Valtuusto 2/ (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ (-63) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 11. huhtikuuta 2012 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma Huttunen Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite nro 1 Saapuvilla olleet kunnanhallituksen jäsenet sivu MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanjohtaja Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Pauli Vaittinen Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jorma Huttunen Helena Kaasinen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Torstaina klo kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Veijo Hirvonen Harri Kaituri Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2

3 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Valt. 11 Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu Outokummun Seudussa ja Sanomalehti Karjalaisessa sekä kunnan ilmoitustaululla. Kutsu on julkaistu neljä (4) päivää ennen kokousta. Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokouksen aluksi valtuusto vietti hiljaisen hetken edesmenneen pitkäaikaisen luottamushenkilön Pentti Kontkasen muistoa kunnioittaen. Tämän jälkeen suoritettiin nimenhuuto. Nimenhuudossa oli läsnä 23 varsinaista valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. Valtuutettu Hannu Antikaisen tilalla oli Suomen Keskustan 1. varavaltuutettu Nina Vanhapelto, valtuutettu Veli Haarasen tilalla oli SDP:n 4. varavaltuutettu Harri Kuningas, valtuutettu Anja Hyvärisen tilalla oli SDP:n 3. varavaltuutettu Toini Sormunen ja valtuutettu Tiina Mustosen tilalla oli SDP:n 1. varavaltuutettu Margaretha Kähäri. Puheenjohtaja esitteli ilmoitetut esteellisyydet ja totesi Hannu Antikaisella, Veli Haarasella, Anja Hyvärisellä ja Tiina Mustosella sekä SDP:n 2. varavaltuutettu Satu Nevalaisella olevan hyväksyttävä este poissaoloon. Puheenjohtaja totesi läsnä lisäksi olevan kunnanhallituksen puheenjohtaja Asko Mustonen, kunnanjohtaja Pauli Vaittinen ja hallintojohtaja Helena Kaasinen, joka pitää kokouksen pöytäkirjaa.

4 / Puheenjohtaja totesi valtuuston kokouksen lailliseksi ja päätös-valtaiseksi. Liite nro 1.

5 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valt. 12 Tästä valtuuston kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastolla Edellisestä valtuuston kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkasta-jina olivat Osmo Korhonen ja Margaretha Kähäri. Ehdotus valitsee kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Päätös valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Veijo Hirvosen ja Harri Kaiturin. Lisäksi valtuusto päätti, että tästä kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastolla

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / / KOTI- JA LAITOSHOIDON ORGANISAATIOJÄRJESTELYT Sos. ja terv. ltk 15 Kunnan talousarvio-ohjeistuksen mukaan avautuvien tehtävien yhteydessä tulee arvioida toiminnot ja niihin tarvittava henkilöstö. Kotihoidon esimiehen tehtävä on jäänyt avoimeksi alkaen. Tilapäisesti tehtäviä on hoitanut laitoshoidon esimies. Vanhuspalveluiden kehittäminen on yksi kunnan tärkeimmistä palveluista. Tässä tilanteessa esitetään koti- ja laitoshoidon yhdistämistä yhdeksi vanhuspalveluiden vastuualueeksi. Vanhuspalvelut käsittävät kotihoidon, asumispalvelut ja laitos-hoidon. Muutoksen johdosta esitetään, että koti- ja laitoshoidon esimiesten tehtävät yhdistetään vanhuspalveluiden esimiehen tehtäväksi. Vanhuspalvelujen esimiehen tehtävät: vanhuspalveluiden kokonaisuuden yhteensovittaminen ja johtaminen yhdessä vanhustenhuollosta vastaavan henkilökunnan kanssa yhdistää vanhustenhuollon avo- ja laitospalvelut vanhuspalveluiksi vastaa vanhuspalveluiden henkilöstöhallinnosta vastaa vanhuspalveluiden laadusta ja taloudesta Ikääntyneiden ennaltaehkäisevää palvelua ei ole pystytty kunnassa järjestämään, joten sen käynnistäminen on tärkeää. Esitetään perustettavaksi palveluohjaajan tehtävä.

7 Palveluohjaajan tehtävät: avopalveluiden kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa suunnitella ja toteuttaa ikääntyneiden ennaltaehkäisevää toimintaa kotiin annettavien palveluiden toiminnan organisointi.

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / / Khall. 59 ovat: Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakuntan päättää esittää kunnanhallitukselle, että 1. Koti- ja laitoshoito yhdistetään vanhuspalveluiden vastuualueeksi. Koti- ja laitoshoidon esimiesten tehtävät yhdistetään vanhus palveluiden esimiehen tehtäviksi. Vanhuspalveluiden vastuualeen esimieheksi nimetään Raija Laine ja palkkaus määräytyy tehtävien vaativuuden mukaan. Kuntaan perustetaan palveluohjaajan tehtävä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle: 1. Koti- ja laitoshoito yhdistetään vanhuspalveluiden vastuualueeksi. Koti- ja laitoshoidon esimiesten tehtävät yhdistetään vanhuspalveluiden esimiehen tehtäväksi. Laitoshoidon esimiehen virkanimike muutetaan lukien vanhuspalveluiden esimiehen viraksi, johon siirretään suostumuksensa mukaisesti Raija Laine 4. Vanhuspalveluiden esimiehen kelpoisuusehdot terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto ja riittävä johtamis- ja

9 hallinnon lisäkoulutus ammattikorkeakoulussa tai tiedekorkeakoulussa sekä kokemusta terveydenhuollon ja hallinnon tehtävistä ja kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön.

10 / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / / Kotihoidon esimiehen virka lakkautetaan alkaen. 6. Kuntaan perustetaan palveluohjaajan virka alkaen ja viran pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista laissa 272/2005 säädetty kelpoisuus. Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto esim. sosionomi AMK, geronomi AMK sekä alan tuntemus. 7. Kunnan hallintosääntöön tehdään lisäys, jonka mukaan vanhuspalveluiden esimiehen ja palveluohjaajan viran täyttää sosiaali- ja terveyslautakunta. 8. Kunnan hallintosääntöön tehdään vanhuspalveluiden esimiehestä ja palveluohjaajasta johtuvat liitteenä olevat muutokset kelpoisuusehtojen ja ratkaisuvallan osalta. Valt. 13 Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vanhuspalveluiden esimiehen virkaan siirrettävän Raija Laineen tehtäväkohtainen palkka on euroa/kk edellyttäen, että valtuusto hyväksyy esitetyn virkanimikemuutoksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1. Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 2.

11 Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / / SIIRTOVIEMÄRI/PUNTARIKOSKI - SOTKUMA/TILITYS Tekn. ltk. 16 Siirtoviemäri välillä Puntarikoski - Sotkuma toteutettiin v Linjan rakentaminen toteutettiin valtion vesihuoltotyönä, pumppaamot, automaatio ja sähköliittymät olivat Polvijärven kunnan hankinnoissa optiosopimuksen mukaisesti. Kustannukset (alv. 0 %) 169,30 - kokonaiskustannukset ,59 - valtion osuus ,43 - Kontiolahden kunnan osuus Liperin kunnan osuus ,20 Polvijärven nettokustannus ,66 Khall. 64 Kustannusarvion mukaan kokonaiskustannukset olivat ,07 euroa, kustannusarvio alittui ,48 euroa (14,7 %). Ehdotus Lautakunta hyväksyy siirtoviemärin Puntarikoski - Sotkuma tilityksen ja esittää sen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Polvijärven kunnan nettokustannukset ovat ,66 (alv. 0 %). Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityksen ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12

13 Valt. 14 Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

14 Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / / POHJAVESIEN SUOJELUSUUNNITELMA Tekn. ltk. 13 Pohjois-Karjalan pohjavesien suojelusuunnitelmahanke on Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksen hallinnoima EAKRrahoitteinen hanke, jossa yhteistyötahoina on Pohjois- Karjalan ELY-keskus ja 11 maakunnan kuntaa. Hanketta on ohjannut osallistujatahojen edustajista muodostettu ohjausryhmä. Polvijärven kunnan suojelusuunnitelman laadinnasta on vastannut seurantaryhmä, jonka jäseninä ovat toimineet Jarmo Hakkarainen Polvijärven kunta Jari Pajarinen Polvijärvenkunta Kaisa Viskari Polvijärven kunta Hannele Valtomaa Polvijärven kunta Aaro Kummunmäki Martonvaaran vesiosuuskunta Harri Lamminsalo Polvijärven eteläinen vesiosuuskunta Panu Ranta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Tapio Aaltonen Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Jorma Kokkonen Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Ari Määttä Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä

15 lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristölupa-, maa-aines- ja kemikaalilainsäädännön perusteella. Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen.

16 / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / / Suojelusuunnitelma käsittää yleisen osan ja varsinaiset pohjavesialuekohtaiset suunnitelmat. Yleisessä osassa käsitellään mm. pohjaveden suojeluun liittyvää lainsäädäntöä, pohjaveden laatua uhkaavia tekijöitä sekä annetaan kaikkia pohjavesialueita koskevat yleiset sekä ennakoivaan pohjaveden suojeluun liittyvät toimenpidesuositukset. Varsinaisissa pohjavesialuekohtaisissa suojelusuunnitelmissa käsitellään pohjavesialueiden hydrogeologiaa, alueille sijoittuneita pohjaveden laatua tai määrää mahdollisesti uhkaavia riskikohteita sekä esitetään aluekohtaiset toimenpidesuositukset, joilla riskiä voidaan pienentää. Suunnitelmassa käsiteltävät pohjavesialueet ovat Lavalampi, Sotkuma ja Martonvaara, joille on laadittu aluekohtaiset suojelusuunnitelmat. Suojelusuunnitelmaluonnoksen nähtävänäolosta on kuulutettu Outokummun Seudussa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla. Luonnos on ollut nähtävillä Luonnokseen ei tullut yhtään muistutusta tai mielipidettä. Seurantaryhmä on kokouksessaan hyväksynyt suunnitelman ja esittää sen teknisellä lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Esityslistan mukana postitetaan tiivistelmä suunnitelmasta, toimenpidesuositukset pohjavesialueittain sekä yleiskartta pohjavesialueista.

17 Suunnitelma on nähtävänä teknisessä toimistossa sekä kokouksessa.

18 Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / / Khall. 72 Ehdotus Lautakunta hyväksyy Polvijärven kunnan pohjavesien suojelu-suunnitelman ja esittää sen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi. Valt. 15 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 3.

19 Kunnanhallitus / / SELONTEKO ALOITTEISTA VUODELTA 2011 Khall. 83 n työjärjestyksessä ja kunnan hallintosäännössä on määrätty aloitteiden käsittelystä. n työjärjestyksen mukaan kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Hallintosäännön mukaan, jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Aloite nro 1 aloite nuorisotilojen käyttöönotosta nuorille ja nuoriso-ohjaajan palkkaamisesta. Aloite nro 2 aloite Polvijärven lukion ensimmäisen luokan oppilaille kirjojen hankinnasta kunnan kustannuksella.

20 Kunnanhallitus / / Aloite nro 3 aloite siitä, että päivähoito- ja varhaiskasvatusasiat siirretään sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta sivistyslautakunnan alaisuuteen. Aloite nro 4 aloite siitä, että viranhaltijan siirtyessä uuteen tehtävään hänelle ei pidä myöntää virkavapaata entisestä virasta. Aloite nro 5 aloite siitä, ettei kunta myöntäisi enää virkamiehille osa-aikaeläkkeitä. Aloite nro 6 aloite siitä, että Polvijärven kunta osallistuisi Martonvaaran Murto ry:n kanssa Martonvaaran valaistun ladun kunnossapitoon ja lapsille kesäaikana vapaaehtoisvoimin järjestettävään lasten ja nuorten liikuntatoimen kustannuksiin euroa/vuosi. Ehdotus Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi aloitteiden johdosta seuraavaa: Aloite nro 1 Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti nuorisotiloja käytetään nuorten tiloina. Nuorisoohjaaja-asia on toteutunut oppisopimuksen kautta.

21 Kunnanhallitus / / Valt. 16 Aloite nro 2 Kunnanhallitus on yhtynyt sivistyslautakunnan kannanottoon, että lukion vetovoimaisuuden ja samalla opiskelijoiden kannalta tärkeintä on, että kurssivalikoima on monipuolista ja laadukasta ja että kehityksessä pysytään mukana kehittämällä ja hyödyntämällä verkossa tapahtuvaa opiskelua ja sähköisiä materiaaleja. Kun opiskelijoiden käytössä on lisäksi kannettavat tietokoneet, voidaan katsoa, että muu tuki opiskeluun ei ole perusteltua. Aloite nro 3 Asia on keskushallinnon valmistelussa samassa yhteydessä kun valmistellaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueeseen liittymistä. Aloite nro 4 Asia on valmisteltavana. Aloite nro 5 Asia on valmisteltavana. Aloite nro 6 Kunnan talousarvioon on varattu tarkoitukseen määräraha. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

22 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / POLVIJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Khall. 70 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnille 8. helmikuuta 2012 päivätyn lausuntopyynnön, joka koskee kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitystä sekä käynnistettäviä kuntalain ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksia sekä jo meneillään olevaa kuntien tehtävien arviointityötä. Valtiovarainministeriö on pyytänyt kunnanvaltuustoilta lausuntoa sähköisellä lausuntomenettelyllä kahdesta asiakokonaisuudesta: I. Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitys II. Muut kuntauudistukseen liittyvät uudistukset. Kuntien tulee antaa lausunnot viimeistään perjantaina klo mennessä. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelman mukaan vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen. Valtiovarainministeriö asetti virkamiehistä koostuvan

23 Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvittämään kuntalain kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia

24 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / kunnallishallinnon rakennemalleja. Työryhmän toimikaudeksi määriteltiin Hallitusohjelman linjausten johdosta valtiovarainministeriö muutti työryhmän toimeksiantoa ja kokoonpanoa sekä myöhemmin jatkoi työryhmän toimikautta asti. Työryhmän tehtävänä oli laatia hallitusohjelmassa tarkoitettu selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Työryhmän tuli laatia esitykset kuntauudistuksen kriteereistä ja toteuttamis-tavasta siten, että niiden pohjalta hallitus voi määritellä kunta-uudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen sekä niiden pohjalta voidaan valmistella hallituksen esitys. Kuntauudistusselvitys oli laadittava myös karttamuotoisena. Työryhmä luovutti selvityksensä hallinto- ja kuntaministerille 8. helmikuuta Selvitys koostuu kahdesta osasta. Raportin osassa I Selvitysosa työryhmä kuvaa aikaisempia uudistuksia, uudistuksen tarpeita ja tavoitteita, perustuslain asettamia reunaehtoja, uudistuksen tarkastelun näkökulmia, toteuttamistapoja sekä muutostukea. Raportin osassa II Alueellinen tarkastelu työryhmä esittää maakunnittain kunta- ja palvelurakennetta koskevan esityksen. Työryhmän selvitystä on esitelty aluetilaisuuksissa. Pohjois-Karjalan tilaisuus pidettiin Joensuussa Tilaisuudet ovat osa kunnan kuulemista. Kuntauudistukseen liittyy kuntarakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistus, valtionosuusjärjestelmän uudistaminen sekä kuntien tehtävien arviointi. Kuntalain kokonaisuudistuksessa

25 tarkastellaan uusien rakenteiden näkökulmasta erityisesti kunnan talouden sisäistä ohjausta, kuntien johtamisjärjestelmiä, luottamushenkilöiden asemaa, kuntalain ja erityislakien välistä suhdetta, kunnanosahallintoa sekä kuntien ja markkinoiden välistä suhdetta.

26 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / Valtiovarainministeriön Raportin osa I Selvitysosa ja Pohjois-Karjalaa koskeva esitys on toimitettu valtuuston ja kunnan-hallituksen jäsenille. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle annettavaksi liitteenä olevan lausunnon valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä ja muista kuntauudistukseen liittyvistä uudistuksista. Keskeiset asiat liitteenä olevassa lausunnossa ovat: 1. Polvijärven kunta haluaa jatkaa toimintaansa itsenäisenä kuntana ja perustelemme kannanottomme yksityiskohtaisesti liitteessä olevissa vastauksissa. 2. Työryhmän ehdotus tehostavasta kuntaliitoksesta tarkoittaa toteutuessaan palveluiden heikentämistä maaseudulla, palveluiden keskittämistä ja lähidemokratian loppua. Kuntien rajojen siirtely ei pysäytä vanhenemista, ei muuta huoltosuhdetta, eivätkä rahat lisäänny. Päinvastoin organisaation kasvaessa hallintokulujen osuus kasvaa, byrokratia lisääntyy, palvelut keskittyvät ja demokratia häviää. 3. Polvijärven kunta on hoitanut vastuullisesti talouttaan jo vuosikymmenten ajan. Polvijärven kunta on pystynyt asukasta kohti lasketuilla keskimääräisillä tuloilla huolehtimaan lähellä olevista toimivista peruspalveluista, järjestämään toimintansa taloudellisesti ja tehokkaasti ja pitämään taloutensa tasa-painossa. Työryhmän laskelma osoittaa, että Polvijärven kunnan talouteen kohdistuva veronkorotuspaine on pienin Pohjois-Karjalassa. 4. Polvijärven kunta ei kannata oman kunnan osalta vapaa-ehtoisuuteen perustuvaa kuntaliitosselvitystä eikä valtiovallan määräämää kuntaliitosselvitystä. Polvijärven kunta teki kuntaliitosselvityksen v ja tuolloin valtuusto päätti,

27 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / että Polvijärven kunta jatkaa toimintaansa itsenäisenä kuntana. Millään toisella kunnalla ei ole oikeutta esittää kuntajako-selvityksen laatimista puolestamme. 5. Polvijärven kunta ei hyväksy pakkoliitoksia kuntien kesken, vaan kaikkien kuntaliitosten on perustuttava kuntien valtuustojen tekemiin vapaaehtoisiin päätöksiin. 6. Tulevassa valtionosuusuudistuksessa on periaatteena oltava, että jokainen kunta pystyy turvaamaan kuntalaisille valtionosuusjärjestelmän sekä vero- ja maksutulojen kautta tasavertaiset peruspalvelut maan kaikissa osissa. Uudistuksessa on erityisesti huomioitava palvelutarpeet, väestön ikärakenne, sairastavuus, työttömyys, etäisyydet ja väestön tulotasossa olevien erojen tasoittaminen. 7. Valtiovallan on kunnille annetun lupauksen mukaisesti kunnioitettava ja huomioitava jatkovalmistelussa ja päätöksenteossa kuntalaisten valitsemien valtuustojen päätöksiin perustuvat kuntien antamat vastaukset. Päätös Käydyn keskustelun kuluessa Osmo Korhonen kannatti esittelijän esitystä. Harri Kaituri esitti Raili Tanskasen kannattamana, että asia jätetään pöydälle kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että pöydällepanosta on äänestettävä. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksellä niin, että ne, jotka kannattavat pöydällepano-ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät EI.

28 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA -ääntä ja 3 EI -ääntä. JAA äänestivät Harri Kaituri, Raili Tanskanen, Asko Mustonen, Veli Haaranen, Margaretha Kähäri ja Tiina Mustonen. EI äänestivät Osmo Korhonen, Raija Suvanto ja Heli Routa-Mutanen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen jättävän asian pöydälle. Khall. 85 Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle annettavaksi liitteenä olevan lausunnon valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä ja muista kuntauudistukseen liittyvistä uudistuksista. Keskeiset asiat liitteenä olevassa lausunnossa ovat: 1. Polvijärven kunta haluaa jatkaa toimintaansa itsenäisenä kuntana ja perustelemme kannanottomme yksityiskohtaisesti liitteessä olevissa vastauksissa. 2. Työryhmän ehdotus tehostavasta kuntaliitoksesta tarkoittaa toteutuessaan palveluiden heikentämistä maaseudulla, palveluiden keskittämistä ja lähidemokratian loppua. Kuntien rajojen siirtely ei pysäytä vanhenemista, ei muuta huoltosuhdetta, eivätkä rahat lisäänny. Päinvastoin organisaation kasvaessa hallintokulujen osuus kasvaa, byrokratia lisääntyy, palvelut keskittyvät ja demokratia häviää.

29 Kunnanhallitus / / Polvijärven kunta on hoitanut vastuullisesti talouttaan jo vuosikymmenten ajan. Polvijärven kunta on pystynyt asukasta kohti lasketuilla keskimääräisillä tuloilla huolehtimaan lähellä olevista toimivista peruspalveluista, järjestämään toimintansa taloudellisesti ja tehokkaasti ja pitämään taloutensa tasa-painossa. Työryhmän laskelma osoittaa, että Polvijärven kunnan talouteen kohdistuva veronkorotuspaine on pienin Pohjois-Karjalassa. 4. Polvijärven kunta ei kannata oman kunnan osalta vapaa-ehtoisuuteen perustuvaa kuntaliitosselvitystä eikä valtiovallan määräämää kuntaliitosselvitystä. Polvijärven kunta teki kuntaliitosselvityksen v ja tuolloin valtuusto päätti, että Polvijärven kunta jatkaa toimintaansa itsenäisenä kuntana. Millään toisella kunnalla ei ole oikeutta esittää kuntajako-selvityksen laatimista puolestamme. 5. Polvijärven kunta ei hyväksy pakkoliitoksia kuntien kesken, vaan kaikkien kuntaliitosten on perustuttava kuntien valtuustojen tekemiin vapaaehtoisiin päätöksiin. 6. Tulevassa valtionosuusuudistuksessa on periaatteena oltava, että jokainen kunta pystyy turvaamaan kuntalaisille valtionosuusjärjestelmän sekä vero- ja maksutulojen kautta tasavertaiset peruspalvelut maan kaikissa osissa. Uudistuksessa on erityisesti huomioitava palvelutarpeet, väestön ikärakenne, sairastavuus, työttömyys, etäisyydet ja väestön tulotasossa olevien erojen tasoittaminen. 7. Valtiovallan on kunnille annetun lupauksen mukaisesti kunnioitettava ja huomioitava jatkovalmistelussa ja päätöksenteossa kuntalaisten valitsemien valtuustojen päätöksiin perustuvat kuntien antamat vastaukset. asiasta. Päätös Käsittelyn aluksi kunnanhallitus kävi yleiskeskustelua

30 Kunnanhallitus / / Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana käsiteltäessä kohtaa 1.1. Margaretha Kähäri esitti Raili Tanskasen ja Veli Haarasen kannattamana, että ensimmäisen kappaleen alkuun tehdään seuraava lisäys: Näemme Polvijärven tilanteen positiivisempana kuin työryhmä. Lisäksi esityksen ensimmäinen lause muutetaan seuraavaan muotoon: Polvijärven kunnan näkökulmasta ei ole tällä hetkellä tarvetta kunta- ja palvelurakenneuudistukselle ja toinen kappale muutetaan seuraavaan muotoon: Kunta- ja palvelurakenteen uudistamista ei koeta perustelluksi ja loppuosa kappaleesta poistetaan. Osmo Korhonen, Heli Routa-Mutanen ja Raija Suvanto kannattivat esittelijän esitystä: eli esitystä, että ensimmäisen kappaleen ensimmäinen lause on seuraavanlainen: Polvijärven kunnan näkökulmasta ei ole tarvetta kunta- ja palvelurakenneuudistukselle ja toinen kappale on seuraavanlainen: Kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen ei ole perusteltua eikä Polvijärven kunta hyväksy kunta- ja palvelurakenne-esitystä. Valtiovallan on erityisesti huolehdittava kunnille annettujen tehtävien oikeudenmukaisesta valtion rahoituksesta, jotta kunnat pystyvät huolehtimaan palveluistaan myös tulevaisuudessa. Valtiovalta on antanut kuntien tehtäväksi pääosan paikallisten peruspalveluiden järjestämisestä ja suunnitteilla näyttää edelleen olevan vain lisätehtävien antaminen kunnille. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksellä niin, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Margaretha Kähärin esitystä äänestävät EI.

31 Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä ja 6 EI -ääntä.

32 Kunnanhallitus / / JAA äänestivät Osmo Korhonen, Heli Routa-Mutanen ja Raija Suvanto. EI äänestivät Margaretha Kähäri, Raili Tanskanen, Veli Haaranen, Asko Mustonen, Harri Kaituri ja Tiina Mustonen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Margaretha Kähärin esityksen. Käsiteltäessä kohtaa 2.1. kunnanhallitus päätti Margaretha Kähärin esityksestä hyväksyä yksimielisesti kohdan Väestökehityksen ja väestörakenteen osalta seuraavasti: Väestökehityksen ja väestörakenteen osalta työryhmän arvio Polvijärven osalta on turhan kielteinen, koska tarkastelussa ei ole huomioitu Polvijärven elinkeinoelämässä tapahtuvaa myönteistä kehitystä kaivannais-teollisuuden osalta. Kylylahden kaivostoiminnan käynnistyttyä täydellä teholla kaivosyhtiön ilmoituksen mukaan Polvijärvelle tulee arviolta noin 70 uutta työpaikkaa. Syntyvyys Polvijärvellä on ollut kasvu-suunnassa ja v Polvijärvellä syntyi 47 lasta ja lisäksi seuraava teksti siirretään kohtaan Yhdyskuntarakennetarkastelu: Lisäksi Polvijärveä ei ole tarkasteltu siitä näkökulmasta, että Polvijärvi tarjoaa erityisesti väljää asumista arvostavalle hyvän luonnonläheisen asuinpaikan nyt ja tulevaisuudessa. Maaseudulla on voitava asua myös tulevaisuudessa ja nykyinen kuntarakenne turvaa parhaiten asumista tukevat lähipalvelut. Kokonaisuutena työryhmän arvio antaa Polvijärven tulevaisuudesta liian synkän tulevaisuudenkuvan. Käsiteltäessä yhdyskuntarakennetarkastelua kunnanhallitus hyväksyi Veli Haarasen esityksestä yksimielisesti ensimmäisen kappaleen toisen virkkeen seuraavaan muotoon: Polvijärven kunta ei hyväksy

33 sellaista yhdyskuntarakenteen keskittämistä, jolla rakentamista maaseutualueella vaikeutetaan!

34 Kunnanhallitus / / Käsiteltäessä Työssäkäyntiä, saavutettavuutta ja asiointia kunnan-hallitus hyväksyi Margaretha Kähärin esityksestä yksimielisesti kohdan ensimmäisen kappaleen seuraavaan muotoon: Lähtö-kohtana on huomioitava, että Polvijärven kunnan työpaikkaomavaraisuus on noin 80 %, joista 63 % työssäkäyvistä työskentelee Polvijärven kunnan alueella ja 37 % muualla ja loppuosa kappaleesta poistetaan. Käsiteltäessä kohdan toista kappaletta kunnanhallitus Tiina Mustosen esityksestä hyväksyi yksimielisesti toisen kappaleen seuraavasti: Asioinnissa Polvijärvi korostaa lähellä olevien palveluiden säilyttämistä ja loppuosa kappaleesta poistetaan. Käsiteltäessä Peruspalvelujen järjestämis- ja tuotantoedellytysten kohdassa olevia Sosiaali- ja terveyspalveluja Margaretha Kähäri esitti Raili Tanskasen kannattamana, että kohtaan jätetään kolmas kappale eli: Kunta- ja palvelurakenteesta annetun lain velvoitteen mukaan Polvijärven kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä Liperin ja Outokummun kanssa vuoden 2013 alusta lukien. Päätöksen toimeenpanon valmistelu on parhaillaan menossa ja, että kappaleen loppuun lisätään ensimmäisestä kappaleesta viimeinen virke: Kesällä 2010 on avattu uusi terveyskeskus, missä ovat kaikki hoitomuodot saman katon alla. Heli Routa-Mutanen, Raija Suvanto ja Osmo Korhonen kannattivat esittelijän esitystä, että: Polvijärven kunta on pystynyt hoitamaan sosiaali- ja terveyspalvelut taloudellisesti ja hyvin toimivina. Kunnassa on omat lääkärit ja hammaslääkärit. Ostopalveluihin olemme joutuneet turvautumaan lähinnä päivystystapauksissa ja erityispalveluissa kuten psykiatria-, työterveydenhuolto- ja hampaiden

35 oikomishoitopalveluissa. Kesällä 2010 on avattu uusi terveyskeskus, missä ovat kaikki hoitomuodot saman katon alla.

36 Kunnanhallitus / / Vanhukset asuvat kotona niin kauan kuin mahdollista kotihoidon turvin. Omaishoidontukea saavat kaikki kriteerit täyttävät hakijat. Seuraavina vanhushuollon muotoina ovat ryhmäkoti, palvelu-asunnot ja vuodeosastotason hoito. Erikoissairaanhoidosta pystymme kotiuttamaan kaikki jatkohoitoa tarvitsevat viivytyksettä. Kunta- ja palvelurakenteesta annetun lain velvoitteen mukaan Polvijärven kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä Liperin ja Outokummun kanssa vuoden 2013 alusta lukien. Päätöksen toimeenpanon valmistelu on parhaillaan meneillään. Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen julkaiseman tutkimuksen mukaan terveyden- ja vanhustenhuollon tarve-vakioidut menot Polvijärvellä olivat vuonna 2010 Pohjois-Karjalan pienimmät (79) ja Polvijärvi oli viidenneksi parhaalla sijalla koko Suomessa. Helsingissä vastaava luku oli 113 sekä Espoossa ja Vantaalla molemmissa 104. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksellä niin, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Margaretha Kähärin esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä, 5 EI -ääntä ja yksi tyhjää. JAA äänestivät Heli Routa-Mutanen, Raija Suvanto ja Osmo Korhonen. EI äänestivät Margaretha Kähäri, Raili Tanskanen, Asko Mustonen, Harri Kaituri ja Tiina Mustonen.

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot