Avain projektiryhmän kokoamiseen, motivointiin ja johtamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avain projektiryhmän kokoamiseen, motivointiin ja johtamiseen"

Transkriptio

1 Avain projektiryhmän kokoamiseen, motivointiin ja johtamiseen Taustamateriaali, CIMO Aaro Ollikainen, Claro Leaders Oy 1

2 Tiede ja viisaus projektijohtamisessa Tulokset TIEDE Seuranta ja ohjaus Suunnitelmat Sopimukset Raportointi ja muutosten hallinta VIISAUS Yhteistyö Muu arkipäivän vuorovaikutus sisäisesti ja ulkoisesti Ryhmädynamiikka Ristiriitojen ratkaisu KÄYTTÄYTYMINEN, YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS Ryhmän perustehtävä Johdon tuki Pelisäännöt Sitoutuminen Yksilön ja tiimin tunteet projektin eri vaiheissa Ihmisten identifioituminen projektiin Yksilön arvot ja asenteet Totunnaiset ja uudet ajattelutavat 2 NORMIT, TUNTEET, MIELTYMYKSET AJATTELU, ASENTEET MOTIVAATIO

3 Projektipäällikön osaaminen - yksinkertaisesti Asioiden johtaminen Miten? Mitä? Sisällön hallinta Ihmisten johtaminen Keiden toimesta ja Miten johtaen?

4 Ihmislähtöinen projektijohtaminen kahdeksan askelta Luo yhteinen aikataulutettu unelma Etsi sopiva johtamistuntuma Hanki oikeat ihmiset Viesti, älä tiedota Ruoki intohimoa Rakasta ristiriitoja Ota haltuun sidosryhmät 4 Juhli onnistumista

5 1. Luo yhteinen aikataulutettu unelma 5

6 Strategy stinks vision inspires Where there is no vision, the people perish. The best way to produce success on a project is to provide vision and direction and then get out of the way! "Effort and courage are not enough without purpose and direction," J.F. Kennedy. 6

7 Hyvä visio Haastaa Innostaa Ohjaa Linjaa koko ryhmän toimintaa 7

8 Kerro ihmisille tarina projektista Tarinat ovat yhtä vanha ilmiö kuin ihmiskunta. Kukaan ei muista tylsiä luetteloita, kaavoja tai piirakkakuvioita. Sen sijaan hyvä tarina imee mukaansa, inspiroi, ja auttaa voittamaan ihmisten järjen ja tunteet puolelleen. Jokaisella ainutkertaisella projektilla on oma, ainutlaatuinen tarinansa. Tarina on luonteva ja helposti lähestyttävä tapa esittää asia, oli se kuinka yksinkertainen tai monimutkainen tahansa. Se Pakottaa tiivistämään informaatiota Tarjoaa ihmisille linkin arkitodellisuuteen Osoittaa asioiden väliset syy-seuraussuhteet Yhdistää joukkoja Ohjaa samaan päämäärään 8

9 Vaikuttavan tarinan kulmakivet Teema Rakenne Kertoja

10 Esimerkki tarinan kulusta 1. Historia: organisaatiomme loistava menneisyys 5. Palkinto: mikä onnistujaa odottaa 2. Nykytilanne: kohtaamamme uhkat ja mahdollisuudet 4. Uhraukset: mitä matka meiltä vaatii 3. Projekti: miten torjumme uhkat ja hyödynnämme mahdollisuudet

11 Vaihtoehtoisia tarinan rakenteita Ongelmasta ratkaisuun Yleisestä yksityiseen (organisaatiosta yksittäiseen ihmiseen) Yksityisestä yleiseen (esimerkillä, ihmisellä aloittaminen) Menneestä nykyisen kautta tulevaan Tulevaisuudesta nykyisyyteen (millainen organisaatio on vuonna 2020? Miten nyt käynnistettävä projekti vie meitä kohti tavoitetta)? 11

12 2. Hanki oikeat ihmiset 12

13 Helppo huippuaivotesti projektipäälliköille Oletko koskaan ajatellut, että seison vaikka päälläni ja maksan mitä tahansa, jotta saan tuon henkilön projektiini? Kyllä = Huippuaivon tunnusmerkki 13

14 Asiantuntija projektiryhmässä Huippuaivo Mutta myös Oppii nopeasti paljon uutta Kyseenalaistaa kaiken On käytännönläheisen luova: osaa yhdistellä erilaisia asioita, myös odottamattomalla tavalla Todennäköisesti pitää itseään sinua fiksumpana On utelias Omaa Brasilian kokoisen egon Kyllästyy nopeasti saman asian toistamiseen Ei viihdy tyhmässä seurassa 14 Arvostaa vapautta

15 Johtaminen EI ole oman erinomaisuuden osoittamista Projektipäällikön rooli on eri kuin asiantuntijan rooli Tiimiläisten kanssa ei kannata kisata siitä kuka on oikeassa Projektipäällikkö ratkoo väittelyjä ei osallistu niihin 15

16 Huippuaivon palkitseminen Maailmanluokan työtoverit Haasteelliset tehtävät Pääsy arvostettuun jatkokoulutukseen Näkyvyys ja glooria ammattikunnassa. Ammattikunnan palkinnot, kiitokset 16

17 Belbinin tiimiroolit Viimeistelijä Asiantuntija Koordinaattori Tiimityöskentelijä Puskija Toteuttaja Ideoija Arvioija Mahdollisuuksien etsijä

18 Tiimirooli on tapa osallistua tiimin työskentelyyn IDEOIJA MAHDOLLISUUKSIEN ETSIJÄ KOORDINOIJA PUSKIJA ARVIOIJA TIIMITYÖSKENTELIJÄ TOTEUTTAJA VIIMEISTELIJÄ ASIANTUNTIJA VAHVUUDET luova, mielikuvituksellinen, omalaatuinen; ratkaisee vaikeita ongelmia Ulospäin suuntautunut, seurallinen; tutkii mahdollisuuksia, luo yhteyksiä. kypsä, luottavainen, hyvä puheenjohtaja; selkeyttää tavoitteet, tukee päätöksentekoa, hyvä delegoimaan. haastava, dynaaminen, luo paineita; on kykyä ja rohkeutta voittaa esteet. Hyvä arvostelukyky; näkee kaikki vaihtoehdot; arvioi täsmällisesti. Yhteistyöhaluinen, tarkka-näköinen ja Tiimityöskentelijä; kuuntelee, rakentaa, välttää selkkauksia, parantaa ilmapiiriä. Kurinalainen, luotettava, konservatiivinen ja tehokas; soveltaa ideat käytäntöön. Tunnollinen, utelias; etsii virheet ja laiminlyönnit; tuote valmiina ajoissa. Yksipuolinen, omistautunut; tietoja ja taitoja erikoisalastaan. HEIKKOUDET Ei välitä yksityiskohdista. Liian hajamielinen kommunikoidakseen tehokkaasti. Ylioptimistinen. Menettää mielenkiintonsa nopeasti. Tuntuu vaikuttavan liikaa muihin, jakaa omia töitään muille. Voi ärsyttää muita. Loukkaa muita ihmisiä. Ei osaa innostaa muita. Ei osaa päättää tiukoissa tilanteissa. Häneen on helppo vaikuttaa. Hieman joustamaton. Vastaa hitaasti uusiin mahdollisuuksiin. Kova murehtimaan. Ei usko töitään muille. Voi olla pikkumainen. Ei osallistu muuhun. Keskittyy teknisiin yksityiskohtiin. Ei näe kokonaisuutta.

19 Projektin edetessä tarvitaan erilaisia tiimirooleja Valmistelu Suunnittelu Toteutus Käyttöönotto ja päättäminen Puskija Ideoija Mahdollisuuksien näkijä Koordinoija Arvioija Asiantuntija Puskija Koordinoija Toteuttaja Tiimityöskentelijä Mahdollisuuksien näkijä Viimeistelijä Toteuttaja Arvioija 19

20 3. Ruoki intohimoa 20

21 Intohimo They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Carl W. Buechner A great leader's courage to fulfill his vision comes from passion, not position. John Maxwell 21

22 Motivaatio 3.0 intohimon ajurit Dan Pinkin mukaan Itsemääräämisoikeus Oppiminen ja kehittyminen Merkityksellisyys 22

23 SCARF-malli intohimon mahdollistajat ja tuhoajat 23

24 Intohimoan tuhoajat ja ruokkijat Kontrollointi Pelot Sisäiset prioriteettikonfliktit Ylimielisyys, tietämisen pakko Sisäisen keskustelun estäminen Tietoisuuden tukahduttaminen Liian kovat haasteet, liian vähän turvallisuutta (= stressi) Liian vähän haastetta ja liian paljon turvallisuutta (= ikävystyminen) Luottamus Kontrollista luopuminen, Vapaan ajattelun salliminen Omien tavoitteiden selkeys ja järjestys Nöyryys, tietämättömyyden hyväksyntä (aloittelijan mieli) Sisäisten konfliktien hyväksyminen ja kohtaaminen Tietoisuus häiritsevistä tekijöistä ja olosuhteista Sopivasti haastetta ja turvallisuutta 24

25 4. Ota haltuun sidosryhmät 25

26 Mitä sidosryhmien hallinta on? Sidosryhmät ovat tahoja, joiden tuki on välttämätöntä projektin menestyksekkäälle toteuttamiselle Avainyksilöt Avainryhmät Avainsopimuskumppanit Miksi sidosryhmiä tulee hallita / johtaa? Projekteihin liittyy aina paljon erilaisia näkökohtia ja intressejä. Sidosryhmien intressien yhteen sovittaminen on projektipäällikön keskeinen tehtävä. 26

27 Kyllähän me, mutta kun ne muut Monet projektin mittaan esiintyvät haasteet liittyvät projektin rajapintoihin Jokaisella projektin kanssa tekemisissä olevalla on oma näkemyksensä projektista. Projektiryhmän tehtävät: Toisten yksiköiden toiminnan ymmärtäminen Sisäisten prosessien ja toimintatapojen määrittäminen ja noudattaminen Kommunikoinnin organisoiminen ja toteuttaminen 27

28 Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa Tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää. Projektipäällikkö on verkostojohtaja. Uusi muutosajattelu: muutos ei ole aina kriisi vaan voi olla työn suola tai menestymisen avain Eri henkilöstöryhmät tyypillisesti eri asemassa muutoksessa. 28

29 5. Etsi sopiva johtamistuntuma 29

30 Vanha ja uusi johtajuus 30

31 Johtamisrooleja huippuasiantuntijoiden johtamiseen OK: Valmentaja, erotuomari, kylänvanhin, isähahmo, visionääri, palkintojen jakaja, edellytysten luoja, onnistumisavustaja, nakkisuoja, ikävien asioiden hoitaja, laivan kapteeni EI OK: Viisastelija, poliisi, komentaja, controller, hallintopäällikkö 31

32 Projektipäällikön neljä avainroolia asiantuntijoiden johtamisessa 1) SUUNNAN NÄYTTÄJÄ: Ryhmän perustehtävän selkiyttäminen ja siitä muistuttaminen. Ennakkoolettamusten kyseenalaistaminen. Ryhmän kiinteydestä huolehtiminen. 2) ONNISTUMISAVUSTAJA: Ryhmäläisten osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen. 3) KIRITTÄJÄ: Vaatiminen, kannustaminen, dramatisointi. 4) HYVÄN ELÄMÄN RAKASTAJA: Paineen sääteleminen, ryhmän jäsenten jaksamisesta huolehtiminen. 32

33 Kunnioita näitä Raamit Ei käskytystä ja hierarkioita, vaan puitteet ja haasteita! Itsenäisyys Tilaa hengittää! Palaute Aito, sekä myönteinen että korjaava vaste projektipäälliköltä Luottamus Periaatteellisuus, avoimuus, läpinäkyvyys, individualistien yhteisöllisyys! 33

34 Pahimmat virheet Valitse puolesi Palkitse ryhmäilmiöihin sotkeutumisesta Usko ihmisistä pahinta Tee hätiköityjä johtopäätöksiä, toimi selkäytimellä Johda pelolla Anna etuoikeuksia hyville tyypeille 34

35 6. Viesti, älä tiedota 35

36 Viestintä on aina huokoista ja täynnä vääristymiä Liian monet samanaikaiset viestit: sanoma hukkuu joukkoon Häiriöt, taustakohina Vieraat käsitteet, vaikea kielenkäyttö Useat ristiriitaiset viestit Toiston / viestin vahvistamisen puute Puutteet viestintävälineiden käytössä Väärin ymmärretty viestin luonne / tärkeys Väärä ajoitus Väärät ennakkokäsitykset viestittävästä asiasta Väärät ennakkokäsitykset viestijästä / vastaanottajasta 36

37 Mitä viestintä on sinun projektissasi? Passing on the flame of knowledge takes nothing away from your own flame. Tieto on valtaa 37 Mahdollisimman vahva muodollinen ja epämuodollinen verkosto tiedon reaaliaikaiseen jakamiseen on valtaa

38 Viestin ulottuvuudet Jokaisella viestillä on vähintään kolme osatekijää, joiden tulisi tukea toisiaan, eikä olla toisilleen vastakkaisia. Sanojen ja viestien sisältö Tapa viestiä (kanava, sävy, ajoitus, tilanne) Osapuolten väliset suhteet What you are shouts so loudly in my ear, that I cannot hear what you say Ralph Waldo Emerson 38

39 Viestintä ja palaute Älä anna tiimin harhailla yössä. Pidä yhteyttä ihmisiin myös hiljaisempina aikoina. Ihmiset saattavat ymmärtää kerrasta, mutta älä luota siihen. Toista projektin tavoitetta kerta toisensa jälkeen. Kannusta oikein tekeviä. 39

40 Projektipäällikön perspektiiviharha (1/2) Omistaja / rahoittaja ja projektipäällikkö tuntevat projektin läpikotaisin, ovat sitoutuneita siihen ja ymmärtävät miksi projekti on käynnistetty ja mitä se tuottaa. Muut tietävät (ehkä) oman roolinsa, ovat usein epävarmoja siitä, mitä heiltä projektissa odotetaan. Joku voi jopa tietää mitä projektilla tavoitellaan. 40

41 Projektipäällikön perspektiiviharha (2/2) Projektiryhmä tuntee projektin liian hyvin ymmärtää ajallisen ja tuotoskokonaisuuden tietää mitä varten projekti perustettiin ja mikä on sen lopputulos tietää keitä on mukana missäkin vaiheessa, missäkin roolissa Muille projekti näyttäytyy irrallisina paloina kuin näkisi kolmen tunnin näytelmästä pari kymmenen sekunnin pätkää Projektiryhmän tulee tiedostaa tilanne ja ottaa se huomioon viestinnässään 41

42 Vaikuttamisen lainalaisuuksia Ihmisellä on taipumus ottaa vastaa mieluummin entisten asenteiden ja mielipiteiden mukaisia viestejä. Aiempiin tietoihin ja asenteisiin nähden ristiriitainen tieto suodatetaan tai torjutaan. Viestinnällä voidaan vahvistaa olemassa olevia asenteita vaikeampaa ja hitaampaa on muuttaa niitä. Mitä enemmän henkilö on sitoutunut kantaansa, sitä voimakkaammin hän vastustaa sen muuttamista. Pelkkä tosiasioiden kertominen muuttaa asenteita ja mielipiteitä harvoin. Osapuolten aktiivinen osallistuminen lisää viestinnän vaikutusta ja siihen sitoutumista. 42

43 7. Rakasta ristiriitoja There is nothing more galling to angry people than the coolness of those on whom they wish to vent their spleen. Alexandre Dumas 43

44 Helppo tapa aloittaa Kaikissa peleissä on säännöt ja kaikkien pelaajien pitää niitä noudattaa. Tee tiimisopimus. 44

45 Esimerkkipohja 1. Perustehtävämme: 2. Tiimityöskentelyn tavoite: 3. Tiimin jäsenen vastuu (mitä jäsenyys tarkoittaa): 4. Kokouskäytäntömme (valmistelu, kokouksen läpivienti, ajanhallinta): 5. Palautteen antamisen ja vastaanottamisen säännöt: 6. Ristiriitojen ratkaisemisen säännöt: 7. Tiimin jäsenten arviointi: 8. Tiimityöskentelyn arviointi: 9. Tiimin jäsenten palkitseminen: 45

46 Projektin perustehtävä Älä ratko ongelmia ihmisten puolesta. Sparraa ajattelua, ja ohjaa heidät kerta toisensa jälkeen kohti projektin perustehtävää. 46

47 Konfliktitilanteiden syntyminen ROOLIT PERSOONA TYÖ- SUORITUS VUORO- VAIKUTUS- TAIDOT YKSITTÄISET TUNTEET 47

48 Konfliktitilanteiden kaksi dimensiota Itservarmuus omat tarpeet edellä 48 Yhteistyökykyisyys toisen tarpeet edellä

49 Itservarmuus kasvaa Konfliktiroolit 5 käsittelytapaa Kilpailu Yhteistyö Kompromissi Välttäminen Mukautuminen Yhteistyökykyisyys kasvaa 49 Thomas & Kilmann (2002)

50 FOKUS TYÖSUORITUKSESSA Konflikteilla on taipumus HENKILÖITYÄ Konflikteja ratkoessa oleellista on palauttaa keskustelu uudestaan ja uudestaan TYÖHÖN miten tilanne vaikuttaa TYÖSUORITUKSEEN 50

51 8. Juhli onnistumista 51

52 Miten? 52

53 KIITOS! Claro Leaders Oy Huopalahdentie 24, Helsinki Aaro Ollikainen, +358 (0)

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa 1/2012 PROJEKTEILLA JOHTAMINEN 6 Näin me opimme johtamaan projekteilla 8 Ylitä hankkeiden kuusi kuilua 18 Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla 34 Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA

FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA Case: Fasilitaattorin työkalupakki Carita Savin Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Tietojenkäsittely 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen, TkT, tiimivalmentaja, strategi

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Pörsti, Jenna Rautio, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäyte Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Syksy 2006 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Vanha-aho Jenni Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot