Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet / tarjouskilpailu kevät 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet / tarjouskilpailu kevät 2015"

Transkriptio

1 Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet / tarjouskilpailu kevät 2015 PANNINNIEMI 3 Viisi (5) omakotirakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä KEHVO HAAPANIEMI yksi (1) rantarakennuspaikka tarjousmenettelyllä Siilinjärven kunta Konserni- ja maankäyttöpalvelut

2 Sisältö 1. Yleistä Tarjousten jättöaika Tarjouskilpailun ehdot Rakennuspaikkapäätökset Luovutusehdot Panninniemessä... 5 Liitteet Liite 1 - Kartta rakennuspaikoista / Panninniemi 3 Liite 2 - Valokuva Panninniemestä Liite 3 - Kartta rakennuspaikasta / Kehvo Haapaniemi Liite 4 - Kartta rakennuspaikasta / Kehvo Haapaniemi Liite 5 - Kartta rakennuspaikasta / Kehvo Haapaniemi Liite 6 - Valokuvia Kehvo / Haapaniemi Liite 7 - Rakennuspaikkojen hinnat v.2015 Yhteystiedot: Heikki Pietikäinen Tarja Kuvaja vs. maankäyttöinsinööri tonttisihteeri Facebook: Twitter:

3 3(16) 1. Yleistä Panninniemi 3 Panninniemi 3 asemakaava-alue käsittää Panninniemen länsiosan kokonaisuudessaan. Alue rajoittuu pohjoisessa Pyylampeen, idässä jo rakennettuun Panninniemen kaava-alueeseen ja etelässä ja lännessä Kevätön -järveen. Alueella on tehty maaperäselvityksiä vuosina 1990 ja Vuonna 1990 selvitetyllä alueen itäpuolisella osalla maaperä on pääosin hyvin tai tyydyttävästi rakennettavaa. Länsipuolisella, vuonna 2010 selvitetyllä alueella, maaperä on pääosin normaalisti rakennettavaa ja paikoitellen paaluperustusta edellyttävää aluetta. Kaikki normaalit kuntakeskuksen palvelut, mm. terveyspalvelut, koulut, päiväkodit ja kaupalliset palvelut löytyvät noin 3,5 kilometrin päässä sijaitsevasta kunnan keskustaajamasta. Panninniemen etelärannalla on kunnan ylläpitämä uimaranta. Alueen soutuvenevalkama sijoittuu Musikantintien etelänpuoleiseen niemeen. Alueelle on kaavoitettu 91 omakotirakennuspaikkaa, joista 9 omarantaista. Rakennuspaikat jaetaan vaiheittain useamman vuoden aikana. Alueelta on jaettu rakennuspaikkoja v Lisätietoja näistä vielä vapaana olevista ja vapaasti haettavista rakennuspaikoista saa maankäyttöpalvelusta / tonttisihteeri. Nyt alueelta tarjousmenettelyllä luovutettavat rakennuspaikat käyvät ilmi kartasta liite 1. Ennen tarjouksen jättämistä on hyvä tutustua rakennuspaikkoihin sekä alueiden kaavamääräyksiin ja rakentamisohjeisiin ja verrata niitä omiin toiveisiin. Kehvo Haapaniemi Kehvon Haapaniemen rantarakennuspaikka sijaitsee Kallaveden rannalla, ilmansuunta lounaaseen (kartta liite 3). Rakennuspaikka luovutetaan määräalana, ja sen pinta-ala on noin 5000 m². Rantavyöhykkeellä olevalla omakotitalon rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa kunnan rakennusjärjestyksen mukaan olla enintään 500 m². Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen, enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Edellä mainitusta rakentamisen määrästä on varattava vähintään 30 % erillisten talousrakennusten rakentamista varten. Rakennuspaikka sijaitsee Autiorannan vesiosuuskunnan toiminta- alueella, johon on liityttävä. Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee suunnitella ja rakentaa ympäristönsuojelulain 155 ja 156 määräyksiin perustuen siten, että sen puhdistustaso täyttää jätevesiasetuksen (209/2011) 4 :n vaatimukset. Jätevesien johtamisen tulee täyttää myös rakennusjärjestyksen vaatimukset mm. rannan suojaetäisyyksien suhteen.

4 4(16) Tällä hetkellä määräalalla sijaitsee vanhat kesämökki (n.35m²) ja talousrakennus (n. 10m²) rakennukset, jotka sisältyvät kauppaan. Kohteen osoite on Haapaniementie 108, moottoritien (VT 5) Kehvo-Räimä liittymästä matkaa kohteeseen on noin 9 km. Kiinteistöllä on sähköliittymä, jonka lunastamisesta voi neuvotella rakennusten entisten omistajien kanssa. Sähköliittymän omistajan tiedot ja ajo-ohjeet kohteeseen saa tonttisihteeriltä tai vs. maankäyttöinsinööriltä. Kohteessa on rakennustarkastaja ja vs. maankäyttöinsinööri tavattavissa perjantaina klo , jolloin voi tutustua kohteeseen ja esittää kysymyksiä. Muuna aikana kohteeseen saa tutustua itsenäisesti. 2. Tarjousten jättöaika Tarjouskilpailun kohteita haetaan vapaamuotoisella kirjeellä. Tarjousten jättöaika on Tarjoukset on jätettävä viimeistään perjantaina klo Hakuajan ulkopuolella jätettyjä ei huomioida. Postiosoite on Siilinjärven kunta, Konsernija maankäyttöpalvelut / tonttisihteeri, PL 5, Siilinjärvi. Allekirjoitettu tarjous tulee jättää suljetussa kuoressa määräaikaan mennessä em. osoitteeseen, kuoren päällä merkintä omakotirakennuspaikkatarjous. 3. Tarjouskilpailun ehdot - Tarjouskohteiden pohjahinnat on esitetty liitteessä 7. - Kunta pidättää oikeuden hylätä saadut tarjoukset. - Tarjouksesta tulee ilmetä tarjouksen kohteena oleva rakennuspaikka sekä siitä tarjottava hinta, tarjouksen tekijän /tekijöiden nimet, yhteystiedot ja allekirjoitukset. - Tarjouksen voi jättää useasta rakennuspaikasta. Tarjoukset tulee esittää yhdessä tarjousasiakirjassa. Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava, missä keskinäisessä järjestyksessä tarjoukset ovat voimassa. Hyväksytyksi voi tulla ainoastaan yksi tarjous / tarjouksen jättänyt. - Hyväksytyksi tulleen tarjouksen tekijän kanssa tehdään mennessä esisopimus (esikauppakirja tai varaussopimus), joka on voimassa yhden vuoden. Esisopimuksen yhteydessä maksetaan käsiraha, joka on 5 % tarjoushinnasta, kuitenkin vähintään Käsirahaa ei palauteta, mikäli lopullinen sopimus peruuntuu tarjoajan toimesta.

5 5(16) - Panninniemen rakennuspaikan voi ostaa tai vuokrata, perusvuosivuokra ( 6 % lunastushinnasta) määräytyy hyväksytyn tarjoushinnan perusteella. - Haapaniemen rantarakennuspaikka on lunastettava. Lopullinen luovutussopimus (kauppakirja) on allekirjoitettava mennessä. Kauppakirjan allekirjoituspäivä on myös kauppahinnan eräpäivä (käteiskauppa). - Kunta perii lopullisen luovutussopimuksen yhteydessä Panninniemen kaavaalueella lohkomiskustannuksina Haapaniemen rakennuspaikan lohkomisesta vastaa ostaja. 4. Rakennuspaikkapäätökset Päätökset rakennuspaikkojen saajista tehdään kesäkuun alussa. Kaikille rakennuspaikasta määräaikaan mennessä tarjouksen jättäneille toimitetaan päätös kirjeitse tiedoksi. Päätökset rakennuspaikan myöntämisestä tekee maankäyttöinsinööri. 5. Luovutusehdot Panninniemessä Rakennuspaikat luovutetaan luovutushetkellä voimassaolevilla valtuuston hyväksymillä luovutusehdoilla. Varaussopimus Rakennuspaikan saaneiden kanssa voidaan tehdä ensin varaussopimus. Sopimus on voimassa yhden vuoden rakennuspaikkapäätöksestä, jonka kuluessa rakennuspaikan saajalla on aikaa järjestää hankkeen suunnittelu ja rahoitus siihen vaiheeseen, että rakennuslupaa voidaan hakea. Varaussopimus oikeuttaa tekemään rakennuspaikalla rakennushankkeen edellyttämät selvitykset, mm. maaperäselvitys. Varaussopimus ei oikeuta muihin toimenpiteisiin sopimuksen kohteella. Lopullinen luovutussopimus Lopullinen luovutussopimus (kauppakirja tai vuokrasopimus) on tehtävä ennen rakennusluvan hakemista varaussopimuksen voimassaoloaikana. Kiinteistökauppa on käteiskauppa, jolloin kauppahinnan eräpäivä on kauppakirjan allekirjoituspäivä. Hakuhetkellä voimassaolevat vuokrausehdot: vuokra-aika on viisikymmentä (50) vuotta. perusvuosivuokra on Panninniemen rakennuspaikoilla 6 % rakennuspaikan myyntihinnasta. vuokra peritään vuokramiehen valinnan mukaan joko kertasuorituksena koko vuoden osalta toukokuussa tai kahdessa erässä maalisja syyskuussa. Kahdessa erässä maksettaessa peritään ensimmäisen erän yhteydessä maksutapalisä (v ). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

6 6(16) Vuokra-alueella olevat puut luovutetaan korvauksetta vuokramiehen omistukseen. Asuinrakennusta varten vuokrattu rakennuspaikka on aina lunastettavissa omaksi sen jälkeen kun rakentamisvelvoite on täytetty. Mikäli rakennuspaikan lunastus tapahtuu kuuden (6) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen teosta, vähennetään luovutushinnasta vuokrasopimuksen perusvuokraprosentista riippuen joko 3 % tai 4 % kutakin täyttä vuokravuotta kohden. Alennukset kuudentena vuokravuonna ovat täten joko 15 % tai 20 %. Mikäli vuokrauksesta on kulunut yli kuusi (6) mutta alle yksitoista (11) vuotta, vähennetään luovutushinnasta 15 % tai 20 % perusvuokraprosentista riippuen. Rakentamisvelvoite kaava-alueella Lopulliseen luovutussopimukseen sisältyy rakentamisvelvoite, jolla rakennuspaikan omistaja tai haltija sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa kaupanteko- tai vuokrasopimuksen allekirjoitushetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa rakennusluvan edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Muut kustannukset Vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksut asemakaava -alueella on keskimäärin noin Maksu perustuu rakennuspaikan kokoon ja rakennusoikeuteen. Maksuperusteet löytyvät kunnan internet-sivulta: Asuminen ja rakentaminen Vesihuolto Maksut Liittymismaksut. Sähkö-, puhelin-, tietoliikenne- yms. liittymistä ja niiden hinnoista antavat lisätietoja paikalliset palvelun tarjoajat. Rakentamisohjeet Panninniemi 3 alueelle on laadittu erityiset rakentamisohjeet. Ohjeessa määritellään pääpiirteittäin rakennusten sijoittuminen, julkisivumateriaalit sekä värit. Ohjeissa annetaan opastusta myös rakennuspaikan istutuksista ja vihertöistä. Ohjeiden liitteenä on mm. korttelikartat, joista selviää rakennuspaikkojen pintaalat, rajamitat yms. Hyväksytty suunnittelu- ja rakentamisohje löytyy kunnan internet-sivuilta: Asuminen ja rakentaminen Rakennuspaikat Rakennustapaohjeet Alueittaiset ohjeet.

7 7(16) Liite 1 Panninniemi 3 (vaihe 3) tarjousmenettelyllä luovutettavat rakennuspaikat

8 Liite 2 8(16)

9 9(16) Liite 3 Kehvo Haapaniemen rantarakennuspaikka

10 10(16) Liite 4 Haapaniementie 108, Kehvo.

11 11(16) Liite 5 Rantarakennuspaikka.

12 12(16) Liite 6 Kuvia rantarakennuspaikalta

13 13(16)

14 14(16)

15 15(16)

16 16(16) Liite 7 Rakennuspaikkojen alimmat hyväksyttävät hinnat / tarjouskilpailu kevät 2015 Panninniemi 3 (vaihe 3) kortteli rakennuspaikka p-ala m² hinta Kehvo Haapaniemi määräala tilasta Iivonsalo n

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

TILAN MYYNTI NURMEN KYLÄLTÄ OMAKOTITALON RAKENNUSPAIKAKSI KEVÄT 2014 HAKUAIKA / TARJOUSTEN JÄTTÖAIKA 22.5. 5.6.2014 klo 15

TILAN MYYNTI NURMEN KYLÄLTÄ OMAKOTITALON RAKENNUSPAIKAKSI KEVÄT 2014 HAKUAIKA / TARJOUSTEN JÄTTÖAIKA 22.5. 5.6.2014 klo 15 LEMPÄÄLÄN KUNTA TILAN MYYNTI NURMEN KYLÄLTÄ OMAKOTITALON RAKENNUSPAIKAKSI KEVÄT 014 HAKUAIKA / TARJOUSTEN JÄTTÖAIKA.5. 5.6.014 klo 15 Kuulutus Lempäälän - Vesilahden Sanomissa 1.5.014 LEMPÄÄLÄN KUNTA MYY

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Tonttihakuohje. Kirkonvarkauden asuntomessualueen tontit

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Tonttihakuohje. Kirkonvarkauden asuntomessualueen tontit Tonttihakuohje Kirkonvarkauden asuntomessualueen tontit ..0 Sivu (7). Asuntomessut Mikkelissä 07 Mikkelin kaupunki ja Suomen Asuntomessut järjestävät asuntomessut kesällä 07 Mikkelin Kirkonvarkaudessa.

Lisätiedot

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla.

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla. HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tontteja koskevat hakemukset on jätettävä Tampereen kaupungin keskusvirastotalon ala-aulan esittelytilaan, os. Aleksis Kiven katu 14-16 C tai kiinteistötoimeen 3. krs. Avoinna arkisin

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

Pruukinranta Asuntomessualueen tontinhakuohje

Pruukinranta Asuntomessualueen tontinhakuohje Pruukinranta Asuntomessualueen tontinhakuohje Asuntomessualueen tontinhakuohje Sisällysluettelo 1. Asuntomessut Seinäjolla 2016... 3 2. Messujen teemat... 3 3. Rakentamistapaohjeet... 4 4. Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen

Lisätiedot

HÄITILÄNTIE 18 40-52-7. Viikoittainen tarjousaika 40-52-7

HÄITILÄNTIE 18 40-52-7. Viikoittainen tarjousaika 40-52-7 HÄITILÄNTIE 18 40-52-7 Viikoittainen tarjousaika 40-52-7 TONTIN SIJAINTI Tontti 40-52-7 Häitiläntie 18 sijaitsee Käikälässä n. 7 km keskustasta kaakkoon. TIEDOT TONTISTA Tontilla sijaitsee purkukuntoinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Liiketonteista on pula koko kunnan alueella, erityisesti Kemiössä. Taalintehtaalla on pula (pien)teollisuustonteista.

Liiketonteista on pula koko kunnan alueella, erityisesti Kemiössä. Taalintehtaalla on pula (pien)teollisuustonteista. TONTINLUOVUTUSOHJELMA Ohjelman tarkoituksena on luoda ohjeisto tonttien luovutukselle ja markkinoinnille, ja sitä myöten lisätä kiinnostusta Kemiönsaaren kunnan tontteja kohtaan. Samalla ohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Vuokrauksen kohteet Teurastamon alueen tilat, osoitteessa Työpajankatu 2a

Vuokrauksen kohteet Teurastamon alueen tilat, osoitteessa Työpajankatu 2a 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohteet Teurastamon alueen tilat, osoitteessa Työpajankatu 2a Tilat kuuluvat Teurastamon kokonaisuuteen. Helsingin kaupungin teurastuslaitokseksi vuonna 1933 rakennettu

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

Sisällys. Asuinkiinteistöjen kauppa Ranskassa 3. Miksi juuri Village Center 4 Osto 4

Sisällys. Asuinkiinteistöjen kauppa Ranskassa 3. Miksi juuri Village Center 4 Osto 4 Sisällys Asuinkiinteistöjen kauppa Ranskassa 3 Miksi juuri Village Center 4 Osto 4 Asuinkiinteistöjen ostoprosessi Ranskassa 5 Asunnon varaus 5 Käsiraha 5 Varausvahvistus 6 Kauppakirjaluonnos ja kaupantekotilaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella.

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. LAAJAKAISTA 2015 YPÄJÄN HANKEALUE Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. Hanke-ehdotuksina saatujen hakemusten

Lisätiedot

MYYDÄÄN MATKAILUTALO

MYYDÄÄN MATKAILUTALO MYYDÄÄN MATKAILUTALO 26.10.2012 Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Matkailutalo -nimellä tunnettu toimisto

Lisätiedot