Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät Panu Lahdensuo varapuheenjohtaja Juhani Aho jäsen Mauri Alakoskela jäsen Riitta Ampiala jäsen Maire Huhdanpää jäsen Poissa Tarja Muilu jäsen Muut osallistujat Ahti Latvala kaupungininsinööri, esittelijä Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja (klo lähtien) Kari Kataja-Rahko rakennuspäällikkö ( 326, 327) Raimo Lepistö tiemestari ( 330) Pirjo Muilu toimistosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jorma Hyyppä puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄS ITELL YT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Mauri Alakoskela Maire Huhdanpää PÖYTÄKIRJA YLE I- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Toimistosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo 9.00 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄS ITELT ÄVÄ T ASIAT Asia nro 320 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 321 Pöytäkirjan tarkastus 322 Tiedoksi 323 Kortteleiden 753 ja 831 tonttijaot 324 Tontin myynti / Siili 325 Asemakaavan muuttaminen / 14. Honkimäki, korttelit , ja niihin liittyvät yleiset alueet / Lausuntopyyntö 326 Taidemuseohanke, purkutöiden II-vaihe ja sen suunnitelmat; Tarjousten käsittely 327 Toimitilojen rakentaminen Multinutrix Ay:lle; urakkatarjouspyyntöjen postitus; Urakkatarjousten käsittely 328 Sopimukset kaupungin vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä 329 Kylien kehittämisohjelma / Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen / Sopimus / Seurantaryhmän valinta / Liite sopimukseen / Liite sopimukseen Saarelantien liikennemerkit 331 Suunnittelutarveratkaisu / Savola 332 Tontin myynti / Tm:i Heikki Korniloff perustettavan yhtiön lukuun 333 Talousarvio 2005 / Käyttötalous / Investointitalous

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄS ITELT ÄVÄ T ASIAT Asia nro 334 Lakeuden Etappi Oy:n tarjous koskien taidemuseorakennuksen pilaantuneiden massojen käsittelypalvelua 335 Poikkeamislupa / 8. Liuhtari, / JoSe-Rakennus Oy 336 Kokouksen päättäminen 337 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Alakoskela ja Maire Huhdanpää. TIEDOKSI Tekla Atmostech Oy on lähettänyt seuraavan valtakirjan: LIITE 322A / Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee em. tiedokseen.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 2 KORTTELEIDEN 753 JA 831 TONTTIJAOT Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijakoehdotukset 7 Ritamäen kaupunginosan kortteliin 731 koskien tonttia 5 sekä Kirkonkylään kuuluvia tiloja 3:149 Ritamäenrinta ja 3:349 Ritamäenrinta II sekä kortteliin 831 koskien tonttia 1 sekä Kirkonkylään kuuluvaa tilaa 2:111 Betania. Tonttijakoehdotukset on laadittu rakennushankkeiden takia. Tonttijakoehdotukset ovat olleet nähtävillä seuraavalla kuulutuksella: Kuulutus Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 8 luvun mukaisesti pidetään nähtävillä Lapuan kaupungin teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosastolla seuraavat tonttijakoehdotukset: 7. Ritamäen kaupunginosan kortteliin 753 laadittu tonttijakoehdotus koskien tonttia 5 sekä Lapuan kaupungin Kirkonkylän kylään kuuluvia tiloja 3:149 Ritamäenrinta ja 3:349 Rtamäenrinta II. Tonttijakoalue sijaitsee osoitteessa Ritamäenpolku Liuhtarin kaupunginosan kortteliin 831 laadittu tonttijakoehdotus koskien tonttia 1 sekä Kirkonkylän kylään kuuluvaa tilaa 2:111 Betania. Tonttijakoalue sijaitsee osoitteessa Liuhtarintie 6. Tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutukset tonttijakoehdotuksia vastaan on toimitettava tekniseen keskukseen ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Lapuan kaupungin tekninen lautakunta, Valtuustontie 1, Lapua. Lapualla TEKNINEN LAUTAKUNTA Tonttijakoehdotuksista ei ole jätetty muistutuksia. Tonttijakoehdotukset LIITE 323A / Tekla Kartta sijainnista LIITE 323B / Tekla

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 3 Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä em. kortteleita koskevat tonttijakoehdotukset. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lautakunta päättää lisäksi, että tämä pöytäkirjan pykälä tarkastetaan kokouksessa heti.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 4 TONTIN MYYNTI / SIILI Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Janne Siili on pyytänyt saada ostaa kaupungilta omakotitalon rakentamista varten tontin nro 2 Liuhtarin kaupunginosan korttelista 887 ( ) Tontin pinta-ala on n m² ja se sijaitsee osoitteessa Tiitunkuja 3. Tontin hinnaksi on vahvistettu 6,90 /m². Tontin hinta: 1479 m² X 6,90 /m² = ,10 Kartta LIITE 64 A / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää myydä Janne Siilille tontin nro 2 Lapuan kaupungin Liuhtarin kaupunginosan korttelissa 887 ( ) kymmenentuhannen kahdensadanviiden euron kymmenen sentin (10 205,10) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Tontin kauppakirjassa ostajiksi on merkitty sekä Janne että Katja Siili, joten päätöstä on muutettava vastaamaan kauppakirjaa, jotta ostajat saisivat tontille lainhuudon. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että Lapuan kaupungin Liuhtarin kaupunginosan korttelin 887 tontti 2 ( ) myydään Katja ja Janne Siilille. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 5 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN / 14. HONKIMÄKI, KORTTELIT , JA NIIHIN LIITTY- VÄT YLEISET ALUEET / LAUSUNTOPYYNTÖ Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Kaupungingeodeetti Mikko Alin pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa maankäyttö- ja kiinteistöosastolla laaditusta Honkimäen kaupunginosan kortteleita , ja niihin liittyviä yleisiä alueita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta. Asemakaavaehdotus ja sen selostus LIITE 325A / Tekla K-ins: Lautakunta toteaa, ettei kaavaehdotuksesta ole huomautettavaa.

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 6 TAIDEMUSEOHANKE, PURKUTÖIDEN II-VAIHE JA SEN SU UNN ITELM AT; TARJOUSTEN KÄSITTELY Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Tekninen lautakunta on päättänyt hankkeen toteuttamisen osalta , että ensin tehdään purkutyöt ja sen jälkeen varsinaiset rakennustyöt urakkasuorituksina. Purkutöiden I-vaiheen eli lattian yläpuolisten rakenteiden purkutöiden vastaanottotarkastus on pidetty Lattian purkutyöt ja pilaantuneiden maamassojen kunnostustyöt (II-vaihe) ovat seuraavana vuorossa. Pilaantuneiden massojen kunnostussuunnitelman pohjalta on Maa ja Vesi Oy laatinut urakkasuoritusta varten työselityksen, näytteenottosuunnitelman, työturvallisuusohjeen sekä yksikköhinta- ja määräluettelot. Niiden osalta on pidetty suunnittelukokous , missä läsnä olivat kaupungin ja suunnittelijan edustajien lisäksi ympäristökeskuksen ja Aaro Kohonen Oy:n (ent. Sebbas & Partners Oy:n) edustajat. Muistio LIITE 293A / Tekla Työselityksen osalta keskusteltiin erityisesti välivarastoinnista ja minimikaivusyvyydestä, joka kunnostussuunnitelmassa on 0,5 m ja nyt laaditussa työselityksessä 0,95 m ja seinän vieressä kulkevan kanaalin kohdalla 1,90 m. Syyksi nähtiin ympäristökeskuksen päätös pilaantuneiden maiden kunnostuksen tasosta. Loma esti kuitenkin saamasta täyttä varmuutta asiaan ja niinpä siitä keskustellaan vielä tri Risto Valon kanssa. Sen tulokset esitellään lautakunnalle kokouksessa samoin kuin edellä kerrotut asiakirjat, mikäli ne suinkin valmistuvat tarkennettuina siihen mennessä. Välivarastoinnista pyritään luopumaan kokonaan ja toimittamaan massat suoraan esim. Lakeuden Jätekeskus Etappiin, missä niistä voidaan ottaa tarvittavat laboratorionäytteet. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa on neuvotteluissa päästy siihen, että he asettavat II-vaiheeseen kenttävalvojan mittareineen. Valvojan kulut maksetaan ympäristökeskuksen työhön varaamasta :sta. Kenttävalvoja huolehtii näytteenotosta, poistettavien massojen sijoittamisesta ja kirjanpidosta sekä osallistuu loppuraportin laadintaan. Purkutöiden II-vaiheen työt vaativat tehokasta työaikaa 6-8 viikkoa, jota lisäävät ennalta arvaamattomat lisäkaivut ja laboratorioanalyysit (n. 3-4

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 7 viikkoa), joiden tulosten jälkeen päästään vasta täyttötöihin. II-vaiheen töiden pitäisi olla valmiina marraskuun loppuun mennessä. Purkutöiden II-vaiheen urakkatarjouspyyntöjen postitus esitetään lautakunnalle kokouksessa. Varsinaisten uudisrakennustöiden urakkalaskenta-asiakirjat ovat viimeistelyä vaille valmiina; suunnittelukokous pidetään Rakennesuunnittelussa ei ole ollut tarkoituksenmukaista edetä lattian ja välipohjan osalta ennen kuin purkutyöt ja tutkimukset ovat valmiina, ettei tule turhia, kenties päällekkäisiä suunnittelukustannuksia. Rakennuksen kaksikerroksisen osan välipohjan teräsbetonirakenteethan vaativat tehtyjen tutkimusten perusteella vielä lisäselvityksiä; tulokset saadaan elokuun lopussa. Urakkalaskentaan palataan erikseen. Rakennuspäällikön esitys: Asian valmistelu on kesken, päätösesitys kokouksessa. Asian käsittely kokouksessa: Rakennuspäällikkö selosti urakkakyselyn perusteena olevia suunnitelmia. Alapohjan alla olevan massanvaihdon määrä ei vielä ole yksiselitteisesti selvillä. Asiasta käydään neuvottelu, jonka jälkeen urakkatarjouspyynnöt lähetetään seuraaville urakoitsijoille: LIITE 293B / Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön em. selostuksen mukaiset toimenpiteet. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Lisäksi merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko. Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Purkutöiden II-vaiheen suunnitelmien osalta on käyty neuvonpidot ja päädytty pilaantuneiden maiden kunnostussuunnitelman pohjalta minimikaivusyvyyteen, joka on lattian keskiosalla n. 0,5 m ja näyttelytilan reu-

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 8 noilla kiertävän teknisen kanaalin osalla n. 1,2 m nykyisen lattiarakenteen alapuolelta. Alapohja, rakennetyyppi LIITE 314A / Tekla Lautakunta päätti viime kokouksessaan yrityksistä, joille tarjouspyyntöasiakirjat postitetaan. Niiden lisäksi purkutöiden II-vaiheen tarjouspyyntöasiakirjoja pyysi Kauhajoen Kuljetus Oy ja yritykselle on asiakirjat toimitettu Urakkatarjoukset saapuvat viimeistään keskiviikkona klo 14 mennessä. Rakennusosasto avaa ja vertailee ne lautakunnalle kokoukseen. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta merkitsee tiedokseen tehdyn suunnitteluratkaisun. Urakkatarjouksista annetaan esitys kokouksessa. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Merkitään, että tarjousten vertailu on kesken. Asia jätetään pöydälle. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Lakeuden Jätekeskus Oy/Etappi ei voinut vahvistaa vastaanotto-/käsittelymaksujaan pyydettyihin tarjouksiin. Kolmesta saadusta tarjouksesta kaksi oli annettu ilman käsittelymaksuja ja yksi tarjous ehdolla, että työselityksessä sivulla 11 olevat hintatiedot ovat voimassa. Todettakoon, että työselityksessä on annettu esimerkkinä Etappi Oy:n pilaantuneen maa-aineksen ja betonijätteen vastaanottokustannukset. Työselityksen mukaan urakoitsijan tulee esittää aloituskokouksessa rakennuttajalle pilaantuneiden maa-ainesten vastaanottopaikat. Rakennusosasto on pyytänyt tarjousten yhdenmukaistamiseksi Timanttipurku Oy:ltä tarkennetun tarjouksen eli siten, että jätteet ovat kuljetettuina Etappi Oy:lle, mutta ilman vastaanotto-/käsittelymaksuja. Tarjous on saatu

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 9 ja oheisessa liitteessä yhdellä tähdellä (*) merkityt tarjoukset ovat saman sisältöiset. LIITE 326A / Tekla Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta toteaa, että yksikään annetuista tarjouksista ei ollut täysin tarjouspyynnön mukainen. Lautakunta hyväksyy tehdyn toimenpiteen eli tarkennetun tarjouksen pyytämisen Timanttipurku Oy:ltä, jolloin saadut tarjoukset ovat sisällöltään samat ja siten vertailukelpoiset. Samalla lautakunta päättää, että rakennuttaja maksaa jätemaksut suoraan Etappi Oy:lle ja ne jäävät siten urakoitsijan osuudesta pois. Lautakunta hyväksyy edullisimpana Kone-Kovera Oy:n tarjouksen hintaan alv 0 %. Samalla lautakunta päättää, että töiden kiireellisyyden vuoksi päätöstä noudatetaan heti. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen.

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 10 TOIMITILOJEN RAKENTAMINEN MULTINUTRIX AY:LLE; URAKKATARJOUSPYYNTÖJEN POSTITUS; URAK- KATARJOUSTEN KÄSITTELY Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Hanke on tarkoitus toteuttaa kokonaisurakkana, missä urakkatarjoukset pyydetään rakennusyrityksiltä, jotka sitten hankkivat aliurakoitsijansa lvias-töille. Urakkasopimus tehdään siis rakennusurakoitsijan kanssa. Kohteen rakentaminen on tarkoitus toteuttaa 10/2004-2/2005 välisellä ajalla ja ulkopuolen työt viimeistellään 6/2005. Kohteen suunnittelijoina ovat toimineet: rakennussuunnittelu Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Hakola Lapua, rakennesuunnittelu Ins.tsto Ilpo Pajula Lapua, lvia-suunnittelu LVI-Ins.tsto J. Saastamoinen Seinäjoki ja sähkösuunnittelu Ins.tsto Muilu Consulting Oy Lapua. Suunnitelmat ovat valmiina. Rakennusosasto on laatinut urakkaohjelman ja tarjouspyynnön. Urakkatarjouspyyntöjen postitus esitetään lautakunnalle kokouksessa. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta pyytää urakkatarjoukset liitteen mukaisilta yrityksiltä. LIITE 317A / Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Lisäksi merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko. Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Urakkatarjoukset on pyydetty jättämään klo 12 mennessä. Rakennusosasto avaa ja valmistelee ne lautakunnan kokoukseen. Rakennuspäällikön esitys:

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 11 Lautakunta hyväksyy laaditut urakkalaskenta-asiakirjat. Niiden pohjalta pidetyssä kokonaisurakan tarjouslaskennassa on saatu oheisesta liitteestä ilmenevät tarjoukset. Tarjoukset LIITE 327A / Tekla Lautakunta päättää hylätä TKM-Rakennus Oy:n tarjouksen, koska siitä puuttuu lvi-töiden osuus eikä siten ole tarjouspyynnön mukainen. Lautakunta päättää hyväksyä edullisimman eli Institor Oy:n tarjouksen hintaan alv 0 %. Lautakunta merkitsee tiedokseen, että kylmälaitteista on pyydetty tarjoukset SFT Finntekniikka Oy:ltä ja Lakeuden Kylmäkeskus Oy:ltä molemmat Seinäjoelta. Tarjous on saatu SFT Finntekniikka Oy:ltä tarjoushinnan ollessa alv 0 %. Kohteeseen tuleva yrittäjä ja tilojen lunastaja on tarkistanut tarjouksen ja todennut sen olevan käypää hintatasoa. Lautakunta päättää hyväksyä SFT Finntekniikka Oy:n tarjouksen kohteeseen tulevista kylmälaitteista asennettuna hintaan alv 0 %. Tarjous LIITE 327B / Tekla Kaupunginvaltuusto myönsi kohteeseen lisämäärärahaa aikaisemman :n lisäksi ollen kokonaissumma siten alv 0 %. Lautakunta merkitsee tiedokseen oheisen kohteen kustannusarviotaulukon. Kustannusarvio LIITE 327C / Tekla Lautakunta toteaa, että kaupunginhallitus päättää seuraavassa kokouksessaan valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja käsittelee kaupungin ja Multinutrix Ay:n välisen yritystilasopimuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Samalla ilmoitetaan, että päätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimusten syntymistä. Sopimukset solmitaan erikseen.

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 12 SOPIMUKSET KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEEN LIITTYMISESTÄ Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy liittymissopimukset ja -maksut seuraavasti: * vesijohtoon 700 ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin 850 ja liitostyömaksua alv 22 %: Pelander Mikko ja Jaana Visakuja 4, Lapua Peltoniemi Mauri ja Kyllikki Rajalantie 25, Lapua T:mi Rakennuspalvelu Juha Perkiö Niilontie 5, Lapua Paavola Sami ja Minna Hanhikintie 3, Lapua Ulvila Arttu Laidunhaantie 6, Lapua Pouhula Tero ja Piia Hanhikintie 11, Lapua Kauppila Hannele Mannankuja 14, Lapua Karhu Tuomi ja Rintala Terhi Kanervapolku 2, Lapua Puhakka Petri Mäkitie 50, Lapua Huosianmaa Mika ja Marika Alasippolantie 5, Lapua * vesijohtoon 700 ja liitostyömaksua alv 22 %: Kortesluoma Pirkko Muurimäentie 34, Ruha Koskiniemi Harri ja Pirjo Alanurmontie 220, Lapua * viemäriin 850 ja liitostyömaksua alv 22 %: Veracap Oy Kisällintie 6, Ruha Salomäki Martta Siiriläntie 199, Lapua * vesijohtoon 800 : Lapuan Tuomiokirkkoseurakunta Kosolankatu 3, Lapua

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 13 KYLIEN KEH ITTÄM ISOH JELMA / TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN / SOPIMUS / SEURANTARYH- MÄN VALINTA / LIITE SOPIMUKSEEN / LIITE SOPIMUKSEEN 2004 Kh Kaupunginvaltuusto on tehdessään päätöksen peruskoulun ala-asteen koulujen ylläpitämisen/lakkauttamisen periaatteista edellyttänyt myös selvitettäväksi toimenpiteitä, joilla kylien elinvoimaisuus voidaan turvata. Kaupunginhalli tus on em. kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä päättänyt, että kylien elinvoimaisuuden turvaamiseksi laaditaan kylien kehittämisohjelma. Kylien kehittämisohjelmaa valmistelemaan on asetettu toimikunta, jonka jäseniksi on valittu Asko Peltola, Sami Nikkola, Mervi Mikkola, Ulla Palojoki, Kyllikki Tuomaala ja Helena Lahtinen. Toimikunta on luovuttanut kylien kehittämisohjelman kaupunginhallitukselle toivomuksella, että se käsiteltäisiin myös kaupunginvaltuustossa. Elinvoimaa Lapuan kylille; kehittämisehdotuksia kunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon. LIITE 8/Kh = LIITE 10 b/kv Kj: Kaupunginhallitus merkitsee kylien kehittämisohjelman tiedokseen ja saattaa sen myös kaupunginvaltuuston tiedoksi. Toimenpide-ehdotusten osalta kaupunginhallitus toteaa seuraavaa: 1. Tiedotuksen parantamiseen liittyen kaupungin uudistetut kotisivut on tarkoitus julkaista aivan lähiaikoina. Tarkoitus on, että ainakin toimielinten pöytäkirjat ovat julkisilta osin nähtävissä kotisivuilla. 2. Ala-asteen kouluverkon ylläpitämisessä noudatetaan kaupunginvaltuuston vahvistamia periaatteita. Lakkautettavien koulujen koulukiinteistöt osoitetaan erikseen päätettävällä tavalla kylien käyttöön, jos kylällä ei ole käytettävissään muuta yhteistä kokoontumispaikkaa. 3. Tieyhteydet kylille pyritään turvaamaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Neuvottelut tietoliikenneyhteyksien kehittelystä ovat meneillään koko seutukunnan ja maakunnan laajuisesti. Neuvottelut esim. ADSL-yhteyksien kehittämiseksi ovat meneillään.

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu Hanketoimintaa yli kuntarajojen hyödynnetään mahdollisimman paljon kylien kehittämisessä. 5. Kyläyhdyshenkilöksi nimetään yhteyspäällikkö Mervi Mikkola. Lähtökohtana on pidettävä kylien omatoimisuutta. Kyläyhdyshenkilön tehtävä on asiantuntijatehtävä, hän antaa neuvontapalveluja kylille pyynnöstä. 6. Kylien markkinointi toteutetaan kaupungin yleisen markkinoinnin yhteydessä. 7. Kaupunki avustaa opasteiden ja kylttien asettamiseen tarvittavien Tielaitoksen lupien hakemisessa. Kustannustenjaossa noudatetaan samoja periaatteita koko kaupungin osalta. 8. Kaupunki pyrkii edistämään olemassa olevien palvelujen yhteydessä toteutettavia monipalvelupisteitä. 9. Kylien välisiä tapaamisia tulisi toteuttaa esim. vuorotteluperiaatteella siten, että kukin kylä vuorollaan järjestää tapaamisen ja päättää siihen liittyvästä teemasta. Kh: Hyväksyi esityksen. Kv Valtuusto: Hyväksyi esityksen. Merkittiin, että toimikunnan puheenjohtaja Asko Peltola selvitti toimikunnan tekemää työtä ja selvityksen sisältöä. Tekla Valmistelu, kaupungininsinööri: Neuvotteluja tietoliikenneyhteyksien kehittämiseksi on jatkettu vuoden 2002 aikana Vaasan Läänin Puhelimen kanssa. Tavoitteena on tuoda etätyön mahdollistava kiinteä tietoliikenneyhteys jokaisen lapualaisen yrityksen ja talouden saataville.

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu neuvottelussa on alustavasti päädytty ehdottamaan seuraavaa asiasisältöä yhteistyön perustaksi: 1. ADSL-yhteydet (256 kb/s) tuodaan jokaisen lapualaisen yrityksen ja talouden ulottuville vuoden 2002 aikana. Samalla kaikki haja-asutusalueen koulut liitetään ADSL-yhteyteen. Yhteydet toteuttaa ja ylläpitää sekä laitteistot omistaa Vaasan Läänin Puhelin Oy. 2. Yhteyden kiinteä kuukausivuokra on n. 35,32 (210 mk)/kk. Alennettu hinta on voimassa 3 vuotta ja koskee jokaista lapualaista em. yhteystyypin liittymää (myös aikaisemmin avattua). Kolmen vuoden kuluttua käydään neuvottelut, jossa arvioidaan uusi taso kuukausivuokralle investoidun laitteiston käyttöarvon pohjalta. 3. Lapuan kaupunki maksaa kertainvestointina laitteistojen hankintakuluja yhteensä n ( mk). 4. Jokainen liittyjä, joka tekee sopimuksen ennen saa liittymän tuntuvalla alennuksella. Alennuksen suuruuden määrittely on vielä kesken. K-ins: Lautakunta merkitsee neuvottelutilanteen tiedokseen. Esitys kaupunginhallitukselle tehdään myöhemmin. Tekla Valmistelu, atk-osasto: Tietoliikenneyhteyksien taustatietoja Etelä-Pohjanmaan Liiton aloitteesta on jo yli vuoden tehty suunnitelmia eräänlaisen maakuntaverkon (dataverkon) rakentamiseksi liiton alueelle. On tehty suunnitelmia seutukuntien alueille joko kuntien oman tai operaattoriomisteisen verkon rakentamisesta. Suunnitelmissa on lähdetty siitä, että joka talouteen saataisiin mahdollisuus ns. laajakaistaliittymälle, mikä tarkoittaa vähintään 256 Kbit/s luokkaa olevaa kiinteää yhteyttä. Tämän hetken modeemi ja ISDN nopeudet ovat luokkaa Kbit/s. Suunnitelmissa laskettiin alustavasti hintoja esimerkiksi kunnan itse omistaman valokuituverkon rakentamishinta, joka nousi pelkkien rakentamiskustannusten osalta jo lähelle 10 miljoonaa markkaan Lapuan osalta. Aluksi oli porkkanana myös EU- ja TE-keskus-raha, mutta rahoitusmahdollisuuksien tarkennettua niiden osuus jäisi noin 20 %, jolloin kunnan harteille jäisi liian suuri osuus rahoituksesta. Monet kunnat ovat todenneet rahoitustilanteensa sellaiseksi, ettei hankkeisiin ole ryhdytty. Myös kuntaomisteisen verkon ylläpito aiheuttaisi kuluja, joita ei edes selvitetty hankkeessa.

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 16 Tällä hetkellä kiinteä ADSL-yhteys on mahdollisuus saada Lapualla Vaasan Läänin Puhelin Oy:n (VLP) netikka-liittymänä keskustan ja Haapakosken puhelinkeskusten alueella. Muualla Lapuan muiden 9 puhelinkeskuksen alueella tätä mahdollisuutta ei vielä ole. Laajeneminen muihin keskuksiin tapahtuu normaalin liiketoiminnan kannattavuuden sanelemin ehdoin ja tulee varmasti kestämään useita vuosia. Tämän VLP:n netikkaliittymän hinta on tällä hetkellä noin 50 (300 mk) kuukaudessa 256 Kbit- /s -nopeu-della. Lapuan malli Koska edellä kuvattu vaihtoehtoisen valokuituverkon rakentaminen on taloudellisesti kannattamaton, on kehitelty Lapualle soveltuva toimintamalli, jossa hyödynnettäisiin Lapuan alueella olevia VLP:n valokuituverkkoja ja joka talouteen meneviä puhelinjohtoja. Toimintamallissa kaupunki osallistuisi ADSL-valmiuden rakentamiseen kaikkiin Lapuan puhelinkeskuksiin. Tällä toiminnalla nopeuttaisimme liittymän saantimahdollisuutta ja lisäksi saisimme koko Lapuan alueelle kiinteän oman hinnan liittymän kuukausimaksuksi. Myös asennuskustannuksiin saisimme alennuksen, koska liittymät asennettaisiin yhtä aikaa keskuksen alueelle. Suunnitelmien tarkennettua on koko hankkeen hinnaksi arvioitu ( mk). Lapuan kaupungin osuudeksi tulisi ( mk). Tällöin mahdollistuisi vuoden loppuun mennessä mahdollisuus hankkia kiinteä ADSL-liittymä kotiin tai yritykseen kiinteällä 35,30 (209,88 mk) kuukausihinnalla (256 Kbit/s -nopeudella) missä päin Lapuaa tahansa. Myös liittymän asennus tulisi tarjoushintaan. Kiinteiden ADSL-liittymien saantimahdollisuus koko Lapuan alueella nostaisi Lapuan kuntien kärkijoukkoon ja varmasti myös uutisiin myönteisesti, koska monissakaan kunnissa ei laajakaistaliittymien saantimahdollisuus ole koko kunnan alueella, vaan pelkästään taajamissa tai kaupunkien keskustoissa. Tämän toteuduttua myös etätyön mahdollisuus Lapualla paranisi, koska tämäntasoiset yhteydet riittävät hyvin vaativankin etätyön tekemiseen. Heikompi tiedonsiirtonopeus tulisi vain niihin kiinteistöihin, joista välimatka lähimpään puhelinkeskukseen on yli 5 km. K-ins: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Lapuan kaupunki solmisi Vaasan Läänin Puhelin Oy:n kanssa sopimuksen tarkoituksena rakentaa valmiudet kiinteiden ADSLliittymien saamiseksi jokaiseen lapualaiseen talouteen. Sopimuksen periaatteet käyvät ilmi seuraavista kohdista 1-5: 1. ADSL-yhteydet (256 kb/s) tuodaan jokaisen lapualaisen yrityksen ja talouden ulottuville vuoden 2002 aikana. Sama koskee kaikkia kaupungin toimipisteitä haja-asutusalueella. Yhteydet toteuttaa ja yllä-pitää sekä laitteistot omistaa Vaasan Läänin Puhelin Oy.

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 17 Niissä kiinteistöissä, joissa etäisyys puhelinkeskukseen on yli 5 km, tiedon-siirtonopeudeksi tulee se mikä ao. ratkaisun mukaisesti on teknisesti mahdollista. 2. Yhteyden kiinteä kuukausivuokra asiakkaalle on 35,30 (n. 210 mk)/ kk. Alennettu hinta on voimassa 3 vuotta ja koskee jokaista lapualaista em. yhteystyypin liittymää (myös aikaisemmin avattua). Kolmen vuoden kuluttua käydään neuvottelut, jossa arvioidaan uusi taso kuukausivuokralle investoidun laitteiston käyttöarvon pohjalta. 3. Lapuan kaupunki maksaa kertainvestointina laitteistojen hankinta-kuluja yhteensä ( mk). Summa varataan vuoden 2003 talousarvioon. 4. Jokainen uusi ADSL-asiakas, joka tekee liittymissopimuksen ennen , saa liittymän tuntuvalla alennuksella. Alennuksen suuruus perustuu puhelinkeskuksittain tapahtuvaa yhtäaikaiseen asennustyöhön ja tarvikkeiden yhtäaikaiseen hankintaan. Liittymishinta on noin 700 mk (118 ). 5. Kaupunginhallitukselle annetaan oikeus päättää sopimuksen tarkemmasta sisällöstä edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Kh Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi kaupungininsinööri Ahti Latvala. Kj: Kh: Esitys tehdään kaupungininsinöörin kuulemisen jälkeen. Asian käsittely kokouksessa: Kaupungininsinööri Ahti Latvalan kuulemisen jälkeen kaupunginjohtaja esitti, että asian valmistelua jatketaan siten, että muut vaihtoehdot vielä selvitetään. Mahdollisuuksien mukaan asia käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin kaupungininsinööri Ahti Latvalaa. Kh

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 18 Valmistelu: Tekninen keskus Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti on vielä selvitetty muidenkin operaattoreiden halukkuutta ja muodostuvaa hintatasoa niin, että käsittelyä voitaisiin jatkaa kaupunginhallituksen kokouksessa Operaattoreille Jippii, Sonera ja Lan & W an on lähetetty seuraava yhteistyökysely: LIITE 22/Kh = LIITE 33/Kh = LIITE 13/Kv Kysely on lisäksi lähetetty uudelleen Vaasan Läänin Puhelin Oy:lle, joka on aiemmin ( ) ainoana osoittanut kiinnostuksensa yhteistyöhön Härmänmaata koskeneen seutuverkon osalta. Määräaikaan klo 12:00 mennessä vastauksen ovat lähettäneet Nordic Lan & Wan Communication Oy, Sonera Entrum Oy ja Vaasan Läänin Puhelin Oy. Vastauksessaan Sonera Entrum Oy pyytää neljä viikkoa lisäaikaa laskentaa varten. Kaupunginjohtaja on myöntänyt lisäaikaa klo 12:00 saakka. Lisäajan antamisesta on Sonera Entrum Oy:n lisäksi ilmoitettu myös muille yhteistyökyselyn saaneille. Lyhyt selostus saaduista vastauksista 1. Sonera Entrum Oy Sonera Entrum Oy kiittää mielenkiinnosta palveluitaan kohtaan ja ilmoittaa voivansa tarjota kilpailukykyisesti yhteyksiä ensisijaisesti niillä alueilla, joilla on riittävästi Soneran omaa infraa. Sonera ilmoittaa keskittyvänsä palveluiden tarjoamiseen sellaisille markkina-alueille, joissa toiminnalle näyttäisi olevan kaupalliset edellytykset. Tämän lisäksi Sonera laajentaa palvelutarjontaa omilla alueillaan erilasten yhteistyötahojen kanssa. Sonera Entrum Oy:n vastaus LIITE 23/Kh = LIITE 34/Kh = LIITE 14/Kv Vaasan Läänin Puhelin Oy Vaasan Läänin Puhelin Oy on valmis rakentamaan yhteydet koko kaupungin alueelle. Kaupungin maksuosuutta on alennettu euroon.

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 19 Asiakkaalle 256 kbit/s Adsl-liittymän kiinteä kuukausihinta on 33,5 arvonlisäveroineen (normaalihinta on 50,04 ) kolmen vuoden ajan. Alennuksen kuukausihinnasta saavat myös ne kuluttajat, jotka ovat aiemmin hankkineet vastaavan Adsl:n (pääasiassa keskustan alu-eella). Asennusmaksu alennetaan yhden kuukauden ajaksi siten, että se on 0 /liittymä. Normaalihinta on 145 (sis. alv.)/liittymä. Lisäksi yhtiö on aiemmin ilmoittanut olevansa valmis toteuttamaan hankkeen vuoden 2002 aikana. Hanke saattaa jonkin verran viivästyä kaupungin päätöksenteon johdosta. Käytännössä noin kolmen kuukauden aika kuitenkin riittänee. Vaasan Läänin Puhelin Oy:n vastaus LIITE 24/Kh = LIITE 35/Kh = LIITE 15/Kv Lisäys LIITE 25/Kh = LIITE 36/Kh = LIITE 16/Kv Jippii Oy Jippii ei ole antanut vastausta. 4. Nordic Lan & Wan Communication Oy Lan & W an ehdottaa minimiyhteydeksi 128 kb ja siitä ylöspäin (max 2 Mb). Vastaava liittymismaksu on Käyttömaksu on vastaavasti nopeudesta riippuen. Yhteydet perustuvat VLP:ltä vuokrattavaan yläkaistaan. ADSL-keskittimet yhdistetään kuiduil la koko kaupunkia kattavaan tähtipisteeseen. Yhteyksien asennustyöt aloitettaisiin 3-6 kk:n kuluessa. Kaupungin maksuosuuden osalta vastaus on puutteellinen. Toteutus kuitenkin lähtee ilmeisesti siitä, että markkinatalouden lakien mukaisesti yhteyksiä vuokrataan sinne, missä on kysyntää. Kaupungin panostuksella normaalihinnoittelua voitaisiin alentaa. Normaalihinnoittelu näyttää tosin olevan jonkin verran korkeampi kuin VLP:llä. Nordic Lan & Wan Communication Oy:n vastaus LIITE 26/Kh = LIITE 37/Kh = LIITE 17/Kv

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 10 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-14.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.4.2007 klo 14.00-14.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen.

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen. Tekninen lautakunta 54 10.02.2015 Kaupunginhallitus 79 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 11 30.03.2015 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 70/62/620/2015 TL 54 Selostus: Savonlinnan kaupungin valtuusto

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai 1. joulukuuta 2011 kello 19.00 21.10 Kokouspaikka Kirjaston yläkerta / Eino-Ollin tupa Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Heikinoja

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1/2006 Kaupunginvaltuusto KOKOUSTIEDOT Aika 6.2.2006 klo 17.00-18.25 Paikka Kaupungintalo kaupunginvaltuuston istuntosali OSALLIS TUJAT Päätöksentekijät Juhani Aho Hillevi

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Maanantai 25. toukokuuta 2015 kello 9.15 12.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. heinäkuuta 2013 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 11.01.2012 klo 15.00 16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.08.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 24.08.2016 keskiviikko klo 17:50-21:00 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tavanomainen kokoustyöskentely keskeytettiin

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.12.2011 kello 17.00 19.23 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 8/2009 Aika Ti 01.09.2009 klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 8/2009 Aika Ti 01.09.2009 klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8/2009 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 8/2009 ASIA LIITE 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 94 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 12.3.2015 Sivu 21 Kokousaika Torstai 19.3.2015 kello 17.00 17.25 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot