Vihreitä lähellä sinua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreitä lähellä sinua"

Transkriptio

1 Vihreitä lähellä sinua Kunnallisvaalit , ennakkoäänestys

2 2 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Hyvä espoolainen äänestäjä Kanta- ja Pohjois-Espoon vihreiden kunnallisvaaliohjelma Kunnallisvaalit on espoolaisen tärkein vaikutuskanava. Näissä vaaleissa voit vaikuttaa lähes kaikkiin omaa arkeasi koskeviin kysymyksiin kauppamatkan pituudesta harrastusmahdollisuuksiin. Tässä lehdessä kerromme omista tavoitteistamme seuraavalle valtuustokaudelle. Espoon päätöksenteossa on ajateltava asukkaan etua, mutta samalla myös kauaskantoista yleistä etua. Siksi luonto, asumisviihtyvyys sekä yleiset ympäristö- ja terveysarvot ovat meille tärkeitä. Vihreiden keskeisiä painopisteitä Espoon kunnalliselämässä ovat olleet ja tulevat jatkossakin olemaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus, joukkoliikenteen parantaminen, lasten ja nuorten hyvinvointi, vanhemmuuden arvostaminen sekä kulttuuri. Haaveemme on, että myös tulevaisuudessa kaikkien espoolaisten ulottuvilla on koskematonta erämaata, ainutlaatuista saaristoa ja kulttuurihistoriallista perintöä. Puhdas ilma ja vesi, sekä hiljaisuus ovat kaikille välttämättömiä. Iloisia päiviä lukijoille, toivoo Kanta-Espoon Vihreät ry. Toimintaalueemme on Keski-Espoo, Kauklahti ja Pohjois-Espoo. Haluamme toimia varsinkin seuraavien asioiden puolesta, koska olemme huolissamme: LUONNOSTA - Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja Espoonjokilaakso merelle asti säilytettävä - Nuuksion järviylänkö säilytettävä arvokkaana luonnonalueena vanha asutus huomioiden - Vielä rakentamattomat rannat säilytettävä yhteisessä käytössä - Espoon Keskuspuistoa ei saa nakertaa ASUINYMPÄRISTÖSTÄ - Kevyen liikenteen ja jalankulun turvallisuutta parannettava erityisesti lasten koulumatkoilla - Lähimetsiä ja luonnonalueita säilytettävä ja leikkipaikkoja lisättävä - Vanhojen haja-asutusalueiden vesihuolto rakennettava - Kierrätettävien jätteiden keräyspisteitä lisättävä kauppojen läheisyyteen - Liityntäpysäköintiä lisättävä ja polkupyörille rakennettava suojia - Kävelyteillä huomioitava myös pulkan, kelkan ja suksien käyttö talvisin kuva: Tony Hagerlund KANTA-ESPOON VIHREIDEN YHTEISMAINOS Julkaisija: Kanta-Espoon Vihreät r.y. Päätoimittaja: Tony Hagerlund Toimituskunta: Tony Hagerlund, Suvi Huttunen, Sirkka-Liisa Korkala, Rainer Lahti, Sirpa Lindholm ja Taru Saraste Taitto ja kannen kuva: Miina Hagerlund Painos: Painopaikka: Esan Kirjapaino Oy. Lahti

3 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA 3 YMPÄRISTÖSTÄ - Lentomelua ja autoliikenteen aiheuttamaa melua ja saasteita vähennettävä - Ympäristöä ja terveyttä vaarantavaa massapolttoa ei saa toteuttaa Ämmässuolle ja laajentamiselle on löydettävä uusia vaihtoehtoja SOSIAALISESTA OIKEUDENMUKAISUUDESTA - Omalääkärille ja hammaslääkärille pääsyä nopeutettava - Ikäihmisten omaishoitoa ja kotonaasumista tuettava esimerkiksi kiertävillä talonmiehillä - Lähikirjastojen, eli Kauklahden, Karhusuon ja Kalajärven kirjastojen, toiminta on varmistettava ja Espoon keskukseen saatava vihdoinkin uusi aluekirjasto - Liikuntaesteisyys on huomioitava uudis- ja peruskorjattavissa rakennuksissa - Maahanmuuttajien kieliopetusta on lisättävä; monikulttuurisuus on rikkaus - Virkamiesten kuultava kuntalaisia ja osallistuttava asukastilaisuuksiin kuva: Miina Hagerlund LAPSISTA JA NUORISTA - Nuorille lisättävä kokoontumis- ja harrastustiloja - Kotihoidontuen Espoo-lisää laajennettava - Päiväkotien ja koulujen ohjelmiin lisättävä kädentaitoja kuten nikkarointia sekä ympäristökasvatusta - Kouluissa tukiopetus taattava - Luomu- ja lähiruoka saatava kouluihin, päiväkoteihin ja sairaaloihin - Lastenkulttuuriin panostettava ASEMANSEUDUSTA - Espoon kasvu suunnattava nykyisiin aluekeskuksiin - Espoon keskuksen kehittäminen on välttämätöntä - Kirkkojärvipuisto toteutettava laajana vesiaiheisena puistona - Kaupunkirataa jatkettava Espoon keskukseen ja myöhemmin Kauklahteen Bästa väljare i Esbo Kommunalvalet är esbobornas främsta möjlighet att ha in ytande på stadens angelägenheter. I detta val kan Du inverka på nästan alla Dina dagliga frågor, alltifrån butiksresans längd till olika hobbymöjligheter. I den här tidningen berättar vi om våra egna målsättningar för nästa fullmäktigeperiod. När man fattar beslut i Esbo bör man beakta invånarnas intressen, men samtidigt även allmänna intressen med lång bärvidd. Därför är naturen, en trivsam boendemiljö samt allmänna miljö- och häsovärden av vikt för oss. Social rättvisa, förbättring av kollektivtra ken, barnens och ungdomarnas välfärd, uppskattning av föräldraskapet samt kulturfrågor har varit och kommer även i fortsättningen att vara De Grönas centrala tyngdpunktsområden inom kommunallivet i Esbo. Vår dröm är, att alla esbobor även i framtiden skall ha orörd vildmark, en unik skärgård samt ett kulturhistoriskt arv inom räckhåll. Frisk luft och rent vatten samt stillsamhet är nödvändigheter för alla. Glättiga dagar för läsarna önskar De Gröna i Stam-Esbo (Kanta-Espoon Vihreät ry). Vårt verksamhetsområde omfattar Mellersta Esbo, Köklax samt Norra Esbo. KANTA-ESPOON VIHREÄT Kanta-Espoon Vihreät on Espoon Vihreiden paikallisjärjestö, joka toimii Keski- ja Pohjois-Espoon, sekä Kauklahden alueilla. Kanta-Espoon Vihreiden tavoitteita ovat uuden paikallisen areenan luominen vihreistä arvoista ja ideoista kiinnostuneille keski- ja pohjoisespoolaisille, sekä alueen kulttuurisesti ja ympäristöllisesti arvokkaiden alueiden säilyttäminen ja kehittäminen. Niinikään tavoite on paikallisen vihreän toiminnan lisääminen sekä alueellisen näkökulman esiin tuominen kaupungin päätöksentekoon. Vuotuinen jäsenmaksu on 20 euroa (työttömät, opiskelijat, kotiäidit ja -isät 10 euroa). Jäsenmaksu maksetaan Vihreän Liiton tilille Kirjoita viitteeksi Liittyessäsi Kanta-Espoon Vihreisiin liityt samalla sekä Espoon Vihreisiin että Vihreään Liittoon (ilmoita erikseen ellet halua liittyä puolueeseen). Jäsenetuna saat muun muassa Vihreä Lanka -lehden viikottain kotiin kannettuna. HALLITUS VUONNA 2004 Rainer Lahti (puheenjohtaja) Kalle Haikarainen (varapuheenjohtaja) Petri Suominen (sihteeri) Tony Hagerlund Arto Inkala Sirpa Lindholm Tiina Onttonen Leena Pääkkönen Helena Sederholm Veikko Solantie Kanta-Espoon Vihreiden kotisivut löytyvät osoitteesta kesvi

4 4 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Ehdokkaamme Keski- ja Pohjois-Espoosta sekä Kauklahdesta: 5 Perttu Ahonen nuorisonohjaaja perttu.ahonen Olen nelihenkisen perheen isä ja syntyperäinen espoolainen. Minulle tärkeää on ihmisten hyvinvointi. Harrastan eräretkeilyä ja hevosurheilua Tony Hagerlund valt. yo, lähihoitaja Kirjoitan Keski-Espoon Sanomiin sekä toimin Keski-Espoo -seurassa. Olen mukana mm. turvallisuushankkeissa ja suunnittelemassa Espooseen kotikaupunkipolkuja. Haluan: - Espoon keskuksen asemanseudun siistiksi - pitkäjänteisyyttä päätöksentekoon - kaupungin kasvun keskusten yhteyteen ja vanhaa tiivistäen - että julkisen liikenteen tulevaisuus turvataan - kirjaston Espoon keskukseen, lähikirjastot säilytettävä - päiväkodeille ja kouluille resursseja Kalle Haikarainen ekonomi - Kouluterveydenhuolto turvattava - Vanhusten kotona asuminen loppuun asti oltava konkreettinen vaihtoehto - Koirapuistot rakennettava tai koiravero poistettava - Raideliikenneratkaisut tehtävä pikaisesti, myös kaupunkirataa koskevat - Pientalotonttien kaavoittaminen tärkeäksi osaksi kaavoitusta - Omaishoitajien työ kunniaan - Kunnalliset ratsastusreitit rakennettava heti - Lasten ja nuorten psykiatriaan panostettava - Lähikirjastot säilytettävä Suvi Huttunen FM, tiedottaja Espoon keskusta, ja erityisesti aseman seutua, on siistittävä ja turvallisuutta parannettava. Valaistuksesta ei saa tinkiä. Laadukas perusopetus on taattava kaikille lapsille. Luokkakokojen on oltava inhimilliset ja henkilökohtaista opetusta on oltava riittävästi. Säästäminen opetuksessa kostautuu tulevaisuudessa. Opiskelijoille on rakennettava lisää kohtuuhintaisia opiskelijaasuntoja ja opiskelijaedut täytyy säilyttää vähintään entisellään. Mielenterveyspalveluihin, erityisesti terapiaan, on päästävä välittömästi.

5 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Arto Inkala Koti-isä, TkT ympäristötutkija Tärkeimpiä vaaliteemoja/kiinnostuksen kohteita ovat ratsastuspolkuverkosto, LINUX, kunto- ja arkiliikunta, terveys- ja vihreät näkökulmat huomioiva kaavoitus sekä kuntatalous. Olen koulutukseltani tekniikan tohtori. Tutkijan työssäni kehitän ja sovellan matemaattisia vesistömalleja, joiden avulla vesistöhankkeiden ja kuormitusten vaikutuksia voidaan arvioida esim. Suomenlahden tilaan. Asumisen ym. takia Espoo on tuttu aina Suvisaaristoa, Otaniemeä ja Nuuksiota myöten. Perheeseemme kuuluu lisäkseni Kirsi-äiti, Jenna-vauva, Dixxie-koira ja Vikihevonen. Antti Kainulainen FM, historian opettaja antti.kainulainen Miksi pitäisi äänestää vaaleissa? Siksi, että voi vaikuttaa ja kaikki äänet lasketaan. Eihän puolueilla ole mitään eroja? Kyllä on, haluatko kaupungin, jota johtaa yritykset vai ihmiset? Minä valitsen ihmiset. Kaikki lupaavat jotakin ennen vaaleja ja peruvat ne vaalien jälkeen. Niin, se joka lupaa eniten, valehtelee eniten. Minä lupaan yrittää vaikuttaa asioihin. Haluaisin koulut turvallisiksi kaikille, hyvän elämä kaikille, myös eläimille, oma lääkäri kaikille espoolaisille. Näitä kaikkia ihan oikeasti, aikuisten oikeasti. Mikko Kiio kansakoulunopettaja, nikkarineuvos mikko.kiio Sirkka-Liisa Korkala kemistiteknikko, varavaltuutettu sirkka-liisa.korkala Espoon taloutta on hoidettava asiantuntevasti ja pitkäjänteisesti, jotta voidaan turvata laadukkaat kunnalliset peruspalvelut vauvasta vaariin. Espoon keskuksesta puuttuu aluekirjasto, jonka toivon toteutuvan alkavalla valtuustokaudella. Kaavoituksessa on huomioitava kulttuurimaiseman ja viheralueiden sekä vielä rakentamattomien ranta-alueiden luonnontilaisina säilyminen. Michael Laakasuo opiskelija remora.dyndns.org/mlaakasuo/ Humanistisemman ihmiskuvan puolesta. Nuorten syrjäytymistä on vältettävä. Helpottamalla nuorten työllistymistä ja panostamalla taitavanpaan oppilaanohjaukseen saavutetaan paljon. Taide- ja mediapajan tapaisia toimintaohjelmia tarvitaan Espoon kokoiseen laajalle levinneeseen kaupunkiin useampia. Taide- ja kulttuuritoiminta kuuluu kaikille, nuorisoteatteri olisi edullista toimintaa. Poikittaista joukkoliikennettä pitää parantaa ja Espoon raiteistamista kannattaa tukea. Rainer Lahti ympäristönsuojelun DI rainer.lahti Toiminut Otaniemen ympäristöseuran ja Espoon ympäristöyhdistyksen puheenjohtajana sekä jäsenenä Espoon kaupunginhallituksessa ja useissa lautakunnissa. Työpaikkana ympäristöministeriö 20 vuotta ja sitä ennen sisäasiainministeriö. Alueellamme erityisen tärkeinä pidän lähes koskematonta erämaaluontoa Pohjois- Espoossa ja kulttuurihistorian kannalta läpi Espoon virtaavaa Espoonjokea Tuomiokirkkoineen. Haluaisin varmistaa asukkaille viihtyisän ja terveellisen asuinympäristön. Ihmisen lähipiiri tarvitsee vanhaa puustoa, joka luo vahvan kiinnekohdan kotiseutuun.

6 6 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Hannu Liimatainen linja-autonkuljettaja, työteknikko /hannu.liimatainen Sirpa Lindholm laboratorioteknikko, eläkeläinen sirpa.lindholm - Haja-asutusalueiden kunnallistekniikka saatava kuntoon. - Kaikenlaista melua vähennettävä. Lentomelulle otettava käyttöön sormimalli. Nuuksio rauhoitettava melulta kokonaan. - Lasten koulutiet tehtävä turvallisiksi liikennejärjestelyin. Lisää pyöräteitä. - Espoon kotihoidonlisää laajennettava koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä. - Hoitoalan työolosuhteita parannettava; näin taataan hyvä ja turvallinen terveydenhoito. - Palkattava haja-asutusalueille kiertäviä talonmiehiä avustamaan vanhuksia esim. lumitöissä, sekä lisättävä kodinhoitajien määrää tarvetta vastaavaksi. Anna-Liisa Linnala psykoterapeutti, erikoissairaanhoitaja anna-liisa.linnala Valtuustossa kolmatta kautta, kaupunginhallituksessa pariin otteeseen, nyt kaupunginsuunnittelulautakunnassa. Näkemyksiäni: Espoonjokilaakson kulttuurimaiseman hoitaminen; Espoon keskuksesta elävä kaupunkikeskus; toimiva joukkoliikenne tekee Espoosta kaupungin; hyvä lastenkulttuuritarjonta kasvatuksen tueksi; Pikku- Auroran taidekeskuksen korjaus saatettava loppuun; Kino Tuomarilan kunnostus kylän leffapaikaksi; kunnan vastattava lakisääteisten palveluiden toteutumisesta kuten hammashoidon resursseista Johannes Niska-Virta diakoni, kehittämispäällikkö johannes.niska-virta Näkee, sanoo, tekee! Olen asunut 25 vuotta Espoossa. Työni ja toimintani politiikassa ja järjestöissä on antanut laajan kuvan Espoon todellisuudesta, myös syrjäytymisestä. Näkemisen lisäksi sanon ja teen, kun on niiden paikka. Peruspalvelut on määriteltävä yksiselitteisesti. Kaupunki ei ole bisnes, vaan kunnallisten palvelujen tuottaja. Työntekijät uupuvat, kun liikemaailman oppeja apinoidaan sokeasti ja konsulttijohtoisesti. Espoon keskuksen toiminnallista kehittämistä pitää jatkaa asukkaiden tarpeet huomioiden. Pelkkä seinien putsaus ei riitä. Petr Potchinchtchikov yksityisyrittäjä, petr.potchinchtchikov Olen Petr Potchinchtchikov (kutsumanimi Petja). Olen muusikko ja yksityisyrittäjä. Mielestäni kasvatus on juuri se alue, jossa yhteisunnan todelliset muutokset voivat tapahtua. Siihen siis täytyy satsata ja täysillä! Nimenomaan onnistuneen kasvatuksen kautta voi mm. toteutua monikulttuurinen yhteisö, jossa kaikki ihmiset kunnioittavat toisiaan yksilöinä. Taru Saraste opiskelija, 2 lapsen äiti - Espoon keskus siistiksi ja turvalliseksi. - Lapsimyönteisyyttä päätöksen tekoon, riittävät resurssit myös leikkipuistoille ja avoimille päiväkodeille. - Lisää tiloja ja toimintaa nuorille, Espoo tarvitsee oman nuoriso- ja musiikkitalon, Espoon lepakon. - Peruspalveluita parannettava, omalääkärille päästävä nopeammin. - Aluekirjasto Espoon keskukseen, pieniä kirjastoja ei tarvitse silti lakkauttaa.

7 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Veikko Solantie LuK, ilmoitusvalmistaja veikko.solantie Valtuustoon tarvitaan Espoon ja sen luonnon tuntemusta. Yhdistysten hallituksissa toimineena entisenä biologian opettajana omaan riittävästi sovittelu-, esiintymis- ja neuvotelukokemusta, tietoa ja asiantuntemusta. Valtuuston ja lautakuntien tulisi ottaa niille kuuluva poliittinen päätösvalta virkamiehistöltä. Kuuluin Oittaan Elämyspuiston kaatajiin. Erityisesti Espoon tulisi huolehtia opetuksesta, peruspalveluista ja vanhenevasta väestöstään. Virkistysalueet on säilytettävä, julkista liikennettä ja kaavoitusta järkeistettävä. Arvostettava historiaa ja kulttuuria. Natasa Stambej maisema-arkkitehti natasa.stambej Olen 33-vuotias. Asun mieheni Villen ja lastemme Stenin ja Iskran kanssa Siikajärvellä. Ammatiltani olen maisema-arkkitehti. Viime vuosina olen työskennellyt myös lasten kanssa koulussa, päiväkodissa ja työpajoissa. Nyt olen töissä Slovenian suurlähetystössä. Minulle tärkeitä ovat maahanmuuttajakysymykset, kulttuurimaiseman suojelu ja hoito, lasten ja nuorten kasvatus sekä Espoon pohjois- ja eteläosien tasapuolinen kohtelu. Pidetään hyvää huolta lapsista, mutta älkäämme unohtako vanhuksiakaan. Siihen tarvitaan hyviä palveluja ja terve ympäristö. Ville Stambej MMM, luokanopettaja ville.stambej Asun Siikajärvellä perheessä, johon kuulumme minä, vaimoni Natasa ja 7- ja 4-vuotiaat lapset. Vår familj är mångkulturell och erspråkig. Jag är tvåspråkig. Mitt fadersmål är svenska, mutta äidinkieleni on suomi. Kotikielinä puhumme suomea, sloveenia ja englantia. Olen maat-metsät. maisteri sekä luokanopettaja Jousenkaaren koulussa Tapiolassa. Olen Espoon vihreiden vpj ja toiminut vihreissä vuodesta Moni meistä haluaisi tehdä arjen ympäristötekoja. Annetaan siihen mahdollisuus: Lisää pyöräparkkeja, jätelajittelupisteitä ja luomua jokaisen ulottuville! Sinikka Tuomikorpi thm, erikoissairaanhoitaja sinikka.tuomikorpi Jukka Uosukainen DI, neuvotteleva virkamies jukka.uosukainen Kunnallisvaalit , ennakkoäänestys Vihreät ehdokkaat Espoossa numeroilla Olen sitä mieltä, että - Kunnan tuottamat palvelut priorisoidaan hoivaan, terveyteen, asumiseen ja oppimiseen liittyvien palvelujen tuottamiseen itse tai ostamalla yksityisiltä. - Kunnallisen päätöksenteon aikajänne on vaalikauden mittainen. Päätöksenteossa taloudellisten arvojen rinnalla ovat yhdenvertaisina ihmisläheiset arvot. Pitkällä aikavälillä vain näin voidaan saada aikaan todellista säästöä. - Ongelmat ratkaistaan heti niiden ilmettyä. Jonottaminen ja ongelmien siirtäminen moninkertaistaa ongelmat. - Ongelmien ennaltaehkäisyn periaate päätöksenteossa. Espooseen mahtuu sekä ekologista omakotiasumista, tiivistä ja matalaa puutalokaupunkirakentamista että eläviä taajamakeskuksia. Tulevaisuuden Espoo on myös tärkeä osa yhteistä pääkaupunkiseutua, joka voi ylpeillä paitsi korkealla teknologiallaan, myös edistyksellisellä joukkoliikenteellä, modernilla jätehuollolla ja kestävällä energiatuotannolla. Kokemusta: kaupunginvaltuusto ja -hallitus, YTV:n ja Espoon Sähkö Oyj:n hallitukset, kaupunkisuunnittelulautakunta.

8 KANTA-ESPOON VIHREIDEN KANNANOTTOJA koskevat Matalajärven jäljellä olevaa luonnontilaista valuma-aluetta ja erityisesti Viiskorven pohjavesialuetta ja Koskelon aluetta. Marketan puistoa ei tule ympäristönsuojelusyistä laajentaa. Espoon kaupungin tulee ryhtyä välittömiin toimiin Matalajärven ja sen valuma-alueen vesistönsuojelulliseksi parantamiseksi. Kuluneena vuonna Kanta-Espoon Vihreät on ottanut kantaa alla olevien lisäksi mm. lentomelun vähentämiseksi, ratsastusreittiverkoston luomiseksi Pohjois-Espooseen, Espoon teatteritalon rakentamiseksi Suviniitylle sekä Lagstadin koulun opettajaasuntolan säilyttämisen puolesta. ESPOON KESKUKSEN ALUEKIRJASTOA KIIREHDITTÄVÄ, KANTA-ESPOON PAIKALLISKIRJASTOJA EI SAA LAKKAUTTAA Kanta-Espoon Vihreät vaativat, että Espoon keskuksen aluekirjasto toteutetaan mahdollisimman ripeästi. Aluekirjaston tulee olla Espoon kaupungin seuraava kulttuuriinvestointi. Hanke on Espoon alueellisen kulttuuritarjonnan tasapuolisuuden kannalta erityisen tärkeä. Kanta-Espoon paikalliskirjastoja, eli Kauklahden, Karhusuon ja Kalajärven kirjastoja, ei silti saa lakkauttaa eikä niiden aukioloaikoja tule entisestään supistaa. Espoon keskuksessa kirjastotilanne on merkittävästi heikompi kuin muualla kaupungissa. Nykyisin Keski-Espoon kirjasto hoitaa suuren aluekirjaston tehtäviä huonosti kirjastokäyttöön sopivissa pienissä tiloissa. Kirjastolle on lohkottu vuosien varrella lisätilaa mm ikkunattomista varastohuoneista. Sijaintinsa takia Keski-Espoon kirjasto ei kykene palvelemaan tarpeeksi hyvin etenkään junaradan pohjoispuolisia alueita. Tällä hetkellä Espoon keskuksen alueella kirjastotilaa on asukasta kohden huomattavasti vähemmin kuin muualla Espoossa. Kirjastolaitos on keskeisin alueellinen kulttuuripalvelu ja on tärkeää, että kaikilla espoolaisilla on kunnolliset kirjastotilat käytössään. ESPOON VANHOJEN HAJA-ASUTUS- ALUEIDEN VESIHUOLTO RAKENNETTAVA Kanta-Espoon Vihreät vaativat, että erityisesti Pohjois-Espoon vesihuolto ja muu kunnallistekniikka saadaan vihdoinkin ajanmukaiseen kuntoon. Espoon virallisissa taloussuunnitelmissa vanhat alueet saadaan vesihuollon piiriin vuoden 2007 loppuun mennessä. Näistä suunnitelmista ollaan kuitenkin jo nyt pahasti jäljessä. Esimerkiksi Lahnus-Korpilammin alue on vieläkin vailla kunnallistekniikkaa, vaikka asemakaava on hyväksytty jo vuonna Alueelle on viime vuosina rakennettu satakunta taloa, jotka kaikki ovat joutuneet investoimaan omiin kaivoihin ja jätevesisäiliöihin. Kanta-Espoon Vihreät vaativat, että jatkossa uusilla alueilla kunnallistekniikka on oltava käytettävissä samanaikaisesti asuntojen valmistumisen kanssa. MATALAJÄRVI VALUMA-ALUEINEEN UHATTUNA Kanta-Espoon Vihreät vaativat Espoon kaupungin huomioivan päätöksenteossaan vesipuitedirektiivin ja velvoitteet valtioneuvoston periaatepäätöksen vesien suojelun tavoitteista vuodeksi Kyseiset velvoitteet Matalajärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi, eurooppalaisittain merkittävä kasvillisuudeltaan ja kokonaisbiologisesti Espoon arvokkain Natura-alue. Sen rantaluhdat ovat Espoon laajin merkittävä perinneniittyalue ja sen erilaiset suoyhdistymät ovat kasvillisuudeltaan monipuolisia. Matalajärvi on kirkasvetinen runsasravinteinen lähdejärvi. Matalajärvessä kasvaa eräs maailman harvinaisimmista putkilokasveista, hento näkinruoho. Sen vuoksi järvi on liitetty Naturaalueverkostoon. Näkinruoho vaatii tiukkaa suojelua ja Matalajärven pienen valuma-alueen suojelu on järven ekologialle ja biologiselle arvolle erittäin tärkeää. Natura -lausunnossaan Uudenmaan ympäristökeskukselle Espoon kaupunginhallitus totesi muun muassa, että kohteen suojeluarvon vahvistuminen saattaa olla hyvänä apuna Matalajärven vesiensuojelutavoitteissa ja antaisi lisää voimavaroja alueen ympäristön kokonaiskäytön suunnittelun laadukkaalle toteuttamiselle. Kuitenkaan Espoon kaupungin eri hallintokunnat, lautakunnat ja virkamiehet eivät ole viimeaikaisessa päätöksenteossaan huomioineet Matalajärven valuma-alueen suojelua. Esimerkkeinä voidaan mainita lukuisat poikkeusluvat, poikkeamishankkeet ja kaavahankkeet, jotka ovat lisänneet ja tulevat lisäämään jo nyt kriittisessä tilassa olevan järven kuormitusta. OSALLISTU KILPAILUUN! Osallistu kilpailuun. Oikein vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen teatteriliput Espoon teatteriin sekä kaksi luomuruokakassia! Voit täyttää ja postittaa tämän lomakkeen tai vastata kysymykseen netissä osoitteessa: Kysymys: Monenko tämän lehden ehdokkaan esittelytekstistä löytyy sana vihreä jossain sijamuodossaan? Vastaus: (postimerkki) Nimi: Osoite: Puhelinnumero: S-postiosoite: Vaalikilpailu/Arto Inkala Muurahaisentie Espoo Mitä vihreät pohtivat vaalien välillä? Lue vihreitä ajatuksia joka viikko. Tilaa planeetan paikallislehti Vihreä Lanka! Vaalitarjous: Kolmen kuukauden lehdet eli 12 numeroa 10 eurolla! Lähetä sähköposti osoitteella Merkitse otsikoksi: Vaalitarjous 10 e. Kirjoita viestikenttään nimesi sekä tarkka osoitteesi. Saat ensimmäisen lehden viikon sisällä tilauksesta. Voit myös tilata lehden netissä: tai soittamalla: Saat lehden myös liittymällä Vihreän liiton jäseneksi. Lisätietoa:

Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10.

Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10. Avoimempi Kaarina Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10. Ennakkoäänestys 17. 23.10. Kommunen är vårt gemensamma hem en hurdan kommun vill du ha?

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5)

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Ennalta ehkäisystä ei voi säästää sisällys Vihreät haluavat, että kaiken ikäiset vantaalaiset voivat hyvin. Siksi heidän ongelmiinsa

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN Lokakuun kuntavaalit antavat suuntaa kuntiemme kehittämiselle. Kokoomuksella on kuntavaaleissa

Lisätiedot

VAALIT. Kylänraitti 3/2008

VAALIT. Kylänraitti 3/2008 16 VAALIT Kolme kysymystä ehdokkaille Kylänraitti kysyi pohjoiskirkkonummelaisilta kunnallisvaaliehdokkailta: 1. Miksi olet ehdokkaana? 2. Mitkä ovat kolme tärkeintä tavoitettasi ensi vaalikaudella? 3.

Lisätiedot

Ensin esitellään Vantaalla ehdokkaana olevat ja heidän jälkeensä Espoon ja Helsingin ehdokkaat. Kuntavaalien ennakkoäänestys on 17.-23.10.2012.

Ensin esitellään Vantaalla ehdokkaana olevat ja heidän jälkeensä Espoon ja Helsingin ehdokkaat. Kuntavaalien ennakkoäänestys on 17.-23.10.2012. VANTAAN OPETTAJA Kuntavaaliekstra 10.10.2012 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Eeva Lohela 050-409 6460 tiedotus@voay.fi

Lisätiedot

Seikkailu- ja senioripuistoja kaivataan Kaarinaan s. 3 Terveyttä ja laatua elämään ravinnosta ja liikunnasta s. 7 Ilmainen kuntopassi 70-vuotta täyttäneille kaarinalaisille s.4 s.9 Vihreät kunnallisvaaliehdokkaat

Lisätiedot

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija.

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 4/2008 Ko ko o m u ks e ll ta ll ö y t y y a s ii a n t u n te m u s ta ka ii k iis ta ii k ä r y h m iis t ä TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Vahva talous jatkossakin elinehto

Lisätiedot

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13 Lohikosken sosialidemokraatit ry. HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT ry. 2/2008 valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan

Lisätiedot

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot

Hyvä elämä Kaarinassa KAARINAN Kaarinan vihreiden ajatuksia ja tavoitteita vuosille 2003-2004 VIHREÄT Anna äänesi vihreämmälle tulevaisuudelle Kuusistonsalmi ja Kaarinan vesitorni Eduskuntavaalit 2003

Lisätiedot

valintojen aika yleisurheilun ja jalkapallon pyhäköksi.

valintojen aika yleisurheilun ja jalkapallon pyhäköksi. Lohikosken palokan vesangan tikkakosken HUHTASUON aluelehti 2/2012 valintojen aika Vaarallinen risteys sivu 2 On nähtävä lähelle ja samalla katsottava kauas sivu 10 Terveysaseman uusi malli sivu 12 HARJU

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta!

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Keskustaviesti Keskustan Someron Kunnallisjärjestö ry:n vaalilehti 2012 www.someronkeskusta.fi Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Kunnallisvaaleissa päätetään kuntien tulevaisuudesta. Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

Reilu Kurikka 1 Nyt on arvokeskustelun aika! Syksyn kunnallisvaalit lähestyvät Vaaleissa päätetään ihmisten arjen asioista - ennen kaikkea palveluista, kuten terveydenhoidosta, kouluista, vanhustenhuollosta

Lisätiedot

vasen laita Oulun Vasemmistoseuran vaalilehti 2012 Vasemmistoliiton kannattaja olin jo ennen kuin äänestämään

vasen laita Oulun Vasemmistoseuran vaalilehti 2012 Vasemmistoliiton kannattaja olin jo ennen kuin äänestämään vasen laita Oulun Vasemmistoseuran vaalilehti 2012 Vapaan Merikosken kuohuja ihailemassa. Kuva: Arto Havana Vasemmistoliiton kannattaja olin jo ennen kuin äänestämään pääsin. Virpi Puumalainen, kunnallisvaaliehdokas

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA 2 Uusi 2.4.2011 Sinä päätät kuka päättää - meidän yhteisistä asioista tulevalla kaudella Eduskuntavaalit 17.4.2011

Lisätiedot

Kunta vaalit 2012 ALUEIDEN ASIALLA TURUN TURUN VASEMMISTOLIITTO. kuntavaaliehdokkaat, s. 6 7. Valitse omasi!

Kunta vaalit 2012 ALUEIDEN ASIALLA TURUN TURUN VASEMMISTOLIITTO. kuntavaaliehdokkaat, s. 6 7. Valitse omasi! Turun Vasemmistoliitto ry Kunta vaalit 2012 Palveluseteli tulonsiirto varakkaille s. 4 Harmaa talous myös kuntien ongelma s. 5 Toriparkin kohtalo ratkeaa vaaleissa s. 8 Terveyskeskus toimivaksi s. 10 TURUN

Lisätiedot

PAEKKAKUNTALAENEN Kuntavaalit 2012

PAEKKAKUNTALAENEN Kuntavaalit 2012 Kuntavaalit 2012 Välittämistä ei voi ulkoistaa Keskiviikkona 17.10 klo 9.30 torilla LIHAKEITTOTARJOILU 500:lle ensimmäiselle. Ehdokkaat esittelyssä. Korva-kahvila myös avoinna. Tervetuloa! Tässä lehdessä

Lisätiedot

KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET. 1. Terveisenne elinympäristöä suunnitteleville rakentajille ja virkamiehille: Karkkila.

KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET. 1. Terveisenne elinympäristöä suunnitteleville rakentajille ja virkamiehille: Karkkila. MAASEUTUASUMISEN VETOIVOIMATEKIJÄT JA LAATU - kyselytutkimus viimeisen viidenvuoden aikana Länsi-Uudenmaan maaseudulle muuttaneille Koottu 25.3.2010 / MAL koordinaattori KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET

Lisätiedot

Ehdokkaat luottamustehtäviin

Ehdokkaat luottamustehtäviin Vihreä liitto r.p. Puoluekokous 16. 17. toukokuuta 2009, Jyväskylä Ehdokkaat luottamustehtäviin Tähän vihkoon on koottu 21.4. mennessä saapuneet ehdotukset puolueen eri luottamustehtäviin. Esitetyt henkilöt

Lisätiedot

EESPÄIN! & lähidemokratian 4/2012

EESPÄIN! & lähidemokratian 4/2012 EESPÄIN! Avauksia toisenlaiseen Helsinkiin. Vaihtoehtoja vasemmalta. 4/2012 kuvat vastavirtafestivaalilta 2012 veikko koivusalo SKP:n aloitteesta järjestetyllä Vastavirtafestivaalilla Vanhalla ylioppilastalolla

Lisätiedot

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 13.vsk. No: 3/2012

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 13.vsk. No: 3/2012 SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 13.vsk. No: 3/2012 Muista! Kunnallisvaalit 28.10. 2012 KUTSU SAK:N TAMPEREEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS Aika Keskiviikko 28.11. 2012 klo

Lisätiedot

Rönsy 3/2012 3/2012. Pelastetaan kunnat!

Rönsy 3/2012 3/2012. Pelastetaan kunnat! Rönsy 3/2012 auslehti ak oliittinen aik p n O in V to it joiden li n ja opiskeli orte Vihreiden nu 3/2012 Pelastetaan kunnat! 1 2 Rönsy 3/2012 Kunnallisvaali Rönsy... Rönsy 3/2012 Julkaisija: Vihreiden

Lisätiedot

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää!

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää! P YHÄJOEN KUULUMISET Keskiviikkona 15.10.2008 viikko 42 Keskustapuolueen mielestä yhteiskunta on ihmisiä varten Tiina Pärkkä Keskusta on lähtenyt näihin kunnallisvaaleihin KOTI -teemalla, joka haluaa korostaa

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

AVOIMEMPI YLÖJÄRVI. www.ylojarvenvihreat.fi. Muista äänestää! Ennakkoäänestys 17.-23.10. Äänestyspäivä 28.10.

AVOIMEMPI YLÖJÄRVI. www.ylojarvenvihreat.fi. Muista äänestää! Ennakkoäänestys 17.-23.10. Äänestyspäivä 28.10. AVOIMEMPI YLÖJÄRVI www.ylojarvenvihreat.fi Muista äänestää! Ennakkoäänestys 17.-23.10. Äänestyspäivä 28.10. AVOIMEMPI YLÖJÄRVI www.ylojarvenvihreat.fi Esittelemme tässä Ylöjärven Vihreiden vaalitavoitteita

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit ennakkoäänestys 14. 20.5. vaalipäivä Suomessa 25.5.

Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit ennakkoäänestys 14. 20.5. vaalipäivä Suomessa 25.5. 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti Toukokuu 1/2014 Tässä lehdessä muun muassa: Sote-uudistus: asiakkaan valinnanvapaus ja palvelutuotannon monipuolisuus turvattava sivu 8 Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit

Lisätiedot