Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät Panu Lahdensuo varapuheenjohtaja Juhani Aho jäsen Mauri Alakoskela jäsen Riitta Ampiala jäsen Maire Huhdanpää jäsen Poissa Tarja Muilu jäsen Muut osallistujat Ahti Latvala kaupungininsinööri, esittelijä Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja (klo lähtien) Kari Kataja-Rahko rakennuspäällikkö ( 326, 327) Raimo Lepistö tiemestari ( 330) Pirjo Muilu toimistosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jorma Hyyppä puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄS ITELL YT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Mauri Alakoskela Maire Huhdanpää PÖYTÄKIRJA YLE I- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Toimistosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo 9.00 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄS ITELT ÄVÄ T ASIAT Asia nro 320 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 321 Pöytäkirjan tarkastus 322 Tiedoksi 323 Kortteleiden 753 ja 831 tonttijaot 324 Tontin myynti / Siili 325 Asemakaavan muuttaminen / 14. Honkimäki, korttelit , ja niihin liittyvät yleiset alueet / Lausuntopyyntö 326 Taidemuseohanke, purkutöiden II-vaihe ja sen suunnitelmat; Tarjousten käsittely 327 Toimitilojen rakentaminen Multinutrix Ay:lle; urakkatarjouspyyntöjen postitus; Urakkatarjousten käsittely 328 Sopimukset kaupungin vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä 329 Kylien kehittämisohjelma / Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen / Sopimus / Seurantaryhmän valinta / Liite sopimukseen / Liite sopimukseen Saarelantien liikennemerkit 331 Suunnittelutarveratkaisu / Savola 332 Tontin myynti / Tm:i Heikki Korniloff perustettavan yhtiön lukuun 333 Talousarvio 2005 / Käyttötalous / Investointitalous

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄS ITELT ÄVÄ T ASIAT Asia nro 334 Lakeuden Etappi Oy:n tarjous koskien taidemuseorakennuksen pilaantuneiden massojen käsittelypalvelua 335 Poikkeamislupa / 8. Liuhtari, / JoSe-Rakennus Oy 336 Kokouksen päättäminen 337 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Alakoskela ja Maire Huhdanpää. TIEDOKSI Tekla Atmostech Oy on lähettänyt seuraavan valtakirjan: LIITE 322A / Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee em. tiedokseen.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 2 KORTTELEIDEN 753 JA 831 TONTTIJAOT Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijakoehdotukset 7 Ritamäen kaupunginosan kortteliin 731 koskien tonttia 5 sekä Kirkonkylään kuuluvia tiloja 3:149 Ritamäenrinta ja 3:349 Ritamäenrinta II sekä kortteliin 831 koskien tonttia 1 sekä Kirkonkylään kuuluvaa tilaa 2:111 Betania. Tonttijakoehdotukset on laadittu rakennushankkeiden takia. Tonttijakoehdotukset ovat olleet nähtävillä seuraavalla kuulutuksella: Kuulutus Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 8 luvun mukaisesti pidetään nähtävillä Lapuan kaupungin teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosastolla seuraavat tonttijakoehdotukset: 7. Ritamäen kaupunginosan kortteliin 753 laadittu tonttijakoehdotus koskien tonttia 5 sekä Lapuan kaupungin Kirkonkylän kylään kuuluvia tiloja 3:149 Ritamäenrinta ja 3:349 Rtamäenrinta II. Tonttijakoalue sijaitsee osoitteessa Ritamäenpolku Liuhtarin kaupunginosan kortteliin 831 laadittu tonttijakoehdotus koskien tonttia 1 sekä Kirkonkylän kylään kuuluvaa tilaa 2:111 Betania. Tonttijakoalue sijaitsee osoitteessa Liuhtarintie 6. Tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutukset tonttijakoehdotuksia vastaan on toimitettava tekniseen keskukseen ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Lapuan kaupungin tekninen lautakunta, Valtuustontie 1, Lapua. Lapualla TEKNINEN LAUTAKUNTA Tonttijakoehdotuksista ei ole jätetty muistutuksia. Tonttijakoehdotukset LIITE 323A / Tekla Kartta sijainnista LIITE 323B / Tekla

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 3 Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä em. kortteleita koskevat tonttijakoehdotukset. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lautakunta päättää lisäksi, että tämä pöytäkirjan pykälä tarkastetaan kokouksessa heti.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 4 TONTIN MYYNTI / SIILI Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Janne Siili on pyytänyt saada ostaa kaupungilta omakotitalon rakentamista varten tontin nro 2 Liuhtarin kaupunginosan korttelista 887 ( ) Tontin pinta-ala on n m² ja se sijaitsee osoitteessa Tiitunkuja 3. Tontin hinnaksi on vahvistettu 6,90 /m². Tontin hinta: 1479 m² X 6,90 /m² = ,10 Kartta LIITE 64 A / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää myydä Janne Siilille tontin nro 2 Lapuan kaupungin Liuhtarin kaupunginosan korttelissa 887 ( ) kymmenentuhannen kahdensadanviiden euron kymmenen sentin (10 205,10) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Tontin kauppakirjassa ostajiksi on merkitty sekä Janne että Katja Siili, joten päätöstä on muutettava vastaamaan kauppakirjaa, jotta ostajat saisivat tontille lainhuudon. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että Lapuan kaupungin Liuhtarin kaupunginosan korttelin 887 tontti 2 ( ) myydään Katja ja Janne Siilille. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 5 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN / 14. HONKIMÄKI, KORTTELIT , JA NIIHIN LIITTY- VÄT YLEISET ALUEET / LAUSUNTOPYYNTÖ Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Kaupungingeodeetti Mikko Alin pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa maankäyttö- ja kiinteistöosastolla laaditusta Honkimäen kaupunginosan kortteleita , ja niihin liittyviä yleisiä alueita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta. Asemakaavaehdotus ja sen selostus LIITE 325A / Tekla K-ins: Lautakunta toteaa, ettei kaavaehdotuksesta ole huomautettavaa.

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 6 TAIDEMUSEOHANKE, PURKUTÖIDEN II-VAIHE JA SEN SU UNN ITELM AT; TARJOUSTEN KÄSITTELY Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Tekninen lautakunta on päättänyt hankkeen toteuttamisen osalta , että ensin tehdään purkutyöt ja sen jälkeen varsinaiset rakennustyöt urakkasuorituksina. Purkutöiden I-vaiheen eli lattian yläpuolisten rakenteiden purkutöiden vastaanottotarkastus on pidetty Lattian purkutyöt ja pilaantuneiden maamassojen kunnostustyöt (II-vaihe) ovat seuraavana vuorossa. Pilaantuneiden massojen kunnostussuunnitelman pohjalta on Maa ja Vesi Oy laatinut urakkasuoritusta varten työselityksen, näytteenottosuunnitelman, työturvallisuusohjeen sekä yksikköhinta- ja määräluettelot. Niiden osalta on pidetty suunnittelukokous , missä läsnä olivat kaupungin ja suunnittelijan edustajien lisäksi ympäristökeskuksen ja Aaro Kohonen Oy:n (ent. Sebbas & Partners Oy:n) edustajat. Muistio LIITE 293A / Tekla Työselityksen osalta keskusteltiin erityisesti välivarastoinnista ja minimikaivusyvyydestä, joka kunnostussuunnitelmassa on 0,5 m ja nyt laaditussa työselityksessä 0,95 m ja seinän vieressä kulkevan kanaalin kohdalla 1,90 m. Syyksi nähtiin ympäristökeskuksen päätös pilaantuneiden maiden kunnostuksen tasosta. Loma esti kuitenkin saamasta täyttä varmuutta asiaan ja niinpä siitä keskustellaan vielä tri Risto Valon kanssa. Sen tulokset esitellään lautakunnalle kokouksessa samoin kuin edellä kerrotut asiakirjat, mikäli ne suinkin valmistuvat tarkennettuina siihen mennessä. Välivarastoinnista pyritään luopumaan kokonaan ja toimittamaan massat suoraan esim. Lakeuden Jätekeskus Etappiin, missä niistä voidaan ottaa tarvittavat laboratorionäytteet. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa on neuvotteluissa päästy siihen, että he asettavat II-vaiheeseen kenttävalvojan mittareineen. Valvojan kulut maksetaan ympäristökeskuksen työhön varaamasta :sta. Kenttävalvoja huolehtii näytteenotosta, poistettavien massojen sijoittamisesta ja kirjanpidosta sekä osallistuu loppuraportin laadintaan. Purkutöiden II-vaiheen työt vaativat tehokasta työaikaa 6-8 viikkoa, jota lisäävät ennalta arvaamattomat lisäkaivut ja laboratorioanalyysit (n. 3-4

