Yhtiö, Archaidios. A. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) B. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) C. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiö, Archaidios. A. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) B. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) C. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto)"

Transkriptio

1 TIETOTURVAPALVELU TOIMEKSIANTOSOPIMUSEHTO Tietoturvatoimialan toimeksiantosopimus allekirjoitetaan. Asiakas tai kaikki määritetyt asiakkaat kirjoittavat yhteisen, yleisen toimeksiantosopimuksen yhteydessä molemminpuolisen, salassapitovelvollisuuden, joka on voimassa (5) viisi vuotta. Päivitetty ilmaisulla Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusosapuolet Yhtiö, Archaidios A. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) B. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) C. asiakas (henkilötieto tai yhtiö tieto) D. Tai useat asiakkaat (henkilötiedot tai useiden henkilöiden henkilötiedot tai yhtiön tiedot tai yhtiöiden tiedot)

2 2. Sopimuksessa Sopimuksella sovitaan asiakkaan tai asiakkaiden tilaamasta tuotteesta tai asiakkaan tai asiakkaiden tilaamasta palvelusta, jonka Archaidios yhtiö asiakkaalle toimittaa tai asiakkaille toimittaa. Asiakkaan tai asiakkaiden käyttämät Internet tele viestintä tai sähköposti tele viestintä, sekä niiden tele viestintä yhteyksien mahdolliset haittaongelmat tai tietoturvaongelmat, mahdollisina vahinkoina ei sisälly Archaidios tuotteen tai Archaidios palvelun sopimukseen. 3. Sopimusehtojen soveltaminen Sopimusehtoja noudatetaan, kun sopimus on allekirjoitettu molemminpuolisesti, tai kun asiakkaan tai asiakkaiden katsotaan, hyväksytysti ostotilanneen Archaidios yhtiöltä palvelun. 4. Luottotietojen tarkastaminen, sekä mahdolliset perintä toimenpiteet tai oikeudellinen perintä Archaidios yhtiöllä on oikeus tarkistaa asiakkaan (henkilön henkilötiedoista tai yhtiön tiedoista tai yhdistyksen tiedoista) luottotiedot. Archaidios yhtiöllä on lakien perustelulla oikeus, periä erääntyneet saatava raha (saatavat rahat) tai taloudelliset hyvitykset saatavina rahoina, viivästyskorkoineen, sekä raha perimiskuluineen. Archaidios yhtiölle maksetusta raha saatavasta tai Archaidios yhtiölle osoitetusta raha saatavista tai Archaidios yhtiölle osoitetuista raha saatavista tai Archaidios yhtiölle osoitetuista taloudellisista hyvityksistä (jos raha saatavia ei ole toistaiseksi vastaanotettu Archaidios yhtiöstä) on lakien perustelulla, oikeus käyttää oikeudellista perintää, mikäli saatavia rahoja, ei ole kokonaisuudessaan, vapaaehtoisesti järjestetty, Archaidios yhtiölle. Archaidios yhtiöllä on oikeus käyttää sopimuksessa valittua perintätoimialan yhtiötä perintä toimeksiannossa, jossa perintätoimialan oikeudellisessa vastuussa on järjestää raha saatavat Archaidios yhtiön omistukseen, luottamuksellisesti. Mikäli havaitaan, että jokin perintätoimialan yhtiöstä kokeilee tahallaan estää tai aiheuttaa tahallaan esteitä Archaidios yhtiölle järjestettävien raha saatavien, vastaanottamisessa, sekä omistamisessa. Tai jos perintätoimialan yhtiö aiheuttaa tahallaan tietoisesti viivästymistä Archaidios yhtiölle järjestettävien raha saatavien kohdalla, jotka on osoitettu Archaidios yhtiön omistukseen. Archaidios yhtiöllä on koska tahansa tai milloin tahansa oikeus vaihtaa valittua perintätoimialan yhtiötä perintä toimeksiannossa, jotta perintä toimeksiannot toteutuvat onnistuneesti, sekä hyväksytysti, jossa raha saatavat on osoitettu Archaidios yhtiön omistukseen. 5. Työtehtävien hintojen määrittely tai oikeudellinen perintä Työtehtävien tai tehtävien hinta määritetään tehtyjen työtuntien mukaisesti (yksi kokonainen työtunti on 60 minuuttia). Yksi maksullinen työtunti on hinnaltaan 58,06 (58,06 euroa). Arvonlisäveroton hinta saattaa olla ainoastaan vähäinen, yhtiön toiminnassa, arvonlisäveroton (jos kyseessä, ainoastaan vähäinen yhtiön toiminta, sivutoimisena, esimerkiksi työttömyyden aikana, jossa Vero URL lähdeviite vero.fi osoitteen perustelulla, "Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen liiketoiminnan raja määräytyy alkaen tilikauden liikevaihdon perusteella.")

3 Archaidios yhtiössä, Lähdeviite Vero URL lähdeviite vero.fi, "verottomat myynnit: * kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomat myynnit * vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakausilehtien tilausmyynti * yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien painoksen myynti * verottomien vesialusten sekä niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti * rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynnit * kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset. (Archaidios (Archaidios, toimitusjohtaja) ei ole luovuttanut kiinteistöjä kenenkään omistukseen.) * Liikevaihdon määrää laskettaessa ei oteta huomioon: * liitännäisluonteisia rahoitus- ja vakuutuspalveluja eikä * käyttöomaisuuden myyntejä." Archaidios yhtiöön liittyvä alarajaan liittyvä huojennus jokaiselta takautuvalta tilikaudelta (vuosi ), tai tulevilta tilikausilta, suojaamassa automaattisesti Archaidios yhtiön oikeuksia, Yleiset sopimusehdot perustelulla, oikeudenmukaisesti puolueettomasti. Lähdeviite Vero URL lähdeviite vero.fi, "Alarajaan liittyvä huojennus Verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on alle euroa voi saada tilikauden päätyttyä ns. alarajahuojennuksen." Tai, vakituisesti (esimerkiksi viisi arkipäivää työpäivinä, jokaista viikkoa kohden, jos tilanne on muuttunut Archaidios yhtiössä siten, että Archaidios yhtiö on alkanut saamaan säännöllisesti taloudellisesti arvokkaita (tai raha määrältään arvokkaita) ostotilauksia, jokaisen viikon, jokaisena arkipäivänä, jatkuvina ostotilauksina) itsensä työllistämisen merkityksessä Archaidios yhtiössä, jossa tilanteessa, Archaidios yhtiön työtunti hinta saattaa tällaisissa muuttuneissa tilanteissa, sisältää lähdeviite, Vero URL lähdeviite vero.fi osoitteen perustelulla "yleinen verokanta alkaen, 24 % arvonlisäveroa", tai "elintarvikkeet ja rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut, alkaen, 14 % arvonlisäveroa" tai "henkilökuljetus, alkaen, 10 % arvonlisäveroa" henkilökuljetus palveluissa, tai "palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, alkaen, 10 % arvonlisäveroa", tai "teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut alkaen, 10 % arvonlisäveroa", tai "kirja, alkaen, 10 % arvonlisäveroa" esimerkiksi, kun tai jos Archaidios yhtiöstä myydään julkaisu kirja teoksia, jossa huomioidaan vain määritetty arvonlisävero maksu, jossa arvonlisävero maksu, rahalla (tai maksu rahalla, tilisiirtona). Archaidios yhtiö perii palvelusta asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perustelun mukaiset maksut. Maksut yksilöidään palvelun tai palvelujen sopimusehdoissa tai Archaidios yhtiössä vain muuttuneen tilanteen mukaan, jos tilanne on muuttunut. Asiakkaan on järjestettävä rahalla maksu (tai tilisiirtona, rahalla maksu), määritetyn laskun, hinta tiedon (tai hinta tietojen) perustelulla, viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.

4 Archaidios yhtiöllä on lakien perustelulla, oikeus käyttää perintätoimialan yhtiötä, asiakkaan laskusta (tai laskuista) tai asiakkaiden laskusta (tai laskuista), joita ei ole raha maksuna järjestäneet Archaidios yhtiön omistukseen ostetuista tuotteista tai ostetuista palvelusta, jossa raha saatavia tai raha saatavat on oikeudellisesti taloudellisina hyvityksinä tarkoitettu Archaidios yhtiön omistukseen. Tai Archaidios yhtiöllä on oikeus asettaa, oikeudellinen vahingonkorvausvaade, julkisen sektorin poliisille, tai julkisen sektorin oikeuden viranomaisille (esimerkiksi Käräjäoikeus osoitteeseen tai osoitteisiin, URL lähdeviite oikeus.fi ), jos asiakas tai jos asiakkaat, ei ole järjestäneet, oikeudellisia taloudellisia hyvityksiä (raha saatavista), oikeudenmukaisesti Archaidios yhtiön omistukseen, mahdollisimman pian, esimerkiksi joustavina osamaksujärjestelyinä, jotka on inhimillisesti siedettäviä maksu järjestely tilanteita, asiakkaan tai asiakkaiden, Perustuslaki oikeus elämään perusteluna, inhimillisissä elämän tilanteissa. 6. Palvelun toimitus, sekä toimitusaika Archaidios yhtiö on velvollinen toimittamaan vain hyväksytysti asiakkaan tai asiakkaiden ostotilatun palvelun tai vain hyväksytysti ostotilatun tuotteen (tai tuotteet), asiakkaan tai asiakkaiden kanssa kirjallisella sopimuksella tai tele viestintä sopimuksella sovittuna aikana (vähintään arvio, päivämäärästä tai vähintään arvio kellonajasta), (jos Archaidios yhtiöstä on mahdollista toimittaa tuote tai jos Archaidios yhtiöstä on mahdollista toimittaa palvelu, mutta mikäli Archaidios yhtiö on kohdannut hetkellisiä ylivoimainen este tilanteita, tuotteen toimittamisessa tai palvelun toimittamisessa, joten tällaisissa hetkellisissä ylivoimainen este tilanteissa huomioidaan siten vapatumisperusteet tai vapauttamisperusteet Archaidios yhtiön, sekä Archaidios yhtiön henkilökunnan, tai Archaidios yhtiön työntekijöiden kohdalla, joka on ymmärrättevää.). Mikäli asiasta ei ole yksityiskohtaisesti neuvoteltu tai keskusteltu tai ohjeiden mukaan ei ole molemminpuolisesti sovittu tai jos ohjeita ei ole koskaan toimitettu kirjallisena tai tele viestinä, todistetusti perille asti, Archaidios yhtiöön. Ylivoimainen este tilanteissa vapautumisperusteet, sekä vapauttamisperusteet perustelulla, vapautuu Archaidios yhtiö, sekä Archaidios yhtiön henkilökunta, sekä Archaidios yhtiön työntekijät, palvelun toimittamisesta (tai toimituksesta) tai palvelun toimitusajasta, sekä kaikkeen siihen liittyvistä ostotilaukseen liittyvistä velvoitteista, sekä kaikista taloudellisista vahingonkorvausvaateista. 7. Palveluntuottaja Archaidios yhtiö, palveluntuottajana saa tuottaa sopimuksen palvelun esitetyllä ilmaisu perustelulla. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palvelua tai palvelujen sisältöä, josta tarvittaessa tiedotetaan ilmaisulla asiakkaalle keskustelussa tai neuvottelussa, tele viestinnässä tai sähköposti tele viestinnässä tai Archaidios yhtiön URL lähdeviite archaidios.com sivustolla tiedote ilmaisulla tai useilla tiedote ilmaisuilla. Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden velvollisuutena on käyttää Archaidios yhtiön palvelua (URL lähdviite archaidios.com ) lakien ja asetusten mukaisesti, oikeudenmukaisesti, sekä moraalisesti hyvillä tavoilla siten, että esimerkiksi tahallisella tietoisella black hat hakkeroimisella ei saa aiheuttaa, ollenkaan vahinkoa Archaidios yhtiön, URL lähdeviite archaidios.com palvelimelle, estävällä, vastatoimi tavalla, eikä millään vastatoimi tavoilla. Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden, tulee siten noudattaa hyviä moraalisia käytöstapoja, Archaidios yhtiön URL lähdeviite archaidios.com Internet- tai tietoliikenneviestinnässä, jotta uusia vahingollisia tietoturvaongelmatilanteita tai uusia vahingollisia haittaohjelmistoja ei tahallaan tietoisesti tallenneta, tele tietoliikenneviestinnästä URL lähdeviite archaidios.com palvelimelle, tai

5 asiakkaan tai asiakkaiden huolimattomasta käyttäytymisestä, ei ole suositeltua aiheuttaa vahingollisia ongelmia Archaidios yhtiön URL lähdeviite archaidios.com palvelimelle. Oikeudellinen vahingonkorvausvastuu on siten hetkellisesti asiakkaalla, kun tai jos on aiheuttanut ongelmallista vahinkoa Archaidios yhtiön archaidios.com palvelimelle, esimerkiksi arviolta vuosi aikana. Archaidios yhtiö (tai Archaidios yhtiön henkilökunta tai Archaidios yhtiön työntekijät tai Archaidios yhtiön toimitusjohtaja) ei ole oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa Internet- tai tietoliikenneyhteydestä tulevista mahdollisista uusista ulkopuolisista tietoturvaongelmista, uusina tietoturvaongelma vahinkoina. Archaidios yhtiö suosittelee, että niitä varten asiakas tai asiakkaat asentavat erillisen luotettavan tietoturvaratkaisu tuotteen tai tietoturvaratkaisu palvelun suojaamaan työasemien tele viestintää, jotta ennaltaehkäistään mahdollisia uusia tietoturvaongelmia, vahinkoina. 8. Tietoturvallisuus Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat ilmaisulla vastaavat itsenäisesti oman työaseman tai oman tietokoneen tai oman tietojärjestelmän tai oman paikallisen lähiverkon tai oman Internet- tai tietoliikenneviestinnän tai oman ATK laitteen tai ATK oheislaitteen tai oman ohjelman, tai oman ilmaisohjelman, aiheuttamista mahdollisista uusista tietoturvaongelmista vahinkoina. Archaidios yhtiön, asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat on vastuullisia ostotilaamaan saatavilla sijaitsevina, suojaustuotteina tai tietoturvaratkaisu tuotteina tai tietoturvatuotteina tai tietoturvapalveluina erikseen, kun Archaidios yhtiön asiakkaan tai kun Archaidios yhtiön asiakkaiden taloudellinen tilanne (asiakkaan riittävä ostovoima tai asiakkaiden riittävä ostovoima) mahdollistaa tietoturvatuotteen tilaamisen Archaidios, yhtiöstä. Mikäli taloudellinen tilanne ei mahdollista Archaidios yhtiön asiakkaalle tai Archaidios yhtiön asiakkaille välittömästi tietoturvatuotteen ostotilaamista. Hetkellisesti on suositeltavaa käyttää luotettavaa ilmaista tietoturvaohjelmaa, mikäli ilmainen tietoturvaohjelma on saatavilla, sekä jos asiakas osaa (tai jos asiakkaat osaavat) asentaa ilmaisen tietoturvaohjelman käyttöön, esimerkiksi omalle tietokoneelle. Huomioidaan, että tietotekniikan tietoturvapalvelut Archaidios yhtiöstä ei ole ilmaisia palveluita, Archaidios yhtiön asiakkaalle tai Archaidios yhtiön asiakkaille. Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat on velvollisia huolehtimaan siitä, että asiakkaan oma palvelin tai asiakkaiden omat palvelimet, ei ole aiheuttamassa tietoturvaongelmatilaa vahinkona, asiakkaan omalle työasemalle tai asiakkaan omalle tietokoneelle. Archaidios yhtiö ei ole oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa (eikä taloudellisesti vahingonkorvausvastuussa) mahdollisesta man- in-themiddle eli mahdollisesta mies-keskellä riskeistä, mahdollisina vahingollisina tietoturvaongelmina asiakkaan oman tietoliikenteen tele viestinnässä. Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat valitsevat itsenäisesti, itsemääräämisoikeudella, sekä oman vastuun, sekä oman harkintakykynsä mukaisesti perusteltuna, palveluntarjoajan Internet- tai tietoliikenne tele viestinnän saatavilla sijaitsevan operaattori tele viestintä ratkaisun käyttöön, sekä siten Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat on itsemääräämisoikeuden perustelulla, valinneet oman operaattori tele viestintä ratkaisun toistaiseksi käyttöön, kuten on tahtoneet. 9. Vahingonkorvausvelvollisuus Mikäli kolmas osapuoli tai yksilöity, asiakas ilmaisee hetkellisesti, oikeudellisesti yksilöllisen oikeus kanteen, joka perustuu näiden sopimusehtojen vastaiseen toimintaan vastatoimi perusteluna ( vastatoimi Archaidios yhtiötä vastaan). Tai mikäli esillä on asiakkaan aiheeton vahingonkorvausvaade oikeudellisena

6 kanteena. Vastaa ilmaisulla, yksilöity, asiakas kaikista toimintansa aiheuttamista kustannuksista Archaidios yhtiölle, sekä Archaidios yhtiön toimitusjohtajalle, sekä Archaidios yhtiön henkilökunnalle, sekä Archaidios yhtiön työntekijöille. Kuten lisäkustannuksista tai lisävahingoista, sekä lisäksi kaikista niistä taloudellisissa oikeudenkäyntikuluista tai oikeudenkäynteihin liittyvistä taloudellisista matkakustannuksista (taloudellisista matkustamisen kustannuksista) välittömästi Archaidios yhtiölle, sekä Archaidios yhtiön toimitusjohtajalle. Archaidios yhtiön asiakkaan (tai Archaidios yhtiöiden asiakkaiden) on reklamoitava ilmaisulla, mahdollisesta viallisesta tuotteesta tai mahdollisesta menettelyvirheellisestä palvelusta neljäntoista (14) päivän kuluessa, mikäli asiakas perustelee puolueettomasti todistetuilla, puolueettomilla todisteilla, sekä useilla puolueettomilla aihetodisteilla Archaidios yhtiölle siitä, että Archaidios yhtiö on mahdollisesti toiminut sopimusehtojen vastaisesti. Mikäli Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat, ei ole ilmaisulla reklamoinut (tai reklamoineet) Archaidios yhtiölle neljäntoista (14) päivän kuluessa, tällaisissa tilanteissa Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden, valitus (tai, reklamaatio) tai mahdollinen oikeudellinen vahingonkorvausvaade, kanteena on siten aiheeton, sekä on siten automaattisesti kumottu, pois voimasta, jossa Archaidios yhtiö, ei ole siten oikeudellisesti taloudellisesti vahingonkorvausvelvollinen. Mikäli Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat ei ole ilmaisuna, luotettavasti, todistetusti, aihetodistetusti puolueettomasti perustelleet, Archaidios yhtiölle, eikä Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat ei ole esimerkiksi, ilmoittaneet, luotettavasti, sekä luottamuksellisesti, luotettavia puolueettomia aihetodisteita tai puolueettomia todisteita Archaidios yhtiölle. Pidetään tilannetta Archaidios yhtiön yleiset sopimusehdot perusteluna, kumottuna (ei voimassa sijaitsevana asiakkaan valituksena, ei voimassa sijaitsevana asiakkaan reklamaationa), sekä siten Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden, aiheettomana ilmaisu valituksena tai aiheettomina ilmaisu valituksina tai aiheettomana reklamaationa tai aiheettomina reklamaatioina. Mikäli havaitaan, että Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden esittämä vahingonkorvausvaade on aiheeton. Archaidios yhtiö vapautuu siten välittömästi Archaidios asiakkaan esittämästä tai Archaidios yhtiön asiakkaiden esittämistä aiheettomista todistamattomista (epäluotettavista, tai puolueellisesti epäluotettavista) oikeudellisista, taloudellisista vahingonkorvausvaade vaateista, sekä kaikista oikeudellisista vahingonkorvausvaateista tai oikeudellisista, taloudellisista hyvitys pyynnöistä. Archaidios yhtiö ei ilmaisulla vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista, kuten mahdollisesti yhteistyökumppaneiden menettelyvirheistä tai muiden ohjelmistovalmistajien tai muiden ulkopuolisten menettelyvirheistä työasemassa tai tietoliikenne tele viestinnässä tai näiden aiheuttamista ansiotulon menetyksistä, kenellekään. Archaidios yhtiö (toimitusjohtaja, henkilökunta, työntekijät) ei ilmaisulla vastaa mahdollisista tietoturvariskeistä, kuten haitallisen vahingollisen ohjelman tai ilmaisohjelmien aiheuttamista vahingoista kenenkään työasemalle, eikä kenenkään tietokoneelle, eikä kenenkään palvelimille, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi, Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden, erilaisista tele viestintä yhteyksistä, erilaisista URL lähdeviite osoitteista, tallennetuista ohjelmistoista tai eikä vastaa ilmaisulla muiden yhtiöiden tai eikä vastaa ilmaisulla erilaisten henkilöiden valmistamista ilmaisohjelmistoista tai vastaavanlaisista mahdollisista riskeistä tai niiden aiheuttamista rahan tai rahoituksen taloudellisista menetyksistä.

7 Archaidios yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus taloudellisena hyvityksenä, rajoittuu vähintään asiakkaan ostotilaamaan palvelun hintaan eli esimerkiksi, yhteen maksulliseen (1) työtuntiin, joka on hintana alkaen , 58,06 (58,06 euroa). Puolueettomasti aihetodistettu tai todistettu, taloudellinen hyvitys hinta on Archaidios yhtiöstä on alkaen vähintään 58,06 (58,06 euroa). 9.1 Oikeudellisesti vanhentuneet vahingonkorvausvaateet Oikeudellisesti vanhentuneita, vahingonkorvausvaateita, Archaidios yhtiöstä ei huomioida puolueettomasti, hyväksyttyinä oikeudellisina vahingonkorvausvaateina. Mikäli oikeudellisia vahingonkorvausvaateita, jotkut yksilöidyt rekisteröidyt luonnolliset henkilöt (täysivaltaiset, luonnolliset henkilöt) tai mikäli oikeudellisia vahingonkorvausvaateita, jotkin rekisteröidyt yhtiöt on toimittaneet, oikeudellisesti vanhentuneita ilmoituksina, Archaidios yhtiölle, joten oikeudelliset vanhentuneet ilmoitukset, on siten aiheettomia, joista Archaidios yhtiö, ei ole oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa, kenellekään, eikä millekään yhtiölle. Archaidios yhtiön asiakas, tai Archaidios yhtiön asiakkaat on oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa oikeudellisesti vanhentuneista ilmoituksista, jos Archaidios yhtiön asiakas tai jos Archaidios yhtiön asiakkaat on tahallaan ilmoittaneet oikeudellisesti vanhentuneita ilmoituksia, tai jos Archaidios yhtiön asiakas tai jos Archaidios yhtiön asiakkaat on ilmoittaneet tahallaan, liioiteltuja väärä ilmianto tai menettelyvirheellisiä ilmoituksia, joista ovat oikeudellisesti taloudellisesti hyvitys vastuussa, järjestämään, oikeudellisia taloudellisia hyvityksiä, raha saatavina siten, Archaidios yhtiön (toimitusjohtajan, henkilökunnan, sekä työntekijöiden) omistukseen, joka on ymmärrättevä. 10. Asiakastiedot tai asiakastietojen käyttäminen Archaidios yhtiö ja asiakas yhtiö allekirjoittavat molemminpuolisen salassapitovelvollisuuden, joka on voimassa vähintään viisi (5) vuotta. Vain tilanteessa, kun asiakas toteuttaa taloudellisesti arvokkaita ostotilauksia, esimerkiksi, palveluista tai tuotteista. * Huomioi, että salassapitovelvollisuus ehto ei liity asiakkaiden taloudelliselta arvoltaan ainoastaan vähäinen tuotteiden ostotilaamiseen, joita saa tilattua julkisesti tai näkyvästi mistä tahansa verkkokaupasta tai mistä tahansa yhtiöstä. Esimerkiksi, kun kuka tahansa asiakas asioi asiakkaana, satunnaisessa yhtiössä. Jotkut ohikulkijat saattavat havaita julkisesti, julkisessa osoitteessa, että joku asiakas asioi julkisesti jossain yhtiössä, sekä osti havaittuja tuotteita julkisen osoitteen, yhtiöstä. Tietyt henkilöt tai tietyt ohikulkijat saattavat havaita asioivat asiakkaat tietyn yhtiön alueella, tai tietyt henkilöt tai tietyt ohikulkijat ei välttämättä ehdi havaitsemaan, tiettyjä julkisen yhtiön alueella, asioivia asiakkaita. Tällaisissa taloudelliselta arvoltaan ainoastaan vähäinen ostosten kohdalla, tavallisissa kaupan tai tavallisissa Archaidios yhtiön verkkokaupan asiointien tilanteissa ei ole toistaiseksi määritetty, asiakkaiden salassapitovelvollisuutta, ostotilausten kohdalla, kun ostavat tuotteita tai kun ostavat palveluita. Asiakkaiden salassa pidettävyys ostotilanteina, saatetaan Archaidios yhtiön alkuperäisenä kehitysehdotuksena myöhemmin, päivittää Archaidios yhtiön verkkokauppaan ( Archaidios e-commerce ), kun on jossain määrin mahdollista, määrittää, asiakkaille salassa pidettävyys, esimerkiksi ohjelmisto ratkaisuna.

8 11. Salassapitovelvollisuus, sekä julkisten viranomaisten ohjeet, tai asiakirjat määräykset tai päätökset Archaidios yhtiö pitää salassa, eikä paljasta Archaidios yhtiön ulkopuolelle tahallaan tai muille työtehtävissä saatuja tietoja, mikäli niistä on olemassa 1 kpl liitteenä, erillinen voimassa sijaitseva salassapitosopimus molemmille osapuolille (tai tele viestintä yhteyksille). Mikäli salassapitovelvollisuutta ei ole olemassa tai sitä ei ole molempien osapuolten sopimuksista selvästi määritelty, sekä tieto on julkista tai tieto on julkisesti saatavilla, salassapitovelvollisuutta ei ole niissä Perustuslaki oikeus elämään elämän tilanteissa. Archaidios yhtiön asiakas pitää salassa tai Archaidios yhtiön asiakkaat pitää salassa, eikä paljasta Archaidios yhtiön ulkopuolelle tai muille mahdollisissa työtehtävissä saatuja luottamuksellisia tietoja tai salassa pidettäviä tietoja, kuten esimerkiksi, yksilöityä toimeksiantosopimusta, tai sopimuksen ilmaisu, neuvotteluja tai sopimuksen ilmaisu, keskusteluja, jotka on luottamuksellisia, sekä jotka on salassa pidettäviä. Mikäli uusia kirjallisia kirjeitä, ohjeita tai määräyksiä ei ole toimitettu julkisen sektorin viranomaisilta viipymättä (tai asiakirjat tai päätökset tai hetkelliset määräykset, ei ole saavuttaneet Archaidios yhtiötä) tai ne julkisen sektorin viranomaiset ohjeet, päätökset tai hetkelliset määräykset, sisältävät tietona tai tietoina, olennaisia ristiriitoja tai ristiriitaisuuksia tai menettelyvirheellisiä tai menettelyvirheellisiä puutteellisia tietoja (jossa ei ole yksityiskohtaisia, luotettavia, puolueettomia tietoja, esimerkiksi, Archaidios yhtiön asiakkaasta tai Archaidios yhtiön asiakkaista tai muista yhtiöistä tai Archaidios yhtiön toimitusjohtajasta tai Archaidios yhtiön henkilökunnasta tai Archaidios yhtiön, työntekijöistä). Julkisen sektorin viranomaisten kirjeet ei ole silloin Suomen laki, lakien perusteluilla, oikeustieteellisesti lainvoimaisesti perusteltuja, sekä ei ole puolueettomia aihetodistettuja tai todistettuja, perusteluin een, joten silloin muutamat, yksilöidyt aiheettomat julkisen sektorin viranomaisten kirjeet on virallisesti kirjeinä, ohjeina, päätöksinä tai määräyksinä, kumottavissa, aiheettomina, jossa huomioidaan Henkilötietolaki perustelut, suojaamassa, Archaidios yhtiön (toimitusjohtajan, henkilökunnan, työntekijöiden) oikeuksia, sekä Henkilötietolaki perustelulla, suojaamassa, Archaidios yhtiön asiakkaan tai Henkilötietolaki perustelulla, suojaamassa, Archaidios yhtiön asiakkaiden oikeuksia. Aiheettomat, menettelyvirheitä sisältävät tai menettelyvirheelliset ristiriitaiset asiakirja ohjeet, hetkelliset määräykset tai päätökset on lakien perustelulla, kumottavissa, aiheettomina, Henkilötietolaki perustelulla. Mikäli Archaidios yhtiölle on jotkut muutamat henkilöt esittäneet tahallaan liioiteltuja ristiriitaisia, menettelyvirheellisiä asiakirjoja tai useita menettelyvirheellisiä asiakirjoja, mahdollisina asiakirja väärennöksinä. Archaidios yhtiö (toimitusjohtaja, henkilökunta, työntekijät) on oikeutettu nostamaan oikeudellisen kanteen, sekä oikeudellisen vahingonkorvausvaateen, esimerkiksi, ilmoituksena julkisen sektorin poliisille (esimerkiksi rikosilmoituksena, mahdollisista ristiriita menettelyvirhe tilanteista tai väärä ilmianto ilmoituksista), tietyiltä yksilöidyiltä henkilöiltä, tai tietyiltä yksilöidyiltä julkisen sektorin viranomaisilta tai julkisen sektorin poliiseilta, väärien liioiteltujen menettelyvirheellisten ohjeiden, tai menettelyvirheellisten puutteellisten ohjeiden tai menettelyvirheellisten ristiriitaisten määräysten tai menettelyvirheellisten ristiriitaisten oikeuden (URL lähdeviite oikeus.fi ) päätösten tai menettelyvirheellisten ohjeiden perusteella, jossa Archaidios yhtiön oikeudet (toimitusjohtajan, henkilökunnan, työntekijöiden) on siten suojattu, joka on ymmärrättevä.

9 12. Tiedostot tietoturvapalveluissa Archaidios yhtiö huolehtii työaseman tiedostoista, luottamuksellisesti, salassa pidettävästi. Archaidios yhtiöllä on oikeus tiedostoihin, Archaidios yhtiön luottamuksellisissa työtehtävissä, kun siitä on sovittu Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden kanssa, hyväksytysti. Tilanteet ja ehdot saattavat muuttua tilannekohtaisesti, Archaidios yhtiöstä, jossa Archaidios yhtiö pidättää oikeuden yleiset sopimusehdot tietojen muutoksiin, koska tahansa, sekä missä tahansa. 13. Tiedot tietoturvapalveluissa Archaidios yhtiössä, tiedot ovat vain niiden saatavilla, joita työtehtävät edellyttävät Archaidios yhtiössä (esimerkiksi, määritetty työtehtävä, toimitusjohtajalla tai henkilökunnalla tai työntekijöillä), jossa on kyseessä luottamuksellinen työtehtävä tai tehtävä. Työtehtävät saattavat esimerkiksi, sisältää tietoturvatarkastuksen, ongelmatiedostojen löytämisen, kuten esimerkiksi työasemaa (tietokonetta) vahingoittavat haittaohjelmistot tai haittatiedostot, sekä niiden puhdistamisen tai tiedostojen korjaamisen liittyvät luotettavat toimenpiteet, jossa pyritään palauttamaan ( recovery operation tai recovery ) työasema (tietokone) vakaaseen ja kohtuullisesti toimivaan käyttötilaan. 14. Ohjeet työtehtävälle tai tehtävälle Sisältää tietoturvatarkastuksen, jossa käytetään luotettavia tietoturvaohjelmia, joilla puhdistetaan työasemalla (tietokoneella) sijaitseva tai sijaitsevat vahingoittavat tiedostot (jotka tunnistetaan tai joita ei välttämättä tunnisteta, jos kyseessä on esimerkiksi uusi tietoturva riski), jotka aiheuttavat työasemaan (tietokoneeseen) epävakaan tai hetkellisen toimimattoman tilan. Tarvittaessa esitetään ilmaisulla, asiakkaalle uusia ratkaisuja tai uusia tietoturvaratkaisuja suojaamaan työasemaa (tai tietokonetta). 15. Asiakastietojen luovuttaminen Mikäli Suomen laki lainsäädäntönä ei esitä, uutta ilmaisua. Archaidios yhtiö (toimitusjohtaja, henkilökunta, työntekijät) ei luovuta tietoja ilman todistettua allekirjoitettua, hyväksyttyä, lupaa. 16. Asiakastietojen tarkastusoikeus tai menettelyvirheellisten tietojen oikaisu Archaidios yhtiön asiakkaalla (tai Archaidios yhtiön asiakkailla) on Henkilötietolaki perustelulla on ystävällinen oikeus pyytää, kirjallisella ilmaisulla, tarkastamaan luonnollisena henkilönä, hänestä rekisteröidyt tiedot, Archaidios yhtiöstä, jonka kirjallisen ilmaisu tarkastuspyynnön jälkeen Archaidios yhtiö toimittaa, 1 kpl ilmaisen kirjallisen ilmaisun tarkastetuista, tiedoista, mutta mikäli Archaidios yhtiön asiakas tai mikäli Archaidios yhtiön asiakkaat toteuttavat 2 kpl tarkastusoikeuden pyyntönä, on siitä Archaidios yhtiöllä oikeus veloittaa 10,00 (10,00 euros) hintana, tai mikäli Archaidios yhtiön asiakas tai mikäli Archaidios yhtiön asiakkaat toteuttavat useampia tarkastusoikeus pyyntöjä, Archaidios yhtiöstä, siitä veloitetaan 10,00 (10,00 euros) hintana. Under "the Data Protection legislation" "Archaidios" is reserving the right to charge you reasonable 10,00 (10,00 euros), if you as customer are making second order or if you as customer are making more orders for your own personal information (one year time period from "Archaidios", reference "archaidios.com" server private area).

10 17. Asiakastietojen poistaminen Archaidios yhtiön rekisteristä Archaidos yhtiö saa ilmaisulla, poistaa Archaidios yhtiön rekisteristä, vain asiakkaan tai asiakkaiden rekisteröidyt tiedot 3 kuukauden yleiset sopimusehdot sopimussuhteen päättymisen jälkeen tai palvelun päättymisen jälkeen. Huomioi, että Archaidios yhtiö pidättää oikeuden säilyttää edelleen rekisteröidyt tiedot, mikäli rekisteröityjen tietojen säilyttämiseen liittyy muita perusteltuja tieto havaintoja tai esimerkiksi jokin hyödyllinen ehto säilyttää tärkeät tiedot tai säilyttää tärkeät sopimusehdot tai tietyt hyödylliset ehdot tietoina, joita saatetaan tarvita myöhemmin. 18. Asiakkaan oikeus sopimuksen purkuun tai toistaiseksi voimassa sijaitseva sopimus Archaidios yhtiön asiakkaalla tai Archaidios yhtiön asiakkailla on oikeus hetkellisesti purkaa sopimus mikäli ostotilattu tuote tai mikäli ostotilattu palvelu esimerkiksi, poikkeaa olennaisesti yleiset sopimusehdot perustelulla, sovitusta. Archaidios yhtiön asiakkaan tai Archaidios yhtiön asiakkaiden on toteuttava ilmaisulla, kirjallinen ilmoitus sopimuksen purkamisesta, nimellä Sopimuksen purkaminen, joka on allekirjoitettuna ilmaisuna, toimitettava, Archaidios yhtiölle (toimitusjohtajalle) luottamuksellisesti, salassa pidettävänä. Aiheettomia sopimuksen purkaminen ilmoituksia, Archaidios yhtiöstä ei tulla hyväksymään, jotka saattavat olla mahdollisia asiakirja väärennöksiä, aiheettomina sopimuksen purkaminen ilmoituksina, josta Archaidios yhtiöllä on oikeus epäillä, tiettyjä, luonnollisia henkilöitä tai Archaidios yhtiöllä on oikeus tiettyjä yhtiöitä. Mikäli Archaidios yhtiön sopimusta ei ole virallisesti, hyväksytysti, purettu, yleiset sopimusehdot perustelulla, ostotilattu palvelu tai ostotilattujen tuotteiden kohdalla, liittyvä ostotilattu palvelu, on siten toistaiseksi voimassa, josta on siten järjestettävä ostotilausten perustelulla, edelleen maksu rahalla tai maksut rahalla (tai raha tilisiirtona) Archaidios yhtiön omistukseen, esimerkiksi palkkio perustelulla, palkkio, rahoilla. 19. Archaidios yhtiön oikeus sopimuksen purkuun Archaidios yhtiö, on oikeutettu purkamaan yleiset sopimusehdot päättymään kokonaan tai päättymään osittain, jos esimerkiksi Archaidios yhtiön asiakas tai jos esimerkiksi Archaidios yhtiön asiakkaat on hetkellisesti konkurssissa tai muutoin julkisen sektorin viranomaisen toimesta todettu toistaiseksi, hetkellisesti maksukyvyttömäksi (Archaidios yhtiön asiakkaiden vastuulla on tarkistaa itsemääräämisoikeuden perustelulla, että heistä asiakkaina ei ole rekistereissä aiheettomia maksuhäiriömerkintöjä, jossa Henkilötietolaki perustelu, suojaa, Archaidios yhtiön, asiakkaiden oikeuksia). Jos Archaidios yhtiön asiakas on toistuvasti käyttänyt tuotteita tai käyttänyt palveluja Internetissä noudatettujen ohjeiden vastaisesti ( vastatoimi perustelulla) tai jos Archaidios yhtiön asiakas tai jos Archaidios yhtiön asiakkaat on aiheuttanut vahinkoa työasemaansa (tai, tietokoneeseen) tele tietoliikenneviestinnässä esiintyneiden uusien tietoturvaongelmien syy-seurauksesta. Tai jos Archaidios yhtiön asiakas tai jos Archaidios yhtiön asiakkaat on ystävällisistä ilmaisu huomautuksista huolimatta muutoin oleellisesti rikkoneet menettelyvirheellisesti sopimusvelvoitteitaan tai ohjeiden muodossa annettuja toistaiseksi, määritettyjä rajoituksia esimerkiksi tietoturvallisuuden perustelulla.

11 20. Sopimusehtojen tai hinnaston voimaantulo, sekä päivitetyt muutokset Yleiset sopimusehdot sen sisällön ja hinnastojen muutokset voidaan ilmaisulla hyväksytysti ilmoittaa Archaidios yhtiön palvelin sivustoilla. Esimerkiksi henkilötietorekistereihin liittyvät tieto ilmaisu, päivitykset, päivitetyistä henkilötietorekistereistä, joista on Achaidios yhtiöstä, ilmaisulla ilmoitettu Tietosuojavaltuutetun toimistolle URL lähdeviitteeseen, Archaidios yhtiö ilmaisulla, ilmoittaa päivitetyistä muutoksista, sekä tiedottaa ilmaisulla, niistä asiakkaita esimerkiksi, sähköpostikirjeellä, kirjeellä tai asiakirjoilla tai tele viesti ilmaisuna, Archaidios yhtiön URL lähdeviite archaidios.com sivuston välityksellä. 21. Ylivoimainen este Sopijapuolena Archaidios yhtiö vapautuu vapautumisperusteet, vapauttamisperusteet tai vastuuta ei synny perustelulla, oikeudellisista velvoitteista tai velvollisuudesta järjestää maksu rahalla, laskuun tai laskuihin (tai maksaa laskua rahalla tai rahalla, tilisiirtona), sekä Archaidios yhtiö ei ole siten oikeudellisesti vahingonkorvausvastuussa. Vapauttamisperusteeksi ( force majeure ) tulkitaan, sopimuksen oikean täyttämisen estävä tai sopimuksen syntymisen jälkeen tapahtunut epätavallinen tai asiaan (tai tilanteeseen) vaikuttava tapahtuma, jota sopijaosapuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta toteuttaessa tai joka on sopijaosapuolista riippumaton tai jonka vaikutuksia ei voida luotettavasti ennustaa (tai ei voida luotettavasti arvioida), tai jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi, hetkellinen sota, hetkellinen kapina, tietoliikenteen tai energiajakelun hetkellinen keskeytys, hetkellinen työselkkaus (lakko), tuntemattomasta syy-seurauksesta aiheutunut tulipalo, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa sijaitsevien tuotteiden tai palvelujen viallisuus tai viivästyminen, kolmannen osapuolen aiheuttama inhimillinen kaapelivaurio vahinkona tai vaikutuksiltaan epätavallinen sopijaosapuolista riippumaton syy (syyseuraus), josta ei ole välttämättä luotettavaa tietoa. 22. Palveluun liittyvät oikeudet Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat luovuttavat Archaidios yhtiön käyttöön luvallisesti tai luottamuksellisesti määritetyn yksilöidyn tuotteen (tai määritetyt yksilöidyt, tuotteet), määritetyn yksilöidyn oheislaitteen (tai määritetyt yksilöidyt oheislaitteet) tai työaseman (työaseman tai tietokoneen tai työasema tietokoneet) luvalliseen, hyväksyttyyn käyttöön. Archaidios yhtiöllä on oikeus käyttää asiakkaan luovuttamaa tuotetta, kun selvitetään asiakkaan tuotteessa sijaitsevaa viallista tilannetta tai jos huoltotoimenpiteessä selvitetään viallista tilannetta (jos viallisia tilanteita on havaittavissa tai jos niitä ehditään havaitsemaan), sekä tietoturvapalvelutyötehtävässä tai tietoturvapalvelutehtävässä, siten hyväksytysti tai luvallisesti. Huomioi, että Archaidios ei käsittele tuotteissa, tai työasemalla (tai tietokoneella) sijaitsevia arkaluontoisia tai luottamuksellisia tietoja tai asiakasyritys yhtiön asiakastietoja tietojen tallentamiseen. Tuotteella tai työasemalla (tietokoneella) sisältävät tiedostot tutkitaan asiakkaan luvalla vain luotettavilla tietoturvaohjelmilla, mikäli niissä esiintyy esimerkiksi mahdollisesti haitallinen (tai vahingollinen) ohjelmisto. Archaidios yhtiöllä on oikeus asettaa karanteeniin, tai Archaidios yhtiöllä on oikeus korjata ( recovery operation tai recovery ), stabilisoida (palauttaa ennalleen, recovery ) hetkellisesti viallinen tilanne

12 puhdistamisena tai Archaidios yhtiöllä on oikeus eliminoida ilmaisulla, haitallinen tiedosto (tai haitalliset tiedostot) tai tekijä sitä kenenkään ennakolta estämättä, joka saattaa aiheuttaa hetkellisesti puolueettomasti todistetun, vahingollisen tietoturvaongelmatilan tai puolueettomasti todistetun mahdollisen tietoturvariski ongelman, vahinkona tai vahinkoina. Archaidios yhtiön asiakas tai Archaidios yhtiön asiakkaat, ei saa käyttää tietokoneen käyttöjärjestelmää tai tietokoneen työasemaa tietoliikenne- tai Internet yhteydessä siten, että se aiheuttaa tahallisesti toistuvasti, tahallista vahinkoa, esimerkiksi työasemalle (tietokoneelle tai tietokoneille) tai sen tietokoneen käytölle tai siten, joka tiedosto (tai tiedostojen) tietoturvariskinä saattaa olla lähtöisin ulkopuolisesta tietoliikenne tele viestinnästä. 23. Neuvotteleminen ilmaisulla Yleiset sopimusehdot sopimuksessa, mahdollisesti aiheutuneet menettelyvirheelliset tulkinnat, pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan vain ystävällisillä neuvotteluilla tai vain ystävällisillä keskusteluilla. Mikäli ilmaisu neuvottelut tai ilmaisu keskustelut eivät johda ystävälliseen, rauhaan tai rauhan sovintoon. Tilanne saatetaan viedä ilmaisulla, sovintoon puolueettomasti, inhimillisesti, lakien perustelulla, hyväksytysti, esimerkiksi julkisen sektorin oikeuden viranomaisille tai julkisen sektorin poliisille, tieto ilmaisuna tai tietojen ilmaisuna. Mikäli joku osapuoli on todellisesti todistetusti kohdannut elämänsä aikana ylivoimaisen esteen tai joku on kohdannut ylivoimaisia esteitä mahdollisen oikeudenkäynnin aikana, voidaan huomioida hyväksytysti inhimillisesti vapautumisperusteet, tai vapauttamisperusteet perusteluna.

13 YLEISET SOPIMUSEHDOT, ILMAISU, ALLEKIRJOITUKSET Archaidios yhtiön allekirjoitus Toimitusjohtaja (henkilökunta) Pvm. paikka: Asiakas (luonnollinen henkilö, tai yhtiö) Asiakkaat (luonnolliset henkilöt, yhtiöt) Pvm. paikka:

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1(6) Molentum Oy, yleiset toimitusehdot 1.3.2003 alkaen Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Nämä toimitusehdot koskevat Molentum Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot.

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 2 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO Maanomistajan taholta sopimus astuu voimaan asiakkaan toimittaessa ilmoitusaineiston

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokanta-palvelun palvelukuvaus ja toimitusehdot 1. Palvelun yleiskuvaus Lääketietokanta-palvelu sisältää sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX JANAKKALAN KUNTA METSÄOMAISUUDEN HOITO SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Janakkalan kunta, (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0147510-4 Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX

Lisätiedot

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 1. Yleistä Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan Ilves Jakelu Oy:n palveluissa sopimusasiakkaille, ellei sopimuksessa ole toisin ole sovittu Palvelun

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014 VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2015 Oikeusyksikkö/Tietopalvelu 00052 VERO 8.8.2014 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Sopimus vesikulkuneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus vesikulkuneuvojen ennakkoilmoittamisesta Sopimus vesikulkuneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN TUOTTAMIA PALVELUITA

ESPOON KAUPUNGIN JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN TUOTTAMIA PALVELUITA Yhteistyösopimus 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN TUOTTAMIA PALVELUITA 1. Sopimuksen osapuolet Espoon kaupunki Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MAKSULLISEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET JA SO- PIMUSASIAKIRJAT 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Metropolia

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Jos näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole määritelty ehtoja jollekin asialle, sovelletaan IT 2015 ehtoja.

Jos näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole määritelty ehtoja jollekin asialle, sovelletaan IT 2015 ehtoja. Yleiset sopimusehdot 31.3.2016 1 (8) Yleiset sopimusehdot Alla olevia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan ja asiakkaan eli sopijapuolten välillä käytävään kauppaan, palveluiden toimittamiseen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot