Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101"

Transkriptio

1 Aikuisten koulutusmahdollisuudet 75 Omaehtoinen aikuiskoulutus 76 Omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus 76 Yleissivistävä aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö 78 Korkeakoulujen aikuiskoulutus 78 Oppisopimuskoulutus 79 Henkilöstökoulutus 80 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 83 Muut työvoimapalvelut Opiskelun taloudelliset tukijärjestelmät 87 Omaehtoisen aikuiskoulutuksen tuki 88 Oppisopimuskoulutuksen tuki 88 Henkilöstökoulutuksen tuki 89 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen tuki 89 Kuntouttavan koulutuksen tuki Aikuiskoulutuksen oppilaitosverkko, laajuus ja sisältö Osallistumisen määrät ja muutokset viime vuosikymmeninä Julkisen valvonnan ulkopuolinen koulutustarjonta Erityisopetus ja erityisryhmien opetus Erityisopetus Saamelaisten aikuiskoulutus Romaniväestön aikuiskoulutus Maahanmuuttajien aikuiskoulutus 99 Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä Koulutuksen säätely Tutkintorakenteen ja sisällön säätely Koulutuksen määrän ja rahoituksen säätely Lakisääteisten oppilaitosten säätely Koulutuksen rahoitus Rahoitusjärjestelmien periaatteita Nuorten ammatillisen koulutuksen rahoitus Aikuiskoulutuksen rahoitus 106 Luku V: Koulutuksen laadullisia näkökohtia Tulosohjaus ja arviointi Tutkinnot 5.3 Oppilaitoksen ylläpito ja koulutustehtävä Opettajien pätevyysvaatimukset ja opettajakoulutus Koulutuksen arviointi ja laadullinen kehittäminen 5.6 Ammatillisen koulutuksen tutkimus Luku VI: Trendejä ja perspektiivejä Yleistä Kehittämissuunnitelma vuosille Työelämäyhteydet 6.4 Elinikäinen oppiminen Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelma Oppilaitosten yhteistyön lisääminen 6.7 EU-rakennerahasto-ohjelmat Tutkintojen vertailtavuus Eurooppalaiset ulottuvuudet 120 LIITTEET 123 LIITE 1 Lyhenteitä 124 LIITE 2 Ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja säätelyyn liittyviä organisaatioita 125 LIITE 3 Ammatillista koulutusta käsittelevää kirjallisuutta LIITE 4 Ammatillisen koulutuksen terminologiaa LIITE 5 Ammatilliset tutkinnot 132

2

3 Liitteet 123

4 Liite Lyhenteitä AMK HOPS OPH OPM OV Ammattikorkeakoulu Henkilökohtainen opintosuunnitelma Opetushallitus Opetusministeriö Opintoviikko

5 Liite 2 Ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja säätelyyn liittyviä organisaatioita 125 AKAVA ry Rautatieläisenkatu Helsinki Puh: ; Fax: Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus AK-KK Lapinniemenranta 12 PL Tampere Puh: ; Fax: internet: Sähköposti: Kansaneläkelaitos Nordenskiöldinkatu Helsinki Puh: ; Fax: internet: Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry Rautatieläisenkatu Helsinki Puh: ; Fax: internet: Sähköposti: Opetushallitus Hakaniemenkatu 2, PL Helsinki Puh: ; Fax: internet: Sähköposti: Opetusministeriö PL Helsinki Puh: ; Fax internet: Sähköposti: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Siltasaarenkatu 3 A Helsinki Puh: ; Fax: Toimihenkilöjärjestö STTK Pohjoisranta 4 A Helsinki Puh: ; Fax:

6 126 Tampereen yliopisto Kalevankatu 4 PL Tampere Puh: , Fax: internet: Tilastokeskus Työpajankatu Helsinki Tilastokeskus Puh: ; Fax: internet: Sähköposti: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT Eteläranta 10 PL Helsinki Puh: ; Fax: Työministeriö Eteläesplanadi Helsinki Puh: ; Fax: internet: Valtiovarainministeriö Aleksanterinkatu Helsinki Puh: ; Fax: internet: Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu PL Hämeenlinna Puh: ; Fax: internet: Sähköposti: Jyväskylän Ammatillinen Opettajakorkeakoulu Rajakatu Jyväskylä Puh: ; Fax: internet: Sähköposti:

7 Liite 3 Ammatillista koulutusta käsittelevää kirjallisuutta 127 Adult Education in Finland. Ed.by The National Board of Education Working Group: Ahola, J., Katajisto, J., Mattila, H. & Yrjölä, P.. Ministry of Education and National Board of Education. Helsinki Alanen, Aulis: Suomen aikuiskasvatuksen organisaatiomuodot. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos. Opetusmonisteet B 7. Tampere, Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Toinen aste. Opetushallitus. Helsinki Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Opistoaste. Opetushallitus. Helsinki Ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakouluopinnot Lakikokoelma. Painatuskeskus. Helsinki Blom, Heikki, Laukkanen Reijo, Lindström Aslak, Saresma Ulla & Virtanen, Pirkko (toim.): Erityisopetuksen tila. Opetushallitus. Helsinki Curricular Reform in Vocational Education. National Board of Education. Helsinki Description of the Vocational Qualification System in Finland. National Report. National Board of Education. Helsinki The Education System of Finland National Board of Education. Helsinki Ekola, Jorma (toim.): Ammatillisen keskiasteen koulunuudistus. Arviointeja koulunuudistuksen toimeenpanon toteutuksesta. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Julkaisusarja B, Teoriaa ja käytäntöä, 56/1991. Jyväskylä Ekola, Jorma & Linnakylä, Pirjo & Volanen, Matti Vesa (toim.): Aikuistuva nuori ja ammatillinen koulutus. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Julkaisusarja B, Teoriaa ja käytäntöä, 23/1988. Jyväskylä Ekola, Jorma & Kämäräinen, Pekka & Vuorinen, Pentti: Ammatillisen koulutuksen uudistaminen 1980-luvulla. Ammattikasvatushallitus, Tutkimuksia ja selosteita 30/1991. Helsinki Finland in Figures Tilastokeskus. Helsinki Haavio Matti: Aikuiskoulutuksen mitoitus. Sisältyy julkaisuun Koulutuksen mitoittaminen, (toim.) Yrjölä, Pentti. Opetushallituksen moniste 28/1995. Helsinki Jakku-Sihvonen, Ritva & Yrjölä. Pentti (toim.): Aikuiskoulutus 1990-luvun Suomessa. Opetushallitus. Helsinki 1994.

8 128 Kalela, Jorma: Työttömyys 1900-luvun suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa. Helsinki Katajisto, Jukka: Participation in Adult Education: Facts and figures. LEIF. Life and Education in Finland 1/1991. Helsinki Katajisto, Jukka (toim.): Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten toiminnan kehityspiirteitä vuosina Opetushallituksen monistesaraja 26/1995. Helsinki Komiteanmietintö 1973:52: Vuoden 1971 koulutuskomitean mietintö. Komiteanmietintö 1978:61: Koulutuksen tavoiteohjelmatoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1988:28: Väestön koulutus Koulutussuunnittelun neuvottelukunta. Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille Valtioneuvoston päätös Opetusministeriö. Helsinki Koulutuksen kuva tilastoja koulutuksesta ja koulutettavista. Opetushallitus. Helsinki Koulutusopas Opetushallitus. Helsinki Kyrö, Matti & Vasiljeff, Miliza & Virtanen, Kirsi: Ammatillisen koulutuksen kehitys vuosina Ammattikasvatushallitus, Suunnittelu- ja kehittämisosasto, Tutkimuksia ja selosteita 16/1988. Helsinki Lasonen, J. & Stenström, M-L (Eds.): Contemporary Issues of Occupational Education in Finland. Institute for Educational Research. University of Jyväskylä Jyväskylä Morrissey, M. & Rousi, H: Issues of Adult and Occupational Education in Ireland and Finland. National Board of Education. Helsinki Mäkinen, Raimo: Educational choices in relation to local and home environments. Educa-tional needs of European societies. Ed. Jan Jerschina. Cracow Opetusministeriö. Avoin yliopisto väylänä korkeakoulu. Opetusministeriön työryhmien muistioita 7 /1996. Helsinki Ropponen, Matti (ed.): Continuing Vocational Training in Finland. Discribtion for the FORCE programme of the European Union. National Board of Education. Moniste 51/1996. Helsinki 1996.

9 Taalas, Matti: Ammattitutkinto ammattitaidon näyttönä. Jyväskylä Tuomisto, Jukka: Aikuiskasvatuksen perusaineksia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Julkaisusarja B 2/1992. Tampere Tilastokeskuksen koulutus-, väestö- ja työvoimatilastoja Tilastokeskus. Helsinki Tilastolliset vuosikirjat Tilastokeskus. Helsinki Työelämän tutkinnot. Ohjeita tutkintotoimikunnille ja tutkintojen järjestäjille. Opetushallitus. Helsinki Työministeriön tilastotiedotteet vuosilta Helsinki Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle: Suomen koulutusjärjestelmä, koulutuksen taso ja kehittämislinjat. Helsinki Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös Suomen työllisyysohjelmaksi Työttömyyden puolittaminen. Helsinki Valtion talousarvioesitys Helsinki Vocational Education and Training in Finland. National Board of Education. Helsinki Yhteiset opinnot nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa toisella asteella. Opetushallitus. Helsinki Yrjölä, Pentti: Kansalaisopiston tila Opetushallituksen arviointi-julkaisusarja 3/1996. Helsinki 1996.

10 Liite Ammatillisen koulutuksen terminologiaa Aikuisten ammatillinen peruskoulutus on perustutkintoon tähtäävää koulutusta, joka tavoitteiltaan vastaa nuorten toisen asteen ammatillista peruskoulutusta. Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset: ammatillista aikuiskoulutusta järjestäviä kunnallisia tai yksityisiä oppilaitoksia, jotka järjestävät pääosan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta. Ammatilliset erikoisoppilaitokset: teollisuuden ja liike-elämän omistamia oppilaitoksia, jotka tarjoavat pääasiassa ylläpitäjäyrityksen oman henkilöstön lisäkoulutusta. Ammatilliset erityisoppilaitokset: ammatillisia oppilaitoksia, jotka on perustettu henkisesti tai fyysisesti vammautuneita varten. Ammatillinen lisäkoulutus on ammatti- ja erikoisammattitutkintoon tähtäävää koulutusta, jatkokoulutusta tai täydennyskoulutusta, jota mm. aluehallintoviranomaiset ostavat oppilaitoksilta. Ammatilliset oppilaitokset: oppilaitoksia, jotka järjestävät ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Ammattikorkeakoulut: ei-yliopistollisen sektorin korkeakouluja, jotka tarjoavat ammatillista koulutusta. Ammattitutkinnot: vuonna 1994 annettuun ammattitutkintolakiin pohjautuvia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, joiden lähtökohtana on ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomien tutkintojen suorittaminen. Tutkinnot voidaan suorittaa näyttökokein, joihin ei tarvita muodollista valmentautumista. Henkilöstökoulutus: työnantajien työntekijöilleen järjestämää koulutusta, jonka työnantaja myös rahoittaa. Tavallisesti henkilöstökoulutus kestää vain muutamia päiviä ja siinä keskitytään johonkin erityiseen teemaan tai aiheeseen. Työnantajat voivat järjestää koulutuksen itse tai ostaa sen joltakin yksityiseltä koulutusyritykseltä tai julkiselta oppilaitokselta. HOPS = Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat: oppilaskohtaisia opintosuunnitelmia, jotka laaditaan yhteistyössä opettajakunnan, opinto-ohjaajan ja opiskelijan itsensä kanssa koulukohtaisen opetussuunnitelman pohjalta. Kansalaisopistot: kuntien ylläpitämiä aikuisoppilaitoksia, jotka tarjoavat ensi sijassa yleissivistävää koulutusta paikallisten koulutustarpeiden mukaan. Kansanopistot: valtakunnallisia, yleissivistävää aikuisopetusta antavia sisäoppilaitoksia, joiden ylläpitäjinä toimivat sitoutumattomat, kristilliset, puolue-, ammattiyhdistys- ja vammaisjärjestöt. Kesäyliopistot: ovat pääosin kesällä toimivia, yksityisiä oppilaitoksia, jotka antavat avoimen korkeakoulun opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta sekä yleissivistävää opetusta aikuisille. Koulukohtaiset opetussuunnitelmat: opetussuunnitelmia, jotka oppilaitosten opettajakunnat laativat yhteistyössä ympäröivän työelämän edustajien kanssa valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta.

11 Koulutustoimikunnat: opetushallituksen asettamia toimikuntia, jotka vahvistavat valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet. Koulutustoimikunnat asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäseneksi nimetään työmarkkinaosapuolten, oppilaitosten, opettajien ja alan tutkimuksen edustajia. 131 Liikunnan koulutuskeskukset (ent. urheiluopistot) ovat valtakunnallisia sisäoppilaitoksia tai alueellisia oppilaitoksia, jotka järjestävät liikunta-alan koulutusta, valmennustoimintaa sekä niitä täydentävää yleissivistävää ja yhteiskunnallista opetusta aikuisille. Moduuli, modulaarisuus: tutkinnot koostuvat opintokokonaisuuksista eli moduuleista, jotka ovat aiheenmukaisia kokonaisuuksia. Modulaarinen tutkintorakenne mahdollistaa opintojen yhdistelemisen joustavasti. Nuorisoasteen koulutuskokeilu: vuonna 1991 käynnistetty kokeilu, joka antaa toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden ottaa opintoja muista toisen asteen oppilaitoksista - sekä yleissivistävistä että ammatillisista. Ammatillisen perustutkinnon tai ylioppilastutkinnon sijasta opiskelijoiden on mahdollista suorittaa uudentyyppinen tutkinto, yhdistelmäopinnot, johon kuuluu sekä ammatillisia että yleissivistäviä opintoja. Opintokeskukset: valtakunnallisia sivistysjärjestöjen ylläpitämiä yksityisiä aikuisoppilaitoksia, jotka järjestävät itse sekä yhdessä kansalais- ja kulttuurijärjestöjen kanssa yleissivistävää ja yhteiskunnallista aikuiskasvatusta. Opintokokonaisuudet: ks. moduuli, modulaarisuus. Opintoviikko (ov): ammatillisten tutkintojen ja niiden osien laajuudet määritellään opintoviikkoina. Ysi opintoviikko vastaa opiskelijan 40 tunnin työtä. Opistoasteen koulutus: toisen asteen jälkeistä ammatillista koulutusta, josta pääosa nostetaan ammattikorkeakoulutasoiseksi vuoden 1998 loppuun mennessä. Tutkinnot: tutkinnot koostuvat opintokokonaisuuksista eli moduuleista ja niiden laajuus määritellään opintoviikkoina. Tutkinnolla tarkoitetaan sekä tutkintotilaisuutta (examination), opiskeluprosessia että saavutettua pätevyyttä (qualification) ja siitä annettua todistusta (diploma/certificate) sekä oppiarvoa (degree). Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus: työhallinnon järjestämää aikuiskoulutusta, jota hankitaan ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille aikuisille. Työhallinto ostaa koulutusta lähinnä oppilaitoksilta. Valtakunnalliset opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteet: opetushallituksen vahvistamat valtakunnalliset perusteet koulukohtaisia opetussuunnitelmia tai tutkintoja varten kaikille ammatillisen koulutuksen aloille ja asteille. Vapaa sivistystyö: eri muotoisia opetus- ja kulttuuripalveluja, joita kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja sivistysjärjestöt, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot järjestävät aikuisille. Yhdistelmäopinnot: ammatilliselle perustutkinnolle ja ylioppilastutkinnolle vaihtoehtoinen, nuorisoasteen koulutuskokeilun yhteydessä käyttöön otettu toisen asteen tutkinto, johon kuuluu sekä yleissivistäviä että ammatillisia opintoja. Yhteishakujärjestelmä: valtakunnallisesti koordinoitu atk-pohjainen järjestelmä toisen ja kolmannen asteen ammatillista koulutusta varten.

12 Liite Ammatilliset tutkinnot Seuraavassa esitetään lukuvuonna käytössä olleet ammatilliset tutkinnot koulutusasteittain sekä kunkin tutkinnon laajuus opintoviikkoina. A) Toisen asteen perustutkinnot: 1. Luonnonvara-ala: maatilatalouden perustutkinto (80), maaseutuyrittäjä (120), turkistuotannon perustutkinto (80), puutarhatalouden perustutkinto (80), kalatalouden perustutkinto (80), metsätalouden perustutkinto (80) metsäkoneenkuljettaja (120), luontais- ja metsätalouden perustutkinto (80). 2. Tekniikka ja liikenne: tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto (80), pukuompelija (120), vaatturi (120), modisti (120), turkisalan perustutkinto (80), jalkinealan perustutkinto (80), graafisen alan perustutkinto (80), kuvankäsittelyn perustutkinto (80), kone- ja metallialan perustutkinto (80), koneistuksen perustutkinto (120), koneenasennuksen perustutkinto (120), levy- ja hitsausalan perustutkinto (120), lvi-alan perustutkinto (80), kiinteistönhoitoalan perustutkinto (80), autoalan perustutkinto (80), kuljetusalan perustutkinto (80), ajoneuvoasentaja (120), automaalari (120), autokorinkorjaaja (120), lentokoneasentaja (120), varasto- ja kuljetustoimintojen perustutkinto (80), sähköalan perustutkinto (80), sähkövoimatekniikan perustutkinto (120), automaatiotekniikan perustutkinto (120), tietotekniikan perustutkinto (120), rakennusalan perustutkinto (80), maanmittausalan perustutkinto (80), kartoittaja (120), puualan perustutkinto (80), terähuollon perustutkinto (120), verhoilualan perustutkinto (80), veneenrakennuksen perustutkinto (80), maalausalan perustutkinto (80), erikoismaalauksen perustutkinto (120), teollisen pintakäsittelyn perustutkinto (80), erikoispintakäsittelyn perustutkinto (120), paperiteollisuuden perustutkinto (80), kemianteollisuuden perustutkinto (80), laboratorioalan perustutkinto (80), elintarvikealan perustutkinto (80), kondiittori (120), maidonkäsittelyn perustutkinto (80), meijeristi (120), merenkulkualan perustutkinto (80), laivamekaanikko (120), laivuri-alikonemestari (120), laivasähköasentaja (120), kelloseppä (120), tekninen piirtäjä (80). 3. Hallinto ja kauppa: kaupan ja hallinnon perustutkinto (80). 4. Ravitsemis- ja talousala: hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto (80), ruokapalvelun perustutkinto (120), myynti- ja asiakaspalvelun perustutkinto (120), koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto (80), tekstiilihuoltaja (80). 5. Terveys- ja sosiaaliala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (100), hammaslaborantti (80), parturi-kampaaja (120), kosmetologi (120). 6. Kulttuuriala: käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto (120), viestintäalan perustutkinto (120), tanssija (120), pianonvirittäjä (120), kirkkomuusikko (120), tanssimuusikko (120). 7. Humanistinen ja opetusala: nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto (80), lastenohjaaja (100), liikunnanohjauksen perustutkinto (80).

13 B) Opistoasteen tutkinnot: Luonnonvara-ala: agrologi (140), hortonomi (140), iktyonomi (140), ratsastuksenopettaja (80). 2. Tekniikka ja liikenne: tekstiili- ja vaatetusalan teknikko (120), turkkuri (120), kone- ja metallialan teknikko (120), LVI-alan teknikko (120), auto- ja kuljetusalan teknikko (120), sähköalan teknikko (120), rakennusalan teknikko (120), puualan teknikko (120), pintakäsittelyalan teknikko (120), laborantti (120), paperi- ja kemianteollisuuden teknikko (120), elintarvikealan teknikko (120), meijeriteknikko (120), perämies (100) 3. Hallinto ja kauppa: liiketalouden opistotutkinto (80), matkailualan tutkinto (100), datanomi (100), liikealan ja julkishallinnon sihteeri (120). 4. Ravitsemis- ja talousala: hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan opistotutkinto (120), koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan opistotutkinto (120), pesulateknikko (120). 5. Terveys- ja sosiaaliala: sairaanhoitaja (140), terveydenhoitaja (140), kätilö (180), fysioterapeutti (140), laboratoriohoitaja (140), röntgenhoitaja (140), sosiaalialan opistotutkinto (140), diakoni (140), erikoiskosmetologi (80), erikoisparturi-kampaaja (80). 6. Kulttuuriala: artenomi (160), medianomi (160), kuvataiteen tutkinto (160), tanssinopettaja (160), teatteri-ilmaisun ohjaaja (160), musiikkipedagogi (160), muusikko (160), musiikinohjaaja (160). 7. Humanistinen ja opetusala: liikunnanohjaaja (120), nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (120), kirkon nuorisotyön ohjaaja (120), kulttuuriohjaaja (120), viittomakielen tulkki (120). C) Ammattikorkeakoulututkinnot: 1. Luonnonvara-ala: Maa- ja metsätalouden ammattikorkeakoulututkinto - agrologi (AMK) (160), - metsätalousinsinööri (AMK) (160) - hortonomi (AMK) (160) - ympäristöohjaaja (AMK) (160) 2. Tekniikka ja liikenne: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto -insinööri (AMK) (160) -rakennusmestari (AMK) (160) -miljöösuunnittelija (AMK) (160) Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto -merikapteeni (AMK) (180) Tekstiili- ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinto (160)

14 Hallinto ja kauppa: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto -tradenomi (140) 4. Ravitsemis- ja talousala: Matkailu- ja ravitsemislalan ammattikorkeakoulututkinto (140) Matkailun ammattikorkeakoulututkinto (140) 5. Terveys- ja sosiaaliala: Terveysalan ammattikorkeakoulututkinto -sairaanhoitaja (AMK) (140) -terveydenhoitaja (AMK) (140) -kätilö (AMK) (180) -fysioterapeutti (AMK) (140) -toimintaterapeutti (AMK) (140) -jalkaterapeutti (AMK) (140) -hammashuoltaja (AMK) (140) -hammasteknikko (AMK) (140) -apuneuvoteknikko (AMK) (140) -optikko (AMK) (140) -laboratoriohoitaja (AMK) (140) -röntgenhoitaja (AMK) (140) Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (140) Sosiaali- ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto (140) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto -sairaanhoitaja (AMK) (140) -terveydenhoitaja (AMK) (140) -fysioterapeutti (AMK) (140) Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinto -sairaanhoitaja (AMK) (140) Diakonian ja kasvatuksen ammattikorkeakoulututkinto (140) 6. Kulttuuriala: Käsi- ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinto -artenomi (AMK) (160) -muotoilija (AMK) (160) Konservointialan ammattikorkeakoulututkinto -konservaattori (AMK) (160) Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto -kuvataiteilija (AMK) (160) Viestintä- ja kuvataidealan ammattikorkeakoulututkinto

15 -kuvataiteilija (AMK) (160) -medianomi (AMK) (160) 135 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto -pop/jazz-muusikko (AMK) (160) -pop/jazz-musiikinopettaja (AMK) (160) Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto -tanssinopettaja (AMK) (160) -teatteri-ilamaisun ohjaaja (AMK) (160) 7. Humanistinen ja opetusala: Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto (AMK) (140) Vapaa-aikatoiminnan ammattikorkeakoulututkinto (AMK) (140)

16 CEDEFOP - Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Ammatillinen koulutus Suomessa Heidi Bergström Jukka Katajisto Matti Kimari Matti Kyrö Elisa Rahikainen Kaarle Sulamaa Leena Walls Marjatta Ögren Opetushallitus Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto S x 29.7 cm ISBN Hinta Luxemburgissa: ecua (ei sis. alv:a)

17

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013 702/2013 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAKENNEVERTAILU 13.2.2003

OPETUSHALLITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAKENNEVERTAILU 13.2.2003 OPETUSHALLITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAKENNEVERTAILU 13.2.2003 1 KOULUTUSRAKENNE Koulutuksen KOULUTUSRAKENNE AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT VUOTEEN 1994 pituus vuosina VUOTEEN 1999-2001 Koulutuksen laajuus

Lisätiedot

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA 1 OPETUSHALLITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAKENNEVERTAILU 13.2.2003 KOULUTUSRAKENNE Koulutuksen KOULUTUSRAKENNE AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT VUOTEEN 1994 pituus vuosina VUOTEEN 1999-2001 Koulutuksen laajuus

Lisätiedot

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA 1 OPETUSHALLITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAKENNEVERTAILU 13.2.2003 TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS MAATILATALOUS MAATILATALOUS Alkaen 1.8.2001 Toisen

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) yhteisöpedagogi (AMK) Diak Humak Centria Humak esittää luopumista 1

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

A MMATILUNEN KOULUTUS

A MMATILUNEN KOULUTUS L A K I K O K O E L M A SUB Göttingen 7 204 564 565 96 B1622 A MMATILUNEN KOULUTUS JA AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT P A I N U K U SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 12 AMMATILLINEN KOULUTUS OPPILAITOKSET 13 Laki ammatillisista

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista 28.6.2004 N:o 33/400/2004 Noste-avustusten saajille Opetusministeriön ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä

Lisätiedot

Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi?

Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi? Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi? Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan seminaari Minna Bálint Opetushallitus AMPA Kolme pointtia Tutkintorakenne

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN Tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) Bachelor of Humanities yhteisöpedagogi

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Koulutus 2017 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tunnit vähenivät, mutta osallistujamäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2016 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen. VALTIONEUVOSTO PÄÄTÖS ammattikorkeakoulun toimiluvasta 12.12.2013 Dnro OKM/5/533/2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PL 4000 00079 Metropolia Hakemus Päätös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Joidenkin perustutkintojen alta saattaa löytyä vielä erilaisia koulutusohjelmia. Voit tarkistaa koulutusohjelmat sekä paikkakunnat osoitteesta www.opintopolku.fi. Siellä etene seuraavasti: ammatillinen

Lisätiedot

Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101

Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101 6 3.3.3 Aikuisten koulutusmahdollisuudet 75 Omaehtoinen aikuiskoulutus 76 Omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus 76 Yleissivistävä aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö 78 Korkeakoulujen aikuiskoulutus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Alkaen Kouluaste Toisen asteen perustutkinnot Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhuri

Alkaen Kouluaste Toisen asteen perustutkinnot Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhuri 1 OPETUSHALLITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAKENNEVERTAILU 13.2.2003 ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE MAATILATALOUS MAATILATALOUS MAATILATALOUS Alkaen 1.8.2001 Toisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,3 miljoonaa osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tarkoitus 1 Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101

Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101 6 3.3.3 Aikuisten koulutusmahdollisuudet 75 Omaehtoinen aikuiskoulutus 76 Omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus 76 Yleissivistävä aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö 78 Korkeakoulujen aikuiskoulutus

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Lukuvuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101

Luku IV: Ammatillisen Koulutuksen hallintojärjestelmä 101 6 3.3.3 Aikuisten koulutusmahdollisuudet 75 Omaehtoinen aikuiskoulutus 76 Omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus 76 Yleissivistävä aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö 78 Korkeakoulujen aikuiskoulutus

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 17.10.2017 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Vanaja Koulutus

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011 Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä Turku 30.8.2011 1 KOULUTUSTOIMIKUNTAJÄRJESTELMÄ Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä. Koulutustoimikuntajärjestelmä

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Koulutus 2014 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansanopistojen tarjoamat mahdollisuudet urapolun eri vaiheissa Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut 24.3.2017 kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansaopistoista

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa annettiin opetusta 6 miljoonaa tuntia 2014 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan oppilaitosten

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista

Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (3) 15.09.2017 OPH-2065-2017 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista Opetushallitus pyytää lausuntoanne kaikille

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ammattikorkeakouluista annetun

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010 Koulutus 2011 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

LUONNONVARA-ALA. Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä

LUONNONVARA-ALA. Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä 658 N:o 216 LIITE AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2001 ALKAEN Tutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike LUONNONVARA-ALA Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden 10104 Maaseutuyrittäjä 1581 Hevostalouden

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013 Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

Ennakoiva ohjaaja 2 Pirkanmaalaisia hyviä käytäntöjä

Ennakoiva ohjaaja 2 Pirkanmaalaisia hyviä käytäntöjä Ennakoiva ohjaaja 2 Pirkanmaalaisia hyviä käytäntöjä 22.11.2014 Jyväskylä Ammattioppilaitoksen näkökulma osaamisen kehittämiseen Kirsti Kosonen Rehtori, Jyväskylän ammattiopisto Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Rehtorien ja koulutusjohtajien ajankohtaispäivät 28.-29.1.2015 Tampere Rehtori, KT etunimi.sukunimi@vantaa.fi Vantaan ammattiopisto

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

Liite 4, AmoJtk JK / 8

Liite 4, AmoJtk JK / 8 Liite 4, AmoJtk JK 9.5.2017 1 / 8 YHTEENSÄ 112 478 441 118 104 78 181 91 366 1969 435 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen/kasvatus- ja ohjausalan pt 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2018 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi Aiko Yhteensä

ALOITUSPAIKAT 2018 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi Aiko Yhteensä YHTEENSÄ 112 478 441 118 104 80 181 91 376 1981 445 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen/kasvatus- ja ohjausalan pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Viittomakielinen ohjaus /

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1

Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1 Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA NIMIKE Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 10101 Viittomakielen ohjaaja 1609 Viittomakielisen ohjauksen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2007-2012 T Luonnos lausunnolle 6/2007, määräaika 9/2007 T Esitys valmis 12.10.2007 T Sivistyspoliittisen ministeriryhmän käsittely 10-11/2007 T Valtioneuvoston

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot