Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät Panu Lahdensuo varapuheenjohtaja Juhani Aho jäsen Mauri Alakoskela jäsen Riitta Ampiala jäsen Maire Huhdanpää jäsen Poissa Tarja Muilu jäsen Muut osallistujat Ahti Latvala kaupungininsinööri, esittelijä Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja (klo lähtien) Kari Kataja-Rahko rakennuspäällikkö ( 326, 327) Raimo Lepistö tiemestari ( 330) Pirjo Muilu toimistosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jorma Hyyppä puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄS ITELL YT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Mauri Alakoskela Maire Huhdanpää PÖYTÄKIRJA YLE I- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Toimistosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo 9.00 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄS ITELT ÄVÄ T ASIAT Asia nro 320 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 321 Pöytäkirjan tarkastus 322 Tiedoksi 323 Kortteleiden 753 ja 831 tonttijaot 324 Tontin myynti / Siili 325 Asemakaavan muuttaminen / 14. Honkimäki, korttelit , ja niihin liittyvät yleiset alueet / Lausuntopyyntö 326 Taidemuseohanke, purkutöiden II-vaihe ja sen suunnitelmat; Tarjousten käsittely 327 Toimitilojen rakentaminen Multinutrix Ay:lle; urakkatarjouspyyntöjen postitus; Urakkatarjousten käsittely 328 Sopimukset kaupungin vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä 329 Kylien kehittämisohjelma / Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen / Sopimus / Seurantaryhmän valinta / Liite sopimukseen / Liite sopimukseen Saarelantien liikennemerkit 331 Suunnittelutarveratkaisu / Savola 332 Tontin myynti / Tm:i Heikki Korniloff perustettavan yhtiön lukuun 333 Talousarvio 2005 / Käyttötalous / Investointitalous

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄS ITELT ÄVÄ T ASIAT Asia nro 334 Lakeuden Etappi Oy:n tarjous koskien taidemuseorakennuksen pilaantuneiden massojen käsittelypalvelua 335 Poikkeamislupa / 8. Liuhtari, / JoSe-Rakennus Oy 336 Kokouksen päättäminen 337 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Alakoskela ja Maire Huhdanpää. TIEDOKSI Tekla Atmostech Oy on lähettänyt seuraavan valtakirjan: LIITE 322A / Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee em. tiedokseen.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 2 KORTTELEIDEN 753 JA 831 TONTTIJAOT Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijakoehdotukset 7 Ritamäen kaupunginosan kortteliin 731 koskien tonttia 5 sekä Kirkonkylään kuuluvia tiloja 3:149 Ritamäenrinta ja 3:349 Ritamäenrinta II sekä kortteliin 831 koskien tonttia 1 sekä Kirkonkylään kuuluvaa tilaa 2:111 Betania. Tonttijakoehdotukset on laadittu rakennushankkeiden takia. Tonttijakoehdotukset ovat olleet nähtävillä seuraavalla kuulutuksella: Kuulutus Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 8 luvun mukaisesti pidetään nähtävillä Lapuan kaupungin teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosastolla seuraavat tonttijakoehdotukset: 7. Ritamäen kaupunginosan kortteliin 753 laadittu tonttijakoehdotus koskien tonttia 5 sekä Lapuan kaupungin Kirkonkylän kylään kuuluvia tiloja 3:149 Ritamäenrinta ja 3:349 Rtamäenrinta II. Tonttijakoalue sijaitsee osoitteessa Ritamäenpolku Liuhtarin kaupunginosan kortteliin 831 laadittu tonttijakoehdotus koskien tonttia 1 sekä Kirkonkylän kylään kuuluvaa tilaa 2:111 Betania. Tonttijakoalue sijaitsee osoitteessa Liuhtarintie 6. Tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutukset tonttijakoehdotuksia vastaan on toimitettava tekniseen keskukseen ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Lapuan kaupungin tekninen lautakunta, Valtuustontie 1, Lapua. Lapualla TEKNINEN LAUTAKUNTA Tonttijakoehdotuksista ei ole jätetty muistutuksia. Tonttijakoehdotukset LIITE 323A / Tekla Kartta sijainnista LIITE 323B / Tekla

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 3 Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä em. kortteleita koskevat tonttijakoehdotukset. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lautakunta päättää lisäksi, että tämä pöytäkirjan pykälä tarkastetaan kokouksessa heti.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 4 TONTIN MYYNTI / SIILI Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Janne Siili on pyytänyt saada ostaa kaupungilta omakotitalon rakentamista varten tontin nro 2 Liuhtarin kaupunginosan korttelista 887 ( ) Tontin pinta-ala on n m² ja se sijaitsee osoitteessa Tiitunkuja 3. Tontin hinnaksi on vahvistettu 6,90 /m². Tontin hinta: 1479 m² X 6,90 /m² = ,10 Kartta LIITE 64 A / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää myydä Janne Siilille tontin nro 2 Lapuan kaupungin Liuhtarin kaupunginosan korttelissa 887 ( ) kymmenentuhannen kahdensadanviiden euron kymmenen sentin (10 205,10) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Tontin kauppakirjassa ostajiksi on merkitty sekä Janne että Katja Siili, joten päätöstä on muutettava vastaamaan kauppakirjaa, jotta ostajat saisivat tontille lainhuudon. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että Lapuan kaupungin Liuhtarin kaupunginosan korttelin 887 tontti 2 ( ) myydään Katja ja Janne Siilille. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 5 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN / 14. HONKIMÄKI, KORTTELIT , JA NIIHIN LIITTY- VÄT YLEISET ALUEET / LAUSUNTOPYYNTÖ Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Kaupungingeodeetti Mikko Alin pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa maankäyttö- ja kiinteistöosastolla laaditusta Honkimäen kaupunginosan kortteleita , ja niihin liittyviä yleisiä alueita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta. Asemakaavaehdotus ja sen selostus LIITE 325A / Tekla K-ins: Lautakunta toteaa, ettei kaavaehdotuksesta ole huomautettavaa.

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 6 TAIDEMUSEOHANKE, PURKUTÖIDEN II-VAIHE JA SEN SU UNN ITELM AT; TARJOUSTEN KÄSITTELY Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Tekninen lautakunta on päättänyt hankkeen toteuttamisen osalta , että ensin tehdään purkutyöt ja sen jälkeen varsinaiset rakennustyöt urakkasuorituksina. Purkutöiden I-vaiheen eli lattian yläpuolisten rakenteiden purkutöiden vastaanottotarkastus on pidetty Lattian purkutyöt ja pilaantuneiden maamassojen kunnostustyöt (II-vaihe) ovat seuraavana vuorossa. Pilaantuneiden massojen kunnostussuunnitelman pohjalta on Maa ja Vesi Oy laatinut urakkasuoritusta varten työselityksen, näytteenottosuunnitelman, työturvallisuusohjeen sekä yksikköhinta- ja määräluettelot. Niiden osalta on pidetty suunnittelukokous , missä läsnä olivat kaupungin ja suunnittelijan edustajien lisäksi ympäristökeskuksen ja Aaro Kohonen Oy:n (ent. Sebbas & Partners Oy:n) edustajat. Muistio LIITE 293A / Tekla Työselityksen osalta keskusteltiin erityisesti välivarastoinnista ja minimikaivusyvyydestä, joka kunnostussuunnitelmassa on 0,5 m ja nyt laaditussa työselityksessä 0,95 m ja seinän vieressä kulkevan kanaalin kohdalla 1,90 m. Syyksi nähtiin ympäristökeskuksen päätös pilaantuneiden maiden kunnostuksen tasosta. Loma esti kuitenkin saamasta täyttä varmuutta asiaan ja niinpä siitä keskustellaan vielä tri Risto Valon kanssa. Sen tulokset esitellään lautakunnalle kokouksessa samoin kuin edellä kerrotut asiakirjat, mikäli ne suinkin valmistuvat tarkennettuina siihen mennessä. Välivarastoinnista pyritään luopumaan kokonaan ja toimittamaan massat suoraan esim. Lakeuden Jätekeskus Etappiin, missä niistä voidaan ottaa tarvittavat laboratorionäytteet. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa on neuvotteluissa päästy siihen, että he asettavat II-vaiheeseen kenttävalvojan mittareineen. Valvojan kulut maksetaan ympäristökeskuksen työhön varaamasta :sta. Kenttävalvoja huolehtii näytteenotosta, poistettavien massojen sijoittamisesta ja kirjanpidosta sekä osallistuu loppuraportin laadintaan. Purkutöiden II-vaiheen työt vaativat tehokasta työaikaa 6-8 viikkoa, jota lisäävät ennalta arvaamattomat lisäkaivut ja laboratorioanalyysit (n. 3-4

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 7 viikkoa), joiden tulosten jälkeen päästään vasta täyttötöihin. II-vaiheen töiden pitäisi olla valmiina marraskuun loppuun mennessä. Purkutöiden II-vaiheen urakkatarjouspyyntöjen postitus esitetään lautakunnalle kokouksessa. Varsinaisten uudisrakennustöiden urakkalaskenta-asiakirjat ovat viimeistelyä vaille valmiina; suunnittelukokous pidetään Rakennesuunnittelussa ei ole ollut tarkoituksenmukaista edetä lattian ja välipohjan osalta ennen kuin purkutyöt ja tutkimukset ovat valmiina, ettei tule turhia, kenties päällekkäisiä suunnittelukustannuksia. Rakennuksen kaksikerroksisen osan välipohjan teräsbetonirakenteethan vaativat tehtyjen tutkimusten perusteella vielä lisäselvityksiä; tulokset saadaan elokuun lopussa. Urakkalaskentaan palataan erikseen. Rakennuspäällikön esitys: Asian valmistelu on kesken, päätösesitys kokouksessa. Asian käsittely kokouksessa: Rakennuspäällikkö selosti urakkakyselyn perusteena olevia suunnitelmia. Alapohjan alla olevan massanvaihdon määrä ei vielä ole yksiselitteisesti selvillä. Asiasta käydään neuvottelu, jonka jälkeen urakkatarjouspyynnöt lähetetään seuraaville urakoitsijoille: LIITE 293B / Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön em. selostuksen mukaiset toimenpiteet. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Lisäksi merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko. Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Purkutöiden II-vaiheen suunnitelmien osalta on käyty neuvonpidot ja päädytty pilaantuneiden maiden kunnostussuunnitelman pohjalta minimikaivusyvyyteen, joka on lattian keskiosalla n. 0,5 m ja näyttelytilan reu-

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 8 noilla kiertävän teknisen kanaalin osalla n. 1,2 m nykyisen lattiarakenteen alapuolelta. Alapohja, rakennetyyppi LIITE 314A / Tekla Lautakunta päätti viime kokouksessaan yrityksistä, joille tarjouspyyntöasiakirjat postitetaan. Niiden lisäksi purkutöiden II-vaiheen tarjouspyyntöasiakirjoja pyysi Kauhajoen Kuljetus Oy ja yritykselle on asiakirjat toimitettu Urakkatarjoukset saapuvat viimeistään keskiviikkona klo 14 mennessä. Rakennusosasto avaa ja vertailee ne lautakunnalle kokoukseen. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta merkitsee tiedokseen tehdyn suunnitteluratkaisun. Urakkatarjouksista annetaan esitys kokouksessa. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Merkitään, että tarjousten vertailu on kesken. Asia jätetään pöydälle. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Lakeuden Jätekeskus Oy/Etappi ei voinut vahvistaa vastaanotto-/käsittelymaksujaan pyydettyihin tarjouksiin. Kolmesta saadusta tarjouksesta kaksi oli annettu ilman käsittelymaksuja ja yksi tarjous ehdolla, että työselityksessä sivulla 11 olevat hintatiedot ovat voimassa. Todettakoon, että työselityksessä on annettu esimerkkinä Etappi Oy:n pilaantuneen maa-aineksen ja betonijätteen vastaanottokustannukset. Työselityksen mukaan urakoitsijan tulee esittää aloituskokouksessa rakennuttajalle pilaantuneiden maa-ainesten vastaanottopaikat. Rakennusosasto on pyytänyt tarjousten yhdenmukaistamiseksi Timanttipurku Oy:ltä tarkennetun tarjouksen eli siten, että jätteet ovat kuljetettuina Etappi Oy:lle, mutta ilman vastaanotto-/käsittelymaksuja. Tarjous on saatu

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 9 ja oheisessa liitteessä yhdellä tähdellä (*) merkityt tarjoukset ovat saman sisältöiset. LIITE 326A / Tekla Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta toteaa, että yksikään annetuista tarjouksista ei ollut täysin tarjouspyynnön mukainen. Lautakunta hyväksyy tehdyn toimenpiteen eli tarkennetun tarjouksen pyytämisen Timanttipurku Oy:ltä, jolloin saadut tarjoukset ovat sisällöltään samat ja siten vertailukelpoiset. Samalla lautakunta päättää, että rakennuttaja maksaa jätemaksut suoraan Etappi Oy:lle ja ne jäävät siten urakoitsijan osuudesta pois. Lautakunta hyväksyy edullisimpana Kone-Kovera Oy:n tarjouksen hintaan alv 0 %. Samalla lautakunta päättää, että töiden kiireellisyyden vuoksi päätöstä noudatetaan heti. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen.

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 10 TOIMITILOJEN RAKENTAMINEN MULTINUTRIX AY:LLE; URAKKATARJOUSPYYNTÖJEN POSTITUS; URAK- KATARJOUSTEN KÄSITTELY Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Hanke on tarkoitus toteuttaa kokonaisurakkana, missä urakkatarjoukset pyydetään rakennusyrityksiltä, jotka sitten hankkivat aliurakoitsijansa lvias-töille. Urakkasopimus tehdään siis rakennusurakoitsijan kanssa. Kohteen rakentaminen on tarkoitus toteuttaa 10/2004-2/2005 välisellä ajalla ja ulkopuolen työt viimeistellään 6/2005. Kohteen suunnittelijoina ovat toimineet: rakennussuunnittelu Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Hakola Lapua, rakennesuunnittelu Ins.tsto Ilpo Pajula Lapua, lvia-suunnittelu LVI-Ins.tsto J. Saastamoinen Seinäjoki ja sähkösuunnittelu Ins.tsto Muilu Consulting Oy Lapua. Suunnitelmat ovat valmiina. Rakennusosasto on laatinut urakkaohjelman ja tarjouspyynnön. Urakkatarjouspyyntöjen postitus esitetään lautakunnalle kokouksessa. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta pyytää urakkatarjoukset liitteen mukaisilta yrityksiltä. LIITE 317A / Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Lisäksi merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko. Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Urakkatarjoukset on pyydetty jättämään klo 12 mennessä. Rakennusosasto avaa ja valmistelee ne lautakunnan kokoukseen. Rakennuspäällikön esitys:

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 11 Lautakunta hyväksyy laaditut urakkalaskenta-asiakirjat. Niiden pohjalta pidetyssä kokonaisurakan tarjouslaskennassa on saatu oheisesta liitteestä ilmenevät tarjoukset. Tarjoukset LIITE 327A / Tekla Lautakunta päättää hylätä TKM-Rakennus Oy:n tarjouksen, koska siitä puuttuu lvi-töiden osuus eikä siten ole tarjouspyynnön mukainen. Lautakunta päättää hyväksyä edullisimman eli Institor Oy:n tarjouksen hintaan alv 0 %. Lautakunta merkitsee tiedokseen, että kylmälaitteista on pyydetty tarjoukset SFT Finntekniikka Oy:ltä ja Lakeuden Kylmäkeskus Oy:ltä molemmat Seinäjoelta. Tarjous on saatu SFT Finntekniikka Oy:ltä tarjoushinnan ollessa alv 0 %. Kohteeseen tuleva yrittäjä ja tilojen lunastaja on tarkistanut tarjouksen ja todennut sen olevan käypää hintatasoa. Lautakunta päättää hyväksyä SFT Finntekniikka Oy:n tarjouksen kohteeseen tulevista kylmälaitteista asennettuna hintaan alv 0 %. Tarjous LIITE 327B / Tekla Kaupunginvaltuusto myönsi kohteeseen lisämäärärahaa aikaisemman :n lisäksi ollen kokonaissumma siten alv 0 %. Lautakunta merkitsee tiedokseen oheisen kohteen kustannusarviotaulukon. Kustannusarvio LIITE 327C / Tekla Lautakunta toteaa, että kaupunginhallitus päättää seuraavassa kokouksessaan valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja käsittelee kaupungin ja Multinutrix Ay:n välisen yritystilasopimuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Samalla ilmoitetaan, että päätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimusten syntymistä. Sopimukset solmitaan erikseen.

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 12 SOPIMUKSET KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEEN LIITTYMISESTÄ Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy liittymissopimukset ja -maksut seuraavasti: * vesijohtoon 700 ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin 850 ja liitostyömaksua alv 22 %: Pelander Mikko ja Jaana Visakuja 4, Lapua Peltoniemi Mauri ja Kyllikki Rajalantie 25, Lapua T:mi Rakennuspalvelu Juha Perkiö Niilontie 5, Lapua Paavola Sami ja Minna Hanhikintie 3, Lapua Ulvila Arttu Laidunhaantie 6, Lapua Pouhula Tero ja Piia Hanhikintie 11, Lapua Kauppila Hannele Mannankuja 14, Lapua Karhu Tuomi ja Rintala Terhi Kanervapolku 2, Lapua Puhakka Petri Mäkitie 50, Lapua Huosianmaa Mika ja Marika Alasippolantie 5, Lapua * vesijohtoon 700 ja liitostyömaksua alv 22 %: Kortesluoma Pirkko Muurimäentie 34, Ruha Koskiniemi Harri ja Pirjo Alanurmontie 220, Lapua * viemäriin 850 ja liitostyömaksua alv 22 %: Veracap Oy Kisällintie 6, Ruha Salomäki Martta Siiriläntie 199, Lapua * vesijohtoon 800 : Lapuan Tuomiokirkkoseurakunta Kosolankatu 3, Lapua

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 13 KYLIEN KEH ITTÄM ISOH JELMA / TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN / SOPIMUS / SEURANTARYH- MÄN VALINTA / LIITE SOPIMUKSEEN / LIITE SOPIMUKSEEN 2004 Kh Kaupunginvaltuusto on tehdessään päätöksen peruskoulun ala-asteen koulujen ylläpitämisen/lakkauttamisen periaatteista edellyttänyt myös selvitettäväksi toimenpiteitä, joilla kylien elinvoimaisuus voidaan turvata. Kaupunginhalli tus on em. kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä päättänyt, että kylien elinvoimaisuuden turvaamiseksi laaditaan kylien kehittämisohjelma. Kylien kehittämisohjelmaa valmistelemaan on asetettu toimikunta, jonka jäseniksi on valittu Asko Peltola, Sami Nikkola, Mervi Mikkola, Ulla Palojoki, Kyllikki Tuomaala ja Helena Lahtinen. Toimikunta on luovuttanut kylien kehittämisohjelman kaupunginhallitukselle toivomuksella, että se käsiteltäisiin myös kaupunginvaltuustossa. Elinvoimaa Lapuan kylille; kehittämisehdotuksia kunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon. LIITE 8/Kh = LIITE 10 b/kv Kj: Kaupunginhallitus merkitsee kylien kehittämisohjelman tiedokseen ja saattaa sen myös kaupunginvaltuuston tiedoksi. Toimenpide-ehdotusten osalta kaupunginhallitus toteaa seuraavaa: 1. Tiedotuksen parantamiseen liittyen kaupungin uudistetut kotisivut on tarkoitus julkaista aivan lähiaikoina. Tarkoitus on, että ainakin toimielinten pöytäkirjat ovat julkisilta osin nähtävissä kotisivuilla. 2. Ala-asteen kouluverkon ylläpitämisessä noudatetaan kaupunginvaltuuston vahvistamia periaatteita. Lakkautettavien koulujen koulukiinteistöt osoitetaan erikseen päätettävällä tavalla kylien käyttöön, jos kylällä ei ole käytettävissään muuta yhteistä kokoontumispaikkaa. 3. Tieyhteydet kylille pyritään turvaamaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Neuvottelut tietoliikenneyhteyksien kehittelystä ovat meneillään koko seutukunnan ja maakunnan laajuisesti. Neuvottelut esim. ADSL-yhteyksien kehittämiseksi ovat meneillään.

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu Hanketoimintaa yli kuntarajojen hyödynnetään mahdollisimman paljon kylien kehittämisessä. 5. Kyläyhdyshenkilöksi nimetään yhteyspäällikkö Mervi Mikkola. Lähtökohtana on pidettävä kylien omatoimisuutta. Kyläyhdyshenkilön tehtävä on asiantuntijatehtävä, hän antaa neuvontapalveluja kylille pyynnöstä. 6. Kylien markkinointi toteutetaan kaupungin yleisen markkinoinnin yhteydessä. 7. Kaupunki avustaa opasteiden ja kylttien asettamiseen tarvittavien Tielaitoksen lupien hakemisessa. Kustannustenjaossa noudatetaan samoja periaatteita koko kaupungin osalta. 8. Kaupunki pyrkii edistämään olemassa olevien palvelujen yhteydessä toteutettavia monipalvelupisteitä. 9. Kylien välisiä tapaamisia tulisi toteuttaa esim. vuorotteluperiaatteella siten, että kukin kylä vuorollaan järjestää tapaamisen ja päättää siihen liittyvästä teemasta. Kh: Hyväksyi esityksen. Kv Valtuusto: Hyväksyi esityksen. Merkittiin, että toimikunnan puheenjohtaja Asko Peltola selvitti toimikunnan tekemää työtä ja selvityksen sisältöä. Tekla Valmistelu, kaupungininsinööri: Neuvotteluja tietoliikenneyhteyksien kehittämiseksi on jatkettu vuoden 2002 aikana Vaasan Läänin Puhelimen kanssa. Tavoitteena on tuoda etätyön mahdollistava kiinteä tietoliikenneyhteys jokaisen lapualaisen yrityksen ja talouden saataville.

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu neuvottelussa on alustavasti päädytty ehdottamaan seuraavaa asiasisältöä yhteistyön perustaksi: 1. ADSL-yhteydet (256 kb/s) tuodaan jokaisen lapualaisen yrityksen ja talouden ulottuville vuoden 2002 aikana. Samalla kaikki haja-asutusalueen koulut liitetään ADSL-yhteyteen. Yhteydet toteuttaa ja ylläpitää sekä laitteistot omistaa Vaasan Läänin Puhelin Oy. 2. Yhteyden kiinteä kuukausivuokra on n. 35,32 (210 mk)/kk. Alennettu hinta on voimassa 3 vuotta ja koskee jokaista lapualaista em. yhteystyypin liittymää (myös aikaisemmin avattua). Kolmen vuoden kuluttua käydään neuvottelut, jossa arvioidaan uusi taso kuukausivuokralle investoidun laitteiston käyttöarvon pohjalta. 3. Lapuan kaupunki maksaa kertainvestointina laitteistojen hankintakuluja yhteensä n ( mk). 4. Jokainen liittyjä, joka tekee sopimuksen ennen saa liittymän tuntuvalla alennuksella. Alennuksen suuruuden määrittely on vielä kesken. K-ins: Lautakunta merkitsee neuvottelutilanteen tiedokseen. Esitys kaupunginhallitukselle tehdään myöhemmin. Tekla Valmistelu, atk-osasto: Tietoliikenneyhteyksien taustatietoja Etelä-Pohjanmaan Liiton aloitteesta on jo yli vuoden tehty suunnitelmia eräänlaisen maakuntaverkon (dataverkon) rakentamiseksi liiton alueelle. On tehty suunnitelmia seutukuntien alueille joko kuntien oman tai operaattoriomisteisen verkon rakentamisesta. Suunnitelmissa on lähdetty siitä, että joka talouteen saataisiin mahdollisuus ns. laajakaistaliittymälle, mikä tarkoittaa vähintään 256 Kbit/s luokkaa olevaa kiinteää yhteyttä. Tämän hetken modeemi ja ISDN nopeudet ovat luokkaa Kbit/s. Suunnitelmissa laskettiin alustavasti hintoja esimerkiksi kunnan itse omistaman valokuituverkon rakentamishinta, joka nousi pelkkien rakentamiskustannusten osalta jo lähelle 10 miljoonaa markkaan Lapuan osalta. Aluksi oli porkkanana myös EU- ja TE-keskus-raha, mutta rahoitusmahdollisuuksien tarkennettua niiden osuus jäisi noin 20 %, jolloin kunnan harteille jäisi liian suuri osuus rahoituksesta. Monet kunnat ovat todenneet rahoitustilanteensa sellaiseksi, ettei hankkeisiin ole ryhdytty. Myös kuntaomisteisen verkon ylläpito aiheuttaisi kuluja, joita ei edes selvitetty hankkeessa.

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 16 Tällä hetkellä kiinteä ADSL-yhteys on mahdollisuus saada Lapualla Vaasan Läänin Puhelin Oy:n (VLP) netikka-liittymänä keskustan ja Haapakosken puhelinkeskusten alueella. Muualla Lapuan muiden 9 puhelinkeskuksen alueella tätä mahdollisuutta ei vielä ole. Laajeneminen muihin keskuksiin tapahtuu normaalin liiketoiminnan kannattavuuden sanelemin ehdoin ja tulee varmasti kestämään useita vuosia. Tämän VLP:n netikkaliittymän hinta on tällä hetkellä noin 50 (300 mk) kuukaudessa 256 Kbit- /s -nopeu-della. Lapuan malli Koska edellä kuvattu vaihtoehtoisen valokuituverkon rakentaminen on taloudellisesti kannattamaton, on kehitelty Lapualle soveltuva toimintamalli, jossa hyödynnettäisiin Lapuan alueella olevia VLP:n valokuituverkkoja ja joka talouteen meneviä puhelinjohtoja. Toimintamallissa kaupunki osallistuisi ADSL-valmiuden rakentamiseen kaikkiin Lapuan puhelinkeskuksiin. Tällä toiminnalla nopeuttaisimme liittymän saantimahdollisuutta ja lisäksi saisimme koko Lapuan alueelle kiinteän oman hinnan liittymän kuukausimaksuksi. Myös asennuskustannuksiin saisimme alennuksen, koska liittymät asennettaisiin yhtä aikaa keskuksen alueelle. Suunnitelmien tarkennettua on koko hankkeen hinnaksi arvioitu ( mk). Lapuan kaupungin osuudeksi tulisi ( mk). Tällöin mahdollistuisi vuoden loppuun mennessä mahdollisuus hankkia kiinteä ADSL-liittymä kotiin tai yritykseen kiinteällä 35,30 (209,88 mk) kuukausihinnalla (256 Kbit/s -nopeudella) missä päin Lapuaa tahansa. Myös liittymän asennus tulisi tarjoushintaan. Kiinteiden ADSL-liittymien saantimahdollisuus koko Lapuan alueella nostaisi Lapuan kuntien kärkijoukkoon ja varmasti myös uutisiin myönteisesti, koska monissakaan kunnissa ei laajakaistaliittymien saantimahdollisuus ole koko kunnan alueella, vaan pelkästään taajamissa tai kaupunkien keskustoissa. Tämän toteuduttua myös etätyön mahdollisuus Lapualla paranisi, koska tämäntasoiset yhteydet riittävät hyvin vaativankin etätyön tekemiseen. Heikompi tiedonsiirtonopeus tulisi vain niihin kiinteistöihin, joista välimatka lähimpään puhelinkeskukseen on yli 5 km. K-ins: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Lapuan kaupunki solmisi Vaasan Läänin Puhelin Oy:n kanssa sopimuksen tarkoituksena rakentaa valmiudet kiinteiden ADSLliittymien saamiseksi jokaiseen lapualaiseen talouteen. Sopimuksen periaatteet käyvät ilmi seuraavista kohdista 1-5: 1. ADSL-yhteydet (256 kb/s) tuodaan jokaisen lapualaisen yrityksen ja talouden ulottuville vuoden 2002 aikana. Sama koskee kaikkia kaupungin toimipisteitä haja-asutusalueella. Yhteydet toteuttaa ja yllä-pitää sekä laitteistot omistaa Vaasan Läänin Puhelin Oy.

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 17 Niissä kiinteistöissä, joissa etäisyys puhelinkeskukseen on yli 5 km, tiedon-siirtonopeudeksi tulee se mikä ao. ratkaisun mukaisesti on teknisesti mahdollista. 2. Yhteyden kiinteä kuukausivuokra asiakkaalle on 35,30 (n. 210 mk)/ kk. Alennettu hinta on voimassa 3 vuotta ja koskee jokaista lapualaista em. yhteystyypin liittymää (myös aikaisemmin avattua). Kolmen vuoden kuluttua käydään neuvottelut, jossa arvioidaan uusi taso kuukausivuokralle investoidun laitteiston käyttöarvon pohjalta. 3. Lapuan kaupunki maksaa kertainvestointina laitteistojen hankinta-kuluja yhteensä ( mk). Summa varataan vuoden 2003 talousarvioon. 4. Jokainen uusi ADSL-asiakas, joka tekee liittymissopimuksen ennen , saa liittymän tuntuvalla alennuksella. Alennuksen suuruus perustuu puhelinkeskuksittain tapahtuvaa yhtäaikaiseen asennustyöhön ja tarvikkeiden yhtäaikaiseen hankintaan. Liittymishinta on noin 700 mk (118 ). 5. Kaupunginhallitukselle annetaan oikeus päättää sopimuksen tarkemmasta sisällöstä edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Kh Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi kaupungininsinööri Ahti Latvala. Kj: Kh: Esitys tehdään kaupungininsinöörin kuulemisen jälkeen. Asian käsittely kokouksessa: Kaupungininsinööri Ahti Latvalan kuulemisen jälkeen kaupunginjohtaja esitti, että asian valmistelua jatketaan siten, että muut vaihtoehdot vielä selvitetään. Mahdollisuuksien mukaan asia käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin kaupungininsinööri Ahti Latvalaa. Kh

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 18 Valmistelu: Tekninen keskus Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti on vielä selvitetty muidenkin operaattoreiden halukkuutta ja muodostuvaa hintatasoa niin, että käsittelyä voitaisiin jatkaa kaupunginhallituksen kokouksessa Operaattoreille Jippii, Sonera ja Lan & W an on lähetetty seuraava yhteistyökysely: LIITE 22/Kh = LIITE 33/Kh = LIITE 13/Kv Kysely on lisäksi lähetetty uudelleen Vaasan Läänin Puhelin Oy:lle, joka on aiemmin ( ) ainoana osoittanut kiinnostuksensa yhteistyöhön Härmänmaata koskeneen seutuverkon osalta. Määräaikaan klo 12:00 mennessä vastauksen ovat lähettäneet Nordic Lan & Wan Communication Oy, Sonera Entrum Oy ja Vaasan Läänin Puhelin Oy. Vastauksessaan Sonera Entrum Oy pyytää neljä viikkoa lisäaikaa laskentaa varten. Kaupunginjohtaja on myöntänyt lisäaikaa klo 12:00 saakka. Lisäajan antamisesta on Sonera Entrum Oy:n lisäksi ilmoitettu myös muille yhteistyökyselyn saaneille. Lyhyt selostus saaduista vastauksista 1. Sonera Entrum Oy Sonera Entrum Oy kiittää mielenkiinnosta palveluitaan kohtaan ja ilmoittaa voivansa tarjota kilpailukykyisesti yhteyksiä ensisijaisesti niillä alueilla, joilla on riittävästi Soneran omaa infraa. Sonera ilmoittaa keskittyvänsä palveluiden tarjoamiseen sellaisille markkina-alueille, joissa toiminnalle näyttäisi olevan kaupalliset edellytykset. Tämän lisäksi Sonera laajentaa palvelutarjontaa omilla alueillaan erilasten yhteistyötahojen kanssa. Sonera Entrum Oy:n vastaus LIITE 23/Kh = LIITE 34/Kh = LIITE 14/Kv Vaasan Läänin Puhelin Oy Vaasan Läänin Puhelin Oy on valmis rakentamaan yhteydet koko kaupungin alueelle. Kaupungin maksuosuutta on alennettu euroon.

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 19 Asiakkaalle 256 kbit/s Adsl-liittymän kiinteä kuukausihinta on 33,5 arvonlisäveroineen (normaalihinta on 50,04 ) kolmen vuoden ajan. Alennuksen kuukausihinnasta saavat myös ne kuluttajat, jotka ovat aiemmin hankkineet vastaavan Adsl:n (pääasiassa keskustan alu-eella). Asennusmaksu alennetaan yhden kuukauden ajaksi siten, että se on 0 /liittymä. Normaalihinta on 145 (sis. alv.)/liittymä. Lisäksi yhtiö on aiemmin ilmoittanut olevansa valmis toteuttamaan hankkeen vuoden 2002 aikana. Hanke saattaa jonkin verran viivästyä kaupungin päätöksenteon johdosta. Käytännössä noin kolmen kuukauden aika kuitenkin riittänee. Vaasan Läänin Puhelin Oy:n vastaus LIITE 24/Kh = LIITE 35/Kh = LIITE 15/Kv Lisäys LIITE 25/Kh = LIITE 36/Kh = LIITE 16/Kv Jippii Oy Jippii ei ole antanut vastausta. 4. Nordic Lan & Wan Communication Oy Lan & W an ehdottaa minimiyhteydeksi 128 kb ja siitä ylöspäin (max 2 Mb). Vastaava liittymismaksu on Käyttömaksu on vastaavasti nopeudesta riippuen. Yhteydet perustuvat VLP:ltä vuokrattavaan yläkaistaan. ADSL-keskittimet yhdistetään kuiduil la koko kaupunkia kattavaan tähtipisteeseen. Yhteyksien asennustyöt aloitettaisiin 3-6 kk:n kuluessa. Kaupungin maksuosuuden osalta vastaus on puutteellinen. Toteutus kuitenkin lähtee ilmeisesti siitä, että markkinatalouden lakien mukaisesti yhteyksiä vuokrataan sinne, missä on kysyntää. Kaupungin panostuksella normaalihinnoittelua voitaisiin alentaa. Normaalihinnoittelu näyttää tosin olevan jonkin verran korkeampi kuin VLP:llä. Nordic Lan & Wan Communication Oy:n vastaus LIITE 26/Kh = LIITE 37/Kh = LIITE 17/Kv

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 14 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot