Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset."

Transkriptio

1 SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot yksityiskohtaisesti.

2 Pääominaisuudet Kuvaaminen Vähentää kameran tärinän vaikutusta käytettäessä kuvaamisessa suurta ISO-herkkyyttä. Kasvotunnistuksen tarkennus on tarkoitettu ihmisten kuvaamiseen Säätää automaattisesti kuvausasetukset vastaamaan olosuhteita. Toistaminen Toistaa videoita, joissa on myös ääni. Toistaa automaattisesti Autom. Toisto -toiminnolla. Muokkaaminen Punasilmäkorjaus Tallentaa äänikommentteja stillkuviin. Tulostaminen Tulostaminen on helppoa Tulosta/jaa-painikkeella. Tukee myös muiden kuin Canonin PictBridge-yhteensopivia tulostimia. Tallennettujen kuvien käyttötapoja Kuvat on helppo siirtää tietokoneeseen Tulosta/ jaa-painikkeen avulla.

3 Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat Otsikoiden vieressä tai alapuolella näkyvät kuvakkeet ilmaisevat kuvaustapat, joissa toimintoja voi käyttää. Kuvaustapa/ Toistotila Postikorttitila Kuvaustapa Kuvaustapat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät Katso Eri kuvaustilojen toiminnot (s. 122). Tässä oppaassa Kameran peruskäyttöoppaaseen viitataan nimellä Perusopas ja Kameran laajaan käyttöoppaaseen nimellä Laaja opas. : Tällä merkillä ilmaistaan seikka, joka saattaa vaikuttaa kameran toimintaan. : Tämä merkki tarkoittaa lisätietoja, jotka täydentävät perustoimintaohjeita. Kamerassa voidaan käyttää SD-muistikortteja, SDHC-muistikortteja ja MultiMediaCard-kortteja. Kaikkia näitä kortteja kutsutaan tässä oppaassa nimellä muistikortti. Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä suositellaan. Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä käytetään yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa. Canon ei ole vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai onnettomuuksista (esimerkiksi tulipalo), jotka aiheutuvat muiden kuin Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä (kuten akkujen vuoto ja/tai räjähdys). Huomaa, että takuu ei koske muiden kuin Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä aiheutuneita vahinkoja, vaikka sellaisia vaadittaisiinkin korjattavaksi. 1

4 Sisällys Merkillä merkityt kohdat ovat luetteloita tai kaavioita, joissa on yhteenveto kameran toiminnoista. Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat Käsittelyohjeita Lue tämä Turvaohjeita Toimintahäiriöiden estäminen Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot Nestekidenäytön käyttäminen Nestekidenäytön tiedot Etsimen käyttäminen Virransäästötoiminto Valikot ja asetukset Valikkoluettelo Oletusasetusten palauttaminen Muistikorttien alustaminen Kuvaaminen Kuvakoon ja pakkaussuhteen muuttaminen (stillkuvat) Digitaalisen zoomin ja digitaalisen telejatkeen käyttäminen Punasilmäisyyden vähennystoiminnon asettaminen Hitaan täsmäyksen asettaminen Jatkuva kuvaus Postikorttitila Päiväyksen upottaminen kuvatietoihin Näyttömerkintöjen määrittäminen Videoiden kuvaaminen Tarkennusalueen valitseminen Vaikeasti tarkennettavien kohteiden kuvaaminen (Tarkennuksen lukitus, Tark. lukitus) Valotusasetuksen lukitseminen (Valot. lukitus) Salamavalotusasetuksen lukitseminen (FE-lukitus)

5 Mittausmenetelmien välillä siirtyminen Valotuksen korjauksen säätäminen Kuvaaminen Pitkä valotus -tilassa Sävyn säätäminen (valkotasapaino) Kuvaaminen My Colors -tilassa ISO-herkkyyden säätäminen Automaattisen kääntötoiminnon asettaminen Kuvien muistipaikan (kansion) luominen Kuvanumeron muuttaminen Toistaminen/Poistaminen Kuvien suurentaminen Kuvien katseleminen yhdeksän kuvan ryhminä (Luettelokuvan toistotila) Siirtyminen kuviin Videon katseleminen Kuvien kääntäminen näytössä Punasilmäkorjaus Äänikommenttien liittäminen kuviin Automaattinen katselu (Autom. Toisto) Kuvien suojaaminen Kuvien katseleminen television avulla Kaikkien kuvien poistaminen Tulostusasetukset/siirtoasetukset DPOF-tulostusasetusten määrittäminen DPOF-siirtoasetusten määrittäminen Vianmääritys Kamera Virran ollessa kytkettynä Nestekidenäyttö Kuvaaminen Videoiden kuvaaminen Toistaminen Akku Kuvien katselu televisiosta Tulostaminen suora tulostus -toiminnon kanssa yhteensopivalla tulostimella Sanomaluettelo

6 Liite Akkujen ja paristojen käsittely Muistikortin käsittely Virtalaitteiden käyttäminen (myydään erikseen) Erillisen salaman käyttäminen (myydään erikseen) Päivämäärä- ja kellonaikapariston vaihtaminen Kameran ylläpito ja huolto Tekniset tiedot HAKEMISTO Eri kuvaustilojen toiminnot

7 Käsittelyohjeita Lue tämä Testiotokset Ennen kuin alat kuvata tärkeitä kohteita, sinun kannattaa ottaa useita testikuvia, jotta voit totutella kameran käyttöön ja varmistaa, että se toimii asianmukaisesti. Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai koneelle sopivalla tavalla. Varoitus tekijänoikeuksien rikkomisesta Canon-digitaalikamerat on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä saa käyttää tavalla, joka rikkoo kansainvälisiä tai kansallisia tekijänoikeussäännöksiä tai on ristiriidassa niiden kanssa. Muista, että esitysten, näyttelyiden tai kaupallisten kohteiden kuvaaminen kameralla tai muulla laitteella saattaa loukata tekijänoikeuslakia tai muita säännöksiä, vaikka kuvat otettaisiinkin yksityiskäyttöön. Takuurajoitukset Tietoja kameran takuuehdoista on kameran mukana toimitetussa Canon European Warranty System -kirjasessa. Tietoja Canonin asiakastuesta on Canon European Warranty System -kirjasen takana. 5

8 Kameran rungon lämpötila Jos käytät kameraa pitkään yhtäjaksoisesti, sen runko voi lämmetä. Ota lämpeneminen huomioon ja ole varovainen käyttäessäsi kameraa pitkään yhtäjaksoisesti. Nestekidenäyttö Nestekidenäyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla. Yli 99,99 prosenttia näytön kuvapisteistä toimii ilmoitetulla tavalla. Alle 0,01 prosenttia kuvapisteistä saattaa joskus välähtää väärin tai näkyä mustina tai punaisina pisteinä. Tämä ei vaikuta tallennettavaan kuvaan, eikä kyse ole toimintahäiriöstä. Videomuoto Valitse kameran videosignaalimuodoksi television käyttämä muoto, ennen kuin käytät kameraa TV-monitorin kanssa (s. 72). Kieliasetus Kieliasetuksen muuttamisohjeet ovat Perusoppaassa (s. 8). Turvaohjeita Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti ennen kameran käyttämistä. Turvaohjeita on myös Kameran peruskäyttöoppaan kohdassa Turvaohjeita. Varmista aina, että kameraa käytetään oikein. Seuraavilla sivuilla olevien turvaohjeiden tarkoitus on neuvoa kameran ja sen lisälaitteiden turvallisessa ja oikeassa käytössä, jotta vältyttäisiin henkilö- ja laitevahingoilta. Laitteilla viitataan kameraan, akkuun, latauslaitteeseen (myydään erikseen) tai verkkolaitteeseen (myydään erikseen). 6

9 Varoituksia Laitteet Älä suuntaa kameraa suoraan aurinkoa tai muuta kirkasta valonlähdettä kohti. Kameran CCD-kuvakenno tai silmäsi voivat vaurioitua. Älä jätä laitetta lasten ulottuville. Rannehihna: Älä aseta kameran hihnaa lapsen kaulaan, sillä hihna saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran. Muistikortti: Lapsi voi nielaista sen vahingossa. Jos näin tapahtuu, ota heti yhteys lääkäriin. Älä yritä purkaa tai muuttaa mitään laitteen osaa, ellei toimenpidettä ole kuvattu erikseen tässä oppaassa. Älä koske kameran salamaosaan, jos se on vahingoittunut, sillä voit saada sähköiskun. Jos laitteesta tulee savua tai myrkyllisiä höyryjä, lopeta laitteen käyttäminen heti. Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille äläkä upota sitä nesteeseen. Jos kameran pinnalle pääsee nestettä tai suolaroiskeita, pyyhi kamera pehmeällä, imukykyisellä liinalla. Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Katkaise kameran virta heti ja poista akut tai irrota latauslaite tai verkkolaite pistorasiasta. Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai lähimpään Canonin asiakastukipalveluun. 7

10 Älä puhdista tai huolla laitetta aineilla, jotka sisältävät alkoholia, bensiiniä, maalinohennetta tai muita tulenarkoja nesteitä. Älä katkaise tai vahingoita virtajohtoa, muuta sen rakennetta tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Käytä vain suositeltuja virransyöttölaitteita. Irrota virtajohto säännöllisin väliajoin ja puhdista pistoke sekä pistorasian ulkopuoli ja ympäristö pölystä ja liasta. Älä käsittele virtajohtoa märin käsin. Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Akku Älä sijoita akkuja lämmönlähteiden läheisyyteen, ja pidä ne kaukana liekeistä ja kuumuudesta. Akkuja ei saa upottaa veteen tai meriveteen. Älä yritä purkaa tai kuumentaa akkuja tai muuttaa niiden rakennetta. Vältä pudottamasta ja kolhimasta akkuja, sillä akkukotelo voi vaurioitua. Käytä vain tähän laitteeseen suositeltuja akkuja ja lisävarusteita. Näiden turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa räjähdyksen, vuotoja, tulipalon, loukkaantumisen tai aineellisen vaurion. Jos akku vuotaa ja akun sisältöä joutuu silmiin, suuhun, iholle tai vaatteisiin, huuhtele heti vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Irrota latauslaite tai verkkolaite sekä kamerasta että pistorasiasta, kun akut on ladattu ja kun kamera ei ole käytössä. Muuten seurauksena saattaa olla tulipalo tai muu vaara. Älä peitä akun latauslaitetta latauksen aikana esimerkiksi pöytäliinalla, matolla, peitolla tai tyynyllä. Jos laitteet jätetään kytketyiksi pitkäksi ajaksi, ne voivat ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa tulipalon. 8

11 Lataa Canonin AA-kokoiset NiMH-akut vain niille sopivalla latauslaitteella. Verkkolaite on tarkoitettu ainoastaan tätä laitetta varten. Älä käytä sitä muiden tuotteiden kanssa. Seurauksena saattaa olla ylikuumeneminen tai laitteen vioittuminen, mikä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Ennen kuin hävität akun, peitä sen liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä niin, etteivät ne pääse kosketuksiin muiden esineiden kanssa. Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden esineiden metalliosien kanssa esimerkiksi jäteastiassa, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys. Muut tarvikkeet Älä laukaise salamalaitetta lähietäisyydeltä ihmisen tai eläimen silmiin. Salamalaitteen tuottama kirkas valo saattaa vahingoittaa näköä. Varo erityisesti laukaisemasta salamalaitetta alle metrin etäisyydellä pienistä lapsista. Älä tuo magneettikentille herkkiä esineitä (kuten luottokortteja) kameran kaiuttimen lähelle. Tämä saattaa vioittaa niitä tai aiheuttaa niiden tietojen menettämisen. 9

12 Varoituksia Laitteet Kun kuljetat kameraa hihnassa, varo kolhimasta sitä, sillä seurauksena voi olla loukkaantuminen tai laitevaurio. Älä säilytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa. Pidä latauslaitteen liittimet ja pistoke puhtaina. Varo koskettamasta niitä metalliesineellä (kuten avaimella tai neulalla). Seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai muu vaurio. Laitetta ei saa käyttää eikä säilyttää paikassa, jossa se joutuu alttiiksi voimakkaalle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi auton kojelauta tai tavaratila. Älä käytä laitetta niin, että pistorasian tai jatkojohtojen nimelliskapasiteetti ylittyy. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke ovat vaurioituneet tai pistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on huono ilmanvaihto. Yllämainittu saattaa johtaa akkujen vuotamiseen, ylikuumenemiseen tai räjähtämiseen, mikä voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muita vammoja. Korkea lämpötila saattaa aiheuttaa myös kotelon vääntymisen. Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akut kamerasta tai latauslaitteesta ja säilytä laitteita turvallisessa paikassa. Jos akut jätetään kameraan, ne saattavat vuotaa ja vaurioittaa kameraa. Älä kytke verkkolaitteita tai akkujen latauslaitteita muihin laitteisiin, kuten ulkomailla käytettäviin pistorasiasovittimiin. Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä tai ylikuumenemisen, tulipalon, sähköiskun tai vammautumisen vaara. 10

13 Salama Älä käytä salamaa, jos sen pintaan on tarttunut likaa tai pölyä. Kun kuvaat salamalla, varo peittämästä salamalaitetta sormellasi tai vaatteillasi. Salamalaite saattaa vioittua, ja siitä saattaa tulla savua tai kuulua ääntä. Salama saattaa kuumentua liikaa ja vahingoittua. Älä kosketa salamalaitteen pintaa otettuasi useita kuvia nopeasti peräkkäin. Voit saada palovamman. Toimintahäiriöiden estäminen Vältä voimakkaita magneettikenttiä Älä jätä kameraa sähkömoottorien tai muiden voimakkaan magneettikentän tuottavien laitteiden lähelle. Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pilata kuvatiedot. Estä kosteuden tiivistyminen kameraan Laitteen siirtäminen nopeasti kuumasta tilasta kylmään saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä. Voit välttää tämän pitämällä kameraa ilmatiiviissä muovipussissa ja antamalla sen mukautua uuteen lämpötilaan hitaasti ennen pussista ottamista. Laitteen siirtäminen nopeasti kuumasta tilasta kylmään saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymisen laitteen ulko- ja sisäpinnoille. Jos kosteutta tiivistyy kameran sisään Lopeta kameran käyttäminen heti. Käytön jatkaminen saattaa vaurioittaa laitetta. Poista muistikortti ja akut tai verkkolaite kamerasta ja irrota virtajohto. Älä käytä laitetta, ennen kuin kaikki kosteus on haihtunut. 11

14 Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot Nestekidenäytön käyttäminen 1 Paina. Näyttötila vaihtuu joka painalluksella alla kuvatulla tavalla. Kuvaustapa ( ) Normaali (Ei tietoja) Toistotila ( ) Ei tietoja Tarkka (Tietonäkymä) Normaali Kuvaustiedot näkyvät näytössä noin kuuden sekunnin ajan, kun asetusta muutetaan, riippumatta siitä, mikä näyttötila on valittu. Nestekidenäytön päällä- tai pois-asetus säilyy, vaikka kameran virta katkaistaisiin. Nestekidenäyttö ei sammu -tilassa. Nestekidenäyttö ei voi siirtyä yksityiskohtaiseen näyttötilaan suurennetussa näytössä (s. 60) eikä luettelokuvan toistotilassa (s. 61). Yönäyttö Pois Tarkka Kun kuvataan pimeässä, kamera lisää automaattisesti nestekidenäytön kirkkautta kuvattavan kohteen* mukaan, mikä helpottaa kohteen rajaamista. * Vaikka nestekidenäytössä voi esiintyä kohinaa ja kohteen liike voi vaikuttaa epätarkalta, tällä ei ole vaikutusta tallennettavaan kuvaan. Näytössä näkyvän ja varsinaisen tallennetun kuvan kirkkaus poikkeavat toisistaan. 12

15 Nestekidenäytön tiedot Kuvaustiedot (kuvaustapa) Digitaalinen telejatke (s. 28) Zoomauksen suurennos (s. 28) Zoomauksen varmistustoiminto (s. 29) AE-mittauspisteen kehys (s. 46) Tarkennusalue (s. 40) Makro (Perusopas s. 15) ( ) * ISO-herkkyys (s. 54) Akun varaus vähissä (s. 96) 3:2 kehys (s. 35) Ristikko (s. 35) Kuvaustapa (Perusopas s ) (s. 36) Valotuksen korjaus (s. 46) Pitkä valotustila (s. 47) Valkotasapaino (s. 49) Mittausmenetelmä (s. 45) Pakkaus (stillkuvat) (s. 27) Kuvakoko (s. 26, 39) (punainen) * Kameran tärähdys (s. 14) My Colors (s. 52) Kuvataajuus (videot) (s. 39) Salama (Perusopas s. 14) Kuvaustapa (s. 32, Perusopas s. 16) Autom. kääntö (s. 55) Rec Videon tallennus (s. 36) Luo kansio (s. 56) Tark. lukitus (s. 43) Valot. lukitus (s. 44) Salamavalotuksen lukitus (s. 45) Stillkuvat:tallennettavissa oleva kuvamäärä Videot: jäljellä oleva aika / käytetty aika Valotuksen korjauspalkki (video) (s. 38) Valotusaika * (s. 109) Himmenninaukkoarvo * Salama * * Näkyy, kun laukaisin painetaan puoliväliin. Kuvattaessa salamavalon kanssa, kamera kuitenkin säätää ISO-herkkyyden, valotusajan ja aukon automaattisesti parhaaksi asetukseksi, jolloin toistotiedot voivat olla erilaiset kuin näkyviin tulevat tiedot. Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 13

16 Jos ilmaisimessa välkkyy oranssi valo ja kameran tärinäkuvake ( ) on näytössä, valaistus ei ole riittävä ja hidas suljinaika valitaan. Käytä kuvatessasi seuraavia menetelmiä: - Suurenna ISO-herkkyyttä (s. 54). - Aseta salaman asetukseksi (salama pois) (Perusopas s. 14). - Kiinnitä kamera jalustaan tai muuhun laitteeseen. Toistotiedot (toistotila) Normaali WAVE-muotoinen ääni (s. 69) Kansion numero - kuvanumero Päiväys/Aika Suojaustila (s. 71) Pakkaus (stillkuvat) (s. 27) Kokonaiskuvamäärä Näytettävän kuvan numero Kuvakoko (stillkuvat) (s. 26) Movie (s. 63) 14

17 Yksityiskohtainen Histogrammi (s. 16) Kuvaustapa (Perusopas s ) Salama (Perusopas s. 14) Makro (Perusopas s. 15) Mittausmenetelmä (s. 45) ISO-herkkyys (s. 54) Kuvakoko/ Kuvataajuus (videot) (s. 39) Valotusaika (s. 109) Aukko Valotuksen korjaus (s. 46) Valkotasapaino (s. 49) My Colors (s. 52) Punasilmäkorjaus (s. 66) Tiedoston koko Kuvakoko (stillkuvat) (s. 26) Videon pituus (videot) (s. 39) Myös seuraavat tiedot voivat tulla näkyviin joidenkin kuvien kohdalla. Muussa kuin WAVE-muodossa oleva kuvaan liitetty äänitiedosto tai tunnistamaton tiedostomuoto JPEG-kuva, joka ei ole Design rule for Camera File system -standardien mukainen (s. 110) RAW-kuva Tuntematon tietotyyppi Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot Muilla kameroilla otettujen kuvien tiedot saattavat näkyä väärin. 15

18 Histogrammitoiminto Histogrammi on kaavio, jonka avulla voit arvioida kuvan kirkkautta. Mitä enemmän vasemmalla kaavion asteikko on, sitä tummempi on kuva. Mitä enemmän oikealla asteikko on, sitä kirkkaampi on kuva. Jos kuva on liian tumma, määritä valotuksen korjausasetukseksi positiivinen arvo. Jos kuva on liian kirkas, määritä valotuksen korjausasetukseksi negatiivinen arvo (s. 46). Esimerkkejä histogrammeista Tumma kuva Tasapainoinen kuva Kirkas kuva Etsimen käyttäminen Etsimen avulla (Perusopas s. 2) voit säästää virtaa sammuttamalla nestekidenäytön (s. 12) kuvauksen ajaksi. Näyttää kuvan keskustan Etsin 16

19 Virransäästötoiminto Kamerassa on virransäästötoiminto. Virta katkaistaan seuraavissa tilanteissa. Voit kytkeä kameraan virran painamalla ON/OFF-painiketta uudelleen. Kuvaustapa Toistotila Tulostimeen kytkettynä Virta katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty. Nestekidenäytön virta katkeaa noin minuutin* kuluttua siitä, kun toimintoja on viimeksi käytetty, vaikka [Virransäästö]-asetukseksi olisi asetettu [Pois]. Ota nestekidenäyttö käyttöön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin ON/OFF-painiketta tai muuttamalla kameran asentoa. Virta katkeaa noin viiden minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty. * Voit halutessasi muuttaa tätä aikaa. Virransäästötoiminto ei aktivoidu kuvaesityksen (Autom. Toisto) aikana tai kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen. Voit halutessasi muuttaa virransäästötoiminnon asetuksia (s. 23). Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 17

20 Valikot ja asetukset Valikoiden avulla voit määrittää kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset sekä muita kameran asetuksia, kuten päiväyksen ja ajan sekä äänimerkin asetukset. FUNC.-valikko Kuvausvalikko, Käyttövalikko, Tulostusvalikko ja Asetusvalikko FUNC.-valikko Monet kuvauksen aikana käytettävät toiminnot asetetaan FUNC.-valikossa. a b e c d Tässä esimerkissä näkyy FUNC.-valikko -tilassa. akäännä valintakiekko haluamasi kuvaustapan kohdalle. bpaina FUNC./SET-painiketta. cvalitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella. Kaikki vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustiloissa. dvalitse haluamasi vaihtoehto - tai -painikkeella. Joidenkin valikkovaihtoehtojen asetukset voidaan tehdä painamalla MENU-painiketta. Kun olet valinnut vaihtoehdon, voit ottaa välittömästi kuvan painamalla laukaisinta. epaina FUNC./SET-painiketta. 18

21 Kuvausvalikko, Käyttövalikko, Tulostusvalikko ja Asetusvalikko Näiden valikoiden avulla voit määrittää mieleisesi kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset. Kuvaus -valikko Asetukset-valikko a e b Voit siirtyä valikoiden välillä - tai - c painikkeella, kun tämä osa on valittu. Tässä esimerkissä näkyy Kuvausvalikko -tilassa. Toistotilassa näkyvät Käyttövalikko, Tulostusvalikko ja Asetusvalikko. a Paina MENU-painiketta. b Voit siirtyä valikoiden välillä - tai -painikkeella. Voit myös siirtyä valikoiden välillä käyttämällä zoomausvipua. c Valitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella. Kaikki vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustiloissa. d Valitse haluamasi vaihtoehto - tai -painikkeella. Valikkovaihtoehdot, joiden perässä on kolme pistettä (...), voi valita vasta sen jälkeen, kun seuraava valikko on tuotu näyttöön painamalla FUNC./SET-painiketta. Voit vahvistaa valinnan painamalla FUNC./SET-painiketta uudelleen. e Paina MENU-painiketta. d Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 19

22 Valikkoluettelo Katso Eri kuvaustilojen toiminnot (s. 122). FUNC.-valikko Alla näkyvät kuvakkeet ovat oletusasetuksia. Valikkovaihtoehto Katso sivu Erikoiskuvaus Perusopas s. 12 Videotila s. 36 Valotuksen korjaus s. 46 Pitkä valotustila s. 47 Valkotasapaino s. 49 My Colors s. 52 Mittausmenetelmä s. 45 Pakkaus (stillkuvat) s. 26 Kuvataajuus (video) s. 39 Kuvakoko (stillkuvat) s. 26 Kuvakoko (videot) s. 39 Kuvausvalikko ( ) Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot AiAF Kasvotunnis.*/Päällä/Pois s. 40 Digitaal. zoom (stillkuvat) Normaali*/Pois/1.5x/1.9x s. 28 (videot) Normaali*/Pois (vain videon vakiotilassa) Hidas täsmäys Päällä/Pois* s. 31 Punasilmäesto Päällä*/Pois s. 30 *Oletusasetus Tiivistelmä/ katso sivu 20

23 Valikkovaihtoehto Itselaukaisin 10 s*/20 s/oma asetus Oma asetus Viive: 0 10*, 15, 20, 30 s Kuvia: 1 10* 1 Perusopas s. 16 Tark. apuvalo Päällä*/Pois Kuvan näyttö Pois/2* 10 sekuntia/pito Perusopas s. 10 Näyt. merkinnät (stillkuvat) (videot) Päiväysmerkki *1 Oletusasetus on 3 otosta. Vaihtoehdot Pois*/Ristikko/3:2 kehys/ Molemmat Pois*/Ristikko Pois*/Päiväys/Päiväys ja aika s. 35 s. 34 Tiivistelmä/ katso sivu Käyttövalikko ( ) Tulostusvalikko ( ) Valikkovaihtoehto Katso sivu Autom. Toisto s. 70 Punasilmäkorjaus s. 66 Äänikommentti s. 69 Suojaus s. 71 Kuvan kääntö s. 65 Poista kaikki s. 73 Siirrä s. 79 Valikkovaihtoehto Katso sivu Tulosta Valitse kuvat&määrä Kaikki kuvat Poista valinnat Tulostusasetukset s. 74 Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 21

24 Asetusvalikko ( ) *Oletusasetus Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Tiivistelmä/katso sivu Äänetön Päällä/Pois * Jos asetukseksi valitaan [Päällä], kaikki toimintaäänet varoitusääniä lukuun ottamatta mykistetään (Perusopas s. 9). Äänitaso Pois/1/2*/3/4/5 Säätää käynnistys- ja toimintoäänen sekä itselaukaisimen äänen, sulkimen äänen ja toistoäänen. Ääntä ei voi säätää, jos [Äänetön]-asetukseksi on määritetty [Päällä]. Käynnistysääni Säätää kameran käynnistyksen yhteydessä kuuluvan äänen voimakkuuden. Toimintoääni Säätää sen äänimerkin äänenvoimakkuuden, joka kuuluu painettaessa kameran painikkeita laukaisinta lukuun ottamatta. Itselauk. ääni Säätää itselaukaisimen äänen, joka kuuluu kaksi sekuntia ennen sulkimen vapauttamista. Suljinääni Säätää sen äänen voimakkuuden, joka kuuluu, kun suljin vapautetaan. Suljinääntä ei kuulu, kun videota tallennetaan. Äänen voimak. Säätää videoiden ja äänikommenttien äänenvoimakkuuden. 22

25 Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Tiivistelmä/katso sivu Käynnistyskuva Päällä*/Pois Säätää kameran käynnistyskuvan näkyviin tai pois näkyvistä. Virransäästö s. 17 Autom. katkaisu Päällä*/Pois Määrittää, katkeaako kamerasta virta automaattisesti, kun kameraa ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Näyttö pois 10 s/20 s/ 30 s/1 min*/ 2 min/3 min Määrittää ajan, jonka jälkeen nestekidenäyttö poistuu käytöstä, jos kameraa ei käytetä. Päiväys/Aika Perusopas s. 8 Alusta Voit myös määrittää täydellisen alustuksen (s. 25). Kuvanumerointi Jatkuva*/ Aut.nollaus s. 58 Luo kansio s. 56 Luo uusi kansio Valintamerkki Luo kansion seuraavan (Päällä)/Ei kuvauskerran aikana. valintamerkkiä (Pois) Autom. luonti Pois*/Päivittäin/ Maanantai Sunnuntai/ Kuukausi Voit myös määrittää automaattisen luontiajan. Autom. kääntö Päällä*/Pois s. 55 Obj.sulkuviive 1 minuutti*/ 0 sekuntia Määrittää objektiivin sulkeutumisen aikaviiveen, kun kuvaustapasta siirrytään toistotilaan. Kieli Perusopas s. 8 Videojärjestelmä NTSC/PAL s. 73 Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 23

26 Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Tiivistelmä/katso sivu Tulostustapa Automaatti*/ Lisätietoja alla * 1. Aset. palautus Lisätietoja alla. *1 Tulostimen liitäntämenetelmää voi vaihtaa. Vaikka asetusta ei yleensä tarvitse muuttaa, valitse, kun haluat tulostaa (Laajakuva) -tilassa otetun kuvan ilman kehystä leveälle paperille Canon Compact Photo Printer -tulostimella (SELPHY CP730/CP720/CP710/CP510). Koska tämä asetus pysyy muistissa, vaikka kameran virta katkaistaan, tilaksi pitää jälleen valita [Autom.], ennen kuin tulostuksessa voi käyttää muuta kokoa kuin (liitäntämenetelmää ei kuitenkaan voi vaihtaa kameran ollessa liitettynä tulostimeen). Oletusasetusten palauttaminen 1 (Asetukset) -valikko [Aset. palautus]. Katso Valikot ja asetukset (s. 19). 2 Valitse [OK] ja paina -painiketta. Asetuksia ei voi palauttaa kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen tai tulostimeen. Seuraavia asetuksia ei voi palauttaa: - kuvaustapa - [Päiväys/Aika]-, [Kieli]- ja [Videojärjest.]-asetukset (Asetukset) -valikossa (s. 23) - oman valkotasapainoasetuksen mukana tallennetut valkotasapainotiedot (s. 50) 24

27 Muistikorttien alustaminen Uusi muistikortti tai kortti, jolta haluat poistaa kaikki kuvat ja muut tiedot, on aina alustettava. Huomaa, että muistikortin alustus pyyhkii kaikki kortin tiedot suojatut kuvat ja muut tiedostot mukaan lukien. 1 (Asetukset) -valikko [Alusta]. Katso Valikot ja asetukset (s. 19). 2 Valitse [OK] ja paina -painiketta. Alusta kortti täydellisesti valitsemalla -painikkeella [Täydellinen alustus] ja lisää valintamerkki - tai -painikkeella. Jos [Täydellinen alustus] on valittuna, voit keskeyttää alustuksen painamalla FUNC./SET-painiketta. Voit käyttää korttia, vaikka alustus keskeytettäisiin, mutta kortin tiedot tuhoutuvat. Täydellinen alustus [Täydellinen alustus] -toiminnon käyttöä suositellaan, jos muistikortin tallennus- tai lukunopeus on hidastunut. Joidenkin muistikorttien täydellinen alustus kestää noin 2 3 minuuttia. Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 25

28 Kuvaaminen Kuvakoon ja pakkaussuhteen muuttaminen (stillkuvat) Kuvaustapa 1 FUNC.-valikko *(Pakkaus)/ *(Kuvakoko). Katso Valikot ja asetukset (s. 18). * Oletusasetus Valitse - tai -painikkeella kuvakoon ja pakkauksen asetukset ja paina sitten FUNC./SET-painiketta. Kuvakoon summittaiset arvot Suuri Normaali 1 Normaali 2 Normaali 3 Pieni Kuvakoko pikseliä pikseliä pikseliä pikseliä pikseliä Tarkoitus* Suuri Noin A3-kokoisten (noin mm) tulosteiden tulostaminen Pieni Noin A4-kokoisten (noin mm) tulosteiden tulostaminen Enintään Letter-kokoisten (216 x 279 mm) tulosteiden tulostaminen Noin A5-kokoisten (noin mm) tulosteiden tulostaminen Postikorttikokoisten (148 x 100 mm) tulosteiden tulostaminen L-kokoisten (119 x 89 mm) tulosteiden tulostaminen Kuvien lähettäminen sähköpostin liitteenä tai useiden kuvien kuvaaminen 26

29 tai Postikortti Laajakuva pikseliä pikseliä * Paperikoko vaihtelee maan mukaan. Postikorteille tulostettaessa (s. 33). Leveiden tulosteiden tulostaminen (kuvat tallennetaan käyttämällä suhdetta 16:9. Tallentamattomat osat näkyvät mustina palkkeina nestekidenäytössä.) Pakkausasetusten summittaiset arvot Pakkaus Erikoishieno Hieno Normaali Tarkoitus Laadukkaiden kuvien ottaminen Laadukas Normaalilaatuisten kuvien ottaminen Normaali Useiden kuvien ottaminen Katso Kuvatietojen koot (arvio) (s. 115). Katso Muistikortit ja niiden arvioidut tallennustilat (s. 114, 115). Kuvaaminen 27

30 Digitaalisen zoomin ja digitaalisen telejatkeen käyttäminen Kuvaustapa * Voidaan asettaa vain -tilassa. [Digitaalinen telejatke] -asetusta ei kuitenkaan voi valita. Kuvaamisen aikana voi yhdistää digitaalisen zoomin ja optisen zoomin. Käytettävissä ovat seuraavat kuvausominaisuudet ja polttovälit (vastaavat 35 mm:n kinofilmikameraa): Valinta Polttoväli Kuvausominaisuudet Normaali mm Kuvaaminen käyttämällä jopa 16-kertaista zoomausta käyttämällä yhdessä digitaalista ja optista zoomia. Pois mm Kuvaaminen ilman digitaalista zoomia. 1.5x 1.9x 52,5 210 mm 66,5 266 mm Digitaalisen zoomauksen asetuksena on valittu zoomauskerroin, ja polttoväli vaihtuu suurimpaan teleasentoon. Tämä mahdollistaa suuremman suljinnopeuden ja pienentää kameran tärähtämisen vaaraa verrattuna kuvaan, joka otetaan samassa näkökulmassa käyttämällä [Normaali]- tai [Pois]-asetusta. * Digitaalizoomausta voidaan käyttää vain, kun nestekidenäyttö on käytössä. Digitaalista zoomausta ei voi käyttää tiloissa (Postikortti) ja (Laajakuva). ja 28

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset.

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset. SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset.

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset. SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot yksityiskohtaisesti.

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset. Kuvien katseleminen televisiosta

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset. Kuvien katseleminen televisiosta SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset Kuvien katseleminen televisiosta Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Laaja opas Liite Kameran

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Valintakiekon käyttäminen. Kuvaamisen lisätoiminnot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Valintakiekon käyttäminen. Kuvaamisen lisätoiminnot SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Valintakiekon käyttäminen Kuvaamisen lisätoiminnot Toistaminen/Poistaminen Tulostus- ja siirtoasetukset Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Liite

Lisätiedot

Laaja Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset.

Laaja Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset. SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen PowerShot A460 -kamera Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Kameran käyttöopas. Laaja opas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen ja poistaminen. Tulostus- ja siirtoasetukset

Kameran käyttöopas. Laaja opas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen ja poistaminen. Tulostus- ja siirtoasetukset SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen ja poistaminen Tulostus- ja siirtoasetukset Kuvien katseleminen televisiosta Laaja opas Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Kameran

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset. Kuvien katseleminen televisiosta

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset. Kuvien katseleminen televisiosta SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset Kuvien katseleminen televisiosta Kameran mukauttaminen Langaton yhteys Vianmääritys Sanomaluettelo Laaja opas

Lisätiedot

SUOMI. Laaja opas Kameran käyttöopas. Tässä oppaassa kuvataan kameran toimintoja ja niiden käyttämistä yksityiskohtaisesti.

SUOMI. Laaja opas Kameran käyttöopas. Tässä oppaassa kuvataan kameran toimintoja ja niiden käyttämistä yksityiskohtaisesti. SUOMI Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa kuvataan kameran toimintoja ja niiden käyttämistä yksityiskohtaisesti. Tietoja tästä oppaasta Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä

Lisätiedot

Laaja opas. Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen ja poistaminen. Tulostus- ja siirtoasetukset.

Laaja opas. Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen ja poistaminen. Tulostus- ja siirtoasetukset. SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen ja poistaminen Tulostus- ja siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Laaja opas Liite Kameran käyttöopas Tässä oppaassa kuvataan kameran toimintoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A550

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A550 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas

SUOMI. Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Aloita lukemalla Lue tämä ensin (s. 6). Lue myös Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Canon-digitaalikameran ohjelmiston aloitusopas -levy] ja Suora tulostus -käyttöopas.

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI SUOMI Kameran käyttöopas Aloittaminen Käyttöohjeet Kameran osat Perustoiminnot Yleisimmin käytetyt kuvaustoiminnot Kuvaaminen valintakiekon avulla Erilaisia kuvaustapoja Toistaminen/Poistaminen Tulostus-

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen ja poistaminen Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset. Kuvien katseleminen televisiosta

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset. Kuvien katseleminen televisiosta SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset Kuvien katseleminen televisiosta Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Laaja opas Liite Kameran

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset Valokuva PowerShot A640 -kamerasta Kuvien katseleminen television avulla Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja

Lisätiedot

Pääominaisuudet. Tulostaminen Tulostaminen on helppoa Tulosta/jaa-painikkeella. Tukee myös muiden kuin Canonin PictBridgeyhteensopivia

Pääominaisuudet. Tulostaminen Tulostaminen on helppoa Tulosta/jaa-painikkeella. Tukee myös muiden kuin Canonin PictBridgeyhteensopivia SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus ja siirtoasetukset Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset Kuvien katseleminen televisiosta Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus- ja siirtoasetukset

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus- ja siirtoasetukset SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus- ja siirtoasetukset Kuvien katseleminen televisiosta Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Laaja opas Liite Kameran

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset Kuvien katseleminen televisiosta Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Laaja opas Liite Kameran

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 900 TI

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 900 TI Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI SUOMI Kameran käyttöopas Aloittaminen Käyttöohjeet Kameran osat Perustoiminnot Tavallisimmat kuvaustoiminnot Kuvaaminen valintakiekon avulla Käytettävissä olevat kuvaustavat Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A540

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A540 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A470 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1083266

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A470 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1083266 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 90 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/1083205

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 90 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/1083205 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A430

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A430 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI SUOMI Kameran käyttöopas Lue osa Lue tämä ensin (s. 5). Lue myös Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Canon-digitaalikameran ohjelmiston aloitusopas] -levyn tiedot ja Suora tulostus -käyttöopas.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tämän laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä. Käyttöopas ja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva α-käsikirja sisältävät lisätietoja. 2010

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI SUOMI Kameran käyttöopas Aloittaminen Käyttöohjeet Kameran osat Perustoiminnot Yleisimmin käytetyt kuvaustoiminnot Käytettävissä olevat kuvaustavat Toistaminen/Poistaminen Tulostus- ja siirtoasetukset

Lisätiedot

Live-View-kauko-ohjain

Live-View-kauko-ohjain Live-View-kauko-ohjain RM-LVR1 Tämä käsikirja täydentää yksikön käyttöohjeita. Käsikirjassa esitellään eräitä lisättyjä tai muutettuja toimintoja sekä kuvataan niiden toimintaa. Lue myös yksikön käyttöohjeet.

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT E1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1083318

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT E1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1083318 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Digikuvaus selkokielellä

Digikuvaus selkokielellä Petri Ilmonen JA HEIKKI LINDBERG Digikuvaus selkokielellä Sisällysluettelo Saatesanat 3 5 Ohjeita kuvaajalle 34 Johdanto Digitaalisen valokuvaamisen osaamissisällöt 1 Digitaalinen kuva 1.1 Perinteinen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Suomi Finnish 404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Liitteet ARCHOS 404 -käyttöoppaaseen Katso www.archos.com/manuals ladataksesi tämän käyttöoppaan viimeisimnman version. Versio 1.1 Tämä käyttöopas

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV2SA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV2SA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV2SA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-11LH/NB-11L

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet BL F00

Uudet ominaisuudet BL F00 Uudet ominaisuudet Versio 2.00 Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia.

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2381726

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2381726 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A1100 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2381940

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A1100 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2381940 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Suora tulostus -käyttöopas

Suora tulostus -käyttöopas Suora tulostus -käyttöopas Et tarvitse tietokonetta, vaan voit kytkeä kameran suoraan tulostimeen SUOMI Johdanto Tarkista tulostimen malli ja sinua koskeva oppaan osa Toiminnot vaihtelevat tulostimen mallin

Lisätiedot

Suora tulostus -käyttöopas

Suora tulostus -käyttöopas Suora tulostus -käyttöopas Et tarvitse tietokonetta vaan voit kytkeä kameran suoraan tulostimeen SUOMI Johdanto Tarkista tulostimen malli ja sinua koskeva oppaan osa Toiminnot vaihtelevat tulostimen mallin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY CYBER-SHOT DSC-S930 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2150508

Käyttöoppaasi. SONY CYBER-SHOT DSC-S930 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2150508 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloittaminen s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (s. 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloittaminen s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (s. 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloittaminen s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (s. 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään,

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan avulla opit käyttämään kameraa oikein. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT S3 IS

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT S3 IS Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI SUOMI Kameran käyttöopas Aloittaminen Käyttöohjeet Kameran osat Perustoiminnot Yleisimmin käytetyt kuvaustoiminnot Kuvaaminen valintakiekon avulla Kuvaamisen lisätoiminnot Toistaminen/Poistaminen Tulostus-

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloittaminen s. 9. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (s. 252 261).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloittaminen s. 9. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (s. 252 261). SUOMI Kameran käyttöopas Aloittaminen s. 9 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (s. 252 261). Pakkauksen sisällön tarkistaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Ota yhteys jälleenmyyjään, mikäli jotakin

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys sähköpostitse info@bracun.net ja sovi takuumenettelystä.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 970 IS

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 970 IS Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan avulla opit käyttämään kameraa oikein. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-S730. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA!

Cyber-shot-käsikirja DSC-S730. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Peruskäyttö Valikon käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-S730 Ennen laitteen käyttöä lue tämä käsikirja sekä käyttöopas ja Cyber-shot-edistyneen käytön opas

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan avulla opit käyttämään kameraa oikein. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan avulla opit käyttämään kameraa oikein. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällys

Lisätiedot

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Tämän laiteohjelmapäivityksen uudet toiminnot ja niiden käyttö on kuvattu jäljempänä. Jos haluat lisätietoja, katso kameran/videokameran ja LA-EA2- kiinnityssovittimen mukana

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 990 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2381847

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 990 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2381847 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI SUOMI CANON INC. CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON SVENSKA AB 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Bessenveldstraat 7, B 1831 Diegem, Belgium Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden Tokyo 146-8501,

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A410

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A410 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. DIGITAALIKAMERA Kameran käyttöopas

Kameran käyttöopas SUOMI. DIGITAALIKAMERA Kameran käyttöopas SUOMI CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical support,

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON (SCHWEIZ) AG Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74 Consumer Imaging Group

Lisätiedot

Digikamera tutuksi 2016/12

Digikamera tutuksi 2016/12 Digikamera tutuksi 2016/12 Ohjelma 9-11 teoria ja oman kameran asetukset 11.00 harjoitustehtävät, ryhmäjako opettajien esittely 11-11.30 tauko paikalla eväät tai kahvila 12-n.14 kuvausharjoituksia, puoli

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Valintakiekon käyttäminen. Kuvaamisen lisätoiminnot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Valintakiekon käyttäminen. Kuvaamisen lisätoiminnot SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Valintakiekon käyttäminen Kuvaamisen lisätoiminnot Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset Kuvien katseleminen televisiosta Kameran mukauttaminen Vianmääritys

Lisätiedot

Metal ActionCam Käyttöohje

Metal ActionCam Käyttöohje Metal ActionCam Käyttöohje Tärkeimpiä ominaisuuksia Taskuun mahtuva digivideokamera muistikorttitallennuksella. Täysi tuki AVI-videoformaatille. Toimii myös web-kamerana. Korkeatasoinen kuvanlaatu, myös

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloittaminen s. 7. Lue Turvaohjeet huolella (ss. 192 199).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloittaminen s. 7. Lue Turvaohjeet huolella (ss. 192 199). SUOMI Kameran käyttöopas Aloittaminen s. 7 Lue Turvaohjeet huolella (ss. 192 199). Pakkauksen sisällön tarkistaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään,

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas

SUOMI. Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit kameran. Kamera NB-5L-akku

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan avulla opit käyttämään kameraa oikein. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 741 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen hankinnan johdosta.

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI SUOMI CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical support,

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T500. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen

Cyber-shot-käsikirja DSC-T500. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Käytön perusteet Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T500 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen käytön opas huolellisesti

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS I ZOOM

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS I ZOOM Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1 CCT-1301 KÄYTTÖOPAS facebook.com/denverelectronics FIN-1 1.suljin 2.Kaiutin 3.Päälle/Pois päältä 4.USB-portti 5.Micro SD -korttipaikka 6.Objektiivi 7.Latauksen merkkivalo 8.Varatun merkkivalo 9.Kansi 10.Näyttö

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI SUOMI Kameran käyttöopas Aloittaminen Lisätietoja Kameran osat Perustoiminnot Usein käytetyt kuvaustoiminnot Valintakiekon avulla kuvaaminen Kuvaustavat Toistaminen/Poistaminen Tulostusasetukset/siirtoasetukset

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot