Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset."

Transkriptio

1 SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot yksityiskohtaisesti.

2 Pääominaisuudet Kuvaaminen Vähentää kameran tärinän vaikutusta käytettäessä kuvaamisessa suurta ISO-herkkyyttä. Kasvotunnistuksen tarkennus on tarkoitettu ihmisten kuvaamiseen Säätää automaattisesti kuvausasetukset vastaamaan olosuhteita. Toistaminen Toistaa videoita, joissa on myös ääni. Toistaa automaattisesti Autom. Toisto -toiminnolla. Muokkaaminen Punasilmäkorjaus Tallentaa äänikommentteja stillkuviin. Tulostaminen Tulostaminen on helppoa Tulosta/jaa-painikkeella. Tukee myös muiden kuin Canonin PictBridge-yhteensopivia tulostimia. Tallennettujen kuvien käyttötapoja Kuvat on helppo siirtää tietokoneeseen Tulosta/ jaa-painikkeen avulla.

3 Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat Otsikoiden vieressä tai alapuolella näkyvät kuvakkeet ilmaisevat kuvaustapat, joissa toimintoja voi käyttää. Kuvaustapa/ Toistotila Postikorttitila Kuvaustapa Kuvaustapat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät Katso Eri kuvaustilojen toiminnot (s. 122). Tässä oppaassa Kameran peruskäyttöoppaaseen viitataan nimellä Perusopas ja Kameran laajaan käyttöoppaaseen nimellä Laaja opas. : Tällä merkillä ilmaistaan seikka, joka saattaa vaikuttaa kameran toimintaan. : Tämä merkki tarkoittaa lisätietoja, jotka täydentävät perustoimintaohjeita. Kamerassa voidaan käyttää SD-muistikortteja, SDHC-muistikortteja ja MultiMediaCard-kortteja. Kaikkia näitä kortteja kutsutaan tässä oppaassa nimellä muistikortti. Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä suositellaan. Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä käytetään yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa. Canon ei ole vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai onnettomuuksista (esimerkiksi tulipalo), jotka aiheutuvat muiden kuin Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä (kuten akkujen vuoto ja/tai räjähdys). Huomaa, että takuu ei koske muiden kuin Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä aiheutuneita vahinkoja, vaikka sellaisia vaadittaisiinkin korjattavaksi. 1

4 Sisällys Merkillä merkityt kohdat ovat luetteloita tai kaavioita, joissa on yhteenveto kameran toiminnoista. Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat Käsittelyohjeita Lue tämä Turvaohjeita Toimintahäiriöiden estäminen Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot Nestekidenäytön käyttäminen Nestekidenäytön tiedot Etsimen käyttäminen Virransäästötoiminto Valikot ja asetukset Valikkoluettelo Oletusasetusten palauttaminen Muistikorttien alustaminen Kuvaaminen Kuvakoon ja pakkaussuhteen muuttaminen (stillkuvat) Digitaalisen zoomin ja digitaalisen telejatkeen käyttäminen Punasilmäisyyden vähennystoiminnon asettaminen Hitaan täsmäyksen asettaminen Jatkuva kuvaus Postikorttitila Päiväyksen upottaminen kuvatietoihin Näyttömerkintöjen määrittäminen Videoiden kuvaaminen Tarkennusalueen valitseminen Vaikeasti tarkennettavien kohteiden kuvaaminen (Tarkennuksen lukitus, Tark. lukitus) Valotusasetuksen lukitseminen (Valot. lukitus) Salamavalotusasetuksen lukitseminen (FE-lukitus)

5 Mittausmenetelmien välillä siirtyminen Valotuksen korjauksen säätäminen Kuvaaminen Pitkä valotus -tilassa Sävyn säätäminen (valkotasapaino) Kuvaaminen My Colors -tilassa ISO-herkkyyden säätäminen Automaattisen kääntötoiminnon asettaminen Kuvien muistipaikan (kansion) luominen Kuvanumeron muuttaminen Toistaminen/Poistaminen Kuvien suurentaminen Kuvien katseleminen yhdeksän kuvan ryhminä (Luettelokuvan toistotila) Siirtyminen kuviin Videon katseleminen Kuvien kääntäminen näytössä Punasilmäkorjaus Äänikommenttien liittäminen kuviin Automaattinen katselu (Autom. Toisto) Kuvien suojaaminen Kuvien katseleminen television avulla Kaikkien kuvien poistaminen Tulostusasetukset/siirtoasetukset DPOF-tulostusasetusten määrittäminen DPOF-siirtoasetusten määrittäminen Vianmääritys Kamera Virran ollessa kytkettynä Nestekidenäyttö Kuvaaminen Videoiden kuvaaminen Toistaminen Akku Kuvien katselu televisiosta Tulostaminen suora tulostus -toiminnon kanssa yhteensopivalla tulostimella Sanomaluettelo

6 Liite Akkujen ja paristojen käsittely Muistikortin käsittely Virtalaitteiden käyttäminen (myydään erikseen) Erillisen salaman käyttäminen (myydään erikseen) Päivämäärä- ja kellonaikapariston vaihtaminen Kameran ylläpito ja huolto Tekniset tiedot HAKEMISTO Eri kuvaustilojen toiminnot

7 Käsittelyohjeita Lue tämä Testiotokset Ennen kuin alat kuvata tärkeitä kohteita, sinun kannattaa ottaa useita testikuvia, jotta voit totutella kameran käyttöön ja varmistaa, että se toimii asianmukaisesti. Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai koneelle sopivalla tavalla. Varoitus tekijänoikeuksien rikkomisesta Canon-digitaalikamerat on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä saa käyttää tavalla, joka rikkoo kansainvälisiä tai kansallisia tekijänoikeussäännöksiä tai on ristiriidassa niiden kanssa. Muista, että esitysten, näyttelyiden tai kaupallisten kohteiden kuvaaminen kameralla tai muulla laitteella saattaa loukata tekijänoikeuslakia tai muita säännöksiä, vaikka kuvat otettaisiinkin yksityiskäyttöön. Takuurajoitukset Tietoja kameran takuuehdoista on kameran mukana toimitetussa Canon European Warranty System -kirjasessa. Tietoja Canonin asiakastuesta on Canon European Warranty System -kirjasen takana. 5

8 Kameran rungon lämpötila Jos käytät kameraa pitkään yhtäjaksoisesti, sen runko voi lämmetä. Ota lämpeneminen huomioon ja ole varovainen käyttäessäsi kameraa pitkään yhtäjaksoisesti. Nestekidenäyttö Nestekidenäyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla. Yli 99,99 prosenttia näytön kuvapisteistä toimii ilmoitetulla tavalla. Alle 0,01 prosenttia kuvapisteistä saattaa joskus välähtää väärin tai näkyä mustina tai punaisina pisteinä. Tämä ei vaikuta tallennettavaan kuvaan, eikä kyse ole toimintahäiriöstä. Videomuoto Valitse kameran videosignaalimuodoksi television käyttämä muoto, ennen kuin käytät kameraa TV-monitorin kanssa (s. 72). Kieliasetus Kieliasetuksen muuttamisohjeet ovat Perusoppaassa (s. 8). Turvaohjeita Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti ennen kameran käyttämistä. Turvaohjeita on myös Kameran peruskäyttöoppaan kohdassa Turvaohjeita. Varmista aina, että kameraa käytetään oikein. Seuraavilla sivuilla olevien turvaohjeiden tarkoitus on neuvoa kameran ja sen lisälaitteiden turvallisessa ja oikeassa käytössä, jotta vältyttäisiin henkilö- ja laitevahingoilta. Laitteilla viitataan kameraan, akkuun, latauslaitteeseen (myydään erikseen) tai verkkolaitteeseen (myydään erikseen). 6

9 Varoituksia Laitteet Älä suuntaa kameraa suoraan aurinkoa tai muuta kirkasta valonlähdettä kohti. Kameran CCD-kuvakenno tai silmäsi voivat vaurioitua. Älä jätä laitetta lasten ulottuville. Rannehihna: Älä aseta kameran hihnaa lapsen kaulaan, sillä hihna saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran. Muistikortti: Lapsi voi nielaista sen vahingossa. Jos näin tapahtuu, ota heti yhteys lääkäriin. Älä yritä purkaa tai muuttaa mitään laitteen osaa, ellei toimenpidettä ole kuvattu erikseen tässä oppaassa. Älä koske kameran salamaosaan, jos se on vahingoittunut, sillä voit saada sähköiskun. Jos laitteesta tulee savua tai myrkyllisiä höyryjä, lopeta laitteen käyttäminen heti. Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille äläkä upota sitä nesteeseen. Jos kameran pinnalle pääsee nestettä tai suolaroiskeita, pyyhi kamera pehmeällä, imukykyisellä liinalla. Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Katkaise kameran virta heti ja poista akut tai irrota latauslaite tai verkkolaite pistorasiasta. Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai lähimpään Canonin asiakastukipalveluun. 7

10 Älä puhdista tai huolla laitetta aineilla, jotka sisältävät alkoholia, bensiiniä, maalinohennetta tai muita tulenarkoja nesteitä. Älä katkaise tai vahingoita virtajohtoa, muuta sen rakennetta tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Käytä vain suositeltuja virransyöttölaitteita. Irrota virtajohto säännöllisin väliajoin ja puhdista pistoke sekä pistorasian ulkopuoli ja ympäristö pölystä ja liasta. Älä käsittele virtajohtoa märin käsin. Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Akku Älä sijoita akkuja lämmönlähteiden läheisyyteen, ja pidä ne kaukana liekeistä ja kuumuudesta. Akkuja ei saa upottaa veteen tai meriveteen. Älä yritä purkaa tai kuumentaa akkuja tai muuttaa niiden rakennetta. Vältä pudottamasta ja kolhimasta akkuja, sillä akkukotelo voi vaurioitua. Käytä vain tähän laitteeseen suositeltuja akkuja ja lisävarusteita. Näiden turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa räjähdyksen, vuotoja, tulipalon, loukkaantumisen tai aineellisen vaurion. Jos akku vuotaa ja akun sisältöä joutuu silmiin, suuhun, iholle tai vaatteisiin, huuhtele heti vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Irrota latauslaite tai verkkolaite sekä kamerasta että pistorasiasta, kun akut on ladattu ja kun kamera ei ole käytössä. Muuten seurauksena saattaa olla tulipalo tai muu vaara. Älä peitä akun latauslaitetta latauksen aikana esimerkiksi pöytäliinalla, matolla, peitolla tai tyynyllä. Jos laitteet jätetään kytketyiksi pitkäksi ajaksi, ne voivat ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa tulipalon. 8

11 Lataa Canonin AA-kokoiset NiMH-akut vain niille sopivalla latauslaitteella. Verkkolaite on tarkoitettu ainoastaan tätä laitetta varten. Älä käytä sitä muiden tuotteiden kanssa. Seurauksena saattaa olla ylikuumeneminen tai laitteen vioittuminen, mikä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Ennen kuin hävität akun, peitä sen liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä niin, etteivät ne pääse kosketuksiin muiden esineiden kanssa. Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden esineiden metalliosien kanssa esimerkiksi jäteastiassa, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys. Muut tarvikkeet Älä laukaise salamalaitetta lähietäisyydeltä ihmisen tai eläimen silmiin. Salamalaitteen tuottama kirkas valo saattaa vahingoittaa näköä. Varo erityisesti laukaisemasta salamalaitetta alle metrin etäisyydellä pienistä lapsista. Älä tuo magneettikentille herkkiä esineitä (kuten luottokortteja) kameran kaiuttimen lähelle. Tämä saattaa vioittaa niitä tai aiheuttaa niiden tietojen menettämisen. 9

12 Varoituksia Laitteet Kun kuljetat kameraa hihnassa, varo kolhimasta sitä, sillä seurauksena voi olla loukkaantuminen tai laitevaurio. Älä säilytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa. Pidä latauslaitteen liittimet ja pistoke puhtaina. Varo koskettamasta niitä metalliesineellä (kuten avaimella tai neulalla). Seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai muu vaurio. Laitetta ei saa käyttää eikä säilyttää paikassa, jossa se joutuu alttiiksi voimakkaalle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi auton kojelauta tai tavaratila. Älä käytä laitetta niin, että pistorasian tai jatkojohtojen nimelliskapasiteetti ylittyy. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke ovat vaurioituneet tai pistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on huono ilmanvaihto. Yllämainittu saattaa johtaa akkujen vuotamiseen, ylikuumenemiseen tai räjähtämiseen, mikä voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muita vammoja. Korkea lämpötila saattaa aiheuttaa myös kotelon vääntymisen. Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akut kamerasta tai latauslaitteesta ja säilytä laitteita turvallisessa paikassa. Jos akut jätetään kameraan, ne saattavat vuotaa ja vaurioittaa kameraa. Älä kytke verkkolaitteita tai akkujen latauslaitteita muihin laitteisiin, kuten ulkomailla käytettäviin pistorasiasovittimiin. Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä tai ylikuumenemisen, tulipalon, sähköiskun tai vammautumisen vaara. 10

13 Salama Älä käytä salamaa, jos sen pintaan on tarttunut likaa tai pölyä. Kun kuvaat salamalla, varo peittämästä salamalaitetta sormellasi tai vaatteillasi. Salamalaite saattaa vioittua, ja siitä saattaa tulla savua tai kuulua ääntä. Salama saattaa kuumentua liikaa ja vahingoittua. Älä kosketa salamalaitteen pintaa otettuasi useita kuvia nopeasti peräkkäin. Voit saada palovamman. Toimintahäiriöiden estäminen Vältä voimakkaita magneettikenttiä Älä jätä kameraa sähkömoottorien tai muiden voimakkaan magneettikentän tuottavien laitteiden lähelle. Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pilata kuvatiedot. Estä kosteuden tiivistyminen kameraan Laitteen siirtäminen nopeasti kuumasta tilasta kylmään saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä. Voit välttää tämän pitämällä kameraa ilmatiiviissä muovipussissa ja antamalla sen mukautua uuteen lämpötilaan hitaasti ennen pussista ottamista. Laitteen siirtäminen nopeasti kuumasta tilasta kylmään saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymisen laitteen ulko- ja sisäpinnoille. Jos kosteutta tiivistyy kameran sisään Lopeta kameran käyttäminen heti. Käytön jatkaminen saattaa vaurioittaa laitetta. Poista muistikortti ja akut tai verkkolaite kamerasta ja irrota virtajohto. Älä käytä laitetta, ennen kuin kaikki kosteus on haihtunut. 11

14 Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot Nestekidenäytön käyttäminen 1 Paina. Näyttötila vaihtuu joka painalluksella alla kuvatulla tavalla. Kuvaustapa ( ) Normaali (Ei tietoja) Toistotila ( ) Ei tietoja Tarkka (Tietonäkymä) Normaali Kuvaustiedot näkyvät näytössä noin kuuden sekunnin ajan, kun asetusta muutetaan, riippumatta siitä, mikä näyttötila on valittu. Nestekidenäytön päällä- tai pois-asetus säilyy, vaikka kameran virta katkaistaisiin. Nestekidenäyttö ei sammu -tilassa. Nestekidenäyttö ei voi siirtyä yksityiskohtaiseen näyttötilaan suurennetussa näytössä (s. 60) eikä luettelokuvan toistotilassa (s. 61). Yönäyttö Pois Tarkka Kun kuvataan pimeässä, kamera lisää automaattisesti nestekidenäytön kirkkautta kuvattavan kohteen* mukaan, mikä helpottaa kohteen rajaamista. * Vaikka nestekidenäytössä voi esiintyä kohinaa ja kohteen liike voi vaikuttaa epätarkalta, tällä ei ole vaikutusta tallennettavaan kuvaan. Näytössä näkyvän ja varsinaisen tallennetun kuvan kirkkaus poikkeavat toisistaan. 12

15 Nestekidenäytön tiedot Kuvaustiedot (kuvaustapa) Digitaalinen telejatke (s. 28) Zoomauksen suurennos (s. 28) Zoomauksen varmistustoiminto (s. 29) AE-mittauspisteen kehys (s. 46) Tarkennusalue (s. 40) Makro (Perusopas s. 15) ( ) * ISO-herkkyys (s. 54) Akun varaus vähissä (s. 96) 3:2 kehys (s. 35) Ristikko (s. 35) Kuvaustapa (Perusopas s ) (s. 36) Valotuksen korjaus (s. 46) Pitkä valotustila (s. 47) Valkotasapaino (s. 49) Mittausmenetelmä (s. 45) Pakkaus (stillkuvat) (s. 27) Kuvakoko (s. 26, 39) (punainen) * Kameran tärähdys (s. 14) My Colors (s. 52) Kuvataajuus (videot) (s. 39) Salama (Perusopas s. 14) Kuvaustapa (s. 32, Perusopas s. 16) Autom. kääntö (s. 55) Rec Videon tallennus (s. 36) Luo kansio (s. 56) Tark. lukitus (s. 43) Valot. lukitus (s. 44) Salamavalotuksen lukitus (s. 45) Stillkuvat:tallennettavissa oleva kuvamäärä Videot: jäljellä oleva aika / käytetty aika Valotuksen korjauspalkki (video) (s. 38) Valotusaika * (s. 109) Himmenninaukkoarvo * Salama * * Näkyy, kun laukaisin painetaan puoliväliin. Kuvattaessa salamavalon kanssa, kamera kuitenkin säätää ISO-herkkyyden, valotusajan ja aukon automaattisesti parhaaksi asetukseksi, jolloin toistotiedot voivat olla erilaiset kuin näkyviin tulevat tiedot. Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 13

16 Jos ilmaisimessa välkkyy oranssi valo ja kameran tärinäkuvake ( ) on näytössä, valaistus ei ole riittävä ja hidas suljinaika valitaan. Käytä kuvatessasi seuraavia menetelmiä: - Suurenna ISO-herkkyyttä (s. 54). - Aseta salaman asetukseksi (salama pois) (Perusopas s. 14). - Kiinnitä kamera jalustaan tai muuhun laitteeseen. Toistotiedot (toistotila) Normaali WAVE-muotoinen ääni (s. 69) Kansion numero - kuvanumero Päiväys/Aika Suojaustila (s. 71) Pakkaus (stillkuvat) (s. 27) Kokonaiskuvamäärä Näytettävän kuvan numero Kuvakoko (stillkuvat) (s. 26) Movie (s. 63) 14

17 Yksityiskohtainen Histogrammi (s. 16) Kuvaustapa (Perusopas s ) Salama (Perusopas s. 14) Makro (Perusopas s. 15) Mittausmenetelmä (s. 45) ISO-herkkyys (s. 54) Kuvakoko/ Kuvataajuus (videot) (s. 39) Valotusaika (s. 109) Aukko Valotuksen korjaus (s. 46) Valkotasapaino (s. 49) My Colors (s. 52) Punasilmäkorjaus (s. 66) Tiedoston koko Kuvakoko (stillkuvat) (s. 26) Videon pituus (videot) (s. 39) Myös seuraavat tiedot voivat tulla näkyviin joidenkin kuvien kohdalla. Muussa kuin WAVE-muodossa oleva kuvaan liitetty äänitiedosto tai tunnistamaton tiedostomuoto JPEG-kuva, joka ei ole Design rule for Camera File system -standardien mukainen (s. 110) RAW-kuva Tuntematon tietotyyppi Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot Muilla kameroilla otettujen kuvien tiedot saattavat näkyä väärin. 15

18 Histogrammitoiminto Histogrammi on kaavio, jonka avulla voit arvioida kuvan kirkkautta. Mitä enemmän vasemmalla kaavion asteikko on, sitä tummempi on kuva. Mitä enemmän oikealla asteikko on, sitä kirkkaampi on kuva. Jos kuva on liian tumma, määritä valotuksen korjausasetukseksi positiivinen arvo. Jos kuva on liian kirkas, määritä valotuksen korjausasetukseksi negatiivinen arvo (s. 46). Esimerkkejä histogrammeista Tumma kuva Tasapainoinen kuva Kirkas kuva Etsimen käyttäminen Etsimen avulla (Perusopas s. 2) voit säästää virtaa sammuttamalla nestekidenäytön (s. 12) kuvauksen ajaksi. Näyttää kuvan keskustan Etsin 16

19 Virransäästötoiminto Kamerassa on virransäästötoiminto. Virta katkaistaan seuraavissa tilanteissa. Voit kytkeä kameraan virran painamalla ON/OFF-painiketta uudelleen. Kuvaustapa Toistotila Tulostimeen kytkettynä Virta katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty. Nestekidenäytön virta katkeaa noin minuutin* kuluttua siitä, kun toimintoja on viimeksi käytetty, vaikka [Virransäästö]-asetukseksi olisi asetettu [Pois]. Ota nestekidenäyttö käyttöön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin ON/OFF-painiketta tai muuttamalla kameran asentoa. Virta katkeaa noin viiden minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty. * Voit halutessasi muuttaa tätä aikaa. Virransäästötoiminto ei aktivoidu kuvaesityksen (Autom. Toisto) aikana tai kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen. Voit halutessasi muuttaa virransäästötoiminnon asetuksia (s. 23). Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 17

20 Valikot ja asetukset Valikoiden avulla voit määrittää kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset sekä muita kameran asetuksia, kuten päiväyksen ja ajan sekä äänimerkin asetukset. FUNC.-valikko Kuvausvalikko, Käyttövalikko, Tulostusvalikko ja Asetusvalikko FUNC.-valikko Monet kuvauksen aikana käytettävät toiminnot asetetaan FUNC.-valikossa. a b e c d Tässä esimerkissä näkyy FUNC.-valikko -tilassa. akäännä valintakiekko haluamasi kuvaustapan kohdalle. bpaina FUNC./SET-painiketta. cvalitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella. Kaikki vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustiloissa. dvalitse haluamasi vaihtoehto - tai -painikkeella. Joidenkin valikkovaihtoehtojen asetukset voidaan tehdä painamalla MENU-painiketta. Kun olet valinnut vaihtoehdon, voit ottaa välittömästi kuvan painamalla laukaisinta. epaina FUNC./SET-painiketta. 18

21 Kuvausvalikko, Käyttövalikko, Tulostusvalikko ja Asetusvalikko Näiden valikoiden avulla voit määrittää mieleisesi kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset. Kuvaus -valikko Asetukset-valikko a e b Voit siirtyä valikoiden välillä - tai - c painikkeella, kun tämä osa on valittu. Tässä esimerkissä näkyy Kuvausvalikko -tilassa. Toistotilassa näkyvät Käyttövalikko, Tulostusvalikko ja Asetusvalikko. a Paina MENU-painiketta. b Voit siirtyä valikoiden välillä - tai -painikkeella. Voit myös siirtyä valikoiden välillä käyttämällä zoomausvipua. c Valitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella. Kaikki vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustiloissa. d Valitse haluamasi vaihtoehto - tai -painikkeella. Valikkovaihtoehdot, joiden perässä on kolme pistettä (...), voi valita vasta sen jälkeen, kun seuraava valikko on tuotu näyttöön painamalla FUNC./SET-painiketta. Voit vahvistaa valinnan painamalla FUNC./SET-painiketta uudelleen. e Paina MENU-painiketta. d Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 19

22 Valikkoluettelo Katso Eri kuvaustilojen toiminnot (s. 122). FUNC.-valikko Alla näkyvät kuvakkeet ovat oletusasetuksia. Valikkovaihtoehto Katso sivu Erikoiskuvaus Perusopas s. 12 Videotila s. 36 Valotuksen korjaus s. 46 Pitkä valotustila s. 47 Valkotasapaino s. 49 My Colors s. 52 Mittausmenetelmä s. 45 Pakkaus (stillkuvat) s. 26 Kuvataajuus (video) s. 39 Kuvakoko (stillkuvat) s. 26 Kuvakoko (videot) s. 39 Kuvausvalikko ( ) Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot AiAF Kasvotunnis.*/Päällä/Pois s. 40 Digitaal. zoom (stillkuvat) Normaali*/Pois/1.5x/1.9x s. 28 (videot) Normaali*/Pois (vain videon vakiotilassa) Hidas täsmäys Päällä/Pois* s. 31 Punasilmäesto Päällä*/Pois s. 30 *Oletusasetus Tiivistelmä/ katso sivu 20

23 Valikkovaihtoehto Itselaukaisin 10 s*/20 s/oma asetus Oma asetus Viive: 0 10*, 15, 20, 30 s Kuvia: 1 10* 1 Perusopas s. 16 Tark. apuvalo Päällä*/Pois Kuvan näyttö Pois/2* 10 sekuntia/pito Perusopas s. 10 Näyt. merkinnät (stillkuvat) (videot) Päiväysmerkki *1 Oletusasetus on 3 otosta. Vaihtoehdot Pois*/Ristikko/3:2 kehys/ Molemmat Pois*/Ristikko Pois*/Päiväys/Päiväys ja aika s. 35 s. 34 Tiivistelmä/ katso sivu Käyttövalikko ( ) Tulostusvalikko ( ) Valikkovaihtoehto Katso sivu Autom. Toisto s. 70 Punasilmäkorjaus s. 66 Äänikommentti s. 69 Suojaus s. 71 Kuvan kääntö s. 65 Poista kaikki s. 73 Siirrä s. 79 Valikkovaihtoehto Katso sivu Tulosta Valitse kuvat&määrä Kaikki kuvat Poista valinnat Tulostusasetukset s. 74 Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 21

24 Asetusvalikko ( ) *Oletusasetus Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Tiivistelmä/katso sivu Äänetön Päällä/Pois * Jos asetukseksi valitaan [Päällä], kaikki toimintaäänet varoitusääniä lukuun ottamatta mykistetään (Perusopas s. 9). Äänitaso Pois/1/2*/3/4/5 Säätää käynnistys- ja toimintoäänen sekä itselaukaisimen äänen, sulkimen äänen ja toistoäänen. Ääntä ei voi säätää, jos [Äänetön]-asetukseksi on määritetty [Päällä]. Käynnistysääni Säätää kameran käynnistyksen yhteydessä kuuluvan äänen voimakkuuden. Toimintoääni Säätää sen äänimerkin äänenvoimakkuuden, joka kuuluu painettaessa kameran painikkeita laukaisinta lukuun ottamatta. Itselauk. ääni Säätää itselaukaisimen äänen, joka kuuluu kaksi sekuntia ennen sulkimen vapauttamista. Suljinääni Säätää sen äänen voimakkuuden, joka kuuluu, kun suljin vapautetaan. Suljinääntä ei kuulu, kun videota tallennetaan. Äänen voimak. Säätää videoiden ja äänikommenttien äänenvoimakkuuden. 22

25 Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Tiivistelmä/katso sivu Käynnistyskuva Päällä*/Pois Säätää kameran käynnistyskuvan näkyviin tai pois näkyvistä. Virransäästö s. 17 Autom. katkaisu Päällä*/Pois Määrittää, katkeaako kamerasta virta automaattisesti, kun kameraa ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Näyttö pois 10 s/20 s/ 30 s/1 min*/ 2 min/3 min Määrittää ajan, jonka jälkeen nestekidenäyttö poistuu käytöstä, jos kameraa ei käytetä. Päiväys/Aika Perusopas s. 8 Alusta Voit myös määrittää täydellisen alustuksen (s. 25). Kuvanumerointi Jatkuva*/ Aut.nollaus s. 58 Luo kansio s. 56 Luo uusi kansio Valintamerkki Luo kansion seuraavan (Päällä)/Ei kuvauskerran aikana. valintamerkkiä (Pois) Autom. luonti Pois*/Päivittäin/ Maanantai Sunnuntai/ Kuukausi Voit myös määrittää automaattisen luontiajan. Autom. kääntö Päällä*/Pois s. 55 Obj.sulkuviive 1 minuutti*/ 0 sekuntia Määrittää objektiivin sulkeutumisen aikaviiveen, kun kuvaustapasta siirrytään toistotilaan. Kieli Perusopas s. 8 Videojärjestelmä NTSC/PAL s. 73 Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 23

26 Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Tiivistelmä/katso sivu Tulostustapa Automaatti*/ Lisätietoja alla * 1. Aset. palautus Lisätietoja alla. *1 Tulostimen liitäntämenetelmää voi vaihtaa. Vaikka asetusta ei yleensä tarvitse muuttaa, valitse, kun haluat tulostaa (Laajakuva) -tilassa otetun kuvan ilman kehystä leveälle paperille Canon Compact Photo Printer -tulostimella (SELPHY CP730/CP720/CP710/CP510). Koska tämä asetus pysyy muistissa, vaikka kameran virta katkaistaan, tilaksi pitää jälleen valita [Autom.], ennen kuin tulostuksessa voi käyttää muuta kokoa kuin (liitäntämenetelmää ei kuitenkaan voi vaihtaa kameran ollessa liitettynä tulostimeen). Oletusasetusten palauttaminen 1 (Asetukset) -valikko [Aset. palautus]. Katso Valikot ja asetukset (s. 19). 2 Valitse [OK] ja paina -painiketta. Asetuksia ei voi palauttaa kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen tai tulostimeen. Seuraavia asetuksia ei voi palauttaa: - kuvaustapa - [Päiväys/Aika]-, [Kieli]- ja [Videojärjest.]-asetukset (Asetukset) -valikossa (s. 23) - oman valkotasapainoasetuksen mukana tallennetut valkotasapainotiedot (s. 50) 24

27 Muistikorttien alustaminen Uusi muistikortti tai kortti, jolta haluat poistaa kaikki kuvat ja muut tiedot, on aina alustettava. Huomaa, että muistikortin alustus pyyhkii kaikki kortin tiedot suojatut kuvat ja muut tiedostot mukaan lukien. 1 (Asetukset) -valikko [Alusta]. Katso Valikot ja asetukset (s. 19). 2 Valitse [OK] ja paina -painiketta. Alusta kortti täydellisesti valitsemalla -painikkeella [Täydellinen alustus] ja lisää valintamerkki - tai -painikkeella. Jos [Täydellinen alustus] on valittuna, voit keskeyttää alustuksen painamalla FUNC./SET-painiketta. Voit käyttää korttia, vaikka alustus keskeytettäisiin, mutta kortin tiedot tuhoutuvat. Täydellinen alustus [Täydellinen alustus] -toiminnon käyttöä suositellaan, jos muistikortin tallennus- tai lukunopeus on hidastunut. Joidenkin muistikorttien täydellinen alustus kestää noin 2 3 minuuttia. Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 25

28 Kuvaaminen Kuvakoon ja pakkaussuhteen muuttaminen (stillkuvat) Kuvaustapa 1 FUNC.-valikko *(Pakkaus)/ *(Kuvakoko). Katso Valikot ja asetukset (s. 18). * Oletusasetus Valitse - tai -painikkeella kuvakoon ja pakkauksen asetukset ja paina sitten FUNC./SET-painiketta. Kuvakoon summittaiset arvot Suuri Normaali 1 Normaali 2 Normaali 3 Pieni Kuvakoko pikseliä pikseliä pikseliä pikseliä pikseliä Tarkoitus* Suuri Noin A3-kokoisten (noin mm) tulosteiden tulostaminen Pieni Noin A4-kokoisten (noin mm) tulosteiden tulostaminen Enintään Letter-kokoisten (216 x 279 mm) tulosteiden tulostaminen Noin A5-kokoisten (noin mm) tulosteiden tulostaminen Postikorttikokoisten (148 x 100 mm) tulosteiden tulostaminen L-kokoisten (119 x 89 mm) tulosteiden tulostaminen Kuvien lähettäminen sähköpostin liitteenä tai useiden kuvien kuvaaminen 26

29 tai Postikortti Laajakuva pikseliä pikseliä * Paperikoko vaihtelee maan mukaan. Postikorteille tulostettaessa (s. 33). Leveiden tulosteiden tulostaminen (kuvat tallennetaan käyttämällä suhdetta 16:9. Tallentamattomat osat näkyvät mustina palkkeina nestekidenäytössä.) Pakkausasetusten summittaiset arvot Pakkaus Erikoishieno Hieno Normaali Tarkoitus Laadukkaiden kuvien ottaminen Laadukas Normaalilaatuisten kuvien ottaminen Normaali Useiden kuvien ottaminen Katso Kuvatietojen koot (arvio) (s. 115). Katso Muistikortit ja niiden arvioidut tallennustilat (s. 114, 115). Kuvaaminen 27

30 Digitaalisen zoomin ja digitaalisen telejatkeen käyttäminen Kuvaustapa * Voidaan asettaa vain -tilassa. [Digitaalinen telejatke] -asetusta ei kuitenkaan voi valita. Kuvaamisen aikana voi yhdistää digitaalisen zoomin ja optisen zoomin. Käytettävissä ovat seuraavat kuvausominaisuudet ja polttovälit (vastaavat 35 mm:n kinofilmikameraa): Valinta Polttoväli Kuvausominaisuudet Normaali mm Kuvaaminen käyttämällä jopa 16-kertaista zoomausta käyttämällä yhdessä digitaalista ja optista zoomia. Pois mm Kuvaaminen ilman digitaalista zoomia. 1.5x 1.9x 52,5 210 mm 66,5 266 mm Digitaalisen zoomauksen asetuksena on valittu zoomauskerroin, ja polttoväli vaihtuu suurimpaan teleasentoon. Tämä mahdollistaa suuremman suljinnopeuden ja pienentää kameran tärähtämisen vaaraa verrattuna kuvaan, joka otetaan samassa näkökulmassa käyttämällä [Normaali]- tai [Pois]-asetusta. * Digitaalizoomausta voidaan käyttää vain, kun nestekidenäyttö on käytössä. Digitaalista zoomausta ei voi käyttää tiloissa (Postikortti) ja (Laajakuva). ja 28

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Digitaalikamera Käyttäjän opas

Digitaalikamera Käyttäjän opas Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset.

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset. Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot GPS WB850F/WB855F Kuvausasetukset

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R 4-469-579-51(1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1/RX1R Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SH-2 Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10 DIGITAALIKAMERA XZ-10 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella.

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Käyttöopas FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Tekijänoikeustietoja Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SP-100EE. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SP-100EE. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SP-100EE Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share Käyttöopas Lailliset ilmoitukset Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöopas/ Vianetsintä

Käyttöopas/ Vianetsintä Digitaalinen stillkamera Käyttöopas/ Vianetsintä Käyttöohjeet Lue tämä käsikirja ja "Lue tämä ension" (erillinen ohjevihkonen) huolella ennen kameran käytön aloittamista ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.

Lisätiedot

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual WB650/WB660 Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9.

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9. Perusopas Tehtävien pikahakemisto DIGITAALIKAMERA 1. Sisällysluettelo Perusvalokuvaus/usein käytetyt vaihtoehdot 2. Muut kuvausvaihtoehdot Käyttöohje 3. Salamakuvaus 4. Videoiden kuvaus ja katselu 5. Katseluvaihtoehdot

Lisätiedot

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6.

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6. Käyntiosoite: Tavaratoimitukset: Postiosoite: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Puhelin: +49 40 23 77 3-0/Faksi: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Lisätiedot

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SZ-16/DZ-105 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä

Lisätiedot