Ryhmäytysmateriaali. - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena. VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryhmäytysmateriaali. - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena. VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia Ryhmäytysmateriaali - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena Maarit Sirkka Projektityöntekijä Solmu projekti 2007 Muokkaus Tarja Koskinen 1

2 Miksi ryhmäytetään Ryhmäytys on tärkeä menetelmä opiskelijan sitomiseksi kouluun ja luokkayhteisöön. Se antaa nuorelle mahdollisuuden määritellä paikkansa ryhmässä ja mahdollisesti päästä eroon häneen aiemmissa opinnoissa tarttuneesta roolista. Ryhmäytyksellä pyritään rakentamaan yhteishenki opiskelijoiden välille ja antamaan heille toimintamalleja ristiriitatilanteiden ratkaisuun ja ryhmässä toimimiseen. Opiskelu ammattioppilaitoksessa on paljolti ryhmätyötä ja opiskelijoiden toiminta ryhmässä vaikuttaa myös muiden ryhmän jäsenten toimintaan. Ryhmäytyksellä pyritään luomaan toimintamalleja, joilla opiskelijat oppivat huomioimaan toimintansa seuraukset ryhmän tuloksessa. Parhaille ja motivoituneimmillekin opiskelijoille tulee niitä päiviä, kun ei vaan millään jaksaisi nousta sängystä tai työjärjestys sinä päivänä näyttää siltä, että mitään kivaa ei ole luvassa. Hyvin ryhmäytynyt luokka tukee yksittäisiä opiskelijoita ja auttaa motivoitumaan paikalle myös niinä päivinä, kun muuten ei oikein jaksaisi tai huvittaisi. Tiedämmehän itsekin, että töihin on mukava tulla, jos työyhteisö on toimiva ja siellä on hyvä olla. Ryhmäytyneessä luokassa jokaisella on paikkansa ja kaikki uskaltavat tuoda äänensä esiin luokassa. Ryhmäytyksellä on myös merkitystä koulukiusaamisen vähentämisessä. Jos ryhmällä on hyvä yhteishenki ja jokaisella on turvallinen ja hyvä olla sen jäsenenä, ei kiusaamistakaan esiinny. Tämän aikaansaamiseksi on teetätettävä erilaisia harjoitteita, joissa tulee esiin monenlaiset kyvyt. Jokainen pääsee huomaamaan, että on jokin asia, jossa on hyvä ja jokin, jossa ei pärjää. Milloin ryhmäytetään Ryhmäytykselle on monta eri ajankohtaa ja jokaiselle näistä on oma tarkoituksensa. Mielestäni kaikkein tärkein paikka ryhmäytykselle on ensimmäisen vuoden alussa, mielellään heti ensimmäisellä kouluviikolla, kun ryhmä on uusi ja talokin vieras. Tässä vaiheessa ei ryhmään ole vielä päässyt muodostumaan kovin vahvoja rooleja ja klikkejä, joita on vaikea myöhemmin purkaa. Ensimmäisen ryhmäytyksen olisi tärkeää olla niin sanotusti iso rysäys. Vähintään parin tunnin mittainen, mutta mielellään koko päivän, jossa tehdään paljon erilaisia harjoitteita purkuineen. Opiskelijoille on myös tärkeää selittää, että miksi isot ihmiset laitetaan tekemään omituisia asioita ja leikkimään pitkin päivää eikä lainkaan tehdä niitä hommia, miksi opiskelemaan ollaan tultu. Toinen tilanne ryhmäytysharjoitteille on oppitunnin alussa, jos tuntuu, että opiskelijat eivät oikein käynnisty. Yksi lyhyt, vauhdittava harjoite ja touhu maistuu taas huomattavasti paremmalle. Kolmas kohta ryhmäytykselle on silloin, jos luokkaan tulee uusi opiskelija. Tällöin on tärkeää saada hänet osaksi ryhmää, jotta hän löytäisi oman paikkansa porukassa. Uusi oppilas voi saada luokassa jo olevat toimintamallit sekaisin ja rikkoa jo ryhmäytyneen luokan. Hän joko jää ulkopuoliseksi porukasta tai muodostaa muutaman muun kanssa pienemmän toimivan ryhmän, mutta ei opi tuntemaan koko joukkoa ja paikkaansa tässä joukossa. Toki hyvä ryhmä pystyy ottamaan uuden jäsenen joukkoon ongelmittakin, mutta miksi ottaa riskejä, jos parilla pienellä jutulla saadaan homma toimimaan. 2

3 Neljäs paikka ryhmäytyksille on lomien jälkeen. Syysloma tulee kohtaan, jossa luokka on juuri saanut rakenteensa toimivaksi ja kuviot pelaamaan. Tähän kohtaan taas yhden aamupäivän juttu ja päästään normaaliin arkeen. Sama pätee joululoman jälkeen. Viides paikka ryhmäyttävälle toiminnalle on silloin, jos luokkaan muodostuu joitain ongelmia. On kiusaamista, ryhmä ei vain jostain syystä toimi, henkilökemiat eivät käy yhteen tai jokin muu asia vaikeuttaa luokan arkea. Tähän tarkoitettujen harjoitteiden on tarkoitus opettaa, että vaikka kaikkien kanssa ei aina tule toimeen kuin parhaat ystävät ja työpaikoillakaan ei voi valita työkavereitaan ja silti työt on hoidettava, on olemassa tapoja joilla työt saa sujumaan niin, että kaikilla on hyvä olla. Kuudentena voisi vielä ottaa esiin keväällä viimeisen viikon ennen lomille lähtöä. Silloin on hyvä miettiä kulunutta vuotta. Purkaa niitä odotuksia, joita syksyllä oli ja miettiä, että ovatko ne toteutuneet. Ovatko kaverit olleet sellaisia, kun syksyllä vaikutti ja mitkä asiat ovat vastanneet odotuksia, mitkä eivät lainkaan. Kulunut vuosi on hyvä purkaa ennen lomille lähtöä, jotta syksyllä voi taas aloittaa puhtaalta pöydältä. Seitsemäs paikka ryhmäytykselle on sitten uuden lukukauden alku. Tässä kohti palautuu mieleen ryhmän henki ja toimintamallit. Tässä kohti on hyvä myös toiminnallisin mallein antaa ryhmälle mahdollisuus muuttaa mallejaan, jos siihen on tarvetta. Miten ryhmäytetään Ohjaajan erilaiset roolit ja tehtävät Esittäjä: Ohjaaja esittää tietoa, ideoita ja käsitteitä omista tiedoistaan ja taidoistaan ammentaen. Hän esittää harjoitusten tarkoituksen ja ohjeet selkeästi, kiinnostavasti ja ymmärrettävästi. Esittämistaitoihin kuuluvat sanavalinta, äänensävy ja nopeus, kehonkieli ja ulkoinen olemus, jotka sopivat kulloisenkin kurssin ikäryhmälle. Nuorille sopivien tarvikkeiden, kuten taulukoiden, monisteiden ja havainnointiesineiden valinta ja laatu ovat tärkeä osa esittäjän taitoja, samoin, kuin tieto ympäröivien olosuhteiden, istumajärjestyksen ym. merkityksestä. Auttaja: Ohjaajan kuuluu auttaa nuoria tutkimus- ja oppimisprosessissa sekä siinä, miten osanottajat toimivat. Hän johtaa harjoituksia, helpottaa keskusteluiden syntymistä, tekee huomioita, antaa palautetta ja ottaa esiin yhtymäkohtia arkipäivän tilanteisiin. Kuuntelu on erittäin tärkeä taito. Rohkaisu kysymysten tekoon (huolellista kuuntelua ennen vastausta ja esim. mitkä ovat aitoja kysymyksiä ja mitkä ilmaisemattomia väitteitä tai mielipiteitä) on oleellista. On tärkeää huomata, että vastaväitteet tai häiritsevä käyttäytyminen on usein positiivisia mahdollisuuksia. Henkilö on siis tarpeeksi kiinnostunut ollakseen eri mieltä tai että on osuttu arkaan kohtaan, jota on syytä pohtia. Opiskelija hyväksyy idean tai käsitteen puhuessaan itse, ei ohjaajan puhuessa siitä. Tehokas kuuntelu mahdollistaa tämän. On hyvin tärkeää, että ohjaaja auttaa ryhmää siirtymään harjoituksesta toiseen, esim. paljon energiaa vaativasta harjoituksesta vähän energiaa vaativaan. Ryhmäytyksen sisällön jatkuva muuntelu riippuen yksilöiden ja ryhmän tarpeista ja toiminnasta vaatii huomiota, taitoa ja kokemusta. Konsultti/neuvonantaja: Ohjaaja on tiettyjen alojen taitojen, tietojen ja kokemuksen lähde. Opiskelijat voivat valita, mitä ja kuinka paljon he hyväksyvät siitä, mitä ohjaaja tarjoaa. 3

4 Valmentaja: Ohjaaja on opiskelijoiden valintojen kuuntelija, rohkaisija ja tukija. Hän auttaa heitä löytämään ne elämänalueet, joita haluavat tutkia, ymmärtää ja muuttaa. Lopulliset päätökset hän jättää kuitenkin nuorten itsensä tehtäviksi. Malli: Jotta ryhmäytys olisi menestyksekäs, ohjaajan tulee olla mallina sille, mitä hän opettaa. Hänen tulee kommunikoida avoimesti, olla hyvä ryhmätyöntekijä ja halukas ja kyvykäs ratkomaan ongelmia niin, että molemminpuolinen kunnioitus säilyy. Teot puhuvat puolestaan. Nuoret eivät niinkään kiinnitä huomiota siihen, mitä sanotaan, vaan miten se sanotaan. He arvioivat ohjaajaa sen mukaan, miten tämä kohtelee heitä ja harkitsevat sitten, onko tällä heille mitään annettavaa. On hyvä muistaa, että erilaiset ongelmanratkaisutaitoa vaativat harjoitukset toimivat vain kerran. Samaa harjoitetta ei kannata tehdä ryhmälle uudestaan, koska ryhmä on kertaalleen jo prosessoinut asian. Tässä materiaalissa on paljon harjoituksia, joista voi valita tilanteisiin sopivat. Tarkoituksena ei ole tehdä kaikkia harjoitteita kerralla. Turvallisuus harjoituksissa: Valitse huolellisesti ympäristö, jossa koulutus tapahtuu. Tarkista, ettei maassa ole rikkoontunutta lasia, pullon korkkeja tai nokkosia ja teräviä kiviä. Tee tarkistus huolella: ruoho ja irtoroska saattavat peittää vaaralliset esineet. Tarkista, mitä turvallisuuteen liittyvää on kussakin harjoituksessa otettava huomioon. Kysy osallistujilta, onko heillä jotain vammaa tai muuta haittaa, joka estää heitä osallistumasta täydellä panoksella harjoitteeseen (esim. allergiat, polvi- tai selkävammat jne.). Auta ryhmää sen jälkeen miettimään, miten jokainen ryhmän jäsen silti voi osallistua ryhmän toimintaan ja olla mukana harjoitteessa. Muistuta ryhmää kiinnittämään huomiota suojaan ja sen merkitykseen ryhmässä ja kannusta heitä käymään läpi sekä ryhmän, että jokaisen omaan turvallisuuteen liittyvät seikat jokaisen harjoitteen kohdalla. Turvallisuusasiat myös harjoitteiden välillä ja tauoilla on otettava huomioon. Arvotavarat: Arvotavarat kannattaa kerätä talteen kahdesta syystä: osallistujan oman turvallisuuden takia ja esineiden rikkoutumisen ehkäisemiseksi. Joissakin harjoitteissa ajan seuraaminen omasta kellosta voi haitata opiskelijan keskittymistä. Joskus ryhmäläiset saattavat vastustaa arvotavaroittensa talteen ottamista. Joku saattaa olla niin ihastunut kännykkäänsä, toinen pelkää, että ei saa omaansa enää takaisin. Kuuntele näitä huolen aiheita aktiivisesti, mutta kerro myös itse selkeästi, miksi on tärkeää kerätä arvotavarat talteen. Huomioi arvotavaroiden palautuksessa, että annat esineet takaisin tuntomerkkejä vastaan turvallisuuden takaamiseksi. 4

5 Seuraavilla sivuilla esitellään eri tilainteisiin sopivia ryhmäyttämisharjoitteita. Ensimmäiseen kouluviikkoon sopivat harjoitukset 1. Hulajono 2. Eläinhippa 3. Nopeuspallo 4. Käärmerata 5. Lentävä eläintarha 6. Pressun kääntö 7. Suon ylitys 8. Kopioi rakennelma 9. Täydellinen neliö 10. Täydellinen solmu Oppitunnin alussa 1. Fiilisbarometri 2. Lentävä eläintarha 3. Nopeuspallo Ryhmään tulee uusi opiskelija 1. Hulajono 2. Nopeuspallo 3. Pressun kääntö 4. Sokea ja mykkä 5. Otsat yhdessä Lomien jälkeen 1. Ryhmän rakenne 2. Luottamusharjoitukset 3. Paperitorni Lukuvuoden päätteeksi 1. Ristikkopeli 2. Ötökän torjujat 3. Nimilaput 5

6 Ensimmäiseen kouluviikkoon sopivat harjoitteet 1. Hulajono Lämmittely, ryhmän kiinteyttäminen. Toiminnon tarkoitus/tavoite Saada ryhmäläiset rentoutumaan ja aktivoitumaan. Tätä on mahdollisuus käyttää myös ryhmän kiinteytystehtävänä, jolloin tavoitteena on lisätä luovuutta ja yhteistyötä sekä saada uusia ideoita. Saada koko ryhmä mahdollisimman nopeasti hulavanteen läpi. Tilantarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: 5 10 minuuttia. 1 2 hulavannetta (tai enemmän, mikäli sinulla on iso ryhmä). Sekuntikello. Valitse vapaa riittävän kokoinen tila, jossa kaikki ryhmät voivat toimia. Toiminnon johtaminen ja ohjeiden anto Muodosta jonoja joissa on 6 tai enemmän henkilöitä. Pyydä kaikkia laittamaan vasen käsi eteenpäin ja oikea käsi haarojen välistä taaksepäin. Käsistä otetaan kiinni. Kun koko ryhmä on valmis, anna jonon ensimmäiselle hulavanne. Tarkoituksena on päästä hulavanteen läpi mahdollisimman nopeasti, irrottamatta käsiä toisistaan. Kun vanne on jonon viimeisellä henkilöllä, hän ottaa vanteen ja juoksee jonon ensimmäiseksi; vanteen läpi mennään uudestaan. Jatka tätä kunnes jonon ensimmäisenä henkilönä on sama henkilö, joka aloitti tehtävän. Anna aloituslupa. Voit käyttää tätä myös ryhmän kiinteyttämistehtävänä. Pyydä ryhmää muodostamaan ympyrä ja pitämään lujasti käsistä kiinni. Sijoita hulavanne kahden ryhmäläisen välille rinkiin. Tavoitteena on saada vanne mahdollisimman nopeasti ringin ympäri siten, että kukin vuorollaan menee vanteesta läpi. Voit lisätä rinkiin toisen vanteen tai laittaa sen kiertämään rinkiä vastakkaiseen suuntaan. Voit myös ottaa aikaa, ensin pohja-aika ja sen jälkeen voit kysyä ryhmältä, miten ryhmä voisi parantaa aikaa. Anna lyhyt suunnitteluaika (kysy ryhmältä paljonko he tarvitsevat aikaa) ja tee harjoitus uudelleen. Toista muutaman kerran. Anna ryhmälle heidän maailmanennätyksensä (= ryhmän paras aika) Mikäli joku ryhmästä on huono liikkumaan, älä käytä tätä tehtävää! Samoin, jos ryhmässä on joku, jonka vaatetus tai etninen tausta estää tämän harjoitteen. (Esim. romanitytöt ja muslimitytöt) 6

7 Lämmittelynä tämä tehtävä on hauska, mutta käytettäessä tehtävää kiinteyttämiseen sinun tulee kiinnittää huomiota ideointiin, vuorovaikutukseen ja johtajuuteen. Tarkkailukohtia Saattaa olla, että joudut rauhoittamaan jotakin ryhmää. Tehtävä tulee suorittaa niin, etteivät vanteet mene rikki. 2. Eläinhippa Lämmittelyleikki. Toiminnon tarkoitus/tavoite Lisätä ryhmän energiatasoa. Heittää pehmoeläimiä/-palloja Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: 10 minuuttia. Paljon täytettyjä eläimiä tai pehmopalloja tai lankapalloja tai sanomalehtipalloja jne. Ohjeet toiminnon valmisteluiksi Valitse iso avoin tila, jotta koko ryhmä voi juosta ympäriinsä.. Toiminnon johtaminen ja ohjeiden anto Kukin saa yhden pehmeän esineen, jota voi heittää. Pelin aloitukseksi, merkin saatuaan kukin heittää esineen ilmaan. Jokainen pelaaja yrittää kerätä niin monta esinettä, kuin mahdollista, heittääkseen niillä muita osallistujia. Pelissä käy ainoastaan vyötärön alapuoliset osumat. Kun saat osuman, sinun on heitettävä ilmaan kaikki esineet, jotka ovat vielä käsissäsi ja mentävä kyykkyyn kunnes jokin esine tulee lähelle sinua (n cm). Sinulla ei ole lupaa liikkua tai kurotella saadaksesi esineitä käsiisi. Tämä on nopea harjoitus, jo viidessä minuutissa saadaan ryhmästä ilmat pihalle. Tämä peli on ainoastaan hauskanpitoon, pelissä ei ole voittajia ja sinun ei tarvitse saavuttaa mitään. Turvallisuus: Leikissä tulee olla varovainen, ettei kenenkään sormille/varpaille satuta tai juoksemisessa tule vahinkoja. Painota sitä, että täytyy odottaa esineen lähelle tulemista, ettei vahinkoja satu. Korosta, että vain vyötärön alapuoliset osumat lasketaan. 7

8 Tarkkailukohtia Kuinka sääntöjä noudatetaan ja kuinka turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. 3. Nopeuspallo Tiimin rakentamisen, ongelmien ratkaisu ja päätöksen teko. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Tiimin muodostamisen aloitus. Nimien opettelu. Ongelmien ratkaisun aloittaminen. Murtaa vanhoja ajatusmalleja ja ratkaisuja. Toisten ideoiden kuuntelu. Kuinka nopeasti ryhmä pystyy heittämään pallon ennalta sovitussa järjestyksessä henkilöltä toiselle (kullakin pallo käy kerran) pallon putoamatta maahan. Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: minuuttia. Yksi pehmopallo tai pehmoeläin. Sekuntikello. Sisällä: riittävän kokoinen huone, jossa voidaan seisoa ympyrässä, miel. korkea tila. Järjestä tilasta tuolit ja pöydät ym. sivustoille. Ulkona: riittävän tasainen paikka, jossa voidaan seisoa ympyrässä Toiminnon johtaminen ja tehtävän anto 1. Ryhmä muodostaa ympyrän. 2. Anna yhdelle ryhmäläisistä pallo ja kerro ohjeet: Hän sanoo ensin oman nimensä ja sen jälkeen sen ryhmäläisen nimen, jolle hän heittää pallon. 3. Jatka kunnes kaikki ovat kerran saaneet pallon. 4. Tämän jälkeen viimeinen ryhmäläinen heittää pallon takaisin ensimmäiselle ryhmäläiselle. 5. Toista kierros muutaman kerran. Sama järjestys säilyy koko ajan ja näin muodostuu tietty heittokuvio. 6. Kehota ryhmää asettamaan aikatavoite. Muutama yritys ja ajanotto joka kerran. Säännöt ja olosuhteet 1. Pallon koskettaessa maata se palautetaan ensimmäiselle ryhmäläiselle ja aloitetaan kaikki alusta. 2. Kun henkilö on saanut pallon kerran, hän ei voi ottaa sitä vastaan toistamiseen. Tämän varmistamiseksi pallon saanut ryhmäläinen laittaa kätensä selän taakse merkiksi. 3. Heittäjä sanoo aina ensin oman nimensä ja sen jälkeen sen ryhmäläisen nimen, jolle hän heittää. 4. Kun pallo on käynyt kaikilla ryhmäläisillä, se heitetään takaisin ensimmäiselle ryhmäläiselle. 8

9 5. Pallon tulee kulkea ryhmäläiseltä toiselle samassa henkilöjärjestyksessä. Ryhmä päättää, mikä on paras aika, jossa he saavat pallon muodostelman läpi. Anna ryhmän yrittää muutaman kerran ja mahd. uusia aikatavoitteen. Älä anna uusia ohjeita vaan toista tarvittaessa säännöt. Ryhmän tulisi itse oivaltaa, millä keinoilla he saavat pallon nopeimmin kiertämään. Älä anna heille tähän ohjeita tai vinkkejä. Tarkkailukohtia Huomioi ryhmän kommunikointitapa ja luovuus (uusien ratkaisuiden löytäminen ja toisten ajatusten kehittäminen). Huomioi kuinka ryhmäläiset keskittyvät rooliinsa heittäjänä ja vastaanottajana. 4. Käärmerata Ryhmän kiinteyttäminen, yhteistyö ja ongelmanratkaisu. Toiminnan tarkoitus/tavoite Työskennellä yhdessä ja ottaa toiset huomioon. Ymmärtää suunnittelun tärkeys. Muuttaa totuttuja ajatusmalleja. Löytää uusia ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä. Oppia käyttämään koko ryhmän voimavaroja. Päästä rata läpi tietyssä ajassa. Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: minuuttia. 1 köysi. Vesikuppi. Kuminen käärme. Huivit, joilla sidotaan kaksi henkilöä yhteen. Sekuntikello. Etsi paikka, johon voit sitoa köyden. Sido se riittävän matalalle niin, että ryhmän lyhyin henkilö voi ylittää sen. Huomaa, että se on kuitenkin niin korkealla, että ryhmän kookkain voi ryömiä sen alitse. Laita vesikuppi reitille ja käärme toiseen paikkaan reitillä, niin, että ryhmät voivat ottaa sen mukaansa (voit käyttää myös köyttä käärmeen sijoituspaikkana). Toiminnon johtaminen ja ohjeiden anto Pyydä ryhmää muodostamaan jono ja sitomaan itsensä huivilla edelliseen ryhmäläiseen niin, että he muodostavat yhtenäisen jonon. 9

10 Näytä ryhmälle reitti, jonka he kulkevat. (Reitin aikana ryhmä menee toiseen suuntaan köyden yli ja palaavat takaisin köyden ali). Kerro, että heidän täytyy poimia käärmeseerumikuppi ja käärme ja kuljettaa niitä turvallisesti reitin läpi. Ennen kuin aloitatte, päättäkää yhteisaika, joka riittää suunnitteluun ja reitin läpi menemiseen. Voitte aloittaa tehtävän suorittamisen luvan jälkeen Säännöt ja olosuhteet 1. Koko ryhmän täytyy kulkea yhdessä koko reitin läpi. 2. Teidän tulee pysyä kiinni toisissanne koko matkan ajan. Mikäli irtaudutte, niin kaikki aloittavat reitin alusta. 3. Tehtävässä ryhmänne menee köyden yli tai ali. Kukaan/mikään ei saa koskettaa köyttä. Mikäli niin käy, koko ryhmä aloittaa reitin alusta. Muista kehittää kehystarina! Tarkista, että kaikki ryhmässä tuntevat olonsa hyväksi sidottuna yhteen. Huolehdi turvallisuudesta mikäli joku ei seuraa ohjeita, joku toinen saattaa loukata itsensä. Vaihtoehtoja: vaihtele köysien korkeutta. Pyydä ryhmää sitomaan itsensä ympyräksi. Menkää ensin ali ja sitten yli saman köyden. Tarkkailukohtia Kiinnitä huomioita ryhmän vuorovaikutukseen, eri rooleihin. Huomioi luovat ideat. Huomioi käytettävä aika ja turvallisuus! 5. Lentävä eläintarha Tarkoitus/tavoite Ryhmän kiinteyttämisen aloittaminen. Nimien opettelu. Ryhmänä toimiminen, ongelmanratkaisu ja perinteisten ratkaisumallien muuttaminen. Keskittyminen omaan tehtävään ja rooliin ryhmässä. Kuinka monta eläintä/palloa ryhmä pystyy pitämään ilmassa. Eläimet kiertävät tietyssä järjestyksessä koskematta maahan. Tilatarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: minuuttia pehmeää palloa (eläintä, hernepussia tms.). Sekuntikello. 10

11 Sisällä: valitse ryhmällesi riittävän kokoinen huone, jotta ryhmä voi muodostaa ympyrän. Huomioi myös tilan riittävä korkeus. Järjestä tilasta tuolit ja pöydät ym. sivustoille. Ulkona: valitse ryhmällesi riittävä tila, jotta ryhmä voi seisoa ympyrässä. Toiminnon johtaminen ja ohjeiden anto 1. Ryhmä muodostaa ympyrän. 2. Heitä yhdelle ryhmäläiselle pallo ja kerro, että hänen tulee sanoa ensin oma etunimi ja sitten sen nimi, jolle hän heittää pallon seuraavaksi. 3. Jatka kunnes koko ryhmä on kerran saanut ja heittänyt eläimen. 4. Kun eläin on viimeisellä ryhmäläisellä, hän heittää sen takaisin ensimmäiselle ryhmäläiselle. 5. Toista pari kertaa samalla heittojärjestyksellä. 6. Kolmannen tai neljännen toiston aikana lisää eläimiä mukaan kierrokselle. Keskeytä harjoitus. 7. Anna ryhmälle tavoite ja kerro harjoituksen nimi: LENTÄVÄ ELÄINTARHA 8. Pyydä ryhmää nopeasti päättämään kuinka monta eläintä he pystyvät pitämään liikkeessä yhtä aikaa. Toista muutaman kerran ja anna ryhmälle mahdollisuus muuttaa tavoitettaan (vähentää/lisätä eläimiä). 9. Pyydä ryhmää miettimään, kuinka nopeasti he saavat eläintarhakierroksen tehtyä. Anna muutama heittokerta. Vastaa kysymyksiin ainoastaan toistaen säännöt. Kun ryhmäläinen on saanut eläimen kerran, hän ei voi vastaanottaa sitä toistamiseen. Jotta tiedetään kenellä eläin on jo ollut, heitettyään ryhmäläinen laittaa kätensä selän taakse. Heittäessä sanotaan joka kerran oma nimi ja sen jälkeen sen henkilön nimi jolle heitetään. Kun kaikki ovat saaneet eläimen kerran, se heitetään takaisin ensimmäiselle ryhmäläiselle. Eläintä heitettäessä henkilöltä toiselle pidetään sama heittojärjestys. : Voit vähentää harjoitukseen tarvittavaa aikaa asettamalla tehtävään ainoastaan tavoitteeksi kuinka monta eläintä pysyy ilmassa. Tarkkailukohtia: Huomatkaa ryhmän kommunikointi ja luovuuden määrä (olettamuksista ja yhdestä ratkaisumallista pääseminen). Huomioi ryhmän keskittymistä kahteen rooliin: heittäjä ja vastaanottaja. 6. Pressun kääntö Ongelmanratkaisu ja yhteistyö, vuorovaikutus. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Toisten ideoiden kuuntelu. Ratkaista ongelma yhdessä. Edistää luovaa ajattelua ja muuttaa vakiintuneita ajatusmalleja. 11

12 Kääntää pressu alapuoli ylös samaan aikaan, kun ryhmä seisoo sen päällä. Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: minuuttia. Pressu. Levitä pressu lattialle/maahan. Mikäli ryhmä on pieni, taita pressu kahtia. Toiminnon johtaminen ja tehtävän anto Tehtävänä on kääntää pressu ympäri koko ryhmän seistessä sen päällä. Kukaan ei saa koskettaa maata/lattiaa, vaan kaikkien on koko ajan pysyttävä pressun päällä. Huolehdi ryhmäläisten turvallisuudesta harjoitteen aikana. 7. Suon ylitys Ongelmanratkaisu ja yhteistyö, vuorovaikutus. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Toisten ideoiden kuuntelu. Ratkaista ongelma yhdessä. Sääntöjen noudattaminen. Edistää luovaa ajattelua ja muuttaa vakiintuneita ajatusmalleja. Ylittää suo yhtenäisenä ryhmänä. Tilan tarve: Ulkona tai sisällä. Tarvittava aika: minuuttia cm pitkiä laudan pätkiä tai pahvin paloja 5kpl vähemmän kuin ryhmäläisiä tai vaihtoehtoisesti max 5 noin metrin pituista lautaa. Merkitse maahan lähtöpaikka ja päämäärä. Matkan tulisi olla ainakin 2x ryhmän muodostaman ketjun pituinen. Aseta laudanpätkät/pahvin palat pinoon lähtöpaikalle. 12

13 Toiminnon johtaminen ja tehtävän anto Tehtävänä on ylittää suo ketjuna toisianne käsistä kiinni pitäen. Ylitykseen käytetään näitä välineitä. Ylityksen aikana ketju ei saa katketa eikä kukaan saa astua suohon. Mikäli näin käy, aloitetaan tehtävä alusta. Mikäli joku ylityspaloista jää suohon ilman, että kukaan koskettaa siihen, tulee suohirviö (harjoitteen ohjaaja) ja vie sen. Ketjun tulee pysyä yhtenäisenä kunnes kaikki ovat saapuneet kokonaan suon yli. Toimi suohirviönä ryhmän tason mukaan. Mikäli ryhmä tuntuu selviytyvän haasteesta hyvin, voit olla nopeammin kaappaamassa paloja pois, jos taas ryhmällä on vaikeuksia, voit toimia hitaammin ja olla huomaamatta jotain palaa, joka vapaana on. Tarkkailukohtia Pidä säännöistä tiukasti kiinni. Mikäli ketju katkeaa, aloitetaan todella alusta, vaikka se katkeaisi viimeisen ollessa enää suon alueella. 8. Kopioi rakennelma Vuorovaikutus ja yhteistyö. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Toisen antamien ohjeiden kuuntelu. Toisen asemaan asettuminen. Edistää luovaa ajattelua ja muuttaa vakiintuneita ajatusmalleja. Puolet ryhmästä rakentaa palikoista rakennelman toisen puolen ohjeiden mukaan näkemättä valmista mallia. Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: minuuttia. Rakennuspalikoita (huom. jokaista palikkaa pitää olla 2 samanlaista). Pressu tai muu vastaava väliseinäksi. Rakenna palikoista jokin rakennelma. Ota samanlaiset palikat erilliseksi kasaksi. Mieti, kuinka saat tilan jaettua niin, että toinen puoli ryhmästä ei näe toista. Toiminnon johtaminen ja tehtävän anto Ryhmän tulee jakautua kahteen tasaväkiseen ryhmään. Toinen ryhmä menee väliseinän/näköesteen taakse ja saa kasan palikoita. Toinen ryhmä saa valmiin rakennelman, jonka rakentamisen ohjeistaa toiselle ryhmälle. Kun rakennelma on valmis, verrataan alkuperäistä ja rakennettua työtä toisiinsa ja katsotaan kuinka onnistui. 13

14 Mikäli ryhmä innostuu tehtävästä, voidaan jatkaa siten, että äsken rakentanut ryhmä kokoaa palikoista oman rakennelmansa, jonka ohjeistaa ensimmäisenä ohjeistaneelle ryhmälle. Näin molemmat saavat olla sekä neuvovan, että neuvoja vastaanottavan roolissa. Tarkkailukohtia Huolehdi, että koko ryhmä osallistuu tehtävään eikä kukaan jää sivusta seuraajaksi. 9. Täydellinen neliö Ryhmän kiinteyttäminen, yhteistyö, ongelmanratkaisu. Toiminnon tarkoitus/tavoite Harjoitella ongelmanratkaisua tekemällä ja toimimalla yhdessä. Harjoitella selkeää vuorovaikutusta puhumista ja toisen kuuntelua. Tehdä annetusta/ (maasta) löydetystä köydestä neliö, jonka keskellä yksi tiimin jäsen seisoo. Tilan tarve Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika minuuttia. Huivi jokaiselle silmien sitomiseen. Pitkä köysi jokaiselle ryhmälle (10m). Hattu jokaiselle ryhmälle (esim. ämpäri). Köyttä alueen rajojen merkiksi ja turvallisuuden takaamiseksi. Pilli, sekuntikello. Valitse riittävän kokoinen tasainen tila, johon mahtuu koko ryhmä. Jos nuoria on paljon, jaa ryhmä kahtia; toiminta-alue on kuitenkin kaikilla yhteinen. Sisällä käytä isoa huonetta alueena. Seinät ovat kentän rajoina. Ulkona käytä köyttä merkitsemään alue. Laita alueen sisälle hattu ja köysi kutakin ryhmää kohden. Toiminnon johtaminen ja ohjeiden anto (sis. säännöt ja olosuhteet) Olosuhteet: Teidän tehtävänä on löytää köysi ja jotain päähän pantavaa alueelta, jonne teidät viedään. Alueen rajana on köysi, turvaamassa kulkuanne. Köysi, joka löydetään, on kokonaan käytössä (sitä ei voi taittaa kahtia). Tehtävänänne on tehdä neliö avoimeen tilaan, suojaköyden viereen neliön tekeminen ei ole sallittua. Hatun löytänyt henkilö menettää puhekykynsä välittömästi lopputehtävän ajaksi. Hän ei saa sanoa mitään, ei edes löysin hatun. 14

15 Etsinnän ja neliön tekemisen ajan jokainen on silmät sidottuina. Alue on turvallinen ja ohjaaja takaa turvallisuuden. Kuitenkin kehotetaan varovaisuuteen tehtävän aikana. Kun neliö on valmis, kaikkien tiimin jäsenten (paitsi keskellä hattu päässä seisojan) on pidettävä köydestä kiinni ja laskettava se maahan yhdessä. Kun kaikki ovat sitä mieltä, että tehtävä on suoritettu, voitte ottaa huivit silmiltänne. Suunnittelu: Valitkaa ryhmänjohtaja koordinoimaan tehtävää. Jakakaa ryhmänne kahtia. Nämä pienryhmät saavat 10 minuuttia aikaa suunnitella heidän osuuttaan tehtävästä. a) ensimmäinen ryhmä suunnittelee hatun ja köyden etsimisen alueelta. He sopivat kuinka koko ryhmä kommunikoi silmät sidottuina. Tehkää suunnitelma, jossa kaikki etsivät esineitä. b) toinen ryhmä suunnittelee kuinka neliö tehdään silmät sidottuina ja miten hattupäinen henkilö saadaan neliön keskelle. Voitte esim. suunnitella, että ainoastaan osa koko ryhmästä tekee neliön. Kuitenkin ennen kuin neliököysi lasketaan maahan, jokainen tiimin jäsen pitää kiinni köydestä (paitsi hattupäinen henkilö neliön keskellä). Ryhmät tapaavat toisensa 10 minuutin kuluttua ja heillä on 5 minuuttia aikaa kertoa toisille, mitä ovat suunnitelleet. Tämän jälkeen kaikki peittävät silmänsä huivilla ja hetkeksi olette menettäneet myös puhekykynne. Teidät ohjataan yksitellen alueelle. Kun olette alueella, odottakaa pillin vihellystä hiljaa paikallanne. Tämä on merkkinä tehtävän aloittamisesta. Jos sinulla on iso ryhmä, jaa se kahteen tiimiin, jossa on min. 8 henkilöä ja ohjeista molemmat tiimit suunnittelemaan itsenäisesti tehtävää. Toiminta-alue on kuitenkin yhteinen kummallekin tiimille (tiimit eivät tiedä tätä!). Huomatessaan sen, he saattavat muuttaa suunnitelmiaan pikaisesti löytääkseen oman ryhmänsä. Voit siirtää köyttä ja hattua sen mukaan näyttääkö ryhmä löytävän ne nopeasti vai hitaasti. Tehtävä saa olla haasteellinen. Alueen on hyvä olla epäsymmetrinen ja voit tehdä siihen muutoksia tehtävän aikana. Tarkkailukohtia Huolehdi kaikkien turvallisuudesta tehtävän aikana. Tarkkaile ryhmän kommunikointia ja johtajan roolia. 10. Täydellinen solmu Ongelmanratkaisu ja yhteistyö, vuorovaikutus. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Toisten ideoiden kuuntelu. Ratkaista ongelma yhdessä. Sääntöjen noudattaminen. Edistää luovaa ajattelua ja muuttaa vakiintuneita ajatusmalleja. Tehdä solmu keskelle pitkää köyttä. Jokainen tyhmän jäsen pitää köydestä kiinni koko ajan molemmilla käsillä. 15

16 Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: minuuttia. Noin 10 m. köyttä, jonka keskikohta on merkitty esim. teipillä. Ohjeet toiminnon valmisteluiksi Levitä köysi pitkäksi lattialle/maahan, niin että koko ryhmä pääsee kulkemaan sen ympäri (minimi 3x12 metriä). Toiminnon johtaminen ja ohjeiden anto (sis. säännöt ja olosuhteet) Tehtävä: tehtävänä on solmia merkin kohdalle (keskelle köyttä) solmu, niin että jokainen ryhmän jäsen pitää molemmin käsin köydestä kiinni koko ajan. 1. Levitä köysi 2. Ryhmä levittyy tasaisesti (puolet kummallakin puolella) köyteen kiinni jättäen ½ metriä vapaata tilaa merkin molemmin puolin. 3. Ryhmän jäsenten tulee pitää kiinni kokoajan köydestä (peukalot etusormen vieressä). Huom! Tasaiset välit. Säännöt ja olosuhteet 1. Jokaisen tulee pitää kädet liimattuna köyteen koko ajan. 2. Sormet ovat myös liimautuneina köyteen (eli sormia ei voi käyttää millään tapaa helpottamaan tehtävän suorittamista). 3. Mikäli yksikin ryhmästä päästää irti köydestä, tehtävä aloitetaan alusta. 4. Mikäli joku ryhmästä on solmussa, ryhmä ei voi aloittaa alusta, tehtävänä on silloin pelastaa ko. jäsen. Tämä on yksinkertainen, nopea ja vaativa harjoitus. Mahdollisia vaihtoehtoja olosuhteisiin: Solmi kaksi solmua 1/3 osaan köyttä. (ryhmä jakaa köyden kolmeen yhtä suureen osaan) Solmun tekeminen ryhmän ollessa silmät sidottuina. Tarkkailukohtia Ohjeita on vaikea noudattaa korosta, että kukaan ei saa irrottaa sormeaankaan köydestä tai tehtävä aloitetaan alusta. 16

17 Oppitunnin alussa Joskus on niitä päiviä, että koko luokka vaikuttaa siltä, että oppitunti ei oikein meinaa käynnistyä. Niihin tilanteisiin voi kokeilla seuraavia lyhyitä harjoitteita. Ensimmäinen harjoitus sopii sekä päivän alkuun että loppuun. Se ei varsinaisesti auta ryhmää käynnistymään, mutta voi antaa sinulle vinkkiä siitä, miten hommat menevät. 1. Fiilisbarometri Kartoittaa ryhmän vireystilaa ja antaa viitteitä opettajalle siitä, millaisin eväin päivään/tuntiin olisi hyvä lähteä. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Opiskelija joutuu miettimään tuntemuksiaan ja ajatuksiaan sekä saa mahdollisuuden antaa palautetta. Annetuin välinein kertoa, missä mennään ja mikä on fiilis tällä hetkellä. Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: 5-10 minuuttia. Paperia. Kynä. Sinitarraa. Teippiä tai nastoja seinään kiinnittämistä varten. Vaihtoehto a) varaa jokaiselle opiskelijalle samanpituinen suikale paperia. Vaihtoehto b) varaa jokaiselle opiskelijalle pieni paperi. Toiminnon johtaminen ja tehtävän anto Vaihtoehto a) Tämä paperi on fiilismittari. Täysipitkänä se kertoo, että olet tässä hetkessä ja tilanteessa täysillä mukana, innostunut ja halukas oppimaan. Voit lyhentää paperia sen mukaan, mikä on fiiliksesi tällä hetkellä. Kun olet sen tehnyt, kiinnitä omasi tähän rivin jatkoksi, niin nähdään mikä on ryhmämme yleistila tällä hetkellä. Repäise oma suikaleesi sen mittaiseksi, kun haluat ja kiinnitä se seinään sellaiseen kohtaan, että muut mahtuvat siihen viereen. Kun kaikki ovat saaneet fiiliksensä seinälle, kerro, että arvostat heidän palautettansa ja anna tämän barometrin olla seinällä koko tunnin tai päivän ajan. Vaihtoehto b) Piirrä tähän paperille hymiönä se ilme, joka kuvastaa oloasi tällä hetkellä. Kun kaikki ovat saaneet ilmeensä tehtyä, käydään yhdessä läpi, millä mielellä tässä ollaan ja halutessaan voi kertoa, että miksi. Hymiöt voidaan myös kiinnittää seinään tunnin tai päivän ajaksi. 17

18 Tunnin tai päivän päättyessä voit pyytää ryhmää muuttamaan omiansa sellaiseksi, kun se siinä kohti tuntuu. Älä tee tätä harjoitetta, jos et ole oikeasti valmis vastaanottamaan palautetta tai muuttamaan toimintaasi tai opetusmetodejasi sen mukaan, miltä ryhmän henki tai toiminta sillä hetkellä vaikuttaa. Jos ryhmä vaikuttaa kovin väsyneeltä tai innottomalta voi tilannetta auttaa jokin nopea harjoite seuraavista. 2. Lentävä eläintarha Harjoitteen ohjeet olivat jo aiemmin. Jos leikki on ryhmälle jo tuttu, voit tehdä harjoitteen siten, että opiskelijat ovat omilla paikoillaan ja heität esimerkiksi taulusienen tai muun vastaavan pehmeän esineen jollekin opiskelijalle huutaen ensin tämän nimen ja käsket tämän heittämään sienen eteenpäin niin, että se kiertää kaikilla opiskelijoilla. Jos tätä harjoitetta käyttää usein, siitä tulee hauska piriste opetuksen lomaan, niin että voit tunnilla heittää jonkin esineen kenelle tahansa opiskelijalle ja tämä heti tietää mitä sille tehdä. Toimii hyvin esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun vaikuttaa, että ryhmän keskittyminen on herpaantumassa. 3. Nopeuspallo Voit soveltaa aiempana ollutta nopeuspallo harjoitetta myös oppitunnin alkuun. Jo tutussa ryhmässä nimien opettelulla ei ole merkitystä, vaan ryhmän tulisi vain keksiä, kuinka saavat pallon mahdollisimman nopeasti menemään kierroksen läpi. 18

19 Ryhmään tulee uusi opiskelija 1. Hulajono Ohjeet aiempana 2. Nopeuspallo Ohjeet aiempana 3. Pressun kääntö Ohjeet aiempana 4. Sokea ja mykkä Vuorovaikutus ja luottamus, ongelman ratkaiseminen ja päätöksen teko. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Oppia kuuntelemaan toisia ja käyttämään kerrottuja ohjeita. Ymmärtää jokaisen ryhmäläisen tärkeä panos onnistumisen saavuttamiseksi. Ilmaista toiveita, haluja ja tarpeita. Kokea odottamattoman tilanteen suunnittelu. Ryhmänne kulkee vaikean matkan yhdessä ja pääsee turvallisesti perille. Tilan tarve: Sisällä ja ulkona. Tarvittava aika: minuuttia. Jokaiselle huivi (silmiä tai suuta peittämään). Pitkä köysi. Ylimääräistä materiaalia ryhmälle, josta voi valita (sellaista, joita ryhmä ajattelee tarvitsevansa harjoituksessa, jo ennen kuin he kuulevat säännöt, esim. tusseja, rahaa, veitsi, paperia, taskulamppu, hihna jne.). Sekuntikello. 19

20 Valmista reitti etukäteen. Sisällytä reittiin erilaisia kohteita: kiviä, puita, penkkejä, puskia jne. Tee reitistä haastava, mutta turvallinen Toiminnon johtaminen ja tehtävän anto Olosuhteet: Hirvittävä sairaus on iskenyt teihin. Se on vaikuttanut teihin eri tavalla, puolet ryhmästä ovat menettäneet näkönsä (mikäli ryhmäläisten määrä on pariton, enemmistö on sokeita) ja toinen puoli puhekykynsä. Sairauden laadusta kukaan ei voi koskea toisiin, mikäli koskettaa, niin menettää kaiken tietonsa ja taitonsa sekä kykynsä tehdä mitään ajatustyötä. Säännöt tai olosuhteet 1. Koko ryhmä kulkee yhtä aikaa. 2. Ryhmä tarvitsee köyden. 3. Saatte käyttää ainoastaan niitä esineitä, joita olette valinneet tehtävään, ei mitään muita, esim. keppejä. 4. Ryhmän täytyy valita suunnitteluaika. 5. Suunnitteluajan näette ja puhutte normaalisti. 6. Suunnitteluajan lopussa matka alkaa. Ennen aloitusta käyttäkää huivianne peittämään silmänne (sokeat) ja suunne (mykät). 7. Kun matka on alkanut, kukaan ei saa koskettaa toisiin ryhmäläisiin, ei edes vaatteisiin. Vaihda ryhmäläisten roolia kesken tehtävää niin, että kukin kokee sokeana ja mykkänä olon. Tarkkailukohtia Tarkkaile ryhmän keskustelua. Ovatko kaikki mukana? Kuinka tieto kulkee ja ideat löytyvät? Huomaatko turhautumista ryhmässä? 5. Otsat yhdessä Ryhmän kiinteyttäminen, yhteistyö ja ongelmanratkaisu. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Työskennellä yhdessä ja ottaa toiset ryhmäläiset huomioon. Ymmärtää suunnittelun tärkeys. Murtaa vakiintuneet ajatuskuviot. Löytää yhdessä uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Oppia käyttämään koko ryhmän voimavaroja. Saada tehtävä suoritettua tietyssä ajassa. Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. 20

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Piha: Nurmikko, muutamia puita, hiekkainen kävelytie. - Annika, Katja, Marika, Paula, Pia, Raman, Sirpa (Tomi, Jarno)

Piha: Nurmikko, muutamia puita, hiekkainen kävelytie. - Annika, Katja, Marika, Paula, Pia, Raman, Sirpa (Tomi, Jarno) Sivu 1 / 6 Tapahtuma: Paikka: Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskuksen grilli-ilta Puistokatu 31, Mänttä (asuntojen takapiha) Piha: Nurmikko, muutamia puita, hiekkainen kävelytie. Aika: Keskiviikko 08.05.2013

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

LANKAKERÄ NEULOMINEN

LANKAKERÄ NEULOMINEN LANKAKERÄ NEULOMINEN LANKAKERÄLEIKKI Oppilaat seisovat luokassa ja heittelevät lankakerää ristiin rastiin. Ensimmäinen heittäjä sitoo langanpään sormeensa, heittää kerän seuraavalle. Tämä ottaa langasta

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

75289 Laskuvarjo. Ideoita LASKUVARJO leikkeihin

75289 Laskuvarjo. Ideoita LASKUVARJO leikkeihin 75289 Laskuvarjo Ideoita LASKUVARJO leikkeihin LASKUVARJO leikit, tuotenumero 75289 Leikkivarjon käyttö: - hauskaa, jännittävää, erilaista ja motivoivaa toimintaa Leikin valmisteluissa ja opettelemisessa

Lisätiedot

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus.

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus. 1) Alkulämpö 12 min Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos Parijono ja 1-2 hippaa. Parijonossa ollaan kokoajan pienessä liikkeessä 1) 1 min Paikallaan juoksu 2) 30 sek Pikkuvuorohyppely 3) 30 sek

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 1 Pallo tutuksi I

Harjoitussuunnitelma viikko 1 Pallo tutuksi I Harjoitussuunnitelma viikko 1 Pallo tutuksi I = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa Harjoituskerran tavoitteena on

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

52999 Aktiivinen matematiikka

52999 Aktiivinen matematiikka 52999 Aktiivinen matematiikka Laske kymmeneen Oppilaiden määrä: vähintään 10 oppilasta. Numeroidut kartiot 1-10 (käytä 0-kartion päällä kartionpäällistä ja kirjoita lapulle numero 10). Numeroidut hernepussit

Lisätiedot

SEIKKAILU PEIKKOMETSÄSSÄ TAIDETEOS

SEIKKAILU PEIKKOMETSÄSSÄ TAIDETEOS SEIKKAILU PEIKKOMETSÄSSÄ TAIDETEOS SEIKKAILU PEIKKOMETSÄSSÄ 1. Peikot ovat taitavia ylittämään metsän esteitä. Miten voitte ylittää kiven, ison oksan tai kaatuneen puun? 2. Peikot tykkäävät tasapainotella

Lisätiedot

Pelin tavoitteena on kerätä eniten eläin-pelimerkkejä ennen takaisin leiriin palaamista.

Pelin tavoitteena on kerätä eniten eläin-pelimerkkejä ennen takaisin leiriin palaamista. OHJE / PELIOHJE 1 (5) Eläinsafari yli 5-vuotiaille pelilauta 4 värikästä jeeppi-pelikorttia 4 värikästä kortinpidikettä 2 noppaa 40 eläinkorttia, joissa 1-3 eläintä laskutaitoa taktikointia Kasatkaa pelilauta.

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 5 Pallo haltuun I

Harjoitussuunnitelma viikko 5 Pallo haltuun I Harjoitussuunnitelma viikko 5 Pallo haltuun I = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa = Syöttö tai potku Harjoituskerran

Lisätiedot

Ohjeet tuomariopastuksen pitämiseen junnuturnausten alussa

Ohjeet tuomariopastuksen pitämiseen junnuturnausten alussa Ohjeet tuomariopastuksen pitämiseen junnuturnausten alussa Etelä-Savon Lentopallo Jesse Härkönen Päivitetty 14.2.2016 Sivu 2 / 6 Ohjeet turnausten alussa pelaajille pidettävään tuomarikoulutukseen (F-,

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

Säännöt. Pelivalmistelut

Säännöt. Pelivalmistelut Haasteet Haasteet 1. Lusikka kuppiin 2. Posse Pong 3. Räkäpallo 4. Syömäpuikkohaaste 5. hamsteriposket 6. Lattian kautta kuppiin 7. Korttipalapeli 8. Lajitteluhaaste 9. Pingis ristinolla 10. Lusikkaflipperi

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla?

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla? Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla? On monia tapoja saada lapsi selkään kantorepulla. Kokeile erilaisia

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

8-99- vuotiaille taikuri + yleisö

8-99- vuotiaille taikuri + yleisö 8-99- vuotiaille taikuri + yleisö Pelin tavoite: Tulla taikuriksi FI Sisältö: 61 korttia (48 kortin pakka + 6 tuplatausta korttia + 1 lyhyt kortti + 6 temppukorttia 4 perhettä (punainen, sininen, vihreä,

Lisätiedot

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA Keskellä on yksi leikkijä ilman omaa pesää. Ilman omaa pesää oleva leikkijä huutaa: Puu palaa, pakko vaihtaa!. Pesissä olevat leikkijät vaihtavat

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 3 Pallonkäsittely I

Harjoitussuunnitelma viikko 3 Pallonkäsittely I Harjoitussuunnitelma viikko 3 Pallonkäsittely I = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa = Syöttö tai potku Harjoituskerran

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Ohjeet autosuunnistuksen AT-asemalle

Ohjeet autosuunnistuksen AT-asemalle Ohjeet autosuunnistuksen AT-asemalle Olet tässä kilpailussa aikatarkastus- eli AT-asema numero (ei välttämätön tieto). Ensimmäiset kilpailijat saapuvat asemallesi noin kello. asemapaikaltasi ennen purkuauton

Lisätiedot

KOHTAA. Sano jotain mukavaa. jollekin opettajalle. Kysy sellaiselta luokka kaverilta, jonka kanssa et kovin usein juttele, mitä hänelle kuuluu.

KOHTAA. Sano jotain mukavaa. jollekin opettajalle. Kysy sellaiselta luokka kaverilta, jonka kanssa et kovin usein juttele, mitä hänelle kuuluu. KOHTAA Nämä omenat kannustavat kunnioittavaan kohtaamiseen sekä ottamaan muiden mieli piteet ja tunteet huomioon. Omalla käytöksellä on suuri merkitys sille, millaista vuorovaikutus muiden kanssa on. Sano

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 6 Pallo haltuun II

Harjoitussuunnitelma viikko 6 Pallo haltuun II Harjoitussuunnitelma viikko 6 Pallo haltuun II = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa = Syöttö tai potku Harjoituskerran

Lisätiedot

LIPPUPALLODEMO 90min 1

LIPPUPALLODEMO 90min 1 LIPPUPALLODEMO 90min 1 1.TUTUSTUMINEN PALLOON pareittain heittoharjoittelua kahdessa rivissä huomioi turvallisuusseikat - rauhallisia, tarkkoja heittoja 2 2.OPETUSKESKUSTELU a) OTE PALLOSTA HEITOSSA etusormi

Lisätiedot

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN OHJE / PELIOHJE 1 (5) Pelityyppi: tasapainoharjoitukset Pelaajat: 1+ pelaajaa Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille Peliaika: - SISÄLTÖ 8 tasapainokorttia, joissa yksi asento molemmilla puolilla o 2 vihreää (aloittelijataso)

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus syksy Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

Sarjakuva- www.ransu.info

Sarjakuva- www.ransu.info Sarjakuva- ja puuhakirja Ransun Lue ja pelaa! Heippatirallaa! Tässä kirjassa on Ransun pelastuskoulu -sarjakuvia, joista lukemalla oppii tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asioita. Ja sitten on vähän väliä

Lisätiedot

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy Pesutilanteet Vastustelu pesutilanteissa on aika yleistä Voi johtua pelosta Alapesu voi pelottaa, jos ihmistä on käytetty hyväksi seksuaalisesti tai hän on

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat KOTIKUNTOILUOPAS Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat Tämä opas on tehty opinnäytetyönä aiheena Seniorit kuntoon kotikonstein. Oppaan ovat tehneet Kouvolan seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Scratch ohjeita. Perusteet

Scratch ohjeita. Perusteet Perusteet Scratch ohjeita Scratch on graafinen ohjelmointiympäristö koodauksen opetteluun. Se soveltuu hyvin alakouluista yläkouluunkin asti, sillä Scratchin käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Scratch

Lisätiedot

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Harjoite 12: Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat ratkaisevat paperi- ja

Lisätiedot

Kaksinkertainen mahtis

Kaksinkertainen mahtis Luovat harjoitukset Kaksinkertainen mahtis Palautteenantoharjoitus tavoite: yksityiskohtainen palautteen sanallistaminen ja luokkakaverin vahvuuksien tukeminen ja kehittäminen kesto 20 min Tehdään ensin

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Koulun tutustumispäivä Vinkkejä opettajalle Varaa oppilaille lyijykynät, kumit ja puuvärit (keltainen, sininen, punainen, ruskea). Kouluun ja omaan uuteen

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

1. Helppo ja hauska pöytäteatteri

1. Helppo ja hauska pöytäteatteri 1. Helppo ja hauska pöytäteatteri Nukketeatteri inspiroi ja rikastuttaa niin lasten kuin aikuisten mielikuvitusta. Pöytäteatteri on yksi nukketeatterin muoto. Pöytäteatteria esitetään sananmukaisesti pöydän

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun Ympyrään liittyviä harjoituksia 1 Laske ympyrän kehän pituus, kun a) ympyrän halkaisijan pituus on 17 cm b) ympyrän säteen pituus on 1 33 cm 3 2 Kuinka pitkä on ympyrän säde, jos sen kehä on yhden metrin

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Kertomustaulut. Johdanto. Pakkauksen sisältö

Kertomustaulut. Johdanto. Pakkauksen sisältö Kertomustaulut Johdanto Tämä peli luotiin puheen ja kielen häiriöistä kärsiville lapsille, jotka tarvitsivat apua tarinankerronnassa, kun he esimerkiksi halusivat kuvailla luokkaretken tapahtumia. Kertomustaulut-peli

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot

Kognitiiviset taidot: reaktiokyvyn ja visuaalisen havainnointikyvyn kehittyminen

Kognitiiviset taidot: reaktiokyvyn ja visuaalisen havainnointikyvyn kehittyminen Peli edistää: Kognitiiviset taidot: reaktiokyvyn ja visuaalisen havainnointikyvyn kehittyminen Luvut, määrät & muodot: laskemisen alkeet, muotojen tunnistaminen Värit: värien tunnistaminen Sosiaaliset

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min)

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Salipallo/ikuisuuspolttopallo Polttopallosta johdettu leikki, jossa on enemmän toimintaa. Toimintamuoto Pelit ja leikit Kesto 10 min Liikuntataidot Juokseminen,

Lisätiedot

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra TASAPAINOHARJOITUKSIA VERTAISOHJAAJIEN KÄYTTÖÖN Tasapainoharjoitukset on suunniteltu vertaisohjaajien työkaluiksi, he voivat hyödyntää näitä kortteja omissa

Lisätiedot

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen. 28.9., 5.10 ja 12.10.2010. Historiaa

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen. 28.9., 5.10 ja 12.10.2010. Historiaa Otetta opintoihin -ryhmämalli Jaana O. Liimatainen 28.9., 5.10 ja 12.10.2010 Historiaa lähtöisin Lapin yliopistosta opintopsykologit Markku Gullsten ja Sirpaliisa Euramaa jälkimmäinen toi tullessaan Oulun

Lisätiedot

Melojan pieni solmuopas. Johdanto. Köysimateriaali. Solmun sitominen. Timo Kiravuo kiravuo@iki.fi

Melojan pieni solmuopas. Johdanto. Köysimateriaali. Solmun sitominen. Timo Kiravuo kiravuo@iki.fi Melojan pieni solmuopas Timo Kiravuo kiravuo@iki.fi Johdanto Meloa voi solmuja osaamatta, mutta osaamalla muutaman perussolmun hän pärjää paremmin. Teltan saa kireäksi, pyykkinaru ei romahda, unohtunut

Lisätiedot

Vinkit & jekut! Vinkkejä fiksun kissan omistajalle

Vinkit & jekut! Vinkkejä fiksun kissan omistajalle Vinkit & jekut! Vinkkejä fiksun kissan omistajalle Hei kaveri! Fiksut kissat tarvitsevat hyvää ruokaa, rakkautta ja hauskaa tekemistä, kuten salaisten herkkukätköjen etsimistä ja kaiken liikkuvan jahtaamista.

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT pallotemput

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT pallotemput 92 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT pallotemput yleistä pallotaitavuutta ja -silmää kehittäviä vaikeutuvat temput motivoivat mahdollista harjoitella erilaisilla

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 4 Pallonkäsittely II

Harjoitussuunnitelma viikko 4 Pallonkäsittely II Harjoitussuunnitelma viikko 4 Pallonkäsittely II = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa = Syöttö tai potku Harjoituskerran

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

KUBB PELI, JOHON KAIKKI VOIVAT OSALLISTUA. MM-kisasäännöt

KUBB PELI, JOHON KAIKKI VOIVAT OSALLISTUA. MM-kisasäännöt KU PELI, JOHON KIKKI VOIVT OSLLISTU MM-kisasäännöt KU Peli, jolla on traditiot Kubb on vanha Gotlantilainen peli, joka syntyi siihen aikaan, kun joka pihalla oli halkokasa. Valittiin vain sopiva määrä

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Mahtispalautteen antaminen

Mahtispalautteen antaminen Opettajan vinkit Tekniset asiat 1. Luo luokkasi oman ope-tilisi kautta, täyttämällä luokan tiedot ja lisäämällä oppilaat yksitellen. Paina save and lock settings. Huomaathan, että sen ja tulosta QR-koodit.

Lisätiedot

Pupu Painokkaan pihapuuhakirja

Pupu Painokkaan pihapuuhakirja Pupu Painokkaan pihapuuhakirja Turun Kaupungin Terveystoimi Tartuthan käpälään! --hei, näin me lähdetään! --pihapoluille leikkimään! --pupun loikkia hyppimään! Nurkkajussia Yksi leikkijöistä on nurkkajussi,

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

- 4 aloituslaattaa pelaajien väreissä molemmille puolille on kuvattu vesialtaat, joista lähtee eri määrä akvedukteja.

- 4 aloituslaattaa pelaajien väreissä molemmille puolille on kuvattu vesialtaat, joista lähtee eri määrä akvedukteja. AQUA ROMANA Vesi oli elintärkeä ja keskeinen edellytys Rooman imperiumin kehitykselle. Vedensaannin turvaamiseksi taitavimmat rakennusmestarit rakensivat valtavan pitkiä akvedukteja, joita pidetään antiikin

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

- pallon tarkkuusheitto ( esim. sulkapallon heittäminen yläkautta korilevyyn tai esteen yli)

- pallon tarkkuusheitto ( esim. sulkapallon heittäminen yläkautta korilevyyn tai esteen yli) Jonot mataliksi pesäpallo 3-6 lk. PELI 1. Pesishippa Välineet: räpylöitä, palloja, mailoja ja kartioita Leikitään pesishippaa, jossa hipan tehtävänä on saada mahdollisimman monta ryhmäläistä kiinni. Kenttäalue

Lisätiedot

John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT. Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala

John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT. Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala Ennen näiden harjoitusten tekemistä opiskelijoiden olisi hyvä tuntea näytelmän tarina. Voitte esimerkiksi käydä katsomassa

Lisätiedot

perustelu Noudatetaan sääntöjä. Opetuskortit (tehtävät 16 28), palikoita, supermarketin pohjapiirustus, nuppineuloja, tangram-palat

perustelu Noudatetaan sääntöjä. Opetuskortit (tehtävät 16 28), palikoita, supermarketin pohjapiirustus, nuppineuloja, tangram-palat Harjoitus 12: INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN KERTAUS Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuuksien ja suhteiden kertaus Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat ratkaisevat paperi- ja palikkatehtäviä

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 2 Pallo tutuksi II

Harjoitussuunnitelma viikko 2 Pallo tutuksi II Harjoitussuunnitelma viikko 2 Pallo tutuksi II = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa = Syöttö tai potku Harjoituskerran

Lisätiedot

Selkä suoraksi Suomi TM. Pidetään hauskaa harjoittelemalla!

Selkä suoraksi Suomi TM. Pidetään hauskaa harjoittelemalla! Selkä suoraksi Suomi TM Pidetään hauskaa harjoittelemalla! "Selkä suoraksi Suomi" ʺSelkä suoraksi Suomiʺ on helppo muutaman minuutin harjoitusohjelma, joka päivittäin tehtynä auttaa lapsia kehittämään

Lisätiedot

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 3 pisteen tehtävät 1. Miettisen perhe syö 3 ateriaa päivässä. Kuinka monta ateriaa he syövät viikon aikana? A) 7 B) 18 C) 21 D) 28 E) 37 2. Aikuisten pääsylippu

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Oppilaan (hakijan) nimi (sukunimi, etunimet) 2. Kenen idea vaihto-oppilaaksi lähteminen on? Oppilas itse Äiti Isä Joku muu, kuka 3. Onko vaihto-oppilaaksi lähtö

Lisätiedot

TEE OMA BANAANIJOKERI!

TEE OMA BANAANIJOKERI! 01 TEE OMA BANAANIJOKERI! A N A N A B R E K O J Banaanista on moneksi! Se maistuu herkulliselta, ja siitä saa energiaa liikuntaan ja ajatteluun. Sen kuortakin voi käyttää vaikka kuinka moneen tarkoitukseen.

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

Taso 1. Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI

Taso 1. Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI Taso 1 Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI 1. Heitä pallo, tee 1 sormilyönti ja ota koppi x 10 3. Heitä pallo, tee 2 sormilyöntiä ja ota koppi x 10 5. Heitä pallo, tee 3 sormilyöntiä ja ota

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 Lions Quest elämisentaitoja-ohjelman pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hyttinen TAVOITE: Jokainen meistä tarvitsee tunteen siitä, että kuulumme

Lisätiedot

Kaikille avoin hiihtokoulu

Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoimessa hiihtokoulussa kaikki oppilaat ovat yhtä arvokkaita ja tervetulleita, hiihtokoulu ei rajaa ketään pois vamman tai toimintakyvyn vuoksi. Kaikilla on oikeus

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti, erityislastentarhanopettaja Eva Iisakka, Haapaniemen päiväkoti, lastenhoitaja Sanna Leppänen, Linnan päiväkoti,

Lisätiedot

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön Liite 2 Ohjeita n käyttöön Huoltajalle 1. Varaa tarpeeksi kiireetöntä aikaa. 2. Valitse ympäristö, jossa sinä ja lapsesi pystytte keskittymään kysymyksiin. 3. Mukauta kysymysten sanamuodot omalle lapsellesi

Lisätiedot

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti Aihe 3 4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla Tavoitteet edistää ryhmäytymistä yhteistoiminnallisilla aktiviteeteilla luontoelämysten kokeminen Kohderyhmä ja koko 9 10-vuotiaat oppilaat, 36 lasta ja neljä

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Käyttäytymisongelmien ennaltaehkäisy Tommi Mäkinen

Käyttäytymisongelmien ennaltaehkäisy Tommi Mäkinen Käyttäytymisongelmien ennaltaehkäisy Tommi Mäkinen Työpajan tavoitteet Herättää kysymyksiä Herättää tunteita Herättää kiinnostusta omien tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen Mikä on käyttäytymisongelma?

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ

VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ LYHYESTI VIISIPALLOSTA Viisipallo muistuttaa pohjimmiltaan paljon polttopalloa: Siinä on sisäjoukkue ja ulkojoukkue. Sisäjoukkue lyö pallon

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot