K A I V OT. Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja pientalorakentamiseen 09 I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K A I V OT. Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja pientalorakentamiseen 09 I 2008 35001"

Transkriptio

1 K A I V OT Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja pientalorakentaiseen 09 I

2 Sisältö Käyttötarkoituksen ukaisesti optioidut ratkaisut 3 Materiaalit ja hyväksynnät 4 Monipuolinen kaivovalikoia jäte- ja sadevesivieäröintiin sekä salaojitukseen 5 Kaivopaketit 6 Moduulikaivot 7 Tilauskaivot 8 Uponor-kaivojen erityisoinaisuuksia 9 Uponor-kaivojen varaosat ja tarvikkeet 9 Kaivojen asentainen 10 Tilausloake 13 Kaivojen valintataulukko 14 Kaivoyynti: oduulit ja tilauskaivot 15 2

3 Käyttötarkoituksen ukaisesti optioidut ratkaisut Uponor tarjoaa kattavan valikoian tuotejärjesteliä jäteja sadevesivieäröinnin rakentaiseen. Järjesteläkokonaisuudet sisältävät putket ja niiden liittäisessä käytettävät yhteet sekä kaivot. Yhdyskuntateknisten kaivojen lisäksi valikoiiin kuuluvat pientalorakentaisessa tarvittavat kaivoratkaisut. Kaivo on tärkeä osa putkistokokonaisuutta. Suorassa linjassa on tarkastus- tai sadevesikaivoja uutaan kyenen etrin välein. Myös putkiston suunnanuutokset ja haaroitukset tehdään useiiten kaivoissa. Kun itse putkilinja on tiivis ja syöpyätön, on luonnollista että kaivoilta edellytetään saaa. Yhteensopivuus varistetaan parhaiten rakentaalla koko putkilinja käyttäen saan valistajan tuotteita. Elinkaariajattelu tuo kustannussäästöjä Kaivojen luja rakenne ja ateriaali antavat niille vähintään 100 vuoden käyttöiän. Pitkällä tähtäiellä laadukkaiden ratkaisujen käyttö vähentää korjaus- ja ylläpitokustannuksia huoattavasti. Koponenttien keveys ja onet tekniset ratkaisut vähentävät puolestaan tarvetta käyttää raskasta kuljetusja asennuskalustoa. Työaalle asennusvaliina toiitettavien kaivojen ansiosta putkilinjojen rakentainen sujuu nopeasti. Helppo hankinta Uponor-kaivot jaetaan tilaus- ja toiitusenettelyn perusteella koleen pääryhään: Kaivopaketit Valiiksi itoitettuja vakioallisia kaivoja. Moduulikaivot Vakio-osina toiitettavista pohjaosista, ja niihin hitsatuista nousuputkista sekä valurautakansistoista kootut kaivot. Tilauskaivot Tilaajan tarpeiden ukaisesti räätälöidyt kaivoratkaisut. U P O N O R - K A I V OT 3

4 Materiaalit ja hyväksynnät Kestävät ja syöpyättöät ateriaalit Uponor-kaivojen ateriaaleina käytetään kestäviä PP- ja PE-uoveja. Materiaalit kestävät erinoaisesti ekaanista kulutusta ja uuta kaivoihin kohdistuvaa rasitusta kuten läpövaihteluita ja roudan aiheuttaaa kuoritusta. Materiaalien oinaisuuksiin kuuluu yös hyvä keiallinen kestävyys useipia liuottiia, happoja, öljyjä ja eäksiä vastaan. Valistustekniikka takaa tasaisen laadun Uponor-kaivojen vakiopohjaosat valistetaan ruiskupuristaalla. Valistustekniikka ahdollistaa useita käyttötarpeiden sekä asennuksen edellyttäiä erityisoinaisuuksia. Virtausta ohjaavan pohjan ansiosta koko putkilinjan virtausoinaisuudet paranevat. Myös erilaisten lisäosien, kuten huuhteluputkien ja padotusventtiilin asentainen on helppoa. Keiallinen kestävyys PP PE kuitii- öljynkestävät visteet tiivisteet Laieat hapot Vahvat hapot Laieat eäkset Vahvat eäkset Bensiini ja öljy Asetoni kestää kestää rajoitetusti ei kestä KAIKKI PUTKISTOT Uponor Suoi Oy Nastola - Forssa Mittatarkat liittyät Valistusenetelien ansiosta kaivojen ittatarkkuus on huippuluokkaa. Putkiliittyien tiiveys on tärkeää erityisesti jäteveden johtaiseen käytettävissä linjoissa. Kaivojen ittatarkkuuden ohella putkilinjojen käyttövaruutta lisäävät eri putkityypeille kehitetyt tiivisteet. Vakiotiivisteiden lisäksi Uponor toiittaa yös öljynkestäviä nitriilikuista valistettuja tiivisteitä. Hyväksynnät Uponorilta löytyy laaja valikoia hyväksyttyjä kaivoja. Tuotteiden hyväksyntöihin liittyvät tarkeat tiedot löydät internetsivuiltae Sadevesi- ja tarkastuskaivojen valurautaiset kansistot täyttävät standardin SFS-EN U P O N O R - K A I V OT

5 Monipuolinen kaivovalikoia jäte- ja sadevesivieäröintiin sekä salaojitukseen Jäteveden tarkastuskaivot (JVTK) Jäteveden tarkastuskaivoja käytetään paineettoissa vieärijärjestelissä, ja niihin voidaan liittää sekä sileitä, että rakenneseinääisiä putkia. Kaivojen pohjaosa koostuu virtausta ohjaavasta pohjasta ja siihen liitetystä nousuputkesta. Moduulikaivoissa pohjaosa ja nousuputki on yhteen hitsattu. Kaikki kaivojen aan pinnan alaiset liitokset ovat vesitiiviitä. Kaivot sisältävät nousu- ja teleskooppiputken sekä 40 t valurautakansiston. Jätevesivieäreissä käytettävät tarkastusputket ovat läpiitaltaan kaivoja pienepiä tarkastus- ja huoltoaukkoja. Tarkastusputki koostuu tarkastushaarasta ja nousuputkesta, joka voi olla joko yhtenäinen tai teleskooppiallinen. Kansistoina käytetään kohteesta riippuen RST- tai uovikansia. Liikennealueille asennettavat tarkastusputket on varustettu valurautakansistolla. Sadevesikaivot (SVK) Pinta- ja salaojavesien kerääiseen käytettävien Uponor-sadevesikaivojen käyttöalue on erittäin laaja. Käyttökohteet voidaan jakaa seuraaviin pääluokkiin; tie- ja piha-alueiden sadevesikaivot sekä perusvesikaivot. Sadevesikaivoja käytetään johtaaan ajoväyliltä, piha-alueilta tai parkkipaikoilta tulevia vesiä. Sakkapesällä varustettujen kaivojen tehtävänä on estää hiekan ja uun kiintoaineksen pääsy vieärijärjestelään. Pientalokohteissa käytettävien perusvesikaivojen tehtävänä on yhdistää rakennuksen salaoja- ja sadevesivieäröinti. Sadevesivieärin tarkastuskaivot (SVTK) Sadevesivieärin tarkastuskaivoja käytetään putkiston tarkastus- ja huoltoaukkoina. Kaivoja on saatavissa sekä teleskooppisina, että kiinteällä nousuputkella varustettuna. Kaivojen pohjaosana voidaan käyttää yös levypohjaa. Sadevesivieärin tarkastuskaivoilta ei edellytetä vesitiiveyttä kaikilta osin. Vieäriliitokset ovat kuitenkin aina vesitiiviitä. Tarkastuskaivot on varustettu yleisiin valurautaisella upikannella. Salaojakaivot (SOK) Salaojakaivoja käytetään salaojajärjestelissä, joissa tarvitaan tarkastuskaivoja. Kaivoja käytetään usein yös putkien yhtyäkohdissa sekä kohdissa, joissa putkien kaltevuus tai putkikoko uuttuu. Säätösalaojakaivo on kasvinviljelyn erikoiskaivo, jolla aaperän kosteutta voidaan säädellä sateiden ja kasvuston vedentarpeen ukaan. Rännikaivot Rännikaivojen tehtävänä on ohjata rakennusten katolta johdetut sadevedet edelleen sadevesivieäriin. Rännikaivo on varustettu siivilällä, ikä estää lehtien ja uiden roskien kulkeutuisen sadevesivieäriin. Muotoilunsa ansiosta rännikaivo estää veden roiskuisen rakennuksen kivijalkaan. Rännikaivo toiii tarvittaessa yös sadevesivieärin huoltoaukkona. U P O N O R - K A I V OT 5

6 Kaivopaketit Uponor-pakettikaivot ovat sellaisenaan varastosta toiitettavia kaivoalleja, joiden korkeutta ja putkiliittyiä on helppo uunnella työaalla asennuspaikkaan sopiviksi. Monipuolinen kaivopakettivalikoia käsittää jätevesivieäreiden tarkastuskaivot, sadevesi- ja salaojakaivot, tarkastusputkipaketit sekä rännikaivot. Lähes kaikki pientalorakentaisessa käytettävät kaivot toiitetaan asennusvaliina paketteina. Paketit sisältävät pohjaosan, nousuputken ja teleskooppisen kansiston. Sadevesi- ja salaojakaivoissa vaihtoehtona on yleensä uovi- tai RST-kansi. Sadevesi- ja salaojakaivojen lähtöliittyissä on vaihtoehdot kolelle eri putkikoolle. Liittyä katkaistaan halutun putkikoon kohdalta. Kaivopakettien 400 nousuputkissa putken sisäpinta on vaalea jolloin näkyvyys kaivon pohjaosaan on hyvä. Asennusvaliita kaivopaketteja on saatavissa tukkuliikkeistä sekä rautakaupoista. Jäteveden tarkistuskaivot (JVTK) ja -putket Sadevesikaivopaketit Salaojakaivot (SOK) Pro-tarkastuskaivopaketit suoralla tai risteävällä liittyällä. Liittyäkoot Tarkastusputkipakettien liittyäkoot Siiviläkannella varustetut asennusvaliit sadevesikaivot sekä pientalojen perusvesikaivot. Liittyäkoot Muovikannellinen kolella liittyäkoolla varustettu salaojakaivo. Korkeudet 800 ja Liittyäkoko 110. Rännikaivot Useita erityyppisiä rännikaivoja pientalojen kattosadevesien johtaiseen. Valiit putkiliittyät 110 sadevesiputkelle. Pakettikaivojen etuja Asennusvalis kokonaisuus oniin käyttökohteisiin Valis tuote, hyvä saatavuus 6 U P O N O R - K A I V OT

7 Moduulikaivot Moduulikaivot koostuvat vakioosista, joita on tavallisesti kole: pohjaosa, nousuputkisto ja kansisto. Putkiliittyät ovat pohjaosassa ja tilaaja äärittelee halutun putkiyhteen Uponorin valikoiista. Nousuputken pituus äärää asennussyvyyden. Korkeuden hienosäätö tapahtuu yleensä teleskooppisen kansiston avulla, jonka korkeussäätöalue on 0-50 c. Joissakin kaivopaketeissa nousuputki voi olla 560, jolloin putken sisäpinta on väriltään punaruskea. Jätevesivieärin tarkastuskaivot (JVTK) ja -putket Teleskooppikansisto Nousuputki Pohjaosa Sadevesivieärin tarkastuskaivot (SVTK) Kaikissa oduulisadevesikaivoissa on vakiona kuorintalevy tai vesilukko. Kuvan kaivossa yös lisävarusteena saatava huuhteluputken liitos. Salaojakaivot (SOK) Risteävällä Pro-pohjaosalla tai kourupohjalla varustettu tarkastuskaivo. Nousuputkien koot 400 ja 560. Liittyät Sadevesikaivot (SVK) Risteävällä Pro-pohjaosalla varustettu tarkastuskaivo. Nousuputkien koot 400 ja 560. Liittyät Kaivoissa on 315 tai 400 nousuputki. Kansistovaihtoehtoina teleskooppinen valurautakansi tai RST-kansi. Laaja valikoia erilaisiin kohteisiin soveltuvia sadevesikaivoja. Lietepesän koot kaivoallista riippuen litraa. Varustettu teleskooppikansistolla sekä 40 t valurautaisella siiviläkannella. Moduuliitoitettujen vakiokaivojen etuja Pohjaosan ja nousuputken hitsattu liitos vesitiivis ja kestävä Kustannustehokas ratkaisu Laaja valikoia Nopea saatavuus Pohjaosan rakenteen ansiosta ahdolliset jälkiliittyät saadaan tarvittaessa tehtyä hyvinkin atalalle Moduulikaivot tilataan Espoon tai Jyväskylän kaivoyksiköistä. U P O N O R - K A I V OT 7

8 Tilauskaivot Tilauskaivot valistetaan niensä ukaisesti tilaustyönä. Jokaisen kaivon tyyppi, koko, korkeus, liittyien koot ja paikat y. ääritetään vieäröintisuunnitelasta. Erittely tehdään parhaiten kaivotilaus-/tarjouspyyntöloakkeella. Kaivot valistetaan hitsaaalla PEH-putkista tai vakio-osista koottuina. Kaivot toiitetaan nueroituina työaalle. Yhdyskuntateknisten sovellusten lisäksi Uponorin kaivoyksiköt valistavat tilauskaivoja esi. kaukoläön säätökaivoiksi. Uponor-tilauskaivojen tarjouksista, tilauskäsittelystä ja valistuksesta huolehtivat kaivoyksiköt, joiden sijaintipaikat ovat Espoo ja Jyväskylä. Toiitusaika sovitaan tilauksen yhteydessä. Tilauskaivojen etuja: Voidaan valistaa yös suuria kokoja, 1800 asti Yli 4 korkeat ja paksualla seinäävahvuudella varustetut aina räätälöityinä ratkaisuina 8 U P O N O R - K A I V OT

9 Uponor-kaivojen erityisoinaisuuksia Pallopadotusventtiili Jätevesikaivojen pohjavesitiiviste Pro-FlexJoint tarkastuskaivopaketit Muovikannet Perusvesikaivoissa käytettävä pallopadotusventtiili estää sadevesien pääsyn takaisin salaojan purkuputken tukkeutuessa. Paketti sisältää yös huuhteluputken ø 75 ja tulpan. Uponorin pallopadotusventtiili sopii 110 putkelle. Muissa putkien kokoluokissa käytetään läppäventtiiliä. Pohjaosan ja nousuputken välinen tiivisteratkaisu estää pohjaveden pääsyn kaivon kautta vieäriverkostoon. Testattu vesitiiviys 0,5. Saatavana kokovaihtoehdot 400/315 ja 560/500. Tulo- ja lähtöliittyät ovat säädettävissä 7,5 astetta ihin suuntaan tahansa. Risteävät liittyät (T2), kokovaihtoehdot 160 ja 200. Kaivoja saatavana yös uovikansilla. Vesitiivis uovikansi sopii hyvin esi. siirtovieärilinjoihin. Kaivon jäätyinen estetään käyttäällä sopivankokoista jäätyissuojaa. Uponor-kaivojen varaosat ja tarvikkeet Erillisinä toiitettavat valurautaiset kehykset, siivilä- ja upikannet Muovikannet ja RST-kaivohatut Sadevesikaivon jäätyissuojat Jälkiliittyäsatulat Läpivientitiivisteet Teleskooppikansistojen säätöputket ja teleskooppirenkaat U P O N O R - K A I V OT 9

10 Kaivojen asentainen Kaivojen putkiliittyät Uponor Pro kaivojen uhvi sopii niin sileälle, tuplarakenteiselle kuin ripajäykisteiselle putkelle. Sadevesi- ja salaojakaivopaketeissa on valiina avattavat putkiliittyät useaalle eri putkikoolle. Yksi pieniän putkikoon liittyistä on valiiksi avattu. 1 0 U P O N O R - K A I V OT

11 Uponor Ultra Rib 2, Dupplex sekä sileän PVC-putken liittäinen Asenna kaivo aina tasaiselle kaivannon pohjalle. Varista, että tulo- ja lähtöyhteet ovat oikein päin. Ultra Rib 2, Dupplex ja PP-putket: Irrota tiiviste kaivon uhvista. Asenna putken oa tiiviste putken päästä laskettuna toiseen uraan. Sivele liukuainetta kaivon uhviin. Työnnä putken pistopää kaivon uhvin pohjaan asti. Sileä PVC-putki: Varista putken oikea asennuspituus. Tee PVCputken päähän viiste. Sivele liukuainetta putken pistopäähän. Työnnä putki kaivon uhvin pohjaan asti. U P O N O R - K A I V OT 1 1

12 Kaivojen ypärystäyttö Kaivojen ypärystäyttö tehdään routiattoalla aa-aineksella. Raekoot ovat saat kuin vastaavan kokoisella uoviputkella. Jos täytön routiisen vaara on kuitenkin oleassa, kaivon ypärille on syytä kietoa vähintään kaksi kerrosta kitkaa pienentävää rakennusuovikalvoa, joka peittää pohjaosan yläpään, nousuputken ja teleskooppitiivisteen. Näin ahdollinen routiinen siirtää päälliäistä kalvokerrosta eikä kohota nousuputkea tai teleskooppitiivistettä pois paikaltaan. Täyttö lapioidaan kaivon ypärille ja tiivistetään noin 20 c:n kerroksina. Täytön edetessä on tarkkailtava kaivon suoruutta. Tiivistäinen tulee tehdä huolella RIL-77 ohjeita noudattaen. Sadevesikaivon kohdalla sakkapesälle tehty syvennys katkaisee putkikaivannon yhtenäisen pohjan. Täytön tiivistäiseen putken ja kaivon liittyäkohdassa tulee kiinnittää erityistä huoiota painuien estäiseksi. Sorapesää ypäröivä täyttö pitää tiivistää yhtä kantavaksi kuin putkikaivannon pohja. Teleskooppikansiston asentainen Jos asennettava kaivo on jätevesikaivo, asennetaan pohjavesitiiviste nousuputken päälle. Sitten teleskooppirengas painetaan tiivisteen päälle tiukasti ja kiinnitysruuvit ruuvataan kiinni. Kaivon korkeuden säätö Teleskooppisen eleenttikaivon + nousuputken rungon korkeus on sopiva, kun yläreuna on c:n päässä lopullisesta aan pinnasta. Teleskooppinen kansisto ei saa jäädä lepääään ylipitkän nousuputken/kaivorungon varaan. Eleenttikaivon nousuputki lyhennetään tarvittaessa sahaaalla se poikki. Korkeutta lisätään vaihtaalla tilalle pidepi nousuputki. Kansiston kohottainen uudelleen päällystettäessä Tietä uudelleen päällystettäessä kansistoa pitää voida kohottaa. Laippa piikataan ensin irti vanhasta päällysteestä. Jos kansisto ei liikahda helposti laipasta nostettaessa, säätöputken alle pujotetaan poikittain etalli- tai puulaatta, jonka keskelle nosturin vaijeri kiinnitetään. Jos sekään ei auta, säätöputki kaivetaan esiin nostaista varten. Kansiston ankkuroiinen päällysteeseen Tien ylipiä kerroksia rakennettaessa ja tiivistettäessä kaivojen teleskooppisia kansistoja kohotetaan rakennusvaiheiden ukana ylöspäin, jolloin ne eivät ole issään vaiheessa työkoneiden tiellä. Asfaltoinnin yhteydessä kansistoa kohotetaan uutaa sentti ylös ja pinnoiteateriaalia sullotaan sen laipan alle. Lopuksi kansisto painetaan esi. kaivinkoneen kauhalla alas ja jyrätään tasan asfalttipinnan kanssa. Tarkastusputkien asentainen Tarkastusputket asennetaan saalla tavoin kuin kaivot. Tarkastusputkien pohjaosassa on valis kaltevuus ja poistoliittyä on erilainen kuin tulo (universaaliuhvit), inkä vuoksi virtaussuunta on erkitty pohjaosan kylkeen nuolella. EN 124 -standardin ukaiset lujuusluokat kansistoille Kansiston nostainen uudelleen pinnoitettaessa. 1 2 U P O N O R - K A I V OT

13 KAIVOTILAUS TARJOUS 20 Tilaaja Yht.henk. / puh. Til.nro / erkki Toiitusaika Tukkuliike Tukkul. til.nro Toiitusosoite Rahtivapaa Rahtiveloitus Nouto *) Kaivon korkeus h iloitetaan vesijuoksusta aan pintaan. Huo: liitosten vesitiiviys taataan vain Uponor-putkille **) Putkilaatu, esi. 1 = Ultra Rib 2 2 = Dupplex 2 3 = Uponor PVC 4 = Sadevesi PP 5 = Tuplasalaoja 6 = Peltosalaoja KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio Uponor Suoi Oy Uponor Suoi Oy Uponor Suoi Oy PL 21, Nastola Kyläportti 2, Espoo Seenintie 13, Jyväskylä Puh Puh Puh Faksi Faksi Faksi

14 Kaivojen valintataulukko Alla oleva taulukko auttaa soveltuvan kaivotyypin valinnassa. Kaivojen periaatekuvat löytyvät hinnastosta. Tyyppikuvat on ladattavissa osoitteesta PUTKI- KOKO JÄTEVEDEN TARKASTUSKAIVO 110 Tarkastusputki 200T *1*2 Pro T2 400 JVTK *1*2 JVTK 400 JVTK Tarkastusputki 200T *1*2 Pro T2 400 JVTK *1*2 Pro T2 560 JVTK *2 JVTK 400 JVTK Pro T2 560 JVTK *2 JVTK 400 JVTK JVTK 560 JVTK 800 SADEVEDEN TARKASTUSKAIVO Pro T2 400 SVTK *1*2 SVTK 400 SVTK 560 Pro T2 400 SVTK *1*2 SVTK 400 Pro T2 560 SVTK *2 SVTK 560 SVTK 400 Pro T2 560 SVTK *2 SVTK 560 SVTK 560 SVTK 800 SADEVESIKAIVO SVK 400/70 *1*2 SVK 400 SVK 560 SVK 560/150 *1*2 Pihakaivo 560/150 *1*2 ISO-SVK 800 *2 SVK 400/70 *1*2 SVK 400 SVK 560 SVK 560/150 *1*2 Pihakaivo 560/150 *1*2 ISO-SVK 800 *2 SVK 400 SVK 560 ISO-SVK 800 *2 SVK 560 SVK JVTK 800 SVTK 800 SVK JVTK 1000 SVTK 1000 SVTK 1400 SVK 1000 SVK 1400 SALAOJAKAIVO SOK 315 *1 Korkea SOK 315 *1 SOK 400/35 *1*2 SOK 400 SOK 560 Säätösalaojakaivo SOK 400/35 *1*2 SOK 400 SOK 560 SOK 400 SOK 560 JVTK = Jätevedentarkastuskaivo, virtausta ohjaavat pohjakourut, vesitiivis rakenne SVTK = Sadeveden tarkastuskaivo, vain putkiliitokset vesitiiviitä SVK = Sadevesikaivo, sakkapesällinen, vain putkiliitokset vesitiiviitä SOK = Salaojakaivo, sakkapesällinen *1 = pakettikaivo *2 = oduuliitoitettu vakiokaivo Huo! Jokainen kaivo voidaan tehdä tilauskaivona Sadevesikaivojen sakkapesän tilavuudet Koko Korkeus etreinä Tilavuus litroina SVK 400/70 0,64 70 SVK 560/150 0, SVK 400 0,65 70 SVK 560 0, SVK 800 0, ISO-SVK 800 0, l 1 4 U P O N O R - K A I V OT

15 Kaivoyynti: oduulit ja tilauskaivot Espoo, valistus ja yynti Uponor Suoi Oy Kylänportti 2, Espoo Puhelin Faksi Ira Korvenoja Jouni Jäntti Seppo Moberg Jyväskylä, valistus ja yynti Uponor Suoi Oy Seenintie 13, Jyväskylä Puhelin Faksi Lasse Varjo Pasi Lahtinen Jyväskylä oduuli- ja tilauskaivot Nastola pakettikaivot Espoo oduuli- ja tilauskaivot U P O N O R - K A I V OT 1 5

16 Uponor Suoi Oy PL Nastola P F E W

Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja talorakentamiseen

Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja talorakentamiseen Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja talorakentamiseen Sisältö Ratkaisut käyttötarkoituksen mukaan 3 Materiaalit ja hyväksynnät 4 Monipuolinen kaivovalikoima jäte- ja sadevesiviemäröintiin sekä salaojitukseen

Lisätiedot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot -kaivot jaetaan tilaus- ja toitusmenettelyn perusteella kolmeen pääryhmään: kaivopaketit, moduulikaivot sekä tilauskaivot Valmiit kaivopaketit toimitetaan sellaisenaan varastosta, joten ne ovat helppo

Lisätiedot

Kaivot. Uponor-kaivot

Kaivot. Uponor-kaivot Kaivot Rakenne ja materiaalit -kaivot jaetaan tilaus- ja toimitusmenettelyjen perusteella kolmeen pääryhmään: kaivopaketit, moduulikaivot sekä tilauskaivot. Kaivopaketit ovat valmiiksi mitoitettuja vakiomallisia

Lisätiedot

Kaivotuotteet vesien keruuseen ja ohjaukseen. Meltex talo- ja kunnallistekniset kaivot. Mittatilauskaivot. Vakiokaivot.

Kaivotuotteet vesien keruuseen ja ohjaukseen. Meltex talo- ja kunnallistekniset kaivot. Mittatilauskaivot. Vakiokaivot. Meltex kaivot 1 Mittatilauskaivot s. 8 Teleskoopit ja kannet s. 12 Rännikaivot s. 7 Lattiakaivot ja erottimet s. 11 Lisävarusteet ja kaivotarvikkeet s. 13 Salaojan tarkastuskaivot s. 5 Perusvesikaivot

Lisätiedot

UPONOR-PAKETTIKAIVOT SISÄLTÖ

UPONOR-PAKETTIKAIVOT SISÄLTÖ Pakettikaivot UPONOR-PAKETTIKAIVOT Uponor-pakettikaivomallistossa on kattava valikoima talonrakentamisessa tarvittavia kaivoja. Pakettikaivot ovat sellaisenaan varastosta toimitettavia kaivomalleja. PAKETTIKAIVOJEN

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI. Sadevesikaivot Tarkastuskaivot Perusvesikaivot erikoiskaivot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI. Sadevesikaivot Tarkastuskaivot Perusvesikaivot erikoiskaivot Sadevesikaivot Tarkastuskaivot Perusvesikaivot erikoiskaivot Yleistä KAivoISTA Yhdyskuntatekniset kaivot ovat oleellinen osa viemäri-, sadevesi- ja salaojaputkiston rakentamista. Rotomonin kaivot valmistetaan

Lisätiedot

Jätevesiviemärien tarkastuskaivot

Jätevesiviemärien tarkastuskaivot Jätevesiviemärien tarkastuskaivot Peruskaivot, täyskorkeat Suorat, kulma- ja päätekaivot säätöputkella varustettuna Hinnoittelukorkeus 1,5 m Huomioi korkeuden muutosten ja lisäliittymien hinnat omalta

Lisätiedot

Rakennusten kuivatus ja radonin poisto

Rakennusten kuivatus ja radonin poisto 1.3.2012 Rakennusten kuivatus ja radonin poisto Rakennusten sadevesi- ja salaojajärjestelmä Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta haitoilta on ehdottoman tärkeää sekä rakennukselle

Lisätiedot

Ainutlaatuinen kaivojärjestelmä, joka suojelee ympäristöä erittäin tehokkaasti 04 I

Ainutlaatuinen kaivojärjestelmä, joka suojelee ympäristöä erittäin tehokkaasti 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - K A I V O j ä r j e s t e l ät Sade- ja jätevesijärjestelät Ainutlaatuinen kaivojärjestelä, joka suojelee ypäristöä

Lisätiedot

Salaojitus. Uponor-salaojitus

Salaojitus. Uponor-salaojitus Salaojitus -salaojajärjestelmä -salaojajärjestelmä on tarkoitettu tekniseen salaojitukseen eli piha- ja tiealueiden, talojen perustusten, pelikenttien ym. rakennettujen alueiden kuivatukseen. Putkien materiaali

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimaisen luotettava maaviemärijärjestelmä

Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimaisen luotettava maaviemärijärjestelmä yhdyskuntatekniikka uponor ultra RIB 2 Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimaisen luotettava maaviemärijärjestelmä hyväksy vain uponor-laatua. Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimainen kestävyys Uponor Ultra Rib 2 on Ultra-tuoteperheen

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Rakennusten kuivatus p i e n ta lo n k u i vat u s p u t k i s tot

Rakennusten kuivatus p i e n ta lo n k u i vat u s p u t k i s tot Rakennusten kuivatus p i e n ta lo n k u i vat u s p u t k i s tot Rännikaivo Plus Rännikaivo SK sakkapesällä Sadevesiputki Salaojaputki Rännikaivo Plus sakkapesällä Salaojakaivo Pihakaivopaketti salaojaliittymässä

Lisätiedot

Rakennusten kuivatus PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

Rakennusten kuivatus PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Rakennusten kuivatus PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. 1 2 3 4 5 6 7 9 8 1. Rännikaivo 200 2. Sadevesiputki 110 3. Salaojaputki 110 4. Salaojakaivo 315

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor IQ Kokonaisvaltainen ratkaisu hulevesien hallintaan

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor IQ Kokonaisvaltainen ratkaisu hulevesien hallintaan YHDYSKUNTATEKNIIKKA Uponor iq Kokonaisvaltainen ratkaisu hulevesien hallintaan hyväksy vain uponor-laatua. Kokonaisvaltaista hulevesien hallintaa on kokonaisvaltainen sadevesijärjestelmä, jonka monet älykkäästi

Lisätiedot

RAKENNUSTEN KUIVATUS PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT. Salaojien ja sadevesiviemäröinnin asentaminen 05 I 2007 38001

RAKENNUSTEN KUIVATUS PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT. Salaojien ja sadevesiviemäröinnin asentaminen 05 I 2007 38001 PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT Salaojien ja sadevesiviemäröinnin asentaminen 05 I 2007 38001 Rännikaivo Sadevesikaivo Sadevesiviemäri Salaoja Salaojakaivo Perusvesikaivo salaojaliittymässä padotusventtiili

Lisätiedot

SADEVESI-, SALAOJA- JA RUMPUPUTKET. www.jita.fi

SADEVESI-, SALAOJA- JA RUMPUPUTKET. www.jita.fi SADEVESI-, SALAOJA- JA RUMPUPUTKET www.jita.fi Jitalta laajin valikoima kevennettyjä muoviputkia uusimmalla tekniikalla! Valmistamamme putket täyttävät RIL 128-2002 sekä standardin SFS EN 13476-1, 2 ja

Lisätiedot

M A AV I E M Ä R I JÄ R J E S T E L M ÄT U LT R A R I B 2. Luotettavin valinta jätevesiviemäröintiin

M A AV I E M Ä R I JÄ R J E S T E L M ÄT U LT R A R I B 2. Luotettavin valinta jätevesiviemäröintiin A AV I E Ä R I JÄ R J E S T E ÄT U T R A R I B 2 uotettavin valinta jätevesiviemäröintiin 04 I 2007 32002 Ultra Rib 2 uuden sukupolven maaviemäri Ultra Rib 2 kehitettiin Uponorin maailmankuulun Uponal

Lisätiedot

Uponor-salaojitus. Sivu Salaojajärjestelmä 298-299 Peltosalaojajärjestelmä 300-304

Uponor-salaojitus. Sivu Salaojajärjestelmä 298-299 Peltosalaojajärjestelmä 300-304 2014 -salaojajärjestelmä -salaojajärjestelmä on tarkoitettu tekniseen salaojitukseen: piha- ja tiealueiden, talojen perustusten, pelikenttien ym. rakennettujen alueiden kuivatukseen. Putkien materiaali

Lisätiedot

Uponor Ultra Double Asennusystävällinen maaviemärijärjestelmä

Uponor Ultra Double Asennusystävällinen maaviemärijärjestelmä yhdyskuntatekniikka uponor ultra double Uponor Ultra Double Asennusystävällinen maaviemärijärjestelmä UUTUUS! hyväksy vain uponor-laatua. Uponor Ultra Double Asennusystävällinen ja kestävä Uponor Ultra

Lisätiedot

TUOTELUETTELO 1 / 2012

TUOTELUETTELO 1 / 2012 TUOTELUETTELO / 2 SISÄLLYS Vaihde (03) 475 00 Tapio Ekola (03) 475 3 Jyrki Korhonen (03) 475 3 Raio Koskela (03) 475 Olli Kurhela (03) 475 25 Matti Listenaa (03) 475 34 Mika Mäntysali (03) 475 Erkki Suutarinen

Lisätiedot

Varitek. Kotitaloustikas turvakaarella. Turvauritettu peltinen työtaso 28 cm x 27,5 cm. Turvakaaren korkeus 60 cm.

Varitek. Kotitaloustikas turvakaarella. Turvauritettu peltinen työtaso 28 cm x 27,5 cm. Turvakaaren korkeus 60 cm. 1 Varitek Kotitaloustikas turvakaarella Turvauritettu peltinen työtaso 28 c x 27,5 c Turvakaaren korkeus 60 c Kansilukitteinen 5, 6 ja 7 ask nylon-nauhat Liukastuisen estolla varustetut 80 askelat Askelat

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Pipelife Pragma. PP Maaviemäriputki

Pipelife Pragma. PP Maaviemäriputki Pipelife Pragma PP Maaviemäriputki Pragma Yksi putki moneen käyttöön Viemäriputkistot ja ympäristö Samalla kun yhdyskuntamme muuttuu ja kehittyy entistä nopeammin, on yhä tärkeämpää ottaa huomioon myös

Lisätiedot

Sisällysluettelo Talotekniikka INFRA Kaivovalikoima Hulevesien hallintajärjestelmä Pipelife Ympäristö Sähkö- ja kaapelinsuojaus

Sisällysluettelo Talotekniikka INFRA Kaivovalikoima Hulevesien hallintajärjestelmä Pipelife Ympäristö Sähkö- ja kaapelinsuojaus KUMPPANINA PARAS HINNASTO Hinnasto 1.2.2014 Sisällysluettelo 6 Talotekniikka Smartline kiinteistöviemärijärjestelmä... 7 HT PP Nordic- järjestelmä... 11 PEM-paineputket... 16 PEM-kelat... 16 Maa- ja kalliolämpöratkaisut...

Lisätiedot

PUTKET KAIVOT. Vettä varten. Sadevesiputket Salaojaputket Rumpuputket Kaapelinsuojaus Maanrakennuskaivot Kuivatus.

PUTKET KAIVOT. Vettä varten. Sadevesiputket Salaojaputket Rumpuputket Kaapelinsuojaus Maanrakennuskaivot Kuivatus. www.jita.fi Vettä varten PUTKET KAIVOT Sadevesiputket Salaojaputket Rumpuputket Kaapelinsuojaus Maanrakennuskaivot Kuivatus Kattavasta valikoimastamme löydät ratkaisun kohteeseesi! 1 Sisällys Jita sadevesiputket

Lisätiedot

Uutuus! 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakumit sivulla 5.

Uutuus! 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakumit sivulla 5. Luja-PYLVÄSJALUSTAt 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakuit sivulla 5. 2 3 SÄÄTÖ- PULTIT M16 kpl DT 3 DL 3 PAINO RBJ - 2B 4607215 100-143 1-4 700 430 40 50 310 260 155

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä YHDYSKUNTATEKNIIKKA Uponor Ultra Classic Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä hyväksy vain uponor-laatua. Uponor Ultra Classic Uuden sukupolven PP-maaviemäri Uponor Ultra Classic

Lisätiedot

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä P V C Viettoviemärijärjestelmät PVC-muovista valmistettu sileäpintainen

Lisätiedot

Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä hulevesien johtamiseen 04 I

Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä hulevesien johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - S A D E V E S i - j ä r j e s t e l m ä P P Viettoviemärijärjestelmät Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä

Lisätiedot

TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN

TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN TWISTER-SIILOT TWISTER-SIILOT JOUSTAVAAN JA LUOTETTAVAAN VILJANVARASTOINTIIN Mepun Twister-siilot on pienipiä yksityiskohtia yöten suunniteltu täyttäään nykyaikaisen viljanvarastoinnin vaatiukset. Laajasta

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

EK-JÄRJESTELMÄ 1-5. Lohja Abetoni Oy Ympäristötuotteet www.laoy.fi Betoniputkinormien 2001 mukainen

EK-JÄRJESTELMÄ 1-5. Lohja Abetoni Oy Ympäristötuotteet www.laoy.fi Betoniputkinormien 2001 mukainen 1-5 Lohja Abetoni Oy Ympäristötuotteet www.laoy.fi Betoniputkinormien 2001 mukainen EK-JÄRJESTELMÄ Sisällysluettelo Sivu EK-putket, pyöreät 2 EK-putket, jalalliset 2 Viistetyt EK-putket 3 EK-soviteputket

Lisätiedot

Hinnasto 1.4.2016. Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com

Hinnasto 1.4.2016. Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com Hinnasto 1.4.2016 JUPALCO valurautaiset kaivonkansistot linjakuivatuskourut komposiittikansistot muoviputket ja kaivot betonikaivot RST / HST - kansistot Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com 25 vuotta vesihuollon

Lisätiedot

Ultra Rib 2 -järjestelmä on kehitetty täyttämään kaikkein tiukimmat tiiviys-, kestävyys- ja lujuusvaatimukset 04 I

Ultra Rib 2 -järjestelmä on kehitetty täyttämään kaikkein tiukimmat tiiviys-, kestävyys- ja lujuusvaatimukset 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä U LT R A R I B 2 Viettoviemärijärjestelmät Ultra Rib 2 -järjestelmä on

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A m i t o i t u s ta u l u k o t 04 I 2009 51028

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A m i t o i t u s ta u l u k o t 04 I 2009 51028 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A m i t o i t u s ta u l u k o t 04 I 2009 51028 293 Mitoitustaulukot liitteet 1.1-9 294 m i t o i t u s ta u l u k o t Liite 1.1

Lisätiedot

RT 38713 tuotetieto 1. tuotetieto lokakuu 2015 voimassa 30.11.2017 1 (8)

RT 38713 tuotetieto 1. tuotetieto lokakuu 2015 voimassa 30.11.2017 1 (8) RT 38713 tuotetieto 1 RT tuotetieto RT CAD/BIM tuotetieto lokakuu 2015 voimassa 30.11.2017 1 (8) RT 38713 257.1 Talo 2000 486.4 Talo 90 X37 SfB F43.3 Hoito- ja huoltokoodi Sadevedenpoisto Peltitarvike

Lisätiedot

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä Herkules sadeveden keruujärjestelmä Sadevedet talteen Herkules sadeveden keruujärjestelmä on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi keräämään sadevedet hyötykäyttöön. Herkules järjestelmän avulla säästetään

Lisätiedot

Hinnasto. valurautaiset kaivonkansistot. linjakuivatuskourut komposiittikansistot muoviputket, valmis- ja tilauskaivot betonikaivojen renkaat

Hinnasto. valurautaiset kaivonkansistot. linjakuivatuskourut komposiittikansistot muoviputket, valmis- ja tilauskaivot betonikaivojen renkaat Hinnasto 1.1.2015 valurautaiset kaivonkansistot linjakuivatuskourut komposiittikansistot muoviputket, valmis- ja tilauskaivot betonikaivojen renkaat 25 vuotta vesihuollon asialla ver. 1.0 sivut 4-5 sivu

Lisätiedot

Labko SP Pumppukaivo & Labko MP Pumppukaivo

Labko SP Pumppukaivo & Labko MP Pumppukaivo www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 FIN-36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)20 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 02/10 Labko SP Pumppukaivo & Labko MP Pumppukaivo Asennus-,

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtaisesta 1. Kiinteistönhaltija Nii jakeluosoite, postinuero ja -toiipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranoaiselle OSYT 2015 puhelinnuero

Lisätiedot

PVC-putkistot. Wehonal - maaviemäriputkijärjestelmä. Wehonyl - paineputkijärjestelmä

PVC-putkistot. Wehonal - maaviemäriputkijärjestelmä. Wehonyl - paineputkijärjestelmä PVC-putkistot - Wehonal - maaviemäriputkijärjestelmä Wehonyl - paineputkijärjestelmä Wehonal-maaviemäriputkijärjestelmä Käyttö WEHONA maaviemäriputkia käytetään maahan asennettuna viettoviemäreinä jäte

Lisätiedot

Kiinteistöviemäröinti

Kiinteistöviemäröinti Käyttökohteet -kiinteistöviemärijärjestelmää käytetään jäte- ja savesiviemäreinä rakennusten sisällä, pohjalaatas sa ja sen alla. Järjestelmää voidaan myös käyttää perusmuurin ulkopuolella maahan asennettuna

Lisätiedot

Kaapelinsuojaus. Kaapelinsuojausjärjestelmä

Kaapelinsuojaus. Kaapelinsuojausjärjestelmä -kaapelisuojausjärjestelmän Tripla- ja -kaapelinsuojausjärjestelmä Opto ja niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen järjestelmän kaapelien maa-asennuksiin. Putkien, yhteiden ja kaivojen raaka-aineina

Lisätiedot

TUOTELUETTELO. www.kaivotuote.fi myynti: (06) 478 7800 myynti@kaivotuote.fi. Suomalaista laatua

TUOTELUETTELO. www.kaivotuote.fi myynti: (06) 478 7800 myynti@kaivotuote.fi. Suomalaista laatua TUOTELUETTELO 2014 170314 1 TUOTELUETTELO sisältö INFRA Mittatilauskaivot Perusvesikaivot Sadevesikaivot Hiekanerotuskaivot Tee itse -kaivonpohjat 3 4 7 11 12 MAATALOUS Kaivot Vesisäiliöt Nevatuotteet

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Putkijärjestelmät sade- ja jätevesien hallittuun johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

Putkijärjestelmät sade- ja jätevesien hallittuun johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r E R I S T E T T Y m a a v i e m ä r i j ä r j e s t e l m ä Viettoviemärijärjestelmät Putkijärjestelmät sade- ja jätevesien

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l Asennusohjeet Uponor-pumppukaivo 150 l Paketin purkaminen ja esivalmistelu Avaa pumppukaivopaketti ja varmista, että sinulla on kaikki asentamisessa tarvittavat osat. Paketin sisältö 1. Pumppuyksikkö 2.

Lisätiedot

Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo Asennusohjeet H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N K Ä S I T T E LY A S E N N U S O H J E E T

Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo Asennusohjeet H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N K Ä S I T T E LY A S E N N U S O H J E E T H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N K Ä S I T T E LY A S E N N U S O H J E E T Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo Asennusohjeet 10 I 2007 30712 Sisältö Yleisohjeita YLEISTÄ sivu 2 Pakkauksen purkaminen

Lisätiedot

LASERIN- TARKKAA LAATUA.

LASERIN- TARKKAA LAATUA. LASERIN- TARKKAA LAATUA. Hinnasto 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄRJESTELMÄ... 3 1.1. putket, pyöreät... 4 1.2. L-Max, erikoispitkät putket... 5 1.3. putket, jalalliset... 5 1.4. kulmaputket... 6 1.5. Viistetyt

Lisätiedot

200P 220P 240P 260P 280P 200N 220N 240N 260N

200P 220P 240P 260P 280P 200N 220N 240N 260N P P 4P 6P 8P N N 4N 6N Valiina palvelukseen Paras kuorainallisto aatila- ja hyötykäyttöön. FI Uusi Quicke kuorainallisto Räätälöity sinun tarpeisiin Koko toiinnan lähtökohtana Quickellä on aina laatu.

Lisätiedot

Sivu 1. MRL-lupa nro:

Sivu 1. MRL-lupa nro: Sivu 1 Mikkelin seudun 2012 Selvitys ypäristöpalvelut jätevesijärjestelästä PL 167 50101 Mikkeli Käsittelytiedot: JV-kanta nro: LIMS-kohde nro: Täyttöohjeet takasivulla MRL-lupa nro: 1. RAKENNUS- Kunta

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

EPIC B52 J344 X71. Huhtikuu Maaviemäriputket ja -yhteet MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄT SADE- JA JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN

EPIC B52 J344 X71. Huhtikuu Maaviemäriputket ja -yhteet MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄT SADE- JA JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN EPIC B52 J344 X71 Huhtikuu 2005 Tuote-esite MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄT SADE- JA JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN Luotettavat ratkaisut Maaviemärijärjestelmät Wavin luja ja joustava Wavinin maaviemärijärjestelmät täyttävät

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät 1.3.2012 Eristetyt putkistot Uponorin eristetyt putkistojärjestelmät on tarkoitettu kylmän ja lämpimän käyttöveden ja lämmön siirtoon. Putkistot voidaan asentaa suoraan kiepiltä kaivantoon jopa 200 metrin

Lisätiedot

Hinnasto. valurautaiset kaivonkansistot. linjakuivatuskourut komposiittikansistot muoviputket, valmis- ja tilauskaivot betonikaivojen renkaat

Hinnasto. valurautaiset kaivonkansistot. linjakuivatuskourut komposiittikansistot muoviputket, valmis- ja tilauskaivot betonikaivojen renkaat Hinnasto 1.1.2015 valurautaiset kaivonkansistot linjakuivatuskourut komposiittikansistot muoviputket, valmis- ja tilauskaivot betonikaivojen renkaat 25 vuotta vesihuollon asialla ver. 1.0 sivut 4-5 sivu

Lisätiedot

RT 38548 Tuotetieto 1 Tuotetieto elokuu 2014 korvaa RT X52/725.7-38304 1 (6)

RT 38548 Tuotetieto 1 Tuotetieto elokuu 2014 korvaa RT X52/725.7-38304 1 (6) RT 38548 Tuotetieto 1 Tuotetieto elokuu 2014 korvaa RT X52/725.7-38304 1 (6) RT 38548 613.3 Talo 2000 725.7 Talo 90 X52 SfB G24, G25 Hoito- ja huoltokoodi Vieser-lattiakaivo-, kansi- ja vesilukkojärjestelmät

Lisätiedot

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin vapaa aukko : 1170 x 540 mm - ovaali Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com Kansistoratkaisu kaikille suurta vapaata aukkoa vaativille sovellutuksille Ovaalikansistoa voidaan käyttää mm. kaapelikaivoissa,

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

LASERIN- TARKKAA LAATUA.

LASERIN- TARKKAA LAATUA. LASERIN- TARKKAA LAATUA. Hinnasto 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄRJESTELMÄ... 3 1.1. putket, pyöreät... 4 1.2. L-Max, erikoispitkät putket... 5 1.3. putket, jalalliset... 5 1.4. kulmaputket... 6 1.5. Viistetyt

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 10 m 3

Uponor-umpisäiliö 10 m 3 Uponor-umpisäiliö 10 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WCjäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 10 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

Hulevesien k ä sittely, Hulevesik a setit ja -tunnelit. Uudet ympäristöystävälliset ja tehokkaat ratkaisut hulevesien käsittelyyn

Hulevesien k ä sittely, Hulevesik a setit ja -tunnelit. Uudet ympäristöystävälliset ja tehokkaat ratkaisut hulevesien käsittelyyn Hulevesien k ä sittely, Hulevesik a setit ja -tunnelit Uudet ympäristöystävälliset ja tehokkaat ratkaisut hulevesien käsittelyyn Hulevesien käsittely syntypaikalla vähentää ympäristön kuormitusta Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

POP-A-PLUG II CPI LÄMMÖNVAIHDINTULPAT

POP-A-PLUG II CPI LÄMMÖNVAIHDINTULPAT POP-A-PLUG II CPI LÄMMÖNVAIHDINTULPAT NOPEA ASENTAA. PAINELUOKITUS 1000 psi (68,9 bar) TURVALLINEN EI VAHINGOITA PUTKEA TAI PÄÄTYLEVYÄ NOPEA SAATAVUUS HETI TEHTAAN VARASTOSTA. TÄYTTÄÄ LAATUVAATIMUKSET:

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNISET BETONITUOTTEET

KUNNALLISTEKNISET BETONITUOTTEET 1-50/A Lohja Abetoni Oy Ympäristötuotteet www.laoy.fi Hinnasto 1.1.2002/A Korvaa hinnaston 1.1.2001/A KUNNALLISTEKNISET BETONITUOTTEET Sisällysluettelo sivu sivu EK-putket 2-3 EK-kaivot 4 Korotusrenkaat

Lisätiedot

Kiinteistöviemäröinti

Kiinteistöviemäröinti 1.7.2010 Materiaalit ja väri Uponor-kiinteistöviemäriputket ja -yhteet 32 110 valmistetaan polypropeenimuovista (PP-kopoly meeri). 32 -putket ja yhteet ovat valkoisia. 50 110-putket ja yhteet ovat vaaleanharmaita.

Lisätiedot

Kartiohattu. Myrskykaulus Läpivientipelti

Kartiohattu. Myrskykaulus Läpivientipelti Suojattuhattu Kartiohattu Sadehattu Tukivanne Piippujakso Myrskykaulus Läpivientipelti Aluskatteen läpivienti Piippujakso Seinätuki Seinäkulmatuki Säädettävä jakso Mittausjakso 22,5 o Käyrät 135 o T-jakso

Lisätiedot

Tiedot kahdella suuttimella

Tiedot kahdella suuttimella Vyr-36 on kasteluun tarkoitettu uovinen sadetin. Jousi ja akseli ovat ruostuatonta terästä. Vakiona sadettiessa on suuttiet 4,4 ja 2,4. Sadetin kiinnitetään kelkkaan R ¾ ulkokierteestään. Vyr-36:ssa on

Lisätiedot

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys) Suunnitela jätevesien käsittelystä 04600 Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Rakennus- tai toienpideluvan hakija Jätevesijärjestelän suunnittelija Nii Osoite

Lisätiedot

Sisällysluettelo Talotekniikka INFRA Kaivovalikoima Hulevesien hallintajärjestelmä Pipelife Ympäristö Sähkö- ja kaapelinsuojaus

Sisällysluettelo Talotekniikka INFRA Kaivovalikoima Hulevesien hallintajärjestelmä Pipelife Ympäristö Sähkö- ja kaapelinsuojaus KUMPPANINA PARAS HINNASTO Hinnasto 1.2.2014 Sisällysluettelo 6 Talotekniikka Smartline kiinteistöviemärijärjestelmä... 7 HT PP Nordic- järjestelmä... 11 PEM-paineputket... 16 PEM-kelat... 16 Maa- ja kalliolämpöratkaisut...

Lisätiedot

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko. www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 04/10 Labko Saunakaivo 300 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Lisätiedot

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA 21.6.2012 ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA...

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

RT 38480 tarviketieto 1 TARVIKETIETO tammikuu 2014. voimassa 28.2.2016 asti

RT 38480 tarviketieto 1 TARVIKETIETO tammikuu 2014. voimassa 28.2.2016 asti RT 384 tarviketieto 1 TARVIKETIETO taikuu 2014 RT 384 voiassa 28.2.2016 asti 257.1 Talo 2000 486.4 Talo 90 X37 SfB 1 (6) F43.2 oito- ja huoltokoodi PARVEKKEIDEN VEDENPOISTOJÄRJESTEMÄT Oy RP-Systes td Parvekekaivot

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNISET BETONITUOTTEET

KUNNALLISTEKNISET BETONITUOTTEET 1-50/B Lohja Abetoni Oy Ympäristötuotteet www.laoy.fi Hinnasto 1.1.2001/B Korvaa hinnaston 1.1.2000/B KUNNALLISTEKNISET BETONITUOTTEET Sisällysluettelo sivu sivu EK-putket 2-3 EK-kaivot 4 Korotusrenkaat

Lisätiedot

Suunnitteluohje. ANTTI-VILJANKUIVURIT Viljaputkistot. 408033 (fi)

Suunnitteluohje. ANTTI-VILJANKUIVURIT Viljaputkistot. 408033 (fi) Suunnitteluohje ANTTI-VILJANKUIVURIT Viljaputkistot 408033 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 KANUNKI; SALO Puhelin (02) 774 4700 Telefax (02) 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Toimilaitteet AJAC, pneumaattinen

Toimilaitteet AJAC, pneumaattinen Toiilaitteet AJAC, peuaattie Käyttökohteet euaattie syliteritoiilaite autoaattisee kiii/auki- tai säätökäyttöö. Kaikille 90 käätyville sulkuvettiileille, esi. pallo-, läppä- ja tulppa. Laaduvaristus Toiilaittee

Lisätiedot

Uporen sadevesi- ja rumpuputkisto. Toukokuu 2004

Uporen sadevesi- ja rumpuputkisto. Toukokuu 2004 sadevesi- ja rumpuputkisto Toukokuu 2004 Uporen antaa enemmän! + Polypropeenia + Myös muhviputkina Uporen on nyt polypropeenia! Uponorin kehittämä PEH-muovinen Uporen on ollut pintavesien johtamisen ykkösnimi

Lisätiedot

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka 20.7.2011 Lieksan eteläpään vesiosuuskunta 2/10 1. YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 Rakennuskohde ja

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

AIDOSTI SUOMALAINEN!

AIDOSTI SUOMALAINEN! TALOKAIVO OY HINNASTO LUO NN OLL INE NV ALI NTA Kaivot Pumppaamot Erottimet Suuret muoviputket Microflex Jätevesijärjestelmät www.talokaivo.fi AIDOSTI SUOMALAINEN! Talokaivo Oy on pitkän perinteen omaava

Lisätiedot

PL 1, Minkinkatu 2, 20760 Piispanristi Puh. 02-284 4700, Fax 02-242 5050 www.abso.fi abso@netti.fi. Admiral A&C 2002

PL 1, Minkinkatu 2, 20760 Piispanristi Puh. 02-284 4700, Fax 02-242 5050 www.abso.fi abso@netti.fi. Admiral A&C 2002 PL 1, Minkinkatu 2, 20760 Piispanristi Puh. 02-284 4700, Fax 02-242 5050 www.abso.fi abso@netti.fi Admiral A&C 2002 Admiral A&C 2002 Perusvesijärjestelmä Perusvesijärjestelmä Viihtyisän asumisen puolesta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE DEPO. ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12

ASENNUSOHJE DEPO. ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12 ASENNUSOHJE DEPO ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12 OSALUETTELO Pääosat Osa Nr Nimike 1 1498 Spiraali PFlex Ø53 2 8143 Ruuvi T6SS M6 x 20 3 1433 Sovitusakselitappi 4 1365 Akselitappi 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Onnline Kansistot

Sisällysluettelo. Onnline Kansistot Kansistot Sisällysluettelo ø 500 kansistot ø 550 kansistot ø 600 kansistot Portaattomasti säädettävät ø 15 kansistot, muovisille tarkastusputkille Portaattomasti säädettävät ø 500 kansistot, muovisille

Lisätiedot

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900 Välitasot Lisää lattiapintaa Weland-välitasot Weland-välitasoilla voit hyödyntää tilan koko tilavuuden lattia-alan lisäämiseksi. Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa hyödyntää tilojen mahdollisuudet.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Carat S säiliöt 2700-6500 ltr Viivytyssäiliöt Umpisäiliöt

ASENNUSOHJE Carat S säiliöt 2700-6500 ltr Viivytyssäiliöt Umpisäiliöt ASENNUSOHJE Carat S säiliöt 2700-6500 ltr Viivytyssäiliöt Umpisäiliöt Versio 130122 1 Sisältö 1 Carat S säiliö ----------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Uponor-hulevesikasetit ja -tunnelit

Uponor-hulevesikasetit ja -tunnelit Uponor-hulevesikasetit ja -tunnelit S u u n n i t t e lu - j a a s e n n u s o h j e Sisältö Yleistä...3 Suunnittelu...3 Yleistä...3 Yleiset hulevesien käsittelyyn liittyvät määräykset...3 Maaperätutkimus...3

Lisätiedot

ACO Pipe Ruostumattomat putket

ACO Pipe Ruostumattomat putket Asennus 15.10.2008. ACO Pipe Ruostumattomat putket Nesteiden pois johtamiseen on useimmiten suositeltavaa käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettua ratkaisua. Ruostumattomat tuotteet täyttävät tiukat

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

Asennus Hiekan- ja lietteenerotin PITUMAX P

Asennus Hiekan- ja lietteenerotin PITUMAX P Sivu 1 (7) Asennus Hiekan- ja lietteenerotin PITUMAX P Sisältö: J Rakenne ja osat... 1 Käyttö... 2 Henkilöstö, päiväkirja, tekniset muutokset... 2 Tuotekuvaus... 2 Lisävarusteet... 2 Toiminta... 2 D C

Lisätiedot