TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Julkujärven leirikeskus, Ylöjärvi Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta Isotalo, Markku Kujansuu, Marja Miika Tomin varajäsen Kulkas, Matti Köppä, Simo Pälä, Anni Pöyhönen, Laura Simelius, Maija poissa: Hallikainen, Olli Helminen, Rami Tomi, Miika Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Rantala, Kim Matilainen, Tero Syrjämäki, Heikki Rautanen, Marja Bragge, Birgitta Niemi, Pekka yht.kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht.kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra vt. kirkkoherra vs. perheneuvontatyön johtaja viestintäpäällikkö talouspäällikkö kiinteistöpäällikkö Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja Sihteeri Mäkelä, Pirjo-Liisa hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 2(25) Allekirjoitukset Anne Karhola puheenjohtaja Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella elokuun päivänä 2011 Markku Isotalo Marja Kujansuu Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä Todistaa Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 3(25) Käsitellyt asiat 145 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ilmoitusasiat Avustuksen myöntäminen Itä-Afrikan nälänhädän uhreille Kommunikaatio- ja puhelimiin ja puheeseen liittyvien datapalveluiden sekä päätelaitteiden ja niihin liittyvien järjestelmien hankinta Palvelevan Puhelimen ostopalvelusopimus Kurssikeskusten hinnastot lukien Diakoniajohtaja Matti Helinin virkavapausanomus Virkamääräyksen pyytäminen pastori Ulla Luukkaselle Eräiden tehtävien vaativuuden uudelleen arviointi ja tarkistettavat palkat Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 22

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 4(25) 145 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 146 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Isotalo ja Marja Kujansuu. 147 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. 148 Ilmoitusasiat 1. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on - määrännyt tuomiorovasti Olli Hallikaisen Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi keskeyttänyt pastori Ville Aalon virkamääräyksen Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen työn pastorin virkaan sekä määrännyt pastori Kati Elorannan vastaavaksi ajaksi yhteiskunnallisen työn pastorin virkaan ja yhteiskunnallisen työn pastoreiden vapaapäivien ja lomien sijaiseksi Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 6-7/ Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöspöytäkirjat 20-26/ Talouspäällikön päätöspöytäkirja 5/ Viestintäpäällikön päätöspöytäkirjat 4-5/ Hallintopäällikön päätöspöytäkirjat 42-51/ Perheneuvontatyön johtokunnan kokouspöytäkirja Kasvatustyön johtokunnan kokouspöytäkirja Kirkkoherrojen kokouksen pöytäkirja Kuvataidetoimikunnan kokouspöytäkirja Liite Verotulokertymä Todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 5(25) D:TAL: 291/045/ Avustuksen myöntäminen Itä-Afrikan nälänhädän uhreille Esittely Itä-Afrikka kärsii pahimmasta kuivuudesta kuuteenkymmeneen vuoteen. Jopa 12,4 miljoonaa ihmistä on välittömän hätäavun tarpeessa kuivuuden aiheuttaman ruokapulan vuoksi itäisessä Afrikassa. Esimerkiksi Somaliassa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä. Paikoin yli puolet lapsista kärsii aliravitsemuksesta. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviovarojen jakamisesta vuoden 2011 osalta kokouksissaan ja Näitä jakopäätöksiä tehtäessä on yhteinen kirkkoneuvosto varannut jaettavaksi erillispäätöksin vuoden 2011 kuluessa ilmeneviin erityisesti nopeaa reagointia edellyttäviin ulkomaisiin avustuskohteisiin tai muihin erityiskohteisiin. Tästä osuudesta on yhteinen kirkkoneuvosto tekemällään päätöksellä myöntänyt 8000 Kolumbian tulvien uhrien auttamiseen Suomen Lähetysseuran kautta. Jakamatonta osuutta on siis jäljellä Lisätietoa Itä-Afrikan nälänhädästä ja siihen kohdentuvasta Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun avustustoiminnasta saa verkkosivuilta:www.mission.fi ja Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Itä-Afrikan nälänhädän uhrien avustamiseen siten, että tuesta kohdennetaan uhrien auttamiseen Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun kautta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3) Tiedoksi Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu, talouspalvelut

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 6(25) D:TAL: 288/013/ Kommunikaatio- ja puhelimiin ja puheeseen liittyvien datapalveluiden sekä päätelaitteiden ja niihin liittyvien järjestelmien hankinta Esittely Taustaa Viime vuosina on kommunikaatio- ja puhelimiin ja puheeseen liittyvien datapalveluiden kehitys ollut erittäin voimakasta erityisesti teknisesti. Palveluiden hinnoittelussa on jouduttu uudistuksia tekemään vähitellen pieninä paloina. Tästä johtuen kokonaisuuden hallinta on hämärtynyt ja kokonaiskustannusten seuranta on kärsinyt johtaen todennäköisesti myös kalliimpiin hintoihin. Tästä syystä Tampereen IT-alueen seurakuntatalouksissa ja myös Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä on ilmennyt tarve kilpailuttaa puhelinjärjestelmiin liittyvät palvelut. Tampereen IT-palvelukeskusyhteistyön sopijaseurakuntien yhteistyökokouksen (sittemmin neuvottelukunta) nimeämä IT-aluekeskuksen ohjausryhmä (sittemmin johtokunta) on kokouksessaan perustanut puhelinvaihdetyöryhmän. Työryhmään valittiin kokoonkutsujaksi hankintasihteeri Ritva Länsiaho Tampereen seurakuntayhtymästä, jäseniksi järjestelmäasiantuntija Rami Aalto Tampereen seurakuntayhtymästä, talouspäällikkö Tapani Urvanta Pirkkalan seurakunnasta, talousjohtaja Jouni Kettunen Kangasalan seurakunnasta ja toimistopäällikkö Tarja Suni Ylöjärven seurakunnasta. Lisäksi työryhmässä on ollut mukana talouspäällikkö Birgitta Bragge. Tampereen IT-alueen johtokunta on kokouksessaan päättänyt, että IT-alueen seurakuntatalouksien puhelinjärjestelmien kilpailuttaminen hoidetaan IT-alueen toimesta ohjausryhmän valitseman työryhmän tekemänä. Kilpailutuksen tavoitteena oli saada aikaan kustannussäästöjä nykyiseen tilanteeseen verrattuna, ottaa käyttöön palveluiden hoitamiseksi joustavampaa tekniikkaa ja hyödyntää olemassa olevaa osaamista ja resursseja seurakuntatalouksien kesken. Samoin tarkoituksena on poistaa käytöstä päällekkäiset järjestelmät. Työryhmä piti ensimmäisen kokouksensa Kokouksessa suunniteltiin kilpailutuksen valmistelua ja päätettiin tutustua muutamien toimittajien palvelutarjontaan tarkemmin. Henkilökohtaiset palvelutuotteiden esittelyt järjestettiin Tarkoitus oli tutustua eri toimittajien palveluihin ja operaattoririippumattomiin järjestelmiin. Mukana olivat Setera Oy, Anvia Oyj, AinaCom Oy, Flexcom Oy ja Atea Finland Oy. Myöhemmin työryhmä tutustui myös seuraavien operaattoreiden palvelutarjontaan: TeliaSonera Finland Oyj, Dna Oyj ja Elisa Oyj.

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 7(25) Nykyisten seurakuntatalouksissa olevien järjestelmien pohjatietojen keruu aloitettiin kesäkuussa Loppusyksyllä 2010 aloitettiin tarjouspyyntömateriaalin valmistelu. Kokonaan ulkopuolista ja riippumatonta puhelinjärjestelmien kilpailutusasiantuntijapalvelua ostettiin 10 tuntia. Tehtävänä oli arvioida tarjouspyyntömateriaalia. IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokouksissa on informoitu kilpailutuksen edistymisestä lähetettiin muutamille tarjoajille, IT-alueen seurakuntatalouksien talouspäälliköille tai kirkkoherroille tarjouspyyntömateriaali kommentoitavaksi. Tarjouspyyntömateriaali lähetettiin sellaisille tarjoajille, joiden palveluntarjonta ja tarjoajien resurssien arvioitiin pystyvän vastaamaan seurakuntatalouksien tarpeisiin. Kommentit tarjouspyyntömateriaalista tuli antaa mennessä. IT-alueen seurakuntatalouksista kahdeksan on alustavasti ilmoittanut uusivansa puhelinjärjestelmänsä vuonna 2011 ja yhdeksän seurakuntataloutta vuonna 2012 sekä 14 seurakuntataloutta vuonna 2013 tai myöhemmin tai kustannusvertailun perusteella. Viisi IT-alueen seurakuntataloutta ei ole ottanut kantaa tai ei liity sopimukseen. Hankinta koskee seurakuntatalouksien kommunikaatiopalveluita, välitysohjelmistoja, järjestelmään liittyviä päätelaitteita, puhelimia ja puhetta koskevia data- ja mobiililaajakaistapalveluita sekä koko hankinnan ja palveluiden toimitusprojektia niin, että toimituksen päättyessä kaikki osakokonaisuudet ovat tilaajille käyttövalmiina. Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymässä puhelinpalvelumenot ovat vuonna 2010 olleet euroa. Uuden järjestelmän hankinnalla on saavutettavissa huomattavia säästöjä käyttökustannuksissa. Vastaavissa tilanteissa säästöt ovat muualla olleet %. Järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa jonkin verran kustannuksia sekä projektihenkilöstön palkkoina että hankintoina. Näiden määrä selviää projektin edetessä ja niihin varaudutaan talousarviomuutoksissa tai vuoden 2012 talousarviossa. Tarjouspyynnön sisältö Tarjouspyyntö koski Tampereen IT-alueen palvelukeskukseen kuuluvia seurakuntatalouksia siinä laajuudessa ja aikataulussa kun seurakuntataloudet ovat ilmoittaneet puhelinjärjestelmän uusimistarpeen. Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä tekee päätöksen puhelunvälitysjärjestelmästä, johon IT-alueen seurakuntataloudet päätöksensä mukaan liittyvät. Kukin seurakuntakuntatalous tekee itsenäisesti päätöksen päätelaitteista, liittymistä ja järjestelmän palveluista ja optioista tms. ottaen huomioon voimassa olevat sopimukset ja irtisanomisajat. Samaa periaatetta noudatetaan sopimuksen solmimisessa. Kilpailutusprosessi hoidetaan yhteistyönä.

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 8(25) Seurakuntatalouksiin, jotka liittyvät sopimukseen myöhemmin sopimuskauden aikana, oli tarjouspyynnön mukaan voitava soveltaa alkuperäisen tarjouksen ehtoja. Tavoitteena on saavuttaa puhekommunikaatiovaihdepalvelun avulla yhden päätelaitteen periaate mobiiliratkaisuna. Samoin tavoitteena on saada yksi järjestelmä, jossa jokainen seurakuntatalous toimii kuitenkin itsenäisenä välitysympäristönä, mutta tarvittaessa toisesta seurakuntataloudesta päästään välittämään toisen seurakuntatalouden puheluja. Tarjoajaa pyydettiin huomioimaan olemassa olevat ratkaisut, mikäli ne ovat hyödynnettävissä tulevassa järjestelmässä. Seurakuntataloudet käyttävät nykyisin useiden eri operaattoreiden palveluita. Lankaliittymät eivät kuuluneet tämän hankinnan ja kilpailutuksen piiriin. Koska tilaajina on erisuuruisia seurakuntia, ratkaisun täytyy sopeutua kustannuksiltaan, ominaisuuksiltaan ja ratkaisuiltaan erilaisten seurakuntatalouksien käyttöön. Seurakuntatalouksilla on oikeus valita tarkoituksenmukainen päätelaite sekä mahdollisesta puhelunvälitysjärjestelmästä tarvitsemansa palveluosiot. Matkapuhelinliittymämäärään ja liikennöintiin voi tulla muutoksia laadittavalla sopimuskaudella. Tilaajat eivät sitoudu palveluiden hankkimisessa tarjouspyynnössä esitettyihin määriin. Sopimuskausi on ensimmäisen seurakuntatalouden kanssa tehdyn sopimuksen solmimisesta 36 kk eteenpäin. Lisäksi varataan mahdollisuus option käyttöön. Optioaika on 24 kk. Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen optioaikaa edeltävän sopimuksen ehdoin. Option käytöstä sovitaan erikseen osapuolten kesken. Esitetyn option käyttämiseen IT-alueen palvelukeskuksella on oikeus, mutta ei velvollisuutta. Kaikkien sopimukseen liittyvien seurakuntatalouksien on käytettävä optiota, jos IT-alueen palvelukeskuksen johtokunta niin päättää. Seurakuntatalouksilla, jotka eivät liity sopimukseen ensimmäisen 24 sopimuskuukauden aikana, tulee olla mahdollisuus liittyä sopimukseen myöhemmin. Sopimuskausi päättyy kaikkien mukana olevien osalta samanaikaisesti. Hinnat tuli ilmoittaa euroina arvonlisäverollisina hintoina. Mikäli arvonlisäverokantaa muutetaan, voivat hinnat muuttua muutosta vastaavasti. Kullekin seurakuntataloudelle tulee osoittaa omat laskunsa sopimuskauden aikaisista hankinnoista ja palvelun käytöstä. Toimittajan on voitava toimittaa laskut sähköisesti niille seurakuntatalouksille, joilla on valmius ottaa ne vastaan sähköisessä muodossa. Maksuehto on oltava vähintään 14 päivää netto. Tarjouspyynnön mukaan korvausta tarjouksen tekemisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ei makseta. Palvelun tarjoajan on taattava matkapuhelinpalveluiden kuuluvuus IT - alueen seurakuntien alueella ja kaikissa seurakunnan kiinteissä toimipisteissä, myös sisätiloissa ja otettava nämä seikat huomioon tarjouksessaan. Toimittaja vastaa kuuluvuudesta. Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena oli, että toimittajan on taattava kuuluvuus keskeisissä sisätiloissa (kirkot, seurakuntatalot, toimistotilat) toimitukseen sisältyvänä il-

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 9(25) man erillisveloitusta. Tarjouspyynnön liitteenä oli luettelo seurakuntien toimipisteistä osoitteineen. Sopimuskauden aikana hankittavat uudet palvelut ovat voimassa alkuperäisen sopimuksen voimassaoloajan ja mahdollisen optioajan päättymiseen saakka. Tilaajat pidättävät oikeuden pyytää toimittajalta hinnantarkistukset alaspäin vuosittain, mikäli yleinen hintataso laskee joidenkin palveluiden osalta. Toiminnan muutoksista ja muista vastaavista syistä johtuen seurakuntatalouksille tarpeettomaksi jääneet palvelut tulee voida irtisanoa sopimuskauden aikana kuuden kuukauden irtisanomisajalla ja irtisanottavien liittymien maksuvelvoite tulee myös poistua irtisanomisen myötä kuuden kuukauden kuluessa. Hintaan tuli sisältyä tarvittava käyttökoulutus puhelujenvälitysjärjestelmän ja päätelaitteiden osalta. Tarjoajan tuli esittää koulutuksen ja käytönopastuksen alustavassa projektisuunnitelmassa. Mahdollisten sim-korttien vaihto ja käyttökoulutus tuli tapahtua tarjoajan toimesta kunkin tilaajaseurakuntatalouden toimitiloissa ja oli kuuluttava hintaan. Puhelunvälitysjärjestelmässä tulee olla mahdollista säilyttää nykyisten vaihteiden ja ryhmäkutsujen kutsunumeroiden sekä GSM-liittymien numerointi. Toteutusvaiheessa seurakuntakohtaisesti ratkaistaan liittymien numerointi. Palvelut tulee voida ottaa sopimuksen teon jälkeen käyttöön siten, ettei mahdollisista muutoksista aiheudu ylimääräistä haittaa palveluiden käyttäjille eikä asiakkaille. Tarjottavien liittymätyyppien tulee olla liitettävissä sopimukseen ja sisäiseen puheluratkaisuun. Tarjoajan tuli tarjouspyynnön mukaan vastata siitä, että se on tarjousta jättäessään selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. Osa termistöstä saattoi olla lankavaihteeseen ja -liittymiin viittaavia, mutta tarjouspyynnössä oli todettu, että ne on ymmärrettävä synonyymeiksi mobiilivaihteeseen ja gsm-termistöön. Osatarjouksia ei tarjouspyynnön mukaan oteta huomioon. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, tarjoajan tuli tarjouksessaan ilmoittaa alihankkijat ja palvelun osa, johon alihankintaa käytetään. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä ja palveluista kuin omistaan. Alihankkijaan sovelletaan samoja ehtoja kuin tarjoajaan. Tarjouspyynnössä oli mainittu, että hankintaprosessi on tarjoajien ja tarjousten arvioinnin osalta kolmivaiheinen: A) tarjoajien kelpoisuuden arviointi, B) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi ja C) tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu.

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) A) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Hyväksytyn tarjoajan tuli olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi sekä työnantajarekisteriin. Hyväksytyn tarjoajan tuli olla suorittanut lakisääteiset verot tai verovelkaa koskeva maksusuunnitelma tuli olla tehtynä sekä suorittanut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut tai eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus tuli olla tehtynä. Lisäksi hyväksytyllä tarjoajalla oli oltava voimassa oleva vastuuvakuutus. Nämä pyydettiin ilmoittamaan erillisessä liitteessä rastittamalla ko. kohdat ja allekirjoittamalla liitelomake. Lisäksi tarjouksen liitteeksi tuli laittaa kutakin kohtaa varmentava asiakirja. Jos jokin kohta on liitteessä rastittamatta, tämä johtaa tarjoajan hylkäämiseen. B) Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjoaja voitiin sulkea pois tarjouskilpailusta, jos tarjous ei täyttänyt tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia, tarjouksessa ei ollut vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin, tarjouksessa oli esitetty tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai kuhunkin tarjouspyynnön vaatimukseen ei ollut otettu kantaa taikka tarjous ei vastannut pyydettyjä teknisiä tai kaupallisia vaatimuksia. Tarjouspyynnön liitteessä 1 a oli selvitys hankinnan vähimmäisvaatimuksista, jotka liittyivät mm. teknisiin seikkoihin. Liitteen alussa oli kerrottu, että tarjoajan tuli antaa liitteen jokaisen vastaus sanan perään vastaus vaatimus täyttyy ja tarvittaessa lyhyt selvitys palvelukuvauksessa, joka tuli oli tarjouksen erillinen, oma liite. Mikäli tarjoaja ei ollut antanut vastausta lainkaan tai oli kertonut, että vaatimus ei täyty, tämä johti tarjouksen hylkäämiseen. C) Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu Kolmannessa vaiheessa tulisi tarjouksia, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle tai palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertailla keskenään. Tarjoukset tuli tarjouspyynnön mukaan arvioida kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, mihin vaikuttavat seuraavat tekijät: 1. Hinta 60 % Hintavertailujen pisteytyksen laskentakaava: edullisemmalle hinnalle annetaan 60 pistettä ja muiden hintojen pisteet lasketaan suorassa suhteessa halvimpaan hintaan (halvin hinta/verrattava hinta x 60). 2. Osaaminen ja kokemus 10 % Vuosina toteutetuista vastaavanlaisista kokonaistoimituksista 10 %, (maksimi 19 pistettä, mainittava mikä organisaatio asianomaiseen kohtaan ja selostettava lyhyesti toteutus) - jos liittymää toteutettu ko. aikana vähintään 5 kpl, saa 2 pistettä - jos liittymää toteutettu ko. aikana vähintään 4 kpl, saa 3 pistettä

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) - jos liittymää toteutettu ko. aikana vähintään 4 kpl, saa 4 pistettä - jos liittymää toteutettu ko. aikana vähintään 3 kpl, saa 5 pistettä - jos liittymää toteutettu ko. aikana vähintään 2 kpl, saa 5 pistettä Osaamisen ja kokemuksen pisteytys: tarjoajan saamat pisteet/maksimipisteet (19 p.) x Optiot 30 % Optioista sai ensin pisteitä tarjouspyynnön liitteen 2 b mukaan. Tarjoajan optioista saaman yhteispistemäärän pisteytys: tarjoajan saamat pisteet/maksimipisteet (1340 p) x 30 Tarjoukset vertailtiin toimittajien vastausliitteillä ilmoittamien tietojen perusteella. Lopullisten vertailupisteiden tarkkuus ilmoitetaan tarjouspyynnön mukaan kahden desimaalin tarkkuudella. Hankintailmoitus ja tarjousten käsittely Hankintailmoitus nro ja tarjouspyyntö julkaistiin hankintojen virallisella ilmoituskanavalla HILMA:ssa ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän nettisivuilla Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007. Hankintamenettely oli avoin menettely. Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Tarjoukset pyydettiin osoittamaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle ja toimittamaan kirjallisesti ja muistitikulla tallennettuina pdf- ja word/excel-tiedostoiksi suljetussa kirjekuoressa viimeistään maanantaina klo mennessä osoitteella: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Hallintovirasto, PL 226, Näsilinnankatu 26, Tampere. Kuoreen tuli laittaa merkintä tarjous puhelinjärjestelmästä. Toimittajilla oli mahdollisuus esittää tarjousta koskevia lisätietopyyntöjä sähköpostitse viimeistään tiistaina Vastaukset julkaistiin seurakuntayhtymän nettisivuilla (viimeistään) tiistaina klo mennessä. Saapuneet tarjoukset avattiin Tarjousten avaustilaisuudessa läsnä olivat hallintojohtaja Matti Ilveskoski, hallintosihteeri Pirjo-Liisa Mäkelä, hankintasihteeri Ritva Länsiaho ja talouspäällikkö Birgitta Bragge. Tarjouksensa jättivät seuraavat: Tampereen Puhelin Oy, Elisa Oyj, TeliaSonera Finland Oyj ja DNA Oyj. Myöhässä ei saapunut tarjouksia. Tarjousten avaamisesta laadittiin erillinen pöytäkirja.

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) Liite 2 Liite 3 Liite 4 IT-aluekeskuksen ohjausryhmän asettama työryhmä suoritti saapuneiden tarjousten tietojen perusteella tarjoajien kelpoisuuden arvioinnin. Kaikki tarjouksensa jättäneet palveluntarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut kelpoisuusehdot. Sen jälkeen työryhmä suoritti tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin Liitteenä on muistio, jossa on arvioitu edellä mainittujen seikkojen täyttymistä. Todetaan, että tämän jälkeen ainoastaan TeliaSonera Finland Oyj:n tarjous on hyväksyttävissä. Hankintalaki 46. Liitteenä on vertailutaulukko, jossa on edellä mainitusta syystä pisteytetty ainoastaan TeliaSonera Finland Oyj:n tarjous. Edellä olevan perusteella työryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että TeliaSonera Finland Oyj valitaan Tampereen IT-alueen kommunikaatio- ja puhelimiin ja puheeseen liittyvien datapalvelujen, päätelaitteiden sekä niihin liittyvien järjestelmien palveluntarjoajaksi. Sopimuksen solmiminen IT -palvelukeskus ja kukin seurakuntatalous tekee valitun palvelun tarjoajan kanssa kirjallisen sopimuksen. Sopimus voidaan tehdä ja allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus syntyy allekirjoitushetkellä. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Tarjous 4. IT -hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) Tilaaja varasi itselleen oikeuden purkaa hankintasopimuksen myös kesken sopimuskauden, mikäli sopimuskumppani heikentää palvelun sisältöä, muuttaa hintoja tai kaupallisia ehtoja sopimuksen vastaisesti. Sopimuksen irtisanomisaika edellä mainituissa tapauksissa tilaajan puolelta on 6 kuukautta. Palvelun tarjoaja ei voi lopettaa palvelun tarjoamista ennen irtisanomisajan päättymistä, ellei muuta yhteisesti kirjallisesti sovita. Asiakirjojen julkisuus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (nro 621/1999) perusteella tarjoukset liitteineen ovat sopimuksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Siksi tarjous tuli pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuksien sisällyttäminen oli kuitenkin

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) tarkoituksenmukaisen tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, liikesalaisuudet oli eriteltävä. Vaihtoehtoisesti tarjouksesta voi antaa kopion, josta liikesalaisuuksia sisältävät osat on peitetty. Hinta ei ole liikesalaisuus. Asianosaisilla on oikeus niin halutessaan saada hankintapäätöksen asiakirjat nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Asianosaisilla ei kuitenkaan ole oikeutta saada tietoa muiden tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä ennen yhteisen kirkkoneuvoston kokousta talouspäällikkö Birgitta Braggen työhuoneessa. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että Tampereen IT-alueen kommunikaatio- ja puhelimiin ja puheeseen liittyvien datapalvelujen, päätelaitteiden sekä niihin liittyvien järjestelmien palveluntarjoajaksi valitaan TeliaSonera Finland Oyj 2. että sopimuskausi on ensimmäisen seurakuntatalouden kanssa tehdyn sopimuksen solmimisesta 36 kk eteenpäin. Lisäksi varataan mahdollisuus option käyttöön. Optioaika on 24 kk. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 347/2007 ja 321/2010) Tiedoksi tarjouksen jättäneet palveluntoimittajat, IT-yhteistyöalueen johtokunta/ yhteistyöalueen seurakuntataloudet, Tampereen seurakuntayhtymän talous- ja toimistopalvelut

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) D:PER: 240/041/ Palvelevan Puhelimen ostopalvelusopimus Esittely Tampereen seurakunnat ovat vuodesta 1994 lähtien huolehtineet Palvelevan Puhelimen toiminnasta ostopalvelusopimuksen pohjalta. Palvelun tuottajana on koko tämän ajan ollut Setlementtiyhdistys Naapuri ry. Nyt voimassaoleva viiden vuoden mittainen sopimus päättyy Laki julkisista hankinnoista määrittelee tavara- ja palveluhankintojen kilpailutuksen kynnysarvoksi Tästä johtuen kyseinen hankinta on kilpailutettu. Perheneuvontatyön johtokunta on käsitellyt kokouksessaan Palvelevan Puhelimen ostopalvelusopimusta seuraavasti: Johtokunta kävi periaatekeskustelua Palvelevan puhelimen tulevaisuudesta. Samassa kokouksessa johtokunta päätti pyrkiä nykyistä lyhyempään sopimukseen, jotta voidaan selvittää tarkemmin Palvelevan puhelimen asemaa seurakuntayhtymän uudistaessa omaa organisaatiotaan. Setlementti Naapurin johtaja Sami Wirkkula ja perheneuvontatyön johtaja Juhani Virtala hahmottelivat uutta kaksivuotista sopimusta. Se sisälsi Naapurin esittämän 3,8 %:n korotuksen, jolloin hinta vuonna 2012 olisi Laki julkisista hankinnoista määrittelee kynnysarvoksi kilpailutukseen mm. tavara- ja palveluhankinnoissa Johtokunta päätti kokouksessaan siirtää ostopalvelusopimuksen käsittelyn elokuun kokoukseen, kun kilpailutus on saatu tehtyä. Kilpailutus aloitettiin julkaistulla hankintailmoituksella osoitteessa Tarjoukset pyydettiin mennessä. Tarjousten seulonnan saivat tehtäväkseen talouspäällikkö Birgitta Bragge ja perheneuvontatyön vt. johtaja Heikki Syrjämäki. Hankintaprosessi sisältää tarjoajien ja tarjousten arvioinnin osalta kolmivaiheinen: tarjoajien kelpoisuuden arviointi, tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi ja tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu. Hyväksytyn tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. Hyväksytyn tarjoajan tulee olla suorittanut lakisääteiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä lakisääteiset eläkevakuutusmaksut.

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos tarjous ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia, tarjouksessa ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin, tarjouksessa on esitetty tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai kuhunkin tarjouspyynnön vaatimukseen ei ole otettu kantaa taikka tarjous ei vastaa pyydettyjä teknisiä tai kaupallisia vaatimuksia. Tarjoukset arvioidaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, johon vaikuttavat seuraavat tekijät seuraavilla osuuksilla: hinta 70 % ja laatu 30 %. Tarjouspyyntö koskee Palvelevan puhelimen toimintaa oheispalveluineen vuosille , optiona on vuosi Hinta muodostuu vuosien kokonaishinnoista. Hintavertailussa tarjoajan antamaa hintaa verrataan halvimpaan hintaan. Laadulla tarkoitetaan ammatillisesti johdettua toimintaa, joka pitää sisällään luterilaisen kirkon työn tuntemisen ja sielunhoidon osaamisen. Maanantaina klo 13 talouspäällikkö Birgitta Bragge, hallintosihteeri Pirjo-Liisa Mäkelä ja perheneuvontatyön vt. johtaja Heikki Syrjämäki totesivat, että määräaikaan mennessä oli saapunut yksi tarjous. Sen jätti Setlementtiyhdistys Naapuri ry. Tarjouksen yhteydessä toiminnanjohtaja Sami Wirkkula toteaa, että Setlementtiyhdistys Naapuri ry:tä ei ole merkitty kaupparekisteriin. Tarjouspyynnössä sitä on edellytetty, mutta merkintä yhdistysrekisterissä vastaa merkintää kaupparekisterissä. Setlementtiyhdistys Naapuri ry on merkitty yhdistysrekisteriin numerolla Tarjoajan voidaan katsoa tältäkin osin täyttävän tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuuskriteerit. Tarjouksessa on vastattu kaikkiin palvelukuvausta koskeviin kysymyksiin ja tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tarjouksen suuruus on sekä vuodelta 2012 että vuodelta Optiovuodelle 2014 tarjoushinta on (korotusta 3.5 %). Ehdotus Perheneuvontatyön vt. johtaja ehdottaa, että johtokunta tekee päätöksen tarjouksesta ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sen hyväksymistä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ehdotus hyväksyttäväksi esitettävästä Palvelevan Puhelimen ostopalvelusopimuksesta on liitteenä. Tarjouksen hinta vuosille 2012 ja 2013 on

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) Liite Optiovuodelle 2014 tarjoushinta on 67896, jossa on korostusta 3,5 % verrattuna vuosiin 2011 ja Tampereen seurakuntien kehittämis- ja muutosprosessin kannalta on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista tehdä ostopalvelusopimus vuosiksi 2012 ja 2013 aiemman viiden vuoden sopimuskauden sijasta. Tarjoukseen sisältyvän vuotta 2014 koskevan option käyttämisestä päätetään myöhemmin erikseen. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan ostopalvelusopimuksen Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n kanssa Palvelevan Puhelimen toiminnasta vuosiksi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 347/2007 ja 321/2010) Tiedoksi Setlementtiyhdistys Naapuri ry, perheneuvontatyön johtokunta, talous- ja hallintopalvelut

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) D:TAL: 290/031/ Kurssikeskusten hinnastot lukien Esittely Ilkon kurssikeskus ja Torpan sekä Julkujärven leirikeskukset ovat laatineet esityksensä palveluista perittäviksi maksuiksi, jotka on koottu liitteiksi. Liitteet 6 ja 7 Hinnoittelun rakennetta on korjattu ja hintatasoa joiltakin osin tarkistettu. Peruutusveloitusta on tarkistettu. Hinnaston ulkoisiin hintoihin on lisätty alv-erittelyjä laskutuksen helpottamiseksi. Sisäiset hinnat on asetettu sellaiselle tasolle, että ne ovat kilpailukykyisiä vastaaviin markkinoilla oleviin palveluihin nähden. Hinnat sisältävät arvonlisäveron siltä osin kuin palvelu on arvonlisäverollista. Vahvistetut hinnastot sisällytetään myös vuoden 2012 talousarviokirjaan. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa Ilkon kurssikeskuksen ja Torpan sekä Julkujärven kurssikeskusten palveluista perittävät maksut lukien liitteiden 6 ja 7 mukaisina. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tiedoksi Ilkon kurssikeskus, Torpan kurssikeskus/julkujärven leirikeskus, taloussihteeri

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) D:TAL: 292/022/ Diakoniajohtaja Matti Helinin virkavapausanomus Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt myöntää diakoniajohtaja Matti Helinille virkavapautta vuorotteluvapaata varten väliseksi ajaksi. Yhteisen seurakuntatyön johtaja on viranhaltijapäätöksellään 18/ päättänyt diakoniajohtaja Matti Helinin vuorotteluvapaan sijaisuuden hoitamisesta välisenä aikana. Liite 8 Diakoniajohtaja Matti Helin on valittu Nokian kaupungin koulutoimen johtajan viransijaiseksi väliseksi ajaksi. Saatuaan tiedon valinnastaan kyseiseen tehtävään, hän on peruuttanut vuorotteluvapaansa. Matti Helin on jättänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle liitteenä olevan virkavapausanomuksen. Diakoniajohtajan viransijaisuuden hoitamisesta on tehty päätös asti yhteisen kirkkoneuvoston aiempaan päätökseen pohjautuen. Diakoniajohtajan viransijaisuuden hoitamista voidaan jatkaa runsaalla puolella vuodella aiemmin päätetystä asti ilman, että siitä aiheutuu diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunnan alaiselle toiminnalle merkittävää haittaa. Tampereen seurakuntien rakenneratkaisujen kokonaisuuden selkiinnyttyä on mahdollista tehdä yhteisten työmuotojen johtamista koskevia pysyviä ratkaisuja ilmeisimmin vuoden 2013 alusta eteenpäin. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, että 1. yhteinen kirkkoneuvosto toteaa diakoniajohtaja Matti Helinille ajaksi myönnetyn virkavapauden syyn muuttuneen vuorotteluvapaasta palkattomaksi virkavapaudeksi toisen tehtävän hoitamista varten 2. yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää diakoniajohtaja Matti Helinille palkatonta virkavapaata toisen tehtävän hoitamista varten ajaksi Päätös Muutoksenhaku Päätösehdotus hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3) Tiedoksi Matti Helin, diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta, henkilöstöpalvelut, Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) D:TAL: 293/022/ Virkamääräyksen pyytäminen pastori Ulla Luukkaselle Esittely Vs. sairaalasielunhoidon johtaja on viranhaltijapäätöksellään valinnut pastori Ulla Luukkasen hoitamaan sairaalapastorin virkaa väliseksi ajaksi. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Ulla Luukkaselle virkamääräyksen sairaalapastorin virkaan väliseksi ajaksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) Tiedoksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ (25) D:TAL: 262/023/ Eräiden tehtävien vaativuuden uudelleen arviointi ja tarkistettavat palkat Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan näiden tehtävien vaativuuden uudelleen arvioinnista ja tarkistettavista palkoista alkaen. Kun silloin kokouksessa esittelijä muutti muutosten alkamisaikaa, jäi kuitenkin palkantarkistusten euromääräiset summat korjaamatta esittelyyn. Tämä olisi ollut tarpeen, koska tuli voimaan yleiskorotus palkkoihin ja siitä syystä palkkasummat ovat erikokoiset kuin Päätös on erityisesti asian luonteesta johtuen syytä tarkistaa myös esittelyn osalta. Tehtävänkuvaus laaditaan esimiehen ja työntekijän välisessä keskustelussa, jossa se vähintään vuosittain tarkistetaan ja mahdolliset muutokset tehtävän sisällössä ja vaativuudessa päivitetään. Jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti (KirVesTes 38 ), tehtävälle määriteltyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vastaavasti. Peruspalkan muutos on perusteltua myös, kun tehtävään liittyvässä muussa erityisessä perusteessa on olennainen muutos. Tehtävästä laaditaan päivitetty tehtävänkuvaus, jotta muutoksen mahdollista vaikutusta maksettavaan palkkaan voidaan arvioida. Yksikön päällikkö tai kirkkoherra toimittaa tehtävänkuvauksen ja perustelut vaativuuden muutoksesta henkilöstöpalveluihin palkkaasiamiehelle. Tehtävän muutokseen voi esimiehen huomion kiinnittää viranhaltijan tai työntekijän lisäksi myös häntä edustava luottamusmies. Työnantajan ja pääluottamusmiesten välillä käydään säännöllisesti neuvottelut, joissa käsitellään esille tulleet tehtävien vaativuuden muutokset ja niiden perusteet. Muutosta koskevat päätökset tekee seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen. Neuvottelut käytiin Neuvottelujen pohjalta päädyttiin tehtävien vaativuuden uudelleen arviointiin ja palkantarkistuksen tarpeeseen seuraavien tehtävien osalta alkaen: Mummon Kammari: - lähimmäispalvelun toiminnanjohtajan (Maarit Tammisto) tehtävän vaativuus on vaativuusryhmän 601 mukainen ja tehtävän peruspalkka on 2491,71 / kk - Mummon Kammarin toimistosihteerin (Anja Leino) tehtävä sijoitetaan vaativuusryhmään 403 ja tehtävän peruspalkka on 1899,19 / kk - diakonian vanhustyöntekijän (Sirpa Siira) tehtävän vaativuus on vaativuusryhmän 303 mukainen ja tehtävän peruspalkka on 1724,11 / kk - kotikäyntiohjaajan (Pirjo Nykänen) tehtävä sijoitetaan vaativuusryhmään 403 ja tehtävän peruspalkka on 1899,19 / kk - vapaaehtoistoiminnan ohjaajan (Hanna Vihottula) tehtävä sijoitetaan vaativuusryhmään 403 ja tehtävän peruspalkka on 1967,39 / kk

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Aika 8.2.2016 klo 17:15-17:45 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16.

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16. IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 140 KOKOUSAIKA: torstai 31.5.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikko Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha Salo Miikka

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.11.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19/19 Alanen Margit Leppänen Reijo Heiska Virve Salo Miikka Salo Eija Talonen Tuula

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta 336/2016 40 Hoivamuusikko projektin jatkoanomus Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. Selostus Liitteet

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 KOKOUSAIKA: keskiviikko 16.12.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Hakala Taina Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017 1 PÖYTÄKIRJA 6/2017 Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17.15-19.15 Paikka Ortodoksinen kulttuurikeskus, Alasali Kauppakatu 44 80100 Joensuu Läsnä Käyhkö Tuomo puheenjohtaja Ketonen Matti varapuheenjohtaja, poistui

Lisätiedot

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(8) Aika 28.9.2014klo 16.00-18.15 Paikka Osallistujat Lielahden kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen,

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala)

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala) Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11 Kasvun johtokunta 31.05.2016 Aika 31.05.2016 klo 18:00-19:32 Paikka Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, 36200 Kangasala) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Aika Torstai 19.3.2015 klo 17.00 17.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 3/2017 Aika Tiistai 14.3.2017 klo 16.30-17.40. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Heikkilä Aki Lavikainen Tuula Lehikoinen

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa.

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. 6 Muut asiat Ei muita asioita. 84/2017 7 Seuraavat kokoukset Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Päätös Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. Johtokunta päätti, että seuraava kokous

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11 Kasvun johtokunta 14.01.2016 Aika 14.01.2016 klo 18:00-19:38 Paikka Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen 355/2014 71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1(10) Aika 11.10.2017 klo 7.30 12.10.2017 klo 12.00 Paikka Osallistujat Sähköpostikokous Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Harju-Autti, Raisa Holopainen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PYKÄLÄT 1-11 KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo 13.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakoti LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja Lauri Kontti jäsen Anneli Moisio jäsen Ulla Sorvali jäsen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 2/2017 Aika Maanantai 13.2.2017 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

varajäsen (Hakala Taina)

varajäsen (Hakala Taina) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 78 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.09.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Lammi Tiina Majalahti Auli Mattila

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Aika 7.5.2013 klo 16:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo 2 krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen, Hanna

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Torstai 19.10.2017 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 144 Kokouksen avaus 145 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 KOKOUSAIKA: torstai 18.4.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika Keskiviikko 2.5.2012 klo 17.00 18.10 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Kirkkovaltuusto 1/ / sivut 1-8

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Kirkkovaltuusto 1/ / sivut 1-8 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: Torstai 12.1.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19/19 Heiska Virve Salo Miikka Karjalainen Anni Salo Eija Talonen Tuula Härkki Leena Alanen

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 62 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.07.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Aila Juha, ovo kirkkoherra Alanen Margit Haveri Juhani Salo Miikka Majalahti Auli

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 43 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 15.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kirkkosali Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.2.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.2.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Aika 7.2.2012 klo 15:00-16:30 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot