja Pinterest) saivat vastaajilta vain yksittäismainintoja. Blogeja pidettiin merkityksellisinä muutamassa organisaatiossa, samoin Wikipediaa. Muutamassa organisaatiossa oli sisäisen viestinnän käytössä Yammer-palvelu, joissain sisäistä viestintää hoidettiin osittain myös Facebookin ryhmien kautta.

15 Mihin some-palveluun ja miksi? Facebook ei ole = some. Kuluttajabisneksessä Facebook on kyllä ehdottomasti tärkein palvelu, samoin useissa julkisissa palveluissa. Lähes miljardi käyttäjää maailmanlaajuisesti ja yli 43 prosenttia suomalaisista ei voi kuitenkaan olla aivan väärässä (HS ). Facebook hallitsee siellä, missä kansan syvät rivit ovat parhaiten edustettuina. Esimerkiksi B2Bliiketoiminnassa Facebookin merkitys on vielä kohtuullisen vähäinen. Mikroblogipalvelu Twitter on kasvanut viime aikoina Suomessa paljon, mutta pysynyt kuitenkin edelleen aika pienten piirinä. Tammikuussa 2013 Twitterissä olevien suomalaisten määräksi arvioidaan noin henkilöä. Erityisesti toimittajat ovat ottaneet Twitterin omakseen, joten mediasuhteiden hoidon kannalta sillä on oma merkityksensä. Yleisradion toimittaja avautui syksyllä 2012 eräässä koulutustapahtumassa ja kertoi oman näkemyksensä siitä, miksi nimenomaan YLE ja Helsingin Sanomat ovat olleet niin vahvasti töpinöissään juuri Twitteristä: Useat YLEn ja Hesarin toimittajat ovat kouluttaneet itseään Jenkeissä ja Britanniassa. Siellä keskusteluja väittelykulttuuri, sekä sen seurauksena myös Twitterin käyttö, ovat aivan toisella tasolla kuin meillä. Toimittajat ovat niihin maailmalla tottuneet, ja nyt pitäisi saada keskustelua ja väittelyä välttelevä Suomen kansakin Twitteriin vaikka puoliväkisin... Varsinkin B2B-ihmisten tavoittaminen somen avulla on melko hankalaa. Heitä löytyy nimittäin kaikista palveluista, mutta parhaiten kuitenkin LinkedInistä. Se onkin some-palveluista juuri se, johon kaikkien virkansa puolesta viestintää ja markkinointia tekevien ihmisten kannattaa vähintäänkin liittyä. Eräänä somen nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että Facebook on ennen kaikkea hupia ja kuluttajamarkkinoita, LinkedIn on asiallista liike- ja työelämää ja Twitter sekä Youtube ovat jotain noiden väliltä. Eikä pidä unohtaa, että yleisimpien some-palvelujen lisäksi erilaisia pienempiä palveluja on maailmassa pilvin pimein. Jos jokin niistä on erityisen aktiivinen sinun toimialallasi, niin kannattaa säästää omat some-paukut juuri sinne.

16 Kuka kirjoittaa teidän bloginne? Haastattelujen perusteella saatu kuva blogien vähäisestä merkityksestä tuntuu yllättävältä: niitä on pidetty mediasuhteiden ohella erittäin merkittävänä tekijänä organisaation mielipidejohtajuuden (thought leadership) rakentamisessa. Blogien ylläpito voi kuitenkin olla joskus hyvin työlästä, ainakin mikäli omasta organisaatiosta ei löydy luonnollista intoa niiden kirjoittamiseen. Se saattaa olla eräs selitys tähän blogien epäsuosioon viestintä- ja markkinointi-ihmisten keskuudessa. Organisaation tiedottajan tai markkinoijan kirjoittamien blogitarinoiden lisäksi lukijat odottavat, että myös ylimmän johdon ja huippuasiantuntijoiden näkemyksiä voi lukea organisaation blogista. Juhlallinen titteli ikäänkuin aateloi blogitekstin sisällön. Monessa organisaatiossa johdon ja asiantuntijoiden allekirjoittamat kirjoituksetkin ovat tunnetusti viestinnän ammattilaisten kirjoittamia. Hiukan falskia, kyllä. Toisaalta tämä on usein lukijan kannalta erinomainen asia: kirjoitukset eivät ole sisäpiirin omaksi ilokseen kirjoittamia jargonkokoelmia vaan hyvin toimitettua asiantuntijatekstiä, jota yleisö lukee ja kommentoi mielellään.

17 Miten saan ääneni kuulumaan mediassa 2013?

18 Mediasuhteisiin panostetaan usein enemmän talouden laskukausilla. Nousukaudella rahaa riittää paremmin myös mainontaan ja muuhun markkinointiin. Mediasuhteita pidetään markkinointia ja mainontaa edullisempana tapana saada oma viestinsä julkisuuteen, joten säästöpaineiden alla organisaatioissa kirjoitetaan enemmän tiedotteita, kutsutaan median edustajia vierailuille ja järjestetään tilaisuuksia, jotka mediaa kiinnostavat. Jos kartoitukseen osallistuneiden organisaatioiden mediasuhdepanostuksia käytetään suhdannemittarina, niin jonkinlainen taantuma meitä on uhkaamassa. Yhdessäkään organisaatiossa mediasuhteisiin panostamista ei aiottu vähentää, vaan toimintaa aiottiin jatkaa ainakin nykyisellään. Muutamassa organisaatiossa mediasuhdepanostuksia aiottiin myös lisätä. Joissain organisaatioissa harjoittelijoiden käyttö on lisääntynyt viime aikoina, ja osa kasvaneesta mediasuhteisiin panostamisesta perustuukin juuri tähän ilmaistyövoiman aikaisempaa suurempaan hyödyntämiseen. Tiedotteita lähetämme aikaisempaa enemmän, mutta niiden vaikutus on jäänyt aika vähäiseksi (logistiikkayritys) Pelkän tiedotteiden lähettämisen sijaan useassa organisaatiossa mietitään tarkasti ketä mediasuhteilla oikeasti halutaan tavoittaa, ja mitkä meidän organisaatiomme tärkeät viestit ovat. Ei siis ainoastaan ammuta tiedotteita maailmalle mahdollisimman suurella haulikolla ja toivota, että joku niistä osuu myös maaliinsa. Panostamme jatkossa paljon enemmän meille tärkeään erikoismediaan yleismedioiden sijaan (kustantaja) Ammattimedia menee vuonna 2013 selvästi yleismedian edelle (teknologiayritys) Seuraamme ja kontaktoimme talousmediaa erityisen aktiivisesti (asuntoja tarjoava organisaatio)

19 Olemme aktiivisempia ja otamme entistä enemmän suoria kontakteja mediaan (korkeakoulu) Eivät kaikki tiedottajat ole yleistoimittajiakaan kokonaan hylänneet. Työmarkkinatoimittajia on nykyisin medioissa hyvin vähän. Siksi nuoret yleistoimittajat ovat meillä keskeinen kohderyhmä vuonna 2013 (etujärjestö) Mediasuhteissa ei ole oikoteitä Mediasuhteita pidetään edelleen hyvin toimiviana tapana välittää oma viesti keskeisille viestinnän kohderyhmille. Mediasuhteisiin on panostettu meillä paljon toimii hyvin sekä B2C:ssä että B2B:ssä (teknologiayritys) Median edustajat vierailevat meillä ja meidän tilaisuuksissamme säännöllisesti. Toimii tosi hyvin (korkeakoulu) Alueellisesti mediasuhteet ovat meillä loistavasti hallinnassa me tunnemme kaikki paikalliset toimittajat ja kaikki paikalliset toimittajat tuntevat meidät. Valtakunnallinen medianäkyvyys on kyllä sitten jo ihan toinen juttu. Sitä meillä ei oikeastaan ole... (teatteri) Haasteita on muitakin. Median lempilapsena on helppoa ja mukavaa olla, mutta haastajan asemassa tilanne tukalampi. Kartoitukseen haastateltujen henkilöiden yrityksistä moni oli ulkomaisessa omistuksessa, ja sillä oli merkittävä kotimainen kilpailija. Siinä tilanteessa medianäkyvyyden saaminen vaatii erityisiä ponnistuksia, sillä medialla on taipumuksena vetää kotiin päin: suomalainen yritys on yleensä aina suositumpi juttujen aihe ja lausuntojen antaja mediassa kuin ulkomaalainen kilpailijansa.

20 Olemme aloittamassa uutena projektina blogiyhteistyön talousmedian kanssa. Sen tuloksia on odotettavissa vuoden 2013 aikana (teknologiayritys) Julkisella sektorillakin on aika-ajoin vaikeuksia saada viestiään laajemmalti kuuluviin. Oppilaitoksista julkaistaan kyllä sellaisia juttuja, jossa oppilaille ei mukamas anneta ruokalassa riittävästi kalapuikkoja... Miten saisi positiivista näkyvyyttä? Negatiivista julkisuutta on kyllä tarjolla (oppilaitos) Mediasuhteet saa toimimaan, kunhan on rahaa ostaa viestintätoimistojen palveluja. Nyt sitä rahaa ei oikein ole... (kaupunki) Eikä mediasuhteistakaan voida puhua ilman sosiaalista mediaa ja sen vaikutusta. Some ei sinällään muuta median ja tiedottajien välistä aikaisempaa suhdetta miksikään. Molemmat tarvitsevat edelleen toisiaan, jotta yleisöä kiinnostavia asioita julkaistaan kuvina, ääninä ja teksteinä sekä niiden yhdistelminä. Kansalaisjournalismi on kuitenkin noussut perinteisen journalismin rinnalle, ja se koskettaa kaikkia viestinnän parissa työskenteleviä. Kansalaiset ja median kuluttajat eivät välttämättä jää enään odottelemaan virallisia uutisia ja tiedotteita vaan tekevät toimitustyön itse. On pakko olla proaktiivinen ja katsottava koko ajan tulevaisuuteen. Sekä kansalaisjournalismin että perinteisen journalismin kanssa on opittava elämään. Ainakin me olemme nykyisin molempien kanssa jatkuvasti tekemisissä (kaupunki)

21 Kuvia, videoita ja visuaalisuutta Elävä kuva, muodossa tai toisessa, on tullut keskeiseksi osaksi viestintää lähes kaikilla toimialoilla ja sektoreilla. Näin on tapahtunut myös mediasuhteiden hoitamisessa, sillä pelkän tekstin sijaan journalistit toivovat saavansa käyttöönsä myös journalistiset kriteerit täyttävää kuva-aineistoa. Videoita halutaan ja käytetään yhä enemmän, mutta eivät valokuvatkaan ole mihinkään kadonneet. Kuvat ovat teknisen kehityksen myötä vain muuttuneet entistä arkisemmiksi. Älypuhelimien ja tablettien kamerat ovat niin hyviä, että niillä saa tarvittaessa jo painokelpoisiakin kuvia. Jokainen meistä voi nykyisin olla valokuvaaja. ( Ja se myös näkyy, toteavat tähän asiaan omaa osaamistaan korostavat ammattivalokuvaajat happamasti...) Sekä still-kuvien että videoiden käyttö on kasvussa. Teemme lähes kaiken itse (teatteri) Videot tulevat, se on varmaa. Mukaan on lähdettävä (kustantaja) Vuosi- ja osavuosikatsauksemme olivat aikaisemmin tekstiä ja kuvaa, nyt videoita (ohjelmisto- ja suunnitteluyritys) Videoiden kohdalla tilanne on muuttumassa nopeasti samanlaiseksi kuin mitä valokuville on jo käynyt: kännykkäkamerat ja pienet pokkaritkin kuvaavat nykyisin niin hyvälaatuista videokuvaa, että sitä voidaan hyvin jakaa verkossa eteenpäin. Myös kameroiden äänipuoli on kehittynyt nopeasti. Videoiden jakeluun sopivat omien www-sivujen ja Youtuben lisäksi lähes kaikki muutkin some-palvelut. Visuaalisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti. Varsinkin videoiden. Osan teemme itse ja osan ostamme ulkopuolelta (etujärjestö) Videot ovat tulleet mukaan vahvasti. Ne liittyvät meillä mm. asiakaslehdessä oleviin artikkeleihin. Voidaan esimerkiksi opastaa asiakkaitamme sulakkeen vaihtamisessa yms. (energiayhtiö)

22 4Unelmien viestintätoimisto: Haaveissa vainko oot olemassa?

23 Maailma on muuttunut ja aika on ajanut perinteisten markkinointiviestintätoimistojen ohi: mainostoimistot ovat passé, viestintätoimistot ovat passé ja mediatoimistot ovat, no, ovat mitä ovat. Kun kaikki on passé, niin jotain uutta olisi silloin keksittävä ja kehitettävä. Selvää on joka tapauksessa, että viestintään ja markkinointiin keskittyneiden yritysten on muututtava muun yhteiskunnan tapaan. Luovan tuhon periaate toimii: uusiudu ja kehity - tai kuole pois. Propagandan ja vaikuttamisen peruslainalaisuudet eivät ole muuttuneet 1900-luvun alun jälkeen juuri ollenkaan. Sosiaalisen median mukanaan tuoma aito kaksisuuntaisuus on tosin nyt kääntänyt joukkotiedotuksen aivan todelliseksi joukkoviestinnäksi. Samalla viestintä on henkilökohtaistunut. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa yritykset ja organisaatiot kiinnostavat vain harvoja. Niissä työskentelevät henkilöt ovat sen sijaan kiinnostavia. Media (ja myös markkinointiviestintätoimistot ja niiden asiakkaat) saavat palautetta omilta lukijoiltaan, kuulijoiltaan ja asiakkailtaan aikaisempaa nopeammin ja vaivattomammin. Asiakkaat haluavat myös osallistua organisaatioiden toimintaan aikaisempaa enemmän. Yritysten, organisaatioiden sekä niiden tuotteiden ja palvelujen taustat kiinnostavat. Se, joka kykenee muuttamaan saamansa palautteen toiminnaksi ja tuote- tai palvelukehitykseksi, on voittaja markkinoilla. Omassa toimistossakin muutos näkyy, eikä pelkästään toimiston nimen etuliitteessä vaan myös toiminnassa. Kun perustimme True Communicationsin vuonna 2008, olimme ensisijaisesti viestintätoimisto. Hetkeä myöhemmin huomasimme käyttävämme itsestämme nimikettä markkinointiviestintätoimisto. Nyt vuoden 2013 alussa puhumme itsestämme suunnittelu- ja markkinointiviestintätoimistona tai viestintämuotoilutoimistona. Perustekemisemme on samantapaista kuin aikaisemminkin, mutta näkökulma ja toimintatapa ovat muuttuneet: asiakkaan asiakkaat on tunnettava aikaisempaa paremmin, ja samanaikaisesti toimiston ja asiakkaan yhteistyö on muuttunut yksittäisistä briiffauksista yhteiseksi kehittämiseksi. Tehdään haastatteluja, pidetään työpajoja, ideoidaan viestintää ja markkinointia yhdessä asiakkaan sekä asiakkaan asiakkaiden kanssa.

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 2.6.2015 Uudistuva viestintätoimisto Aino Ruikka, viestintätoimisto AC-Sanafor Aino on kuluttajaviestinnän

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

Viestintä vuokratalossa onnistuuko? Marjut Joensuu, Isännöintiliitto,

Viestintä vuokratalossa onnistuuko? Marjut Joensuu, Isännöintiliitto, Viestintä vuokratalossa onnistuuko? 9.9.2016 Marjut Joensuu, Isännöintiliitto, twitter: @marjutjoensuu Mitä se viestintä oikein on? Vai helpotusta ja säästöjä? Ja parempaa asumista? Hyvä isännöinti kannattaa.

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Näkökulmia ryhmän vaiheittaiseen kehitykseen Yksilön haaste: kelpaanko minä ryhmälle ja ryhmä minulle?

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Miten viemme TE-palveluuudistuksen

Miten viemme TE-palveluuudistuksen Miten viemme TE-palveluuudistuksen maaliin TE-uudistuksen johtamisen ajankohtaisfoorumi 21.-22.08.2013, Jyväskylä Henkilöstöjärjestöjen THHL, JUKO, JHL kommenttipuheenvuoro: Eija Tuutti, THHL ry:n pj./pardia

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA!

VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA! VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA! OLIPA KERRAN MAAILMA Se oli suoraviivainen. Tekojen vaikutukset olivat selkeitä. Se oli ennustettava. Organisaatiot luottivat pitkän aikavälin suunnitelmiin. SIINÄ

Lisätiedot