Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika kello Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Kuntayhtymän johtosäännön uudistaminen Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma Asiakasmaksut Työterveyshuollon tilanne Lausunto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin esityksestä 12 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi vuoteen Hämeenlinnan seudun perusterveydenhuollon 14 lääkäripäivystys. Muutettu/täydennetty pykälä 144 Mammografiatutkimuksen järjestäminen vuosina Kohdunkaulansyövän seulonnat vuosille Kehittämispäällikön työsuhteen jatkaminen Nimikemuutos Virkojen lakkauttaminen ja toimien perustaminen Toiminnan ja talouden toteuma tammi-syyskuu Talousjohtajan valinnan vahvistaminen ja Rauno Lehtosen 23 ilmoitus viran vastaanottamisesta 151 Maksumääräysoikeuden peruuttaminen ja myöntäminen Kiinteistövälittäjän tarjoukset 24

2 2 153 Markkinaoikeuden päätös sairaankuljetusasiassa Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän 26 tasa-arvosuunnitelma Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Virkamiesten päätökset Valitus eläkeiästä Muut asiat 32

3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS ESITYSLISTA - PÖYTÄKIRJA NRO 9/2006 Aika kello Paikka Saapuvilla Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Yhtymähallituksen puheenjohtaja Maija Oksanen, jäsenet, Sylvi Vuorinen (poistui klo ja saapui klo 19.10), Anna-Kaisa Häppölä, Kari Ventola, Heikki Koskela, Jari Ranne ja Riitta Tarvainen Lisäksi olivat läsnä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja Raija Niemi (saapui klo 17.10), johtava ylilääkäri Marina Erhola, va. talousjohtaja Rauno Lehtonen ja kehittämispäällikkö Leena Thure ( :n 138) Poissa Puheenjohtaja Matti Hämäläinen, Katariina Laaksonen, Merja Uotila ja Jyrki Vanhatalo Maija Oksanen Pöytäkirjanpitäjä Rauno Lehtonen ja Marina Erhola ( :t 150 ja 151) 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen VA. TJ Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 136 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirjat vuonna 2006 tarkastetaan kokouksen jälkeisenä perjantaina kuntayhtymän kirjaamossa klo Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymähallituksen jäsentä. VA. TJ Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastuksen. Yhtymähallitus valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Anna- Kaisa Häppölän ja Heikki Koskelan.

4 137 Asioiden käsittelyjärjestys 4 VA. TJ Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 138 Kuntayhtymän johtosäännön uudistaminen Yhtymähallitus Kuntayhtymän edellinen laaja johtosäännön uudistus tuli voimaan Tuolloin otettiin käyttöön nykyinen jako palveluosastoihin. Palveluosastojako on toimiva, mutta johtamisjärjestelmä ja esimiessuhteet ovat jossain määrin epäjohdonmukaisia ja kaipaavat selkiyttämistä. Organisaation sisäisen johtamisen virtaviivaistamiseen tähtäävä uudistus on tarpeen riippumatta siitä, mikä muutoksia kuntarakenteessa mahdollisesti tapahtuu. VA TJ Yhtymähallitus päättää käynnistää johtosäännön uudistamistyön. Tavoitteena on saada uusi johtosääntö voimaan alkaen. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen Yhtymähallitus Kuntayhtymässä on siirrytty palveluosastopohjaiseen organisaatioon Johtamisjärjestelmän ja palveluosastojen sisäisten rakenteiden uudistus on johtajavaihdosten myötä jäänyt osittain kesken. Johtosäännön uudistusta on käsitelty johtoryhmässä ja kuntayhtymän yhteistyöryhmässä. Valmistelussa on käytetty apuna eräiden muiden perusterveydenhuollon kuntayhtymien johto- ja hallintosääntöjä sekä Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntöä. Valmistelussa on nykyiset kuntayhtymän hallinto- ja johtosääntö yhdistetty yhteen asiakirjaan. Tavoitteena on saada uusi hallinto- ja johtosääntö voimaan alkaen. Johtosäännön arvoperustaksi voidaan kirjata hallituksen kevään talousarvioseminaarissa työstämät visio Seudullinen perusterveydenhuolto on vahva ja joustava väestön terveyttä ylläpitävä ja edistävä itsenäinen toimija ja yleistavoite Perusterveydenhuollolla on vahva ja uudistunut asema osana Hämeenlinnan seudun terveyspalveluja. Toiminta perustuu näyttöön sekä ennakkoluulottomaan sisäiseen ja ulkoiseen yhteistyöhön.

5 5 Keskeinen lähtökohta johtosääntöuudistuksen valmistelussa on johtamisjärjestelmän selkiyttäminen siirtymällä yhden johtajan malliin sekä koko kuntayhtymän että palveluosastojen tasolla. Johtavan ylilääkärin /kuntayhtymän johtajan toimenkuvaan tehdään tilaa strategiselle kehittämiselle, palveluosastojen toiminnan kokonaiskehittäminen vastuutetaan selkeämmin osastojen johtajille ja ylihoitajien roolia operatiivisen toiminnan kehittämisessä vahvistetaan. Muita johtosääntöluonnoksen merkittäviä muutoskohtia ovat: kuntayhtymän johtajan kelpoisuusehdot henkilöstön valinta; valtuustossa vain kuntayhtymän johtaja, hallituksessa palveluosastojen johtajat, muut valinnat virkamiespäätöksellä hallituksessa esittelijänä kuntayhtymän johtaja sekä talousjohtaja kuntayhtymän johtajan suoria alaisia vain palveluosastojen johtajat kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuksia laajennettu (käytännön asioiden hoito helpottuu) Hallinto- ja johtosääntöluonnos esitellään tarkemmin kokouksessa. JYL/VA.TJ Yhtymähallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi. Leena Thure esitteli yhtymähallitukselle hallintosäännön tähän hetkistä valmistelutilannetta. Yhtymähallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi hallintosäännön valmistelutilanteen. Sylvi Vuorinen poistui kokouksesta klo Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma Yhtymähallitus : Kuntayhtymän hallitus ja johtoryhmä käsittelivät talousarvioseminaarissa talousarvion 2007 laadinnan perusteita. Seminaarista laadittu muistio on liitteenä nro 10. Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat nykyiset menot kustannuskehityksellä korjattuina. Palkkamenot tarkistetaan sopimusten mukaisilla korotuksilla, muihin menoihin oletetaan lähtökohtaisesti 3 % kasvu voimaantullut hoitotakuulainsäädäntö velvoitti terveyskeskuksia järjestämään useita palveluja tiettyjen enimmäisaikarajojen puitteissa. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä hoitotakuu ei tällä hetkellä ole kaikilta osin lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Ongelmakohtia ovat olleet jo pidempään yhteyden saaminen terveyskeskuksiin, hoidon tarpeen arviointi sekä suun terveydenhuollon järjestäminen.

6 6 Kuntayhtymässä on valmisteltu kevään 2007 aikana kehittämisohjelmaa vuosille Ohjelman ensimmäinen luonnos tulee yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston käsittelyyn Ohjelma sisältää henkilöstösuunnitelman Vuonna 2007 kuntayhtymän toimintaan on tulossa merkittäviä muutoksia. Taloudellisesti merkittävin on yhteispäivystyksen käyttöönotto alkaen. Kustannusvaikutukset täsmentyvät syksyn aikana mm. ostopalvelujen kilpailuttamisen myötä, mutta tässä vaiheessa nettomenojen lisäykseksi on arvioitu n. 1 milj. euroa. Tätä nousua ei voida kattaa kuntayhtymän sisältä, vaan se edellyttää jäsenkunnilta lisäpanostusta. Terveyskeskuksen ja Hämeenlinnan ruokapalvelujen yhdistyminen sinänsä ei vaikuta ruokapalvelun kustannuksiin, mutta terveyskeskuksen keittiön siirtyminen Keinusaareen lisää kustannuspaineita vuokra- ja kuljetuskustannusten kautta. Apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistymisen on laskettu olevan kuntayhtymälle kustannuksiltaan neutraali. Sairaankuljetuksesta on edelleen olemassa vain väliaikaiset sopimukset, kunnes markkinatuomioistuin on saanut käsiteltyä hankintapäätöksestä tehdyn valituksen. Väliaikainen sopimus on osoittautunut ennakoitua kalliimmaksi, kuntayhtymän menot uhkaavat ylittyä kuluvana vuonna n eurolla. Mikäli lopullinen sopimus jatkuu samoilla periaatteilla, on määrärahoja tarkistettava. Kuntayhtymän vuoden 2007 yleistavoitteiksi esitetään seuraavia: 1) Kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien vuorovaikutuksen edelleen syventäminen sekä seudun palvelurakennetyöhön osallistuminen 2) Johtamisjärjestelmän ja erityisesti toiminnan seuranta- ja raportointijärjestelmän parantaminen 3) Palveluosastoja ja koko kuntayhtymää koskevan kehittämisohjelman toimeenpano 4) Avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottotoiminnan saattaminen hoitotakuun edellyttämälle tasolle 5) Lasten ja nuorten terveyden edistäminen ja mielenterveysongelmien varhaisen havainnoinnin parantaminen 6) Yhteispäivystysyksikön käynnistyminen 7) Vanhusten kotiin tuotettavien palvelujen edelleen kehittäminen yhdessä kuntien perusturvan kanssa sekä joustavan ja tehokkaan terveyskeskustasoisen sairaalahoidon edelleen kehittäminen 8) Tila- ja toimintasuunnittelun yhteen nivominen ja pitkän tähtäimen tilasuunnitelma Talousarvioon 2007 esitetään seuraavia uusia vakansseja: neljä sairaanhoitajaa ympäristökuntiin osana laboratorioratkaisua

7 7 lääkäri, Hämeenlinnan kotisairaanhoitohoito sairaanhoitaja muistipoliklinikka psykiatrinen sairaanhoitaja, seudullinen Ankkuri-projekti kuusi sairaanhoitajaa, Hämeenlinnan avosairaanhoito kaksi terveydenhoitajaa, Hämeenlinnan koulut työfysioterapeutti ja työpsykologi, työterveys kaksi suuhygienistiä kaksi hammaslääkäri neljä hammashoitajaa Perusteet uusille vakansseille on esitetty tarkemmin liitteessä xx. Mielenterveystyön kehittämiseen liittyvät lisäresursointi tarpeet esitetään vuoden 2008 budjettiin. Toiminnallisista muutoksista ja uusista vakansseista aiheutuva menojen kasvu huomioiden kuntayhtymän nettomenojen kasvu vuodelle 2007 on n. 5 % Keittiöltä vapautuvan A-rakennuksen tulevaa käyttöä ei vielä ole ratkaistu eikä muutostöistä ole kustannusarviota. Kustannusarvio ja töiden rahoitus tuodaan päätettäväksi syksyn aikana. VA. TJ Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä em. perusteet palveluosastojen talousarviovalmistelun pohjaksi 2. pyytää jäsenkunnilta niiden kannanotot esitetyistä painopisteitä ja uusista vakansseista mennessä Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen Yhtymähallitus : Palveluosastot ovat jättäneet budjettiesityksensä. Esitykset on käyty palveluosastoittain läpi yhdessä osastojen johdon, johtavan ylilääkärin ja va. talousjohtajan kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitetty tiedossa oleviin toiminnallisiin muutoksiin ja niiden vaikutukseen määrärahoihin. Myös tuloarviot ja niiden perusteet on käyty yksityiskohtaisesti läpi. Budjetin laadintaan liittyy useampia ongelmakohtia, josta tarvitaan periaatteellista kananottoa ennen kuin lopullinen budjettiesitys voidaan jättää. Näitä kysymyksiä ovat: 1. Yhteispäivystyksen toiminnan laajuus Sairaanhoitopiirin laskelman mukaan Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän osuus varsinaisesta päivystyksestä on

8 euroa ja tarkkailuosaston menoista euroa. Lisäksi kuntayhtymän menoksi tulee tammi-maaliskuussa 2007 vielä omana toimintana hoidettava päivystys. Kokonaisuudessaan terveyskeskukselle kohdistuvat päivystystoiminnan menot nousevat noin miljoonalla eurolla. Mikäli tämä nousu asetetaan rinnakkain terveyskeskuksen perustoiminnan kehittämisen kanssa, on valintana oltava yhteispäivystyksen kustannusten merkittävä supistaminen. 2. Kotisairaanhoidon potilaiden omavastuu lääke- ja hoitotarvikkeista Kotona hoidetaan entistä vaativampia potilaita, mikä onkin järkevää sekä hoitoketjun toimivuuden että potilaiden hyvinvoinnin kannalta Hoitotarvike- ja lääkekulut ovat kuitenkin nousseet voimakkaasti. Vuoden 2005 koko vuoden käyttö oli n euroa, kuluvana vuonna jo tammi-kesäkuun käyttö oli euroa. Kasvua pyritään hillitsemään tarkentamalla hoidon ohjeistusta ja käytettävien lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden valikoimaa, mutta tämä ei riitä. Asiakkaiden omavastuuta ja itse maksettavien lääkkeiden ja tarvikkeiden osuutta on lisättävä. 3. Esitettyjen uusien vakanssien perustaminen Esitetyistä vakansseista on priorisoitava ne, joissa toiminta ei tällä hetkellä ole lainsäädännön edellyttämällä tasolla. On myös huomioitava vakanssien perustamiseen vaikuttavat muut ratkaisut, esimerkiksi näytteenottotoiminnan organisointi. JYL / VA. TJ Yhtymähallitus keskustelee budjettiesityksestä ja päättää jatkovalmistelun linjauksista. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti 1. merkitä tiedoksi talousarvion tämänhetkisen valmistelutilanteen, 2. hyväksyä talousarvioesitykseen sisältyvän vakanssipaketin (pöytäkirjan liitteenä 8) ja 3. hyväksyä talousarvioesitykseen sisältyvän esityksen asiakkaiden omavastuun lisäämisestä lainsäädännön sallimissa rajoissa. Lisäksi yhtymähallitus päätti aikaisempaan käsittelyynsä viitaten edellyttää, että yhteispäivystyksen tarkkailuosaston käyttöönoton aikataulutusta ja kustannusten jakoa arvioidaan uudelleen yhteispäivystyksen lopullista sopimusta tehtäessä

9 9 Yhtymähallitus Valmistelija: va. talousjohtaja Rauno Lehtonen Talousarvion 2007 ja taloussuunnitelman laadintaa on jatkettu taloustoimiston toimesta. Liitteenä 9 on kuntien maksuosuustaulukko. VA.TJ Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion 2007 ja taloussuunnitelman tämän hetkisen valmistelun. Merkittiin, että Maire Rissanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Yhtymähallitus Valmistelija: va. talousjohtaja Rauno Lehtonen Liitteenä 1 on alustava talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma. VA.TJ Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tämän hetkisen talousarvio 2007 ja taloussuunnitelman valmistelun. 140 Asiakasmaksut Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912: Erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitetun sairaalan tai muun toimintayksikön ja terveyskeskuksen erikoislääkärijohtoisen sairaalan poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta voidaan periä enintään 22 euroa käynniltä. Edellä 1 momentissa säädettyä maksua ei saa periä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta hoidosta. Kuntainliiton asiantuntijan Sinikka Huhtalan mukaan edellä olevan asetuksen mukaan terveyskeskuksessa voidaan periä 22 euron poliklinikkamaksu kaikesta erikoissairaanhoidon tasoisesta toiminnasta. Kuntayhtymässä ei ole aikaisemmin tämän perusteella peritty maksua asiakkailta. Tällaista toimintaa on kuntayhtymässä seuraavat palvelut:

10 10 - geriatri - radiologi - ortopedi (ei vastaanottoa tällä hetkellä) - keuhkolääkäri (ei vastaanottoa tällä hetkellä) - sisätautilääkärin erikoisvastaanotot - Skopia-toiminta - muistipoliklinikka - ultraäänitutkimukset - rasitus- ja ekg tutkimukset VA. TJ Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymä alkaa perimään edellä manituista palveluista 22 euron suuruista maksua asiakkailta alkaen. Lisäksi yhtymähallitus päätti lisätä listaan suun terveydenhuollon erikoissairaanhoidon, josta peritään myös 22 euron suuruinen maksu. 141 Työterveyshuollon tilanne Yhtymähallitus Valmistelija: avoterveydenhuollon ylilääkäri Markku Nurmikari Työterveyshuollon seudullisesta järjestämisestä valmistui työryhmän raportti vuonna 2004 osana seudullista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennehanketta. Raportissa ehdotettiin seudullisen kunnallisen liikelaitoksen perustamista. Seudullinen liikelaitos ei kuitenkaan ollut mahdollinen silloisen lainsäädännön mukaisesti. Kansanterveyslakia muutettiin vuoden 2006 alussa siten, että kunta voi järjestää työterveyshuollon erillään muusta kansanterveystyöstä joko yksin tai yhdessä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa. Lain muutos mahdollistaa toiminnan järjestämisen monella eri tavalla. Työterveyshuolto voidaan järjestää mm. yhden tai useamman kunnan omistamana liikelaitoksena tai osakeyhtiönä. Työterveyshuollon toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuoden 2004 raportin tekemisen jälkeen. Tällä hetkellä on suuria vaikeuksia saada riittävästi lääkäreitä työterveyshuollon tehtäviin. Tällä hetkellä yksi kolmesta työterveyshuollon lääkärin tehtävästä on täysin hoitamatta. Hoitajatilanne on toistaiseksi ollut hyvä. Työterveyshuollon laadukas järjestäminen edellyttää henkilöstöltä riittävää peruskoulutusta ja myös jatkuvuutta eli henkilöstön pysymistä samassa työpaikassa, mistä syystä esim. lääkärityövoimaa välittävien yritysten käyttö ei ole toivottavaa. Nykyinen hallinnollinen ja toiminnallinen järjestely ei ole houkutteleva uutta työvoimaa rekrytoitaessa. Hallintorakenteen tulisi olla mahdollisimman kevyt.

11 11 Työterveyshuolto on järjestettävä erillisenä kokonaisuutena eikä se ole riippuvainen tulevista seudullisista hallinnollisista ratkaisuista. Lääkärityövoiman saatavuus on parempi liikelaitos- tai osakeyhtiömallisissa ratkaisuissa. Työterveyshuollon toimintaa on jouduttu supistamaan lääkäripulan johdosta. Äkillisesti sairastuneet potilaat on osittain jouduttu ohjaamaan potilaiden omille terveysasemille tai terveyskeskuksen ensiapuun hoitajan tekemän hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Kunnallisten työterveyshuoltopalvelujen ylläpitäminen edellyttää myös erilaisten hallinnollisten vaihtoehtojen selvittämistä, joka voidaan tehdä vuoden 2004 raportin pohjalta. Selvitystyötä varten tulee palkata erillinen määräaikainen työntekijä tai selvitys tulee tehdä konsulttityönä. Tällä hetkellä työssä olevista lääkäreistä toinen on 15 tuntia viikossa A-klinikan lääkärin tehtävissä. Sopimus siitä on tehty vuoden 2006 loppuun saakka, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista jatkaa. JYL Yhtymähallitus merkitsee työterveyshuollon tilanteen johdosta tehtävät ratkaisut tiedokseen Yhtymähallitus Valmistelija: kehittämispäällikkö Pekka Arvio Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan työterveyshuollon tilannetta jossa esiteltiin mm. erillisen määräaikaisen työntekijän tai konsulttityön mahdollisuutta selvittämään erilaisten hallinnollisten vaihtoehtojen selvittämistä vuonna 2004 tehdyn raportin pohjalta. Edellisen kokouksen jälkeen tilanne on sikäli muuttunut, että työterveyshuollon apulaisylilääkärin (ylilääkärin) virkaan on ilmaantunut kelpoisuusehdot täyttävä hakija (erillinen pykälä). Hämeenlinnan kaupungin kanssa on myös käyty neuvotteluja ongelmallisen tilanteen ratkaisemiseksi. Kaupunki on alustavasti ilmaissut halukkuutensa perustaa kaupunginhallituksen alaisuuteen työterveyshuollon osakeyhtiö. Samalla kaupunki sitoutuu osaltaan rahoittamaan valmistelutyöhön liittyviä toimenpiteitä. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA on käynnistänyt Terveydenhuollon ohjelman etsimään uusia ratkaisuja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.

12 12 Kuntayhtymän ja kaupungin johtavat viranhaltijat ovat käyneet alustavia neuvotteluja SITRA:n edustajien kanssa siitä, sopiiko Hämeenlinnan seudun työterveyshuollon uudenlainen järjestäminen Terveydenhuollon ohjelman kehittämiskohteeksi. SITRA on ilmaissut halukkuutensa olla mukana suunnitelmissa, joiden tavoitteena on työterveyshuollon palveluiden järjestäminen osakeyhtiömuotoisesti. SITRA on perustanut alkaen Terveysrahasto Oy:n, jonka avulla se voisi tulla osakkaaksi terveydenhuollon osakeyhtiömuotoiseen palvelutuotantoon. JYL Yhtymähallitus valtuuttaa johtavan ylilääkärin, yhdessä avoterveydenhuollon ylilääkärin kanssa, käymään jatkoneuvotteluja Hämeenlinnan kaupungin ja muiden yhteistyötahojen edustajien kanssa mahdollisuuksista järjestää työterveyshuollon palvelut osakeyhtiömuotoisesti. 142 Lausunto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin esityksestä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi vuoteen 2008 Valmistelija: kehittämispäällikkö Pekka Arvio Maaliskuun 2005 alussa voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja alueen kuntien tulee yhteistyössä laatia terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on pyytänyt seudun kunnilta ja perusterveydenhuollon kuntayhtymiltä lausuntoa vuoteen 2008 ulottuvasta terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta (liite 2) mennessä. Nyt lausuttavana olevaa järjestämissuunnitelmaa on valmisteltu yhdessä seudun perusterveydenhuollon edustajien kanssa. Ohjelman sisällön pääotsikot ovat: 1. Suunnitelman lähtökohdat, 2. Kanta- Hämeen alue ja väestö, 3. Terveydenhuollon palvelujärjestelmä Kanta-Hämeessä ja 4. Erityisesti arvioitavat toiminnot (päivystys ja ensihoito, laboratoriopalvelut, kuvantamispalvelut, lääkinnällinen kuntoutus, lääkehoito, mielenterveyspalvelut, alueellinen tietohallinto). JYL Lausuntonaan Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymä esittää: Järjestämissuunnitelman rakenne on selkeä ja sisältö täyttää hyvin sille asetetut tavoitteet. Erityisesti tukipalvelujen alueellisessa järjestämisessä Hämeenlinnan seudulla on edetty pitkälle ja tässä sairaanhoitopiirillä on ollut merkittävä rooli.

13 13 Tulevaisuuden erityisenä haasteena on sovittaa yhteen vanhusväestön kasvava hoidon tarve ja kuntatalouden realiteetit. Kanta-Hämeessä on edessä merkittävä palvelurakenteiden muutos sekä seudullisen PATU hankkeen että valtakunnallisen PARAS hankkeen toimenpide-esitysten johdosta. Kuntarakenteen uudistumisen seurauksena joudutaan myös tarkastelemaan palveluketjujen toimivuutta ja organisaatioiden välistä työn jakoa. Toiminnallisten kokonaisuuksien uudistuvia järjestämismallien käyttöönottoa tukemaan tulee suunnitella yhteiset koulutusohjelmat. Järjestämissuunnitelmaan kirjattu perusterveydenhuollon vahvistaminen on tärkeää, jotta voidaan toteuttaa potilaiden hoidon tarpeen kannalta tarkoituksenmukainen ja mahdollisimman kustannustehokas hoito. Erityisesti vuonna 2007 käynnistyvän yhteispäivystyksen toiminnan onnistuminen edellyttää hyvin toimivia terveydenhuollon lähipalveluita. Kansanterveystyön kuntayhtymässä on käynnistynyt Kehittämisohjelma , jonka avulla pyritään vahvistamaan perustason terveydenhuoltopalveluita. Terveydenhuollon kustannuskehityksen saattamiseksi tasapainoon tulisi järjestämissuunnitelmaan kirjattua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa sekä palveluketjujen saumattomuutta kyetä tarkemmin konkretisoimaan. Esimerkiksi, miten käytännössä palveluita ja voimavaroja siirretään erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja edelleen perusterveydenhuollosta sosiaalitoimen vanhustenhuoltoon? Yksi tarkempaa suunnitelmaa vaativa kohde on mielenterveystyön avopalveluiden järjestäminen ja tasaisessa vaiheessa olevien potilaiden siirto perusterveydenhuollon seurantaan. Seudun palvelurakennehankkeessa vuonna 2004 tehdyn suunnitelman mukaan erityisesti Hämeenlinnan seudun terveyskeskuskuntayhtymässä tulee lisätä psykiatristen sairaanhoitajien määrää. Kuntayhtymän kehittämisohjelmassa vuosille on suunnitelma perustason mielenterveysyksikön perustamisesta sekä hoitajaresurssien lisäämisestä. Potilaiden siirron yhteydessä on tarkoitus siirtää myös jonkin verran vastaavia sairaanhoitajia erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Tästä olisi hyvä kirjata yhteinen näkemys myös järjestämissuunnitelmaan. Vanhuspotilaiden hoidon suunnitelmia tulisi myös tarkentaa siten, että seudulla päästäisiin eroon erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuista. Hämeenlinnan terveyskeskussairaalan profiilia ollaan muuttamassa entistä enemmän akuuttihoitoon ja kuntoutuksen suuntautuneeksi. Samalla terveyskeskussairaalasta siirretään vähän lääketieteellistä hoitoa vaativia asiakasryhmiä sosiaalitoimen uudistuvan avo- ja laitoshoidon vastuulle. Tässä yhteydessä siirretään myös vastaava määrä voimavaroja.

14 14 Samanlaiseen potilaiden ja resurssien siirtoon erikoissairaanhoidosta tulisi päästä myös siirrettäessä potilaita erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Suun terveydenhuollon palveluiden nykytila ja hoidon saatavuus tulisi kirjata kattavammin suunnitelmaan. Suun terveydenhuollon palveluiden tuottamisen lainsäädäntö on muuttunut merkittävästi viimeisen viiden vuoden sisällä ja palvelujärjestelmässä on Kanta- Hämeessä puutteita sekä perustason, että erikoissairaanhoidon palveluissa. Kanta-Hämeen alueen yli- ja vastaavat hammaslääkärit ovat antaneet yhteisen lausunnon erikoistason palveluiden kehittämisestä. Sylvi Vuorinen saapui uudestaan kokoukseen klo Hämeenlinnan seudun perusterveydenhuollon lääkäripäivystys. Muutettu/täydennetty pykälä Valmistelija: avoterveydenhuollon ylilääkäri Markku Nurmikari, toimistonhoitaja Päivi Kuisma Valmistelija: avoterveydenhuollon ylilääkäri Markku Nurmikari Yhtymähallitus on kokouksessaan valtuuttanut johtavan ylilääkärin sekä avoterveydenhuollon ylilääkärin käynnistämään hankintaprosessin yhteispäivystysyksikön perusterveydenhuollon lääkäripalveluista yhdessä Janakkalan ja Lammin-Tuuloksen terveyskeskusten kanssa. Hämeenlinnan seudun perusterveydenhuollon lääkäripäivystyksestä pyydettiin tarjoukset avointa menettelyä käyttäen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja Julkiset hankinnat lehdessä nro 33/ Tarjouspyyntö esitetään liitteessä nro 3 Määräaikaan kello mennessä tarjouksensa jättivät Mediverkko Oy ja MedOne Oy. Tarjouslomakesivut ovat liitteenä 4. Täydelliset tarjoukset liitteineen ja selvityksineen ovat nähtävissä kokouksessa. Kumpikin tarjoaja esitteli tarjoustaan ja vastasi heille etukäteen toimitettuihin tarkentaviin kysymyksiin Esityslistan lähtiessä tarjousten arviointi on vielä kesken, mutta se pyritään valmistelemaan ja päätösesitys toimittamaan yhtymähallitukselle kokoukseen mennessä.

15 15 Esitys täydennetty Päätöksen perusteet Tarjouksia vertailtiin ja arvioitiin tarjouksista saatujen selvitysten perusteella. Arvioinnissa otettiin huomioon myös kummankin tarjouksen tekijän kanssa pidetyssä neuvottelussa saadut lisäselvitykset sekä tarkastettiin molempien tarjoajien referenssitietoja niistä yksiköistä, joissa heillä on vastaavaa toimintaa. Hintavertailu ja muiden kriteerien pisteytys esitetään oheisessa taulukossa, joka on laadittu etukäteen ilmoitettujen päätösperusteiden ja painoarvojen mukaan. Hintapisteet laskettiin: Edullisin hinta saa pistemäärän 5. Muiden pistemäärä kaavalla: edullisin hinta jaetaan vertailuhinnalla ja kerrotaan 5:llä. Muut tekijät arvioitiin siten, että vakuuttavin kokonaisuus saa 5 pistettä ja muiden tarjoajien pisteet määritetään suhteessa vakuuttavimpaan tarjoukseen. Arvioinnissa päädyttiin seuraaviin pisteytyksiin: 1. Hinta, painoarvo 60 % Mediverkko Oy tarjosi viikon päivystystunteja (154 t) yhteensä hintaan ja MedOne Oy hintaan Pisteet Mediverkko Oy 5,00 (pa 60 = 3,00) ja MedOne Oy 4,30 (pa 60 % = 2,58). Taulukkoon laskettiin myös vuosihinta (52 x viikkotunnit yhteensä) lisättynä arkipyhien aatoista ja arkipyhistä kertyvillä prosenttikorotuksilla tunnin hintaan, jotka Mediverkko Oy:llä on 25 % (yht ) ja MedOne Oy:llä 30 % (yht ). Arkipyhien laskenta tehtiin v mukaan. Arkipyhistä aiheutuvat lisäkorvaukset eivät kuitenkaan vaikuttaneet pisteytykseen. 2. Henkilökunnan koulutus ja kokemus, painoarvo 20 % Vähimmäisvaatimukset täyttyvät kummassakin tarjouksessa. Kumpikin tarjoaja ilmoitti luettelon päivystysrenkaaseen suunnitelluista lääkäreistä ja heidän koulutuksensa ja kokemuksensa. Samoin takapäivystäjät ilmoitettiin molemmissa tarjouksissa. Tarjouspyynnön liitteenä esitettiin sosiaali- ja terveysministeriön kannanotto lääketieteen kandidaattien käyttämisestä päivystävänä lääkärinä. Molemmat tarjoajat selvittivät asiaa tarjouksissaan ja täydensivät selvitystään tarjousten esittelytilaisuudessa. MedOne Oy:n tarjous arvioitiin paremmaksi verrattaessa päivystäjien työkokemusta ja se sai 5 pistettä, josta 20 %:n painoarvolla tulee 1 piste. Mediverkon tarjous sai 4 pistettä, joka 20 %:n painoarvo huomioiden on 0,80 pistettä.

16 16 3. Varajärjestelmä, painoarvo 10 % Varajärjestelmän aukottomuus on keskeinen vaatimus yhteispäivystyksen toimivuuden kannalta. MedOnen varapäivystysjärjestelmä on laajempi ja kattavampi verrattuna Mediverkon järjestelmään. Tästä kohdasta MedOne Oy saa 5 pistettä (pa 10 % = 0,50 p.) ja Mediverkko Oy 4 pistettä (pa 10 % = 0,40 p.) 4. Laadunhallinta, painoarvo 10 % Ko. kohtaa arvioitiin seuraavilla kriteereillä: a) Palveluun osallistuvien lääkäreiden perehdytys - perehdytyksessä ei eroa syntynyt tarjoajien kesken, joten kummallekin 5 pistettä b) Lääkäreiden lisä- ja täydennyskoulutus - MedOne Oy:n järjestämä koulutus laajempaa ja kattavampaa - pisteet MedOne 5 ja Mediverkko 3 c) Vastuut ja valitustilanteet - tarjousten välillä ei eroja, molemmille 5 pistettä d) Selvitys muusta laadunhallinnasta - MedOne Oy:llä on ISO 9001 sertifikaatti - Mediverkon laatujärjestelmä perustuu omaan ilmoitukseen - pisteet MedOne Oy 5 ja Mediverkko Oy 3 Laadunhallinnasta kokonaisuudessaan MedOne:lle pisteitä yhteensä 20 = 5 pistettä ja Mediverkolle 16 = 4 pistettä, joista kertyy 10 %:n painoarvo huomioiden 0,50 p. ja 0,40 p. Mediverkko Oy tarjosi yhteispäivystystä edullisemmalla hinnalla kuin MedOne Oy, mutta muissa arviointikriteereissä MedOne Oy:n tarjous on 20 % parempi kuin Mediverkko Oy:n tarjous. Kaikkien arvioitavien kohtien yhteenlasketut pisteet huomioiden Mediverkko Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisempi pistemäärällä 4,60. MedOne Oy yhteispistemääräksi tuli 4,58. JYL Yhtymähallitus päättää - valita Hämeenlinnan seudun perusterveydenhuollon lääkäripäivystyksen palvelujen tuottajaksi Mediverkko Oy:n kaudeksi Tarjouspyyntöön sisältyi myös optio sopimuskauden jatkamisesta edelleen kahden

17 17 seuraavan vuoden ajan. Mahdollisesta option käyttämisestä päätetään erikseen. - valtuuttaa johtavan ylilääkärin, avoterveydenhuollon ylilääkärin ja talousjohtajan valmistelemaan yhteispäivystystä koskevaa sopimusta yhdessä Janakkalan ja Lammin- Tuuloksen terveyskeskusten edustajien kanssa. voidaan panna täytäntöön ja hankintasopimus tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen (7 pv) päätöksen ja hakemusosoituksen markkinaoikeuteen tiedoksi. 144 Mammografiaseulontatutkimusten järjestäminen vuosina Valmistelija: ylihoitaja Tuovi Sohlberg Asiakohdassa mainituista palveluista pyydettiin tarjoukset päivätyllä kirjeellä viideltä palvelujen tuottajalta. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti ainoastaan Suomen Terveystutkimus Oy. Tarjouspyyntö esitetään liitteenä nro 5. Seulontoja säätelevät kansanterveyslaki /66 ja asetus /802. Suomen Terveystutkimus Oy tarjoaa seulonnan kokonaispalveluna tarjouspyynnön mukaisesti, joka sisältää seuraavat osa-alueet: - Väestöpoiminta - Kutsupalvelu henkilökohtaisin kirjein, joissa henkilökohtaiset seulonta-ajat. - Mammografiakuvaus, kaksi projektiota. Kuvaus tehdään digitaalitekniikalla. - Kuvien kaksoisluenta kahden radiologian erikoislääkärin toimesta. - Seulontaan osallistuneille vastaus kuvauksen tuloksesta. - Varmistustutkimukset, joista huolehtii hyvin mammografiaseulontaan perehtynyt radiologian erikoislääkäri. Varmistustutkimuksiin sisältyy täydentävä mammografia sekä tarvittaessa ultraäänitutkimus sekä tarvittavien näytteiden otto mikroskooppisine tutkimuksineen. Varmistustutkimukset on tarkoitus tehdä tuottajan Helsingin yksikössä, jolloin taataan paras mahdollinen laatu. Tilaajan halutessa on myös mahdollista tehdä osa tutkimuksista Hämeenlinnassa. - Hoitoonohjaus. Mahdollisesti tarvittavan sairaalahoidon tai matkojen kustannusten korvaaminen ei kuulu tuottajan velvollisuuksiin. Tuottaja lähettää jatkotutkimukset tilaajan määrittelemään leikkaavaan yksikköön.

18 18 - Mammografiakuvien arkistointi tuottajan käyttämään PACSjärjestelmään ja säilytys siellä. Tuottaja sitoutuu säilyttämään kuvat sopimuskauden ajan, kuitenkin enintään lain mukaisen säilytysajan. - Pyydettäessä kuvista toimitetaan digitaaliset kopiot aluetietojärjestelmään. - Sopimuksen päättyessä tuottaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle PACS-järjestelmään tallennetun aineiston LTO2-nauhalla tai erikseen sovittavalla medialla yleisesti luettavassa muodossa. - Tilaajalle toimitetaan yhteenveto asiakastyytyväisyyskyselystä, joka toteutetaan otantana seulotuista asiakkaista. - Raportti toiminnasta toimitetaan terveyskeskukselle kalenterivuosittain. Kutsutuista, tutkituista ja tutkimuksen tuloksista sekä raportti tutkittujen ohjaamisesta jatkotutkimuksiin, hoitoon ja seurantaan. - Palvelun tuottaja antaa ko. raportit joukkotarkastusrekisteriin, Stakesille ja virallisten valtakunnallisten ohjeiden edellyttämille mahdollisille muille tahoille. Tutkittavien arvioitu lukumäärä on vuodessa n Suomen Terveystutkimus tarjoaa seulontatutkimuksia kahdella vaihtoehdolla, joiden hinnat vuonna 2007 ovat: Vaihtoehto A: 35,00 / tutkittu, yhteensä ,00 Kuvaus suoritetaan tilaajan järjestämässä tilassa yhdessä kunnassa, minne tilaaja järjestää tietoliikenneyhteydet sekä vastaa tilojen ja tietoliikenneyhteyden kustannuksista. Tilojen tulee soveltua terveydenhuoltopalvelujen antamiseen ja niissä tulee olla toimivat verkkoyhteydet julkiseen verkkoon. Tiedonsiirtonopeuden on oltava vähintään 2 Mbits/sek molempiin suuntiin. Kuvausajankohta voidaan sovittaa tilaajan toiveen mukaisesti, mikäli seulonta voidaan suunnitella riittävän ajoissa. Vaihtoehto B: 35,95 / tutkittu, yhteensä ,00 Kuvaus suoritetaan Hämeenlinnassa tuottajan osoittamassa kiinteässä kuvauspaikassa. Tuottaja vastaa tilojen ja tietoliikenteen järjestämisestä ja kuluista. Kuvaukset jaksotetaan koko vuodelle. Hinta tarkistetaan vuosittain. Tarjouspyyntöön sisältyi myös optio sopimuskauden jatkamisesta edelleen kahden seuraavan vuoden ajan. Mahdollisesta option käyttämisestä päätetään erikseen.

19 19 TJ Yhtymähallitus päättää hankkia mammografiaan perustuvat rintasyöpäseulonnan palvelut vuosina Suomen Terveystutkimus Oy:ltä vaihtoehto B:n mukaisesti ja päättää oikeuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan palveluista laadittavan sopimuksen. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hankkia mammografiaan perustuvat rintasyöpäseulonnan palvelut vuosina Suomen Terveystutkimus Oy:ltä vaihtoehto B:n mukaisesti. Perusteena: Kuntayhtymässä on tilanahtautta ja vaihtoehto B on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Yhtymähallitus päätti myös oikeuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan palveluista laadittavan sopimuksen. 145 Kohdunkaulasyövän seulonnat vuosille Valmistelija: ylihoitaja Tuovi Sohlberg Asiakohdassa mainituista palveluista pyydettiin tarjous viideltä laboratoriolta. Määräaikaan kello mennessä tarjouksensa jättivät Bulevardin Erikoislääkärit -Syöpäjärjestöjen poliklinikka ja Lounais-Suomen Patologian Laboratorio Oy. Tarjouspyyntö esitetään yhtymähallitukselle liitteessä nro 6. Vertailu tarjouksista esitetään liitteessä nro 7. Lounais-Suomen Patologian Laboratorio Oy tarjoaa kohdun kaulaosan syövän joukkotarkastusnäytteiden tutkimuspalveluja vuosille hintaan 14,30 / kpl. Mikäli näytteenottopisteet siirtyvät sähköiseen järjestelmään, potilaskohtaisen tutkimuksen hinta on 13,00. Mahdollisuutta sähköiseen järjestelmään siirtymisestä selvitellään. Tarjouspyyntöön sisältyi myös optio sopimuskauden jatkamisesta edelleen kahden seuraavan vuoden ajan. Mahdollisesta option käyttämisestä päätetään erikseen. TJ Yhtymähallitus päättää hankkia kohdun kaulaosan seulonnan palvelut vuosina kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen tehneeltä Lounais-Suomen Patologian Laboratorio Oy:ltä. voidaan panna täytäntöön ja hankintasopimus tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen (7 pv) päätöksen ja hakemusosoituksen markkinaoikeuteen tiedoksi.

20 146 Kehittämispäällikön työsuhteen jatkaminen 20 Valmistelija va. talousjohtaja Rauno Lehtonen Yhtymähallitus perusti kokouksessaan kehittämispäällikön puoliaikaisen toimen. Toimi on määräaikainen vuoden 2006 loppuun. Palkkaus euroa/kk (sis. tehtäväkohtaisen, vuosisidonnaisen ja henkilökohtaisen palkanosan sekä kaikki muut mahdolliset palkanosat) ja se on määritelty vastaamaan kuntayhtymän apulaisylilääkäreiden palkkatasoa. Kuntayhtymässä on tarvetta jatkaa kehittämispäällikön työsuhdetta. Kehittämisohjelma on laadittu vuosille Tämän ohjelman toteuttamisen seurantaan tarvitaan henkilö. Lisäksi kuntayhtymää ollaan kaikin tavoin kehittämässä edelleen. Kunta- ja palvelurakennehanke tuo mukanaan omat selvitystyönsä ja niitä varten tarvitaan oma henkilönsä viemään eteenpäin sen tuomia tehtäviä. VA. TJ : Yhtymähallitus päättää jatkaa kehittämispäällikkö työsopimussuhdetta, johon Pekka Arvio nimitetään ajalle Toimi on osa-aikainen 75 %:nen. 147 Nimikemuutos Avoterveydenhuollon palveluosasto Valmistelija: Avoterveydenhuollon ylilääkäri Markku Nurmikari Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan työterveyshuollon tilannetta jossa esiteltiin mm. erillisen määräaikaisen työntekijän tai konsulttityön mahdollisuutta selvittämään erilaisten hallinnollisten vaihtoehtojen selvittämistä vuonna 2004 tehdyn raportin pohjalta. Apulaisylilääkärin virka työterveyshuollossa on ollut avoimena edellisen viranhaltijan irtisanoutuessa lukien. Virka on ollut haettavana useita kertoja tuloksetta. Apulaisylilääkärin tehtävänä on vastata työterveyshuollon kehittämisestä sekä palveluiden tuottamisesta. Kuntayhtymän työterveyshuollon piirissä on tällä hetkellä n. 480 yritystä, joissa on yhteensä 6500 työntekijää. Apulaisylilääkärin avoin virka on ollut haettavana ja hakuaika päättyi Virkaan saapui hakemus kelpoisuusvaatimukset (työterveyshuollon erikoislääkäri) täyttävästä hakijasta, joten tässä yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista muuttaa virkanimike työterveyshuollon ylilääkäriksi lukien jatkamaan jo alkanutta seudullista työterveyshuollon kehittämistyötä.

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot