SIUNTION KUNTA TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIUNTION KUNTA TASEKIRJA"

Transkriptio

1 SIUNTION KUNTA TASEKIRJA 2008

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OLENNAISIA TAPAHTUMIA TALOUDESSA JA TOIMINNASSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN ORGANISAATIO TALOUDELLINEN KEHITYS KUNNAN TOIMINNAN KEHITYS SIUNTION KUNNAN SISÄINEN VALVONTA TILIVUODEN TULOS TOIMINNAN RAHOITUS HALLITUKSEN ESITYS VUODEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO PERUSTURVALAUTAKUNTA...19 VANHUSTENHUOLTO...19 MUUT SOSIAALIPALVELUT...21 TERVEYDENHUOLTO...22 ERIKOISSAIRAANHOITO SIVISTYSLAUTAKUNTA...26 KUNNAN KOULUTOIMI...26 YHTEISET KOULUT...29 RUOKAPALVELUYKSIKKÖ...29 VAPAA SIVISTYSTYÖ...30 KIRJASTOTOIMINTA...31 LOGISTIIKKATOIMINTA...32 JOUKKOLIIKENNE...33 VARHAISKASVATUS VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...37 KULTTUURITOIMINTA...37 LIIKUNTATOIMINTA...38 NUORISOTOIMINTA TEKNINEN LAUTAKUNTA...40 YHDYSKUNTASUUNNITTELU...40 RAKENNUKSET JA KIINTEISTÖTOIMINTA...41 TEKNINEN HUOLTO...42 VESIHUOLTOLAITOS...43 LIIKENNETURVALLISUUS JA VALISTUS...44 HÄTÄAPU- JA VARAUTUMISTOIMI...44 SIIVOUSYKSIKKÖ YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA...47 RAKENNUSVALVONTA...47 YMPÄRISTÖNSUOJELU...48 YMPÄRISTÖTERVEYS MAASEUTULAUTAKUNTA...52 MAASEUTUTOIMI...52 YKSITYISTIET INVESTOINTIOSA TULOSLASKELMA JA TASE VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT RAHOITUSLASKELMA MUUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET SUUNNITELMAN MUK. POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET HUOLLETTAVIEN VARAT JA ELATUSMAKSUT VASTUUT KUNTAYHTYMÄOSUUDET PITKÄAIK. LAINAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖH. KUIN 5 VUODEN KULUTTUA LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILILNPÄÄTÖSKIRJOISTA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT OSAKKEET TOIMIELIMET

