Lisäeristyksellä. Termex-lisäeristyspalvelu on edelläkävijä. parempaan asumisviihtyisyyteen. Reilusti yli puolet talon vaipasta on yläpohjaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisäeristyksellä. Termex-lisäeristyspalvelu on edelläkävijä. parempaan asumisviihtyisyyteen. Reilusti yli puolet talon vaipasta on yläpohjaa."

Transkriptio

1

2 Lisäeristyksellä parempaan asumisviihtyisyyteen Talo tehdään ajassa olevien vaatimusten mukaan. Aikanaan tärkeintä oli saada paljon uusia asuntoja. Määräykset hyväksyivät pienet eristepaksuudet. Vaikka energiakriisi säikäytti, eristepaksuuksiin sillä oli vain vähäinen vaikutus. Vasta ilmastonmuutos säväytti. Yläpohjasta tulee lämpöä kesällä sisään ja sieltä suurin osa myös karkaa talvella. Kun yläpohjan eristystä parannetaan, lämpölasku pienenee, mutta samalla vähennetään auringon lämmittävää vaikutusta. Kunnollisella lisäeristyksellä on asumiseen monia vaikutuksia. Veto vähenee, lämpötila tasaantuu ja helteet unohtuvat ja luonnollisesti myös sähkön kulutus putoaa. Voisi kysyä, mitä vielä voisi toivoa. Rakennusten eristevaatimukset ovat kiristyneet viime aikoina lähes vuosittain. Ennen vuotta 2010 sai luvan, taloon, jonka yläpohjaan hyväksyttiin alle 300 mm:n eristepaksuuksia. Kun talo tuli valmiiksi vuonna 2011, asukas koki eristyksen puutteelliseksi. - Olemme tehneet useisiin suhteellisen uusiinkin rakennuksiin lisäeristyksiä ja jopa näissä on havaittu lämpötilan tasaantumista ja kesäaikaista rakennuksen lämpötilan laskua, kertoo Juho Laaksonen Isorakenne Oy:stä Jyväskylästä. Talvella lämmin ja kesällä viileä Erityisesti talon yläpohjan lisäeristyksellä on talon asumisviihtyisyyteen suuri vaikutus. Reilusti yli puolet talon vaipasta on yläpohjaa. Kesällä auringon lämmöstä suurin osa tulee yläpohjan kautta. Vanhan rintamamiestalon yläkerta on helteellä tuskaisen kuuma. Eristyksen vaikutuksesta talo tuntuu talvella aikaisempaa lämpimämmältä, kun lämmön kerrostuminen vähenee. Talon lämpötilaakin voidaan laskea, kun aikaisemmin katon rajassa majaillut lämpö laskee oleskelutilaan. Hellejakson suurimmat ongelmat, vähän eristetyissä taloissa, ovat hiostavissa makuuhuoneissa. Päivällä varastoitunut lämpö pitää rakennuksen lämpimänä pitkälle aamuyöhön, jolla on taas vaikutuksia päivän vireyteen. Tällöin tulee mieleen, että lämpöä pitäisi saada pois hinnalla millä hyvänsä. Veto vähenee Vetoinen rakennus on erityisesti varttuneemmalle väestölle ongelmallista. Ilma lähtee kiertämään, kun katosta poistuu lämpöä. Jäähtynyt ilma palaa takaisin oleskelualueelle. Se on eräänlainen kylmän henki. Kun tämä siirtää lämpöä ihon pinnasta, se aistitaan vetona. Kunnolla lisäeristetyssä talossa kattopinta on lämpimämpi. Lämpötilaerot lattian ja katon välillä vähenevät ja tästä syystä myös ilman kierto huonetilassa jää merkityksettömäksi. Vetoa ei tunnu. Vaikka ihmisellä ei ole erillistä kosteusaistia, hengitystiet kertovat kuivasta ilmasta. Yleensä veto Reilusti yli puolet talon vaipasta on yläpohjaa. saatiin kuriin lämmittämällä enemmän. Samalla ilman suhteellinen kosteus aleni ja ilma tuntui kuivalta. Lisäeristyksen vaikutuksesta lämmitystarve vähenee ja siten talon ilmakin tuntuu paremmalta. Säästöä lämmittämisessä Monille sähkön vähentäminen on lisännyt puun polttoa ja puun päivittäistä sisään kantamista. Sähkön tai öljyn kulutus on alentunut ja tulisijan lähellä on voinut lämmitellä ulkoa tullessa, mutta tila on myöhemmin tuntunut tarpeettoman lämpimältä. Yläpohjan eristyksen jälkeen lämmitystarve on kokonaisuudessaan vähentynyt. Takka pitää talon pitempään lämpimänä ja siten säästetään työssä ja polttopuiden hankinnassa. Tämä näkyy kukkarossa ja joissain tapauksissa jopa pääsulakkeen kokoa voidaan pienentää. Tälläkin on selkeä vaikutus maksuihin. Termex-lisäeristyspalvelu on edelläkävijä Ekoenergiamerkin käyttöalueen laajentuminen koskemaan myös energiansäästöpalveluja teki mahdolliseksi sen myöntämisen Termex-Lisäeristyspalvelulle. Myönnetty Ekoenergia-merkki kertoo, että yritys tuottaa palvelua vastuullisesti pyrkien luonnonvarojen säästämisen kautta vähentämään toiminnan rasitusta luonnolle. Ekoenergia-merkin käyttöä on laajennettu myös energian säästön tuottamiseen sen perinteisiltä sähkön ja lämmön tuoton alueilta. Se myönnetään energian säästöpalvelujen ohella myös tuuli- ja vanhalle vesivoimalle sekä aurinkopaneeleilla ja biopolttoaineilla tuotetulle energialle. Luonnonsuojeluliiton myöntämä Ekoenergiamerkki on ainoa ympäristömerkki energian tuottamiselle ja säästölle. Merkki on myönnetty yritykselle, joka tuottaa palvelun. Ensimmäinen merkki eristyskonseptille Termex- Lisäeristyspalvelu on ensimmäinen lisäeristykseen keskittyvä palvelukonsepti, joka on saanut tämän arvostetun merkin käyttöoikeuden palvelulleen. Merkin saamiseen on vaikuttanut se, että palvelu sisältää ennen eritystyötä tehtävän kartoituksen, informaation asiakkaan päätöksen tekemistä varten sekä eristyksen suorittamisen. Luonnonsuojeluliitto myöntää merkin tehdyn selvityksen pohjalta palveluja tarjoavalle yritykselle, joka sitoutuu toimimaan yhteisesti tehdyn sopimuksen mukaisesti. Liitolla on oikeus saada sopimusyritykseltä tiedot vuosittain sopimuksen toteutumisesta. Ekoenergia-merkki kertoo asiakkaalle, että kolmas osapuoli on arvioinut palvelun, antanut sille hyväksynnän ja valvoo suoritettua toimintaa. Vanhan rakennuskannan lisäeristämisellä on saatavissa vuosittain suuremmat säästöt kuin tiukoilla määräyksillä rakennetussa uudisrakentamisessa, johtuen luonnollisesti siitä, että näissä eristyksen lähtötaso on alhainen ja toisaalta uusien rakennusten lisäys on vuositasolla vajaa 1% asuntokannasta. Uudisrakentamisessa säästö tulee viiveellä. Vuonna 2050 on rakennetuista taloista puolet tehty tällä vuosituhannella. Näistäkin lähes puolet on rakennettu kevyemmillä määräyksillä, joissa on edelleen lisäeristämistarvetta. Termex- Lisäeristyspalvelu on toiminut hyväksytyllä konseptilla nyt kolme vuotta. Asiantuntijoiden koulutus ja materiaalituotanto ovat parantaneet valmiuksia hyvään palveluun. Tarve tällaiseen neuvontaan ja konsultaatioon perustuvaan palveluun on huomattu kentällä. Parasta energiaa on säästetty energia Käyttämätön säästetty energia on parasta energiaa, sillä se on päästötöntä. Tätä negawatiksikin nimitettyä energiaa voidaan saada monella tavalla. Lämpötilan alentaminen 1-2 asteella säästää lämmityksessä 5-10%, mutta erityisesti vanhassa talossa se alentaa asumisviihtyisyyttä. Mikäli viihtyisyystaso halutaan samaan aikaan säilyttää, voidaan se tehdä lisäeristyksen avulla. Vanhoissa suomalaisissa taloissa säästöpotentiaali on erittäin suuri. Jos koko nykyinen rakennuskanta eristettäisiin, säästö olisi parin ydinvoimalan tuottaman energian suuruusluokkaa. Takaisinmaksussa puhutaan yleensä muutamista vuosista. Luonnonsuojeluliiton ekoenegiavastaava Riku Eskelinen toteaa, että säästetty energia on päästötöntä. Luonnonsuojeluliitto myöntää Ekoenergia-merkin tehdyn selvityksen pohjalta palveluja tarjoavalle yritykselle, joka sitoutuu toimimaan yhteisesti tehdyn sopimuksen mukaisesti. Liitolla on oikeus saada sopimusyritykseltä tiedot vuosittain sopimuksen toteutumisesta. 2 Termex Termex 3

3 LEA- palvelu tuo säästöä Säästö; 4960 kwh Nykyinen; kwh Yläpohja on suurin energian tuhlaaja, jonka eristys on lähes poikkeuksetta edullinen toteuttaa. Tehty lisäeristys maksaa itsensä takaisin saatuna energian säästönä 2-4 vuodessa energian nykyhinnoilla. Sähkölämmitteinen omakotitalo 120 m2. Nykyinen eristys on 200 mm lasivillaa (U=0,24 W/m2K). Taloon lisätään Selluvillaa 360 mm (U=0,08 W/m2K) Saatu säästö on 21%. LEA- palvelu keskittyy yläpohjien lisäeristysten kartoituksiin ja eristystyön suorittamiseen. Työ alkaa yläpohjan tilanteen arvioinnilla, jossa kartoitetaan eristämiseen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet. Tavoitteena on saada yläpohja nykyaikaiselle tasolle. Ensimmäiseksi selvitetään yläpohjan kunto kokonaisuudessaan. Savuhormin ja paloeristeiden, läpivientien ja aluskatteiden kunto tarkistetaan silmämääräisesti, samoin tuuletus ja sen tarve. Työssä todetaan myös vesikatteen kunto ja mahdolliset vuodot ja ilmanvaihdon eristykset. Työn tuloksena lisäeristysasiantuntija kertoo yläpohjan tilanteesta ja tehtävistä toimista havaintojen perusteella. Käynnin yhteydessä arvioidaan myös eristysmahdollisuus, joka on pohjana energiankulutuslaskelmalle. Haluttaessa asiantuntija antaa kirjallisen tarjouksen eristystyöstä. Tarjous sisältää työn ja materiaalin lisäksi myös säästölaskelman ja kohdekohtaisen arvion työn takaisinmaksuajasta. Näin tilaaja voi arvioida toimenpiteen kannattavuuden. Vanhojen asuinalueiden kartoitus LEA- palvelu tekee järjestelmällistä yläpohjien kartoitustoimintaa vanhemmilla asuntoalueilla. Lisäeristysasiantuntija tarjoaa asukkaalle veloituksetonta yläpohjan kartoitusta, jolla selvitetään yläpohjan nykyinen kunto ja mahdollisuus lisäeristykseen. - Käynneillä on selvinnyt, että asukkailla tieto yläpohjan eristeistä on vähäinen puhumattakaan siitä, mitä sille voitaisiin tehdä, toteaa toimitusjohtaja Veli- Matti Pölkki Termex-Eriste Oy:stä. Useinkin asukas päätyy eristykseen saamansa tiedon pohjalta, hän vahvistaa. Käynneistä tiedotetaan asukkaille etukäteen jaetulla kirjallisella materiaalilla. Asukas voi ennen käyntiä pohtia omaa eristyksen kartoitustarvettaan. Eristäminen yhteistyötä Ennen eristystyötä täytyy asukkaan tehdä kartoituksessa havaitut savuhormien ja vesikatteen korjaukset, tyhjentää yläpohja ylimääräisistä materiaaleista ja tarvikkeista. Ilmanvaihtokanavat on myös eristettävä, mikäli niiden eristys on määräysten vastainen. Jos toimet aiheuttavat päänvaivaa, on asiantuntijalla yleensä osoitettavissa työhön soveltuvia yrityksiä. Kun kaikki ennen eristystä tarpeelliset työt on tehty, asentaja huolehtii eristystyöstä tilauksessa mainitulla tavalla. Tilaus sisältää myös asennukseen valmistautumisohjeet. Turvallista eristämistä Sanomalehtipaperista valmistettu Selluvillaeriste soveltuu erinomaisesti kaikkien lämmöneristeiden kuten purun, mineraali- ja mahdollisen muovieristeen lisäeristeeksi. Se täyttää saumat, parantaa alle jäävän eristeen eristyskykyä ja mikä tärkeintä, lisää rakenteen kosteuskapasiteettia. Eriste kuljetaan yläpohjaan koneellisesti asennusputkea pitkin. Tämän avulla eriste ohjataan myös asennuskohteeseen. 5. Yläpohjan eristäminen LEA = lisäeristysasiantuntija 1. LEA-palvelu soittaa ovikelloa 2. Yläpohjan kartoitus 3. Laskelma ja tarjous 4. Eristysyksikkö saapuu 4 Termex Termex 5

4 Sanomalehtipaperista ekologiseksi lämmöneristeeksi Luetusta sanomalehdestä saadaan erinomaista lämmöneristettä, joka täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset. Lisäeristyksessä näitä ominaisuuksia kyetään hyödyntämään tehokkaasti. Eriste parantaa lämmöneristävyyttä, lisää rakennuksen kosteuskapasiteettia ja tiivistää vanhan eristeen tehokkaasti. Toimitusjohtaja Veli-Matti Pölkin takana on Selluvillan raaka-ainetta, paalattuna. 6 Termex Purutalossa yläpohja on yleensä ilmatiivis purun painumisesta aiheuttamasta tiivistymisestä ja alle asennetusta pahvista johtuen. Kun mineraalivillat yleistyivät 60-lopulla, ei kosteustiiveyteen kiinnitetty samassa määrin huomiota kuin nykytaloissa. Lisäeristyksessä tämä seikka täytyy huomioida. Kosteus lisäeristyksessä Sanomalehtipaperi toimii kosteusteknisesti purun tavoin. Se sitoo ja luovuttaa kosteutta ilman kosteusmuutosten mukaan. Purun päälle asennettuna se säilyttää alustansa kosteusominaisuudet. Selluvilla-eristys säilyttää pururakenteen kosteustekniikan ennallaan. Kevyempänä ilmaa sisältävänä materiaalina se lisää rakenteen eristävyyttä ja eristeen boori vähentää paloriskiä ja se suojaa rakennetta myös lahoamiselta. Mineraalivillataloissa eristeen puukuitu parantaa rakenteen kosteusteknistä toimintaa. Hienojakoinen kuitu täyttää mahdolliset vuotokohdat. Kuitu kykenee sitomaan alapuolelta tulevaa kosteutta. Mahdolliset kosteusvuotojen aiheuttamat vahingot vähenevät. Ylipaksujen eristeiden kuivuminen on viimeaikaisissa tutkimuksissa todettu ongelmaksi. Puukuiturakenteen kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ja asettautua läpi koko rakenteen ympäröivän ilman kosteutta vastaavaan tilaan. Ominaisuus poistaa kosteutta rakenteesta, kun ympäristö voi sitä ottaa vastaan. Lämpö ei karkaa harakoille eikä tule sisään Riittävän paksun lisäeristyksen merkitys on kahtalainen. Talvella eriste alentaa lämmityskustannuksia. Talon viihtyvyys paranee kesällä, kun yläpohjan eristys estää auringon sisätiloja lämmittävän vaikutuksen. Huonosti eristetyissä taloissa saavutettavat edut ovat merkittäviä. Hienojakoinen kuitu tunkeutuu kaikkiin levyeristeen saumoihin ja myös huokoisten eristeiden ja puhallusvillan sisään. Näin lisäeristys parantaa alapuolisen eristeen lämmöneristävyyttä ja kosteustekniikkaa. Selluvillan ilmatiiveys vähentää eristeessä tapahtuvia haitallisia ilmavirtauksia. Paksuissa rakenteissa ilma nousee lämpötilaerosta johtuen ja tilalle tulee kylmää ulkoilmaa, joka kuljettaa lämpöä ulos. Talvella lisäeristys vähentää lämmitystarvetta ja säästää kukkaroa. Kesällä se parantaa yöunia ja vähentää hikisiä iltapäiviä sisällä, kun sisätilan lämpö pysyy kohtuullisena. Mahdollisesti viilennystä varten aikaisemmin hankitun lämpöpumpunkin toiminta tehostuu vähemmällä sähköllä. Lisäeristyksellä on toisellakin tavalla vaikutusta lämmön kulutukseen. Kun vedon tunne talossa vähenee, voidaan sisäilman lämpötilaa alentaa 1-2 asteella asumisviihtyisyyden siitä kärsimättä. Tällä voidaan säästää lisäksi lämmityskuluissa vielä noin 4-7%. Hiilijalanjälki pienenee Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon tuotamme hiilidioksidia. Vanhassa talossa lämmitys on merkittävässä asemassa. Kun sen määrää voidaan pienentää, osallistuu asukas ilmastonmuutoksen torjuntatalkoisiin. Selluvilla sitoo valmistuksessa vähän energiaa ja sen valmistuksen tuottama hiilidioksidimäärä on vähäinen. Elinkaarensa ajan se säästää lämmitysenergiaa ja pienentää talon hiilijalanjälkeä. Talon elinkaaren lopussa selluvilla voidaan kierättää, joten kysymyksessä on aidosti ekologisesti kestävä lämmöneriste. Eri lämmöneristeiden valmistuksessa tuottamat hiilidioksidimäärät. Ilmalämpöpumppu vai yläpohjan lisäeristys? Kesä tuo takuuvarmasti hyttyset ja helteet. Hyttysistä voi suojautua voiteilla ja auringolta menemällä varjoon. Sisätilojen lämpöä torjutaan ilmalämpöpumpulla, mutta onko kyseessä seurausten hoito? Ilmalämpöpumppu on yllättävän usein ratkaisu talon ylilämmön torjuntaan. Se on vähän kuin veneen äyskäri. Lämpöä siirretään tilasta pois. Talon kesäisen ylilämpiämisen syyt ovat itse rakennuksessa ja sen eristeiden kunnossa. Ennen jäähdytyksen hankintaa kannattaa pohtia, olisiko yläpohjan lisäeristäminen pumppua järkevämpi. Talon suurin julkisivu on taivasta vasten oleva vesikatto, joka ottaa helteellä vastaan auringon paisteen. Tumma katto imee tehokkaasti lämpöenergiaa. Talon yläpohja on iltapäivällä kuin sauna. Ohuella eristeellä ei ole mahdollisuutta estää lämmön siirtymistä sisään. Aamulla auringonnousun aikoihin ilma on jo viileää ja se jäähdyttää vähitellen yläpohjaa ja sen eristeitä, mutta vaikutus sisäilmaan on vähäinen ennen kuin auringon lämpö alkaa taas vaikuttaa. Sisällä lämpötila voi olla illalla lähes 30 astetta ja aamullakin on tuskaisen lämmintä. Lämpö karkaa katosta Aikaisemmin ilmalämpöpumppumyyjänä toiminut aluemyyntipäällikkö Jori Vettenranta, joka vaikuttaa nykyisin Termex-Eriste Oy:n myynnin kehittäjänä, vahvistaa, että lämpöpumpulla hoidetaan liian ohuen eristyksen seurauksia sekä kesällä että talvella. Hänen mielestään ennen ilmalämpöpumppua kannattaa selvittää, mitkä ovat mahdollisuudet talon eristyksen lisäämiseen. Erityisen tehokas on yläpohjan lisäeristäminen, sillä lämmöstä yli 60% karkaa katosta. Erityisen tehokas on yläpohjan lisäeristäminen, sillä lämmöstä yli 60% karkaa katosta. - Seinien ja ikkunoiden merkitys on energian kulutukseen huomattavasti yläpohjaa vähäisempi. Yläpohjaeristystä moninkertaisesti kalliimpi ikkunaremontti vaikuttaa vain noin 10%:iin lämmön kulutuksesta ja seinienkin merkitys on parinkymmenen prosentin luokassa tiivistää Vettenranta. Yläpohjan ontelon eristys on helppo tehdä puhallettavalla Selluvillalla, joka kulkeutuu yläpohjaan letkua pitkin ja se täyttää mahdolliset vuotopaikatkin erittäin hyvin eristekuidun pienestä koosta johtuen. Ilmalämpöpumpulla säästöä lämmityksessä Kun tappi on paikallaan, kannattaa vähä vesi äyskäröidä, jolloin kengät pysyvät kuivina. Kun yläpohjaeristys on saatu kuntoon, voi ajatusta kääntää lämpöpumppuun. Se vähentää peruslämmityksen energiakuluja, oli kyseessä lämmitys sähköllä tai öljyllä. - Kun kesäinen auringon voima on taitettu lisäeristyksellä, ilmalämpöpumppu tarjoaa lisäapua jäähdytykseen. Kun jäähdytystarve on vähäinen ja verrattain lyhytaikainen, lämpöpumpun sähkön kulutus jää olemattomaksi, laskee Vettenranta. Yläpohjan lisäeristyksellä on myös vaikutuksia lämmön jakautumiseen rakennuksessa. Ilmalämpöpumpun puhallusilman kierrätys sekoittaa ilmaa entisestään, jolloin ilman kerrostuminen vähenee ja lämpö jakautuu entistä tasaisemmin huonetilaan. Jori Vettenranta toteaa, että ensin kannattaa yläpohjan eristys kuntoon. Vasta tämän jälkeen on järkevää pohtia ilmalämpöpumpun tarvetta. Termex 7

5 Yläpohjaeristystä harkitsee kolmannes omakotiasujista Rakennustutkimus RTS Suomi asuu 2012 tutkimuksesta selviää, että 30% omakotiasukkaista pitää yläpohjan lisäeristämistä järkevänä omassa talossaan. Yläpohjan eristäminen oli tutkimuksen mukaan energiakorjauksista selkeästi suosituin. Yläpohjien osuus omakotitaloissa on tutkimuksessa ilmoitettu noin 127 milj. m2, joka edustaa noin 72% asuntorakennusten yläpohjaista. Jos omakotitalon omistajat suorittaisivat järkevänä pitämänsä yläpohjan lisäeristyksen, tulisi jo reilu 20% talokannasta eli noin 38 milj. m2 eristettyä. Yläpohjaeristyksen puutteita pitivät häiritsevinä noin 15% omakotiasukkaista. Tyytyväisiä eristykseen oli noin joka kolmas ja tyytymättömiä 14%. Lämmöneristyksen lähiaikojen korjaustarpeita kartoitettiin tutkimuksella. Tutkimuksen mukaan välittömässä tai lähes välittömässä korjaustarpeessa oli noin joka kymmenes yläpohja Talon iällä on merkittävä vaikutus korjaustarpeeseen. Vanhoissa ennen vuotta 1960 tehdyissä taloissa häiritseväksi kokivat yläpohjaeristyksen vähäisyyden joka kolmas asukas. Nuoremmissa taloissa puutteiden määrä väheni suhteessa talon ikään. Yllättävää tutkimuksessa oli, että tällä vuosituhannella rakennetuissa taloissakin koettiin yläpohjan lämmöneristys puutteelliseksi jopa 7%:ssa omakotitaloista. Valtaosa eli noin 70% oli tyytyväisiä lämmöneristykseen ja noin 2% oli tyytymättömiä ja saman verran koki, että eristys on korjaustarpeessa. Turvallisuus on lisäeristehankinnan perusta Lisäeristeiden hankinnassa ostajan tieto eristeistä ja eristämisen vaatimuksista on vähäinen. Termex-Eriste Oy:n kehittämän lisäeristyskonseptin avulla on koetettu löytää mahdollisimman selkeä tapa tuottaa lisäeristyspalvelua turvallisesti. Sanomalehtipaperista valmistettu Selluvilla soveltuu erinomaisesti kaikkien lämmöneristeiden kuten purun, mineraali- ja mahdollisen muovieristeen päälle lisäeristeeksi. Se tiivistää saumat, parantaa vanhan eristeen eristyskykyä ja mikä tärkeintä, se lisää rakenteen kosteuskapasiteettia. Termex-Eriste Oy on vakavarainen pian 25 vuotta toiminut yritys, jolla on kaksi eristetehdasta Saarijärvellä ja Järvenpäässä. Se työllistää valtakunnallisesti yli 100 eristämisen ammattilaista.

PUHALLUSLIIGA. Lisää lämpöä vanhaan taloon. Sivu 4. Miljoonan talon remontti. Sivu 5. Zero -rakenne passiivitalon seinärungoksi.

PUHALLUSLIIGA. Lisää lämpöä vanhaan taloon. Sivu 4. Miljoonan talon remontti. Sivu 5. Zero -rakenne passiivitalon seinärungoksi. Termex-Eriste Oy:n asiakaslehti 2/2009 Kokemus saksalaisesta laadusta asiakkaiden hyödyksi Sivu 7 Lisää lämpöä vanhaan taloon. Sivu 4 Miljoonan talon remontti. Sivu 5 Katon eristyksellä pidetään auringon

Lisätiedot

Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5

Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5 Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5 Finnlamelli uudistaa tuotantoaan Sivu 4 Passiivitalokin tarvitsee lämmityksen Sivu 6 Pahvinjalostajasta puhallusvillaurakoitsijaksi Sivu 10

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 Refla-energiaverkosto lämmittää Vaasan Suvilahdessa 42 taloa sivu 3 ja lämpöä tuotetaan lämpöpumpulla kaukolämpöverkostoon sivu 11 Kaasusta sähköä ja lämpöä

Lisätiedot

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti...

Lisätiedot

Rakennuseristeet 2 2.40 Syyskuu 2002 Korvaa 2 2.40 Tammikuu 2002. Loma-asunnon lämmöneristys

Rakennuseristeet 2 2.40 Syyskuu 2002 Korvaa 2 2.40 Tammikuu 2002. Loma-asunnon lämmöneristys Rakennuseristeet.0 Syyskuu 00 Korvaa.0 Tammikuu 00 Loma-asunnon lämmöneristys LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Sisällys Loma-asunnosta mukava ja lämmin Uudet lämmöneristysmääräykset v. 00 Tehokas lämmöneristys

Lisätiedot

Tieto. Puukeitaan avulla onnistut varmasti. Ikonen Matti S Tmi. Keski-Suomi Maaliskuu 1/2012. Pohjatutkimukset Kartoitukset

Tieto. Puukeitaan avulla onnistut varmasti. Ikonen Matti S Tmi. Keski-Suomi Maaliskuu 1/2012. Pohjatutkimukset Kartoitukset RAKENTAJAN TIETO Rakentajan 1 Ikonen Matti S Tmi Tieto Keski-Suomi Maaliskuu 1/2012 Välitie 4, 41500 HANKASALMI Puh. 040 548 7906 matti.ikonen@co.inet.fi www.msikonen.fi Pohjatutkimukset Kartoitukset Vuotta

Lisätiedot

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Harri Metsälä Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro

Lisätiedot

askeleet edistävät energiatehokkuutta Vuosi 2012 Pienetkin Valmistalojen suosio Mitä tehdä vanhalle Kohti energiapihiä taloa nousussa öljysäiliölle?

askeleet edistävät energiatehokkuutta Vuosi 2012 Pienetkin Valmistalojen suosio Mitä tehdä vanhalle Kohti energiapihiä taloa nousussa öljysäiliölle? Asiaa öljylämmityksestä 1 1 2012 tämä n t i es itkö t ämän 5 vastausta uusista rakentamismääräyksistä t ies i t kö tämän t i e s i tkö Vuosi 2012 Pienetkin askeleet edistävät energiatehokkuutta 18 Valmistalojen

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tekniikka ja liikenne 2011 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa keväällä 2011.

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille Eristämisen pikkujätti - taskuopas rakentajille Heinäkuu 2007 Johdanto Rockwool haluaa tämän oppaan avulla antaa yleistiedot tarjoamistaan tuotteista ja palveluista. Oppaaseen on koottu kaikki oleelliset

Lisätiedot

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO K Ä Y T Ä N T Ö Ä 6 9 KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO Bruno Erat Maailmanlaajuisesti noin puolet energiankulutuksesta liittyy rakentamiseen. Raaka-aineiden hankinta ja kuljettaminen jalostettaviksi, rakennusmateriaalien

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin, loppuraportti

MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin, loppuraportti TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TALONRAKENNUSTEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO TRT/1706/2008 MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Erkki Laakkonen PUURUNKOISEN ULKOSEINÄN ERISTÄMISMENETELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille

Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille YMPÄRISTÖOPAS Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille Mikko Kilpeläinen Martti Hekkanen Pekka Seppälä Tommi Riippa Kosteuden kestävyys Sisäilmaston laatu

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

4VINKKIÄ KOTI JA RAKENTAMINEN KOTI ON IHMISEN TÄRKEIN PAIKKA. Ekologinen rakentaminen ja remontoiminen i ovat panostus viihtyvyyteen ja ympäristöön.

4VINKKIÄ KOTI JA RAKENTAMINEN KOTI ON IHMISEN TÄRKEIN PAIKKA. Ekologinen rakentaminen ja remontoiminen i ovat panostus viihtyvyyteen ja ympäristöön. Piharakentaminen Kunnosta pihasi - nosta talosi arvoa TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI Lämmitys Oikealla lämmitysmuodolla lisäät energiatehokkuutta Passiivirakentaminen Päätös passiivitalosta

Lisätiedot

Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi

Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi Jyri Nieminen Käsitteet Lämmönläpäisykerroin (U-arvo, W/m 2 K) ilmoittaa lämpövirran tiheyden (lämpöhäviön), joka läpäisee rakennusosan,

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ENERGIAOPAS Elokuu 2007 Kuluttajilla on tärkeä rooli energiantuotannon tulevassa kehittymisessä. ENERGIATEHOKAS KOTI Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Ostajan opas. Ilmalämpöpumppu

Ostajan opas. Ilmalämpöpumppu Ostajan opas Ilmalämpöpumppu Sisällys Ilmalämpöpumppujen historiaa... 4 Kuinka ilmalämpöpumppu toimii... 4 Ilmalämpöpumppu lisälämmöntuottajana... 5 Ilmalämpöpumppu sisäilman kierrättäjänä ja puhdistajana...

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko 1/2000 Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko Rakennutan hyvän ja taloudellisen talon Ruotsin eko-kylästä tuli energiatuhlari MotiVoittaja -kilpailu alkanut Muovia vai paperia tiivistykseen? 1 Asiantuntijana

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot