EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Aika klo 15:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Hakala Manu jäsen varapuheenjohtaja Kreula Jaakko jäsen Paavilainen Hannu jäsen Laine Kirsi jäsen Laine Eija jäsen Rinta-Keturi Mari jäsen Vihavainen Tiina jäsen Vähä-Vahe Sanna jäsen Viilto Tero varajäsen Poissa Mattila Aimo puheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Vihervuori Juhani Lehtomäki Sanna-Tuulia Holmström Terhi Uusitalo-Perkola Katriina Nurmi Markku Sarin Tuulia khall edustaja perusturvajohtaja johtava lääkäri sosiaalipalvelupäällikkö johtava hoitaja vs johtava sosiaalityöntekijä Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Manu Hakala puheenjohtaja Katriina Uusitalo-Perkola pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kreula ja Hannu Paavilainen Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Jaakko Kreula Hannu Paavilainen

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä perusturvakeskuksessa perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Käsitellyt asiat Sivu 92 Perusturvalautakunnan kokouspäivät vuonna 2015 ja koolle 4 kutsuminen 93 Perusturvalautakunnan määrärahamuutokset 5 94 Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys lukien 6 95 Polku Työelämään -hankkeen avustusanomus vuodelle Työinto-hankkeen avustushakemus ajalle ja Omaishoidon tuen palkkioiden indeksikorotus Terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistukset ja maksut lukien 99 Syöpäjärjestöjen kirje suolistosyövän seulontaa koskevaan ostopalvelusopimukseen 100 Euran terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittämisen väliraportointi Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta / Tasalapa Oy Ilmoitusasiat 20

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokouspäivät vuonna 2015 ja koolle kutsuminen Petu 92 Euran kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokouksiensa ajankohdasta ja paikasta. Kokous voidaan pitää myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Perusturvalautakunta kokoontuu ensisijaisesti Euran Virastotalossa perusturvakeskuksessa Satakunnankatu 12:ssa ellei muuta paikkaa erikseen sovita. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh Perusturvalautakunta päättää, että perusturvalautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden toisena tiistaina alkaen klo seuraavina ajankohtina: , , , , , , , , ja Perustellusta syystä voidaan tarvittaessa poiketa yllä mainitusta ajankohdasta. Perusturvalautakunta päättää, että esityslista lähetetään kokousta edeltävän viikon keskiviikkona ja että lautakunta voidaan kiireellisissä tapauksissa tai asioiden niin vaatiessa kutsua koolle muunakin ajankohtana. Perusturvalautakunta päättää pitää kokouksensa ensisijaisesti perusturvakeskuksessa ja toissijaisesti terveyskeskuksessa sekä kokoontua myös tarvittaessa perusturvalautakunnan alaisissa sekä muissa toimipaikoissa. ehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että pidetään lautakunnan kokous. Kokouspaikka poikkeuksellisesti Terveyskeskus. Lisäksi lautakunta päätti, että esityslista julkaistaan internetissä kunnan kotisivuilla lautakunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan määrärahamuutokset 1074/ /2014 Petu 93 Talousarvion mukaan tulosalueen menot ja tulot ovat valtuustoon nähden sitovia. Lautakunta päättää vastuualueiden välisistä menojen ja tulojen siirroista. Ensisijaisesti määrärahatarkistukset tulee tehdä siirtämällä määräraha vastuualueelta toiselle. Perusturvajohtaja on virkatyönä valmistellut talousajohtajalle kunnanhallituksen kokousta varten määrärahamuutokset ja lisämäärärahaesityksen tulosaluetasolla. Perusturvalautakunnan lisämäärärahaesitys vuoden 2014 talousarvioon on yhteensä euroa. Tästä summasta euroa kohdistuu sairaanhoitopiirille (62% potilasvahinkovakuutuksen kertaluonteiseen maksuun) ja vanhusten ja vammaisten palvelujen vastuualueelle henkilöstömäärärahoihin. Perusturvan tulosalueen toimintatuotot ylittyvät talousarvioon nähden euroa. Esityslistan liitteenä on lautakunnalle valmisteltu yhteenveto vastuualuetason määrärahasiirroista perusteluineen. Liitteestä käy ilmi myös yksityiskohtaiset perustelut lisämäärärahatarpeelle ja toisaalta tulojen ylitykselle. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh Perusturvalautakunta päättää tehdä vuoden 2014 talousarvioon esityslistan liitteen mukaiset vastuualueiden väliset menojen ja tulojen siirrot sekä merkitsee tiedokseen saatetuksi kunnanhallitukselle toimitetun tulosalueen lisämäärärahapyynnön ja tulojen lisäkset. ehdotus hyväksyttiin.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys lukien 1476/ /2014 Petu 94 Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetus tulee voimaan Suun terveydenhuollon osalta on todettu, että virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys tulee järjestää keskittäen toiminta sairaanhoitopiirin alueella yhteen yhteispäivystyspisteeseen, osana muuta päivystystä. Uuden asetuksen mukaisen päivystyksen toteutusta on suunniteltu yhteistyössä sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin että Satakunnan kuntien/kuntayhtymien ylihammaslääkäreiden kanssa vuodesta 2013 lukien. Kaikki Satakunnan yli- ja vastaavat hammaslääkärit ovat yksimielisiä uudesta päivystysjärjestelyiden toteutustavasta, joka pohjautuu lähes kymmenen vuotta käytössä olleeseen toimintatapaan. Uuden asetuksen mukainen suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys sairaanhoitopiirin alueella on tarkoitus järjestää alkaen Porin kaupungin hallinnoimana Satakunnan sairaanhoitopiiriltä vuokratuissa tiloissa Satakunnan keskussairaalan päivystyksen yhteydessä. Ko. tilat valmistuvat kevään 2015 aikana, ennen niiden valmistumista päivystys toteutetaan Porin kaupungin keskushammashoitolassa. Päivystys toteutetaan arkisin työpaikkapäivystyksenä klo ja puhelinpäivystyksenä klo Viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystys toteutetaan työpaikkapäivystyksenä klo Puhelinpäivystys on klo ja Kaikki päivystystoiminnan järjestämisestä Porin perusturvakeskukselle aiheutuneet kustannukset jaetaan kuntien kesken asukaslukujen suhteessa. Esityslistan liitteenä on luonnos yhteistyösopimuksesta suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä ja arvio kustannuksista. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh Perusturvalautakunta hyväksyy omalta osaltaan suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuoliset päivystysjärjestelyt lukien ja valtuuttaa perusturvajohtajan ja/tai johtavan lääkärin allekirjoittamaan sopimuksen. ehdotus hyväksyttiin.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Polku Työelämään -hankkeen avustusanomus vuodelle / /2014 Petu 95 Polku Työelämään hanke toimii Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien alueella. Hanketta hallinnoi Lännen kyläyhdistys. Vuosi 2015 on hankkeen viimeinen toimintavuosi. Polku Työelämään -hanke on tarkoitettu vaikeasti työllistettävien henkilöiden työkyvyn ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden haittojen torjumiseksi, kohti avoimia työmarkkinoita tuetun työllistämisen avulla. Hanke työllistää oman alueen työttömiä yhdistysten kautta, auttaa työllistettyjä löytämään polkunsa työelämään ja koulutukseen sekä tukee yhdistyksiä tukityöllistämisen työnohjauksessa ja auttaa paperitöissä. Se toimii yhteistyössä myös alueen yritysten kanssa. Hanke tekee yhteistyötä niin TE-toimiston henkilökunnan kuin kunnan perusturvan henkilöstön kanssa. Vuonna 2014 syyskuun alkuun mennessä hankkeessa on ollut mukana 9 euralaista henkilöä. Hankkeen määrärahat tulevat vuosittain vahvistettavasta työ- ja elinkeinoministeriön työvoimapoliittisesta budjetista ja tarkentuvat vasta budjetin tultua hyväksytyksi. Hankehakemuksessa toivotaan, että Ely-keskuksen päätöksen jälkeen alueen kunnat lähtevät mukaan hankkeeseen rahoittamalla hanketta kuntaosuudella. Kuntaosuus on 0,65 euroa/asukas. Euran tämänhetkisen asukasluvun (12.600) mukaan kustannus olisi euroa. Polku Työelämään -hanke pyytää Euran kuntaa varamaan kyseisen määrärahan vuoden 2015 talousarvioon. Valmistelu ja lisätiedot: vs.johtava sosiaalityöntekijä Tuulia Sarin, puh Euran perusturvalautakunta päättää olla mukana Polku Työelämäänhankkeessa ja merkitsee tiedoksi, että vuoden 2015 talousarvioon sosiaalityön vastuualueen muun toimeentuloturvan kustannuspaikalle ( ) on varattu toimintaa varten euron määräraha. ehdotus hyväksyttiin.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Työinto-hankkeen avustushakemus ajalle ja / /2014 Petu 96 Työllistävät Järjestöt ry:n hallinnoimalle Työinto-hankkeelle on myönnetty Satakunnan ELY-keskuksen rahoitus alkaen. Hanke päättyy Hankkeessa toimii projektivastaava, yksilöohjaaja ja toimistotyöntekijä. Hankkeen omarahoitusosuus on n. 25 %. Hankkeen toimialue on Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ja Eura. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, nuoret, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Tavoitteena on parantaa kohderyhmän työmarkkinavalmiuksia palkkatuetun työn ja kohdennetun koulutuksen avulla siten, että työllistyminen avoimille työmarkkinoille mahdollistuisi. Työinto-hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kaakkois-Satakunnan TE-toimiston kanssa. Hankkeen avulla työllistyy noin 50 henkilöä vuodessa palkkatuettuun työsuhteeseen tai avoimille työmarkkinoille. Hankkeen kautta on työllistetty 4 euralaista henkilöä vuonna Hankkeelle ollaan hakemassa jatkoa alkaen (v ). Jatkohankkeella vastattaisiin kuntien lisääntyvään vastuuseen työllisyydenhoidossa. Uuteen hankehakemukseen on budjetoitu yhden henkilön lisäresurssi, joka mahdollistaisi tehokkaamman työnantajayhteistyön, työnantajan palveluohjauksen laajentamisen ja mahdollisuuden tarjota työhönvalmennusta lisääntyneelle kohdejoukolle. Työinto-hanke hakee Euran kunnalta hankkeen toteutuskulujen omarahoitusosuuden kattamiseen väliselle ajalle 3189 euron ja mahdolliseen jatkohankkeeseen väliselle ajalle 2961 euron avustusta, yhteensä 6150 euroa vuodelle Valmistelu ja lisätiedot: vs. johtava sosiaalityöntekijä Tuulia Sarin, puh Euran perusturvalautakunta päättää myöntää Työinto-hankkeelle avustusta väliselle ajalle euroa. Mahdollisen jatkorahoituksen osalta alkaen Euran perusturvalautakunta edellyttää hankkeelta erillistä avustushakemusta ja tarkemman selvityksen hankkeen jatkotavoitteista ja kustannuksista Euran kunnan osalta. ehdotus hyväksyttiin.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Omaishoidon tuen palkkioiden indeksikorotus Petu 97 Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerroin on 1,350 ja vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin on 1,363. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 384,67 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 769,33 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 0,96 prosentin korotusta vuoteen 2014 verrattuna. Indeksitarkistuksen johdosta omaishoidon tuen maksuluokat Eurassa ovat lukien seuraavat: 1. maksuluokka, hoitopalkkio 384,67 /kk 2. maksuluokka, hoitopalkkio 483,04 /kk ja 3. maksuluokka, hoitopalkkio 595,69 /kk. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on 788,98 euroa kuukaudessa. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 0,96 prosentin korotus tehdään lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Indeksitarkistuksen johdosta toimeksiantosopimuksella järjestettävästä sijaishoidosta maksetaan Eurassa 92,44 euron suuruinen palkkio vuorokaudelta (24 h) ja 61,63 euron suuruinen hoitopalkkio vähintään 12 tuntia mutta alle 24 tuntia kestävän tilapäishoidon ajalta. Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusitalo-Perkola, puh Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Lisäksi lautakunta päätti tehdä kyselyn palvelusetelin käytöstä.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistukset ja maksut lukien 1448/ /2014 Petu Valtioneuvosto on antanut asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat voimaan alkaen. Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9.4 %. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomia maksuja ei koroteta. Asetusmuutoksen taustalla on hallituksen päätös julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Sen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 40 miljoonalla eurolla vuoden 2015 alussa. Asiakasmaksujen enim-mäismääriä korotetaan alentamista vastaavasti. Kunnat voivat itse päättää, perivätkö ne asiakasmaksujen enimmäismäärät. Terveyskeskuksen ylläpitäjä voi periä avosairaanhoidon lääkäripalveluista enimmillään 32,10 euron vuosimaksun. Vaihtoehtoisesti voidaan periä käyntimaksua kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa enimmillään 16,10 euroa käynniltä. Eurassa on voinut tähän asti valita joko vuosimaksun tai käyntimaksun joka käyntikerralta. Nyt Eurassa esitetään otettavaksi käyttöön Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän, Säkylä-Köyliön terveyskeskuksen ja Huittisten terveyskeskuksen käyttämä terveyskeskusmaksujärjestelmä. Kyseisen järjestelmän mukaan avosairaanhoidon lääkäripalveluita käyttäviltä asiakkailta peritään 16,10 euron suuruinen käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa. Tämän jälkeen asiakkaan käynnit kalenterivuoden aikana ovat hänelle maksuttomia. Terveyskeskusmaksua ei peritä alle 18 vuotiailta eikä perusturvalautakunnan aikaisempien päätöksien mukaan asiakkailta, jotka esittävät: - voimassa olevan Euran kunnan perusturvakeskuksen toimeentulotukipäätöksen - rintama- tai rintamapalvelutunnuksen (esim. rintamaveteraanikortti tai Kela-kortti R) - maksukaton täyttymisen jälkeen saadun vapaakortin Muut korotettavat maksut esitetään perittäväksi alkaen myös enimmäismääräisinä. Fysioterapiassa on otettu käyttöön uusi ryhmäfysioterapiatoiminta. Ryhmäfysioterapiatoimintaan osallistuvilta asiakkailta esitetään perittäväksi alkaen yksilöfysioterapian käyntimaksun suuruinen kahdeksan euron käyntimaksu ja alkaen indeksikorotuksen mukainen 8,80 euron suuruinen käyntimaksu. Kotisairaalan päivämaksua peritään nyt 10,60 euroa päivältä ja alkaen 11,60 euroa päivältä. Kotisairaalan päivämaksua ei peritä kuitenkaan jatkossa niiltä asiakkailta, jotka ovat säännöllisen kotihoidon piirissä. Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut sekä

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut säilyvät ennallaan. Valmistelu ja lisätiedot: johtava hoitaja Markku Nurmi, puh Perusturvalautakunta hyväksyy terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset esityslistan liitteen mukaisina alkaen. Lisäksi perusturvalautakunta hyväksyy fysioterapian ryhmäasiakasmaksun otettavaksi käyttöön alkaen 8 euron suuruisena asiakkaalta/käynti ja alkaen 8,80 euron suuruisena asiakkaalta/käynti. Petu 98 Perusturvalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 40 milj. euroa vuoden 2015 alusta. Asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan alennusta vastaavasti. Vuoden 2015 talousarvion tasapainon kannalta on tärkeää, että maksuja myös korotetaan enimmäismäärien mukaisesti. Kunnilla on kuitenkin oikeus itse päättää peritäänkö maksut enimmäismäärien mukaisesti. Eurassa esitetään siis siirtymistä terveyskeskuksen vuosimaksujen perimisessä järjestelmään, jossa asiakkaalta peritään avosairaanhoidon lääkäripalveluista enimmillään 16,10 euroa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Tämän jälkeen kalenterivuoden käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Kyseinen järjestelmä on helpompi hallinnoida ja vähentää laskutukseen liittyvää työtä enemmän kuin nyt käytössä oleva järjestelmä. Terveyskeskuksesta on siirretty yksi toimistovirkailija pois puhelinvaihteen poistumisen myötä ja laskutukseen liittyvät tehtävät ovat osittain siirtyneet hoitohenkilökunnalle. Tämän vuoksi on tärkeää, että laskutukseen liittyvät tehtävät kuluttavat mahdollisimman vähän hoitajien työaikaa, jotta he voivat panostaa työaikansa potilaiden hoitamiseen. Kyseinen kolmen ensimmäisen käyntikerran terveyskeskuskäyntimaksukäytäntö on jo käytössä useimmissa naapuriterveyskeskuksissa. Edellisen kokouksen esitykseen poiketen: - fysioterapian ryhmäkäynnistä esitetään perittäväksi asiakkaalta alkaen 6,20 euroa/käyntikerta - kotisairaalan päivämaksu peritään myös säännöllisen kotihoidon piirissä olevilta asiakkailta Valmistelu ja lisätiedot: johtava hoitaja Markku Nurmi, puh perusturvalautakunta hyväksyy terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset esityslistan liitteen mukaisina alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyi asiakasmaksujen tarkistukset ja maksut lukien lukuunottamatta fysioterapian ryhmäasiakasmaksua, joka suoritetun äänestyksen jälkeen alennettiin esitetystä 6,20 eurosta 4,40

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) euroon. Tero Viilto esitti fysioterapian ryhmäasiakasmaksuksi 4,40 euroa. Sanna Vähä-Vahe kannatti Tero Viillon esitystä. Suoritetussa äänestyksessä Tero Viillon esitys sai 7 ääntä ja pohjaehdotus yhden äänen, yksi äänesti tyhjää.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Syöpäjärjestöjen kirje suolistosyövän seulontaa koskevaan ostopalvelusopimukseen 1488/ /2014 Petu 99 Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen- ja seulonnan ostopalveluasiakkaan välisessä sopimuksessa on sovittu seulonnan kohderyhmän laajentamisesta vuosittain uudella ikäluokalla. Tämä sen vuoksi, että seulonta käynnistyi oletettua hitaammin ja seulonnan vaikuttavuuden tieteelliseksi arvioimiseksi oli kuitenkin saatava riittävän suuri kohderyhmä. Syöpäjärjestöjen asiantuntijoiden mukaan kohderyhmä on nyt kuitenkin tieteellisesti riittävän suuri, joten vuoden 2015 alussa kohderyhmää ei laajenneta vuonna 1955 syntyneisiin henkilöihin. Suomen Syöpäyhdistys ry:n ja Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n edustajat esittävät, että Euran kunta hyväksyy esityslistan liitteenä olevan kirjeen seulontaa koskevan ostopalvelusopimuksen muutokseksi ilman erillistä sopimuksen muutosta. Valmistelu ja lisätiedot: johtava hoitaja Markku Nurmi, puh Perusturvalautakunta hyväksyy Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n ja Suomen Syöpäyhdistys ry:n lähettämän kirjeen suolistosyövän seulonnan ostopalveluasiakkaille seulontaa koskevan ostopalvelusopimuksen muutokseksi ilman erillistä sopimuksen muutosta. ehdotus hyväksyttiin.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Euran terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittämisen väliraportointi 793/ /2013 Petu 100 Tausta Perusturvalautakunta käynnisti päätöksellään merkittävän terveyskeskuspalvelujen sisällöllisen uudistusprosessin. Kehittämistyön ensimmäisenä vaiheena oli selvittää ja valmistella päivystystoiminnan keskittäminen Satakunnan yhteispäivystykseen. Keskitetty päivystysmalli on nyt ollut käytössä syyskuun alusta 2014 lukien. Lautakunnan linjasi tässä samassa päätöksessään , että päivystyksen keskittämiseen tähtäävän valmistelun rinnalla tulee selvittää virka-aikaisen vastaanottotoiminnan tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi tehtävissä olevia toimenpiteitä ja niiden käynnistys - ja tuotantokustannuksia. Edelleen päätöksessä todettiin, että valmistelussa tulee huomioida vanhuspalvelulain terveydenhuollolle asettamat vaatimukset väestön ikääntyessä ja palvelutarpeiden muuttuessa. Kehittämistyöskentelyn organisointi Yllä todetun johdosta Euran terveyskeskuksen henkilökunta on määrätietoisesti terveyskeskusremontin ja väistötiloissa toimimisen lomassa kerännyt aineistoa ja kuullut alan asiantuntijoita koskien muualla toteutettuja terveyskeskusten kehittämistoimenpiteitä. Henkilökunnalla on ollut yhteisiä kehittämispäiviä, joissa päälinjoja on pohdittu ja konkreettisempaa kehittämisen suunnittelua on toteutettu pienemmässä työryhmässä. Työryhmän muistiot ovat olleet kaikkien nähtävillä ja esimiehet ovat olleet kutsuttuna työryhmän kokouksiin. Keskeinen tavoite Terveyskeskukset perustettiin luvulla kansansairauksien ennaltaehkäisyn, varhaiseen diagnosoinnin ja hoidon toteuttamiseen. Sittemmin terveyskeskukset ovat ajautuneet terveyshyödyn toteuttamisesta osittain sivuraiteille: vastaanotot ruuhkautuvat päivystysluonteisista potilaista kokonaisvaltaisen hoidon kustannuksella. Jos perusterveydenhoidon ominta aluetta olevat kansansairaudet jäävät kunnassa liian vähälle hoidolle, kostautuu se seurannaiskustannusten muodossa erikoissairaanhoidossa. Tavoitteeksi on asetettu, että Eurassakin riskiryhmien on päästävä hoitoon muutamassa viikossa oireiden ilmaannuttua. Tavoitteena tulee olla elintapojen pysyvä muutos ja omahoidon motivaation löytäminen terveydenhuollon ammattilaisten ohjauksessa. Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalle laaditaan hoitosuunnitelma. Kattavien hoitosuunnitelmien laatiminen ja niiden systemaattinen toteuttaminen on yksi keskeisin kehittämistyön tavoite. Hoitosuunnitelma luo pohjan laadukkaalle moniammatilliselle työlle, joka näkyy asiakkaalle siten, että hoitosuunnitelmaa laatimassa ja toteuttamassa ovat asiakkaan tilanteen mukaan valikoiden yhteistyössä erikoistuneet hoitajat, lääkäri tai tarpeen mukaan fysioterapeutti, päihdehoitaja tai mielenterveysalan ammattihenkilö. Eurassa nämä resurssit ja tarvittava erikoisosaaminen ovat jo pitkään olleet olemassa, mutta niiden täysimääräinen hyödyntäminen ja integroiminen osaksi pitkäjänteistä hoidon

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) toteuttamista on vaatinut päivystysratkaisun tekemistä ja sen myötä mahdollistuvaa terveyskeskustyön uudelleenorganisoimista. Luonnollisesti terveyskeskusremontti ja siitä aiheutunut väistötiloissa toimiminen on tarkoittanut sitä, että työkäytäntöjä olla pystytty nyt remontin aikana konkreettisesti uudistamaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta aika on hyödynnetty tehokkaasti suunnittelemalla uusia toimintamalleja. Työparimallin tai tiimimallin sijasta yksi ehyt kokonaisuus Uudelleenorganisoitumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä valintaa sen suhteen, organisoidaanko terveyskeskuksessa tehtävät työt työpareille, tiimeille vai nähdäänkö henkilökunta yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Hyvin nopeasti työparimalli arvioitiin liian haavoittuvaksi niin työntekijöiden kuin kuntalaistenkin näkökulmasta. Tiimimallia kehiteltiin verraten pitkälle, kunnes syksyn aikana 2014 työryhmässä todettiin esim. asiakkaiden asuinpaikan mukaan tai muulla tavoin määrittyvät tiimijaot loppujen lopuksi keinotekoisiksi ja henkilökunnan keskinäistä yhteistyötä pikemmin rajoittaviksi kuin sitä lisääviksi tekijöiksi. Näin ollen työryhmän väliraporttina lautakunnalle todetaan, että Euran terveyskeskuksen työkäytänteitä ja palveluja kehitettäessä terveyskeskusta tarkastellaan tästä eteenpäin yhtenä kokonaisuutena, joka tarjoaa palvelut kuntalaisille yhdenvertaisesti. Tästä seuraa eräitä jatkovalmisteluun otettavia asioita. Esimerkkinä lääkäreiden palkkauksessa vielä osittain pohjalla vaikuttava väestövastuualueisiin perustuva malli, jonka tilalle on täten valmisteltava korvaava palkkausmalli. Paneliassa sijaitseva yhden lääkärin, yhden hoitajan sekä osa-aikaisen näytteenoton muodostama toimipiste on nähtävä Euran terveyskeskuskokonaisuuden osana. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossakin sekä toimipisteen henkilökunta että asiakkaat joustavasti liikkuvat toimipisteiden välillä näin muodostuvassa palvelukokonaisuudessa. Erikoishoitajavastaanotot ja tehtäväsiirrot lääkäreiltä hoitajille Päivystysratkaisun myötä on nyt vapautunut viikonlopuista hoitajaresurssia terveyskeskuksen virka-aikaisen palvelun parantamiseen. Aikaisemmin kaikkien hoitajien työpanos meni pääosin puhelimessa ja "luukulla" tehtävään hoidon tarpeen arviointiin, laboratoriossa avustamiseen, sairaanhoitajan perus -vastaanoton pyörittämiseen, haavahoitoihin, korvaushoitoihin, reseptineuvontaan sekä lääkärin avustamiseen toimenpiteissä. Nyt terveyskeskuksen päästyä palaamaan remontoituihin tiloihin, voidaan vaiheittain käynnistää uusia erikoishoitajavastaanottoja ja lisätä jo aikaisemmin vähäisemmässä määrin toteutettuja hoitajavastaanottoja. Eurassa on erinomaisesti täydennyskouluttautuneita hoitajia sairaanhoitopiirin edellyttämille vastuualueille eli diabeteksen hoitoon, haavahoitoon, reumasairauksien hoitoon, sydänsairauksien hoitoon, astman hoitoon sekä muistisairauksien ja mielenterveyden hoitoon. Lisäksi jatkossa järjestetään omana työnä myös päihdeongelmiin erikoistuneen hoitajan palvelut. Nämä kaikki erityisosaamisalueet tullaan organisoimaan mahdollisimman nopealla aikataululla aikaisempaa paremmin kokonaisuudeksi ja kuntalaisten saataville. Hoitajien erikoistumiseen liittyy kiinteästi tehtäväsiirtojen toteuttaminen

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) lääkäreiltä hoitajille ja jossain määrin fysioterapeuteille eräiden potilasryhmien kohdalla. Uutena asiana Eurassa on mm. INR-poliklinikan perustaminen eli Marevan-hoito potilaiden hoidon uudelleenorganisointi. Toisena esimerkkinä selkäpotilaat, joiden hoitovastuuta voidaan tietyin kriteerein siirtää fysioterapeuteille. Tehtäväsiirtoihin liittyy aina täydennyskoulutus ja osaamisen osoittaminen näytöin. Jotta tehtäväsiirtojen toteumista pystytään seuramaan jatkossa, toteutetaan seuraavaksi hoitohenkilökunnan kirjaamiskoulutusta, jotta saadaan uudet työmuodot tilastoitua oikein ja saadaan näin näkyväksi seurantaa varten kaikki se työ, joka jatkossa siirtyy korostetusti hoitajien vastuulle. Erityisvastuuta sisältävästä hoitajatyöstä kuten myös selkeistä tehtäväsiirroista lääkäreiltä hoitajille tulee maksaa tehtävän vaativuutta vastaava korvaus. Kunnanhallituksen alainen henkilöstöjaosto on marraskuun kokouksessaan perusturvajohtajan ehdotuksesta nimennyt KVTES-palkkatyöryhmän KVTES-sopimusalalle (terveyspalvelut, vanhusten ja vammaisten palvelut). liittyy nimenomaan tehtäväsiirtoihin lääkäreiltä sairaanhoitajille. Työryhmän tulee koostumaan sekä työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajista, joiden tehtävänä on määrätä palkkausjärjestelmän nykytilan arviointi ja palkkausjärjestelmän kehittämiseksi tarvittavien uudistusehdotusten tekeminen tehtävien vaativuuden arvioinnin osalta. Työryhmä voisi väliraporttinsa perusteella ehdottaa myös mallin kokeilua määräajan. Panelian terveysaseman kohdalla erityishoitajavastaanottojen toteuttaminen ei ole realistista toimipisteen pienestä koosta johtuen. Asiakkaiden toivotaan hyödyntävän jatkossa Euran terveyskeskuksessa tarjolla olevia erikoishoitajavastaanottoja. Lääkäreiden työpanoksen kohdistaminen vastaanottotyöhön ja geriatrian ja psykiatrian erikoislääkäreiden työpanoksen hankinta ostopalveluna Suurin ruuhkautumista aiheuttava tekijä on ollut hoitaja- ja lääkärivastaanottoaikojen riittämättömyys. Yhtenä syynä on ollut kahden lääkärinviran avoimena oleminen rekrytointivaikeuksista johtuen. Vajetta ei ole tarkoituksenmukaista paikata enää pidempään tilapäisillä vuokralääkäreillä, koska vastaanottotoimintojen kehittäminen ja hoitosuunnitelmiin perustuva potilastyö toteutuu parhaiten pysyvällä henkilökunnalla. Tehtäväsiirrot hoitajille tulevat näkymään jonkin ajan päästä vapautuvina lääkäriresursseina. Kirjaamiskäytänteiden terävöittämisen jälkeen tehtäväsiirtojen toteutumisesta pystytään antamaan lautakunnalle raporttia. Tehtäväsiirtojen toteuttamisen lisäksi perusturvan johtoryhmässä on valmisteltu linjaus erikoislääkäripalveluiden sisällyttämisestä osaksi perusterveydenhuoltoa. Linjaus on sisällytetty myös vuoden 2015 talousarvion teksti-osaan ja tehty tarvittava määrärahavaraus ostopalveluihin. Kyse on siitä, että omat virkalääkärit voisivat keskittyä nimenomaan terveyskeskuksessa tapahtuvaan vastaanottotyöhön ja ostopalveluna hankittavat erikoislääkärit ottaisivat osavastuuta eräistä merkittävistä potilasryhmistä.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Geriatrian erikoislääkäri ottaa hoitovastuun säännöllisen kotihoidon potilaista ja asumispalveluyksiköissä asuvista asiakkaista. Kokeiluna kesäkuussa käynnistetystä toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia. Merkittävää on, että palvelu sisältää 24/7 takapäivystyksen, joka auttaa kotihoidon henkilökuntaa työssään ja vähentää potilaiden turhia päivystyskäyntejä. Tähänastiset tulokset esitellään lautakunnalle kokouksessa. Toinen merkittävä erikoislääkärivetoinen palvelukokonaisuus perusterveydenhuollon sisälle on psykiatrian erikoislääkärin osa-viikkoisen työpanoksen hankinta ostopalveluna. Tätä täydentämään on tehtävissä pitkäkestoinen sopimus mielenterveystyöstä kokemusta omaavan yleislääkärin kanssa. Näin muodostuvaan erikois-yleislääkäri työparimalliin tullaan integroimaan kaikki psykiatriset sairaanhoitajat perusturvan tulosalueella. Tavoitteena on siirtää erikoissairaanhoidon poliklinikoilla asioivat aikuispotilaat (lasten- ja nuorten palveluja on perustasolla resurssoitu jo aiemmin) pitkälti omaan terveyskeskukseen ja välttää merkittävästi myös psykiatrisia vuodeosastojaksoja. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna Me ja kuluvan vuoden toteuma-arvio on 1.6 Me luokkaa. Säästöpotentiaali panostusten jälkeen on edelleen merkittävä. Ostopalvelusopimusten luonnokset esitellään kokouksessa. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh Perusturvalautakunta merkitsee yllä olevan kehittämisen väliraportoinnin tiedokseen. Perusturvajohtaja täydensi päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: Perusturvalautakunta merkitsee yllä olevan kehittämisen väliraportoinnin tiedokseen ja oikeuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan geriatrian ja psykiatrian erikoislääkäreiden ostopalvelusopimukset sekä tarvittavat vastaanottopalveluiden toimivuuden turvaavat yleislääkäritasoiset ostopalvelusopimukset.

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta / Tasalapa Oy 1485/ /2014 Petu 101 Tasalapa Oy on aloittanut yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan Euran kunnassa. Tasalapa Oy omistaa kiinteistön osoitteessa Löyttylänraitti 74, Honkilahti. Kiinteistön päätyasunto on otettu tukiasumiskäyttöön alkaen. Kiinteistössä toimii myös Tasalapa Oy:n ylläpitämä ympärivuorokautinen lastensuojelulaitos Sijaiskoti Sampon Paja. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pekka Parviainen ja palvelujen vastuuhenkilönä Jallu-Pekka Saarinen. Yrityksen kotikuntana on Helsinki. Rekisteriotteen mukaan Tasalapa Oy:n toimialaan kuuluu mm. yksityisten sosiaalialojen palveluiden tuottaminen. Perusturvakeskuksesta on tehty tarkastuskäynti Tasalapa Oy:n tukiasuntoon Eurassa. Tasalapa Oy:n tukiasuntojen arvioitu asiakaspaikkamäärä on yksi. Tasalapa Oy on toimittanut yksityisestä sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen ilmoituksen kirjallisena tarvittavine liitteineen. Sosiaalitoimi toimittaa ilmoituksen aluehallintovirastolle rekisterin pitoa varten. Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusitalo-Perkola, puh Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan, ettei toiminnan harjoittamiselle ole estettä. ehdotus hyväksyttiin.

20 EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/ (21) Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Petu Perusturvajohtajan, sosiaalipalvelupäällikön, johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijöiden, kotipalveluohjaajan, vanhustyön ohjaajan, vanhainkodin johtajan, toimintakeskuksen johtajan ja vastaavan ohjaajan viranhaltijapäätökset Johtavan lääkärin, johtavan hoitajan sekä vastaanoton että terveyskeskussairaalan osastonhoitajien viranhaltijapäätökset ajalta Valviran ilmoitus Dnro 6549/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen / PlusTerveys Oy c/o Suomen Terveystalo Eura, Satakunnankatu 12. Toiminnan lopettamispäivä Aluehallintoviraston päätös LSAVI/1713/ /2013; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen. Uusien palvelualojen hyväksyminen, hierontapalvelujen lopettaminen / Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö 5 Aluhallintoviraston kirje LSAVI/1713/ ; Kirjoitusvirheen korjaaminen/ Porin Diakonialaitoksen... korjattu Länsi-Suomen Diakonialaitoksen... 6 Valviran ilmoitus Dnro 9475/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. Toimikka Valmius Hyvinvointiin Group Oy, Espoo. Toiminnan lopettamispäivä ja Valviran päätös Dnro 9476/ /2014. Uudeksi toimipaikaksi Valmius Hyvinvointiin Group Oy, Lauttasaarenmäki 4, Helsinki 7 Perusturvajohtajan ajankohtaiskatsaus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 21.01.2014 klo 15:30-17:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Perusturvalautakunta Aika 14.04.2015 klo 15:30-16:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet et Mattila Aimo Kreula Jaakko Paavilainen Hannu

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) Valtuusto Aika 16.12.2013 klo 18:00-20:43 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Ansio Teemu Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Heikkilä Hannu Helander-Nieminen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Muistio P Ä I V Y S T Y S J Ä R J E S T E LY T SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 15.4.2005 Sisältö 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. KUNNAN ROOLI PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ 3.1 Kiireetön hoito 3.2 Kiireellinen hoito

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot