Hyvät käytännöt ja turvallisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvät käytännöt ja turvallisuus"

Transkriptio

1 Hyvät käytännöt ja turvallisuus EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Nuorten ryhmätapaamiset

2 Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Jos haluat vaikuttaa omaan elinympäristöösi, hankkia kansainvälisiä kokemuksia, saada äänesi kuuluviin tai tutustua nuoriin muista Euroopan maista, Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action voi olla sinulle mainio tapa saavuttaa tavoitteesi.

3 Lisätietoja ja neuvoja saat Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOsta puh Lukijalle, Tämä opas on tarkoitettu tueksi ryhmätapaamisia suunnitteleville ja toteuttaville. Opas sisältää erilaisia muistilistoja, joiden tarkoituksena on tukea ryhmänvetäjiä ja nuoria hankkeen eri vaiheissa: valmistelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Muistilistoja voi muokata ja soveltaa ryhmien omien tarpeiden mukaisesti. Ryhmätapaamishankkeita suunniteltaessa on suositeltavaa laatia riskienhallintasuunnitelma, joka ottaa huomioon mahdolliset riskitilanteet sekä osallistujien turvallisuuden. Nuorten ja ryhmänvetäjien on tärkeää suunnitella turvallisuusasioita yhdessä, jotta asiasta Huolellinen suunnittelu, valmistautuminen ja riskien tunnistaminen on tärkeää. tulee kaikille yhteinen. Ryhmänvetäjien tulee luoda turvallinen, avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Riskienhallinnan tarkoituksena ei ole pelotella, vaan oleellista on turvallisuus ja vaaratilanteiden välttäminen. Kansainvälisissä projekteissa kannattaa pitää mielessä, että turvallisuuskäytännöt vaihtelevat eri maiden välillä. Sen takia kumppaneiden, ryhmänvetäjien ja nuorten tulisi etukäteen sopia yhteisistä säännöistä ryhmätapaamisen ajaksi. Maiden kulttuuri- ja lainsäädännöllisten erojen takia toiminta on suunniteltava ja toteutettava aina sen ryhmän mukaan, jota sitovat tiukimmat säännöt. Lähtökohtana tulee olla yhteistyökumppanin tapa- ja toimintakulttuurin kunnioitus ja on tärkeää keskustella yhdessä avoimesti kaikista mieltä askarruttavista kysymyksistä ja eri maiden nuorisotyön toimintatavoista. Tämä opas on pääsääntöisesti tarkoitettu niille ryhmille, joille on myönnetty Youth in Action -hanketukea. Oppaan muistilistat koskevat ryhmätapaamiseen valmistautumista, toteutusta, seurantaa ja arviointia. 3

4 Sisältö 1 Ryhmätapaamisen suunnittelu ja valmistautuminen 5 2 Ryhmätapaamisen toteutus 9 3 Ryhmätapaamisen seuranta ja arviointi 11 4 Liitteet: Riskien arvioinnin muistilistat 13 Toimiminen hätätilanteessa: muistilista 15 Mallilomake huoltajille 19 Ryhmien välinen sopimus 21 4

5 1 Ryhmätapaamisen suunnittelu ja valmistautuminen Ryhmätapaamisen suunnitteluun kannattaa varata aikaa ja ajatusta: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, kuten vanha sanonta kuuluu. Nuorten ja kaikkien kumppaniryhmien tasapuolinen osallistuminen hankkeen suunnitteluun on keskeinen seikka ryhmätapaamisissa. Hanketta suunniteltaessa kannattaa keskustella valmistelutapaamisen järjestämisestä. Sen toteuttaminen on erittäin suositeltavaa ja valmistelutapaaminen tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen ryhmätapaamista. Tapaamisen aikana ryhmien edustajat voivat tutustua toteutuspaikkaan, majoitusjärjestelyihin ja keskustella ryhmätapaamisen yksityiskohtaisemmasta toteutuksesta. Valmistelutapaamista haetaan samassa hakemuksessa kuin varsinaista ryhmätapaamistakin. Valmistelutapaamisen aikana on tärkeää käydä läpi mm. varautuminen mahdollisiin ongelma- ja hätätilanteisiin ja varmistaa, että on olemassa selkeä turvallisuussuunnitelma. Lisäksi on hyvä sopia yhteisistä säännöistä, ja jos sääntöjen rikkomiseen määritellään seuraamuksia, tulee pohtia, ovatko ne oikeasti toteutettavissa. Jos käy niin, että ryhmänvetäjä huomaa valmistelutapaamisen aikana suuria epäkohtia, hankkeen voi vielä perua. Siinä tilanteessa tulee ottaa yhteyttä omaan kansalliseen toimistoon. Ryhmien välisessä yhteistyössä on tärkeää, että kaikki mukana olevat kumppaniryhmät voivat luottaa toisiinsa ja siihen, että asiat tehdään yhteisesti sovitulla tavalla. Tämän tueksi ryhmät voivat tehdä yhteisen sopimuksen ryhmätapaamisen toteuttamisesta ja mallipohja sitä varten löytyy tämän oppaan liitteistä (Partner group/organisation agreement form). Eri maiden nuorisotyön käytännöistä löytyy tietoa Maaoppaasta (Country Guide) osoitteesta /youth-in-action Alaohjelmat Ryhmätapaamiset Suunnittelu ja valmistelu Nämä asiat olisi hyvä käydä läpi valmisteluvaiheessa ja -tapaamisen aikana: majoitusjärjestelyt tapaamisen muut valmistelut ryhmänvetäjän rooli päivittäinen ohjelma varautuminen mahdollisiin ongelma- tai hätätilanteisiin matkajärjestelyt, viisumit, vakuutus 5

6 Muistilista majoitusjärjestelyistä osallistujien majoitusjärjestelyt (esim. kulttuuriset näkökohdat) kirjallinen sopimus majoituksen tarjoajan kanssa ryhmänvetäjien asianmukainen majoitus nuoret tietävät, missä ryhmänvetäjät majoittuvat tytöt ja pojat majoitettu eri huoneisiin mahdollisissa ongelma- ja hätätilanteissa kaikki tietävät sovitun kokoontumispaikan tiedotus tilanteesta sovittu perhemajoitus: kumppaniryhmän erityistarpeet tiedot perhemajoituksesta nuorilla ja heidän huoltajillaan ryhmänvetäjillä lista perheiden yhteystiedoista ja perheessä majoittuvan nuoren yhteystiedot perheet: tiedot ryhmätapaamisesta ja sen ohjelmasta käytännön järjestelyt sovittu sovittu velvollisuudet majoituksen tarjoajana vastaanottavan ryhmän ja nuoren oman ryhmänvetäjän yhteystiedot 6

7 Valmistelut ryhmänvetäjä osallistunut CIMOn järjestämään tuettujen hankkeiden koulutukseen alle 18-vuotiaat osallistujat: huoltajien kirjallinen lupa (ks. mallilomake liitteissä) huoltajille kerrottu niistä ohjelman aktiviteeteistä, joissa on enemmän riskejä onnettomuuksille huoltajille tiedotettu kattavasti projektista ja sen sisällöstä osallistujia koskevien tietojen pitäminen ehdottoman luottamuksellisina nuorilla ja ryhmänvetäjillä kattava ja asianmukainen vakuutus projektin kaikkia vaiheita varten (vakuutusturvan laajuus eri toimintoihin liittyen) nuorten valmistautuminen (esim. oman ryhmän käyttäytyminen ja turvallisuussuunnitelman läpikäyminen sekä kulttuuriin, turvallisuuteen, hyvinvointiin ja käyttäytymiseen liittyvät asiat) tietopaketti nuorille sisältää mm. Auta minua -kortin eksymisen varalta. Kortissa vastaan ottavan maan kielellä tiedot ryhmätapaamisen toteutuspaikasta ja paikallisen ryhmänvetäjän yhteystiedot. kopiot tai skannatut versiot lähtevien ryhmien nuorten passeista tai henkilökorteista, mahdollisista viisumeista ja muista matkustusasiakirjoista tarvittavat rokotukset Suomen lähetystön tai konsulaatin yhteystiedot kohdemaassa tai -alueella vastaanottavan maan hätänumerot huoltajien yhteystiedot ja kaikki muut tarvittavat yhteystiedot vastaanottavassa maassa ja kotimaassa osallistujilla eurooppalainen sairausvakuutuskortti (www.kela.fi) Ryhmänvetäjän rooli Jokaisessa ryhmässä on oltava yksi vastuuhenkilö, johon voi ja tulee ottaa yhteyttä eri tilanteissa. Ryhmänvetäjän rooli tulee olla selvä kaikille osallistujille, myös ryhmänvetäjälle itselleen. Ryhmätapaamisen toteutuksessa tulee olla aina vähintään yksi ryhmänvetäjä, joka voi olla erillään meneillään olevasta toiminnasta ja on näin ollen käytettävissä ongelmatilanteissa ja varasuunnitelman toimeenpanossa. Mahdollisiin ongelmatilanteisiin tulee puuttua nopeasti ja avoimesti. 7

8 Valmisteluvaiheessa ryhmät sopivat yhdessä seuraavista seikoista: kuka kantaa päävastuun hankkeesta vararahat (luottokortti) ryhmänvetäjät: asianmukainen pätevyys (tai ohjelmapalvelujen tarjoajilla) kaikkia ohjelmaosuuksia varten, esim. kalliokiipeily, vesiurheilu, uinti sukupuoli- ja ikäjakauma tarkoituksenmukainen tietävät tarvittavat riskien hallintaan ja turvallisuuteen liittyvät seikat selkeät vastuualueet ja sovitut velvollisuudet vähintään yhdellä ensiapukoulutus Päivittäinen ohjelma Ryhmätapaamisessa suunniteltujen aktiviteettien ja tapahtumien osalta on selvitettävä yksityiskohtaisesti tapahtumissa käytettävien välineiden turvallisuus ja mahdolliset vaaratilanteet. Alla olevat seikat tukevat ennakointia: päivittäin tiedotus- ja arviointihetki ryhmänvetäjille ja nuorille vapaamuotoisen ohjelman toteutus yhteiset säännöt vapaa-ajan osalta ryhmänvetäjillä selkeä aikataulutus: eritelty vastuuosiot ja lepoajat tarkka aikataulu ohjelmasta: ryhmänvetäjä tietää aina, missä muut ryhmänvetäjät ja nuoret ovat varasuunnitelma ohjelmasta ensiapulaukku mukana kaikissa toiminnossa 8

9 2 Ryhmätapaamisen toteutus Ryhmätapaamisen aikana on tärkeää pitää huoli siitä, että ryhmänvetäjien kesken tieto kulkee sujuvasti, ryhmänvetäjän rooli on kaikille selvä ja ryhmänvetäjillä on päivittäin yhteinen palaveri. Yhtä tärkeää on huolehtia avoimesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä ryhmänvetäjien ja nuorten välillä. Alla on muistilistoja, jotka liittyvät ryhmätapaamiseen mukaan otettaviin asiakirjoihin, ryhmätapaamisen ensimmäiseen yhteiseen tilaisuuteen, ryhmänvetäjien rooleihin, työnjakoon ja turvallisuuteen. Ryhmätapaamiseen mukaan otettavat asiakirjat osallistujien vakuutustiedot kopio päivittäisestä ohjelmasta ryhmänvetäjille ja nuorille ryhmänvetäjien ensiaputodistus ryhmien välinen sopimus ja yhteiset säännöt huoltajien täyttämät lomakkeet kaikki tarvittavat yhteystiedot matkaliput (kotoa ryhmätapaamisen toteuttamispaikkakunnalle) majoitustiedot (yhteystiedot, tiedot mahdollisesta perhemajoituksesta) alaikäisiä koskevat määräykset ja ohjeet (mukana olevien maiden ohjeet ja lainsäädäntö ks. Maaopas) Ryhmätapaamisen ensimmäinen yhteinen tilaisuus Ensimmäisessä yhteisessä tilaisuudessa on hyvä käydä läpi seuraavat asiat: käytännön järjestelyt päivittäinen ohjelma erityiset vastaanottavan maan kulttuuriin liittyvät seikat yhteystiedot Auta minua -kortti ryhmänvetäjien vastuualueet yhteiset säännöt koti-ikävän tiedostaminen ja ymmärtäminen nuorille yksi keskeinen tietopiste, josta saa tietoja kaikilla käytössä olevilla kielillä tutustumisleikkejä 9

10 Ryhmänvetäjät Seuraavat asiat on selvitetty ja sovittu: yhteinen käsitys ja kanta tietyistä asioista erityisesti ongelma- ja hätätilanteissa päivittäin yhteiset palaverit selvät vastuualueet ryhmänvetäjät tietävät, missä nuoret ovat vapaa-ajallakin järjestelmä muistiinpanoja ja sovittuja asioita varten pyrkimys avoimeen ja luottamukselliseen suhteeseen nuorten kanssa jokainen ryhmänvetäjä tavoitettavissa puhelimitse nuoret tietävät kenelle voivat tarvittaessa puhua ryhmänvetäjien keskinäinen tuki: luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri taustatahoilla/-organisaatioilla nimetty yhteyshenkilö hätätilanteissa kansallisten toimistojen yhteystiedot Turvallisuuden varmistaminen Yleensä ryhmätapaamisissa kaikki sujuu hyvin ja projekti on merkittävä oppimiskokemus nuorelle. Ryhmätapaamiset tukevat hienosti nuoren henkilökohtaista kasvua antaen itsevarmuutta ja uusia kokemuksia. Jos kuitenkin sattuu jokin turvallisuutta uhkaava tilanne, kuten kiusaamista, päihteiden käyttöä, seksuaalista häirintää tai ahdistelua, ne on aina otettava vakavasti. Ryhmänvetäjien tulee selvittää tilanne ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Todella vakavissa tilanteissa ryhmänvetäjän on aina otettava yhteys viranomaisiin. 10

11 Turvallisuuden varmistamiseksi kannattaa ottaa huomioon, että nuoria kuunnellaan ja heidän osallistumistaan toimintaan tuetaan ja seurataan. yhdessä sovitut säännöt ovat selkeitä ja johdonmukaisia. Sääntöjen rikkomisesta on sovittu seuraukset ja sääntöjen noudattamista seurataan. nuoret antavat ryhmänvetäjille säännöllisesti palautetta majoituksesta, tiloista, jne. perhemajoitus: ryhmänvetäjät seuraavat nuorten sopeutumista jos ilmenee vaikeuksia, asia selvitetään ja toimitaan tilanteen mukaan 3 Ryhmätapaamisen seuranta ja arviointi Ryhmätapaamisen arviointi ei tapahdu ainoastaan hankkeen lopuksi vaan arviointi lähtee yhtä aikaa liikkeelle suunnittelu- ja valmisteluvaiheen aikana. Hankkeen jatkuva arviointi on tapa varmistaa, että projekti etenee suunnitellusti ja kaikki osallistujat ovat tyytyväisiä sen kulkuun. Ryhmätapaamisen jälkeen on tärkeää arvioida, miten koko ryhmätapaaminen toteutui, saavutettiinko asetetut tavoitteet ja mitä hankkeessa opittiin. Samalla on myös hyvä arvioida toteutumista turvallisuuden näkökulmasta: miten projektin turvallisuudesta oli huolehdittu ja mitä olisi ehkä voinut tehdä toisin. Hyviksi koetuista toimintamalleista ja haastavista tilanteista on hyvä kertoa myös muille ja levittää tietoa onnistumisista ja mahdollisista kehittämiskohteista. Ryhmätapaamisten loppuraporttilomake on hyvä työkalu arvioinnin toteuttamisessa. Loppuraportin huolellinen tekeminen yhdessä nuorten kanssa on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin hakemuksen kirjoittaminen. 11

12 12

13 4 Liitteet Riskien arvioinnin muistilistat Ryhmänvetäjille velvollisuudet rooli ryhmässä hätätilanteissa toimiminen yhteiset säännöt ja niihin sitoutuminen yhteys kollegaan kotimaassa ympäri vuorokauden tiedot ja taidot nuorten turvallisuuden varmistamisesta tarvittavat asiakirjat ulkomaille matkustamista varten kopiot nuorten passeista ja viisumeista (tarvittaessa) kansallisten toimistojen yhteystiedot (lähtevä ja vastaanottava ryhmä) riittävästi varoja koko ryhmän selviytymiseen ongelma- tai hätätilanteessa yhteystietolista huoltajista vakuutus: kattavuuden yksityiskohdat ongelma- tai hätätilanteessa toimiminen liikenneturvallisuuteen liittyvät seikat (esim. vasemmanpuoleinen liikenne) huoltajien suostumuslomakkeet: alkuperäiset kappaleet asianomaisilla henkilöillä kopiot majoituksen tarjoajilla ja taustatahoilla perhemajoitus: perheet tietävät, että ryhmänvetäjä voi tulla käymään ryhmätapaamisen aikana kumppaniryhmän taustataho täyttänyt edellytykset nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi ulkopuolelta palkatut tai matkatoimiston varaamat kuljettajat, muu henkilökunta ja vapaaehtoiset hyväksi koettuja ja luotettavia nuoret: ei mukana suuria rahasummia ymmärtävät ja ovat sitoutuneet yhteisiin sääntöihin tietävät, miten toimia hätätilanteessa 113

14 Hätä- ja ongelmatilanteet sovittu yhteyshenkilö taustatahossa: tavoitettavissa ympäri vuorokauden hätätapauksessa toimitettu nuorten nimilista sekä (perhe)majoituksen yhteystiedot yhteyshenkilön tiedot kaikilla (nuoret, ryhmänvetäjät, majoituksen tarjoajat, taustataho) Tapahtumapaikka ja tilat aktiviteettien vetäjät päteviä ja koulutettuja aikuisten ja ohjaajien lukumäärä riittävä eri aktiviteetteihin liittyen ensiapua saatavissa jatkuvasti Varusteet asianmukaiset varusteet riittävästi suojavarusteita puhdas ja siisti varustevarasto eri aktiviteetteja varten oikeat varusteet ja vaatetus Mikäli jotkin kysymykset herättävät epäilyksiä tai epävarmuutta, selvitä asia tarkemmin. Älä tee varausta, ennen kuin olet varma. Päivittäinen ohjelma Kouluttajilla ja ryhmänvetäjillä täytyy olla toimintavalmius etenkin riskialttiissa tapahtumissa. Näiden osalta on hyvä varmistaa seuraavat asiat: huoltajat tietävät suunnitellut aktiviteetit ryhmänvetäjällä huoltajien suostumus kaikkia aktiviteetteja varten vakuutusyhtiölle ilmoitettu suunnitellut aktiviteetit vakuutuksen kattavuus varmistettu ohjelma vastaa nuorten kykyjä ja kaikki voivat osallistua riittävät seuranta- ja tiedotustavat Nuorille majoituspaikan/perhemajoituksen yhteystiedot huoltajalla majoituspaikan/perhemajoituksen yhteystiedot voimassa oleva passi ja viisumi (tarvittaessa) ja niiden kopiot ryhmänvetäjän puhelinnumero (ympärivuorokautisesti tavoitettavissa) kopio huoltajan allekirjoittamasta hätälääkityslomakkeesta tiedätkö kenen puoleen kääntyä, jos tarvitset apua, haluat puhua, olet huolestunut tai surullinen? oletko valmis ryhmätapaamiseen? onko sinulla vielä kysyttävää, huolenaiheita tai muita selvitettäviä asioita ennen ryhmätapaamista? 14

15 Toimiminen hätätilanteessa: muistilista Tarvittavat tiedot: Ryhmänvetäjän on varmistettava, että hänellä on aina saatavilla: kyseisen maan hätänumerot kotimaan yhteyshenkilön puhelinnumero (ja faksinumero) tiedot lähimmistä omaisista kaikilta nuorilta ja ryhmänvetäjiltä huoltajien hyväksymislomakkeet (myös hyväksyntä lääkärinhoidosta) yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksesta ja vakuutusyhtiön puhelinnumero kaikkien osallistujien passinumerot oman maan paikallisen lähetystön (tai konsulaatin) osoite ja puhelinnumero ensiapulaukku Toimintaohjeet ryhmänvetäjille Arvioi hätätilanteen luonne ja laajuus. Loukkaantumistilanteessa ota selville loukkaantuneiden nimet, heidän vammojensa vakavuus ja anna asianmukaista ensiapua. Varmista, että kaikkien muiden osallistujien tilanne on selvitetty ja että he ovat turvassa. Soita apua! Järjestä muille osallistujille mahdollisuus palata käytettyihin tiloihin tai majoitukseen. Jos jotkut vammat vaativat sairaalahoitoa, varmista, että joku ryhmänvetäjistä menee loukkaantuneiden mukaan. Ota aina yhteys molempien maiden (lähtevän ryhmän ja vastaanottavan ryhmän) kansallisiin toimistoihin. 15

16 16 Kun soitat hätäpuhelun tai soitat hätätilanteessa organisaatioosi, kerro nimesi tapahtuman luonne, päivämäärä ja paikallinen aika tapahtumapaikka mukana olevien nimet tiedot loukkaantumisista tähän mennessä tehty toiminta puhelinnumerot tulevaa yhteydenpitoa varten

17 Lievemmissä hätätilanteissa Säilytä maltti ja rauhoita ryhmä. Soita apua ja selvitä tilanteen vakavuus. Varmista, että lievissä tilanteissa tieto tapahtuneesta tulee ensimmäisenä sinulta nuoren lähimmälle yhteyshenkilölle/perheelle. Kerro heille rauhallisesti ja tarkasti, mitä on tapahtunut. Ilmoita organisaatiosi sovitulle yhteyshenkilölle tapahtuneesta ja tarvittaessa pyydä ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöön. Vakavammissa hätätilanteissa Säilytä maltti ja rauhoita ryhmä. Soita apua ja pyydä ohjeita toimintaa varten. Varmista, että tieto tapahtuneesta ei lähde leviämään muilta osallistu jilta. Vakavissa tilanteissa viranomaiset ilmoittavat omaisille tapahtuneesta. Varo ottamasta kantaa siihen, kenellä on lainmukainen vastuuvelvollisuus. Jos tapaus on todella vakava (pidätys, paha onnettomuus tai kuolemantapaus), ota yhteys paikalliseen suurlähetystöön tai konsulaattiin ja pyydä lisäapua sekä tukea erityisjärjestelyjä varten. Kirjoita muistiin kaikki asiaankuuluvat yksityiskohdat mahdollisimman pian, kun ne ovat vielä tuoreessa muistissa. Merkitse muistiin todistajien nimet ja osoitteet. Kaikki käytetyt varusteet on säilytettävä alkuperäisessä tilassaan. Ota yhteys vakuutusyhtiöön. Ilmoita taustatahosi sovitulle yhteyshenkilölle tapahtuneesta ja tarvittaessa pyydä ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöön. 17

18 Kotimaan yhteyshenkilön toiminta hätätilanteessa Vastuullasi on toimia linkkinä ryhmän nuorten, esimiehesi ja nuorten vanhempien välillä. Varmista, että ryhmällä on puhelinnumerosi. sinuun voidaan saada yhteys ympäri vuorokauden, kun ryhmätapaaminen on käynnissä. sinulla on kaikki tiedot nuorten huoltajista, joihin voi hätätilanteessa ottaa yhteyttä. Jos nämä henkilöt ovat esimerkiksi lomalla, varmista, että sinulla on ajan tasalla olevat yhteystiedot ja puhelinnumerot. Toimintaohjeet Jos saat puhelun hätätilanteessa ryhmätapaamisesta, merkitse puhelinnumero muistiin mahdollisimman pian siltä varalta, että puhelu katkeaa. Varmista, että tapahtumapaikalta on jo soitettu apua. Merkitse muistiin huolellisesti kaikki tiedot. Toista ne tarkistaaksesi, että ne ovat oikein. Määrittele, mitä mahdollisia lisätoimia sinun tulee järjestää kotimaasta käsin, esimerkiksi taloudellisen lisätuen järjestäminen ja yhteydenotto vakuutusyhtiöihin korvausvaatimuksia koskevissa asioissa. Heti, kun olet saanut ilmoituksen hätätilanteesta, ilmoita siitä esimiehellesi. Todella vakavissa tilanteissa tiedotus vanhemmille on aina viranomaisten tehtävä. Ota yhteys asianosaisten nuorten huoltajiin. Jos kysymyksessä on todella vakava tapaus, varmista että viranomaiset ovat jo ottaneet yhteyttä kyseisen nuoren huoltajiin. Ota lopuksi yhteyttä kaikkien nuorten huoltajiin, jotta voidaan minimoida sekaannus, hätääntyminen ja väärän tiedon leviäminen. Jos tapaus on vakava ja on odotettavissa paljon puheluja, ota käyttöön myös muita puhelinnumeroita, jotta voitaisiin välttää sinun ja ryhmän välisen linjan tukkeutuminen heidän on saatava sinuun yhteys helposti milloin tahansa. Taustaorganisaatiossa on sovittu henkilö (yleensä esimies), joka pitää yhteyttä tiedotusvälineisiin ja jolle kaikki kysymykset voidaan osoittaa. 18

19 Mallilomake huoltajille HUOLTAJAN SUOSTUMUSLOMAKE (koskee alle 18-vuotiaiden nuorten huoltajia) Osallistujan nimi: Ryhmätapaamisen toteutuspaikka: Alkamispäivämäärä: Loppumispäivämäärä: Ryhmänvetäjät: Tämän huoltajan suostumuslomakkeen sisältämät tiedot pidetään luottamuksellisina ja ryhmänvetäjät käyttävät niitä ainoastaan tarpeen vaatiessa. Mikäli tarvitsette lisätietoja tai teillä herää jotakin lisäkysymyksiä, on tärkeää, että otatte yhteyttä ryhmänvetäjään. Näiden kysymysten tarkoitus on varmistaa, että nuoren huoltajat ja ryhmänvetäjät ovat hyvin perillä ryhmätapaamisen ohjelman sisällöstä ja toteutuksesta, mahdollisista riskeistä ryhmätapaamisen aikana ja tukitoimista, joita joidenkin nuorten kohdalla voidaan tarvita. Tärkeintä on varmistaa kaikkien osallistujien turvallisuus koko ryhmätapaamisen ajan. Allekirjoituksellani vahvistan, että olen lukenut kaikki saamani tähän ryhmätapaamiseen liittyvät tiedot (ryhmänvetäjä listaa tähän toi mitetut tiedot esim. ryhmänvetäjien tiedotteet, nuorten tekemät säännöt, ryhmätapaamisen ohjelma). annan huollettavalleni luvan osallistua yllämainittuun ryhmätapaamiseen ja siihen sisältyviin aktiviteetteihin. hyväksyn, että huollettavani on ryhmätapaamisen ajan ryhmänvetäjien ja mahdollisen perhemajoi tuksen tarjoajan vastuulla. olen tietoinen kaikista ryhmätapaamisen säännöistä. Hyväksyn, että huollettavani on noudatettava ryhmätapaamisen yhteisesti sovittuja sääntöjä. Olen ilmoittanut alla kaikki huollettavani erityistarpeet ja muut huomioitavat asiat: erityisruokavalio ja/tai ruoka-aineallergiat: millaista kipulääkettä huollettavallenne voidaan tarvittaessa antaa? onko huollettavallanne jokin lääkitys? onko huollettavanne saanut hoitoa tai neuvontaa fyysisiin tai psyykkisiin ongelmiin? (Tällainen tilanne ei estä osallistumista, mutta tarkka tieto on tarpeen huollettavanne turvallisuuden ja asianmukai sen tuen takaamiseksi.) 19

20 Onko huollettavanne ollut kosketuksissa joidenkin tarttuvien tautien kanssa tai sairastanut viimeisen neljän viikon aikana jotakin tarttuvaa tautia? KYLLÄ / EI Mikäli vastasitte KYLLÄ, kertokaa tarkemmin: Onko huollettavanne saanut viime aikoina jotakin vammoja? Jos on, niin kertoisitteko tarkemmin: Milloin huollettavanne on viimeksi saanut jäykkäkouristusrokotteen? Lupaan ilmoittaa ryhmänvetäjille kaikista muutoksista huollettavani terveydentilassa tämän lupalomakkeen allekirjoittamispäivämäärän ja ryhmätapaamisen alkamispäivämäärän välisenä aikana. Hyväksyn, että huollettavalleni voidaan antaa terveydenhuollon ammattilaisen määräämää lääkitystä ja hätätapauksessa hammashoitoa, lääke- tai kirurgista hoitoa (mukaan lukien nukutus tai verensiirto), jos paikalla oleva lääkintähenkilöstö katsoo sen välttämättömäksi. Olen selvittänyt ja ymmärrän huollettavani vakuutuksen sisällön, vakuutuksen korvauskaton ja rajoitukset. Yhteyshenkilön yhteystiedot hätätilanteessa: Nimi: Puhelin koti: Matkapuhelin: Suhde osallistujaan: Puhelin työ: Vaihtoehtoinen yhteyshenkilö hätätilanteessa: (ellei varsinaista yhteyshenkilöä jostakin syystä tavoiteta) Nimi: Suhde osallistujaan: Puhelin koti: Puhelin työ: Matkapuhelin: Vakuutan, että olen lukenut kaikki yllä olevat kohdat ja täyttänyt jokaisen kohdan parhaan tietämykseni mukaan. Allekirjoitus: Huoltajan nimen selvennys: Osoite: Päivämäärä: 20

21 Ryhmien välinen sopimus PARTNER GROUP / ORGANISATION AGREEMENT FORM Name of the organisation / group: Youth exchange to: Exchange with: (list all partners) Start date: End date: The information contained in this partner group / organisation agreement form is understood, agreed and will be followed by all parties directly involved in the above mentioned exchange. The top priority is to ensure the safety of all participants and the successful implementation of the programme. The purpose of this agreement is to ensure that the partner organisations and youth leaders are fully aware and in agreement with the details of the programme, and that any special risks or concerns or special supports that may need to be put in place have been communicated to all parties concerned. The top priority is to ensure the safety of all participants at all times. DECLARATIONS: 1. I/we confi rm that I/we have read and agreed on the programme for this youth exchange. 2. I/we confi rm that the programme, all special risks and concerns have been discussed and agreed by all partner organisations before the beginning of the youth exchange. 3. I/we confi rm that risk assessment procedures have been carried out on the programme prior to departure. Any changes in the programme will go through the same risk and safety procedures and all changes are agreed by all groups. 4. I/we confi rm an awareness of the mission of all other groups, and consider, acknowledge and recognise the possible cultural and legal differences between the groups from different countries. 5. I/we confi rm that any disputes will be addressed immediately in consultation with all partner groups. 6. I/We confi rm to the best of my/our knowledge that all the project leaders are competent and experienced and have an awareness of safety issues. Signed by the Group Leader in Charge: Date: Signed by the Legal Responsible: Date: 21

22 22 Muistiinpanoja

23 ISBN (painettu). ISBN (pdf). Kuvat: Satu Haavisto ja Lehtikuva. Piirrokset: Jouko Kiesiläinen Paino: Libris 12/2009, 2. painos, 500 kpl. Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. 23

24 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO PL 343, Helsinki Puhelin (vaihde) Faksi

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä.

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho SML:n koeajoilmoitus ja vakuutus 2015 Tämä ohje on laadittu koeajotilaisuuksia varten, joissa jäsenkerho käyttää koeajoon osallistuville henkilöille kertaluontoisen tapaturmavakuutuksen koeajon aikana

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Hakijan nimi ja tämän lomakkeen täyttäjän tiedot Pyydämme antamaan tässä vanhemman / huoltajan, jonka haluatte antaa ensisijaiseksi YFU:n yhteyshenkilöksi, tiedot

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Oppilaan (hakijan) nimi (sukunimi, etunimet) 2. Kenen idea vaihto-oppilaaksi lähteminen on? Oppilas itse Äiti Isä Joku muu, kuka 3. Onko vaihto-oppilaaksi lähtö

Lisätiedot

Maailmalle lähtijän muistilista

Maailmalle lähtijän muistilista Maailmalle lähtijän muistilista Ulkomaille lähtöön tarvitaan rohkeutta ja sisukkuutta. Arki rullaa ulkomailla helpommin, kun lähtöä suunnittelee jo ennakkoon. Muistilista auttaa ulkomaille opiskelemaan

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 2014 syksy

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 2014 syksy Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 2014 syksy 1. Hakijan nimi ja tämän lomakkeen täyttäjän tiedot Pyydämme antamaan tässä vanhemman / huoltajan, jonka haluatte antaa ensisijaiseksi YFU:n yhteyshenkilöksi,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI KAN_5 1 *1209901* KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneelle ottolapselle, jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen.

Lisätiedot

MITÄ ODOTTAA EVS-HANKKEELTA

MITÄ ODOTTAA EVS-HANKKEELTA Mitä odottaa EVS-hankkeelta TIETOPAKETTI, OSA 1 MITÄ ODOTTAA EVS-HANKKEELTA Youth in Action -ohjelma TIETOPAKETTI Osa 1 Toukokuu 2011 Johdanto Tämä julkaisu on tarkoitettu EVS-ohjelmaan (Eurooppalainen

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS

ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS Saku Rouvali Turvallisuuskoulutuspäällikkö Hämeen Pelastusliitto ry Jokivarren VPK ry Valitettavasti tämä on arkipäivää Miten tämä voidaan ehkäistä? Vaihtoehto 1 - Estetään alaikäisten

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka.

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka. 2- LUOKKALAISTEN UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 2014-2015 YLEISTÄ Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kymmenen tuntia. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien

Lisätiedot

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä.

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä. Siirtymäpalaveri Päihdeongelmaisen asiakkaan siirtyminen palvelusta toiseen sisältää aina riskejä. Monia riskejä voidaan kuitenkin pienentää hyvällä valmistautumisella. Siirtymisessä tulisi noudattaa ns.

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN OLE_TUT 1 *1109901* OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimushankkeeseen

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Päihdeohjelman lomakkeet 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741,

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Huoltajan tulee täyttää ja lähettää tämä sähköinen lomake 3.1.2014 klo 1.00 mennessä. Pyydämme teitä lukemaan huolellisesti Meksiko-stipendien hakuohjeet. Lomake

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

LIITE 3 0 ULKOMAAN VAIHTOJEN KRIISINHALLINTA- SUUNNITELMA

LIITE 3 0 ULKOMAAN VAIHTOJEN KRIISINHALLINTA- SUUNNITELMA LIITE 3 0 ULKOMAAN VAIHTOJEN KRIISINHALLINTA- SUUNNITELMA LIITE 3 1 1 KV-KRIISINHALLINTA Tämä suunnitelma koskee Etelä-Savon ammattiopistosta ulkomaan vaihtoon lähteviä opiskelijoita ja oppilaitokseen

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti:

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS LIITE Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: Vaihtojen lukumäärä (suomalaiset) Kohdemaa(t) henkilöä Vaihtojen

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP +

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP + KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat!

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! Olette ilmoittaneet nuorenne rippikouluun. Rippikoulun osana on leirijakso, jonka pitopaikkoina ovat pääasiassa seurakuntayhtymän omat leirikeskukset Heinänokka

Lisätiedot

Head of delegation -opas

Head of delegation -opas Head of delegation -opas HEAD OF DELEGATION Sinut on valittu head of delegation (HoD) tehtäviin eli Suomen joukkueenjohtajaksi kansainvälisiin kilpailuihin. Tästä joukkueenjohtajan oppaasta löydät ohjeistuksen

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN PK2_plus 1 *1439901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, jonka ulkomaalainen puoliso hakee ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALIPSYKIATRINEN YHDISTYS RY HAKEMUSLOMAKE ATSA- OPISKELIJOIDEN TUKIASUNTO

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALIPSYKIATRINEN YHDISTYS RY HAKEMUSLOMAKE ATSA- OPISKELIJOIDEN TUKIASUNTO KESKI-POHJANMAAN SOSIAALIPSYKIATRINEN YHDISTYS RY HAKEMUSLOMAKE ATSA- OPISKELIJOIDEN TUKIASUNTO Hakija: Hakemus nro: / 20 Saapunut KPSPY ry:n ATSA -yksikköön / 20 Tutustumiskäynti/ Haastattelu: Ohje hakemiseen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua.

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. Sinulla on oikeus arvokkaaseen elämään. Sosiaalipalvelulaissa on kansallinen arvopohja, joka kattaa vanhustenhuollon koko Ruotsissa.

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Oma kuvani Nimi: Lukuvuosi: Esiopetuspaikka: 2 LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero

Lisätiedot

Sopimus, raportointi ja seuranta

Sopimus, raportointi ja seuranta Aloituskoulutus hakukierroksella 2012 hyväksytyille Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeille (Partnerships) 31.8.2012 Sopimus, raportointi ja seuranta Johanna Virta, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

On aika alkaa valmistautua tulevaan Mongolian matkaan! Tässä tietoa viisumista.

On aika alkaa valmistautua tulevaan Mongolian matkaan! Tässä tietoa viisumista. Visumservice Kasarmikatu 44 / PL 14 00131 Helsinki MONGOLIAN VIISUMI On aika alkaa valmistautua tulevaan Mongolian matkaan! Tässä tietoa viisumista. TEMAn kaikki viisumihakemukset hoidetaan Visumservicessä.

Lisätiedot

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden KAN_7 1 *1229901* KANSALAISUUSILMOITUS; ENTINEN SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden Jos haluat hakea Suomen

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

REVIVAL EXPLOSION MINISTRIES WWW.REVIVALEXPLOSION.COM

REVIVAL EXPLOSION MINISTRIES WWW.REVIVALEXPLOSION.COM REVIVAL EXPLOSION MINISTRIES WWW.REVIVALEXPLOSION.COM REVIVAL EXPLOSIONIN MIRACLE-KOULUTUKSEN HAKEMUSKAAVAKE OLEN HAKEMASSA OPPILAAKSI MIRACLE-KOULUTUKSEEN: 1.-3.9.2014, TURUSSA, SUOMESSA. NIMI KUTSUMANIMI*

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Paikalliset arvokkuustakuut Norrköpingin kunnan vanhustenhuollossa

Paikalliset arvokkuustakuut Norrköpingin kunnan vanhustenhuollossa Paikalliset arvokkuustakuut Norrköpingin kunnan vanhustenhuollossa HOITO- JA HOIVATOIMISTO Paikalliset arvokkuustakuut Norrköpingissä Arvokas elämä ja hyvinvointi Kansallinen arvoperusta Erään sosiaalipalvelulakiin

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Kv-kevätpäivät 11.6.2016 Raisa Asikainen ja AnneSophie Hokkanen, Helsingin yliopisto Tuija Koponen, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64 Sisällys Johdanto 7 1 Lapsityöntoimijan turvallisuusohjeet 11 1.1 Valinta ja soveltuvuus 11 1.2 Turvallinen käyttäytyminen 14 1.3 Erityistilanteet ja niiden kohtaaminen 16 1.4 Salassapitovelvollisuus 28

Lisätiedot

Toimintaohjeet Eurooppa-koulujen esikoulujen ja ala-asteiden järjestämiä retkiä ja oleskeluja varten

Toimintaohjeet Eurooppa-koulujen esikoulujen ja ala-asteiden järjestämiä retkiä ja oleskeluja varten Viite: 2002-D-54 Alkup.: FR Versio: FI Toimintaohjeet Eurooppa-koulujen esikoulujen ja ala-asteiden järjestämiä retkiä Eurooppa-koulujen johtokunta 22. - 23. toukokuuta Nizzassa pidettävä kokous Johdanto

Lisätiedot

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta. Se on tutkintojen perusteiden

Lisätiedot

Sopimus, raportointi ja seuranta

Sopimus, raportointi ja seuranta Sopimus, raportointi ja seuranta Aloituskoulutus hakukierroksella 2013 hyväksytyille Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeille 6.9.2013 Hannele Nevalampi CIMO On matka ulkomaille Liikkuvuus partneriorganisaatioon

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Lemmikkihotelli PetVilla Päivähoitosopimus YHTEYSTIEDOT sivu 1/5

Lemmikkihotelli PetVilla Päivähoitosopimus YHTEYSTIEDOT sivu 1/5 YHTEYSTIEDOT sivu 1/5 Omistajan nimi: Lähiosoite: Postinumero/Paikkakunta: Puhelin: Sähköposti: Jos omistaja ei ole tavoitettavissa hoitojakson aikana yhteyshenkilönä toimii Nimi Yhteystiedot Lemmikin

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS ENSIN - NÄKYMÄ POTILASTURVALLISUUS SILMÄLASIEN KAUTTA Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry VERKOSTOTAPAAMINEN 14.3.2017 Tuula Saarikoski, Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA TAMPEREEN KAUPUNKI Sivu 1 (6) Hyvinvoinnin palvelualue Valvonta- ja ohjaustiimi KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA PALVELUNTUOTTAJA: nimi: y-tunnus: ryhmän nimi: osoite:

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppijaksot ulkomailla KÄYTÄNTEITÄ JA VINKKEJÄ

Erityisopiskelijan työssäoppijaksot ulkomailla KÄYTÄNTEITÄ JA VINKKEJÄ Erityisopiskelijan työssäoppijaksot ulkomailla KÄYTÄNTEITÄ JA VINKKEJÄ YTY-HANKE 2012 2013 IJKK Pete Alander & Minna Sandberg Markku Tepsa& AMISTO Ville Vierimaa Otettava huomioon: Valinta Lennot, majoitukset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa Lapsen nimi: Henkilötunnus: Kotiosoite: HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT: Osoite: Email: Osoite: Email: Lapsen hoitoaika: Lapsen sairastuessa

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

* Pirkko Nurminen, pastori. * Marika Pasanen, nuorisotyönohjaaja

* Pirkko Nurminen, pastori. * Marika Pasanen, nuorisotyönohjaaja 20.-27.2.2016 Pirkko Nurminen, pastori P. 040 567 44 20, pirkko.nurminen@evl.fi Marika Pasanen, nuorisotyönohjaaja P. 0504672570, marika.pasanen@evl.fi Lauri Savonen, kausityöntekijä Paula Huju, kanttori

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut Perheneuvolat ja nuorisoneuvola turvaavat lasten, nuorten ja perheiden hyvää psykososiaalista kehitystä ja tulevaisuutta yhteistyössä perheiden ja eri toimijoiden kanssa. Palvelut ovat luottamuksellisia,

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot