VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 13 2011"

Transkriptio

1 13 VUOSIKERTOMUS

2 Julkaisija: PlusTerveys Oy Kuvat: Kimmo Korhonen, Robert Lindström, Manu Rantanen Paino: Multiprint Oy

3 VUOSIKERTOMUS 2013 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 6 PlusTerveys lyhyesti 8 Suun terveys 10 Yhteiskuntavastuu 11 Yksilöllinen hoidon tarjoaja 12 Johto ja organisaatio 14 Tilinpäätöstiedot 16 Hallituksen toimintakertomus 16 Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 21 Tilinpäätöksen liitetiedot 22 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 25 Tilintarkastuskertomus PlusTerveyden vuosikertomus 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Aktiivinen markkinointi kasvatti tunnettuutta Positiiviset mielikuvat PlusTerveydestä kotimaisena ja arvostettuna terveysalan yrityksenä vahvistuivat. Maailmantalous romahti loppuvuodesta 2008, jonka jälkeen on menty kriisistä kriisiin. Vuonna 2013 kriisistä ryhdyttiin puhumaan myös Suomen valtion talouden kohdalla. Viimeaikaiset uutiset ovat toistuvasti kertoneet irtisanomisista, säästöistä, leikkauksista ja julkisen talouden huonosta tilasta. Nämä synkät viestit vaikuttavat merkittävästi ihmisten mielialaan. Vähemmälläkin uutisoinnilla saadaan ihmiset uskomaan, että nyt pitää olla oman talouden kanssa tarkka. Yksi helppo säästämisen kohde on hammashoito, jos ei vielä ole särkyä, tai silmäleikkauksen jättäminen parempiin aikoihin. PlusTerveyden liikevoitto kasvoi viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius säilyivät koko vuoden hyvinä. Vuosi ei kuitenkaan täysin vastannut odotuksiamme. Joulukuu jäi selvästi alle odotusten ja sen vuoksi koko vuoden liikevaihdon kasvu ei yltänyt tavoitteeseen. Positiivista ajattelua Poliitikot ovat kuuluttaneet Suomeen positiivista ajattelua, jotta maan talous saataisiin käännettyä nousuun. Vain se, että ryhdymme ajatte- 4 PlusTerveyden vuosikertomus 2013

5 Toimitusjohtajan katsaus lemaan positiivisesti, ei yksin tätä maata pelasta. Kuitenkin positiivinen ajattelu muuttaa jokapäiväistä käytöstämme niin työyhteisössä kuin yksityiselämässäkin. Se luo uskoa tulevaisuuteen ja antaa rohkeutta uudistua. PlusTerveydelle positiivinen uutinen on yhtiön tunnettuuden selkeä kasvu. Viime vuonna tehtyjen mainoskampanjoiden jälkeen hammaslääkäripalveluidemme tunnettuus oli kasvanut 31 prosenttiin kuluttajien keskuudessa. Erityisen positiivista oli tunnettuus nuorten, alle 24-vuotiaiden keskuudessa, vaikka hammaslääkäripalvelut kilpailevat kuluttajien mielenkiinnosta monien muiden palvelujen kanssa. Alalla toimivat tiedostavat suun terveyden merkityksen kokonaisterveydelle, mutta on varsin ymmärrettävää, että kuluttajat mielellään unohtavat palvelun, joka koetaan epämiellyttäväksi ja voi jopa pelottaa. Positiivinen ajattelu luo uskoa tulevaisuuteen ja antaa rohkeutta uudistua. Tutkimme brändimielikuvaamme myös terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Lähes 45 prosentilla vastaajista oli PlusTerveydestä positiivinen mielikuva ja noin 54 prosentilla neutraali mielikuva. Edellisen kerran asiaa tutkittiin vuonna Silloin positiivinen mielikuva oli 18 prosentilla vastaajista ja neutraali 80 prosentilla vastaajista. Näiden positiivisten muutosten takana on viime vuosien markkinointi- ja viestintäkampanjat, joissa olemme kertoneet työntekijöidemme hyvästä ja laadukkaasta työstä sekä yhtiömme rakenteesta: suomalaisessa omistuksessa olevasta, terveydenhuollon ammattilaisten omistamasta yhtiöstä. Voisiko veroja rakastaa? Jos vastaisin kysymykseen myöntävästi, taitaisin valehdella, kuten varmasti useimmat suomalaiset. Veroja täytyy kuitenkin maksaa, jotta voimme pitää yllä hyvinvointiyhteiskuntaamme. Olemme kuluneena vuonna ensimmäisen kerran julkistaneet PlusTerveyden verojalanjäljen ja tässä vuosikertomuksessa avaamme myös vuoden 2013 verojalanjälkemme. Maksamme veromme Suomeen sekä yrityksenä että työntekijöinä. Samoin omistajamme maksavat pääomatulonsa Suomeen. Olemme halunneet tällä julkisella verojalanjälkilaskelmalla osoittaa myös sen, että yhteiskunnalle on selkeää hyötyä siitä, että yksityinen terveydenhuolto on olemassa. Emme vaikuta yhteiskuntaan vain verojen ja potilaiden hyvinvoinnin kautta, vaan tuomme mukanamme myös työllisyyttä ja taloudellista aktiviteettia muille yrityksille. Tämä kaikki on mahdollista siksi, että meillä on asiakkaita, jotka haluavat käyttää yksityisen sektorin palveluita. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme luottamuksesta Plus- Terveyttä kohtaan ja kiittää työntekijöitämme, jotka ovat omalla toiminnallaan luoneet tämän luottamuksen. Eila Annala toimitusjohtaja Julkistimme kuluneena vuonna ensimmäisen kerran PlusTerveyden verojalanjäljen ja tässä vuosikertomuksessa avaamme myös vuoden 2013 verojalanjälkemme PlusTerveyden vuosikertomus 5

