Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101"

Transkriptio

1 Aikuisten koulutusmahdollisuudet 75 Omaehtoinen aikuiskoulutus 76 Omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus 76 Yleissivistävä aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö 78 Korkeakoulujen aikuiskoulutus 78 Oppisopimuskoulutus 79 Henkilöstökoulutus 80 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 83 Muut työvoimapalvelut Opiskelun taloudelliset tukijärjestelmät 87 Omaehtoisen aikuiskoulutuksen tuki 88 Oppisopimuskoulutuksen tuki 88 Henkilöstökoulutuksen tuki 89 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen tuki 89 Kuntouttavan koulutuksen tuki Aikuiskoulutuksen oppilaitosverkko, laajuus ja sisältö Osallistumisen määrät ja muutokset viime vuosikymmeninä Julkisen valvonnan ulkopuolinen koulutustarjonta Erityisopetus ja erityisryhmien opetus Erityisopetus Saamelaisten aikuiskoulutus Romaniväestön aikuiskoulutus Maahanmuuttajien aikuiskoulutus 99 Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä Koulutuksen säätely Tutkintorakenteen ja sisällön säätely Koulutuksen määrän ja rahoituksen säätely Lakisääteisten oppilaitosten säätely Koulutuksen rahoitus Rahoitusjärjestelmien periaatteita Nuorten ammatillisen koulutuksen rahoitus Aikuiskoulutuksen rahoitus 106 Luku V: Koulutuksen laadullisia näkökohtia Tulosohjaus ja arviointi Tutkinnot 5.3 Oppilaitoksen ylläpito ja koulutustehtävä Opettajien pätevyysvaatimukset ja opettajakoulutus Koulutuksen arviointi ja laadullinen kehittäminen 5.6 Ammatillisen koulutuksen tutkimus Luku VI: Trendejä ja perspektiivejä Yleistä Kehittämissuunnitelma vuosille Työelämäyhteydet 6.4 Elinikäinen oppiminen Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelma Oppilaitosten yhteistyön lisääminen 6.7 EU-rakennerahasto-ohjelmat Tutkintojen vertailtavuus Eurooppalaiset ulottuvuudet 120 LIITTEET 123 LIITE 1 Lyhenteitä 124 LIITE 2 Ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja säätelyyn liittyviä organisaatioita 125 LIITE 3 Ammatillista koulutusta käsittelevää kirjallisuutta LIITE 4 Ammatillisen koulutuksen terminologiaa LIITE 5 Ammatilliset tutkinnot 132

2

3 Liitteet 123

4 Liite Lyhenteitä AMK HOPS OPH OPM OV Ammattikorkeakoulu Henkilökohtainen opintosuunnitelma Opetushallitus Opetusministeriö Opintoviikko

5 Liite 2 Ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja säätelyyn liittyviä organisaatioita 125 AKAVA ry Rautatieläisenkatu Helsinki Puh: ; Fax: Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus AK-KK Lapinniemenranta 12 PL Tampere Puh: ; Fax: internet: Sähköposti: Kansaneläkelaitos Nordenskiöldinkatu Helsinki Puh: ; Fax: internet: Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry Rautatieläisenkatu Helsinki Puh: ; Fax: internet: Sähköposti: Opetushallitus Hakaniemenkatu 2, PL Helsinki Puh: ; Fax: internet: Sähköposti: Opetusministeriö PL Helsinki Puh: ; Fax internet: Sähköposti: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Siltasaarenkatu 3 A Helsinki Puh: ; Fax: Toimihenkilöjärjestö STTK Pohjoisranta 4 A Helsinki Puh: ; Fax:

6 126 Tampereen yliopisto Kalevankatu 4 PL Tampere Puh: , Fax: internet: Tilastokeskus Työpajankatu Helsinki Tilastokeskus Puh: ; Fax: internet: Sähköposti: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT Eteläranta 10 PL Helsinki Puh: ; Fax: Työministeriö Eteläesplanadi Helsinki Puh: ; Fax: internet: Valtiovarainministeriö Aleksanterinkatu Helsinki Puh: ; Fax: internet: Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu PL Hämeenlinna Puh: ; Fax: internet: Sähköposti: Jyväskylän Ammatillinen Opettajakorkeakoulu Rajakatu Jyväskylä Puh: ; Fax: internet: Sähköposti:

7 Liite 3 Ammatillista koulutusta käsittelevää kirjallisuutta 127 Adult Education in Finland. Ed.by The National Board of Education Working Group: Ahola, J., Katajisto, J., Mattila, H. & Yrjölä, P.. Ministry of Education and National Board of Education. Helsinki Alanen, Aulis: Suomen aikuiskasvatuksen organisaatiomuodot. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos. Opetusmonisteet B 7. Tampere, Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Toinen aste. Opetushallitus. Helsinki Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Opistoaste. Opetushallitus. Helsinki Ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakouluopinnot Lakikokoelma. Painatuskeskus. Helsinki Blom, Heikki, Laukkanen Reijo, Lindström Aslak, Saresma Ulla & Virtanen, Pirkko (toim.): Erityisopetuksen tila. Opetushallitus. Helsinki Curricular Reform in Vocational Education. National Board of Education. Helsinki Description of the Vocational Qualification System in Finland. National Report. National Board of Education. Helsinki The Education System of Finland National Board of Education. Helsinki Ekola, Jorma (toim.): Ammatillisen keskiasteen koulunuudistus. Arviointeja koulunuudistuksen toimeenpanon toteutuksesta. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Julkaisusarja B, Teoriaa ja käytäntöä, 56/1991. Jyväskylä Ekola, Jorma & Linnakylä, Pirjo & Volanen, Matti Vesa (toim.): Aikuistuva nuori ja ammatillinen koulutus. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Julkaisusarja B, Teoriaa ja käytäntöä, 23/1988. Jyväskylä Ekola, Jorma & Kämäräinen, Pekka & Vuorinen, Pentti: Ammatillisen koulutuksen uudistaminen 1980-luvulla. Ammattikasvatushallitus, Tutkimuksia ja selosteita 30/1991. Helsinki Finland in Figures Tilastokeskus. Helsinki Haavio Matti: Aikuiskoulutuksen mitoitus. Sisältyy julkaisuun Koulutuksen mitoittaminen, (toim.) Yrjölä, Pentti. Opetushallituksen moniste 28/1995. Helsinki Jakku-Sihvonen, Ritva & Yrjölä. Pentti (toim.): Aikuiskoulutus 1990-luvun Suomessa. Opetushallitus. Helsinki 1994.

8 128 Kalela, Jorma: Työttömyys 1900-luvun suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa. Helsinki Katajisto, Jukka: Participation in Adult Education: Facts and figures. LEIF. Life and Education in Finland 1/1991. Helsinki Katajisto, Jukka (toim.): Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten toiminnan kehityspiirteitä vuosina Opetushallituksen monistesaraja 26/1995. Helsinki Komiteanmietintö 1973:52: Vuoden 1971 koulutuskomitean mietintö. Komiteanmietintö 1978:61: Koulutuksen tavoiteohjelmatoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1988:28: Väestön koulutus Koulutussuunnittelun neuvottelukunta. Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille Valtioneuvoston päätös Opetusministeriö. Helsinki Koulutuksen kuva tilastoja koulutuksesta ja koulutettavista. Opetushallitus. Helsinki Koulutusopas Opetushallitus. Helsinki Kyrö, Matti & Vasiljeff, Miliza & Virtanen, Kirsi: Ammatillisen koulutuksen kehitys vuosina Ammattikasvatushallitus, Suunnittelu- ja kehittämisosasto, Tutkimuksia ja selosteita 16/1988. Helsinki Lasonen, J. & Stenström, M-L (Eds.): Contemporary Issues of Occupational Education in Finland. Institute for Educational Research. University of Jyväskylä Jyväskylä Morrissey, M. & Rousi, H: Issues of Adult and Occupational Education in Ireland and Finland. National Board of Education. Helsinki Mäkinen, Raimo: Educational choices in relation to local and home environments. Educa-tional needs of European societies. Ed. Jan Jerschina. Cracow Opetusministeriö. Avoin yliopisto väylänä korkeakoulu. Opetusministeriön työryhmien muistioita 7 /1996. Helsinki Ropponen, Matti (ed.): Continuing Vocational Training in Finland. Discribtion for the FORCE programme of the European Union. National Board of Education. Moniste 51/1996. Helsinki 1996.

9 Taalas, Matti: Ammattitutkinto ammattitaidon näyttönä. Jyväskylä Tuomisto, Jukka: Aikuiskasvatuksen perusaineksia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Julkaisusarja B 2/1992. Tampere Tilastokeskuksen koulutus-, väestö- ja työvoimatilastoja Tilastokeskus. Helsinki Tilastolliset vuosikirjat Tilastokeskus. Helsinki Työelämän tutkinnot. Ohjeita tutkintotoimikunnille ja tutkintojen järjestäjille. Opetushallitus. Helsinki Työministeriön tilastotiedotteet vuosilta Helsinki Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle: Suomen koulutusjärjestelmä, koulutuksen taso ja kehittämislinjat. Helsinki Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös Suomen työllisyysohjelmaksi Työttömyyden puolittaminen. Helsinki Valtion talousarvioesitys Helsinki Vocational Education and Training in Finland. National Board of Education. Helsinki Yhteiset opinnot nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa toisella asteella. Opetushallitus. Helsinki Yrjölä, Pentti: Kansalaisopiston tila Opetushallituksen arviointi-julkaisusarja 3/1996. Helsinki 1996.

10 Liite Ammatillisen koulutuksen terminologiaa Aikuisten ammatillinen peruskoulutus on perustutkintoon tähtäävää koulutusta, joka tavoitteiltaan vastaa nuorten toisen asteen ammatillista peruskoulutusta. Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset: ammatillista aikuiskoulutusta järjestäviä kunnallisia tai yksityisiä oppilaitoksia, jotka järjestävät pääosan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta. Ammatilliset erikoisoppilaitokset: teollisuuden ja liike-elämän omistamia oppilaitoksia, jotka tarjoavat pääasiassa ylläpitäjäyrityksen oman henkilöstön lisäkoulutusta. Ammatilliset erityisoppilaitokset: ammatillisia oppilaitoksia, jotka on perustettu henkisesti tai fyysisesti vammautuneita varten. Ammatillinen lisäkoulutus on ammatti- ja erikoisammattitutkintoon tähtäävää koulutusta, jatkokoulutusta tai täydennyskoulutusta, jota mm. aluehallintoviranomaiset ostavat oppilaitoksilta. Ammatilliset oppilaitokset: oppilaitoksia, jotka järjestävät ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Ammattikorkeakoulut: ei-yliopistollisen sektorin korkeakouluja, jotka tarjoavat ammatillista koulutusta. Ammattitutkinnot: vuonna 1994 annettuun ammattitutkintolakiin pohjautuvia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, joiden lähtökohtana on ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomien tutkintojen suorittaminen. Tutkinnot voidaan suorittaa näyttökokein, joihin ei tarvita muodollista valmentautumista. Henkilöstökoulutus: työnantajien työntekijöilleen järjestämää koulutusta, jonka työnantaja myös rahoittaa. Tavallisesti henkilöstökoulutus kestää vain muutamia päiviä ja siinä keskitytään johonkin erityiseen teemaan tai aiheeseen. Työnantajat voivat järjestää koulutuksen itse tai ostaa sen joltakin yksityiseltä koulutusyritykseltä tai julkiselta oppilaitokselta. HOPS = Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat: oppilaskohtaisia opintosuunnitelmia, jotka laaditaan yhteistyössä opettajakunnan, opinto-ohjaajan ja opiskelijan itsensä kanssa koulukohtaisen opetussuunnitelman pohjalta. Kansalaisopistot: kuntien ylläpitämiä aikuisoppilaitoksia, jotka tarjoavat ensi sijassa yleissivistävää koulutusta paikallisten koulutustarpeiden mukaan. Kansanopistot: valtakunnallisia, yleissivistävää aikuisopetusta antavia sisäoppilaitoksia, joiden ylläpitäjinä toimivat sitoutumattomat, kristilliset, puolue-, ammattiyhdistys- ja vammaisjärjestöt. Kesäyliopistot: ovat pääosin kesällä toimivia, yksityisiä oppilaitoksia, jotka antavat avoimen korkeakoulun opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta sekä yleissivistävää opetusta aikuisille. Koulukohtaiset opetussuunnitelmat: opetussuunnitelmia, jotka oppilaitosten opettajakunnat laativat yhteistyössä ympäröivän työelämän edustajien kanssa valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta.

11 Koulutustoimikunnat: opetushallituksen asettamia toimikuntia, jotka vahvistavat valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet. Koulutustoimikunnat asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäseneksi nimetään työmarkkinaosapuolten, oppilaitosten, opettajien ja alan tutkimuksen edustajia. 131 Liikunnan koulutuskeskukset (ent. urheiluopistot) ovat valtakunnallisia sisäoppilaitoksia tai alueellisia oppilaitoksia, jotka järjestävät liikunta-alan koulutusta, valmennustoimintaa sekä niitä täydentävää yleissivistävää ja yhteiskunnallista opetusta aikuisille. Moduuli, modulaarisuus: tutkinnot koostuvat opintokokonaisuuksista eli moduuleista, jotka ovat aiheenmukaisia kokonaisuuksia. Modulaarinen tutkintorakenne mahdollistaa opintojen yhdistelemisen joustavasti. Nuorisoasteen koulutuskokeilu: vuonna 1991 käynnistetty kokeilu, joka antaa toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden ottaa opintoja muista toisen asteen oppilaitoksista - sekä yleissivistävistä että ammatillisista. Ammatillisen perustutkinnon tai ylioppilastutkinnon sijasta opiskelijoiden on mahdollista suorittaa uudentyyppinen tutkinto, yhdistelmäopinnot, johon kuuluu sekä ammatillisia että yleissivistäviä opintoja. Opintokeskukset: valtakunnallisia sivistysjärjestöjen ylläpitämiä yksityisiä aikuisoppilaitoksia, jotka järjestävät itse sekä yhdessä kansalais- ja kulttuurijärjestöjen kanssa yleissivistävää ja yhteiskunnallista aikuiskasvatusta. Opintokokonaisuudet: ks. moduuli, modulaarisuus. Opintoviikko (ov): ammatillisten tutkintojen ja niiden osien laajuudet määritellään opintoviikkoina. Ysi opintoviikko vastaa opiskelijan 40 tunnin työtä. Opistoasteen koulutus: toisen asteen jälkeistä ammatillista koulutusta, josta pääosa nostetaan ammattikorkeakoulutasoiseksi vuoden 1998 loppuun mennessä. Tutkinnot: tutkinnot koostuvat opintokokonaisuuksista eli moduuleista ja niiden laajuus määritellään opintoviikkoina. Tutkinnolla tarkoitetaan sekä tutkintotilaisuutta (examination), opiskeluprosessia että saavutettua pätevyyttä (qualification) ja siitä annettua todistusta (diploma/certificate) sekä oppiarvoa (degree). Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus: työhallinnon järjestämää aikuiskoulutusta, jota hankitaan ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille aikuisille. Työhallinto ostaa koulutusta lähinnä oppilaitoksilta. Valtakunnalliset opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteet: opetushallituksen vahvistamat valtakunnalliset perusteet koulukohtaisia opetussuunnitelmia tai tutkintoja varten kaikille ammatillisen koulutuksen aloille ja asteille. Vapaa sivistystyö: eri muotoisia opetus- ja kulttuuripalveluja, joita kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja sivistysjärjestöt, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot järjestävät aikuisille. Yhdistelmäopinnot: ammatilliselle perustutkinnolle ja ylioppilastutkinnolle vaihtoehtoinen, nuorisoasteen koulutuskokeilun yhteydessä käyttöön otettu toisen asteen tutkinto, johon kuuluu sekä yleissivistäviä että ammatillisia opintoja. Yhteishakujärjestelmä: valtakunnallisesti koordinoitu atk-pohjainen järjestelmä toisen ja kolmannen asteen ammatillista koulutusta varten.

12 Liite Ammatilliset tutkinnot Seuraavassa esitetään lukuvuonna käytössä olleet ammatilliset tutkinnot koulutusasteittain sekä kunkin tutkinnon laajuus opintoviikkoina. A) Toisen asteen perustutkinnot: 1. Luonnonvara-ala: maatilatalouden perustutkinto (80), maaseutuyrittäjä (120), turkistuotannon perustutkinto (80), puutarhatalouden perustutkinto (80), kalatalouden perustutkinto (80), metsätalouden perustutkinto (80) metsäkoneenkuljettaja (120), luontais- ja metsätalouden perustutkinto (80). 2. Tekniikka ja liikenne: tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto (80), pukuompelija (120), vaatturi (120), modisti (120), turkisalan perustutkinto (80), jalkinealan perustutkinto (80), graafisen alan perustutkinto (80), kuvankäsittelyn perustutkinto (80), kone- ja metallialan perustutkinto (80), koneistuksen perustutkinto (120), koneenasennuksen perustutkinto (120), levy- ja hitsausalan perustutkinto (120), lvi-alan perustutkinto (80), kiinteistönhoitoalan perustutkinto (80), autoalan perustutkinto (80), kuljetusalan perustutkinto (80), ajoneuvoasentaja (120), automaalari (120), autokorinkorjaaja (120), lentokoneasentaja (120), varasto- ja kuljetustoimintojen perustutkinto (80), sähköalan perustutkinto (80), sähkövoimatekniikan perustutkinto (120), automaatiotekniikan perustutkinto (120), tietotekniikan perustutkinto (120), rakennusalan perustutkinto (80), maanmittausalan perustutkinto (80), kartoittaja (120), puualan perustutkinto (80), terähuollon perustutkinto (120), verhoilualan perustutkinto (80), veneenrakennuksen perustutkinto (80), maalausalan perustutkinto (80), erikoismaalauksen perustutkinto (120), teollisen pintakäsittelyn perustutkinto (80), erikoispintakäsittelyn perustutkinto (120), paperiteollisuuden perustutkinto (80), kemianteollisuuden perustutkinto (80), laboratorioalan perustutkinto (80), elintarvikealan perustutkinto (80), kondiittori (120), maidonkäsittelyn perustutkinto (80), meijeristi (120), merenkulkualan perustutkinto (80), laivamekaanikko (120), laivuri-alikonemestari (120), laivasähköasentaja (120), kelloseppä (120), tekninen piirtäjä (80). 3. Hallinto ja kauppa: kaupan ja hallinnon perustutkinto (80). 4. Ravitsemis- ja talousala: hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto (80), ruokapalvelun perustutkinto (120), myynti- ja asiakaspalvelun perustutkinto (120), koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto (80), tekstiilihuoltaja (80). 5. Terveys- ja sosiaaliala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (100), hammaslaborantti (80), parturi-kampaaja (120), kosmetologi (120). 6. Kulttuuriala: käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto (120), viestintäalan perustutkinto (120), tanssija (120), pianonvirittäjä (120), kirkkomuusikko (120), tanssimuusikko (120). 7. Humanistinen ja opetusala: nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto (80), lastenohjaaja (100), liikunnanohjauksen perustutkinto (80).

13 B) Opistoasteen tutkinnot: Luonnonvara-ala: agrologi (140), hortonomi (140), iktyonomi (140), ratsastuksenopettaja (80). 2. Tekniikka ja liikenne: tekstiili- ja vaatetusalan teknikko (120), turkkuri (120), kone- ja metallialan teknikko (120), LVI-alan teknikko (120), auto- ja kuljetusalan teknikko (120), sähköalan teknikko (120), rakennusalan teknikko (120), puualan teknikko (120), pintakäsittelyalan teknikko (120), laborantti (120), paperi- ja kemianteollisuuden teknikko (120), elintarvikealan teknikko (120), meijeriteknikko (120), perämies (100) 3. Hallinto ja kauppa: liiketalouden opistotutkinto (80), matkailualan tutkinto (100), datanomi (100), liikealan ja julkishallinnon sihteeri (120). 4. Ravitsemis- ja talousala: hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan opistotutkinto (120), koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan opistotutkinto (120), pesulateknikko (120). 5. Terveys- ja sosiaaliala: sairaanhoitaja (140), terveydenhoitaja (140), kätilö (180), fysioterapeutti (140), laboratoriohoitaja (140), röntgenhoitaja (140), sosiaalialan opistotutkinto (140), diakoni (140), erikoiskosmetologi (80), erikoisparturi-kampaaja (80). 6. Kulttuuriala: artenomi (160), medianomi (160), kuvataiteen tutkinto (160), tanssinopettaja (160), teatteri-ilmaisun ohjaaja (160), musiikkipedagogi (160), muusikko (160), musiikinohjaaja (160). 7. Humanistinen ja opetusala: liikunnanohjaaja (120), nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (120), kirkon nuorisotyön ohjaaja (120), kulttuuriohjaaja (120), viittomakielen tulkki (120). C) Ammattikorkeakoulututkinnot: 1. Luonnonvara-ala: Maa- ja metsätalouden ammattikorkeakoulututkinto - agrologi (AMK) (160), - metsätalousinsinööri (AMK) (160) - hortonomi (AMK) (160) - ympäristöohjaaja (AMK) (160) 2. Tekniikka ja liikenne: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto -insinööri (AMK) (160) -rakennusmestari (AMK) (160) -miljöösuunnittelija (AMK) (160) Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto -merikapteeni (AMK) (180) Tekstiili- ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinto (160)

14 Hallinto ja kauppa: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto -tradenomi (140) 4. Ravitsemis- ja talousala: Matkailu- ja ravitsemislalan ammattikorkeakoulututkinto (140) Matkailun ammattikorkeakoulututkinto (140) 5. Terveys- ja sosiaaliala: Terveysalan ammattikorkeakoulututkinto -sairaanhoitaja (AMK) (140) -terveydenhoitaja (AMK) (140) -kätilö (AMK) (180) -fysioterapeutti (AMK) (140) -toimintaterapeutti (AMK) (140) -jalkaterapeutti (AMK) (140) -hammashuoltaja (AMK) (140) -hammasteknikko (AMK) (140) -apuneuvoteknikko (AMK) (140) -optikko (AMK) (140) -laboratoriohoitaja (AMK) (140) -röntgenhoitaja (AMK) (140) Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (140) Sosiaali- ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto (140) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto -sairaanhoitaja (AMK) (140) -terveydenhoitaja (AMK) (140) -fysioterapeutti (AMK) (140) Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinto -sairaanhoitaja (AMK) (140) Diakonian ja kasvatuksen ammattikorkeakoulututkinto (140) 6. Kulttuuriala: Käsi- ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinto -artenomi (AMK) (160) -muotoilija (AMK) (160) Konservointialan ammattikorkeakoulututkinto -konservaattori (AMK) (160) Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto -kuvataiteilija (AMK) (160) Viestintä- ja kuvataidealan ammattikorkeakoulututkinto

15 -kuvataiteilija (AMK) (160) -medianomi (AMK) (160) 135 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto -pop/jazz-muusikko (AMK) (160) -pop/jazz-musiikinopettaja (AMK) (160) Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto -tanssinopettaja (AMK) (160) -teatteri-ilamaisun ohjaaja (AMK) (160) 7. Humanistinen ja opetusala: Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto (AMK) (140) Vapaa-aikatoiminnan ammattikorkeakoulututkinto (AMK) (140)

16 CEDEFOP - Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Ammatillinen koulutus Suomessa Heidi Bergström Jukka Katajisto Matti Kimari Matti Kyrö Elisa Rahikainen Kaarle Sulamaa Leena Walls Marjatta Ögren Opetushallitus Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto S x 29.7 cm ISBN Hinta Luxemburgissa: ecua (ei sis. alv:a)

17

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, 15101 Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 1 + T 9 A C f G8 n 6 T y 4 K 6 $ x 0 p @ 2 Sisällysluettelo KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 Aikuisten ammatillinen koulutus 6 Edupoli 7 Hyria 8 Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Sisällysluettelo 1. Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot... 4 1.1 Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto... 4 1.2 Harjun oppimiskeskus... 8 1.3 Kotkan aikuislukio...10 1.4 Kouvolan

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 423 428 SISÄLLYS N:o Sivu 423 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

EurAcademy Observatory Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EurAcademy Observatory Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EurAcademy Observatory Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Maaraportti Suomi Pia Kattelus Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT Kaisa Kärkkäinen Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 Lönnberg Print Helsinki 2006 Alkusanat Käsillä oleva julkaisu päättää Taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS 2010. Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen koulutuksen mitoitus

AMMATILLINEN KOULUTUS 2010. Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen koulutuksen mitoitus 1 Veikko Autio, Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari, Leena Koski, Jukka Lehtinen, Seppo Montén, Ulla Taipale, Anneli Vasara AMMATILLINEN KOULUTUS 2010 Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät sisäsivuilla

Puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät sisäsivuilla Puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät sisäsivuilla 1 Kansanopisto ponnahduslaudaksi jatkoon: 2 Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo eivät toteudu opinto-ohjauksessa ei oppilaan eikä opinto-ohjaajan kannalta Suomalaisen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Leena Eskola, Eija-Riitta Niinikoski, Heikki Keränen, Matti Muhos Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Tuotantotalouden työpapereita 1/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 1 2 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET SISÄLLYS ESIPUHE 5 YHTEENVETO 7 KATSAUKSET Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta 13 Elintarvikealan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

KAUPPAOPETUKSESTA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEKSI 60 VUOTTA KOUVOLASSA /// EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA

KAUPPAOPETUKSESTA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEKSI 60 VUOTTA KOUVOLASSA /// EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA KAUPPAOPETUKSESTA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEKSI 60 VUOTTA KOUVOLASSA /// EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA Kouvola 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Oppimateriaali. Nro 29. Kustantaja: Kymenlaakson

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot