Vihreitä lähellä sinua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreitä lähellä sinua"

Transkriptio

1 Vihreitä lähellä sinua Kunnallisvaalit , ennakkoäänestys

2 2 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Hyvä espoolainen äänestäjä Kanta- ja Pohjois-Espoon vihreiden kunnallisvaaliohjelma Kunnallisvaalit on espoolaisen tärkein vaikutuskanava. Näissä vaaleissa voit vaikuttaa lähes kaikkiin omaa arkeasi koskeviin kysymyksiin kauppamatkan pituudesta harrastusmahdollisuuksiin. Tässä lehdessä kerromme omista tavoitteistamme seuraavalle valtuustokaudelle. Espoon päätöksenteossa on ajateltava asukkaan etua, mutta samalla myös kauaskantoista yleistä etua. Siksi luonto, asumisviihtyvyys sekä yleiset ympäristö- ja terveysarvot ovat meille tärkeitä. Vihreiden keskeisiä painopisteitä Espoon kunnalliselämässä ovat olleet ja tulevat jatkossakin olemaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus, joukkoliikenteen parantaminen, lasten ja nuorten hyvinvointi, vanhemmuuden arvostaminen sekä kulttuuri. Haaveemme on, että myös tulevaisuudessa kaikkien espoolaisten ulottuvilla on koskematonta erämaata, ainutlaatuista saaristoa ja kulttuurihistoriallista perintöä. Puhdas ilma ja vesi, sekä hiljaisuus ovat kaikille välttämättömiä. Iloisia päiviä lukijoille, toivoo Kanta-Espoon Vihreät ry. Toimintaalueemme on Keski-Espoo, Kauklahti ja Pohjois-Espoo. Haluamme toimia varsinkin seuraavien asioiden puolesta, koska olemme huolissamme: LUONNOSTA - Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja Espoonjokilaakso merelle asti säilytettävä - Nuuksion järviylänkö säilytettävä arvokkaana luonnonalueena vanha asutus huomioiden - Vielä rakentamattomat rannat säilytettävä yhteisessä käytössä - Espoon Keskuspuistoa ei saa nakertaa ASUINYMPÄRISTÖSTÄ - Kevyen liikenteen ja jalankulun turvallisuutta parannettava erityisesti lasten koulumatkoilla - Lähimetsiä ja luonnonalueita säilytettävä ja leikkipaikkoja lisättävä - Vanhojen haja-asutusalueiden vesihuolto rakennettava - Kierrätettävien jätteiden keräyspisteitä lisättävä kauppojen läheisyyteen - Liityntäpysäköintiä lisättävä ja polkupyörille rakennettava suojia - Kävelyteillä huomioitava myös pulkan, kelkan ja suksien käyttö talvisin kuva: Tony Hagerlund KANTA-ESPOON VIHREIDEN YHTEISMAINOS Julkaisija: Kanta-Espoon Vihreät r.y. Päätoimittaja: Tony Hagerlund Toimituskunta: Tony Hagerlund, Suvi Huttunen, Sirkka-Liisa Korkala, Rainer Lahti, Sirpa Lindholm ja Taru Saraste Taitto ja kannen kuva: Miina Hagerlund Painos: Painopaikka: Esan Kirjapaino Oy. Lahti

3 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA 3 YMPÄRISTÖSTÄ - Lentomelua ja autoliikenteen aiheuttamaa melua ja saasteita vähennettävä - Ympäristöä ja terveyttä vaarantavaa massapolttoa ei saa toteuttaa Ämmässuolle ja laajentamiselle on löydettävä uusia vaihtoehtoja SOSIAALISESTA OIKEUDENMUKAISUUDESTA - Omalääkärille ja hammaslääkärille pääsyä nopeutettava - Ikäihmisten omaishoitoa ja kotonaasumista tuettava esimerkiksi kiertävillä talonmiehillä - Lähikirjastojen, eli Kauklahden, Karhusuon ja Kalajärven kirjastojen, toiminta on varmistettava ja Espoon keskukseen saatava vihdoinkin uusi aluekirjasto - Liikuntaesteisyys on huomioitava uudis- ja peruskorjattavissa rakennuksissa - Maahanmuuttajien kieliopetusta on lisättävä; monikulttuurisuus on rikkaus - Virkamiesten kuultava kuntalaisia ja osallistuttava asukastilaisuuksiin kuva: Miina Hagerlund LAPSISTA JA NUORISTA - Nuorille lisättävä kokoontumis- ja harrastustiloja - Kotihoidontuen Espoo-lisää laajennettava - Päiväkotien ja koulujen ohjelmiin lisättävä kädentaitoja kuten nikkarointia sekä ympäristökasvatusta - Kouluissa tukiopetus taattava - Luomu- ja lähiruoka saatava kouluihin, päiväkoteihin ja sairaaloihin - Lastenkulttuuriin panostettava ASEMANSEUDUSTA - Espoon kasvu suunnattava nykyisiin aluekeskuksiin - Espoon keskuksen kehittäminen on välttämätöntä - Kirkkojärvipuisto toteutettava laajana vesiaiheisena puistona - Kaupunkirataa jatkettava Espoon keskukseen ja myöhemmin Kauklahteen Bästa väljare i Esbo Kommunalvalet är esbobornas främsta möjlighet att ha in ytande på stadens angelägenheter. I detta val kan Du inverka på nästan alla Dina dagliga frågor, alltifrån butiksresans längd till olika hobbymöjligheter. I den här tidningen berättar vi om våra egna målsättningar för nästa fullmäktigeperiod. När man fattar beslut i Esbo bör man beakta invånarnas intressen, men samtidigt även allmänna intressen med lång bärvidd. Därför är naturen, en trivsam boendemiljö samt allmänna miljö- och häsovärden av vikt för oss. Social rättvisa, förbättring av kollektivtra ken, barnens och ungdomarnas välfärd, uppskattning av föräldraskapet samt kulturfrågor har varit och kommer även i fortsättningen att vara De Grönas centrala tyngdpunktsområden inom kommunallivet i Esbo. Vår dröm är, att alla esbobor även i framtiden skall ha orörd vildmark, en unik skärgård samt ett kulturhistoriskt arv inom räckhåll. Frisk luft och rent vatten samt stillsamhet är nödvändigheter för alla. Glättiga dagar för läsarna önskar De Gröna i Stam-Esbo (Kanta-Espoon Vihreät ry). Vårt verksamhetsområde omfattar Mellersta Esbo, Köklax samt Norra Esbo. KANTA-ESPOON VIHREÄT Kanta-Espoon Vihreät on Espoon Vihreiden paikallisjärjestö, joka toimii Keski- ja Pohjois-Espoon, sekä Kauklahden alueilla. Kanta-Espoon Vihreiden tavoitteita ovat uuden paikallisen areenan luominen vihreistä arvoista ja ideoista kiinnostuneille keski- ja pohjoisespoolaisille, sekä alueen kulttuurisesti ja ympäristöllisesti arvokkaiden alueiden säilyttäminen ja kehittäminen. Niinikään tavoite on paikallisen vihreän toiminnan lisääminen sekä alueellisen näkökulman esiin tuominen kaupungin päätöksentekoon. Vuotuinen jäsenmaksu on 20 euroa (työttömät, opiskelijat, kotiäidit ja -isät 10 euroa). Jäsenmaksu maksetaan Vihreän Liiton tilille Kirjoita viitteeksi Liittyessäsi Kanta-Espoon Vihreisiin liityt samalla sekä Espoon Vihreisiin että Vihreään Liittoon (ilmoita erikseen ellet halua liittyä puolueeseen). Jäsenetuna saat muun muassa Vihreä Lanka -lehden viikottain kotiin kannettuna. HALLITUS VUONNA 2004 Rainer Lahti (puheenjohtaja) Kalle Haikarainen (varapuheenjohtaja) Petri Suominen (sihteeri) Tony Hagerlund Arto Inkala Sirpa Lindholm Tiina Onttonen Leena Pääkkönen Helena Sederholm Veikko Solantie Kanta-Espoon Vihreiden kotisivut löytyvät osoitteesta kesvi

4 4 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Ehdokkaamme Keski- ja Pohjois-Espoosta sekä Kauklahdesta: 5 Perttu Ahonen nuorisonohjaaja perttu.ahonen Olen nelihenkisen perheen isä ja syntyperäinen espoolainen. Minulle tärkeää on ihmisten hyvinvointi. Harrastan eräretkeilyä ja hevosurheilua Tony Hagerlund valt. yo, lähihoitaja Kirjoitan Keski-Espoon Sanomiin sekä toimin Keski-Espoo -seurassa. Olen mukana mm. turvallisuushankkeissa ja suunnittelemassa Espooseen kotikaupunkipolkuja. Haluan: - Espoon keskuksen asemanseudun siistiksi - pitkäjänteisyyttä päätöksentekoon - kaupungin kasvun keskusten yhteyteen ja vanhaa tiivistäen - että julkisen liikenteen tulevaisuus turvataan - kirjaston Espoon keskukseen, lähikirjastot säilytettävä - päiväkodeille ja kouluille resursseja Kalle Haikarainen ekonomi - Kouluterveydenhuolto turvattava - Vanhusten kotona asuminen loppuun asti oltava konkreettinen vaihtoehto - Koirapuistot rakennettava tai koiravero poistettava - Raideliikenneratkaisut tehtävä pikaisesti, myös kaupunkirataa koskevat - Pientalotonttien kaavoittaminen tärkeäksi osaksi kaavoitusta - Omaishoitajien työ kunniaan - Kunnalliset ratsastusreitit rakennettava heti - Lasten ja nuorten psykiatriaan panostettava - Lähikirjastot säilytettävä Suvi Huttunen FM, tiedottaja Espoon keskusta, ja erityisesti aseman seutua, on siistittävä ja turvallisuutta parannettava. Valaistuksesta ei saa tinkiä. Laadukas perusopetus on taattava kaikille lapsille. Luokkakokojen on oltava inhimilliset ja henkilökohtaista opetusta on oltava riittävästi. Säästäminen opetuksessa kostautuu tulevaisuudessa. Opiskelijoille on rakennettava lisää kohtuuhintaisia opiskelijaasuntoja ja opiskelijaedut täytyy säilyttää vähintään entisellään. Mielenterveyspalveluihin, erityisesti terapiaan, on päästävä välittömästi.

5 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Arto Inkala Koti-isä, TkT ympäristötutkija Tärkeimpiä vaaliteemoja/kiinnostuksen kohteita ovat ratsastuspolkuverkosto, LINUX, kunto- ja arkiliikunta, terveys- ja vihreät näkökulmat huomioiva kaavoitus sekä kuntatalous. Olen koulutukseltani tekniikan tohtori. Tutkijan työssäni kehitän ja sovellan matemaattisia vesistömalleja, joiden avulla vesistöhankkeiden ja kuormitusten vaikutuksia voidaan arvioida esim. Suomenlahden tilaan. Asumisen ym. takia Espoo on tuttu aina Suvisaaristoa, Otaniemeä ja Nuuksiota myöten. Perheeseemme kuuluu lisäkseni Kirsi-äiti, Jenna-vauva, Dixxie-koira ja Vikihevonen. Antti Kainulainen FM, historian opettaja antti.kainulainen Miksi pitäisi äänestää vaaleissa? Siksi, että voi vaikuttaa ja kaikki äänet lasketaan. Eihän puolueilla ole mitään eroja? Kyllä on, haluatko kaupungin, jota johtaa yritykset vai ihmiset? Minä valitsen ihmiset. Kaikki lupaavat jotakin ennen vaaleja ja peruvat ne vaalien jälkeen. Niin, se joka lupaa eniten, valehtelee eniten. Minä lupaan yrittää vaikuttaa asioihin. Haluaisin koulut turvallisiksi kaikille, hyvän elämä kaikille, myös eläimille, oma lääkäri kaikille espoolaisille. Näitä kaikkia ihan oikeasti, aikuisten oikeasti. Mikko Kiio kansakoulunopettaja, nikkarineuvos mikko.kiio Sirkka-Liisa Korkala kemistiteknikko, varavaltuutettu sirkka-liisa.korkala Espoon taloutta on hoidettava asiantuntevasti ja pitkäjänteisesti, jotta voidaan turvata laadukkaat kunnalliset peruspalvelut vauvasta vaariin. Espoon keskuksesta puuttuu aluekirjasto, jonka toivon toteutuvan alkavalla valtuustokaudella. Kaavoituksessa on huomioitava kulttuurimaiseman ja viheralueiden sekä vielä rakentamattomien ranta-alueiden luonnontilaisina säilyminen. Michael Laakasuo opiskelija remora.dyndns.org/mlaakasuo/ Humanistisemman ihmiskuvan puolesta. Nuorten syrjäytymistä on vältettävä. Helpottamalla nuorten työllistymistä ja panostamalla taitavanpaan oppilaanohjaukseen saavutetaan paljon. Taide- ja mediapajan tapaisia toimintaohjelmia tarvitaan Espoon kokoiseen laajalle levinneeseen kaupunkiin useampia. Taide- ja kulttuuritoiminta kuuluu kaikille, nuorisoteatteri olisi edullista toimintaa. Poikittaista joukkoliikennettä pitää parantaa ja Espoon raiteistamista kannattaa tukea. Rainer Lahti ympäristönsuojelun DI rainer.lahti Toiminut Otaniemen ympäristöseuran ja Espoon ympäristöyhdistyksen puheenjohtajana sekä jäsenenä Espoon kaupunginhallituksessa ja useissa lautakunnissa. Työpaikkana ympäristöministeriö 20 vuotta ja sitä ennen sisäasiainministeriö. Alueellamme erityisen tärkeinä pidän lähes koskematonta erämaaluontoa Pohjois- Espoossa ja kulttuurihistorian kannalta läpi Espoon virtaavaa Espoonjokea Tuomiokirkkoineen. Haluaisin varmistaa asukkaille viihtyisän ja terveellisen asuinympäristön. Ihmisen lähipiiri tarvitsee vanhaa puustoa, joka luo vahvan kiinnekohdan kotiseutuun.

6 6 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Hannu Liimatainen linja-autonkuljettaja, työteknikko /hannu.liimatainen Sirpa Lindholm laboratorioteknikko, eläkeläinen sirpa.lindholm - Haja-asutusalueiden kunnallistekniikka saatava kuntoon. - Kaikenlaista melua vähennettävä. Lentomelulle otettava käyttöön sormimalli. Nuuksio rauhoitettava melulta kokonaan. - Lasten koulutiet tehtävä turvallisiksi liikennejärjestelyin. Lisää pyöräteitä. - Espoon kotihoidonlisää laajennettava koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä. - Hoitoalan työolosuhteita parannettava; näin taataan hyvä ja turvallinen terveydenhoito. - Palkattava haja-asutusalueille kiertäviä talonmiehiä avustamaan vanhuksia esim. lumitöissä, sekä lisättävä kodinhoitajien määrää tarvetta vastaavaksi. Anna-Liisa Linnala psykoterapeutti, erikoissairaanhoitaja anna-liisa.linnala Valtuustossa kolmatta kautta, kaupunginhallituksessa pariin otteeseen, nyt kaupunginsuunnittelulautakunnassa. Näkemyksiäni: Espoonjokilaakson kulttuurimaiseman hoitaminen; Espoon keskuksesta elävä kaupunkikeskus; toimiva joukkoliikenne tekee Espoosta kaupungin; hyvä lastenkulttuuritarjonta kasvatuksen tueksi; Pikku- Auroran taidekeskuksen korjaus saatettava loppuun; Kino Tuomarilan kunnostus kylän leffapaikaksi; kunnan vastattava lakisääteisten palveluiden toteutumisesta kuten hammashoidon resursseista Johannes Niska-Virta diakoni, kehittämispäällikkö johannes.niska-virta Näkee, sanoo, tekee! Olen asunut 25 vuotta Espoossa. Työni ja toimintani politiikassa ja järjestöissä on antanut laajan kuvan Espoon todellisuudesta, myös syrjäytymisestä. Näkemisen lisäksi sanon ja teen, kun on niiden paikka. Peruspalvelut on määriteltävä yksiselitteisesti. Kaupunki ei ole bisnes, vaan kunnallisten palvelujen tuottaja. Työntekijät uupuvat, kun liikemaailman oppeja apinoidaan sokeasti ja konsulttijohtoisesti. Espoon keskuksen toiminnallista kehittämistä pitää jatkaa asukkaiden tarpeet huomioiden. Pelkkä seinien putsaus ei riitä. Petr Potchinchtchikov yksityisyrittäjä, petr.potchinchtchikov Olen Petr Potchinchtchikov (kutsumanimi Petja). Olen muusikko ja yksityisyrittäjä. Mielestäni kasvatus on juuri se alue, jossa yhteisunnan todelliset muutokset voivat tapahtua. Siihen siis täytyy satsata ja täysillä! Nimenomaan onnistuneen kasvatuksen kautta voi mm. toteutua monikulttuurinen yhteisö, jossa kaikki ihmiset kunnioittavat toisiaan yksilöinä. Taru Saraste opiskelija, 2 lapsen äiti - Espoon keskus siistiksi ja turvalliseksi. - Lapsimyönteisyyttä päätöksen tekoon, riittävät resurssit myös leikkipuistoille ja avoimille päiväkodeille. - Lisää tiloja ja toimintaa nuorille, Espoo tarvitsee oman nuoriso- ja musiikkitalon, Espoon lepakon. - Peruspalveluita parannettava, omalääkärille päästävä nopeammin. - Aluekirjasto Espoon keskukseen, pieniä kirjastoja ei tarvitse silti lakkauttaa.

7 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Veikko Solantie LuK, ilmoitusvalmistaja veikko.solantie Valtuustoon tarvitaan Espoon ja sen luonnon tuntemusta. Yhdistysten hallituksissa toimineena entisenä biologian opettajana omaan riittävästi sovittelu-, esiintymis- ja neuvotelukokemusta, tietoa ja asiantuntemusta. Valtuuston ja lautakuntien tulisi ottaa niille kuuluva poliittinen päätösvalta virkamiehistöltä. Kuuluin Oittaan Elämyspuiston kaatajiin. Erityisesti Espoon tulisi huolehtia opetuksesta, peruspalveluista ja vanhenevasta väestöstään. Virkistysalueet on säilytettävä, julkista liikennettä ja kaavoitusta järkeistettävä. Arvostettava historiaa ja kulttuuria. Natasa Stambej maisema-arkkitehti natasa.stambej Olen 33-vuotias. Asun mieheni Villen ja lastemme Stenin ja Iskran kanssa Siikajärvellä. Ammatiltani olen maisema-arkkitehti. Viime vuosina olen työskennellyt myös lasten kanssa koulussa, päiväkodissa ja työpajoissa. Nyt olen töissä Slovenian suurlähetystössä. Minulle tärkeitä ovat maahanmuuttajakysymykset, kulttuurimaiseman suojelu ja hoito, lasten ja nuorten kasvatus sekä Espoon pohjois- ja eteläosien tasapuolinen kohtelu. Pidetään hyvää huolta lapsista, mutta älkäämme unohtako vanhuksiakaan. Siihen tarvitaan hyviä palveluja ja terve ympäristö. Ville Stambej MMM, luokanopettaja ville.stambej Asun Siikajärvellä perheessä, johon kuulumme minä, vaimoni Natasa ja 7- ja 4-vuotiaat lapset. Vår familj är mångkulturell och erspråkig. Jag är tvåspråkig. Mitt fadersmål är svenska, mutta äidinkieleni on suomi. Kotikielinä puhumme suomea, sloveenia ja englantia. Olen maat-metsät. maisteri sekä luokanopettaja Jousenkaaren koulussa Tapiolassa. Olen Espoon vihreiden vpj ja toiminut vihreissä vuodesta Moni meistä haluaisi tehdä arjen ympäristötekoja. Annetaan siihen mahdollisuus: Lisää pyöräparkkeja, jätelajittelupisteitä ja luomua jokaisen ulottuville! Sinikka Tuomikorpi thm, erikoissairaanhoitaja sinikka.tuomikorpi Jukka Uosukainen DI, neuvotteleva virkamies jukka.uosukainen Kunnallisvaalit , ennakkoäänestys Vihreät ehdokkaat Espoossa numeroilla Olen sitä mieltä, että - Kunnan tuottamat palvelut priorisoidaan hoivaan, terveyteen, asumiseen ja oppimiseen liittyvien palvelujen tuottamiseen itse tai ostamalla yksityisiltä. - Kunnallisen päätöksenteon aikajänne on vaalikauden mittainen. Päätöksenteossa taloudellisten arvojen rinnalla ovat yhdenvertaisina ihmisläheiset arvot. Pitkällä aikavälillä vain näin voidaan saada aikaan todellista säästöä. - Ongelmat ratkaistaan heti niiden ilmettyä. Jonottaminen ja ongelmien siirtäminen moninkertaistaa ongelmat. - Ongelmien ennaltaehkäisyn periaate päätöksenteossa. Espooseen mahtuu sekä ekologista omakotiasumista, tiivistä ja matalaa puutalokaupunkirakentamista että eläviä taajamakeskuksia. Tulevaisuuden Espoo on myös tärkeä osa yhteistä pääkaupunkiseutua, joka voi ylpeillä paitsi korkealla teknologiallaan, myös edistyksellisellä joukkoliikenteellä, modernilla jätehuollolla ja kestävällä energiatuotannolla. Kokemusta: kaupunginvaltuusto ja -hallitus, YTV:n ja Espoon Sähkö Oyj:n hallitukset, kaupunkisuunnittelulautakunta.

8 KANTA-ESPOON VIHREIDEN KANNANOTTOJA koskevat Matalajärven jäljellä olevaa luonnontilaista valuma-aluetta ja erityisesti Viiskorven pohjavesialuetta ja Koskelon aluetta. Marketan puistoa ei tule ympäristönsuojelusyistä laajentaa. Espoon kaupungin tulee ryhtyä välittömiin toimiin Matalajärven ja sen valuma-alueen vesistönsuojelulliseksi parantamiseksi. Kuluneena vuonna Kanta-Espoon Vihreät on ottanut kantaa alla olevien lisäksi mm. lentomelun vähentämiseksi, ratsastusreittiverkoston luomiseksi Pohjois-Espooseen, Espoon teatteritalon rakentamiseksi Suviniitylle sekä Lagstadin koulun opettajaasuntolan säilyttämisen puolesta. ESPOON KESKUKSEN ALUEKIRJASTOA KIIREHDITTÄVÄ, KANTA-ESPOON PAIKALLISKIRJASTOJA EI SAA LAKKAUTTAA Kanta-Espoon Vihreät vaativat, että Espoon keskuksen aluekirjasto toteutetaan mahdollisimman ripeästi. Aluekirjaston tulee olla Espoon kaupungin seuraava kulttuuriinvestointi. Hanke on Espoon alueellisen kulttuuritarjonnan tasapuolisuuden kannalta erityisen tärkeä. Kanta-Espoon paikalliskirjastoja, eli Kauklahden, Karhusuon ja Kalajärven kirjastoja, ei silti saa lakkauttaa eikä niiden aukioloaikoja tule entisestään supistaa. Espoon keskuksessa kirjastotilanne on merkittävästi heikompi kuin muualla kaupungissa. Nykyisin Keski-Espoon kirjasto hoitaa suuren aluekirjaston tehtäviä huonosti kirjastokäyttöön sopivissa pienissä tiloissa. Kirjastolle on lohkottu vuosien varrella lisätilaa mm ikkunattomista varastohuoneista. Sijaintinsa takia Keski-Espoon kirjasto ei kykene palvelemaan tarpeeksi hyvin etenkään junaradan pohjoispuolisia alueita. Tällä hetkellä Espoon keskuksen alueella kirjastotilaa on asukasta kohden huomattavasti vähemmin kuin muualla Espoossa. Kirjastolaitos on keskeisin alueellinen kulttuuripalvelu ja on tärkeää, että kaikilla espoolaisilla on kunnolliset kirjastotilat käytössään. ESPOON VANHOJEN HAJA-ASUTUS- ALUEIDEN VESIHUOLTO RAKENNETTAVA Kanta-Espoon Vihreät vaativat, että erityisesti Pohjois-Espoon vesihuolto ja muu kunnallistekniikka saadaan vihdoinkin ajanmukaiseen kuntoon. Espoon virallisissa taloussuunnitelmissa vanhat alueet saadaan vesihuollon piiriin vuoden 2007 loppuun mennessä. Näistä suunnitelmista ollaan kuitenkin jo nyt pahasti jäljessä. Esimerkiksi Lahnus-Korpilammin alue on vieläkin vailla kunnallistekniikkaa, vaikka asemakaava on hyväksytty jo vuonna Alueelle on viime vuosina rakennettu satakunta taloa, jotka kaikki ovat joutuneet investoimaan omiin kaivoihin ja jätevesisäiliöihin. Kanta-Espoon Vihreät vaativat, että jatkossa uusilla alueilla kunnallistekniikka on oltava käytettävissä samanaikaisesti asuntojen valmistumisen kanssa. MATALAJÄRVI VALUMA-ALUEINEEN UHATTUNA Kanta-Espoon Vihreät vaativat Espoon kaupungin huomioivan päätöksenteossaan vesipuitedirektiivin ja velvoitteet valtioneuvoston periaatepäätöksen vesien suojelun tavoitteista vuodeksi Kyseiset velvoitteet Matalajärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi, eurooppalaisittain merkittävä kasvillisuudeltaan ja kokonaisbiologisesti Espoon arvokkain Natura-alue. Sen rantaluhdat ovat Espoon laajin merkittävä perinneniittyalue ja sen erilaiset suoyhdistymät ovat kasvillisuudeltaan monipuolisia. Matalajärvi on kirkasvetinen runsasravinteinen lähdejärvi. Matalajärvessä kasvaa eräs maailman harvinaisimmista putkilokasveista, hento näkinruoho. Sen vuoksi järvi on liitetty Naturaalueverkostoon. Näkinruoho vaatii tiukkaa suojelua ja Matalajärven pienen valuma-alueen suojelu on järven ekologialle ja biologiselle arvolle erittäin tärkeää. Natura -lausunnossaan Uudenmaan ympäristökeskukselle Espoon kaupunginhallitus totesi muun muassa, että kohteen suojeluarvon vahvistuminen saattaa olla hyvänä apuna Matalajärven vesiensuojelutavoitteissa ja antaisi lisää voimavaroja alueen ympäristön kokonaiskäytön suunnittelun laadukkaalle toteuttamiselle. Kuitenkaan Espoon kaupungin eri hallintokunnat, lautakunnat ja virkamiehet eivät ole viimeaikaisessa päätöksenteossaan huomioineet Matalajärven valuma-alueen suojelua. Esimerkkeinä voidaan mainita lukuisat poikkeusluvat, poikkeamishankkeet ja kaavahankkeet, jotka ovat lisänneet ja tulevat lisäämään jo nyt kriittisessä tilassa olevan järven kuormitusta. OSALLISTU KILPAILUUN! Osallistu kilpailuun. Oikein vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen teatteriliput Espoon teatteriin sekä kaksi luomuruokakassia! Voit täyttää ja postittaa tämän lomakkeen tai vastata kysymykseen netissä osoitteessa: Kysymys: Monenko tämän lehden ehdokkaan esittelytekstistä löytyy sana vihreä jossain sijamuodossaan? Vastaus: (postimerkki) Nimi: Osoite: Puhelinnumero: S-postiosoite: Vaalikilpailu/Arto Inkala Muurahaisentie Espoo Mitä vihreät pohtivat vaalien välillä? Lue vihreitä ajatuksia joka viikko. Tilaa planeetan paikallislehti Vihreä Lanka! Vaalitarjous: Kolmen kuukauden lehdet eli 12 numeroa 10 eurolla! Lähetä sähköposti osoitteella Merkitse otsikoksi: Vaalitarjous 10 e. Kirjoita viestikenttään nimesi sekä tarkka osoitteesi. Saat ensimmäisen lehden viikon sisällä tilauksesta. Voit myös tilata lehden netissä: tai soittamalla: Saat lehden myös liittymällä Vihreän liiton jäseneksi. Lisätietoa:

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta Asuminen vihreäksi Espoon Vihreät asumispolitiikasta Hyvä asuminen on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä, vaikka asuminen oman tilansa vaatiikin.

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 240/00.00.01/2015 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Immonen, puh. 046 877 2628 Niina Savikko, puh. 043 825

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 5439/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 9 7.1.2013 9 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sen jaoston vaali Valmistelijat / lisätiedot: Rytilahti Katja, puh. (09) 816 22398

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Valtakunnallinen asunnottomuuspäivä 17.10.2014 seminaari Espoo, Dipoli, 17.10.2014 klo 13-15.30 Nuorten asuminen v. 2025 Asumisympäristö

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. KANSANEDUSTAJA LENITA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Teen enkä meinaa! Jo ensimmäisellä kansanedustajakaudella olen kovalla työllä ja asioihin perehtymällä saavuttanut

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Hyödyntää Kokoomuksen kansallisesti vahvaa asemaa ajaessaan Kauniaisten itsenäisyyden säilymistä.

Hyödyntää Kokoomuksen kansallisesti vahvaa asemaa ajaessaan Kauniaisten itsenäisyyden säilymistä. Kauniaisten Kokoomuksen kuntavaalit 2012 Kauniainen säilytetään itsenäisenä kuntana Suomen valtion taloudellinen tilanne vaatii merkittäviä rakennemuutoksia niin valtion kuin kuntienkin toimintaan. Nykyinen

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT 1(32) Ojalanmäen pellot copyright Forssan kaupunki FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT Tutustu Forssan tonttitarjontaan www.forssa.fi Lisätietoja Forssan tonteista ja ajantasaisesta varaustilanteesta Aki Härmä Tomi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola Neljä tapaa vaikuttaa Vantaalla Miksi osallistua? Kunnassa päätetään monista asioista, jotka vaikuttavat arkeesi: esimerkiksi kouluista,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet. Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9.

Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet. Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9. Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9.2009 Ekologian ulottuvuudet Ekologiana tai ekologisuutena esitetyn asian

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Arvoisat vastaanottajat,

Arvoisat vastaanottajat, 1 Arvoisat vastaanottajat, Asia: Espoon ympäristöyhdistyksen ja Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin 27.4.2006 jättämä lausunto Kauklahden Näkinmetsän asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvistä asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Ympäristötiedon avautuminen palvelemaan kuntien päätöksentekoa 19.11.2013 Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Hyöty irti

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4031/10.02.02/2014 131 Kivenlahden metrovyöhykkeen osayleiskaavan käynnistäminen, alue 840400 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Anu Ylitalo, puh.

Lisätiedot

KaKe-pohdintaa 6.3.2013

KaKe-pohdintaa 6.3.2013 KaKe-pohdintaa 6.3.2013 Helsingin yleiskaavan lukemista: - Kasvu (-> 2050) - Maahanmuutto, vieraskielisten määrä, ennuste 2030 - Kaavoitettu maa loppuu n. 2020 - Mistä maata? -> luonto, moottoritiet, ylöspäin,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Päätöksentekoon vaikuttaminen 18.01.2013. Minerva Krohn

Päätöksentekoon vaikuttaminen 18.01.2013. Minerva Krohn Päätöksentekoon vaikuttaminen 18.01.2013 Minerva Krohn 1 Sidonnaisuudet Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri (HL) Kaupunginvaltuutettu, Helsinki, Vihreät v 1997- Kouluttajana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ Sodankylän kunta

MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ Sodankylän kunta MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ Sodankylän kunta Haemme nyt reippaaseen joukkoomme Teknisen toimen toimialalle vakituiseen virkaan MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖÄ vastaamaan maankäytön vastuualueen toiminnasta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa.

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa. 1 Pirkkalan kunta Kannanotto asemakaavan laajennukseen ympäristölautakunta Suupantie 11, 33960 Pirkkala Huovin-Lepomoision omakotiyhdistys ry Omakotiyhdistys käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Asumisen näkymiä Helsingin seudulla ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Oikeisiin paikkoihin vai haluttuihin Missä ihmiset halauvat asua? Missä heidän pitäisi haluta? Onko ristiriitaa suunnittelijoiden

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN Kaikki Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Asuinaika < 5v Asuinaika 5-10 v Asuinaika > 10 v Kauppala Itä-kauppala Porokylä Maaseutu Keskimääräistä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

PUOTIKARIN VENESATAMA:

PUOTIKARIN VENESATAMA: TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaavoitus ja mittaus 6.2.2014 1(5) PUOTIKARIN VENESATAMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 17. Röyttän

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4

MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4 TEEMARYHMÄ 2 1(6) MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4 TEEMA-ALUE Teema-alue käsittää maankäytön suunnittelun, vesi- ja jätehuollon, energian, loma- ja vakinaisen asumisen sekä liikenteen

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelun keinot viherympäristön luomisessa

Kaupunkisuunnittelun keinot viherympäristön luomisessa KAUPUNGIN STRATEGIA YLEISKAAVA ARKKITEHTUURIPOLIITTINEN OHJELMA HULEVESIOHJELMA VIHERALUEOHJELMA ASEMAKAAVAT RAKENNUSTAPAOHJEET GREEN CITY OSALLISTAMINEN Kaupunkisuunnittelun keinot viherympäristön luomisessa

Lisätiedot

Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto

Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto Kuntayhteisön johtajuus ja poliittiset prosessit osaaikaisen varapuheenjohtajan silmin Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto Tiina Elo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Espoo Luottamushenkilöjohtamisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1 278/00.00.01/2013 Kaupunginhallitus 48 4.2.2013 72 Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014 (pöydälle 4.2.2013) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut HAKEVE Iisalmen UZ Road show 18.4.2013

Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut HAKEVE Iisalmen UZ Road show 18.4.2013 Haja-asutusalueen suunnittelu ja kestävät vesihuoltoratkaisut HAKEVE Iisalmen UZ Road show 18.4.2013 Mika Ristimäki ( esitys), Ville Helminen, Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus Haja-asutuksen kestävä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Tiivistelmä Vuonna 2012 Pohjois-Espoon kahdessa asukasfoorumeissa nostettiin esiin huoli Pohjois-Espoon liikenneturvallisuudesta ja palvelujen riittämättömyydestä. Missä on pohjoisespoolainen

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2012 ja aikaisemmin tehdyistä kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvista kuntalaisaloitteista

Luettelo vuonna 2012 ja aikaisemmin tehdyistä kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvista kuntalaisaloitteista Kuntalaisaloite lisämäärärahan hakemiseksi sivistystoimeen oppilassiirtojen välttämiseksi lukuvuotena 2012-2013 " Tämän aloitteen tavoitteena on saada kaupunginhallitukselta lisämäärärahaa, jotta perusopetus

Lisätiedot