Yhtiö, Archaidios. A. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) B. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) C. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiö, Archaidios. A. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) B. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) C. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto)"

Transkriptio

1 TIETOTURVAPALVELU TOIMEKSIANTOSOPIMUSEHTO Tietoturvatoimialan toimeksiantosopimus allekirjoitetaan. Asiakas tai kaikki määritetyt asiakkaat kirjoittavat yhteisen, yleisen toimeksiantosopimuksen yhteydessä molemminpuolisen, salassapitovelvollisuuden, joka on voimassa (5) viisi vuotta. Päivitetty ilmaisulla Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusosapuolet Yhtiö, Archaidios A. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) B. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) C. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) D. Tai useat asiakkaat (henkilötiedot tai useiden henkilöiden henkilötiedot tai yhtiön tiedot tai yhtiöiden tiedot)

2 2. Sopimuksessa Sopimuksella sovitaan asiakkaan tai asiakkaiden tilaamasta tuotteesta tai asiakkaan tai asiakkaiden tilaamasta palvelusta, jonka Archaidios yhtiö asiakkaalle toimittaa tai asiakkaille toimittaa. Asiakkaan tai asiakkaiden käyttämät Internet tele viestintä tai sähköposti tele viestintä, sekä niiden tele viestintä yhteyksien mahdolliset haittaongelmat tai tietoturvaongelmat, mahdollisina vahinkoina ei sisälly Archaidios tuotteen tai Archaidios palvelun sopimukseen. 3. Sopimusehtojen soveltaminen Sopimusehtoja noudatetaan, kun sopimus on allekirjoitettu molemminpuolisesti, tai kun asiakkaan tai asiakkaiden katsotaan, hyväksytysti ostotilanneen Archaidios yhtiöltä palvelun. 4. Luottotietojen tarkastaminen, sekä mahdolliset perintä toimenpiteet tai oikeudellinen perintä Archaidios yhtiöllä on oikeus tarkistaa asiakkaan (henkilön henkilötiedoista tai yhtiön tiedoista tai yhdistyksen tiedoista) luottotiedot. Archaidios yhtiöllä on lakien perustelulla oikeus, periä erääntyneet saatava raha (saatavat rahat) tai taloudelliset hyvitykset saatavina rahoina, viivästyskorkoineen, sekä raha perimiskuluineen. Archaidios yhtiölle maksetusta raha saatavasta tai Archaidios yhtiölle osoitetusta raha saatavista tai Archaidios yhtiölle osoitetuista raha saatavista tai Archaidios yhtiölle osoitetuista taloudellisista hyvityksistä (jos raha saatavia ei ole toistaiseksi vastaanotettu Archaidios yhtiöstä) on lakien perustelulla, oikeus käyttää oikeudellista perintää, mikäli saatavia rahoja, ei ole kokonaisuudessaan, vapaaehtoisesti järjestetty, Archaidios yhtiölle. Archaidios yhtiöllä on oikeus käyttää sopimuksessa valittua perintätoimialan yhtiötä perintä toimeksiannossa, jossa perintätoimialan oikeudellisessa vastuussa on järjestää raha saatavat Archaidios yhtiön omistukseen, luottamuksellisesti. Mikäli havaitaan, että jokin perintätoimialan yhtiöstä kokeilee tahallaan estää tai aiheuttaa tahallaan esteitä Archaidios yhtiölle järjestettävien raha saatavien, vastaanottamisessa, sekä omistamisessa. Tai jos perintätoimialan yhtiö aiheuttaa tahallaan tietoisesti viivästymistä Archaidios yhtiölle järjestettävien raha saatavien kohdalla, jotka on osoitettu Archaidios yhtiön omistukseen. Archaidios yhtiöllä on koska tahansa tai milloin tahansa oikeus vaihtaa valittua perintätoimialan yhtiötä perintä toimeksiannossa, jotta perintä toimeksiannot toteutuvat onnistuneesti, sekä hyväksytysti, jossa raha saatavat on osoitettu Archaidios yhtiön omistukseen. 5. Työtehtävien hintojen määrittely tai oikeudellinen perintä Työtehtävien tai tehtävien hinta määritetään tehtyjen työtuntien mukaisesti (yksi kokonainen työtunti on 60 minuuttia). Yksi maksullinen työtunti on hinnaltaan 58,06 (58,06 euroa). Arvonlisäveroton hinta saattaa olla ainoastaan vähäinen, yhtiön toiminnassa, arvonlisäveroton (jos kyseessä, ainoastaan vähäinen yhtiön toiminta, sivutoimisena, esimerkiksi työttömyyden aikana, jossa Vero URL lähdeviite vero.fi osoitteen perustelulla, "Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen liiketoiminnan raja määräytyy alkaen tilikauden liikevaihdon perusteella.")

3 Archaidios yhtiössä, Lähdeviite Vero URL lähdeviite vero.fi, "verottomat myynnit: * kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomat myynnit * vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakausilehtien tilausmyynti * yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien painoksen myynti * verottomien vesialusten sekä niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti * rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynnit * kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset. (Archaidios (Archaidios, toimitusjohtaja) ei ole luovuttanut kiinteistöjä kenenkään omistukseen.) * Liikevaihdon määrää laskettaessa ei oteta huomioon: * liitännäisluonteisia rahoitus- ja vakuutuspalveluja eikä * käyttöomaisuuden myyntejä." Archaidios yhtiöön liittyvä alarajaan liittyvä huojennus jokaiselta takautuvalta tilikaudelta (vuosi ), tai tulevilta tilikausilta, suojaamassa automaattisesti Archaidios yhtiön oikeuksia, Yleiset sopimusehdot perustelulla, oikeudenmukaisesti puolueettomasti. Lähdeviite Vero URL lähdeviite vero.fi, "Alarajaan liittyvä huojennus Verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on alle euroa voi saada tilikauden päätyttyä ns. alarajahuojennuksen." Tai, vakituisesti (esimerkiksi viisi arkipäivää työpäivinä, jokaista viikkoa kohden, jos tilanne on muuttunut Archaidios yhtiössä siten, että Archaidios yhtiö on alkanut saamaan säännöllisesti taloudellisesti arvokkaita (tai raha määrältään arvokkaita) ostotilauksia, jokaisen viikon, jokaisena arkipäivänä, jatkuvina ostotilauksina) itsensä työllistämisen merkityksessä Archaidios yhtiössä, jossa tilanteessa, Archaidios yhtiön työtunti hinta saattaa tällaisissa muuttuneissa tilanteissa, sisältää lähdeviite, Vero URL lähdeviite vero.fi osoitteen perustelulla "yleinen verokanta alkaen, 24 % arvonlisäveroa", tai "elintarvikkeet ja rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut, alkaen, 14 % arvonlisäveroa" tai "henkilökuljetus, alkaen, 10 % arvonlisäveroa" henkilökuljetus palveluissa, tai "palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, alkaen, 10 % arvonlisäveroa", tai "teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut alkaen, 10 % arvonlisäveroa", tai "kirja, alkaen, 10 % arvonlisäveroa" esimerkiksi, kun tai jos Archaidios yhtiöstä myydään julkaisu kirja teoksia, jossa huomioidaan vain määritetty arvonlisävero maksu, jossa arvonlisävero maksu, rahalla (tai maksu rahalla, tilisiirtona). Archaidios yhtiö perii palvelusta asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perustelun mukaiset maksut. Maksut yksilöidään palvelun tai palvelujen sopimusehdoissa tai Archaidios yhtiössä vain muuttuneen tilanteen mukaan, jos tilanne on muuttunut. Asiakkaan on järjestettävä rahalla maksu (tai tilisiirtona, rahalla maksu), määritetyn laskun, hinta tiedon (tai hinta tietojen) perustelulla, viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.

4 Archaidios yhtiöllä on lakien perustelulla, oikeus käyttää perintätoimialan yhtiötä, asiakkaan laskusta (tai laskuista) tai asiakkaiden laskusta (tai laskuista), joita ei ole raha maksuna järjestäneet Archaidios yhtiön omistukseen ostetuista tuotteista tai ostetuista palvelusta, jossa raha saatavia tai raha saatavat on oikeudellisesti taloudellisina hyvityksinä tarkoitettu Archaidios yhtiön omistukseen. Tai Archaidios yhtiöllä on oikeus asettaa, oikeudellinen vahingonkorvausvaade, julkisen sektorin poliisille, tai julkisen sektorin oikeuden viranomaisille (esimerkiksi Käräjäoikeus osoitteeseen tai osoitteisiin, URL lähdeviite oikeus.fi ), jos asiakas tai jos asiakkaat, ei ole järjestäneet, oikeudellisia taloudellisia hyvityksiä (raha saatavista), oikeudenmukaisesti Archaidios yhtiön omistukseen, mahdollisimman pian, esimerkiksi joustavina osamaksujärjestelyinä, jotka on inhimillisesti siedettäviä maksu järjestely tilanteita, asiakkaan tai asiakkaiden, Perustuslaki oikeus elämään perusteluna, inhimillisissä elämän tilanteissa. 6. Palvelun toimitus, sekä toimitusaika Archaidios yhtiö on velvollinen toimittamaan vain hyväksytysti asiakkaan tai asiakkaiden ostotilatun palvelun tai vain hyväksytysti ostotilatun tuotteen (tai tuotteet), asiakkaan tai asiakkaiden kanssa kirjallisella sopimuksella tai tele viestintä sopimuksella sovittuna aikana (vähintään arvio, päivämäärästä tai vähintään arvio kellonajasta), (jos Archaidios yhtiöstä on mahdollista toimittaa tuote tai jos Archaidios yhtiöstä on mahdollista toimittaa palvelu, mutta mikäli Archaidios yhtiö on kohdannut hetkellisiä ylivoimainen este tilanteita, tuotteen toimittamisessa tai palvelun toimittamisessa, joten tällaisissa hetkellisissä ylivoimainen este tilanteissa huomioidaan siten vapatumisperusteet tai vapauttamisperusteet Archaidios yhtiön, sekä Archaidios yhtiön henkilökunnan, tai Archaidios yhtiön työntekijöiden kohdalla, joka on ymmärrättevää.). Mikäli asiasta ei ole yksityiskohtaisesti neuvoteltu tai keskusteltu tai ohjeiden mukaan ei ole molemminpuolisesti sovittu tai jos ohjeita ei ole koskaan toimitettu kirjallisena tai tele viestinä, todistetusti perille asti, Archaidios yhtiöön. Ylivoimainen este tilanteissa vapautumisperusteet, sekä vapauttamisperusteet perustelulla, vapautuu Archaidios yhtiö, sekä Archaidios yhtiön henkilökunta, sekä Archaidios yhtiön työntekijät, palvelun toimittamisesta (tai toimituksesta) tai palvelun toimitusajasta, sekä kaikkeen siihen liittyvistä ostotilaukseen liittyvistä velvoitteista, sekä kaikista taloudellisista vahingonkorvausvaateista. 7. Palveluntuottaja Archaidios yhtiö, palveluntuottajana saa tuottaa sopimuksen palvelun esitetyllä ilmaisu perustelulla. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palvelua tai palvelujen sisältöä, josta tarvittaessa tiedotetaan ilmaisulla asiakkaalle keskustelussa tai neuvottelussa, tele viestinnässä tai sähköposti tele viestinnässä tai Archaidios yhtiön URL lähdeviite archaidios.com sivustolla tiedote ilmaisulla tai useilla tiedote ilmaisuilla. Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden velvollisuutena on käyttää Archaidios yhtiön palvelua (URL lähdviite archaidios.com ) lakien ja asetusten mukaisesti, oikeudenmukaisesti, sekä moraalisesti hyvillä tavoilla siten, että esimerkiksi tahallisella tietoisella black hat hakkeroimisella ei saa aiheuttaa, ollenkaan vahinkoa Archaidios yhtiön, URL lähdeviite archaidios.com palvelimelle, estävällä, vastatoimi tavalla, eikä millään vastatoimi tavoilla. Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden, tulee siten noudattaa hyviä moraalisia käytöstapoja, Archaidios yhtiön URL lähdeviite archaidios.com Internet- tai tietoliikenneviestinnässä, jotta uusia vahingollisia tietoturvaongelmatilanteita tai uusia vahingollisia haittaohjelmistoja ei tahallaan tietoisesti tallenneta, tele tietoliikenneviestinnästä URL lähdeviite archaidios.com palvelimelle, tai

5 asiakkaan tai asiakkaiden huolimattomasta käyttäytymisestä, ei ole suositeltua aiheuttaa vahingollisia ongelmia Archaidios yhtiön URL lähdeviite archaidios.com palvelimelle. Oikeudellinen vahingonkorvausvastuu on siten hetkellisesti asiakkaalla, kun tai jos on aiheuttanut ongelmallista vahinkoa Archaidios yhtiön archaidios.com palvelimelle, esimerkiksi arviolta vuosi aikana. Archaidios yhtiö (tai Archaidios yhtiön henkilökunta tai Archaidios yhtiön työntekijät tai Archaidios yhtiön toimitusjohtaja) ei ole oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa Internet- tai tietoliikenneyhteydestä tulevista mahdollisista uusista ulkopuolisista tietoturvaongelmista, uusina tietoturvaongelma vahinkoina. Archaidios yhtiö suosittelee, että niitä varten asiakas tai asiakkaat asentavat erillisen luotettavan tietoturvaratkaisu tuotteen tai tietoturvaratkaisu palvelun suojaamaan työasemien tele viestintää, jotta ennaltaehkäistään mahdollisia uusia tietoturvaongelmia, vahinkoina. 8. Tietoturvallisuus Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat ilmaisulla vastaavat itsenäisesti oman työaseman tai oman tietokoneen tai oman tietojärjestelmän tai oman paikallisen lähiverkon tai oman Internet- tai tietoliikenneviestinnän tai oman ATK laitteen tai ATK oheislaitteen tai oman ohjelman, tai oman ilmaisohjelman, aiheuttamista mahdollisista uusista tietoturvaongelmista vahinkoina. Archaidios yhtiön, asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat on vastuullisia ostotilaamaan saatavilla sijaitsevina, suojaustuotteina tai tietoturvaratkaisu tuotteina tai tietoturvatuotteina tai tietoturvapalveluina erikseen, kun Archaidios yhtiön asiakkaan tai kun Archaidios yhtiön asiakkaiden taloudellinen tilanne (asiakkaan riittävä ostovoima tai asiakkaiden riittävä ostovoima) mahdollistaa tietoturvatuotteen tilaamisen Archaidios, yhtiöstä. Mikäli taloudellinen tilanne ei mahdollista Archaidios yhtiön asiakkaalle tai Archaidios yhtiön asiakkaille välittömästi tietoturvatuotteen ostotilaamista. Hetkellisesti on suositeltavaa käyttää luotettavaa ilmaista tietoturvaohjelmaa, mikäli ilmainen tietoturvaohjelma on saatavilla, sekä jos asiakas osaa (tai jos asiakkaat osaavat) asentaa ilmaisen tietoturvaohjelman käyttöön, esimerkiksi omalle tietokoneelle. Huomioidaan, että tietotekniikan tietoturvapalvelut Archaidios yhtiöstä ei ole ilmaisia palveluita, Archaidios yhtiön asiakkaalle tai Archaidios yhtiön asiakkaille. Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat on velvollisia huolehtimaan siitä, että asiakkaan oma palvelin tai asiakkaiden omat palvelimet, ei ole aiheuttamassa tietoturvaongelmatilaa vahinkona, asiakkaan omalle työasemalle tai asiakkaan omalle tietokoneelle. Archaidios yhtiö ei ole oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa (eikä taloudellisesti vahingonkorvausvastuussa) mahdollisesta man- in-themiddle eli mahdollisesta mies-keskellä riskeistä, mahdollisina vahingollisina tietoturvaongelmina asiakkaan oman tietoliikenteen tele viestinnässä. Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat valitsevat itsenäisesti, itsemääräämisoikeudella, sekä oman vastuun, sekä oman harkintakykynsä mukaisesti perusteltuna, palveluntarjoajan Internet- tai tietoliikenne tele viestinnän saatavilla sijaitsevan operaattori tele viestintä ratkaisun käyttöön, sekä siten Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat on itsemääräämisoikeuden perustelulla, valinneet oman operaattori tele viestintä ratkaisun toistaiseksi käyttöön, kuten on tahtoneet. 9. Vahingonkorvausvelvollisuus Mikäli kolmas osapuoli tai yksilöity, asiakas ilmaisee hetkellisesti, oikeudellisesti yksilöllisen oikeus kanteen, joka perustuu näiden sopimusehtojen vastaiseen toimintaan vastatoimi perusteluna ( vastatoimi Archaidios yhtiötä vastaan). Tai mikäli esillä on asiakkaan aiheeton vahingonkorvausvaade oikeudellisena

6 kanteena. Vastaa ilmaisulla, yksilöity, asiakas kaikista toimintansa aiheuttamista kustannuksista Archaidios yhtiölle, sekä Archaidios yhtiön toimitusjohtajalle, sekä Archaidios yhtiön henkilökunnalle, sekä Archaidios yhtiön työntekijöille. Kuten lisäkustannuksista tai lisävahingoista, sekä lisäksi kaikista niistä taloudellisissa oikeudenkäyntikuluista tai oikeudenkäynteihin liittyvistä taloudellisista matkakustannuksista (taloudellisista matkustamisen kustannuksista) välittömästi Archaidios yhtiölle, sekä Archaidios yhtiön toimitusjohtajalle. Archaidios yhtiön asiakkaan (tai Archaidios yhtiöiden asiakkaiden) on reklamoitava ilmaisulla, mahdollisesta viallisesta tuotteesta tai mahdollisesta menettelyvirheellisestä palvelusta neljäntoista (14) päivän kuluessa, mikäli asiakas perustelee puolueettomasti todistetuilla, puolueettomilla todisteilla, sekä useilla puolueettomilla aihetodisteilla Archaidios yhtiölle siitä, että Archaidios yhtiö on mahdollisesti toiminut sopimusehtojen vastaisesti. Mikäli Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat, ei ole ilmaisulla reklamoinut (tai reklamoineet) Archaidios yhtiölle neljäntoista (14) päivän kuluessa, tällaisissa tilanteissa Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden, valitus (tai, reklamaatio) tai mahdollinen oikeudellinen vahingonkorvausvaade, kanteena on siten aiheeton, sekä on siten automaattisesti kumottu, pois voimasta, jossa Archaidios yhtiö, ei ole siten oikeudellisesti taloudellisesti vahingonkorvausvelvollinen. Mikäli Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat ei ole ilmaisuna, luotettavasti, todistetusti, aihetodistetusti puolueettomasti perustelleet, Archaidios yhtiölle, eikä Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat ei ole esimerkiksi, ilmoittaneet, luotettavasti, sekä luottamuksellisesti, luotettavia puolueettomia aihetodisteita tai puolueettomia todisteita Archaidios yhtiölle. Pidetään tilannetta Archaidios yhtiön yleiset sopimusehdot perusteluna, kumottuna (ei voimassa sijaitsevana asiakkaan valituksena, ei voimassa sijaitsevana asiakkaan reklamaationa), sekä siten Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden, aiheettomana ilmaisu valituksena tai aiheettomina ilmaisu valituksina tai aiheettomana reklamaationa tai aiheettomina reklamaatioina. Mikäli havaitaan, että Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden esittämä vahingonkorvausvaade on aiheeton. Archaidios yhtiö vapautuu siten välittömästi Archaidios asiakkaan esittämästä tai Archaidios yhtiön asiakkaiden esittämistä aiheettomista todistamattomista (epäluotettavista, tai puolueellisesti epäluotettavista) oikeudellisista, taloudellisista vahingonkorvausvaade vaateista, sekä kaikista oikeudellisista vahingonkorvausvaateista tai oikeudellisista, taloudellisista hyvitys pyynnöistä. Archaidios yhtiö ei ilmaisulla vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista, kuten mahdollisesti yhteistyökumppaneiden menettelyvirheistä tai muiden ohjelmistovalmistajien tai muiden ulkopuolisten menettelyvirheistä työasemassa tai tietoliikenne tele viestinnässä tai näiden aiheuttamista ansiotulon menetyksistä, kenellekään. Archaidios yhtiö (toimitusjohtaja, henkilökunta, työntekijät) ei ilmaisulla vastaa mahdollisista tietoturvariskeistä, kuten haitallisen vahingollisen ohjelman tai ilmaisohjelmien aiheuttamista vahingoista kenenkään työasemalle, eikä kenenkään tietokoneelle, eikä kenenkään palvelimille, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi, Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden, erilaisista tele viestintä yhteyksistä, erilaisista URL lähdeviite osoitteista, tallennetuista ohjelmistoista tai eikä vastaa ilmaisulla muiden yhtiöiden tai eikä vastaa ilmaisulla erilaisten henkilöiden valmistamista ilmaisohjelmistoista tai vastaavanlaisista mahdollisista riskeistä tai niiden aiheuttamista rahan tai rahoituksen taloudellisista menetyksistä.

7 Archaidios yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus taloudellisena hyvityksenä, rajoittuu vähintään asiakkaan ostotilaamaan palvelun hintaan eli esimerkiksi, yhteen maksulliseen (1) työtuntiin, joka on hintana alkaen , 58,06 (58,06 euroa). Puolueettomasti aihetodistettu tai todistettu, taloudellinen hyvitys hinta on Archaidios yhtiöstä on alkaen vähintään 58,06 (58,06 euroa). 9.1 Oikeudellisesti vanhentuneet vahingonkorvausvaateet Oikeudellisesti vanhentuneita, vahingonkorvausvaateita, Archaidios yhtiöstä ei huomioida puolueettomasti, hyväksyttyinä oikeudellisina vahingonkorvausvaateina. Mikäli oikeudellisia vahingonkorvausvaateita, jotkut yksilöidyt rekisteröidyt luonnolliset henkilöt (täysivaltaiset, luonnolliset henkilöt) tai mikäli oikeudellisia vahingonkorvausvaateita, jotkin rekisteröidyt yhtiöt on toimittaneet, oikeudellisesti vanhentuneita ilmoituksina, Archaidios yhtiölle, joten oikeudelliset vanhentuneet ilmoitukset, on siten aiheettomia, joista Archaidios yhtiö, ei ole oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa, kenellekään, eikä millekään yhtiölle. Archaidios yhtiön asiakas, tai Archaidios yhtiön asiakkaat on oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa oikeudellisesti vanhentuneista ilmoituksista, jos Archaidios yhtiön asiakas tai jos Archaidios yhtiön asiakkaat on tahallaan ilmoittaneet oikeudellisesti vanhentuneita ilmoituksia, tai jos Archaidios yhtiön asiakas tai jos Archaidios yhtiön asiakkaat on ilmoittaneet tahallaan, liioiteltuja väärä ilmianto tai menettelyvirheellisiä ilmoituksia, joista ovat oikeudellisesti taloudellisesti hyvitys vastuussa, järjestämään, oikeudellisia taloudellisia hyvityksiä, raha saatavina siten, Archaidios yhtiön (toimitusjohtajan, henkilökunnan, sekä työntekijöiden) omistukseen, joka on ymmärrättevä. 10. Asiakastiedot tai asiakastietojen käyttäminen Archaidios yhtiö ja asiakas yhtiö allekirjoittavat molemminpuolisen salassapitovelvollisuuden, joka on voimassa vähintään viisi (5) vuotta. Vain tilanteessa, kun asiakas toteuttaa taloudellisesti arvokkaita ostotilauksia, esimerkiksi, palveluista tai tuotteista. * Huomioi, että salassapitovelvollisuus ehto ei liity asiakkaiden taloudelliselta arvoltaan ainoastaan vähäinen tuotteiden ostotilaamiseen, joita saa tilattua julkisesti tai näkyvästi mistä tahansa verkkokaupasta tai mistä tahansa yhtiöstä. Esimerkiksi, kun kuka tahansa asiakas asioi asiakkaana, satunnaisessa yhtiössä. Jotkut ohikulkijat saattavat havaita julkisesti, julkisessa osoitteessa, että joku asiakas asioi julkisesti jossain yhtiössä, sekä osti havaittuja tuotteita julkisen osoitteen, yhtiöstä. Tietyt henkilöt tai tietyt ohikulkijat saattavat havaita asioivat asiakkaat tietyn yhtiön alueella, tai tietyt henkilöt tai tietyt ohikulkijat ei välttämättä ehdi havaitsemaan, tiettyjä julkisen yhtiön alueella, asioivia asiakkaita. Tällaisissa taloudelliselta arvoltaan ainoastaan vähäinen ostosten kohdalla, tavallisissa kaupan tai tavallisissa Archaidios yhtiön verkkokaupan asiointien tilanteissa ei ole toistaiseksi määritetty, asiakkaiden salassapitovelvollisuutta, ostotilausten kohdalla, kun ostavat tuotteita tai kun ostavat palveluita. Asiakkaiden salassa pidettävyys ostotilanteina, saatetaan Archaidios yhtiön alkuperäisenä kehitysehdotuksena myöhemmin, päivittää Archaidios yhtiön verkkokauppaan ( Archaidios e-commerce ), kun on jossain määrin mahdollista, määrittää, asiakkaille salassa pidettävyys, esimerkiksi ohjelmisto ratkaisuna.

8 11. Salassapitovelvollisuus, sekä julkisten viranomaisten ohjeet, tai asiakirjat määräykset tai päätökset Archaidios yhtiö pitää salassa, eikä paljasta Archaidios yhtiön ulkopuolelle tahallaan tai muille työtehtävissä saatuja tietoja, mikäli niistä on olemassa 1 kpl liitteenä, erillinen voimassa sijaitseva salassapitosopimus molemmille osapuolille (tai tele viestintä yhteyksille). Mikäli salassapitovelvollisuutta ei ole olemassa tai sitä ei ole molempien osapuolten sopimuksista selvästi määritelty, sekä tieto on julkista tai tieto on julkisesti saatavilla, salassapitovelvollisuutta ei ole niissä Perustuslaki oikeus elämään elämän tilanteissa. Archaidios yhtiön asiakas pitää salassa tai Archaidios yhtiön asiakkaat pitää salassa, eikä paljasta Archaidios yhtiön ulkopuolelle tai muille mahdollisissa työtehtävissä saatuja luottamuksellisia tietoja tai salassa pidettäviä tietoja, kuten esimerkiksi, yksilöityä toimeksiantosopimusta, tai sopimuksen ilmaisu, neuvotteluja tai sopimuksen ilmaisu, keskusteluja, jotka on luottamuksellisia, sekä jotka on salassa pidettäviä. Mikäli uusia kirjallisia kirjeitä, ohjeita tai määräyksiä ei ole toimitettu julkisen sektorin viranomaisilta viipymättä (tai asiakirjat tai päätökset tai hetkelliset määräykset, ei ole saavuttaneet Archaidios yhtiötä) tai ne julkisen sektorin viranomaiset ohjeet, päätökset tai hetkelliset määräykset, sisältävät tietona tai tietoina, olennaisia ristiriitoja tai ristiriitaisuuksia tai menettelyvirheellisiä tai menettelyvirheellisiä puutteellisia tietoja (jossa ei ole yksityiskohtaisia, luotettavia, puolueettomia tietoja, esimerkiksi, Archaidios yhtiön asiakkaasta tai Archaidios yhtiön asiakkaista tai muista yhtiöistä tai Archaidios yhtiön toimitusjohtajasta tai Archaidios yhtiön henkilökunnasta tai Archaidios yhtiön, työntekijöistä). Julkisen sektorin viranomaisten kirjeet ei ole silloin Suomen laki, lakien perusteluilla, oikeustieteellisesti lainvoimaisesti perusteltuja, sekä ei ole puolueettomia aihetodistettuja tai todistettuja, perusteluin een, joten silloin muutamat, yksilöidyt aiheettomat julkisen sektorin viranomaisten kirjeet on virallisesti kirjeinä, ohjeina, päätöksinä tai määräyksinä, kumottavissa, aiheettomina, jossa huomioidaan Henkilötietolaki perustelut, suojaamassa, Archaidios yhtiön (toimitusjohtajan, henkilökunnan, työntekijöiden) oikeuksia, sekä Henkilötietolaki perustelulla, suojaamassa, Archaidios yhtiön asiakkaan tai Henkilötietolaki perustelulla, suojaamassa, Archaidios yhtiön asiakkaiden oikeuksia. Aiheettomat, menettelyvirheitä sisältävät tai menettelyvirheelliset ristiriitaiset asiakirja ohjeet, hetkelliset määräykset tai päätökset on lakien perustelulla, kumottavissa, aiheettomina, Henkilötietolaki perustelulla. Mikäli Archaidios yhtiölle on jotkut muutamat henkilöt esittäneet tahallaan liioiteltuja ristiriitaisia, menettelyvirheellisiä asiakirjoja tai useita menettelyvirheellisiä asiakirjoja, mahdollisina asiakirja väärennöksinä. Archaidios yhtiö (toimitusjohtaja, henkilökunta, työntekijät) on oikeutettu nostamaan oikeudellisen kanteen, sekä oikeudellisen vahingonkorvausvaateen, esimerkiksi, ilmoituksena julkisen sektorin poliisille (esimerkiksi rikosilmoituksena, mahdollisista ristiriita menettelyvirhe tilanteista tai väärä ilmianto ilmoituksista), tietyiltä yksilöidyiltä henkilöiltä, tai tietyiltä yksilöidyiltä julkisen sektorin viranomaisilta tai julkisen sektorin poliiseilta, väärien liioiteltujen menettelyvirheellisten ohjeiden, tai menettelyvirheellisten puutteellisten ohjeiden tai menettelyvirheellisten ristiriitaisten määräysten tai menettelyvirheellisten ristiriitaisten oikeuden (URL lähdeviite oikeus.fi ) päätösten tai menettelyvirheellisten ohjeiden perusteella, jossa Archaidios yhtiön oikeudet (toimitusjohtajan, henkilökunnan, työntekijöiden) on siten suojattu, joka on ymmärrättevä.

9 12. Tiedostot tietoturvapalveluissa Archaidios yhtiö huolehtii työaseman tiedostoista, luottamuksellisesti, salassa pidettävästi. Archaidios yhtiöllä on oikeus tiedostoihin, Archaidios yhtiön luottamuksellisissa työtehtävissä, kun siitä on sovittu Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden kanssa, hyväksytysti. Tilanteet ja ehdot saattavat muuttua tilannekohtaisesti, Archaidios yhtiöstä, jossa Archaidios yhtiö pidättää oikeuden yleiset sopimusehdot tietojen muutoksiin, koska tahansa, sekä missä tahansa. 13. Tiedot tietoturvapalveluissa Archaidios yhtiössä, tiedot ovat vain niiden saatavilla, joita työtehtävät edellyttävät Archaidios yhtiössä (esimerkiksi, määritetty työtehtävä, toimitusjohtajalla tai henkilökunnalla tai työntekijöillä), jossa on kyseessä luottamuksellinen työtehtävä tai tehtävä. Työtehtävät saattavat esimerkiksi, sisältää tietoturvatarkastuksen, ongelmatiedostojen löytämisen, kuten esimerkiksi työasemaa (tietokonetta) vahingoittavat haittaohjelmistot tai haittatiedostot, sekä niiden puhdistamisen tai tiedostojen korjaamisen liittyvät luotettavat toimenpiteet, jossa pyritään palauttamaan ( recovery operation tai recovery ) työasema (tietokone) vakaaseen ja kohtuullisesti toimivaan käyttötilaan. 14. Ohjeet työtehtävälle tai tehtävälle Sisältää tietoturvatarkastuksen, jossa käytetään luotettavia tietoturvaohjelmia, joilla puhdistetaan työasemalla (tietokoneella) sijaitseva tai sijaitsevat vahingoittavat tiedostot (jotka tunnistetaan tai joita ei välttämättä tunnisteta, jos kyseessä on esimerkiksi uusi tietoturva riski), jotka aiheuttavat työasemaan (tietokoneeseen) epävakaan tai hetkellisen toimimattoman tilan. Tarvittaessa esitetään ilmaisulla, asiakkaalle uusia ratkaisuja tai uusia tietoturvaratkaisuja suojaamaan työasemaa (tai tietokonetta). 15. Asiakastietojen luovuttaminen Mikäli Suomen laki lainsäädäntönä ei esitä, uutta ilmaisua. Archaidios yhtiö (toimitusjohtaja, henkilökunta, työntekijät) ei luovuta tietoja ilman todistettua allekirjoitettua, hyväksyttyä, lupaa. 16. Asiakastietojen tarkastusoikeus tai menettelyvirheellisten tietojen oikaisu Archaidios yhtiön asiakkaalla (tai Archaidios yhtiön asiakkailla) on Henkilötietolaki perustelulla on ystävällinen oikeus pyytää, kirjallisella ilmaisulla, tarkastamaan luonnollisena henkilönä, hänestä rekisteröidyt tiedot, Archaidios yhtiöstä, jonka kirjallisen ilmaisu tarkastuspyynnön jälkeen Archaidios yhtiö toimittaa, 1 kpl ilmaisen kirjallisen ilmaisun tarkastetuista, tiedoista, mutta mikäli Archaidios yhtiön asiakas tai mikäli Archaidios yhtiön asiakkaat toteuttavat 2 kpl tarkastusoikeuden pyyntönä, on siitä Archaidios yhtiöllä oikeus veloittaa 10,00 (10,00 euros) hintana, tai mikäli Archaidios yhtiön asiakas tai mikäli Archaidios yhtiön asiakkaat toteuttavat useampia tarkastusoikeus pyyntöjä, Archaidios yhtiöstä, siitä veloitetaan 10,00 (10,00 euros) hintana. Under "the Data Protection legislation" "Archaidios" is reserving the right to charge you reasonable 10,00 (10,00 euros), if you as customer are making second order or if you as customer are making more orders for your own personal information (one year time period from "Archaidios", reference "archaidios.com" server private area).

10 17. Asiakastietojen poistaminen Archaidios yhtiön rekisteristä Archaidos yhtiö saa ilmaisulla, poistaa Archaidios yhtiön rekisteristä, vain asiakkaan tai asiakkaiden rekisteröidyt tiedot 3 kuukauden yleiset sopimusehdot sopimussuhteen päättymisen jälkeen tai palvelun päättymisen jälkeen. Huomioi, että Archaidios yhtiö pidättää oikeuden säilyttää edelleen rekisteröidyt tiedot, mikäli rekisteröityjen tietojen säilyttämiseen liittyy muita perusteltuja tieto havaintoja tai esimerkiksi jokin hyödyllinen ehto säilyttää tärkeät tiedot tai säilyttää tärkeät sopimusehdot tai tietyt hyödylliset ehdot tietoina, joita saatetaan tarvita myöhemmin. 18. Asiakkaan oikeus sopimuksen purkuun tai toistaiseksi voimassa sijaitseva sopimus Archaidios yhtiön asiakkaalla tai Archaidios yhtiön asiakkailla on oikeus hetkellisesti purkaa sopimus mikäli ostotilattu tuote tai mikäli ostotilattu palvelu esimerkiksi, poikkeaa olennaisesti yleiset sopimusehdot perustelulla, sovitusta. Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden on toteuttava ilmaisulla, kirjallinen ilmoitus sopimuksen purkamisesta, nimellä Sopimuksen purkaminen, joka on allekirjoitettuna ilmaisuna, toimitettava, Archaidios yhtiölle (toimitusjohtajalle) luottamuksellisesti, salassa pidettävänä. Aiheettomia sopimuksen purkaminen ilmoituksia, Archaidios yhtiöstä ei tulla hyväksymään, jotka saattavat olla mahdollisia asiakirja väärennöksiä, aiheettomina sopimuksen purkaminen ilmoituksina, josta Archaidios yhtiöllä on oikeus epäillä, tiettyjä, luonnollisia henkilöitä tai Archaidios yhtiöllä on oikeus tiettyjä yhtiöitä. Mikäli Archaidios yhtiön sopimusta ei ole virallisesti, hyväksytysti, purettu, yleiset sopimusehdot perustelulla, ostotilattu palvelu tai ostotilattujen tuotteiden kohdalla, liittyvä ostotilattu palvelu, on siten toistaiseksi voimassa, josta on siten järjestettävä ostotilausten perustelulla, edelleen maksu rahalla tai maksut rahalla (tai raha tilisiirtona) Archaidios yhtiön omistukseen, esimerkiksi palkkio perustelulla, palkkio, rahoilla. 19. Archaidios yhtiön oikeus sopimuksen purkuun Archaidios yhtiö, on oikeutettu purkamaan yleiset sopimusehdot päättymään kokonaan tai päättymään osittain, jos esimerkiksi Archaidios yhtiön asiakas tai jos esimerkiksi Archaidios yhtiön asiakkaat on hetkellisesti konkurssissa tai muutoin julkisen sektorin viranomaisen toimesta todettu toistaiseksi, hetkellisesti maksukyvyttömäksi (Archaidios yhtiön asiakkaiden vastuulla on tarkistaa itsemääräämisoikeuden perustelulla, että heistä asiakkaina ei ole rekistereissä aiheettomia maksuhäiriömerkintöjä, jossa Henkilötietolaki perustelu, suojaa, Archaidios yhtiön, asiakkaiden oikeuksia). Jos Archaidios yhtiön asiakas on toistuvasti käyttänyt tuotteita tai käyttänyt palveluja Internetissä noudatettujen ohjeiden vastaisesti ( vastatoimi perustelulla) tai jos Archaidios yhtiön asiakas tai jos Archaidios yhtiön asiakkaat on aiheuttanut vahinkoa työasemaansa (tai, tietokoneeseen) tele tietoliikenneviestinnässä esiintyneiden uusien tietoturvaongelmien syy-seurauksesta. Tai jos Archaidios yhtiön asiakas tai jos Archaidios yhtiön asiakkaat on ystävällisistä ilmaisu huomautuksista huolimatta muutoin oleellisesti rikkoneet menettelyvirheellisesti sopimusvelvoitteitaan tai ohjeiden muodossa annettuja toistaiseksi, määritettyjä rajoituksia esimerkiksi tietoturvallisuuden perustelulla.

11 20. Sopimusehtojen tai hinnaston voimaantulo, sekä päivitetyt muutokset Yleiset sopimusehdot sen sisällön ja hinnastojen muutokset voidaan ilmaisulla hyväksytysti ilmoittaa Archaidios yhtiön palvelin sivustoilla. Esimerkiksi henkilötietorekistereihin liittyvät tieto ilmaisu, päivitykset, päivitetyistä henkilötietorekistereistä, joista on Achaidios yhtiöstä, ilmaisulla ilmoitettu Tietosuojavaltuutetun toimistolle URL lähdeviitteeseen, Archaidios yhtiö ilmaisulla, ilmoittaa päivitetyistä muutoksista, sekä tiedottaa ilmaisulla, niistä asiakkaita esimerkiksi, sähköpostikirjeellä, kirjeellä tai asiakirjoilla tai tele viesti ilmaisuna, Archaidios yhtiön URL lähdeviite archaidios.com sivuston välityksellä. 21. Ylivoimainen este Sopijapuolena Archaidios yhtiö vapautuu vapautumisperusteet, vapauttamisperusteet tai vastuuta ei synny perustelulla, oikeudellisista velvoitteista tai velvollisuudesta järjestää maksu rahalla, laskuun tai laskuihin (tai maksaa laskua rahalla tai rahalla, tilisiirtona), sekä Archaidios yhtiö ei ole siten oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa. Vapauttamisperusteeksi ( force majeure ) tulkitaan, sopimuksen oikean täyttämisen estävä tai sopimuksen syntymisen jälkeen tapahtunut epätavallinen tai asiaan (tai tilanteeseen) vaikuttava tapahtuma, jota sopijaosapuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta toteuttaessa tai joka on sopijaosapuolista riippumaton tai jonka vaikutuksia ei voida luotettavasti ennustaa (tai ei voida luotettavasti arvioida), tai jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi, hetkellinen sota, hetkellinen kapina, tietoliikenteen tai energiajakelun hetkellinen keskeytys, hetkellinen työselkkaus (lakko), tuntemattomasta syy-seurauksesta aiheutunut tulipalo, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa sijaitsevien tuotteiden tai palvelujen viallisuus tai viivästyminen, kolmannen osapuolen aiheuttama inhimillinen kaapelivaurio vahinkona tai vaikutuksiltaan epätavallinen sopijaosapuolista riippumaton syy (syyseuraus), josta ei ole välttämättä luotettavaa tietoa. 22. Palveluun liittyvät oikeudet Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat luovuttavat Archaidios yhtiön käyttöön luvallisesti tai luottamuksellisesti määritetyn yksilöidyn tuotteen (tai määritetyt yksilöidyt, tuotteet), määritetyn yksilöidyn oheislaitteen (tai määritetyt yksilöidyt oheislaitteet) tai työaseman (työaseman tai tietokoneen tai työasema tietokoneet) luvalliseen, hyväksyttyyn käyttöön. Archaidios yhtiöllä on oikeus käyttää asiakkaan luovuttamaa tuotetta, kun selvitetään asiakkaan tuotteessa sijaitsevaa viallista tilannetta tai jos huoltotoimenpiteessä selvitetään viallista tilannetta (jos viallisia tilanteita on havaittavissa tai jos niitä ehditään havaitsemaan), sekä tietoturvapalvelutyötehtävässä tai tietoturvapalvelutehtävässä, siten hyväksytysti tai luvallisesti. Huomioi, että Archaidios ei käsittele tuotteissa, tai työasemalla (tai tietokoneella) sijaitsevia arkaluontoisia tai luottamuksellisia tietoja tai asiakasyritys yhtiön asiakastietoja tietojen tallentamiseen. Tuotteella tai työasemalla (tietokoneella) sisältävät tiedostot tutkitaan asiakkaan luvalla vain luotettavilla tietoturvaohjelmilla, mikäli niissä esiintyy esimerkiksi mahdollisesti haitallinen (tai vahingollinen) ohjelmisto. Archaidios yhtiöllä on oikeus asettaa karanteeniin, tai Archaidios yhtiöllä on oikeus korjata ( recovery operation tai recovery ), stabilisoida (palauttaa ennalleen, recovery ) hetkellisesti viallinen tilanne

12 puhdistamisena tai Archaidios yhtiöllä on oikeus eliminoida ilmaisulla, haitallinen tiedosto (tai haitalliset tiedostot) tai tekijä sitä kenenkään ennakolta estämättä, joka saattaa aiheuttaa hetkellisesti puolueettomasti todistetun, vahingollisen tietoturvaongelmatilan tai puolueettomasti todistetun mahdollisen tietoturvariski ongelman, vahinkona tai vahinkoina. Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat, ei saa käyttää tietokoneen käyttöjärjestelmää tai tietokoneen työasemaa tietoliikenne- tai Internet yhteydessä siten, että se aiheuttaa tahallisesti toistuvasti, tahallista vahinkoa, esimerkiksi työasemalle (tietokoneelle tai tietokoneille) tai sen tietokoneen käytölle tai siten, joka tiedosto (tai tiedostojen) tietoturvariskinä saattaa olla lähtöisin ulkopuolisesta tietoliikenne tele viestinnästä. 23. Neuvotteleminen ilmaisulla Yleiset sopimusehdot sopimuksessa, mahdollisesti aiheutuneet menettelyvirheelliset tulkinnat, pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan vain ystävällisillä neuvotteluilla tai vain ystävällisillä keskusteluilla. Mikäli ilmaisu neuvottelut tai ilmaisu keskustelut eivät johda ystävälliseen, rauhaan tai rauhan sovintoon. Tilanne saatetaan viedä ilmaisulla, sovintoon puolueettomasti, inhimillisesti, lakien perustelulla, hyväksytysti, esimerkiksi julkisen sektorin oikeuden viranomaisille tai julkisen sektorin poliisille, tieto ilmaisuna tai tietojen ilmaisuna. Mikäli joku osapuoli on todellisesti todistetusti kohdannut elämänsä aikana ylivoimaisen esteen tai joku on kohdannut ylivoimaisia esteitä mahdollisen oikeudenkäynnin aikana, voidaan huomioida hyväksytysti inhimillisesti vapautumisperusteet, tai vapauttamisperusteet perusteluna.

13 YLEISET SOPIMUSEHDOT, ILMAISU, ALLEKIRJOITUKSET Archaidios yhtiön allekirjoitus Toimitusjohtaja (henkilökunta) Pvm. paikka: Asiakas (luonnollinen henkilö, tai yhtiö) Asiakkaat (luonnolliset henkilöt, yhtiöt) Pvm. paikka:

Yhtiö, Archaidios. A. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) B. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) C. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto)

Yhtiö, Archaidios. A. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) B. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) C. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) TIETOTURVAPALVELU TOIMEKSIANTOSOPIMUSEHTO Tietoturvatoimialan toimeksiantosopimus allekirjoitetaan. Asiakas tai kaikki määritetyt asiakkaat kirjoittavat yhteisen, yleisen toimeksiantosopimuksen yhteydessä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY 1 (5) SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY YLEISET SOPIMUSEHDOT Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa Seinäjoen Työterveys Oy:n ja Asiakkaan välistä työterveyshuollon palvelusopimusta. Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

REKISTERI 1 Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERI 1 Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERI 1 Henkilötietolaki (523/99) 10 Päivitys ilmaisu 5.9.2001 20.1.2015 1. Rekisterinpitäjä Nimi, Name: Archaidios. Y-tunnus: 1737350-8 Yksityishenkilö Karri Juhani, Nepponen. Yhteystiedot, Contact

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu

Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu,11.11.2014. 15.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailussa arvotaan kolme

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE Liite 1(10) RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritysasiakasta, jonka kanssa on tehnyt RAILI-liittymäsopimuksen.

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1(6) Molentum Oy, yleiset toimitusehdot 1.3.2003 alkaen Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Nämä toimitusehdot koskevat Molentum Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

CASIO HOSPITALITY ALV MUUTOS OHJE VERSIOON 2

CASIO HOSPITALITY ALV MUUTOS OHJE VERSIOON 2 CASIO HOSPITALITY ALV MUUTOS OHJE VERSIOON 2 Yleinen arvonlisäverokanta on 22 % (1.7.2010 alkaen 23 %). Elintarvikkeista ja rehuista maksetaan 12 prosenttia (1.7.2010 alkaen 13 %) arvonlisäveroa. Kirjat,

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015

Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015 Toimitusehdot Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015 Conseils Oy Secure Link E-mail: myynti@securelink.fi Web: www.securelink.fi 1. ASIAKASTIETOJEN ANTAMINEN 1.1. Tilauksen tekeminen edellyttää

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: OBH Nordican Kädettömät kokit -kilpailu, mtv.fi/kädettömätkokit-sivu, kilpailuaika

Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: OBH Nordican Kädettömät kokit -kilpailu, mtv.fi/kädettömätkokit-sivu, kilpailuaika Kädettömät kokit -kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: OBH Nordican Kädettömät kokit -kilpailu, mtv.fi/kädettömätkokit-sivu, kilpailuaika 17.9.2015. 26.11.2015. Palkinto ja sen arvo: 10 kappaletta

Lisätiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen. Soma Systems Yleiset sopimusehdot Y-tunnus: 2122675-4 http://www.soma.fi/ Kenraalintie 12 A 5 46800 Myllykoski 040 141 8830 1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY

Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY Sisällysluettelo Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY...1 1 - Sopimusosapuolet... 2 2 - Sopimuksen kohde... 2 3 - Sopimusehtojen soveltaminen...2

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Liite 3 a. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio

Liite 3 a. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio Liite 3 a. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio 2017.1 1. Toiminnassa noudatettavat ehdot Toiminnassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja pätevyysjärjestyksessä:

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT v5.01 (12/2016) K&T Neutech Oy. Sisällysluettelo

YLEISET SOPIMUSEHDOT v5.01 (12/2016) K&T Neutech Oy. Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT v5.01 (12/2016) K&T Neutech Oy Sisällysluettelo Yleistä... 2 Sopimusehtojen soveltaminen... 2 Sopimuksen syntyminen... 2 Sopimuskausi... 2 Luottotietojen tarkastaminen... 2 Hinnasto,

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot.

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 2 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO Maanomistajan taholta sopimus astuu voimaan asiakkaan toimittaessa ilmoitusaineiston

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

Sähköpostitse asiakaspalveluun lähetetyt tiedotteet julkaistaan arkisin klo välisenä aikana. STT pidättää oikeuden muuttaa näitä aikoja.

Sähköpostitse asiakaspalveluun lähetetyt tiedotteet julkaistaan arkisin klo välisenä aikana. STT pidättää oikeuden muuttaa näitä aikoja. 1 (5) SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ Sopimus oikeuttaa asiakkaan käyttämään STT Info -tiedotejakelua. Sopimuksesta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 2. PALVELUKUVAUS STT Info

Lisätiedot

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT Tässä liitteessä kerrotaan Propagandan ja asiakkaan väliset palvelu- ja toimitusehdot. Myöhemmin sopijapuolista käytetään nimityksiä Propaganda ja Asiakas sekä yhdessä Sopijapuolet.

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Viikonloppu.com:n avajaiskilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS. Joensuun kaupunki Live Nation Finland Oy

YHTEISTYÖSOPIMUS. Joensuun kaupunki Live Nation Finland Oy YHTEISTYÖSOPIMUS Joensuun kaupunki Live Nation Finland Oy 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1 Osapuoli Joensuun kaupunki (jäljempänä kaupunki) Y-tunnus: 0242746-2 Vapaa-aikakeskus PL 137 80101 Joensuu Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokanta-palvelun palvelukuvaus ja toimitusehdot 1. Palvelun yleiskuvaus Lääketietokanta-palvelu sisältää sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa

Lisätiedot