Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset."

Transkriptio

1 SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot yksityiskohtaisesti.

2 Pääominaisuudet Kuvaaminen Vähentää kameran tärinän vaikutusta käytettäessä kuvaamisessa suurta ISO-herkkyyttä. Kasvotunnistuksen tarkennus on tarkoitettu ihmisten kuvaamiseen Säätää automaattisesti kuvausasetukset vastaamaan olosuhteita. Toistaminen Toistaa videoita, joissa on myös ääni. Toistaa automaattisesti Autom. Toisto -toiminnolla. Muokkaaminen Punasilmäkorjaus Tallentaa äänikommentteja stillkuviin. Tulostaminen Tulostaminen on helppoa Tulosta/jaa-painikkeella. Tukee myös muiden kuin Canonin PictBridge-yhteensopivia tulostimia. Tallennettujen kuvien käyttötapoja Kuvat on helppo siirtää tietokoneeseen Tulosta/ jaa-painikkeen avulla.

3 Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat Otsikoiden vieressä tai alapuolella näkyvät kuvakkeet ilmaisevat kuvaustapat, joissa toimintoja voi käyttää. Kuvaustapa/ Toistotila Postikorttitila Kuvaustapa Kuvaustapat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät Katso Eri kuvaustilojen toiminnot (s. 122). Tässä oppaassa Kameran peruskäyttöoppaaseen viitataan nimellä Perusopas ja Kameran laajaan käyttöoppaaseen nimellä Laaja opas. : Tällä merkillä ilmaistaan seikka, joka saattaa vaikuttaa kameran toimintaan. : Tämä merkki tarkoittaa lisätietoja, jotka täydentävät perustoimintaohjeita. Kamerassa voidaan käyttää SD-muistikortteja, SDHC-muistikortteja ja MultiMediaCard-kortteja. Kaikkia näitä kortteja kutsutaan tässä oppaassa nimellä muistikortti. Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä suositellaan. Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä käytetään yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa. Canon ei ole vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai onnettomuuksista (esimerkiksi tulipalo), jotka aiheutuvat muiden kuin Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä (kuten akkujen vuoto ja/tai räjähdys). Huomaa, että takuu ei koske muiden kuin Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä aiheutuneita vahinkoja, vaikka sellaisia vaadittaisiinkin korjattavaksi. 1

4 Sisällys Merkillä merkityt kohdat ovat luetteloita tai kaavioita, joissa on yhteenveto kameran toiminnoista. Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat Käsittelyohjeita Lue tämä Turvaohjeita Toimintahäiriöiden estäminen Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot Nestekidenäytön käyttäminen Nestekidenäytön tiedot Etsimen käyttäminen Virransäästötoiminto Valikot ja asetukset Valikkoluettelo Oletusasetusten palauttaminen Muistikorttien alustaminen Kuvaaminen Kuvakoon ja pakkaussuhteen muuttaminen (stillkuvat) Digitaalisen zoomin ja digitaalisen telejatkeen käyttäminen Punasilmäisyyden vähennystoiminnon asettaminen Hitaan täsmäyksen asettaminen Jatkuva kuvaus Postikorttitila Päiväyksen upottaminen kuvatietoihin Näyttömerkintöjen määrittäminen Videoiden kuvaaminen Tarkennusalueen valitseminen Vaikeasti tarkennettavien kohteiden kuvaaminen (Tarkennuksen lukitus, Tark. lukitus) Valotusasetuksen lukitseminen (Valot. lukitus) Salamavalotusasetuksen lukitseminen (FE-lukitus)

5 Mittausmenetelmien välillä siirtyminen Valotuksen korjauksen säätäminen Kuvaaminen Pitkä valotus -tilassa Sävyn säätäminen (valkotasapaino) Kuvaaminen My Colors -tilassa ISO-herkkyyden säätäminen Automaattisen kääntötoiminnon asettaminen Kuvien muistipaikan (kansion) luominen Kuvanumeron muuttaminen Toistaminen/Poistaminen Kuvien suurentaminen Kuvien katseleminen yhdeksän kuvan ryhminä (Luettelokuvan toistotila) Siirtyminen kuviin Videon katseleminen Kuvien kääntäminen näytössä Punasilmäkorjaus Äänikommenttien liittäminen kuviin Automaattinen katselu (Autom. Toisto) Kuvien suojaaminen Kuvien katseleminen television avulla Kaikkien kuvien poistaminen Tulostusasetukset/siirtoasetukset DPOF-tulostusasetusten määrittäminen DPOF-siirtoasetusten määrittäminen Vianmääritys Kamera Virran ollessa kytkettynä Nestekidenäyttö Kuvaaminen Videoiden kuvaaminen Toistaminen Akku Kuvien katselu televisiosta Tulostaminen suora tulostus -toiminnon kanssa yhteensopivalla tulostimella Sanomaluettelo

6 Liite Akkujen ja paristojen käsittely Muistikortin käsittely Virtalaitteiden käyttäminen (myydään erikseen) Erillisen salaman käyttäminen (myydään erikseen) Päivämäärä- ja kellonaikapariston vaihtaminen Kameran ylläpito ja huolto Tekniset tiedot HAKEMISTO Eri kuvaustilojen toiminnot

7 Käsittelyohjeita Lue tämä Testiotokset Ennen kuin alat kuvata tärkeitä kohteita, sinun kannattaa ottaa useita testikuvia, jotta voit totutella kameran käyttöön ja varmistaa, että se toimii asianmukaisesti. Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai koneelle sopivalla tavalla. Varoitus tekijänoikeuksien rikkomisesta Canon-digitaalikamerat on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä saa käyttää tavalla, joka rikkoo kansainvälisiä tai kansallisia tekijänoikeussäännöksiä tai on ristiriidassa niiden kanssa. Muista, että esitysten, näyttelyiden tai kaupallisten kohteiden kuvaaminen kameralla tai muulla laitteella saattaa loukata tekijänoikeuslakia tai muita säännöksiä, vaikka kuvat otettaisiinkin yksityiskäyttöön. Takuurajoitukset Tietoja kameran takuuehdoista on kameran mukana toimitetussa Canon European Warranty System -kirjasessa. Tietoja Canonin asiakastuesta on Canon European Warranty System -kirjasen takana. 5

8 Kameran rungon lämpötila Jos käytät kameraa pitkään yhtäjaksoisesti, sen runko voi lämmetä. Ota lämpeneminen huomioon ja ole varovainen käyttäessäsi kameraa pitkään yhtäjaksoisesti. Nestekidenäyttö Nestekidenäyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla. Yli 99,99 prosenttia näytön kuvapisteistä toimii ilmoitetulla tavalla. Alle 0,01 prosenttia kuvapisteistä saattaa joskus välähtää väärin tai näkyä mustina tai punaisina pisteinä. Tämä ei vaikuta tallennettavaan kuvaan, eikä kyse ole toimintahäiriöstä. Videomuoto Valitse kameran videosignaalimuodoksi television käyttämä muoto, ennen kuin käytät kameraa TV-monitorin kanssa (s. 72). Kieliasetus Kieliasetuksen muuttamisohjeet ovat Perusoppaassa (s. 8). Turvaohjeita Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti ennen kameran käyttämistä. Turvaohjeita on myös Kameran peruskäyttöoppaan kohdassa Turvaohjeita. Varmista aina, että kameraa käytetään oikein. Seuraavilla sivuilla olevien turvaohjeiden tarkoitus on neuvoa kameran ja sen lisälaitteiden turvallisessa ja oikeassa käytössä, jotta vältyttäisiin henkilö- ja laitevahingoilta. Laitteilla viitataan kameraan, akkuun, latauslaitteeseen (myydään erikseen) tai verkkolaitteeseen (myydään erikseen). 6

9 Varoituksia Laitteet Älä suuntaa kameraa suoraan aurinkoa tai muuta kirkasta valonlähdettä kohti. Kameran CCD-kuvakenno tai silmäsi voivat vaurioitua. Älä jätä laitetta lasten ulottuville. Rannehihna: Älä aseta kameran hihnaa lapsen kaulaan, sillä hihna saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran. Muistikortti: Lapsi voi nielaista sen vahingossa. Jos näin tapahtuu, ota heti yhteys lääkäriin. Älä yritä purkaa tai muuttaa mitään laitteen osaa, ellei toimenpidettä ole kuvattu erikseen tässä oppaassa. Älä koske kameran salamaosaan, jos se on vahingoittunut, sillä voit saada sähköiskun. Jos laitteesta tulee savua tai myrkyllisiä höyryjä, lopeta laitteen käyttäminen heti. Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille äläkä upota sitä nesteeseen. Jos kameran pinnalle pääsee nestettä tai suolaroiskeita, pyyhi kamera pehmeällä, imukykyisellä liinalla. Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Katkaise kameran virta heti ja poista akut tai irrota latauslaite tai verkkolaite pistorasiasta. Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai lähimpään Canonin asiakastukipalveluun. 7

10 Älä puhdista tai huolla laitetta aineilla, jotka sisältävät alkoholia, bensiiniä, maalinohennetta tai muita tulenarkoja nesteitä. Älä katkaise tai vahingoita virtajohtoa, muuta sen rakennetta tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Käytä vain suositeltuja virransyöttölaitteita. Irrota virtajohto säännöllisin väliajoin ja puhdista pistoke sekä pistorasian ulkopuoli ja ympäristö pölystä ja liasta. Älä käsittele virtajohtoa märin käsin. Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Akku Älä sijoita akkuja lämmönlähteiden läheisyyteen, ja pidä ne kaukana liekeistä ja kuumuudesta. Akkuja ei saa upottaa veteen tai meriveteen. Älä yritä purkaa tai kuumentaa akkuja tai muuttaa niiden rakennetta. Vältä pudottamasta ja kolhimasta akkuja, sillä akkukotelo voi vaurioitua. Käytä vain tähän laitteeseen suositeltuja akkuja ja lisävarusteita. Näiden turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa räjähdyksen, vuotoja, tulipalon, loukkaantumisen tai aineellisen vaurion. Jos akku vuotaa ja akun sisältöä joutuu silmiin, suuhun, iholle tai vaatteisiin, huuhtele heti vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Irrota latauslaite tai verkkolaite sekä kamerasta että pistorasiasta, kun akut on ladattu ja kun kamera ei ole käytössä. Muuten seurauksena saattaa olla tulipalo tai muu vaara. Älä peitä akun latauslaitetta latauksen aikana esimerkiksi pöytäliinalla, matolla, peitolla tai tyynyllä. Jos laitteet jätetään kytketyiksi pitkäksi ajaksi, ne voivat ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa tulipalon. 8

11 Lataa Canonin AA-kokoiset NiMH-akut vain niille sopivalla latauslaitteella. Verkkolaite on tarkoitettu ainoastaan tätä laitetta varten. Älä käytä sitä muiden tuotteiden kanssa. Seurauksena saattaa olla ylikuumeneminen tai laitteen vioittuminen, mikä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Ennen kuin hävität akun, peitä sen liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä niin, etteivät ne pääse kosketuksiin muiden esineiden kanssa. Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden esineiden metalliosien kanssa esimerkiksi jäteastiassa, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys. Muut tarvikkeet Älä laukaise salamalaitetta lähietäisyydeltä ihmisen tai eläimen silmiin. Salamalaitteen tuottama kirkas valo saattaa vahingoittaa näköä. Varo erityisesti laukaisemasta salamalaitetta alle metrin etäisyydellä pienistä lapsista. Älä tuo magneettikentille herkkiä esineitä (kuten luottokortteja) kameran kaiuttimen lähelle. Tämä saattaa vioittaa niitä tai aiheuttaa niiden tietojen menettämisen. 9

12 Varoituksia Laitteet Kun kuljetat kameraa hihnassa, varo kolhimasta sitä, sillä seurauksena voi olla loukkaantuminen tai laitevaurio. Älä säilytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa. Pidä latauslaitteen liittimet ja pistoke puhtaina. Varo koskettamasta niitä metalliesineellä (kuten avaimella tai neulalla). Seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai muu vaurio. Laitetta ei saa käyttää eikä säilyttää paikassa, jossa se joutuu alttiiksi voimakkaalle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi auton kojelauta tai tavaratila. Älä käytä laitetta niin, että pistorasian tai jatkojohtojen nimelliskapasiteetti ylittyy. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke ovat vaurioituneet tai pistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on huono ilmanvaihto. Yllämainittu saattaa johtaa akkujen vuotamiseen, ylikuumenemiseen tai räjähtämiseen, mikä voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muita vammoja. Korkea lämpötila saattaa aiheuttaa myös kotelon vääntymisen. Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akut kamerasta tai latauslaitteesta ja säilytä laitteita turvallisessa paikassa. Jos akut jätetään kameraan, ne saattavat vuotaa ja vaurioittaa kameraa. Älä kytke verkkolaitteita tai akkujen latauslaitteita muihin laitteisiin, kuten ulkomailla käytettäviin pistorasiasovittimiin. Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä tai ylikuumenemisen, tulipalon, sähköiskun tai vammautumisen vaara. 10

13 Salama Älä käytä salamaa, jos sen pintaan on tarttunut likaa tai pölyä. Kun kuvaat salamalla, varo peittämästä salamalaitetta sormellasi tai vaatteillasi. Salamalaite saattaa vioittua, ja siitä saattaa tulla savua tai kuulua ääntä. Salama saattaa kuumentua liikaa ja vahingoittua. Älä kosketa salamalaitteen pintaa otettuasi useita kuvia nopeasti peräkkäin. Voit saada palovamman. Toimintahäiriöiden estäminen Vältä voimakkaita magneettikenttiä Älä jätä kameraa sähkömoottorien tai muiden voimakkaan magneettikentän tuottavien laitteiden lähelle. Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pilata kuvatiedot. Estä kosteuden tiivistyminen kameraan Laitteen siirtäminen nopeasti kuumasta tilasta kylmään saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä. Voit välttää tämän pitämällä kameraa ilmatiiviissä muovipussissa ja antamalla sen mukautua uuteen lämpötilaan hitaasti ennen pussista ottamista. Laitteen siirtäminen nopeasti kuumasta tilasta kylmään saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymisen laitteen ulko- ja sisäpinnoille. Jos kosteutta tiivistyy kameran sisään Lopeta kameran käyttäminen heti. Käytön jatkaminen saattaa vaurioittaa laitetta. Poista muistikortti ja akut tai verkkolaite kamerasta ja irrota virtajohto. Älä käytä laitetta, ennen kuin kaikki kosteus on haihtunut. 11

14 Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot Nestekidenäytön käyttäminen 1 Paina. Näyttötila vaihtuu joka painalluksella alla kuvatulla tavalla. Kuvaustapa ( ) Normaali (Ei tietoja) Toistotila ( ) Ei tietoja Tarkka (Tietonäkymä) Normaali Kuvaustiedot näkyvät näytössä noin kuuden sekunnin ajan, kun asetusta muutetaan, riippumatta siitä, mikä näyttötila on valittu. Nestekidenäytön päällä- tai pois-asetus säilyy, vaikka kameran virta katkaistaisiin. Nestekidenäyttö ei sammu -tilassa. Nestekidenäyttö ei voi siirtyä yksityiskohtaiseen näyttötilaan suurennetussa näytössä (s. 60) eikä luettelokuvan toistotilassa (s. 61). Yönäyttö Pois Tarkka Kun kuvataan pimeässä, kamera lisää automaattisesti nestekidenäytön kirkkautta kuvattavan kohteen* mukaan, mikä helpottaa kohteen rajaamista. * Vaikka nestekidenäytössä voi esiintyä kohinaa ja kohteen liike voi vaikuttaa epätarkalta, tällä ei ole vaikutusta tallennettavaan kuvaan. Näytössä näkyvän ja varsinaisen tallennetun kuvan kirkkaus poikkeavat toisistaan. 12

15 Nestekidenäytön tiedot Kuvaustiedot (kuvaustapa) Digitaalinen telejatke (s. 28) Zoomauksen suurennos (s. 28) Zoomauksen varmistustoiminto (s. 29) AE-mittauspisteen kehys (s. 46) Tarkennusalue (s. 40) Makro (Perusopas s. 15) ( ) * ISO-herkkyys (s. 54) Akun varaus vähissä (s. 96) 3:2 kehys (s. 35) Ristikko (s. 35) Kuvaustapa (Perusopas s ) (s. 36) Valotuksen korjaus (s. 46) Pitkä valotustila (s. 47) Valkotasapaino (s. 49) Mittausmenetelmä (s. 45) Pakkaus (stillkuvat) (s. 27) Kuvakoko (s. 26, 39) (punainen) * Kameran tärähdys (s. 14) My Colors (s. 52) Kuvataajuus (videot) (s. 39) Salama (Perusopas s. 14) Kuvaustapa (s. 32, Perusopas s. 16) Autom. kääntö (s. 55) Rec Videon tallennus (s. 36) Luo kansio (s. 56) Tark. lukitus (s. 43) Valot. lukitus (s. 44) Salamavalotuksen lukitus (s. 45) Stillkuvat:tallennettavissa oleva kuvamäärä Videot: jäljellä oleva aika / käytetty aika Valotuksen korjauspalkki (video) (s. 38) Valotusaika * (s. 109) Himmenninaukkoarvo * Salama * * Näkyy, kun laukaisin painetaan puoliväliin. Kuvattaessa salamavalon kanssa, kamera kuitenkin säätää ISO-herkkyyden, valotusajan ja aukon automaattisesti parhaaksi asetukseksi, jolloin toistotiedot voivat olla erilaiset kuin näkyviin tulevat tiedot. Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 13

16 Jos ilmaisimessa välkkyy oranssi valo ja kameran tärinäkuvake ( ) on näytössä, valaistus ei ole riittävä ja hidas suljinaika valitaan. Käytä kuvatessasi seuraavia menetelmiä: - Suurenna ISO-herkkyyttä (s. 54). - Aseta salaman asetukseksi (salama pois) (Perusopas s. 14). - Kiinnitä kamera jalustaan tai muuhun laitteeseen. Toistotiedot (toistotila) Normaali WAVE-muotoinen ääni (s. 69) Kansion numero - kuvanumero Päiväys/Aika Suojaustila (s. 71) Pakkaus (stillkuvat) (s. 27) Kokonaiskuvamäärä Näytettävän kuvan numero Kuvakoko (stillkuvat) (s. 26) Movie (s. 63) 14

17 Yksityiskohtainen Histogrammi (s. 16) Kuvaustapa (Perusopas s ) Salama (Perusopas s. 14) Makro (Perusopas s. 15) Mittausmenetelmä (s. 45) ISO-herkkyys (s. 54) Kuvakoko/ Kuvataajuus (videot) (s. 39) Valotusaika (s. 109) Aukko Valotuksen korjaus (s. 46) Valkotasapaino (s. 49) My Colors (s. 52) Punasilmäkorjaus (s. 66) Tiedoston koko Kuvakoko (stillkuvat) (s. 26) Videon pituus (videot) (s. 39) Myös seuraavat tiedot voivat tulla näkyviin joidenkin kuvien kohdalla. Muussa kuin WAVE-muodossa oleva kuvaan liitetty äänitiedosto tai tunnistamaton tiedostomuoto JPEG-kuva, joka ei ole Design rule for Camera File system -standardien mukainen (s. 110) RAW-kuva Tuntematon tietotyyppi Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot Muilla kameroilla otettujen kuvien tiedot saattavat näkyä väärin. 15

18 Histogrammitoiminto Histogrammi on kaavio, jonka avulla voit arvioida kuvan kirkkautta. Mitä enemmän vasemmalla kaavion asteikko on, sitä tummempi on kuva. Mitä enemmän oikealla asteikko on, sitä kirkkaampi on kuva. Jos kuva on liian tumma, määritä valotuksen korjausasetukseksi positiivinen arvo. Jos kuva on liian kirkas, määritä valotuksen korjausasetukseksi negatiivinen arvo (s. 46). Esimerkkejä histogrammeista Tumma kuva Tasapainoinen kuva Kirkas kuva Etsimen käyttäminen Etsimen avulla (Perusopas s. 2) voit säästää virtaa sammuttamalla nestekidenäytön (s. 12) kuvauksen ajaksi. Näyttää kuvan keskustan Etsin 16

19 Virransäästötoiminto Kamerassa on virransäästötoiminto. Virta katkaistaan seuraavissa tilanteissa. Voit kytkeä kameraan virran painamalla ON/OFF-painiketta uudelleen. Kuvaustapa Toistotila Tulostimeen kytkettynä Virta katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty. Nestekidenäytön virta katkeaa noin minuutin* kuluttua siitä, kun toimintoja on viimeksi käytetty, vaikka [Virransäästö]-asetukseksi olisi asetettu [Pois]. Ota nestekidenäyttö käyttöön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin ON/OFF-painiketta tai muuttamalla kameran asentoa. Virta katkeaa noin viiden minuutin kuluttua siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi käytetty. * Voit halutessasi muuttaa tätä aikaa. Virransäästötoiminto ei aktivoidu kuvaesityksen (Autom. Toisto) aikana tai kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen. Voit halutessasi muuttaa virransäästötoiminnon asetuksia (s. 23). Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 17

20 Valikot ja asetukset Valikoiden avulla voit määrittää kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset sekä muita kameran asetuksia, kuten päiväyksen ja ajan sekä äänimerkin asetukset. FUNC.-valikko Kuvausvalikko, Käyttövalikko, Tulostusvalikko ja Asetusvalikko FUNC.-valikko Monet kuvauksen aikana käytettävät toiminnot asetetaan FUNC.-valikossa. a b e c d Tässä esimerkissä näkyy FUNC.-valikko -tilassa. akäännä valintakiekko haluamasi kuvaustapan kohdalle. bpaina FUNC./SET-painiketta. cvalitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella. Kaikki vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustiloissa. dvalitse haluamasi vaihtoehto - tai -painikkeella. Joidenkin valikkovaihtoehtojen asetukset voidaan tehdä painamalla MENU-painiketta. Kun olet valinnut vaihtoehdon, voit ottaa välittömästi kuvan painamalla laukaisinta. epaina FUNC./SET-painiketta. 18

21 Kuvausvalikko, Käyttövalikko, Tulostusvalikko ja Asetusvalikko Näiden valikoiden avulla voit määrittää mieleisesi kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset. Kuvaus -valikko Asetukset-valikko a e b Voit siirtyä valikoiden välillä - tai - c painikkeella, kun tämä osa on valittu. Tässä esimerkissä näkyy Kuvausvalikko -tilassa. Toistotilassa näkyvät Käyttövalikko, Tulostusvalikko ja Asetusvalikko. a Paina MENU-painiketta. b Voit siirtyä valikoiden välillä - tai -painikkeella. Voit myös siirtyä valikoiden välillä käyttämällä zoomausvipua. c Valitse valikkovaihtoehto - tai -painikkeella. Kaikki vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustiloissa. d Valitse haluamasi vaihtoehto - tai -painikkeella. Valikkovaihtoehdot, joiden perässä on kolme pistettä (...), voi valita vasta sen jälkeen, kun seuraava valikko on tuotu näyttöön painamalla FUNC./SET-painiketta. Voit vahvistaa valinnan painamalla FUNC./SET-painiketta uudelleen. e Paina MENU-painiketta. d Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 19

22 Valikkoluettelo Katso Eri kuvaustilojen toiminnot (s. 122). FUNC.-valikko Alla näkyvät kuvakkeet ovat oletusasetuksia. Valikkovaihtoehto Katso sivu Erikoiskuvaus Perusopas s. 12 Videotila s. 36 Valotuksen korjaus s. 46 Pitkä valotustila s. 47 Valkotasapaino s. 49 My Colors s. 52 Mittausmenetelmä s. 45 Pakkaus (stillkuvat) s. 26 Kuvataajuus (video) s. 39 Kuvakoko (stillkuvat) s. 26 Kuvakoko (videot) s. 39 Kuvausvalikko ( ) Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot AiAF Kasvotunnis.*/Päällä/Pois s. 40 Digitaal. zoom (stillkuvat) Normaali*/Pois/1.5x/1.9x s. 28 (videot) Normaali*/Pois (vain videon vakiotilassa) Hidas täsmäys Päällä/Pois* s. 31 Punasilmäesto Päällä*/Pois s. 30 *Oletusasetus Tiivistelmä/ katso sivu 20

23 Valikkovaihtoehto Itselaukaisin 10 s*/20 s/oma asetus Oma asetus Viive: 0 10*, 15, 20, 30 s Kuvia: 1 10* 1 Perusopas s. 16 Tark. apuvalo Päällä*/Pois Kuvan näyttö Pois/2* 10 sekuntia/pito Perusopas s. 10 Näyt. merkinnät (stillkuvat) (videot) Päiväysmerkki *1 Oletusasetus on 3 otosta. Vaihtoehdot Pois*/Ristikko/3:2 kehys/ Molemmat Pois*/Ristikko Pois*/Päiväys/Päiväys ja aika s. 35 s. 34 Tiivistelmä/ katso sivu Käyttövalikko ( ) Tulostusvalikko ( ) Valikkovaihtoehto Katso sivu Autom. Toisto s. 70 Punasilmäkorjaus s. 66 Äänikommentti s. 69 Suojaus s. 71 Kuvan kääntö s. 65 Poista kaikki s. 73 Siirrä s. 79 Valikkovaihtoehto Katso sivu Tulosta Valitse kuvat&määrä Kaikki kuvat Poista valinnat Tulostusasetukset s. 74 Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 21

24 Asetusvalikko ( ) *Oletusasetus Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Tiivistelmä/katso sivu Äänetön Päällä/Pois * Jos asetukseksi valitaan [Päällä], kaikki toimintaäänet varoitusääniä lukuun ottamatta mykistetään (Perusopas s. 9). Äänitaso Pois/1/2*/3/4/5 Säätää käynnistys- ja toimintoäänen sekä itselaukaisimen äänen, sulkimen äänen ja toistoäänen. Ääntä ei voi säätää, jos [Äänetön]-asetukseksi on määritetty [Päällä]. Käynnistysääni Säätää kameran käynnistyksen yhteydessä kuuluvan äänen voimakkuuden. Toimintoääni Säätää sen äänimerkin äänenvoimakkuuden, joka kuuluu painettaessa kameran painikkeita laukaisinta lukuun ottamatta. Itselauk. ääni Säätää itselaukaisimen äänen, joka kuuluu kaksi sekuntia ennen sulkimen vapauttamista. Suljinääni Säätää sen äänen voimakkuuden, joka kuuluu, kun suljin vapautetaan. Suljinääntä ei kuulu, kun videota tallennetaan. Äänen voimak. Säätää videoiden ja äänikommenttien äänenvoimakkuuden. 22

25 Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Tiivistelmä/katso sivu Käynnistyskuva Päällä*/Pois Säätää kameran käynnistyskuvan näkyviin tai pois näkyvistä. Virransäästö s. 17 Autom. katkaisu Päällä*/Pois Määrittää, katkeaako kamerasta virta automaattisesti, kun kameraa ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Näyttö pois 10 s/20 s/ 30 s/1 min*/ 2 min/3 min Määrittää ajan, jonka jälkeen nestekidenäyttö poistuu käytöstä, jos kameraa ei käytetä. Päiväys/Aika Perusopas s. 8 Alusta Voit myös määrittää täydellisen alustuksen (s. 25). Kuvanumerointi Jatkuva*/ Aut.nollaus s. 58 Luo kansio s. 56 Luo uusi kansio Valintamerkki Luo kansion seuraavan (Päällä)/Ei kuvauskerran aikana. valintamerkkiä (Pois) Autom. luonti Pois*/Päivittäin/ Maanantai Sunnuntai/ Kuukausi Voit myös määrittää automaattisen luontiajan. Autom. kääntö Päällä*/Pois s. 55 Obj.sulkuviive 1 minuutti*/ 0 sekuntia Määrittää objektiivin sulkeutumisen aikaviiveen, kun kuvaustapasta siirrytään toistotilaan. Kieli Perusopas s. 8 Videojärjestelmä NTSC/PAL s. 73 Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 23

26 Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot Tiivistelmä/katso sivu Tulostustapa Automaatti*/ Lisätietoja alla * 1. Aset. palautus Lisätietoja alla. *1 Tulostimen liitäntämenetelmää voi vaihtaa. Vaikka asetusta ei yleensä tarvitse muuttaa, valitse, kun haluat tulostaa (Laajakuva) -tilassa otetun kuvan ilman kehystä leveälle paperille Canon Compact Photo Printer -tulostimella (SELPHY CP730/CP720/CP710/CP510). Koska tämä asetus pysyy muistissa, vaikka kameran virta katkaistaan, tilaksi pitää jälleen valita [Autom.], ennen kuin tulostuksessa voi käyttää muuta kokoa kuin (liitäntämenetelmää ei kuitenkaan voi vaihtaa kameran ollessa liitettynä tulostimeen). Oletusasetusten palauttaminen 1 (Asetukset) -valikko [Aset. palautus]. Katso Valikot ja asetukset (s. 19). 2 Valitse [OK] ja paina -painiketta. Asetuksia ei voi palauttaa kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen tai tulostimeen. Seuraavia asetuksia ei voi palauttaa: - kuvaustapa - [Päiväys/Aika]-, [Kieli]- ja [Videojärjest.]-asetukset (Asetukset) -valikossa (s. 23) - oman valkotasapainoasetuksen mukana tallennetut valkotasapainotiedot (s. 50) 24

27 Muistikorttien alustaminen Uusi muistikortti tai kortti, jolta haluat poistaa kaikki kuvat ja muut tiedot, on aina alustettava. Huomaa, että muistikortin alustus pyyhkii kaikki kortin tiedot suojatut kuvat ja muut tiedostot mukaan lukien. 1 (Asetukset) -valikko [Alusta]. Katso Valikot ja asetukset (s. 19). 2 Valitse [OK] ja paina -painiketta. Alusta kortti täydellisesti valitsemalla -painikkeella [Täydellinen alustus] ja lisää valintamerkki - tai -painikkeella. Jos [Täydellinen alustus] on valittuna, voit keskeyttää alustuksen painamalla FUNC./SET-painiketta. Voit käyttää korttia, vaikka alustus keskeytettäisiin, mutta kortin tiedot tuhoutuvat. Täydellinen alustus [Täydellinen alustus] -toiminnon käyttöä suositellaan, jos muistikortin tallennus- tai lukunopeus on hidastunut. Joidenkin muistikorttien täydellinen alustus kestää noin 2 3 minuuttia. Ennen kameran käyttämistä perustoiminnot 25

28 Kuvaaminen Kuvakoon ja pakkaussuhteen muuttaminen (stillkuvat) Kuvaustapa 1 FUNC.-valikko *(Pakkaus)/ *(Kuvakoko). Katso Valikot ja asetukset (s. 18). * Oletusasetus Valitse - tai -painikkeella kuvakoon ja pakkauksen asetukset ja paina sitten FUNC./SET-painiketta. Kuvakoon summittaiset arvot Suuri Normaali 1 Normaali 2 Normaali 3 Pieni Kuvakoko pikseliä pikseliä pikseliä pikseliä pikseliä Tarkoitus* Suuri Noin A3-kokoisten (noin mm) tulosteiden tulostaminen Pieni Noin A4-kokoisten (noin mm) tulosteiden tulostaminen Enintään Letter-kokoisten (216 x 279 mm) tulosteiden tulostaminen Noin A5-kokoisten (noin mm) tulosteiden tulostaminen Postikorttikokoisten (148 x 100 mm) tulosteiden tulostaminen L-kokoisten (119 x 89 mm) tulosteiden tulostaminen Kuvien lähettäminen sähköpostin liitteenä tai useiden kuvien kuvaaminen 26

29 tai Postikortti Laajakuva pikseliä pikseliä * Paperikoko vaihtelee maan mukaan. Postikorteille tulostettaessa (s. 33). Leveiden tulosteiden tulostaminen (kuvat tallennetaan käyttämällä suhdetta 16:9. Tallentamattomat osat näkyvät mustina palkkeina nestekidenäytössä.) Pakkausasetusten summittaiset arvot Pakkaus Erikoishieno Hieno Normaali Tarkoitus Laadukkaiden kuvien ottaminen Laadukas Normaalilaatuisten kuvien ottaminen Normaali Useiden kuvien ottaminen Katso Kuvatietojen koot (arvio) (s. 115). Katso Muistikortit ja niiden arvioidut tallennustilat (s. 114, 115). Kuvaaminen 27

30 Digitaalisen zoomin ja digitaalisen telejatkeen käyttäminen Kuvaustapa * Voidaan asettaa vain -tilassa. [Digitaalinen telejatke] -asetusta ei kuitenkaan voi valita. Kuvaamisen aikana voi yhdistää digitaalisen zoomin ja optisen zoomin. Käytettävissä ovat seuraavat kuvausominaisuudet ja polttovälit (vastaavat 35 mm:n kinofilmikameraa): Valinta Polttoväli Kuvausominaisuudet Normaali mm Kuvaaminen käyttämällä jopa 16-kertaista zoomausta käyttämällä yhdessä digitaalista ja optista zoomia. Pois mm Kuvaaminen ilman digitaalista zoomia. 1.5x 1.9x 52,5 210 mm 66,5 266 mm Digitaalisen zoomauksen asetuksena on valittu zoomauskerroin, ja polttoväli vaihtuu suurimpaan teleasentoon. Tämä mahdollistaa suuremman suljinnopeuden ja pienentää kameran tärähtämisen vaaraa verrattuna kuvaan, joka otetaan samassa näkökulmassa käyttämällä [Normaali]- tai [Pois]-asetusta. * Digitaalizoomausta voidaan käyttää vain, kun nestekidenäyttö on käytössä. Digitaalista zoomausta ei voi käyttää tiloissa (Postikortti) ja (Laajakuva). ja 28

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset.

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset. SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset.

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset. SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot yksityiskohtaisesti.

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset. Kuvien katseleminen televisiosta

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset. Kuvien katseleminen televisiosta SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset Kuvien katseleminen televisiosta Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Laaja opas Liite Kameran

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Valintakiekon käyttäminen. Kuvaamisen lisätoiminnot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Valintakiekon käyttäminen. Kuvaamisen lisätoiminnot SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Valintakiekon käyttäminen Kuvaamisen lisätoiminnot Toistaminen/Poistaminen Tulostus- ja siirtoasetukset Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Liite

Lisätiedot

SUOMI. Laaja opas Kameran käyttöopas. Tässä oppaassa kuvataan kameran toimintoja ja niiden käyttämistä yksityiskohtaisesti.

SUOMI. Laaja opas Kameran käyttöopas. Tässä oppaassa kuvataan kameran toimintoja ja niiden käyttämistä yksityiskohtaisesti. SUOMI Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa kuvataan kameran toimintoja ja niiden käyttämistä yksityiskohtaisesti. Tietoja tästä oppaasta Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas

SUOMI. Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Aloita lukemalla Lue tämä ensin (s. 6). Lue myös Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Canon-digitaalikameran ohjelmiston aloitusopas -levy] ja Suora tulostus -käyttöopas.

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI SUOMI Kameran käyttöopas Aloittaminen Käyttöohjeet Kameran osat Perustoiminnot Yleisimmin käytetyt kuvaustoiminnot Kuvaaminen valintakiekon avulla Erilaisia kuvaustapoja Toistaminen/Poistaminen Tulostus-

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A550

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A550 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset. Kuvien katseleminen televisiosta

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset. Kuvien katseleminen televisiosta SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset Kuvien katseleminen televisiosta Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Laaja opas Liite Kameran

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Pääominaisuudet. Tulostaminen Tulostaminen on helppoa Tulosta/jaa-painikkeella. Tukee myös muiden kuin Canonin PictBridgeyhteensopivia

Pääominaisuudet. Tulostaminen Tulostaminen on helppoa Tulosta/jaa-painikkeella. Tukee myös muiden kuin Canonin PictBridgeyhteensopivia SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus ja siirtoasetukset Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus-/siirtoasetukset SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset Valokuva PowerShot A640 -kamerasta Kuvien katseleminen television avulla Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja

Lisätiedot

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Suomi Finnish 404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Liitteet ARCHOS 404 -käyttöoppaaseen Katso www.archos.com/manuals ladataksesi tämän käyttöoppaan viimeisimnman version. Versio 1.1 Tämä käyttöopas

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI SUOMI Kameran käyttöopas Lue osa Lue tämä ensin (s. 5). Lue myös Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Canon-digitaalikameran ohjelmiston aloitusopas] -levyn tiedot ja Suora tulostus -käyttöopas.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 90 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/1083205

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 90 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/1083205 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus-/siirtoasetukset Kuvien katseleminen televisiosta Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Laaja opas Liite Kameran

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus- ja siirtoasetukset

Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostus- ja siirtoasetukset SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostus- ja siirtoasetukset Kuvien katseleminen televisiosta Kameran mukauttaminen Vianmääritys Sanomaluettelo Laaja opas Liite Kameran

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 900 TI

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 900 TI Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A430

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A430 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY CYBER-SHOT DSC-S930 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2150508

Käyttöoppaasi. SONY CYBER-SHOT DSC-S930 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2150508 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM FIN Käyttöohjeet Suomenkieliset käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF28 135mm f/3,5 5,6 IS USM on EOSkameroihin kehitetty tehokas objektiivi, joka

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A1100 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2381940

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT A1100 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2381940 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Digikamera tutuksi 2016/12

Digikamera tutuksi 2016/12 Digikamera tutuksi 2016/12 Ohjelma 9-11 teoria ja oman kameran asetukset 11.00 harjoitustehtävät, ryhmäjako opettajien esittely 11-11.30 tauko paikalla eväät tai kahvila 12-n.14 kuvausharjoituksia, puoli

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-S730. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA!

Cyber-shot-käsikirja DSC-S730. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Peruskäyttö Valikon käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-S730 Ennen laitteen käyttöä lue tämä käsikirja sekä käyttöopas ja Cyber-shot-edistyneen käytön opas

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan avulla opit käyttämään kameraa oikein. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan avulla opit käyttämään kameraa oikein. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällys

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON (SCHWEIZ) AG Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74 Consumer Imaging Group

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan avulla opit käyttämään kameraa oikein. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850 * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla Ominaisuudet Eco-Drive kello (valoenergiaa hyödyntävä) Kello toimii muuntamalla taulussa olevan aurinkokennon

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloittaminen s. 9. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (s. 252 261).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloittaminen s. 9. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (s. 252 261). SUOMI Kameran käyttöopas Aloittaminen s. 9 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (s. 252 261). Pakkauksen sisällön tarkistaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Ota yhteys jälleenmyyjään, mikäli jotakin

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T2. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen

Cyber-shot-käsikirja DSC-T2. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Käytön perusteet Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T2 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen käytön opas huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KAMERA VIDEOKAMERA - GALLERIA

KAMERA VIDEOKAMERA - GALLERIA Heikki Aulio 24.01.2016 1 (8) LENOVO TAB2 10-30 TABLETIN KÄYTTÖOHJEITA Android 5.1.1 FOIBESSA KAMERA VIDEOKAMERA - GALLERIA Sisällys 1 KAMERA JA VIDEOKAMERA... 2 2 KAMERALLA KUVAAMINEN... 3 3 VIDEOKAMERALLA

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 970 IS

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL IXUS 970 IS Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T20/T25. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA!

Cyber-shot-käsikirja DSC-T20/T25. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Peruskäyttö Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T20/T25 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cyber-shot-edistyneen käytön opas -opas huolellisesti

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Kameran käyttöopas. Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas. Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus

Lisätiedot

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V Tässä on kuvattu laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toimintatavat. Katso Käyttöopas. 2011 Sony Corporation A-E1M-100-11(1) Käytettävissä olevat toiminnot Tämä

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Kodakin Internet-sivusto on osoitteessa www.kodak.com.

Kodakin Internet-sivusto on osoitteessa www.kodak.com. Kodakin Internet-sivusto on osoitteessa www.kodak.com. Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak ja EasyShare ovat Eastman Kodak Companyn tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera. Käyttöopas

HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera. Käyttöopas HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera Käyttöopas Oikeudelliset ilmoitukset Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC DMCTZ8 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2728790

Käyttöoppaasi. PANASONIC DMCTZ8 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2728790 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PANASONIC DMCTZ8. Löydät kysymyksiisi vastaukset PANASONIC DMCTZ8 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Nokia Fun Camera PT-3 Käyttöopas. 9356921 2. painos

Nokia Fun Camera PT-3 Käyttöopas. 9356921 2. painos Nokia Fun Camera PT-3 Käyttöopas 9356921 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että PT-3 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EC määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T50. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA!

Cyber-shot-käsikirja DSC-T50. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Peruskäyttö Lisätoiminnot Valikon käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T50 Lue tämä käsikirja ja Käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 9. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (s ).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 9. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (s ). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 9 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (s. 158 165). Pakkauksen sisällön tarkistaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Ota yhteys jälleenmyyjään, mikäli jotakin

Lisätiedot

Käytön aloittaminen Nokia N92-1

Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Tilat Käytön aloittaminen Mallinumero: Nokia N92-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92. Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Kameran käyttöopas. Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas. Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus

Lisätiedot

HP Photosmart R817/R818 digitaalikamera, jossa HP Instant Share -toiminto. Käyttöopas

HP Photosmart R817/R818 digitaalikamera, jossa HP Instant Share -toiminto. Käyttöopas HP Photosmart R817/R818 digitaalikamera, jossa HP Instant Share -toiminto Käyttöopas Oikeudelliset ilmoitukset Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot

Lisätiedot