3 3 1. OLENNAISIA TAPAHTUMIA TALOUDESSA JA TOIMINNASSA 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Siuntion kunnan talous jatkoi nopeaa kasvuaan vuoden 2008 aikana. Vuosi 2008 osoittaa pientä alijäämää Ilman valtion harkinnanvaraista avustusta tulos olisi kuitenkin ollut paljon huonompi. Korkomenot jatkoivat kasvuaan hieman ja ne olivat Poistot pienenivät ja olivat hieman alle Vuosikate nousi :oon, mikä on 1,600 miljoonaa pienempi kuin mitä oli budjetoitu. Vuosikate on kuitenkin suurempi kuin edellisvuoden vuosikate. Kunnallisveroa saatiin 19,256 milj. vuodelta 2008, mikä on 3,8 % enemmän kuin mitä oli budjetoitu. Vuoteen 2007 verrattuna kunnallisveroa saatiin lisää kokonaista 11,1 %. Lopullinen tilitetty yhteisövero oli pienempi kuin budjetoitu summa. Kiinteistöveroa tilitettiin enemmän kuin vuodelle oli budjetoitu. Toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion ja korjatun talousarvion Suurin ylitys, (7,2 %), kirjataan kohtaan terveydenhoito. Muita suurehkoja ylityksiä ovat kiinteistöt (12,0 %), kunnan koulutoimi (3,0 %), ja vanhustenhuolto, (3,9 %). Prosenteissa suurin ylitys oli yhteisissä kouluissa (51 %) Erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat ainoastaan 0.8 % edellisvuoteen verrattuna ja alittivat budjetoidun :lla. Vuoden alijäämä merkitsee sitä, että kumuloituva alijäämä kasvoi ja oli vuoden vaihteessa Investointimenot ovat kaikkiaan vuoden aikana , mikä on pienempi kuin talousarvion summa Urheilukentän peruskorjaus voitiin vihdoin saada päätökseen :n hintaan. Katu- ja kunnallisteknisiä investointeja tehtiin :n arvosta. Raakamaan ostoa jatkettiin. Tarkoitukseen käytettiin Kunnan asukasmäärä jatkoi nopeaa kasvuaan. Asukasmäärä kasvoi 1,6 % ja oli vuodenvaihteessa 2008/2009. Kasvu oli edellisvuosia hitaampaa. Siuntion kunnan talous ei parantunut mainittavasti vuoden 2008 aikana. Ilman ylimääräistä valtionosuutta tulos olisi ollut huomattavasti huonompi. Viime vuosina kunnan talous ei ole suoranaisesti syöksynyt, mutta kumuloituva alijäämä on itsepintaisesti pysynyt ennallaan huolimatta toistuvista veronkorotuksista. On ilmeistä, että tarvitaan menojen tarkempaa seurantaa ja nopeampia toimia menojen pyrkiessä karkaamaan käsistä. Nykyisellä tulotasolla ja asukasluvun kasvaessa on tuskin luultavaa, että kaikkia olemassa olevia palveluja voidaan säilyttää, vaikka Siuntio pysyisi itsenäisenä tai liitettäisiin johonkin naapurikuntaan. Haluan lopuksi kiittää lämpimästi henkilökuntaa, joka on jaksanut työskennellä huolimatta monista muutoksista, joita yhteiskunnassamme näinä aikoina tapahtuu. Talouden laskusuhdanne tuskin helpottaa tätä työtä tulevaisuudessa, pikemminkin päinvastoin. Nämä vaikeudet tuntuvat kuitenkin koko yhteiskunnassamme ja Siuntion tilanne on tuskin pahempi kuin muualla.

4 4 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2008 oli järjestetty seuraavan kaavan mukaisesti: KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KESKUS- VAALI- LAUTA- KUNTA SIVISTYS- LAUTA- KUNTA VAPAA- AJAN LAUTA- KUNTA MAA- SEUTU- LAUTA- KUNTA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA PERUSTURVA- LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA KOULU- TOIMI TIEJAOSTO VANHAIN- KOTI- JAOSTO VARHAIS- KASVATUS KASVA- TUKSEN JA OPETUK- SENTUKI- PALVELUT 27 kunnanvaltuustopaikkaa jakautuivat puolueittain seuraavasti: Ruotsalainen kansanpuolue 10 paikkaa Sosialidemokraattinen puolue 7 " Kansallinen Kokoomus 5 Vihreä liitto 3 Siuntion sitoutumattomien yhteislista 1 Suomen Keskusta 1 Vasemmistoliitto - Rabbe Dahlqvist oli kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Thea Oinonen valtuuston I varapuheenjohtaja ja Arto Penttinen valtuuston II varapuheenjohtaja. Kunnanhallitus käsittää 11 jäsentä jakautuen puolueittain seuraavasti: Ruotsalainen kansanpuolue 4 paikkaa Sosialidemokraattinen puolue 3 Kansallinen Kokoomus 2 Vihreä liitto 1 Siuntion sitoutumattomat - Suomen keskusta 1 Arja Alho oli kunnanhallituksen puheenjohtaja, Merja Laaksonen sen I varapuheenjohtaja ja Jarmo Paasikivi sen II varapuheenjohtaja.

5 5 Kunnan viranhaltijaorganisaatio vuonna 2008 oli järjestetty seuraavan kaavan mukaisesti: KUNNANJOHTAJA JOHTORYHMÄ YLEINEN OSASTO TALOUSOSASTO SIVISTYSOSASTO PERUSTURVA- OSASTO TEKNINEN OSASTO Keskustoimisto - kunnanvaltuuston asiat - kunnanhallituksen asiat - keskeiset toimistotoiminnot - vaaliasiat Taloustoimisto - kirjanpito - maksuliikenne - budjetointi - taloussuunnittelu - maatalousasiat - henkilöstöasiat - atk Koulutoimisto -hallinto ja talous - koululaiskuljetukset - kaksi suomenkielistä ala-asteen koulua ja yksi ruotsinkielinen - liikunta ja ulkoilu - nuorisotyö - kulttuuritoiminta - ruokapalvelu - joukkoliikenne - logistiikkatoiminta Perusturvatoimisto - hallinto ja talous - sosiaalityö - toimeentulotuki - vammaishuolto - asumispalvelu - päihdehuolto - muu sosiaalitoimi - lastensuojelu Vanhusten huolto - avohoito (kotiin annett.palv.) - laitoshoito Rakennustoimisto - hallinto ja talous - rakennusvalvonta - kaavoitus - vesilaitos - viemärilaitos - liikenneväylät - kiinteistönhoito - tiehallinto - ympäristönsuojelu - ennalta ehkäisevä palotorjunta - sammutus- ja pelastustoiminta - öljyvahinkojen torjunta - väestönsuojelu Varhaiskasvatus Kirjasto Terveydenhoito - avoterveydenhoito - avosairaanhoito - ostopalvelut - vuodeosasto - suunterveydenhoito - erikoissairaanhoito Siivousyksikkö

6 1.3 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 Kunnan asukasluku kasvoi vuoden 2008 aikana 95 hengellä ja se oli Näin ollen asukasmäärä kasvoi 1,6 %. Asukasmäärän kasvu vuosina on ollut keskimäärin 2,4 %. Väestönkasvu Befolkningstillväxt ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Asukasta/Invånare Kasvu/Tillväxt-% TE-keskuksen tietojen valossa työttömyysaste on laskenut koko maassa. Työttömyysaste Arbetslöshetsgrad 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0, Koko maa Hela landet Uuusimaa Nyland Siuntio Sjundeå

7 7 1.4 KUNNAN TOIMINNAN KEHITYS Vuosikate vuonna 2008 oli mikä on 1,600 milj. budjetoitua vuosikatetta pienempi. Vuosikate on joka tapauksessa melkein 600 t korkeampi kuin edellisen vuoden vuosikate. Toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion t :lla sekä korjatun talousarvion 435 t :lla. Vuoden alijäämä suurentaa kumuloituvaa alijäämää joka oli vuodenvaihteessa t SIUNTION KUNNAN SISÄINEN VALVONTA Yleistä Kunnan sisäinen valvonta on järjestetty ohjeen mukaisesti, joka on vahvistettu KH:ssa Vahvistetut ohjeet on käsitelty lautakunnissa ja hyväksytty mennessä. Sisäinen valvonta on jaettu kolmeen osa-alueeseen; sisäiseen tarkkailuun, sisäiseen tarkastukseen ja luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan. Sisäisen valvonnan vastuutahot Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä vahvistamalla valvonnan ohjeet. Tarkastuslautakunta valvoo kunnan valtuuston valtuuttamana onko toiminta asetettujen tavoitteiden mukaista Luottamushenkilöt ensisijaisesti seuraavat viranhaltioiden ja muun henkilökunnan toimintaa lautakuntien kautta. Tilintarkastaja valvoo ja arvio onko organisaation sisäinen tarkkailu asianmukaisesti hoidettu Kunnanjohtaja vastaa siitä, että sisäinen valvonta on järjestetty läpi koko organisaation. Johtoryhmän jäsenet valvovat hallintokuntiensa toimintaa ja kehittää sitä huomioiden ympäristössä tapahtuvat muutokset ja niiden aiheuttamat riskit toimintaan. Esimiehet järjestävät, hoitavat ja valvovat johtamansa organisaatio-osan sisäisen tarkkailun. Työntekijä vastaa oman työnsä suorittamisesta ja että se vastaa sovittua laatutasoa ja raportoi esimiehelleen mikäli huomaa puutteita tai turvallisuusriskejä. Sisäisen valvonnan toteutuminen Henkilöstöhallinto Päätöksissä on kiinnitetty huomioita henkilöstöhankintaan, henkilöstön kehittämiseen, palkka- ja muihin palvelussuhde asioihin sekä työsuojeluun. Henkilöstöriskien välttämiseksi on kiinnitetty huomioita henkilökunnan koulutukseen, tavoite- ja tuloskeskusteluilla. Viranhaltijapäätökset Tarkkailussa on kiinnitetty huomiota mitä asioita on delegoitu ja subdelegoitu ja että päätökset on tehty toimivallan puitteissa ja ne ovat riittävästi perusteltu ja asianmukaisesti nähtävillä, tiedoksi asianosaisille liitettynä oikaisuvaatimusohjeineen ja annettu valitusajan kuluessa tiedoksi toimielimille. Talouden hoito Taloudenhallinnossa on otettu vuonna 2008 käyttöön uusi Raindance ohjelmisto. Yksiköiden esimiehet ohjaavat toimintaa niin, että toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Taloushallinto ohjelmiston avulla seurataan että taloudelliset tavoitteet saavutetaan sovittujen tavoitteiden puitteissa.

8 Talousohjelmistolla laskujen ja maksujen käsittely tapahtuu monien eri henkilöiden toimesta. Lisäksi maksatuksen listat hyväksyy taloussihteeri, kunnansihteeri tai kirjanpitäjä ennen maksatusta. Sisäiset oikaisu- ja korjaustositteissa on ilmoitettu oikaisun peruste ja oikaisun hyväksyy taloussihteeri tai päällikkö. Hallintokunnat hoitavat laskutuksen ja perinnän. Uuden ohjelman käyttöönotto on ollut suunniteltua vaikeampaa ja aiheuttaa vielä vuonna 2009 kehitystöitä. 8 Laskentatoimi ja rahaliikenne Talouspäällikkö on vastannut siitä, että kunnan kirjanpito ja sisäinen laskenta on tehty hyvää kirjanpitotapaa noudattaen ja että kirjanpito on ajan tasalla ja tarvittavat täsmäykset ja raportoinnit on suoritettu kuukausittain. Talouspäällikkö on vastannut siitä, että maksuliikenne ja pankkisaamisten sijoittaminen on hoidettu siten, että kaikessa toiminnassa on huomioitu sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan vaatimukset. Talouspäällikkö on suorittanut säännöllisesti kunnan kirjanpidossa olevien pankki- ja rahatilien, kassojen ja arvopapereiden tarkastuksen. Hankinnat Hankinnoissa on noudatettu lakia ja asetuksia sekä kunnan yleisiä hankinta ohjeita. Lisäksi hankinnoissa on käytetty hyväksi kuntien yhteisiä hankintoja ja Länsi-Uudenmaan yhteistä hankintaasiamiestä. Kunnan itse suorittamista hankinnoista ei ole valitettu tilikauden aikana. Omaisuuden hoito Kiinteä käyttöomaisuus on luetteloitu ja omaisuuskirjat ovat kunnossa ja arkistoitu. Kiinteistöjä on katselmoitu, ja sen perusteella on tehty korjaus suunnitelma. Omaisuus on vakuutettu. Tietojenkäsittely Atk- henkilöstö on huolehtinut laitteisiin, tietojärjestelmiin ja tietorekistereihin liittyvän turvan toteutumisesta samoin kuin henkilöstön perehdyttämisestä ja koulutuksesta. Atk-yksikkö pitää yksilökohtaisesti määriteltyä käyttö-oikeus rekisteriä yllä ja huolehtii että salasanat ovat riittävän monimutkaiset ja että ne vaihdetaan riittävän usein. Raportointi Esimiesasemassa olevat ovat raportoineet eteenpäin sisäisessä valvonnassa esiin tulleista asioita. Riskienhallinta Riskienhallintaa on suoritettu käytännönläheisesti ja suoritetaan jokapäiväisen toiminnan ohessa. Merkittäviin ja ennalta arvaamattomiin riskeihin on varauduttu vakuutuksilla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen Sisäisen valvonnan ohje tullaan päivittämään ja riskien hallinnan yleisohje tekemään, kun johtoryhmä jäsenet ovat päässeet sisälle hallintokuntansa toimintaan. Talouden seuranta- ja ohjausjärjestelmän epäkohdat tullaan kartoittamaan ja korjaamaan kuluvan vuoden aikana.

9 9 2. TILIVUODEN TULOS TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TA 2008 Talousarvio (sis. muutokset) Tilinpäätös Poikkeama RESULTATRÄKNINGENS FÖRVERKLIGANDE Budget 2008 Budget (inneh. ändringarna) Bokslut Avvikelse Myyntituotot/Försäljningsintäkter , , ,95 Maksutuotot/Betalningsintäkter , , ,44 Tuet ja avustukset/stöd och bidrag , , ,46 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter , , ,38 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter , , ,23 Palkat ja palkkiot/löner och provisioner , , ,25 Henkilösivukulut/Personalkostnader , , ,70 Henkilöstökulut/Personalkostnader , , ,45 Palvelujen ostot/köp av tjänster , , ,29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material,förnödenheter och varor , , ,78 Avustukset/Bidrag , , ,43 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader , , ,07 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter , , ,98 Toimintakate/Versamhetsbidrag , , ,21 Verotulot/Skatteinkomster , , , ,01 Valtionosuudet/Statsbidrag , , , ,00 Muut rahoitustuotot/övriga Finansieringsintäkter , , , ,52 Korkokulut/Ränteutgifter , , , ,90 Muut rahoituskulut/övriga finansieringsutgifter , , , ,49 Rahoitustuotot ja -kulut/finansieringsintäkter och -utgifter , , , ,87 Vuosikate/Årsbidrag , , ,93 Suunnitelmanmukaiset poistot/planenliga avskrivningar , , ,71 Poistot ja arvonalentumiset/avskrivningar och värdeminskningar , , ,71 Satunnaiset kulut/extraordinära utgifter 0 0, , ,16 Satunnaiset tuotot ja kulut/extraordinära intäkter och utgifter 0 0, , ,16 Tilikauden tulos/räkenskapsperiodens resultat , , ,48 Tilikauden yli-/alijäämä/räkenskapsperiodens över-/underskott , , ,48

10 10 KUNTA YHTEENSÄ / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ KOMMUNEN SAMMANLAGT Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring TOIMINTATUOTOT / VERKSAMHETSINKOMSTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintatulot/Verksamhetsink. Talousarviomuutos/Budgetändring TOIMINTAMENOT/VERKSAMHETSUTGIFTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Palkat ja palkkiot/löner och provisioner , , ,53 Henkilöstökorvaukset/Personalersättningar ,72 Henkilösivukulut/Personalkostnader Eläkekulut/Pensionskostnader , , ,13 Muut henkilösivukulut/övriga personalkostn , , ,85 Palveluiden ostot , , ,29 Asiakaspalvelujen ostot/köp av kundtjänster ,69 Muiden palvelujen ostot/köp av övriga tjänster ,60 Aineet,tarvikkeet ja tavarat/material,förnödenheter o. varor , , ,78 Avustukset/Bidrag , , ,43 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader , , ,07 Vuokrakulut/Hyresutgifter ,09 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader ,84 Yhteensä/Tillsammans , , ,98

11 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ / TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 VERKSAMHETSUTGIFTER SAMMANLAGT Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills TP/Bokslut % 1 % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. Palveluiden ostot/köp av tjänster 6 % 42 % 44 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TA/Budget % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 6 % 41 % 6 % 46 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TP/Bokslut % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 6 % 41 % 7 % 45 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TOIMINTATULOT/VERKSAMHETSINKOMSTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Myyntituotot/Försäljningsintäkter , , ,95 Maksutuotot/Betalningsintäkter , , ,44 Tuet ja avustukset/stöd och bidrag , , ,46 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter , , ,38 Vuokratuotot/Hyresinkomster ,50 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/försäljn.vinst av anläggn.tillg ,32 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter ,80 Yhteensä/Tillsammans , , ,23

12 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ / TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 VERKSAMHETSINTÄKTER SAMMANLAGT Myyntituotot/Försäljningsintäkter Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills TP/Bokslut % 10 % 35 % Myyntituotot/Försäljningsintäkter Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 29 % TA/Budget 2008 Myyntituotot/Försäljningsintäkter 23 % 9 % 36 % Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 32 % TP/Bokslut 2008 Myyntituotot/Försäljningsintäkter 22 % 9 % 36 % Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 33 % VEROTULOT/SKATTEINKOMSTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Kunnallisvero/Kommunalskatt , , ,56 Kiinteistövero/Fastighetsskatt , , ,74 Yhteisövero/Samfundsskatt , , ,29 Yhteensä/Tillsammans , , ,01

13 Tilitetty kunnallisvero/redovisad kommunalskatt 2008 Verovuoden ennakonpidätykset/skatteårets förskottsinneh , , ,12 Verovuoden ennakonkanto/skatteårets förskottsuppbörd , , ,85 Ed. vuoden maksuunpanotilitys/föreg.års debiteringskonto , , ,53 Ed. vuoden lisäkanto/föreg.års tilläggsuppbörd , , ,53 Tilitykset edellisiltä vuosilta/redovisningar från tidigare år , , ,59 Yhteensä/Tillsammans , , ,56 13 Tuloveroprosentti oli vuonna ,75% (vuonna ,50%). Kunnallisveron määrä kasvoi edellisestä vuodesta t euroa, eli 11,1%. Kiinteistöveroprosentit olivat vuonna 2008 seuraavat; yleinen kiinteistövero 0,80%, vakituiset asunnot 0,35%, muut kuin vakituiset asunnot 0,95% ja tyhjät asuntotontit 3,00%. VALTIONOSUUDET/STATSANDELAR 2008 Yleinen valtionosuus/allmän statsandel , , ,00 Sosiaali- ja terveyshuollon valtiono./soc.o.hälsov.stastsand , , ,00 Opetus- ja kult.toimen valtiono./underv.o.kulturväs.statsand , , ,00 Harkinnanvarainen avustus/behovsprövat bidrag 0, , ,00 Yhteensä/Tillsammans , , ,00 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ SKATTEINKOMSTER OCH STATSAND Ändring Budget slutl Avvikelse Verotulot/Skatteinkomster Valtionosuudet/Statsandelar Yhteensä/Sammanlagt VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET / SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Verotulot/Skatteinkomster Valtionosuudet/Statsandelar

14 14 3. TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN/FINANSIERINGSKALKYLENS UTFALL (1000 eur) Talousarvio (sis. muutokset) Tilinpäätös Poikkeama TA 2008/BU 2008 Budget (inneh. ändringarna) Bokslut Avvikelse Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta/ Kassaflödet från egentlig verksamhet och investeringar Tulorahoitus/Inkomstfinansiering + Vuosikate/Årsbidrag ,98-400,57 - Satunnaiset kulut/extraordinära utgifter 0 99,78-99,78 Tulorahoituksen korjauserät/inkomstfinansieringens korrigeringsposter ,88 815,32 354,88 54,08 Investoinnit/Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit/Investeringar i anläggningstillgångar ,74-295,76 - Aineettomat hyödykkeet (lisäykset)/immateriella nyttigheter (ökning) - Aineelliset hyödykkeet (lisäykset)/materiella nyttigheter (ökning) ,49 200,01 - Osakkeet ja osuudet (lisäykset)/aktier och andelar (ökning) 0-95,75 95,75 + Rahoitusosuudet investointimenoihin/finansieringsandelarna av investeringsutgifterna ,40 289,60 + Käyttöomaosuuden myyntihinnat (sis. myyntivoitot ja -tappiot)/ , ,83 33,48 27,33 Anläggningstillg.försäljningspris (inneh.försäljn.vinster och -förluster) Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta/ ,50 81,41 Nettokassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminnan kassavirta/nettokassaflödet från finansieringsverksamheten Lainakannan muutokset/förändring i lånebeståndet + Pitkäaikaisten lainojen lisäys/ökning av långfristiga lån ,00 0,00 - Pitkäaikaisten lainojen vähennys/minskning av långfristiga lån ,58-25,00 + Lyhytaikaisten lainojen muutos/ökning av kortfristiga lån ,82-109, , ,82 Muut maksuvalmiuden muutokset/övriga förändringar i likviditeten ,88-778,00 Rahoitustoiminnan nettokassavirta/finansieringsverksamhetens nettokassaflöde , ,82 Kassavarojen muutos/ändring i kassamedel , ,21 PITKÄAIKAISET LAINAT/LÅNGFRISTIGA LÅN (1000 eur) Lainanotto/Låntagning Kuoletukset/Amorteringar Korot/Räntor Talousarviolainat/Budgetlån Lyhytaikaisiin siirretyt talousarviolainat/ Budgetlån konverterade till kortfristiga Pitkäaikaiset lainat yhteensä/ Långfristiga lån sammanlagt LYHYTAIKAISET LAINAT/KORTFRISTIGA LÅN (1000 eur) Kassalainat/Kassalån Lyhytaikaisiin siirretyt talousarviolainat/ Budgetlån konverterade till kortfristiga Lyhytaikaiset lainat yhteensä/ Kortfristiga lån sammanlagt AVAINLUVUT/NYCKELTAL Talousarviolainat/ asukas (eur) Budgetlån/ invånare (eur) Lainakanta/ asukas (eur) Lånebestånd/ invånare (eur)

15 4. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 15 Hallitus ehdottaa, että vuoden tulos ,52 :n alijäämä, merkitään taseeseen oman pääoman vähennyksenä. Voimassa olevaa taloussuunnitelmaa laadittaessa syksyllä 2008 arvioitiin vuoden 2008 tuloksen olevan n tappiollinen. Taloussuunnitelman mukaan kumuloituva alijäämä muuttuisi ylijäämäksi vuonna Tulos on parempi, kuin mitä syksyllä 2008 arvioitiin. Muutamia myönteisiä trendejä voidaan nähdä. Vuosikate oli selvästi parempi kuin edellisvuonna huolimatta siitä, että korkomenot kasvoivat edelleen. Kunnallisvero kasvoi huomattavasti ja kustannuksissa poistot eivät kasvaneet enää. Vuoden alijäämä oli edellisvuotta pienempi, vaikkei ottaisi harkinnanvaraista valtionosuutta huomioon. Kun investoinnit minimoidaan seuraavina vuosina, poistot pysyvät suunnilleen nykyisellä tasolla ja korkomenot pienenevät.

16 16 5. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 5.1 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO Tavoitteet 2008 Toimenpiteet 2008 Yhteistyömahdollisuudet naapurikuntien kanssa selvitetään edelleen. Erityisesti kiinnitetään huomiota kunnan elinkeinopoliittisiin yhteistyökuvioihin tulevaisuudessa. Mahdollisten kuntaliitosten edut ja haitat selvitetään myös. Talouden ohjausjärjestelmän perintää sekä käyttöomaisuuskirjanpitoa koskevat osiot otetaan käyttöön vuoden 2008 aikana. Web-tallennussovellus otetaan käyttöön palkkatietojen syötössä vuoden 2008 aikana. Myös e-kirjepalvelu otetaan käyttöön vuoden 2008 aikana. Kunnan työntekijöiden uutta yhteistä tallennusjärjestelmää kehitetään edelleen. Kunnanhallituksen asettama tulevaisuustoimikunta on jatkanut yhteistyön selvittämistä naapurikuntien kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan laatiman selvityksen Siuntion kunnan tulevaisuusvaihtoehdot. Toimikunta laati kuntalaiskyselyn kunnan tulevaisuusvaihtoehdoista. Kuntalaisten vastaukset jätettiin joulukuussa ja ne analysoidaan vuoden 2009 aikana. KESKUSVAALILAUTAKUNTA / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ CENTRALVALNÄMNDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring TARKASTUSLAUTAKUNTA / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ REVISIONSNÄMNDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter

17 17 TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring KUNNANHALLITUS / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ KOMMUNSTYRELSEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA SEKÄ KUNNANHALLITUS (toimintamenot) / CENTRALVAL- OCH REVISIONSNÄMNDEN SAMT KOMMUNSTYRELSEN (verksamhetsutg.) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills

18 18 TP/Bokslut % 9 % 1 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden 1 % Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 10 % Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit 52 % Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning TA/Budget % 11 % 1 % 2 % 11 % 51 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning TP/Bokslut % 12 % 1 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden 1 % 9 % Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit 55 % Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kivijärven kunnan toimintakertomus 2014 Versio 152 Kannen kuva: Pirkko Oinonen (Kukkomarkkinat 2014) Y:\TOIMINTAKERTOMUKSET\Toimintakertomus 2014\Toimintakertomus_2014.docx 1

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...4 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...4 1.1.2.

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 Kunnanvaltuusto 21.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kunnan organisaatio 2009... 2 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Kirkkonummen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KH - STS 29.5.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Viime vuosien aikana odotukset euroalueen talouskasvun viriämisestä osoittautuivat

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot