K A I V OT. Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja pientalorakentamiseen 09 I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K A I V OT. Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja pientalorakentamiseen 09 I 2008 35001"

Transkriptio

1 K A I V OT Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja pientalorakentaiseen 09 I

2 Sisältö Käyttötarkoituksen ukaisesti optioidut ratkaisut 3 Materiaalit ja hyväksynnät 4 Monipuolinen kaivovalikoia jäte- ja sadevesivieäröintiin sekä salaojitukseen 5 Kaivopaketit 6 Moduulikaivot 7 Tilauskaivot 8 Uponor-kaivojen erityisoinaisuuksia 9 Uponor-kaivojen varaosat ja tarvikkeet 9 Kaivojen asentainen 10 Tilausloake 13 Kaivojen valintataulukko 14 Kaivoyynti: oduulit ja tilauskaivot 15 2

3 Käyttötarkoituksen ukaisesti optioidut ratkaisut Uponor tarjoaa kattavan valikoian tuotejärjesteliä jäteja sadevesivieäröinnin rakentaiseen. Järjesteläkokonaisuudet sisältävät putket ja niiden liittäisessä käytettävät yhteet sekä kaivot. Yhdyskuntateknisten kaivojen lisäksi valikoiiin kuuluvat pientalorakentaisessa tarvittavat kaivoratkaisut. Kaivo on tärkeä osa putkistokokonaisuutta. Suorassa linjassa on tarkastus- tai sadevesikaivoja uutaan kyenen etrin välein. Myös putkiston suunnanuutokset ja haaroitukset tehdään useiiten kaivoissa. Kun itse putkilinja on tiivis ja syöpyätön, on luonnollista että kaivoilta edellytetään saaa. Yhteensopivuus varistetaan parhaiten rakentaalla koko putkilinja käyttäen saan valistajan tuotteita. Elinkaariajattelu tuo kustannussäästöjä Kaivojen luja rakenne ja ateriaali antavat niille vähintään 100 vuoden käyttöiän. Pitkällä tähtäiellä laadukkaiden ratkaisujen käyttö vähentää korjaus- ja ylläpitokustannuksia huoattavasti. Koponenttien keveys ja onet tekniset ratkaisut vähentävät puolestaan tarvetta käyttää raskasta kuljetusja asennuskalustoa. Työaalle asennusvaliina toiitettavien kaivojen ansiosta putkilinjojen rakentainen sujuu nopeasti. Helppo hankinta Uponor-kaivot jaetaan tilaus- ja toiitusenettelyn perusteella koleen pääryhään: Kaivopaketit Valiiksi itoitettuja vakioallisia kaivoja. Moduulikaivot Vakio-osina toiitettavista pohjaosista, ja niihin hitsatuista nousuputkista sekä valurautakansistoista kootut kaivot. Tilauskaivot Tilaajan tarpeiden ukaisesti räätälöidyt kaivoratkaisut. U P O N O R - K A I V OT 3

4 Materiaalit ja hyväksynnät Kestävät ja syöpyättöät ateriaalit Uponor-kaivojen ateriaaleina käytetään kestäviä PP- ja PE-uoveja. Materiaalit kestävät erinoaisesti ekaanista kulutusta ja uuta kaivoihin kohdistuvaa rasitusta kuten läpövaihteluita ja roudan aiheuttaaa kuoritusta. Materiaalien oinaisuuksiin kuuluu yös hyvä keiallinen kestävyys useipia liuottiia, happoja, öljyjä ja eäksiä vastaan. Valistustekniikka takaa tasaisen laadun Uponor-kaivojen vakiopohjaosat valistetaan ruiskupuristaalla. Valistustekniikka ahdollistaa useita käyttötarpeiden sekä asennuksen edellyttäiä erityisoinaisuuksia. Virtausta ohjaavan pohjan ansiosta koko putkilinjan virtausoinaisuudet paranevat. Myös erilaisten lisäosien, kuten huuhteluputkien ja padotusventtiilin asentainen on helppoa. Keiallinen kestävyys PP PE kuitii- öljynkestävät visteet tiivisteet Laieat hapot Vahvat hapot Laieat eäkset Vahvat eäkset Bensiini ja öljy Asetoni kestää kestää rajoitetusti ei kestä KAIKKI PUTKISTOT Uponor Suoi Oy Nastola - Forssa Mittatarkat liittyät Valistusenetelien ansiosta kaivojen ittatarkkuus on huippuluokkaa. Putkiliittyien tiiveys on tärkeää erityisesti jäteveden johtaiseen käytettävissä linjoissa. Kaivojen ittatarkkuuden ohella putkilinjojen käyttövaruutta lisäävät eri putkityypeille kehitetyt tiivisteet. Vakiotiivisteiden lisäksi Uponor toiittaa yös öljynkestäviä nitriilikuista valistettuja tiivisteitä. Hyväksynnät Uponorilta löytyy laaja valikoia hyväksyttyjä kaivoja. Tuotteiden hyväksyntöihin liittyvät tarkeat tiedot löydät internetsivuiltae Sadevesi- ja tarkastuskaivojen valurautaiset kansistot täyttävät standardin SFS-EN U P O N O R - K A I V OT

5 Monipuolinen kaivovalikoia jäte- ja sadevesivieäröintiin sekä salaojitukseen Jäteveden tarkastuskaivot (JVTK) Jäteveden tarkastuskaivoja käytetään paineettoissa vieärijärjestelissä, ja niihin voidaan liittää sekä sileitä, että rakenneseinääisiä putkia. Kaivojen pohjaosa koostuu virtausta ohjaavasta pohjasta ja siihen liitetystä nousuputkesta. Moduulikaivoissa pohjaosa ja nousuputki on yhteen hitsattu. Kaikki kaivojen aan pinnan alaiset liitokset ovat vesitiiviitä. Kaivot sisältävät nousu- ja teleskooppiputken sekä 40 t valurautakansiston. Jätevesivieäreissä käytettävät tarkastusputket ovat läpiitaltaan kaivoja pienepiä tarkastus- ja huoltoaukkoja. Tarkastusputki koostuu tarkastushaarasta ja nousuputkesta, joka voi olla joko yhtenäinen tai teleskooppiallinen. Kansistoina käytetään kohteesta riippuen RST- tai uovikansia. Liikennealueille asennettavat tarkastusputket on varustettu valurautakansistolla. Sadevesikaivot (SVK) Pinta- ja salaojavesien kerääiseen käytettävien Uponor-sadevesikaivojen käyttöalue on erittäin laaja. Käyttökohteet voidaan jakaa seuraaviin pääluokkiin; tie- ja piha-alueiden sadevesikaivot sekä perusvesikaivot. Sadevesikaivoja käytetään johtaaan ajoväyliltä, piha-alueilta tai parkkipaikoilta tulevia vesiä. Sakkapesällä varustettujen kaivojen tehtävänä on estää hiekan ja uun kiintoaineksen pääsy vieärijärjestelään. Pientalokohteissa käytettävien perusvesikaivojen tehtävänä on yhdistää rakennuksen salaoja- ja sadevesivieäröinti. Sadevesivieärin tarkastuskaivot (SVTK) Sadevesivieärin tarkastuskaivoja käytetään putkiston tarkastus- ja huoltoaukkoina. Kaivoja on saatavissa sekä teleskooppisina, että kiinteällä nousuputkella varustettuna. Kaivojen pohjaosana voidaan käyttää yös levypohjaa. Sadevesivieärin tarkastuskaivoilta ei edellytetä vesitiiveyttä kaikilta osin. Vieäriliitokset ovat kuitenkin aina vesitiiviitä. Tarkastuskaivot on varustettu yleisiin valurautaisella upikannella. Salaojakaivot (SOK) Salaojakaivoja käytetään salaojajärjestelissä, joissa tarvitaan tarkastuskaivoja. Kaivoja käytetään usein yös putkien yhtyäkohdissa sekä kohdissa, joissa putkien kaltevuus tai putkikoko uuttuu. Säätösalaojakaivo on kasvinviljelyn erikoiskaivo, jolla aaperän kosteutta voidaan säädellä sateiden ja kasvuston vedentarpeen ukaan. Rännikaivot Rännikaivojen tehtävänä on ohjata rakennusten katolta johdetut sadevedet edelleen sadevesivieäriin. Rännikaivo on varustettu siivilällä, ikä estää lehtien ja uiden roskien kulkeutuisen sadevesivieäriin. Muotoilunsa ansiosta rännikaivo estää veden roiskuisen rakennuksen kivijalkaan. Rännikaivo toiii tarvittaessa yös sadevesivieärin huoltoaukkona. U P O N O R - K A I V OT 5

6 Kaivopaketit Uponor-pakettikaivot ovat sellaisenaan varastosta toiitettavia kaivoalleja, joiden korkeutta ja putkiliittyiä on helppo uunnella työaalla asennuspaikkaan sopiviksi. Monipuolinen kaivopakettivalikoia käsittää jätevesivieäreiden tarkastuskaivot, sadevesi- ja salaojakaivot, tarkastusputkipaketit sekä rännikaivot. Lähes kaikki pientalorakentaisessa käytettävät kaivot toiitetaan asennusvaliina paketteina. Paketit sisältävät pohjaosan, nousuputken ja teleskooppisen kansiston. Sadevesi- ja salaojakaivoissa vaihtoehtona on yleensä uovi- tai RST-kansi. Sadevesi- ja salaojakaivojen lähtöliittyissä on vaihtoehdot kolelle eri putkikoolle. Liittyä katkaistaan halutun putkikoon kohdalta. Kaivopakettien 400 nousuputkissa putken sisäpinta on vaalea jolloin näkyvyys kaivon pohjaosaan on hyvä. Asennusvaliita kaivopaketteja on saatavissa tukkuliikkeistä sekä rautakaupoista. Jäteveden tarkistuskaivot (JVTK) ja -putket Sadevesikaivopaketit Salaojakaivot (SOK) Pro-tarkastuskaivopaketit suoralla tai risteävällä liittyällä. Liittyäkoot Tarkastusputkipakettien liittyäkoot Siiviläkannella varustetut asennusvaliit sadevesikaivot sekä pientalojen perusvesikaivot. Liittyäkoot Muovikannellinen kolella liittyäkoolla varustettu salaojakaivo. Korkeudet 800 ja Liittyäkoko 110. Rännikaivot Useita erityyppisiä rännikaivoja pientalojen kattosadevesien johtaiseen. Valiit putkiliittyät 110 sadevesiputkelle. Pakettikaivojen etuja Asennusvalis kokonaisuus oniin käyttökohteisiin Valis tuote, hyvä saatavuus 6 U P O N O R - K A I V OT

7 Moduulikaivot Moduulikaivot koostuvat vakioosista, joita on tavallisesti kole: pohjaosa, nousuputkisto ja kansisto. Putkiliittyät ovat pohjaosassa ja tilaaja äärittelee halutun putkiyhteen Uponorin valikoiista. Nousuputken pituus äärää asennussyvyyden. Korkeuden hienosäätö tapahtuu yleensä teleskooppisen kansiston avulla, jonka korkeussäätöalue on 0-50 c. Joissakin kaivopaketeissa nousuputki voi olla 560, jolloin putken sisäpinta on väriltään punaruskea. Jätevesivieärin tarkastuskaivot (JVTK) ja -putket Teleskooppikansisto Nousuputki Pohjaosa Sadevesivieärin tarkastuskaivot (SVTK) Kaikissa oduulisadevesikaivoissa on vakiona kuorintalevy tai vesilukko. Kuvan kaivossa yös lisävarusteena saatava huuhteluputken liitos. Salaojakaivot (SOK) Risteävällä Pro-pohjaosalla tai kourupohjalla varustettu tarkastuskaivo. Nousuputkien koot 400 ja 560. Liittyät Sadevesikaivot (SVK) Risteävällä Pro-pohjaosalla varustettu tarkastuskaivo. Nousuputkien koot 400 ja 560. Liittyät Kaivoissa on 315 tai 400 nousuputki. Kansistovaihtoehtoina teleskooppinen valurautakansi tai RST-kansi. Laaja valikoia erilaisiin kohteisiin soveltuvia sadevesikaivoja. Lietepesän koot kaivoallista riippuen litraa. Varustettu teleskooppikansistolla sekä 40 t valurautaisella siiviläkannella. Moduuliitoitettujen vakiokaivojen etuja Pohjaosan ja nousuputken hitsattu liitos vesitiivis ja kestävä Kustannustehokas ratkaisu Laaja valikoia Nopea saatavuus Pohjaosan rakenteen ansiosta ahdolliset jälkiliittyät saadaan tarvittaessa tehtyä hyvinkin atalalle Moduulikaivot tilataan Espoon tai Jyväskylän kaivoyksiköistä. U P O N O R - K A I V OT 7

8 Tilauskaivot Tilauskaivot valistetaan niensä ukaisesti tilaustyönä. Jokaisen kaivon tyyppi, koko, korkeus, liittyien koot ja paikat y. ääritetään vieäröintisuunnitelasta. Erittely tehdään parhaiten kaivotilaus-/tarjouspyyntöloakkeella. Kaivot valistetaan hitsaaalla PEH-putkista tai vakio-osista koottuina. Kaivot toiitetaan nueroituina työaalle. Yhdyskuntateknisten sovellusten lisäksi Uponorin kaivoyksiköt valistavat tilauskaivoja esi. kaukoläön säätökaivoiksi. Uponor-tilauskaivojen tarjouksista, tilauskäsittelystä ja valistuksesta huolehtivat kaivoyksiköt, joiden sijaintipaikat ovat Espoo ja Jyväskylä. Toiitusaika sovitaan tilauksen yhteydessä. Tilauskaivojen etuja: Voidaan valistaa yös suuria kokoja, 1800 asti Yli 4 korkeat ja paksualla seinäävahvuudella varustetut aina räätälöityinä ratkaisuina 8 U P O N O R - K A I V OT

9 Uponor-kaivojen erityisoinaisuuksia Pallopadotusventtiili Jätevesikaivojen pohjavesitiiviste Pro-FlexJoint tarkastuskaivopaketit Muovikannet Perusvesikaivoissa käytettävä pallopadotusventtiili estää sadevesien pääsyn takaisin salaojan purkuputken tukkeutuessa. Paketti sisältää yös huuhteluputken ø 75 ja tulpan. Uponorin pallopadotusventtiili sopii 110 putkelle. Muissa putkien kokoluokissa käytetään läppäventtiiliä. Pohjaosan ja nousuputken välinen tiivisteratkaisu estää pohjaveden pääsyn kaivon kautta vieäriverkostoon. Testattu vesitiiviys 0,5. Saatavana kokovaihtoehdot 400/315 ja 560/500. Tulo- ja lähtöliittyät ovat säädettävissä 7,5 astetta ihin suuntaan tahansa. Risteävät liittyät (T2), kokovaihtoehdot 160 ja 200. Kaivoja saatavana yös uovikansilla. Vesitiivis uovikansi sopii hyvin esi. siirtovieärilinjoihin. Kaivon jäätyinen estetään käyttäällä sopivankokoista jäätyissuojaa. Uponor-kaivojen varaosat ja tarvikkeet Erillisinä toiitettavat valurautaiset kehykset, siivilä- ja upikannet Muovikannet ja RST-kaivohatut Sadevesikaivon jäätyissuojat Jälkiliittyäsatulat Läpivientitiivisteet Teleskooppikansistojen säätöputket ja teleskooppirenkaat U P O N O R - K A I V OT 9

10 Kaivojen asentainen Kaivojen putkiliittyät Uponor Pro kaivojen uhvi sopii niin sileälle, tuplarakenteiselle kuin ripajäykisteiselle putkelle. Sadevesi- ja salaojakaivopaketeissa on valiina avattavat putkiliittyät useaalle eri putkikoolle. Yksi pieniän putkikoon liittyistä on valiiksi avattu. 1 0 U P O N O R - K A I V OT

11 Uponor Ultra Rib 2, Dupplex sekä sileän PVC-putken liittäinen Asenna kaivo aina tasaiselle kaivannon pohjalle. Varista, että tulo- ja lähtöyhteet ovat oikein päin. Ultra Rib 2, Dupplex ja PP-putket: Irrota tiiviste kaivon uhvista. Asenna putken oa tiiviste putken päästä laskettuna toiseen uraan. Sivele liukuainetta kaivon uhviin. Työnnä putken pistopää kaivon uhvin pohjaan asti. Sileä PVC-putki: Varista putken oikea asennuspituus. Tee PVCputken päähän viiste. Sivele liukuainetta putken pistopäähän. Työnnä putki kaivon uhvin pohjaan asti. U P O N O R - K A I V OT 1 1

12 Kaivojen ypärystäyttö Kaivojen ypärystäyttö tehdään routiattoalla aa-aineksella. Raekoot ovat saat kuin vastaavan kokoisella uoviputkella. Jos täytön routiisen vaara on kuitenkin oleassa, kaivon ypärille on syytä kietoa vähintään kaksi kerrosta kitkaa pienentävää rakennusuovikalvoa, joka peittää pohjaosan yläpään, nousuputken ja teleskooppitiivisteen. Näin ahdollinen routiinen siirtää päälliäistä kalvokerrosta eikä kohota nousuputkea tai teleskooppitiivistettä pois paikaltaan. Täyttö lapioidaan kaivon ypärille ja tiivistetään noin 20 c:n kerroksina. Täytön edetessä on tarkkailtava kaivon suoruutta. Tiivistäinen tulee tehdä huolella RIL-77 ohjeita noudattaen. Sadevesikaivon kohdalla sakkapesälle tehty syvennys katkaisee putkikaivannon yhtenäisen pohjan. Täytön tiivistäiseen putken ja kaivon liittyäkohdassa tulee kiinnittää erityistä huoiota painuien estäiseksi. Sorapesää ypäröivä täyttö pitää tiivistää yhtä kantavaksi kuin putkikaivannon pohja. Teleskooppikansiston asentainen Jos asennettava kaivo on jätevesikaivo, asennetaan pohjavesitiiviste nousuputken päälle. Sitten teleskooppirengas painetaan tiivisteen päälle tiukasti ja kiinnitysruuvit ruuvataan kiinni. Kaivon korkeuden säätö Teleskooppisen eleenttikaivon + nousuputken rungon korkeus on sopiva, kun yläreuna on c:n päässä lopullisesta aan pinnasta. Teleskooppinen kansisto ei saa jäädä lepääään ylipitkän nousuputken/kaivorungon varaan. Eleenttikaivon nousuputki lyhennetään tarvittaessa sahaaalla se poikki. Korkeutta lisätään vaihtaalla tilalle pidepi nousuputki. Kansiston kohottainen uudelleen päällystettäessä Tietä uudelleen päällystettäessä kansistoa pitää voida kohottaa. Laippa piikataan ensin irti vanhasta päällysteestä. Jos kansisto ei liikahda helposti laipasta nostettaessa, säätöputken alle pujotetaan poikittain etalli- tai puulaatta, jonka keskelle nosturin vaijeri kiinnitetään. Jos sekään ei auta, säätöputki kaivetaan esiin nostaista varten. Kansiston ankkuroiinen päällysteeseen Tien ylipiä kerroksia rakennettaessa ja tiivistettäessä kaivojen teleskooppisia kansistoja kohotetaan rakennusvaiheiden ukana ylöspäin, jolloin ne eivät ole issään vaiheessa työkoneiden tiellä. Asfaltoinnin yhteydessä kansistoa kohotetaan uutaa sentti ylös ja pinnoiteateriaalia sullotaan sen laipan alle. Lopuksi kansisto painetaan esi. kaivinkoneen kauhalla alas ja jyrätään tasan asfalttipinnan kanssa. Tarkastusputkien asentainen Tarkastusputket asennetaan saalla tavoin kuin kaivot. Tarkastusputkien pohjaosassa on valis kaltevuus ja poistoliittyä on erilainen kuin tulo (universaaliuhvit), inkä vuoksi virtaussuunta on erkitty pohjaosan kylkeen nuolella. EN 124 -standardin ukaiset lujuusluokat kansistoille Kansiston nostainen uudelleen pinnoitettaessa. 1 2 U P O N O R - K A I V OT

13 KAIVOTILAUS TARJOUS 20 Tilaaja Yht.henk. / puh. Til.nro / erkki Toiitusaika Tukkuliike Tukkul. til.nro Toiitusosoite Rahtivapaa Rahtiveloitus Nouto *) Kaivon korkeus h iloitetaan vesijuoksusta aan pintaan. Huo: liitosten vesitiiviys taataan vain Uponor-putkille **) Putkilaatu, esi. 1 = Ultra Rib 2 2 = Dupplex 2 3 = Uponor PVC 4 = Sadevesi PP 5 = Tuplasalaoja 6 = Peltosalaoja KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio Uponor Suoi Oy Uponor Suoi Oy Uponor Suoi Oy PL 21, Nastola Kyläportti 2, Espoo Seenintie 13, Jyväskylä Puh Puh Puh Faksi Faksi Faksi

14 Kaivojen valintataulukko Alla oleva taulukko auttaa soveltuvan kaivotyypin valinnassa. Kaivojen periaatekuvat löytyvät hinnastosta. Tyyppikuvat on ladattavissa osoitteesta PUTKI- KOKO JÄTEVEDEN TARKASTUSKAIVO 110 Tarkastusputki 200T *1*2 Pro T2 400 JVTK *1*2 JVTK 400 JVTK Tarkastusputki 200T *1*2 Pro T2 400 JVTK *1*2 Pro T2 560 JVTK *2 JVTK 400 JVTK Pro T2 560 JVTK *2 JVTK 400 JVTK JVTK 560 JVTK 800 SADEVEDEN TARKASTUSKAIVO Pro T2 400 SVTK *1*2 SVTK 400 SVTK 560 Pro T2 400 SVTK *1*2 SVTK 400 Pro T2 560 SVTK *2 SVTK 560 SVTK 400 Pro T2 560 SVTK *2 SVTK 560 SVTK 560 SVTK 800 SADEVESIKAIVO SVK 400/70 *1*2 SVK 400 SVK 560 SVK 560/150 *1*2 Pihakaivo 560/150 *1*2 ISO-SVK 800 *2 SVK 400/70 *1*2 SVK 400 SVK 560 SVK 560/150 *1*2 Pihakaivo 560/150 *1*2 ISO-SVK 800 *2 SVK 400 SVK 560 ISO-SVK 800 *2 SVK 560 SVK JVTK 800 SVTK 800 SVK JVTK 1000 SVTK 1000 SVTK 1400 SVK 1000 SVK 1400 SALAOJAKAIVO SOK 315 *1 Korkea SOK 315 *1 SOK 400/35 *1*2 SOK 400 SOK 560 Säätösalaojakaivo SOK 400/35 *1*2 SOK 400 SOK 560 SOK 400 SOK 560 JVTK = Jätevedentarkastuskaivo, virtausta ohjaavat pohjakourut, vesitiivis rakenne SVTK = Sadeveden tarkastuskaivo, vain putkiliitokset vesitiiviitä SVK = Sadevesikaivo, sakkapesällinen, vain putkiliitokset vesitiiviitä SOK = Salaojakaivo, sakkapesällinen *1 = pakettikaivo *2 = oduuliitoitettu vakiokaivo Huo! Jokainen kaivo voidaan tehdä tilauskaivona Sadevesikaivojen sakkapesän tilavuudet Koko Korkeus etreinä Tilavuus litroina SVK 400/70 0,64 70 SVK 560/150 0, SVK 400 0,65 70 SVK 560 0, SVK 800 0, ISO-SVK 800 0, l 1 4 U P O N O R - K A I V OT

15 Kaivoyynti: oduulit ja tilauskaivot Espoo, valistus ja yynti Uponor Suoi Oy Kylänportti 2, Espoo Puhelin Faksi Ira Korvenoja Jouni Jäntti Seppo Moberg Jyväskylä, valistus ja yynti Uponor Suoi Oy Seenintie 13, Jyväskylä Puhelin Faksi Lasse Varjo Pasi Lahtinen Jyväskylä oduuli- ja tilauskaivot Nastola pakettikaivot Espoo oduuli- ja tilauskaivot U P O N O R - K A I V OT 1 5

16 Uponor Suoi Oy PL Nastola P F E W

Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja talorakentamiseen

Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja talorakentamiseen Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja talorakentamiseen Sisältö Ratkaisut käyttötarkoituksen mukaan 3 Materiaalit ja hyväksynnät 4 Monipuolinen kaivovalikoima jäte- ja sadevesiviemäröintiin sekä salaojitukseen

Lisätiedot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot -kaivot jaetaan tilaus- ja toitusmenettelyn perusteella kolmeen pääryhmään: kaivopaketit, moduulikaivot sekä tilauskaivot Valmiit kaivopaketit toimitetaan sellaisenaan varastosta, joten ne ovat helppo

Lisätiedot

Kaivotuotteet vesien keruuseen ja ohjaukseen. Meltex talo- ja kunnallistekniset kaivot. Mittatilauskaivot. Vakiokaivot.

Kaivotuotteet vesien keruuseen ja ohjaukseen. Meltex talo- ja kunnallistekniset kaivot. Mittatilauskaivot. Vakiokaivot. Meltex kaivot 1 Mittatilauskaivot s. 8 Teleskoopit ja kannet s. 12 Rännikaivot s. 7 Lattiakaivot ja erottimet s. 11 Lisävarusteet ja kaivotarvikkeet s. 13 Salaojan tarkastuskaivot s. 5 Perusvesikaivot

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI. Sadevesikaivot Tarkastuskaivot Perusvesikaivot erikoiskaivot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI. Sadevesikaivot Tarkastuskaivot Perusvesikaivot erikoiskaivot Sadevesikaivot Tarkastuskaivot Perusvesikaivot erikoiskaivot Yleistä KAivoISTA Yhdyskuntatekniset kaivot ovat oleellinen osa viemäri-, sadevesi- ja salaojaputkiston rakentamista. Rotomonin kaivot valmistetaan

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Uponor-salaojitus. Sivu Salaojajärjestelmä 298-299 Peltosalaojajärjestelmä 300-304

Uponor-salaojitus. Sivu Salaojajärjestelmä 298-299 Peltosalaojajärjestelmä 300-304 2014 -salaojajärjestelmä -salaojajärjestelmä on tarkoitettu tekniseen salaojitukseen: piha- ja tiealueiden, talojen perustusten, pelikenttien ym. rakennettujen alueiden kuivatukseen. Putkien materiaali

Lisätiedot

Ainutlaatuinen kaivojärjestelmä, joka suojelee ympäristöä erittäin tehokkaasti 04 I

Ainutlaatuinen kaivojärjestelmä, joka suojelee ympäristöä erittäin tehokkaasti 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - K A I V O j ä r j e s t e l ät Sade- ja jätevesijärjestelät Ainutlaatuinen kaivojärjestelä, joka suojelee ypäristöä

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

M A AV I E M Ä R I JÄ R J E S T E L M ÄT U LT R A R I B 2. Luotettavin valinta jätevesiviemäröintiin

M A AV I E M Ä R I JÄ R J E S T E L M ÄT U LT R A R I B 2. Luotettavin valinta jätevesiviemäröintiin A AV I E Ä R I JÄ R J E S T E ÄT U T R A R I B 2 uotettavin valinta jätevesiviemäröintiin 04 I 2007 32002 Ultra Rib 2 uuden sukupolven maaviemäri Ultra Rib 2 kehitettiin Uponorin maailmankuulun Uponal

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä P V C Viettoviemärijärjestelmät PVC-muovista valmistettu sileäpintainen

Lisätiedot

15 Sadevesikaivot ja salaojakaivot

15 Sadevesikaivot ja salaojakaivot 15 Sadevesikaivot ja salaojakaivot -tuoteluettelo Nro 21 Kauppatie 2, 29900 rvia +358 (0)207 189 810 www.merika.fi, merika@meriser.fi 1 1790RS 1780RS 1770RS 1760RS 1769 1769/PLUS Sadevesikaivot nro Elegance

Lisätiedot

Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä hulevesien johtamiseen 04 I

Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä hulevesien johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - S A D E V E S i - j ä r j e s t e l m ä P P Viettoviemärijärjestelmät Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä

Lisätiedot

Dupplex - vahva rakenneseinämäinen putkijärjestelmä jätevesien viemäröintiin 04 I

Dupplex - vahva rakenneseinämäinen putkijärjestelmä jätevesien viemäröintiin 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä D U P P L E X Viettoviemärijärjestelmät Dupplex - vahva rakenneseinämäinen

Lisätiedot

EK-JÄRJESTELMÄ 1-5. Lohja Abetoni Oy Ympäristötuotteet www.laoy.fi Betoniputkinormien 2001 mukainen

EK-JÄRJESTELMÄ 1-5. Lohja Abetoni Oy Ympäristötuotteet www.laoy.fi Betoniputkinormien 2001 mukainen 1-5 Lohja Abetoni Oy Ympäristötuotteet www.laoy.fi Betoniputkinormien 2001 mukainen EK-JÄRJESTELMÄ Sisällysluettelo Sivu EK-putket, pyöreät 2 EK-putket, jalalliset 2 Viistetyt EK-putket 3 EK-soviteputket

Lisätiedot

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä Herkules sadeveden keruujärjestelmä Sadevedet talteen Herkules sadeveden keruujärjestelmä on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi keräämään sadevedet hyötykäyttöön. Herkules järjestelmän avulla säästetään

Lisätiedot

Ultra Rib 2 -järjestelmä on kehitetty täyttämään kaikkein tiukimmat tiiviys-, kestävyys- ja lujuusvaatimukset 04 I

Ultra Rib 2 -järjestelmä on kehitetty täyttämään kaikkein tiukimmat tiiviys-, kestävyys- ja lujuusvaatimukset 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä U LT R A R I B 2 Viettoviemärijärjestelmät Ultra Rib 2 -järjestelmä on

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtaisesta 1. Kiinteistönhaltija Nii jakeluosoite, postinuero ja -toiipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranoaiselle OSYT 2015 puhelinnuero

Lisätiedot

Labko SP Pumppukaivo & Labko MP Pumppukaivo

Labko SP Pumppukaivo & Labko MP Pumppukaivo www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 FIN-36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)20 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 02/10 Labko SP Pumppukaivo & Labko MP Pumppukaivo Asennus-,

Lisätiedot

Hinnasto 1.4.2016. Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com

Hinnasto 1.4.2016. Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com Hinnasto 1.4.2016 JUPALCO valurautaiset kaivonkansistot linjakuivatuskourut komposiittikansistot muoviputket ja kaivot betonikaivot RST / HST - kansistot Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com 25 vuotta vesihuollon

Lisätiedot

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l Asennusohjeet Uponor-pumppukaivo 150 l Paketin purkaminen ja esivalmistelu Avaa pumppukaivopaketti ja varmista, että sinulla on kaikki asentamisessa tarvittavat osat. Paketin sisältö 1. Pumppuyksikkö 2.

Lisätiedot

PUTKET KAIVOT. Vettä varten. Sadevesiputket Salaojaputket Rumpuputket Kaapelinsuojaus Maanrakennuskaivot Kuivatus.

PUTKET KAIVOT. Vettä varten. Sadevesiputket Salaojaputket Rumpuputket Kaapelinsuojaus Maanrakennuskaivot Kuivatus. www.jita.fi Vettä varten PUTKET KAIVOT Sadevesiputket Salaojaputket Rumpuputket Kaapelinsuojaus Maanrakennuskaivot Kuivatus Kattavasta valikoimastamme löydät ratkaisun kohteeseesi! 1 Sisällys Jita sadevesiputket

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A m i t o i t u s ta u l u k o t 04 I 2009 51028

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A m i t o i t u s ta u l u k o t 04 I 2009 51028 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A m i t o i t u s ta u l u k o t 04 I 2009 51028 293 Mitoitustaulukot liitteet 1.1-9 294 m i t o i t u s ta u l u k o t Liite 1.1

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Putkijärjestelmät sade- ja jätevesien hallittuun johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

Putkijärjestelmät sade- ja jätevesien hallittuun johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r E R I S T E T T Y m a a v i e m ä r i j ä r j e s t e l m ä Viettoviemärijärjestelmät Putkijärjestelmät sade- ja jätevesien

Lisätiedot

281 l Jätevesiviemärit

281 l Jätevesiviemärit Ultra Classic on polypropeeninen sileä maaviemäriputki, joka kestävyytensä ansiosta soveltuu erinomaisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ultra Double -maaviemärijärjestelmä on helppo ja nopea asentaa.

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

227 l Hulevesijärjestelmät

227 l Hulevesijärjestelmät IQ on älykäs ratkaisu hulevesien viemäröintiin. Järjestelmä kattaa koot 110 mm:stä 1 200 mm:iin. Yksinkertainen asennus, mukautuvuus ja kestävät ominaisuudet ovat IQ -järjestelmän avainasioita. Weholite

Lisätiedot

EPIC B52 J344 X71. Huhtikuu Maaviemäriputket ja -yhteet MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄT SADE- JA JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN

EPIC B52 J344 X71. Huhtikuu Maaviemäriputket ja -yhteet MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄT SADE- JA JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN EPIC B52 J344 X71 Huhtikuu 2005 Tuote-esite MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄT SADE- JA JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN Luotettavat ratkaisut Maaviemärijärjestelmät Wavin luja ja joustava Wavinin maaviemärijärjestelmät täyttävät

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

DEHN Lightning Protection

DEHN Lightning Protection DEHN Lightning Protection HINNASTO 1.1.2016 FINN ELECTRIC OY Tässä hinnastossa on mukana myös Finn Electricin keskusvarastossa Helsingissä jatkuvasti varastoitavat tuotteet: (A) tuotteilla nopea saatavuus.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Golfkenttätyökalut 2015

Golfkenttätyökalut 2015 Golfkenttätyökalut Työkalut soran, sepelin, hiekan, ullan ja tuhkan tasoitukseen, levitykseen ja uokkaaiseen. GreenFinn Bunkkeriharava 51-BR - Varsi taivutettu, 1,5 - Haastettu terä, 51 c - Valistettu

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot K Öjynerottimet REK Rasvanerottimet EuroHUK Huotokaivot NOK Näytteenottokaivot Haittu Ympäristöhuoto Labk tuotteiden avua voidaan toteuttaa Haittua Ympäristöhuotoa, jossa kiinteistökohtainen esikäsittey

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka 20.7.2011 Lieksan eteläpään vesiosuuskunta 2/10 1. YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 Rakennuskohde ja

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Labko Fosfori 1000 Fosforinpoistosuodatin

Labko Fosfori 1000 Fosforinpoistosuodatin www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 02/11 57H01bs Labko Fosfori 1000 Fosforinpoistosuodatin Asennus-,

Lisätiedot

ACO Pipe Ruostumattomat putket

ACO Pipe Ruostumattomat putket Asennus 15.10.2008. ACO Pipe Ruostumattomat putket Nesteiden pois johtamiseen on useimmiten suositeltavaa käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettua ratkaisua. Ruostumattomat tuotteet täyttävät tiukat

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU30315 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU30315 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki /

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

INNOVATIIVISET TUOTTEET ATENA RUNNER NOPEA ASENNUS. laatukatot

INNOVATIIVISET TUOTTEET ATENA RUNNER NOPEA ASENNUS. laatukatot ATENA INNOVATIIVISET TUOTTEET RUNNER NOPEA ASENNUS laatukatot ` päällekkäin tai puskuun antikorroosiokäsittely antibakteerinenkäsittely sertifioitu järjestelmä korkealuokkaiset materiaalit erittäin kestävät

Lisätiedot

PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen

PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - p a i n e p u t k i - y h t e e t p e 10 0 PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen 04 I 2009 51019 229

Lisätiedot

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA 21.6.2012 ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA...

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja.

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 sijaitsee Helsingin kaupungin 49. kaupunginosassa, korttelissa N:o 49 075, tontilla N:o 4. Rakennusten yhteinen tilavuus 38150 m³. Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

ASENNUSOHJE UPONOR UMPISÄILIÖ 3 M 3. Uponor umpisäiliö 3 m 3. Helppo käsitellä helppo asentaa.

ASENNUSOHJE UPONOR UMPISÄILIÖ 3 M 3. Uponor umpisäiliö 3 m 3. Helppo käsitellä helppo asentaa. ASENNUSOHJE UPONOR UMPISÄILIÖ 3 M 3 Uponor umpisäiliö 3 m 3. Helppo käsitellä helppo asentaa. Uponor umpisäiliö 3 m 3 Kaivanto Umpisäiliön kaivanto mitoitetaan niin, että ankkurointilevyt mahtuvat sen

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1 Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ilmanvaihdossa tarvittavat, raikasta ilmaa sisään ottava ilmanottolaite ja käytettyä ilmaa poistava ulospuhallushajotin

Lisätiedot

Tehokkaat ratkaisut hulevesien hallintaan

Tehokkaat ratkaisut hulevesien hallintaan Tehokkaat ratkaisut hulevesien hallintaan Uponor Hulevesiratkaisut 1 Hulevesien käsittely syntypaikalla vähentää ympäristön kuormitusta Ilmastonmuutoksen ja kiihtyvän kaupungistumisen on arvioitu lisäävän

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Heinäkuu TEGRA -jäte- ja sadevesien tarkastuskaivot JOUSTAVAT TEGRA-KAIVOT JÄTE- JA SADEVESIEN VIEMÄRÖINTIIN

Heinäkuu TEGRA -jäte- ja sadevesien tarkastuskaivot JOUSTAVAT TEGRA-KAIVOT JÄTE- JA SADEVESIEN VIEMÄRÖINTIIN Heinäkuu 2012 TEGRA -jäte- ja sadevesien t JOUSTAVAT TEGRA-KAIVOT JÄTE- JA SADEVESIEN VIEMÄRÖINTIIN Luotettavat ratkaisut Putkisto- ja kaivojärjestelmät TEGRA -jäte- ja sadevesien t Putkisto- ja kaivojärjestelmät

Lisätiedot

EPO ÖLJYNEROTTIMET Luokka II SFS-EN-858

EPO ÖLJYNEROTTIMET Luokka II SFS-EN-858 LUONNOLLINEN VALINTA EPO ÖLJYNEROTTIMET Luokka II SFS-EN-858 Sisältö 1. Yleistä...2 2. Tekniset tiedot...2 2.1 OilSET-1000 Öljyhälytin...3 2.2 Anturit...3 3. Säiliön asennus...4 3.1 Kuljetus...4 3.2 Ankkurointi...4

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

PE-HD viemäröintiputkistot Sade- ja jätevesien sekä laboratorioiden viemäröintiin

PE-HD viemäröintiputkistot Sade- ja jätevesien sekä laboratorioiden viemäröintiin PE-HD viemäröintiputkistot Sade- ja jätevesien sekä laboratorioiden viemäröintiin Yleiskuvaus tuotteesta PE-HD putkistojen käyttö on lisääntyy koko ajan erilaisissa kiinteistöissä sekä laboratorioiden

Lisätiedot

WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus

WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 11139 07 20.12.2007 WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus Tuotteet: Mio 828717 ja 827713, Alessi 826971, Form 827673 ja Pro 826953 Tilaaja: Laattapiste Oy TESTAUSSELOSTE NRO

Lisätiedot

Maakauhat. Lumikauhat

Maakauhat. Lumikauhat Maakauhat Maakauha 400 400 1400 155 355B Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta

Lisätiedot

Uporen sadevesi- ja rumpuputkisto. Toukokuu 2004

Uporen sadevesi- ja rumpuputkisto. Toukokuu 2004 sadevesi- ja rumpuputkisto Toukokuu 2004 Uporen antaa enemmän! + Polypropeenia + Myös muhviputkina Uporen on nyt polypropeenia! Uponorin kehittämä PEH-muovinen Uporen on ollut pintavesien johtamisen ykkösnimi

Lisätiedot

Uponor -fosforinpoistokaivo

Uponor -fosforinpoistokaivo H a ja-a s u t u s a lu e e n jät e v e d e n k ä s i t t e ly A S E N N U S O H J E E T Uponor -fosforinpoistokaivo 8/2006 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun

Lisätiedot

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti asennusohje. (ver ) Vivia

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti  asennusohje. (ver ) Vivia Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, 15520 Lahti info.finland@elfa.com www.kirena.com asennusohje (ver 17.05.2016) Vivia Yleistä asennuksesta ja asennuspaikasta Asennusohjeessa on kuvattu Kirena Vivia -liukuovi

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

vaatiessasi vuokrapumpuiltasi parasta

vaatiessasi vuokrapumpuiltasi parasta Xyle Vuokrahinnasto 213 Olee ratkaisu vaatiessasi vuokrapupuiltasi parasta Mitä tahansa tarvitsetkin vedenpoistosta rakennus-, kaivos- ja louhostoiinnassa tai jätevesien ohipuppauksiin kunnallisilla, teollisilla

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot Clewer Oy 1/11 Sisällysluettelo 1Pienpuhdistamon valinta...3 1.1Asennustavan valinta...3 1.2Clewer Ainavalmis 560...3 1.3Clewer

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

Uponor-radonjärjestelmät suuriin kohteisiin

Uponor-radonjärjestelmät suuriin kohteisiin Uponor-radonjärjestelmät suuriin kohteisiin Radon näkymätön vaara Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy maaperässä olevan uraanin ja radiumin puoliintuessa. Radonpitoisuudet

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6)

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 533 Talo 2000 641 Talo 90 X76 SfB KIINTO- JA SIIRTOHYLLYT TOIMISTOLAATIKOSTOT JA -KAAPIT PIIRUSTUSLAATIKOSTOT

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet

ASENNUSOHJE. ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet ASENNUSOHJE ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet ja niiden asennus POLTINVARUSTUS Bio- tai muun polttimen asennuksen tarvitaan kattilan poltinsovite silloin kun polttimen koko poikkeaa poltinaukon mitoituksesta.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi VT RF / VT RF-täydellinen (vuotosuojattu)

LK Jakotukkikaappi VT RF / VT RF-täydellinen (vuotosuojattu) LK Jakotukkikaappi VT RF / VT RF-täydellinen (vuotosuojattu) Rakenne LK Jakotukkikaappi VT RF Vuotosuojattua LK Jakotukkikaappia VT RF käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF. Kaapissa on vesitiivis

Lisätiedot

ISO NAVAL VALVES

ISO NAVAL VALVES NAVAL Teräspalloventtiilit C E R T ISO 14001 ENVIRONMENT NAVAL VALVES I F I CAT E NAVAL -TERÄSPALLOVENTTIILI Naval-palloventtiili on Energiateollisuus ry:n suositusten mukainen sulkuventtiili. Se soveltuu

Lisätiedot