KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)"

Transkriptio

1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko kello Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen Reino Korhonen Jukka Lemmetyinen Liisa Länsmans Pirjo Romppanen Jatta Tiihonen sihteeri Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Aimo Ilomäki Jukka Lopperi Jorma Korpela Matti Kontkanen yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra hallintojohtaja yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Poissa: Heikki J. Oksanen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja (ilm. esteestä) Juha Tanska kirkkoherra 113 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 114 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN EHDOTUS: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi, että lisättiin: 136 Muita asioita: 2. Yhteisen kirkkoneuvoston kokousaikataulu, 137 Määräalan myynti/eskola, Pienpappilan tila, 138 Lisämääräraha/Aittakorven vesikaton korjaustyö ja 139 Kirkon palvelukeskukseen siirtymisajankohdan muutos. 115 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja taloustoimistossa 14 päivän ajan toimiston aukioloaikoina. EHDOTUS: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Lemmetyinen ja Liisa Länsmans. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Lemmetyinen ja Liisa Länsmans.

2 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 2 (29) 116 MÄÄRÄRAHAYLITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVIOON/KIINTEISTÖTOIMI Valmistelija, kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh Kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunta : Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi talousarviovuoden aikana. Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota asiaan ja edellyttävät ylitysten hyväksyttämistä kirkkovaltuustossa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. 1) Kiinteistötoimen vuoden 2012 talousarvion käyttötalouden menomäärärahojen ylitykset ovat: Henkilöstökulut Ylitykset muodostuivat: - virheestä vakituisten viranhaltijoiden palkkojen budjetoinnissa - erilliskorvausten arvioitua suuremmasta tarpeesta - määräaikaisten työntekijöiden tuntipalkkojen budjetoitua suuremmasta käytöstä; määräaikainen projektityöntekijä, kirkkojen oppaat, sairauslomien sijaiset, kurssikeskusten kesätyöntekijät Palvelujen ostot Ylitykset muodostuivat: - asiantuntijapalveluksissa ylitys johtuu pääosin Karhulaan päiväkodin viereen kaavoitetun kerrostalotontin kaavoitusmaksusta ( ), sekä konsulttipalveluiden arvioitua laajemmasta käytöstä - alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelussa ylityksen muodostavat lumityöt - koneiden ja laitteiden huolto- ja kunnossapitopalvelussa ylitys aiheutuu koneiden ja laitteiden ikääntymisen aiheuttamasta normaalia suuremmasta vikaantumisesta ja vikojen korjaamisesta Vuokrat Ylitys muodostuu laskuvirheestä rakennusten ja huoneistojen vuokrien maksuun varatussa määrärahassa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ylitys muodostuu lämmitysenergian ja veden arvioitua suuremmasta kulutuksesta sekä elintarvikkeiden arvioitua suuremmasta hankintamäärästä. Muut toimintakulut Ylityksen aiheuttaa kunnallisvero. 2) Investointiohjelman toteutumisvertailu toimitetaan esityslistan mukana. Investointien määrärahaylityksiä ovat: Sunilan seurakuntatalon asunto-osan korjaustyö Ylitys johtuu pääosin urakaan kuulumattomista työn aikana ilmenneistä lisätyötarpeista; kylpyhuoneiden lattiakaivojen siirrosta, vesijohdon uusimisesta ja siirrosta ja pihavalaisimen siirrosta piha-alueella. Höyterin lämmitysjärjestelmän muuttaminen Ylityksen aiheutti sähköliittymän suurentamistarve, jonka takia jouduttiin uusimaan pääkeskus ja tekemään kaivutöitä piha-alueella. EHDOTUS, KIINTEISTÖPALVELUPÄÄLLIKKÖ: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittäisi yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi em. kiinteistötoimen käyttömenojen ja investointien määrärahaylitykset. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittäisi yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi em. kiinteistötoimen käyttömenojen ja investointien määrärahaylitykset. Yhteinen kirkkoneuvosto : Taloussääntö 5 Talousarvion muutokset Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloar-

3 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 3 (29) vioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. 21 Raportointi Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle, seurakuntaneuvostoille ja muille hallintoelimille toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa talousarvion toteutumisesta vastuussa olevia noudattamaan taloussäännön 5 :n ja 21 :n määräyksiä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hyväksyisi kiinteistötoimen käyttömenojen ja investointien määrärahaylitykset. Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa talousarvion toteutumisesta vastuussa olevia noudattamaan taloussäännön 5 :n ja 21 :n määräyksiä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi kiinteistötoimen käyttömenojen ja investointien määrärahaylitykset vuodelta KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkojärjestyksen 15. luvun 9 :ssä on todettu, että tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on kirkkojärjestyksen 9. luvun 6 :n mukaisesti laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja. Seurakuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksessä vuosikate on ,00 euroa, tilikauden tulos on ,39 euroa ja alijäämä ,21. Taseen loppusumma on ,55 euroa. Sisäiset erät käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa myöhemmin. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää, että tilikauden alijäämä ,21 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet on kirjattu tasekirjaan. (s. 66). 2. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä seurakuntayhtymän tilinpäätöksen toimintakertomuksineen ja päättää allekirjoittaa tasekirjan. 3. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa vuoden 2012 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää, että tilikauden alijäämä ,21 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet on kirjattu tasekirjaan. (s. 66).

4 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 4 (29) 2. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi seurakuntayhtymän tilinpäätöksen toimintakertomuksineen ja päätti allekirjoittaa tasekirjan. 3. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa vuoden 2012 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esitti, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta. Yhteinen kirkkoneuvosto : Tilintarkastuskertomus on allekirjoitettu Kertomus toimitetaan kokouskutsun yhteydessä. Tilintarkastuksen yhteydessä on tilintarkastajien ohjeiden mukaisesti tasekirjan tekstiin tehty teknisiä tarkistuksia. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan taulukkona investointiosan toteutuminen. Rahoituslaskelma on korjattu, tilintarkastajien ohjeiden mukainen rahoituslaskelma toimitetaan kokouskutsun yhteydessä. Päätetään hyväksyä tasekirjaan tilintarkastuksen yhteydessä korjattu rahoituslaskelma. Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja välitetään se edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Hyväksyttiin tasekirjaan tilintarkastuksen yhteydessä korjattu rahoituslaskelma. Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi ja välitetään se edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. 118 HENKILÖSTÖKERTOMUS Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh Henkilöstöasiain jaosto : Hallinto- ja taloustoimistossa on valmisteltu vuoden 2012 henkilöstötilinpäätös, jossa arvioidaan henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista ja tehdään johtopäätöksiä vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 tunnuslukujen perusteella. Henkilöstökertomuksessa on arvioitu myös henkilöstöstrategian tavoitteiden toteuttamista ja käytännön toimenpiteitä vuonna Yhteistyötoimikunta : Yhteistyötoimikunta esittää henkilöstötilinpäätöksen henkilöstöasiain jaostolle hyväksyttäväksi. Riskienarvioinnit tehdään työterveyshuollon työpaikkaselvitysten yhteydessä. Yhteistyötoimikunta esittää henkilöstöasiain jaostolle työaikapankkijärjestelmän jatkamista vakinaisena käytäntönä. EHDOTUS, hallintojohtaja Henkilöstöasianjaosto esittää henkilöstökertomuksen 2012 edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkoneuvosto esittää henkilöstökertomuksen 2012 edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

5 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 5 (29) Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli henkilöstökertomuksen 2012 ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 119 VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIO Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh Verotuloarvio vuoden 2013 talousarviossa on liian korkea. Tilinpäätöksen yhteydessä on esitetty verotuloihin euron leikkausta. Vastaavasti seurakuntayhtymän vastuualueilla ja seurakuntatyössä on kartoitettu säästökohteita. Satunnaisiin tuottojen määrärahaa voidaan korottaa asuinkerrostalotontin ja KYMP:n osakkeiden myynnin perusteella. Yhdistelmä talousarvio muutoksista Toimintakulut Langinkosken seurakunta 2300 kts. Oppilaitostyö Kotkan seurakunta diakonian avoin virka henkilöstökulut Virka täytetään 1.9. Kymin seurakunta ip- ja päiväkerhotyö henkilöstökulut 6 kk:n palkkaosuus diakoniatyö henkilöstökulut osit. virkavapaus Yhteiset työalat viestintä henkilöstökulut viran lakkauttaminen erityisnuorisotyö henkilöstökulut palkaton virkavapaa Perheneuvonta henkilöstökulut virkavapaus Perheneuvonta ostopalvelut vak. virkavapaus oppilaitostyö henkilöstökulut kohd. Langinkosken srk Hautaustoimi henkilöstökulut 1/2 vahtimestari henkilöstökulut kausityöntekijät Kiinteistöpalvelut henkilöstökulut 1/2 vahtimestari henkilöstökulut ruokapalv. Virkavapaus 6400 vuokrat, muut kulut Hovinsaaren vuokratila Kotka,Kymin, Langinkoski yl.srk työ, hautaushall. kiinteistöhall. 5 x asiantuntijapalv. valmiussuunnittelu Tuloslaskelma 2013 ta 2013 toimintatuotot toimintakulut toimintakate verotulot kirkollisverot yhteisöverot vuosikate satunnaiset tuotot tilikauden tulos tilikauden ali / ylijäämä Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää edellä olevat muutokset talousarvioon 2013 edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

6 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6 (29) Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää edellä olevat muutokset talousarvioon 2013 edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 120 KOTKAN DIAKONIARAHASTON LISÄPÄÄOMA Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Yhteinen kirkkoneuvosto sai tiedoksi ja keskusteli Kotkan diakoniarahaston nykytilasta ja kehittämisestä kokouksessaan : 204 KOTKAN DIAKONIARAHASTON KEHITTÄMINEN Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Kotkan diakoniarahasto (pienluototusrahasto) on toiminut maaliskuusta 2010 lähtien. Rahaston alkupääoma oli Kuluneitten lähes kolmen vuoden aikana rahasto on saanut lisäpääomaa kaupungilta ja seurakuntayhtymältä , ja avustuksia hiippakunnan diakoniarahastolta ja kirkon keskusrahastolta , sekä avustuksia yhtymän seurakunnilta mm. yhteisvastuuvaroista. Diakoniarahaston johtokunta on myöntänyt 197 luottoa yhteisarvoltaan ,88. Rahasto on merkinnyt luottotappioiksi viime vuoden loppuun mennessä ,54 joka on noin 13 % siihen asti myönnettyjen lainojen kokonais-summasta. Luottotappioon menneitten asiakkaiden määrä kaikista asiakkaista oli 16 %. Rahaston saldo tällä hetkellä on ,40 ja sinne kertyy takaisinmaksuista noin kuukaudessa. Rahaston toimintaa on ohjannut seurakuntayhtymän ja Kotkan kaupungin edustajista koostunut ohjaus-ryhmä. Ohjausryhmä on muun muassa säädellyt lainakorkoa, joka on päätetty pitää rahaston alun tasossa 12 kk:n euribor (tällä hetkellä 0,711 %). Nyt diakoniarahaston velkaneuvojan jäädessä eläkkeelle ja kun rahaston lainattavissa oleva pääoma tänä syksynä ensimmäisen kerran loppui, on nähty oikea hetki pysähtyä ja arvioida rahaston toimintaa ja tulevaisuutta. Arvioinnissa tulee kysyä miten rahasto on onnistunut alkuperäisissä tavoitteissaan, millaista sanomaa rahaston toiminta on viestittänyt yhteisöömme, mitkä ovat rahaston vahvuudet, millainen tulevaisuus rahastolla on. Kokouskutsun mukana lähetetään rahaston säännöt, rahaston toimintakertomus 2011 ja kehittämissuunnitelma EHDOTUS, YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee Kotkan diakoniarahaston toiminnasta ja merkitsee asian tiedoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli Kotkan diakoniarahaston toiminnasta ja merkitsi asian tiedoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto : Kokouskutsun mukana lähetetään Kotkan diakoniarahaston kehittämissuunnitelma 2013 EHDOTUS, YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi Kotkan diakoniarahastolle euron lisäpääoman rahaston toiminnan turvaamiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi Kotkan diakoniarahastolle euron lisäpääoman rahaston toiminnan turvaamiseksi. 121 MUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON/TALOUSHALLINNON PERUSOHJE Valmistelija, pääkirjanpitäjä Erja Toivonen puh Kirkkohallituksen yleiskirje 13 /2012:

7 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7 (29) Taloushallinnon perusohjeisiin on tehty muutoksia, jotka koskevat Tililuetteloa ja ohjetta Kustannusten kohdentamisesta seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä ja sitä koskevaa liitettä Tehtäväalueet, joiden tuotot ja kulut ilmoitetaan vuosittain Kirkkohallitukselle. Kysymyksessä ei ole itse kirjanpitojärjestelmään tulevasta uudistuksesta, vaan ohjeiden muuttamisesta siten, että ne vastaavat nykyistä lainsäädäntöä ja kirjauskäytäntöä. Lisäksi muutoksella varmistetaan kirjanpidon palvelukeskuksessa tehtävien kirjanpitokäytäntöjen yhdenmukaisuus. Kaikkia seurakuntatalouksia koskevat muutokset taseessa lukien Kaikkien seurakuntatalouksien tulee muuttaa taseen vastaavaa puolen tase-erien Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ja Rakennukset vastaamaan nyt päätetyn tililuettelon rakennetta. Tase-erään Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet merkitään vastedes vain se omaisuus, joka on tarpeen hautaustoimilain mukaisten yleisten hautausmaiden yllä-pidossa ja vainajien hautaamisissa. Tähän saakka myös siunauskappelit ja siunauskappeleiden urut ovat olleet osa hautaustoimen aineellisia hyödykkeitä. Siunauskappelit tullaan merkitsemään taseessa Rakennuksiin ja siunauskappeleiden urut Urkuihin. Se osa siunauskappelirakennuksesta, jossa mahdollisesti sijaitsee vainajien säilytystiloja, hautausmaahenkilöstön tiloja ynnä muita sellaisia tiloja merkitään tase-erään Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet. Tase-erään Rakennukset merkitään erikseen kirkolliset rakennukset ja muut rakennukset. Kirkkolain 14 luvun 2 pykäläni mukaan kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Uutta on siis se, että myös siunauskappelit merkitään nyt tase-erään Rakennukset. Uusi tili on myös Kappelit ja muut kirkkorakennukset. Tälle tilille merkitään sellaiset kappelit ja kirkkorakennukset, jotka eivät ole Kirkkolain 14 luvun 2 :n mukaisia rakennuksia. Se osa siunauskappelirakennuksesta, jota käytetään vainajien siunaustilaisuuksissa, merkitään tase-erään Rakennukset. Kaikkia seurakuntatalouksia koskevat muutokset käyttötaloudessa ja kustannusten kohdentamisessa lukien Tililuettelon tase-eriin tehtävien muutosten seurauksena on tehty muutoksia myös käyttötalouteen vastaaville tehtäväalueille, ja ohjetta kustannusten kohdentamisesta on tältä osin täydennetty. Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokan tehtäväalueelle Hautausmaan kiinteistöt kirjataan vain tase-erään hautausmaan aineelliset hyödykkeet merkittyjen kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Tehtäväalueelle Varsinainen hautaustoimi kirjataan ainoastaan vainajan säilyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta, sekä haudan kaivusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta aiheutuvia tuottoja ja kuluja. Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokan tehtäväalueisiin tulee muutos, joka aiheutuu siitä, että jokaiselle kirkkolain mukaiselle kirkolliselle rakennukselle varataan oma tehtäväalue. Ne ovat Kirkot, Kellotapulit ja Siunauskappelit (tai Siunausja hautakappelit, milloin hautakappeleita seurakunnan hautausmaalla on). Lisäksi uutena tehtäväalueena on Kappelit ja muut kirkkorakennukset, johon kirjataan sellaisten kappeleiden ja kirkkorakennusten tuotot ja kulut, jotka eivät ole kirkkolain 14 luvun 2 :n mukaisia rakennuksia. Siunauskappeli ovat usein sellaisia rakennuksia, joissa on tiloja sekä hautausta (vainajan säilytystilat, henkilökunnan tiloja yms.) että siunaustilaisuutta varten. Niissä tapauksissa seurakunnan tulee jakaa rakennukset kustannukset parhaaksi katsomallaan jakoperusteella Hautaustoimeen ja Kiinteistötoimeen. Hallinto- ja taloustoimistossa on valmisteltu kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2012 ohjeen mukaisesti tekniset muutokset yhteisen kirkkovaltuuston joulukuussa 2012 hyväksymään talousarvioon. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan ohjeen mukainen hautaustoimen ja kiinteistötoimen tehtävä- /kustannuspaikkajako, talousarviomäärärahojen ohjeen mukainen kohdentaminen ja ohjeen perusteella tehdyt tarkistukset seurakuntayhtymän taseeseen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2012 perusteella: - hautaustoimen ja kiinteistötoimen tehtäväalue-/kustannuspaikkajaon - hautaustoimen ja kiinteistötoimen talousarviomäärärahojen kohdentamisen - ohjeen mukaan tehdyt tarkistukset seurakuntayhtymän taseeseen.

8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 8 (29) Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2012 perusteella: - hautaustoimen ja kiinteistötoimen tehtäväalue-/kustannuspaikkajaon - hautaustoimen ja kiinteistötoimen talousarviomäärärahojen kohdentamisen - ohjeen mukaan tehdyt tarkistukset seurakuntayhtymän taseeseen. 122 VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTTI Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh Verotulojen kehitys * 2010 * 2011 TA 2012 TP 2012 Erotus TP 2011 Muutos % TA 2013 Kirkollisvero , Yhteisövero , Yhteensä , * Vuosille 2010 ja 2011 merkitty lopullisen verotuksen tiedot Verotulokertymä on ollut paljon ennakoitua huonompi. Talousarvion 2012 verotulot euroa alittuivat eurolla (kirkollisvero ja yhteisöverot ). Tilinpäätöksien 2011 ja 2012 verotuloja verrattaessa muutos on euroa. Vuoden 2011 verotuksen maksuunpanotilityksessä oikaisutilityksen määrä oli euroa (edellinen vuosi euroa), ennakonpalautukset euroa ( ). Lopullisessa verotuksessa muutos vuoteen 2010 oli kirkollisveroissa + 0,4 prosenttia ja yhteisöveroissa - 0,9 prosenttia. Talousarvion 2012 verotuloarvion merkittävää poikkeama vuoden 2011 verotukseen ei ole huomioitu vuoden 2013 talousarviossa. Talousarvion 2013 verotulot poikkeavat euroa vuoden 2012 tilinpäätöksen verotuloista. Erotus edellyttää tarkistuksia vuoden 2013 talousarvioon. Vuonna 2012 kirkollisverotuloja kertyi 228 euroa/jäsen (230 euroa/jäsen). Huhtikuun 2013 loppuun mennessä verotuloja seurakuntayhtymälle on tilitetty euroa, joka euroa vuoteen 2012 verrattuna vähemmän, muutos on 4,5 prosenttia. Seurakuntayhtymän talouden tasapainottamistoimenpiteet on kuvattu tasekirjan sivulla 66. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 tuloveroprosentiksi hyväksyttäisiin nykyinen tuloveroprosentti 1,50. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 tuloveroprosentiksi hyväksyttäisiin nykyinen tuloveroprosentti 1, VUODEN 2014 TALOUSARVION LAADINTA-AIKATAULU JA OHJEET Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh Taloussääntö: 3 Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sen sitovuustasosta päättäminen Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.

9 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 9 (29) Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Valmistelua ohjaavat: KJ 15:1-3 ja 5-6 :t, kirkkohallituksen ohjeet talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnittelun valmisteluun ja kirkkohallituksen yleiskirjeet 20/2002 ja yleiskirje 44/2002. Valmisteluaikataulu: kirkkoherrojen esitykset kesän 2014 työntekijöistä hallinto- ja taloustoimistolle 7.6. mennessä. seurakuntien ja yhtymän toimikunnat ja työalat laativat talousarvioesityksensä 6.9. mennessä. seurakuntaneuvostojen esitykset toimitetaan hallinto- ja taloustoimistolle (yhteiselle kirkkoneuvostolle) mennessä. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan talousarviokokous on yhteinen kirkkoneuvosto lähettää talousarvioesityksen ja investointiohjelman lausunnolle seurakuntaneuvostoille kokouksessa seurakuntaneuvostot antavat lausuntonsa viimeistään yhteinen kirkkoneuvosto päättää talousarvioesityksestä yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkovaltuuston talousarviokokous on Talousarvion valmistelua ohjaavia periaatteita: Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Kotkan seurakuntien ja Kotka-Kymi seurakuntayhtymän strategian Johtoryhmä on kokouksessaan päättänyt, että vuoden 2014 erityispainopistealueeksi otetaan; Palvelemme laadukkaasti kaikilla osa-alueilla. Tämä painopistealue tulee huomioida yhtymän ja seurakuntien toimintasuunnitelmia laadittaessa Hallinto- ja taloustoimistossa lasketaan palkkoihin yleiskorotus 0,5 prosenttia. Vastuu- ja työalojen toimintasuunnitelmatekstit kirjoitetaan kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti tiiviiseen muotoon esittämällä suunnittelukauden keskeiset tavoitteet toimenpiteineen ja tunnuslukuineen. Yhtymän ja seurakuntien toimintasuunnitelmissa huomioidaan ympäristöohjelman tavoitteet. Seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmä kokoaa tavoitteet toimenpiteineen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteet ilmoitetaan ympäristötyöryhmänpuheenjohtajalle. Talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan taksojen ja maksujen korotustarve. Investointiohjelman valmistelua ohjaa kiinteistöselvitys ja -ohjelma Johtoryhmän tehtäväksi annetaan valmistella seurakuntayhtymälle ja seurakunnille yhteinen henkilöstöohjelma vuosille , jonka tavoitteena on vakinaisen viran tai toimen palkkamenoja vastaava säästö henkilöstö kuluissa. Valmistelussa arvioidaan tavoitetta ja aikataulua huomioiden verotulokehitys. Valmistelussa on noudatettava kirkon yhteistoimintasopimusta. Talousarvion valmistelu perustuu toimintakulujen kokonaiskehykseen euroa. Vastuualueiden ja työalojen toiminnan määrärahat (palvelut, aineet ja tarvikkeet, avustukset ja muut toimintakulut) budjetoidaan vuoden 2013 tasoon. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy edellä esitetyn ehdotuksen valmisteluaikataulusta ja ehdotuksen valmistelua ohjaavista periaatteista. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion valmisteluaikataulun ja valmistelua ohjaavat periaatteet. 124 OSTETTAVAKSI TARJOTUT TONTIT/POPINNIEMI, ESKOLA JA HOVILA Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta : Kymen Sanomissa julkaistulla lehti-ilmoituksella on tarjottu ostettaviksi tontit: OMAKOTITALOTONTIN POPINNIEMESSÄ Tarjouksen kohteena on seurakuntayhtymän Kotkan kaupungin Popinniemen kaupunginosassa (36) korttelissa 13 omistama tontti numero 14. Tontin osoite on Lastaajankatu 6. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontin pinta-ala on 1456 m 2 ja sen

10 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 10 (29) rakennusoikeus 250 k-m 2. Kohteeseen saa rakentaa kaksikerroksisen omakotitalon. Yksityiskohdat ja myyntiehdot on kirjattu tarjouspyyntölomakkeelle. OMAKOTITALOTONTIN ESKOLASSA Tarjouksen kohteena on seurakuntayhtymän Kotkan kaupungin Eskolan kaupunginosassa (45) korttelissa 24 omistama tontti numero 1. Tontin osoite on Heposenkatu 1. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontin pinta-ala on 1265 m 2 ja sen rakennusoikeudet ovat 250 k-m 2 ja 60 k-m 2 erilliselle talousrakennukselle. Kohteeseen saa rakentaa puolitoistakerroksisen omakotitalon ja yksikerroksisen talousrakennuksen. Yksityiskohdat ja myyntiehdot on kirjattu tarjouspyyntölomakkeelle. PIENKERROSTALOTONTIN HOVILASSA Tarjouksen kohteena on seurakuntayhtymän Kotkan kaupungin Hovilan kaupunginosassa (41) korttelissa 30 omistama tontti numero 4. Tontin osoite on Turvalantie 45. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontin pinta-ala on 834 m 2 ja sen rakennusoikeus 500 k-m 2. Kohteeseen saa rakentaa kaksikerroksisen kerrostalon. Yksityiskohdat ja myyntiehdot on kirjattu tarjouspyyntölomakkeelle. Suljetut tarjoukset on jätettävä seurakuntayhtymän tarjouslomakkeella viimeistään klo 16 mennessä. Määräaikana jätetyt tarjoukset avataan ennen johtokunnan kokousta. Kotkan kaupungin tonttihinnoittelun perusteella hinnaksi muodostuisi: - omakotitalotontti Popinniemessä euroa - omakotitalotontti Eskolassa - pienkerrostalotontti Hovilassa Tarjoukset esitellään kokouksessa. EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA Päätösehdotus tehdään kokouksessa määräaikana jätettyjen tarjousten perusteella. Yhteinen kirkkoneuvosto : Päätetään tonttien myynnistä kokouksessa tapahtuvan esittelyn perusteella. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Katja Ylä-Kotolan euron ostotarjouksen kiinteistöstä ja esittää ostotarjouksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ehdolla, että kirkkohallitus vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Katja Ylä-Kotolan euron ostotarjouksen kiinteistöstä ja esittää ostotarjouksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 125 AITTAKORVEN SEURAKUNTATALON LÄMMITYSMUODON MUUTTAMINEN Valmistelija, kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta : Aittakorven seurakuntatalon lämmitysmuotona on maakaasu. Lämmityskattila ja lämminvesivaraaja ovat alkuperäisiä vuodelta 1979 ja kaasupoltin on vuodelta Lämmitysverkoston sulkuventtiileistä osa on uusittu, mutta putkistossa on myös alkuperäisiä vinoistukkaventtiileitä, jotka ovat jo ylittäneet tavoitteellisen käyttöikänsä. Kuntoarviossa (Insinööri Studio ) esitetään toimenpide-ehdotuksina: - lämminvesivaraaja uusitaan - maakaasupolttimen kaasuletku uusitaan - alkuperäiset sulkuventtiilit uusitaan

11 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 11 (29) - vanhimmat termostaatit uusitaan - savupiipun hattu korjataan vesitiiviiksi - muun remontin yhteydessä uusitaan lämpöjohdot pois rakenteiden sisältä Maakaasuletku on uusittu ja hattu korjataan kattotyön yhteydessä. Kotkan Energia on rakentanut kaukolämpöverkon laajennuksen, joka kulkee lähellä Aittakorven seurakuntataloa, ja tarjoaa mahdollisuutta liittyä kaukolämpöön. Lämmitysmuodon muuttamisesta maakaasusta kaukolämpöön on tehty kokousmateriaalin mukana toimitettu arviolaskelma, jonka mukaan kustannussäästö kaukolämmöllä verrattuna maakaasuun on n /vuosi. Investoinnin kustannusarvio on , josta saadaan takaisinmaksuajaksi 5,5 vuotta. Kuntoarviossa kiireellisinä toimenpide-ehdotuksina kattilahuoneessa olevien töiden lämminvesivaraajan uusiminen, sulkuventtiilien uusiminen toteuttamisen kustannusarvio on Em. korjaustarve poistuu, jos kiinteistö liitetään kaukolämpöön. Kun huomioidaan em. kulut lämmitysmuodon muuttamisen kustannuslaskelmassa, niin takaisinmaksuaika lyhenee 4,5 vuoteen. Lämmityskattilan tekninen käyttöikä on 30 vuotta, joten nykyinen kattila voidaan joutua uusimaan piankin. Uusimisen kustannus on Kun huomioidaan tämä kustannus investointilaskelmassa niin takaisinmaksuaika jää alle kolmen vuoden. EHDOTUS, KIINTEISTÖPALVELUPÄÄLLIKKÖ: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää, että - jos yhteinen kirkkovaltuusto päättää säilyttää Aittakorven seurakuntatalon seurakuntayhtymän omistuksessa, niin seurakuntatalon lämmityksessä siirrytään käyttämään kaukolämpöä - esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vuoden 2013 talousarvion investointiohjelmaan lisätään hankkeen toteuttamista varten Yhteinen kirkkoneuvosto : Esittelijän ehdotus tehdään kokouksessa johtokunnan päätöksen perusteella. Merkitään tiedoksi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätös siirtää hankkeen toteutus vuodelle Merkittiin johtokunnan päätös tiedoksi. 126 UUDEN KREMATORION RAKENTAMINEN YHTEISTYÖSSÄ KOUVOLAN JA LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMIEN KANSSA Valmistelijat, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh ja hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä kiinteistöselvityksessä on todettu: Kappelin yhteydessä toimivan Kymen krematorion investoinnit ovat sidoksissa Kouvolan seurakuntayhtymän ratkaisuihin. Krematoriossa hoidetaan nykyisin Kymenlaakson ja Uudenmaan läänin itäosien tuhkaukset. Tällä hetkellä tuhkausmäärä ylittää tuhannen tuhkauksen rajan ja lähestytään yhden uuniyksikön kapasiteetin ylärajaa. Krematoriokiinteistössä on tilaa vain yhdelle uuniyksikölle, joten uuden uuniyksikön sijoittaminen Parikalle aiheuttaisi mittavia rakenteellisia investointeja. Myös odotettavissa olevat ympäristölainsäädännön muutokset lisäävät kustannuksia. Tämän hetken tiedon mukaan elohopean talteenotto on järjestettävä uusissa laitoksissa vuodesta 2015 alkaen ja jo toimivien laitosten osalta 2017 alkaen. Uuden uuniyksikön rakentaminen ja elohopean talteenotto vaatisivat

12 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12 (29) noin 1,5 miljoonan euron investoinnin. Jos taas uusitaan ainoastaan lähivuosille ajoittuva uunin muurausosat, vaatii se noin investoinnin. Lahden ja Kouvolan seurakuntayhtymät esittivät Kotka Kymin seurakuntayhtymälle selvitettäväksi yhdessä mahdollisuudet toteuttaa krematorion seurakuntayhtymien yhteishankkeena Yhteinen kirkkoneuvosto : Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ilmoittaa Lahden ja Kouvolan seurakuntayhtymille, että se osallistuu valmisteluun, jolla alustavan hankeselvityksen avulla tutkitaan mahdollisuudet yhteisen krematorion perustamiseen. Kolmen seurakuntayhtymän yhteinen valmistelutyö on saatu valmiiksi. Lähtökohtana on se, että Lahden, Kouvolan ja Kotkan alueet lähikuntineen ovat muodostaneet maantieteellisesti yhtenäisen alueen, jolta tuhkaukset ovat keskittyneet Lahteen ja Kotkaan. Tilanne on luontevasti saanut seurakuntayhtymät pohtimaan yhdessä uuden krematorion rakentamista. Päijät-Häme ja Kymenlaakso muodostavat asukkaan maantieteellisen alueen, jossa krematorion rakentamista on perusteltua harkita yhdessä. Kaikkien kolmen paikkakunnan seurakuntayhtymät ovat syksyllä 2012 sopineet, että krematorion rakentamisesta tehdään yhteinen hankeselvitys. Hankeselvitystä on valmisteltu kuluneen talven aikana ja selvitys on liitteenä (liite n:o 1). Kotka-Kymin seurakuntayhtymän maksettava osuus perustettavan kiinteistöyhtiöön on euroa. Hanketta valmistellut työryhmä ehdottaa kaikille kolmelle seurakuntayhtymälle, että toteutetaan uusi krematorio yhteisenä investointina hankeselvityksessä kerrotulla tavalla. Krematorion sijaintipaikaksi ehdotetaan Kouvolaa. Rakentamista varten perustetaan kiinteistöosakeyhtiö, joka toteuttaa ja tulee omistamaan krematoriorakennuksen rakennuspaikkoineen ja polttouuneineen. Kiinteistöosakeyhtiö vuokraa tilat Kouvolan seurakuntayhtymälle, joka tulee vastaamaan tuhkaustoiminnan käytännön toteuttamisesta tarpeelliset kuljetukset mukaan lukien. Tuhkattavat vainajat kuljetetaan alkuvaiheessa Lahden ja Kotkan alueelta Kouvolaan omana työnä omalla kuljetuskalustolla. Omat Kouvolan seurakuntayhtymän järjestämät kuljetukset lähtevät ns. kokoomakappeleilta, joita on yksi Lahdessa ja yksi Kotkassa. Hautaustoimistot hoitavat lähikuljetukset omalla alueella samaan tapaan kuin tähänkin saakka. Tuhkaustoiminnassa tapahtuvat muutokset eivät näy omaisille. Siunaukset ja muistotilaisuudet hoidetaan kuten ennenkin. Uurnat luovutetaan omaisille omalta kappelilta, kuten tähän saakka on tehty. Krematorion hallintoa varten muodostetaan yhteinen krematoriojohtokunta, jonka tehtävänä on tukea työntekijöitä ja vahvistaa krematorion maksut. Kiinteistöosakeyhtiön toiminnasta vastaa hallitus, johon osakkaat nimeävät edustajansa. Uudisrakennuksen investointi toteutetaan osaksi omalla ja osaksi vieraalla pääomalla. Kotkan, Kouvolan ja Lahden alueiden muille seurakunnille tarjotaan mahdollisuutta lähteä mukaan hankkeeseen. Mukaan lähtevä seurakunta sijoittaa kiinteistöosakeyhtiöön osuutensa omasta pääomasta. Seurakunta voi siten varmistaa oman alueensa asukkaille mahdollisimman edullisen tuhkauksen yhtenä hautausmuotona. Seurakunnan kannalta tuhkaus on edullinen hautausmuoto, kun maapinta-alan tarve on oleellisesti pienempi kuin perinteisessä hautausmuodossa. Hankeselvityksen osapuolet tekevät päätöksensä hankkeeseen osallistumisesta kevään 2013 aikana. Päätösten jälkeen toteuttaminen käynnistyy tarvittavien viranomaislupien hakemisella ja rakennusurakan kilpailuttamisella. Tavoitteena on, että krematorio on käyttövalmiina alkuvuodesta Yhteisen krematorion tuhkaushinnaksi on toisena toimintavuonna arvioitu 190 euroa/tuhkaus, hinta sisältää kuljetukset. Kymen krematorion kustannukset arvioidaan 186 (ilman korkoja ja lainanlyhennyksiä) euroa/tuhkaus. Kustannusero muodostuu Kymen krematorion välttämättömien, arviolta euron, investointien pääomakustannuksista. Vuonna 2012 Kymen krematorion tuhkausmäärä oli 1 127, kustannus 130 euroa/tuhkaus. Kustannuksien lisäksi pitää huomioida, että ison investoinnin kustannukset ja vastuut jakautuvat ainakin kolme seurakuntayhtymän kesken asukasmäärien mukaisesti suhteessa ja toiminnasta vastaavana on Kouvolan seurakuntayhtymä. Krematoriontyöstä ja toimistopalveluista vapautuu Kotkassa työaikaa muihin tehtäviin.

13 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 13 (29) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on antanut lausuntonsa hankkeesta kokouksissaan ja Johtokunnan lausunto : Laskentatarkkuuksista huolimatta ja ottaen huomioon tarvittavan peruspääoman euroa seurakuntayhtymän nykyisen krematorion toiminta. Johtokunta päättää että, pysytään oman krematorion puitteissa tapahtuvaan toimintaan ja lopetetaan selvitystyö siihen asti kun se määräysten mukaan on mahdollista. Lahden kanta apporttiratkaisuun selvitetään. Haetaan krematoriollemme jatkolupa vuosille nykyiselle tekniikalle. Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksissaan Kokouksessa yhteinen kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyä. Lahden seurakuntayhtymän hallintojohtaja on sähköpostilla ottanut kantaa siihen, olisiko mahdollista lähteä hankkeeseen mukaan siten, että Kotkan nykyistä Kymen krematoriota voitaisiin pitää osana kiinteistöosakeyhtiötä ja Kymen krematorio jatkaisi toimintaansa entisessä laajuudessa uuden krematorion rakentamisen jälkeen. Hallintojohtaja Hannu Sarikka toteaa lausunnossaan: Jos näin toimittaisiin, söisi se merkittävällä tavalla hankkeen kustannustehokkuutta, jota olemme pitäneet yhtenä tärkeimmistä yhteistyön perusteista. Näin ollen en pidä mahdollisena, että tuhkauksia tehtäisiin kahdessa eri krematoriossa. Kotkan kaupungin ympäristöjohtaja Eeva Linkola on hallintojohtajan pyynnöstä toimittanut Parikan krematorion ympäristölupaa ja seurakuntien yhteishanketta koskevan lausunnon. Kotkan krematoriolla ei ole ympäristölupaa. Liitteinä on Kotkan ympäristökeskuksen arkistossa olevat krematoriota koskevat dokumentit. Asiaa on käsitelty ympäristölautakunnassa , jolloin todettiin, että toiminta voi jatkua ilman ympäristölupaa. Tilanne arvioidaan uudelleen, jos toiminnassa tapahtuu muutoksia tai muut ympäristönsuojelulliset syyt edellyttävät lupaprosessin käynnistämistä. Ympäristösuojelullisesti katsottuna alueellinen, keskitetty, parhaat normit täyttävä krematorio on hyvä ja kestävä ratkaisu. Saamistani dokumenteista ei käynyt ilmi, millaiseen paikkaan laitos on tarkoitus sijoittaa Kouvolassa, joten siihen ei voi ottaa kantaa. Hankeselvityksen ja Kotka - Kymin seurakuntayhtymälle annettujen lausuntojen perusteella esitän: - että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 1 olevan hankeselvityksen, - että Kotka-Kymin seurakuntayhtymä osallistuu yhteiseen krematoriohankkeeseen hankeselvityksessä kerrotulla tavalla sillä edellytyksellä, että Lahden ja Kouvolan seurakuntayhtymät tekevät myönteisen päätöksen osallistumisestaan, - että hyväksytään periaate, jonka mukaan hankkeen osapuolet ovat mukana tasapuolisina kumppaneina ja vastaavat väestömäärän mukaisessa suhteessa toiminnasta aiheutuvista kustannuksista siinäkin tapauksessa, että tuotot jäisivät kuluja pienemmiksi, - että mahdollisesti yhteishankkeeseen mukaan lähtevät muut seurakunnat voivat liittyä hankkeeseen hyväksymällä hankesuunnitelman taloudelliset ja muut ehdot. Hallintojohtaja esittää lisäksi yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että Kotka-Kymin seurakuntayhtymä perustaa yhdessä Lahden ja Kouvolan seurakuntayhtymien kanssa kiinteistöosakeyhtiön krematorion omistamista varten ja että omistus jakautuu paikkakuntien väestömäärän mukaisessa suhteessa, - että kiinteistöosakeyhtiöön voi liittyä mukaan muitakin seurakuntia väestömäärän mukaisessa omistussuhteessa, - että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy yhteistä krematoriohanketta varten euron määrärahan investointimenoihin, - että investoinnin toteuttamista varten kiinteistöosakeyhtiö voi ottaa vierasta pääomaa, jonka määrän ja lainasopimuksen ehdot kiinteistöosakeyhtiön hallitus voi päättää,

14 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 14 (29) - että yhteiselle kirkkoneuvostolle annetaan toimivalta ratkaista krematorion rakentamiseen ja siinä harjoitettavaan toimintaan liittyvät muut asiat. Asian käsittely: Käydyn keskustelun aikana Seppo Eerola teki ehdotuksen, että asia palautettaisiin kiinteistöja hautaustoimen johtokunnan uudelleen valmisteluun ja, että yhteinen kirkkoneuvosto palaisi asian käsittelyyn syksyllä. Seppo Eerolan tekemä ehdotus ei saanut kannatusta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hankeselvityksen ja Kotka - Kymin seurakuntayhtymälle annettujen lausuntojen perusteella: - hyväksyä liitteenä nro 1 oleva hankeselvitys, - että Kotka-Kymin seurakuntayhtymä osallistuu yhteiseen krematoriohankkeeseen hankeselvityksessä kerrotulla tavalla sillä edellytyksellä, että Lahden ja Kouvolan seurakuntayhtymät tekevät myönteisen päätöksen osallistumisestaan, - hyväksyä periaatteen, jonka mukaan hankkeen osapuolet ovat mukana tasapuolisina kumppaneina ja vastaavat väestömäärän mukaisessa suhteessa toiminnasta aiheutuvista kustannuksista siinäkin tapauksessa, että tuotot jäisivät kuluja pienemmiksi, - että mahdollisesti yhteishankkeeseen mukaan lähtevät muut seurakunnat voivat liittyä hankkeeseen hyväksymällä hankesuunnitelman taloudelliset ja muut ehdot. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle: - että Kotka-Kymin seurakuntayhtymä perustaa yhdessä Lahden ja Kouvolan seurakuntayhtymien kanssa kiinteistöosakeyhtiön krematorion omistamista varten ja että omistus jakautuu paikkakuntien väestömäärän mukaisessa suhteessa, - että kiinteistöosakeyhtiöön voi liittyä mukaan muitakin seurakuntia väestömäärän mukaisessa omistussuhteessa, - että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy yhteistä krematoriohanketta varten euron määrärahan investointimenoihin, - että investoinnin toteuttamista varten kiinteistöosakeyhtiö voi ottaa vierasta pääomaa, jonka määrän ja lainasopimuksen ehdot kiinteistöosakeyhtiön hallitus voi päättää, - että yhteiselle kirkkoneuvostolle annetaan toimivalta ratkaista krematorion rakentamiseen ja siinä harjoitettavaan toimintaan liittyvät muut asiat. 127 LANGINKOSKEN SEURAKUNNAN TOIMITILAJÄRJESTELYT Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh Kirkkoherran yhteenveto työntekijöiden lausunnoista Ruonalan osalta toiminnot ovat siirrettävissä Aittakorpeen ja Langinkoskelle. Langinkosken tilat eivät kuitenkaan nykyisessä kunnossaan käy nuorten tiloiksi, mutta muutosrakentamisen myötä tilojen käyttö nuorisotyössä varmaan onnistuu. Jos muutostyöt tehdään hyvin niin kirkon alakerran tilat (nykyinen puutyöpaja ja sen yhteydessä olevat tilat) voivat olla monien toimintojen käytössä. Samassa yhteydessä kannattaisi miettiä myös kirkon yläkerran tilojen saneeraamista, jotta tilat palvelisivat paremmin varsinaista toimintaa. Ruonalan poistuessa käytöstä, poistuu käytöstä myös kasuaalitoimituksia palvellut tila, jolloin nämäkin toiminnot siirtyvät muualle Langinkoskelle, Aittakorpeen, Kotkan saarelle. Muistotilaisuuksien ja kasteiden kahvituspaikka häviää samalla. Kun kaikki toiminnot Ruonalasta siirretään Langinkoskelle ja Aittakorpeen, toimintojen aikataulutus saattaa aiheuttaa ongelmia. Kotkan kaupungin kanssa tehty ip-sopimus kattaa lukuvuoden (Aittakorven srk-talo, Mussalon srk-koti ja Ruonalan kirkko). Tämän jälkeen voidaan ip:n osalta toimintaa tarkastella uudestaan.

15 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15 (29) Nykyisen laajuista lapsityön toimintaa on vaikea siirtää muualle Mussalon seurakuntakodilta. Lapsityön toiminnot (päiväkerhot, perhekerhot, leikkikerhot, Mussukka ja ip-kerhot) täyttävät syys- ja kevätkaudella viisi päivää viikossa Mussalon seurakuntakodin. Myös varhaisnuorten kerhoja toimii Mussalossa. Voidaan olettaa, että Mussalossa riittää kerhoikäisiä lapsia ja perhekerholaisia nykyisessä laajuudessa ainakin tulevat 5-7 vuotta. Korvaavan toimitilan tulisi olla samaa kokoluokkaa kuin nykyinen tai vähintään 150 m 2 sekä ulkoiluun ja leikkiin soveltuva piha. Ruonalasta voisimme siten luopua 2014 kesällä; mutta Mussalon seurakuntakodin talviaikaisten toimintojen siirtäminen toisiin tiloihin on kovin haasteellista. Liitteenä on kiinteistöpalvelupäällikön laatima raportti Ruonalan seurakuntatalon tilojen käyttöasteesta ja kiinteistömenoista. (liite n:o 1) Liitteenä on kuntokartoituksen selvitys Ruonalan kirkon korjauksista. (liite n:o 2) Valmistelevan työryhmän esitykset: - Mussalon seurakuntatalo säilyy tässä vaiheessa seurakuntayhtymän omistuksessa. Perustelut: Hyvä sijainti ja toiminnan laajuus. Korvaavia toimitiloja Mussalon asuntoalueelta ei ole saatavilla. - Haltijan kerhohuoneen käyttöä monipuolistetaan ja tilat kunnostetaan. Perustelut: Hyvä sijainti ja edulliset käyttökustannukset. Tilan kunnostaminen mahdollista tehdä kohtuullisin kustannuksin. - Kunnostamistyöt suunnitellaan niin, että tilan käyttöä voidaan monipuolistaa nykyisestä. - Langinkosken kirkon kellaritilat kunnostetaan nuorisotilaksi. Suunnittelu tehdään kokonaisvaltaisesti niin, että siinä huomioidaan kaikki kirkon alakerran tilat (varasto, metalli- ja kivityötila sekä kangaspuille varattu kutojien tila). Rakennustarkastajan ennakoivan katselmuksen perusteella ei ole esteitä tilan muutostöille. - Samassa yhteydessä esitetään kunnostettavaksi Langinkosken kirkon II- kerroksen kerhotilat. - Seurakuntatoimiston toimistohuoneiden käyttöä on mahdollista tehostaa esim. muuttamalla ns. lepotila toimistotilaksi. Valmisteleva työryhmän (työntekijöiden yhteistyöryhmä) esitys : Esitetään varattavaksi määräraha Langinkosken kirkon nuorisotilan muutostöille ja II -kerroksen kerhotilojen pintaremontin suunnitteluun. Langinkosken kirkon tilojen kunnostamisen jälkeen Ruonalan seurakuntatalosta voidaan seurakuntatyön kannalta luopua ja seurakunnallinen toiminta toteuttaa Langinkosken kirkolla, Aittakorven seurakuntatalossa, Mussalon seurakuntakodilla ja Haltijan kerhohuoneessa. Seurakuntatyön toteuttaminen ei edellytä Aittakorven seurakuntatalon laajentamista seurakuntatalon peruskorjauksen yhteydessä. Ostopalvelusopimuksella toteutettua iltapäiväkerhotoimintaa ei ole mahdollista sijoittaa seurakunnan tiloihin. Sopimus on voimassa lukuvuoden Työryhmä (luottamushenkilöt ja työntekijät) Ehdotus, hallintojohtaja: Työryhmä päättää esittää kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunnalle, että Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varattaisiin euron määräraha vuodelle Päätös: Työryhmä päätti esittää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle, että - Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varattaisiin euron määräraha vuodelle Haltijantien kerhohuoneen kunnostamiseen varataan määräraha vuoden 2014 investointiohjelmaan Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta : Langinkosken seurakuntaneuvosto antaa lausunnon asiasta kokouksessaan Lausunto esitellään johtokunnalle kokouksessa. EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA

16 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 16 (29) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle: - Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varattaisiin euron suunnittelumääräraha vuodelle Haltijantien kerhohuoneen kunnostamiseen varataan määräraha vuoden 2014 investointiohjelmaan. - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Ruonalan kirkon myynti (kiinteistötunnus Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: - Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varattaisiin euron suunnittelumääräraha vuodelle Haltijantien kerhohuoneen kunnostamiseen varataan määräraha vuoden 2014 investointiohjelmaan. - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Ruonalan kirkon myynti (kiinteistötunnus ). Yhteinen kirkkoneuvosto : Yhteinen kirkkoneuvosto päättä esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: - Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varattaisiin euron suunnittelumääräraha vuodelle Haltijantien kerhohuoneen kunnostamiseen varataan määräraha vuoden 2014 investointiohjelmaan. - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Ruonalan kirkon myynti (kiinteistötunnus ). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: - Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varattaisiin euron suunnittelumääräraha vuodelle 2013, - Haltijantien kerhohuoneen kunnostamiseen varataan määräraha vuoden 2014 investointiohjelmaan, - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Ruonalan kirkon myynti (kiinteistötunnus ). 128 KOTKAN SEURAKUNNAN TOIMITILAT Valmistelijat, kiinteistöpalvelupäällikkö, kirkkoherra ja hallintojohtaja Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta : Muistio palaverista : Tutustuttiin Kotkan seurakunnan työntekijöiden raporttiin, jossa tilakysymystä on arvioitu seurakunnan toimintastrategian lähtökohdista. Työntekijöiden ehdotus Hovinsaaren toimitilaksi on vapaana oleva vuokratila Ruununmaankadulla. Huoneiston kolme huonetta on yhdistettävissä. Työntekijät ehdottavat korjausta kevyellä budjetilla ja tilojen, monipuolista käyttöä. Tila on lausunnon mukaan parhaalla paikalla ottaen huomioon näkyvyys ja läsnäolo. Kiinteistötoimisto on valmistellut kustannusarvion saman liiketalon pienemmän huoneiston kunnostamisesta. Esitetyn toimitilan työselitys ja kustannusarvio ovat valmistelussa. Hovinsaaren seurakuntatalon korjauskustannuksista on käytettävissä Insinööritoimisto Studion kuntokartoituksen tiedot.

17 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 17 (29) Päätettiin, että esitys Hovinsaaren alueella tehtävän seurakuntatyön tilajärjestelyistä tehdään valmistelevan työryhmän kokouksessa Työryhmällä on tuolloin käytettävissä molempien liiketilojen kustannusarviot ja työselitykset. Työryhmälle (työntekijöiden ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan edustajat) esiteltiin kokouksessa toimitilojen kunnostamisen työselitykset ja kustannusarviot. Valmistelevan työryhmän päätös: Työryhmä päätti esittää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle, että Hovinsaaren seurakuntatalon korvaavan tilan kunnostamiseen varataan vuoden 2013 talousarvioon. Kirkkoherra Hannu Marttila ja kiinteistöpalvelupäällikkö valmistelevat vuokrattavien tilojen vuokrasopimuksen mennessä niin, että asia on mahdollista käsitellä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta : Kirkkoherra ja kiinteistöpalvelupäällikkö ovat neuvotelleet Hovinsaaren toimitilaksi ehdotetun vapaana olevan vuokratilan vuokraamisesta seurakuntayhtymälle Ruununmaankadulta. Huoneiston kolme huonetta on yhdistettävissä. Vuokranantaja esittää kymmenen vuoden vuokrasopimuksella vuokraksi 9 /m2/kk eli 954 /kk. Kirkkoherra puoltaa tarjouksen hyväksymistä. Kokouskutsun mukana lähetetään ehdotukseen liittyvä valmisteluaineisto. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle: - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Hovinsaaren seurakuntatalon myynti (kiinteistötunnus ). - vuokratilojen kunnostamiseen ja vuokraamiseen esitetään varattavaksi euron määräraha investointiohjelmaan. - Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi valmistella tilojen vuokrasopimus. Sopimus on ehdollinen niin, että se tulee voimaan vasta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä korjaustöille määrärahan. Korjaustöiden lisäksi anotaan vuokriin euron määräraha. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistellee Hovinsaaren seurakuntatalon myynnin (kiinteistötunnus ) ja - vuokratilojen kunnostamiseen ja vuokraamiseen esitetään varattavaksi euron määräraha investointiohjelmaan. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle valmistelee tilojen vuokrasopimuksen. Sopimus on ehdollinen niin, että se tulee voimaan vasta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä korjaustöille määrärahan. Korjaustöiden lisäksi anotaan vuokriin euron määräraha. Yhteinen kirkkoneuvosto : Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle: - yhteinen kirkkovaltuusto antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Hovinsaaren seurakuntatalon myynnin (kiinteistötunnus ) ja - yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää vuokratilojen kunnostamiseen ja vuokraamiseen euron määrärahan vuoden 2013 investointiohjelmaan. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle tehtäväksi valmistella tilojen vuokrasopimuksen. Sopimus on ehdollinen niin, että se tulee voimaan vasta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä korjaustöille määrärahan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle:

18 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18 (29) - yhteinen kirkkovaltuusto antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Hovinsaaren seurakuntatalon myynnin (kiinteistötunnus ) ja - yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää vuokratilojen kunnostamiseen ja vuokraamiseen euron määrärahan vuoden 2013 investointiohjelmaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle tehtäväksi valmistella tilojen vuokrasopimuksen. Sopimus on ehdollinen niin, että se tulee voimaan vasta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä korjaustöille määrärahan. 129 TOIMISTOJEN YHDISTÄMINEN JA TALOUSTOIMISTON PERUSTAMINEN Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh Yhteinen kirkkovaltuusto : Kiinteistö- ja isännöintitoimiston tehtävät siirretään hallinto- ja taloustoimistolle alkaen, jolloin kiinteistö- ja isännöintitoimisto lakkautetaan seurakuntayhtymän siirtyessä kirkon palvelukeskuksen Kipan asiakkaaksi syksyllä Seurakuntayhtymän viestintätoimiston vastuulle jäävät työtehtävät siirretään keskusrekisterille/kotkan seurakuntatoimistolle alkaen myöhemmin laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Yhteistyötoimikunta : Toimisto- ja viestintäpalvelujen tehtäväjärjestelyjen yhteydessä on täsmentynyt seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimistorakenne seuraavaksi: - Kiinteistö- ja isännöintitoimisto on kirkkovaltuuston päätöksellä lakkautettu. Hallinto- ja taloustoimisto on alkaen hallinto- ja kiinteistötoimisto - taloustoimisto perustetaan alkaen - viestintätoimiston tehtäviä hoidetaan tällä hetkellä sekä keskusrekisterissä että seurakuntatoimistoissa. Viestintätoimisto lakkaa. Kotkan seurakuntatoimisto ja keskusrekisteri yhdistyvät yhdeksi palvelukokonaisuudeksi, toimisto nimeksi on esitetty Kotkan seurakuntatoimisto ja keskusrekisteri. - Langinkosken ja Kymin seurakuntatoimistojen nimet kuvaavat toimiston palveluja eikä niiden nimien muuttamiselle ole tarvetta. EHDOTUS, työsuojelupäällikkö Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Henkilöstöasiain jaosto : Yhteistyötoimikunnan kokoukseen jälkeen on esittely tarkentunut. Kymin seurakuntatoimiston kasvatusasiantoimisto esitetään lakkautettavaksi, koska seurakuntatoimiston työntekijät hoitavat toimistopalvelut kokonaisvaltaisesti ilman työalakohtaista tehtäväjakoa. Tehtäväkuvauksiin on kirjattu seuraavat virkanimityksien muutokset: - Palkanlaskijan virkanimike esitetään muutettavaksi alkaen, uusi nimike: kiinteistö- ja palkkaasianhoitaja. - viestintäsihteerin nimike esitetään muutettavaksi alkaen, uusi nimike toimistosihteeri - hautausasioiden toimistosihteeri nimike esitetään muutettavaksi alkaen, uusi nimike hautausasioiden palvelusihteeri EHDOTUS, hallintojohtaja Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, hyväksyttäväksi toimistorakenne seuraavaksi: - Hallinto- ja taloustoimisto on alkaen hallinto- ja kiinteistötoimisto - taloustoimisto perustetaan alkaen - Kotkan seurakuntatoimisto ja keskusrekisteri yhdistyvät yhdeksi palvelukokonaisuudeksi, toimisto nimeksi on esitetty Kotkan seurakuntatoimisto ja keskusrekisteri. - Kymin seurakuntatoimiston kasvatusasiantoimisto lakkautetaan alkaen

19 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 19 (29) - Langinkosken ja Kymin seurakuntatoimistojen nimet kuvaavat toimiston palveluja eikä seurakuntatoimistojen nimiä esitetä muutettaviksi. Jaosto esittää lisäksi yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi seuraavat virkanimikemuutokset: - Palkanlaskijan virkanimike esitetään muutettavaksi alkaen, uusi nimike: kiinteistö- ja palkkaasianhoitaja. - viestintäsihteerin nimike esitetään muutettavaksi alkaen, uusi nimike toimistosihteeri - hautausasioiden toimistosihteeri nimike esitetään muutettavaksi alkaen, uusi nimike hautausasioiden palvelusihteeri Jaosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi toimistorakenteen seuraavasti: - Hallinto- ja taloustoimisto on alkaen hallinto- ja kiinteistötoimisto - taloustoimisto perustetaan alkaen - Kotkan seurakuntatoimisto ja keskusrekisteri yhdistyvät yhdeksi palvelukokonaisuudeksi, toimisto nimeksi on esitetty Kotkan seurakuntatoimisto ja keskusrekisteri. - Kymin seurakuntatoimiston kasvatusasiantoimisto lakkautetaan alkaen - Langinkosken ja Kymin seurakuntatoimistojen nimet kuvaavat toimiston palveluja eikä seurakuntatoimistojen nimiä esitetä muutettaviksi. Jaosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi seuraavat virkanimikemuutokset: - Palkanlaskijan virkanimike esitetään muutettavaksi alkaen, uusi nimike: kiinteistö- ja palkka-asianhoitaja. - viestintäsihteerin nimike esitetään muutettavaksi alkaen, uusi nimike toimistosihteeri - hautausasioiden toimistosihteeri nimike esitetään muutettavaksi alkaen, uusi nimike hautausasioiden palvelusihteeri Yhteinen kirkkoneuvosto : Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimistorakenteen ja virkanimikkeiden muutokset jaoston esittämässä muodossa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimistorakenteen henkilöstöasiain jaoston esittämässä muodossa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi virkanimikkeiden muutokset ja esittää ne yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 130 VIESTINTÄPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Valmistelija yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt yhtymän viestinnän tehtäväjärjestelyt: VIESTINNÄN TEHTÄVÄJÄRJESTELYT VIESTINTÄPÄÄLLIKÖN ELÄKÖITYESSÄ Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Viestintäpäällikkö Tuula Mäkitalo on jättänyt työnantajalle ilmoituksen eläkehakemuksesta ja siihen liittyvän ilmoituksen eläkkeelle jäämisen ajankohdasta Toimistokokonaisuuden uusia tehtäväjärjestelyjä ja tehtäväkuvauksia on valmisteltu työpajoissa vuoden 2012 aikana. Tehtäväkuvaukissa on päästy luonnosasteelle, joita on kokeiltu käytännössä tammikuusta 2013 lukien. Lopullisesti tehtävänkuvaukset hyväksyy henkilöstöasiain jaosto sen jälkeen kun niitä on käytännössä kokeiltu ja hiottu toimiviksi. Samalla on ollut valmisteilla seurakuntayhtymän viestinnän kehittäminen. Kotimaa-yhtiöt on valmistanut seurakuntayhtymälle viestinnän kehittämisehdotuksen, jota viestinnän johtaja ja johtoryhmä ovat käyttäneet pohjana viestinnän kehittämissuunnitelman laatimisessa vuoden 2012 aikana. Viestinnän kehittämissuunnitelma on liitteenä. Viestinnän kehittämissuunnitelma lähtee viestinnän aseman määrittelystä seurakuntien strategiassa. Yhtymän stra-

20 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 20 (29) tegia on vielä valmisteilla, mutta seuraavassa on lyhyesti kuvattu sitä miltä viestinnän strateginen asema kehittämissuunnitelman mukaan tulisi näyttää: Jäsenyyden vahvistaminen liittyy jäsenten kokemaan identiteettiongelmaan kirkon jäsenyydestä. Tämän taas ajatellaan johtuvan heikoista kontakteista kirkon toimintaan. Vahvistamalla kontakteja kirkon toimintaan ajatellaan jäsenyyden vahvistuvan. On ajateltu että viisi laadukasta kohtaamista vuodessa riittäisi pitämään kirkon jäsenen tietoisena identiteetistään ja pysymään kirkon jäsenyydessä. Kokoavan toiminnan, jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten sekä vapaaehtoistoiminnan, diakonian ja kasvatustyön välityksellä tulisi suoda laajoille joukoille mahdollisuus kokea kohdatuksi tuleminen ja yhteys kirkon uskoon. Osallistuminen kirkolliseen keskusteluun seurakuntalehden ja verkkoviestinnän avulla on aivan erityisasemassa kirkon toiminnassa siksi, että se tavoittaa myös ne, jotka eivät osallistu jumalanpalveluselämään, kirkollisiin toimituksiin, ja joiden elämässä ei ole kosketuskohtia diakoniaan kasvatustyöhön tai vapaaehtoistoimintaan. Siksi viestinnällä on mahdollisuuksia vahvistaa jäsenyyttä myös niiden keskuudessa joille muu toiminta jää vieraaksi. Tässä vaiheessa yhteisen kirkkoneuvoston tulisi kehittämissuunnitelman mukaisesti tehdä seuraavat hallinnolliset päätökset: 1. Viestinnän johtaminen Viestinnän kehittämissuunnitelman mukaisesti vastuu viestinnän johtamisesta on yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajalla yhdessä johtoryhmän kanssa. Heidän tehtävänään on suunnitelmassa tarkemmin sovitulla tavalla asettaa viestintään liittyviä tavoitteita ja tehdä sen mukaisia suunnitelmia ja arvioida niiden toteutumista. 2. Viestintätoimisto Toimistokokonaisuuden kehittämishankkeen työpajoissa työstetyn ja kirkkovaltuustolle esitellyn toimistosuunnitelman mukaan viestintätoimisto tullaan lakkauttamaan ja viestintäsihteeri ja verkkoviestintäsuunnittelija siirtyvät yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan alaisuuteen Kotkan seurakuntatoimisto ja keskusrekisteri - nimiseen palvelutoimistoon. Toimistopalvelujen kehittämishankkeen ollessa vielä kesken toimistopalvelujen toimistot määritellään tarkemmin kevään kuluessa. 3. Viestintäpäällikön virka Viestintäsuunnitelman mukaisesti viestintäpäällikön virka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä. 4. Viestintäpäällikön nykyisten tehtävien seulonta ja jakaminen Toimistopalvelujen kehittämishankkeen yhteydessä valmistellun suunnitelman mukaisesti viestintäpäällikölle kuuluneet tehtävät jaetaan ostopalveluna ostettavalle palveluntuottajalle, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajalle, Osviitan päätoimittajalle ja viestintätoimiston työntekijöille. a) Ostopalveluna ostetaan erillisen sopimuksen mukaan Osviitan toimitussihteerin tehtävistä seuraavat tehtävät: sisältösuunnitelman tekeminen yhdessä viestinnän toimikunnan kanssa, kirjoitustehtävien antaminen, juttujen vastaanottaminen ja stilisointi, layoutin tekeminen yhdessä viestintäsihteerin kanssa sekä oikoluku yhdessä viestintäsihteerin kanssa b) Kymin kirkkoherra Juha Tanska kutsutaan Osviitan päätoimittajaksi. c) Verkkoviestinnän vastaavaksi toimittajaksi kutsutaan myöhemmin yksilöitävä yhtymän viran-haltija. d) Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja hoitaa viestinnän hallinnolliset ja esimiestehtävät sekä muut viestintäpäällikön tehtävät. e) Viestintäsihteeri hoitaa Osviitan toimitussihteerin tehtävät ja verkkoviestintäsuunnittelija hoitaa verkkoviestintäsihteerin tehtävät niin kuin niistä erikseen tehtävänkuvauksissa määrätään. 5. Kohdentaminen Viestinnän kohdentamiseen otetaan kantaa yhtymän strategian viestintää koskevassa osassa. 6. Viestinnän toimikunta Viestinnän toimikunnankokoonpanoon tehdään seuraava muutos ja täydennys: 1) kokouksissa esittelijänä toimii viestintäpäällikön sijasta yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja 2) Toimi-kuntaan kuuluu viranhaltijoina osviitan päätoimittaja ja verkkoviestinnän toimittaja. Toimikuntaan tulisi valita seurakuntalehtiviestinnän osaajia ja verkkoviestinnän osaajia sekä siinä aktiivisesti palautteen antajina toimivia. Toimikunta jakaantuu Osviitan toimittamisen ja verkko-viestinnän työryhmiin, joita voivat johtaa viranhaltijajäsenet. Yhteinen kirkkoneuvosto ottaa viestinnän kehittämissuunnitelman huomioon valitessaan viestinnän toimikunnan jäseniä vuosille EHDOTUS, YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan viestinnän kehittämissuunnitelman ja siihen liittyen päättää että: 1. Viestinnän johtamisesta vastaa yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja yhdessä johtoryhmän kanssa suunnitelmassa tarkemmin kuvatulla tavalla

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (9) Pirjo-Liisa Osola varajäsen

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (9) Pirjo-Liisa Osola varajäsen YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (9) Aika: Keskiviikko 12.11.2014 kello 16.30-18.00 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (30)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (30) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (30) Aika: Keskiviikko 12.6.2013 kello 17.00-18.50 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (6) Onni Hämäläinen jäsen Antero Kekkonen Jouko Koivukoski Reino Korhonen

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (6) Onni Hämäläinen jäsen Antero Kekkonen Jouko Koivukoski Reino Korhonen YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 17.6.2015 kello 17.00-17.50 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Onni Hämäläinen

Lisätiedot

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 14.10.2015 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen Kirkkovaltuusto 1 (6) Aika: Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00-18.42 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50 :n käsittelyn

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2015 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2015 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: 7.10.2015 klo 17.00-18.05 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika ja paikka Jäsenet (läsnä = ) Torstaina 30.3.2017 klo 18.00 20.30, Uusi pappila. Heiska, Tuomo Karanta, Janne ilm. esteestä varajäsen, ilm. esteestä. Kauppinen, Markku Lamberg, Irja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10 /2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10 /2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 18.11.2015 kello 16.30 Kahvitus kello 16.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä huhtikuuta 2013 klo 15.30 15.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto Aika ja paikka To 18.5.2017 klo 19.00 20.41 srk-kodilla Jäsenet x = läsnä Muut läsnäolijat x Ahopelto, Hannu x Heiska, Tuomo x Juusela, Juha x Karanta, Janne x Kauppinen, Markku x Korhonen, Marja Koriseva-Karmala,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Reino Korhonen jäsen Jukka Lemmetyinen Ville Mielonen Riku Pirinen

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Reino Korhonen jäsen Jukka Lemmetyinen Ville Mielonen Riku Pirinen YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 20.5.2015 kello 15.00-16.52 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Silja Neiglick

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja.

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja. KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Paikka: 9.9.2016 katselmuskierroksen jälkeen Ristiniemen kurssikeskus Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen varapuheenjohtaja Onni Hämäläinen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 4/2017 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja.

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 4/2017 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta (1) Aika: Keskiviikko 31.5.2017 klo 16.30 17.00 kahvitus klo 16.15 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 6/2017 Seurakuntatyön johtokunta 1(6)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 6/2017 Seurakuntatyön johtokunta 1(6) Seurakuntatyön johtokunta 1(6) Aika: Keskiviikko 15.11.2017 klo 17.00-17.46 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Pirjo Romppanen puheenjohtaja Jouko Koivukoski varapuheenjohtaja Antero

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 24.4.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 44 - Kokouksen avaus 45 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 9.3.2016 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/ 23 21 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 15.03.2016 21 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.03.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017 TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 2/2017 Kokousaika Tiistai 18.4.2017 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2017 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.5.2017

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2/2017 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen jäsen. Alpo Partanen Keijo Kunnari

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2/2017 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen jäsen. Alpo Partanen Keijo Kunnari Kirkkoneuvosto 22.3.2017 1 ( 5 ) Kokousaika 22.3.2017 kello 18.00 20.45 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Heikki Karjalainen jäsen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Esityslista 1/2017 Kirkkoneuvosto 1(8) Läsnä: Anna-Tiina Järvinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Kotka-Kymin seurakunta Esityslista 1/2017 Kirkkoneuvosto 1(8) Läsnä: Anna-Tiina Järvinen puheenjohtaja, kirkkoherra Kirkkoneuvosto 1(8) Aika: Keskiviikko 25.1.2017 kello 16.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Anna-Tiina Järvinen puheenjohtaja, kirkkoherra Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 1. päivä maaliskuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 18.11.2015 kello 16.30-18.04 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot