SIUNTION KUNTA TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIUNTION KUNTA TASEKIRJA"

Transkriptio

1 SIUNTION KUNTA TASEKIRJA 2008

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OLENNAISIA TAPAHTUMIA TALOUDESSA JA TOIMINNASSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN ORGANISAATIO TALOUDELLINEN KEHITYS KUNNAN TOIMINNAN KEHITYS SIUNTION KUNNAN SISÄINEN VALVONTA TILIVUODEN TULOS TOIMINNAN RAHOITUS HALLITUKSEN ESITYS VUODEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO PERUSTURVALAUTAKUNTA...19 VANHUSTENHUOLTO...19 MUUT SOSIAALIPALVELUT...21 TERVEYDENHUOLTO...22 ERIKOISSAIRAANHOITO SIVISTYSLAUTAKUNTA...26 KUNNAN KOULUTOIMI...26 YHTEISET KOULUT...29 RUOKAPALVELUYKSIKKÖ...29 VAPAA SIVISTYSTYÖ...30 KIRJASTOTOIMINTA...31 LOGISTIIKKATOIMINTA...32 JOUKKOLIIKENNE...33 VARHAISKASVATUS VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...37 KULTTUURITOIMINTA...37 LIIKUNTATOIMINTA...38 NUORISOTOIMINTA TEKNINEN LAUTAKUNTA...40 YHDYSKUNTASUUNNITTELU...40 RAKENNUKSET JA KIINTEISTÖTOIMINTA...41 TEKNINEN HUOLTO...42 VESIHUOLTOLAITOS...43 LIIKENNETURVALLISUUS JA VALISTUS...44 HÄTÄAPU- JA VARAUTUMISTOIMI...44 SIIVOUSYKSIKKÖ YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA...47 RAKENNUSVALVONTA...47 YMPÄRISTÖNSUOJELU...48 YMPÄRISTÖTERVEYS MAASEUTULAUTAKUNTA...52 MAASEUTUTOIMI...52 YKSITYISTIET INVESTOINTIOSA TULOSLASKELMA JA TASE VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT RAHOITUSLASKELMA MUUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET SUUNNITELMAN MUK. POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET HUOLLETTAVIEN VARAT JA ELATUSMAKSUT VASTUUT KUNTAYHTYMÄOSUUDET PITKÄAIK. LAINAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖH. KUIN 5 VUODEN KULUTTUA LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILILNPÄÄTÖSKIRJOISTA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT OSAKKEET TOIMIELIMET

3 3 1. OLENNAISIA TAPAHTUMIA TALOUDESSA JA TOIMINNASSA 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Siuntion kunnan talous jatkoi nopeaa kasvuaan vuoden 2008 aikana. Vuosi 2008 osoittaa pientä alijäämää Ilman valtion harkinnanvaraista avustusta tulos olisi kuitenkin ollut paljon huonompi. Korkomenot jatkoivat kasvuaan hieman ja ne olivat Poistot pienenivät ja olivat hieman alle Vuosikate nousi :oon, mikä on 1,600 miljoonaa pienempi kuin mitä oli budjetoitu. Vuosikate on kuitenkin suurempi kuin edellisvuoden vuosikate. Kunnallisveroa saatiin 19,256 milj. vuodelta 2008, mikä on 3,8 % enemmän kuin mitä oli budjetoitu. Vuoteen 2007 verrattuna kunnallisveroa saatiin lisää kokonaista 11,1 %. Lopullinen tilitetty yhteisövero oli pienempi kuin budjetoitu summa. Kiinteistöveroa tilitettiin enemmän kuin vuodelle oli budjetoitu. Toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion ja korjatun talousarvion Suurin ylitys, (7,2 %), kirjataan kohtaan terveydenhoito. Muita suurehkoja ylityksiä ovat kiinteistöt (12,0 %), kunnan koulutoimi (3,0 %), ja vanhustenhuolto, (3,9 %). Prosenteissa suurin ylitys oli yhteisissä kouluissa (51 %) Erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat ainoastaan 0.8 % edellisvuoteen verrattuna ja alittivat budjetoidun :lla. Vuoden alijäämä merkitsee sitä, että kumuloituva alijäämä kasvoi ja oli vuoden vaihteessa Investointimenot ovat kaikkiaan vuoden aikana , mikä on pienempi kuin talousarvion summa Urheilukentän peruskorjaus voitiin vihdoin saada päätökseen :n hintaan. Katu- ja kunnallisteknisiä investointeja tehtiin :n arvosta. Raakamaan ostoa jatkettiin. Tarkoitukseen käytettiin Kunnan asukasmäärä jatkoi nopeaa kasvuaan. Asukasmäärä kasvoi 1,6 % ja oli vuodenvaihteessa 2008/2009. Kasvu oli edellisvuosia hitaampaa. Siuntion kunnan talous ei parantunut mainittavasti vuoden 2008 aikana. Ilman ylimääräistä valtionosuutta tulos olisi ollut huomattavasti huonompi. Viime vuosina kunnan talous ei ole suoranaisesti syöksynyt, mutta kumuloituva alijäämä on itsepintaisesti pysynyt ennallaan huolimatta toistuvista veronkorotuksista. On ilmeistä, että tarvitaan menojen tarkempaa seurantaa ja nopeampia toimia menojen pyrkiessä karkaamaan käsistä. Nykyisellä tulotasolla ja asukasluvun kasvaessa on tuskin luultavaa, että kaikkia olemassa olevia palveluja voidaan säilyttää, vaikka Siuntio pysyisi itsenäisenä tai liitettäisiin johonkin naapurikuntaan. Haluan lopuksi kiittää lämpimästi henkilökuntaa, joka on jaksanut työskennellä huolimatta monista muutoksista, joita yhteiskunnassamme näinä aikoina tapahtuu. Talouden laskusuhdanne tuskin helpottaa tätä työtä tulevaisuudessa, pikemminkin päinvastoin. Nämä vaikeudet tuntuvat kuitenkin koko yhteiskunnassamme ja Siuntion tilanne on tuskin pahempi kuin muualla.

4 4 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2008 oli järjestetty seuraavan kaavan mukaisesti: KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KESKUS- VAALI- LAUTA- KUNTA SIVISTYS- LAUTA- KUNTA VAPAA- AJAN LAUTA- KUNTA MAA- SEUTU- LAUTA- KUNTA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA PERUSTURVA- LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA KOULU- TOIMI TIEJAOSTO VANHAIN- KOTI- JAOSTO VARHAIS- KASVATUS KASVA- TUKSEN JA OPETUK- SENTUKI- PALVELUT 27 kunnanvaltuustopaikkaa jakautuivat puolueittain seuraavasti: Ruotsalainen kansanpuolue 10 paikkaa Sosialidemokraattinen puolue 7 " Kansallinen Kokoomus 5 Vihreä liitto 3 Siuntion sitoutumattomien yhteislista 1 Suomen Keskusta 1 Vasemmistoliitto - Rabbe Dahlqvist oli kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Thea Oinonen valtuuston I varapuheenjohtaja ja Arto Penttinen valtuuston II varapuheenjohtaja. Kunnanhallitus käsittää 11 jäsentä jakautuen puolueittain seuraavasti: Ruotsalainen kansanpuolue 4 paikkaa Sosialidemokraattinen puolue 3 Kansallinen Kokoomus 2 Vihreä liitto 1 Siuntion sitoutumattomat - Suomen keskusta 1 Arja Alho oli kunnanhallituksen puheenjohtaja, Merja Laaksonen sen I varapuheenjohtaja ja Jarmo Paasikivi sen II varapuheenjohtaja.

5 5 Kunnan viranhaltijaorganisaatio vuonna 2008 oli järjestetty seuraavan kaavan mukaisesti: KUNNANJOHTAJA JOHTORYHMÄ YLEINEN OSASTO TALOUSOSASTO SIVISTYSOSASTO PERUSTURVA- OSASTO TEKNINEN OSASTO Keskustoimisto - kunnanvaltuuston asiat - kunnanhallituksen asiat - keskeiset toimistotoiminnot - vaaliasiat Taloustoimisto - kirjanpito - maksuliikenne - budjetointi - taloussuunnittelu - maatalousasiat - henkilöstöasiat - atk Koulutoimisto -hallinto ja talous - koululaiskuljetukset - kaksi suomenkielistä ala-asteen koulua ja yksi ruotsinkielinen - liikunta ja ulkoilu - nuorisotyö - kulttuuritoiminta - ruokapalvelu - joukkoliikenne - logistiikkatoiminta Perusturvatoimisto - hallinto ja talous - sosiaalityö - toimeentulotuki - vammaishuolto - asumispalvelu - päihdehuolto - muu sosiaalitoimi - lastensuojelu Vanhusten huolto - avohoito (kotiin annett.palv.) - laitoshoito Rakennustoimisto - hallinto ja talous - rakennusvalvonta - kaavoitus - vesilaitos - viemärilaitos - liikenneväylät - kiinteistönhoito - tiehallinto - ympäristönsuojelu - ennalta ehkäisevä palotorjunta - sammutus- ja pelastustoiminta - öljyvahinkojen torjunta - väestönsuojelu Varhaiskasvatus Kirjasto Terveydenhoito - avoterveydenhoito - avosairaanhoito - ostopalvelut - vuodeosasto - suunterveydenhoito - erikoissairaanhoito Siivousyksikkö

6 1.3 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 Kunnan asukasluku kasvoi vuoden 2008 aikana 95 hengellä ja se oli Näin ollen asukasmäärä kasvoi 1,6 %. Asukasmäärän kasvu vuosina on ollut keskimäärin 2,4 %. Väestönkasvu Befolkningstillväxt ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Asukasta/Invånare Kasvu/Tillväxt-% TE-keskuksen tietojen valossa työttömyysaste on laskenut koko maassa. Työttömyysaste Arbetslöshetsgrad 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0, Koko maa Hela landet Uuusimaa Nyland Siuntio Sjundeå

7 7 1.4 KUNNAN TOIMINNAN KEHITYS Vuosikate vuonna 2008 oli mikä on 1,600 milj. budjetoitua vuosikatetta pienempi. Vuosikate on joka tapauksessa melkein 600 t korkeampi kuin edellisen vuoden vuosikate. Toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion t :lla sekä korjatun talousarvion 435 t :lla. Vuoden alijäämä suurentaa kumuloituvaa alijäämää joka oli vuodenvaihteessa t SIUNTION KUNNAN SISÄINEN VALVONTA Yleistä Kunnan sisäinen valvonta on järjestetty ohjeen mukaisesti, joka on vahvistettu KH:ssa Vahvistetut ohjeet on käsitelty lautakunnissa ja hyväksytty mennessä. Sisäinen valvonta on jaettu kolmeen osa-alueeseen; sisäiseen tarkkailuun, sisäiseen tarkastukseen ja luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan. Sisäisen valvonnan vastuutahot Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä vahvistamalla valvonnan ohjeet. Tarkastuslautakunta valvoo kunnan valtuuston valtuuttamana onko toiminta asetettujen tavoitteiden mukaista Luottamushenkilöt ensisijaisesti seuraavat viranhaltioiden ja muun henkilökunnan toimintaa lautakuntien kautta. Tilintarkastaja valvoo ja arvio onko organisaation sisäinen tarkkailu asianmukaisesti hoidettu Kunnanjohtaja vastaa siitä, että sisäinen valvonta on järjestetty läpi koko organisaation. Johtoryhmän jäsenet valvovat hallintokuntiensa toimintaa ja kehittää sitä huomioiden ympäristössä tapahtuvat muutokset ja niiden aiheuttamat riskit toimintaan. Esimiehet järjestävät, hoitavat ja valvovat johtamansa organisaatio-osan sisäisen tarkkailun. Työntekijä vastaa oman työnsä suorittamisesta ja että se vastaa sovittua laatutasoa ja raportoi esimiehelleen mikäli huomaa puutteita tai turvallisuusriskejä. Sisäisen valvonnan toteutuminen Henkilöstöhallinto Päätöksissä on kiinnitetty huomioita henkilöstöhankintaan, henkilöstön kehittämiseen, palkka- ja muihin palvelussuhde asioihin sekä työsuojeluun. Henkilöstöriskien välttämiseksi on kiinnitetty huomioita henkilökunnan koulutukseen, tavoite- ja tuloskeskusteluilla. Viranhaltijapäätökset Tarkkailussa on kiinnitetty huomiota mitä asioita on delegoitu ja subdelegoitu ja että päätökset on tehty toimivallan puitteissa ja ne ovat riittävästi perusteltu ja asianmukaisesti nähtävillä, tiedoksi asianosaisille liitettynä oikaisuvaatimusohjeineen ja annettu valitusajan kuluessa tiedoksi toimielimille. Talouden hoito Taloudenhallinnossa on otettu vuonna 2008 käyttöön uusi Raindance ohjelmisto. Yksiköiden esimiehet ohjaavat toimintaa niin, että toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Taloushallinto ohjelmiston avulla seurataan että taloudelliset tavoitteet saavutetaan sovittujen tavoitteiden puitteissa.

8 Talousohjelmistolla laskujen ja maksujen käsittely tapahtuu monien eri henkilöiden toimesta. Lisäksi maksatuksen listat hyväksyy taloussihteeri, kunnansihteeri tai kirjanpitäjä ennen maksatusta. Sisäiset oikaisu- ja korjaustositteissa on ilmoitettu oikaisun peruste ja oikaisun hyväksyy taloussihteeri tai päällikkö. Hallintokunnat hoitavat laskutuksen ja perinnän. Uuden ohjelman käyttöönotto on ollut suunniteltua vaikeampaa ja aiheuttaa vielä vuonna 2009 kehitystöitä. 8 Laskentatoimi ja rahaliikenne Talouspäällikkö on vastannut siitä, että kunnan kirjanpito ja sisäinen laskenta on tehty hyvää kirjanpitotapaa noudattaen ja että kirjanpito on ajan tasalla ja tarvittavat täsmäykset ja raportoinnit on suoritettu kuukausittain. Talouspäällikkö on vastannut siitä, että maksuliikenne ja pankkisaamisten sijoittaminen on hoidettu siten, että kaikessa toiminnassa on huomioitu sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan vaatimukset. Talouspäällikkö on suorittanut säännöllisesti kunnan kirjanpidossa olevien pankki- ja rahatilien, kassojen ja arvopapereiden tarkastuksen. Hankinnat Hankinnoissa on noudatettu lakia ja asetuksia sekä kunnan yleisiä hankinta ohjeita. Lisäksi hankinnoissa on käytetty hyväksi kuntien yhteisiä hankintoja ja Länsi-Uudenmaan yhteistä hankintaasiamiestä. Kunnan itse suorittamista hankinnoista ei ole valitettu tilikauden aikana. Omaisuuden hoito Kiinteä käyttöomaisuus on luetteloitu ja omaisuuskirjat ovat kunnossa ja arkistoitu. Kiinteistöjä on katselmoitu, ja sen perusteella on tehty korjaus suunnitelma. Omaisuus on vakuutettu. Tietojenkäsittely Atk- henkilöstö on huolehtinut laitteisiin, tietojärjestelmiin ja tietorekistereihin liittyvän turvan toteutumisesta samoin kuin henkilöstön perehdyttämisestä ja koulutuksesta. Atk-yksikkö pitää yksilökohtaisesti määriteltyä käyttö-oikeus rekisteriä yllä ja huolehtii että salasanat ovat riittävän monimutkaiset ja että ne vaihdetaan riittävän usein. Raportointi Esimiesasemassa olevat ovat raportoineet eteenpäin sisäisessä valvonnassa esiin tulleista asioita. Riskienhallinta Riskienhallintaa on suoritettu käytännönläheisesti ja suoritetaan jokapäiväisen toiminnan ohessa. Merkittäviin ja ennalta arvaamattomiin riskeihin on varauduttu vakuutuksilla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen Sisäisen valvonnan ohje tullaan päivittämään ja riskien hallinnan yleisohje tekemään, kun johtoryhmä jäsenet ovat päässeet sisälle hallintokuntansa toimintaan. Talouden seuranta- ja ohjausjärjestelmän epäkohdat tullaan kartoittamaan ja korjaamaan kuluvan vuoden aikana.

9 9 2. TILIVUODEN TULOS TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TA 2008 Talousarvio (sis. muutokset) Tilinpäätös Poikkeama RESULTATRÄKNINGENS FÖRVERKLIGANDE Budget 2008 Budget (inneh. ändringarna) Bokslut Avvikelse Myyntituotot/Försäljningsintäkter , , ,95 Maksutuotot/Betalningsintäkter , , ,44 Tuet ja avustukset/stöd och bidrag , , ,46 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter , , ,38 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter , , ,23 Palkat ja palkkiot/löner och provisioner , , ,25 Henkilösivukulut/Personalkostnader , , ,70 Henkilöstökulut/Personalkostnader , , ,45 Palvelujen ostot/köp av tjänster , , ,29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material,förnödenheter och varor , , ,78 Avustukset/Bidrag , , ,43 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader , , ,07 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter , , ,98 Toimintakate/Versamhetsbidrag , , ,21 Verotulot/Skatteinkomster , , , ,01 Valtionosuudet/Statsbidrag , , , ,00 Muut rahoitustuotot/övriga Finansieringsintäkter , , , ,52 Korkokulut/Ränteutgifter , , , ,90 Muut rahoituskulut/övriga finansieringsutgifter , , , ,49 Rahoitustuotot ja -kulut/finansieringsintäkter och -utgifter , , , ,87 Vuosikate/Årsbidrag , , ,93 Suunnitelmanmukaiset poistot/planenliga avskrivningar , , ,71 Poistot ja arvonalentumiset/avskrivningar och värdeminskningar , , ,71 Satunnaiset kulut/extraordinära utgifter 0 0, , ,16 Satunnaiset tuotot ja kulut/extraordinära intäkter och utgifter 0 0, , ,16 Tilikauden tulos/räkenskapsperiodens resultat , , ,48 Tilikauden yli-/alijäämä/räkenskapsperiodens över-/underskott , , ,48

10 10 KUNTA YHTEENSÄ / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ KOMMUNEN SAMMANLAGT Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring TOIMINTATUOTOT / VERKSAMHETSINKOMSTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintatulot/Verksamhetsink. Talousarviomuutos/Budgetändring TOIMINTAMENOT/VERKSAMHETSUTGIFTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Palkat ja palkkiot/löner och provisioner , , ,53 Henkilöstökorvaukset/Personalersättningar ,72 Henkilösivukulut/Personalkostnader Eläkekulut/Pensionskostnader , , ,13 Muut henkilösivukulut/övriga personalkostn , , ,85 Palveluiden ostot , , ,29 Asiakaspalvelujen ostot/köp av kundtjänster ,69 Muiden palvelujen ostot/köp av övriga tjänster ,60 Aineet,tarvikkeet ja tavarat/material,förnödenheter o. varor , , ,78 Avustukset/Bidrag , , ,43 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader , , ,07 Vuokrakulut/Hyresutgifter ,09 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader ,84 Yhteensä/Tillsammans , , ,98

11 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ / TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 VERKSAMHETSUTGIFTER SAMMANLAGT Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills TP/Bokslut % 1 % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. Palveluiden ostot/köp av tjänster 6 % 42 % 44 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TA/Budget % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 6 % 41 % 6 % 46 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TP/Bokslut % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 6 % 41 % 7 % 45 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TOIMINTATULOT/VERKSAMHETSINKOMSTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Myyntituotot/Försäljningsintäkter , , ,95 Maksutuotot/Betalningsintäkter , , ,44 Tuet ja avustukset/stöd och bidrag , , ,46 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter , , ,38 Vuokratuotot/Hyresinkomster ,50 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/försäljn.vinst av anläggn.tillg ,32 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter ,80 Yhteensä/Tillsammans , , ,23

12 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ / TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 VERKSAMHETSINTÄKTER SAMMANLAGT Myyntituotot/Försäljningsintäkter Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills TP/Bokslut % 10 % 35 % Myyntituotot/Försäljningsintäkter Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 29 % TA/Budget 2008 Myyntituotot/Försäljningsintäkter 23 % 9 % 36 % Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 32 % TP/Bokslut 2008 Myyntituotot/Försäljningsintäkter 22 % 9 % 36 % Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 33 % VEROTULOT/SKATTEINKOMSTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Kunnallisvero/Kommunalskatt , , ,56 Kiinteistövero/Fastighetsskatt , , ,74 Yhteisövero/Samfundsskatt , , ,29 Yhteensä/Tillsammans , , ,01

13 Tilitetty kunnallisvero/redovisad kommunalskatt 2008 Verovuoden ennakonpidätykset/skatteårets förskottsinneh , , ,12 Verovuoden ennakonkanto/skatteårets förskottsuppbörd , , ,85 Ed. vuoden maksuunpanotilitys/föreg.års debiteringskonto , , ,53 Ed. vuoden lisäkanto/föreg.års tilläggsuppbörd , , ,53 Tilitykset edellisiltä vuosilta/redovisningar från tidigare år , , ,59 Yhteensä/Tillsammans , , ,56 13 Tuloveroprosentti oli vuonna ,75% (vuonna ,50%). Kunnallisveron määrä kasvoi edellisestä vuodesta t euroa, eli 11,1%. Kiinteistöveroprosentit olivat vuonna 2008 seuraavat; yleinen kiinteistövero 0,80%, vakituiset asunnot 0,35%, muut kuin vakituiset asunnot 0,95% ja tyhjät asuntotontit 3,00%. VALTIONOSUUDET/STATSANDELAR 2008 Yleinen valtionosuus/allmän statsandel , , ,00 Sosiaali- ja terveyshuollon valtiono./soc.o.hälsov.stastsand , , ,00 Opetus- ja kult.toimen valtiono./underv.o.kulturväs.statsand , , ,00 Harkinnanvarainen avustus/behovsprövat bidrag 0, , ,00 Yhteensä/Tillsammans , , ,00 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ SKATTEINKOMSTER OCH STATSAND Ändring Budget slutl Avvikelse Verotulot/Skatteinkomster Valtionosuudet/Statsandelar Yhteensä/Sammanlagt VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET / SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Verotulot/Skatteinkomster Valtionosuudet/Statsandelar

14 14 3. TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN/FINANSIERINGSKALKYLENS UTFALL (1000 eur) Talousarvio (sis. muutokset) Tilinpäätös Poikkeama TA 2008/BU 2008 Budget (inneh. ändringarna) Bokslut Avvikelse Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta/ Kassaflödet från egentlig verksamhet och investeringar Tulorahoitus/Inkomstfinansiering + Vuosikate/Årsbidrag ,98-400,57 - Satunnaiset kulut/extraordinära utgifter 0 99,78-99,78 Tulorahoituksen korjauserät/inkomstfinansieringens korrigeringsposter ,88 815,32 354,88 54,08 Investoinnit/Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit/Investeringar i anläggningstillgångar ,74-295,76 - Aineettomat hyödykkeet (lisäykset)/immateriella nyttigheter (ökning) - Aineelliset hyödykkeet (lisäykset)/materiella nyttigheter (ökning) ,49 200,01 - Osakkeet ja osuudet (lisäykset)/aktier och andelar (ökning) 0-95,75 95,75 + Rahoitusosuudet investointimenoihin/finansieringsandelarna av investeringsutgifterna ,40 289,60 + Käyttöomaosuuden myyntihinnat (sis. myyntivoitot ja -tappiot)/ , ,83 33,48 27,33 Anläggningstillg.försäljningspris (inneh.försäljn.vinster och -förluster) Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta/ ,50 81,41 Nettokassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminnan kassavirta/nettokassaflödet från finansieringsverksamheten Lainakannan muutokset/förändring i lånebeståndet + Pitkäaikaisten lainojen lisäys/ökning av långfristiga lån ,00 0,00 - Pitkäaikaisten lainojen vähennys/minskning av långfristiga lån ,58-25,00 + Lyhytaikaisten lainojen muutos/ökning av kortfristiga lån ,82-109, , ,82 Muut maksuvalmiuden muutokset/övriga förändringar i likviditeten ,88-778,00 Rahoitustoiminnan nettokassavirta/finansieringsverksamhetens nettokassaflöde , ,82 Kassavarojen muutos/ändring i kassamedel , ,21 PITKÄAIKAISET LAINAT/LÅNGFRISTIGA LÅN (1000 eur) Lainanotto/Låntagning Kuoletukset/Amorteringar Korot/Räntor Talousarviolainat/Budgetlån Lyhytaikaisiin siirretyt talousarviolainat/ Budgetlån konverterade till kortfristiga Pitkäaikaiset lainat yhteensä/ Långfristiga lån sammanlagt LYHYTAIKAISET LAINAT/KORTFRISTIGA LÅN (1000 eur) Kassalainat/Kassalån Lyhytaikaisiin siirretyt talousarviolainat/ Budgetlån konverterade till kortfristiga Lyhytaikaiset lainat yhteensä/ Kortfristiga lån sammanlagt AVAINLUVUT/NYCKELTAL Talousarviolainat/ asukas (eur) Budgetlån/ invånare (eur) Lainakanta/ asukas (eur) Lånebestånd/ invånare (eur)

15 4. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 15 Hallitus ehdottaa, että vuoden tulos ,52 :n alijäämä, merkitään taseeseen oman pääoman vähennyksenä. Voimassa olevaa taloussuunnitelmaa laadittaessa syksyllä 2008 arvioitiin vuoden 2008 tuloksen olevan n tappiollinen. Taloussuunnitelman mukaan kumuloituva alijäämä muuttuisi ylijäämäksi vuonna Tulos on parempi, kuin mitä syksyllä 2008 arvioitiin. Muutamia myönteisiä trendejä voidaan nähdä. Vuosikate oli selvästi parempi kuin edellisvuonna huolimatta siitä, että korkomenot kasvoivat edelleen. Kunnallisvero kasvoi huomattavasti ja kustannuksissa poistot eivät kasvaneet enää. Vuoden alijäämä oli edellisvuotta pienempi, vaikkei ottaisi harkinnanvaraista valtionosuutta huomioon. Kun investoinnit minimoidaan seuraavina vuosina, poistot pysyvät suunnilleen nykyisellä tasolla ja korkomenot pienenevät.

16 16 5. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 5.1 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO Tavoitteet 2008 Toimenpiteet 2008 Yhteistyömahdollisuudet naapurikuntien kanssa selvitetään edelleen. Erityisesti kiinnitetään huomiota kunnan elinkeinopoliittisiin yhteistyökuvioihin tulevaisuudessa. Mahdollisten kuntaliitosten edut ja haitat selvitetään myös. Talouden ohjausjärjestelmän perintää sekä käyttöomaisuuskirjanpitoa koskevat osiot otetaan käyttöön vuoden 2008 aikana. Web-tallennussovellus otetaan käyttöön palkkatietojen syötössä vuoden 2008 aikana. Myös e-kirjepalvelu otetaan käyttöön vuoden 2008 aikana. Kunnan työntekijöiden uutta yhteistä tallennusjärjestelmää kehitetään edelleen. Kunnanhallituksen asettama tulevaisuustoimikunta on jatkanut yhteistyön selvittämistä naapurikuntien kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan laatiman selvityksen Siuntion kunnan tulevaisuusvaihtoehdot. Toimikunta laati kuntalaiskyselyn kunnan tulevaisuusvaihtoehdoista. Kuntalaisten vastaukset jätettiin joulukuussa ja ne analysoidaan vuoden 2009 aikana. KESKUSVAALILAUTAKUNTA / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ CENTRALVALNÄMNDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring TARKASTUSLAUTAKUNTA / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ REVISIONSNÄMNDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter

17 17 TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring KUNNANHALLITUS / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ KOMMUNSTYRELSEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA SEKÄ KUNNANHALLITUS (toimintamenot) / CENTRALVAL- OCH REVISIONSNÄMNDEN SAMT KOMMUNSTYRELSEN (verksamhetsutg.) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills

18 18 TP/Bokslut % 9 % 1 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden 1 % Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 10 % Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit 52 % Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning TA/Budget % 11 % 1 % 2 % 11 % 51 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning TP/Bokslut % 12 % 1 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden 1 % 9 % Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit 55 % Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning

19 PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunnan nettomenot ovat vuoden 2008 talousarvion mukaan e. Tästä e tulee lisämäärärahoista, jotka kohdentuivat seuraavasti: Vanhustenhuolto: Vuodeosasto, e Kotihoito, e Villa Charlotta, e Sosiaalipalvelut: Muut vammaisten palvelut, e Terveydenhuolto: Täydentävät palvelut: e. Tilinpäätöslukujen mukaan perusturvan talousarviossa on nettoylitystä e. Menot ovat ylittyneet e ja tulot alittuneet e. Perusturvatoimen keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin vuodelle 2008 ja edelleen taloussuunnitelmakaudelle ennaltaehkäisevä, monialainen sosiaali- ja terveystyö. Käytännössä vuoden 2008 suurin hanke on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustaminen Lohjan, Inkoon ja Karjalohjan kanssa. Talousarviossa tavoitteeksi asetettuja omia kehittämishankkeita ei ole kyetty toteuttamaan kuluvana vuonna, kun kunkin yksikön toimintatavat ja kriteerit on vuoden aikana laajassa ja aikaa vievässä valmistelussa kirjattu, verrattu ja yhdenmukaistettu LOST-alueen neljän kunnan yhteisiksi kriteereiksi. Yhteistoiminta-alueen perustaminen on työllistänyt hallinnon lisäksi erityisesti tulosyksiköiden esimiehiä, ja erityisesti loppuvuonna 2008 myös muu henkilökunta on osallistunut useisiin koulutuksiin. VANHUSTENHUOLTO VANHUSTENHUOLTO / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ ÅLDRINGDSVÅRD Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring

20 20 Tavoitteet 2008 Toimenpiteet 2008 Vanhustenhuollon palveluketju toimii saumattomasti ja joustavasti. Kotihoito, Aleksis-koti, Charlotta-koti, terveyskeskuksen vuodeosasto ja Azalea-koti muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa on selkeät palvelunsaantikriteerit ja joissa annetaan hyvää hoitoa potilaille. Uuden ryhmäkodin myötä terveyskeskuksen vuodeosastolla tuotetaan enemmän ikääntyneiden akuuttihoitojaksoja ja potilaskierto paranee. Potilaille tehdään kuntoutussuunnitelma ensimmäisen hoitojakson alussa. Kuntouttavaa otetta hoidossa tukevat kunnan kaksi omaa fysioterapeuttia. Iäkkäiden kuntalaisten mahdollisuutta asua kotona tuetaan kotihoidolla, päiväkeskustoiminnalla ja omaishoitajia tukemalla. Laitoshoitoa ostetaan ulkopuolelta vain poikkeustapauksissa. Omien laitosvuorokausien todelliset hinnat lasketaan nykytilanteen perusteella. Perusturvalautakunta hyväksyi syksyllä 2007 vanhustenhuollon palveluketjun ja yksiköiden hoitoonpääsykriteerit. Villa Charlottan toimintaa laajennettiin keväällä paikkaisesta 12-paikkaiseen. Pitkäaikaishoitopaikkoja on silti jouduttu ostamaan 4-5 siuntiolaiselle vanhukselle, mikä on tuottanut huomattavia lisäkustannuksia. Omien laitosvuorokausien hinta-arviointia tai muitakaan kehittämistoimenpiteitä ei ole kyetty tekemään, vaan vuonna 2008 hallinnon keskeisenä työtehtävänä on ollut LOST-yhteistoiminta-alueen valmistelu ja toiminnan käynnistäminen Tunnusluvut/ Relationstal TP/Bokslut TA/Budget TP/Bokslut Vuodeosastopaikat / Platser vid bäddavdelningen Vanhainkotipaikat / Platser i åldringshemmet Palveluasumispaikat / Platser i serviceboendet Vanhusten vuokra-asunnot / Hyresbostäder för åldringar Muut vuokra-asunnot / Övriga hyresbostäder Kotipalvelun asiakaskäynnit yhteensä Hemservicens besök sammanlagt Omaishoidontuen saajia vuoden aikana Personer som får stöd för närståendevård Päivätoimintaan osallistuvat / Dagcentralen, antal deltagare Dementiayksikön hoitopäivät/vårddagar vid demensenheten Ryhmäkotien hoitopäiviä ) josta Aleksis-ryhmäkodin hoitopäiviä ja Villa Charlotan hoitopäiviä 3 876

KV 14.6.2010 SIUNTION KUNTA

KV 14.6.2010 SIUNTION KUNTA KV 14.6.2010 SIUNTION KUNTA TASEKIRJA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OLENNAISIA TAPAHTUMIA TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO...4 1.3 TALOUDELLINEN KEHITYS...6

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016).

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). 1(5) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Investoinnit Investoinnit kerätään kahdessa kokonaisuudessa; Investoinnit

Lisätiedot