Vihreitä lähellä sinua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreitä lähellä sinua"

Transkriptio

1 Vihreitä lähellä sinua Kunnallisvaalit , ennakkoäänestys

2 2 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Hyvä espoolainen äänestäjä Kanta- ja Pohjois-Espoon vihreiden kunnallisvaaliohjelma Kunnallisvaalit on espoolaisen tärkein vaikutuskanava. Näissä vaaleissa voit vaikuttaa lähes kaikkiin omaa arkeasi koskeviin kysymyksiin kauppamatkan pituudesta harrastusmahdollisuuksiin. Tässä lehdessä kerromme omista tavoitteistamme seuraavalle valtuustokaudelle. Espoon päätöksenteossa on ajateltava asukkaan etua, mutta samalla myös kauaskantoista yleistä etua. Siksi luonto, asumisviihtyvyys sekä yleiset ympäristö- ja terveysarvot ovat meille tärkeitä. Vihreiden keskeisiä painopisteitä Espoon kunnalliselämässä ovat olleet ja tulevat jatkossakin olemaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus, joukkoliikenteen parantaminen, lasten ja nuorten hyvinvointi, vanhemmuuden arvostaminen sekä kulttuuri. Haaveemme on, että myös tulevaisuudessa kaikkien espoolaisten ulottuvilla on koskematonta erämaata, ainutlaatuista saaristoa ja kulttuurihistoriallista perintöä. Puhdas ilma ja vesi, sekä hiljaisuus ovat kaikille välttämättömiä. Iloisia päiviä lukijoille, toivoo Kanta-Espoon Vihreät ry. Toimintaalueemme on Keski-Espoo, Kauklahti ja Pohjois-Espoo. Haluamme toimia varsinkin seuraavien asioiden puolesta, koska olemme huolissamme: LUONNOSTA - Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja Espoonjokilaakso merelle asti säilytettävä - Nuuksion järviylänkö säilytettävä arvokkaana luonnonalueena vanha asutus huomioiden - Vielä rakentamattomat rannat säilytettävä yhteisessä käytössä - Espoon Keskuspuistoa ei saa nakertaa ASUINYMPÄRISTÖSTÄ - Kevyen liikenteen ja jalankulun turvallisuutta parannettava erityisesti lasten koulumatkoilla - Lähimetsiä ja luonnonalueita säilytettävä ja leikkipaikkoja lisättävä - Vanhojen haja-asutusalueiden vesihuolto rakennettava - Kierrätettävien jätteiden keräyspisteitä lisättävä kauppojen läheisyyteen - Liityntäpysäköintiä lisättävä ja polkupyörille rakennettava suojia - Kävelyteillä huomioitava myös pulkan, kelkan ja suksien käyttö talvisin kuva: Tony Hagerlund KANTA-ESPOON VIHREIDEN YHTEISMAINOS Julkaisija: Kanta-Espoon Vihreät r.y. Päätoimittaja: Tony Hagerlund Toimituskunta: Tony Hagerlund, Suvi Huttunen, Sirkka-Liisa Korkala, Rainer Lahti, Sirpa Lindholm ja Taru Saraste Taitto ja kannen kuva: Miina Hagerlund Painos: Painopaikka: Esan Kirjapaino Oy. Lahti

