Maatalouden investointitukijärjestelmä Varsinais-Suomen ELY-keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatalouden investointitukijärjestelmä 2015 - Varsinais-Suomen ELY-keskus"

Transkriptio

1 Maatalouden investointitukijärjestelmä Varsinais-Suomen ELY-keskus

2 Hallitusohjelmassa: Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi - Maatalouden kannattavaan kasvuun panostetaan Makeran (maatilatalouden kehittämisrahasto) kautta

3 Investointituista menestyksen eväitä maatilalle

4 Säädökset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (maaseutuohjelma) on hyväksytty EU:n komissiossa Ohjelma sisältää melko tarkat tiedot tuen ehdoista ja tukitasoista. Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007) on uusittu monin osin lailla 1187/2014 Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta Rakentamisen säädökset Sivu 4

5 Tuen hakeminen Investointituen haku HYRRÄssä alkaen Tämän vuoden ensimmäiset hakemukset käsitellään syksyllä Investointituen tukijaksot: Sivu 5

6 Keskeiset järjestelmän piirteet 1. Jatkuva haku, ensisijaisesti sähköisesti Haku- ja käsittelyjaksot, myöntö ELY-keskuksiin jaettavien (vuosittaisten) määrärahojen puitteissa Tavoitteena hakemusten nopea käsittely Maatalouden investointihanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä! Sivu 6

7 Keskeiset järjestelmän piirteet 2. EU-osarahoitteisuus: Lypsy- ja nautakarjatalous, sikatalous, lihasiipikarjatalous, kasvihuonetuotanto, energiantuotanto, maataloustuotteiden myyntikunnostus, tuotantorakennuksessa työskentelevän henkilön työolojen parantamiseen tähtäävät investoinnit ja ympäristön tilaa parantavat investoinnit Maatilakohtainen tukikatto euroa kolmivuotisjaksolla, laskenta alkaa alusta Maatilan osakkaiden lukumäärä ei vaikuta tukikattoon. Hankekohtainen minimituki rakentamishankkeissa 7000 ja muissa 3000 Sivu 7

8 Tuen kohteet (avustus-%) Navetat (40%) Sikalat (30%) Lihasiipikarjatalous (20%) Lammas- ja vuohitalous (40%) Mehiläistalous (25%) tarvittavat rakentamisinvestoinnit sekä käyttötarkoitukseen ja toimivuuteen liittyvien välttämättömien koneiden ja laitteiden hankinta - Investoinnin jälkeen tuen saajalla vähintään 80 mehiläispesää Hevostalouden investoinnit (30%) - Tätä tukea ei myönnetä investointiin, joka liittyy hevostalouden palvelutoimintaan Turkistalous (ei avustusta) - varjotalot, eristämättömät eläinhallit, käsittelytilat, lantalat, tuotantovarastot ja eläinten tarhan ulkopuolelle pääsyn estävät aidat

9 Tuen kohteet (avustus-%) Kasvihuonetuotanto (30%) - Rakentamisinvestoinnit välttämättömine laitteistoineen sekä elintarvikekäyttöön viljeltävien puutarhakasvien tuotannossa tarvittavan kasvutunnelin hankinnat Kuivaamot (25%) - Viljan ja heinän kuivaamiseen tarkoitetun kuivaamon rakentamisinvestoinnit sekä viljan vaunukuivureiden hankinnat. Tukea kuivaamisessa tarvittavaan lämmöntuotantojärjestelmään voidaan myöntää energiatuotantokohdan mukaisesti Salaojitus (30%) - Pellon salaojittaminen ja säätösalaojitus. Tukea ei myönnetä valtaojien putkituksiin eikä pienpumppaamoinvestointeihin Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön (10%) - Perunan tai sokerijuurikkaan nostokoneen hankinta yhteiskäyttöön

10 Tuen kohteet (avustus-%) Tuotantovarastot (30%) - Maataloustuotannossa välttämättömät tuote-, tuotantopanos- ja tarvikevarastojen rakentamisinvestoinnit Konevarastot (20%) - Maatalouskoneiden säilytykseen käytettävän varaston rakentaminen Energiantuotanto (35%) - Maatilan energiantuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit - Tukikelpoinen vain siltä osin kuin käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa - Uusiutuva energialähde - Jos tuotetaan sähköä biomassasta, edellytyksenä on, että lämpöenergiaa käytetään vähintään 10 % energian kokonaistuotannon määrästä - Kuivaamoiden lämmönlähteet

11 Tuen kohteet (avustus-%) Maataloustuotteiden myyntikunnostus (30%) - Myyntikunnostamisessa hyödynnetään pääosin tuen saajan tilalla tuotettuja raakaaineita - Tuotteet valmistetaan myytäviksi jälleenmyyjille tai jatkojalostajille - Tuote on myyntikunnostuksen jälkeen edelleen maataloustuote - Ei kananmunapakkaamojen investointeihin Työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävät investoinnit (30%) - Rakentamisinvestointi tai koneen tai laitteen hankinta, jonka tarkoituksena on parantaa Työoloja, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia (vain, jos investointi parantaa olemassa olevaa tuotantorakennusta, eikä lisää olemassa olevaa tuotantokapasiteettia) Ympäristön tilaa

12 Muutokset tukitasoissa Avustukset nousevat: sikalat (30), lihasiipikarja (20), mehiläiset (25), salaojitus (30), kuivaamot (25), sadonkorjuun yhteiskoneet (10), tuote- ja tarvikevarastot (30), konehallit (20), maataloustuotteiden myyntikunnostus (30) Avustukset laskevat: kasvihuonetuotanto (30), hevosten kasvatus (30), turkistalous (-), eläinten hyvinvointi (30) Koko maassa samat tukitasot lukuun ottamatta C-alueen lypsy-, nautakarja-, lammas- ja vuohitalouden investointeja, joissa avustus 5 % pienempi.

13 Valtiontakaus Takauksen enimmäismäärä investointia kohden on Takaus voi koskea enintään 80 % takauksen kohteena olevan lainan määrästä Täytetakaus Takauksen kohteena olevan lainan nostamiseen on hankittava nostolupa Vain erityisestä syystä takaus voi olla yli 30 % toimenpiteen kokonaisrahoituksesta Valtiontakaukselle on annettava vastavakuus; yhteisömuotoiselta yritykseltä myös henkilötakaus yhteisön osakkaalta; vastavakuuden ei tarvitse olla turvaava Voidaan myöntää - Lypsy- ja nautakarjatalouden, Sikatalouden, Lihasiipikarjatalouden, Lammas- ja vuohitalouden, Hevostalouden, Turkistalouden Kasvihuonetuotannon investointiin liittyvään lainaan

14 Tukiehtoja: Ei erillistä tukea liiketoimintasuunnitelman laadintaan, tuetaan kuten muutkin suunnittelukustannukset => Muistettava esittää kustannuksissa! Korkotukilainoitusta ei salaojituksella, yhteiskoneilla, konevarastoilla, maataloustuotteiden myyntikunnostuksella, työympäristöhankkeilla eikä mehiläistaloudessa => Omarahoituksen osoittaminen! Kaikkien korkotukilainojen laskennallinen tukitaso 10 %, lainamäärä %

15 Tuen korottaminen: Nuoren viljelijän investointiin avustuksen korotus +10 %: - lypsy- ja nautakarjatalous, - sika- ja siipikarjatalous, - lammastalous ja - kasvihuonetuotanto Yhteiskuivureiden korotus +5 % => avustus yht. 30 % Säätösalaojituksen korotus +5 % => 35 % Lietelannan sijoituslevitystä edistävä laitehankinta +10 % => 40 % EIP eli European Innovation Partnership -korotus +20 % kaikkiin kohteisiin

16 MAATALOUDEN TUOTTAVUUTTA JA KESTÄVYYTTÄ KOSKEVA EUROOPPALAINEN INNOVAATIOKUMPPANUUS EIP Maa- ja metsätalousministeriö vastaa maaseudun innovaatioryhmän hyväksymisestä maaseudun innovaatioryhmä on usean eri julkisoikeudellisen tai yksityisoikeudellisen yhteisön ryhmä, jolla on toimintasuunnitelma ja jonka tehtävänä on yhteisellä toiminnallaan edistää maa- tai metsätaloutta koskevaan tutkimukseen perustuvien uusien toimintatapojen luomista ja niiden käyttöönottoa sekä innovaatioiden ja muiden uudistusten kehittämistä maa- ja metsätaloudessa sekä maa- ja metsätaloustuotteiden jalostuksessa, markkinoille saattamisessa ja kaupanpitämisessä; edellä mainittujen lisäksi innovaatioryhmään voi kuulua myös elinkeinoa harjoittavia luonnollisia henkilöitä. Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteena on - edistää resurssitehokasta, taloudellisesti elinkelpoista, tuottavaa, kilpailukykyistä, vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja ilmastonmuutoksen hyvin kestävää maa- ja metsätalousalaa - auttaa toteuttamaan vakaa ja kestävä niin nykyisten kuin uusienkin elintarvikkeiden, rehujen ja biomateriaalien tarjonta - parantaa prosesseja ympäristön suojelemiseksi, ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen hillitsemiseksi - rakentaa siltoja huippututkimuksen ja -tekniikan sekä viljelijöiden, metsän hoitajien, maaseudun paikallisyhteisöjen, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja neuvontapalvelujen välille.

17 Tukiehtoja 1. Yli 18 vuoden ikä Riittävä ammattitaito Tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla oltava edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen Liiketoimintasuunnitelmalla osoitettavan yrittäjätulon on oltava vähintään euroa (aikaisempi raja ) viimeistään viidentenä vuonna Ei yrittäjätulovaatimusta seuraavilla kohteilla: - salaojitus, - mehiläistalous, - sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön, - työympäristö-, eläinten hyvinvointi-, tuotantohygienia- ja ympäristöinvestoinnit (liiketoimintasuunnitelman kirjallinen osa edellytetään) Kassajäämälaskelmaa ei käytetä kuten edellisellä kaudella

18 Tukiehtoja 2. Yksikkökokovaatimukset (kasvihuonealan tai eläinmäärien minimit) jäävät pois, lukuun ottamatta mehiläistaloutta (80 pesää investoinnin jälkeen) Korvaavan investoinnin rajoitus jää pois. Myös vähäiset peruskorjaushankkeet voivat saada tukea. Vähäisten hankkeitten karsinta voi tapahtua valintakriteerien kautta, esimerkiksi kannattavuuden muutos investoinnin myötä on keskeinen kriteeri.

19 Tukiehtoja 3. Maatalouden ulkopuoliset tulot eivät ole este, (huom. valintakriteerit) Usean maatilan yhteenliittymä hakijana: riittää, että puolet maatiloista on sellaisia, joilla on edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen. Valintamenettely tuettaville hankkeille aina Hakemukset pisteytetään - Pisteytys tarkkaan määritetyillä kriteereillä - Pistemäärän kynnysarvot ja etusijajärjestys - Puutteelliset hakemukset eivät mukana valinnassa

20 Osamaksukauppa. Osamaksu tietyillä edellytyksillä tukikelpoista. Osamaksuvelka käy maksun perusteeksi = tuen ennakkomaksu - Tuen saajan toimitettava tuen maksamista haettaessa rahoitusyhtiön kirjallinen ilmoitus osamaksusopimuksella hankittua omaisuutta koskevista maksuista hankinnan toimittajalle. Ilmoituksesta tulee ilmetä kunkin maksuerän euromäärä ja maksupäivä. - Investointitukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat koneen tai laitteen hankinnasta osamaksurahoituksella enintään omaisuuden markkinaarvoon asti Sivu 20

21 Osamaksukauppa Koneiden ja laitteiden hankintameno katsotaan myös rahoitusvelan osalta tukikelpoiseksi, jos: 1) tuen saajalla on oikeudellisesti sitova osamaksukaupasta annettuun lakiin ja solmittuun rahoitussopimukseen perustuva velvollisuus maksaa jäljellä oleva rahoitusvelka rahoitusyhtiölle; 2) rahoitusyhtiö on maksanut tuen saajan puolesta rahoitusvelan myyjälle; 3) omaisuus on toimitettu tuen saajalle; 4) omaisuuden omistusoikeutta vastaavat oikeudet siirtyvät tuen saajalle siten, että tuen saaja on oikeutettu tekemään omaisuudesta poistoja sekä vähentämään arvonlisäveron, jos tuen saaja on arvonlisäverovelvollinen. Osamaksusopimukseen liittyvät hallinto-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muut vastaavat kustannukset eivät ole tukikelpoisia.

22 Investointitukea ei makseta kustannuksista, jotka aiheutuvat mm.: tuotanto-oikeuksien, tukioikeuksien, eläinten tai yksivuotisten kasvien hankinnasta eikä yksivuotisten kasvien istutuksesta käytettyjen koneiden tai laitteiden hankinnasta traktorin tai pienkuormaajan hankinnasta hankinnoista, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijana olevan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tarjoajilta hakijan itsensä suorittamasta kuljetuksesta viranomaisluvista, liittymämaksuista tai vastaavista kuluista. arvonlisäverosta, paitsi jos se on kansallisen alv-lainsäädännön mukaan palautukseen oikeuttamaton

23 Tuen ehtoja Rakennussuunnitelmat ja luvat tarvitaan kuten ennenkin Kilpailuttaminen, kun tuki yli 50 % ja rakennushanke yli euroa (koskee lähinnä nuoria viljelijöitä) Maksatuksen hakemisessa ei suuria muutoksia, paitsi sähköinen mahdollisuus. Toteutusajat kuten ennenkin (2 vuotta + jatkoajat 2 x 1 v)

24 Valintaperusteet Tuettavan toimenpiteen 1. Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen talouteen (25 %) 2. Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen kilpailukykyyn (20 %) 3. Vaikutus ympäristöön (20 %) 4. Vaikutus tuotanto-olosuhteisiin (15 %) 5. Vaikutus ohjelman muiden tavoitteiden toteutumiseen, esimerkiksi onko kyseessä yhteishanke (10%) 6. Elinkeinon merkitys kokonaistulonmuodostuksen kannalta ja tuettavan hankkeen vaikutus (10%)

25 Valintaperusteet, jatkuu Ympäristön tilaa parantavissa investoinneissa ja laadun parantamiseen tähtäävissä investoinneissa valintakriteereiden - 1) ja 2) painokertoimet ovat 15 %, - 3) ja 4) painokertoimet ovat 25 % ja - valintakriteereiden 5) ja 6) painokertoimet ovat 10 %.

26 Tärkeää valmistelua Rahoitussuunnittelu! Rakennussuunnittelu Liiketoimintasuunnitelma Ympäristölupa, rakennus- tai toimenpidelupa Asiakirjat valmiiksi! Puutteellisten hakemusten täydennysaika on hakujakson jälkeen vain muutamia viikkoja.

27

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 241/2015 Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 240/2015 Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin Esko Leinonen Maaseutuvirasto Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien ja ProAgrian neuvojien

Lisätiedot

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 EU-tulotukikoulutus Kuopio 25.3.2015 Sivu 1 27.3.2015 Investoinnit viime ohjelmakaudella Pohjois-Savossa on rahoitettu viime ohjelmakauden aikana

Lisätiedot

Maatalouden investointituki 2007-2013

Maatalouden investointituki 2007-2013 Maatalouden investointituki 2007-2013 Hakuaika menettely Hakuja 3-4 vuosittain (4 kpl v.2011) Menossa rahoitustuen haku; 24.11-21.1.2011 Lisäksi vielä; 2.2-31.3, 15.4-15.8 ja 1.9-17.10 nuoren viljelijän

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET

MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN RAKENNETUET * Maatilojen rahoitustuki - - Nuoren viljelijän aloitustuki (avustus ja korkotuki) - - Maatalouden investointituki (avustus, korkotuki ja valtiontakaus) * Kiinteistökauppojen varainsiirtoverovapaus

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Aktiivitilojen viljelijöiden mielipiteitä investointituesta ja nuorten viljelijöiden aloitustuesta

Aktiivitilojen viljelijöiden mielipiteitä investointituesta ja nuorten viljelijöiden aloitustuesta MTT:n selvityksiä 79 Aktiivitilojen viljelijöiden mielipiteitä investointituesta ja nuorten viljelijöiden aloitustuesta Tero Hirvi Talous MTT:n selvityksiä 79 60 s., 4 liitettä Aktiivitilojen viljelijöiden

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Sisältö 1. Nykyinen rahoitusjärjestelmä... 3 1.1. Nykyiset rahoitustuet... 3 1.2. Maatilatalouden kehittämisrahasto...

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Maaliskuu 2015 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 462. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 462. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 462 466 SISÄLLYS N:o Sivu 462 Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan

Lisätiedot

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Luonnos 3.7.2015. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Luonnos 3.7.2015. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia. Luonnos 3.7.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain, kolttalain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Kari Kivikko, Hämeen ELY-keskus 3.4.2014 Sivu 1 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät. 2. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Nuoren viljelijän aloitustuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle ja takaa

Lisätiedot

ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1

ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1 Maatalouden investointien i i ja sukupolvenvaihdosten rahoitus ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1 Sivu 2 Maatalouden tulevaisuuden näkymät Vuoden 2012 noin 57 000 tilasta jatkaisi vuonna 2020 noin 43 000

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot