Ryhmäytysmateriaali. - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena. VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryhmäytysmateriaali. - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena. VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia Ryhmäytysmateriaali - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena Maarit Sirkka Projektityöntekijä Solmu projekti 2007 Muokkaus Tarja Koskinen 1

2 Miksi ryhmäytetään Ryhmäytys on tärkeä menetelmä opiskelijan sitomiseksi kouluun ja luokkayhteisöön. Se antaa nuorelle mahdollisuuden määritellä paikkansa ryhmässä ja mahdollisesti päästä eroon häneen aiemmissa opinnoissa tarttuneesta roolista. Ryhmäytyksellä pyritään rakentamaan yhteishenki opiskelijoiden välille ja antamaan heille toimintamalleja ristiriitatilanteiden ratkaisuun ja ryhmässä toimimiseen. Opiskelu ammattioppilaitoksessa on paljolti ryhmätyötä ja opiskelijoiden toiminta ryhmässä vaikuttaa myös muiden ryhmän jäsenten toimintaan. Ryhmäytyksellä pyritään luomaan toimintamalleja, joilla opiskelijat oppivat huomioimaan toimintansa seuraukset ryhmän tuloksessa. Parhaille ja motivoituneimmillekin opiskelijoille tulee niitä päiviä, kun ei vaan millään jaksaisi nousta sängystä tai työjärjestys sinä päivänä näyttää siltä, että mitään kivaa ei ole luvassa. Hyvin ryhmäytynyt luokka tukee yksittäisiä opiskelijoita ja auttaa motivoitumaan paikalle myös niinä päivinä, kun muuten ei oikein jaksaisi tai huvittaisi. Tiedämmehän itsekin, että töihin on mukava tulla, jos työyhteisö on toimiva ja siellä on hyvä olla. Ryhmäytyneessä luokassa jokaisella on paikkansa ja kaikki uskaltavat tuoda äänensä esiin luokassa. Ryhmäytyksellä on myös merkitystä koulukiusaamisen vähentämisessä. Jos ryhmällä on hyvä yhteishenki ja jokaisella on turvallinen ja hyvä olla sen jäsenenä, ei kiusaamistakaan esiinny. Tämän aikaansaamiseksi on teetätettävä erilaisia harjoitteita, joissa tulee esiin monenlaiset kyvyt. Jokainen pääsee huomaamaan, että on jokin asia, jossa on hyvä ja jokin, jossa ei pärjää. Milloin ryhmäytetään Ryhmäytykselle on monta eri ajankohtaa ja jokaiselle näistä on oma tarkoituksensa. Mielestäni kaikkein tärkein paikka ryhmäytykselle on ensimmäisen vuoden alussa, mielellään heti ensimmäisellä kouluviikolla, kun ryhmä on uusi ja talokin vieras. Tässä vaiheessa ei ryhmään ole vielä päässyt muodostumaan kovin vahvoja rooleja ja klikkejä, joita on vaikea myöhemmin purkaa. Ensimmäisen ryhmäytyksen olisi tärkeää olla niin sanotusti iso rysäys. Vähintään parin tunnin mittainen, mutta mielellään koko päivän, jossa tehdään paljon erilaisia harjoitteita purkuineen. Opiskelijoille on myös tärkeää selittää, että miksi isot ihmiset laitetaan tekemään omituisia asioita ja leikkimään pitkin päivää eikä lainkaan tehdä niitä hommia, miksi opiskelemaan ollaan tultu. Toinen tilanne ryhmäytysharjoitteille on oppitunnin alussa, jos tuntuu, että opiskelijat eivät oikein käynnisty. Yksi lyhyt, vauhdittava harjoite ja touhu maistuu taas huomattavasti paremmalle. Kolmas kohta ryhmäytykselle on silloin, jos luokkaan tulee uusi opiskelija. Tällöin on tärkeää saada hänet osaksi ryhmää, jotta hän löytäisi oman paikkansa porukassa. Uusi oppilas voi saada luokassa jo olevat toimintamallit sekaisin ja rikkoa jo ryhmäytyneen luokan. Hän joko jää ulkopuoliseksi porukasta tai muodostaa muutaman muun kanssa pienemmän toimivan ryhmän, mutta ei opi tuntemaan koko joukkoa ja paikkaansa tässä joukossa. Toki hyvä ryhmä pystyy ottamaan uuden jäsenen joukkoon ongelmittakin, mutta miksi ottaa riskejä, jos parilla pienellä jutulla saadaan homma toimimaan. 2

3 Neljäs paikka ryhmäytyksille on lomien jälkeen. Syysloma tulee kohtaan, jossa luokka on juuri saanut rakenteensa toimivaksi ja kuviot pelaamaan. Tähän kohtaan taas yhden aamupäivän juttu ja päästään normaaliin arkeen. Sama pätee joululoman jälkeen. Viides paikka ryhmäyttävälle toiminnalle on silloin, jos luokkaan muodostuu joitain ongelmia. On kiusaamista, ryhmä ei vain jostain syystä toimi, henkilökemiat eivät käy yhteen tai jokin muu asia vaikeuttaa luokan arkea. Tähän tarkoitettujen harjoitteiden on tarkoitus opettaa, että vaikka kaikkien kanssa ei aina tule toimeen kuin parhaat ystävät ja työpaikoillakaan ei voi valita työkavereitaan ja silti työt on hoidettava, on olemassa tapoja joilla työt saa sujumaan niin, että kaikilla on hyvä olla. Kuudentena voisi vielä ottaa esiin keväällä viimeisen viikon ennen lomille lähtöä. Silloin on hyvä miettiä kulunutta vuotta. Purkaa niitä odotuksia, joita syksyllä oli ja miettiä, että ovatko ne toteutuneet. Ovatko kaverit olleet sellaisia, kun syksyllä vaikutti ja mitkä asiat ovat vastanneet odotuksia, mitkä eivät lainkaan. Kulunut vuosi on hyvä purkaa ennen lomille lähtöä, jotta syksyllä voi taas aloittaa puhtaalta pöydältä. Seitsemäs paikka ryhmäytykselle on sitten uuden lukukauden alku. Tässä kohti palautuu mieleen ryhmän henki ja toimintamallit. Tässä kohti on hyvä myös toiminnallisin mallein antaa ryhmälle mahdollisuus muuttaa mallejaan, jos siihen on tarvetta. Miten ryhmäytetään Ohjaajan erilaiset roolit ja tehtävät Esittäjä: Ohjaaja esittää tietoa, ideoita ja käsitteitä omista tiedoistaan ja taidoistaan ammentaen. Hän esittää harjoitusten tarkoituksen ja ohjeet selkeästi, kiinnostavasti ja ymmärrettävästi. Esittämistaitoihin kuuluvat sanavalinta, äänensävy ja nopeus, kehonkieli ja ulkoinen olemus, jotka sopivat kulloisenkin kurssin ikäryhmälle. Nuorille sopivien tarvikkeiden, kuten taulukoiden, monisteiden ja havainnointiesineiden valinta ja laatu ovat tärkeä osa esittäjän taitoja, samoin, kuin tieto ympäröivien olosuhteiden, istumajärjestyksen ym. merkityksestä. Auttaja: Ohjaajan kuuluu auttaa nuoria tutkimus- ja oppimisprosessissa sekä siinä, miten osanottajat toimivat. Hän johtaa harjoituksia, helpottaa keskusteluiden syntymistä, tekee huomioita, antaa palautetta ja ottaa esiin yhtymäkohtia arkipäivän tilanteisiin. Kuuntelu on erittäin tärkeä taito. Rohkaisu kysymysten tekoon (huolellista kuuntelua ennen vastausta ja esim. mitkä ovat aitoja kysymyksiä ja mitkä ilmaisemattomia väitteitä tai mielipiteitä) on oleellista. On tärkeää huomata, että vastaväitteet tai häiritsevä käyttäytyminen on usein positiivisia mahdollisuuksia. Henkilö on siis tarpeeksi kiinnostunut ollakseen eri mieltä tai että on osuttu arkaan kohtaan, jota on syytä pohtia. Opiskelija hyväksyy idean tai käsitteen puhuessaan itse, ei ohjaajan puhuessa siitä. Tehokas kuuntelu mahdollistaa tämän. On hyvin tärkeää, että ohjaaja auttaa ryhmää siirtymään harjoituksesta toiseen, esim. paljon energiaa vaativasta harjoituksesta vähän energiaa vaativaan. Ryhmäytyksen sisällön jatkuva muuntelu riippuen yksilöiden ja ryhmän tarpeista ja toiminnasta vaatii huomiota, taitoa ja kokemusta. Konsultti/neuvonantaja: Ohjaaja on tiettyjen alojen taitojen, tietojen ja kokemuksen lähde. Opiskelijat voivat valita, mitä ja kuinka paljon he hyväksyvät siitä, mitä ohjaaja tarjoaa. 3

4 Valmentaja: Ohjaaja on opiskelijoiden valintojen kuuntelija, rohkaisija ja tukija. Hän auttaa heitä löytämään ne elämänalueet, joita haluavat tutkia, ymmärtää ja muuttaa. Lopulliset päätökset hän jättää kuitenkin nuorten itsensä tehtäviksi. Malli: Jotta ryhmäytys olisi menestyksekäs, ohjaajan tulee olla mallina sille, mitä hän opettaa. Hänen tulee kommunikoida avoimesti, olla hyvä ryhmätyöntekijä ja halukas ja kyvykäs ratkomaan ongelmia niin, että molemminpuolinen kunnioitus säilyy. Teot puhuvat puolestaan. Nuoret eivät niinkään kiinnitä huomiota siihen, mitä sanotaan, vaan miten se sanotaan. He arvioivat ohjaajaa sen mukaan, miten tämä kohtelee heitä ja harkitsevat sitten, onko tällä heille mitään annettavaa. On hyvä muistaa, että erilaiset ongelmanratkaisutaitoa vaativat harjoitukset toimivat vain kerran. Samaa harjoitetta ei kannata tehdä ryhmälle uudestaan, koska ryhmä on kertaalleen jo prosessoinut asian. Tässä materiaalissa on paljon harjoituksia, joista voi valita tilanteisiin sopivat. Tarkoituksena ei ole tehdä kaikkia harjoitteita kerralla. Turvallisuus harjoituksissa: Valitse huolellisesti ympäristö, jossa koulutus tapahtuu. Tarkista, ettei maassa ole rikkoontunutta lasia, pullon korkkeja tai nokkosia ja teräviä kiviä. Tee tarkistus huolella: ruoho ja irtoroska saattavat peittää vaaralliset esineet. Tarkista, mitä turvallisuuteen liittyvää on kussakin harjoituksessa otettava huomioon. Kysy osallistujilta, onko heillä jotain vammaa tai muuta haittaa, joka estää heitä osallistumasta täydellä panoksella harjoitteeseen (esim. allergiat, polvi- tai selkävammat jne.). Auta ryhmää sen jälkeen miettimään, miten jokainen ryhmän jäsen silti voi osallistua ryhmän toimintaan ja olla mukana harjoitteessa. Muistuta ryhmää kiinnittämään huomiota suojaan ja sen merkitykseen ryhmässä ja kannusta heitä käymään läpi sekä ryhmän, että jokaisen omaan turvallisuuteen liittyvät seikat jokaisen harjoitteen kohdalla. Turvallisuusasiat myös harjoitteiden välillä ja tauoilla on otettava huomioon. Arvotavarat: Arvotavarat kannattaa kerätä talteen kahdesta syystä: osallistujan oman turvallisuuden takia ja esineiden rikkoutumisen ehkäisemiseksi. Joissakin harjoitteissa ajan seuraaminen omasta kellosta voi haitata opiskelijan keskittymistä. Joskus ryhmäläiset saattavat vastustaa arvotavaroittensa talteen ottamista. Joku saattaa olla niin ihastunut kännykkäänsä, toinen pelkää, että ei saa omaansa enää takaisin. Kuuntele näitä huolen aiheita aktiivisesti, mutta kerro myös itse selkeästi, miksi on tärkeää kerätä arvotavarat talteen. Huomioi arvotavaroiden palautuksessa, että annat esineet takaisin tuntomerkkejä vastaan turvallisuuden takaamiseksi. 4

5 Seuraavilla sivuilla esitellään eri tilainteisiin sopivia ryhmäyttämisharjoitteita. Ensimmäiseen kouluviikkoon sopivat harjoitukset 1. Hulajono 2. Eläinhippa 3. Nopeuspallo 4. Käärmerata 5. Lentävä eläintarha 6. Pressun kääntö 7. Suon ylitys 8. Kopioi rakennelma 9. Täydellinen neliö 10. Täydellinen solmu Oppitunnin alussa 1. Fiilisbarometri 2. Lentävä eläintarha 3. Nopeuspallo Ryhmään tulee uusi opiskelija 1. Hulajono 2. Nopeuspallo 3. Pressun kääntö 4. Sokea ja mykkä 5. Otsat yhdessä Lomien jälkeen 1. Ryhmän rakenne 2. Luottamusharjoitukset 3. Paperitorni Lukuvuoden päätteeksi 1. Ristikkopeli 2. Ötökän torjujat 3. Nimilaput 5

6 Ensimmäiseen kouluviikkoon sopivat harjoitteet 1. Hulajono Lämmittely, ryhmän kiinteyttäminen. Toiminnon tarkoitus/tavoite Saada ryhmäläiset rentoutumaan ja aktivoitumaan. Tätä on mahdollisuus käyttää myös ryhmän kiinteytystehtävänä, jolloin tavoitteena on lisätä luovuutta ja yhteistyötä sekä saada uusia ideoita. Saada koko ryhmä mahdollisimman nopeasti hulavanteen läpi. Tilantarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: 5 10 minuuttia. 1 2 hulavannetta (tai enemmän, mikäli sinulla on iso ryhmä). Sekuntikello. Valitse vapaa riittävän kokoinen tila, jossa kaikki ryhmät voivat toimia. Toiminnon johtaminen ja ohjeiden anto Muodosta jonoja joissa on 6 tai enemmän henkilöitä. Pyydä kaikkia laittamaan vasen käsi eteenpäin ja oikea käsi haarojen välistä taaksepäin. Käsistä otetaan kiinni. Kun koko ryhmä on valmis, anna jonon ensimmäiselle hulavanne. Tarkoituksena on päästä hulavanteen läpi mahdollisimman nopeasti, irrottamatta käsiä toisistaan. Kun vanne on jonon viimeisellä henkilöllä, hän ottaa vanteen ja juoksee jonon ensimmäiseksi; vanteen läpi mennään uudestaan. Jatka tätä kunnes jonon ensimmäisenä henkilönä on sama henkilö, joka aloitti tehtävän. Anna aloituslupa. Voit käyttää tätä myös ryhmän kiinteyttämistehtävänä. Pyydä ryhmää muodostamaan ympyrä ja pitämään lujasti käsistä kiinni. Sijoita hulavanne kahden ryhmäläisen välille rinkiin. Tavoitteena on saada vanne mahdollisimman nopeasti ringin ympäri siten, että kukin vuorollaan menee vanteesta läpi. Voit lisätä rinkiin toisen vanteen tai laittaa sen kiertämään rinkiä vastakkaiseen suuntaan. Voit myös ottaa aikaa, ensin pohja-aika ja sen jälkeen voit kysyä ryhmältä, miten ryhmä voisi parantaa aikaa. Anna lyhyt suunnitteluaika (kysy ryhmältä paljonko he tarvitsevat aikaa) ja tee harjoitus uudelleen. Toista muutaman kerran. Anna ryhmälle heidän maailmanennätyksensä (= ryhmän paras aika) Mikäli joku ryhmästä on huono liikkumaan, älä käytä tätä tehtävää! Samoin, jos ryhmässä on joku, jonka vaatetus tai etninen tausta estää tämän harjoitteen. (Esim. romanitytöt ja muslimitytöt) 6

7 Lämmittelynä tämä tehtävä on hauska, mutta käytettäessä tehtävää kiinteyttämiseen sinun tulee kiinnittää huomiota ideointiin, vuorovaikutukseen ja johtajuuteen. Tarkkailukohtia Saattaa olla, että joudut rauhoittamaan jotakin ryhmää. Tehtävä tulee suorittaa niin, etteivät vanteet mene rikki. 2. Eläinhippa Lämmittelyleikki. Toiminnon tarkoitus/tavoite Lisätä ryhmän energiatasoa. Heittää pehmoeläimiä/-palloja Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: 10 minuuttia. Paljon täytettyjä eläimiä tai pehmopalloja tai lankapalloja tai sanomalehtipalloja jne. Ohjeet toiminnon valmisteluiksi Valitse iso avoin tila, jotta koko ryhmä voi juosta ympäriinsä.. Toiminnon johtaminen ja ohjeiden anto Kukin saa yhden pehmeän esineen, jota voi heittää. Pelin aloitukseksi, merkin saatuaan kukin heittää esineen ilmaan. Jokainen pelaaja yrittää kerätä niin monta esinettä, kuin mahdollista, heittääkseen niillä muita osallistujia. Pelissä käy ainoastaan vyötärön alapuoliset osumat. Kun saat osuman, sinun on heitettävä ilmaan kaikki esineet, jotka ovat vielä käsissäsi ja mentävä kyykkyyn kunnes jokin esine tulee lähelle sinua (n cm). Sinulla ei ole lupaa liikkua tai kurotella saadaksesi esineitä käsiisi. Tämä on nopea harjoitus, jo viidessä minuutissa saadaan ryhmästä ilmat pihalle. Tämä peli on ainoastaan hauskanpitoon, pelissä ei ole voittajia ja sinun ei tarvitse saavuttaa mitään. Turvallisuus: Leikissä tulee olla varovainen, ettei kenenkään sormille/varpaille satuta tai juoksemisessa tule vahinkoja. Painota sitä, että täytyy odottaa esineen lähelle tulemista, ettei vahinkoja satu. Korosta, että vain vyötärön alapuoliset osumat lasketaan. 7

8 Tarkkailukohtia Kuinka sääntöjä noudatetaan ja kuinka turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. 3. Nopeuspallo Tiimin rakentamisen, ongelmien ratkaisu ja päätöksen teko. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Tiimin muodostamisen aloitus. Nimien opettelu. Ongelmien ratkaisun aloittaminen. Murtaa vanhoja ajatusmalleja ja ratkaisuja. Toisten ideoiden kuuntelu. Kuinka nopeasti ryhmä pystyy heittämään pallon ennalta sovitussa järjestyksessä henkilöltä toiselle (kullakin pallo käy kerran) pallon putoamatta maahan. Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: minuuttia. Yksi pehmopallo tai pehmoeläin. Sekuntikello. Sisällä: riittävän kokoinen huone, jossa voidaan seisoa ympyrässä, miel. korkea tila. Järjestä tilasta tuolit ja pöydät ym. sivustoille. Ulkona: riittävän tasainen paikka, jossa voidaan seisoa ympyrässä Toiminnon johtaminen ja tehtävän anto 1. Ryhmä muodostaa ympyrän. 2. Anna yhdelle ryhmäläisistä pallo ja kerro ohjeet: Hän sanoo ensin oman nimensä ja sen jälkeen sen ryhmäläisen nimen, jolle hän heittää pallon. 3. Jatka kunnes kaikki ovat kerran saaneet pallon. 4. Tämän jälkeen viimeinen ryhmäläinen heittää pallon takaisin ensimmäiselle ryhmäläiselle. 5. Toista kierros muutaman kerran. Sama järjestys säilyy koko ajan ja näin muodostuu tietty heittokuvio. 6. Kehota ryhmää asettamaan aikatavoite. Muutama yritys ja ajanotto joka kerran. Säännöt ja olosuhteet 1. Pallon koskettaessa maata se palautetaan ensimmäiselle ryhmäläiselle ja aloitetaan kaikki alusta. 2. Kun henkilö on saanut pallon kerran, hän ei voi ottaa sitä vastaan toistamiseen. Tämän varmistamiseksi pallon saanut ryhmäläinen laittaa kätensä selän taakse merkiksi. 3. Heittäjä sanoo aina ensin oman nimensä ja sen jälkeen sen ryhmäläisen nimen, jolle hän heittää. 4. Kun pallo on käynyt kaikilla ryhmäläisillä, se heitetään takaisin ensimmäiselle ryhmäläiselle. 8

9 5. Pallon tulee kulkea ryhmäläiseltä toiselle samassa henkilöjärjestyksessä. Ryhmä päättää, mikä on paras aika, jossa he saavat pallon muodostelman läpi. Anna ryhmän yrittää muutaman kerran ja mahd. uusia aikatavoitteen. Älä anna uusia ohjeita vaan toista tarvittaessa säännöt. Ryhmän tulisi itse oivaltaa, millä keinoilla he saavat pallon nopeimmin kiertämään. Älä anna heille tähän ohjeita tai vinkkejä. Tarkkailukohtia Huomioi ryhmän kommunikointitapa ja luovuus (uusien ratkaisuiden löytäminen ja toisten ajatusten kehittäminen). Huomioi kuinka ryhmäläiset keskittyvät rooliinsa heittäjänä ja vastaanottajana. 4. Käärmerata Ryhmän kiinteyttäminen, yhteistyö ja ongelmanratkaisu. Toiminnan tarkoitus/tavoite Työskennellä yhdessä ja ottaa toiset huomioon. Ymmärtää suunnittelun tärkeys. Muuttaa totuttuja ajatusmalleja. Löytää uusia ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä. Oppia käyttämään koko ryhmän voimavaroja. Päästä rata läpi tietyssä ajassa. Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: minuuttia. 1 köysi. Vesikuppi. Kuminen käärme. Huivit, joilla sidotaan kaksi henkilöä yhteen. Sekuntikello. Etsi paikka, johon voit sitoa köyden. Sido se riittävän matalalle niin, että ryhmän lyhyin henkilö voi ylittää sen. Huomaa, että se on kuitenkin niin korkealla, että ryhmän kookkain voi ryömiä sen alitse. Laita vesikuppi reitille ja käärme toiseen paikkaan reitillä, niin, että ryhmät voivat ottaa sen mukaansa (voit käyttää myös köyttä käärmeen sijoituspaikkana). Toiminnon johtaminen ja ohjeiden anto Pyydä ryhmää muodostamaan jono ja sitomaan itsensä huivilla edelliseen ryhmäläiseen niin, että he muodostavat yhtenäisen jonon. 9

10 Näytä ryhmälle reitti, jonka he kulkevat. (Reitin aikana ryhmä menee toiseen suuntaan köyden yli ja palaavat takaisin köyden ali). Kerro, että heidän täytyy poimia käärmeseerumikuppi ja käärme ja kuljettaa niitä turvallisesti reitin läpi. Ennen kuin aloitatte, päättäkää yhteisaika, joka riittää suunnitteluun ja reitin läpi menemiseen. Voitte aloittaa tehtävän suorittamisen luvan jälkeen Säännöt ja olosuhteet 1. Koko ryhmän täytyy kulkea yhdessä koko reitin läpi. 2. Teidän tulee pysyä kiinni toisissanne koko matkan ajan. Mikäli irtaudutte, niin kaikki aloittavat reitin alusta. 3. Tehtävässä ryhmänne menee köyden yli tai ali. Kukaan/mikään ei saa koskettaa köyttä. Mikäli niin käy, koko ryhmä aloittaa reitin alusta. Muista kehittää kehystarina! Tarkista, että kaikki ryhmässä tuntevat olonsa hyväksi sidottuna yhteen. Huolehdi turvallisuudesta mikäli joku ei seuraa ohjeita, joku toinen saattaa loukata itsensä. Vaihtoehtoja: vaihtele köysien korkeutta. Pyydä ryhmää sitomaan itsensä ympyräksi. Menkää ensin ali ja sitten yli saman köyden. Tarkkailukohtia Kiinnitä huomioita ryhmän vuorovaikutukseen, eri rooleihin. Huomioi luovat ideat. Huomioi käytettävä aika ja turvallisuus! 5. Lentävä eläintarha Tarkoitus/tavoite Ryhmän kiinteyttämisen aloittaminen. Nimien opettelu. Ryhmänä toimiminen, ongelmanratkaisu ja perinteisten ratkaisumallien muuttaminen. Keskittyminen omaan tehtävään ja rooliin ryhmässä. Kuinka monta eläintä/palloa ryhmä pystyy pitämään ilmassa. Eläimet kiertävät tietyssä järjestyksessä koskematta maahan. Tilatarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: minuuttia pehmeää palloa (eläintä, hernepussia tms.). Sekuntikello. 10

11 Sisällä: valitse ryhmällesi riittävän kokoinen huone, jotta ryhmä voi muodostaa ympyrän. Huomioi myös tilan riittävä korkeus. Järjestä tilasta tuolit ja pöydät ym. sivustoille. Ulkona: valitse ryhmällesi riittävä tila, jotta ryhmä voi seisoa ympyrässä. Toiminnon johtaminen ja ohjeiden anto 1. Ryhmä muodostaa ympyrän. 2. Heitä yhdelle ryhmäläiselle pallo ja kerro, että hänen tulee sanoa ensin oma etunimi ja sitten sen nimi, jolle hän heittää pallon seuraavaksi. 3. Jatka kunnes koko ryhmä on kerran saanut ja heittänyt eläimen. 4. Kun eläin on viimeisellä ryhmäläisellä, hän heittää sen takaisin ensimmäiselle ryhmäläiselle. 5. Toista pari kertaa samalla heittojärjestyksellä. 6. Kolmannen tai neljännen toiston aikana lisää eläimiä mukaan kierrokselle. Keskeytä harjoitus. 7. Anna ryhmälle tavoite ja kerro harjoituksen nimi: LENTÄVÄ ELÄINTARHA 8. Pyydä ryhmää nopeasti päättämään kuinka monta eläintä he pystyvät pitämään liikkeessä yhtä aikaa. Toista muutaman kerran ja anna ryhmälle mahdollisuus muuttaa tavoitettaan (vähentää/lisätä eläimiä). 9. Pyydä ryhmää miettimään, kuinka nopeasti he saavat eläintarhakierroksen tehtyä. Anna muutama heittokerta. Vastaa kysymyksiin ainoastaan toistaen säännöt. Kun ryhmäläinen on saanut eläimen kerran, hän ei voi vastaanottaa sitä toistamiseen. Jotta tiedetään kenellä eläin on jo ollut, heitettyään ryhmäläinen laittaa kätensä selän taakse. Heittäessä sanotaan joka kerran oma nimi ja sen jälkeen sen henkilön nimi jolle heitetään. Kun kaikki ovat saaneet eläimen kerran, se heitetään takaisin ensimmäiselle ryhmäläiselle. Eläintä heitettäessä henkilöltä toiselle pidetään sama heittojärjestys. : Voit vähentää harjoitukseen tarvittavaa aikaa asettamalla tehtävään ainoastaan tavoitteeksi kuinka monta eläintä pysyy ilmassa. Tarkkailukohtia: Huomatkaa ryhmän kommunikointi ja luovuuden määrä (olettamuksista ja yhdestä ratkaisumallista pääseminen). Huomioi ryhmän keskittymistä kahteen rooliin: heittäjä ja vastaanottaja. 6. Pressun kääntö Ongelmanratkaisu ja yhteistyö, vuorovaikutus. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Toisten ideoiden kuuntelu. Ratkaista ongelma yhdessä. Edistää luovaa ajattelua ja muuttaa vakiintuneita ajatusmalleja. 11

12 Kääntää pressu alapuoli ylös samaan aikaan, kun ryhmä seisoo sen päällä. Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: minuuttia. Pressu. Levitä pressu lattialle/maahan. Mikäli ryhmä on pieni, taita pressu kahtia. Toiminnon johtaminen ja tehtävän anto Tehtävänä on kääntää pressu ympäri koko ryhmän seistessä sen päällä. Kukaan ei saa koskettaa maata/lattiaa, vaan kaikkien on koko ajan pysyttävä pressun päällä. Huolehdi ryhmäläisten turvallisuudesta harjoitteen aikana. 7. Suon ylitys Ongelmanratkaisu ja yhteistyö, vuorovaikutus. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Toisten ideoiden kuuntelu. Ratkaista ongelma yhdessä. Sääntöjen noudattaminen. Edistää luovaa ajattelua ja muuttaa vakiintuneita ajatusmalleja. Ylittää suo yhtenäisenä ryhmänä. Tilan tarve: Ulkona tai sisällä. Tarvittava aika: minuuttia cm pitkiä laudan pätkiä tai pahvin paloja 5kpl vähemmän kuin ryhmäläisiä tai vaihtoehtoisesti max 5 noin metrin pituista lautaa. Merkitse maahan lähtöpaikka ja päämäärä. Matkan tulisi olla ainakin 2x ryhmän muodostaman ketjun pituinen. Aseta laudanpätkät/pahvin palat pinoon lähtöpaikalle. 12

13 Toiminnon johtaminen ja tehtävän anto Tehtävänä on ylittää suo ketjuna toisianne käsistä kiinni pitäen. Ylitykseen käytetään näitä välineitä. Ylityksen aikana ketju ei saa katketa eikä kukaan saa astua suohon. Mikäli näin käy, aloitetaan tehtävä alusta. Mikäli joku ylityspaloista jää suohon ilman, että kukaan koskettaa siihen, tulee suohirviö (harjoitteen ohjaaja) ja vie sen. Ketjun tulee pysyä yhtenäisenä kunnes kaikki ovat saapuneet kokonaan suon yli. Toimi suohirviönä ryhmän tason mukaan. Mikäli ryhmä tuntuu selviytyvän haasteesta hyvin, voit olla nopeammin kaappaamassa paloja pois, jos taas ryhmällä on vaikeuksia, voit toimia hitaammin ja olla huomaamatta jotain palaa, joka vapaana on. Tarkkailukohtia Pidä säännöistä tiukasti kiinni. Mikäli ketju katkeaa, aloitetaan todella alusta, vaikka se katkeaisi viimeisen ollessa enää suon alueella. 8. Kopioi rakennelma Vuorovaikutus ja yhteistyö. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Toisen antamien ohjeiden kuuntelu. Toisen asemaan asettuminen. Edistää luovaa ajattelua ja muuttaa vakiintuneita ajatusmalleja. Puolet ryhmästä rakentaa palikoista rakennelman toisen puolen ohjeiden mukaan näkemättä valmista mallia. Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: minuuttia. Rakennuspalikoita (huom. jokaista palikkaa pitää olla 2 samanlaista). Pressu tai muu vastaava väliseinäksi. Rakenna palikoista jokin rakennelma. Ota samanlaiset palikat erilliseksi kasaksi. Mieti, kuinka saat tilan jaettua niin, että toinen puoli ryhmästä ei näe toista. Toiminnon johtaminen ja tehtävän anto Ryhmän tulee jakautua kahteen tasaväkiseen ryhmään. Toinen ryhmä menee väliseinän/näköesteen taakse ja saa kasan palikoita. Toinen ryhmä saa valmiin rakennelman, jonka rakentamisen ohjeistaa toiselle ryhmälle. Kun rakennelma on valmis, verrataan alkuperäistä ja rakennettua työtä toisiinsa ja katsotaan kuinka onnistui. 13

14 Mikäli ryhmä innostuu tehtävästä, voidaan jatkaa siten, että äsken rakentanut ryhmä kokoaa palikoista oman rakennelmansa, jonka ohjeistaa ensimmäisenä ohjeistaneelle ryhmälle. Näin molemmat saavat olla sekä neuvovan, että neuvoja vastaanottavan roolissa. Tarkkailukohtia Huolehdi, että koko ryhmä osallistuu tehtävään eikä kukaan jää sivusta seuraajaksi. 9. Täydellinen neliö Ryhmän kiinteyttäminen, yhteistyö, ongelmanratkaisu. Toiminnon tarkoitus/tavoite Harjoitella ongelmanratkaisua tekemällä ja toimimalla yhdessä. Harjoitella selkeää vuorovaikutusta puhumista ja toisen kuuntelua. Tehdä annetusta/ (maasta) löydetystä köydestä neliö, jonka keskellä yksi tiimin jäsen seisoo. Tilan tarve Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika minuuttia. Huivi jokaiselle silmien sitomiseen. Pitkä köysi jokaiselle ryhmälle (10m). Hattu jokaiselle ryhmälle (esim. ämpäri). Köyttä alueen rajojen merkiksi ja turvallisuuden takaamiseksi. Pilli, sekuntikello. Valitse riittävän kokoinen tasainen tila, johon mahtuu koko ryhmä. Jos nuoria on paljon, jaa ryhmä kahtia; toiminta-alue on kuitenkin kaikilla yhteinen. Sisällä käytä isoa huonetta alueena. Seinät ovat kentän rajoina. Ulkona käytä köyttä merkitsemään alue. Laita alueen sisälle hattu ja köysi kutakin ryhmää kohden. Toiminnon johtaminen ja ohjeiden anto (sis. säännöt ja olosuhteet) Olosuhteet: Teidän tehtävänä on löytää köysi ja jotain päähän pantavaa alueelta, jonne teidät viedään. Alueen rajana on köysi, turvaamassa kulkuanne. Köysi, joka löydetään, on kokonaan käytössä (sitä ei voi taittaa kahtia). Tehtävänänne on tehdä neliö avoimeen tilaan, suojaköyden viereen neliön tekeminen ei ole sallittua. Hatun löytänyt henkilö menettää puhekykynsä välittömästi lopputehtävän ajaksi. Hän ei saa sanoa mitään, ei edes löysin hatun. 14

15 Etsinnän ja neliön tekemisen ajan jokainen on silmät sidottuina. Alue on turvallinen ja ohjaaja takaa turvallisuuden. Kuitenkin kehotetaan varovaisuuteen tehtävän aikana. Kun neliö on valmis, kaikkien tiimin jäsenten (paitsi keskellä hattu päässä seisojan) on pidettävä köydestä kiinni ja laskettava se maahan yhdessä. Kun kaikki ovat sitä mieltä, että tehtävä on suoritettu, voitte ottaa huivit silmiltänne. Suunnittelu: Valitkaa ryhmänjohtaja koordinoimaan tehtävää. Jakakaa ryhmänne kahtia. Nämä pienryhmät saavat 10 minuuttia aikaa suunnitella heidän osuuttaan tehtävästä. a) ensimmäinen ryhmä suunnittelee hatun ja köyden etsimisen alueelta. He sopivat kuinka koko ryhmä kommunikoi silmät sidottuina. Tehkää suunnitelma, jossa kaikki etsivät esineitä. b) toinen ryhmä suunnittelee kuinka neliö tehdään silmät sidottuina ja miten hattupäinen henkilö saadaan neliön keskelle. Voitte esim. suunnitella, että ainoastaan osa koko ryhmästä tekee neliön. Kuitenkin ennen kuin neliököysi lasketaan maahan, jokainen tiimin jäsen pitää kiinni köydestä (paitsi hattupäinen henkilö neliön keskellä). Ryhmät tapaavat toisensa 10 minuutin kuluttua ja heillä on 5 minuuttia aikaa kertoa toisille, mitä ovat suunnitelleet. Tämän jälkeen kaikki peittävät silmänsä huivilla ja hetkeksi olette menettäneet myös puhekykynne. Teidät ohjataan yksitellen alueelle. Kun olette alueella, odottakaa pillin vihellystä hiljaa paikallanne. Tämä on merkkinä tehtävän aloittamisesta. Jos sinulla on iso ryhmä, jaa se kahteen tiimiin, jossa on min. 8 henkilöä ja ohjeista molemmat tiimit suunnittelemaan itsenäisesti tehtävää. Toiminta-alue on kuitenkin yhteinen kummallekin tiimille (tiimit eivät tiedä tätä!). Huomatessaan sen, he saattavat muuttaa suunnitelmiaan pikaisesti löytääkseen oman ryhmänsä. Voit siirtää köyttä ja hattua sen mukaan näyttääkö ryhmä löytävän ne nopeasti vai hitaasti. Tehtävä saa olla haasteellinen. Alueen on hyvä olla epäsymmetrinen ja voit tehdä siihen muutoksia tehtävän aikana. Tarkkailukohtia Huolehdi kaikkien turvallisuudesta tehtävän aikana. Tarkkaile ryhmän kommunikointia ja johtajan roolia. 10. Täydellinen solmu Ongelmanratkaisu ja yhteistyö, vuorovaikutus. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Toisten ideoiden kuuntelu. Ratkaista ongelma yhdessä. Sääntöjen noudattaminen. Edistää luovaa ajattelua ja muuttaa vakiintuneita ajatusmalleja. Tehdä solmu keskelle pitkää köyttä. Jokainen tyhmän jäsen pitää köydestä kiinni koko ajan molemmilla käsillä. 15

16 Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: minuuttia. Noin 10 m. köyttä, jonka keskikohta on merkitty esim. teipillä. Ohjeet toiminnon valmisteluiksi Levitä köysi pitkäksi lattialle/maahan, niin että koko ryhmä pääsee kulkemaan sen ympäri (minimi 3x12 metriä). Toiminnon johtaminen ja ohjeiden anto (sis. säännöt ja olosuhteet) Tehtävä: tehtävänä on solmia merkin kohdalle (keskelle köyttä) solmu, niin että jokainen ryhmän jäsen pitää molemmin käsin köydestä kiinni koko ajan. 1. Levitä köysi 2. Ryhmä levittyy tasaisesti (puolet kummallakin puolella) köyteen kiinni jättäen ½ metriä vapaata tilaa merkin molemmin puolin. 3. Ryhmän jäsenten tulee pitää kiinni kokoajan köydestä (peukalot etusormen vieressä). Huom! Tasaiset välit. Säännöt ja olosuhteet 1. Jokaisen tulee pitää kädet liimattuna köyteen koko ajan. 2. Sormet ovat myös liimautuneina köyteen (eli sormia ei voi käyttää millään tapaa helpottamaan tehtävän suorittamista). 3. Mikäli yksikin ryhmästä päästää irti köydestä, tehtävä aloitetaan alusta. 4. Mikäli joku ryhmästä on solmussa, ryhmä ei voi aloittaa alusta, tehtävänä on silloin pelastaa ko. jäsen. Tämä on yksinkertainen, nopea ja vaativa harjoitus. Mahdollisia vaihtoehtoja olosuhteisiin: Solmi kaksi solmua 1/3 osaan köyttä. (ryhmä jakaa köyden kolmeen yhtä suureen osaan) Solmun tekeminen ryhmän ollessa silmät sidottuina. Tarkkailukohtia Ohjeita on vaikea noudattaa korosta, että kukaan ei saa irrottaa sormeaankaan köydestä tai tehtävä aloitetaan alusta. 16

17 Oppitunnin alussa Joskus on niitä päiviä, että koko luokka vaikuttaa siltä, että oppitunti ei oikein meinaa käynnistyä. Niihin tilanteisiin voi kokeilla seuraavia lyhyitä harjoitteita. Ensimmäinen harjoitus sopii sekä päivän alkuun että loppuun. Se ei varsinaisesti auta ryhmää käynnistymään, mutta voi antaa sinulle vinkkiä siitä, miten hommat menevät. 1. Fiilisbarometri Kartoittaa ryhmän vireystilaa ja antaa viitteitä opettajalle siitä, millaisin eväin päivään/tuntiin olisi hyvä lähteä. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Opiskelija joutuu miettimään tuntemuksiaan ja ajatuksiaan sekä saa mahdollisuuden antaa palautetta. Annetuin välinein kertoa, missä mennään ja mikä on fiilis tällä hetkellä. Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. Tarvittava aika: 5-10 minuuttia. Paperia. Kynä. Sinitarraa. Teippiä tai nastoja seinään kiinnittämistä varten. Vaihtoehto a) varaa jokaiselle opiskelijalle samanpituinen suikale paperia. Vaihtoehto b) varaa jokaiselle opiskelijalle pieni paperi. Toiminnon johtaminen ja tehtävän anto Vaihtoehto a) Tämä paperi on fiilismittari. Täysipitkänä se kertoo, että olet tässä hetkessä ja tilanteessa täysillä mukana, innostunut ja halukas oppimaan. Voit lyhentää paperia sen mukaan, mikä on fiiliksesi tällä hetkellä. Kun olet sen tehnyt, kiinnitä omasi tähän rivin jatkoksi, niin nähdään mikä on ryhmämme yleistila tällä hetkellä. Repäise oma suikaleesi sen mittaiseksi, kun haluat ja kiinnitä se seinään sellaiseen kohtaan, että muut mahtuvat siihen viereen. Kun kaikki ovat saaneet fiiliksensä seinälle, kerro, että arvostat heidän palautettansa ja anna tämän barometrin olla seinällä koko tunnin tai päivän ajan. Vaihtoehto b) Piirrä tähän paperille hymiönä se ilme, joka kuvastaa oloasi tällä hetkellä. Kun kaikki ovat saaneet ilmeensä tehtyä, käydään yhdessä läpi, millä mielellä tässä ollaan ja halutessaan voi kertoa, että miksi. Hymiöt voidaan myös kiinnittää seinään tunnin tai päivän ajaksi. 17

