Yhtiö, Archaidios. A. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) B. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) C. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiö, Archaidios. A. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) B. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) C. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto)"

Transkriptio

1 TIETOTURVAPALVELU TOIMEKSIANTOSOPIMUSEHTO Tietoturvatoimialan toimeksiantosopimus allekirjoitetaan. Asiakas tai kaikki määritetyt asiakkaat kirjoittavat yhteisen, yleisen toimeksiantosopimuksen yhteydessä molemminpuolisen, salassapitovelvollisuuden, joka on voimassa (5) viisi vuotta. Päivitetty ilmaisulla Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusosapuolet Yhtiö, Archaidios A. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) B. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) C. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) D. Tai useat asiakkaat (henkilötiedot tai useiden henkilöiden henkilötiedot tai yhtiön tiedot tai yhtiöiden tiedot)

2 2. Sopimuksessa Sopimuksella sovitaan asiakkaan tai asiakkaiden tilaamasta tuotteesta tai asiakkaan tai asiakkaiden tilaamasta palvelusta, jonka Archaidios yhtiö asiakkaalle toimittaa tai asiakkaille toimittaa. Asiakkaan tai asiakkaiden käyttämät Internet tele viestintä tai sähköposti tele viestintä, sekä niiden tele viestintä yhteyksien mahdolliset haittaongelmat tai tietoturvaongelmat, mahdollisina vahinkoina ei sisälly Archaidios tuotteen tai Archaidios palvelun sopimukseen. 3. Sopimusehtojen soveltaminen Sopimusehtoja noudatetaan, kun sopimus on allekirjoitettu molemminpuolisesti, tai kun asiakkaan tai asiakkaiden katsotaan, hyväksytysti ostotilanneen Archaidios yhtiöltä palvelun. 4. Luottotietojen tarkastaminen, sekä mahdolliset perintä toimenpiteet tai oikeudellinen perintä Archaidios yhtiöllä on oikeus tarkistaa asiakkaan (henkilön henkilötiedoista tai yhtiön tiedoista tai yhdistyksen tiedoista) luottotiedot. Archaidios yhtiöllä on lakien perustelulla oikeus, periä erääntyneet saatava raha (saatavat rahat) tai taloudelliset hyvitykset saatavina rahoina, viivästyskorkoineen, sekä raha perimiskuluineen. Archaidios yhtiölle maksetusta raha saatavasta tai Archaidios yhtiölle osoitetusta raha saatavista tai Archaidios yhtiölle osoitetuista raha saatavista tai Archaidios yhtiölle osoitetuista taloudellisista hyvityksistä (jos raha saatavia ei ole toistaiseksi vastaanotettu Archaidios yhtiöstä) on lakien perustelulla, oikeus käyttää oikeudellista perintää, mikäli saatavia rahoja, ei ole kokonaisuudessaan, vapaaehtoisesti järjestetty, Archaidios yhtiölle. Archaidios yhtiöllä on oikeus käyttää sopimuksessa valittua perintätoimialan yhtiötä perintä toimeksiannossa, jossa perintätoimialan oikeudellisessa vastuussa on järjestää raha saatavat Archaidios yhtiön omistukseen, luottamuksellisesti. Mikäli havaitaan, että jokin perintätoimialan yhtiöstä kokeilee tahallaan estää tai aiheuttaa tahallaan esteitä Archaidios yhtiölle järjestettävien raha saatavien, vastaanottamisessa, sekä omistamisessa. Tai jos perintätoimialan yhtiö aiheuttaa tahallaan tietoisesti viivästymistä Archaidios yhtiölle järjestettävien raha saatavien kohdalla, jotka on osoitettu Archaidios yhtiön omistukseen. Archaidios yhtiöllä on koska tahansa tai milloin tahansa oikeus vaihtaa valittua perintätoimialan yhtiötä perintä toimeksiannossa, jotta perintä toimeksiannot toteutuvat onnistuneesti, sekä hyväksytysti, jossa raha saatavat on osoitettu Archaidios yhtiön omistukseen. 5. Työtehtävien hintojen määrittely tai oikeudellinen perintä Työtehtävien tai tehtävien hinta määritetään tehtyjen työtuntien mukaisesti (yksi kokonainen työtunti on 60 minuuttia). Yksi maksullinen työtunti on hinnaltaan 58,06 (58,06 euroa). Arvonlisäveroton hinta saattaa olla ainoastaan vähäinen, yhtiön toiminnassa, arvonlisäveroton (jos kyseessä, ainoastaan vähäinen yhtiön toiminta, sivutoimisena, esimerkiksi työttömyyden aikana, jossa Vero URL lähdeviite vero.fi osoitteen perustelulla, "Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen liiketoiminnan raja määräytyy alkaen tilikauden liikevaihdon perusteella.")

3 Archaidios yhtiössä, Lähdeviite Vero URL lähdeviite vero.fi, "verottomat myynnit: * kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomat myynnit * vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakausilehtien tilausmyynti * yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien painoksen myynti * verottomien vesialusten sekä niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti * rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynnit * kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset. (Archaidios (Archaidios, toimitusjohtaja) ei ole luovuttanut kiinteistöjä kenenkään omistukseen.) * Liikevaihdon määrää laskettaessa ei oteta huomioon: * liitännäisluonteisia rahoitus- ja vakuutuspalveluja eikä * käyttöomaisuuden myyntejä." Archaidios yhtiöön liittyvä alarajaan liittyvä huojennus jokaiselta takautuvalta tilikaudelta (vuosi ), tai tulevilta tilikausilta, suojaamassa automaattisesti Archaidios yhtiön oikeuksia, Yleiset sopimusehdot perustelulla, oikeudenmukaisesti puolueettomasti. Lähdeviite Vero URL lähdeviite vero.fi, "Alarajaan liittyvä huojennus Verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on alle euroa voi saada tilikauden päätyttyä ns. alarajahuojennuksen." Tai, vakituisesti (esimerkiksi viisi arkipäivää työpäivinä, jokaista viikkoa kohden, jos tilanne on muuttunut Archaidios yhtiössä siten, että Archaidios yhtiö on alkanut saamaan säännöllisesti taloudellisesti arvokkaita (tai raha määrältään arvokkaita) ostotilauksia, jokaisen viikon, jokaisena arkipäivänä, jatkuvina ostotilauksina) itsensä työllistämisen merkityksessä Archaidios yhtiössä, jossa tilanteessa, Archaidios yhtiön työtunti hinta saattaa tällaisissa muuttuneissa tilanteissa, sisältää lähdeviite, Vero URL lähdeviite vero.fi osoitteen perustelulla "yleinen verokanta alkaen, 24 % arvonlisäveroa", tai "elintarvikkeet ja rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut, alkaen, 14 % arvonlisäveroa" tai "henkilökuljetus, alkaen, 10 % arvonlisäveroa" henkilökuljetus palveluissa, tai "palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, alkaen, 10 % arvonlisäveroa", tai "teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut alkaen, 10 % arvonlisäveroa", tai "kirja, alkaen, 10 % arvonlisäveroa" esimerkiksi, kun tai jos Archaidios yhtiöstä myydään julkaisu kirja teoksia, jossa huomioidaan vain määritetty arvonlisävero maksu, jossa arvonlisävero maksu, rahalla (tai maksu rahalla, tilisiirtona). Archaidios yhtiö perii palvelusta asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perustelun mukaiset maksut. Maksut yksilöidään palvelun tai palvelujen sopimusehdoissa tai Archaidios yhtiössä vain muuttuneen tilanteen mukaan, jos tilanne on muuttunut. Asiakkaan on järjestettävä rahalla maksu (tai tilisiirtona, rahalla maksu), määritetyn laskun, hinta tiedon (tai hinta tietojen) perustelulla, viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.

4 Archaidios yhtiöllä on lakien perustelulla, oikeus käyttää perintätoimialan yhtiötä, asiakkaan laskusta (tai laskuista) tai asiakkaiden laskusta (tai laskuista), joita ei ole raha maksuna järjestäneet Archaidios yhtiön omistukseen ostetuista tuotteista tai ostetuista palvelusta, jossa raha saatavia tai raha saatavat on oikeudellisesti taloudellisina hyvityksinä tarkoitettu Archaidios yhtiön omistukseen. Tai Archaidios yhtiöllä on oikeus asettaa, oikeudellinen vahingonkorvausvaade, julkisen sektorin poliisille, tai julkisen sektorin oikeuden viranomaisille (esimerkiksi Käräjäoikeus osoitteeseen tai osoitteisiin, URL lähdeviite oikeus.fi ), jos asiakas tai jos asiakkaat, ei ole järjestäneet, oikeudellisia taloudellisia hyvityksiä (raha saatavista), oikeudenmukaisesti Archaidios yhtiön omistukseen, mahdollisimman pian, esimerkiksi joustavina osamaksujärjestelyinä, jotka on inhimillisesti siedettäviä maksu järjestely tilanteita, asiakkaan tai asiakkaiden, Perustuslaki oikeus elämään perusteluna, inhimillisissä elämän tilanteissa. 6. Palvelun toimitus, sekä toimitusaika Archaidios yhtiö on velvollinen toimittamaan vain hyväksytysti asiakkaan tai asiakkaiden ostotilatun palvelun tai vain hyväksytysti ostotilatun tuotteen (tai tuotteet), asiakkaan tai asiakkaiden kanssa kirjallisella sopimuksella tai tele viestintä sopimuksella sovittuna aikana (vähintään arvio, päivämäärästä tai vähintään arvio kellonajasta), (jos Archaidios yhtiöstä on mahdollista toimittaa tuote tai jos Archaidios yhtiöstä on mahdollista toimittaa palvelu, mutta mikäli Archaidios yhtiö on kohdannut hetkellisiä ylivoimainen este tilanteita, tuotteen toimittamisessa tai palvelun toimittamisessa, joten tällaisissa hetkellisissä ylivoimainen este tilanteissa huomioidaan siten vapatumisperusteet tai vapauttamisperusteet Archaidios yhtiön, sekä Archaidios yhtiön henkilökunnan, tai Archaidios yhtiön työntekijöiden kohdalla, joka on ymmärrättevää.). Mikäli asiasta ei ole yksityiskohtaisesti neuvoteltu tai keskusteltu tai ohjeiden mukaan ei ole molemminpuolisesti sovittu tai jos ohjeita ei ole koskaan toimitettu kirjallisena tai tele viestinä, todistetusti perille asti, Archaidios yhtiöön. Ylivoimainen este tilanteissa vapautumisperusteet, sekä vapauttamisperusteet perustelulla, vapautuu Archaidios yhtiö, sekä Archaidios yhtiön henkilökunta, sekä Archaidios yhtiön työntekijät, palvelun toimittamisesta (tai toimituksesta) tai palvelun toimitusajasta, sekä kaikkeen siihen liittyvistä ostotilaukseen liittyvistä velvoitteista, sekä kaikista taloudellisista vahingonkorvausvaateista. 7. Palveluntuottaja Archaidios yhtiö, palveluntuottajana saa tuottaa sopimuksen palvelun esitetyllä ilmaisu perustelulla. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palvelua tai palvelujen sisältöä, josta tarvittaessa tiedotetaan ilmaisulla asiakkaalle keskustelussa tai neuvottelussa, tele viestinnässä tai sähköposti tele viestinnässä tai Archaidios yhtiön URL lähdeviite archaidios.com sivustolla tiedote ilmaisulla tai useilla tiedote ilmaisuilla. Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden velvollisuutena on käyttää Archaidios yhtiön palvelua (URL lähdviite archaidios.com ) lakien ja asetusten mukaisesti, oikeudenmukaisesti, sekä moraalisesti hyvillä tavoilla siten, että esimerkiksi tahallisella tietoisella black hat hakkeroimisella ei saa aiheuttaa, ollenkaan vahinkoa Archaidios yhtiön, URL lähdeviite archaidios.com palvelimelle, estävällä, vastatoimi tavalla, eikä millään vastatoimi tavoilla. Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden, tulee siten noudattaa hyviä moraalisia käytöstapoja, Archaidios yhtiön URL lähdeviite archaidios.com Internet- tai tietoliikenneviestinnässä, jotta uusia vahingollisia tietoturvaongelmatilanteita tai uusia vahingollisia haittaohjelmistoja ei tahallaan tietoisesti tallenneta, tele tietoliikenneviestinnästä URL lähdeviite archaidios.com palvelimelle, tai

5 asiakkaan tai asiakkaiden huolimattomasta käyttäytymisestä, ei ole suositeltua aiheuttaa vahingollisia ongelmia Archaidios yhtiön URL lähdeviite archaidios.com palvelimelle. Oikeudellinen vahingonkorvausvastuu on siten hetkellisesti asiakkaalla, kun tai jos on aiheuttanut ongelmallista vahinkoa Archaidios yhtiön archaidios.com palvelimelle, esimerkiksi arviolta vuosi aikana. Archaidios yhtiö (tai Archaidios yhtiön henkilökunta tai Archaidios yhtiön työntekijät tai Archaidios yhtiön toimitusjohtaja) ei ole oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa Internet- tai tietoliikenneyhteydestä tulevista mahdollisista uusista ulkopuolisista tietoturvaongelmista, uusina tietoturvaongelma vahinkoina. Archaidios yhtiö suosittelee, että niitä varten asiakas tai asiakkaat asentavat erillisen luotettavan tietoturvaratkaisu tuotteen tai tietoturvaratkaisu palvelun suojaamaan työasemien tele viestintää, jotta ennaltaehkäistään mahdollisia uusia tietoturvaongelmia, vahinkoina. 8. Tietoturvallisuus Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat ilmaisulla vastaavat itsenäisesti oman työaseman tai oman tietokoneen tai oman tietojärjestelmän tai oman paikallisen lähiverkon tai oman Internet- tai tietoliikenneviestinnän tai oman ATK laitteen tai ATK oheislaitteen tai oman ohjelman, tai oman ilmaisohjelman, aiheuttamista mahdollisista uusista tietoturvaongelmista vahinkoina. Archaidios yhtiön, asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat on vastuullisia ostotilaamaan saatavilla sijaitsevina, suojaustuotteina tai tietoturvaratkaisu tuotteina tai tietoturvatuotteina tai tietoturvapalveluina erikseen, kun Archaidios yhtiön asiakkaan tai kun Archaidios yhtiön asiakkaiden taloudellinen tilanne (asiakkaan riittävä ostovoima tai asiakkaiden riittävä ostovoima) mahdollistaa tietoturvatuotteen tilaamisen Archaidios, yhtiöstä. Mikäli taloudellinen tilanne ei mahdollista Archaidios yhtiön asiakkaalle tai Archaidios yhtiön asiakkaille välittömästi tietoturvatuotteen ostotilaamista. Hetkellisesti on suositeltavaa käyttää luotettavaa ilmaista tietoturvaohjelmaa, mikäli ilmainen tietoturvaohjelma on saatavilla, sekä jos asiakas osaa (tai jos asiakkaat osaavat) asentaa ilmaisen tietoturvaohjelman käyttöön, esimerkiksi omalle tietokoneelle. Huomioidaan, että tietotekniikan tietoturvapalvelut Archaidios yhtiöstä ei ole ilmaisia palveluita, Archaidios yhtiön asiakkaalle tai Archaidios yhtiön asiakkaille. Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat on velvollisia huolehtimaan siitä, että asiakkaan oma palvelin tai asiakkaiden omat palvelimet, ei ole aiheuttamassa tietoturvaongelmatilaa vahinkona, asiakkaan omalle työasemalle tai asiakkaan omalle tietokoneelle. Archaidios yhtiö ei ole oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa (eikä taloudellisesti vahingonkorvausvastuussa) mahdollisesta man- in-themiddle eli mahdollisesta mies-keskellä riskeistä, mahdollisina vahingollisina tietoturvaongelmina asiakkaan oman tietoliikenteen tele viestinnässä. Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat valitsevat itsenäisesti, itsemääräämisoikeudella, sekä oman vastuun, sekä oman harkintakykynsä mukaisesti perusteltuna, palveluntarjoajan Internet- tai tietoliikenne tele viestinnän saatavilla sijaitsevan operaattori tele viestintä ratkaisun käyttöön, sekä siten Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat on itsemääräämisoikeuden perustelulla, valinneet oman operaattori tele viestintä ratkaisun toistaiseksi käyttöön, kuten on tahtoneet. 9. Vahingonkorvausvelvollisuus Mikäli kolmas osapuoli tai yksilöity, asiakas ilmaisee hetkellisesti, oikeudellisesti yksilöllisen oikeus kanteen, joka perustuu näiden sopimusehtojen vastaiseen toimintaan vastatoimi perusteluna ( vastatoimi Archaidios yhtiötä vastaan). Tai mikäli esillä on asiakkaan aiheeton vahingonkorvausvaade oikeudellisena

6 kanteena. Vastaa ilmaisulla, yksilöity, asiakas kaikista toimintansa aiheuttamista kustannuksista Archaidios yhtiölle, sekä Archaidios yhtiön toimitusjohtajalle, sekä Archaidios yhtiön henkilökunnalle, sekä Archaidios yhtiön työntekijöille. Kuten lisäkustannuksista tai lisävahingoista, sekä lisäksi kaikista niistä taloudellisissa oikeudenkäyntikuluista tai oikeudenkäynteihin liittyvistä taloudellisista matkakustannuksista (taloudellisista matkustamisen kustannuksista) välittömästi Archaidios yhtiölle, sekä Archaidios yhtiön toimitusjohtajalle. Archaidios yhtiön asiakkaan (tai Archaidios yhtiöiden asiakkaiden) on reklamoitava ilmaisulla, mahdollisesta viallisesta tuotteesta tai mahdollisesta menettelyvirheellisestä palvelusta neljäntoista (14) päivän kuluessa, mikäli asiakas perustelee puolueettomasti todistetuilla, puolueettomilla todisteilla, sekä useilla puolueettomilla aihetodisteilla Archaidios yhtiölle siitä, että Archaidios yhtiö on mahdollisesti toiminut sopimusehtojen vastaisesti. Mikäli Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat, ei ole ilmaisulla reklamoinut (tai reklamoineet) Archaidios yhtiölle neljäntoista (14) päivän kuluessa, tällaisissa tilanteissa Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden, valitus (tai, reklamaatio) tai mahdollinen oikeudellinen vahingonkorvausvaade, kanteena on siten aiheeton, sekä on siten automaattisesti kumottu, pois voimasta, jossa Archaidios yhtiö, ei ole siten oikeudellisesti taloudellisesti vahingonkorvausvelvollinen. Mikäli Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat ei ole ilmaisuna, luotettavasti, todistetusti, aihetodistetusti puolueettomasti perustelleet, Archaidios yhtiölle, eikä Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat ei ole esimerkiksi, ilmoittaneet, luotettavasti, sekä luottamuksellisesti, luotettavia puolueettomia aihetodisteita tai puolueettomia todisteita Archaidios yhtiölle. Pidetään tilannetta Archaidios yhtiön yleiset sopimusehdot perusteluna, kumottuna (ei voimassa sijaitsevana asiakkaan valituksena, ei voimassa sijaitsevana asiakkaan reklamaationa), sekä siten Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden, aiheettomana ilmaisu valituksena tai aiheettomina ilmaisu valituksina tai aiheettomana reklamaationa tai aiheettomina reklamaatioina. Mikäli havaitaan, että Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden esittämä vahingonkorvausvaade on aiheeton. Archaidios yhtiö vapautuu siten välittömästi Archaidios asiakkaan esittämästä tai Archaidios yhtiön asiakkaiden esittämistä aiheettomista todistamattomista (epäluotettavista, tai puolueellisesti epäluotettavista) oikeudellisista, taloudellisista vahingonkorvausvaade vaateista, sekä kaikista oikeudellisista vahingonkorvausvaateista tai oikeudellisista, taloudellisista hyvitys pyynnöistä. Archaidios yhtiö ei ilmaisulla vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista, kuten mahdollisesti yhteistyökumppaneiden menettelyvirheistä tai muiden ohjelmistovalmistajien tai muiden ulkopuolisten menettelyvirheistä työasemassa tai tietoliikenne tele viestinnässä tai näiden aiheuttamista ansiotulon menetyksistä, kenellekään. Archaidios yhtiö (toimitusjohtaja, henkilökunta, työntekijät) ei ilmaisulla vastaa mahdollisista tietoturvariskeistä, kuten haitallisen vahingollisen ohjelman tai ilmaisohjelmien aiheuttamista vahingoista kenenkään työasemalle, eikä kenenkään tietokoneelle, eikä kenenkään palvelimille, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi, Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden, erilaisista tele viestintä yhteyksistä, erilaisista URL lähdeviite osoitteista, tallennetuista ohjelmistoista tai eikä vastaa ilmaisulla muiden yhtiöiden tai eikä vastaa ilmaisulla erilaisten henkilöiden valmistamista ilmaisohjelmistoista tai vastaavanlaisista mahdollisista riskeistä tai niiden aiheuttamista rahan tai rahoituksen taloudellisista menetyksistä.

7 Archaidios yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus taloudellisena hyvityksenä, rajoittuu vähintään asiakkaan ostotilaamaan palvelun hintaan eli esimerkiksi, yhteen maksulliseen (1) työtuntiin, joka on hintana alkaen , 58,06 (58,06 euroa). Puolueettomasti aihetodistettu tai todistettu, taloudellinen hyvitys hinta on Archaidios yhtiöstä on alkaen vähintään 58,06 (58,06 euroa). 9.1 Oikeudellisesti vanhentuneet vahingonkorvausvaateet Oikeudellisesti vanhentuneita, vahingonkorvausvaateita, Archaidios yhtiöstä ei huomioida puolueettomasti, hyväksyttyinä oikeudellisina vahingonkorvausvaateina. Mikäli oikeudellisia vahingonkorvausvaateita, jotkut yksilöidyt rekisteröidyt luonnolliset henkilöt (täysivaltaiset, luonnolliset henkilöt) tai mikäli oikeudellisia vahingonkorvausvaateita, jotkin rekisteröidyt yhtiöt on toimittaneet, oikeudellisesti vanhentuneita ilmoituksina, Archaidios yhtiölle, joten oikeudelliset vanhentuneet ilmoitukset, on siten aiheettomia, joista Archaidios yhtiö, ei ole oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa, kenellekään, eikä millekään yhtiölle. Archaidios yhtiön asiakas, tai Archaidios yhtiön asiakkaat on oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa oikeudellisesti vanhentuneista ilmoituksista, jos Archaidios yhtiön asiakas tai jos Archaidios yhtiön asiakkaat on tahallaan ilmoittaneet oikeudellisesti vanhentuneita ilmoituksia, tai jos Archaidios yhtiön asiakas tai jos Archaidios yhtiön asiakkaat on ilmoittaneet tahallaan, liioiteltuja väärä ilmianto tai menettelyvirheellisiä ilmoituksia, joista ovat oikeudellisesti taloudellisesti hyvitys vastuussa, järjestämään, oikeudellisia taloudellisia hyvityksiä, raha saatavina siten, Archaidios yhtiön (toimitusjohtajan, henkilökunnan, sekä työntekijöiden) omistukseen, joka on ymmärrättevä. 10. Asiakastiedot tai asiakastietojen käyttäminen Archaidios yhtiö ja asiakas yhtiö allekirjoittavat molemminpuolisen salassapitovelvollisuuden, joka on voimassa vähintään viisi (5) vuotta. Vain tilanteessa, kun asiakas toteuttaa taloudellisesti arvokkaita ostotilauksia, esimerkiksi, palveluista tai tuotteista. * Huomioi, että salassapitovelvollisuus ehto ei liity asiakkaiden taloudelliselta arvoltaan ainoastaan vähäinen tuotteiden ostotilaamiseen, joita saa tilattua julkisesti tai näkyvästi mistä tahansa verkkokaupasta tai mistä tahansa yhtiöstä. Esimerkiksi, kun kuka tahansa asiakas asioi asiakkaana, satunnaisessa yhtiössä. Jotkut ohikulkijat saattavat havaita julkisesti, julkisessa osoitteessa, että joku asiakas asioi julkisesti jossain yhtiössä, sekä osti havaittuja tuotteita julkisen osoitteen, yhtiöstä. Tietyt henkilöt tai tietyt ohikulkijat saattavat havaita asioivat asiakkaat tietyn yhtiön alueella, tai tietyt henkilöt tai tietyt ohikulkijat ei välttämättä ehdi havaitsemaan, tiettyjä julkisen yhtiön alueella, asioivia asiakkaita. Tällaisissa taloudelliselta arvoltaan ainoastaan vähäinen ostosten kohdalla, tavallisissa kaupan tai tavallisissa Archaidios yhtiön verkkokaupan asiointien tilanteissa ei ole toistaiseksi määritetty, asiakkaiden salassapitovelvollisuutta, ostotilausten kohdalla, kun ostavat tuotteita tai kun ostavat palveluita. Asiakkaiden salassa pidettävyys ostotilanteina, saatetaan Archaidios yhtiön alkuperäisenä kehitysehdotuksena myöhemmin, päivittää Archaidios yhtiön verkkokauppaan ( Archaidios e-commerce ), kun on jossain määrin mahdollista, määrittää, asiakkaille salassa pidettävyys, esimerkiksi ohjelmisto ratkaisuna.

8 11. Salassapitovelvollisuus, sekä julkisten viranomaisten ohjeet, tai asiakirjat määräykset tai päätökset Archaidios yhtiö pitää salassa, eikä paljasta Archaidios yhtiön ulkopuolelle tahallaan tai muille työtehtävissä saatuja tietoja, mikäli niistä on olemassa 1 kpl liitteenä, erillinen voimassa sijaitseva salassapitosopimus molemmille osapuolille (tai tele viestintä yhteyksille). Mikäli salassapitovelvollisuutta ei ole olemassa tai sitä ei ole molempien osapuolten sopimuksista selvästi määritelty, sekä tieto on julkista tai tieto on julkisesti saatavilla, salassapitovelvollisuutta ei ole niissä Perustuslaki oikeus elämään elämän tilanteissa. Archaidios yhtiön asiakas pitää salassa tai Archaidios yhtiön asiakkaat pitää salassa, eikä paljasta Archaidios yhtiön ulkopuolelle tai muille mahdollisissa työtehtävissä saatuja luottamuksellisia tietoja tai salassa pidettäviä tietoja, kuten esimerkiksi, yksilöityä toimeksiantosopimusta, tai sopimuksen ilmaisu, neuvotteluja tai sopimuksen ilmaisu, keskusteluja, jotka on luottamuksellisia, sekä jotka on salassa pidettäviä. Mikäli uusia kirjallisia kirjeitä, ohjeita tai määräyksiä ei ole toimitettu julkisen sektorin viranomaisilta viipymättä (tai asiakirjat tai päätökset tai hetkelliset määräykset, ei ole saavuttaneet Archaidios yhtiötä) tai ne julkisen sektorin viranomaiset ohjeet, päätökset tai hetkelliset määräykset, sisältävät tietona tai tietoina, olennaisia ristiriitoja tai ristiriitaisuuksia tai menettelyvirheellisiä tai menettelyvirheellisiä puutteellisia tietoja (jossa ei ole yksityiskohtaisia, luotettavia, puolueettomia tietoja, esimerkiksi, Archaidios yhtiön asiakkaasta tai Archaidios yhtiön asiakkaista tai muista yhtiöistä tai Archaidios yhtiön toimitusjohtajasta tai Archaidios yhtiön henkilökunnasta tai Archaidios yhtiön, työntekijöistä). Julkisen sektorin viranomaisten kirjeet ei ole silloin Suomen laki, lakien perusteluilla, oikeustieteellisesti lainvoimaisesti perusteltuja, sekä ei ole puolueettomia aihetodistettuja tai todistettuja, perusteluin een, joten silloin muutamat, yksilöidyt aiheettomat julkisen sektorin viranomaisten kirjeet on virallisesti kirjeinä, ohjeina, päätöksinä tai määräyksinä, kumottavissa, aiheettomina, jossa huomioidaan Henkilötietolaki perustelut, suojaamassa, Archaidios yhtiön (toimitusjohtajan, henkilökunnan, työntekijöiden) oikeuksia, sekä Henkilötietolaki perustelulla, suojaamassa, Archaidios yhtiön asiakkaan tai Henkilötietolaki perustelulla, suojaamassa, Archaidios yhtiön asiakkaiden oikeuksia. Aiheettomat, menettelyvirheitä sisältävät tai menettelyvirheelliset ristiriitaiset asiakirja ohjeet, hetkelliset määräykset tai päätökset on lakien perustelulla, kumottavissa, aiheettomina, Henkilötietolaki perustelulla. Mikäli Archaidios yhtiölle on jotkut muutamat henkilöt esittäneet tahallaan liioiteltuja ristiriitaisia, menettelyvirheellisiä asiakirjoja tai useita menettelyvirheellisiä asiakirjoja, mahdollisina asiakirja väärennöksinä. Archaidios yhtiö (toimitusjohtaja, henkilökunta, työntekijät) on oikeutettu nostamaan oikeudellisen kanteen, sekä oikeudellisen vahingonkorvausvaateen, esimerkiksi, ilmoituksena julkisen sektorin poliisille (esimerkiksi rikosilmoituksena, mahdollisista ristiriita menettelyvirhe tilanteista tai väärä ilmianto ilmoituksista), tietyiltä yksilöidyiltä henkilöiltä, tai tietyiltä yksilöidyiltä julkisen sektorin viranomaisilta tai julkisen sektorin poliiseilta, väärien liioiteltujen menettelyvirheellisten ohjeiden, tai menettelyvirheellisten puutteellisten ohjeiden tai menettelyvirheellisten ristiriitaisten määräysten tai menettelyvirheellisten ristiriitaisten oikeuden (URL lähdeviite oikeus.fi ) päätösten tai menettelyvirheellisten ohjeiden perusteella, jossa Archaidios yhtiön oikeudet (toimitusjohtajan, henkilökunnan, työntekijöiden) on siten suojattu, joka on ymmärrättevä.

9 12. Tiedostot tietoturvapalveluissa Archaidios yhtiö huolehtii työaseman tiedostoista, luottamuksellisesti, salassa pidettävästi. Archaidios yhtiöllä on oikeus tiedostoihin, Archaidios yhtiön luottamuksellisissa työtehtävissä, kun siitä on sovittu Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden kanssa, hyväksytysti. Tilanteet ja ehdot saattavat muuttua tilannekohtaisesti, Archaidios yhtiöstä, jossa Archaidios yhtiö pidättää oikeuden yleiset sopimusehdot tietojen muutoksiin, koska tahansa, sekä missä tahansa. 13. Tiedot tietoturvapalveluissa Archaidios yhtiössä, tiedot ovat vain niiden saatavilla, joita työtehtävät edellyttävät Archaidios yhtiössä (esimerkiksi, määritetty työtehtävä, toimitusjohtajalla tai henkilökunnalla tai työntekijöillä), jossa on kyseessä luottamuksellinen työtehtävä tai tehtävä. Työtehtävät saattavat esimerkiksi, sisältää tietoturvatarkastuksen, ongelmatiedostojen löytämisen, kuten esimerkiksi työasemaa (tietokonetta) vahingoittavat haittaohjelmistot tai haittatiedostot, sekä niiden puhdistamisen tai tiedostojen korjaamisen liittyvät luotettavat toimenpiteet, jossa pyritään palauttamaan ( recovery operation tai recovery ) työasema (tietokone) vakaaseen ja kohtuullisesti toimivaan käyttötilaan. 14. Ohjeet työtehtävälle tai tehtävälle Sisältää tietoturvatarkastuksen, jossa käytetään luotettavia tietoturvaohjelmia, joilla puhdistetaan työasemalla (tietokoneella) sijaitseva tai sijaitsevat vahingoittavat tiedostot (jotka tunnistetaan tai joita ei välttämättä tunnisteta, jos kyseessä on esimerkiksi uusi tietoturva riski), jotka aiheuttavat työasemaan (tietokoneeseen) epävakaan tai hetkellisen toimimattoman tilan. Tarvittaessa esitetään ilmaisulla, asiakkaalle uusia ratkaisuja tai uusia tietoturvaratkaisuja suojaamaan työasemaa (tai tietokonetta). 15. Asiakastietojen luovuttaminen Mikäli Suomen laki lainsäädäntönä ei esitä, uutta ilmaisua. Archaidios yhtiö (toimitusjohtaja, henkilökunta, työntekijät) ei luovuta tietoja ilman todistettua allekirjoitettua, hyväksyttyä, lupaa. 16. Asiakastietojen tarkastusoikeus tai menettelyvirheellisten tietojen oikaisu Archaidios yhtiön asiakkaalla (tai Archaidios yhtiön asiakkailla) on Henkilötietolaki perustelulla on ystävällinen oikeus pyytää, kirjallisella ilmaisulla, tarkastamaan luonnollisena henkilönä, hänestä rekisteröidyt tiedot, Archaidios yhtiöstä, jonka kirjallisen ilmaisu tarkastuspyynnön jälkeen Archaidios yhtiö toimittaa, 1 kpl ilmaisen kirjallisen ilmaisun tarkastetuista, tiedoista, mutta mikäli Archaidios yhtiön asiakas tai mikäli Archaidios yhtiön asiakkaat toteuttavat 2 kpl tarkastusoikeuden pyyntönä, on siitä Archaidios yhtiöllä oikeus veloittaa 10,00 (10,00 euros) hintana, tai mikäli Archaidios yhtiön asiakas tai mikäli Archaidios yhtiön asiakkaat toteuttavat useampia tarkastusoikeus pyyntöjä, Archaidios yhtiöstä, siitä veloitetaan 10,00 (10,00 euros) hintana. Under "the Data Protection legislation" "Archaidios" is reserving the right to charge you reasonable 10,00 (10,00 euros), if you as customer are making second order or if you as customer are making more orders for your own personal information (one year time period from "Archaidios", reference "archaidios.com" server private area).

10 17. Asiakastietojen poistaminen Archaidios yhtiön rekisteristä Archaidos yhtiö saa ilmaisulla, poistaa Archaidios yhtiön rekisteristä, vain asiakkaan tai asiakkaiden rekisteröidyt tiedot 3 kuukauden yleiset sopimusehdot sopimussuhteen päättymisen jälkeen tai palvelun päättymisen jälkeen. Huomioi, että Archaidios yhtiö pidättää oikeuden säilyttää edelleen rekisteröidyt tiedot, mikäli rekisteröityjen tietojen säilyttämiseen liittyy muita perusteltuja tieto havaintoja tai esimerkiksi jokin hyödyllinen ehto säilyttää tärkeät tiedot tai säilyttää tärkeät sopimusehdot tai tietyt hyödylliset ehdot tietoina, joita saatetaan tarvita myöhemmin. 18. Asiakkaan oikeus sopimuksen purkuun tai toistaiseksi voimassa sijaitseva sopimus Archaidios yhtiön asiakkaalla tai Archaidios yhtiön asiakkailla on oikeus hetkellisesti purkaa sopimus mikäli ostotilattu tuote tai mikäli ostotilattu palvelu esimerkiksi, poikkeaa olennaisesti yleiset sopimusehdot perustelulla, sovitusta. Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden on toteuttava ilmaisulla, kirjallinen ilmoitus sopimuksen purkamisesta, nimellä Sopimuksen purkaminen, joka on allekirjoitettuna ilmaisuna, toimitettava, Archaidios yhtiölle (toimitusjohtajalle) luottamuksellisesti, salassa pidettävänä. Aiheettomia sopimuksen purkaminen ilmoituksia, Archaidios yhtiöstä ei tulla hyväksymään, jotka saattavat olla mahdollisia asiakirja väärennöksiä, aiheettomina sopimuksen purkaminen ilmoituksina, josta Archaidios yhtiöllä on oikeus epäillä, tiettyjä, luonnollisia henkilöitä tai Archaidios yhtiöllä on oikeus tiettyjä yhtiöitä. Mikäli Archaidios yhtiön sopimusta ei ole virallisesti, hyväksytysti, purettu, yleiset sopimusehdot perustelulla, ostotilattu palvelu tai ostotilattujen tuotteiden kohdalla, liittyvä ostotilattu palvelu, on siten toistaiseksi voimassa, josta on siten järjestettävä ostotilausten perustelulla, edelleen maksu rahalla tai maksut rahalla (tai raha tilisiirtona) Archaidios yhtiön omistukseen, esimerkiksi palkkio perustelulla, palkkio, rahoilla. 19. Archaidios yhtiön oikeus sopimuksen purkuun Archaidios yhtiö, on oikeutettu purkamaan yleiset sopimusehdot päättymään kokonaan tai päättymään osittain, jos esimerkiksi Archaidios yhtiön asiakas tai jos esimerkiksi Archaidios yhtiön asiakkaat on hetkellisesti konkurssissa tai muutoin julkisen sektorin viranomaisen toimesta todettu toistaiseksi, hetkellisesti maksukyvyttömäksi (Archaidios yhtiön asiakkaiden vastuulla on tarkistaa itsemääräämisoikeuden perustelulla, että heistä asiakkaina ei ole rekistereissä aiheettomia maksuhäiriömerkintöjä, jossa Henkilötietolaki perustelu, suojaa, Archaidios yhtiön, asiakkaiden oikeuksia). Jos Archaidios yhtiön asiakas on toistuvasti käyttänyt tuotteita tai käyttänyt palveluja Internetissä noudatettujen ohjeiden vastaisesti ( vastatoimi perustelulla) tai jos Archaidios yhtiön asiakas tai jos Archaidios yhtiön asiakkaat on aiheuttanut vahinkoa työasemaansa (tai, tietokoneeseen) tele tietoliikenneviestinnässä esiintyneiden uusien tietoturvaongelmien syy-seurauksesta. Tai jos Archaidios yhtiön asiakas tai jos Archaidios yhtiön asiakkaat on ystävällisistä ilmaisu huomautuksista huolimatta muutoin oleellisesti rikkoneet menettelyvirheellisesti sopimusvelvoitteitaan tai ohjeiden muodossa annettuja toistaiseksi, määritettyjä rajoituksia esimerkiksi tietoturvallisuuden perustelulla.

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010)

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) Sivu 1/6 YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) 1. Sopimusosapuolet Erillisessä sopimuksessa osapuolet ovat K&T neutech Oy ja sopimuksen tekevä osapuoli jäljempänä Asiakas. 2. Sopimuksen kohde Sopimuksella

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot