Vihreitä lähellä sinua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreitä lähellä sinua"

Transkriptio

1 Vihreitä lähellä sinua Kunnallisvaalit , ennakkoäänestys

2 2 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Hyvä espoolainen äänestäjä Kanta- ja Pohjois-Espoon vihreiden kunnallisvaaliohjelma Kunnallisvaalit on espoolaisen tärkein vaikutuskanava. Näissä vaaleissa voit vaikuttaa lähes kaikkiin omaa arkeasi koskeviin kysymyksiin kauppamatkan pituudesta harrastusmahdollisuuksiin. Tässä lehdessä kerromme omista tavoitteistamme seuraavalle valtuustokaudelle. Espoon päätöksenteossa on ajateltava asukkaan etua, mutta samalla myös kauaskantoista yleistä etua. Siksi luonto, asumisviihtyvyys sekä yleiset ympäristö- ja terveysarvot ovat meille tärkeitä. Vihreiden keskeisiä painopisteitä Espoon kunnalliselämässä ovat olleet ja tulevat jatkossakin olemaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus, joukkoliikenteen parantaminen, lasten ja nuorten hyvinvointi, vanhemmuuden arvostaminen sekä kulttuuri. Haaveemme on, että myös tulevaisuudessa kaikkien espoolaisten ulottuvilla on koskematonta erämaata, ainutlaatuista saaristoa ja kulttuurihistoriallista perintöä. Puhdas ilma ja vesi, sekä hiljaisuus ovat kaikille välttämättömiä. Iloisia päiviä lukijoille, toivoo Kanta-Espoon Vihreät ry. Toimintaalueemme on Keski-Espoo, Kauklahti ja Pohjois-Espoo. Haluamme toimia varsinkin seuraavien asioiden puolesta, koska olemme huolissamme: LUONNOSTA - Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja Espoonjokilaakso merelle asti säilytettävä - Nuuksion järviylänkö säilytettävä arvokkaana luonnonalueena vanha asutus huomioiden - Vielä rakentamattomat rannat säilytettävä yhteisessä käytössä - Espoon Keskuspuistoa ei saa nakertaa ASUINYMPÄRISTÖSTÄ - Kevyen liikenteen ja jalankulun turvallisuutta parannettava erityisesti lasten koulumatkoilla - Lähimetsiä ja luonnonalueita säilytettävä ja leikkipaikkoja lisättävä - Vanhojen haja-asutusalueiden vesihuolto rakennettava - Kierrätettävien jätteiden keräyspisteitä lisättävä kauppojen läheisyyteen - Liityntäpysäköintiä lisättävä ja polkupyörille rakennettava suojia - Kävelyteillä huomioitava myös pulkan, kelkan ja suksien käyttö talvisin kuva: Tony Hagerlund KANTA-ESPOON VIHREIDEN YHTEISMAINOS Julkaisija: Kanta-Espoon Vihreät r.y. Päätoimittaja: Tony Hagerlund Toimituskunta: Tony Hagerlund, Suvi Huttunen, Sirkka-Liisa Korkala, Rainer Lahti, Sirpa Lindholm ja Taru Saraste Taitto ja kannen kuva: Miina Hagerlund Painos: Painopaikka: Esan Kirjapaino Oy. Lahti

3 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA 3 YMPÄRISTÖSTÄ - Lentomelua ja autoliikenteen aiheuttamaa melua ja saasteita vähennettävä - Ympäristöä ja terveyttä vaarantavaa massapolttoa ei saa toteuttaa Ämmässuolle ja laajentamiselle on löydettävä uusia vaihtoehtoja SOSIAALISESTA OIKEUDENMUKAISUUDESTA - Omalääkärille ja hammaslääkärille pääsyä nopeutettava - Ikäihmisten omaishoitoa ja kotonaasumista tuettava esimerkiksi kiertävillä talonmiehillä - Lähikirjastojen, eli Kauklahden, Karhusuon ja Kalajärven kirjastojen, toiminta on varmistettava ja Espoon keskukseen saatava vihdoinkin uusi aluekirjasto - Liikuntaesteisyys on huomioitava uudis- ja peruskorjattavissa rakennuksissa - Maahanmuuttajien kieliopetusta on lisättävä; monikulttuurisuus on rikkaus - Virkamiesten kuultava kuntalaisia ja osallistuttava asukastilaisuuksiin kuva: Miina Hagerlund LAPSISTA JA NUORISTA - Nuorille lisättävä kokoontumis- ja harrastustiloja - Kotihoidontuen Espoo-lisää laajennettava - Päiväkotien ja koulujen ohjelmiin lisättävä kädentaitoja kuten nikkarointia sekä ympäristökasvatusta - Kouluissa tukiopetus taattava - Luomu- ja lähiruoka saatava kouluihin, päiväkoteihin ja sairaaloihin - Lastenkulttuuriin panostettava ASEMANSEUDUSTA - Espoon kasvu suunnattava nykyisiin aluekeskuksiin - Espoon keskuksen kehittäminen on välttämätöntä - Kirkkojärvipuisto toteutettava laajana vesiaiheisena puistona - Kaupunkirataa jatkettava Espoon keskukseen ja myöhemmin Kauklahteen Bästa väljare i Esbo Kommunalvalet är esbobornas främsta möjlighet att ha in ytande på stadens angelägenheter. I detta val kan Du inverka på nästan alla Dina dagliga frågor, alltifrån butiksresans längd till olika hobbymöjligheter. I den här tidningen berättar vi om våra egna målsättningar för nästa fullmäktigeperiod. När man fattar beslut i Esbo bör man beakta invånarnas intressen, men samtidigt även allmänna intressen med lång bärvidd. Därför är naturen, en trivsam boendemiljö samt allmänna miljö- och häsovärden av vikt för oss. Social rättvisa, förbättring av kollektivtra ken, barnens och ungdomarnas välfärd, uppskattning av föräldraskapet samt kulturfrågor har varit och kommer även i fortsättningen att vara De Grönas centrala tyngdpunktsområden inom kommunallivet i Esbo. Vår dröm är, att alla esbobor även i framtiden skall ha orörd vildmark, en unik skärgård samt ett kulturhistoriskt arv inom räckhåll. Frisk luft och rent vatten samt stillsamhet är nödvändigheter för alla. Glättiga dagar för läsarna önskar De Gröna i Stam-Esbo (Kanta-Espoon Vihreät ry). Vårt verksamhetsområde omfattar Mellersta Esbo, Köklax samt Norra Esbo. KANTA-ESPOON VIHREÄT Kanta-Espoon Vihreät on Espoon Vihreiden paikallisjärjestö, joka toimii Keski- ja Pohjois-Espoon, sekä Kauklahden alueilla. Kanta-Espoon Vihreiden tavoitteita ovat uuden paikallisen areenan luominen vihreistä arvoista ja ideoista kiinnostuneille keski- ja pohjoisespoolaisille, sekä alueen kulttuurisesti ja ympäristöllisesti arvokkaiden alueiden säilyttäminen ja kehittäminen. Niinikään tavoite on paikallisen vihreän toiminnan lisääminen sekä alueellisen näkökulman esiin tuominen kaupungin päätöksentekoon. Vuotuinen jäsenmaksu on 20 euroa (työttömät, opiskelijat, kotiäidit ja -isät 10 euroa). Jäsenmaksu maksetaan Vihreän Liiton tilille Kirjoita viitteeksi Liittyessäsi Kanta-Espoon Vihreisiin liityt samalla sekä Espoon Vihreisiin että Vihreään Liittoon (ilmoita erikseen ellet halua liittyä puolueeseen). Jäsenetuna saat muun muassa Vihreä Lanka -lehden viikottain kotiin kannettuna. HALLITUS VUONNA 2004 Rainer Lahti (puheenjohtaja) Kalle Haikarainen (varapuheenjohtaja) Petri Suominen (sihteeri) Tony Hagerlund Arto Inkala Sirpa Lindholm Tiina Onttonen Leena Pääkkönen Helena Sederholm Veikko Solantie Kanta-Espoon Vihreiden kotisivut löytyvät osoitteesta kesvi

4 4 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Ehdokkaamme Keski- ja Pohjois-Espoosta sekä Kauklahdesta: 5 Perttu Ahonen nuorisonohjaaja perttu.ahonen Olen nelihenkisen perheen isä ja syntyperäinen espoolainen. Minulle tärkeää on ihmisten hyvinvointi. Harrastan eräretkeilyä ja hevosurheilua Tony Hagerlund valt. yo, lähihoitaja Kirjoitan Keski-Espoon Sanomiin sekä toimin Keski-Espoo -seurassa. Olen mukana mm. turvallisuushankkeissa ja suunnittelemassa Espooseen kotikaupunkipolkuja. Haluan: - Espoon keskuksen asemanseudun siistiksi - pitkäjänteisyyttä päätöksentekoon - kaupungin kasvun keskusten yhteyteen ja vanhaa tiivistäen - että julkisen liikenteen tulevaisuus turvataan - kirjaston Espoon keskukseen, lähikirjastot säilytettävä - päiväkodeille ja kouluille resursseja Kalle Haikarainen ekonomi - Kouluterveydenhuolto turvattava - Vanhusten kotona asuminen loppuun asti oltava konkreettinen vaihtoehto - Koirapuistot rakennettava tai koiravero poistettava - Raideliikenneratkaisut tehtävä pikaisesti, myös kaupunkirataa koskevat - Pientalotonttien kaavoittaminen tärkeäksi osaksi kaavoitusta - Omaishoitajien työ kunniaan - Kunnalliset ratsastusreitit rakennettava heti - Lasten ja nuorten psykiatriaan panostettava - Lähikirjastot säilytettävä Suvi Huttunen FM, tiedottaja Espoon keskusta, ja erityisesti aseman seutua, on siistittävä ja turvallisuutta parannettava. Valaistuksesta ei saa tinkiä. Laadukas perusopetus on taattava kaikille lapsille. Luokkakokojen on oltava inhimilliset ja henkilökohtaista opetusta on oltava riittävästi. Säästäminen opetuksessa kostautuu tulevaisuudessa. Opiskelijoille on rakennettava lisää kohtuuhintaisia opiskelijaasuntoja ja opiskelijaedut täytyy säilyttää vähintään entisellään. Mielenterveyspalveluihin, erityisesti terapiaan, on päästävä välittömästi.

5 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Arto Inkala Koti-isä, TkT ympäristötutkija Tärkeimpiä vaaliteemoja/kiinnostuksen kohteita ovat ratsastuspolkuverkosto, LINUX, kunto- ja arkiliikunta, terveys- ja vihreät näkökulmat huomioiva kaavoitus sekä kuntatalous. Olen koulutukseltani tekniikan tohtori. Tutkijan työssäni kehitän ja sovellan matemaattisia vesistömalleja, joiden avulla vesistöhankkeiden ja kuormitusten vaikutuksia voidaan arvioida esim. Suomenlahden tilaan. Asumisen ym. takia Espoo on tuttu aina Suvisaaristoa, Otaniemeä ja Nuuksiota myöten. Perheeseemme kuuluu lisäkseni Kirsi-äiti, Jenna-vauva, Dixxie-koira ja Vikihevonen. Antti Kainulainen FM, historian opettaja antti.kainulainen Miksi pitäisi äänestää vaaleissa? Siksi, että voi vaikuttaa ja kaikki äänet lasketaan. Eihän puolueilla ole mitään eroja? Kyllä on, haluatko kaupungin, jota johtaa yritykset vai ihmiset? Minä valitsen ihmiset. Kaikki lupaavat jotakin ennen vaaleja ja peruvat ne vaalien jälkeen. Niin, se joka lupaa eniten, valehtelee eniten. Minä lupaan yrittää vaikuttaa asioihin. Haluaisin koulut turvallisiksi kaikille, hyvän elämä kaikille, myös eläimille, oma lääkäri kaikille espoolaisille. Näitä kaikkia ihan oikeasti, aikuisten oikeasti. Mikko Kiio kansakoulunopettaja, nikkarineuvos mikko.kiio Sirkka-Liisa Korkala kemistiteknikko, varavaltuutettu sirkka-liisa.korkala Espoon taloutta on hoidettava asiantuntevasti ja pitkäjänteisesti, jotta voidaan turvata laadukkaat kunnalliset peruspalvelut vauvasta vaariin. Espoon keskuksesta puuttuu aluekirjasto, jonka toivon toteutuvan alkavalla valtuustokaudella. Kaavoituksessa on huomioitava kulttuurimaiseman ja viheralueiden sekä vielä rakentamattomien ranta-alueiden luonnontilaisina säilyminen. Michael Laakasuo opiskelija remora.dyndns.org/mlaakasuo/ Humanistisemman ihmiskuvan puolesta. Nuorten syrjäytymistä on vältettävä. Helpottamalla nuorten työllistymistä ja panostamalla taitavanpaan oppilaanohjaukseen saavutetaan paljon. Taide- ja mediapajan tapaisia toimintaohjelmia tarvitaan Espoon kokoiseen laajalle levinneeseen kaupunkiin useampia. Taide- ja kulttuuritoiminta kuuluu kaikille, nuorisoteatteri olisi edullista toimintaa. Poikittaista joukkoliikennettä pitää parantaa ja Espoon raiteistamista kannattaa tukea. Rainer Lahti ympäristönsuojelun DI rainer.lahti Toiminut Otaniemen ympäristöseuran ja Espoon ympäristöyhdistyksen puheenjohtajana sekä jäsenenä Espoon kaupunginhallituksessa ja useissa lautakunnissa. Työpaikkana ympäristöministeriö 20 vuotta ja sitä ennen sisäasiainministeriö. Alueellamme erityisen tärkeinä pidän lähes koskematonta erämaaluontoa Pohjois- Espoossa ja kulttuurihistorian kannalta läpi Espoon virtaavaa Espoonjokea Tuomiokirkkoineen. Haluaisin varmistaa asukkaille viihtyisän ja terveellisen asuinympäristön. Ihmisen lähipiiri tarvitsee vanhaa puustoa, joka luo vahvan kiinnekohdan kotiseutuun.

6 6 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Hannu Liimatainen linja-autonkuljettaja, työteknikko /hannu.liimatainen Sirpa Lindholm laboratorioteknikko, eläkeläinen sirpa.lindholm - Haja-asutusalueiden kunnallistekniikka saatava kuntoon. - Kaikenlaista melua vähennettävä. Lentomelulle otettava käyttöön sormimalli. Nuuksio rauhoitettava melulta kokonaan. - Lasten koulutiet tehtävä turvallisiksi liikennejärjestelyin. Lisää pyöräteitä. - Espoon kotihoidonlisää laajennettava koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä. - Hoitoalan työolosuhteita parannettava; näin taataan hyvä ja turvallinen terveydenhoito. - Palkattava haja-asutusalueille kiertäviä talonmiehiä avustamaan vanhuksia esim. lumitöissä, sekä lisättävä kodinhoitajien määrää tarvetta vastaavaksi. Anna-Liisa Linnala psykoterapeutti, erikoissairaanhoitaja anna-liisa.linnala Valtuustossa kolmatta kautta, kaupunginhallituksessa pariin otteeseen, nyt kaupunginsuunnittelulautakunnassa. Näkemyksiäni: Espoonjokilaakson kulttuurimaiseman hoitaminen; Espoon keskuksesta elävä kaupunkikeskus; toimiva joukkoliikenne tekee Espoosta kaupungin; hyvä lastenkulttuuritarjonta kasvatuksen tueksi; Pikku- Auroran taidekeskuksen korjaus saatettava loppuun; Kino Tuomarilan kunnostus kylän leffapaikaksi; kunnan vastattava lakisääteisten palveluiden toteutumisesta kuten hammashoidon resursseista Johannes Niska-Virta diakoni, kehittämispäällikkö johannes.niska-virta Näkee, sanoo, tekee! Olen asunut 25 vuotta Espoossa. Työni ja toimintani politiikassa ja järjestöissä on antanut laajan kuvan Espoon todellisuudesta, myös syrjäytymisestä. Näkemisen lisäksi sanon ja teen, kun on niiden paikka. Peruspalvelut on määriteltävä yksiselitteisesti. Kaupunki ei ole bisnes, vaan kunnallisten palvelujen tuottaja. Työntekijät uupuvat, kun liikemaailman oppeja apinoidaan sokeasti ja konsulttijohtoisesti. Espoon keskuksen toiminnallista kehittämistä pitää jatkaa asukkaiden tarpeet huomioiden. Pelkkä seinien putsaus ei riitä. Petr Potchinchtchikov yksityisyrittäjä, petr.potchinchtchikov Olen Petr Potchinchtchikov (kutsumanimi Petja). Olen muusikko ja yksityisyrittäjä. Mielestäni kasvatus on juuri se alue, jossa yhteisunnan todelliset muutokset voivat tapahtua. Siihen siis täytyy satsata ja täysillä! Nimenomaan onnistuneen kasvatuksen kautta voi mm. toteutua monikulttuurinen yhteisö, jossa kaikki ihmiset kunnioittavat toisiaan yksilöinä. Taru Saraste opiskelija, 2 lapsen äiti - Espoon keskus siistiksi ja turvalliseksi. - Lapsimyönteisyyttä päätöksen tekoon, riittävät resurssit myös leikkipuistoille ja avoimille päiväkodeille. - Lisää tiloja ja toimintaa nuorille, Espoo tarvitsee oman nuoriso- ja musiikkitalon, Espoon lepakon. - Peruspalveluita parannettava, omalääkärille päästävä nopeammin. - Aluekirjasto Espoon keskukseen, pieniä kirjastoja ei tarvitse silti lakkauttaa.

7 VIHREITÄ LÄHELLÄ SINUA Veikko Solantie LuK, ilmoitusvalmistaja veikko.solantie Valtuustoon tarvitaan Espoon ja sen luonnon tuntemusta. Yhdistysten hallituksissa toimineena entisenä biologian opettajana omaan riittävästi sovittelu-, esiintymis- ja neuvotelukokemusta, tietoa ja asiantuntemusta. Valtuuston ja lautakuntien tulisi ottaa niille kuuluva poliittinen päätösvalta virkamiehistöltä. Kuuluin Oittaan Elämyspuiston kaatajiin. Erityisesti Espoon tulisi huolehtia opetuksesta, peruspalveluista ja vanhenevasta väestöstään. Virkistysalueet on säilytettävä, julkista liikennettä ja kaavoitusta järkeistettävä. Arvostettava historiaa ja kulttuuria. Natasa Stambej maisema-arkkitehti natasa.stambej Olen 33-vuotias. Asun mieheni Villen ja lastemme Stenin ja Iskran kanssa Siikajärvellä. Ammatiltani olen maisema-arkkitehti. Viime vuosina olen työskennellyt myös lasten kanssa koulussa, päiväkodissa ja työpajoissa. Nyt olen töissä Slovenian suurlähetystössä. Minulle tärkeitä ovat maahanmuuttajakysymykset, kulttuurimaiseman suojelu ja hoito, lasten ja nuorten kasvatus sekä Espoon pohjois- ja eteläosien tasapuolinen kohtelu. Pidetään hyvää huolta lapsista, mutta älkäämme unohtako vanhuksiakaan. Siihen tarvitaan hyviä palveluja ja terve ympäristö. Ville Stambej MMM, luokanopettaja ville.stambej Asun Siikajärvellä perheessä, johon kuulumme minä, vaimoni Natasa ja 7- ja 4-vuotiaat lapset. Vår familj är mångkulturell och erspråkig. Jag är tvåspråkig. Mitt fadersmål är svenska, mutta äidinkieleni on suomi. Kotikielinä puhumme suomea, sloveenia ja englantia. Olen maat-metsät. maisteri sekä luokanopettaja Jousenkaaren koulussa Tapiolassa. Olen Espoon vihreiden vpj ja toiminut vihreissä vuodesta Moni meistä haluaisi tehdä arjen ympäristötekoja. Annetaan siihen mahdollisuus: Lisää pyöräparkkeja, jätelajittelupisteitä ja luomua jokaisen ulottuville! Sinikka Tuomikorpi thm, erikoissairaanhoitaja sinikka.tuomikorpi Jukka Uosukainen DI, neuvotteleva virkamies jukka.uosukainen Kunnallisvaalit , ennakkoäänestys Vihreät ehdokkaat Espoossa numeroilla Olen sitä mieltä, että - Kunnan tuottamat palvelut priorisoidaan hoivaan, terveyteen, asumiseen ja oppimiseen liittyvien palvelujen tuottamiseen itse tai ostamalla yksityisiltä. - Kunnallisen päätöksenteon aikajänne on vaalikauden mittainen. Päätöksenteossa taloudellisten arvojen rinnalla ovat yhdenvertaisina ihmisläheiset arvot. Pitkällä aikavälillä vain näin voidaan saada aikaan todellista säästöä. - Ongelmat ratkaistaan heti niiden ilmettyä. Jonottaminen ja ongelmien siirtäminen moninkertaistaa ongelmat. - Ongelmien ennaltaehkäisyn periaate päätöksenteossa. Espooseen mahtuu sekä ekologista omakotiasumista, tiivistä ja matalaa puutalokaupunkirakentamista että eläviä taajamakeskuksia. Tulevaisuuden Espoo on myös tärkeä osa yhteistä pääkaupunkiseutua, joka voi ylpeillä paitsi korkealla teknologiallaan, myös edistyksellisellä joukkoliikenteellä, modernilla jätehuollolla ja kestävällä energiatuotannolla. Kokemusta: kaupunginvaltuusto ja -hallitus, YTV:n ja Espoon Sähkö Oyj:n hallitukset, kaupunkisuunnittelulautakunta.

8 KANTA-ESPOON VIHREIDEN KANNANOTTOJA koskevat Matalajärven jäljellä olevaa luonnontilaista valuma-aluetta ja erityisesti Viiskorven pohjavesialuetta ja Koskelon aluetta. Marketan puistoa ei tule ympäristönsuojelusyistä laajentaa. Espoon kaupungin tulee ryhtyä välittömiin toimiin Matalajärven ja sen valuma-alueen vesistönsuojelulliseksi parantamiseksi. Kuluneena vuonna Kanta-Espoon Vihreät on ottanut kantaa alla olevien lisäksi mm. lentomelun vähentämiseksi, ratsastusreittiverkoston luomiseksi Pohjois-Espooseen, Espoon teatteritalon rakentamiseksi Suviniitylle sekä Lagstadin koulun opettajaasuntolan säilyttämisen puolesta. ESPOON KESKUKSEN ALUEKIRJASTOA KIIREHDITTÄVÄ, KANTA-ESPOON PAIKALLISKIRJASTOJA EI SAA LAKKAUTTAA Kanta-Espoon Vihreät vaativat, että Espoon keskuksen aluekirjasto toteutetaan mahdollisimman ripeästi. Aluekirjaston tulee olla Espoon kaupungin seuraava kulttuuriinvestointi. Hanke on Espoon alueellisen kulttuuritarjonnan tasapuolisuuden kannalta erityisen tärkeä. Kanta-Espoon paikalliskirjastoja, eli Kauklahden, Karhusuon ja Kalajärven kirjastoja, ei silti saa lakkauttaa eikä niiden aukioloaikoja tule entisestään supistaa. Espoon keskuksessa kirjastotilanne on merkittävästi heikompi kuin muualla kaupungissa. Nykyisin Keski-Espoon kirjasto hoitaa suuren aluekirjaston tehtäviä huonosti kirjastokäyttöön sopivissa pienissä tiloissa. Kirjastolle on lohkottu vuosien varrella lisätilaa mm ikkunattomista varastohuoneista. Sijaintinsa takia Keski-Espoon kirjasto ei kykene palvelemaan tarpeeksi hyvin etenkään junaradan pohjoispuolisia alueita. Tällä hetkellä Espoon keskuksen alueella kirjastotilaa on asukasta kohden huomattavasti vähemmin kuin muualla Espoossa. Kirjastolaitos on keskeisin alueellinen kulttuuripalvelu ja on tärkeää, että kaikilla espoolaisilla on kunnolliset kirjastotilat käytössään. ESPOON VANHOJEN HAJA-ASUTUS- ALUEIDEN VESIHUOLTO RAKENNETTAVA Kanta-Espoon Vihreät vaativat, että erityisesti Pohjois-Espoon vesihuolto ja muu kunnallistekniikka saadaan vihdoinkin ajanmukaiseen kuntoon. Espoon virallisissa taloussuunnitelmissa vanhat alueet saadaan vesihuollon piiriin vuoden 2007 loppuun mennessä. Näistä suunnitelmista ollaan kuitenkin jo nyt pahasti jäljessä. Esimerkiksi Lahnus-Korpilammin alue on vieläkin vailla kunnallistekniikkaa, vaikka asemakaava on hyväksytty jo vuonna Alueelle on viime vuosina rakennettu satakunta taloa, jotka kaikki ovat joutuneet investoimaan omiin kaivoihin ja jätevesisäiliöihin. Kanta-Espoon Vihreät vaativat, että jatkossa uusilla alueilla kunnallistekniikka on oltava käytettävissä samanaikaisesti asuntojen valmistumisen kanssa. MATALAJÄRVI VALUMA-ALUEINEEN UHATTUNA Kanta-Espoon Vihreät vaativat Espoon kaupungin huomioivan päätöksenteossaan vesipuitedirektiivin ja velvoitteet valtioneuvoston periaatepäätöksen vesien suojelun tavoitteista vuodeksi Kyseiset velvoitteet Matalajärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi, eurooppalaisittain merkittävä kasvillisuudeltaan ja kokonaisbiologisesti Espoon arvokkain Natura-alue. Sen rantaluhdat ovat Espoon laajin merkittävä perinneniittyalue ja sen erilaiset suoyhdistymät ovat kasvillisuudeltaan monipuolisia. Matalajärvi on kirkasvetinen runsasravinteinen lähdejärvi. Matalajärvessä kasvaa eräs maailman harvinaisimmista putkilokasveista, hento näkinruoho. Sen vuoksi järvi on liitetty Naturaalueverkostoon. Näkinruoho vaatii tiukkaa suojelua ja Matalajärven pienen valuma-alueen suojelu on järven ekologialle ja biologiselle arvolle erittäin tärkeää. Natura -lausunnossaan Uudenmaan ympäristökeskukselle Espoon kaupunginhallitus totesi muun muassa, että kohteen suojeluarvon vahvistuminen saattaa olla hyvänä apuna Matalajärven vesiensuojelutavoitteissa ja antaisi lisää voimavaroja alueen ympäristön kokonaiskäytön suunnittelun laadukkaalle toteuttamiselle. Kuitenkaan Espoon kaupungin eri hallintokunnat, lautakunnat ja virkamiehet eivät ole viimeaikaisessa päätöksenteossaan huomioineet Matalajärven valuma-alueen suojelua. Esimerkkeinä voidaan mainita lukuisat poikkeusluvat, poikkeamishankkeet ja kaavahankkeet, jotka ovat lisänneet ja tulevat lisäämään jo nyt kriittisessä tilassa olevan järven kuormitusta. OSALLISTU KILPAILUUN! Osallistu kilpailuun. Oikein vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen teatteriliput Espoon teatteriin sekä kaksi luomuruokakassia! Voit täyttää ja postittaa tämän lomakkeen tai vastata kysymykseen netissä osoitteessa: Kysymys: Monenko tämän lehden ehdokkaan esittelytekstistä löytyy sana vihreä jossain sijamuodossaan? Vastaus: (postimerkki) Nimi: Osoite: Puhelinnumero: S-postiosoite: Vaalikilpailu/Arto Inkala Muurahaisentie Espoo Mitä vihreät pohtivat vaalien välillä? Lue vihreitä ajatuksia joka viikko. Tilaa planeetan paikallislehti Vihreä Lanka! Vaalitarjous: Kolmen kuukauden lehdet eli 12 numeroa 10 eurolla! Lähetä sähköposti osoitteella Merkitse otsikoksi: Vaalitarjous 10 e. Kirjoita viestikenttään nimesi sekä tarkka osoitteesi. Saat ensimmäisen lehden viikon sisällä tilauksesta. Voit myös tilata lehden netissä: tai soittamalla: Saat lehden myös liittymällä Vihreän liiton jäseneksi. Lisätietoa:

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta Asuminen vihreäksi Espoon Vihreät asumispolitiikasta Hyvä asuminen on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä, vaikka asuminen oman tilansa vaatiikin.

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Vanhan-Espoon asukasfoorumi Liisa Ikonen p

Vanhan-Espoon asukasfoorumi Liisa Ikonen p Vanhan-Espoon asukasfoorumi 14.3.2017 Liisa Ikonen p. 043-8251183 liisa.ikonen@espoo.fi 14.3.2017 2 14.3.2017 3 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, POKE Asukastilaisuus tulossa 30.3.2017 Vanhan-Espoon

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 240/00.00.01/2015 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Immonen, puh. 046 877 2628 Niina Savikko, puh. 043 825

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tampere

Tulevaisuuden Tampere Tulevaisuuden Tampere Tampereen Lasten Parlamentin kommentit Tampereen tulevaisuustyöhön 1 Kysymys 1: Mitkä ovat Tampereen nykyiset vahvuudet? Missä olemme hyviä, mistä olemme ylpeitä? Tampereen nykyiset

Lisätiedot

Lapin Perussuomalaisten Kuntavaaliohjelma 2017

Lapin Perussuomalaisten Kuntavaaliohjelma 2017 Lapin Perussuomalaisten Kuntavaaliohjelma 2017 Yritystoiminta elinvoiman perusta Kaavoitus kuntoon: Ei standardi kaavoja -> Maaseudulla riittävän suuret tontit. Kaupungeissa/taajamissa helposti tavoiteltavia

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 5439/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 9 7.1.2013 9 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sen jaoston vaali Valmistelijat / lisätiedot: Rytilahti Katja, puh. (09) 816 22398

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Paimion Sosialidemokraatit kuntavaaliohjelma 2017 SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE

Paimion Sosialidemokraatit kuntavaaliohjelma 2017 SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Paimion Sosialidemokraatit kuntavaaliohjelma 2017 Inhimillisyyttä ja turvaa Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon yksin asuvien, eläkeläisten, perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien tilanne.

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI. TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS

NILSIÄN KAUPUNKI. TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee korttelin 215 rakennuspaikkoja

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 5268/00.00.01/2012 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2013-2014 Valmistelijat / lisätiedot: Immonen Sirpa, puh. (09) 816 23329 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Hiukkavaara avoin suunnittelutyöpaja ja suunnittelupeli Muistio

Hiukkavaara avoin suunnittelutyöpaja ja suunnittelupeli Muistio Hiukkavaara avoin suunnittelutyöpaja ja suunnittelupeli 27.10.2016 Muistio Hiukkavaaran suunnittelun avoin työpaja Työpaja pidettiin 27.10.2016 klo 16.30-19.00 Kohteena Vanhan Hiukkavaaran suunnittelu

Lisätiedot

Hyödyntää Kokoomuksen kansallisesti vahvaa asemaa ajaessaan Kauniaisten itsenäisyyden säilymistä.

Hyödyntää Kokoomuksen kansallisesti vahvaa asemaa ajaessaan Kauniaisten itsenäisyyden säilymistä. Kauniaisten Kokoomuksen kuntavaalit 2012 Kauniainen säilytetään itsenäisenä kuntana Suomen valtion taloudellinen tilanne vaatii merkittäviä rakennemuutoksia niin valtion kuin kuntienkin toimintaan. Nykyinen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

ESPOO. Euroopan kestävin kaupunki

ESPOO. Euroopan kestävin kaupunki ESPOO Euroopan kestävin kaupunki Espoo kasvaa yhdessä ja kestävästi Kaupunginosayhdistysten tapaaminen Kaupunginjohtaja 19.4.2017 Espoon kasvutarina Asukasta 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50

Lisätiedot

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT 1(32) Ojalanmäen pellot copyright Forssan kaupunki FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT Tutustu Forssan tonttitarjontaan www.forssa.fi Lisätietoja Forssan tonteista ja ajantasaisesta varaustilanteesta Aki Härmä Tomi

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola Neljä tapaa vaikuttaa Vantaalla Miksi osallistua? Kunnassa päätetään monista asioista, jotka vaikuttavat arkeesi: esimerkiksi kouluista,

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Lempäälä Mistä on meidän kunta tehty?

Lempäälä Mistä on meidän kunta tehty? Lempäälä 2025 Mistä on meidän kunta tehty? Miten tulevaisuustyöskentely etenee? KUNTALAISTILAISUUS 11.9. Yhteistä ideointia Lempäälästä tulevaisuushuoneissa. ELOKUU Valtuustossa keskustellaan siitä, mitä

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Tampereen uuden strategian valmistelutilanne

Tampereen uuden strategian valmistelutilanne Tampereen uuden strategian valmistelutilanne Strategiajohtaja Reija Linnamaa Tampereen kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 28.8.2017, Tampere-talo 1 Miksi Tampereen strategia? 2 Pormestariohjelma ja

Lisätiedot

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. KANSANEDUSTAJA LENITA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Teen enkä meinaa! Jo ensimmäisellä kansanedustajakaudella olen kovalla työllä ja asioihin perehtymällä saavuttanut

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Asumisen näkymiä Helsingin seudulla ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Oikeisiin paikkoihin vai haluttuihin Missä ihmiset halauvat asua? Missä heidän pitäisi haluta? Onko ristiriitaa suunnittelijoiden

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 29.1.2014 1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Yhteenveto kyselyn tuloksista

Yhteenveto kyselyn tuloksista Yhteenveto kyselyn tuloksista Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistykset ja kaupungin johdon tapaamiset 2013/6 2014/1 1 Yleistä kyselystä Lähetettiin sähköpostitse n. 50 yhdistykselle tai edustajalle Vastauksia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Valtakunnallinen asunnottomuuspäivä 17.10.2014 seminaari Espoo, Dipoli, 17.10.2014 klo 13-15.30 Nuorten asuminen v. 2025 Asumisympäristö

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa.

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa. 1 Pirkkalan kunta Kannanotto asemakaavan laajennukseen ympäristölautakunta Suupantie 11, 33960 Pirkkala Huovin-Lepomoision omakotiyhdistys ry Omakotiyhdistys käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

H v n i k i s l m v i s

H v n i k i s l m v i s H v n i k i s l m v i s Ahonen Merja 57 v Osastonhoitaja, sairaanhoitaja YAMK 24 Toimiva perusterveydenhuolto on perusta sote palveluille, laadukkaita palveluita on oltava tarjolla myös kasvukeskusten

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

TERVEISIÄ SUUNNITTELIJOILLE

TERVEISIÄ SUUNNITTELIJOILLE 23.1.2015 TERVEISIÄ SUUNNITTELIJOILLE Yleiskaavaluonnoksen Hetki kriitikkona -tapahtumissa kirjoitettujen lappujen sisältö Kantakaupunki ja eteläinen Helsinki Info- ja näyttelykeskus Laituri 19.1.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) IISALMI KIURUVESI VIEREMÄ SONKAJÄRVI LAPINLAHTI VARPAISJÄRVI 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet. Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9.

Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet. Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9. Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9.2009 Ekologian ulottuvuudet Ekologiana tai ekologisuutena esitetyn asian

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4031/10.02.02/2014 131 Kivenlahden metrovyöhykkeen osayleiskaavan käynnistäminen, alue 840400 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Anu Ylitalo, puh.

Lisätiedot

RUOTSI TARVITSEE ENEMMÄN SINUN KALTAISIASI IHMISIÄ.

RUOTSI TARVITSEE ENEMMÄN SINUN KALTAISIASI IHMISIÄ. MITÄ SOSIAALIDEMOKRAATIT HALUAVAT Me sosiaalidemokraatit haluamme, että yhteiskunta tarjoaa hyvinvointia ja mahdollisuuksia kaikille. Haluamme yhteiskunnan tarjoavan kaikille mahdollisuuden hyödyntää täysi

Lisätiedot

MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4

MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4 TEEMARYHMÄ 2 1(6) MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4 TEEMA-ALUE Teema-alue käsittää maankäytön suunnittelun, vesi- ja jätehuollon, energian, loma- ja vakinaisen asumisen sekä liikenteen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Päätöksentekoon vaikuttaminen 18.01.2013. Minerva Krohn

Päätöksentekoon vaikuttaminen 18.01.2013. Minerva Krohn Päätöksentekoon vaikuttaminen 18.01.2013 Minerva Krohn 1 Sidonnaisuudet Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri (HL) Kaupunginvaltuutettu, Helsinki, Vihreät v 1997- Kouluttajana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Arvoisat vastaanottajat,

Arvoisat vastaanottajat, 1 Arvoisat vastaanottajat, Asia: Espoon ympäristöyhdistyksen ja Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin 27.4.2006 jättämä lausunto Kauklahden Näkinmetsän asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvistä asemakaavan

Lisätiedot