Uusiutuvia liikenteeseen seminaari Renewables in transport opportunities for entrepreneurs Joensuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusiutuvia liikenteeseen seminaari Renewables in transport opportunities for entrepreneurs Joensuu 31.1.-1.2.2012"

Transkriptio

1 Uusiutuvien liikennepolttoaineiden vaikutukset talouden ja työllisyyden kannalta. Effects on regional economy by utilizing renewable transportation fuels. Presentation is about the possible effects on the employment and economy by producing and using renewble transportation fuels. Pekka Tiainen Valtiotiet tohtori (taloustiede), neuvotteleva virkamies, Työ- ja elinkeinoministeriö Uusiutuvia liikenteeseen seminaari Renewables in transport opportunities for entrepreneurs Joensuu

2 Keskustelua ks. mm. Tiainen, Pekka ( ), Punkaharjun valkuais-etanolilaitos ja sen tarjoamat kiinnostavat mahdollisuudet. Puheenvuoro keskustelulangalla ja keskustelu &# Kotimaisen tuotannon käynnistämisestä ks. Härmälä, Esa ( ), Viljapohjaisen etanolin tuotanto Suomessa. TEM:n tilaama selvitysmiestoimeksianto -selvitys. Tiainen, Pekka ( ), Bioetanolin tuotanto Suomessa. Autoalan uusia tuulia 2010 seminaari Tampereen Messu ja Urheilukeskus Kriittinen kysymys: miten saadaan kotimainen ohraan perustuva valkuais- ja liikenne-etanolituotanto käyntiin suurimman valmiutensa ja rakentamisvalmiutensa takia tällä hetkellä Punkaharjun kuntaan sen rinnalle, että tuotetaan jätepohjaisia ja muita uusiutuviin materiaaleihin perustuvia liikennepolttoaineita, ja mitkä ovat tämän taloudelliset ja aluetaloudelliset sekä työllisyys- ja ympäristövaikutukset

3 Bioetanoli on etanoli, jota valmistetaan kasvispohjaisista raaka-aineista kuten tärkkelys-, selluloosa- tai sokeripitoisista kasveista polttoaineeksi. Bioetanoli on biopolttoaineena uusiutuvaa energiaa. Bioetanolin tuottamisessa pyritään hiilidioksidineutraalisuuteen. EU:n tavoitteiden mukaan biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineista tulee olla vähintään 5,75 % (2010), 10 % (2020) ja 25 % (2030). Litrasta bioetanolia saadaan 30 % vähemmän energiaa kuin litrasta bensiiniä. Euroopan komission mukaan 1 tonni bioetanolia vastaa 0,64 toe ja 1 tonni biodieseliä 0,86 toe

4 1990-luvun alussa asia oli esillä ja sitten vuonna 2002, jolloin oli kyse siitä, että Fortum sai verohelpotusta tuontietanolin sekoittamiseen bensiiniin ja harjoitteli tämän. Tuolta ajankohdalta mm. alustus Juha-Pekka Kekäläinen, Jukka-Pekka ( ), Nyt ajetaan etanolibensiinillä. Fortum Oil and Gas Oy

5 Etanolibensiinin taloudellisksi edellytyksiksi Kekäläinen mainitsi Nykyinen EU:n polttoaineverolainsäädäntö mahdollistaa vain määräaikaiset verotuet VM myöntänyt Fortumille osittaisen polttoaineverohuojennuksen Suuruus 30 c/l etanolilitraa kohti Etanolimäärä enintään 10 miljoonaa litraa Määräaikainen 2003 loppuun Toiminnan jatko ja laajuus riippuvat julkisen vallan toimenpiteistä Näistä volyymilähtökohdista etanolibensiinituote rajattiin Porvoon autolähettämön jakelualueen 98-oktaaniseksi laaduksi Biopolttoaineet edellyttävät yhteiskunnan tukea tavanomaisia tuotteita korkeamman hintansa takia

6 Fortumin etanolibensiinissä oli tuolloin kysymys: Etanolia 98-oktaaniseen bensiiniin Porvoon jalostamolla Etanoli käytetään komponenttina bensiinin valmistuksessa Bensiinin etanolipitoisuus enintään 5 til-% normien mukaisesti Etanolia oli tuontia

7 Etanolibensiinin silloisen kokeilun yhteenveto Etanolibensiini on Fortumin päänavaus liikenteen biopolttoaineissa Etanolibensiinihankkeen tarkoituksena on luoda edellytyksiä biopolttoaineiden laajemmalle käytölle tulevaisuudessa Biopolttoaineiden osuus liikenteen energiankulutuksesta voi kasvaa vain jos niiden käytöstä ja verokohtelusta säädetään pysyvästi (liikenteen biopolttoainedirektiivi)

8 Suomi on sitoutunut biopolttoaineiden käytön lisäämiseen EU vaatimusten mukaisesti, mikä käytännössä tarkoittaa bioetanolin lisäämistä bensiiniin ja biodieselin lisäämistä polttoöljyyn. On arvioita, että ainakin puolet auton moottoreista ovat Suomessa soveltumattomia yli 5% etanolipitoisuudelle. Tämä ei ole este kotimaisen viljaetanolilaitoksen perustamiselle Punkaharjun kuntaan, koska se kattaisi 3,4 % bensiinin kulutuksen litramäärästä ja 2,3 % energiasisällöstä Suomessa. 5 % ei todellisuudessa ole myöskään yläraja. Brasiliassa osuudet ovat viidennes ja enemmänkin, koska moottoriteknologiaan on kehitetty

9 1970-luvulla Brasilia aloitti bioetanolin valmistuksen sokeriruosta ja USA maissista. Vuonna 2005 bioetanolia valmistettiin ensimmäisen kerran USA:ssa enemmän kuin Brasiliassa. Bioetanolia tuotetaan nyt myös Espanjassa, Ranskassa ja Ruotsissa vehnästä ja sokerijuurikkaasta. Öljyn runsauden ja halvan hinnan vuoksi se ei ollut aiemmin vielä taloudellisesti kannattavaa laajemmin. EU soveltaa tullisuojaa 19,2 senttiä litralta denaturoimattomalle etanolille ja 10,2 sentti litralta denaturoidulle suhteessa kolmansiin maihin, kuten käytännössä Brasiliaan

10 Ruotsi on EU:ssa vahva bioetanolin käytössä liikenteessä. Maassa oli v bioetanolin jakeluasemaa (3/2007). Toukokuussa % Ruotsissa myydyistä uusista autoista oli joko bioetanolitai biokaasuautoja. Tuottajia Ruotsissa ovat Agroethanol AB Ruotsi, vehnä (Norrköping 50 milj. l alun perin, nykyisin 210 milj. litraa ja tonnia rehua) Suomessa Punkaharjun laitoksen koko olisi 75 milj. litraa SEKAB (ennen Svensk Etanolkemi) Ruotsi, puujäte, viini ( l) Ruotsalainen SEKAB investoi bioetanolitehtaisiin. Yritys investoi erityisesti Unkarissa neljään bioetanolitehtaaseen 380 milj. Tehtaat tuottavat 600 miljoonaa litraa bioetanolia (2008) maissista ja vehnästä

11 Suomessa on aloitettu etanolin tuotanto biojätteistä. Ruokaa tai vartavasten etanolin tuotantoon kasvatettua raakaainetta ei tässä prosessissa käytetä. St1 lanseerasi uuden korkeaseosetanolituotteen RE85 Suomen markkinoille RE85 vähentää fossiilisia CO2-päästöjä jopa 80%. Tuote koostuu etanolista (80-85%) ja loput ovat bensiinin komponentteja, joilla varmistetaan muun muassa hyvä kylmäkäynnistyminen. Sitten on eri tavoin lisätty kotimaista fossiilisia polttoaineita korvaavaa tuotantoa ja toteutettu E10-hanke, joka pohjautuu tuontietanoliin. Dieseliä korvaamaan toteutettiin aiemmin tuotuun palmuöljyyn keskittyvä tuotanto

12 Suurimmat bioetanolin tuottajat Euroopassa (litraa/vuodessa) Ruotsin ohella (tiedot voivat osin olla vanhoja): Saint-Louis Sucre, Ranska, juurikas ja melassi ( ) Cristal Union Ranska, juurikas ( ) Tereos Ranska, vehnä ja juurikas ( ) S.dzucker Saksa, vehnä ( ) Sauter Saksa, ruis ( ) Kwst Saksa, juurikas ja melassi ( ) Abengoa Bioenergy Espanja, vehnä ( )

13 Kritiikistä Kritiikkinä on esitetty mm. että bioetanoli ei automaattisesti ole kestävän kehityksen mukaista. Suomessa on törmätty siihen, että on vertailtu etanoliviljan tuotantoa tilanteeseen, jossa ei ole viljan tuotantoa lainkaan eikä kesantoakaan, mikä tarkoittaisi viljelysalan muuttamista metsäksi, asuma-alueiksi tai teiksi Tällainen vertailuasetelma on harhaanjohtava, koska ei viljan kasvatuksen päästöjen kannalta eroa, tuotetaanko sen etanoliksi tai joksikin muuksi. Taustalla ovat asenteet, että maataloustuotanto ei olisi kannattavaa pohjoisilla leveysasteilla unohtaen maailman peltoalan rajallisuus, ja muu kriittisyys maataloustuotantoa kohtaan, mikä toimii esteenä vaihtoehtojen kehittämiselle ja sivuuttaa sen, että huoltovarmuussyistä peltoala on perusteltua pitää peltona kuten myös tuonnista maksetut raha- ja muut kustannukset. Liikennepolttoaineet ja valkuaistuotanto ovat esimerkkejä uudistuvasta ajattelusta suhtautumisessa kotimaiseen maataloustuotantoon

14 Vertailut, joista puuttuvat mm öljyn poraukseen ja kuljetukseen sekä näihin liittyviin investointeihin sisältyvät päästöt, ovat epätieteellisiä. Kuuluu tarkastella koko tuotanto- ja kulutusketju yhtä lailla öljyn kuin viljankin kohdalla. Viljaetanolin etu ovat vähäiset liikenteen päästöt. Viljan kasvatuksessa etu on, että hiilidioksidi voidaan poistaa etanolilaitoksessa. Näin viljan kasvatus sitoo hiilidioksidia, joka poistuu kierrosta, kun se otetaan laitoksessa talteen

15 On tarpeen oikaista jatkuvasti toistettava väittämä, että toisen sukupolven bioenergia on vasta järkevää ja viljaetanoli olisi ensimmäisen sukupolven bioenergiaa, joka ei edustaisi korkea teknologiaa. Lähes 100 %n alkoholin aikaansaaminen ja sekottaminen bensiiniin edustaa korkeateknologiaa jos mikä ja kaikki siihen liittyvä logistiikka ja muu teknologia. On erittäin järkevää ottaa viljasta pois tärkkelys energiaksi ja käyttää arvokas valkuainen eläin- ja ihmisravinnoksi mm liikalihavuuden vähentämiseksi. Samalla viljasta voidaan erottaa muitakin komponentteja vaikkapa lääkeaineiksi ja muuhun käyttöön. Arvokas vilja tulee käytettyä monipuolisemmin ja paremmin

16 Viljaetanolia voidaan hyvin käsitellä siirtymävaiheen energiana, kuten montaa muutakin energiamuotoa. Laitoksen kuoletusaika on enimmillään 15 vuotta. Se on sopiva aika siltä kannalta, että Euroopassa on maatalousylijäämä, joka vielä kasvaa, kun itäisen Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan maatalouden tuottavuus nousee. On kaikin puolin järkevää käyttää ylijäämää siten, että peltotuotteiden hiilihydraatteja käytetään energiaksi. Tästä saadaan hyötyä, jota voidaan kattaa maataloustuen kustannuksia ja vähentää maataloustuen nettokustannuksia EUn ja EU-maiden budjeteissa

17 Hiilidioksidisäästöt riippuvat lähtömateriaaleista. Jos energianvalmistusta varten kaadetaan sademetsää, vaikutus on negatiivinen hiilidioksidipäästöihin ja biodiversiteettiin. Vastuullisesti tuotettuna energiaomavaraisuus voi kasvaa, työllisyys lisääntyä ja hiilidioksidipäästöt vähentyä. Mikä sitten on jarruttanut kotimaisen viljaetanolituotannon käynnistämistä, vaikka uraauurtavassa ja pisimmälle viedyssä Punkaharjun laitoksessa ollaan pitkään oltu niin pitkällä, että ovat vahvistetut kaavat ja kaikki tarpeelliset ympäristöluvat?

18 Leo Granberg (HS ) toteaa, että globaalin ruokakriisin syiksi arveltiin mm energian hinnan nousua heikkoja satoja Kiinan ja Intian kysynnän kasvua biopolttoaineiden tuotantoa viennin rajoituksia Mikään näistä syistä ei tarkemmin tutkittuna selitä ruoan äkillistä hinnan nousua Kriisin syitä kannattaa etsiä itse ruokajärjestelmästä Kansainvälinen viljakauppa on lisääntynyt ja yhä suurempi osa viljasta myydään kansainvälisille markkinoille, joiden hinnat määräytyvät viljapörsseissä Viljan hinnat ovat ajoittain nouseet jyrkästi spekulaation seurauksena

19 Granberg (jatkuu) Energiaviljelyn ilmestyminen ruoan tuotannon rinnalle on merkinnyt suorastaan historiallista käännekohtaa maataloudelle Kuitenkin Euroopassa bioetanolin valmistukseen käytetään vain yksi prosentti viljasta. Potentiaalinen tarve on kuitenkin valtava Asiassa ei kuitenkaan tule sortua liioitteluun Punkaharjun etanolitehtaan tarve kattaisi muutaman prosentin Suomen peltopinta-alasta ja tästä 40 % jäisi eläin- ja ihmisravinnoksi etanolin tuottamisen jälkeen. Käytännössä tämä kohdistuisi ainoastaan maataloustuotannon ylijäämään ja vähentäisi ylijäämästä johtuvia maataloustukien nettokustannuksia koska vastineeksi saataisiin enemmän muuta tuloa 19

20 Mm. Suomen tapauksessa etanolin tuotanto auttaisi saamaan peltoalaa parempaan käyttöön ja tukemaan maaseudun elinvoimaa ja turvaamaan, että peltoala säilyy peltoalana ja näin voidaan turvata ruoan tuotantomahdollisuudet tulevaisuudessa jos ylijäämää ei ole, jolloin etanolin tuotantoon käytettyä peltoalaa voidaan käyttää ruoan tuotantoon kun etanolilaitos on kuoletettu. Peltoalaa pidetään tällä tavoin varalla joutomaana pitämistä paremmalla tavalla

21 Johtopäätös tästä on, että Suomessa ollaan kotimaisessa tuotannossa pahasti jälkijunassa ja kun kulutusta lisätään, se perustuu lähes kokonaan tuontiin, jolle kotimaista tuotantokapasiteettia saada aikaan. Uusilla asenteilla olisi merkittävät aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset ja kotimaisen valkuais- ja bioetanolin tuotannon kannalta ensimmäisen hankkeen osalta etenkin Itä- ja Kaakkois- Suomessa. Se tarjoaa merkittäviä innovaatiomahdollisuuksia osana Itä-Suomen kehittämistä laajemminkin

22 Kysymyksiin vastaamiseksi ja ratkaisujen saamiseksi kotimaisen viljaetanolituotannon käynnistämiselle käyn läpi asian taustaa ja teen sen pohjalta johtopäätöksiä. Käyn läpi yhteiskuntataloudellisia perusteita verotusongelmaa tullikysymystä näiden tarkasteluiden pohjalta hintavertailua etanolin ja fossiilibensiinin ja toisaalta tuontietanolin ja kotimaisen etanolin välillä. Käyn läpi eri vaiheita, että asia avautuu

23 Kokemukset kotimaisen valkuais- ja bioetanolituotannon käynnistämisyrityksestä Itä-Suomessa Fortum/Neste Oil teki sitten aiesopimuksen kotimaisen viljaetanolituotannon aloittamisesta Punkaharjin kunnassa tarkoituksena sekoittaa sen bensiiniin. Asiasta on sitten seuraava selvitys, jossa käsitellään pääkysymykset

24 Tutkimusprofessori Marja Penttilä, VTT, totesi: Mahdollisuudet etanolin tuotannon moninkertaistumiseen Elävien kasvi- ja mikrobisolujen toimintaan vaikuttamalla voidaan tuottaa uusia teollisia sovelluksia, joiden avulla on mahdollista vähentää mm. liikenteen ja energian päästöjä ja saada siten aikaan myönteisiä ympäristövaikutuksia. Elävät solut valmistavat kemiallisia yhdisteitä. Solujen aineenvaihduntaa eli metaboliaa muokkaamalla yhdisteitä voidaan hyödyntää teollisuuden raaka-aineina ja jalostaa niistä arvokkaita tuotteita. Tätä solujen omaa biokemiaa voidaan myös hyödyntää suurina määrinä tarvittavien tuotteiden ja aineiden tuotannossa. Näin voidaan korvata esimerkiksi öljypohjaisia kemianteollisuuden tuotteita biotekniikan keinoin valmistetuilla. Näissä raaka-aineina käytetään uusiutuvia luonnonvaroja kuten erilaisia kasvimateriaaleja, biomassaa ja maatalousjätettä. Tällainen tuote on mm. autojen polttoaineena käytettävä etanoli. Yksi VTT:n metabolian muokkauksen tutkimuskohteista ja samalla biotekniikan tutkimuksen painopistealueista on bioetanolin eli alkoholin tehokas tuotto hiivan avulla. Maailmanlaajuisesti on tärkeää, että osa autojen polttoaineesta voidaan korvata etanolilla sekä siten vähentää riippuvuutta öljystä ja alentaa hiilidioksidipäästöjä. USA:n säännökset ja EU:n direktiivisuositukset edistävät tätä kehitystä

25 Seuraavassa on selvityksiä aiheesta Työministeriö Neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen Vain virkakäyttöön ETYYLIALKOHOLIA BENSIININ SEKAAN TUOTTAVAN LAITOKSEN EDELLYTYKSISTÄ JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Etyylialkoholin käyttö bensiinin seassa avaa hyvin mielenkiintoisen näkymän puhtaampiin polttoaineisiin. Siitä on myös muita etuja. Etyylialkoholilaitoksen perustamisen kannalta keskeinen onkin hintakysymys. Alla tätä on eritelty, että tiedostettaisiin riskit ja tiedettäisiin, mihin asioihin olisi vaikutettava, että riskejä eliminoitaisiin ja mahdollisuudet hyödynnettäisiin. Riskinä on nähty mm. tullien poistuminen Brasiliasta tulevalta etyylialkoholilta. Alla olevan perusteella alkaa näyttää, että tässä ei olisi kyse sellaisesta riskistä, että tämän vuoksi etyylialkoholilaitos olisi jätettävä perustamatta. -Täydennys päivättyyn muistioon : 1) Lienee mahdollista saada myös energiatukea. Se voisi olla esim. 10 euroa tonnille viljaa eli runsas kolme senttiä etanolilitralle alla selvitetyn lisäksi. 2) Fortum ilmoitti, että on valmis tekemään asiasta sopimusluonnoksen (mm. hinnan tarkistusmenettely, kun on pitkäaikaissopimus). Ensimmäinen näin pitkälle konkretisoituva keskustelu on Se kertoo kiinnostuksesta lähteä liikkeelle, jos asetelma on toimiva. 3) Aiemmin on ollut jo tiedossa, että kiinnostuneita hankkeeseen mukaan tulijoita on, kunhan tulee selvyys valtion puolen osallisuudesta niin, että kannattavuus varmistuu, mikä luonnollisesti on edellytyksenä. Jos näin käy, oman pääoman osuus nousee 25 korkeaksi ja suoran lainarahan osuus jää pieneksi.

26 TAUSTA -EU:n direktiivi suositus lisätä etyylialkoholia (bioetanolia) bensiinin ja dieselin sekaan 2 % vuoteen 2002 mennessä ja 5,75 % vuoteen 2010 mennessä. Autonvalmistajat takaavat käyttövarmuuden, kun etanolia on 5 %. Brasiliassa käytetään yli 20 %. Ympäristötavoitteet ja öljyriippuvuuden vähentäminen ovat olleet taustalla. -Fortum on kokeillut viinietanolilla vuoteen 2004 asti. Siihen Fortum on saanut valmisteverohuojennusta 30 senttiä litra. Fortum ei ole hakenut tälle jatkoa vuodelle Mm. Saksassa ja Ruotsissa bioetanolista ei peritä valmisteveroa. Ruotsissa on kaksi bioetanolilaitosta: toinen ohraa käyttävä ja toinen metsäteollisuuden jätteeseen perustuva. -Jaakko-Pöyry Groupin teknistaloudellinen esiselvitys bioetanolitehtaan perustamisesta v (suunniteltu paikka lähinnä Finforestin tehdasalueen yhteyteen Punkaharjulle logistiikkaetujen takia). Koko m3, joka kattaa tarpeen, jos bensiiniin sekoitetaan 2 % etyylialkoholia. Raaka-aine ohra keskimäärin 150 kilometrin säteeltä laitoksesta. Tankkiautot vievät bensiinin maakuntiin ja ottavat paluumatkalle etanolin, joka sekoitetaan Fortumin Porvoon jalostamolla polttoaineeseen. Esittely kesäkuun Täydentävä laskelma Satakunnassa selvitys vuonna Bionenergiatyöryhmä, väliraportti 2004 (10.9.). -EU:n Mercator-neuvottelussa ollut esillä tulliton kiintiö Brasiliassa valmistetulle etanolille. EU:n tarjouksessa etanolin tullittomuus ei ole mukana

27 KESKEINEN KYSYMYS m3:n bioetanolilaitoksen polttoaine-etanolin myyntihinta-arviona on käytetty 49 senttiä litralle. -Fortum on ilmoittanut tässä vaiheessa olevansa valmis maksamaan 40 senttiä litralle. Fortum ei ole selvittänyt, mistä hinta 40 senttiä tulee. Eräs mahdollisuus on tehdä soveltaa vertailuhintana bensiinin tuotantokustannusta eli mikä etyylialkoholin hinnan tulisi olla, että sen sisäänottohinta ei olisi korkeampi kuin bensiinin. Tällaisessa vertailussa on tällöin otettava huomioon, että etyylialkoholin energiasisältö on alempi kuin bensiinin. Kuitenkin jos etyylialkoholi saa esim. Saksan tapaan valmisteverovapauden, se tulee olennaiseksi bensiiniä halvemmaksi. Sen sijaan relevantti on vertailu etyylialkoholin tuontiin. Kun etyylialkoholin käyttöä lisätään, tarjonta ei välttämättä pysty seuraamaan perässä, jolloin maailmanmarkkinahinta nousee, mikä merkitsee kotimaassa tuotetun suhteellisen aseman paranemista. Toisaalta Fortumissa arvioidaan, että ulkomailta ostetun etyylialkoholin hinta voi olla sentinkin välillä, mutta lähempänä haarukan ala- kuin yläpäätä eli voisi tulkita, että se saattaisi olla senttiä. -Denaturoimattoman tuonti Brasiliasta tulli mukaan lukien on 45,6 senttiä Porvoon satamassa ja denaturoidun 36,6 senttiä. Tämä päälle tulee enemmän varastokustannuksia kuin kotimaisessa kotimaisten toimitusten tasaisemman jatkuvuuden takia (varastointi on osaksi ohrana viljelijöillä ja tehtaalla). Kumpaakin voidaan käyttää bensiin seassa. -Keskeinen kysymys on, kattavatko yhteiskuntataloudelliset ym. hyödyt hintaeron niin, että yhteiskunnan kannattaa osallistua kustannuksiin siten, että voi edistää asetettuja työllisyys-, aluepolitiikan ja ympäristötavoitteita ja saa rahoituksensa osittain tai kokonaan takaisin tai jopa sijoitustaan enemmän. -Muu rahoituspohja Punkaharjun etanolitehtaalle näyttää olevan olemassa, jos yhteiskunta tekee oman ratkaisunsa. -Seuraavassa esitetään kustannus-hyötytarkastelun keskeiset luvut

28 YHTEISKUNTATALOUDELLINEN ARVIO Työllisyys -Bioetanolilaitoksessa on 40 työpaikkaa ja kuljetuksissa 15 eli yhteensä 55 työpaikkaa. -Viljelyssä arvioidaan olevan työpaikkaa henkilötyövuosiksi muutettuna. (Kun se jakaantuu suureen määrään tiloja, vaikutuksena on elinkelpoisuus useampi kertaiselle määrälle tiloja. Lisäys PT ) -Rakennusaikainen työllisyys on 330 henkilötyövuotta plus voimalaitoksen toteutuksen työllisyysvaikutus. -Edellisiin kerrannaisvaikutukset (Lisäys PT ) Säästöt työttömyyden kustannuksissa -Laskennalliseksi säästöksi työttömyyden kustannuksissa saadaan 2,1 milj. euroa, mikä vastaa 3,4 senttiä litralle, kun otetaan huomioon lisääntyneet verotulot ja vähentynyt työttömyysturva rakentamisessa (jaettuna 15 vuodelle) ja laitoksen toimiessa (näistä yhteensä 3,4 senttiä), muttei vähentynyttä työttömyysturvaa maatalouden osalta, kun vaihtoehtona on, että toimintaa ei ole. Nämä summat ovat suhteellisen pieniä suhteessa kokonaiskustannuksiin, koska toiminta on hyvin raaka-ainevaltaista

29 Maatalous Vertailu kesannointiin -Vuodesta 2006 alkaen EU:n kautta kiertävä maataloustuki maksetaan ympäristötukea lukuun ottamatta, vaikka pelto olisi kesannolla. Tästä syystä osa peltoa odotettavasti jää kesannolle. Tarkastelu voidaan siksi tehdä lähtökohdasta, mitä tapahtuu, jos muutoin kesannolla oleva pelto olisi ohran viljelyssä bioetanolin tuotantoa varten. Tässä se on tarpeen tehdä EU:n vuonna 2006 voimaan astuvan maatalousuudistuksen mukaisena, jolloin maataloustuet maksetaan myös kesannosta ympäristötukea lukuunottamatta. -Kesantopellon viljelykäyttö lisää kustannuksia, muttei täysimääräisesti, koska pääomakustannukset tuloilla juoksevat suurelta osin joka tapauksessa, koska investoinnit ovat olemassa. Viljelykäyttö tuo lisäksi 3 senttiä litralle ympäristötukia, joita kesanto ei saa. Viljelykäyttö tuo myös tuloa 10,5 senttiä kilolta, kun sovelletaan interventiovaraston arvioitua sisäänostohintaa. Tästä tulee hyötyä 10,5+3=13,5 senttiä kilolta, joka saadaan kesannon käyttöönotosta. Vaikeus tulee silloin, kun otettaessa kesanto viljelyyn, muuttuvat kustannukset näyttävät ylittävät hyödyt. Tällöin vaikka ohrasta maksettaisiin 10,5 senttiä kilolta käytettäessä sitä etyylialkoholin valmistukseen, viljelys kannattaa pitää kesantona

30 Vertailu, kun pelto on viljelyssä -Silloin, kun peltoala kannattaa pitää viljelyssä, kun ohrasta saadaan 10,5 senttiä kilolta, on tarpeen tarkastella, miltä asia näyttää EU:n interventiovaraston näkökulmasta. -Jos ohralle tulee uutta käyttöä, interventiovarasto saa tuloa 10,5 senttiä, kun ohraa joudutaan muutoin mm. 1) myymään käyttämällä siihen vientitukea, mistä aiheutuu kustannusta, 2) polttamalla viljaa energiaksi, jolloin tulo pienenee, tai 3) jakamalla sitä avustuksina nollatulolla. -Toisin sanoen EU:n ylijäämä ongelma helpottuu, kun viljalle saadaan uutta käyttöä. Kun kyse on ohratonnin kohdalla 10,5 sentin kilohinnalla, kyse on 25,2 miljoonasta eurosta. -Jos etyylialkoholin valmistaja ostaa ohran interventiovarastosta, interventiovarasto saa tämän 25,2 milj. euroa. Jos taas etyylialkoholin valmistaja ostaa viljan suoraan, interventiovaraston ei tarvitse sitä ostaa ja se säästää sisäänostoissaan 25,2 milj. euroa. -Interventiovaraston saaman lopullisen hyödyn määrä riippuu siitä, millaista tappiota sille syntyy varastoidusta viljasta tai ainakin osasta siitä. Vaikka sitä ei tiedettäisi, hyötyä tulee, kun ohralle tulee etyylialkoholokäyttöä. Se tarjoaa mahdollisuuden neuvotella tämän hyödyn jakamisesta. -Hyödyn jakamisessa voidaan esimerkinomaisena lähtökohtana käyttää sitä, että etyylialkoholin kannattavan myyntihinnan 49 sentin ja Fortumin sisäänostohinnan 40 senttiä erotus 9 senttiä kilolta vastaa noin 7 milj. euron vajausta, kun etyylialkoholin määrä on m3 (ohramäärä euroa). Tämä 7 milj. euroa on interventiovaraston sisäänostossa säästämästä 25,2 milj. eurosta 27 %. Jos saataisiin aikaan neuvottelutulos, että EU:n puolelta hyvitettäisiin esim. tämä 7 milj. euroa, se kattaisi tuen tarpeen etyylialkoholille. Tulisi siten selvittää tavat, joilla hyvitys tapahtuisi. -Asetelmaa voidaan pyrkiä vielä parantamaan niin, että hyvitys on enemmän kuin 7 milj. euroa. Kun etyylialkoholille annettaisiin valmisteverovapaus, olisi myös järkevää tavoitella sitä, että Fortumin sisäänostohinta on korkeampi kuin 40 senttiä vastineeksi siitä, että valmisteverovapautus etyylialkoholista saadaan

31 Muita hyötyjä Hyötyjä voidaan työllisyyshyötyjen lisäksi listata mm. seuraavia: -Ympäristöhyödyt CO2-päästöjen ja liikenteen saasteiden vähentyessä -Öljyriippuvuuden vähentäminen, hinnan vaihteluiden tasaaminen -Kokeilulaitos, varautuminen tulevaan. On kehittymässä jonkinlainen etyylialkoholibuumi polttoainekäytössä ja on hyvä olla mukana heti aluksi (monissa maissa on tai suunnitellaan laitoksia). -Tällaisen toiminnan yhteyteen kehittyy tyypillisesti muuta toimintaa, josta tulee hyötyjä, mutta niitä on vaikea määrällisesti ennakoida. -Hyödyt aluepolitiikan kannalta -Varat kotimaahan (ostoista tulevat) -Jos EU:n vientituki poistuu, ylijäämäongelma kasvaa. Uusi käyttö vähentää ongelmaa. -Etyylialkoholituotannon lisäys auttaa purkamaan maatalousylijäämää ja helpottaa rakennemuutosta EU-alueella. Ei voida samaan aikaan huolehtia ylijäämistä muualla. -Peltoala säilyy viljelyn piirissä ja se lisää huoltovarmuutta (kriisitilanteessa otettavissa elintarviketuotantoon). -Kaurassa on ylijäämää, peltoalaa voidaan siirtää ohran tuotantoon

32 Mahdollisuudet laitoksen kustannusten alentamiseen on mm. seuraavia: -Hankkeeseen kytketään TEKES:n kehittämisprojekti tai projekteja (mm. etyylialkoholin osuuden lisääminen bensiinissä niin, että ajoneuvon käyttövarmuus ei heikkene: se edellyttää esim. moottoriteknologian kehittämistä Brasiliassa tämä kehittämistyö on jo tehty ja siellä moottorit ovat edullisia; etyylialkoholin valmistuksen kehittäminen niin, että voidaan käyttää samaan aikaan ohran sijaan tai lisäksi muuta raakaainetta; logistisen järjestelmän kehittäminen). Tekes antaa kehittämisprojekteihin lainaa (takaisin maksettava, kun hanke onnistuu) tai avustuslainaa. Lisähyöty kansantalouden kannalta on innovointi ja etyylialkoholin valmistuksen kannalta sen, että pääomakustannuksiin tulee muuta rahoitusta. -Pääomakustannukset, synergia (Finforestin tehtaan yhteydessä) -Kattila, jossa muutakin raaka-ainetta -Energia viereisen laitoksen ylijäämästä -Rakennuksilla käyttöarvoa, kun ne on kuoletettu -Varastokustannukset tuonnissa suuremmat -Jos laajempi etyylialkoholikäyttö, tuontihinta nousee ja Brasilian toimituskyky tulee epävarmaksi (tässä vaiheessa runsas kolmannes kotimaista)

33 Johtopäätös Johtopäätöksenä edellisestä 1) Työllisyyshyödyt ja työttömyyden kustannusten väheneminen kattavat osa tukitarpeesta. 2) Tämän ohella tulee edellä listattuja muita hyötyjä. 3) Jos saadaan neuvottelutulos, että EU:n interventiovarasto hyvittää hyödystään, kun viljalle tulee uutta käyttöä, rahoitus on yksistään tällä kunnossa. Sen lisäksi tulee muita hyötyjä

34 Vaikutuksia Aluetalouden hyödyt Maaseudun rakennemuutoksen kääntäminen elinvoimaksi ja positiiviseksi kehitykseksi sen ohella että syntyy teollisia työpaikkoja ja liikenteen hyödyt vähenevät Kotimaisuus, huoltovarmuus Innovaatiomahdollisuudet tuotannossa ja kulutuksessa (funktionaaliset elintarvikkeet) Osaamisen vientimahdollisuudet Metsä-, pelto- ja muiden uusiutuvien luonnonvarojen monipuolinen käyttö

35 TULLIKYSYMYS Tullin mahdollinen poistuminen on iso kysymys hinta-asetelman kannalta. Denaturoimattoman etyylialkoholin (CN ) tulli on tällä hetkellä 19,2 EUR/hl ja denaturoidun (CN ) 10,2 EUR/hl. Molemmat käyvät bensiinin komponenteiksi. Olennainen kysymys on, mikä on Brasilia-tullin kohtalo ja onko sanottavissa mitään aikataulusta. Jos kestää kauan aikaa tulittomuuteen, laitos saa lisää kannattavaa aikaa. Aiempi arvio on ollut, että näyttää siltä, että tulli tulee poistumaan, aikataulusta ei ole varmuutta. Aiemmin neuvotteluissa lienee suullisesti sovittu siirryttävän nollatulleihin tämänkaltaisten tuotteiden (PAP-tuote eli maataloustuotteesta valmistettu) kohdalla. EU:n aiemmassa tarjouksessa tullit oli puolitettu voimassaoleviin verrattuna. Ulkoministeriöön tuli lokakuun alussa tiedoksi EU:n viimeisin tarjous (29.9.), että molemmat etyylialkoholin CN-koodit oli rajattu tarjouksen ulkopuolelle, ts. nykyiset tullit jäisivät voimaan. Tarjous on komission vastaus Mercosurin edelliseen, huonohkoon tarjoukseen ja tuskin jää viimeiseksi, eli tilanne elää koko ajan. Suullinen sopimus nollatulleista jollakin aikavälillä lienee edelleen olemassa

36 Tiainen, Pekka Bioetanolitehtaan tulot ja kulut/bioetanolilitra m3/vuosi laitoksessa Plus valmistevero, Täysi Myyntitulot tuotanto/v Milj. eur/v Senttiä/litra euroa/l Polttoaine-etanoli 49 senttiä/l l/v 36,8 49,0 Rehu 10 senttiä/l tn/v 61,0 81,3 Kokonaismyynti 97,8 130,3 100 %:n Muuttuvat kulut tuotanto EUR/litra Ohra 10,5 senttiä/l 23,9 31,9 Entsyymit ja kemikalit 1,2 1,6 Energia ja vesi 5,0 6,7 Muu 1,3 1,7 Muuttuvat kulut 31,4 41,9 Henkilökunta, ka 40 Eur/h-> eur/v 1,8 2,4 Huolto ja varaosat (ens. 5 v) 0,9 1,3 Kulut yhteensä ilman (ilman rahoituskuluja, etc.) 34,2 45,6 Pääomakustannukset vuodessa, inv. 48,98 milj. eur ja tointit ja liittymä 1,51 milj. eur 4,6 6,2 Yhteensä 38,8 51,8 1,15 Tuonti Brasiliasta Tulliton hinta 22 senttiä + rahti 4,4 senttiä/l, yhteensä 26,4 Tulli, denaturoimaton 19,2 Yhteensä denatutoroimaton 45,6 1,08 Tulli, denaturoitu 10,2 Yhteensä denaturoitu 36,6 0,99 Lähde: Juhani Ahpola, Jaakko Pöyry Group sekä oma laskelma

37 MUITA NÄKÖKOHTIA Jos etyylialkoholilaitoksen kuoletusaika on laskettu 15 vuodeksi, asiaa helpottaisi sopimusjärjestely, joka turvaa ostot 15 vuodeksi. Fortum on valmis ostamaan määrät, muttei ole valmis sitoutumaan hintaan. Jos ajateltaisiin, että valmisteverovapauden myöntämisen ehtona olisi jonkinlainen sitoutuminen sopimuksissa, se olisi tehtävä niin, ettei sitä voitaisi tulkita kilpailun rajoittamiseksi eli sitoutumista ostamaan kalliimpaa etyylialkoholiin kuin saatavilla oleva muu vaihtoehto. Hintavertailu bensaan osoittaa, että bensan valmisteveroton hinta on alempi. Öljyn hinnalla 50 dollaria barrelilta euron kurssilla 83 senttiä dollarilta öljyn hinta on 26 senttiä öljylitralle. Fortumissa arvioidaan, että bensiinin jalostuskustannus on noin viidennes tästä eli bensiinin vertailukelpoinen tuotantokustannushinta olisi runsas 30 senttiä eli paljon vähemmän kuin etyylialkoholin hinta. Toisin sanoen bensiini olisi joka tapauksessa halvempaa, vaikka öljy nousisi vieläkin vaikkapa 60 dollariin barrelilta. Etyylialkoholin hinta etu tulisi valmisteverohuojennuksesta arvio päättyy

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys

Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys BioRefine innovaatioita ja liiketoimintaa 27.11.2012 Ilmo Aronen, T&K-johtaja, Raisioagro Oy Taustaa Uusiutuvien energialähteiden käytön

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

E10 BENSIINI 2011 Tiedotustilaisuus ke Hotelli Scandic Continental, Helsinki

E10 BENSIINI 2011 Tiedotustilaisuus ke Hotelli Scandic Continental, Helsinki E10 BENSIINI 2011 Tiedotustilaisuus ke 26.5.2010 Hotelli Scandic Continental, Helsinki Öljy ja Kaasualan Keskusliitto Toimitusjohtaja Helena Vänskä MIKSI POLTTOAINEET UUDISTUVAT? Ilmastonmuutoksen hillintä

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Olki energian raaka-aineena

Olki energian raaka-aineena Olki energian raaka-aineena Olki Isokyrö Vilja- ala 6744 ha Koruu ala 70% Energia 50324 MW Korjuu kustannus 210 /ha Tuotto brutto ilman kustannuksia 3,4 mijl. Vehnä ala 1100 ha Vähäkyrö Vilja- ala 5200

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011 VILJAMARKKINAT Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011 Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti (luotto, korot) Kuljetuskustannukset

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Tilanne tällä hetkellä Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000-2012 Arvioita tämänhetkisestä tilanteesta

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Energiamurros - Energiasta ja CO2

Energiamurros - Energiasta ja CO2 Energiamurros - Energiasta ja CO2 Hybridivoimala seminaari, 25.10.2016 Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Esa Vakkilainen Sisältö CO2 Uusi aika Energian tuotanto ja hinta Bioenergia ja uusiutuva Strategia

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Henrik Westerholm Neste Oil Ouj Tutkimus ja Teknologia Mutku päivät 30.-31.3.2011 Sisältö Uusiotuvat energialähteet Lainsäädäntö Biopolttoaineet

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta,

Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta, Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta, Johtava analyytikko Hannu Hernesniemi Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari, Lahti 15.10.2012 15.10.2012 1 Kotimaisen bioöljytuotannon huoltovarmuusvaikutuksia

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 359/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset Saara Tamminen Juha Honkatukia, VATT 26.5.2015 Laskennan lähtökohdat (1/2) Useita eri vaihtoehtoja

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014

SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014 SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014 Energiahaaste St1 yhtiönä Polttoaineista Biopolttoaineista Taudeista ja hoidoista Energiayhtiö St1 Johtava CO 2 -hyvän energian valmistaja ja myyjä Tavoitteemme

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Hakuohje 1 (6) Dnro 27/43/ , päivitetty

Hakuohje 1 (6) Dnro 27/43/ , päivitetty Hakuohje 1 (6) Teollisuusalkoholin käyttöluvan hakeminen (väkiviina, alkoholijuoma, lievästi denaturoitu etanoli tai muu alkoholivalmiste) Luvan edellytykset Luvan voimassaolo Luvanhaltijan velvollisuudet

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä energiaverotusta koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun

Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun Suomi tarvitsee uutta liiketoimintaa, työpaikkoja, vientiä ja energian huoltovarmuutta Sievi Biofuels Oy Markku Koski 20.05.2014 Sievi Biofuels Oy SBF Oy:n

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Raisio-konserni Toimintaa 12 maassa, pääkonttori Raisiossa Tuotantoa 14 paikkakunnalla 3 maassa Henkilöstön määrä n. 1450, josta Suomessa 1/3 Listataan

Lisätiedot

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT MAPTEN Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009 Jyrki Niemi, Ellen Huan-Niemi & Janne Niemi MTT ja VATT Politiikkavaikutuksia tarkastellaan tutkimuksessa

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden

Lisätiedot

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Metsäenergian uudet tuet Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen 20.5.2016 Esityksen sisältö 1. Yritys lyhyesti 2. Uusiutuva diesel 3. Ajankohtaista ympäristövaliokunnalle Nesteen strategia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAMARKKINATILANNE Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAKAUPPA HANKKIJA OY:SSÄ Syksyn 2015 sato oli pienempi kuin edellisenä vuotena Sadon alhainen valkuainen selkein laatua heikentävä

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Outi Honkatukia 17.4.2013 Hallitusohjelma Ympäristölle haitalliset tuet kartoitetaan ja tuet suunnataan uudelleen. Verotuksen painopiste siirtyy kasvua haittaavasta

Lisätiedot

Biopolttoaineiden kestävyyslainsäädännön tilanne kansallisesti ja EU:ssa Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto

Biopolttoaineiden kestävyyslainsäädännön tilanne kansallisesti ja EU:ssa Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto Biopolttoaineiden kestävyyslainsäädännön tilanne kansallisesti ja EU:ssa Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto EMV:n kestävyyskriteeri-info 30.8.2013 Kansallisen kestävyyslainsäädännön tilanne Laki biopolttoaineista

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

Pyrolyysiöljy osana ympäristöystävällistä sähkön ja kaukolämmön tuotantoa. Kasperi Karhapää 15.10.2012

Pyrolyysiöljy osana ympäristöystävällistä sähkön ja kaukolämmön tuotantoa. Kasperi Karhapää 15.10.2012 Pyrolyysiöljy osana ympäristöystävällistä sähkön ja kaukolämmön tuotantoa Kasperi Karhapää 15.10.2012 2 Heat / Kasperi Karhapää Fortum ja biopolttoaineet Energiatehokas yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy

PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy ForestEnergy2020-tutkimusohjelman vuosiseminaari, Joensuu 7 Lokakuuta

Lisätiedot

HE 26/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten. alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö.

HE 26/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten. alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö. HE 26/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Lisätiedot

Päästökaupan toimintaperiaate

Päästökaupan toimintaperiaate EU:n päästökauppa Päästökaupan toimintaperiaate Kannustaa vähentämään fossiilisen energian tuotantoa ja käyttöä siten, että hiilidioksidipäästöille luodaan hintalappu. Päästöoikeuden hinta muodostuu markkinaehtoisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentorunko Luennon lähtökohdat riittääkö ruoka? Kriisit: Vuosien 2007-2008 ruokakriisi Väestönkasvu

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille?

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? MTK Pohjois-Karjala Kansanedustajatapaaminen Kitee Maatalouden hintakehitys vuosina 2000 2011 => viljelijöiden ostovoima heikkenee Lähde:

Lisätiedot

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen Tiedotustilaisuus 27.5.2009, Helsingin yliopiston päärakennus, Helsinki Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi Pelletti on modernia puulämmitystä Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. Pelletin valmistus Pelletti on puristettua puuta Raaka-aineena käytetään puunjalostusteollisuuden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Biotalouden uudet arvoverkot

Biotalouden uudet arvoverkot Biotalouden uudet arvoverkot Metsäbiotalouden Roadshow 2013 24.9.2013 Kokkola Petri Nyberg Jyväskylä Innovation Oy Kuva, jossa ihmisiä, tässä markkeerauskuva Sisältö Taustaa Projektin kuvaus Tunnistettuja

Lisätiedot

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle?

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Mikael Ohlström, johtava asiantuntija Toimittajataustainfo Miten EU:n resurssitehokkuuspolitiikassa

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kestävyyttä koskevan lain valmistelu biopolttoaineille ja bionesteille

Kestävyyttä koskevan lain valmistelu biopolttoaineille ja bionesteille Kestävyyttä koskevan lain valmistelu biopolttoaineille ja bionesteille KESKI-SUOMEN ENERGIAPÄIVÄ 2012 Hallitusneuvos Anja Liukko Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys RES-direktiivi Direktiivi 2009/28/EY

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja Kemira Tammi - kesäkuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.7.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Marja-Liisa Tapio-Biström MMM Luomutoimijoiden kiertotalousseminaari Hämeenlinna 29.1.2016 31.1.2016 1 Sisältö tulevaisuuden mahdollisuudet biotalousstrategia

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät Pekka Ripatti 3.12.2013 Energiamarkkinavirasto uusiutuvan energian edistäjänä Tuuli-, biokaasu-, puupolttoaine- ja metsähakevoimaloiden

Lisätiedot

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa Juha Luostarinen Metener Oy Tausta Biokaasulaitos Kalmarin tilalle vuonna 1998 Rakentamispäätöksen taustalla navetan lietelannan hygieenisen laadun parantaminen

Lisätiedot

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta HE 126/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma en monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen en kestävän energian ohjelma Hämeenlinna 30.11.2011 Kestävää energiaa Hämeestä - hanke Toteuttanut

Lisätiedot