3 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA 3 YMPÄRISTÖSTÄ - Lentomelua ja autoliikenteen aiheuttamaa melua ja saasteita vähennettävä - Ympäristöä ja terveyttä vaarantavaa massapolttoa ei saa toteuttaa Ämmässuolle ja laajentamiselle on löydettävä uusia vaihtoehtoja SOSIAALISESTA OIKEUDENMUKAISUUDESTA - Omalääkärille ja hammaslääkärille pääsyä nopeutettava - Ikäihmisten omaishoitoa ja kotonaasumista tuettava esimerkiksi kiertävillä talonmiehillä - Lähikirjastojen, eli Kauklahden, Karhusuon ja Kalajärven kirjastojen, toiminta on varmistettava ja Espoon keskukseen saatava vihdoinkin uusi aluekirjasto - Liikuntaesteisyys on huomioitava uudis- ja peruskorjattavissa rakennuksissa - Maahanmuuttajien kieliopetusta on lisättävä; monikulttuurisuus on rikkaus - Virkamiesten kuultava kuntalaisia ja osallistuttava asukastilaisuuksiin kuva: Miina Hagerlund LAPSISTA JA NUORISTA - Nuorille lisättävä kokoontumis- ja harrastustiloja - Kotihoidontuen Espoo-lisää laajennettava - Päiväkotien ja koulujen ohjelmiin lisättävä kädentaitoja kuten nikkarointia sekä ympäristökasvatusta - Kouluissa tukiopetus taattava - Luomu- ja lähiruoka saatava kouluihin, päiväkoteihin ja sairaaloihin - Lastenkulttuuriin panostettava ASEMANSEUDUSTA - Espoon kasvu suunnattava nykyisiin aluekeskuksiin - Espoon keskuksen kehittäminen on välttämätöntä - Kirkkojärvipuisto toteutettava laajana vesiaiheisena puistona - Kaupunkirataa jatkettava Espoon keskukseen ja myöhemmin Kauklahteen Bästa väljare i Esbo Kommunalvalet är esbobornas främsta möjlighet att ha in ytande på stadens angelägenheter. I detta val kan Du inverka på nästan alla Dina dagliga frågor, alltifrån butiksresans längd till olika hobbymöjligheter. I den här tidningen berättar vi om våra egna målsättningar för nästa fullmäktigeperiod. När man fattar beslut i Esbo bör man beakta invånarnas intressen, men samtidigt även allmänna intressen med lång bärvidd. Därför är naturen, en trivsam boendemiljö samt allmänna miljö- och häsovärden av vikt för oss. Social rättvisa, förbättring av kollektivtra ken, barnens och ungdomarnas välfärd, uppskattning av föräldraskapet samt kulturfrågor har varit och kommer även i fortsättningen att vara De Grönas centrala tyngdpunktsområden inom kommunallivet i Esbo. Vår dröm är, att alla esbobor även i framtiden skall ha orörd vildmark, en unik skärgård samt ett kulturhistoriskt arv inom räckhåll. Frisk luft och rent vatten samt stillsamhet är nödvändigheter för alla. Glättiga dagar för läsarna önskar De Gröna i Stam-Esbo (Kanta-Espoon Vihreät ry). Vårt verksamhetsområde omfattar Mellersta Esbo, Köklax samt Norra Esbo. KANTA-ESPOON VIHREÄT Kanta-Espoon Vihreät on Espoon Vihreiden paikallisjärjestö, joka toimii Keski- ja Pohjois-Espoon, sekä Kauklahden alueilla. Kanta-Espoon Vihreiden tavoitteita ovat uuden paikallisen areenan luominen vihreistä arvoista ja ideoista kiinnostuneille keski- ja pohjoisespoolaisille, sekä alueen kulttuurisesti ja ympäristöllisesti arvokkaiden alueiden säilyttäminen ja kehittäminen. Niinikään tavoite on paikallisen vihreän toiminnan lisääminen sekä alueellisen näkökulman esiin tuominen kaupungin päätöksentekoon. Vuotuinen jäsenmaksu on 20 euroa (työttömät, opiskelijat, kotiäidit ja -isät 10 euroa). Jäsenmaksu maksetaan Vihreän Liiton tilille Kirjoita viitteeksi Liittyessäsi Kanta-Espoon Vihreisiin liityt samalla sekä Espoon Vihreisiin että Vihreään Liittoon (ilmoita erikseen ellet halua liittyä puolueeseen). Jäsenetuna saat muun muassa Vihreä Lanka -lehden viikottain kotiin kannettuna. HALLITUS VUONNA 2004 Rainer Lahti (puheenjohtaja) Kalle Haikarainen (varapuheenjohtaja) Petri Suominen (sihteeri) Tony Hagerlund Arto Inkala Sirpa Lindholm Tiina Onttonen Leena Pääkkönen Helena Sederholm Veikko Solantie Kanta-Espoon Vihreiden kotisivut löytyvät osoitteesta kesvi

4 4 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Ehdokkaamme Keski- ja Pohjois-Espoosta sekä Kauklahdesta: 5 Perttu Ahonen nuorisonohjaaja perttu.ahonen Olen nelihenkisen perheen isä ja syntyperäinen espoolainen. Minulle tärkeää on ihmisten hyvinvointi. Harrastan eräretkeilyä ja hevosurheilua Tony Hagerlund valt. yo, lähihoitaja Kirjoitan Keski-Espoon Sanomiin sekä toimin Keski-Espoo -seurassa. Olen mukana mm. turvallisuushankkeissa ja suunnittelemassa Espooseen kotikaupunkipolkuja. Haluan: - Espoon keskuksen asemanseudun siistiksi - pitkäjänteisyyttä päätöksentekoon - kaupungin kasvun keskusten yhteyteen ja vanhaa tiivistäen - että julkisen liikenteen tulevaisuus turvataan - kirjaston Espoon keskukseen, lähikirjastot säilytettävä - päiväkodeille ja kouluille resursseja Kalle Haikarainen ekonomi - Kouluterveydenhuolto turvattava - Vanhusten kotona asuminen loppuun asti oltava konkreettinen vaihtoehto - Koirapuistot rakennettava tai koiravero poistettava - Raideliikenneratkaisut tehtävä pikaisesti, myös kaupunkirataa koskevat - Pientalotonttien kaavoittaminen tärkeäksi osaksi kaavoitusta - Omaishoitajien työ kunniaan - Kunnalliset ratsastusreitit rakennettava heti - Lasten ja nuorten psykiatriaan panostettava - Lähikirjastot säilytettävä Suvi Huttunen FM, tiedottaja Espoon keskusta, ja erityisesti aseman seutua, on siistittävä ja turvallisuutta parannettava. Valaistuksesta ei saa tinkiä. Laadukas perusopetus on taattava kaikille lapsille. Luokkakokojen on oltava inhimilliset ja henkilökohtaista opetusta on oltava riittävästi. Säästäminen opetuksessa kostautuu tulevaisuudessa. Opiskelijoille on rakennettava lisää kohtuuhintaisia opiskelijaasuntoja ja opiskelijaedut täytyy säilyttää vähintään entisellään. Mielenterveyspalveluihin, erityisesti terapiaan, on päästävä välittömästi.

5 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Arto Inkala Koti-isä, TkT ympäristötutkija Tärkeimpiä vaaliteemoja/kiinnostuksen kohteita ovat ratsastuspolkuverkosto, LINUX, kunto- ja arkiliikunta, terveys- ja vihreät näkökulmat huomioiva kaavoitus sekä kuntatalous. Olen koulutukseltani tekniikan tohtori. Tutkijan työssäni kehitän ja sovellan matemaattisia vesistömalleja, joiden avulla vesistöhankkeiden ja kuormitusten vaikutuksia voidaan arvioida esim. Suomenlahden tilaan. Asumisen ym. takia Espoo on tuttu aina Suvisaaristoa, Otaniemeä ja Nuuksiota myöten. Perheeseemme kuuluu lisäkseni Kirsi-äiti, Jenna-vauva, Dixxie-koira ja Vikihevonen. Antti Kainulainen FM, historian opettaja antti.kainulainen Miksi pitäisi äänestää vaaleissa? Siksi, että voi vaikuttaa ja kaikki äänet lasketaan. Eihän puolueilla ole mitään eroja? Kyllä on, haluatko kaupungin, jota johtaa yritykset vai ihmiset? Minä valitsen ihmiset. Kaikki lupaavat jotakin ennen vaaleja ja peruvat ne vaalien jälkeen. Niin, se joka lupaa eniten, valehtelee eniten. Minä lupaan yrittää vaikuttaa asioihin. Haluaisin koulut turvallisiksi kaikille, hyvän elämä kaikille, myös eläimille, oma lääkäri kaikille espoolaisille. Näitä kaikkia ihan oikeasti, aikuisten oikeasti. Mikko Kiio kansakoulunopettaja, nikkarineuvos mikko.kiio Sirkka-Liisa Korkala kemistiteknikko, varavaltuutettu sirkka-liisa.korkala Espoon taloutta on hoidettava asiantuntevasti ja pitkäjänteisesti, jotta voidaan turvata laadukkaat kunnalliset peruspalvelut vauvasta vaariin. Espoon keskuksesta puuttuu aluekirjasto, jonka toivon toteutuvan alkavalla valtuustokaudella. Kaavoituksessa on huomioitava kulttuurimaiseman ja viheralueiden sekä vielä rakentamattomien ranta-alueiden luonnontilaisina säilyminen. Michael Laakasuo opiskelija remora.dyndns.org/mlaakasuo/ Humanistisemman ihmiskuvan puolesta. Nuorten syrjäytymistä on vältettävä. Helpottamalla nuorten työllistymistä ja panostamalla taitavanpaan oppilaanohjaukseen saavutetaan paljon. Taide- ja mediapajan tapaisia toimintaohjelmia tarvitaan Espoon kokoiseen laajalle levinneeseen kaupunkiin useampia. Taide- ja kulttuuritoiminta kuuluu kaikille, nuorisoteatteri olisi edullista toimintaa. Poikittaista joukkoliikennettä pitää parantaa ja Espoon raiteistamista kannattaa tukea. Rainer Lahti ympäristönsuojelun DI rainer.lahti Toiminut Otaniemen ympäristöseuran ja Espoon ympäristöyhdistyksen puheenjohtajana sekä jäsenenä Espoon kaupunginhallituksessa ja useissa lautakunnissa. Työpaikkana ympäristöministeriö 20 vuotta ja sitä ennen sisäasiainministeriö. Alueellamme erityisen tärkeinä pidän lähes koskematonta erämaaluontoa Pohjois- Espoossa ja kulttuurihistorian kannalta läpi Espoon virtaavaa Espoonjokea Tuomiokirkkoineen. Haluaisin varmistaa asukkaille viihtyisän ja terveellisen asuinympäristön. Ihmisen lähipiiri tarvitsee vanhaa puustoa, joka luo vahvan kiinnekohdan kotiseutuun.

6 6 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Hannu Liimatainen linja-autonkuljettaja, työteknikko /hannu.liimatainen Sirpa Lindholm laboratorioteknikko, eläkeläinen sirpa.lindholm - Haja-asutusalueiden kunnallistekniikka saatava kuntoon. - Kaikenlaista melua vähennettävä. Lentomelulle otettava käyttöön sormimalli. Nuuksio rauhoitettava melulta kokonaan. - Lasten koulutiet tehtävä turvallisiksi liikennejärjestelyin. Lisää pyöräteitä. - Espoon kotihoidonlisää laajennettava koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä. - Hoitoalan työolosuhteita parannettava; näin taataan hyvä ja turvallinen terveydenhoito. - Palkattava haja-asutusalueille kiertäviä talonmiehiä avustamaan vanhuksia esim. lumitöissä, sekä lisättävä kodinhoitajien määrää tarvetta vastaavaksi. Anna-Liisa Linnala psykoterapeutti, erikoissairaanhoitaja anna-liisa.linnala Valtuustossa kolmatta kautta, kaupunginhallituksessa pariin otteeseen, nyt kaupunginsuunnittelulautakunnassa. Näkemyksiäni: Espoonjokilaakson kulttuurimaiseman hoitaminen; Espoon keskuksesta elävä kaupunkikeskus; toimiva joukkoliikenne tekee Espoosta kaupungin; hyvä lastenkulttuuritarjonta kasvatuksen tueksi; Pikku- Auroran taidekeskuksen korjaus saatettava loppuun; Kino Tuomarilan kunnostus kylän leffapaikaksi; kunnan vastattava lakisääteisten palveluiden toteutumisesta kuten hammashoidon resursseista Johannes Niska-Virta diakoni, kehittämispäällikkö johannes.niska-virta Näkee, sanoo, tekee! Olen asunut 25 vuotta Espoossa. Työni ja toimintani politiikassa ja järjestöissä on antanut laajan kuvan Espoon todellisuudesta, myös syrjäytymisestä. Näkemisen lisäksi sanon ja teen, kun on niiden paikka. Peruspalvelut on määriteltävä yksiselitteisesti. Kaupunki ei ole bisnes, vaan kunnallisten palvelujen tuottaja. Työntekijät uupuvat, kun liikemaailman oppeja apinoidaan sokeasti ja konsulttijohtoisesti. Espoon keskuksen toiminnallista kehittämistä pitää jatkaa asukkaiden tarpeet huomioiden. Pelkkä seinien putsaus ei riitä. Petr Potchinchtchikov yksityisyrittäjä, petr.potchinchtchikov Olen Petr Potchinchtchikov (kutsumanimi Petja). Olen muusikko ja yksityisyrittäjä. Mielestäni kasvatus on juuri se alue, jossa yhteisunnan todelliset muutokset voivat tapahtua. Siihen siis täytyy satsata ja täysillä! Nimenomaan onnistuneen kasvatuksen kautta voi mm. toteutua monikulttuurinen yhteisö, jossa kaikki ihmiset kunnioittavat toisiaan yksilöinä. Taru Saraste opiskelija, 2 lapsen äiti - Espoon keskus siistiksi ja turvalliseksi. - Lapsimyönteisyyttä päätöksen tekoon, riittävät resurssit myös leikkipuistoille ja avoimille päiväkodeille. - Lisää tiloja ja toimintaa nuorille, Espoo tarvitsee oman nuoriso- ja musiikkitalon, Espoon lepakon. - Peruspalveluita parannettava, omalääkärille päästävä nopeammin. - Aluekirjasto Espoon keskukseen, pieniä kirjastoja ei tarvitse silti lakkauttaa.

7 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Veikko Solantie LuK, ilmoitusvalmistaja veikko.solantie Valtuustoon tarvitaan Espoon ja sen luonnon tuntemusta. Yhdistysten hallituksissa toimineena entisenä biologian opettajana omaan riittävästi sovittelu-, esiintymis- ja neuvotelukokemusta, tietoa ja asiantuntemusta. Valtuuston ja lautakuntien tulisi ottaa niille kuuluva poliittinen päätösvalta virkamiehistöltä. Kuuluin Oittaan Elämyspuiston kaatajiin. Erityisesti Espoon tulisi huolehtia opetuksesta, peruspalveluista ja vanhenevasta väestöstään. Virkistysalueet on säilytettävä, julkista liikennettä ja kaavoitusta järkeistettävä. Arvostettava historiaa ja kulttuuria. Natasa Stambej maisema-arkkitehti natasa.stambej Olen 33-vuotias. Asun mieheni Villen ja lastemme Stenin ja Iskran kanssa Siikajärvellä. Ammatiltani olen maisema-arkkitehti. Viime vuosina olen työskennellyt myös lasten kanssa koulussa, päiväkodissa ja työpajoissa. Nyt olen töissä Slovenian suurlähetystössä. Minulle tärkeitä ovat maahanmuuttajakysymykset, kulttuurimaiseman suojelu ja hoito, lasten ja nuorten kasvatus sekä Espoon pohjois- ja eteläosien tasapuolinen kohtelu. Pidetään hyvää huolta lapsista, mutta älkäämme unohtako vanhuksiakaan. Siihen tarvitaan hyviä palveluja ja terve ympäristö. Ville Stambej MMM, luokanopettaja ville.stambej Asun Siikajärvellä perheessä, johon kuulumme minä, vaimoni Natasa ja 7- ja 4-vuotiaat lapset. Vår familj är mångkulturell och erspråkig. Jag är tvåspråkig. Mitt fadersmål är svenska, mutta äidinkieleni on suomi. Kotikielinä puhumme suomea, sloveenia ja englantia. Olen maat-metsät. maisteri sekä luokanopettaja Jousenkaaren koulussa Tapiolassa. Olen Espoon vihreiden vpj ja toiminut vihreissä vuodesta Moni meistä haluaisi tehdä arjen ympäristötekoja. Annetaan siihen mahdollisuus: Lisää pyöräparkkeja, jätelajittelupisteitä ja luomua jokaisen ulottuville! Sinikka Tuomikorpi thm, erikoissairaanhoitaja sinikka.tuomikorpi Jukka Uosukainen DI, neuvotteleva virkamies jukka.uosukainen Kunnallisvaalit , ennakkoäänestys Vihreät ehdokkaat Espoossa numeroilla Olen sitä mieltä, että - Kunnan tuottamat palvelut priorisoidaan hoivaan, terveyteen, asumiseen ja oppimiseen liittyvien palvelujen tuottamiseen itse tai ostamalla yksityisiltä. - Kunnallisen päätöksenteon aikajänne on vaalikauden mittainen. Päätöksenteossa taloudellisten arvojen rinnalla ovat yhdenvertaisina ihmisläheiset arvot. Pitkällä aikavälillä vain näin voidaan saada aikaan todellista säästöä. - Ongelmat ratkaistaan heti niiden ilmettyä. Jonottaminen ja ongelmien siirtäminen moninkertaistaa ongelmat. - Ongelmien ennaltaehkäisyn periaate päätöksenteossa. Espooseen mahtuu sekä ekologista omakotiasumista, tiivistä ja matalaa puutalokaupunkirakentamista että eläviä taajamakeskuksia. Tulevaisuuden Espoo on myös tärkeä osa yhteistä pääkaupunkiseutua, joka voi ylpeillä paitsi korkealla teknologiallaan, myös edistyksellisellä joukkoliikenteellä, modernilla jätehuollolla ja kestävällä energiatuotannolla. Kokemusta: kaupunginvaltuusto ja -hallitus, YTV:n ja Espoon Sähkö Oyj:n hallitukset, kaupunkisuunnittelulautakunta.

8 KANTA-ESPOON VIHREIDEN KANNANOTTOJA koskevat Matalajärven jäljellä olevaa luonnontilaista valuma-aluetta ja erityisesti Viiskorven pohjavesialuetta ja Koskelon aluetta. Marketan puistoa ei tule ympäristönsuojelusyistä laajentaa. Espoon kaupungin tulee ryhtyä välittömiin toimiin Matalajärven ja sen valuma-alueen vesistönsuojelulliseksi parantamiseksi. Kuluneena vuonna Kanta-Espoon Vihreät on ottanut kantaa alla olevien lisäksi mm. lentomelun vähentämiseksi, ratsastusreittiverkoston luomiseksi Pohjois-Espooseen, Espoon teatteritalon rakentamiseksi Suviniitylle sekä Lagstadin koulun opettajaasuntolan säilyttämisen puolesta. ESPOON KESKUKSEN ALUEKIRJASTOA KIIREHDITTÄVÄ, KANTA-ESPOON PAIKALLISKIRJASTOJA EI SAA LAKKAUTTAA Kanta-Espoon Vihreät vaativat, että Espoon keskuksen aluekirjasto toteutetaan mahdollisimman ripeästi. Aluekirjaston tulee olla Espoon kaupungin seuraava kulttuuriinvestointi. Hanke on Espoon alueellisen kulttuuritarjonnan tasapuolisuuden kannalta erityisen tärkeä. Kanta-Espoon paikalliskirjastoja, eli Kauklahden, Karhusuon ja Kalajärven kirjastoja, ei silti saa lakkauttaa eikä niiden aukioloaikoja tule entisestään supistaa. Espoon keskuksessa kirjastotilanne on merkittävästi heikompi kuin muualla kaupungissa. Nykyisin Keski-Espoon kirjasto hoitaa suuren aluekirjaston tehtäviä huonosti kirjastokäyttöön sopivissa pienissä tiloissa. Kirjastolle on lohkottu vuosien varrella lisätilaa mm ikkunattomista varastohuoneista. Sijaintinsa takia Keski-Espoon kirjasto ei kykene palvelemaan tarpeeksi hyvin etenkään junaradan pohjoispuolisia alueita. Tällä hetkellä Espoon keskuksen alueella kirjastotilaa on asukasta kohden huomattavasti vähemmin kuin muualla Espoossa. Kirjastolaitos on keskeisin alueellinen kulttuuripalvelu ja on tärkeää, että kaikilla espoolaisilla on kunnolliset kirjastotilat käytössään. ESPOON VANHOJEN HAJA-ASUTUS- ALUEIDEN VESIHUOLTO RAKENNETTAVA Kanta-Espoon Vihreät vaativat, että erityisesti Pohjois-Espoon vesihuolto ja muu kunnallistekniikka saadaan vihdoinkin ajanmukaiseen kuntoon. Espoon virallisissa taloussuunnitelmissa vanhat alueet saadaan vesihuollon piiriin vuoden 2007 loppuun mennessä. Näistä suunnitelmista ollaan kuitenkin jo nyt pahasti jäljessä. Esimerkiksi Lahnus-Korpilammin alue on vieläkin vailla kunnallistekniikkaa, vaikka asemakaava on hyväksytty jo vuonna Alueelle on viime vuosina rakennettu satakunta taloa, jotka kaikki ovat joutuneet investoimaan omiin kaivoihin ja jätevesisäiliöihin. Kanta-Espoon Vihreät vaativat, että jatkossa uusilla alueilla kunnallistekniikka on oltava käytettävissä samanaikaisesti asuntojen valmistumisen kanssa. MATALAJÄRVI VALUMA-ALUEINEEN UHATTUNA Kanta-Espoon Vihreät vaativat Espoon kaupungin huomioivan päätöksenteossaan vesipuitedirektiivin ja velvoitteet valtioneuvoston periaatepäätöksen vesien suojelun tavoitteista vuodeksi Kyseiset velvoitteet Matalajärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi, eurooppalaisittain merkittävä kasvillisuudeltaan ja kokonaisbiologisesti Espoon arvokkain Natura-alue. Sen rantaluhdat ovat Espoon laajin merkittävä perinneniittyalue ja sen erilaiset suoyhdistymät ovat kasvillisuudeltaan monipuolisia. Matalajärvi on kirkasvetinen runsasravinteinen lähdejärvi. Matalajärvessä kasvaa eräs maailman harvinaisimmista putkilokasveista, hento näkinruoho. Sen vuoksi järvi on liitetty Naturaalueverkostoon. Näkinruoho vaatii tiukkaa suojelua ja Matalajärven pienen valuma-alueen suojelu on järven ekologialle ja biologiselle arvolle erittäin tärkeää. Natura -lausunnossaan Uudenmaan ympäristökeskukselle Espoon kaupunginhallitus totesi muun muassa, että kohteen suojeluarvon vahvistuminen saattaa olla hyvänä apuna Matalajärven vesiensuojelutavoitteissa ja antaisi lisää voimavaroja alueen ympäristön kokonaiskäytön suunnittelun laadukkaalle toteuttamiselle. Kuitenkaan Espoon kaupungin eri hallintokunnat, lautakunnat ja virkamiehet eivät ole viimeaikaisessa päätöksenteossaan huomioineet Matalajärven valuma-alueen suojelua. Esimerkkeinä voidaan mainita lukuisat poikkeusluvat, poikkeamishankkeet ja kaavahankkeet, jotka ovat lisänneet ja tulevat lisäämään jo nyt kriittisessä tilassa olevan järven kuormitusta. OSALLISTU KILPAILUUN! Osallistu kilpailuun. Oikein vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen teatteriliput Espoon teatteriin sekä kaksi luomuruokakassia! Voit täyttää ja postittaa tämän lomakkeen tai vastata kysymykseen netissä osoitteessa: Kysymys: Monenko tämän lehden ehdokkaan esittelytekstistä löytyy sana vihreä jossain sijamuodossaan? Vastaus: (postimerkki) Nimi: Osoite: Puhelinnumero: S-postiosoite: Vaalikilpailu/Arto Inkala Muurahaisentie Espoo Mitä vihreät pohtivat vaalien välillä? Lue vihreitä ajatuksia joka viikko. Tilaa planeetan paikallislehti Vihreä Lanka! Vaalitarjous: Kolmen kuukauden lehdet eli 12 numeroa 10 eurolla! Lähetä sähköposti osoitteella Merkitse otsikoksi: Vaalitarjous 10 e. Kirjoita viestikenttään nimesi sekä tarkka osoitteesi. Saat ensimmäisen lehden viikon sisällä tilauksesta. Voit myös tilata lehden netissä: tai soittamalla: Saat lehden myös liittymällä Vihreän liiton jäseneksi. Lisätietoa:

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 240/00.00.01/2015 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Immonen, puh. 046 877 2628 Niina Savikko, puh. 043 825

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT 1(32) Ojalanmäen pellot copyright Forssan kaupunki FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT Tutustu Forssan tonttitarjontaan www.forssa.fi Lisätietoja Forssan tonteista ja ajantasaisesta varaustilanteesta Aki Härmä Tomi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 5268/00.00.01/2012 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2013-2014 Valmistelijat / lisätiedot: Immonen Sirpa, puh. (09) 816 23329 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet. Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9.

Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet. Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9. Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9.2009 Ekologian ulottuvuudet Ekologiana tai ekologisuutena esitetyn asian

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4031/10.02.02/2014 131 Kivenlahden metrovyöhykkeen osayleiskaavan käynnistäminen, alue 840400 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Anu Ylitalo, puh.

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Jyrki J.J. Kasvi (toisinto vuonna 1997 tehdyistä kalvoista) Ekaa kertaa pappia kyydissä Mikä Espoo, missä Espoo Myyttien ja tosiasioiden erottaminen Miten

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa.

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa. 1 Pirkkalan kunta Kannanotto asemakaavan laajennukseen ympäristölautakunta Suupantie 11, 33960 Pirkkala Huovin-Lepomoision omakotiyhdistys ry Omakotiyhdistys käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN 1 SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN Timo Laitinen Puheenjohtaja Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6.-7.9.2006, Hyvinkää 2 Liikunta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Kehyslakiluonnos (poliittinen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

E s p o o n e t e l ä o s i e n y l e i s k a a v a Esp o o n ka u p u n k i s u u n n i t t e l u k e s k u s

E s p o o n e t e l ä o s i e n y l e i s k a a v a Esp o o n ka u p u n k i s u u n n i t t e l u k e s k u s E s p o o n e t e l ä o s i e n y l e i s k a a v a 2030 Selostus 7.4.2008 2008 Esp o o n ka u p u n k i s u u n n i t t e l u k e s k u s Suunnitelmia ja ohjelmia A54:2008 JULKAISUA VOI TILATA OSOITTEESTA

Lisätiedot

MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS. Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus

MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS. Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus Turvallinen ja terveellinen ympäristö? WHO terveyden määritys utopia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Arvoisat vastaanottajat,

Arvoisat vastaanottajat, 1 Arvoisat vastaanottajat, Asia: Espoon ympäristöyhdistyksen ja Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin 27.4.2006 jättämä lausunto Kauklahden Näkinmetsän asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvistä asemakaavan

Lisätiedot

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi 18.9.2012 Nuorisopolitiikan kehittäminen Iso yhteinen ponnistus Kuntien rooli paikallisyhteisön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1 278/00.00.01/2013 Kaupunginhallitus 48 4.2.2013 72 Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014 (pöydälle 4.2.2013) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Senioreiden toimintatilat ja asuminen

Senioreiden toimintatilat ja asuminen Senioreiden toimintatilat ja asuminen Suuralue Ikääntyneen väestön kehitys Espoon suuralueilla 2013-2023 ja muutoksen suuruus Yli 65 vuotias väestö 2014 Yli 65 vuotias väestö 2024 Muutos (%) Koko Espoo

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta Kuulemistilaisuus 13.1.2016. Valtiovarainministeriö. ELY-keskusten ylijohtajat Elinkeinot, työllisyys ja osaaminen -tehtävät 1/2

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) JUANKOSKEN KAUPUNKI PUNTINJOKI PAAVOLA-HIIVAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot