EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd :31:12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12"

Transkriptio

1 EPT ied 1/2010 iede0110.idd :31:12

2 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheejhj Järjesösiheeri Timis Pkkiili Mri Suus ( ) Aukk Helder Töölöku Helsiki puh fx s-psi Nrde EPT TIEDOTTAA Julkisij Pis Pipikk Timius Ti Merili Ke kuv Esp Priuki ry. 850 kpl KpiNiii Aukk Helder Ville-Pekk Repe Tim Alie, Js Hir, Emili Kpi, A-Riikk Kuilhi, S Lukke, Sim Pyöe, Mri Suus, Ossi Tiie, Ai Vurel Aukk Helder Seurv EPT-ied ilmesyy helmikuuss, DL iede0110.idd :31:14

3 Pääkirjius Kuk su ikuie uki? Tmmikuu esimmäiseä päivää vihui vl EPT: jhdss. Kksi vu yhdisysä meesyksellisesi jhu A Muserhjelm lupui vlls j llekirjiu i se vs. Vll vihumisee ei liiyy miää suurempi riulej, lih vrsiie vli ehy j syksyllä yhdisykse kkuksess. Uude vude i kude lkmie rj jkiselle mhdllisuude. Mhdllisuude ehdä sii eri vll kui edelliseä vu. Jskus äsä käyeää imiysä uudevudelupus. Lupuksee liiyy usei jus jlleki iselle lupmises. Täsä ei kuiek le läheskää i kyse, ärkeämpää luv isellee. Pri vpehie hrrsus, je äsä ei s plkk. Mikä sie mivi ihmisiä him jskus isj j ikäviäki sii? Usei mivi lähökh juuri uki, li se sie ikuie i ei. Trvi ue siiä, eei ll yksi. Tämä vusi vs luss, je y hyvä ik ehdä iiä lupuksi, isellee. Luvk siis isellee, eä usklle pyyää pu pesiee surimisee. J ku e uusi pesejä, ii kysykää iseläe: Kuk mu ikuie uki?. Ei ää ikeesi re yksi ehdä. Mr Mufs Suus, EPT: puheejhj Js jli mey hi, ii kk Sumess eu käyöö uusi pri-hjelm. Siiä plj hyvää, uskk i älkää. Uuee hjelm liiyy vhvsi sik mukie spri: ikuie uki. Aikuie uki rki siis siä, eä jkisell prilisell määriey pesi himis vre ie jhj, jk s euv j u pesi eri viheiss. Yksikerie si, jk kuieki vliev usei uhuu. Mikä hs pesi surimie uuu mielekkäälä, ku siihe s uke. 3 iede0110.idd :31:18

4 Pk j merireki Pk Pk jällee vuhdiss Jääilee slliess jäällä, muue mll. Erähjelm ukeville ikuisille. Lisäied seurvss iedeess i ep.fi. K-22. Vr ik kleerissi. Seikkilu Kribimerellä Lähde lumsi kss muk EPT: sudriryhmä järjesämälle päivärekelle! Lisäiej j ilmiuumishjee seurvss iedeess. 4 iede0110.idd :31:19

5 Peikkri j EPT-sälää Peikkri ulee jällee! Järeä perieie p-skb Peik Puikus eli uvllisemmi Peikkri järjeseää jällee ! Kevää kuull reimmss j leikkimielisimmässä priphumss kis vlepuisess srjss. Kilpilu suuu ii lullisille seikkilij- j rpjryhmille kui vhemmilleki kkreille. Merkk päivämäärä j y kleeriisi j seur ilmielu kevää primediss! Lisäied: Sim kisjhj Pyöe puh Pikähihie T-pi 25, Vyö 25, Vlmisj Glbe Hpe Mlli EPT: m Svius j myyi EPT: imis 5 iede0110.idd :31:20

6 Keväkkus Kusu Esp Priuki ry: sääömääräisee KEVÄTKOKOUKSEEN rsi kl lke. Kkus pideää Prisemll (Töölöku 55) Kkuksess käsiellää sääömääräise si, ji v mm. ilipääökse j imikermukse hyväksymie. Terveul! Hllius 6 iede0110.idd :31:21

7 Rsikäsky kylä i r-m usuv Suu k ri v uku 15.ise lipp iisl kuu ki ku upuk upu j Huh pääk usi, e is e u s l Puse ös mu suure. y es p eus rää i m ik ä k i ä ik e p j Es k m ull Keväällä u EPT:erve llisuj lä eu ke m e is sivu s illiseil uusi rre v pääseekpe is -lä u j k EPT i, jss ilum ky ik, äs mu r s lp i jä, kisis ky mmeisä m K e 7.. eeis lis m 200 äu 4 i. i 9 r uulu. j p r 16 k u ri 1 d v u e set: jr EP udu lää yhe rj i ki s y pölly s, iä, eä u k ey is 4 v ise ii Tehäväkäs ky j suuur 25 6 ilkki lee. Muu ruk i js. 15mi kuieki Ppikipj ie kirs, ku ke ii u k vi el i ä pu ur Huhu-Pukk u, re i u u u, ä u eimmis e ik Tsii-Pu- kk u,v K srj eu j ö- lm ise lsk ulupuk srku u k ä. ku, Ke u Pukk - 13 y p 11 uulu- ä vä i ukk. P riä pi l -6 jät -P 4 s k u. e mi S lä ise ä i luu j iälä m j iä is r u m lk il, u i vi k k Pi v kki sr j im sesims r, ei V is jä m ä Vihree. srj ril Siise. i rilis e i vr vr. lkis ikä. ise p p ä V ksi Si äp lis ii pik pik i, y is. pu 17-vu meri luu eriä u i is kuu lu 4 0 kil 3 lu ä 13-v 5 kilm vu u ä 0 li y ku i -1.2, iä i h 0 r 1 7 ll v. lis i 13-1 ehr ri ri i rei v lää srj s p ii. rei yhe rj spuli -vu s, iä, eä 4 vu m 7 e r 1 is ie ii is 6 H 5 Kel ril eki e m ää 15-2 i ei. klm vähi öp, ku y krk i ä ei ii ä ä r ik vu rj eu s lsk ise kä. Kel pi 8. iä r me kil Tiedäkö siä, keelä löy yisi lisää rsikäskyjä, p perill i ke ell? Merili mui ski kui EP T: kisis erve ullu. A vikki Cill Björkq vi sille i imislle i.fi). Tuus u kevääl lä eissä: w w w.ep.f i. 7 iede0110.idd :31:23

8 Tlus j kämpä Hei siä EPT:läie ludesj, EPT: lusryhmä hkee uusi jäseiä. Js siu kiis k järjesö lussiihi j uke mui lussiiss, yheyä ryhmä puheejhj A-Riikk Kämppävurj älle keväälle vielä reilusi vp! EPT: kämppiä Dåvri j Myllisä pääsee sum rimpumll imislle umer iede0110.idd :31:24

9 Säbäurus 9 iede0110.idd :31:26

10 Vimm Vimm-viiklppu Vimmilu käyisyy ää vu ryiällä Vimm-viiklpu merkeissä Vr j viiklppu kleerissi! Vimmilu rkieu pääsääöisesi smjille j veljille, mu vikuusvlie ri vi hrki pikkeuslupie myöämisä myös äide ryhmie ulkpulelle kuuluville. Lisää ie seurvss EPT-iedss, Fcebkiss j EPT: eisivuill. Vimm-ryhmä Hluk kreisiä me i ppi hyödyllisiä ij? Tule vikum mihi suu Vimm-imi meee. Vimm-ryhmä esii y jukks ekijöiä, jk vsv seurvis siis: vimm-ilmie järjesämie vimm-viiklpu ideii j euus vimm-leiri käyisämie Js kiis yheyä Emppuu i iede0110.idd :31:30

11 Kilpiluj Lumiveisskis EPT: sudriryhmä kusuu kikki muk lumiveisskis Leppävr kl 12:00! Ilmuumie EPT: imislle meessä. Teem veisksiss MERI! Lisäiej phums: Legedris iede0110.idd :31:32

12 Hllius Hllius Hllius kkui lvisemirii Kvlhee mmikuuss yhdessä piirihlliukse j Kukse hlliukse kss. Tlvisemiriss ehii rkempi suuielmi lkeelle vudelle, sviii yöjs j perehdyeii uusi hlliusjäseiä ehäviisä. Hlliukse puheejhj lii vude viheess eie vrpuheejhj Mri Mr Suus Lupris. Vrpuheejhjksi vliii A-Riikk Kuilhi Msvrijis. Alueyö Aluehjj v järjesäyyee uuee vuee: Järeä- Gri Vesp Elli Tpiiri Lmm Mij Muikku Slmivir j Sim Pyöe Jey Tiiu Bjårs j Krii Psi A-Riikk Kuilhi j Helk-Liis Helkku Lääperi Klle Kyyrö j Cri Mykrä S Lukke j Hele Hellu Wählig Piiri lueryhmässä Esp j Kuiis edusv Muikku j Tiiu. LPKJ-klubi järjeseii Oiemessä. Ill ik Mri Suus pei sushi vlmisus. Osllisuji li lähes 20, jis i pule li luehjji j pule lippukujhji. Kevää LPKJ-klubi järjeseää Mil päivä eemll.. LPK2020 kusuu lippukujhji j luehjji Aluehjj jkv viiklppu kummie khmisess Kämpä Myllikse j Dåvri keväkude vur v vrviss imisl. Dåvrille ll smss uusi puucee-rkeus. Myllikse sähköje uusimis suuiell. Ryhmä Pk pkisi jällee lppuvudes järjesämällä kksi rpi mpeluil. Kurssille sllisui 17 hekilöä j vlmii mjiei syyi! Vpep-ryhmä su uudeksi puheejhjksi Aukk Debejki (LeK). Ryhmää esiää yhä uusi jäseiä, vikk imi ki pyörähäy hyvi käyii. 12 iede0110.idd :31:33

13 Sudepeuryhmää v liiyee Au Ke (EsMe) j Sj Vilps (KKp). Sj liu myös Tiedusryhmä puheejhj j ryhmä jäseeksi imiey S Lukke (Kr-K). Vhje Pukkuje ehäväkäskyje digiii jällee käyisyy. Digiii v liee uudellee Cill Björkqvis (MuHö), Js Hir (KiPi) j Mikk Kyö (Lu). Puku lisäksi llee muideki kisje ehäväkäskyjä. Tphum Pukku 2010 suuielu v käyisyee! Kilpilu jhj imii Hele Mikke (Hsi), järjeselysiheeriä A Vuilie (Tellu), iedukses vs Ai Vurel (MES), hulls Juh- Pekk Jesuu (TpMe). Tehävie suuielu veää Tuul Myllymäki (LEV), ulsplvelus vs Ni Suihke (Ov) j Ursul Kivikk (Ov), viesisä Mikk Lei (Ov). Kisimiku esiää yhä rmesri j lusvsv. Pukku järjeseää EPT: julukuisee kiisgl sllisui yli 80 hekilöä. Ill hjelmss li rukilu, puhei j ievisilu. Lppuil viihdyi humppdisc j välijill pyöri diesiys vude pääphum Väiski -leiri uelmis. EPT: simili jeii pikä lij imijille Cill Björkqvisille (MuHö), Lid Fiellille (ViPe), Teemu Peilälle (PiV) j Jh Viisllle (Lepi). Os phum us hjii SPR: ksrfirhs. Lhjiukse määräksi uli 253,40. EPT: keväkkus järjeseää Prisemll rsi kl Terveul! Sudepeuje perieise merireke eem ää vu Kribimeri. Reki järjeseää Vimm- j Pk viiklppu kerää yhee esplise j kuiislise smj, velj j ikuise. Timillie viiklppu huipeuu suui sählyuruksee. Seurk iedus Pri mrkkiid elkuuss uuu Tpilu-p ympäri Esp j pääkupukiseuu. Tphumpäivä EPT ekee phum eumisess yheisyöä PLUS-prjeki kss. Muu EPT: visulie ilme kirksuu! Tulss v vielä uude eisivu. Vlmis j su ik Tied ilmee uudisuksess iede0110.idd :31:34

14 sekä sikirjphjiss ude ämä lehde ilmeä! Ilmee suuielus vssi Ki Vrkkl. Timisl myydää Glbe Hpe vlmism rikpi j vyöä I LOVE EPT uuksell. Pid hi 25, j vyö 20,. Ohje vi iedusell imisl i hlliukse jäseilä! Luluj OEK kirjs vlmisumss uusi pis helmikuuss! Tieduselu imisl. EPT: hllius su vlmiiksi pulise vu kesäee urkks pesi-, prjeki- j lushjeide yhdisämisesä yhdeksi vihkksi. 14 iede0110.idd :31:36

15 Kleeri Helmikuu 8 EPT: hlliukse kkus 10 Kuluusvsvie kuluus (PäP) 10 Ryhmä jhmie piirissä il 1 (PäP) Smpvihjri (PäP) Leikkikurssi Hrpr (PäP) Eräi 2 (PäP) Juhlvude vusempus 15 Veljkhvil (PäP) 16 Sudepeuhjelm vkiiumisil (PäP) 16 Verkkkirjimiskuluus (PäP) 17 Terveul lippuku hlliuksee (PäP) 18 EPT Tied 2/2010 DL Vikuli 22 Muiselemispäivä Eräi -lippukuvelluskurssi (PäP) Mliskuu 1 Piirihlliukse keskuseluui (PäP) 3 EPT: hlliukse kkus 5 6 LPK Kummie khmie 7 Lumiveisskis 10 Terveul pri s 1 (PäP) 13 Terveul pri s 2 (PäP) Pk-viiklppu Vimm-viiklppu 21 Sählyurus 25 Keväkkus Huhikuu 8 EPT: hlliukse kkus 12 Kekälee kkus 17 Vihree 21 Eldis 22 EPT ied 3/2010 DL Priviik pääös j pri, Sku-leiri Tukkuu 8 Meri-reki 17 LPKJ-klubi Elkuu 28 Tpilu 29 Rleis Syyskuu Esp Pue Lkkuu 3 KikuPikki 3 Mesähölkkä 14 EPT: syyskkus Julukuu 8 Priglögi 10 Kiisgl 15 iede0110.idd :31:37

16 Helmikuu 8 EPT: hlliukse kkus 10 Kuluusvsvie kuluus (PäP) 10 Ryhmä jhmie piirissä il 1 (PäP) Smpvihjri (PäP) Leikkikurssi Hrpr (PäP) Eräi 2 (PäP) Juhlvude vusempus 15 Veljkhvil (PäP) 16 Sudepeuhjelm vkiiumisil (PäP) 16 Verkkkirjimiskuluus (PäP) 17 Terveul lippuku hlliuksee (PäP) 18 EPT Tied 2/2010 DL Vikuli 22 Muiselemispäivä Eräi -lippukuvelluskurssi (PäP) Mliskuu 1 Piirihlliukse keskuseluui (PäP) 3 EPT: hlliukse kkus 5 6 LPK Kummie khmie 7 Lumiveisskis 10 Terveul pri s 1 (PäP) 13 Terveul pri s 2 (PäP) Pk-viiklppu Vimm-viiklppu 21 Sählyurus 25 Keväkkus Täydellie kleeri edellisellä sivull Läheäjä: Esp Priuki ry - Töölöku Helsiki iede0110.idd :31:38

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen Numer 2-2011 Tämän s sikkn. Ks kk lis s. 6 Rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen s. 3 Mikä n vieesi? Olek sressnunu? Milä lusesi näyää? Liikkumisen il

Lisätiedot

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

MEDIALINJAN TAVOITE OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS MEDIAPOLUT. kiinnostuksesi ja tavoitteides. oppiaineittain esitelty. tekeminen (TI5).

MEDIALINJAN TAVOITE OPISKELU MEDIALINJALLA MEDIALINJALAISEN OPAS MEDIAPOLUT. kiinnostuksesi ja tavoitteides. oppiaineittain esitelty. tekeminen (TI5). MEDIALINJAN TAVOITE isiä ioj -ik. Siksi rvise krii ä ihmise elämää j vp i j su uu de isuu doll i viku yhä eemm mh ilij rjo siulle. ilm ieoekiim ävä rii ää seli vu j ä s ymmärä s. Tvoiee o, eä lm öku äk

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Signaalit aika- ja taajuustasossa

Signaalit aika- ja taajuustasossa Sili lomuoo Sili ik- uussoss Alomuoo kuv sili käyäyymisä fukio li iksoss. Ylsä lomuoo rksll simrkiksi oskilloskoopi äyöllä. Siimuooi sili Asiφ Asiπf φ i Acosφ Acosπf φ muodos prus kikki sili uussisällö

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock!

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock! TYYKIKYLȧ. Udergroud mgze for hose bou o roc! N:o 2 / 2009 Tuomoll rvols STEEN1 LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! ... rjous Ke hume es. Ts. N o. Auro s s ydel vl j meohlu seu sv. Meh s oe mes?

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT KAHDELLE PELAAJALLE TAI JOUKKUEELLE

SÄÄNNÖT KAHDELLE PELAAJALLE TAI JOUKKUEELLE IKÄ SÄÄNNÖT KAHDLL PLAAJALL TAI JOUKKULL Lue ohjeet kokonaan myös silloin, kun pelaat CLUDOA tällä tavalla! PLI Kun peliä pelaa kaksi pelaajaa tai joukkuetta, lisätkää peliin seuraavat säännöt. Jos peliä

Lisätiedot

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making.

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making. WUORIKAUTISET 2/2013 Sipuli - a radiion in making. 1 Pääkirjoius Ahoi! Viime aikoina on julkisen keskuselun myrskynsilmässä ollu mm. samaa sukupuola olevien pariskunien oikeus (ai oikeuden riiso) solmia

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Suomen Sotilasurheiluliitto ry. Toimintakertomus

Suomen Sotilasurheiluliitto ry. Toimintakertomus Sumen Stilasurheiluliitt ry Timtakertmus SUMN STILASURHILULIITN TIMINTAKRTMUS YLISTÄ Sumen Stilasurheiluliitn timtavusi nnistui hyv. Liitn timtaa hjasi Stilasurheiluliitn strategia - ja Pääesikunnan kanssa

Lisätiedot