Eräitä jäsenten esiin nostamia väitteitä koskien Osuuskunta PPO:ta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eräitä jäsenten esiin nostamia väitteitä koskien Osuuskunta PPO:ta"

Transkriptio

1 Eräitä jäsenten esiin nostamia väitteitä koskien Osuuskunta PPO:ta Oli väärä ratkaisu myydä ICT-liiketoiminnot PPO:ta on johdettu huonosti PPO ei ole menestynyt sijoitustoiminnassaan PPO:n tasevarallisuus on luotu lankapuhelinasiakkaiden kustannuksella Osuuskunnan pää toimialan mukainen toiminta on loppunut Elisa-kauppa oli M alihintainen Pääomien palauttamiseen ja osuuskunnan purkamiseen ei liity veroriskejä

2 PPO:n valinnat perustuvat ICT-alan murrokseen, jossa alueellinen kiinteän verkon liiketoiminta menettää arvoaan 1. Teknologinen kehitys 2. Markkinamuutos 3. Paikallisen ICT-toimijan kilpailukyky ja investointimahdollisuudet

3 Teknologinen kehitys toteutuu mobiiliverkkojen kasvun myötä, eikä PPO pysty kilpailemaan tällä alueella Kansalliset matkaviestinverkot ovat ainoita merkittäviä panostuskohteita tällä hetkellä Kolme toimijaa investoivat lähes 500 miljoonaa euroa vuodessa, josta valtaosa mobiiliin Uudet hyvin kattavat taajuudet (800 ja 700 MHz) ja kehittyneet teknologiat (LTE) tuovat merkittävän lisäkilpailun kohdistuen haitallisesti kiinteään laajakaistaan Alun perin lankapuhelimille suunniteltu kupariverkko on sen kapasiteettirajoitteisuudesta johtuen elinkaarensa lopussa ja aiheuttaa operaattoreille yhä kasvavat ylläpidon kustannukset Runkokuituverkkojen kapasiteettia saadaan uusilla teknologioilla (dvdm) lähes rajattomasti käyttöön, mikä mahdollistaa kilpailijoiden tulon pienin kustannuksin ja vaikeuttaa PPO:lle perinteistä runkoverkkojen rakentamis- ja vuokrausliiketoimintaa Alueyhtiön tase-erät ovat menettämässä arvoaan eikä PPO:lla ja muilla aluepuhelinyhtiöillä riittänyt enää kykyä uuteen omaan mobiililiiketoimintaan. Riskit olisivat olleet liian suuret.

4 Asiakassuhde muotoutuu enemmän palveluiden ympärille eikä alueellinen/kansallinen toimija pärjää isoille kv. toimijoille Asiakassuhde on muotoutumassa enemmän kansainvälisten palveluiden, laitteiden ja sisältöjen ympärille perinteisten liittymien sijaan Palveluihin liittyvä tuotekehitys, jakelu ja tekijänoikeussopimukset edellyttävät hyvin suuria asiakasmääriä Jakelu tapahtuu internetissä yleensä kansainvälisten verkkojen yli niin, että alueoperaattorin ansaintamalli ei enää toimi, palvelut ja sisällöt ovat pilvessä Pienten toimijoiden on mahdotonta kehittää kilpailukykyistä alustaa tällaisessa mittakaavapelissä esimerkiksi Googlea tai Applea vastaan Alueoperaattorin kehityspanokset ja erityisosaaminen eivät riitä kannattavaan ja investointikyvyn turvaavaan toimintaan

5 Perusteltavissa olevat ICT-investoinnit ja toiminnan laajennukset oli jo toteutettu PPO:n toimialueelle Osuuskunta oli kehittänyt alueelliset verkkonsa, palvelukeskuksensa ja henkilöstönsä osaamisen niin pitkälle kuin se on ollut liiketaloudellisesti perusteltavissa (esim. Viestintävirastonkin mukaan PPO:lla on maan kattavin kuituliityntäverkko alueellaan) Uusien liiketoimintojen kehittämisessä riskiä on otettu (kuuluu normaaliin liiketoimintaan), mutta toiminnan kokoon nähden hallitusti, esim. Seutuverkot ja kuitu toiminta-alueelle Sähköinen kauppapaikka Palvelinkeskukset Palvelinhotellien infrat (BCC) Suurmyymälät (Tekniset) Finnetin hankkeet (FNE, DATAME,..) PPO:lla ei ollut enää riittävästi kilpailukykytekijöitä eikä kohteita, joihin se voisi tehdä kannattavia ICT-investointeja

6 Eräitä jäsenten esiin nostamia väitteitä koskien Osuuskunta PPO:ta Oli väärä ratkaisu myydä ICT-liiketoiminnot PPO:ta on johdettu huonosti PPO ei ole menestynyt sijoitustoiminnassaan PPO:n tasevarallisuus on luotu lankapuhelinasiakkaiden kustannuksella Osuuskunnan pää toimialan mukainen toiminta on loppunut Elisa-kauppa oli M alihintainen Pääomien palauttamiseen ja osuuskunnan purkamiseen ei liity veroriskejä

7 Yli 10v ajanjaksolla PPO on kasvattanut tasevarallisuuttaan selvästi kilpailijoitaan nopeammin Elisa-kauppa on turvannut pääomien säilymisen PPO on historiansa aikana uudistunut moneen kertaan ja onnistuneesti ennakoinut toimintaympäristönsä muutoksia PPO:n alueen infra on maaseutu/pienkaupunkialueiden parasta Suomessa Palvelutarjontaan haettiin parasta saatavilla olevaa, kun oma mittakaava ei riittänyt = Elisa Jäsenistön talouden tukemiseksi tase antaa erinomaiset edellytykset

8 PPO on kasvattanut selvästi eniten tasevarallisuuttaan myös v useisiin alueyhtiöihin verrattuna PPO-konserni verrokkiyhtiö A verrokkiyhtiö B verrokkiyhtiö C verrokkiyhtiö D 200 Taseen loppusumma (indeksi) 200 Oma pääoma (indeksi) % +32% % +29% % -20% -40% % -24% -30%

9 PPO on menestynyt v aluepuhelinyhtiöistä parhaiten liikevaihdolla ja kannattavuudella mitattuna PPO-konserni verrokkiyhtiö A verrokkiyhtiö B verrokkiyhtiö C verrokkiyhtiö D +79% +50% +38% +5% -27% Laskeva kannattavuustrendi v alkaen kaikilla alueellisilla puhelinyhtiöillä +1% -6% -28% -43% -119%

10 Eräitä jäsenten esiin nostamia väitteitä koskien Osuuskunta PPO:ta Oli väärä ratkaisu myydä ICT-liiketoiminnot PPO:ta on johdettu huonosti PPO ei ole menestynyt sijoitustoiminnassaan PPO:n tasevarallisuus on luotu lankapuhelinasiakkaiden kustannuksella Osuuskunnan pää toimialan mukainen toiminta on loppunut Elisa-kauppa oli M alihintainen Pääomien palauttamiseen ja osuuskunnan purkamiseen ei liity veroriskejä

11 PPO:n sijoitustoiminta on ollut menestyksekästä Poimintoja PPO:n sijoitushistoriasta Vuosi Tuotto Radiolinjan perustaminen ja osakkeiden myynti 2000 Useita milj. euroja Operaattoriyhtiön osakkeiden ostot ja myynnit 2004/5 Useita milj. euroja DNA:n perustaminen ja osakkeiden myynti 3i:lle 2007 N. 15 milj. euroa Paikallispuhelinyhtiöiden osakeostot, myynnit, osingot Yli 10 milj. euroa Sijoittaminen pörssiosakkeisiin, ETF:iin ym Yli 10 milj. euroa (PPO:n itse toteuttama, ei valtakirjavarainhoitoa) Esimerkiksi DNA-omistus myytiin 36,0 M :lla vuonna 2007 Jos osakkeet olisi pidetty, olisi PPO tänään 15 M köyhempi (arvo enää 21,3 M )* *Perustuen KPY:n DNA-osakekaupan hintaan

12 Eräitä jäsenten esiin nostamia väitteitä koskien Osuuskunta PPO:ta Oli väärä ratkaisu myydä ICT-liiketoiminnot PPO:ta on johdettu huonosti PPO ei ole menestynyt sijoitustoiminnassaan PPO:n tasevarallisuus on luotu lankapuhelinasiakkaiden kustannuksella Osuuskunnan pää toimialan mukainen toiminta on loppunut Elisa-kauppa oli M alihintainen Pääomien palauttamiseen ja osuuskunnan purkamiseen ei liity veroriskejä

13 PPO:n tasevarallisuus on luotu oikea-aikaisilla sijoituksilla ja myynneillä sekä operaattoriliiketoiminnalla. Ei lankapuhelinasiakkaiden kustannuksella. Sijoitustoiminta on ollut olennainen osa PPO-Yhtiöiden toimintaa jo luvulta saakka DNA:n perustaminen on ylivoimaisesti suurin tekijä PPO:n varallisuuden kasvussa: se mahdollisti erittäin kannattavan operaattoriliiketoiminnan ja osakkeet ymmärrettiin myydä suhdannehuipulla Edellä mainittu on mahdollistanut useita muita alueyhtiöitä voimakkaamman panostuksen alueen kuituyhteyksiin, joka koituu jäsenten hyväksi tulevina vuosikymmeninä Kuluttaja-asiakasliiketoiminta on ollut PPO:lle jo pitkään matalatuottoista ja osin tuottamatonta

14 Eräitä jäsenten esiin nostamia väitteitä koskien Osuuskunta PPO:ta Oli väärä ratkaisu myydä ICT-liiketoiminnot PPO:ta on johdettu huonosti PPO ei ole menestynyt sijoitustoiminnassaan PPO:n tasevarallisuus on luotu lankapuhelinasiakkaiden kustannuksella Osuuskunnan pää toimialan mukainen toiminta on loppunut Elisa-kauppa oli M alihintainen Pääomien palauttamiseen ja osuuskunnan purkamiseen ei liity veroriskejä

15 Osuuskunta PPO:lla ei ole yli 10 vuoteen ollut muuta kuin sijoitustoimintaa Osuuskunta PPO on toiminut ainoastaan holding-yhtiönä jo v alkaen Osuuskunta ei ole tämän jälkeen harjoittanut muuta kuin sijoitustoimintaa (omistanut osakkeita) PPO-Yhtiöiden myynnillä Elisalle ei ole vaikutusta osuuskunnan toimialaan. Osuuskunnalla ei myöskään ole juridisesti ottaen pää toimialaa, vaan kaikki toimialapykälässä mainitut liiketoiminnat ovat samanarvoisia Verottaja on katsonut Osuuskunta PPO:n toimialaksi jo vuodesta 2007 alkaen rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminnan Hallitus ehdottaa että osk:n sääntöjen toimialapykälä päivitettäisiin. Välttämätöntä se ei ole, vaan sijoitustoimintaa voidaan jatkaa myös nykyisellä toimialamäärittelyllä

16 Eräitä jäsenten esiin nostamia väitteitä koskien Osuuskunta PPO:ta Oli väärä ratkaisu myydä ICT-liiketoiminnot PPO:ta on johdettu huonosti PPO ei ole menestynyt sijoitustoiminnassaan PPO:n tasevarallisuus on luotu lankapuhelinasiakkaiden kustannuksella Osuuskunnan pää toimialan mukainen toiminta on loppunut Elisa-kauppa oli M alihintainen Pääomien palauttamiseen ja osuuskunnan purkamiseen ei liity veroriskejä

17 On täysin perusteetonta väittää Elisa-kauppaa alihintaiseksi Liiketoiminnan/kaupan arvo jaettuna kuluneen vuoden käyttökatteella 5,3x 5,4x +10% 5,8x 5,1x 5,3x Keskiarvo Yhdistymistarjous DNA:han 2007 Sanoman DNAosakkeiden myynti 2012 DNA:n riippumaton arvonmääritys 2013* Anvia 2013** PPO:n Elisa-kauppa 2013 Huomioitava, että mobiiliyhtiöt ja suuret yhtiöt hinnoitellaan korkeammilla kertoimilla kuin kiinteän verkon / pienet yhtiöt (esim. PPO) * Lähde: esim. ** Perustuen markkinahintaan (Privanet)

18 Myös eurooppalaisten teleoperaattoreiden arvostuskertoimiin verrattuna hinta oli kohdallaan Eurooppalaisten teleoperaattoreiden arvostus: Liiketoiminnan arvo per liikevaihto ja käyttökate* PPO:n Elisa-kauppa n. 5,8x 2012 käyttökate eli n. 25% yli keskimääräisen eurooppalaisen pörssiarvostuksen * Lähde: Nordea Markets

19 Eräitä jäsenten esiin nostamia väitteitä koskien Osuuskunta PPO:ta Oli väärä ratkaisu myydä ICT-liiketoiminnot PPO:ta on johdettu huonosti PPO ei ole menestynyt sijoitustoiminnassaan PPO:n tasevarallisuus on luotu lankapuhelinasiakkaiden kustannuksella Osuuskunnan pää toimialan mukainen toiminta on loppunut Elisa-kauppa oli M alihintainen Pääomien palauttamiseen ja osuuskunnan purkamiseen ei liity veroriskejä

20 Osuuskunnan purkamiseen ja ylijäämän jakoon liittyvät verovaikutukset ja -riskit Loppuvuodesta 2012 haettiin kahta verottajan ennakkopäätöstä PPO-Yhtiöt Oy haki päätöstä siitä, onko osittaisjakautuminen (liiketoiminnan ja sijoitustoiminnan eriyttäminen) tehtävissä ilman veroseuraamuksia» Tällöin yhtiötä ei tarvitse purkaa vaan sijoitusliiketoiminnan kokonaisuus siirtyy perustettavalle osakeyhtiölle. Purkamisessa kaikki omaisuus arvostettaisiin käypään arvoon. Käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotuksesta maksettaisiin veroa 24,5 %.» Verottajan antama päätös oli myönteinen hakemuksessa kuvattujen edellytysten täyttyessä» Verottoman osittaisjakautumisen keskeinen edellytys on, että siirrettävä liiketoiminta muodostaa kokonaisuuden, joka voi jatkaa toimintaansa itsenäisenä» Jos PPO Sijoitus Oy:n toiminta päättyy, verottaja voi tulkita että tarkoituksena oli veronkierto tai veron välttäminen. Osuuskunta PPO haki päätöstä siitä, että jos se luovuttaa omistamiaan PPO-Yhtiöt Oy:n osakkeita, katsotaanko luovutushinta verovapaaksi tuloksi» Veronalaisesta luovutuksesta maksettaisiin veroa 24,5 % luovutusvoitosta» Verottajan antama päätös oli myönteinen hakemuksessa kuvattujen edellytysten täyttyessä» Verovapaan luovutuksen keskeiset edellytykset ovat, että myyjä on omistanut osakkeet vähintään vuoden, omistusosuus on ollut vähintään 10 % ja kyseessä on ollut pitkäaikainen, myyjän liiketoimintaan liittyvä osakeomistus Päätökset on haettu yhtäaikaisesti ja muodostavat kokonaisuuden Päätöksiä syytä noudattaa päätöksenantamisvuoden jälkeenkin vielä 5 vuotta (jälkiverotusaika) Hallinto ei tule ryhtymään toimenpiteisiin, jotka voivat johtaa veroriskin toteutumiseen

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 1 (45) :n tilinpäätöstiedote 25.2.2014 klo 8.30 :n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) Yhteenveto kk 10 12 /2013 kk 10 12/ 2012 Muutos kk 1 12 /2013 kk 1 12/ 2012 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu tutkielma Tammikuu 2008 Ohjaaja: Eeva-Mari Ihantola

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Päätös 1 (31) Dnro 405/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 8.4.2015

Päätös 1 (31) Dnro 405/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 8.4.2015 Päätös 1 (31) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 2 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 2

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2012 Toimitusjohtajan katsaus Vanhan sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa erityisesti tulevaisuuden. Vaikka ennustaminen on haasteellista, vielä enemmän virran armoilla olemme sivuuttamalla

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Solidium 2 Solidium lyhyesti 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Solidiumin tehtävät ja toiminta Omistukset

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 1 Tänä päivänä Hereditas hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten. 2 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Lisätiedot

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20 14 Yhtiöesite SISÄLTÖ 3 4 5 6 8 11 12 13 15 20 27 29 36 40 41 TÄRKEÄÄ TIETOA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Elisa tai Elisa-konserni ) ja Telekarelia Oy:n ( Telekarelia ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Telekarelia tai

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18 Sisällysluettelo VUOSI 2014 Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 3 Avainluvut 5 Toimintaympäristö 9 Kuluttajamarkkina 11 Yritysmarkkina 13 Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 1. Elisa Oyj...2 2. Finnet Liitto ry...6 3. Helsingin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Kunnanhallitus 89 07.04.2014

Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä Kh

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011

www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011 www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kymenlaakson energiaselvitys 3. Arvonmääritys 4. Kymenlaakson energiajärjestelyn rakennevaihtoehdot

Lisätiedot

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille Tähän teksti www.jippiigroup.com Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.6.2001 klo 13 elokuvateatteri Tennispalatsissa, Salomonkatu 15, 00100

Lisätiedot

KSP lyhyesti... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 4. Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet... 6. KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys...

KSP lyhyesti... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 4. Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet... 6. KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys... Sisällysluettelo KSP lyhyesti....... 2 Toimitusjohtajan katsaus....... 4 Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet....... 6 KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys....... 9 KSP:n kotiasiakaspalvelut.......

Lisätiedot

Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö

Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö KPMG Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö Loppuraportti tammikuu 2009 ADVISORY Sisällys Toimeksiannon tausta 2 Sivu Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 1 Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunnan 112. toimintavuosi jää historiaan merkittävänä vuotena. Tuloksellisesti tilivuosi 2010 oli menestyksellinen liiketuloksen yltäessä

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos Oyj

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot