TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Julkujärven leirikeskus, Ylöjärvi Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta Isotalo, Markku Kujansuu, Marja Miika Tomin varajäsen Kulkas, Matti Köppä, Simo Pälä, Anni Pöyhönen, Laura Simelius, Maija poissa: Hallikainen, Olli Helminen, Rami Tomi, Miika Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Rantala, Kim Matilainen, Tero Syrjämäki, Heikki Rautanen, Marja Bragge, Birgitta Niemi, Pekka yht.kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht.kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra vt. kirkkoherra vs. perheneuvontatyön johtaja viestintäpäällikkö talouspäällikkö kiinteistöpäällikkö Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja Sihteeri Mäkelä, Pirjo-Liisa hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 2(25) Allekirjoitukset Anne Karhola puheenjohtaja Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella elokuun päivänä 2011 Markku Isotalo Marja Kujansuu Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä Todistaa Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 3(25) Käsitellyt asiat 145 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ilmoitusasiat Avustuksen myöntäminen Itä-Afrikan nälänhädän uhreille Kommunikaatio- ja puhelimiin ja puheeseen liittyvien datapalveluiden sekä päätelaitteiden ja niihin liittyvien järjestelmien hankinta Palvelevan Puhelimen ostopalvelusopimus Kurssikeskusten hinnastot lukien Diakoniajohtaja Matti Helinin virkavapausanomus Virkamääräyksen pyytäminen pastori Ulla Luukkaselle Eräiden tehtävien vaativuuden uudelleen arviointi ja tarkistettavat palkat Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 22

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 4(25) 145 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 146 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Isotalo ja Marja Kujansuu. 147 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. 148 Ilmoitusasiat 1. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on - määrännyt tuomiorovasti Olli Hallikaisen Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi keskeyttänyt pastori Ville Aalon virkamääräyksen Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen työn pastorin virkaan sekä määrännyt pastori Kati Elorannan vastaavaksi ajaksi yhteiskunnallisen työn pastorin virkaan ja yhteiskunnallisen työn pastoreiden vapaapäivien ja lomien sijaiseksi Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 6-7/ Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöspöytäkirjat 20-26/ Talouspäällikön päätöspöytäkirja 5/ Viestintäpäällikön päätöspöytäkirjat 4-5/ Hallintopäällikön päätöspöytäkirjat 42-51/ Perheneuvontatyön johtokunnan kokouspöytäkirja Kasvatustyön johtokunnan kokouspöytäkirja Kirkkoherrojen kokouksen pöytäkirja Kuvataidetoimikunnan kokouspöytäkirja Liite Verotulokertymä Todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 5(25) D:TAL: 291/045/ Avustuksen myöntäminen Itä-Afrikan nälänhädän uhreille Esittely Itä-Afrikka kärsii pahimmasta kuivuudesta kuuteenkymmeneen vuoteen. Jopa 12,4 miljoonaa ihmistä on välittömän hätäavun tarpeessa kuivuuden aiheuttaman ruokapulan vuoksi itäisessä Afrikassa. Esimerkiksi Somaliassa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä. Paikoin yli puolet lapsista kärsii aliravitsemuksesta. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviovarojen jakamisesta vuoden 2011 osalta kokouksissaan ja Näitä jakopäätöksiä tehtäessä on yhteinen kirkkoneuvosto varannut jaettavaksi erillispäätöksin vuoden 2011 kuluessa ilmeneviin erityisesti nopeaa reagointia edellyttäviin ulkomaisiin avustuskohteisiin tai muihin erityiskohteisiin. Tästä osuudesta on yhteinen kirkkoneuvosto tekemällään päätöksellä myöntänyt 8000 Kolumbian tulvien uhrien auttamiseen Suomen Lähetysseuran kautta. Jakamatonta osuutta on siis jäljellä Lisätietoa Itä-Afrikan nälänhädästä ja siihen kohdentuvasta Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun avustustoiminnasta saa verkkosivuilta:www.mission.fi ja Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Itä-Afrikan nälänhädän uhrien avustamiseen siten, että tuesta kohdennetaan uhrien auttamiseen Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun kautta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3) Tiedoksi Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu, talouspalvelut

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 6(25) D:TAL: 288/013/ Kommunikaatio- ja puhelimiin ja puheeseen liittyvien datapalveluiden sekä päätelaitteiden ja niihin liittyvien järjestelmien hankinta Esittely Taustaa Viime vuosina on kommunikaatio- ja puhelimiin ja puheeseen liittyvien datapalveluiden kehitys ollut erittäin voimakasta erityisesti teknisesti. Palveluiden hinnoittelussa on jouduttu uudistuksia tekemään vähitellen pieninä paloina. Tästä johtuen kokonaisuuden hallinta on hämärtynyt ja kokonaiskustannusten seuranta on kärsinyt johtaen todennäköisesti myös kalliimpiin hintoihin. Tästä syystä Tampereen IT-alueen seurakuntatalouksissa ja myös Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä on ilmennyt tarve kilpailuttaa puhelinjärjestelmiin liittyvät palvelut. Tampereen IT-palvelukeskusyhteistyön sopijaseurakuntien yhteistyökokouksen (sittemmin neuvottelukunta) nimeämä IT-aluekeskuksen ohjausryhmä (sittemmin johtokunta) on kokouksessaan perustanut puhelinvaihdetyöryhmän. Työryhmään valittiin kokoonkutsujaksi hankintasihteeri Ritva Länsiaho Tampereen seurakuntayhtymästä, jäseniksi järjestelmäasiantuntija Rami Aalto Tampereen seurakuntayhtymästä, talouspäällikkö Tapani Urvanta Pirkkalan seurakunnasta, talousjohtaja Jouni Kettunen Kangasalan seurakunnasta ja toimistopäällikkö Tarja Suni Ylöjärven seurakunnasta. Lisäksi työryhmässä on ollut mukana talouspäällikkö Birgitta Bragge. Tampereen IT-alueen johtokunta on kokouksessaan päättänyt, että IT-alueen seurakuntatalouksien puhelinjärjestelmien kilpailuttaminen hoidetaan IT-alueen toimesta ohjausryhmän valitseman työryhmän tekemänä. Kilpailutuksen tavoitteena oli saada aikaan kustannussäästöjä nykyiseen tilanteeseen verrattuna, ottaa käyttöön palveluiden hoitamiseksi joustavampaa tekniikkaa ja hyödyntää olemassa olevaa osaamista ja resursseja seurakuntatalouksien kesken. Samoin tarkoituksena on poistaa käytöstä päällekkäiset järjestelmät. Työryhmä piti ensimmäisen kokouksensa Kokouksessa suunniteltiin kilpailutuksen valmistelua ja päätettiin tutustua muutamien toimittajien palvelutarjontaan tarkemmin. Henkilökohtaiset palvelutuotteiden esittelyt järjestettiin Tarkoitus oli tutustua eri toimittajien palveluihin ja operaattoririippumattomiin järjestelmiin. Mukana olivat Setera Oy, Anvia Oyj, AinaCom Oy, Flexcom Oy ja Atea Finland Oy. Myöhemmin työryhmä tutustui myös seuraavien operaattoreiden palvelutarjontaan: TeliaSonera Finland Oyj, Dna Oyj ja Elisa Oyj.

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 7(25) Nykyisten seurakuntatalouksissa olevien järjestelmien pohjatietojen keruu aloitettiin kesäkuussa Loppusyksyllä 2010 aloitettiin tarjouspyyntömateriaalin valmistelu. Kokonaan ulkopuolista ja riippumatonta puhelinjärjestelmien kilpailutusasiantuntijapalvelua ostettiin 10 tuntia. Tehtävänä oli arvioida tarjouspyyntömateriaalia. IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokouksissa on informoitu kilpailutuksen edistymisestä lähetettiin muutamille tarjoajille, IT-alueen seurakuntatalouksien talouspäälliköille tai kirkkoherroille tarjouspyyntömateriaali kommentoitavaksi. Tarjouspyyntömateriaali lähetettiin sellaisille tarjoajille, joiden palveluntarjonta ja tarjoajien resurssien arvioitiin pystyvän vastaamaan seurakuntatalouksien tarpeisiin. Kommentit tarjouspyyntömateriaalista tuli antaa mennessä. IT-alueen seurakuntatalouksista kahdeksan on alustavasti ilmoittanut uusivansa puhelinjärjestelmänsä vuonna 2011 ja yhdeksän seurakuntataloutta vuonna 2012 sekä 14 seurakuntataloutta vuonna 2013 tai myöhemmin tai kustannusvertailun perusteella. Viisi IT-alueen seurakuntataloutta ei ole ottanut kantaa tai ei liity sopimukseen. Hankinta koskee seurakuntatalouksien kommunikaatiopalveluita, välitysohjelmistoja, järjestelmään liittyviä päätelaitteita, puhelimia ja puhetta koskevia data- ja mobiililaajakaistapalveluita sekä koko hankinnan ja palveluiden toimitusprojektia niin, että toimituksen päättyessä kaikki osakokonaisuudet ovat tilaajille käyttövalmiina. Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymässä puhelinpalvelumenot ovat vuonna 2010 olleet euroa. Uuden järjestelmän hankinnalla on saavutettavissa huomattavia säästöjä käyttökustannuksissa. Vastaavissa tilanteissa säästöt ovat muualla olleet %. Järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa jonkin verran kustannuksia sekä projektihenkilöstön palkkoina että hankintoina. Näiden määrä selviää projektin edetessä ja niihin varaudutaan talousarviomuutoksissa tai vuoden 2012 talousarviossa. Tarjouspyynnön sisältö Tarjouspyyntö koski Tampereen IT-alueen palvelukeskukseen kuuluvia seurakuntatalouksia siinä laajuudessa ja aikataulussa kun seurakuntataloudet ovat ilmoittaneet puhelinjärjestelmän uusimistarpeen. Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä tekee päätöksen puhelunvälitysjärjestelmästä, johon IT-alueen seurakuntataloudet päätöksensä mukaan liittyvät. Kukin seurakuntakuntatalous tekee itsenäisesti päätöksen päätelaitteista, liittymistä ja järjestelmän palveluista ja optioista tms. ottaen huomioon voimassa olevat sopimukset ja irtisanomisajat. Samaa periaatetta noudatetaan sopimuksen solmimisessa. Kilpailutusprosessi hoidetaan yhteistyönä.

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 8(25) Seurakuntatalouksiin, jotka liittyvät sopimukseen myöhemmin sopimuskauden aikana, oli tarjouspyynnön mukaan voitava soveltaa alkuperäisen tarjouksen ehtoja. Tavoitteena on saavuttaa puhekommunikaatiovaihdepalvelun avulla yhden päätelaitteen periaate mobiiliratkaisuna. Samoin tavoitteena on saada yksi järjestelmä, jossa jokainen seurakuntatalous toimii kuitenkin itsenäisenä välitysympäristönä, mutta tarvittaessa toisesta seurakuntataloudesta päästään välittämään toisen seurakuntatalouden puheluja. Tarjoajaa pyydettiin huomioimaan olemassa olevat ratkaisut, mikäli ne ovat hyödynnettävissä tulevassa järjestelmässä. Seurakuntataloudet käyttävät nykyisin useiden eri operaattoreiden palveluita. Lankaliittymät eivät kuuluneet tämän hankinnan ja kilpailutuksen piiriin. Koska tilaajina on erisuuruisia seurakuntia, ratkaisun täytyy sopeutua kustannuksiltaan, ominaisuuksiltaan ja ratkaisuiltaan erilaisten seurakuntatalouksien käyttöön. Seurakuntatalouksilla on oikeus valita tarkoituksenmukainen päätelaite sekä mahdollisesta puhelunvälitysjärjestelmästä tarvitsemansa palveluosiot. Matkapuhelinliittymämäärään ja liikennöintiin voi tulla muutoksia laadittavalla sopimuskaudella. Tilaajat eivät sitoudu palveluiden hankkimisessa tarjouspyynnössä esitettyihin määriin. Sopimuskausi on ensimmäisen seurakuntatalouden kanssa tehdyn sopimuksen solmimisesta 36 kk eteenpäin. Lisäksi varataan mahdollisuus option käyttöön. Optioaika on 24 kk. Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen optioaikaa edeltävän sopimuksen ehdoin. Option käytöstä sovitaan erikseen osapuolten kesken. Esitetyn option käyttämiseen IT-alueen palvelukeskuksella on oikeus, mutta ei velvollisuutta. Kaikkien sopimukseen liittyvien seurakuntatalouksien on käytettävä optiota, jos IT-alueen palvelukeskuksen johtokunta niin päättää. Seurakuntatalouksilla, jotka eivät liity sopimukseen ensimmäisen 24 sopimuskuukauden aikana, tulee olla mahdollisuus liittyä sopimukseen myöhemmin. Sopimuskausi päättyy kaikkien mukana olevien osalta samanaikaisesti. Hinnat tuli ilmoittaa euroina arvonlisäverollisina hintoina. Mikäli arvonlisäverokantaa muutetaan, voivat hinnat muuttua muutosta vastaavasti. Kullekin seurakuntataloudelle tulee osoittaa omat laskunsa sopimuskauden aikaisista hankinnoista ja palvelun käytöstä. Toimittajan on voitava toimittaa laskut sähköisesti niille seurakuntatalouksille, joilla on valmius ottaa ne vastaan sähköisessä muodossa. Maksuehto on oltava vähintään 14 päivää netto. Tarjouspyynnön mukaan korvausta tarjouksen tekemisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ei makseta. Palvelun tarjoajan on taattava matkapuhelinpalveluiden kuuluvuus IT - alueen seurakuntien alueella ja kaikissa seurakunnan kiinteissä toimipisteissä, myös sisätiloissa ja otettava nämä seikat huomioon tarjouksessaan. Toimittaja vastaa kuuluvuudesta. Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena oli, että toimittajan on taattava kuuluvuus keskeisissä sisätiloissa (kirkot, seurakuntatalot, toimistotilat) toimitukseen sisältyvänä il-

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 9(25) man erillisveloitusta. Tarjouspyynnön liitteenä oli luettelo seurakuntien toimipisteistä osoitteineen. Sopimuskauden aikana hankittavat uudet palvelut ovat voimassa alkuperäisen sopimuksen voimassaoloajan ja mahdollisen optioajan päättymiseen saakka. Tilaajat pidättävät oikeuden pyytää toimittajalta hinnantarkistukset alaspäin vuosittain, mikäli yleinen hintataso laskee joidenkin palveluiden osalta. Toiminnan muutoksista ja muista vastaavista syistä johtuen seurakuntatalouksille tarpeettomaksi jääneet palvelut tulee voida irtisanoa sopimuskauden aikana kuuden kuukauden irtisanomisajalla ja irtisanottavien liittymien maksuvelvoite tulee myös poistua irtisanomisen myötä kuuden kuukauden kuluessa. Hintaan tuli sisältyä tarvittava käyttökoulutus puhelujenvälitysjärjestelmän ja päätelaitteiden osalta. Tarjoajan tuli esittää koulutuksen ja käytönopastuksen alustavassa projektisuunnitelmassa. Mahdollisten sim-korttien vaihto ja käyttökoulutus tuli tapahtua tarjoajan toimesta kunkin tilaajaseurakuntatalouden toimitiloissa ja oli kuuluttava hintaan. Puhelunvälitysjärjestelmässä tulee olla mahdollista säilyttää nykyisten vaihteiden ja ryhmäkutsujen kutsunumeroiden sekä GSM-liittymien numerointi. Toteutusvaiheessa seurakuntakohtaisesti ratkaistaan liittymien numerointi. Palvelut tulee voida ottaa sopimuksen teon jälkeen käyttöön siten, ettei mahdollisista muutoksista aiheudu ylimääräistä haittaa palveluiden käyttäjille eikä asiakkaille. Tarjottavien liittymätyyppien tulee olla liitettävissä sopimukseen ja sisäiseen puheluratkaisuun. Tarjoajan tuli tarjouspyynnön mukaan vastata siitä, että se on tarjousta jättäessään selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. Osa termistöstä saattoi olla lankavaihteeseen ja -liittymiin viittaavia, mutta tarjouspyynnössä oli todettu, että ne on ymmärrettävä synonyymeiksi mobiilivaihteeseen ja gsm-termistöön. Osatarjouksia ei tarjouspyynnön mukaan oteta huomioon. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, tarjoajan tuli tarjouksessaan ilmoittaa alihankkijat ja palvelun osa, johon alihankintaa käytetään. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä ja palveluista kuin omistaan. Alihankkijaan sovelletaan samoja ehtoja kuin tarjoajaan. Tarjouspyynnössä oli mainittu, että hankintaprosessi on tarjoajien ja tarjousten arvioinnin osalta kolmivaiheinen: A) tarjoajien kelpoisuuden arviointi, B) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi ja C) tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu.

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) A) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Hyväksytyn tarjoajan tuli olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi sekä työnantajarekisteriin. Hyväksytyn tarjoajan tuli olla suorittanut lakisääteiset verot tai verovelkaa koskeva maksusuunnitelma tuli olla tehtynä sekä suorittanut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut tai eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus tuli olla tehtynä. Lisäksi hyväksytyllä tarjoajalla oli oltava voimassa oleva vastuuvakuutus. Nämä pyydettiin ilmoittamaan erillisessä liitteessä rastittamalla ko. kohdat ja allekirjoittamalla liitelomake. Lisäksi tarjouksen liitteeksi tuli laittaa kutakin kohtaa varmentava asiakirja. Jos jokin kohta on liitteessä rastittamatta, tämä johtaa tarjoajan hylkäämiseen. B) Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjoaja voitiin sulkea pois tarjouskilpailusta, jos tarjous ei täyttänyt tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia, tarjouksessa ei ollut vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin, tarjouksessa oli esitetty tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai kuhunkin tarjouspyynnön vaatimukseen ei ollut otettu kantaa taikka tarjous ei vastannut pyydettyjä teknisiä tai kaupallisia vaatimuksia. Tarjouspyynnön liitteessä 1 a oli selvitys hankinnan vähimmäisvaatimuksista, jotka liittyivät mm. teknisiin seikkoihin. Liitteen alussa oli kerrottu, että tarjoajan tuli antaa liitteen jokaisen vastaus sanan perään vastaus vaatimus täyttyy ja tarvittaessa lyhyt selvitys palvelukuvauksessa, joka tuli oli tarjouksen erillinen, oma liite. Mikäli tarjoaja ei ollut antanut vastausta lainkaan tai oli kertonut, että vaatimus ei täyty, tämä johti tarjouksen hylkäämiseen. C) Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu Kolmannessa vaiheessa tulisi tarjouksia, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle tai palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertailla keskenään. Tarjoukset tuli tarjouspyynnön mukaan arvioida kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, mihin vaikuttavat seuraavat tekijät: 1. Hinta 60 % Hintavertailujen pisteytyksen laskentakaava: edullisemmalle hinnalle annetaan 60 pistettä ja muiden hintojen pisteet lasketaan suorassa suhteessa halvimpaan hintaan (halvin hinta/verrattava hinta x 60). 2. Osaaminen ja kokemus 10 % Vuosina toteutetuista vastaavanlaisista kokonaistoimituksista 10 %, (maksimi 19 pistettä, mainittava mikä organisaatio asianomaiseen kohtaan ja selostettava lyhyesti toteutus) - jos liittymää toteutettu ko. aikana vähintään 5 kpl, saa 2 pistettä - jos liittymää toteutettu ko. aikana vähintään 4 kpl, saa 3 pistettä

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) - jos liittymää toteutettu ko. aikana vähintään 4 kpl, saa 4 pistettä - jos liittymää toteutettu ko. aikana vähintään 3 kpl, saa 5 pistettä - jos liittymää toteutettu ko. aikana vähintään 2 kpl, saa 5 pistettä Osaamisen ja kokemuksen pisteytys: tarjoajan saamat pisteet/maksimipisteet (19 p.) x Optiot 30 % Optioista sai ensin pisteitä tarjouspyynnön liitteen 2 b mukaan. Tarjoajan optioista saaman yhteispistemäärän pisteytys: tarjoajan saamat pisteet/maksimipisteet (1340 p) x 30 Tarjoukset vertailtiin toimittajien vastausliitteillä ilmoittamien tietojen perusteella. Lopullisten vertailupisteiden tarkkuus ilmoitetaan tarjouspyynnön mukaan kahden desimaalin tarkkuudella. Hankintailmoitus ja tarjousten käsittely Hankintailmoitus nro ja tarjouspyyntö julkaistiin hankintojen virallisella ilmoituskanavalla HILMA:ssa ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän nettisivuilla Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007. Hankintamenettely oli avoin menettely. Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Tarjoukset pyydettiin osoittamaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle ja toimittamaan kirjallisesti ja muistitikulla tallennettuina pdf- ja word/excel-tiedostoiksi suljetussa kirjekuoressa viimeistään maanantaina klo mennessä osoitteella: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Hallintovirasto, PL 226, Näsilinnankatu 26, Tampere. Kuoreen tuli laittaa merkintä tarjous puhelinjärjestelmästä. Toimittajilla oli mahdollisuus esittää tarjousta koskevia lisätietopyyntöjä sähköpostitse viimeistään tiistaina Vastaukset julkaistiin seurakuntayhtymän nettisivuilla (viimeistään) tiistaina klo mennessä. Saapuneet tarjoukset avattiin Tarjousten avaustilaisuudessa läsnä olivat hallintojohtaja Matti Ilveskoski, hallintosihteeri Pirjo-Liisa Mäkelä, hankintasihteeri Ritva Länsiaho ja talouspäällikkö Birgitta Bragge. Tarjouksensa jättivät seuraavat: Tampereen Puhelin Oy, Elisa Oyj, TeliaSonera Finland Oyj ja DNA Oyj. Myöhässä ei saapunut tarjouksia. Tarjousten avaamisesta laadittiin erillinen pöytäkirja.

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) Liite 2 Liite 3 Liite 4 IT-aluekeskuksen ohjausryhmän asettama työryhmä suoritti saapuneiden tarjousten tietojen perusteella tarjoajien kelpoisuuden arvioinnin. Kaikki tarjouksensa jättäneet palveluntarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut kelpoisuusehdot. Sen jälkeen työryhmä suoritti tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin Liitteenä on muistio, jossa on arvioitu edellä mainittujen seikkojen täyttymistä. Todetaan, että tämän jälkeen ainoastaan TeliaSonera Finland Oyj:n tarjous on hyväksyttävissä. Hankintalaki 46. Liitteenä on vertailutaulukko, jossa on edellä mainitusta syystä pisteytetty ainoastaan TeliaSonera Finland Oyj:n tarjous. Edellä olevan perusteella työryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että TeliaSonera Finland Oyj valitaan Tampereen IT-alueen kommunikaatio- ja puhelimiin ja puheeseen liittyvien datapalvelujen, päätelaitteiden sekä niihin liittyvien järjestelmien palveluntarjoajaksi. Sopimuksen solmiminen IT -palvelukeskus ja kukin seurakuntatalous tekee valitun palvelun tarjoajan kanssa kirjallisen sopimuksen. Sopimus voidaan tehdä ja allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus syntyy allekirjoitushetkellä. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Tarjous 4. IT -hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) Tilaaja varasi itselleen oikeuden purkaa hankintasopimuksen myös kesken sopimuskauden, mikäli sopimuskumppani heikentää palvelun sisältöä, muuttaa hintoja tai kaupallisia ehtoja sopimuksen vastaisesti. Sopimuksen irtisanomisaika edellä mainituissa tapauksissa tilaajan puolelta on 6 kuukautta. Palvelun tarjoaja ei voi lopettaa palvelun tarjoamista ennen irtisanomisajan päättymistä, ellei muuta yhteisesti kirjallisesti sovita. Asiakirjojen julkisuus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (nro 621/1999) perusteella tarjoukset liitteineen ovat sopimuksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Siksi tarjous tuli pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuksien sisällyttäminen oli kuitenkin

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) tarkoituksenmukaisen tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, liikesalaisuudet oli eriteltävä. Vaihtoehtoisesti tarjouksesta voi antaa kopion, josta liikesalaisuuksia sisältävät osat on peitetty. Hinta ei ole liikesalaisuus. Asianosaisilla on oikeus niin halutessaan saada hankintapäätöksen asiakirjat nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Asianosaisilla ei kuitenkaan ole oikeutta saada tietoa muiden tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä ennen yhteisen kirkkoneuvoston kokousta talouspäällikkö Birgitta Braggen työhuoneessa. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että Tampereen IT-alueen kommunikaatio- ja puhelimiin ja puheeseen liittyvien datapalvelujen, päätelaitteiden sekä niihin liittyvien järjestelmien palveluntarjoajaksi valitaan TeliaSonera Finland Oyj 2. että sopimuskausi on ensimmäisen seurakuntatalouden kanssa tehdyn sopimuksen solmimisesta 36 kk eteenpäin. Lisäksi varataan mahdollisuus option käyttöön. Optioaika on 24 kk. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 347/2007 ja 321/2010) Tiedoksi tarjouksen jättäneet palveluntoimittajat, IT-yhteistyöalueen johtokunta/ yhteistyöalueen seurakuntataloudet, Tampereen seurakuntayhtymän talous- ja toimistopalvelut

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) D:PER: 240/041/ Palvelevan Puhelimen ostopalvelusopimus Esittely Tampereen seurakunnat ovat vuodesta 1994 lähtien huolehtineet Palvelevan Puhelimen toiminnasta ostopalvelusopimuksen pohjalta. Palvelun tuottajana on koko tämän ajan ollut Setlementtiyhdistys Naapuri ry. Nyt voimassaoleva viiden vuoden mittainen sopimus päättyy Laki julkisista hankinnoista määrittelee tavara- ja palveluhankintojen kilpailutuksen kynnysarvoksi Tästä johtuen kyseinen hankinta on kilpailutettu. Perheneuvontatyön johtokunta on käsitellyt kokouksessaan Palvelevan Puhelimen ostopalvelusopimusta seuraavasti: Johtokunta kävi periaatekeskustelua Palvelevan puhelimen tulevaisuudesta. Samassa kokouksessa johtokunta päätti pyrkiä nykyistä lyhyempään sopimukseen, jotta voidaan selvittää tarkemmin Palvelevan puhelimen asemaa seurakuntayhtymän uudistaessa omaa organisaatiotaan. Setlementti Naapurin johtaja Sami Wirkkula ja perheneuvontatyön johtaja Juhani Virtala hahmottelivat uutta kaksivuotista sopimusta. Se sisälsi Naapurin esittämän 3,8 %:n korotuksen, jolloin hinta vuonna 2012 olisi Laki julkisista hankinnoista määrittelee kynnysarvoksi kilpailutukseen mm. tavara- ja palveluhankinnoissa Johtokunta päätti kokouksessaan siirtää ostopalvelusopimuksen käsittelyn elokuun kokoukseen, kun kilpailutus on saatu tehtyä. Kilpailutus aloitettiin julkaistulla hankintailmoituksella osoitteessa Tarjoukset pyydettiin mennessä. Tarjousten seulonnan saivat tehtäväkseen talouspäällikkö Birgitta Bragge ja perheneuvontatyön vt. johtaja Heikki Syrjämäki. Hankintaprosessi sisältää tarjoajien ja tarjousten arvioinnin osalta kolmivaiheinen: tarjoajien kelpoisuuden arviointi, tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi ja tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu. Hyväksytyn tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. Hyväksytyn tarjoajan tulee olla suorittanut lakisääteiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä lakisääteiset eläkevakuutusmaksut.

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos tarjous ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia, tarjouksessa ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin, tarjouksessa on esitetty tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai kuhunkin tarjouspyynnön vaatimukseen ei ole otettu kantaa taikka tarjous ei vastaa pyydettyjä teknisiä tai kaupallisia vaatimuksia. Tarjoukset arvioidaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, johon vaikuttavat seuraavat tekijät seuraavilla osuuksilla: hinta 70 % ja laatu 30 %. Tarjouspyyntö koskee Palvelevan puhelimen toimintaa oheispalveluineen vuosille , optiona on vuosi Hinta muodostuu vuosien kokonaishinnoista. Hintavertailussa tarjoajan antamaa hintaa verrataan halvimpaan hintaan. Laadulla tarkoitetaan ammatillisesti johdettua toimintaa, joka pitää sisällään luterilaisen kirkon työn tuntemisen ja sielunhoidon osaamisen. Maanantaina klo 13 talouspäällikkö Birgitta Bragge, hallintosihteeri Pirjo-Liisa Mäkelä ja perheneuvontatyön vt. johtaja Heikki Syrjämäki totesivat, että määräaikaan mennessä oli saapunut yksi tarjous. Sen jätti Setlementtiyhdistys Naapuri ry. Tarjouksen yhteydessä toiminnanjohtaja Sami Wirkkula toteaa, että Setlementtiyhdistys Naapuri ry:tä ei ole merkitty kaupparekisteriin. Tarjouspyynnössä sitä on edellytetty, mutta merkintä yhdistysrekisterissä vastaa merkintää kaupparekisterissä. Setlementtiyhdistys Naapuri ry on merkitty yhdistysrekisteriin numerolla Tarjoajan voidaan katsoa tältäkin osin täyttävän tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuuskriteerit. Tarjouksessa on vastattu kaikkiin palvelukuvausta koskeviin kysymyksiin ja tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tarjouksen suuruus on sekä vuodelta 2012 että vuodelta Optiovuodelle 2014 tarjoushinta on (korotusta 3.5 %). Ehdotus Perheneuvontatyön vt. johtaja ehdottaa, että johtokunta tekee päätöksen tarjouksesta ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sen hyväksymistä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ehdotus hyväksyttäväksi esitettävästä Palvelevan Puhelimen ostopalvelusopimuksesta on liitteenä. Tarjouksen hinta vuosille 2012 ja 2013 on

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) Liite Optiovuodelle 2014 tarjoushinta on 67896, jossa on korostusta 3,5 % verrattuna vuosiin 2011 ja Tampereen seurakuntien kehittämis- ja muutosprosessin kannalta on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista tehdä ostopalvelusopimus vuosiksi 2012 ja 2013 aiemman viiden vuoden sopimuskauden sijasta. Tarjoukseen sisältyvän vuotta 2014 koskevan option käyttämisestä päätetään myöhemmin erikseen. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan ostopalvelusopimuksen Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n kanssa Palvelevan Puhelimen toiminnasta vuosiksi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 347/2007 ja 321/2010) Tiedoksi Setlementtiyhdistys Naapuri ry, perheneuvontatyön johtokunta, talous- ja hallintopalvelut

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 4/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 4/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 4/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 52 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(14) Aika 6.2.2014 klo 17.30-19.24 Paikka Osallistujat Muut osallistujat Tesoman kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Aika Torstai 2.10.2014 klo 16.00-17.25 Paikka Kokoushuone Ateena, Seurakuntien talo Osallistujat Jäsenet Aumala, Olli puheenjohtaja Karttunen,

Lisätiedot