6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hyvät menestymismahdollisuudet tulevaisuudessakin PlusTerveyden itsenäinen ja sopeutumiskykyinen tulosyksikköjärjestelmä luo vahvan pohjan kehittyä toimintaympäristön muutoksissa. Yhtiöllämme on jälleen yksi hyvä vuosi takana. PlusTerveyden ominaispiirre hyvä kannattavuus erottaa meidät kilpailijoistamme vuodesta toiseen. Ulkopuolisin silmin yhtiömme näyttää positiivisesti hyvin poikkeukselliselta yhtiöltä. Me, jotka työskentelemme tässä yhtiössä, olemme varmasti sitä mieltä, että eroamme kilpailijoista monella tavalla. Tuottavuutemme ja menestyksemme ytimenä on itsenäinen tulosyksikköjärjestelmä, joka antaa yhtiön esimiehille vastuun ja samalla myös mahdollisuuden menestyä paremmin kuin kilpailevissa yhtiöissä. Tätä menestystä siivittää laaja kliininen ja toiminnallinen vapaus, joka on esimiestemme ehkä kaikkein eniten arvostama asia PlusTerveydessä. Tämä asia tuli hyvin selkeästi esiin kyselyssä, joka tehtiin yhtiömme osakkeenomistajille syksyllä Toiminnallinen vapaus auttaa sopeutumaan hyvin paikallisiin olosuhteisiin, millä on yleensä toimintaa ja palvelua parantava vaikutus. Viime vuosi vahvisti myös mainettamme suomalaisena ja veronsa kotimaahan maksavana yhtiönä erottaen meidät useista muista suurista toimijoista. Aktiivisen kehittymisen aika Olisi helppo uskoa, että olemme valmiita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, eikä meillä ole syytä muuttaa toimintatapaamme. Vaikka yhtiömme on kunnossa, muuttuu toimintaympäristömme kiihtyvällä vauhdilla, minkä vuoksi kilpailukykyä on vahvistettava myös tulevaisuudessa. Merkittävimpiä ja näkyvimpiä muutoksia ovat yksityisen terveydenhuoltoalan keskittyminen sekä suunnitelmat kaksikanavaisen rahoitusjärjestelmän muuttamisesta yksikanavaiseksi järjestelmäksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aloite perusterveydenhuollon uudistamiseksi on meille haaste, mutta myös erittäin hyvä mahdollisuus. Mitä todennäköisimmin tulemme seuraamaan muiden Pohjoismaiden esimerkkiä terveydenhuol- 6 PlusTerveyden vuosikertomus 2013

7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Edessä on ehkä historiamme tärkein strategiatyö. lon rakenteiden ja rahoituksen uudistamiseksi. Malli, jossa yksityiselle ja kunnalliselle palveluntuottajalle annetaan yhtäläiset mahdollisuudet kilpailuun, lisää pohjoismaisten esimerkkien valossa potilaiden valinnan vapautta, parantaa hoidon laatua ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Tätä kautta on mahdollista myös luoda yhteiskuntaan kokonaisvaltaisesti terveyden edistämistä koordinoiva järjestelmä, joka on kustannustehokkaampi kuin nykyinen järjestelmämme. Tällainen uudistus on toivottavaa koko yhteiskunnan kannalta. Rahoitus perustuisi kapitaatiojärjestelmään, joka tarkoittaa sitä, että palveluntuottaja saa kustakin kirjautuneesta potilaasta euromääräisen kokonaiskorvauksen riippumatta siitä kuinka paljon ja minkälaisia hoitoja hän saa. Tämä ohjaa tehokkaasti potilaan hoitoa siihen suuntaan, että pitkäaikaiset hoitotulokset olisivat mahdollisimman hyviä. Tällä saataisiin hallintaan monia ongelmia, jotka liittyvät nykyisin laajasti kuntien käyttämään vuokralääkärijärjestelmään. Tulevaisuuden Suomessa meillä voi olla yksityisiä terveyskeskuksia, jotka voisivat toimia PlusTerveyden tunnuksilla lääkärit, hammaslääkärit ja fysioterapeutit saman katon alla. PlusTerveyden mahdollisuudet toimia palveluiden tuottajana tulevaisuudessa ovat erittäin mielenkiintoiset. Se ei ole helppoa, mutta tulosyksikkökohtaisen sopeutumiskykymme ansiosta meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet menestyä myös tulevaisuuden kilpailussa. Tämän edellytyksenä on huolellinen ja ennakoiva strategian laatiminen riittävän aikaisessa vaiheessa. Muutoin meillä on riski, että joudumme taipumaan muuttuvan toimintaympäristömme paineen alla tavalla, jota emme halua. Hallitus on käynnistänyt uuden strategian laatimisen vuosille Tämä on yhtiön kannalta ehkä tärkein strategiatyömme koko historiamme aikana. Vuosi 2013 oli monien uudistusten vuoksi työntäyteinen PlusTerveysläisille. Ohjelmistoihin ja palvelutoimintoihin liittyät uudistukset vaativat usein jatkokehitystä ja ennen kaikkea kärsivällisyyttä. Itse luotu potilashallintajärjestelmä on suuri taloudellinen investointi, mutta uskomme vahvasti sen olevan meille merkittävä kilpailuetu tulevaisuudessa. Nämä kehitystyöt tulevat jatkumaan myös tänä vuonna, minkä ansiosta saamme entistä paremmin meitä palvelevan yhtiön. Timo Kallio hallituksen puheenjohtaja, erikoishammaslääkäri Tulevaisuuden Suomessa voi olla yksityisiä terveyskeskuksia, jotka voisivat toimia PlusTerveyden tunnuksilla lääkärit, hammaslääkärit ja fysioterapeutit saman katon alla PlusTerveyden vuosikertomus 7

8 PlusTerveys lyhyesti PlusTerveys yrityksenä PlusTerveys on yksi Suomen suurimmista yksityisiä terveydenhoitopalveluja tarjoavista yrityksistä. Suun terveydenhoitopalveluiden tarjoajana olemme Suomen suurin. Toimimme valtakunnallisesti 117 paikkakunnalla ympäri Suomen. Liiketoimintamme muodostuu suun terveydenhoitopalveluista sekä lääkäri- ja fysioterapeuttipalveluista. Hammaslääkärivastaanottomme ovat yksilöllisiä suurista erikoishammaslääkäriasemista pieniin, paikallisiin vastaanottoihin. Suuri osa lääkäreistämme ja erikoislääkäreistämme toimii yhtiön ulkopuolisissa lääkärikeskuksissa. Lisäksi PlusTerveydellä on 5 omaa lääkärikeskusta. Plus- Terveydessä työskentelee yli 20 erikoisalan erikoislääkäreitä, suurimpina ryhminä psykiatrit, silmälääkärit ja gynekologit. Arvostamme yksilöllistä hoitoa ja pitkäaikaiset hoitosuhteet ovat meille tärkeitä. Laajasta asiantuntijaverkostostamme löytyy asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopiva terveydenhoidon ammattilainen. Arvot Palveleva, Luotettava ja laadukas, Uudistuva ja Sitoutunut ohjaavat toimintaamme. Palvelemme asiakkaitamme kunnioittaen ja olemme luotettava ja vastuullinen kumppani, jonka laatu on korkeatasoista. Haluamme kehittyä jatkuvasti työssämme ja oppia uutta ja olemme sitoutuneet asiakkaisiimme ja yritykseemme. PlusTerveys on täysin suomalainen yhtiö, jonka omistavat yhtiössä työskentelevät hammaslääkärit, lääkärit, hammasteknikot ja fysioterapeutit. Toimipisteet AKAA ALAJÄRVI ALAVUS ESPOO FORSSA HAMINA HANKO HARJAVALTA HAUKIPUDAS HEINOLA HELSINKI HUITTINEN HYLLYKALLIO HYVINKÄÄ HÄMEENKYRÖ HÄMEENLINNA IISALMI IKAALINEN ILMAJOKI IVALO JALASJÄRVI JOENSUU JUUKA JYVÄSKYLÄ JÄMSÄ JÄMSÄNKOSKI JÄRVENPÄÄ KAARINA KAAVI KAJAANI KANNUS KARHULA KARJAA KAUHAJOKI KAUNIAINEN KAUSTINEN KEITELE KEITELEPOHJA KEMI KEMIJÄRVI KEMINMAA KERAVA KIRKKONUMMI KITEE KLAUKKALA KOKEMÄKI KOKKOLA KOTKA KOUVOLA KRISTIINANKAUPUNKI KUOPIO KUUSAMO KUUSANKOSKI LAHTI LAIHIA LAITILA LAPINLAHTI LAPPEENRANTA LAPUA LEMPÄÄLÄ LEPPÄVIRTA LIEKSA LOHJA LOVIISA MIKKELI MUURAME MÄNTSÄLÄ MÄNTTÄ NAANTALI NASTOLA NILSIÄ NIVALA NOKIA NOUSIAINEN NURMES NURMIJÄRVI ORIMATTILA ORIVESI OULU OUTOKUMPU PADASJOKI PARKANO PIEKSÄMÄKI PIELAVESI PIETARSAARI PORI PORVOO PUDASJÄRVI RAAHE RAUMA RIIHIMÄKI ROVANIEMI RUUKKI SAARIJÄRVI SALO SAVONLINNA SEINÄJOKI SIILINJÄRVI SUOLAHTI SUOMUSSALMI SUONENJOKI TAMMISAARI TAMPERE TOIJALA TORNIO TURKU TUUSULA VAASA VALKEAKOSKI VAMMALA VANTAA VARKAUS VIMPELI VIRKKALA YLITORNIO ÄHTÄRI ÄÄNEKOSKI Hammaslääkäritoimipiste Lääkäritoimipiste Hammaslääkäri- ja lääkäritoimipiste 8 PlusTerveyden vuosikertomus 2013

9 PlusTerveys lyhyesti Avainluvut PlusTerveys-konserni Liikevaihto, milj. 124,6 123,5 119,8 114,7 Henkilöstökulut, milj. 65,4 65,0 63,3 52,8 Henkilöstökulut % liikevaihdosta 52,5 52,6 52,9 46,1 Liikevoitto, milj. 16,4 15,1 14,5 22,9 Liikevoitto % liikevaihdosta 13,1 12,2 12,1 20,0 Tilikauden voitto, milj. 13,3 12,3 11,6 17,9 Tilikauden voitto % liikevaihdosta 10,7 10,0 9,6 15,6 Investoinnit milj. 7,7 11,3 12,6 9,9 Investoinnit % liikevaihdosta 6,2 9,1 10,5 8,6 Maksuvalmius (Current ratio) 1,8 2,4 3,0 2,8 Maksuvalmius (Quick ratio) 1,7 2,3 2,9 2,6 Omavaraisuusaste % 87,6 87,0 87,3 87,1 Konsernin liikevaihto (milj. ) Oma pääoma emoyhtiössä (milj. ) Osinko/osake emoyhtiössä ( ) Osakkeen lunastushinta emoyhtiössä ( ) *) *) *) hallituksen esitys *) hallituksen esitys PlusTerveys on kuulunut korkeimpaan AAA-luottokelpoisuusluokitukseen vuodesta 1997 alkaen PlusTerveyden vuosikertomus 9

10 Suun terveys Nuoret aikuiset hammashoitopalveluiden ulkopuolella Terveyspalvelu-uudistuksessa tarvitaan päätöksenteon tueksi puolueetonta tutkimustietoa. PlusTerveys antoi potilasrekisterinsä palveluiden tuottajarajat ylittävän tutkimuksen käyttöön. PlusTerveys Oy:n potilastietorekistereitä hyödynnettiin hammaslääkäripalvelujen käyttöä koskevassa laajassa väitöskirjatutkimuksessa, jonka tulokset saimme vuonna Koemme tutkimushankkeessa mukana olon tärkeäksi, sillä se oli ensimmäinen hammaslääkäripalveluiden käyttöä yksilötasolla selvittävä tutkimus. Tutkimuksen teki Jouko Kallio, joka yhdisti eri henkilörekistereitä, muun muassa Kelan korvausrekisteriä, pääkaupunkiseudun kaupunkien potilasrekistereitä ja PlusTerveyden potilasrekisteriä. Riskinä on suuret ja kalliit hoidot myöhemmällä iällä. Tutkimustuloksissa ilmeni, että lähes joka viides nuorista aikuisista ei käy ollenkaan hammashoidossa ja lähes kuudennes ei ole käynyt hammastarkastuksessa, vaan on hoidattanut vain jonkin yksittäisen vaivan. Näyttää siltä, että nuoret putoavat hammashoitopalveluiden ulkopuolelle siinä vaiheessa, kun maksuton kouluhammashoito päättyy. Ongelma on kansantervey- dellinen, sillä monilla tutkimuksilla on voitu osoittaa suun ja hampaiden terveyden merkitys ihmisen kokonaisterveyteen, kuten altistuminen sydän- ja verisuonitaudeille. Riskinä ovat suuret ja kalliit hoidot myöhemmällä iällä. Monet välttelevät hammaslääkärissä käyntiä, koska se koetaan epämiellyttävänä tai hammashoito pelottaa. Hammaslääkärille varataan aika vasta kun on aivan pakko. Omaa hammasterveyttä myös pidetään hyvänä, jos oireita ei tunnu. Vaikka hammassairaudet tunnetaan, ei tiedetä, että hammassairaudet voivat kehittyä pitkään oireettomasti ja aiheuttaa peruuttamattomia yleisterveydellisiä muutoksia. Tutkimustietoa uudistusten tueksi Sosiaali- ja terveyspalveluita uudistettaessa pitää koko väestölle luoda mahdollisuudet hoitaa suun terveyttä. Mielestäni nykyinen hammashoitojärjestelmämme eriarvoistaa potilaita, koska raha ohjaa ihmisten hoitoon hakeutumista. Yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa onkin pohdittava, mitkä hoidot tuottavat oikeasti terveyttä ja mitä meillä on varaa subventoida. Yhteiskunnallamme tulee olemaan edessä priorisointikeskustelu, jonka pohjaksi tarvitaan lisää puolueetonta tutkimustietoa. Pirkko Grönroos lääketieteellinen johtaja, hammaslääkäri 10 PlusTerveyden vuosikertomus 2013

11 Yhteiskuntavastuu Yksityiset terveyspalvelut tuovat hyötyä yhteiskunnalle Kannattava yritystoiminta ja laadukkaat terveydenhoitopalvelut hyödyttävät yhteiskuntaa monella tavalla. Asiakkaat saavat terveyshyödyn ja yhteiskunta nettotulot veroista ja veroluonteisista maksuista. Verojalanjälki kertoo, kuinka paljon yhteiskunnalle kertyy tuloja PlusTerveyden maksamista veroista ja veroluonteisista maksuista. Liikevaihtoonsa suhteutettuna PlusTerveys on Suomen isoista terveyspalveluyrityksistä suurin veronmaksaja ja maksaa liikevaihdostaan jopa kolmasosan veronsaajille ja työeläkeyhtiöille. Vuonna 2013 PlusTerveyden verojalanjälki oli 43,1 miljoonaa euroa (42,7 miljoonaa euroa vuonna 2012). PlusTerveys maksoi ostoihin liittyvää arvonlisäveroa 4,4 miljoonaa euroa. Yksityisellä terveydenhoitoalalla arvonlisävero jää yhtiön lopulliseksi kustannukseksi. PlusTerveys tuo hyötyjä yhteiskunnalle myös merkittävänä terveysalan työllistäjänä ja pääosin kotimaahan suun- tautuvien tavara- ja palveluhankintojen sekä investointien kautta. Vuonna 2013 PlusTerveyden toiminta hyödytti välittömästi henkilöstöä (39 miljoonaa euroa), tavaran- ja palveluntoimittajia (34 miljoonaa), veronsaajia (29 miljoonaa) ja työeläkeyhtiöitä (14 miljoonaa). Omistajille maksettiin osinkoina 8,0 miljoonaa euroa. PlusTerveys julkaisi ensimmäistä kertaa verojalanjälkensä vuonna 2013 vuoden 2012 tilinpäätöksestä johdettuna ja julkaisee sen jatkossa osana vuosikertomusta. Verojalanjäljen laskeminen on yrityksille vapaaehtoista, mutta hyödyllistä. Verojalanjälki 2012 Yhteensä 42,7 M Verojalanjälki 2013 Yhteensä 43,1 M Yhteisövero 4,3 M Muut verot ja veroluonteiset maksut 1,1 M Työntekijän osuus työeläke vakuutus - maksuista 3,2 M Yhteisövero 4,3 M Arvonlisävero 4,3 M Muut verot ja veroluonteiset maksut 1,1 M Palkoista maksetut ennakonpidätykset 17,8 M Arvonlisävero 4,4 M Sosiaaliturvaja työttömyysvakuutus maksut sekä muut sivukulut 3,5 M Sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä muut sivukulut 3,1 M Työeläkemaksut 8,7 M Työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksuista 3,2 M Palkoista maksetut ennakonpidätykset 18,1 M Työeläkemaksut 8,9 M PlusTerveys tekee hyvää Laadukkaiden terveyspalveluiden lisäksi PlusTerveys edistää terveyttä myös tuottamalla tietoa suun terveydestä ja tukee hyväntekeväisyystoiminnalla erityisesti lapsiin ja nuoriin liittyvää toimintaa. Vuosina 2012 ja 2013 PlusTerveys tuki nuorten syrjäytymistä ehkäisevää Lasten ja Nuorten Säätiön Zest-hanketta. Vuonna 2013 tuettiin myös Unicefin ja Pelastakaa Lapset Ry:n kautta Filippiinien hirmumyrskyn uhreja. Lisäksi PlusTerveyden vastaanotot tukevat aktiivisesti paikallisia hyväntekeväisyyshankkeita, kuten uutta lasten sairaalaa sekä lasten ja nuorten urheiluseuroja PlusTerveyden vuosikertomus 11

12 Yksilöllisen hoidon tarjoaja PlusTerveydessä mielikuvat ja todellisuus kohtaavat PlusTerveyden tunnettuus on lisääntynyt kuluttajien ja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa, lisäksi mielikuva yrityksestä on kehittynyt positiivisesti. Uusille työntekijöille tärkeää on PlusTerveyden tarjoama yksilöllisyys, valtakunnallisuus ja kotimaisuus. Hammasasema Statuksen henkilökuntaa: Riikka Vikstedt, Merja Villanen, Sirpa Pakarinen ja Olli Lintervo. Oma persoonallisuus saa näkyä Hammaslääkäri Olli Lintervo aloitti PlusTerveydessä kesällä 2013 ja avasi syksyllä uuden vastaanoton kauppakeskuksen yhteyteen Riihimäelle. Lintervo oli pohtinut PlusTerveyttä ensimmäisen kerran jo noin 10 vuotta sitten, mutta päätyi silloin vielä jatkamaan terveyskeskusvirassaan. Hän siirtyi parisen vuotta sitten yksityiselle puolelle ensin vuokralaiseksi muutamalle vastaanotolle. Ajatus omasta vastaanotosta alkoi kuitenkin tuntua mielekkäämmältä. Kokonaan uuden vastaanoton perustaminen yksin rahoitusjärjestelyineen, lupa-asioineen ja remontteineen on haastavaa, joten PlusTerveys tuntui sopivalta vaihtoehdolta. Lisäksi tuttu PlusTerveys-hammaslääkäri kannusti ja antoi arvokasta tietoa vastaanoton perustamisesta. Vastaanoton perustamista helpotti liiketoimintaosaston laatima projektiaikataulu, josta ilmeni, mitä milloinkin piti olla tehtynä sekä kuka mistäkin asiasta vastasi. Olli sai avun kaikkiin käytännön asioihin liikehuoneiston vuokrasopimuksesta toiminnan käynnistämiseen ja hän pystyi itse keskittymään vastaanoton suunnitteluun. Vaikka remonteissa onkin omat haasteensa, lopulta suurin haaste Ollille taisi olla vastaanoton perustamisen ja perheelämän yhteensovittaminen. Uusperheessä on yhteensä 8 lasta reilun vuoden ikäisestä 19-vuotiaaseen abiturienttiin ja kaikilla on omat tarpeensa sekä menonsa. Tunnettuna ketjuna PlusTerveys tarjoaa luotettavat puitteet niin hammaslääkäreille, henkilökunnalle kuin asiakkaallekin. Eniten arvostan kuitenkin sitä, että kaikki vastaanotot saavat olla yksilöllisiä ja erilaisia. Toivottavasti näin on myös jatkossa, koska jokaisella on oma tapansa ja persoonansa, on hyvä että se myös näkyy vastaanotoilla. Meidänkin vastaanotollamme on oma yksilöllinen värimaailma, mutta silti meidät tunnistaa PlusTerveys-vastaanotoksi. Hammasasema Statuksen toiminta on lähtenyt liikkeelle hyvin. Kun vastaanotto sai omat kotisivut auki ja mainonnan verkossa ja lehdissä pyörimään, on kysyntää ollut mukavasti. Syksyllä pidimme avajaiset asiakkaille samaan aikaan, kun kauppakeskuksessa oli Muumit käymässä ja muuta tapahtumaa. Täytekakku ja kahvit sekä tuotenäytteet ja avajaistarjoukset houkutteli paikalle lähes 100 kiinnostunutta, joista monet myös varasivat hoitoaikoja. PlusTerveyden hallinnon palveluita tarvitaan myös vastaanottotoiminnan käynnistyttyä. Lintervo kiittelee erityisesti henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita. Lisäksi tarvetta on ollut it-tukipalveluille, kun potilasjärjestelmä on uusi ja omat it-taidot ovat rajalliset. 12 PlusTerveyden vuosikertomus 2013

13 Yksilöllisen hoidon tarjoaja Kotimaisuus ja hyvät palvelut vetosivat Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen halusi muutosta työhönsä ja oli haaveillut jo jonkin aikaa yksityislääkärinä toimimisesta, kun liittyi PlusTerveyteen. Kotimaisuutensa ja hyvien palveluidensa vuoksi PlusTerveys oli minulle ainoa vaihtoehto. PlusTerveys on myös luotettava ja turvallinen yritys. Uusi vastaanotto perustettiin kesän aikana ja Mikaela sai huomata, että haasteita riitti. Töitä ja kuluja oli enemmän kuin olin arvioinut. Vastaanottotilat oli remontoitava ja sisustettava nopeasti, sillä tilojen piti olla valmiit ennen kuin viranomainen myönsi vastaanotolle toimiluvat. Samaan aikaan kun uutta vastaanottoa tehtiin, minä jatkoin vielä vanhassa toimessani. PlusTerveys tuki toiminnan alkuunpääsemisessä. Blomqvist-Lyytikäiselle tehtiin laskelmat kannattavuudesta, autettiin lupa-asioissa, järjestettiin perehdytystä, huolehdittiin atk-hankinnoista sekä tuettiin markkinointinäkyvyydessä. Minulle tärkeimmät PlusTerveyden hallinnon palvelut ovat kirjanpito, it-tuki ja markkinointi. Tuntuu, että voi kysyä mitä vain. Kouvolassa ajavaisia vietettiin alkusyksystä. Vastaanottotoimintani on käynnistynyt paljon odotettua paremmin. Alussa kysyntä pääsi yllättämään heti lomakauden jälkeen, mutta nyt tilanne on tasaantunut. Markkinointi on toiminut hyvin ja kotisivuni löydetään. Teen myös PlusTerveyden kautta tuntityötä, jolle on suuri kysyntä. Huoli nuorista, joiden hätää ei huomata Valitettavasti nuorten masennus on yleistä tänä päivänä. On hienoa, että suuri osa vanhemmista on herkkiä huomaamaan muutoksia lapsensa käytöksessä, hakevat tietoa ja ottavat yhteyttä minuun. Tunnen suurta huolta niistä lapsista ja nuorista, joilla ei ole samanlaisia tukiverkkoja ja joiden hätää ei kukaan huomaa. Suunnittelen vastaanotolleni avointa vanhempien ryhmää, jossa opastetaan, miten havaita nuoren masennuksen oireet. Mielikuvien voima Yksilöllisiä ammattilaisia esiin nostava Lääketieteen käsityöläiset kampanja näkyi aktiivisesti PlusTerveyden uusien työntekijöiden rekrytoinnissa vuonna Yhtiön tunnettuus terveydenhoidon ammattilaisten ja tulevaisuuden työntekijöiden keskuudessa kasvoi 86 prosenttiin kahden edellisen vuoden aikana. Hammaslääkäreiden keskuudessa tunnettuus on 98 prosenttia, ja erikoislääkäreistä 70 prosenttia tietää PlusTerveyden. Tunnettuuden kasvaessa myös ammattilaisten mielikuvat PlusTerveydestä ovat muuttuneet entistä positiivisemmiksi. Brändiin liittyvät positiiviset mielikuvat pohjautuvat muun muassa kotimaisuuteen, tehokkaaseen toimintatapaan ja yhtiön kannattavuuteen. Kiinnostavimmat toiminnantekijät ammattilaisille ovat taloudellisesti vakaa yritys, mahdollisuus keskittyä potilastyöhön, työsuhteen edut ja kouluttautumismahdollisuudet. Erityisesti nuoret ja alle 40-vuotiaat ammattilaiset arvostavat myös osakkuutta ja päätäntävaltaa. *) PlusTerveyden tunnettuus kuluttajien keskuudessa kasvoi vuoden 2013 aikana 19 prosentista 31 prosenttiin. Tämän tunnettuuden nousun taustalla on onnistuneiden potilaskohtaamisten lisäksi kasvaneet markkinointipanostukset koko PlusTerveydessä. Näkyvyys ja asiakaslähtöistä hoitoa painottanut Lääketieteen käsityöläiset -kampanja kasvoivat paikallisesta mainonnasta alueellisiksi kampanjoiksi, ja vuonna 2013 toteutettu valtakunnallinen tv-mainoskampanja oli onnistunut. PlusTerveys koetaan nykyaikaiseksi, ammattitaitoiseksi, helposti lähestyttäväksi ja luotettavaksi. Merkittävimmin vuoden 2013 aikana on vahvistunut mielikuva PlusTerveydestä yksilöllisenä toimijana ja yksilöllisen hoidon tarjoajana. Kuluttajilla, jotka kertoivat nähneensä PlusTerveyden tv- tai sanomalehtimainontaa, oli positiivisempi mielikuva yrityksestä kuin kuluttajilla, jotka eivät olleet mainontaa nähneet. **) Alan toimintaympäristön kehittyessä, ja erityisesti suun terveydenhoidon yritysten ketjuuntuessa, mielikuvien merkitys sekä ammattilaisten että kuluttajien päätöksenteon taustalla kasvaa entisestään. Toimialan palvelutarjonnan monimuotoistuminen ja asiakkaiden että ammattilaisten kasvava valinnan vapaus korostavat avoimen viestinnän ja aktiivisen markkinoinnin roolia myös tulevaisuudessa. *) Luvut perustuvat 1/2014 teetettyyn brändi- ja potentiaalitutkimukseen, jonka toteutti Innolink Research. **) Luvut perustuvat 11/2013 teetettyyn mainonnan tehon mittaukseen, jonka toteutti Taloustutkimus Oy PlusTerveyden vuosikertomus 13

14 Johto ja organisaatio PlusTerveyden johto ja organisaatio PlusTerveys Oy:n hallitus vasemmalta: Jari Niemi, Hannu Penttilä, Timo Kallio (puheenjohtaja), Kimmo Rauhala, Päivi Jussila ja Jussi Peltokallio sekä etualalla Marja-Liisa Eloranta. Kuvasta puuttuu Rolf Stubbe. PlusTerveys Oy:n johtoryhmä: etualalla vasemmalta Pirkko Grönroos, Eila Annala (toimitusjohtaja), Kaisa Tapio ja Minea Ahlroth, takana Miina Pulkkinen ja Petri Hammar. Aluetoiminta Hammaslääkäreiden toiminta-alueet on jaettu maantieteellisesti alueittain. Aluetoimintoja ovat markkinointi, tiedotus, koulutus ja yhteisistä tavoitteista päättäminen. Kullakin alueella on aluejohtaja, joka toimii yhteyshenkilönä hallinnon ja vastaanottojen välillä. Lääkäreille on nimitetty erikoisalakohtaiset toimialajohtajat. Aluejohtajat ja toimialajohtajat muodostavat kentän johtoryhmän, johon kuuluu myös henkilöstön edustajana Tehy:n pääluottamusmies. Toimialajohtajat (lääkärit) Monica Eggert Tapio Kannisto Kari Saarinen psykiatrit silmälääkärit muut lääkäreiden alat Aluejohtajat (hammaslääkärit) Liisa Petäjä Helsingin, Espoon ja Vantaan alue Terhi Koskinen Keski- ja Itä-Uusimaan alue Mikko Kotiaho Länsi-Uusimaan alue Tero Ellilä Turun ja Satakunnan alue Niina Palukka Tampereen alue Olli Lehto Lahden ja Hämeenlinnan alue Hannele Pohjalainen Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alue Leena Hyartt Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alue Sirkku Meriläinen-Vapola Keski-Suomen alue Teija Hillilä Vaasan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alue Seppo Pääkkönen Kainuun, Oulun ja Lapin alue 14 PlusTerveyden vuosikertomus 2013

15 Johto ja organisaatio Organisaatio Omistajat Hallitus Toimitusjohtaja Eila Annala Kentän johtoryhmä Liiketoimintaosasto Petri Hammar, liiketoimintajohtaja Hallinto-osasto Minea Ahlroth, hallintojohtaja Talousosasto Kaisa Tapio, talousjohtaja Lääkärit Hammaslääkärit Fysioterapeutit Hammasteknikot Markkinointi- ja viestintäosasto Miina Pulkkinen, markkinointipäällikkö Lääketieteellinen osasto Pirkko Grönroos, lääketieteellinen johtaja Lääketieteellinen neuvottelukunta PlusTerveyden asiantuntijoista koostuvan lääketieteellisen neuvottelukunnan laajaan tehtäväkenttään kuuluu muun muassa: periaatelinjaukset yhtiössä annettavista hoidoista, eettiset kysymykset, potilashoidon laadun kehittämisen ohjaaminen sekä ammatillisen verkostoitumisen ohjaaminen. Hammaslääkärijäsenet HLL Kaj Karlsson, pj. EHL Petteri Ekholm EHL Ilkka Ostela EHL Birgitta von Troil Lääkärijäsenet LL Erkka Eloranta LL Mikko Kahma Helsinki Helsinki Turku Helsinki Helsinki Nastola Hallinnon edustajat HLL Pirkko Grönroos, lääketieteellinen johtaja LL Petri Lahdentausta, hallintoylilääkäri Vaaleja valmisteleva toimikunta Kentän johtoryhmä valitsee keskuudestaan vaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on esittää yhtiökokoukselle siellä vuosittain valittava yhtiön hallituksen kokoonpano. EHL Tero Ellilä, pj Turku LL Marja-Liisa Eloranta Helsinki LL Hanna-Mari Jauhonen Kuopio HLL Olli Lehto Lahti EHL Jussi Peltokallio Kajaani 2013 PlusTerveyden vuosikertomus 15

16 Tilinpäätöstiedot Hallituksen toimintakertomus Liiketoiminta Yhtiön liiketoiminta kehittyi tasaisesti kuluneena vuonna joulukuuta lukuunottamatta. Suun terveydenhuollon liikevaihto jäi tavoitteesta joulukuun myynnin vuoksi. Lääkäri- ja fysioterapiatoiminnassa oli pientä hiipumista. Molemmilla liiketoiminta-alueilla näkyi erikoishoitojen väheneminen edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö jatkoi vuonna 2012 aloitettua mainoskampanjaa. Kampanjan avulla pystyttiin kasvattamaan yhtiön tunnettuutta myös kuluttajien keskuudessa. Yhtiö aloitti vuoden aikana uuden itse kehittämänsä hammaslääkäreiden potilastietojärjestelmän käyttöönoton. Tämä vaati merkittävästi resursseja sekä hallinnossa että hammaslääkäritoimipisteissä. Taloudellinen tila Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 124,5 milj. euroa (123,4). Koko konsernin liikevaihto oli 124,6 milj. euroa (123,5). Konsernin liikevaihdon kasvu oli 0,8 %. Yhtiön toiminta oli voitollista, ja yhtiön vakavaraisuus sekä maksuvalmius säilyivät koko vuoden hyvinä. Konsernin liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 8,4 %. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Konserni Emoyhtiö Liikevaihto, milj. euroa 124,6 123,5 119,8 124,5 123,4 119,6 Liikevaihdon kasvu-% 0,8 % 3,1 % 4,5 % 0,9 % 3,2 % 4,4 % Liikevoitto, milj. euroa 16,4 15,1 14,5 16,4 15,0 14,4 Liikevoitto %:a liikevaihdosta 13,1 % 12,2 % 12,1 % 13,2 % 12,2 % 12,0 % Omavaraisuusaste 87,6 % 87,0 % 87,3 % 84,8 % 84,3 % 84,8 % Oman pääoman tuotto-% 14,2 % 13,5 % 12,6 % 14,5 % 13,8 % 12,9 % Investoinnit, milj. euroa 7,7 11,3 12,6 7,6 11,3 12,6 Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli toimintavuoden päättyessä (1.198) henkilöä. Emoyhtiössä vakinaisessa työsuhteessa toimintavuoden aikana oli keskimäärin (1.225) henkilöä. Konsernissa vastaava luku oli keskimäärin (1.225) henkilöä. Konsernin henkilöstö Hammaslääkärit Hammasteknikot Lääkärit Fysioterapeutit Muu henkilökunta Hallinto Yhteensä tilikauden päättyessä Henkilöstö tilikaudella keskimäärin Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. euroa 53,0 52,4 50,5 47,1 Konsernissa henkilöstön ikäjakauma oli tilikauden päättyessä seuraava: Hammaslääkärit hammasteknikot Ikä lääkärit, fysioterapeutit Muut Hallinto Yhteensä alle 30 v Yhteensä Arvioimme, että seuraavan 10 vuoden aikana poistuu vuosittain keskimäärin noin 30 esimiestä. Arvio perustuu vaihtuvuudesta saatuihin kokemuksiin. Yhtiön osakkeet ja osakepääoma Yhtiön osakepääoma on ,46 euroa, mikä jakautuu osakkeeseen. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Omat osakkeet Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla. Tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen hankittujen osakkeiden, kpl, yhteenlaskettu osuus osakepääomasta on 3,7 %. Emoyhtiö on tilikauden aikana ja sen jälkeen ostanut omia osakkeita seuraavasti: Aika Määrä (kpl) Suoritettu vastike (keskiarvo) Suoritettu vastike (vaihteluväli) ,59 906, ,08 907,00 907, ,32 907,20 907, ,72 989,69 989, ,11 990, ,55 990, ,00 991, ,91 991,66 991, ,30 992,04 992, ,18 992,91 993, ,05 994,05 Yhteensä Yhtiö ei ole luovuttanut omia osakkeitaan tilikauden aikana eikä tilikauden päättymisen jälkeen. Aikaisempina vuosina, vuonna 2013 ja tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön hankkimista osakkeista on edelleen yhtiön omistuksessa kpl. Näiden osuus yhtiön osakepääomasta on 7,6 %. Omien osakkeiden hankintojen ja myyntien jälkeen yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on kpl. 16 PlusTerveyden vuosikertomus 2013

17 Tilinpäätöstiedot Emoyhtiöllä panttina lainojen vakuutena olevien omien osakkeiden lukumäärä: Yhteensä (kpl) Lähipiiriin kuuluvilta (kpl) Otettu pantiksi Luovutettu Lainat lähipiiriin kuuluville henkilöille Yhtiön lähipiiriin kuuluville henkilöille on myönnetty lainoja yhteensä ,33 euroa, ja niille on saatu reaalivakuudet. Lainojen vähennykset olivat tilivuonna ,68 euroa ja lisäykset ,15 euroa. Laina-ajat ovat 1-10 vuotta. Lainojen korko oli 12 kuukauden Euribor-korko lisättynä yhtiön hallituksen päättämällä marginaalilla. Kehitysnäkymät alkaneella tilikaudella Suun terveydenhuollossa jatkuu tekijöiden niukkuus, vaikka pahin työntekijäpula alkaa olla ohitettu. Tietojärjestelmähankkeet jatkuvat edelleen. ereseptin käyttöönotto on keväällä Yhtiö osallistuu Suun Terveydenhuollon Arkisto -hankkeen pilottivaiheeseen yhdessä julkisen sektorin kanssa kuluvan vuoden aikana. Lisäksi kehitetään työaikakirjanpidon, palkanlaskennan ja ostolaskujen käsittelyn järjestelmiä. Vuosi 2014 on yhtiölle myös strategian uudistamisen vuosi. Liikevaihdon odotetaan kasvavan maltillisesti ja kannattavuuden pysyvän ennallaan. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Strategiset ja operatiiviset riskit Yhtiön kasvun hidaste lähivuosina on se, että emme saa riittävästi hammaslääkäreitä eläkkeelle jäävien tilalle pienillä paikkakunnilla. Lääkäreillä on tarjolla useita erilaisia toimintamalleja toimia yksityissektorilla. On mahdollista, että tämä vähentää kiinnostusta yhtiötä kohtaan. Suun terveydenhuollossa pula työntekijöistä ja alueellisesti suuret vaihtelut palvelujen kysynnässä aiheuttavat jatkuvaa muutosta toimintatavoissa sekä toimijoissa. Hammaslääkäritoiminnan ketjuuntuminen tulee lisäämään hintakilpailun riskiä. Sote-uudistus ja sitä seuraava rahoitusjärjestelmän muutos on aloitettu. Näihin uudistuksiin liittyy lainsäädännöllinen riski. Mikäli hammashoito jää kokonaan asiakkaiden itsensä rahoitettavaksi, tulee tämä ainakin hetkellisesti vaikuttamaan liikevaihtoa vähentävästi. Vahinkoriskit Yhtiön toiminta ja henkilöstö on vakuutettu lakisääteisillä ja vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Potilasvahinkoja varten on otettu lakisääteiset potilasvakuutukset. Vireillä ei ole merkittäviä potilasasioihin liittyviä oikeudenkäyntejä. Johto ja tilintarkastajat Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet EHL Timo Kallio (puheenjohtaja), LL Marja-Liisa Eloranta, HLL Päivi Jussila, HLL/ LL Jari Niemi, EHL Jussi Peltokallio, LL Hannu Penttilä, EHL Kimmo Rauhala ja Diplomiekonomi Rolf Stubbe. Toimitusjohtajana on toiminut KTM Eila Annala. Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet KHT Eero Lumme ja KHT Reeta Virolainen Deloitte & Touche Oy:stä. Hallituksen esitys voitonjaoksi Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,32 euroa, josta tilikauden voitto on ,68 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan 104,50 euroa osakkeelle eli yhteensä jätetään vapaaseen omaan pääomaan ,00 euroa ,32 euroa ,32 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä PlusTerveyden vuosikertomus 17

18 Tilinpäätöstiedot Tuloslaskelma Luvut 1000 Konserni Emoyhtiö Liitetieto LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO PlusTerveyden vuosikertomus 2013

19 Tilinpäätöstiedot Tase Luvut 1000 Konserni Emoyhtiö Liitetieto Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA 19. Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ PlusTerveyden vuosikertomus 19

20 Tilinpäätöstiedot Rahoituslaskelma Luvut 1000 Konserni Emoyhtiö Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot (+) Rahoitustuotot ja -kulut (-/+) Muut oikaisut, myyntivoitot (-)/-tappiot (+) Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta Kassavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Omien osakkeiden hankkiminen Lyhytaikaisten sijoitusten muutos Lyhytaikaisten sijoitusten korot Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa PlusTerveyden vuosikertomus 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot