Ja alussa oli kaaos. Organisaatiodynamiikka-ajattelusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ja alussa oli kaaos. Organisaatiodynamiikka-ajattelusta"

Transkriptio

1 1 Organisaatiodynamiikka-ajattelusta Kari Anttila Kehityspiikki Oy Välkkyaineisto Totuus ei ole kenenkään yksityisomaisuutta, vaan totuutta tulee sitä enemmän, mitä enemmän erilaisia näkökulmia voidaan kerätä ja yhdistää. Kaikki näkökulmat täydentävät toisiaan. Mitä enemmän on erilaisia näkökulmia ja mitä enemmän niitä otetaan käyttöön, sitä lähemmäs totuutta kokonaisuutena päästään. (Toivonen&Kiviaho 1998, 17). Psyko- ja organisaatiodynaaminen näkökulma Institution in the mind Neljä näkökulmaa Systeemiteoreettinen näkökulma Jännitteitä, hukkaenergiaa ja itujen johtamista Hukkaenergiasta Organisaation johtaminen on yhtä Zig Zagia Lohkominen systeemin ominaisuutena Psyko- ja organisaatiodynaaminen näkökulma Ja alussa oli kaaos Monta tuhatta vuotta vanha Kaksoisvirtojen alueelta kirjattu tarina maailman synnystä kuvaa myös ryhmän ja organisaation dynamiikkaa. Se menee jotakuinkin näin: Alussa oli kaaos ja kaaoksen jumalat hallitsivat maailmaa. Järjestyksen jumalat kokosivat voimansa ja taistelussa kaaosta vastaan voittivat ja alkoivat ylläpitää järjestystä. Tässä sodassa kaaoksen voimat ajettiin maailman ääriin. Järjestyksen ylläpito oli kuitenkin jumalille raskasta ja vaati paljon työtä. Tästä syystä järjestyksen jumalat loivat avukseen ihmisen tekemään työtä järjestyksen ylläpitämiseksi. Sota jumalien välillä ei kuitenkaan ollut ohi, päinvastoin. Kaaoksen jumalat onnistuivat aika ajoin suistamaan maailman kaaokseen. Kaaoksen jumalien keskeinen ase tässä taistelussa järjestyksen jumalia vastaan oli vaikuttaminen ihmisiin. Miten? Keskeisiä aseita olivat mustasukkaisuus, salaliitot, suosiminen, kost ja muut SUURET tunteet. Tarinan opetus on, että organisaation dynamiikkaa on kaaoksen ja järjestyksen välinen kamppailu, joka on jokaisessa organisaatiossa paikalla kutsumatta. Miten sitä voi tunnistaa ja käyttää hyödyksi? Mitä on organisaation dynamiikka? Mekaniikassa dynamiikka tutkii voimien vaikutusta kappaleiden liikkumiseen. Tässä voisi ajatella, että organisaation ja ryhmän dynamiikassa ollaan kiinnostuneita niistä voimista, jotka vievät yksilöitä eri suuntiin. Perusajatuksena on,

2 2 että ihmisten dynamiikka on lähtökohdiltaan kaoottista. Tätä kaoottisuutta on erilaisina tulkintoina, toisen todellisen tarkoituksen tietämisenä ja erilaisina projektioina olemassa jokaisessa ryhmässä ja organisaatiossa jo valmiina. Johtaminen on ymmärrettävä tapana voimistaa organisaatiossa sitä, mitä varten organisaatio/ryhmä on olemassa. Johtamisen tehtävänä on tunnistaa organisaation ja sen osien perustehtävät, että voitaisiin tehdä sitä mitä pitäisi. Johtamalla vähennetään kaoottisten dynaamisten voimien mielivaltaa ja samalla hyödynnetään kaaosta uuden synnyttämisessä. Johtaminen on mm. tarkoitusten, perustehtävien ja roolien näkyväksi tekemistä. Kurt Lewin on sanonut, että organisaatioon voi tutustua yrittämällä muuttaa sitä. Organisaation dynamiikka on kunkin organisaation omaa ja ainutkertaista. Dynamiikka on pääosin tiedostamatonta, intuitiiviseen, inhimilliseen ja mielivaltaiseen toimintaan liittyvää. Systeemisen integraation näkökulmasta organisaatio voidaan hahmottaa kolmenlaiseksi historialliseksi kuvaksi yhteisöstä, organisaatiosta. Ne ovat mekanistinen, orgaaninen ja dynaaminen organisaatio ja toimintaympäristö. Todellisuudessa ne pitäisi nähdä yhden ja saman organisaation eri puolina. Organisaatio tulisi nähdä kolmiulotteisena järjestelmänä, jossa sen mekanistisella, orgaanisella ja dynaamisella, jopa kaoottisella luonteella on oma tehtävänsä. Esim. massatuotanto edellyttää konemaista toimintavarmuutta, orgaanisessa ajattelussa dialogi ja palautejärjestelmät ovat oleellisia ja dynaamisen puolen kaoottisessa toimintaympäristössä ominaista on verkostoituminen, informaatiotulva, intuitiivisen ja piilotajuisen tiedon käytön pakko ja mahdollisuus. (Totro 2000) Institution in the mind Inhimillinen totuus on aina subjektiivinen näkemys, minun käsitykseni totuudesta. Kiireisissä organisaatioissa syntyy tilaa monille subjektiivisille totuuksille, jotka kaikki periaatteessa luulevat ymmärtävänsä tai jakavansa, mutta todellisuudessa kaikilla on aivan oma kuvansa näiden asioiden merkityksistä omassa mielessään. Käytännössä tämä johtaa näennäisesti samoista asioista puhumiseen, mutta todellisuudessa puhutaan aivan erilaisista merkityksistä. Organisaation sisällä tätä ilmiötä on vaikea tunnistaa paitsi silloin, kun erilaiset mielikuvat ovat erkaantuneet tunnevoimaisiksi ja energisoiviksi taistelukentiksi, kuten kostoksi, vihaksi, mustasukkaisuudeksi ja salaliitoiksi. Sivistyneiden ihmisten organisaatioissa nämä voimakkaat tunteet puetaan yleensä hyvin sofistikoituneisiin asuihin, kuten strategiapuheeseen, painotuksiin, huomiotta jättämisiin ja ulkopuolelle sulkemiseen. Näennäisesti samoista asioista puhumisessa voi leikki olla kaukana. Se voi tarkoittaa, että osapuolet ovat oikeassa, mutta eivät ymmärrä toisen oikeassa olemisen perusteita. Tämä johtaa helposti tulehtuneeseen osapuolijakoon ja osapuolijaon synnyttyä se ruokkii itse itseään. Neljä näkökulmaa Organisaation kaoottisten voimien jyllätessä voi olla hyödyllistä palauttaa mieliin ns. todellisuuden neljä näkökulmaa.

3 3 1) mikä on harhaa harhassa (huhuja huhuissa) 2) mikä on harhaa todessa (huhuja faktoissa) 3) mikä on totta harhassa (faktaa harhassa) 4) mikä on totta todessa (faktaa-faktoissa) Jos organisaation päätöksenteko perustuu harhaa harhalle, ollaan todella umpikujassa. Tällöin todellisuus näyttää aina tarkoituksenmukaiselta ja vaihtelee niin kuin huhuilla on tapana. Johtamisen tehtävänä on pyrkiä totta todessa - ajatteluun. Silloin voi johtaa tekoja ja tehtäviä. Tälle ajattelulle lisävireen antaa filosofi Spinoza, jonka mukaan on kolmenlaista tietoa; (1) luuloa (mielikuvia, mielikuvitusta, auktoriteettiuskoa ym.), (2) järjen tietoa (tiedettä) ja (3) suoraa tietoa luonnosta, intuitiota. Jälleen perusajatus on, että ihminen on hyvin mielivaltainen olento ja kykenee kääntämään asiat/tiedot itselleen sopiviksi - luulemisen tiedoksi. Organisaatio voi toimia samoin. Se näkee helposti vain ne asiat, jotka se haluaakin nähdä. Monasti mielihyvän suunta tai ahdistuksen välttäminen ohittaa tarpeellisen. Pako perustehtävästä voisi olla nimi tälle ilmiölle. Esim. kansalaisjärjestöissä tämä on erityisen mielenkiintoista ja kohdistuu usein eri organisaatiotasojen välisiin suhteisiin, perus-, piiri- ja keskustasojen välillä. Pahimmillaan voi käydä niin, että keskustaso voi elää omaa elämäänsä, perustaso omaansa ja piirit voivat hyödyntää molempia maailmoja aina tarkoituksenmukaisesti. Jos eri tasojen kohtaamiset ovat ikäviä tai väkivaltaisia se johtaa kohtaamattomuuteen, joka taas johtaa harhan harhassa lisääntymiseen eli mielivaltaan.

4 4 Systeemiteoreettinen näkökulma Systeemin osat kertovat aina koko systeemin toiminnasta jotain on väite joka liitetään systeemiteorioihin. Joku on määritellyt systeemiteorian seuraavasti: Tarkastelun kohteena ovat niiden olemus, luonne, dynamiikka, koossapitävät tekijät ja ohjautuvuus. Tarkastelun kohteena ovat myös järjestelmän ulkoinen ja sisäinen vuorovaikutus. Systeemi on ihmisistä, koneista ja menetelmistä koostuva kokonaisuus. Tämä kokonaisuus on toiminnallinen ja se on olemassa määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Organisaatio voidaan piirtää sisäkkäisinä systeemeinä. Kunkin systeemin rajalla on se, mikä pitää systeemiä koossa. = Häiriö = Johtamisen tehtävä on rajalla ja mahdollistaa perustehtävän hoitamisen, mm. oikein tekemisen periaatteet ja työnjaot = Johtajuus määrittää mikä kuuluu meille, mikä ei Organisaatio TYÖ- RYHMÄ projekti johtoryhmä Ulkorajalla ovat aina mm. tarkoitus, johtaminen ja sopimiset. Tätä rajaa johdetaan päättämällä mikä kuuluu meille eli systeemin sisään ja mikä kuuluu ulkopuolelle. Tämän ratkaisun jälkeen organisaation muut osasysteemit ammentavat tarkoituksensa siitä tehtävästä ja työnjaosta, joka heillä on suhteessa isompaan systeemiin esim. makkaratehtaalla nakkimakkara -linja tekee semmoisia nakkeja, joita makkaratehtaan rajapinnassa on päätetty, eikä ala tekemään omia nakkikoneen mielijohteesta haluamia nakkeja. Johtaminen on siis rajalla olemista. Jos tarkoitusten johtaminen menee pois rajalta, joku muu intressi alkaa johtaa systeemin toimintaa.

5 5 Voidaankin kysyä: - Millaiset rajat mahdollistavat osasysteemien autonomian, holhoamisen ja kurittamisen sijaan? - Millaisia näkymättömiä rinnakkais- tai sisäsysteemejä organisaatiossa on? - Mitä täytyy sopia paremmin systeemin ulkorajoilta katsottuna? - Onko jokin hyvä intressi ylikehittynyt eli tullut paheeksi ja synnyttää järjettömyyttä? - Millainen systeemi on se, jota kuvittelemme johtavamme vai haluamme johtaa? Mikäli kehitellään osasysteemejä (esim. kehittämishankkeita), jotka eivät hae oikeutustaan organisaation rajoilta (yhteisön tarkoitus, työnjako) syntyy helposti kitkaa, jonka kanssa on hankalaa elää. Monesti systeemin tarkoituksettomuus toiminnallistuu. Se tarkoittaa, että yhteinen tekeminen on epäselvää ja yksilöt tekevät huonon omantunnon vallassa valtavasti yksittäisiä tekoja, jotka yksilön näkökulmasta voivat näyttää tärkeiltä, mutta ovatkin kokonaisuuden kannalta jopa haitallisia. Sanonta - ei kunnon organisaatio asiakkaita kaipaa - voisi juontaa juurensa tällaiseen tarkoituksettomaan tekemiseen, jatkuvaan tarkoitusten törmäämiseen ja välienselvittelyyn. Systeemin rajat ovat koko ajan erityisen tarkastelun kohteena. Johtaminen on usein sen sietämistä, että ollaan koko ajan valppaina puolivalmiissa ja vain joskus voidaan nauttia valmiin suomasta ilosta. Tarvitaan siis jatkuvaa dialogia, haaveilua, toteutusta ja ongelmien ratkontaa. Monesti organisaation irrationaalinen puoli johtaa arkipäivän toimintaa. Järkevän, läpinäkyvän ja kontrollissa olevan rinnalla on piilossa oleva ja varjoissa lymyävä elämä. Rational madness on käsite, joka yrittää kuvata tätä ilmiötä (Lawrence ja Hirshorn). Hulluuteen johtava järki syntyy jos organisaatiossa on liikaa epätervettä kilpailua, salailua ja yhden intressin ylivaltaa. Esim. teknisen viraston ylivalta voisi poistaa uimahalleista veden, koska se on niin vaarallista rakenteille. Valitettavasti tätä rational madnessiä ei oikein voi välttää, paitsi tekemällä organisaatiosta koko ajan avoimempaa ja itseään korjaavaa. Markkinoilla kuluttajat säätelevät rational madnessin määrää lopettamalla esim. tuotteen oston. Johdon on reagoitava tähän. Julkisella puolella on omittu markkinatalouden johtamisjärjestelmät ilman markkinoiden ohjausta. Markkinathan ovat oikeastaan poliittinen järjestelmä, joka tuottaa tarpeita ja esittää kriittisiä nökökulmia. Kun julkisessa politiikan rooli on vähentynyt (vaatimukset lautakuntien yhditymisestä jne.) on samalla johtajat voivat jäädä oman mielivaltansa vangeiksi. Tämmöinen tilanne on otollinen pomottamiselle ja organisaation toimijoiden resurssit jäävät hyödyntämättä. Rational madnessiä piisaa

6 6 Jännitteitä, hukkaenergiaa ja itujen johtamista Organisaatiolla on aina oma ainutkertainen kulttuurinsa, joka vaikuttaa sekä piiloisesti että tietoisesti lähes kaikkeen mitä tehdään. Oikean tavan tehdä joitain asioita tunnistaa siitä, kun uutena työntekijänä tekee tietämättään toisin. Tradition tunnistaminen ja kunnioittaminen helpottaa ns. työtasolla toimimista. Työtason vastakohtana on tunnetasolla toimiminen, joka taas organisaatiossa vallitsevana olotilana tarkoittaa isoja tunteita, kuten vihaa, kostoa, kateutta. Kurt Lewin on todennut, että Paras tapa oppia tuntemaan yhteisö on yrittää muuttaa sitä. Haastavaa johtajuudessa on tehdä näkyväksi totuuden monijännitteisyys. Kurt Lewinin näkemyksiä jännitteistä tunnistaen voidaan kysyä, mikä on Totuus minulle? Miksi minä reagoin näin? Toistuuko tunne vastaavissa tilanteissa? Olenko kuin reaktioautomaatti? Esim. aina kun tulee ikävä asia, en pyydä apua vaan juoksen pakoon ja kovaa Totuus minulle tuon toisen kanssa eli vuorovaikutustaso? Ottaako joku tyyppi heti ensi vaiheessa päähän? Jos ottaa, niin mistä sekin tulee? Olenko tässä historiani vanki? Totuus ryhmän tai ryhmien välisen paineen sanelemana? Mitä kuvittelen ryhmän odottavan minulta? Mikä on ryhmän kirjoittamaton sankaruusarvo? Onko ryhmän paine tehdä jotain suurempi kuin se, mitä minun oikeasti pitäisi omassa roolissani tehdä? Totuus osana organisaation painetta? Ryhmien välinen kilpailu ja kamppailu - mistä sen tunnistaa? Hukkaenergiasta Hukkaenergian perusajatus on, että tarvitaan paljon vääriä tekoja, höpötystä ja muuta irrationaalia toimintaa, että löytyy lopulta se järkevä tapa toimia. Jos kaikki hukkaenergia yritetään epätoivoisesti hävittää, voidaan olla erittäin näennäistehokkaita. Systeemin ominaisuutena se on kiehtova ajatus. Seuraavassa joitakin ajatuksia nobelisti Ilya Prigionelta itseorganisoituvan systeemin ominaisuuksista. Hän hahmotteli 1960 luvulla fysiikan ja kemian aloilla itseorganisoituvan systeemin mallia. Itseohjautumisessa oli viisi peruspiirrettä. Ensiksi Toiseksi uudistuksen tuottaa vain tasapainosta poissa oleva systeemi, ehkä lähellä kaaosta tasaus ja vakaus eivät luo uutta jännitys ja polarisaatio pitävät systeemin energisenä

7 7 hukkaenergiaa = epäjärjestystä, hukattuja resursseja, juoruilua, jaarittelua, menetettyä informaatiota, virheitä, hukkaenergiaa tarvitaan kun systeemi muuttaa energiaa/informaatiota työksi hukkaenergiaa syntyy lisää lähestyttäessä kaaosta kyky säilyttää hukkaenergiaa ja luopua siitä Kolmanneksi kaoottisen systeemin dynamiikka on non-lineaarista herkkyys vastaanottaa ei toivottua informaatiota, heikkoja signaaleja Neljänneksi determinismin ja vapaan valinnan välillä liikkuminen systeemin on haarauduttava, tehtävä valintoja valintoja ei voi ennustaa, ne valitaan kulloisenkin tilanteen pohjalta valinnat ovat peruuttamattomia ja osa systeemin historiaa peruuttamattomuus luo järjestystä systeemiin Viidenneksi aika systeemi luo historiaansa valintoja tekemällä, luomalla uusia piirteitä ja rakenteita itselleen muutos on tiellä valinnasta toiseen jokaisessa systeemissä on sisäänrakennettuna muutosta ajava voimansa aikaa ei saa takaisin

8 8 Organisaation johtaminen on yhtä Zig Zagia Zig-Zag kuvaa ajattelumallia, jossa kehitys ei tapahdu lineaarisesti kuin nousukiidossa oleva lentokone, vaan epäsäännöllisesti ja sykähdyksittäin edeten, regression ja progression tunnistamisen avulla. Regression kautta progressioon tarkoittaa, että johtajuuden on suostuttava tunnistamaan epäkohtia hyvän edellytyksenä. Epäkohdat, kiukkuenergia yms. voidaan muuttaa työksi joka vie organisaatiota sen asettamien tavoitteiden suuntaan. Regressio ja mahdolliset epämiellyttävät tunteet muuttuvat resursseiksi, jos niitä kyetään työstämään. Jos niitä ei työstetä, ne tuppaavat nousemaan esiin jokaisesta raosta ja lisäävät huonosti menemistä. Muutosjohtamisen idea on jatkuva oppiminen ja vuorovaikutuksessa oleminen ympäristön eli ulkoisen kanssa. Zig-Zag on käsite, joka tarkoittaa oheista tapaa edetä tunnistaen laskua, nousua, taantumaa, edistystä, jne. - siis tunnistaa muutoksen johtamisen epälineaarisuutta.

9 9 Organisaatiokonsultti David Gutmanin tunneluokittelu voi olla keskeinen työkalu tunnistaa organisaatiossa vaikuttavia voimia. Johtaja voi kysyä, mitkä teot ja asiat meillä aiheuttavat uskoa ja luottamusta, mitkä asiat taas epäilyä? Millainen toiminta lisää kiitollisuutta ja mikä aiheuttaa kateutta? KESKEISET: Usko, luottamus Epäily Kiitollisuus Kateus Toivo Epätoivo MUUT MERKITTÄVÄT: Into Tylsyys, haluttomuus Kärsivällisyys, maltti Kärsimättömyys, lyhytjännitteisyys Mielihyvä, ilo Kärsimys, tuska Varmuus Epävarmuus Rohkeus Pelko Rakkaus Viha Lohkominen systeemin ominaisuutena Organisaation jakautuessa yhä pienempiin, toisiaan vastaan resursseista kilpaileviin osiin, johtaa tämä kehitys viime kädessä systeemiseen ominaisuuteen, jossa yksilöiden välillä on käynnissä sama kamppailu kuin esim. yksiköiden, osastojen tai linjojen välillä. Tässä taistelussa on piirteitä Melanne Kleinin tarkoittamasta lohkomisen ajatuksesta, jolloin hyvä ja pahaksi koettu lohkotaan toisistaan erilleen. Meidän toimintamme on hyvää ja noiden toisten pahaa. Tila näkyy vihollisuuskuvina, stereotyyppisinä leimoina ja jo- tietämisenä. Organisaation jäsenet eivät tällöin kykene liittymään toistensa osaamisiin vaan tuloksena on erontekoja, taisteluja ja destruktiota. Tärkeätä on saada ongelma pois omalta tontilta, lohkoa paha pois omasta todellisuudesta. Näyttäisi siltä, että organisaation lateraalia/horisontaalista eli rinnakkaista vuoropuhelua olisi tällöin lisättävä ja tehtävä vuoropuhelu tavoittelemisen arvoiseksi. Nykyisellään erityisesti julkisista organisaatioista puuttuvat tällaiset poikkihallinnolliset rahoitus- tai palkitsemisrakenteet. Ollaan ikään kuin jatkuvassa noidankehässä, jossa reagoidaan supistuksiin, kilpaillaan eikä enää osata investoida yhteiseen tekemiseen. Samaan organisaation patologiaan liittyy pirstaloitumisen käsite. Kun organisaatio voi pahoin, sen toiminta alkaa pirstaloitua. Pirstaloitunut organisaatio voi esiintyä näennäisesti tarkoituksen ja perustehtävän johtamalta ja näyttää suhteellisen mutkattomalta. Tällainen lohkottu, pirstaloituneista teoista muodostunut organisaatio onkin todellisuudessa stereotyyppisistä hyvistä ja pahoista elementeistä koostunut projisoitumiskeskittymä, jossa mielivallan määrä on suuri ja jonka kohteeksi voi hyvän nimissä joutua mikä tai kuka hyvänsä. Mielivaltainen pahaksi tai syntipukiksi leimaaminen helpottaa muiden ryhmässä olevien elämää lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä kuka tai mikä asia tahansa voi joutua pahan sigmalla (leimalla) varustetuksi.

10 10 Pirstaleisuus ja tarkoituksettomuus johtaa usein ns. psyykkiseen vetäytymiseen. Autismi on organisaatiossa suojamekanismi, jolla suojaudutaan koetulta ahdistukselta ja mielivallalta. Mielivalta lisääntyy, jos organisaatiossa ei ole kykyä käsitellä hallitsematonta, epäselvää ja epämiellyttävää. Tätä aluetta voitaisiin kutsua organisaation varjoksi. Usko kaiken hallittavuuteen synnyttää helposti tilanteen, jossa ei enää tarvita dialogia, kuuntelemista, uudelleensuuntaamista ja väittelyä. Epäselvä ja ei-harmoninen lohkotaan pois ja se jää hyödyntämättä. Psyykkinen kustannus muuttuu investoinniksi Hirshornin mukaan (1977), jos - kuunnellaan ihmisiä, joita ei tarvitse kuunnella - hyväksytään hallitsemattomuus osana oppimista ja kehitystä - heikennetään hierarkioita - organisaation rajojen väliaikaisesti lakkautetaan - etsitään ja annetaan tilaa potentiaalisesti luoville henkilösuhteille - kunnioitetaan keskeneräisyyttä, vaikka kaikkea tätä ei-pätevyyttä ja eisuoriutumista vastaan astuu vahva realiteetti: ihmiset eivät halua näyttää epäpäteviltä tai kokea itseään keskeneräisiksi. Hirshorn väittää, että ihminen on erityisen kekseliäs suojautumaan psyykkisiltä kustannuksilta kehittelemällä mm. salaliittoteorioita. Psyykkisten kustannusten välttämisestä voidaan esimerkkinä käyttää kokousten ritualisoimista, johdon kokoukset organisoidaan suorituksiksi. Yksilöt valmistautuvat kokouksiin niin, että ne saattavat edetä suoraviivaisesti suunnitelman mukaan pysähtymättä, jolloin mitään oppimista tai oivalluksia ei tapahdu. Tällainen kokousparadigma auttaa varmasti kaikkia jäseniä säilömään ahdistustaan yllätyksiä ei esiinny. Eikö tämä kuvaa joidenkin tämän päivän organisaatioiden arkea, suurta ylikehittynyttä tarvetta hallita asioita yhden totuuden näkökulmasta. On siis kuljettava kohti vaikeaa. Tunnistamalla/tiedostamalla psyykkiset kustannukset osana investointia, ne voivat tulla korkojen kera takaisin organisaation kyvykkyytenä ja arjen sujumisena. Helpompi kirjoittaa, vaikeampi elää

Näihin kysymyksiin lähdemme etsimään vastauksia selvittämällä:

Näihin kysymyksiin lähdemme etsimään vastauksia selvittämällä: Artikkeli on julkaistu kirjassa: Tensing, M & Totro T. (toim) Vallaton strategia. Puheenvuoroja strategisesta toisinymmärtämisestä. Metanoia Instituutti 2010. IHMISMIELEN TOIMINTAA YMMÄRTÄVÄ STRATEGIA

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä Eija Mäkirintala FT Eija Mäkirintala on Altonova Oy:n toimitusjohtaja. Hän toimii luovuuden ja huippusuorituksen valmentajana sekä uuden aallon Business Coachina. Eija väitteli ensimmäisenä Suomessa coachingista

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 LAATU JA TESTAUS Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka Nummi Laura Ojala

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Johtaminen Ja JohtaJuus

Johtaminen Ja JohtaJuus Johtaminen ja johtajuus Johtaminen ja johtajuus Johtaminen ja johtajuus Göran Lindgren Suomen Reserviupseeriliitto ry Espoo 2008 Johtaminen ja johtajuus Suomen Reserviupseeriliitto ry Ulkoasu: Timelli

Lisätiedot

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden laitos PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ Kunnallispolitiikka Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2007 Ohjaaja: Arto Haveri Noora Lindfors TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN!

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! 03 UUSI-KAIKU 03 Pääkirjoitus 04 Valtio on hyvä työpaikka 8 Ajankohtaista 11 Ministeri Paula Risikko Nyt

Lisätiedot

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja NUORISOASIAINKESKUS OPETUSTOIMI Tampereen kaupunki Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Kirjoittaja ja valokuvat

Lisätiedot

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa?

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa? PIRKKO HELASKIVI JA NIINA SALMINEN FM Pirkko Helaskivi toimii Completo Consulting Oy:ssä, valmentajana ja konsulttina. Asiakkaina ovat niin julkisen- kuin yksityisen sektorin organisaatiot. Niina Salminen,

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

STRATEGIATYÖN YLLÄTYKSET Esimerkkinä kansalaisjärjestön strategiaprosessi

STRATEGIATYÖN YLLÄTYKSET Esimerkkinä kansalaisjärjestön strategiaprosessi Atso Juote STRATEGIATYÖN YLLÄTYKSET Esimerkkinä kansalaisjärjestön strategiaprosessi Alun perin järjestö X pyysi minun ja kollegoitteni apua strategiaprosessin pohjustamisessa. Järjestö oli kansanterveystyötä

Lisätiedot

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ Helena Lehtimäki Lappeenrannan uusperheneuvojakoulutus 2014-2015 MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ

PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ ENSIMMÄINEN SUOMALAINEN PERHETERAPIAKONGRESSI KUOPIOSSA 14. 15.11.2002 Toimittanut Heikki Toivakka Suomen perheterapiayhdistys ry. ja kirjoittajat ISBN 951-97357-1-2

Lisätiedot

Leila Keski-Luopa Julkaistu: Psykoterapia 3/2011, (265 281)

Leila Keski-Luopa Julkaistu: Psykoterapia 3/2011, (265 281) 1 Leila Keski-Luopa Julkaistu: Psykoterapia 3/2011, (265 281) Ahdistus sairauden oire vai perusvirittyneisyys elämään? Ahdistus on elämyksellinen tunnetila, johon ihmisen on vaikea muodostaa luontevaa

Lisätiedot

Merkitysjohtaminen. Kirkollisen johtamisteorian hahmottelua. Ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma Jussi Holopainen

Merkitysjohtaminen. Kirkollisen johtamisteorian hahmottelua. Ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma Jussi Holopainen Merkitysjohtaminen Kirkollisen johtamisteorian hahmottelua Ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma Jussi Holopainen Tampereen tuomiokapitulin istuntoon 5.9.2012 SISÄLLYS JOHDANTO s. 1. SOSIAALISEN KONSTRUKTIONISMIN

Lisätiedot