EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Aika klo 15:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Hakala Manu jäsen varapuheenjohtaja Kreula Jaakko jäsen Paavilainen Hannu jäsen Laine Kirsi jäsen Laine Eija jäsen Rinta-Keturi Mari jäsen Vihavainen Tiina jäsen Vähä-Vahe Sanna jäsen Viilto Tero varajäsen Poissa Mattila Aimo puheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Vihervuori Juhani Lehtomäki Sanna-Tuulia Holmström Terhi Uusitalo-Perkola Katriina Nurmi Markku Sarin Tuulia khall edustaja perusturvajohtaja johtava lääkäri sosiaalipalvelupäällikkö johtava hoitaja vs johtava sosiaalityöntekijä Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Manu Hakala puheenjohtaja Katriina Uusitalo-Perkola pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kreula ja Hannu Paavilainen Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Jaakko Kreula Hannu Paavilainen

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä perusturvakeskuksessa perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Käsitellyt asiat Sivu 92 Perusturvalautakunnan kokouspäivät vuonna 2015 ja koolle 4 kutsuminen 93 Perusturvalautakunnan määrärahamuutokset 5 94 Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys lukien 6 95 Polku Työelämään -hankkeen avustusanomus vuodelle Työinto-hankkeen avustushakemus ajalle ja Omaishoidon tuen palkkioiden indeksikorotus Terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistukset ja maksut lukien 99 Syöpäjärjestöjen kirje suolistosyövän seulontaa koskevaan ostopalvelusopimukseen 100 Euran terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittämisen väliraportointi Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta / Tasalapa Oy Ilmoitusasiat 20

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokouspäivät vuonna 2015 ja koolle kutsuminen Petu 92 Euran kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokouksiensa ajankohdasta ja paikasta. Kokous voidaan pitää myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Perusturvalautakunta kokoontuu ensisijaisesti Euran Virastotalossa perusturvakeskuksessa Satakunnankatu 12:ssa ellei muuta paikkaa erikseen sovita. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh Perusturvalautakunta päättää, että perusturvalautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden toisena tiistaina alkaen klo seuraavina ajankohtina: , , , , , , , , ja Perustellusta syystä voidaan tarvittaessa poiketa yllä mainitusta ajankohdasta. Perusturvalautakunta päättää, että esityslista lähetetään kokousta edeltävän viikon keskiviikkona ja että lautakunta voidaan kiireellisissä tapauksissa tai asioiden niin vaatiessa kutsua koolle muunakin ajankohtana. Perusturvalautakunta päättää pitää kokouksensa ensisijaisesti perusturvakeskuksessa ja toissijaisesti terveyskeskuksessa sekä kokoontua myös tarvittaessa perusturvalautakunnan alaisissa sekä muissa toimipaikoissa. ehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että pidetään lautakunnan kokous. Kokouspaikka poikkeuksellisesti Terveyskeskus. Lisäksi lautakunta päätti, että esityslista julkaistaan internetissä kunnan kotisivuilla lautakunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan määrärahamuutokset 1074/ /2014 Petu 93 Talousarvion mukaan tulosalueen menot ja tulot ovat valtuustoon nähden sitovia. Lautakunta päättää vastuualueiden välisistä menojen ja tulojen siirroista. Ensisijaisesti määrärahatarkistukset tulee tehdä siirtämällä määräraha vastuualueelta toiselle. Perusturvajohtaja on virkatyönä valmistellut talousajohtajalle kunnanhallituksen kokousta varten määrärahamuutokset ja lisämäärärahaesityksen tulosaluetasolla. Perusturvalautakunnan lisämäärärahaesitys vuoden 2014 talousarvioon on yhteensä euroa. Tästä summasta euroa kohdistuu sairaanhoitopiirille (62% potilasvahinkovakuutuksen kertaluonteiseen maksuun) ja vanhusten ja vammaisten palvelujen vastuualueelle henkilöstömäärärahoihin. Perusturvan tulosalueen toimintatuotot ylittyvät talousarvioon nähden euroa. Esityslistan liitteenä on lautakunnalle valmisteltu yhteenveto vastuualuetason määrärahasiirroista perusteluineen. Liitteestä käy ilmi myös yksityiskohtaiset perustelut lisämäärärahatarpeelle ja toisaalta tulojen ylitykselle. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh Perusturvalautakunta päättää tehdä vuoden 2014 talousarvioon esityslistan liitteen mukaiset vastuualueiden väliset menojen ja tulojen siirrot sekä merkitsee tiedokseen saatetuksi kunnanhallitukselle toimitetun tulosalueen lisämäärärahapyynnön ja tulojen lisäkset. ehdotus hyväksyttiin.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys lukien 1476/ /2014 Petu 94 Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetus tulee voimaan Suun terveydenhuollon osalta on todettu, että virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys tulee järjestää keskittäen toiminta sairaanhoitopiirin alueella yhteen yhteispäivystyspisteeseen, osana muuta päivystystä. Uuden asetuksen mukaisen päivystyksen toteutusta on suunniteltu yhteistyössä sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin että Satakunnan kuntien/kuntayhtymien ylihammaslääkäreiden kanssa vuodesta 2013 lukien. Kaikki Satakunnan yli- ja vastaavat hammaslääkärit ovat yksimielisiä uudesta päivystysjärjestelyiden toteutustavasta, joka pohjautuu lähes kymmenen vuotta käytössä olleeseen toimintatapaan. Uuden asetuksen mukainen suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys sairaanhoitopiirin alueella on tarkoitus järjestää alkaen Porin kaupungin hallinnoimana Satakunnan sairaanhoitopiiriltä vuokratuissa tiloissa Satakunnan keskussairaalan päivystyksen yhteydessä. Ko. tilat valmistuvat kevään 2015 aikana, ennen niiden valmistumista päivystys toteutetaan Porin kaupungin keskushammashoitolassa. Päivystys toteutetaan arkisin työpaikkapäivystyksenä klo ja puhelinpäivystyksenä klo Viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystys toteutetaan työpaikkapäivystyksenä klo Puhelinpäivystys on klo ja Kaikki päivystystoiminnan järjestämisestä Porin perusturvakeskukselle aiheutuneet kustannukset jaetaan kuntien kesken asukaslukujen suhteessa. Esityslistan liitteenä on luonnos yhteistyösopimuksesta suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä ja arvio kustannuksista. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh Perusturvalautakunta hyväksyy omalta osaltaan suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuoliset päivystysjärjestelyt lukien ja valtuuttaa perusturvajohtajan ja/tai johtavan lääkärin allekirjoittamaan sopimuksen. ehdotus hyväksyttiin.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Polku Työelämään -hankkeen avustusanomus vuodelle / /2014 Petu 95 Polku Työelämään hanke toimii Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien alueella. Hanketta hallinnoi Lännen kyläyhdistys. Vuosi 2015 on hankkeen viimeinen toimintavuosi. Polku Työelämään -hanke on tarkoitettu vaikeasti työllistettävien henkilöiden työkyvyn ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden haittojen torjumiseksi, kohti avoimia työmarkkinoita tuetun työllistämisen avulla. Hanke työllistää oman alueen työttömiä yhdistysten kautta, auttaa työllistettyjä löytämään polkunsa työelämään ja koulutukseen sekä tukee yhdistyksiä tukityöllistämisen työnohjauksessa ja auttaa paperitöissä. Se toimii yhteistyössä myös alueen yritysten kanssa. Hanke tekee yhteistyötä niin TE-toimiston henkilökunnan kuin kunnan perusturvan henkilöstön kanssa. Vuonna 2014 syyskuun alkuun mennessä hankkeessa on ollut mukana 9 euralaista henkilöä. Hankkeen määrärahat tulevat vuosittain vahvistettavasta työ- ja elinkeinoministeriön työvoimapoliittisesta budjetista ja tarkentuvat vasta budjetin tultua hyväksytyksi. Hankehakemuksessa toivotaan, että Ely-keskuksen päätöksen jälkeen alueen kunnat lähtevät mukaan hankkeeseen rahoittamalla hanketta kuntaosuudella. Kuntaosuus on 0,65 euroa/asukas. Euran tämänhetkisen asukasluvun (12.600) mukaan kustannus olisi euroa. Polku Työelämään -hanke pyytää Euran kuntaa varamaan kyseisen määrärahan vuoden 2015 talousarvioon. Valmistelu ja lisätiedot: vs.johtava sosiaalityöntekijä Tuulia Sarin, puh Euran perusturvalautakunta päättää olla mukana Polku Työelämäänhankkeessa ja merkitsee tiedoksi, että vuoden 2015 talousarvioon sosiaalityön vastuualueen muun toimeentuloturvan kustannuspaikalle ( ) on varattu toimintaa varten euron määräraha. ehdotus hyväksyttiin.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Työinto-hankkeen avustushakemus ajalle ja / /2014 Petu 96 Työllistävät Järjestöt ry:n hallinnoimalle Työinto-hankkeelle on myönnetty Satakunnan ELY-keskuksen rahoitus alkaen. Hanke päättyy Hankkeessa toimii projektivastaava, yksilöohjaaja ja toimistotyöntekijä. Hankkeen omarahoitusosuus on n. 25 %. Hankkeen toimialue on Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ja Eura. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, nuoret, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Tavoitteena on parantaa kohderyhmän työmarkkinavalmiuksia palkkatuetun työn ja kohdennetun koulutuksen avulla siten, että työllistyminen avoimille työmarkkinoille mahdollistuisi. Työinto-hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kaakkois-Satakunnan TE-toimiston kanssa. Hankkeen avulla työllistyy noin 50 henkilöä vuodessa palkkatuettuun työsuhteeseen tai avoimille työmarkkinoille. Hankkeen kautta on työllistetty 4 euralaista henkilöä vuonna Hankkeelle ollaan hakemassa jatkoa alkaen (v ). Jatkohankkeella vastattaisiin kuntien lisääntyvään vastuuseen työllisyydenhoidossa. Uuteen hankehakemukseen on budjetoitu yhden henkilön lisäresurssi, joka mahdollistaisi tehokkaamman työnantajayhteistyön, työnantajan palveluohjauksen laajentamisen ja mahdollisuuden tarjota työhönvalmennusta lisääntyneelle kohdejoukolle. Työinto-hanke hakee Euran kunnalta hankkeen toteutuskulujen omarahoitusosuuden kattamiseen väliselle ajalle 3189 euron ja mahdolliseen jatkohankkeeseen väliselle ajalle 2961 euron avustusta, yhteensä 6150 euroa vuodelle Valmistelu ja lisätiedot: vs. johtava sosiaalityöntekijä Tuulia Sarin, puh Euran perusturvalautakunta päättää myöntää Työinto-hankkeelle avustusta väliselle ajalle euroa. Mahdollisen jatkorahoituksen osalta alkaen Euran perusturvalautakunta edellyttää hankkeelta erillistä avustushakemusta ja tarkemman selvityksen hankkeen jatkotavoitteista ja kustannuksista Euran kunnan osalta. ehdotus hyväksyttiin.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Omaishoidon tuen palkkioiden indeksikorotus Petu 97 Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerroin on 1,350 ja vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin on 1,363. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 384,67 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 769,33 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 0,96 prosentin korotusta vuoteen 2014 verrattuna. Indeksitarkistuksen johdosta omaishoidon tuen maksuluokat Eurassa ovat lukien seuraavat: 1. maksuluokka, hoitopalkkio 384,67 /kk 2. maksuluokka, hoitopalkkio 483,04 /kk ja 3. maksuluokka, hoitopalkkio 595,69 /kk. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on 788,98 euroa kuukaudessa. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 0,96 prosentin korotus tehdään lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Indeksitarkistuksen johdosta toimeksiantosopimuksella järjestettävästä sijaishoidosta maksetaan Eurassa 92,44 euron suuruinen palkkio vuorokaudelta (24 h) ja 61,63 euron suuruinen hoitopalkkio vähintään 12 tuntia mutta alle 24 tuntia kestävän tilapäishoidon ajalta. Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusitalo-Perkola, puh Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Lisäksi lautakunta päätti tehdä kyselyn palvelusetelin käytöstä.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistukset ja maksut lukien 1448/ /2014 Petu Valtioneuvosto on antanut asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat voimaan alkaen. Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9.4 %. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomia maksuja ei koroteta. Asetusmuutoksen taustalla on hallituksen päätös julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Sen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 40 miljoonalla eurolla vuoden 2015 alussa. Asiakasmaksujen enim-mäismääriä korotetaan alentamista vastaavasti. Kunnat voivat itse päättää, perivätkö ne asiakasmaksujen enimmäismäärät. Terveyskeskuksen ylläpitäjä voi periä avosairaanhoidon lääkäripalveluista enimmillään 32,10 euron vuosimaksun. Vaihtoehtoisesti voidaan periä käyntimaksua kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa enimmillään 16,10 euroa käynniltä. Eurassa on voinut tähän asti valita joko vuosimaksun tai käyntimaksun joka käyntikerralta. Nyt Eurassa esitetään otettavaksi käyttöön Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän, Säkylä-Köyliön terveyskeskuksen ja Huittisten terveyskeskuksen käyttämä terveyskeskusmaksujärjestelmä. Kyseisen järjestelmän mukaan avosairaanhoidon lääkäripalveluita käyttäviltä asiakkailta peritään 16,10 euron suuruinen käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa. Tämän jälkeen asiakkaan käynnit kalenterivuoden aikana ovat hänelle maksuttomia. Terveyskeskusmaksua ei peritä alle 18 vuotiailta eikä perusturvalautakunnan aikaisempien päätöksien mukaan asiakkailta, jotka esittävät: - voimassa olevan Euran kunnan perusturvakeskuksen toimeentulotukipäätöksen - rintama- tai rintamapalvelutunnuksen (esim. rintamaveteraanikortti tai Kela-kortti R) - maksukaton täyttymisen jälkeen saadun vapaakortin Muut korotettavat maksut esitetään perittäväksi alkaen myös enimmäismääräisinä. Fysioterapiassa on otettu käyttöön uusi ryhmäfysioterapiatoiminta. Ryhmäfysioterapiatoimintaan osallistuvilta asiakkailta esitetään perittäväksi alkaen yksilöfysioterapian käyntimaksun suuruinen kahdeksan euron käyntimaksu ja alkaen indeksikorotuksen mukainen 8,80 euron suuruinen käyntimaksu. Kotisairaalan päivämaksua peritään nyt 10,60 euroa päivältä ja alkaen 11,60 euroa päivältä. Kotisairaalan päivämaksua ei peritä kuitenkaan jatkossa niiltä asiakkailta, jotka ovat säännöllisen kotihoidon piirissä. Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut sekä

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut säilyvät ennallaan. Valmistelu ja lisätiedot: johtava hoitaja Markku Nurmi, puh Perusturvalautakunta hyväksyy terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset esityslistan liitteen mukaisina alkaen. Lisäksi perusturvalautakunta hyväksyy fysioterapian ryhmäasiakasmaksun otettavaksi käyttöön alkaen 8 euron suuruisena asiakkaalta/käynti ja alkaen 8,80 euron suuruisena asiakkaalta/käynti. Petu 98 Perusturvalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 40 milj. euroa vuoden 2015 alusta. Asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan alennusta vastaavasti. Vuoden 2015 talousarvion tasapainon kannalta on tärkeää, että maksuja myös korotetaan enimmäismäärien mukaisesti. Kunnilla on kuitenkin oikeus itse päättää peritäänkö maksut enimmäismäärien mukaisesti. Eurassa esitetään siis siirtymistä terveyskeskuksen vuosimaksujen perimisessä järjestelmään, jossa asiakkaalta peritään avosairaanhoidon lääkäripalveluista enimmillään 16,10 euroa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Tämän jälkeen kalenterivuoden käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Kyseinen järjestelmä on helpompi hallinnoida ja vähentää laskutukseen liittyvää työtä enemmän kuin nyt käytössä oleva järjestelmä. Terveyskeskuksesta on siirretty yksi toimistovirkailija pois puhelinvaihteen poistumisen myötä ja laskutukseen liittyvät tehtävät ovat osittain siirtyneet hoitohenkilökunnalle. Tämän vuoksi on tärkeää, että laskutukseen liittyvät tehtävät kuluttavat mahdollisimman vähän hoitajien työaikaa, jotta he voivat panostaa työaikansa potilaiden hoitamiseen. Kyseinen kolmen ensimmäisen käyntikerran terveyskeskuskäyntimaksukäytäntö on jo käytössä useimmissa naapuriterveyskeskuksissa. Edellisen kokouksen esitykseen poiketen: - fysioterapian ryhmäkäynnistä esitetään perittäväksi asiakkaalta alkaen 6,20 euroa/käyntikerta - kotisairaalan päivämaksu peritään myös säännöllisen kotihoidon piirissä olevilta asiakkailta Valmistelu ja lisätiedot: johtava hoitaja Markku Nurmi, puh perusturvalautakunta hyväksyy terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset esityslistan liitteen mukaisina alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyi asiakasmaksujen tarkistukset ja maksut lukien lukuunottamatta fysioterapian ryhmäasiakasmaksua, joka suoritetun äänestyksen jälkeen alennettiin esitetystä 6,20 eurosta 4,40

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) euroon. Tero Viilto esitti fysioterapian ryhmäasiakasmaksuksi 4,40 euroa. Sanna Vähä-Vahe kannatti Tero Viillon esitystä. Suoritetussa äänestyksessä Tero Viillon esitys sai 7 ääntä ja pohjaehdotus yhden äänen, yksi äänesti tyhjää.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Syöpäjärjestöjen kirje suolistosyövän seulontaa koskevaan ostopalvelusopimukseen 1488/ /2014 Petu 99 Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen- ja seulonnan ostopalveluasiakkaan välisessä sopimuksessa on sovittu seulonnan kohderyhmän laajentamisesta vuosittain uudella ikäluokalla. Tämä sen vuoksi, että seulonta käynnistyi oletettua hitaammin ja seulonnan vaikuttavuuden tieteelliseksi arvioimiseksi oli kuitenkin saatava riittävän suuri kohderyhmä. Syöpäjärjestöjen asiantuntijoiden mukaan kohderyhmä on nyt kuitenkin tieteellisesti riittävän suuri, joten vuoden 2015 alussa kohderyhmää ei laajenneta vuonna 1955 syntyneisiin henkilöihin. Suomen Syöpäyhdistys ry:n ja Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n edustajat esittävät, että Euran kunta hyväksyy esityslistan liitteenä olevan kirjeen seulontaa koskevan ostopalvelusopimuksen muutokseksi ilman erillistä sopimuksen muutosta. Valmistelu ja lisätiedot: johtava hoitaja Markku Nurmi, puh Perusturvalautakunta hyväksyy Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n ja Suomen Syöpäyhdistys ry:n lähettämän kirjeen suolistosyövän seulonnan ostopalveluasiakkaille seulontaa koskevan ostopalvelusopimuksen muutokseksi ilman erillistä sopimuksen muutosta. ehdotus hyväksyttiin.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Euran terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittämisen väliraportointi 793/ /2013 Petu 100 Tausta Perusturvalautakunta käynnisti päätöksellään merkittävän terveyskeskuspalvelujen sisällöllisen uudistusprosessin. Kehittämistyön ensimmäisenä vaiheena oli selvittää ja valmistella päivystystoiminnan keskittäminen Satakunnan yhteispäivystykseen. Keskitetty päivystysmalli on nyt ollut käytössä syyskuun alusta 2014 lukien. Lautakunnan linjasi tässä samassa päätöksessään , että päivystyksen keskittämiseen tähtäävän valmistelun rinnalla tulee selvittää virka-aikaisen vastaanottotoiminnan tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi tehtävissä olevia toimenpiteitä ja niiden käynnistys - ja tuotantokustannuksia. Edelleen päätöksessä todettiin, että valmistelussa tulee huomioida vanhuspalvelulain terveydenhuollolle asettamat vaatimukset väestön ikääntyessä ja palvelutarpeiden muuttuessa. Kehittämistyöskentelyn organisointi Yllä todetun johdosta Euran terveyskeskuksen henkilökunta on määrätietoisesti terveyskeskusremontin ja väistötiloissa toimimisen lomassa kerännyt aineistoa ja kuullut alan asiantuntijoita koskien muualla toteutettuja terveyskeskusten kehittämistoimenpiteitä. Henkilökunnalla on ollut yhteisiä kehittämispäiviä, joissa päälinjoja on pohdittu ja konkreettisempaa kehittämisen suunnittelua on toteutettu pienemmässä työryhmässä. Työryhmän muistiot ovat olleet kaikkien nähtävillä ja esimiehet ovat olleet kutsuttuna työryhmän kokouksiin. Keskeinen tavoite Terveyskeskukset perustettiin luvulla kansansairauksien ennaltaehkäisyn, varhaiseen diagnosoinnin ja hoidon toteuttamiseen. Sittemmin terveyskeskukset ovat ajautuneet terveyshyödyn toteuttamisesta osittain sivuraiteille: vastaanotot ruuhkautuvat päivystysluonteisista potilaista kokonaisvaltaisen hoidon kustannuksella. Jos perusterveydenhoidon ominta aluetta olevat kansansairaudet jäävät kunnassa liian vähälle hoidolle, kostautuu se seurannaiskustannusten muodossa erikoissairaanhoidossa. Tavoitteeksi on asetettu, että Eurassakin riskiryhmien on päästävä hoitoon muutamassa viikossa oireiden ilmaannuttua. Tavoitteena tulee olla elintapojen pysyvä muutos ja omahoidon motivaation löytäminen terveydenhuollon ammattilaisten ohjauksessa. Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalle laaditaan hoitosuunnitelma. Kattavien hoitosuunnitelmien laatiminen ja niiden systemaattinen toteuttaminen on yksi keskeisin kehittämistyön tavoite. Hoitosuunnitelma luo pohjan laadukkaalle moniammatilliselle työlle, joka näkyy asiakkaalle siten, että hoitosuunnitelmaa laatimassa ja toteuttamassa ovat asiakkaan tilanteen mukaan valikoiden yhteistyössä erikoistuneet hoitajat, lääkäri tai tarpeen mukaan fysioterapeutti, päihdehoitaja tai mielenterveysalan ammattihenkilö. Eurassa nämä resurssit ja tarvittava erikoisosaaminen ovat jo pitkään olleet olemassa, mutta niiden täysimääräinen hyödyntäminen ja integroiminen osaksi pitkäjänteistä hoidon

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) toteuttamista on vaatinut päivystysratkaisun tekemistä ja sen myötä mahdollistuvaa terveyskeskustyön uudelleenorganisoimista. Luonnollisesti terveyskeskusremontti ja siitä aiheutunut väistötiloissa toimiminen on tarkoittanut sitä, että työkäytäntöjä olla pystytty nyt remontin aikana konkreettisesti uudistamaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta aika on hyödynnetty tehokkaasti suunnittelemalla uusia toimintamalleja. Työparimallin tai tiimimallin sijasta yksi ehyt kokonaisuus Uudelleenorganisoitumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä valintaa sen suhteen, organisoidaanko terveyskeskuksessa tehtävät työt työpareille, tiimeille vai nähdäänkö henkilökunta yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Hyvin nopeasti työparimalli arvioitiin liian haavoittuvaksi niin työntekijöiden kuin kuntalaistenkin näkökulmasta. Tiimimallia kehiteltiin verraten pitkälle, kunnes syksyn aikana 2014 työryhmässä todettiin esim. asiakkaiden asuinpaikan mukaan tai muulla tavoin määrittyvät tiimijaot loppujen lopuksi keinotekoisiksi ja henkilökunnan keskinäistä yhteistyötä pikemmin rajoittaviksi kuin sitä lisääviksi tekijöiksi. Näin ollen työryhmän väliraporttina lautakunnalle todetaan, että Euran terveyskeskuksen työkäytänteitä ja palveluja kehitettäessä terveyskeskusta tarkastellaan tästä eteenpäin yhtenä kokonaisuutena, joka tarjoaa palvelut kuntalaisille yhdenvertaisesti. Tästä seuraa eräitä jatkovalmisteluun otettavia asioita. Esimerkkinä lääkäreiden palkkauksessa vielä osittain pohjalla vaikuttava väestövastuualueisiin perustuva malli, jonka tilalle on täten valmisteltava korvaava palkkausmalli. Paneliassa sijaitseva yhden lääkärin, yhden hoitajan sekä osa-aikaisen näytteenoton muodostama toimipiste on nähtävä Euran terveyskeskuskokonaisuuden osana. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossakin sekä toimipisteen henkilökunta että asiakkaat joustavasti liikkuvat toimipisteiden välillä näin muodostuvassa palvelukokonaisuudessa. Erikoishoitajavastaanotot ja tehtäväsiirrot lääkäreiltä hoitajille Päivystysratkaisun myötä on nyt vapautunut viikonlopuista hoitajaresurssia terveyskeskuksen virka-aikaisen palvelun parantamiseen. Aikaisemmin kaikkien hoitajien työpanos meni pääosin puhelimessa ja "luukulla" tehtävään hoidon tarpeen arviointiin, laboratoriossa avustamiseen, sairaanhoitajan perus -vastaanoton pyörittämiseen, haavahoitoihin, korvaushoitoihin, reseptineuvontaan sekä lääkärin avustamiseen toimenpiteissä. Nyt terveyskeskuksen päästyä palaamaan remontoituihin tiloihin, voidaan vaiheittain käynnistää uusia erikoishoitajavastaanottoja ja lisätä jo aikaisemmin vähäisemmässä määrin toteutettuja hoitajavastaanottoja. Eurassa on erinomaisesti täydennyskouluttautuneita hoitajia sairaanhoitopiirin edellyttämille vastuualueille eli diabeteksen hoitoon, haavahoitoon, reumasairauksien hoitoon, sydänsairauksien hoitoon, astman hoitoon sekä muistisairauksien ja mielenterveyden hoitoon. Lisäksi jatkossa järjestetään omana työnä myös päihdeongelmiin erikoistuneen hoitajan palvelut. Nämä kaikki erityisosaamisalueet tullaan organisoimaan mahdollisimman nopealla aikataululla aikaisempaa paremmin kokonaisuudeksi ja kuntalaisten saataville. Hoitajien erikoistumiseen liittyy kiinteästi tehtäväsiirtojen toteuttaminen

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) lääkäreiltä hoitajille ja jossain määrin fysioterapeuteille eräiden potilasryhmien kohdalla. Uutena asiana Eurassa on mm. INR-poliklinikan perustaminen eli Marevan-hoito potilaiden hoidon uudelleenorganisointi. Toisena esimerkkinä selkäpotilaat, joiden hoitovastuuta voidaan tietyin kriteerein siirtää fysioterapeuteille. Tehtäväsiirtoihin liittyy aina täydennyskoulutus ja osaamisen osoittaminen näytöin. Jotta tehtäväsiirtojen toteumista pystytään seuramaan jatkossa, toteutetaan seuraavaksi hoitohenkilökunnan kirjaamiskoulutusta, jotta saadaan uudet työmuodot tilastoitua oikein ja saadaan näin näkyväksi seurantaa varten kaikki se työ, joka jatkossa siirtyy korostetusti hoitajien vastuulle. Erityisvastuuta sisältävästä hoitajatyöstä kuten myös selkeistä tehtäväsiirroista lääkäreiltä hoitajille tulee maksaa tehtävän vaativuutta vastaava korvaus. Kunnanhallituksen alainen henkilöstöjaosto on marraskuun kokouksessaan perusturvajohtajan ehdotuksesta nimennyt KVTES-palkkatyöryhmän KVTES-sopimusalalle (terveyspalvelut, vanhusten ja vammaisten palvelut). liittyy nimenomaan tehtäväsiirtoihin lääkäreiltä sairaanhoitajille. Työryhmän tulee koostumaan sekä työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajista, joiden tehtävänä on määrätä palkkausjärjestelmän nykytilan arviointi ja palkkausjärjestelmän kehittämiseksi tarvittavien uudistusehdotusten tekeminen tehtävien vaativuuden arvioinnin osalta. Työryhmä voisi väliraporttinsa perusteella ehdottaa myös mallin kokeilua määräajan. Panelian terveysaseman kohdalla erityishoitajavastaanottojen toteuttaminen ei ole realistista toimipisteen pienestä koosta johtuen. Asiakkaiden toivotaan hyödyntävän jatkossa Euran terveyskeskuksessa tarjolla olevia erikoishoitajavastaanottoja. Lääkäreiden työpanoksen kohdistaminen vastaanottotyöhön ja geriatrian ja psykiatrian erikoislääkäreiden työpanoksen hankinta ostopalveluna Suurin ruuhkautumista aiheuttava tekijä on ollut hoitaja- ja lääkärivastaanottoaikojen riittämättömyys. Yhtenä syynä on ollut kahden lääkärinviran avoimena oleminen rekrytointivaikeuksista johtuen. Vajetta ei ole tarkoituksenmukaista paikata enää pidempään tilapäisillä vuokralääkäreillä, koska vastaanottotoimintojen kehittäminen ja hoitosuunnitelmiin perustuva potilastyö toteutuu parhaiten pysyvällä henkilökunnalla. Tehtäväsiirrot hoitajille tulevat näkymään jonkin ajan päästä vapautuvina lääkäriresursseina. Kirjaamiskäytänteiden terävöittämisen jälkeen tehtäväsiirtojen toteutumisesta pystytään antamaan lautakunnalle raporttia. Tehtäväsiirtojen toteuttamisen lisäksi perusturvan johtoryhmässä on valmisteltu linjaus erikoislääkäripalveluiden sisällyttämisestä osaksi perusterveydenhuoltoa. Linjaus on sisällytetty myös vuoden 2015 talousarvion teksti-osaan ja tehty tarvittava määrärahavaraus ostopalveluihin. Kyse on siitä, että omat virkalääkärit voisivat keskittyä nimenomaan terveyskeskuksessa tapahtuvaan vastaanottotyöhön ja ostopalveluna hankittavat erikoislääkärit ottaisivat osavastuuta eräistä merkittävistä potilasryhmistä.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Geriatrian erikoislääkäri ottaa hoitovastuun säännöllisen kotihoidon potilaista ja asumispalveluyksiköissä asuvista asiakkaista. Kokeiluna kesäkuussa käynnistetystä toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia. Merkittävää on, että palvelu sisältää 24/7 takapäivystyksen, joka auttaa kotihoidon henkilökuntaa työssään ja vähentää potilaiden turhia päivystyskäyntejä. Tähänastiset tulokset esitellään lautakunnalle kokouksessa. Toinen merkittävä erikoislääkärivetoinen palvelukokonaisuus perusterveydenhuollon sisälle on psykiatrian erikoislääkärin osa-viikkoisen työpanoksen hankinta ostopalveluna. Tätä täydentämään on tehtävissä pitkäkestoinen sopimus mielenterveystyöstä kokemusta omaavan yleislääkärin kanssa. Näin muodostuvaan erikois-yleislääkäri työparimalliin tullaan integroimaan kaikki psykiatriset sairaanhoitajat perusturvan tulosalueella. Tavoitteena on siirtää erikoissairaanhoidon poliklinikoilla asioivat aikuispotilaat (lasten- ja nuorten palveluja on perustasolla resurssoitu jo aiemmin) pitkälti omaan terveyskeskukseen ja välttää merkittävästi myös psykiatrisia vuodeosastojaksoja. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna Me ja kuluvan vuoden toteuma-arvio on 1.6 Me luokkaa. Säästöpotentiaali panostusten jälkeen on edelleen merkittävä. Ostopalvelusopimusten luonnokset esitellään kokouksessa. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh Perusturvalautakunta merkitsee yllä olevan kehittämisen väliraportoinnin tiedokseen. Perusturvajohtaja täydensi päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: Perusturvalautakunta merkitsee yllä olevan kehittämisen väliraportoinnin tiedokseen ja oikeuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan geriatrian ja psykiatrian erikoislääkäreiden ostopalvelusopimukset sekä tarvittavat vastaanottopalveluiden toimivuuden turvaavat yleislääkäritasoiset ostopalvelusopimukset.

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta / Tasalapa Oy 1485/ /2014 Petu 101 Tasalapa Oy on aloittanut yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan Euran kunnassa. Tasalapa Oy omistaa kiinteistön osoitteessa Löyttylänraitti 74, Honkilahti. Kiinteistön päätyasunto on otettu tukiasumiskäyttöön alkaen. Kiinteistössä toimii myös Tasalapa Oy:n ylläpitämä ympärivuorokautinen lastensuojelulaitos Sijaiskoti Sampon Paja. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pekka Parviainen ja palvelujen vastuuhenkilönä Jallu-Pekka Saarinen. Yrityksen kotikuntana on Helsinki. Rekisteriotteen mukaan Tasalapa Oy:n toimialaan kuuluu mm. yksityisten sosiaalialojen palveluiden tuottaminen. Perusturvakeskuksesta on tehty tarkastuskäynti Tasalapa Oy:n tukiasuntoon Eurassa. Tasalapa Oy:n tukiasuntojen arvioitu asiakaspaikkamäärä on yksi. Tasalapa Oy on toimittanut yksityisestä sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen ilmoituksen kirjallisena tarvittavine liitteineen. Sosiaalitoimi toimittaa ilmoituksen aluehallintovirastolle rekisterin pitoa varten. Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusitalo-Perkola, puh Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan, ettei toiminnan harjoittamiselle ole estettä. ehdotus hyväksyttiin.

20 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Petu Perusturvajohtajan, sosiaalipalvelupäällikön, johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijöiden, kotipalveluohjaajan, vanhustyön ohjaajan, vanhainkodin johtajan, toimintakeskuksen johtajan ja vastaavan ohjaajan viranhaltijapäätökset Johtavan lääkärin, johtavan hoitajan sekä vastaanoton että terveyskeskussairaalan osastonhoitajien viranhaltijapäätökset ajalta Valviran ilmoitus Dnro 6549/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen / PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Eura, Satakunnankatu 12. Toiminnan lopettamispäivä Aluehallintoviraston päätös LSAVI/1713/ /2013; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen. Uusien palvelualojen hyväksyminen, hierontapalvelujen lopettaminen / Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö 5 Aluhallintoviraston kirje LSAVI/1713/ ; Kirjoitusvirheen korjaaminen/ Porin Diakonialaitoksen... korjattu Länsi-Suomen Diakonialaitoksen... 6 Valviran ilmoitus Dnro 9475/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. Toimikka Valmius Hyvinvointiin Group Oy, Espoo. Toiminnan lopettamispäivä ja Valviran päätös Dnro 9476/ /2014. Uudeksi toimipaikaksi Valmius Hyvinvointiin Group Oy, Lauttasaarenmäki 4, Helsinki 7 Perusturvajohtajan ajankohtaiskatsaus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

Euran terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittämisen väliraportointi

Euran terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittämisen väliraportointi Perusturvalautakunta 100 09.12.2014 Euran terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittämisen väliraportointi 793/00.04.01/2013 Petu 100 Tausta Perusturvalautakunta käynnisti päätöksellään 14.5.2013 42

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Perusturvalautakunta Aika 14.04.2015 klo 15:30-16:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet et Mattila Aimo Kreula Jaakko Paavilainen Hannu

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (15)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (15) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Perusturvalautakunta Aika 19.08.2014 klo 15:30-17:05 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.11.2014 klo 17.00 19.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen 155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 johtokunta 25.8.2014

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 49 Peruspalvelulautakunta 16.05.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 34 Kuntalaisaloite/Alapitkän

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 Sivistyslautakunta 26.01.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 26.01.2010 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.5.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 17.12.2015 klo 18.00 19.00

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.4.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 15.12.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika T0 16.3.2017 klo 16.00 19.35 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7) EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Pesonen

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.1.2015 klo 17.00-18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:45. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:45. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2017 klo 08:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 7 Pöytäkirjan

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.5.2012 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

63 Linja-autojen korjaus- ja huoltosopimus Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen

63 Linja-autojen korjaus- ja huoltosopimus Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen Tampere Pöytäkirja 8/2017 1 (11) Aika 20.12.2017, klo 08:01-09:19 Paikka TKL:n kokoushuone Käsitellyt asiat 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastus 62 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 08.11.2010 KOKOUSAIKA 08.11.2010 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 38 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 39 MLL TUKIPERHEET 3 40 MLL:N ILMOITUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 21.12.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.10.2016 kello 12:00-14:20 Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 AIKA Ke 19.2.2014 klo 16.30 18.55 PAIKKA lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ LISÄKSI POISSA Juhani Oksman puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 (12)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 (12) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 (12) Perusturvalautakunta Aika 13.01.2015 klo 15:30-17:25 Paikka Terveyskeskuksen ruokasali Saapuvilla olleet jäsenet Hakala Manu jäsen varapuheenjohtaja Kreula Jaakko jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2016 1 (9) Perusturvalautakunta Aika 16.08.2016 klo 15:30-16:20 Paikka Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Saapuvilla olleet et Mattila Aimo Kreula Jaakko Paavilainen Hannu Laine

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta. Asia Otsikko Sivu

Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta. Asia Otsikko Sivu HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 3/2015 1 (12) Aika 09.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 23 HR-TUNNUSLUVUT

Lisätiedot