Hyvät käytännöt ja turvallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvät käytännöt ja turvallisuus"

Transkriptio

1 Hyvät käytännöt ja turvallisuus EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Nuorten ryhmätapaamiset

2 Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Jos haluat vaikuttaa omaan elinympäristöösi, hankkia kansainvälisiä kokemuksia, saada äänesi kuuluviin tai tutustua nuoriin muista Euroopan maista, Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action voi olla sinulle mainio tapa saavuttaa tavoitteesi.

3 Lisätietoja ja neuvoja saat Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOsta puh Lukijalle, Tämä opas on tarkoitettu tueksi ryhmätapaamisia suunnitteleville ja toteuttaville. Opas sisältää erilaisia muistilistoja, joiden tarkoituksena on tukea ryhmänvetäjiä ja nuoria hankkeen eri vaiheissa: valmistelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Muistilistoja voi muokata ja soveltaa ryhmien omien tarpeiden mukaisesti. Ryhmätapaamishankkeita suunniteltaessa on suositeltavaa laatia riskienhallintasuunnitelma, joka ottaa huomioon mahdolliset riskitilanteet sekä osallistujien turvallisuuden. Nuorten ja ryhmänvetäjien on tärkeää suunnitella turvallisuusasioita yhdessä, jotta asiasta Huolellinen suunnittelu, valmistautuminen ja riskien tunnistaminen on tärkeää. tulee kaikille yhteinen. Ryhmänvetäjien tulee luoda turvallinen, avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Riskienhallinnan tarkoituksena ei ole pelotella, vaan oleellista on turvallisuus ja vaaratilanteiden välttäminen. Kansainvälisissä projekteissa kannattaa pitää mielessä, että turvallisuuskäytännöt vaihtelevat eri maiden välillä. Sen takia kumppaneiden, ryhmänvetäjien ja nuorten tulisi etukäteen sopia yhteisistä säännöistä ryhmätapaamisen ajaksi. Maiden kulttuuri- ja lainsäädännöllisten erojen takia toiminta on suunniteltava ja toteutettava aina sen ryhmän mukaan, jota sitovat tiukimmat säännöt. Lähtökohtana tulee olla yhteistyökumppanin tapa- ja toimintakulttuurin kunnioitus ja on tärkeää keskustella yhdessä avoimesti kaikista mieltä askarruttavista kysymyksistä ja eri maiden nuorisotyön toimintatavoista. Tämä opas on pääsääntöisesti tarkoitettu niille ryhmille, joille on myönnetty Youth in Action -hanketukea. Oppaan muistilistat koskevat ryhmätapaamiseen valmistautumista, toteutusta, seurantaa ja arviointia. 3

4 Sisältö 1 Ryhmätapaamisen suunnittelu ja valmistautuminen 5 2 Ryhmätapaamisen toteutus 9 3 Ryhmätapaamisen seuranta ja arviointi 11 4 Liitteet: Riskien arvioinnin muistilistat 13 Toimiminen hätätilanteessa: muistilista 15 Mallilomake huoltajille 19 Ryhmien välinen sopimus 21 4

5 1 Ryhmätapaamisen suunnittelu ja valmistautuminen Ryhmätapaamisen suunnitteluun kannattaa varata aikaa ja ajatusta: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, kuten vanha sanonta kuuluu. Nuorten ja kaikkien kumppaniryhmien tasapuolinen osallistuminen hankkeen suunnitteluun on keskeinen seikka ryhmätapaamisissa. Hanketta suunniteltaessa kannattaa keskustella valmistelutapaamisen järjestämisestä. Sen toteuttaminen on erittäin suositeltavaa ja valmistelutapaaminen tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen ryhmätapaamista. Tapaamisen aikana ryhmien edustajat voivat tutustua toteutuspaikkaan, majoitusjärjestelyihin ja keskustella ryhmätapaamisen yksityiskohtaisemmasta toteutuksesta. Valmistelutapaamista haetaan samassa hakemuksessa kuin varsinaista ryhmätapaamistakin. Valmistelutapaamisen aikana on tärkeää käydä läpi mm. varautuminen mahdollisiin ongelma- ja hätätilanteisiin ja varmistaa, että on olemassa selkeä turvallisuussuunnitelma. Lisäksi on hyvä sopia yhteisistä säännöistä, ja jos sääntöjen rikkomiseen määritellään seuraamuksia, tulee pohtia, ovatko ne oikeasti toteutettavissa. Jos käy niin, että ryhmänvetäjä huomaa valmistelutapaamisen aikana suuria epäkohtia, hankkeen voi vielä perua. Siinä tilanteessa tulee ottaa yhteyttä omaan kansalliseen toimistoon. Ryhmien välisessä yhteistyössä on tärkeää, että kaikki mukana olevat kumppaniryhmät voivat luottaa toisiinsa ja siihen, että asiat tehdään yhteisesti sovitulla tavalla. Tämän tueksi ryhmät voivat tehdä yhteisen sopimuksen ryhmätapaamisen toteuttamisesta ja mallipohja sitä varten löytyy tämän oppaan liitteistä (Partner group/organisation agreement form). Eri maiden nuorisotyön käytännöistä löytyy tietoa Maaoppaasta (Country Guide) osoitteesta /youth-in-action Alaohjelmat Ryhmätapaamiset Suunnittelu ja valmistelu Nämä asiat olisi hyvä käydä läpi valmisteluvaiheessa ja -tapaamisen aikana: majoitusjärjestelyt tapaamisen muut valmistelut ryhmänvetäjän rooli päivittäinen ohjelma varautuminen mahdollisiin ongelma- tai hätätilanteisiin matkajärjestelyt, viisumit, vakuutus 5

6 Muistilista majoitusjärjestelyistä osallistujien majoitusjärjestelyt (esim. kulttuuriset näkökohdat) kirjallinen sopimus majoituksen tarjoajan kanssa ryhmänvetäjien asianmukainen majoitus nuoret tietävät, missä ryhmänvetäjät majoittuvat tytöt ja pojat majoitettu eri huoneisiin mahdollisissa ongelma- ja hätätilanteissa kaikki tietävät sovitun kokoontumispaikan tiedotus tilanteesta sovittu perhemajoitus: kumppaniryhmän erityistarpeet tiedot perhemajoituksesta nuorilla ja heidän huoltajillaan ryhmänvetäjillä lista perheiden yhteystiedoista ja perheessä majoittuvan nuoren yhteystiedot perheet: tiedot ryhmätapaamisesta ja sen ohjelmasta käytännön järjestelyt sovittu sovittu velvollisuudet majoituksen tarjoajana vastaanottavan ryhmän ja nuoren oman ryhmänvetäjän yhteystiedot 6

7 Valmistelut ryhmänvetäjä osallistunut CIMOn järjestämään tuettujen hankkeiden koulutukseen alle 18-vuotiaat osallistujat: huoltajien kirjallinen lupa (ks. mallilomake liitteissä) huoltajille kerrottu niistä ohjelman aktiviteeteistä, joissa on enemmän riskejä onnettomuuksille huoltajille tiedotettu kattavasti projektista ja sen sisällöstä osallistujia koskevien tietojen pitäminen ehdottoman luottamuksellisina nuorilla ja ryhmänvetäjillä kattava ja asianmukainen vakuutus projektin kaikkia vaiheita varten (vakuutusturvan laajuus eri toimintoihin liittyen) nuorten valmistautuminen (esim. oman ryhmän käyttäytyminen ja turvallisuussuunnitelman läpikäyminen sekä kulttuuriin, turvallisuuteen, hyvinvointiin ja käyttäytymiseen liittyvät asiat) tietopaketti nuorille sisältää mm. Auta minua -kortin eksymisen varalta. Kortissa vastaan ottavan maan kielellä tiedot ryhmätapaamisen toteutuspaikasta ja paikallisen ryhmänvetäjän yhteystiedot. kopiot tai skannatut versiot lähtevien ryhmien nuorten passeista tai henkilökorteista, mahdollisista viisumeista ja muista matkustusasiakirjoista tarvittavat rokotukset Suomen lähetystön tai konsulaatin yhteystiedot kohdemaassa tai -alueella vastaanottavan maan hätänumerot huoltajien yhteystiedot ja kaikki muut tarvittavat yhteystiedot vastaanottavassa maassa ja kotimaassa osallistujilla eurooppalainen sairausvakuutuskortti (www.kela.fi) Ryhmänvetäjän rooli Jokaisessa ryhmässä on oltava yksi vastuuhenkilö, johon voi ja tulee ottaa yhteyttä eri tilanteissa. Ryhmänvetäjän rooli tulee olla selvä kaikille osallistujille, myös ryhmänvetäjälle itselleen. Ryhmätapaamisen toteutuksessa tulee olla aina vähintään yksi ryhmänvetäjä, joka voi olla erillään meneillään olevasta toiminnasta ja on näin ollen käytettävissä ongelmatilanteissa ja varasuunnitelman toimeenpanossa. Mahdollisiin ongelmatilanteisiin tulee puuttua nopeasti ja avoimesti. 7

8 Valmisteluvaiheessa ryhmät sopivat yhdessä seuraavista seikoista: kuka kantaa päävastuun hankkeesta vararahat (luottokortti) ryhmänvetäjät: asianmukainen pätevyys (tai ohjelmapalvelujen tarjoajilla) kaikkia ohjelmaosuuksia varten, esim. kalliokiipeily, vesiurheilu, uinti sukupuoli- ja ikäjakauma tarkoituksenmukainen tietävät tarvittavat riskien hallintaan ja turvallisuuteen liittyvät seikat selkeät vastuualueet ja sovitut velvollisuudet vähintään yhdellä ensiapukoulutus Päivittäinen ohjelma Ryhmätapaamisessa suunniteltujen aktiviteettien ja tapahtumien osalta on selvitettävä yksityiskohtaisesti tapahtumissa käytettävien välineiden turvallisuus ja mahdolliset vaaratilanteet. Alla olevat seikat tukevat ennakointia: päivittäin tiedotus- ja arviointihetki ryhmänvetäjille ja nuorille vapaamuotoisen ohjelman toteutus yhteiset säännöt vapaa-ajan osalta ryhmänvetäjillä selkeä aikataulutus: eritelty vastuuosiot ja lepoajat tarkka aikataulu ohjelmasta: ryhmänvetäjä tietää aina, missä muut ryhmänvetäjät ja nuoret ovat varasuunnitelma ohjelmasta ensiapulaukku mukana kaikissa toiminnossa 8

9 2 Ryhmätapaamisen toteutus Ryhmätapaamisen aikana on tärkeää pitää huoli siitä, että ryhmänvetäjien kesken tieto kulkee sujuvasti, ryhmänvetäjän rooli on kaikille selvä ja ryhmänvetäjillä on päivittäin yhteinen palaveri. Yhtä tärkeää on huolehtia avoimesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä ryhmänvetäjien ja nuorten välillä. Alla on muistilistoja, jotka liittyvät ryhmätapaamiseen mukaan otettaviin asiakirjoihin, ryhmätapaamisen ensimmäiseen yhteiseen tilaisuuteen, ryhmänvetäjien rooleihin, työnjakoon ja turvallisuuteen. Ryhmätapaamiseen mukaan otettavat asiakirjat osallistujien vakuutustiedot kopio päivittäisestä ohjelmasta ryhmänvetäjille ja nuorille ryhmänvetäjien ensiaputodistus ryhmien välinen sopimus ja yhteiset säännöt huoltajien täyttämät lomakkeet kaikki tarvittavat yhteystiedot matkaliput (kotoa ryhmätapaamisen toteuttamispaikkakunnalle) majoitustiedot (yhteystiedot, tiedot mahdollisesta perhemajoituksesta) alaikäisiä koskevat määräykset ja ohjeet (mukana olevien maiden ohjeet ja lainsäädäntö ks. Maaopas) Ryhmätapaamisen ensimmäinen yhteinen tilaisuus Ensimmäisessä yhteisessä tilaisuudessa on hyvä käydä läpi seuraavat asiat: käytännön järjestelyt päivittäinen ohjelma erityiset vastaanottavan maan kulttuuriin liittyvät seikat yhteystiedot Auta minua -kortti ryhmänvetäjien vastuualueet yhteiset säännöt koti-ikävän tiedostaminen ja ymmärtäminen nuorille yksi keskeinen tietopiste, josta saa tietoja kaikilla käytössä olevilla kielillä tutustumisleikkejä 9

10 Ryhmänvetäjät Seuraavat asiat on selvitetty ja sovittu: yhteinen käsitys ja kanta tietyistä asioista erityisesti ongelma- ja hätätilanteissa päivittäin yhteiset palaverit selvät vastuualueet ryhmänvetäjät tietävät, missä nuoret ovat vapaa-ajallakin järjestelmä muistiinpanoja ja sovittuja asioita varten pyrkimys avoimeen ja luottamukselliseen suhteeseen nuorten kanssa jokainen ryhmänvetäjä tavoitettavissa puhelimitse nuoret tietävät kenelle voivat tarvittaessa puhua ryhmänvetäjien keskinäinen tuki: luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri taustatahoilla/-organisaatioilla nimetty yhteyshenkilö hätätilanteissa kansallisten toimistojen yhteystiedot Turvallisuuden varmistaminen Yleensä ryhmätapaamisissa kaikki sujuu hyvin ja projekti on merkittävä oppimiskokemus nuorelle. Ryhmätapaamiset tukevat hienosti nuoren henkilökohtaista kasvua antaen itsevarmuutta ja uusia kokemuksia. Jos kuitenkin sattuu jokin turvallisuutta uhkaava tilanne, kuten kiusaamista, päihteiden käyttöä, seksuaalista häirintää tai ahdistelua, ne on aina otettava vakavasti. Ryhmänvetäjien tulee selvittää tilanne ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Todella vakavissa tilanteissa ryhmänvetäjän on aina otettava yhteys viranomaisiin. 10

11 Turvallisuuden varmistamiseksi kannattaa ottaa huomioon, että nuoria kuunnellaan ja heidän osallistumistaan toimintaan tuetaan ja seurataan. yhdessä sovitut säännöt ovat selkeitä ja johdonmukaisia. Sääntöjen rikkomisesta on sovittu seuraukset ja sääntöjen noudattamista seurataan. nuoret antavat ryhmänvetäjille säännöllisesti palautetta majoituksesta, tiloista, jne. perhemajoitus: ryhmänvetäjät seuraavat nuorten sopeutumista jos ilmenee vaikeuksia, asia selvitetään ja toimitaan tilanteen mukaan 3 Ryhmätapaamisen seuranta ja arviointi Ryhmätapaamisen arviointi ei tapahdu ainoastaan hankkeen lopuksi vaan arviointi lähtee yhtä aikaa liikkeelle suunnittelu- ja valmisteluvaiheen aikana. Hankkeen jatkuva arviointi on tapa varmistaa, että projekti etenee suunnitellusti ja kaikki osallistujat ovat tyytyväisiä sen kulkuun. Ryhmätapaamisen jälkeen on tärkeää arvioida, miten koko ryhmätapaaminen toteutui, saavutettiinko asetetut tavoitteet ja mitä hankkeessa opittiin. Samalla on myös hyvä arvioida toteutumista turvallisuuden näkökulmasta: miten projektin turvallisuudesta oli huolehdittu ja mitä olisi ehkä voinut tehdä toisin. Hyviksi koetuista toimintamalleista ja haastavista tilanteista on hyvä kertoa myös muille ja levittää tietoa onnistumisista ja mahdollisista kehittämiskohteista. Ryhmätapaamisten loppuraporttilomake on hyvä työkalu arvioinnin toteuttamisessa. Loppuraportin huolellinen tekeminen yhdessä nuorten kanssa on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin hakemuksen kirjoittaminen. 11

12 12

13 4 Liitteet Riskien arvioinnin muistilistat Ryhmänvetäjille velvollisuudet rooli ryhmässä hätätilanteissa toimiminen yhteiset säännöt ja niihin sitoutuminen yhteys kollegaan kotimaassa ympäri vuorokauden tiedot ja taidot nuorten turvallisuuden varmistamisesta tarvittavat asiakirjat ulkomaille matkustamista varten kopiot nuorten passeista ja viisumeista (tarvittaessa) kansallisten toimistojen yhteystiedot (lähtevä ja vastaanottava ryhmä) riittävästi varoja koko ryhmän selviytymiseen ongelma- tai hätätilanteessa yhteystietolista huoltajista vakuutus: kattavuuden yksityiskohdat ongelma- tai hätätilanteessa toimiminen liikenneturvallisuuteen liittyvät seikat (esim. vasemmanpuoleinen liikenne) huoltajien suostumuslomakkeet: alkuperäiset kappaleet asianomaisilla henkilöillä kopiot majoituksen tarjoajilla ja taustatahoilla perhemajoitus: perheet tietävät, että ryhmänvetäjä voi tulla käymään ryhmätapaamisen aikana kumppaniryhmän taustataho täyttänyt edellytykset nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi ulkopuolelta palkatut tai matkatoimiston varaamat kuljettajat, muu henkilökunta ja vapaaehtoiset hyväksi koettuja ja luotettavia nuoret: ei mukana suuria rahasummia ymmärtävät ja ovat sitoutuneet yhteisiin sääntöihin tietävät, miten toimia hätätilanteessa 113

14 Hätä- ja ongelmatilanteet sovittu yhteyshenkilö taustatahossa: tavoitettavissa ympäri vuorokauden hätätapauksessa toimitettu nuorten nimilista sekä (perhe)majoituksen yhteystiedot yhteyshenkilön tiedot kaikilla (nuoret, ryhmänvetäjät, majoituksen tarjoajat, taustataho) Tapahtumapaikka ja tilat aktiviteettien vetäjät päteviä ja koulutettuja aikuisten ja ohjaajien lukumäärä riittävä eri aktiviteetteihin liittyen ensiapua saatavissa jatkuvasti Varusteet asianmukaiset varusteet riittävästi suojavarusteita puhdas ja siisti varustevarasto eri aktiviteetteja varten oikeat varusteet ja vaatetus Mikäli jotkin kysymykset herättävät epäilyksiä tai epävarmuutta, selvitä asia tarkemmin. Älä tee varausta, ennen kuin olet varma. Päivittäinen ohjelma Kouluttajilla ja ryhmänvetäjillä täytyy olla toimintavalmius etenkin riskialttiissa tapahtumissa. Näiden osalta on hyvä varmistaa seuraavat asiat: huoltajat tietävät suunnitellut aktiviteetit ryhmänvetäjällä huoltajien suostumus kaikkia aktiviteetteja varten vakuutusyhtiölle ilmoitettu suunnitellut aktiviteetit vakuutuksen kattavuus varmistettu ohjelma vastaa nuorten kykyjä ja kaikki voivat osallistua riittävät seuranta- ja tiedotustavat Nuorille majoituspaikan/perhemajoituksen yhteystiedot huoltajalla majoituspaikan/perhemajoituksen yhteystiedot voimassa oleva passi ja viisumi (tarvittaessa) ja niiden kopiot ryhmänvetäjän puhelinnumero (ympärivuorokautisesti tavoitettavissa) kopio huoltajan allekirjoittamasta hätälääkityslomakkeesta tiedätkö kenen puoleen kääntyä, jos tarvitset apua, haluat puhua, olet huolestunut tai surullinen? oletko valmis ryhmätapaamiseen? onko sinulla vielä kysyttävää, huolenaiheita tai muita selvitettäviä asioita ennen ryhmätapaamista? 14

15 Toimiminen hätätilanteessa: muistilista Tarvittavat tiedot: Ryhmänvetäjän on varmistettava, että hänellä on aina saatavilla: kyseisen maan hätänumerot kotimaan yhteyshenkilön puhelinnumero (ja faksinumero) tiedot lähimmistä omaisista kaikilta nuorilta ja ryhmänvetäjiltä huoltajien hyväksymislomakkeet (myös hyväksyntä lääkärinhoidosta) yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksesta ja vakuutusyhtiön puhelinnumero kaikkien osallistujien passinumerot oman maan paikallisen lähetystön (tai konsulaatin) osoite ja puhelinnumero ensiapulaukku Toimintaohjeet ryhmänvetäjille Arvioi hätätilanteen luonne ja laajuus. Loukkaantumistilanteessa ota selville loukkaantuneiden nimet, heidän vammojensa vakavuus ja anna asianmukaista ensiapua. Varmista, että kaikkien muiden osallistujien tilanne on selvitetty ja että he ovat turvassa. Soita apua! Järjestä muille osallistujille mahdollisuus palata käytettyihin tiloihin tai majoitukseen. Jos jotkut vammat vaativat sairaalahoitoa, varmista, että joku ryhmänvetäjistä menee loukkaantuneiden mukaan. Ota aina yhteys molempien maiden (lähtevän ryhmän ja vastaanottavan ryhmän) kansallisiin toimistoihin. 15

16 16 Kun soitat hätäpuhelun tai soitat hätätilanteessa organisaatioosi, kerro nimesi tapahtuman luonne, päivämäärä ja paikallinen aika tapahtumapaikka mukana olevien nimet tiedot loukkaantumisista tähän mennessä tehty toiminta puhelinnumerot tulevaa yhteydenpitoa varten

17 Lievemmissä hätätilanteissa Säilytä maltti ja rauhoita ryhmä. Soita apua ja selvitä tilanteen vakavuus. Varmista, että lievissä tilanteissa tieto tapahtuneesta tulee ensimmäisenä sinulta nuoren lähimmälle yhteyshenkilölle/perheelle. Kerro heille rauhallisesti ja tarkasti, mitä on tapahtunut. Ilmoita organisaatiosi sovitulle yhteyshenkilölle tapahtuneesta ja tarvittaessa pyydä ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöön. Vakavammissa hätätilanteissa Säilytä maltti ja rauhoita ryhmä. Soita apua ja pyydä ohjeita toimintaa varten. Varmista, että tieto tapahtuneesta ei lähde leviämään muilta osallistu jilta. Vakavissa tilanteissa viranomaiset ilmoittavat omaisille tapahtuneesta. Varo ottamasta kantaa siihen, kenellä on lainmukainen vastuuvelvollisuus. Jos tapaus on todella vakava (pidätys, paha onnettomuus tai kuolemantapaus), ota yhteys paikalliseen suurlähetystöön tai konsulaattiin ja pyydä lisäapua sekä tukea erityisjärjestelyjä varten. Kirjoita muistiin kaikki asiaankuuluvat yksityiskohdat mahdollisimman pian, kun ne ovat vielä tuoreessa muistissa. Merkitse muistiin todistajien nimet ja osoitteet. Kaikki käytetyt varusteet on säilytettävä alkuperäisessä tilassaan. Ota yhteys vakuutusyhtiöön. Ilmoita taustatahosi sovitulle yhteyshenkilölle tapahtuneesta ja tarvittaessa pyydä ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöön. 17

18 Kotimaan yhteyshenkilön toiminta hätätilanteessa Vastuullasi on toimia linkkinä ryhmän nuorten, esimiehesi ja nuorten vanhempien välillä. Varmista, että ryhmällä on puhelinnumerosi. sinuun voidaan saada yhteys ympäri vuorokauden, kun ryhmätapaaminen on käynnissä. sinulla on kaikki tiedot nuorten huoltajista, joihin voi hätätilanteessa ottaa yhteyttä. Jos nämä henkilöt ovat esimerkiksi lomalla, varmista, että sinulla on ajan tasalla olevat yhteystiedot ja puhelinnumerot. Toimintaohjeet Jos saat puhelun hätätilanteessa ryhmätapaamisesta, merkitse puhelinnumero muistiin mahdollisimman pian siltä varalta, että puhelu katkeaa. Varmista, että tapahtumapaikalta on jo soitettu apua. Merkitse muistiin huolellisesti kaikki tiedot. Toista ne tarkistaaksesi, että ne ovat oikein. Määrittele, mitä mahdollisia lisätoimia sinun tulee järjestää kotimaasta käsin, esimerkiksi taloudellisen lisätuen järjestäminen ja yhteydenotto vakuutusyhtiöihin korvausvaatimuksia koskevissa asioissa. Heti, kun olet saanut ilmoituksen hätätilanteesta, ilmoita siitä esimiehellesi. Todella vakavissa tilanteissa tiedotus vanhemmille on aina viranomaisten tehtävä. Ota yhteys asianosaisten nuorten huoltajiin. Jos kysymyksessä on todella vakava tapaus, varmista että viranomaiset ovat jo ottaneet yhteyttä kyseisen nuoren huoltajiin. Ota lopuksi yhteyttä kaikkien nuorten huoltajiin, jotta voidaan minimoida sekaannus, hätääntyminen ja väärän tiedon leviäminen. Jos tapaus on vakava ja on odotettavissa paljon puheluja, ota käyttöön myös muita puhelinnumeroita, jotta voitaisiin välttää sinun ja ryhmän välisen linjan tukkeutuminen heidän on saatava sinuun yhteys helposti milloin tahansa. Taustaorganisaatiossa on sovittu henkilö (yleensä esimies), joka pitää yhteyttä tiedotusvälineisiin ja jolle kaikki kysymykset voidaan osoittaa. 18

19 Mallilomake huoltajille HUOLTAJAN SUOSTUMUSLOMAKE (koskee alle 18-vuotiaiden nuorten huoltajia) Osallistujan nimi: Ryhmätapaamisen toteutuspaikka: Alkamispäivämäärä: Loppumispäivämäärä: Ryhmänvetäjät: Tämän huoltajan suostumuslomakkeen sisältämät tiedot pidetään luottamuksellisina ja ryhmänvetäjät käyttävät niitä ainoastaan tarpeen vaatiessa. Mikäli tarvitsette lisätietoja tai teillä herää jotakin lisäkysymyksiä, on tärkeää, että otatte yhteyttä ryhmänvetäjään. Näiden kysymysten tarkoitus on varmistaa, että nuoren huoltajat ja ryhmänvetäjät ovat hyvin perillä ryhmätapaamisen ohjelman sisällöstä ja toteutuksesta, mahdollisista riskeistä ryhmätapaamisen aikana ja tukitoimista, joita joidenkin nuorten kohdalla voidaan tarvita. Tärkeintä on varmistaa kaikkien osallistujien turvallisuus koko ryhmätapaamisen ajan. Allekirjoituksellani vahvistan, että olen lukenut kaikki saamani tähän ryhmätapaamiseen liittyvät tiedot (ryhmänvetäjä listaa tähän toi mitetut tiedot esim. ryhmänvetäjien tiedotteet, nuorten tekemät säännöt, ryhmätapaamisen ohjelma). annan huollettavalleni luvan osallistua yllämainittuun ryhmätapaamiseen ja siihen sisältyviin aktiviteetteihin. hyväksyn, että huollettavani on ryhmätapaamisen ajan ryhmänvetäjien ja mahdollisen perhemajoi tuksen tarjoajan vastuulla. olen tietoinen kaikista ryhmätapaamisen säännöistä. Hyväksyn, että huollettavani on noudatettava ryhmätapaamisen yhteisesti sovittuja sääntöjä. Olen ilmoittanut alla kaikki huollettavani erityistarpeet ja muut huomioitavat asiat: erityisruokavalio ja/tai ruoka-aineallergiat: millaista kipulääkettä huollettavallenne voidaan tarvittaessa antaa? onko huollettavallanne jokin lääkitys? onko huollettavanne saanut hoitoa tai neuvontaa fyysisiin tai psyykkisiin ongelmiin? (Tällainen tilanne ei estä osallistumista, mutta tarkka tieto on tarpeen huollettavanne turvallisuuden ja asianmukai sen tuen takaamiseksi.) 19

20 Onko huollettavanne ollut kosketuksissa joidenkin tarttuvien tautien kanssa tai sairastanut viimeisen neljän viikon aikana jotakin tarttuvaa tautia? KYLLÄ / EI Mikäli vastasitte KYLLÄ, kertokaa tarkemmin: Onko huollettavanne saanut viime aikoina jotakin vammoja? Jos on, niin kertoisitteko tarkemmin: Milloin huollettavanne on viimeksi saanut jäykkäkouristusrokotteen? Lupaan ilmoittaa ryhmänvetäjille kaikista muutoksista huollettavani terveydentilassa tämän lupalomakkeen allekirjoittamispäivämäärän ja ryhmätapaamisen alkamispäivämäärän välisenä aikana. Hyväksyn, että huollettavalleni voidaan antaa terveydenhuollon ammattilaisen määräämää lääkitystä ja hätätapauksessa hammashoitoa, lääke- tai kirurgista hoitoa (mukaan lukien nukutus tai verensiirto), jos paikalla oleva lääkintähenkilöstö katsoo sen välttämättömäksi. Olen selvittänyt ja ymmärrän huollettavani vakuutuksen sisällön, vakuutuksen korvauskaton ja rajoitukset. Yhteyshenkilön yhteystiedot hätätilanteessa: Nimi: Puhelin koti: Matkapuhelin: Suhde osallistujaan: Puhelin työ: Vaihtoehtoinen yhteyshenkilö hätätilanteessa: (ellei varsinaista yhteyshenkilöä jostakin syystä tavoiteta) Nimi: Suhde osallistujaan: Puhelin koti: Puhelin työ: Matkapuhelin: Vakuutan, että olen lukenut kaikki yllä olevat kohdat ja täyttänyt jokaisen kohdan parhaan tietämykseni mukaan. Allekirjoitus: Huoltajan nimen selvennys: Osoite: Päivämäärä: 20

21 Ryhmien välinen sopimus PARTNER GROUP / ORGANISATION AGREEMENT FORM Name of the organisation / group: Youth exchange to: Exchange with: (list all partners) Start date: End date: The information contained in this partner group / organisation agreement form is understood, agreed and will be followed by all parties directly involved in the above mentioned exchange. The top priority is to ensure the safety of all participants and the successful implementation of the programme. The purpose of this agreement is to ensure that the partner organisations and youth leaders are fully aware and in agreement with the details of the programme, and that any special risks or concerns or special supports that may need to be put in place have been communicated to all parties concerned. The top priority is to ensure the safety of all participants at all times. DECLARATIONS: 1. I/we confi rm that I/we have read and agreed on the programme for this youth exchange. 2. I/we confi rm that the programme, all special risks and concerns have been discussed and agreed by all partner organisations before the beginning of the youth exchange. 3. I/we confi rm that risk assessment procedures have been carried out on the programme prior to departure. Any changes in the programme will go through the same risk and safety procedures and all changes are agreed by all groups. 4. I/we confi rm an awareness of the mission of all other groups, and consider, acknowledge and recognise the possible cultural and legal differences between the groups from different countries. 5. I/we confi rm that any disputes will be addressed immediately in consultation with all partner groups. 6. I/We confi rm to the best of my/our knowledge that all the project leaders are competent and experienced and have an awareness of safety issues. Signed by the Group Leader in Charge: Date: Signed by the Legal Responsible: Date: 21

22 22 Muistiinpanoja

23 ISBN (painettu). ISBN (pdf). Kuvat: Satu Haavisto ja Lehtikuva. Piirrokset: Jouko Kiesiläinen Paino: Libris 12/2009, 2. painos, 500 kpl. Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. 23

24 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO PL 343, Helsinki Puhelin (vaihde) Faksi

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Hakijan nimi ja tämän lomakkeen täyttäjän tiedot Pyydämme antamaan tässä vanhemman / huoltajan, jonka haluatte antaa ensisijaiseksi YFU:n yhteyshenkilöksi, tiedot

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Huoltajan tulee täyttää ja lähettää tämä sähköinen lomake 3.1.2014 klo 1.00 mennessä. Pyydämme teitä lukemaan huolellisesti Meksiko-stipendien hakuohjeet. Lomake

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Toimintaohjeet Eurooppa-koulujen esikoulujen ja ala-asteiden järjestämiä retkiä ja oleskeluja varten

Toimintaohjeet Eurooppa-koulujen esikoulujen ja ala-asteiden järjestämiä retkiä ja oleskeluja varten Viite: 2002-D-54 Alkup.: FR Versio: FI Toimintaohjeet Eurooppa-koulujen esikoulujen ja ala-asteiden järjestämiä retkiä Eurooppa-koulujen johtokunta 22. - 23. toukokuuta Nizzassa pidettävä kokous Johdanto

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

On aika alkaa valmistautua tulevaan Mongolian matkaan! Tässä tietoa viisumista.

On aika alkaa valmistautua tulevaan Mongolian matkaan! Tässä tietoa viisumista. Visumservice Kasarmikatu 44 / PL 14 00131 Helsinki MONGOLIAN VIISUMI On aika alkaa valmistautua tulevaan Mongolian matkaan! Tässä tietoa viisumista. TEMAn kaikki viisumihakemukset hoidetaan Visumservicessä.

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Oma kuvani Nimi: Lukuvuosi: Esiopetuspaikka: 2 LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007 1 PEREHDYTTÄMISEN MENETTELYOHJE TAVOITE JA TARKOITUS LAAJUUS VIITTEET Tällä menettelyohjeella varmistetaan että perehdyttäminen tukipalveluyksikössä suoritetaan sovitulla tavalla ja yhtenäisen käytännön

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA Turvallisuusasiakirja Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen SISÄLTÖ: 1 Lomaxi...3 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 3 Toimintojen käsitteiden määrittely...3

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Sopimus, raportointi ja seuranta

Sopimus, raportointi ja seuranta Sopimus, raportointi ja seuranta Aloituskoulutus hakukierroksella 2013 hyväksytyille Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeille 6.9.2013 Hannele Nevalampi CIMO On matka ulkomaille Liikkuvuus partneriorganisaatioon

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

* Pirkko Nurminen, pastori. * Marika Pasanen, nuorisotyönohjaaja

* Pirkko Nurminen, pastori. * Marika Pasanen, nuorisotyönohjaaja 20.-27.2.2016 Pirkko Nurminen, pastori P. 040 567 44 20, pirkko.nurminen@evl.fi Marika Pasanen, nuorisotyönohjaaja P. 0504672570, marika.pasanen@evl.fi Lauri Savonen, kausityöntekijä Paula Huju, kanttori

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan iästään mielipiteistään seksuaalisesta suuntautumisestaan

Lisätiedot

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Kv-kevätpäivät 11.6.2016 Raisa Asikainen ja AnneSophie Hokkanen, Helsingin yliopisto Tuija Koponen, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN Raine Dahlqvist Safetymaster Oy 9.1.2017 Turvallisuuskävelyn organisoiminen Poistumisturvallisuus (koko kiinteistö) Turvallisuusvastaavien rooli Poistumisturvallisuuteen

Lisätiedot

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Toimintaa ohjaa ohje henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä Miten asiat sujuvat käytännössä? Miten tietoja luovutetaan etsivään

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

*1479901* A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1479901* A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK3_plus 1 *1479901* PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka huoltaja on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä asut

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Kouluretket ja leirikoulut

Kouluretket ja leirikoulut Kouluretket ja leirikoulut Perusopetuksen maksuttomuuden lainsäädännöllinen perusta Suomen perustuslain (731/1999) 16 :n mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuksen maksuttomuudessa

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116 Hakukierros 2017 Rahoituksen hakeminen KA116 Rahoitus KA116 KA1-budjetista varataan vuosittain tietty kiintiö (komission katto 70 %) Liikkuvuus (KA1), yhteensä noin 5,1 milj. euroa Opiskelijat ja vastavalmistuneet,

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva arviointitutkimus

Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva arviointitutkimus Liite S3: Suostumuslomakkeet Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva arviointitutkimus Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta / vanhemman/huoltajan lomake

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Hakemus liitteineen on palautettava viimeistään 17.2.2012 klo 16.15 mennessä. Myöhemmin saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Hakemus liitteineen on palautettava viimeistään 17.2.2012 klo 16.15 mennessä. Myöhemmin saapuneita hakemuksia ei huomioida. KESKUSKAUPPAKAMARI Kiinteistönarviointilautakunta PL 1000 00101 HELSINKI Puhelin (09) 4242 6200 HAKEMUSLOMAKE HAKEMUS KIINTEISTÖARVIOINNIN AUKTORISOINTIKOKEESEEN / KIINTEISTÖNARVIOITSIJAKOKEESEEN Hakemus

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 1 (6) VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN Perusturvatoimi Vammaispalvelu Kalevankatu 4 08100 Lohja saapunut: 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18 vuotiaan

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi Aikataulut Aikuiskoulutus 24 kk-hankkeet: interim report 31.10.2016 Tarkistathan oman hankkeen aikataulut vielä rahoitussopimuksesta Yleistä väliraportista

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Hakuohje Nuorten perhekursseille

Hakuohje Nuorten perhekursseille 1(5) Hakuohje Nuorten perhekursseille Norio-keskus järjestää koko perheelle suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit järjestetään Helsingissä Norio-keskuksen tiloissa, jossa osallistujat asuvat

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK3_plus 1 *1479901* PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka huoltaja on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä asut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU Työhön paluu-malli on tarkoitettu esimiehen apuvälineeksi, kun työntekijä palaa pitkän työstä poissaolon (äitiysloma, sairasloma, vuorotteluvapaa) jälkeen takaisin töihin. Työhön

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (13.4.2016, 61) hyväksyä palvelusetelin

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2012 2012/0245(COD) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

HAKEMUS MINI-DTS:ään 3.-30.7.2016 Luentojakso 3.-10.7. & aktio 18.-30.7.2016

HAKEMUS MINI-DTS:ään 3.-30.7.2016 Luentojakso 3.-10.7. & aktio 18.-30.7.2016 Toimisto täyttää: Hakemus vastaanotettu: 20 Hakija 18 v Ilmoittautumismaksu maksettu: 20 Suosituskirje1 vastaanotettu: 20 Suosituskirje2 vastaanotettu: 20 Hakemus valmis: 20 HAKEMUS MINI-DTS:ään

Lisätiedot