Kainuun maakunta kuntayhtymä. Tietoliikennelaitteisto: konesalin verkkokytkimet. Tarjouspyyntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun maakunta kuntayhtymä. Tietoliikennelaitteisto: konesalin verkkokytkimet. Tarjouspyyntö"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1 / 2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä Tietoliikennelaitteisto: konesalin verkkokytkimet Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen Hankintatoimisto Puh sähköposti: Osoite Puhelin Telefax Sähköposti Internet Sotkamontie Kajaani Y-tunnus

2 Kainuun maakunta kuntayhtymä Hankintatoimisto Sotkamontie Kajaani TIETOLIIKENNELAITTEISTO: KONESALIN VERKKOKYTKIMET TAR- JOUSPYYNTÖ 1/ Yleistä 2. Tarjouspyynnön kohde 3. Nykytilan kuvaus 4. Tarjouksen tekeminen 5. Tarjousten käsittely ja tarjoajien kelpoisuus 6. Hankintamenettely ja hankintapäätöksen julkisuus 7. Tarjousehdot 8. Valintaperusteet 9. Tarjouksen voimassaoloaika 10. Tarjouksen jättö- ja toimitusaika LIITTEET Liite 1. Kainuu_tarjouspyynto_1_2010_liite1.doc (vaatimusmäärittely) Liite 2. Kainuu_tarjouspyynto_1_2010_liite2.xls (hintaerittely) Liite 3. Kainuu_tarjouspyynto_1_2010_liite3.xls (toimittajavaatimukset)

3 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 1 / (8) TIETOLIIKENNELAITTEISTO: KONESALIN VERKKOKYTKIMET 1. Yleistä Kainuun maakunta kuntayhtymä aloitti toimintansa Hallintokokeilu kestää asti. Maakunnan tehtävänä on huolehtia hallintokokeilulaissa määritellyistä maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja II asteen koulutuksesta sekä niiden rahoituksesta. Maakunnan toimialat ovat aluekehitystoimiala, koulutustoimiala ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala sekä yhteiset palvelut. Lisätietoja löytyy osoitteesta Hallintokokeilulaki löytyy osoitteessa 2. Tarjouspyynnön kohde Pyydämme tarjoustanne verkkokytkinlaitteiden toimituksesta keväällä 2010 valmistuvaan konesalitilaan. Verkkokytkinten tulee muodostaa kahdennettu ja vikasietoinen kokonaisuus. 3. Nykytilan kuvaus Nykyiset palvelin- ja tietoliikenne -järjestelmät palvelevat keskeisiä kuntayhtymän sekä kuntien keskitettyjä tietojärjestelmiä, esim. taloushallinto, henkilöstöhallinto, terveyskertomus, AD-kotihakemistot, sähköposti. Tilaajan käytössä on: - Cisco Catalyst kytkin 2 kpl (molemmat rungot sisältävät 3 kpl 48-porttisia kytkinmoduleita), Cisco Catalyst 2960G-24 6 kpl, Cisco Catalyst 2960G 48 2 kpl, Cisco Catalyst 3750G-24 2 kpl - IBM BladeCenter -korttipalvelinkehikkoja 8 kpl - IBM Blade -korttipalvelimia 73 kpl - IBM xseries- ja HP Proliant -räkkipalvelimia 60 kpl - IBM N series N6040-, IBM DS4300- sekä HP EVA4000 -levyjärjestelmät - VMware vsphere Enterprise -virtualisointiympäristö Konesalin ulkoiset yhteydet toteutetaan kuntaverkko-operaattorimme tarjoaman kahdennettun 1 Gb/s -liittymän kautta. Kyseinen liittymä kytketään hankittaviin verkkokytkimiin. Palvelinympäristöt toteutetaan pääosin korttipalvelinteknologialla tai VMware-virtualisoinnilla. Räkkipalvelimia käytetään vain poikkeustapauksissa. Palvelinten käyttöjärjestelminä on käytössä Windows Server 2000/2003 sekä RedHat- Linux. Palvelinten ylläpidosta vastaa Tilaajan oma tietohallinto ja korkean käytettävyysvaateen vuoksi laiteylläpitosopimukset on laadittu 24/7 4h palvelu- ja vasteajoille. Palvelinten laitevalvontaan käytetään IBM Director- sekä IBM Tivoli -ohjelmistoja.

4 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 1 / (8) 4. Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjassa ja sen liitteissä esitettyjen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Tarjouksessa tulee toimittaa selvitykset kohtien mukaisesti. Tarjouksessa on annettava kaikki selvitykset tarjottavista verkkokytkinlaitteista sellaisella tarkkuudella, että tarjouksen perusteella voidaan varmistaa tuotteiden soveltuvuus käyttötarkoitukseensa. Toimittajaa pyydetään vastaamaan vaatimusmäärittelyn ohjeen mukaisiin kohtiin. Vaatimusmäärittely on tarjouspyynnön liite 1 (Kainuu_tarjouspyynto_1_2010_liite1.doc). Tarjoajan tulee olla valmis esittelemään tarjouksensa ja tuotteensa Tilaajan luona. Toimittajan tulee varautua myös testiympäristön järjestämiseen asiakkaalle. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksen tulee sisältää tiedot ehdottomien vaatimusten täyttymisestä. Tilaaja hylkää tarjouksen, elleivät ehdottomat vaatimukset toteudu Toimitettavan ratkaisun vaatimukset 4.11 Ehdottomat vaatimukset Tilaaja käyttää IBM BladeCenter -korttipalvelinkehikoissa Cisco Nexus 4001 verkkomoduleita, mitkä mahdollistavat monipuoliset ja nopeat verkkoyhteydet korttipalvelimille. Jotta konesalissa käytettävien verkkokytkinlaitteiden toiminnallisuudet ja ylläpito olisivat yhtenäisiä, tarjotun tuotteen tulee perustua Cisco Nexus -tuoteperheeseen tai vastaavaan vaadittuihin toiminnallisuudet täyttävään tuotteeseen. Konesalin ulkoiset yhteydet toteutetaan kuntaverkko-operaattorimme tarjoaman kahdennettun 1 Gb/s -liittymän kautta. Kyseinen liittymä kytketään hankittaviin verkkokytkimiin. Tästä johtuen tarjotun tuotteen tulee sisältää seuraavat L3-tason ominaisuudet: VRF-lite, OSPF sekä basic-l3. Tarjotun tuotteen tulee tukea aktiivi/aktiivi-ominaisuutta. Tämä toteutetaan Tilaajan Cisco Nexus verkkomoduleiden yhteydessä vpc (virtual Port-Channel) -ominaisuudella. Tarjotun tuotteen tulee tukea LACP (Link Aggregation Control Protocol, 802.3ad IEEEstandardi) -protokollaa. Tarjottujen verkkokytkinlaitteiden tulee olla modulaarisia ja porttikapasiteetin kasvatus tulee olla mahdollista IO-moduleita lisäämällä. Porttikapasiteettien tulee tukea: - min. 384 kpl 10/100/1000 Mb/s -portteja / verkkokytkin - min. 48 kpl 10/100/1000 Mb/s - RJ45 -portteja / verkkokytkimen IO-moduli - min. 48 kpl 1 Gb/s - optisia-portteja / verkkokytkimen IO-moduli - min. 32 kpl 10 Gb/s - SFP/SFP+ -portteja / verkkokytkimen IO-moduli 4.12 Perusvaatimukset Tilajaan IBM N series levyjärjestelmä tukee FCoE (Fibre Channel over Ethernet) -standardia. Tarjotun verkkokytkinratkaisun tulee tukea FCoE-standardia tällähetkellä tai tulevien versiopäivitysten myötä. Tarjouksen tulee sisältää kuvaus verkkokytkinratkaisun FCoE-tuesta. Tilaajan Cisco Nexus verkkomoduli tukee VMware vsphere -ympäristössä Cisco Nexus 1000V -virtuaalista kytkinratkaisua. Tarjotun verkkokytkinratkaisun tulee tukea

5 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 1 / (8) toiminnallisesti sekä hallinnallisesti tätä kokonaisuutta. Tarjouksen tulee sisältää kuvaus siitä miten verkkokytkinratkaisu tukee toiminnallisesti sekä hallinnallisesti VMware vsphere / Cisco Nexus 1000V / Cisco Nexus kokonaisuutta. Tarjoukseen tulee sisältää selvitykset tarjottujen verkkotuotteiden elinkaarista seuraavien viiden (5) vuoden ajalle. Toimittaja täyttää liitteen 1. (Kainuu_tarjouspyynto_1_2010_liite1.xls) Toimittajaa koskevat vaatimukset Toimittaja nimeää Tilaajalle oman yhteyshenkilön kuvaus yrityksen koosta ja taloudellisesta tilanteesta kuvaus organisaation kyvykkyydestä ja osaamisesta sekä henkilöstönäkymät referenssit vastaavista toimituksista (myös toimitusajankohdat) tai muu luotettava selvitys siitä, että tarjotut tuotteet varmasti toimivat Tilaajan määrittelemässä käyttöympäristössä vakuutus lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä Toimittaja täyttää liitteen 3. (Kainuu_tarjouspyynto_1_2010_liite3.xls). Hankintapäätöksen jälkeen sopimuskumppaniksi valitun Toimittajan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista kaupparekisterinote sekä todistukset verojen ja maksujen suorittamisesta Tarjousten kelpoisuusvaatimukset Tarjousasiakirjat on toimitettava allekirjoitettuina ja hyväksyttyinä sellaisen henkilön toimesta, jolla on Toimittajan puolesta riittävä valtuutus. Tarjousten on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia ja sisällettävä Toimittajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat tiedot. Tarjousasiakirjat liitteineen on toimitettava suomen kielellä Huolto- ja ylläpitopalvelu 4.5. Hinnat Tarjotuille verkkokytkiminlaitteistolle tulee tarjota kolmen (3) vuoden laite- ja ohjelmistoylläpito 24/7 (palveluaika) 4h (korjausaika) -periaatteella. Laiteylläpito sisältää teknisen vikaselvityksen, korjaustyön asiakkaan tiloissa kaikkine sivukuluineen sekä varaosat. Ohjelmistoylläpito sisältää käyttöoikeuden kaikkiin ohjelmistopäivityksiin (minor / major -versiokehitykset) sekä puhelin- ja sähköpostituen ohjelmistoista johtuviin vikoihin. Kaikki Tilaajaan vaikuttavat ja laite- ja ohjelmisto-ylläpitoon liittyvät toiminteet tulee tapahtua Suomessa ja suomen kielellä. Tarjoajan on hinnoiteltava kaikki tarjoamansa tuotteet erikseen tarjouspyynnön liitteen 2 mukaisesti (Kainuu_tarjouspyyntö_1_2010_liite2.xls). Hinnat on esitettävä ilman arvonlisäveroa. Hinnat eivät saa olla sidottuja valuuttamuutoksiin tai indekseihin tarjouksen voimassaoloaikana. Hinnat on ilmoitettava kiinteinä. Hintojen mahdolliset muutokset astuvat voimaan vasta maakunnan / hankintarenkaan hyväksymisen jälkeen.

6 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 1 / (8) 5. Tarjousten käsittely Tarjouksen liitteeksi pyydetään toimittamaan voimassaoleva palveluhinnasto. Tarjousten vertailun toteutus: 1. Tarjousten avaus, avaustilaisuus ei ole julkinen 2. Toimittajien kelpoisuuden arviointi 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 6. Hankintamenettely ja hankintapäätöksen julkisuus 7. Tarjousehdot 7.1 Sopimusehdot Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus tietokannassa Ilmoitus julkisesta hankinnasta. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjous tulee pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Tarjouksen hintaliite tai hintaerittelyliitteet eivät ole salaisia. Hankinta voidaan keskeyttää, jos tarjouspyyntö osoittautuu hankintaprosessin aikana virheelliseksi tai puutteelliseksi eikä sen perusteella ole mahdollista saada hankintayksikön tarkoittamia tarjouksia tai mikäli hankinnan tarve on muuttunut kesken hankintaprosessin. Keskeyttäminen on mahdollista myös silloin, kun tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset ovat liian kalliita tai kun saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä. Myös hankintaprosessin muotovirhe voi oikeuttaa hankinnan keskeyttämiseen. Tilaaja ei sitoudu tarjouspyynnössä ilmoittamiinsa hankintamääriin. Hankinta vahvistetaan valituksi tulleen Toimittajan kanssa aina erillisellä toimitussopimuksella. Hankinnassa noudatetaan JIT2007 sopimusehtoja, ellei tässä tarjouspyynnössä liitteineen toisin määrätä tai toimitussopimuksessa erikseen kirjallisesti toisin sovita. Pätemisjärjestys asiakirjoilla on seuraava: 1) Tarjous 2) Hankintasopimus 3) Yleiset sopimusehdot (JIT Yleiset ehdot) 4) Erityisehtoja laitehankinnoista (JIT Laitteet) 5) Erityisehtoja palveluista (JIT Palvelut) 6) Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT Konsultointi) Tilaaja on oikeutettu sopimussakkoon, mikäli toimitus viivästyy sovitusta aikataulusta tai ei täytä tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjoissa (liitteineen) kuvattuja vaatimuksia ellei tarjouksesta muuta käy ilmi ja ellei tämä ole hankintasopimukseen kirjattu (toimituksen kohde). Tarjoajan tulee esittää sitova toimitusaikataulu. Tilaajan tavoitteena on aloittaa

7 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 1 / (8) verkkokytkinlaitteiden käyttöönotto viikolla 15. Kaikki projektin aikana ilmi käyvä Tilaajan tieto on salassa pidettävää ja luottamuksellista. 7.2 Maksuehdot 8. Valintaperusteet Mikäli Toimittaja käyttää toimituksessa alihankkijoita, sitoutuu se tehtävässä sopimuksessa vastaamaan näiden työstä kuten omastaan. Tilaaja ei ole missään sopimussuhteessa Toimittajan mahdollisiin alihankkijoihin, vaan Toimittajan tulee huolehtia alihankintasopimuksista itsenäisesti. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijaosapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Kajaanin käräjäoikeudessa. Maksuehto on 30 vrk netto. Tilaaja ei vastaa matka-, matka-aika-, päiväraha-, posti-, yms. kustannuksista, vaan Toimittajan tulee sisällyttää ne tarjouksensa hinnoitteluun. Laskutuslisiä ei hyväksytä. Maksun myöhästymisen viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Tilaaja noudattaa valinnassaan kokonaistaloudellista edullisuutta ja käyttää siinä seuraavia arviointikriteerejä: A) Miten tarjotut tuotteet vastaavat tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjä vaatimuksia. Painoarvo on 60 pistettä. B) Kokonaishinta. Painoarvo on 35 pistettä. C) Huolto- ja ylläpitopalvelut. Painoarvo on 5 pistettä. Optiotuotteita ei huomioida tarjousvertailussa. 9. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. 10. Tarjouksen jättöaika ja toimitusosoite Tarjoukset tulee toimittaa edellä pyydetyllä rakenteella liitteineen. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen toimitetaan tarjoajille pyydettäessä osoitteesta Tiedostoversion on vastattava tarjouksessa mukana olevaa paperiversiota. Tarjouksen liitteeksi pyydetyt tiedostot palautetaan täytettynä tarjouksen mukana cd:llä. Paperiversio on määräävä, jos tiedot ovat poikkeavia. Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa kolmena kappaleena suomenkielellä klo mennessä seuraavaan osoitteeseen: Kainuun maakunta kuntayhtymä Hankintatoimisto

8 Kainuun maakunta kuntayhtymä Tarjouspyyntö 1 / (8) Sotkamontie Kajaani Kuoreen merkintä Verkkokytkinlaitteet 1/2010. Lisätietoja Kaikki tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee osoittaa kirjallisena sähköpostilla osoitteeseen klo 12:00 mennessä. Vain tähän osoitteeseen lähetettyihin kysymyksiin vastataan. Kysymykset vastauksineen laitetaan hankintayksikön www-sivuille osoitteeseen viimeistään viikkoa ennen tarjousajan umpeutumista. Tarjoajan velvollisuus on tarkistaa mahdolliset lisätiedot hankintayksikön sivuilta itsenäisesti koko tarjouskierroksen ajan. Hankintapäätös Hankintapäätöksestä ilmoitetaan sähköisesti ja hankintapäätös on kuitattava välittömästi vastaanotetuksi. Kajaanissa Laila Härkönen Hankintatoimisto Kainuun maakunta kuntayhtymä

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12.6.2009 Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot