Hyvät käytännöt ja turvallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvät käytännöt ja turvallisuus"

Transkriptio

1 Hyvät käytännöt ja turvallisuus EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Nuorten ryhmätapaamiset

2 Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Jos haluat vaikuttaa omaan elinympäristöösi, hankkia kansainvälisiä kokemuksia, saada äänesi kuuluviin tai tutustua nuoriin muista Euroopan maista, Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action voi olla sinulle mainio tapa saavuttaa tavoitteesi.

3 Lisätietoja ja neuvoja saat Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOsta puh Lukijalle, Tämä opas on tarkoitettu tueksi ryhmätapaamisia suunnitteleville ja toteuttaville. Opas sisältää erilaisia muistilistoja, joiden tarkoituksena on tukea ryhmänvetäjiä ja nuoria hankkeen eri vaiheissa: valmistelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Muistilistoja voi muokata ja soveltaa ryhmien omien tarpeiden mukaisesti. Ryhmätapaamishankkeita suunniteltaessa on suositeltavaa laatia riskienhallintasuunnitelma, joka ottaa huomioon mahdolliset riskitilanteet sekä osallistujien turvallisuuden. Nuorten ja ryhmänvetäjien on tärkeää suunnitella turvallisuusasioita yhdessä, jotta asiasta Huolellinen suunnittelu, valmistautuminen ja riskien tunnistaminen on tärkeää. tulee kaikille yhteinen. Ryhmänvetäjien tulee luoda turvallinen, avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Riskienhallinnan tarkoituksena ei ole pelotella, vaan oleellista on turvallisuus ja vaaratilanteiden välttäminen. Kansainvälisissä projekteissa kannattaa pitää mielessä, että turvallisuuskäytännöt vaihtelevat eri maiden välillä. Sen takia kumppaneiden, ryhmänvetäjien ja nuorten tulisi etukäteen sopia yhteisistä säännöistä ryhmätapaamisen ajaksi. Maiden kulttuuri- ja lainsäädännöllisten erojen takia toiminta on suunniteltava ja toteutettava aina sen ryhmän mukaan, jota sitovat tiukimmat säännöt. Lähtökohtana tulee olla yhteistyökumppanin tapa- ja toimintakulttuurin kunnioitus ja on tärkeää keskustella yhdessä avoimesti kaikista mieltä askarruttavista kysymyksistä ja eri maiden nuorisotyön toimintatavoista. Tämä opas on pääsääntöisesti tarkoitettu niille ryhmille, joille on myönnetty Youth in Action -hanketukea. Oppaan muistilistat koskevat ryhmätapaamiseen valmistautumista, toteutusta, seurantaa ja arviointia. 3

4 Sisältö 1 Ryhmätapaamisen suunnittelu ja valmistautuminen 5 2 Ryhmätapaamisen toteutus 9 3 Ryhmätapaamisen seuranta ja arviointi 11 4 Liitteet: Riskien arvioinnin muistilistat 13 Toimiminen hätätilanteessa: muistilista 15 Mallilomake huoltajille 19 Ryhmien välinen sopimus 21 4

5 1 Ryhmätapaamisen suunnittelu ja valmistautuminen Ryhmätapaamisen suunnitteluun kannattaa varata aikaa ja ajatusta: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, kuten vanha sanonta kuuluu. Nuorten ja kaikkien kumppaniryhmien tasapuolinen osallistuminen hankkeen suunnitteluun on keskeinen seikka ryhmätapaamisissa. Hanketta suunniteltaessa kannattaa keskustella valmistelutapaamisen järjestämisestä. Sen toteuttaminen on erittäin suositeltavaa ja valmistelutapaaminen tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen ryhmätapaamista. Tapaamisen aikana ryhmien edustajat voivat tutustua toteutuspaikkaan, majoitusjärjestelyihin ja keskustella ryhmätapaamisen yksityiskohtaisemmasta toteutuksesta. Valmistelutapaamista haetaan samassa hakemuksessa kuin varsinaista ryhmätapaamistakin. Valmistelutapaamisen aikana on tärkeää käydä läpi mm. varautuminen mahdollisiin ongelma- ja hätätilanteisiin ja varmistaa, että on olemassa selkeä turvallisuussuunnitelma. Lisäksi on hyvä sopia yhteisistä säännöistä, ja jos sääntöjen rikkomiseen määritellään seuraamuksia, tulee pohtia, ovatko ne oikeasti toteutettavissa. Jos käy niin, että ryhmänvetäjä huomaa valmistelutapaamisen aikana suuria epäkohtia, hankkeen voi vielä perua. Siinä tilanteessa tulee ottaa yhteyttä omaan kansalliseen toimistoon. Ryhmien välisessä yhteistyössä on tärkeää, että kaikki mukana olevat kumppaniryhmät voivat luottaa toisiinsa ja siihen, että asiat tehdään yhteisesti sovitulla tavalla. Tämän tueksi ryhmät voivat tehdä yhteisen sopimuksen ryhmätapaamisen toteuttamisesta ja mallipohja sitä varten löytyy tämän oppaan liitteistä (Partner group/organisation agreement form). Eri maiden nuorisotyön käytännöistä löytyy tietoa Maaoppaasta (Country Guide) osoitteesta /youth-in-action Alaohjelmat Ryhmätapaamiset Suunnittelu ja valmistelu Nämä asiat olisi hyvä käydä läpi valmisteluvaiheessa ja -tapaamisen aikana: majoitusjärjestelyt tapaamisen muut valmistelut ryhmänvetäjän rooli päivittäinen ohjelma varautuminen mahdollisiin ongelma- tai hätätilanteisiin matkajärjestelyt, viisumit, vakuutus 5

6 Muistilista majoitusjärjestelyistä osallistujien majoitusjärjestelyt (esim. kulttuuriset näkökohdat) kirjallinen sopimus majoituksen tarjoajan kanssa ryhmänvetäjien asianmukainen majoitus nuoret tietävät, missä ryhmänvetäjät majoittuvat tytöt ja pojat majoitettu eri huoneisiin mahdollisissa ongelma- ja hätätilanteissa kaikki tietävät sovitun kokoontumispaikan tiedotus tilanteesta sovittu perhemajoitus: kumppaniryhmän erityistarpeet tiedot perhemajoituksesta nuorilla ja heidän huoltajillaan ryhmänvetäjillä lista perheiden yhteystiedoista ja perheessä majoittuvan nuoren yhteystiedot perheet: tiedot ryhmätapaamisesta ja sen ohjelmasta käytännön järjestelyt sovittu sovittu velvollisuudet majoituksen tarjoajana vastaanottavan ryhmän ja nuoren oman ryhmänvetäjän yhteystiedot 6

7 Valmistelut ryhmänvetäjä osallistunut CIMOn järjestämään tuettujen hankkeiden koulutukseen alle 18-vuotiaat osallistujat: huoltajien kirjallinen lupa (ks. mallilomake liitteissä) huoltajille kerrottu niistä ohjelman aktiviteeteistä, joissa on enemmän riskejä onnettomuuksille huoltajille tiedotettu kattavasti projektista ja sen sisällöstä osallistujia koskevien tietojen pitäminen ehdottoman luottamuksellisina nuorilla ja ryhmänvetäjillä kattava ja asianmukainen vakuutus projektin kaikkia vaiheita varten (vakuutusturvan laajuus eri toimintoihin liittyen) nuorten valmistautuminen (esim. oman ryhmän käyttäytyminen ja turvallisuussuunnitelman läpikäyminen sekä kulttuuriin, turvallisuuteen, hyvinvointiin ja käyttäytymiseen liittyvät asiat) tietopaketti nuorille sisältää mm. Auta minua -kortin eksymisen varalta. Kortissa vastaan ottavan maan kielellä tiedot ryhmätapaamisen toteutuspaikasta ja paikallisen ryhmänvetäjän yhteystiedot. kopiot tai skannatut versiot lähtevien ryhmien nuorten passeista tai henkilökorteista, mahdollisista viisumeista ja muista matkustusasiakirjoista tarvittavat rokotukset Suomen lähetystön tai konsulaatin yhteystiedot kohdemaassa tai -alueella vastaanottavan maan hätänumerot huoltajien yhteystiedot ja kaikki muut tarvittavat yhteystiedot vastaanottavassa maassa ja kotimaassa osallistujilla eurooppalainen sairausvakuutuskortti (www.kela.fi) Ryhmänvetäjän rooli Jokaisessa ryhmässä on oltava yksi vastuuhenkilö, johon voi ja tulee ottaa yhteyttä eri tilanteissa. Ryhmänvetäjän rooli tulee olla selvä kaikille osallistujille, myös ryhmänvetäjälle itselleen. Ryhmätapaamisen toteutuksessa tulee olla aina vähintään yksi ryhmänvetäjä, joka voi olla erillään meneillään olevasta toiminnasta ja on näin ollen käytettävissä ongelmatilanteissa ja varasuunnitelman toimeenpanossa. Mahdollisiin ongelmatilanteisiin tulee puuttua nopeasti ja avoimesti. 7

8 Valmisteluvaiheessa ryhmät sopivat yhdessä seuraavista seikoista: kuka kantaa päävastuun hankkeesta vararahat (luottokortti) ryhmänvetäjät: asianmukainen pätevyys (tai ohjelmapalvelujen tarjoajilla) kaikkia ohjelmaosuuksia varten, esim. kalliokiipeily, vesiurheilu, uinti sukupuoli- ja ikäjakauma tarkoituksenmukainen tietävät tarvittavat riskien hallintaan ja turvallisuuteen liittyvät seikat selkeät vastuualueet ja sovitut velvollisuudet vähintään yhdellä ensiapukoulutus Päivittäinen ohjelma Ryhmätapaamisessa suunniteltujen aktiviteettien ja tapahtumien osalta on selvitettävä yksityiskohtaisesti tapahtumissa käytettävien välineiden turvallisuus ja mahdolliset vaaratilanteet. Alla olevat seikat tukevat ennakointia: päivittäin tiedotus- ja arviointihetki ryhmänvetäjille ja nuorille vapaamuotoisen ohjelman toteutus yhteiset säännöt vapaa-ajan osalta ryhmänvetäjillä selkeä aikataulutus: eritelty vastuuosiot ja lepoajat tarkka aikataulu ohjelmasta: ryhmänvetäjä tietää aina, missä muut ryhmänvetäjät ja nuoret ovat varasuunnitelma ohjelmasta ensiapulaukku mukana kaikissa toiminnossa 8

9 2 Ryhmätapaamisen toteutus Ryhmätapaamisen aikana on tärkeää pitää huoli siitä, että ryhmänvetäjien kesken tieto kulkee sujuvasti, ryhmänvetäjän rooli on kaikille selvä ja ryhmänvetäjillä on päivittäin yhteinen palaveri. Yhtä tärkeää on huolehtia avoimesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä ryhmänvetäjien ja nuorten välillä. Alla on muistilistoja, jotka liittyvät ryhmätapaamiseen mukaan otettaviin asiakirjoihin, ryhmätapaamisen ensimmäiseen yhteiseen tilaisuuteen, ryhmänvetäjien rooleihin, työnjakoon ja turvallisuuteen. Ryhmätapaamiseen mukaan otettavat asiakirjat osallistujien vakuutustiedot kopio päivittäisestä ohjelmasta ryhmänvetäjille ja nuorille ryhmänvetäjien ensiaputodistus ryhmien välinen sopimus ja yhteiset säännöt huoltajien täyttämät lomakkeet kaikki tarvittavat yhteystiedot matkaliput (kotoa ryhmätapaamisen toteuttamispaikkakunnalle) majoitustiedot (yhteystiedot, tiedot mahdollisesta perhemajoituksesta) alaikäisiä koskevat määräykset ja ohjeet (mukana olevien maiden ohjeet ja lainsäädäntö ks. Maaopas) Ryhmätapaamisen ensimmäinen yhteinen tilaisuus Ensimmäisessä yhteisessä tilaisuudessa on hyvä käydä läpi seuraavat asiat: käytännön järjestelyt päivittäinen ohjelma erityiset vastaanottavan maan kulttuuriin liittyvät seikat yhteystiedot Auta minua -kortti ryhmänvetäjien vastuualueet yhteiset säännöt koti-ikävän tiedostaminen ja ymmärtäminen nuorille yksi keskeinen tietopiste, josta saa tietoja kaikilla käytössä olevilla kielillä tutustumisleikkejä 9

10 Ryhmänvetäjät Seuraavat asiat on selvitetty ja sovittu: yhteinen käsitys ja kanta tietyistä asioista erityisesti ongelma- ja hätätilanteissa päivittäin yhteiset palaverit selvät vastuualueet ryhmänvetäjät tietävät, missä nuoret ovat vapaa-ajallakin järjestelmä muistiinpanoja ja sovittuja asioita varten pyrkimys avoimeen ja luottamukselliseen suhteeseen nuorten kanssa jokainen ryhmänvetäjä tavoitettavissa puhelimitse nuoret tietävät kenelle voivat tarvittaessa puhua ryhmänvetäjien keskinäinen tuki: luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri taustatahoilla/-organisaatioilla nimetty yhteyshenkilö hätätilanteissa kansallisten toimistojen yhteystiedot Turvallisuuden varmistaminen Yleensä ryhmätapaamisissa kaikki sujuu hyvin ja projekti on merkittävä oppimiskokemus nuorelle. Ryhmätapaamiset tukevat hienosti nuoren henkilökohtaista kasvua antaen itsevarmuutta ja uusia kokemuksia. Jos kuitenkin sattuu jokin turvallisuutta uhkaava tilanne, kuten kiusaamista, päihteiden käyttöä, seksuaalista häirintää tai ahdistelua, ne on aina otettava vakavasti. Ryhmänvetäjien tulee selvittää tilanne ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Todella vakavissa tilanteissa ryhmänvetäjän on aina otettava yhteys viranomaisiin. 10

11 Turvallisuuden varmistamiseksi kannattaa ottaa huomioon, että nuoria kuunnellaan ja heidän osallistumistaan toimintaan tuetaan ja seurataan. yhdessä sovitut säännöt ovat selkeitä ja johdonmukaisia. Sääntöjen rikkomisesta on sovittu seuraukset ja sääntöjen noudattamista seurataan. nuoret antavat ryhmänvetäjille säännöllisesti palautetta majoituksesta, tiloista, jne. perhemajoitus: ryhmänvetäjät seuraavat nuorten sopeutumista jos ilmenee vaikeuksia, asia selvitetään ja toimitaan tilanteen mukaan 3 Ryhmätapaamisen seuranta ja arviointi Ryhmätapaamisen arviointi ei tapahdu ainoastaan hankkeen lopuksi vaan arviointi lähtee yhtä aikaa liikkeelle suunnittelu- ja valmisteluvaiheen aikana. Hankkeen jatkuva arviointi on tapa varmistaa, että projekti etenee suunnitellusti ja kaikki osallistujat ovat tyytyväisiä sen kulkuun. Ryhmätapaamisen jälkeen on tärkeää arvioida, miten koko ryhmätapaaminen toteutui, saavutettiinko asetetut tavoitteet ja mitä hankkeessa opittiin. Samalla on myös hyvä arvioida toteutumista turvallisuuden näkökulmasta: miten projektin turvallisuudesta oli huolehdittu ja mitä olisi ehkä voinut tehdä toisin. Hyviksi koetuista toimintamalleista ja haastavista tilanteista on hyvä kertoa myös muille ja levittää tietoa onnistumisista ja mahdollisista kehittämiskohteista. Ryhmätapaamisten loppuraporttilomake on hyvä työkalu arvioinnin toteuttamisessa. Loppuraportin huolellinen tekeminen yhdessä nuorten kanssa on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin hakemuksen kirjoittaminen. 11

12 12

13 4 Liitteet Riskien arvioinnin muistilistat Ryhmänvetäjille velvollisuudet rooli ryhmässä hätätilanteissa toimiminen yhteiset säännöt ja niihin sitoutuminen yhteys kollegaan kotimaassa ympäri vuorokauden tiedot ja taidot nuorten turvallisuuden varmistamisesta tarvittavat asiakirjat ulkomaille matkustamista varten kopiot nuorten passeista ja viisumeista (tarvittaessa) kansallisten toimistojen yhteystiedot (lähtevä ja vastaanottava ryhmä) riittävästi varoja koko ryhmän selviytymiseen ongelma- tai hätätilanteessa yhteystietolista huoltajista vakuutus: kattavuuden yksityiskohdat ongelma- tai hätätilanteessa toimiminen liikenneturvallisuuteen liittyvät seikat (esim. vasemmanpuoleinen liikenne) huoltajien suostumuslomakkeet: alkuperäiset kappaleet asianomaisilla henkilöillä kopiot majoituksen tarjoajilla ja taustatahoilla perhemajoitus: perheet tietävät, että ryhmänvetäjä voi tulla käymään ryhmätapaamisen aikana kumppaniryhmän taustataho täyttänyt edellytykset nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi ulkopuolelta palkatut tai matkatoimiston varaamat kuljettajat, muu henkilökunta ja vapaaehtoiset hyväksi koettuja ja luotettavia nuoret: ei mukana suuria rahasummia ymmärtävät ja ovat sitoutuneet yhteisiin sääntöihin tietävät, miten toimia hätätilanteessa 113

14 Hätä- ja ongelmatilanteet sovittu yhteyshenkilö taustatahossa: tavoitettavissa ympäri vuorokauden hätätapauksessa toimitettu nuorten nimilista sekä (perhe)majoituksen yhteystiedot yhteyshenkilön tiedot kaikilla (nuoret, ryhmänvetäjät, majoituksen tarjoajat, taustataho) Tapahtumapaikka ja tilat aktiviteettien vetäjät päteviä ja koulutettuja aikuisten ja ohjaajien lukumäärä riittävä eri aktiviteetteihin liittyen ensiapua saatavissa jatkuvasti Varusteet asianmukaiset varusteet riittävästi suojavarusteita puhdas ja siisti varustevarasto eri aktiviteetteja varten oikeat varusteet ja vaatetus Mikäli jotkin kysymykset herättävät epäilyksiä tai epävarmuutta, selvitä asia tarkemmin. Älä tee varausta, ennen kuin olet varma. Päivittäinen ohjelma Kouluttajilla ja ryhmänvetäjillä täytyy olla toimintavalmius etenkin riskialttiissa tapahtumissa. Näiden osalta on hyvä varmistaa seuraavat asiat: huoltajat tietävät suunnitellut aktiviteetit ryhmänvetäjällä huoltajien suostumus kaikkia aktiviteetteja varten vakuutusyhtiölle ilmoitettu suunnitellut aktiviteetit vakuutuksen kattavuus varmistettu ohjelma vastaa nuorten kykyjä ja kaikki voivat osallistua riittävät seuranta- ja tiedotustavat Nuorille majoituspaikan/perhemajoituksen yhteystiedot huoltajalla majoituspaikan/perhemajoituksen yhteystiedot voimassa oleva passi ja viisumi (tarvittaessa) ja niiden kopiot ryhmänvetäjän puhelinnumero (ympärivuorokautisesti tavoitettavissa) kopio huoltajan allekirjoittamasta hätälääkityslomakkeesta tiedätkö kenen puoleen kääntyä, jos tarvitset apua, haluat puhua, olet huolestunut tai surullinen? oletko valmis ryhmätapaamiseen? onko sinulla vielä kysyttävää, huolenaiheita tai muita selvitettäviä asioita ennen ryhmätapaamista? 14

15 Toimiminen hätätilanteessa: muistilista Tarvittavat tiedot: Ryhmänvetäjän on varmistettava, että hänellä on aina saatavilla: kyseisen maan hätänumerot kotimaan yhteyshenkilön puhelinnumero (ja faksinumero) tiedot lähimmistä omaisista kaikilta nuorilta ja ryhmänvetäjiltä huoltajien hyväksymislomakkeet (myös hyväksyntä lääkärinhoidosta) yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksesta ja vakuutusyhtiön puhelinnumero kaikkien osallistujien passinumerot oman maan paikallisen lähetystön (tai konsulaatin) osoite ja puhelinnumero ensiapulaukku Toimintaohjeet ryhmänvetäjille Arvioi hätätilanteen luonne ja laajuus. Loukkaantumistilanteessa ota selville loukkaantuneiden nimet, heidän vammojensa vakavuus ja anna asianmukaista ensiapua. Varmista, että kaikkien muiden osallistujien tilanne on selvitetty ja että he ovat turvassa. Soita apua! Järjestä muille osallistujille mahdollisuus palata käytettyihin tiloihin tai majoitukseen. Jos jotkut vammat vaativat sairaalahoitoa, varmista, että joku ryhmänvetäjistä menee loukkaantuneiden mukaan. Ota aina yhteys molempien maiden (lähtevän ryhmän ja vastaanottavan ryhmän) kansallisiin toimistoihin. 15

16 16 Kun soitat hätäpuhelun tai soitat hätätilanteessa organisaatioosi, kerro nimesi tapahtuman luonne, päivämäärä ja paikallinen aika tapahtumapaikka mukana olevien nimet tiedot loukkaantumisista tähän mennessä tehty toiminta puhelinnumerot tulevaa yhteydenpitoa varten

17 Lievemmissä hätätilanteissa Säilytä maltti ja rauhoita ryhmä. Soita apua ja selvitä tilanteen vakavuus. Varmista, että lievissä tilanteissa tieto tapahtuneesta tulee ensimmäisenä sinulta nuoren lähimmälle yhteyshenkilölle/perheelle. Kerro heille rauhallisesti ja tarkasti, mitä on tapahtunut. Ilmoita organisaatiosi sovitulle yhteyshenkilölle tapahtuneesta ja tarvittaessa pyydä ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöön. Vakavammissa hätätilanteissa Säilytä maltti ja rauhoita ryhmä. Soita apua ja pyydä ohjeita toimintaa varten. Varmista, että tieto tapahtuneesta ei lähde leviämään muilta osallistu jilta. Vakavissa tilanteissa viranomaiset ilmoittavat omaisille tapahtuneesta. Varo ottamasta kantaa siihen, kenellä on lainmukainen vastuuvelvollisuus. Jos tapaus on todella vakava (pidätys, paha onnettomuus tai kuolemantapaus), ota yhteys paikalliseen suurlähetystöön tai konsulaattiin ja pyydä lisäapua sekä tukea erityisjärjestelyjä varten. Kirjoita muistiin kaikki asiaankuuluvat yksityiskohdat mahdollisimman pian, kun ne ovat vielä tuoreessa muistissa. Merkitse muistiin todistajien nimet ja osoitteet. Kaikki käytetyt varusteet on säilytettävä alkuperäisessä tilassaan. Ota yhteys vakuutusyhtiöön. Ilmoita taustatahosi sovitulle yhteyshenkilölle tapahtuneesta ja tarvittaessa pyydä ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöön. 17

18 Kotimaan yhteyshenkilön toiminta hätätilanteessa Vastuullasi on toimia linkkinä ryhmän nuorten, esimiehesi ja nuorten vanhempien välillä. Varmista, että ryhmällä on puhelinnumerosi. sinuun voidaan saada yhteys ympäri vuorokauden, kun ryhmätapaaminen on käynnissä. sinulla on kaikki tiedot nuorten huoltajista, joihin voi hätätilanteessa ottaa yhteyttä. Jos nämä henkilöt ovat esimerkiksi lomalla, varmista, että sinulla on ajan tasalla olevat yhteystiedot ja puhelinnumerot. Toimintaohjeet Jos saat puhelun hätätilanteessa ryhmätapaamisesta, merkitse puhelinnumero muistiin mahdollisimman pian siltä varalta, että puhelu katkeaa. Varmista, että tapahtumapaikalta on jo soitettu apua. Merkitse muistiin huolellisesti kaikki tiedot. Toista ne tarkistaaksesi, että ne ovat oikein. Määrittele, mitä mahdollisia lisätoimia sinun tulee järjestää kotimaasta käsin, esimerkiksi taloudellisen lisätuen järjestäminen ja yhteydenotto vakuutusyhtiöihin korvausvaatimuksia koskevissa asioissa. Heti, kun olet saanut ilmoituksen hätätilanteesta, ilmoita siitä esimiehellesi. Todella vakavissa tilanteissa tiedotus vanhemmille on aina viranomaisten tehtävä. Ota yhteys asianosaisten nuorten huoltajiin. Jos kysymyksessä on todella vakava tapaus, varmista että viranomaiset ovat jo ottaneet yhteyttä kyseisen nuoren huoltajiin. Ota lopuksi yhteyttä kaikkien nuorten huoltajiin, jotta voidaan minimoida sekaannus, hätääntyminen ja väärän tiedon leviäminen. Jos tapaus on vakava ja on odotettavissa paljon puheluja, ota käyttöön myös muita puhelinnumeroita, jotta voitaisiin välttää sinun ja ryhmän välisen linjan tukkeutuminen heidän on saatava sinuun yhteys helposti milloin tahansa. Taustaorganisaatiossa on sovittu henkilö (yleensä esimies), joka pitää yhteyttä tiedotusvälineisiin ja jolle kaikki kysymykset voidaan osoittaa. 18

19 Mallilomake huoltajille HUOLTAJAN SUOSTUMUSLOMAKE (koskee alle 18-vuotiaiden nuorten huoltajia) Osallistujan nimi: Ryhmätapaamisen toteutuspaikka: Alkamispäivämäärä: Loppumispäivämäärä: Ryhmänvetäjät: Tämän huoltajan suostumuslomakkeen sisältämät tiedot pidetään luottamuksellisina ja ryhmänvetäjät käyttävät niitä ainoastaan tarpeen vaatiessa. Mikäli tarvitsette lisätietoja tai teillä herää jotakin lisäkysymyksiä, on tärkeää, että otatte yhteyttä ryhmänvetäjään. Näiden kysymysten tarkoitus on varmistaa, että nuoren huoltajat ja ryhmänvetäjät ovat hyvin perillä ryhmätapaamisen ohjelman sisällöstä ja toteutuksesta, mahdollisista riskeistä ryhmätapaamisen aikana ja tukitoimista, joita joidenkin nuorten kohdalla voidaan tarvita. Tärkeintä on varmistaa kaikkien osallistujien turvallisuus koko ryhmätapaamisen ajan. Allekirjoituksellani vahvistan, että olen lukenut kaikki saamani tähän ryhmätapaamiseen liittyvät tiedot (ryhmänvetäjä listaa tähän toi mitetut tiedot esim. ryhmänvetäjien tiedotteet, nuorten tekemät säännöt, ryhmätapaamisen ohjelma). annan huollettavalleni luvan osallistua yllämainittuun ryhmätapaamiseen ja siihen sisältyviin aktiviteetteihin. hyväksyn, että huollettavani on ryhmätapaamisen ajan ryhmänvetäjien ja mahdollisen perhemajoi tuksen tarjoajan vastuulla. olen tietoinen kaikista ryhmätapaamisen säännöistä. Hyväksyn, että huollettavani on noudatettava ryhmätapaamisen yhteisesti sovittuja sääntöjä. Olen ilmoittanut alla kaikki huollettavani erityistarpeet ja muut huomioitavat asiat: erityisruokavalio ja/tai ruoka-aineallergiat: millaista kipulääkettä huollettavallenne voidaan tarvittaessa antaa? onko huollettavallanne jokin lääkitys? onko huollettavanne saanut hoitoa tai neuvontaa fyysisiin tai psyykkisiin ongelmiin? (Tällainen tilanne ei estä osallistumista, mutta tarkka tieto on tarpeen huollettavanne turvallisuuden ja asianmukai sen tuen takaamiseksi.) 19

20 Onko huollettavanne ollut kosketuksissa joidenkin tarttuvien tautien kanssa tai sairastanut viimeisen neljän viikon aikana jotakin tarttuvaa tautia? KYLLÄ / EI Mikäli vastasitte KYLLÄ, kertokaa tarkemmin: Onko huollettavanne saanut viime aikoina jotakin vammoja? Jos on, niin kertoisitteko tarkemmin: Milloin huollettavanne on viimeksi saanut jäykkäkouristusrokotteen? Lupaan ilmoittaa ryhmänvetäjille kaikista muutoksista huollettavani terveydentilassa tämän lupalomakkeen allekirjoittamispäivämäärän ja ryhmätapaamisen alkamispäivämäärän välisenä aikana. Hyväksyn, että huollettavalleni voidaan antaa terveydenhuollon ammattilaisen määräämää lääkitystä ja hätätapauksessa hammashoitoa, lääke- tai kirurgista hoitoa (mukaan lukien nukutus tai verensiirto), jos paikalla oleva lääkintähenkilöstö katsoo sen välttämättömäksi. Olen selvittänyt ja ymmärrän huollettavani vakuutuksen sisällön, vakuutuksen korvauskaton ja rajoitukset. Yhteyshenkilön yhteystiedot hätätilanteessa: Nimi: Puhelin koti: Matkapuhelin: Suhde osallistujaan: Puhelin työ: Vaihtoehtoinen yhteyshenkilö hätätilanteessa: (ellei varsinaista yhteyshenkilöä jostakin syystä tavoiteta) Nimi: Suhde osallistujaan: Puhelin koti: Puhelin työ: Matkapuhelin: Vakuutan, että olen lukenut kaikki yllä olevat kohdat ja täyttänyt jokaisen kohdan parhaan tietämykseni mukaan. Allekirjoitus: Huoltajan nimen selvennys: Osoite: Päivämäärä: 20

21 Ryhmien välinen sopimus PARTNER GROUP / ORGANISATION AGREEMENT FORM Name of the organisation / group: Youth exchange to: Exchange with: (list all partners) Start date: End date: The information contained in this partner group / organisation agreement form is understood, agreed and will be followed by all parties directly involved in the above mentioned exchange. The top priority is to ensure the safety of all participants and the successful implementation of the programme. The purpose of this agreement is to ensure that the partner organisations and youth leaders are fully aware and in agreement with the details of the programme, and that any special risks or concerns or special supports that may need to be put in place have been communicated to all parties concerned. The top priority is to ensure the safety of all participants at all times. DECLARATIONS: 1. I/we confi rm that I/we have read and agreed on the programme for this youth exchange. 2. I/we confi rm that the programme, all special risks and concerns have been discussed and agreed by all partner organisations before the beginning of the youth exchange. 3. I/we confi rm that risk assessment procedures have been carried out on the programme prior to departure. Any changes in the programme will go through the same risk and safety procedures and all changes are agreed by all groups. 4. I/we confi rm an awareness of the mission of all other groups, and consider, acknowledge and recognise the possible cultural and legal differences between the groups from different countries. 5. I/we confi rm that any disputes will be addressed immediately in consultation with all partner groups. 6. I/We confi rm to the best of my/our knowledge that all the project leaders are competent and experienced and have an awareness of safety issues. Signed by the Group Leader in Charge: Date: Signed by the Legal Responsible: Date: 21

22 22 Muistiinpanoja

23 ISBN (painettu). ISBN (pdf). Kuvat: Satu Haavisto ja Lehtikuva. Piirrokset: Jouko Kiesiläinen Paino: Libris 12/2009, 2. painos, 500 kpl. Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. 23

24 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO PL 343, Helsinki Puhelin (vaihde) Faksi

Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5.

Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5. Mentorin opas Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5. Kotiinpaluu 28 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu EVS-vapaaehtoisen

Lisätiedot

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN Innostu kansainvälisyydestä! Miten kansainvälisyys saadaan yhdistettyä järjestön toimintaan? Mitä tapoja on järjestää kansainvälistä toimintaa ja

Lisätiedot

Turvallisesti työmatkalla ulkomailla

Turvallisesti työmatkalla ulkomailla Turvallisesti työmatkalla ulkomailla Sisällys Johdanto... 1 Osa I Ulkomaantyön turvallisuusriskit... 2 Ulkomaantyön toimintaohje... 2 Kansainvälinen riskien arviointi... 2 Matkalle valmistautuminen...

Lisätiedot

Koulujen leirikouluopas. Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen

Koulujen leirikouluopas. Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen Koulujen leirikouluopas Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen Lempäälän kunta Sivistystoimi 2006 Koulujen leirikouluopas Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen (Sivistyslautakunta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja Gard Tekrø Opas opiskelijoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta The International Service Office of Oppland, Norja 1 Sisällysluettelo Opassarjan esittely Esipuhe 1. Miksi lähteä

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Kansainvälisyysopas Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO Kansainvälisyysopas

Lisätiedot

Leirikoulu- ja. kouluretkiopas

Leirikoulu- ja. kouluretkiopas Leirikoulu- ja kouluretkiopas Koulutuspalvelut 25.06.2012 Päivitys 23.10.2012 Päivitys 23.01.2013 Päivitys 03.06.2013 Päivitys 25.10.2013 Päivitys 13.06.2014 www.nurmijarvi.fi Päivitys 20.10.2012 Perusopetuksen

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille Kriisitoimintaohjetta on työstetty yhteistyössä piirien sekä Partioaseman viestintätoimihenkilöiden kanssa. Työstämistä on tehty vuosien

Lisätiedot

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Sujuvan yhteistyön aakkoset Maailmanvaihto ry ICYE Finland SISÄLLYS 1. Vapaaehtoistyöpaikaksi ulkomaalaiselle nuorelle... Maailmanvaihto ry ICYE Finland... Kaiken maailman

Lisätiedot

C.57. Tapahtumajärjestäjän

C.57. Tapahtumajärjestäjän C.57 Tapahtumajärjestäjän opas 2 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Aukusti-tapahtuman pystyttämistä Jalasjärvellä, Mikko Jokipii Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen TOIMINTAOHJE Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen Sisällys 1 Taustaa...3 1.1 Yleistä...3 1.2 Toimintaohjeen tarkoitus...4 2 Lasten turvallisuutta edistäviä

Lisätiedot