18 Tunnin tai päivän päättyessä voit pyytää ryhmää muuttamaan omiansa sellaiseksi, kun se siinä kohti tuntuu. Älä tee tätä harjoitetta, jos et ole oikeasti valmis vastaanottamaan palautetta tai muuttamaan toimintaasi tai opetusmetodejasi sen mukaan, miltä ryhmän henki tai toiminta sillä hetkellä vaikuttaa. Jos ryhmä vaikuttaa kovin väsyneeltä tai innottomalta voi tilannetta auttaa jokin nopea harjoite seuraavista. 2. Lentävä eläintarha Harjoitteen ohjeet olivat jo aiemmin. Jos leikki on ryhmälle jo tuttu, voit tehdä harjoitteen siten, että opiskelijat ovat omilla paikoillaan ja heität esimerkiksi taulusienen tai muun vastaavan pehmeän esineen jollekin opiskelijalle huutaen ensin tämän nimen ja käsket tämän heittämään sienen eteenpäin niin, että se kiertää kaikilla opiskelijoilla. Jos tätä harjoitetta käyttää usein, siitä tulee hauska piriste opetuksen lomaan, niin että voit tunnilla heittää jonkin esineen kenelle tahansa opiskelijalle ja tämä heti tietää mitä sille tehdä. Toimii hyvin esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun vaikuttaa, että ryhmän keskittyminen on herpaantumassa. 3. Nopeuspallo Voit soveltaa aiempana ollutta nopeuspallo harjoitetta myös oppitunnin alkuun. Jo tutussa ryhmässä nimien opettelulla ei ole merkitystä, vaan ryhmän tulisi vain keksiä, kuinka saavat pallon mahdollisimman nopeasti menemään kierroksen läpi. 18

19 Ryhmään tulee uusi opiskelija 1. Hulajono Ohjeet aiempana 2. Nopeuspallo Ohjeet aiempana 3. Pressun kääntö Ohjeet aiempana 4. Sokea ja mykkä Vuorovaikutus ja luottamus, ongelman ratkaiseminen ja päätöksen teko. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Oppia kuuntelemaan toisia ja käyttämään kerrottuja ohjeita. Ymmärtää jokaisen ryhmäläisen tärkeä panos onnistumisen saavuttamiseksi. Ilmaista toiveita, haluja ja tarpeita. Kokea odottamattoman tilanteen suunnittelu. Ryhmänne kulkee vaikean matkan yhdessä ja pääsee turvallisesti perille. Tilan tarve: Sisällä ja ulkona. Tarvittava aika: minuuttia. Jokaiselle huivi (silmiä tai suuta peittämään). Pitkä köysi. Ylimääräistä materiaalia ryhmälle, josta voi valita (sellaista, joita ryhmä ajattelee tarvitsevansa harjoituksessa, jo ennen kuin he kuulevat säännöt, esim. tusseja, rahaa, veitsi, paperia, taskulamppu, hihna jne.). Sekuntikello. 19

20 Valmista reitti etukäteen. Sisällytä reittiin erilaisia kohteita: kiviä, puita, penkkejä, puskia jne. Tee reitistä haastava, mutta turvallinen Toiminnon johtaminen ja tehtävän anto Olosuhteet: Hirvittävä sairaus on iskenyt teihin. Se on vaikuttanut teihin eri tavalla, puolet ryhmästä ovat menettäneet näkönsä (mikäli ryhmäläisten määrä on pariton, enemmistö on sokeita) ja toinen puoli puhekykynsä. Sairauden laadusta kukaan ei voi koskea toisiin, mikäli koskettaa, niin menettää kaiken tietonsa ja taitonsa sekä kykynsä tehdä mitään ajatustyötä. Säännöt tai olosuhteet 1. Koko ryhmä kulkee yhtä aikaa. 2. Ryhmä tarvitsee köyden. 3. Saatte käyttää ainoastaan niitä esineitä, joita olette valinneet tehtävään, ei mitään muita, esim. keppejä. 4. Ryhmän täytyy valita suunnitteluaika. 5. Suunnitteluajan näette ja puhutte normaalisti. 6. Suunnitteluajan lopussa matka alkaa. Ennen aloitusta käyttäkää huivianne peittämään silmänne (sokeat) ja suunne (mykät). 7. Kun matka on alkanut, kukaan ei saa koskettaa toisiin ryhmäläisiin, ei edes vaatteisiin. Vaihda ryhmäläisten roolia kesken tehtävää niin, että kukin kokee sokeana ja mykkänä olon. Tarkkailukohtia Tarkkaile ryhmän keskustelua. Ovatko kaikki mukana? Kuinka tieto kulkee ja ideat löytyvät? Huomaatko turhautumista ryhmässä? 5. Otsat yhdessä Ryhmän kiinteyttäminen, yhteistyö ja ongelmanratkaisu. Toiminnon tarkoitus ja tavoite Työskennellä yhdessä ja ottaa toiset ryhmäläiset huomioon. Ymmärtää suunnittelun tärkeys. Murtaa vakiintuneet ajatuskuviot. Löytää yhdessä uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Oppia käyttämään koko ryhmän voimavaroja. Saada tehtävä suoritettua tietyssä ajassa. Tilan tarve: Sisällä tai ulkona. 20

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Ohjeet tuomariopastuksen pitämiseen junnuturnausten alussa

Ohjeet tuomariopastuksen pitämiseen junnuturnausten alussa Ohjeet tuomariopastuksen pitämiseen junnuturnausten alussa Etelä-Savon Lentopallo Jesse Härkönen Päivitetty 14.2.2016 Sivu 2 / 6 Ohjeet turnausten alussa pelaajille pidettävään tuomarikoulutukseen (F-,

Lisätiedot

Säännöt. Pelivalmistelut

Säännöt. Pelivalmistelut Haasteet Haasteet 1. Lusikka kuppiin 2. Posse Pong 3. Räkäpallo 4. Syömäpuikkohaaste 5. hamsteriposket 6. Lattian kautta kuppiin 7. Korttipalapeli 8. Lajitteluhaaste 9. Pingis ristinolla 10. Lusikkaflipperi

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Sarjakuva- www.ransu.info

Sarjakuva- www.ransu.info Sarjakuva- ja puuhakirja Ransun Lue ja pelaa! Heippatirallaa! Tässä kirjassa on Ransun pelastuskoulu -sarjakuvia, joista lukemalla oppii tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asioita. Ja sitten on vähän väliä

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min)

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Salipallo/ikuisuuspolttopallo Polttopallosta johdettu leikki, jossa on enemmän toimintaa. Toimintamuoto Pelit ja leikit Kesto 10 min Liikuntataidot Juokseminen,

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

Melojan pieni solmuopas. Johdanto. Köysimateriaali. Solmun sitominen. Timo Kiravuo kiravuo@iki.fi

Melojan pieni solmuopas. Johdanto. Köysimateriaali. Solmun sitominen. Timo Kiravuo kiravuo@iki.fi Melojan pieni solmuopas Timo Kiravuo kiravuo@iki.fi Johdanto Meloa voi solmuja osaamatta, mutta osaamalla muutaman perussolmun hän pärjää paremmin. Teltan saa kireäksi, pyykkinaru ei romahda, unohtunut

Lisätiedot

- pallon tarkkuusheitto ( esim. sulkapallon heittäminen yläkautta korilevyyn tai esteen yli)

- pallon tarkkuusheitto ( esim. sulkapallon heittäminen yläkautta korilevyyn tai esteen yli) Jonot mataliksi pesäpallo 3-6 lk. PELI 1. Pesishippa Välineet: räpylöitä, palloja, mailoja ja kartioita Leikitään pesishippaa, jossa hipan tehtävänä on saada mahdollisimman monta ryhmäläistä kiinni. Kenttäalue

Lisätiedot

Vinkit & jekut! Vinkkejä fiksun kissan omistajalle

Vinkit & jekut! Vinkkejä fiksun kissan omistajalle Vinkit & jekut! Vinkkejä fiksun kissan omistajalle Hei kaveri! Fiksut kissat tarvitsevat hyvää ruokaa, rakkautta ja hauskaa tekemistä, kuten salaisten herkkukätköjen etsimistä ja kaiken liikkuvan jahtaamista.

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Selkä suoraksi Suomi TM. Pidetään hauskaa harjoittelemalla!

Selkä suoraksi Suomi TM. Pidetään hauskaa harjoittelemalla! Selkä suoraksi Suomi TM Pidetään hauskaa harjoittelemalla! "Selkä suoraksi Suomi" ʺSelkä suoraksi Suomiʺ on helppo muutaman minuutin harjoitusohjelma, joka päivittäin tehtynä auttaa lapsia kehittämään

Lisätiedot

Kaikille avoin hiihtokoulu

Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoimessa hiihtokoulussa kaikki oppilaat ovat yhtä arvokkaita ja tervetulleita, hiihtokoulu ei rajaa ketään pois vamman tai toimintakyvyn vuoksi. Kaikilla on oikeus

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 Lions Quest elämisentaitoja-ohjelman pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hyttinen TAVOITE: Jokainen meistä tarvitsee tunteen siitä, että kuulumme

Lisätiedot

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti Aihe 3 4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla Tavoitteet edistää ryhmäytymistä yhteistoiminnallisilla aktiviteeteilla luontoelämysten kokeminen Kohderyhmä ja koko 9 10-vuotiaat oppilaat, 36 lasta ja neljä

Lisätiedot

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito.

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito. Oppaan ovat tuottaneet fysioterapeuttiopiskelijat Lasse Hytönen ja Petteri Lemmetyinen opinnäytetyönä Mikkelin Ammattikorkeakoulussa Savonlinnassa yhteistyössä Kruunupuisto Punkaharjun Kuntoutuskeskuksen

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE.

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. PuMu D-TYTÖT 2013 Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. Onko 1-tilanne, 2-tilanne, 3-tilanne, 1-3-tilanne, 2-3-tilanne, ajolähtö

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli PELIOHJEET JOHDANTO Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -pelin tarkoituksena on oppia uutta mielekkäällä ja hauskalla tavalla. Pelissä ei varsinaisesti ole voittajaa,

Lisätiedot

TEE OMA BANAANIJOKERI!

TEE OMA BANAANIJOKERI! 01 TEE OMA BANAANIJOKERI! A N A N A B R E K O J Banaanista on moneksi! Se maistuu herkulliselta, ja siitä saa energiaa liikuntaan ja ajatteluun. Sen kuortakin voi käyttää vaikka kuinka moneen tarkoitukseen.

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Kati Sarva. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5.

Kati Sarva. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5. Opettajainfo klo 8-9 Viertokadun juhlasalissa Pajapäivät omissa kotiluokissa (5-9 lk) Työskentelyryhmien koko porukan mukaan klo 9.00 omaan

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

Tunnin sisältö, mitä harjoitellaan: Liikkumisen taidot, kävely, juoksu, hyppääminen, harppaus, liukuminen, kinkkaaminen

Tunnin sisältö, mitä harjoitellaan: Liikkumisen taidot, kävely, juoksu, hyppääminen, harppaus, liukuminen, kinkkaaminen Läntinen ja Pohjoinen ydinneliö Minna Lehtivuori-Ahonen S2 lto Haaga-Kaarela PHVA Leena Kettukangas-Seiriö Pelimannin ala-aste Valmistava opetus 1.-3. Elina Kaidesoja Maunulan ala-aste Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

LIPPUPALLODEMO 90min 1

LIPPUPALLODEMO 90min 1 LIPPUPALLODEMO 90min 1 1.TUTUSTUMINEN PALLOON pareittain heittoharjoittelua kahdessa rivissä huomioi turvallisuusseikat - rauhallisia, tarkkoja heittoja 2 2.OPETUSKESKUSTELU a) OTE PALLOSTA HEITOSSA etusormi

Lisätiedot

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr Polven alueen harjoitukset Ft-suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Reisilihaksen aktivointi Selinmakuulla. SUORITUS Vedä nilkat koukkuun ja paina samanaikaisesti polvitaipeet tiukasti

Lisätiedot

VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ

VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ LYHYESTI VIISIPALLOSTA Viisipallo muistuttaa pohjimmiltaan paljon polttopalloa: Siinä on sisäjoukkue ja ulkojoukkue. Sisäjoukkue lyö pallon

Lisätiedot

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle Harjoituksia nivelrikkopotilaalle www.parempaaelamaa.fi/kipu Lonkat ja polvet Lihasvoima Asetu kylkimakuulle Nosta hitaasti ylempi jalka ilmaan ja tuo se hitaasti takaisin alas Toista 5 10 kertaa kummallakin

Lisätiedot

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 A. FYSIIKKA 1. Voima (etunojapunnerrus rintakehä nyrkkiä koskettaen) Suoritusohjeet: Oikeaa suoritustekniikkaa saa kokeilla kaksi toistoa. Lähtöasento on etunoja,

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

KODU. Lumijoen peruskoulu

KODU. Lumijoen peruskoulu KODU Lumijoen peruskoulu Sisällysluettelo 1. Aloitus... 2 1.1 Pelin tallennuspaikka... 2 1.2 Kodu Game lab... 3 2 Maan luominen... 4 2.1. Seinän tekeminen... 5 2.2. Vesialueen tekeminen peliin... 6 2.3.

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Näkökulmia ryhmän vaiheittaiseen kehitykseen Yksilön haaste: kelpaanko minä ryhmälle ja ryhmä minulle?

Lisätiedot

Seuraa huolellisesti annettuja ohjeita. Tee taitokset tarkkaan,

Seuraa huolellisesti annettuja ohjeita. Tee taitokset tarkkaan, Origami on perinteinen japanilainen paperitaittelumuoto, joka kuuluu olennaisena osana japanilaiseen kulttuuriin. Länsimaissa origami on kuitenkin suhteellisen uusi asia. Se tuli yleiseen tietoisuuteen

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta 15.15 palautekeskustelu Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta 11.00 Tilaisuuden avaus ja ajankohtaista Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 11.15 Puhtia hyvästä itsetunnosta

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto.

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto. PISTETYÖSKENTELY Kuperkeikka eteenpäin Yleismotoriikka 1 Lähdetään kyykystä jalat vierekkäin, kämmenet matossa. Leuka painetaan rintaan, ponnistetaan jalat suoriksi ja asetetaan takaraivo maahan. Rullataan

Lisätiedot

1. Kentän Kuningas. Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen

1. Kentän Kuningas. Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen 1. Kentän Kuningas Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen Toimintamuoto: Pelit ja leikit Kesto väh: 10 min Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, koukistaminen-ojentaminen, pallonhallinta maassa/ilmassa,

Lisätiedot

Esimiehen koutsaus ja valmennus

Esimiehen koutsaus ja valmennus Esimiehen koutsaus ja valmennus Tallinna 20.5.2016 YTM, työnohjaaja, coach Liisa Kallio Esityksen sisältö 1. Oma taustani 2. Mitä Coaching on 3. ICF ydintaidot A. Coaching työskentelyn perusta B. Suhteen

Lisätiedot

Valmennuksen Linjaukset 2010. Pelitaktiikka

Valmennuksen Linjaukset 2010. Pelitaktiikka Valmennuksen Linjaukset 2010 elitaktiikka Salon Viesti Lentopallo Toiminnan linjaukset Lajivalmennuksen linjaus Fyysisen valmennuksen linjaus Viesti 2013 Visio / Strategia Toimintasuunnitelma Taktiikkalinjaus

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi

Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi Aikaa kuluu yksilöllisesti 10-20 min/suoritus Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet: Harjoitus on erittäin tehokas harjoite varmistamaan, että urheilija

Lisätiedot

Königsbergin sillat. Königsberg 1700-luvulla. Leonhard Euler ( )

Königsbergin sillat. Königsberg 1700-luvulla. Leonhard Euler ( ) Königsbergin sillat 1700-luvun Königsbergin (nykyisen Kaliningradin) läpi virtasi joki, jonka ylitti seitsemän siltaa. Sanotaan, että kaupungin asukkaat yrittivät löytää reittiä, joka lähtisi heidän kotoaan,

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

LUMATE-tiedekerhokerta, suunnitelma AIHE: PELIT JA TAKTIIKAT

LUMATE-tiedekerhokerta, suunnitelma AIHE: PELIT JA TAKTIIKAT LUMATE-tiedekerhokerta, suunnitelma AIHE: PELIT JA TAKTIIKAT 1. Alkupohdintaa Mitä lempipelejä oppilailla on? Ovatko ne pohjimmiltaan matemaattisia? (laskeminen, todennäköisyys ) Mitä taktiikoita esimerkiksi

Lisätiedot

Pyramidin yleiset säännöt

Pyramidin yleiset säännöt Pyramidin yleiset säännöt 1. Biljardivälineet ja tarvikkeet Seuraavassa kuvattuihin pyramidi -pelin versioiden pelaamiseen tarvittavat välineet ovat biljardipöytä, pallot sekä apuvälineet (mm. resti).

Lisätiedot

... 5 ... 5 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 8 ... 9 ... 11 ... 12

... 5 ... 5 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 8 ... 9 ... 11 ... 12 BILJARDI 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 1.1 KOLMIO/ 9-KEHIKKO... 5 2. PELIN ALOITUS... 5 3. LYÖNTIVUORON VAIHTO... 5 4. VIRHELYÖNNIT... 6 4.1 ERILAISET VIRHEET... 6 4.2 RANGAISTUS VIRHEESTÄ... 7

Lisätiedot

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA Sormilyönti (passi) o liike nopeasti pallon alle, lantio pallon alle o juoksuvauhdin pysäytys, tasapainoinen asento, toinen (oikea) jalka hiukan eteen: pienellä askeleella

Lisätiedot

TÄRKEINTÄ ON LIIKKUMISEN ILO

TÄRKEINTÄ ON LIIKKUMISEN ILO MUISTAKAAHAN OHJAAJAT Lapsille testit ovat iloinen ja hauska mahdollisuus päästä kokeilemaan omia taitojaan. Te ohjaajat näytätte esimerkkiä, joten ilo ja innostus liikkeelle kun näytätte lapsille miten

Lisätiedot

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa RAPORTTI Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014 Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa Johdanto Työpajatoiminta matemaattisissa aineissa kurssiin kuului työskentely SciFest-tapahtumassa. Itse en päässyt

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Kaikki Pelissätehtäväkortit

Kaikki Pelissätehtäväkortit Kaikki Pelissätehtäväkortit 1. Salmiakkikuljetus Lapsi kuljettaa salmiakkiruudun ympäri ensin toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Pelaajan tulee käyttää vasenta ja oikeaa jalkaa. Toinen ja neljäs

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

ASENTEET JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN Humap Oy, sivu 1

ASENTEET JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN Humap Oy,  sivu 1 ASENTEET JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN 1.9.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 1.9.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Asenteet ja luottamus TAVOITTEET PÄIVÄLLE Oman asenteen tarkastelu ja tutkiminen

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) ratkaisut sivu 1/5

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) ratkaisut sivu 1/5 Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) ratkaisut sivu 1/5 3 pisteen tehtävät 1) Miettisen perhe syö 3 ateriaa päivässä. Kuinka monta ateriaa he syövät viikon aikana? A) 7 B) 18 C) 21 D) 28 E) 37 2) Aikuisten

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105 KÄYTTÖOHJE Suomen kirjainpalikat art. 1105 LAATU Käsityö Taitavat mestarit valmistavat tuotteemme käsityönä. Käytämme nykyaikaisia ja innovatiivisia työkaluja. Valitsemme materiaalit huolellisesti ja valvomme

Lisätiedot

Opettajalle RAKENTAMINEN TAVOITE TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ

Opettajalle RAKENTAMINEN TAVOITE TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ Opettajalle TAVOITE Harjoitellaan yhdessä rakentamista sekä uusia tapoja rakentaa yksinkertaisia rakennelmia. Oppilas ymmärtää tasapainon ja vipuvarren periaatteet. RAKENTAMINEN TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

Coerver harjoitus 1: Pallonhallinta

Coerver harjoitus 1: Pallonhallinta Coerver harjoitus 1: Pallonhallinta Pelaajamuodostelma 1) Paikallaan juoksu pallo jalkojen välissä. (polvet hieman koukussa) 2) Tikkaus pallon syöttely jalkojen välissä mahd. nopeasti (kisa: lasketaan

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

16536 Pikkurakentajat

16536 Pikkurakentajat 16536 Pikkurakentajat Yhteistyöhön perustuva keräilypeli 1 3 pienelle rakennustyöläiselle, jotka ovat 2-vuotiaita tai vanhempia. Sisältää kilpamuunnelman. Tekijät: Christiane Hopper & Markus Nikisch Kuvitus:

Lisätiedot

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 12 3 pistettä 1. Annalla on neliöistä koostuva ruutupaperiarkki. Hän leikkaa paperista ruutujen viivoja pitkin mahdollisimman monta oikeanpuoleisessa kuvassa näkyvää kuviota. Kuinka monta ruutua

Lisätiedot

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely Opetusmateriaali Fermat'n periaatteen esittely Hengenpelastajan tehtävässä kuvataan miten hengenpelastaja yrittää hakea nopeinta reittiä vedessä apua tarvitsevan ihmisen luo - olettaen, että hengenpelastaja

Lisätiedot

1. Sananselitys. 2. Ohjelmointi. 3. Keskustelu. 4. Medialukutaito

1. Sananselitys. 2. Ohjelmointi. 3. Keskustelu. 4. Medialukutaito OpETuKsELliNeN S I s Ä L T ö 1. Sananselitys 2. Ohjelmointi 3. Keskustelu 4. Medialukutaito Vinkkejä opettajille Linnanmäki -päivän opetukselliseen puoleen. 2 0 1 7 1. Helsinki-sanaselityspeli TAIDOT:

Lisätiedot

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille)

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Assari 2.0 Kevät 2011 Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Kevään valmennuksen tavoitteet Assarijoukkue Yksittäisten

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat arvioivat mitä kukin näkee eri tilanteessa. Käytännön toiminnassa: rohkaise jokaista kertomaan tarinaansa

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat arvioivat mitä kukin näkee eri tilanteessa. Käytännön toiminnassa: rohkaise jokaista kertomaan tarinaansa Harjoite 9: TÄHYSTÄJÄ Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: Eteneminen: Kognitiivinen taso: P (spatiaalinen hahmottaminen): IR: suhteet Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat arvioivat mitä kukin näkee eri

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

4. Toimiminen ohjaajana

4. Toimiminen ohjaajana 4. Toimiminen ohjaajana OHJAAJAN ROOLI JA TEHTÄVÄT TOIMIMINEN OHJAAJANA - OPETUSTYYLIT KARKEA JAOTTELU SUUNNITTELEMALLA ONNISTUT SELVITÄ ETUKÄTEEN Ryhmän koko Osallistuvien lasten ikä Kuinka kauan lapset

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot