Lisäeristyksellä. Termex-lisäeristyspalvelu on edelläkävijä. parempaan asumisviihtyisyyteen. Reilusti yli puolet talon vaipasta on yläpohjaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisäeristyksellä. Termex-lisäeristyspalvelu on edelläkävijä. parempaan asumisviihtyisyyteen. Reilusti yli puolet talon vaipasta on yläpohjaa."

Transkriptio

1

2 Lisäeristyksellä parempaan asumisviihtyisyyteen Talo tehdään ajassa olevien vaatimusten mukaan. Aikanaan tärkeintä oli saada paljon uusia asuntoja. Määräykset hyväksyivät pienet eristepaksuudet. Vaikka energiakriisi säikäytti, eristepaksuuksiin sillä oli vain vähäinen vaikutus. Vasta ilmastonmuutos säväytti. Yläpohjasta tulee lämpöä kesällä sisään ja sieltä suurin osa myös karkaa talvella. Kun yläpohjan eristystä parannetaan, lämpölasku pienenee, mutta samalla vähennetään auringon lämmittävää vaikutusta. Kunnollisella lisäeristyksellä on asumiseen monia vaikutuksia. Veto vähenee, lämpötila tasaantuu ja helteet unohtuvat ja luonnollisesti myös sähkön kulutus putoaa. Voisi kysyä, mitä vielä voisi toivoa. Rakennusten eristevaatimukset ovat kiristyneet viime aikoina lähes vuosittain. Ennen vuotta 2010 sai luvan, taloon, jonka yläpohjaan hyväksyttiin alle 300 mm:n eristepaksuuksia. Kun talo tuli valmiiksi vuonna 2011, asukas koki eristyksen puutteelliseksi. - Olemme tehneet useisiin suhteellisen uusiinkin rakennuksiin lisäeristyksiä ja jopa näissä on havaittu lämpötilan tasaantumista ja kesäaikaista rakennuksen lämpötilan laskua, kertoo Juho Laaksonen Isorakenne Oy:stä Jyväskylästä. Talvella lämmin ja kesällä viileä Erityisesti talon yläpohjan lisäeristyksellä on talon asumisviihtyisyyteen suuri vaikutus. Reilusti yli puolet talon vaipasta on yläpohjaa. Kesällä auringon lämmöstä suurin osa tulee yläpohjan kautta. Vanhan rintamamiestalon yläkerta on helteellä tuskaisen kuuma. Eristyksen vaikutuksesta talo tuntuu talvella aikaisempaa lämpimämmältä, kun lämmön kerrostuminen vähenee. Talon lämpötilaakin voidaan laskea, kun aikaisemmin katon rajassa majaillut lämpö laskee oleskelutilaan. Hellejakson suurimmat ongelmat, vähän eristetyissä taloissa, ovat hiostavissa makuuhuoneissa. Päivällä varastoitunut lämpö pitää rakennuksen lämpimänä pitkälle aamuyöhön, jolla on taas vaikutuksia päivän vireyteen. Tällöin tulee mieleen, että lämpöä pitäisi saada pois hinnalla millä hyvänsä. Veto vähenee Vetoinen rakennus on erityisesti varttuneemmalle väestölle ongelmallista. Ilma lähtee kiertämään, kun katosta poistuu lämpöä. Jäähtynyt ilma palaa takaisin oleskelualueelle. Se on eräänlainen kylmän henki. Kun tämä siirtää lämpöä ihon pinnasta, se aistitaan vetona. Kunnolla lisäeristetyssä talossa kattopinta on lämpimämpi. Lämpötilaerot lattian ja katon välillä vähenevät ja tästä syystä myös ilman kierto huonetilassa jää merkityksettömäksi. Vetoa ei tunnu. Vaikka ihmisellä ei ole erillistä kosteusaistia, hengitystiet kertovat kuivasta ilmasta. Yleensä veto Reilusti yli puolet talon vaipasta on yläpohjaa. saatiin kuriin lämmittämällä enemmän. Samalla ilman suhteellinen kosteus aleni ja ilma tuntui kuivalta. Lisäeristyksen vaikutuksesta lämmitystarve vähenee ja siten talon ilmakin tuntuu paremmalta. Säästöä lämmittämisessä Monille sähkön vähentäminen on lisännyt puun polttoa ja puun päivittäistä sisään kantamista. Sähkön tai öljyn kulutus on alentunut ja tulisijan lähellä on voinut lämmitellä ulkoa tullessa, mutta tila on myöhemmin tuntunut tarpeettoman lämpimältä. Yläpohjan eristyksen jälkeen lämmitystarve on kokonaisuudessaan vähentynyt. Takka pitää talon pitempään lämpimänä ja siten säästetään työssä ja polttopuiden hankinnassa. Tämä näkyy kukkarossa ja joissain tapauksissa jopa pääsulakkeen kokoa voidaan pienentää. Tälläkin on selkeä vaikutus maksuihin. Termex-lisäeristyspalvelu on edelläkävijä Ekoenergiamerkin käyttöalueen laajentuminen koskemaan myös energiansäästöpalveluja teki mahdolliseksi sen myöntämisen Termex-Lisäeristyspalvelulle. Myönnetty Ekoenergia-merkki kertoo, että yritys tuottaa palvelua vastuullisesti pyrkien luonnonvarojen säästämisen kautta vähentämään toiminnan rasitusta luonnolle. Ekoenergia-merkin käyttöä on laajennettu myös energian säästön tuottamiseen sen perinteisiltä sähkön ja lämmön tuoton alueilta. Se myönnetään energian säästöpalvelujen ohella myös tuuli- ja vanhalle vesivoimalle sekä aurinkopaneeleilla ja biopolttoaineilla tuotetulle energialle. Luonnonsuojeluliiton myöntämä Ekoenergiamerkki on ainoa ympäristömerkki energian tuottamiselle ja säästölle. Merkki on myönnetty yritykselle, joka tuottaa palvelun. Ensimmäinen merkki eristyskonseptille Termex- Lisäeristyspalvelu on ensimmäinen lisäeristykseen keskittyvä palvelukonsepti, joka on saanut tämän arvostetun merkin käyttöoikeuden palvelulleen. Merkin saamiseen on vaikuttanut se, että palvelu sisältää ennen eritystyötä tehtävän kartoituksen, informaation asiakkaan päätöksen tekemistä varten sekä eristyksen suorittamisen. Luonnonsuojeluliitto myöntää merkin tehdyn selvityksen pohjalta palveluja tarjoavalle yritykselle, joka sitoutuu toimimaan yhteisesti tehdyn sopimuksen mukaisesti. Liitolla on oikeus saada sopimusyritykseltä tiedot vuosittain sopimuksen toteutumisesta. Ekoenergia-merkki kertoo asiakkaalle, että kolmas osapuoli on arvioinut palvelun, antanut sille hyväksynnän ja valvoo suoritettua toimintaa. Vanhan rakennuskannan lisäeristämisellä on saatavissa vuosittain suuremmat säästöt kuin tiukoilla määräyksillä rakennetussa uudisrakentamisessa, johtuen luonnollisesti siitä, että näissä eristyksen lähtötaso on alhainen ja toisaalta uusien rakennusten lisäys on vuositasolla vajaa 1% asuntokannasta. Uudisrakentamisessa säästö tulee viiveellä. Vuonna 2050 on rakennetuista taloista puolet tehty tällä vuosituhannella. Näistäkin lähes puolet on rakennettu kevyemmillä määräyksillä, joissa on edelleen lisäeristämistarvetta. Termex- Lisäeristyspalvelu on toiminut hyväksytyllä konseptilla nyt kolme vuotta. Asiantuntijoiden koulutus ja materiaalituotanto ovat parantaneet valmiuksia hyvään palveluun. Tarve tällaiseen neuvontaan ja konsultaatioon perustuvaan palveluun on huomattu kentällä. Parasta energiaa on säästetty energia Käyttämätön säästetty energia on parasta energiaa, sillä se on päästötöntä. Tätä negawatiksikin nimitettyä energiaa voidaan saada monella tavalla. Lämpötilan alentaminen 1-2 asteella säästää lämmityksessä 5-10%, mutta erityisesti vanhassa talossa se alentaa asumisviihtyisyyttä. Mikäli viihtyisyystaso halutaan samaan aikaan säilyttää, voidaan se tehdä lisäeristyksen avulla. Vanhoissa suomalaisissa taloissa säästöpotentiaali on erittäin suuri. Jos koko nykyinen rakennuskanta eristettäisiin, säästö olisi parin ydinvoimalan tuottaman energian suuruusluokkaa. Takaisinmaksussa puhutaan yleensä muutamista vuosista. Luonnonsuojeluliiton ekoenegiavastaava Riku Eskelinen toteaa, että säästetty energia on päästötöntä. Luonnonsuojeluliitto myöntää Ekoenergia-merkin tehdyn selvityksen pohjalta palveluja tarjoavalle yritykselle, joka sitoutuu toimimaan yhteisesti tehdyn sopimuksen mukaisesti. Liitolla on oikeus saada sopimusyritykseltä tiedot vuosittain sopimuksen toteutumisesta. 2 Termex Termex 3

3 LEA- palvelu tuo säästöä Säästö; 4960 kwh Nykyinen; kwh Yläpohja on suurin energian tuhlaaja, jonka eristys on lähes poikkeuksetta edullinen toteuttaa. Tehty lisäeristys maksaa itsensä takaisin saatuna energian säästönä 2-4 vuodessa energian nykyhinnoilla. Sähkölämmitteinen omakotitalo 120 m2. Nykyinen eristys on 200 mm lasivillaa (U=0,24 W/m2K). Taloon lisätään Selluvillaa 360 mm (U=0,08 W/m2K) Saatu säästö on 21%. LEA- palvelu keskittyy yläpohjien lisäeristysten kartoituksiin ja eristystyön suorittamiseen. Työ alkaa yläpohjan tilanteen arvioinnilla, jossa kartoitetaan eristämiseen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet. Tavoitteena on saada yläpohja nykyaikaiselle tasolle. Ensimmäiseksi selvitetään yläpohjan kunto kokonaisuudessaan. Savuhormin ja paloeristeiden, läpivientien ja aluskatteiden kunto tarkistetaan silmämääräisesti, samoin tuuletus ja sen tarve. Työssä todetaan myös vesikatteen kunto ja mahdolliset vuodot ja ilmanvaihdon eristykset. Työn tuloksena lisäeristysasiantuntija kertoo yläpohjan tilanteesta ja tehtävistä toimista havaintojen perusteella. Käynnin yhteydessä arvioidaan myös eristysmahdollisuus, joka on pohjana energiankulutuslaskelmalle. Haluttaessa asiantuntija antaa kirjallisen tarjouksen eristystyöstä. Tarjous sisältää työn ja materiaalin lisäksi myös säästölaskelman ja kohdekohtaisen arvion työn takaisinmaksuajasta. Näin tilaaja voi arvioida toimenpiteen kannattavuuden. Vanhojen asuinalueiden kartoitus LEA- palvelu tekee järjestelmällistä yläpohjien kartoitustoimintaa vanhemmilla asuntoalueilla. Lisäeristysasiantuntija tarjoaa asukkaalle veloituksetonta yläpohjan kartoitusta, jolla selvitetään yläpohjan nykyinen kunto ja mahdollisuus lisäeristykseen. - Käynneillä on selvinnyt, että asukkailla tieto yläpohjan eristeistä on vähäinen puhumattakaan siitä, mitä sille voitaisiin tehdä, toteaa toimitusjohtaja Veli- Matti Pölkki Termex-Eriste Oy:stä. Useinkin asukas päätyy eristykseen saamansa tiedon pohjalta, hän vahvistaa. Käynneistä tiedotetaan asukkaille etukäteen jaetulla kirjallisella materiaalilla. Asukas voi ennen käyntiä pohtia omaa eristyksen kartoitustarvettaan. Eristäminen yhteistyötä Ennen eristystyötä täytyy asukkaan tehdä kartoituksessa havaitut savuhormien ja vesikatteen korjaukset, tyhjentää yläpohja ylimääräisistä materiaaleista ja tarvikkeista. Ilmanvaihtokanavat on myös eristettävä, mikäli niiden eristys on määräysten vastainen. Jos toimet aiheuttavat päänvaivaa, on asiantuntijalla yleensä osoitettavissa työhön soveltuvia yrityksiä. Kun kaikki ennen eristystä tarpeelliset työt on tehty, asentaja huolehtii eristystyöstä tilauksessa mainitulla tavalla. Tilaus sisältää myös asennukseen valmistautumisohjeet. Turvallista eristämistä Sanomalehtipaperista valmistettu Selluvillaeriste soveltuu erinomaisesti kaikkien lämmöneristeiden kuten purun, mineraali- ja mahdollisen muovieristeen lisäeristeeksi. Se täyttää saumat, parantaa alle jäävän eristeen eristyskykyä ja mikä tärkeintä, lisää rakenteen kosteuskapasiteettia. Eriste kuljetaan yläpohjaan koneellisesti asennusputkea pitkin. Tämän avulla eriste ohjataan myös asennuskohteeseen. 5. Yläpohjan eristäminen LEA = lisäeristysasiantuntija 1. LEA-palvelu soittaa ovikelloa 2. Yläpohjan kartoitus 3. Laskelma ja tarjous 4. Eristysyksikkö saapuu 4 Termex Termex 5

4 Sanomalehtipaperista ekologiseksi lämmöneristeeksi Luetusta sanomalehdestä saadaan erinomaista lämmöneristettä, joka täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset. Lisäeristyksessä näitä ominaisuuksia kyetään hyödyntämään tehokkaasti. Eriste parantaa lämmöneristävyyttä, lisää rakennuksen kosteuskapasiteettia ja tiivistää vanhan eristeen tehokkaasti. Toimitusjohtaja Veli-Matti Pölkin takana on Selluvillan raaka-ainetta, paalattuna. 6 Termex Purutalossa yläpohja on yleensä ilmatiivis purun painumisesta aiheuttamasta tiivistymisestä ja alle asennetusta pahvista johtuen. Kun mineraalivillat yleistyivät 60-lopulla, ei kosteustiiveyteen kiinnitetty samassa määrin huomiota kuin nykytaloissa. Lisäeristyksessä tämä seikka täytyy huomioida. Kosteus lisäeristyksessä Sanomalehtipaperi toimii kosteusteknisesti purun tavoin. Se sitoo ja luovuttaa kosteutta ilman kosteusmuutosten mukaan. Purun päälle asennettuna se säilyttää alustansa kosteusominaisuudet. Selluvilla-eristys säilyttää pururakenteen kosteustekniikan ennallaan. Kevyempänä ilmaa sisältävänä materiaalina se lisää rakenteen eristävyyttä ja eristeen boori vähentää paloriskiä ja se suojaa rakennetta myös lahoamiselta. Mineraalivillataloissa eristeen puukuitu parantaa rakenteen kosteusteknistä toimintaa. Hienojakoinen kuitu täyttää mahdolliset vuotokohdat. Kuitu kykenee sitomaan alapuolelta tulevaa kosteutta. Mahdolliset kosteusvuotojen aiheuttamat vahingot vähenevät. Ylipaksujen eristeiden kuivuminen on viimeaikaisissa tutkimuksissa todettu ongelmaksi. Puukuiturakenteen kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ja asettautua läpi koko rakenteen ympäröivän ilman kosteutta vastaavaan tilaan. Ominaisuus poistaa kosteutta rakenteesta, kun ympäristö voi sitä ottaa vastaan. Lämpö ei karkaa harakoille eikä tule sisään Riittävän paksun lisäeristyksen merkitys on kahtalainen. Talvella eriste alentaa lämmityskustannuksia. Talon viihtyvyys paranee kesällä, kun yläpohjan eristys estää auringon sisätiloja lämmittävän vaikutuksen. Huonosti eristetyissä taloissa saavutettavat edut ovat merkittäviä. Hienojakoinen kuitu tunkeutuu kaikkiin levyeristeen saumoihin ja myös huokoisten eristeiden ja puhallusvillan sisään. Näin lisäeristys parantaa alapuolisen eristeen lämmöneristävyyttä ja kosteustekniikkaa. Selluvillan ilmatiiveys vähentää eristeessä tapahtuvia haitallisia ilmavirtauksia. Paksuissa rakenteissa ilma nousee lämpötilaerosta johtuen ja tilalle tulee kylmää ulkoilmaa, joka kuljettaa lämpöä ulos. Talvella lisäeristys vähentää lämmitystarvetta ja säästää kukkaroa. Kesällä se parantaa yöunia ja vähentää hikisiä iltapäiviä sisällä, kun sisätilan lämpö pysyy kohtuullisena. Mahdollisesti viilennystä varten aikaisemmin hankitun lämpöpumpunkin toiminta tehostuu vähemmällä sähköllä. Lisäeristyksellä on toisellakin tavalla vaikutusta lämmön kulutukseen. Kun vedon tunne talossa vähenee, voidaan sisäilman lämpötilaa alentaa 1-2 asteella asumisviihtyisyyden siitä kärsimättä. Tällä voidaan säästää lisäksi lämmityskuluissa vielä noin 4-7%. Hiilijalanjälki pienenee Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon tuotamme hiilidioksidia. Vanhassa talossa lämmitys on merkittävässä asemassa. Kun sen määrää voidaan pienentää, osallistuu asukas ilmastonmuutoksen torjuntatalkoisiin. Selluvilla sitoo valmistuksessa vähän energiaa ja sen valmistuksen tuottama hiilidioksidimäärä on vähäinen. Elinkaarensa ajan se säästää lämmitysenergiaa ja pienentää talon hiilijalanjälkeä. Talon elinkaaren lopussa selluvilla voidaan kierättää, joten kysymyksessä on aidosti ekologisesti kestävä lämmöneriste. Eri lämmöneristeiden valmistuksessa tuottamat hiilidioksidimäärät. Ilmalämpöpumppu vai yläpohjan lisäeristys? Kesä tuo takuuvarmasti hyttyset ja helteet. Hyttysistä voi suojautua voiteilla ja auringolta menemällä varjoon. Sisätilojen lämpöä torjutaan ilmalämpöpumpulla, mutta onko kyseessä seurausten hoito? Ilmalämpöpumppu on yllättävän usein ratkaisu talon ylilämmön torjuntaan. Se on vähän kuin veneen äyskäri. Lämpöä siirretään tilasta pois. Talon kesäisen ylilämpiämisen syyt ovat itse rakennuksessa ja sen eristeiden kunnossa. Ennen jäähdytyksen hankintaa kannattaa pohtia, olisiko yläpohjan lisäeristäminen pumppua järkevämpi. Talon suurin julkisivu on taivasta vasten oleva vesikatto, joka ottaa helteellä vastaan auringon paisteen. Tumma katto imee tehokkaasti lämpöenergiaa. Talon yläpohja on iltapäivällä kuin sauna. Ohuella eristeellä ei ole mahdollisuutta estää lämmön siirtymistä sisään. Aamulla auringonnousun aikoihin ilma on jo viileää ja se jäähdyttää vähitellen yläpohjaa ja sen eristeitä, mutta vaikutus sisäilmaan on vähäinen ennen kuin auringon lämpö alkaa taas vaikuttaa. Sisällä lämpötila voi olla illalla lähes 30 astetta ja aamullakin on tuskaisen lämmintä. Lämpö karkaa katosta Aikaisemmin ilmalämpöpumppumyyjänä toiminut aluemyyntipäällikkö Jori Vettenranta, joka vaikuttaa nykyisin Termex-Eriste Oy:n myynnin kehittäjänä, vahvistaa, että lämpöpumpulla hoidetaan liian ohuen eristyksen seurauksia sekä kesällä että talvella. Hänen mielestään ennen ilmalämpöpumppua kannattaa selvittää, mitkä ovat mahdollisuudet talon eristyksen lisäämiseen. Erityisen tehokas on yläpohjan lisäeristäminen, sillä lämmöstä yli 60% karkaa katosta. Erityisen tehokas on yläpohjan lisäeristäminen, sillä lämmöstä yli 60% karkaa katosta. - Seinien ja ikkunoiden merkitys on energian kulutukseen huomattavasti yläpohjaa vähäisempi. Yläpohjaeristystä moninkertaisesti kalliimpi ikkunaremontti vaikuttaa vain noin 10%:iin lämmön kulutuksesta ja seinienkin merkitys on parinkymmenen prosentin luokassa tiivistää Vettenranta. Yläpohjan ontelon eristys on helppo tehdä puhallettavalla Selluvillalla, joka kulkeutuu yläpohjaan letkua pitkin ja se täyttää mahdolliset vuotopaikatkin erittäin hyvin eristekuidun pienestä koosta johtuen. Ilmalämpöpumpulla säästöä lämmityksessä Kun tappi on paikallaan, kannattaa vähä vesi äyskäröidä, jolloin kengät pysyvät kuivina. Kun yläpohjaeristys on saatu kuntoon, voi ajatusta kääntää lämpöpumppuun. Se vähentää peruslämmityksen energiakuluja, oli kyseessä lämmitys sähköllä tai öljyllä. - Kun kesäinen auringon voima on taitettu lisäeristyksellä, ilmalämpöpumppu tarjoaa lisäapua jäähdytykseen. Kun jäähdytystarve on vähäinen ja verrattain lyhytaikainen, lämpöpumpun sähkön kulutus jää olemattomaksi, laskee Vettenranta. Yläpohjan lisäeristyksellä on myös vaikutuksia lämmön jakautumiseen rakennuksessa. Ilmalämpöpumpun puhallusilman kierrätys sekoittaa ilmaa entisestään, jolloin ilman kerrostuminen vähenee ja lämpö jakautuu entistä tasaisemmin huonetilaan. Jori Vettenranta toteaa, että ensin kannattaa yläpohjan eristys kuntoon. Vasta tämän jälkeen on järkevää pohtia ilmalämpöpumpun tarvetta. Termex 7

5 Yläpohjaeristystä harkitsee kolmannes omakotiasujista Rakennustutkimus RTS Suomi asuu 2012 tutkimuksesta selviää, että 30% omakotiasukkaista pitää yläpohjan lisäeristämistä järkevänä omassa talossaan. Yläpohjan eristäminen oli tutkimuksen mukaan energiakorjauksista selkeästi suosituin. Yläpohjien osuus omakotitaloissa on tutkimuksessa ilmoitettu noin 127 milj. m2, joka edustaa noin 72% asuntorakennusten yläpohjaista. Jos omakotitalon omistajat suorittaisivat järkevänä pitämänsä yläpohjan lisäeristyksen, tulisi jo reilu 20% talokannasta eli noin 38 milj. m2 eristettyä. Yläpohjaeristyksen puutteita pitivät häiritsevinä noin 15% omakotiasukkaista. Tyytyväisiä eristykseen oli noin joka kolmas ja tyytymättömiä 14%. Lämmöneristyksen lähiaikojen korjaustarpeita kartoitettiin tutkimuksella. Tutkimuksen mukaan välittömässä tai lähes välittömässä korjaustarpeessa oli noin joka kymmenes yläpohja Talon iällä on merkittävä vaikutus korjaustarpeeseen. Vanhoissa ennen vuotta 1960 tehdyissä taloissa häiritseväksi kokivat yläpohjaeristyksen vähäisyyden joka kolmas asukas. Nuoremmissa taloissa puutteiden määrä väheni suhteessa talon ikään. Yllättävää tutkimuksessa oli, että tällä vuosituhannella rakennetuissa taloissakin koettiin yläpohjan lämmöneristys puutteelliseksi jopa 7%:ssa omakotitaloista. Valtaosa eli noin 70% oli tyytyväisiä lämmöneristykseen ja noin 2% oli tyytymättömiä ja saman verran koki, että eristys on korjaustarpeessa. Turvallisuus on lisäeristehankinnan perusta Lisäeristeiden hankinnassa ostajan tieto eristeistä ja eristämisen vaatimuksista on vähäinen. Termex-Eriste Oy:n kehittämän lisäeristyskonseptin avulla on koetettu löytää mahdollisimman selkeä tapa tuottaa lisäeristyspalvelua turvallisesti. Sanomalehtipaperista valmistettu Selluvilla soveltuu erinomaisesti kaikkien lämmöneristeiden kuten purun, mineraali- ja mahdollisen muovieristeen päälle lisäeristeeksi. Se tiivistää saumat, parantaa vanhan eristeen eristyskykyä ja mikä tärkeintä, se lisää rakenteen kosteuskapasiteettia. Termex-Eriste Oy on vakavarainen pian 25 vuotta toiminut yritys, jolla on kaksi eristetehdasta Saarijärvellä ja Järvenpäässä. Se työllistää valtakunnallisesti yli 100 eristämisen ammattilaista.

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää PUURAKENTAMINEN OULU 23.9.2016 2 RANKARAKENTEET Määräysten mukaisen vertailuarvon saavuttaminen, 200 mm eristevahvuus Matalaenergia- ja passiivirakentaminen,

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Energiansäästäjä. yläpohjan. lisäeristyksellä! Energian säästöä. Lisäeristyslehti 1/2016. sivu 3. sivu 7. sivu 8. Lue lisää lisäeristyksen hyödyistä!

Energiansäästäjä. yläpohjan. lisäeristyksellä! Energian säästöä. Lisäeristyslehti 1/2016. sivu 3. sivu 7. sivu 8. Lue lisää lisäeristyksen hyödyistä! Energiansäästäjä Lisäeristyslehti 1/2016 Energian säästöä yläpohjan lisäeristyksellä! Yläpohjan lisäeristys on edullinen tapa vähentää talon lämmitysenergian kustannuksia, sillä yläpohjan kautta poistuu

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Betonipäivät & näyttely Helsingissä

Betonipäivät & näyttely Helsingissä Betonipäivät & näyttely Helsingissä 23.11.2011 Hyvä energiatehokkuus ja riskittömät rakenteet joko-tai vai sekäettä Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Rakennusfysikaaliset

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Onnistunut pientalon energiakorjaus

Onnistunut pientalon energiakorjaus Onnistunut pientalon energiakorjaus Onnistunutko? Aika näyttänee ja on jo näyttänyt Rintamamiestalo mallia 1946 Karjasillalla Rintamamiestalo mallia 1946 Karjasillalla öljylämmitys Rintamamiestalo mallia

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY FRAME-PROJEKTIN ESITTELY 11.6.2009 TkT Juha Vinha TAUSTA TTY teki ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tuotiin esiin useita erilaisia riskitekijöitä ja haasteita, joita liittyy rakennusvaipan lisälämmöneristämiseen.

Lisätiedot

Yli 700 rekkaa selluvillaa vuodessa. Villacomfort lastaa eristeet varastokärrystä Sivu 8

Yli 700 rekkaa selluvillaa vuodessa. Villacomfort lastaa eristeet varastokärrystä Sivu 8 lisäeristysextra Yli 700 rekkaa selluvillaa vuodessa. Villacomfort lastaa eristeet varastokärrystä Sivu 8 Hyvä palvelu jää mieleen Sivu 3 Keräyspaperista puhallettavaksi lämmöneristeeksi Sivut 6 ja 7 Yläpohjan

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset

Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset Remontoi energiatehokkaasti 26.11.2013, Sedu Aikuiskoulutuskeskus Johanna Hanhila, Thermopolis Oy Oletko vaihtamassa lämmitysjärjestelmää?

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Uusia tuulia ikkunaremonttiin Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa 3.9.2016 M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Maailman parasta ilmaa Ulkoilman laatu Suomessa ja Ruotsissa on kansainvälisen

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT,

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd Uuteen kotiin Luotettavaa lämmitystekniikkaa SENERA Oy Yli 20 vuoden kokemus rakentamisesta Useita tuhansia tyytyväisiä maalämpöasiakkaita Uudisrakennusten maalämpöjärjestelmien erikoisosaaja SENERAn

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikka Sivu 1 29.10.2013 Rappukäytävään asennettava reititin vahvistaa antureiden signaalia säätimelle. Mikä SiMAP Säätö? SiMAP Säätö on täysin uudenlainen

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Integroitumisen hyödyt kolmessa esimerkkikohteessa Toimitusjohtaja Timo Luukkainen, Ensto Oy 21.11.2013 Timo Luukkainen 1 Hybriditalo on Enston talotekniikkaratkaisu

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Energiatehokkuuden analysointi

Energiatehokkuuden analysointi Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys

Lisätiedot

Rakennetaan hampusta. Kuva Helsingin Sanomat. Noora Norokytö Biotalous

Rakennetaan hampusta. Kuva Helsingin Sanomat. Noora Norokytö Biotalous Rakennetaan hampusta Kuva Helsingin Sanomat Noora Norokytö Biotalous 5.4.2016 Hamppupäistäre + kalkki (+ vesi) = hengittävä ja eristävä massiivirakenne Eristys hamppu-kuidulla ja kuitueristeillä Paikallaanvalu

Lisätiedot

Korttien avulla voi esimerkiksi

Korttien avulla voi esimerkiksi Mallia luonnosta Korttien avulla voi esimerkiksi Kasveille ja eläimille on kehittynyt monenlaisia keinoja toimia energiatehokkaasti ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Näistä ihmisellä on paljon opittavaa.

Lisätiedot

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet.

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. RAKENNA RUOHOKATTILA Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan laite, joka käyttää vastaleikattua ruohoa veden lämmittämiseen.

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa, työpaja 25.8.2014 / Harri Kaisto Sisältö Kaukolämpö Oulussa 3 Kaukolämpöpotentiaali 8 Kaukolämmön näkymiä 14 Yhteenveto

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvihuoneen kasvutekijät ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvien kasvuun vaikuttavat: - Lämpö - Valo - Vesi - Ilmankosteus - Hiilidioksidi - Ravinteet - Kasvin perinnölliset eli geneettiset

Lisätiedot

Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi

Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi Onni Ovaskainen 17.4.2013 Puulämmitys modernissa talossa mennyttä aikaa? Nykytalojen lämmöntarve Kari Ojala: Parempi pientalo. Näin rakennat omakotitalon

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

LÄSÄ-lämmönsäästäjillä varustettujen kattotuolirakenteiden lämpöhäviön simulointi

LÄSÄ-lämmönsäästäjillä varustettujen kattotuolirakenteiden lämpöhäviön simulointi LÄSÄ-lämmönsäästäjillä varustettujen kattotuolirakenteiden lämpöhäviön simulointi 13.11.2015 TkT Timo Karvinen Comsol Oy Johdanto Raportissa esitetään lämpösimulointi kattotuolirakenteille, joihin on asennettu

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA!

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA! VARAA OMASI AJOISSA! ENNAKKOMARKKINOINNISSA HIRSIRIVITALO Kurkiniementie 1, Taivalkoski muovitontalo.fi Hirsi on ollut aikojen alusta asti ihmisten asuntojen perusmateriaali. Hirsi on ekologinen ja hengittävä.

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi Haminan kaupungin 100 % omistama Liikevaihto n. 40 M, henkilöstö 50 Liiketoiminta-alueet Sähkö

Lisätiedot

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille?

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta on 40% ja ilmastopäästöistä 30%. Yli 30 000 kerrostalokiinteistöön energiatehokkuustoimenpiteitä

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Olavi Ruohomaa (6) Päivitetty

Olavi Ruohomaa (6) Päivitetty Olavi Ruohomaa 4.2.2011 1(6) Päivitetty 3.2.2016 CONCEPT OLAVILLA TOIMINTA-AJATUS Concept Olavilla on tapa hyödyntää aurinkoenergiaa rakennuksen lämmittämiseen ilman erillisiä teknisiä järjestelmiä. Energiatehokkuus

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa?

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Lvi -päivät 05.-06.11. 2015 Olavi Suominen, asiantuntijapalvelut Vallox Oy päivitetty 7.10.2011 Ennen oli ennen.. Lukumäärä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy

Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Taustaa Rakennusten paloturvallisuussuunnittelun lähtökohtana ovat rakennusten paloluokat, jotka rajoittavat niiden

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa?

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa? Rakennusfoorumi Talotekniikan laatu Onko kaikki kunnossa? Käyttäjän puheenvuoro Olli Niemi, dosentti, tutkimus, kehitys Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Perustettiin 2009 Yliopistolakiuudistuksen yhteydessä

Lisätiedot