K A I V OT. Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja pientalorakentamiseen 09 I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K A I V OT. Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja pientalorakentamiseen 09 I 2008 35001"

Transkriptio

1 K A I V OT Uponor-kaivot yhdyskuntatekniikkaan ja pientalorakentaiseen 09 I

2 Sisältö Käyttötarkoituksen ukaisesti optioidut ratkaisut 3 Materiaalit ja hyväksynnät 4 Monipuolinen kaivovalikoia jäte- ja sadevesivieäröintiin sekä salaojitukseen 5 Kaivopaketit 6 Moduulikaivot 7 Tilauskaivot 8 Uponor-kaivojen erityisoinaisuuksia 9 Uponor-kaivojen varaosat ja tarvikkeet 9 Kaivojen asentainen 10 Tilausloake 13 Kaivojen valintataulukko 14 Kaivoyynti: oduulit ja tilauskaivot 15 2

3 Käyttötarkoituksen ukaisesti optioidut ratkaisut Uponor tarjoaa kattavan valikoian tuotejärjesteliä jäteja sadevesivieäröinnin rakentaiseen. Järjesteläkokonaisuudet sisältävät putket ja niiden liittäisessä käytettävät yhteet sekä kaivot. Yhdyskuntateknisten kaivojen lisäksi valikoiiin kuuluvat pientalorakentaisessa tarvittavat kaivoratkaisut. Kaivo on tärkeä osa putkistokokonaisuutta. Suorassa linjassa on tarkastus- tai sadevesikaivoja uutaan kyenen etrin välein. Myös putkiston suunnanuutokset ja haaroitukset tehdään useiiten kaivoissa. Kun itse putkilinja on tiivis ja syöpyätön, on luonnollista että kaivoilta edellytetään saaa. Yhteensopivuus varistetaan parhaiten rakentaalla koko putkilinja käyttäen saan valistajan tuotteita. Elinkaariajattelu tuo kustannussäästöjä Kaivojen luja rakenne ja ateriaali antavat niille vähintään 100 vuoden käyttöiän. Pitkällä tähtäiellä laadukkaiden ratkaisujen käyttö vähentää korjaus- ja ylläpitokustannuksia huoattavasti. Koponenttien keveys ja onet tekniset ratkaisut vähentävät puolestaan tarvetta käyttää raskasta kuljetusja asennuskalustoa. Työaalle asennusvaliina toiitettavien kaivojen ansiosta putkilinjojen rakentainen sujuu nopeasti. Helppo hankinta Uponor-kaivot jaetaan tilaus- ja toiitusenettelyn perusteella koleen pääryhään: Kaivopaketit Valiiksi itoitettuja vakioallisia kaivoja. Moduulikaivot Vakio-osina toiitettavista pohjaosista, ja niihin hitsatuista nousuputkista sekä valurautakansistoista kootut kaivot. Tilauskaivot Tilaajan tarpeiden ukaisesti räätälöidyt kaivoratkaisut. U P O N O R - K A I V OT 3

4 Materiaalit ja hyväksynnät Kestävät ja syöpyättöät ateriaalit Uponor-kaivojen ateriaaleina käytetään kestäviä PP- ja PE-uoveja. Materiaalit kestävät erinoaisesti ekaanista kulutusta ja uuta kaivoihin kohdistuvaa rasitusta kuten läpövaihteluita ja roudan aiheuttaaa kuoritusta. Materiaalien oinaisuuksiin kuuluu yös hyvä keiallinen kestävyys useipia liuottiia, happoja, öljyjä ja eäksiä vastaan. Valistustekniikka takaa tasaisen laadun Uponor-kaivojen vakiopohjaosat valistetaan ruiskupuristaalla. Valistustekniikka ahdollistaa useita käyttötarpeiden sekä asennuksen edellyttäiä erityisoinaisuuksia. Virtausta ohjaavan pohjan ansiosta koko putkilinjan virtausoinaisuudet paranevat. Myös erilaisten lisäosien, kuten huuhteluputkien ja padotusventtiilin asentainen on helppoa. Keiallinen kestävyys PP PE kuitii- öljynkestävät visteet tiivisteet Laieat hapot Vahvat hapot Laieat eäkset Vahvat eäkset Bensiini ja öljy Asetoni kestää kestää rajoitetusti ei kestä KAIKKI PUTKISTOT Uponor Suoi Oy Nastola - Forssa Mittatarkat liittyät Valistusenetelien ansiosta kaivojen ittatarkkuus on huippuluokkaa. Putkiliittyien tiiveys on tärkeää erityisesti jäteveden johtaiseen käytettävissä linjoissa. Kaivojen ittatarkkuuden ohella putkilinjojen käyttövaruutta lisäävät eri putkityypeille kehitetyt tiivisteet. Vakiotiivisteiden lisäksi Uponor toiittaa yös öljynkestäviä nitriilikuista valistettuja tiivisteitä. Hyväksynnät Uponorilta löytyy laaja valikoia hyväksyttyjä kaivoja. Tuotteiden hyväksyntöihin liittyvät tarkeat tiedot löydät internetsivuiltae Sadevesi- ja tarkastuskaivojen valurautaiset kansistot täyttävät standardin SFS-EN U P O N O R - K A I V OT

5 Monipuolinen kaivovalikoia jäte- ja sadevesivieäröintiin sekä salaojitukseen Jäteveden tarkastuskaivot (JVTK) Jäteveden tarkastuskaivoja käytetään paineettoissa vieärijärjestelissä, ja niihin voidaan liittää sekä sileitä, että rakenneseinääisiä putkia. Kaivojen pohjaosa koostuu virtausta ohjaavasta pohjasta ja siihen liitetystä nousuputkesta. Moduulikaivoissa pohjaosa ja nousuputki on yhteen hitsattu. Kaikki kaivojen aan pinnan alaiset liitokset ovat vesitiiviitä. Kaivot sisältävät nousu- ja teleskooppiputken sekä 40 t valurautakansiston. Jätevesivieäreissä käytettävät tarkastusputket ovat läpiitaltaan kaivoja pienepiä tarkastus- ja huoltoaukkoja. Tarkastusputki koostuu tarkastushaarasta ja nousuputkesta, joka voi olla joko yhtenäinen tai teleskooppiallinen. Kansistoina käytetään kohteesta riippuen RST- tai uovikansia. Liikennealueille asennettavat tarkastusputket on varustettu valurautakansistolla. Sadevesikaivot (SVK) Pinta- ja salaojavesien kerääiseen käytettävien Uponor-sadevesikaivojen käyttöalue on erittäin laaja. Käyttökohteet voidaan jakaa seuraaviin pääluokkiin; tie- ja piha-alueiden sadevesikaivot sekä perusvesikaivot. Sadevesikaivoja käytetään johtaaan ajoväyliltä, piha-alueilta tai parkkipaikoilta tulevia vesiä. Sakkapesällä varustettujen kaivojen tehtävänä on estää hiekan ja uun kiintoaineksen pääsy vieärijärjestelään. Pientalokohteissa käytettävien perusvesikaivojen tehtävänä on yhdistää rakennuksen salaoja- ja sadevesivieäröinti. Sadevesivieärin tarkastuskaivot (SVTK) Sadevesivieärin tarkastuskaivoja käytetään putkiston tarkastus- ja huoltoaukkoina. Kaivoja on saatavissa sekä teleskooppisina, että kiinteällä nousuputkella varustettuna. Kaivojen pohjaosana voidaan käyttää yös levypohjaa. Sadevesivieärin tarkastuskaivoilta ei edellytetä vesitiiveyttä kaikilta osin. Vieäriliitokset ovat kuitenkin aina vesitiiviitä. Tarkastuskaivot on varustettu yleisiin valurautaisella upikannella. Salaojakaivot (SOK) Salaojakaivoja käytetään salaojajärjestelissä, joissa tarvitaan tarkastuskaivoja. Kaivoja käytetään usein yös putkien yhtyäkohdissa sekä kohdissa, joissa putkien kaltevuus tai putkikoko uuttuu. Säätösalaojakaivo on kasvinviljelyn erikoiskaivo, jolla aaperän kosteutta voidaan säädellä sateiden ja kasvuston vedentarpeen ukaan. Rännikaivot Rännikaivojen tehtävänä on ohjata rakennusten katolta johdetut sadevedet edelleen sadevesivieäriin. Rännikaivo on varustettu siivilällä, ikä estää lehtien ja uiden roskien kulkeutuisen sadevesivieäriin. Muotoilunsa ansiosta rännikaivo estää veden roiskuisen rakennuksen kivijalkaan. Rännikaivo toiii tarvittaessa yös sadevesivieärin huoltoaukkona. U P O N O R - K A I V OT 5

6 Kaivopaketit Uponor-pakettikaivot ovat sellaisenaan varastosta toiitettavia kaivoalleja, joiden korkeutta ja putkiliittyiä on helppo uunnella työaalla asennuspaikkaan sopiviksi. Monipuolinen kaivopakettivalikoia käsittää jätevesivieäreiden tarkastuskaivot, sadevesi- ja salaojakaivot, tarkastusputkipaketit sekä rännikaivot. Lähes kaikki pientalorakentaisessa käytettävät kaivot toiitetaan asennusvaliina paketteina. Paketit sisältävät pohjaosan, nousuputken ja teleskooppisen kansiston. Sadevesi- ja salaojakaivoissa vaihtoehtona on yleensä uovi- tai RST-kansi. Sadevesi- ja salaojakaivojen lähtöliittyissä on vaihtoehdot kolelle eri putkikoolle. Liittyä katkaistaan halutun putkikoon kohdalta. Kaivopakettien 400 nousuputkissa putken sisäpinta on vaalea jolloin näkyvyys kaivon pohjaosaan on hyvä. Asennusvaliita kaivopaketteja on saatavissa tukkuliikkeistä sekä rautakaupoista. Jäteveden tarkistuskaivot (JVTK) ja -putket Sadevesikaivopaketit Salaojakaivot (SOK) Pro-tarkastuskaivopaketit suoralla tai risteävällä liittyällä. Liittyäkoot Tarkastusputkipakettien liittyäkoot Siiviläkannella varustetut asennusvaliit sadevesikaivot sekä pientalojen perusvesikaivot. Liittyäkoot Muovikannellinen kolella liittyäkoolla varustettu salaojakaivo. Korkeudet 800 ja Liittyäkoko 110. Rännikaivot Useita erityyppisiä rännikaivoja pientalojen kattosadevesien johtaiseen. Valiit putkiliittyät 110 sadevesiputkelle. Pakettikaivojen etuja Asennusvalis kokonaisuus oniin käyttökohteisiin Valis tuote, hyvä saatavuus 6 U P O N O R - K A I V OT

7 Moduulikaivot Moduulikaivot koostuvat vakioosista, joita on tavallisesti kole: pohjaosa, nousuputkisto ja kansisto. Putkiliittyät ovat pohjaosassa ja tilaaja äärittelee halutun putkiyhteen Uponorin valikoiista. Nousuputken pituus äärää asennussyvyyden. Korkeuden hienosäätö tapahtuu yleensä teleskooppisen kansiston avulla, jonka korkeussäätöalue on 0-50 c. Joissakin kaivopaketeissa nousuputki voi olla 560, jolloin putken sisäpinta on väriltään punaruskea. Jätevesivieärin tarkastuskaivot (JVTK) ja -putket Teleskooppikansisto Nousuputki Pohjaosa Sadevesivieärin tarkastuskaivot (SVTK) Kaikissa oduulisadevesikaivoissa on vakiona kuorintalevy tai vesilukko. Kuvan kaivossa yös lisävarusteena saatava huuhteluputken liitos. Salaojakaivot (SOK) Risteävällä Pro-pohjaosalla tai kourupohjalla varustettu tarkastuskaivo. Nousuputkien koot 400 ja 560. Liittyät Sadevesikaivot (SVK) Risteävällä Pro-pohjaosalla varustettu tarkastuskaivo. Nousuputkien koot 400 ja 560. Liittyät Kaivoissa on 315 tai 400 nousuputki. Kansistovaihtoehtoina teleskooppinen valurautakansi tai RST-kansi. Laaja valikoia erilaisiin kohteisiin soveltuvia sadevesikaivoja. Lietepesän koot kaivoallista riippuen litraa. Varustettu teleskooppikansistolla sekä 40 t valurautaisella siiviläkannella. Moduuliitoitettujen vakiokaivojen etuja Pohjaosan ja nousuputken hitsattu liitos vesitiivis ja kestävä Kustannustehokas ratkaisu Laaja valikoia Nopea saatavuus Pohjaosan rakenteen ansiosta ahdolliset jälkiliittyät saadaan tarvittaessa tehtyä hyvinkin atalalle Moduulikaivot tilataan Espoon tai Jyväskylän kaivoyksiköistä. U P O N O R - K A I V OT 7

8 Tilauskaivot Tilauskaivot valistetaan niensä ukaisesti tilaustyönä. Jokaisen kaivon tyyppi, koko, korkeus, liittyien koot ja paikat y. ääritetään vieäröintisuunnitelasta. Erittely tehdään parhaiten kaivotilaus-/tarjouspyyntöloakkeella. Kaivot valistetaan hitsaaalla PEH-putkista tai vakio-osista koottuina. Kaivot toiitetaan nueroituina työaalle. Yhdyskuntateknisten sovellusten lisäksi Uponorin kaivoyksiköt valistavat tilauskaivoja esi. kaukoläön säätökaivoiksi. Uponor-tilauskaivojen tarjouksista, tilauskäsittelystä ja valistuksesta huolehtivat kaivoyksiköt, joiden sijaintipaikat ovat Espoo ja Jyväskylä. Toiitusaika sovitaan tilauksen yhteydessä. Tilauskaivojen etuja: Voidaan valistaa yös suuria kokoja, 1800 asti Yli 4 korkeat ja paksualla seinäävahvuudella varustetut aina räätälöityinä ratkaisuina 8 U P O N O R - K A I V OT

9 Uponor-kaivojen erityisoinaisuuksia Pallopadotusventtiili Jätevesikaivojen pohjavesitiiviste Pro-FlexJoint tarkastuskaivopaketit Muovikannet Perusvesikaivoissa käytettävä pallopadotusventtiili estää sadevesien pääsyn takaisin salaojan purkuputken tukkeutuessa. Paketti sisältää yös huuhteluputken ø 75 ja tulpan. Uponorin pallopadotusventtiili sopii 110 putkelle. Muissa putkien kokoluokissa käytetään läppäventtiiliä. Pohjaosan ja nousuputken välinen tiivisteratkaisu estää pohjaveden pääsyn kaivon kautta vieäriverkostoon. Testattu vesitiiviys 0,5. Saatavana kokovaihtoehdot 400/315 ja 560/500. Tulo- ja lähtöliittyät ovat säädettävissä 7,5 astetta ihin suuntaan tahansa. Risteävät liittyät (T2), kokovaihtoehdot 160 ja 200. Kaivoja saatavana yös uovikansilla. Vesitiivis uovikansi sopii hyvin esi. siirtovieärilinjoihin. Kaivon jäätyinen estetään käyttäällä sopivankokoista jäätyissuojaa. Uponor-kaivojen varaosat ja tarvikkeet Erillisinä toiitettavat valurautaiset kehykset, siivilä- ja upikannet Muovikannet ja RST-kaivohatut Sadevesikaivon jäätyissuojat Jälkiliittyäsatulat Läpivientitiivisteet Teleskooppikansistojen säätöputket ja teleskooppirenkaat U P O N O R - K A I V OT 9

10 Kaivojen asentainen Kaivojen putkiliittyät Uponor Pro kaivojen uhvi sopii niin sileälle, tuplarakenteiselle kuin ripajäykisteiselle putkelle. Sadevesi- ja salaojakaivopaketeissa on valiina avattavat putkiliittyät useaalle eri putkikoolle. Yksi pieniän putkikoon liittyistä on valiiksi avattu. 1 0 U P O N O R - K A I V OT

11 Uponor Ultra Rib 2, Dupplex sekä sileän PVC-putken liittäinen Asenna kaivo aina tasaiselle kaivannon pohjalle. Varista, että tulo- ja lähtöyhteet ovat oikein päin. Ultra Rib 2, Dupplex ja PP-putket: Irrota tiiviste kaivon uhvista. Asenna putken oa tiiviste putken päästä laskettuna toiseen uraan. Sivele liukuainetta kaivon uhviin. Työnnä putken pistopää kaivon uhvin pohjaan asti. Sileä PVC-putki: Varista putken oikea asennuspituus. Tee PVCputken päähän viiste. Sivele liukuainetta putken pistopäähän. Työnnä putki kaivon uhvin pohjaan asti. U P O N O R - K A I V OT 1 1

12 Kaivojen ypärystäyttö Kaivojen ypärystäyttö tehdään routiattoalla aa-aineksella. Raekoot ovat saat kuin vastaavan kokoisella uoviputkella. Jos täytön routiisen vaara on kuitenkin oleassa, kaivon ypärille on syytä kietoa vähintään kaksi kerrosta kitkaa pienentävää rakennusuovikalvoa, joka peittää pohjaosan yläpään, nousuputken ja teleskooppitiivisteen. Näin ahdollinen routiinen siirtää päälliäistä kalvokerrosta eikä kohota nousuputkea tai teleskooppitiivistettä pois paikaltaan. Täyttö lapioidaan kaivon ypärille ja tiivistetään noin 20 c:n kerroksina. Täytön edetessä on tarkkailtava kaivon suoruutta. Tiivistäinen tulee tehdä huolella RIL-77 ohjeita noudattaen. Sadevesikaivon kohdalla sakkapesälle tehty syvennys katkaisee putkikaivannon yhtenäisen pohjan. Täytön tiivistäiseen putken ja kaivon liittyäkohdassa tulee kiinnittää erityistä huoiota painuien estäiseksi. Sorapesää ypäröivä täyttö pitää tiivistää yhtä kantavaksi kuin putkikaivannon pohja. Teleskooppikansiston asentainen Jos asennettava kaivo on jätevesikaivo, asennetaan pohjavesitiiviste nousuputken päälle. Sitten teleskooppirengas painetaan tiivisteen päälle tiukasti ja kiinnitysruuvit ruuvataan kiinni. Kaivon korkeuden säätö Teleskooppisen eleenttikaivon + nousuputken rungon korkeus on sopiva, kun yläreuna on c:n päässä lopullisesta aan pinnasta. Teleskooppinen kansisto ei saa jäädä lepääään ylipitkän nousuputken/kaivorungon varaan. Eleenttikaivon nousuputki lyhennetään tarvittaessa sahaaalla se poikki. Korkeutta lisätään vaihtaalla tilalle pidepi nousuputki. Kansiston kohottainen uudelleen päällystettäessä Tietä uudelleen päällystettäessä kansistoa pitää voida kohottaa. Laippa piikataan ensin irti vanhasta päällysteestä. Jos kansisto ei liikahda helposti laipasta nostettaessa, säätöputken alle pujotetaan poikittain etalli- tai puulaatta, jonka keskelle nosturin vaijeri kiinnitetään. Jos sekään ei auta, säätöputki kaivetaan esiin nostaista varten. Kansiston ankkuroiinen päällysteeseen Tien ylipiä kerroksia rakennettaessa ja tiivistettäessä kaivojen teleskooppisia kansistoja kohotetaan rakennusvaiheiden ukana ylöspäin, jolloin ne eivät ole issään vaiheessa työkoneiden tiellä. Asfaltoinnin yhteydessä kansistoa kohotetaan uutaa sentti ylös ja pinnoiteateriaalia sullotaan sen laipan alle. Lopuksi kansisto painetaan esi. kaivinkoneen kauhalla alas ja jyrätään tasan asfalttipinnan kanssa. Tarkastusputkien asentainen Tarkastusputket asennetaan saalla tavoin kuin kaivot. Tarkastusputkien pohjaosassa on valis kaltevuus ja poistoliittyä on erilainen kuin tulo (universaaliuhvit), inkä vuoksi virtaussuunta on erkitty pohjaosan kylkeen nuolella. EN 124 -standardin ukaiset lujuusluokat kansistoille Kansiston nostainen uudelleen pinnoitettaessa. 1 2 U P O N O R - K A I V OT

13 KAIVOTILAUS TARJOUS 20 Tilaaja Yht.henk. / puh. Til.nro / erkki Toiitusaika Tukkuliike Tukkul. til.nro Toiitusosoite Rahtivapaa Rahtiveloitus Nouto *) Kaivon korkeus h iloitetaan vesijuoksusta aan pintaan. Huo: liitosten vesitiiviys taataan vain Uponor-putkille **) Putkilaatu, esi. 1 = Ultra Rib 2 2 = Dupplex 2 3 = Uponor PVC 4 = Sadevesi PP 5 = Tuplasalaoja 6 = Peltosalaoja KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio KAIVO N:O POISTO 0 KPL Tulo 1 **) Putkilaatu Liittyäkoko Kork. c vesijuoks. Poisto 0 0 Tulo 2 Tulo 3 ULKOHALK. Tulo 4 KORKEUS *) Lisätiedot: 180 Ilan teleskooppia Teleskooppi rengas: Pultattava Hitsattava Upikansi 40 t Kula Kaltevuus asteina c/ Kaivohattu ilan kahvaa Säätöputki 0,8 Siiviläkansi 40 t Jäätyissuoja Vesilukko + huuhteluputki Sorapesän syvyys: Vakio Uponor Suoi Oy Uponor Suoi Oy Uponor Suoi Oy PL 21, Nastola Kyläportti 2, Espoo Seenintie 13, Jyväskylä Puh Puh Puh Faksi Faksi Faksi

14 Kaivojen valintataulukko Alla oleva taulukko auttaa soveltuvan kaivotyypin valinnassa. Kaivojen periaatekuvat löytyvät hinnastosta. Tyyppikuvat on ladattavissa osoitteesta PUTKI- KOKO JÄTEVEDEN TARKASTUSKAIVO 110 Tarkastusputki 200T *1*2 Pro T2 400 JVTK *1*2 JVTK 400 JVTK Tarkastusputki 200T *1*2 Pro T2 400 JVTK *1*2 Pro T2 560 JVTK *2 JVTK 400 JVTK Pro T2 560 JVTK *2 JVTK 400 JVTK JVTK 560 JVTK 800 SADEVEDEN TARKASTUSKAIVO Pro T2 400 SVTK *1*2 SVTK 400 SVTK 560 Pro T2 400 SVTK *1*2 SVTK 400 Pro T2 560 SVTK *2 SVTK 560 SVTK 400 Pro T2 560 SVTK *2 SVTK 560 SVTK 560 SVTK 800 SADEVESIKAIVO SVK 400/70 *1*2 SVK 400 SVK 560 SVK 560/150 *1*2 Pihakaivo 560/150 *1*2 ISO-SVK 800 *2 SVK 400/70 *1*2 SVK 400 SVK 560 SVK 560/150 *1*2 Pihakaivo 560/150 *1*2 ISO-SVK 800 *2 SVK 400 SVK 560 ISO-SVK 800 *2 SVK 560 SVK JVTK 800 SVTK 800 SVK JVTK 1000 SVTK 1000 SVTK 1400 SVK 1000 SVK 1400 SALAOJAKAIVO SOK 315 *1 Korkea SOK 315 *1 SOK 400/35 *1*2 SOK 400 SOK 560 Säätösalaojakaivo SOK 400/35 *1*2 SOK 400 SOK 560 SOK 400 SOK 560 JVTK = Jätevedentarkastuskaivo, virtausta ohjaavat pohjakourut, vesitiivis rakenne SVTK = Sadeveden tarkastuskaivo, vain putkiliitokset vesitiiviitä SVK = Sadevesikaivo, sakkapesällinen, vain putkiliitokset vesitiiviitä SOK = Salaojakaivo, sakkapesällinen *1 = pakettikaivo *2 = oduuliitoitettu vakiokaivo Huo! Jokainen kaivo voidaan tehdä tilauskaivona Sadevesikaivojen sakkapesän tilavuudet Koko Korkeus etreinä Tilavuus litroina SVK 400/70 0,64 70 SVK 560/150 0, SVK 400 0,65 70 SVK 560 0, SVK 800 0, ISO-SVK 800 0, l 1 4 U P O N O R - K A I V OT

15 Kaivoyynti: oduulit ja tilauskaivot Espoo, valistus ja yynti Uponor Suoi Oy Kylänportti 2, Espoo Puhelin Faksi Ira Korvenoja Jouni Jäntti Seppo Moberg Jyväskylä, valistus ja yynti Uponor Suoi Oy Seenintie 13, Jyväskylä Puhelin Faksi Lasse Varjo Pasi Lahtinen Jyväskylä oduuli- ja tilauskaivot Nastola pakettikaivot Espoo oduuli- ja tilauskaivot U P O N O R - K A I V OT 1 5

16 Uponor Suoi Oy PL Nastola P F E W

TUOTELUETTELO 1 / 2012

TUOTELUETTELO 1 / 2012 TUOTELUETTELO / 2 SISÄLLYS Vaihde (03) 475 00 Tapio Ekola (03) 475 3 Jyrki Korhonen (03) 475 3 Raio Koskela (03) 475 Olli Kurhela (03) 475 25 Matti Listenaa (03) 475 34 Mika Mäntysali (03) 475 Erkki Suutarinen

Lisätiedot

RT 38648. Rakentamisen ratkaisut infra- ja talotekniikka LVI-järjestelmät salaoja- ja sadevesijärjestelmät rakennustarvikkeet Meltex Oy

RT 38648. Rakentamisen ratkaisut infra- ja talotekniikka LVI-järjestelmät salaoja- ja sadevesijärjestelmät rakennustarvikkeet Meltex Oy tuotetieto maaliskuu 2015 1 (16) RT 38648 14 Talo 2000 24 Talo 90 X52 SfB E4 Hoito- ja huoltokoodi Rakentamisen ratkaisut infra- ja talotekniikka LVI-järjestelmät salaoja- ja sadevesijärjestelmät rakennustarvikkeet

Lisätiedot

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo MAAHANIMEYTTÄMÖT PUHTAAMMAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA Ecoplus 3-2000 XTRA -saostuskaivo Ecoplus-jakokaivo Ecoplus-jakoputkipaketti Ecoplus-salaojaputkipaketti Asennusohje

Lisätiedot

Kerrostaloratkaisut Pa r e m Pa a s i s ä i l m a s t o a j a t e r v e e l l i s e m P i ä a s u i n y m Pä r i s t ö j ä 1

Kerrostaloratkaisut Pa r e m Pa a s i s ä i l m a s t o a j a t e r v e e l l i s e m P i ä a s u i n y m Pä r i s t ö j ä 1 1 Kerrostaloratkaisut Pa r e m pa a s i s ä i l m a s t o a j a t e r v e e l l i s e m p i ä a s u i n y m pä r i s t ö j ä Uponorin sitoumus Yhteistyötä parempien asuinympäristöjen puolesta Mutkatonta

Lisätiedot

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje. R a d o n j ä r j e s t e l m ä u u d i s r a k e n ta m i s e e n j a p e r u s ko r j a u k s e e n

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje. R a d o n j ä r j e s t e l m ä u u d i s r a k e n ta m i s e e n j a p e r u s ko r j a u k s e e n R a d o n j ä r j e s t e l m ä u u d i s r a k e n ta m i s e e n j a p e r u s ko r j a u k s e e n Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje 04 I 2008 40702 2 U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S

Lisätiedot

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Radonjärjestelmä...4 A. Suojautuminen radonin haitoilta...4 Radonpitoisuuden mittaaminen... 4 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis-

Lisätiedot

TUOTELUETTELO 2014. Suomalaisen muovivalun expertti

TUOTELUETTELO 2014. Suomalaisen muovivalun expertti TUOTELUETTELO 2014 Rotomon Oy Myynti Hallitie 26 Petteri Manninen 0440-544 084 51200 KANGASNIEMI Jukka Tiihonen 0443-544 084 Aki Rantanen 0440-343 350 sähköposti: rotomon@rotomon.fi etunimi.sukunimi@rotomon.fi

Lisätiedot

Kodin. mukavuudeksi. Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4. Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7

Kodin. mukavuudeksi. Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4. Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7 1/2003 Tammikuu mukavuudeksi Kodin Paremman rakentamisen ratkaisut Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4 Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7 Markkinoiden monipuolisin valikoima

Lisätiedot

Kumibitumikattolaatat Tuotetietoja ja asennusohjeet

Kumibitumikattolaatat Tuotetietoja ja asennusohjeet Kumibitumikattolaatat Tuotetietoja ja asennusohjeet www.katepal.fi Katepal-kumibitumikattolaatat Huom! Asennusohjeiden tuoreimman version löydät aina osoitteesta www.katepal.fi TUOTETIETOJA Käyttöalue

Lisätiedot

Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Viemärikäsikirja. Ääntävaimentavat ja äänioptimoidut viemärijärjestelmät

Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Viemärikäsikirja. Ääntävaimentavat ja äänioptimoidut viemärijärjestelmät Geberit Silent-db2 Geberit Silent-PP Viemärikäsikirja Ääntävaimentavat ja äänioptimoidut viemärijärjestelmät Sisällysluettelo 1 Geberit Silent-db2 3 2 Geberit Silent-db2 -tuotteet 27 3 Geberit Silent-PP

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Sisällysluettelo 1. Käyttökohteet...3 2. Lait ja määräykset...3 3. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä...3 3.1. Järjestelmä yhdelle

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

KUMPPANINA PARAS PIPELIFE HINNASTO 1.6.2015

KUMPPANINA PARAS PIPELIFE HINNASTO 1.6.2015 KUMPPANINA PARAS PIPELIFE HINNASTO 1.6.2015 Hinnasto 1.6.2015 KUMPPANINA PARAS PIPELIFE Ii ÅBO AKAA Vörå SALO LOJO Geta OULU VASA PORI Eura Ingå ESBO Aura Juva KEMI Sund Lemi Simo Luoto Malax Sibbo Föglö

Lisätiedot

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus LIITE 3/1 Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus 1 Yleistä Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyttämätön tai puutteellisesti

Lisätiedot

Asennusohje. Savupiippujärjestelmä. www.premodul.eu LEK

Asennusohje. Savupiippujärjestelmä. www.premodul.eu LEK Asennusohje Savupiippujärjestelmä www.premodul.eu 56 EC-vaatimustenmukaisuusvakuutus www.premodul.eu Valmistaja Nimi Osoite Valmistuspaikka NIBE AB/NIBE STOVES Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Lisätiedot

Valmispiippu RONDO PLUS Asennusohjeet

Valmispiippu RONDO PLUS Asennusohjeet Valmispiippu RONDO PLUS Asennusohjeet VALMISPIIPPU RONDO PLUS ASENNUSPÖYTÄKIRJA Asiakkaan yhteystiedot: Nimi Katuosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköposti Rakennuspaikan osoite: Katuosoite

Lisätiedot

Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano

Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano Autoaatti paineenhallintaan puppujen avulla Ilan poistainen Veden lisääinen Flacoatin kokoonpano Montage Flacoat SF Asennus- ja käyttöohjeet 00, Flaco Mukana toiitetut dokuentit: Kokoonpano-ohje ja sähkökytkentäkaavio

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

TIKAS JA KATTOTURVATUOTTEET

TIKAS JA KATTOTURVATUOTTEET TESTATTUA TURVALLISUUTTA KATOLLESI TIKAS JA KATTOTURVATUOTTEET Kun kiipeäminen katolle ja siellä liikkuminen halutaan tehdä turvallisesti, Lapuan Piristeel Oy:n valmistamat PISKO- kattoturvatuotteet ovat

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ ORAS-TUOTEHUOLLOSTA

TÄRKEÄÄ ORAS-TUOTEHUOLLOSTA Venttiilit huolto TÄRKEÄÄ ORAS-TUOTEHUOLLOSTA Yleistä Hanat ja venttiilit, kuten muutkin LVI-laitteet, muodostuvat useista jatkuvan rasituksen alaisista osista, jotka ovat alttiina kulumiselle ja vaativat

Lisätiedot

PVC-putkistot. Wehonal - maaviemäriputkijärjestelmä. Wehonyl - paineputkijärjestelmä

PVC-putkistot. Wehonal - maaviemäriputkijärjestelmä. Wehonyl - paineputkijärjestelmä PVC-putkistot - Wehonal - maaviemäriputkijärjestelmä Wehonyl - paineputkijärjestelmä Wehonal-maaviemäriputkijärjestelmä Käyttö WEHONA maaviemäriputkia käytetään maahan asennettuna viettoviemäreinä jäte

Lisätiedot

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin Uponorin asiakaslehti 1/2010 www.uponor.fi Kodin MUKAVUUDEKSI Energiatehokkuus kunniaan Lattialämmitys vanhaan taloon Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin vaikuttava taloprojekti 1 Kodin MUKAVUUDEKSI

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

Markki -kattosillan asennus. Standardi EN 516-2-B

Markki -kattosillan asennus. Standardi EN 516-2-B Markki -kattosillan asennus Standardi EN 516-2-B Sisällys Markki -kattosillan asennus... 2 Turvavarusteet... 5 Kattosillan asennus lukkosaumakatteeseen...12 Kattosillan asennus pelti- ja huopakatolle...14

Lisätiedot

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Uponor Suomi Oy Vertailu vesijohdon asentamisesta: No Dig ja perinteinen menetelmä, Niemenkatu, Lahti 18.08.2004 1 / 23 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1.

Lisätiedot