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 7 viikkoa), joiden tulosten jälkeen päästään vasta täyttötöihin. II-vaiheen töiden pitäisi olla valmiina marraskuun loppuun mennessä. Purkutöiden II-vaiheen urakkatarjouspyyntöjen postitus esitetään lautakunnalle kokouksessa. Varsinaisten uudisrakennustöiden urakkalaskenta-asiakirjat ovat viimeistelyä vaille valmiina; suunnittelukokous pidetään Rakennesuunnittelussa ei ole ollut tarkoituksenmukaista edetä lattian ja välipohjan osalta ennen kuin purkutyöt ja tutkimukset ovat valmiina, ettei tule turhia, kenties päällekkäisiä suunnittelukustannuksia. Rakennuksen kaksikerroksisen osan välipohjan teräsbetonirakenteethan vaativat tehtyjen tutkimusten perusteella vielä lisäselvityksiä; tulokset saadaan elokuun lopussa. Urakkalaskentaan palataan erikseen. Rakennuspäällikön esitys: Asian valmistelu on kesken, päätösesitys kokouksessa. Asian käsittely kokouksessa: Rakennuspäällikkö selosti urakkakyselyn perusteena olevia suunnitelmia. Alapohjan alla olevan massanvaihdon määrä ei vielä ole yksiselitteisesti selvillä. Asiasta käydään neuvottelu, jonka jälkeen urakkatarjouspyynnöt lähetetään seuraaville urakoitsijoille: LIITE 293B / Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön em. selostuksen mukaiset toimenpiteet. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Lisäksi merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko. Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Purkutöiden II-vaiheen suunnitelmien osalta on käyty neuvonpidot ja päädytty pilaantuneiden maiden kunnostussuunnitelman pohjalta minimikaivusyvyyteen, joka on lattian keskiosalla n. 0,5 m ja näyttelytilan reu-

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 8 noilla kiertävän teknisen kanaalin osalla n. 1,2 m nykyisen lattiarakenteen alapuolelta. Alapohja, rakennetyyppi LIITE 314A / Tekla Lautakunta päätti viime kokouksessaan yrityksistä, joille tarjouspyyntöasiakirjat postitetaan. Niiden lisäksi purkutöiden II-vaiheen tarjouspyyntöasiakirjoja pyysi Kauhajoen Kuljetus Oy ja yritykselle on asiakirjat toimitettu Urakkatarjoukset saapuvat viimeistään keskiviikkona klo 14 mennessä. Rakennusosasto avaa ja vertailee ne lautakunnalle kokoukseen. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta merkitsee tiedokseen tehdyn suunnitteluratkaisun. Urakkatarjouksista annetaan esitys kokouksessa. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Merkitään, että tarjousten vertailu on kesken. Asia jätetään pöydälle. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Lakeuden Jätekeskus Oy/Etappi ei voinut vahvistaa vastaanotto-/käsittelymaksujaan pyydettyihin tarjouksiin. Kolmesta saadusta tarjouksesta kaksi oli annettu ilman käsittelymaksuja ja yksi tarjous ehdolla, että työselityksessä sivulla 11 olevat hintatiedot ovat voimassa. Todettakoon, että työselityksessä on annettu esimerkkinä Etappi Oy:n pilaantuneen maa-aineksen ja betonijätteen vastaanottokustannukset. Työselityksen mukaan urakoitsijan tulee esittää aloituskokouksessa rakennuttajalle pilaantuneiden maa-ainesten vastaanottopaikat. Rakennusosasto on pyytänyt tarjousten yhdenmukaistamiseksi Timanttipurku Oy:ltä tarkennetun tarjouksen eli siten, että jätteet ovat kuljetettuina Etappi Oy:lle, mutta ilman vastaanotto-/käsittelymaksuja. Tarjous on saatu

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 9 ja oheisessa liitteessä yhdellä tähdellä (*) merkityt tarjoukset ovat saman sisältöiset. LIITE 326A / Tekla Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta toteaa, että yksikään annetuista tarjouksista ei ollut täysin tarjouspyynnön mukainen. Lautakunta hyväksyy tehdyn toimenpiteen eli tarkennetun tarjouksen pyytämisen Timanttipurku Oy:ltä, jolloin saadut tarjoukset ovat sisällöltään samat ja siten vertailukelpoiset. Samalla lautakunta päättää, että rakennuttaja maksaa jätemaksut suoraan Etappi Oy:lle ja ne jäävät siten urakoitsijan osuudesta pois. Lautakunta hyväksyy edullisimpana Kone-Kovera Oy:n tarjouksen hintaan alv 0 %. Samalla lautakunta päättää, että töiden kiireellisyyden vuoksi päätöstä noudatetaan heti. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen.

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 10 TOIMITILOJEN RAKENTAMINEN MULTINUTRIX AY:LLE; URAKKATARJOUSPYYNTÖJEN POSTITUS; URAK- KATARJOUSTEN KÄSITTELY Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Hanke on tarkoitus toteuttaa kokonaisurakkana, missä urakkatarjoukset pyydetään rakennusyrityksiltä, jotka sitten hankkivat aliurakoitsijansa lvias-töille. Urakkasopimus tehdään siis rakennusurakoitsijan kanssa. Kohteen rakentaminen on tarkoitus toteuttaa 10/2004-2/2005 välisellä ajalla ja ulkopuolen työt viimeistellään 6/2005. Kohteen suunnittelijoina ovat toimineet: rakennussuunnittelu Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Hakola Lapua, rakennesuunnittelu Ins.tsto Ilpo Pajula Lapua, lvia-suunnittelu LVI-Ins.tsto J. Saastamoinen Seinäjoki ja sähkösuunnittelu Ins.tsto Muilu Consulting Oy Lapua. Suunnitelmat ovat valmiina. Rakennusosasto on laatinut urakkaohjelman ja tarjouspyynnön. Urakkatarjouspyyntöjen postitus esitetään lautakunnalle kokouksessa. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta pyytää urakkatarjoukset liitteen mukaisilta yrityksiltä. LIITE 317A / Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Lisäksi merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko. Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Urakkatarjoukset on pyydetty jättämään klo 12 mennessä. Rakennusosasto avaa ja valmistelee ne lautakunnan kokoukseen. Rakennuspäällikön esitys:

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 11 Lautakunta hyväksyy laaditut urakkalaskenta-asiakirjat. Niiden pohjalta pidetyssä kokonaisurakan tarjouslaskennassa on saatu oheisesta liitteestä ilmenevät tarjoukset. Tarjoukset LIITE 327A / Tekla Lautakunta päättää hylätä TKM-Rakennus Oy:n tarjouksen, koska siitä puuttuu lvi-töiden osuus eikä siten ole tarjouspyynnön mukainen. Lautakunta päättää hyväksyä edullisimman eli Institor Oy:n tarjouksen hintaan alv 0 %. Lautakunta merkitsee tiedokseen, että kylmälaitteista on pyydetty tarjoukset SFT Finntekniikka Oy:ltä ja Lakeuden Kylmäkeskus Oy:ltä molemmat Seinäjoelta. Tarjous on saatu SFT Finntekniikka Oy:ltä tarjoushinnan ollessa alv 0 %. Kohteeseen tuleva yrittäjä ja tilojen lunastaja on tarkistanut tarjouksen ja todennut sen olevan käypää hintatasoa. Lautakunta päättää hyväksyä SFT Finntekniikka Oy:n tarjouksen kohteeseen tulevista kylmälaitteista asennettuna hintaan alv 0 %. Tarjous LIITE 327B / Tekla Kaupunginvaltuusto myönsi kohteeseen lisämäärärahaa aikaisemman :n lisäksi ollen kokonaissumma siten alv 0 %. Lautakunta merkitsee tiedokseen oheisen kohteen kustannusarviotaulukon. Kustannusarvio LIITE 327C / Tekla Lautakunta toteaa, että kaupunginhallitus päättää seuraavassa kokouksessaan valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja käsittelee kaupungin ja Multinutrix Ay:n välisen yritystilasopimuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Samalla ilmoitetaan, että päätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimusten syntymistä. Sopimukset solmitaan erikseen.

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 12 SOPIMUKSET KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEEN LIITTYMISESTÄ Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy liittymissopimukset ja -maksut seuraavasti: * vesijohtoon 700 ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin 850 ja liitostyömaksua alv 22 %: Pelander Mikko ja Jaana Visakuja 4, Lapua Peltoniemi Mauri ja Kyllikki Rajalantie 25, Lapua T:mi Rakennuspalvelu Juha Perkiö Niilontie 5, Lapua Paavola Sami ja Minna Hanhikintie 3, Lapua Ulvila Arttu Laidunhaantie 6, Lapua Pouhula Tero ja Piia Hanhikintie 11, Lapua Kauppila Hannele Mannankuja 14, Lapua Karhu Tuomi ja Rintala Terhi Kanervapolku 2, Lapua Puhakka Petri Mäkitie 50, Lapua Huosianmaa Mika ja Marika Alasippolantie 5, Lapua * vesijohtoon 700 ja liitostyömaksua alv 22 %: Kortesluoma Pirkko Muurimäentie 34, Ruha Koskiniemi Harri ja Pirjo Alanurmontie 220, Lapua * viemäriin 850 ja liitostyömaksua alv 22 %: Veracap Oy Kisällintie 6, Ruha Salomäki Martta Siiriläntie 199, Lapua * vesijohtoon 800 : Lapuan Tuomiokirkkoseurakunta Kosolankatu 3, Lapua

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 13 KYLIEN KEH ITTÄM ISOH JELMA / TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN / SOPIMUS / SEURANTARYH- MÄN VALINTA / LIITE SOPIMUKSEEN / LIITE SOPIMUKSEEN 2004 Kh Kaupunginvaltuusto on tehdessään päätöksen peruskoulun ala-asteen koulujen ylläpitämisen/lakkauttamisen periaatteista edellyttänyt myös selvitettäväksi toimenpiteitä, joilla kylien elinvoimaisuus voidaan turvata. Kaupunginhalli tus on em. kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä päättänyt, että kylien elinvoimaisuuden turvaamiseksi laaditaan kylien kehittämisohjelma. Kylien kehittämisohjelmaa valmistelemaan on asetettu toimikunta, jonka jäseniksi on valittu Asko Peltola, Sami Nikkola, Mervi Mikkola, Ulla Palojoki, Kyllikki Tuomaala ja Helena Lahtinen. Toimikunta on luovuttanut kylien kehittämisohjelman kaupunginhallitukselle toivomuksella, että se käsiteltäisiin myös kaupunginvaltuustossa. Elinvoimaa Lapuan kylille; kehittämisehdotuksia kunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon. LIITE 8/Kh = LIITE 10 b/kv Kj: Kaupunginhallitus merkitsee kylien kehittämisohjelman tiedokseen ja saattaa sen myös kaupunginvaltuuston tiedoksi. Toimenpide-ehdotusten osalta kaupunginhallitus toteaa seuraavaa: 1. Tiedotuksen parantamiseen liittyen kaupungin uudistetut kotisivut on tarkoitus julkaista aivan lähiaikoina. Tarkoitus on, että ainakin toimielinten pöytäkirjat ovat julkisilta osin nähtävissä kotisivuilla. 2. Ala-asteen kouluverkon ylläpitämisessä noudatetaan kaupunginvaltuuston vahvistamia periaatteita. Lakkautettavien koulujen koulukiinteistöt osoitetaan erikseen päätettävällä tavalla kylien käyttöön, jos kylällä ei ole käytettävissään muuta yhteistä kokoontumispaikkaa. 3. Tieyhteydet kylille pyritään turvaamaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Neuvottelut tietoliikenneyhteyksien kehittelystä ovat meneillään koko seutukunnan ja maakunnan laajuisesti. Neuvottelut esim. ADSL-yhteyksien kehittämiseksi ovat meneillään.

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu Hanketoimintaa yli kuntarajojen hyödynnetään mahdollisimman paljon kylien kehittämisessä. 5. Kyläyhdyshenkilöksi nimetään yhteyspäällikkö Mervi Mikkola. Lähtökohtana on pidettävä kylien omatoimisuutta. Kyläyhdyshenkilön tehtävä on asiantuntijatehtävä, hän antaa neuvontapalveluja kylille pyynnöstä. 6. Kylien markkinointi toteutetaan kaupungin yleisen markkinoinnin yhteydessä. 7. Kaupunki avustaa opasteiden ja kylttien asettamiseen tarvittavien Tielaitoksen lupien hakemisessa. Kustannustenjaossa noudatetaan samoja periaatteita koko kaupungin osalta. 8. Kaupunki pyrkii edistämään olemassa olevien palvelujen yhteydessä toteutettavia monipalvelupisteitä. 9. Kylien välisiä tapaamisia tulisi toteuttaa esim. vuorotteluperiaatteella siten, että kukin kylä vuorollaan järjestää tapaamisen ja päättää siihen liittyvästä teemasta. Kh: Hyväksyi esityksen. Kv Valtuusto: Hyväksyi esityksen. Merkittiin, että toimikunnan puheenjohtaja Asko Peltola selvitti toimikunnan tekemää työtä ja selvityksen sisältöä. Tekla Valmistelu, kaupungininsinööri: Neuvotteluja tietoliikenneyhteyksien kehittämiseksi on jatkettu vuoden 2002 aikana Vaasan Läänin Puhelimen kanssa. Tavoitteena on tuoda etätyön mahdollistava kiinteä tietoliikenneyhteys jokaisen lapualaisen yrityksen ja talouden saataville.

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu neuvottelussa on alustavasti päädytty ehdottamaan seuraavaa asiasisältöä yhteistyön perustaksi: 1. ADSL-yhteydet (256 kb/s) tuodaan jokaisen lapualaisen yrityksen ja talouden ulottuville vuoden 2002 aikana. Samalla kaikki haja-asutusalueen koulut liitetään ADSL-yhteyteen. Yhteydet toteuttaa ja ylläpitää sekä laitteistot omistaa Vaasan Läänin Puhelin Oy. 2. Yhteyden kiinteä kuukausivuokra on n. 35,32 (210 mk)/kk. Alennettu hinta on voimassa 3 vuotta ja koskee jokaista lapualaista em. yhteystyypin liittymää (myös aikaisemmin avattua). Kolmen vuoden kuluttua käydään neuvottelut, jossa arvioidaan uusi taso kuukausivuokralle investoidun laitteiston käyttöarvon pohjalta. 3. Lapuan kaupunki maksaa kertainvestointina laitteistojen hankintakuluja yhteensä n ( mk). 4. Jokainen liittyjä, joka tekee sopimuksen ennen saa liittymän tuntuvalla alennuksella. Alennuksen suuruuden määrittely on vielä kesken. K-ins: Lautakunta merkitsee neuvottelutilanteen tiedokseen. Esitys kaupunginhallitukselle tehdään myöhemmin. Tekla Valmistelu, atk-osasto: Tietoliikenneyhteyksien taustatietoja Etelä-Pohjanmaan Liiton aloitteesta on jo yli vuoden tehty suunnitelmia eräänlaisen maakuntaverkon (dataverkon) rakentamiseksi liiton alueelle. On tehty suunnitelmia seutukuntien alueille joko kuntien oman tai operaattoriomisteisen verkon rakentamisesta. Suunnitelmissa on lähdetty siitä, että joka talouteen saataisiin mahdollisuus ns. laajakaistaliittymälle, mikä tarkoittaa vähintään 256 Kbit/s luokkaa olevaa kiinteää yhteyttä. Tämän hetken modeemi ja ISDN nopeudet ovat luokkaa Kbit/s. Suunnitelmissa laskettiin alustavasti hintoja esimerkiksi kunnan itse omistaman valokuituverkon rakentamishinta, joka nousi pelkkien rakentamiskustannusten osalta jo lähelle 10 miljoonaa markkaan Lapuan osalta. Aluksi oli porkkanana myös EU- ja TE-keskus-raha, mutta rahoitusmahdollisuuksien tarkennettua niiden osuus jäisi noin 20 %, jolloin kunnan harteille jäisi liian suuri osuus rahoituksesta. Monet kunnat ovat todenneet rahoitustilanteensa sellaiseksi, ettei hankkeisiin ole ryhdytty. Myös kuntaomisteisen verkon ylläpito aiheuttaisi kuluja, joita ei edes selvitetty hankkeessa.

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 16 Tällä hetkellä kiinteä ADSL-yhteys on mahdollisuus saada Lapualla Vaasan Läänin Puhelin Oy:n (VLP) netikka-liittymänä keskustan ja Haapakosken puhelinkeskusten alueella. Muualla Lapuan muiden 9 puhelinkeskuksen alueella tätä mahdollisuutta ei vielä ole. Laajeneminen muihin keskuksiin tapahtuu normaalin liiketoiminnan kannattavuuden sanelemin ehdoin ja tulee varmasti kestämään useita vuosia. Tämän VLP:n netikkaliittymän hinta on tällä hetkellä noin 50 (300 mk) kuukaudessa 256 Kbit- /s -nopeu-della. Lapuan malli Koska edellä kuvattu vaihtoehtoisen valokuituverkon rakentaminen on taloudellisesti kannattamaton, on kehitelty Lapualle soveltuva toimintamalli, jossa hyödynnettäisiin Lapuan alueella olevia VLP:n valokuituverkkoja ja joka talouteen meneviä puhelinjohtoja. Toimintamallissa kaupunki osallistuisi ADSL-valmiuden rakentamiseen kaikkiin Lapuan puhelinkeskuksiin. Tällä toiminnalla nopeuttaisimme liittymän saantimahdollisuutta ja lisäksi saisimme koko Lapuan alueelle kiinteän oman hinnan liittymän kuukausimaksuksi. Myös asennuskustannuksiin saisimme alennuksen, koska liittymät asennettaisiin yhtä aikaa keskuksen alueelle. Suunnitelmien tarkennettua on koko hankkeen hinnaksi arvioitu ( mk). Lapuan kaupungin osuudeksi tulisi ( mk). Tällöin mahdollistuisi vuoden loppuun mennessä mahdollisuus hankkia kiinteä ADSL-liittymä kotiin tai yritykseen kiinteällä 35,30 (209,88 mk) kuukausihinnalla (256 Kbit/s -nopeudella) missä päin Lapuaa tahansa. Myös liittymän asennus tulisi tarjoushintaan. Kiinteiden ADSL-liittymien saantimahdollisuus koko Lapuan alueella nostaisi Lapuan kuntien kärkijoukkoon ja varmasti myös uutisiin myönteisesti, koska monissakaan kunnissa ei laajakaistaliittymien saantimahdollisuus ole koko kunnan alueella, vaan pelkästään taajamissa tai kaupunkien keskustoissa. Tämän toteuduttua myös etätyön mahdollisuus Lapualla paranisi, koska tämäntasoiset yhteydet riittävät hyvin vaativankin etätyön tekemiseen. Heikompi tiedonsiirtonopeus tulisi vain niihin kiinteistöihin, joista välimatka lähimpään puhelinkeskukseen on yli 5 km. K-ins: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Lapuan kaupunki solmisi Vaasan Läänin Puhelin Oy:n kanssa sopimuksen tarkoituksena rakentaa valmiudet kiinteiden ADSLliittymien saamiseksi jokaiseen lapualaiseen talouteen. Sopimuksen periaatteet käyvät ilmi seuraavista kohdista 1-5: 1. ADSL-yhteydet (256 kb/s) tuodaan jokaisen lapualaisen yrityksen ja talouden ulottuville vuoden 2002 aikana. Sama koskee kaikkia kaupungin toimipisteitä haja-asutusalueella. Yhteydet toteuttaa ja yllä-pitää sekä laitteistot omistaa Vaasan Läänin Puhelin Oy.

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 17 Niissä kiinteistöissä, joissa etäisyys puhelinkeskukseen on yli 5 km, tiedon-siirtonopeudeksi tulee se mikä ao. ratkaisun mukaisesti on teknisesti mahdollista. 2. Yhteyden kiinteä kuukausivuokra asiakkaalle on 35,30 (n. 210 mk)/ kk. Alennettu hinta on voimassa 3 vuotta ja koskee jokaista lapualaista em. yhteystyypin liittymää (myös aikaisemmin avattua). Kolmen vuoden kuluttua käydään neuvottelut, jossa arvioidaan uusi taso kuukausivuokralle investoidun laitteiston käyttöarvon pohjalta. 3. Lapuan kaupunki maksaa kertainvestointina laitteistojen hankinta-kuluja yhteensä ( mk). Summa varataan vuoden 2003 talousarvioon. 4. Jokainen uusi ADSL-asiakas, joka tekee liittymissopimuksen ennen , saa liittymän tuntuvalla alennuksella. Alennuksen suuruus perustuu puhelinkeskuksittain tapahtuvaa yhtäaikaiseen asennustyöhön ja tarvikkeiden yhtäaikaiseen hankintaan. Liittymishinta on noin 700 mk (118 ). 5. Kaupunginhallitukselle annetaan oikeus päättää sopimuksen tarkemmasta sisällöstä edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Kh Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi kaupungininsinööri Ahti Latvala. Kj: Kh: Esitys tehdään kaupungininsinöörin kuulemisen jälkeen. Asian käsittely kokouksessa: Kaupungininsinööri Ahti Latvalan kuulemisen jälkeen kaupunginjohtaja esitti, että asian valmistelua jatketaan siten, että muut vaihtoehdot vielä selvitetään. Mahdollisuuksien mukaan asia käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin kaupungininsinööri Ahti Latvalaa. Kh

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 18 Valmistelu: Tekninen keskus Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti on vielä selvitetty muidenkin operaattoreiden halukkuutta ja muodostuvaa hintatasoa niin, että käsittelyä voitaisiin jatkaa kaupunginhallituksen kokouksessa Operaattoreille Jippii, Sonera ja Lan & W an on lähetetty seuraava yhteistyökysely: LIITE 22/Kh = LIITE 33/Kh = LIITE 13/Kv Kysely on lisäksi lähetetty uudelleen Vaasan Läänin Puhelin Oy:lle, joka on aiemmin ( ) ainoana osoittanut kiinnostuksensa yhteistyöhön Härmänmaata koskeneen seutuverkon osalta. Määräaikaan klo 12:00 mennessä vastauksen ovat lähettäneet Nordic Lan & Wan Communication Oy, Sonera Entrum Oy ja Vaasan Läänin Puhelin Oy. Vastauksessaan Sonera Entrum Oy pyytää neljä viikkoa lisäaikaa laskentaa varten. Kaupunginjohtaja on myöntänyt lisäaikaa klo 12:00 saakka. Lisäajan antamisesta on Sonera Entrum Oy:n lisäksi ilmoitettu myös muille yhteistyökyselyn saaneille. Lyhyt selostus saaduista vastauksista 1. Sonera Entrum Oy Sonera Entrum Oy kiittää mielenkiinnosta palveluitaan kohtaan ja ilmoittaa voivansa tarjota kilpailukykyisesti yhteyksiä ensisijaisesti niillä alueilla, joilla on riittävästi Soneran omaa infraa. Sonera ilmoittaa keskittyvänsä palveluiden tarjoamiseen sellaisille markkina-alueille, joissa toiminnalle näyttäisi olevan kaupalliset edellytykset. Tämän lisäksi Sonera laajentaa palvelutarjontaa omilla alueillaan erilasten yhteistyötahojen kanssa. Sonera Entrum Oy:n vastaus LIITE 23/Kh = LIITE 34/Kh = LIITE 14/Kv Vaasan Läänin Puhelin Oy Vaasan Läänin Puhelin Oy on valmis rakentamaan yhteydet koko kaupungin alueelle. Kaupungin maksuosuutta on alennettu euroon.

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 19 Asiakkaalle 256 kbit/s Adsl-liittymän kiinteä kuukausihinta on 33,5 arvonlisäveroineen (normaalihinta on 50,04 ) kolmen vuoden ajan. Alennuksen kuukausihinnasta saavat myös ne kuluttajat, jotka ovat aiemmin hankkineet vastaavan Adsl:n (pääasiassa keskustan alu-eella). Asennusmaksu alennetaan yhden kuukauden ajaksi siten, että se on 0 /liittymä. Normaalihinta on 145 (sis. alv.)/liittymä. Lisäksi yhtiö on aiemmin ilmoittanut olevansa valmis toteuttamaan hankkeen vuoden 2002 aikana. Hanke saattaa jonkin verran viivästyä kaupungin päätöksenteon johdosta. Käytännössä noin kolmen kuukauden aika kuitenkin riittänee. Vaasan Läänin Puhelin Oy:n vastaus LIITE 24/Kh = LIITE 35/Kh = LIITE 15/Kv Lisäys LIITE 25/Kh = LIITE 36/Kh = LIITE 16/Kv Jippii Oy Jippii ei ole antanut vastausta. 4. Nordic Lan & Wan Communication Oy Lan & W an ehdottaa minimiyhteydeksi 128 kb ja siitä ylöspäin (max 2 Mb). Vastaava liittymismaksu on Käyttömaksu on vastaavasti nopeudesta riippuen. Yhteydet perustuvat VLP:ltä vuokrattavaan yläkaistaan. ADSL-keskittimet yhdistetään kuiduil la koko kaupunkia kattavaan tähtipisteeseen. Yhteyksien asennustyöt aloitettaisiin 3-6 kk:n kuluessa. Kaupungin maksuosuuden osalta vastaus on puutteellinen. Toteutus kuitenkin lähtee ilmeisesti siitä, että markkinatalouden lakien mukaisesti yhteyksiä vuokrataan sinne, missä on kysyntää. Kaupungin panostuksella normaalihinnoittelua voitaisiin alentaa. Normaalihinnoittelu näyttää tosin olevan jonkin verran korkeampi kuin VLP:llä. Nordic Lan & Wan Communication Oy:n vastaus LIITE 26/Kh = LIITE 37/Kh = LIITE 17/Kv

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-16.15 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät Panu Lahdensuo

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 10 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-14.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Aika 09.03.2017, klo 16:30-17:18 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 Kokousaika 29.06.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.4.2007 klo 14.00-14.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 19.08.2016 AIKA 19.08.2016 klo 08:00-08:40 PAIKKA Ylihärmän tekniikkakeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 21 15 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 02.08.2011 kello 17.00 18.37 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Keskiviikkona kello 9:00-15:00 Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola

Keskiviikkona kello 9:00-15:00 Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 83 Kouvolan Veden johtokunta 17.06.2014 Aika 17.06.2014 klo 16:30-17:37 Paikka Kouvolan Veden neuvotteluhuone, Savonkatu 16 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät 51-57 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2010 Tekninen lautakunta sivu 107 Kokousaika 8.7.2010 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (1) 147 Asianro 3125/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-416-8-49 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 12. marraskuuta 2015 kello 15.30 17.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. heinäkuuta 2016 kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen.

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen. Tekninen lautakunta 54 10.02.2015 Kaupunginhallitus 79 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 11 30.03.2015 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 70/62/620/2015 TL 54 Selostus: Savonlinnan kaupungin valtuusto

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1/2006 Kaupunginvaltuusto KOKOUSTIEDOT Aika 6.2.2006 klo 17.00-18.25 Paikka Kaupungintalo kaupunginvaltuuston istuntosali OSALLIS TUJAT Päätöksentekijät Juhani Aho Hillevi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai 1. joulukuuta 2011 kello 19.00 21.10 Kokouspaikka Kirjaston yläkerta / Eino-Ollin tupa Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Heikinoja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjousten hyväksyminen ja esisopimusten tekeminen Kaupunkirakennelautakunta 20.3.2013 49: Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 Kokousaika 14.12.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 22.9.2017 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 22.9.2017 kello 8.18 Vastaukset: perjantai 22.9.2017 kello

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6. JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE Kh 25.6.2012 306 Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.2012: Liite 306 Jakobstads skytteförening r.f. anoo, että kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS Kaavoitus ja mittaus Kaupunginvaltuuston 13.12.2010 93 hyväksymässä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Torstai 16.12. 2010 klo 11.00 12.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Torstai 16.12. 2010 klo 11.00 12.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 16.12. 2010 klo 11.00 12.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto 17.12.2012 Kaupunginhallitus Venäjän Suomen suurlähetystön tontin asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot (nro 12117) HEL 2011-007184 T 10 03

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 96 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 8.12.2015 klo 18.30-18.52 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Salomäki Matti, pj Kallio Kirsti Annala Tarja Kivisaari Pekka Haukkala Pentti Kuntsi Marjanne

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Maanantai 25. toukokuuta 2015 kello 9.15 12.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 19.10.2015 317 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 1. syyskuuta 2016 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot