NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIKROBITUTKIMUKSISSA. Yleistä rakennusten mikrobitutkimuksiin liittyvästä näytteenotosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIKROBITUTKIMUKSISSA. Yleistä rakennusten mikrobitutkimuksiin liittyvästä näytteenotosta"

Transkriptio

1 Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus Aerobiologian yksikkö NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIK- ROBITUTKIMUKSISSA Versio 2.2 Laatija O.Talvitie ( ), Tark. S Saaranen ( ) SIVU 1(16) Sisältö NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIKROBITUTKIMUKSISSA Yleistä rakennusten mikrobitutkimuksiin liittyvästä näytteenotosta... 1 Materiaalinäyte rakenteista... 3 Näytteenotto suoramikroskopointia varten... 5 Pintanäytteet rakenteista... 6 Pintanäyte: näytteenotto laimennusviljelyä varten... 8 Pintanäyte: näytteenotto suoraviljelyä varten... 9 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä Ohjeet 6-vaiheimpaktori -kerääjän käyttöä varten Yleistä rakennusten mikrobitutkimuksiin liittyvästä näytteenotosta Mikrobikasvusto voi näkyä rakennusten sisäpinnoilla tai rakenteissa materiaalin värimuutoksena, puuterimaisena, pölymäisenä tai pistemäisenä kasvustona. Kun kosteusvaurio tai kasvusto on paikannettu tai sitä epäillään, voidaan kasvuston esiintyminen varmentaa mikrobiologisin analyysein. Näytteestä/näytteistä tehtävien mikrobiologisten analyysien tarkoituksena on saada tietoa rakenteiden tai sisäilman mikrobiologisesta laadusta etenkin silloin, kun mikrobikasvu ei ole näkyvää tai selvää, tai jos vauriota ei ole pystytty paikantamaan rakennusteknisillä arvioilla / tutkimuksilla, mutta homeenhaju, asukkaiden oireilu tai muut seikat viittaavat mahdolliseen vaurioon. Näytteenottajan tulee arvioida näytteenottokohdan merkitys sisäilman laadulle ja/tai tehdä tulkintansa näytteenottokokonaisuudesta ja tilan käytön ja virhelähteiden merkityksestä. Tämä arvio hänen tulee liittää omaan raporttiinsa. Laboratorio antaa lausunnon ainoastaan näytteestä ja sen näytteen mikrobiologisesta laadusta. Laboratorio ei anna lausuntoa vaurion iästä ja laajuudesta tai kiinteistön korjaustarpeesta. Lausunnossa esiintyvät viittaukset mahdolliseen terveyshaittaan perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) antamiin ohjeisiin ja raja-arvoihin. Rakennusmateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei voida soveltaa Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen (2003) tulkintaperiaatteita, varsinkaan jos materiaalien kautta ei tapahdu ilmavuotoja sisätiloihin. Mm. rakennusten ulkopinnoilta otettujen näytteiden perusteella ei voida tehdä päätelmiä altistuksesta sisätiloissa ja mahdollisista terveysvaikutuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje (2003) ja Asumisterveysopas (2009) sekä KTL:n julkaisema kou-

2 : Yleistä näytteenotosta SIVU 2(16) Taulukko 1. Rakennusten mikrobitutkimuksissa käytetyt näytetyypit ja niistä tehtävät analyysit Aerobiologian yksikössä Keräys elatusmaljoille 6-vaiheimpaktorilla Laimennusviljely Suoraviljely Materiaalinäyte Pintanäyte Ilmanäyte Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 Tulos: cfu/g Tulos: suhteellinen runsausasteikko Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 Tulos: cfu/cm 2 Tulos: suhteellinen runsausasteikko Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 Tulos: cfu/m 3 Suoramikroskopointi Tulos: sanallinen kuvaus Tulos: sanallinen kuvaus lurakennusten tutkimista tukeva opas (Meklin ja muut, 2008) antavat ohjeita näytteenoton suunnitteluun ja tulosten tulkintaan. Perusvalikoimamme näytetyypeistä (Taulukko 1) yksiköllämme on vakioidut ohjeet koskien näytteenottoa, näytteiden käsittelyä ja analyysiä sekä tulkintaa. Muista näytteistä laboratorio ei anna analyysituloksen lisäksi lausuntoa (laskeumamaljoilla otetut ilmanäytteet, irtaimistonäytteet, laskeutuneen pölyn näytteet jne.). Näytteiden toimittaminen laboratorioon Näytteiden vastaanotto laboratoriossa ma pe klo 8:00 15:30. Yli 20 näytteen eristä pyydämme ilmoittamaan etukäteen. Postipaketit saapuvat laboratorioon perille asti ilman erillistä jakelutilausta. Ilmanäytteenottoa varten toimitamme näytteenottovälineet ensisijaisesti Matkahuollon kautta. Välineet on palautettava Matkahuollon kautta laboratorioon perille asti jakeluna Kirjallisuus: Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Asumisterveysopas : STM:n Asumisterveysohjeen soveltamisopas. 3. korjattu painos. Pori, Ympäristö ja Terveys -lehti, Meklin T, Putus T, Hyvärinen A, Haverinen- Shaughnessy U, Lignell U, Nevalainen A Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Opas ongelmien selvittämiseen. 2. painos. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 2/ ss. Viranomaisten laatutyötä tukevat ohjeet ja malliasiakirjat löytyvät viranomaisten internetsivuilta, ks. Terveydensuojelun valvontaohjeisto: ymparistoterveydenhuolto/ ymparistoterveydenhuollon_laatujarjestelma_ _ terveydensuojelun_valvontaohjeisto

3 : Materiaalinäyte rakenteista SIVU 3(16) Materiaalinäyte rakenteista Milloin materiaalinäyte? Materiaalinäytteitä voidaan ottaa silloin, kun mikrobivauriota epäillään huokoisessa ja / tai helposti irrotettavassa materiaalissa. Valmistelevat toimet ja suojautuminen Suojakäsineiden (tarpeen mukaan myös suojavaatetuksen ja hengityssuojaimen) käyttö on suositeltavaa sekä näytteen että näytteenottajan suojaamiseksi. Kiinnitä huomiota käsien ja välineiden puhtauteen. Välineet - Puhtaita ja tiiviitä näytepusseja tai purkkeja - Puhtaat näytteenottovälineet, esimerkiksi puukko tai taltta ja vasara - Kertakäyttökäsineitä - Hengityssuojain (vähintään P3/A2- luokka) - Desinfiointiaine (80 % (v/v) etanoli) - Paperipyyhkeitä - Spriiliukoinen tussi näytteiden merkitsemiseen Näytteenottokohdan valinta Näytteenottokohta / kohdat valitaan siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin vaurioaluetta. Jos kasvustoa epäillään esiintyvän useissa eri materiaaleissa (esim. seinän eri rakennekerrokset), kustakin materiaalista tulisi ottaa vähintään yksi näyte eri pusseihin. Vertailunäytteet Näytteen tulosten tulkinnan helpottamiseksi vastaavista materiaaleista voidaan ottaa vertailunäytteet vaurioitumattomista kohdista. Vertailunäytteet tulee ottaa aina ensimmäiseksi. Näytteenottojärjestys Näytteiden saastumisen estämiseksi näytteenotossa edetään oletetusta puhtaimmasta kohdasta vaurioituneimpaan. Näytteenotto Materiaalinäyte otetaan puhtailla välineillä. Näytteenottovälineet voi puhdistaa esim. 80 % etanolilla tai Sinolilla. Näytteen lämpötila ei saa nousta yli C, joten esimerkiksi poran käyttöä näytteenottovälineenä ei suositella, koska porauspuru kuumenee. Taulukko 2. Materiaalinäytteistä tehtävät analyysit Aerobiologian yksikössä Analyysit: Rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely. Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 LAIM Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljely MAT Rakennusmateriaalinäytteen suoramikroskopointi NAT Tulokset ilmoitetaan cfu/g -, +, ++, +++, ++++ sanallinen kuvaus

4 : Materiaalinäyte rakenteista SIVU 4(16) Jokainen näyte pakataan erikseen omaan puhtaaseen, suljettavaan näytepussiinsa tai purkkiin, esimerkiksi elintarvikemuovi- tai Minigrip-pussiin. Materiaalia otetaan n. 10 cm 10 cm suuruiselta alueelta tai, jos materiaali on huokoista, näytettä otetaan n. 2 3 dl (n g). Useimmat mikrobit kasvavat materiaalien pintaosissa, joten näyte otetaan enintään n. 0,1 0,5 cm syvyydeltä pinnasta tai materiaalista irrotetaan vain vaurioitunut osa. Suora mikroskopointi voidaan tehdä pienemmästä määrästä. Näytteenotossa käytetään kertakäyttöisiä käsineitä tai kädet pestään huolellisesti ennen näytteenottoa ja näytteestä pidetään kiinni sen reunoista. Puhdista välineet siirtyessäsi näytekohdasta toiseen. Näytteen toimittaminen laboratorioon, näytetiedot Materiaalinäyte kuvaa luotettavimmin rakenteen tilaa, kun se toimitetaan laboratorioon 24 tunnin kuluessa näytteenotosta. Jos näytteen toimittaminen viivästyy, tulisi näytettä säilyttää viileässä (+4 +8 C). Jos isohkon näytteen oletettu vauriopinta ei käy näytteestä selvästi ilmi merkitse se näytteeseen tai esitä se kirjallisesti lomakkeessa (esim. eristevillan sileä ulkopinta ). Mikäli otat useita näytteitä samalla kerralla, nimeä suljetut näytepussit/ -purkit selkeästi näytetunnuksella (esim. A, B, C). Näytteen yhteydessä on toimitettava seuraavat tiedot (ks. tutkimuspyyntölomake): - tilaaja, tilaajan yhteystiedot, laskutusosoite ja mahdollinen viite (uusilla yritysasiakkailla myös Y-tunnus) sekä raportin lähetysosoite - kohde (osoite/muu raportissa ilmenevä tunniste), näytteenottaja(t), näytteenoton päivämäärä - haluttu analyysi (ks. taulukko 2) - kunkin näytteen osalta: näytetunnus, näytteenottokohta rakennuksessa (tila / rakenne), materiaali/näytepinnan materiaali 10 cm! Kuva 1. Näytettä tarvitaan viljelyyn 3-10 g. Kuvassa on noin gramman verran eri materiaaleja (putkien tilavus 0,5 dl): vasemmalta lasivilla, kipsilevy, puu, laasti ja puupuru.

5 : Näytteenotto suoramikroskopointia varten SIVU 5(16) Näytteenotto suoramikroskopointia varten Rakennusmateriaalinäytteen suoramikroskopointi NAT Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen (teippinäyte) suoramikroskopointi PIN_NAT Milloin suoramikroskopointi? Materiaalinäytteestä tai teipillä otetusta näytteestä voidaan nopeasti havaita mikroskoopin avulla sienikasvuston (rihmasto, itiöt ja niitä tuottavat rakenteet) esiintyminen. Mikroskopoinnilla voidaan havaita myös kuollut tai lahottajasienen rihmasto, joita ei viljelymenetelmällä havaita. Menetelmää ei voi käyttää bakteerikasvuston havaitsemiseen. Mikroskopoidusta näytteestä voidaan tunnistaa itiöivät sienet enintään sukutasolle asti. Eri itiöiden määristä ei voida antaa tarkkaa tietoa. Näytteen tulokset voidaan tarvittaessa raportoida jo saman päivän aikana (esim. jatkoanalyysien tarpeen kartoittamiseksi). Materiaalinäyte (näytteenotto, s. 3) voidaan ensin mikroskopoida, jolloin loppuosa näytteestä voidaan tarvittaessa viljellä. Teippinäyte voidaan ottaa kovilta pinnoilta tai pinnoilta, joita ei haluta rikkoa. Näyte otetaan suoraan oletetusta kasvustosta. Näytettä ei voida myöhemmin viljellä. Välineet - kirkasta, n. 2 cm leveää teippiä - 2-puolista teippiä - tyhjä petrimalja / pakasterasia 1. Liimaa petrimaljan (tai vastaava astia, esim. puhdas pakasterasia) pohjaan kaksi palaa kaksipuolista teippiä varsinaisen näyteteipin kiinnittämistä varten. 2. Leikkaa läpinäkyvästä teipistä n. 5 cm pitkä pala teippiä. Pidä teipin päistä kiinni siten, ettei keskiosan liimapintaan tule jälkiä. 3. Paina keskiosan liimapinta materiaalia / kasvustoa vasten. Paina teipin nurjalta puolelta sormella, jotta teippi tarttuu hyvin pintaan. 4. Irrota teippi varovasti ja kiinnitä se päistään rasian pohjaan 2-puolisiin teippipaloihin siten, että näytepinta (liima) jää ylöspäin eikä osu kanteen. 5. Onnistumisen varmistamiseksi ota samasta vauriokohdasta 2 4 teippinäytettä samalla tavoin ja merkitse ne samalla näytetunnuksella 6. Sulje malja/rasia ja varmista teipillä, että kansi pysyy kiinni. Toimita näyte laboratorioon. Näytteen toimittaminen laboratorioon, näytetiedot Nimeä suljetut näytepussit/purkit selkeästi näytetunnuksella (esim. A, B, C). Näytteen yhteydessä on toimitettava seuraavat tiedot (ks. tutkimuspyyntölomake): - tilaaja, tilaajan yhteystiedot, laskutusosoite ja mahdollinen viite (uusilla yritysasiakkailla myös Y-tunnus) sekä raportin lähetysosoite - kohde (osoite/muu raportissa ilmenevä tunniste), näytteenottaja(t), näytteenoton päivämäärä - haluttu analyysi (ks. taulukko 1) - kunkin näytteen osalta: näytetunnus, näytteenottokohta rakennuksessa (tila / rakenne), materiaali/näytepinnan materiaali

6 Pintanäytteet rakenteista SIVU 6(16) Pintanäytteet rakenteista Milloin pintanäyte? Pintanäytteitä voidaan ottaa mikrobivaurion osoittamiseen kovan rakennusmateriaalin pinnalta. Mikrobikasvusto voi näkyä rakennusten pinnoilla tai rakenteissa värimuutoksina tai puuterimaisena, pölymäisenä tai pistemäisenä kasvustona. Pintanäytteitä voidaan ottaa silloin, kun epäillään vaurioalueen olevan aivan rakenteen pintaosissa, erityisesti kovilla materiaaleilla, kun pintaa ei haluta rikkoa. Toisin kuin materiaalinäytteessä, tilattava analyysi on huomioitava jo näytteenottovaiheessa. Erityyppiset pintanäytteet (Taulukko 3.) otetaan eri välinein. Viljelyä varten näyte otetaan sivelemällä steriiliin suolaliuokseen (koostumus, Asumisterveysohje 2003) kastetuilla pumpulipuikoilla 10 cm 10 cm mittakehyksen rajaamalta alueelta (välineet laboratoriosta). Valmistelevat toimet / suojautuminen Suojakäsineiden (tarpeen mukaan myös suojavaatetuksen ja hengityssuojaimen) käyttö on suositeltavaa sekä näytteen että näytteenottajan suojaamiseksi. Kiinnitä huomiota käsien ja välineiden puhtauteen. Näytteenottokohdan valinta Näytteenottokohta/-kohdat valitaan siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin vaurioaluetta. Vauriopinta on tyypillisesti se pinta jolle kosteus tiivistyy. Asumisterveysohjeen pintanäytteen tulosten tulkintaohje soveltuu vain pinnalle, jossa epäillään olevan kasvustoa. On tärkeää huomioida, että pintanäyte kuvaa kasvua ainoastaan tutkitulta pinnalta. Tapauksissa, joissa kosteus- ja homevaurio on rakenteen sisällä piilossa eikä rakennetta voida tai haluta avata, pinnalta otettua näytettä voidaan käyttää arvioimaan mikrobien siirtymistä rakenteen sisältä näkyville pinnoille. Tähän ei kuitenkaan ole käytössä tulkintaohjetta eli lausunnoissa käytettyjä pitoisuusrajoja tai kasvun määriä ei voida käyttää sen osoittamiseen, ettei vauriota olisi rakenteen sisällä. Tulkintaohjetta ei sovelleta myöskään laskeutuneen pölyn tai ilmastointikanaviin kertyneen pölyn sisältämän mikro- Taulukko 3. Pintanäytteistä tehtävät analyysit Aerobiologian yksikössä Analyysit: Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen laimennusviljely. Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 PIN_LAIM Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen suoraviljely PIN Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen (teippinäyte) suoramikroskopointi PIN_NAT (teippinäyte) Tulokset ilmoitetaan cfu/cm 2 -, +, ++, +++, ++++ sanallinen kuvaus Näytteenottovälineet * mittakehys, 1 näytteenottotikku, 5 ml suolaliuosta * mittakehys, 2 näytteenottotikkua/näyte, 1 ml suolaliuosta tavallinen kirkas teippi, pakasterasia tai petrimalja * pyydetään laboratoriosta

7 Pintanäytteet rakenteista SIVU 7(16) biston merkityksen arviointiin. Vertailunäytteet Vertailunäyte voidaan ottaa vastaavalta materiaalilta vauriottomalta pinnalta riittävän kaukaa vaurioalueesta (esim. eri huoneesta, mutta kuitenkin samasta rakennuksesta). Vertailunäyte tulee ottaa kuivalta pinnalta, jossa ei havaita kosteusläikkiä, poikkeavaa väriä tms. Laimennusviljelyssä tulosten tulkinta perustuu vertailunäytteeseen. Suoraviljelyssä vertailunäyte ei ole välttämätön. Näytteenottojärjestys Näytteiden saastumisen estämiseksi näytteenotossa edetään oletetusta puhtaimmasta kohdasta vaurioituneimpaan. Vertailunäytteet otetaan ensimmäisinä. Näytteenottokohdan valinta Pintanäytteenotto soveltuu koville materiaaleille, kuten betoni-, kaakeli- muovija puupinnoille sekä tapetti- ja maalipinnoille. Mikäli vaurioalue on laaja, on hyvä ottaa useampia näytteitä eri puolilta vaurioaluetta. Näytteen toimittaminen laboratorioon, näytetiedot Näytteen yhteydessä on toimitettava seuraavat tiedot (ks. tutkimuspyyntölomake): tilaaja, tilaajan yhteystiedot, laskutusosoite ja mahdollinen viite (uusilla yritysasiakkailla myös Y-tunnus) sekä raportin lähetysosoite kohde (osoite/muu raportissa ilmenevä tunniste), näytteenottaja(t), näytteenoton päivämäärä haluttu analyysi (ks. Taulukko 3.) kunkin näytteen osalta: näytetunnus, näytteenottokohta rakennuksessa (tila / rakenne), pinnan materiaali, näytetunnus, näytepinta-ala vastaavat tiedot vertailunäytteestä Kuva 2. Tutkittava pinta sivellään kostutetulla pumpulipuikolla kolmeen kertaan mittakehystä käyttäen

8 Pintanäyte: näytteenotto suoraviljelyä varten SIVU 8(16) Pintanäyte: näytteenotto laimennusviljelyä varten Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen laimennusviljely. Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 PIN_LAIM Asumisterveysohjeen pintanäytteen tulosten tulkintaohje on vain pinnalle, jossa epäillään olevan kasvustoa. Tulkinnan vuoksi vertailunäyte on välttämätön ja pintanäyteanalyysin hintaan kuuluu vertailunäytteen analyysi. Vertailunäytteet otetaan ensimmäisinä. Näytteenotossa tarvittava välineistö on saatavissa laboratoriosta - mittakehys - steriilit pumpulipuikot - 5 ml suolaliuosputket Näytteenotto Tasopinnoilla käytetään 10 cm 10 cm mittakehystä (puhdistus esim. 80% etanolilla). Jos näyte otetaan kohdasta, jossa mittakehystä ei voida käyttää, pintanäyte otetaan yhteensä 100 cm 2 suuruiselta alueelta. Mikäli kasvuston ala on pienempi kuin 100 cm 2, otetaan näyte koko vaurioituneelta pinnalta ja pinta-ala merkitään muistiin. 1. Steriili pumpulipuikko (1 kpl) kastetaan suolaliuokseen (5 ml, koostumus, ks. Asumisterveysohje). 2. Näytealue sivellään kolmeen kertaan eri suuntiin puikon eri syrjillä. 3. Pumpulipuikon varsiosa, josta on pidetty kiinni, katkaistaan pois ja loppuosa puikon kärjestä (vanupää) pudotetaan koeputkeen, johon se alussa kastettiin. 4. Puhdista mittakehys ennen seuraavaa näytteenottoa. Näytteen toimittaminen laboratorioon Huolellisesti suljetut koeputket toimitetaan kylmälaukussa laboratorioon vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Nimeä koeputket selkeästi näytetunnuksella (esim. A, B, C). 1 puikko 10x10 cm 5 ml Kuva 3. Välineet laimennusviljelyä varten otettavaan pintanäytteeseen.

9 Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen suoraviljely PIN SIVU 9(16) Pintanäyte: näytteenotto suoraviljelyä varten Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen suoraviljely PIN Suoraviljelyä varten otetussa pintanäytteessä vertailunäyte ei ole välttämätön, mutta voidaan ottaa. Vertailunäytteet otetaan ensimmäisinä. Näytteenotossa tarvittava välineistö on saatavissa laboratoriosta - mittakehys - steriilit pumpulipuikot (2 kpl/näyte) - 1 ml suolaliuosputket Näytteenotto Tasopinnoilla käytetään mielellään 10 cm 10 cm mittakehystä (puhdistus esim. 80% etanolilla). Jos näyte otetaan kohdasta, jossa mittakehystä ei voida käyttää, pintanäyte otetaan yhteensä 100 cm 2 suuruiselta alueelta. Mikäli kasvuston ala on pienempi kuin 100 cm 2, otetaan näyte koko vaurioituneelta pinnalta ja pinta-ala merkitään muistiin. 1. Näyte otetaan kahdella steriilillä pumpulipuikolla samanaikaisesti. Puikot kastetaan putkessa olevaan suolaliuokseen (1 ml). 2. Näytealue sivellään kolmeen kertaan eri suuntiin puikkojen eri syrjillä. 3. Puikkojen (2 kpl) varsista katkaistaan pois se osa, josta näytteenoton aikana on pidetty kiinni ja loppuosat puikkojen kärjestä (vanupäät) pudotetaan koeputkeen, johon ne alussa kastettiin. 4. Puhdista mittakehys ennen seuraavaa näytteenottoa. Näytteen toimittaminen laboratorioon Huolellisesti suljetut koeputket toimitetaan kylmälaukussa laboratorioon vuorokauden kuluessa näytteenotosta. näyte- Nimeä koeputket selkeästi tunnuksella (esim. A, B, C). 2 puikkoa 1 ml 10x10 cm Kuva 4. Välineet suoraviljelyä varten otettavaan pintanäytteeseen.

10 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä SIVU 10(16) Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä. Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 ILMA Sisäilmamittausten tarkoitus Sisäilman mikrobinäytteiden ottoa suositellaan, jos ei tilojen silmämääräisen tarkastelun eikä materiaali- tai pintanäytteenoton avulla ei ole pystytty paikallistamaan vauriota, mutta mikrobivaurion esiintyminen on silti mahdollista, esimerkiksi homeen hajun tai asukkaiden oireilun perusteella. Ilmanäyttein pyritään siis havaitsemaan mikrobivaurio. Tästä syystä sisäilman mikrobimittausta ei yleensä tarvita kun vaurioalue on jo paikallistettu ja/tai tilassa on todettu mikrobikasvua. Sisäilmamittauksin selvitetään, ovatko tutkitun tilan sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ja -suvusto tavanomaisia. Poikkeava lajisto tai kohonnut sieni-itiö- ja/tai aktinomykeettibakteeri- eli sädesienipitoisuus voi viitata kosteusvaurioon. Lisäksi sisäilman mikrobimittauksin voidaan todeta, leviääkö muualla rakennuksessa, esimerkiksi porraskäytävässä tai kellaritilassa, esiintyvästä mikrobikasvustosta itiöitä tai mikrobisoluja rakennuksen muihin sisätiloihin. Asuntojen sisäilman mikrobipitoisuuksien vaihtelu on yleensä voimakasta, mistä johtuen näytteitä tulisi ottaa useita (vähintään 2-3 näytettä, esimerkiksi viikon välein). Matala mikrobipitoisuus ei sulje pois home- tai lahovauriota rakennuksessa. Yksittäisessäkin näytteessä havaitun kohonneen pitoisuuden perusteella voidaan epäillä kosteusvauriota, jos muut ilmaan mikrobeja tuottavat virhelähteet voidaan sulkea pois. 6-vaihe-impaktiokerääjä Näytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä 6-vaiheimpaktiokerääjää (= 6- vaiheimpaktori; Andersen-keräin tai vastaava), joka jaottelee hiukkaset kokoluokkiin ihmisen hengityselimistön tapaan. Näytteenotossa tarvittavan keräyslaitteen pumppuineen voi varata ja vuokrata Aerobiologian yksikön laboratoriosta. Laboratoriosta saa myös näytteenottoon tarvittavat, erilaisille mikrobiryhmille tarkoitetut elatusmaljat. Menetelmä on Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukainen (Asumisterveysohje, 2003). Tulokset ilmoitetaan muodossa cfu/m 3 (cfu=colony forming unit, pesäkkeen muodostava yksikkö). Näytteessä esiintyvät homesienet tunnistetaan suku-/lajitasolle, bakteerit ilmoitetaan kokonaismäärinä, kosteusvaurioon viittaavat aktinomykeetit kuitenkin erikseen. Ilmanäytteitä suositellaan otettavaksi talviaikaan kun maa on jäässä ja/tai lumipeitteinen. Muina ajankohtina ulkoilmassa esiintyvät itiöt haittaavat näytteiden analysointia ja tulosten tulkintaa. Vertailunäyte ulkoilmasta Ulkoilman vertailunäytteet ovat tulkinnan kannalta pakolliset kevät- ja syyskaudella. Talvikaudella ( ) vertailunäytteistä annetaan 50% alennus. Jos näytteitä joudutaan ottamaan muulloin kuin talvikautena, on ulkoilmasta otettava vertailunäyte välttämätön koska näytteen tulosten tulkinta perustuu ulkoilmasta poikkeavan mikrobilajiston ja -määrän vertailuun. On kuitenkin huo-

11 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä mattava, että korkeat ulkoilman mikrobipitoisuudet voivat vaikuttaa sisäilmaan pitkään. Lyhytkestoinen pakkasjakso voi laskea ulkoilman pitoisuudet hyvin mataliksi, mutta sisäilmaan aiemmin kertyneet mikrobit voivat näkyä yhä mittauksessa. Ulkoilmavertailunäyte otetaan vähintään 5 m etäisyydeltä lähimmän rakennuksen seinästä, avoimesta paikasta kasvillisuuteen nähden ja siltä puolelta, mistä mahdollinen koneellinen tuloilma otetaan. Keräysosa asetetaan n. 1,5 m korkeudelle maan pinnasta; sopivan telineen puuttuessa keräysosan voi laittaa esim. auton katolle. Näytteiden ottamista katoksen alta ei suositella muulloin kuin sateisella säällä. Ulkoilmanäytteen tarve ja näytteenoton kesto (=näytekoko) riippuu vuodenajasta ja sääoloista. Laboratorio antaa tilannekohtaisesti tarkemmat ohjeet; yleensä ulkoilmanäytteen näytteenottoaika sienimaljoilla on 5 min. Vertailunäyte toisesta tilasta Vertailurakennuksesta tai -tilasta otettavat näytteet helpottavat tulosten tulkintaa. Vertailurakennuksen tulee mahdollisimman tarkoin vastata tutkittavaa rakennusta käyttötarkoitukseltaan, rakennustekniikaltaan, ilmanvaihtojärjestelmältään, iältään ja sijainniltaan esim. kasvillisuuteen ja liikenteeseen nähden Näytteiden käsittely ja suojautuminen SIVU 11(16) Näytettä otettaessa on noudatettava huolellisuutta ja käytettävä suojakäsineitä näytteen saastumisen estämiseksi sekä tarpeen mukaan suojauduttava henkilökohtaisilla suojaimilla (mm. suojavaatetus ja hengityssuojain). Huomioi myös käyttämäsi vaatteet, ettet kuljeta niissä epäpuhtauksia kohteesta tai tilasta toiseen. Etene aina oletetusta puhtaammasta tilasta likaisempaan. Kiinnitä huomiota käsien ja välineiden puhtauteen. Virhelähteet Virhelähteet voivat vaikuttaa mittaustulokseen, joten mittauskohteeseen (asukkaille / tilassa työskenteleville) on hyvä toimittaa kirjalliset ohjeet näytteenottoa edeltävistä toimista ja vältettävistä toiminnoista hyvissä ajoin ennen näytteenottoa. Malli ohjeesta on ladattavissa verkkosivultamme. Näytteeseen mahdollisesti vaikuttavat asiat tai virhelähteet on syytä kirjata ylös huolellisesti. Monet asumiseen liittyvät toiminnot voivat tilapäisesti vaikuttaa sisäilman mikrobimääriin (ks. taulukko 4). Lisäksi on huomioitava ilmanvaihdon tila ennen näytteenottoa ja sen aikana, ilmanpuhdistimien käyttö, matala ilmankosteus kovalla pakkasella (staattinen sähköisyys voi kiinnittää itiöt sähkövarauksella pintoihin), elintarvikkeiden käsittely jne. Ulkoilma on sisäilman tärkein mikrobilähde; ovet ja ikkunat tulee pitää suljettuina vähintään 2 tuntia ennen näytteenottoa. Näytteenottaja voi itsekin olla mikrobilähde; näytteenottotilasta toiseen siirtyessä mikrobit voivat kulkeutua vaatteiden ja näytteenottovälineiden mukana. Näytteenottojärjestyksen tulisi olla puhtaammasta tilasta likaisempaan. Näytteenottovälineet, jatkojohdot ja niiden kuljetusvälineet on tarvittaessa puhdistettava myös ulkopuolelta.

12 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä SIVU 12(16) Taulukko 4. Asumiseen liittyvät toiminnot, jotka voivat tilapäisesti vaikuttaa sisäilman mikrobimääriin Vaikutus saman päivän aikana ennen näytteenottoa Vaikutus useita vuorokausia - ikkunatuuletus - siivous (lakaisu, imurointi) - ulkona kuivatun pyykin käsittely - multaisten juuresten tai biojäteastian käsittely - polttopuun käsittely - navetta-/talli-/remonttivaatteiden vaihto - kompostorin sekoitus - (maa)kellarissa, maatalousrakennuksissa tai puuvarastossa käynti - kukkamullan vaihto - voimakkaasti homehtuneen materiaalin käsittely Vaikutus kuukausia - kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkutyö Muut tilat: Mikrobeja voi kulkeutua sisätiloihin esim. kellarista, maatalousrakennuksista tai puuvarastosta. Siksi kulkua ko. tiloista tutkittaviin tiloihin tulee välttää mittauspäivänä. Lemmikkieläimet, ammatti ja harrastukset voivat olla mikrobilähde: koirat tai kissat voivat tuoda turkissaan mikrobeja ulkoa ja häkkieläinten kuivikkeet ovat usein homeessa. Tilassa oleskelevien ratsastusharrastus, maatalouteen tai korjausrakentamiseen liittyvät ammatit voivat vaikuttaa tulokseen virhelähteenä. Korjaustyöt nostavat ilman mikrobimääriä suojaustoimista huolimatta. Vaurioituneiden rakenteiden purkutyön tai remontin aikana tai välittömästi näiden jälkeen ei voida luotettavasti selvittää muiden tilojen mikrobivaurioita ilmanäyttein. Ilmanäyttein voidaan kuitenkin selvittää tarvittaessa esim. korjaustyöntekijöiden tai vaurioalueen ulkopuolisilla alueilla oleskelevien altistumista. Korjaustoimenpiteiden onnistumista ilmanäyttein voidaan tutkia vasta tehokkaan siivouksen jälkeen, yleensä aikaisintaan 2 kk kuluttua remontista. Ilmanäytteenottolaitteiston ja elatusmaljojen varaaminen: Varastosta aina saatavissa olevat elatusalustat ja niiden käyttötarkoitus (valmistamme tarvittaessa myös muita elatusalustoja): M2, 2 % mallasuuteagar: (mesofiiliset) hiiva- ja homesienet ja basidiomykeetit (sis. mm. lahottajia) DG-18, dikloraani-18%-glyseroliagar: kuivahkoissa olosuhteissa kasvavat (kserofiiliset) sienet THG, tryptoni-hiivauuteglukoosiagar: bakteerit; mm. aktinomykeetit eli sädesienet Suosittelemme yleensä käyttämään kaikkia kolmea alustatyyppiä, jotta erityyppisissä materiaaleissa ja eri koste-

13 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä SIVU 13(16) usoloissa viihtyvät mikrobikasvustot tulisivat esille. Ilmanäytteen keräyslaitteistot on varattava etukäteen laboratoriosta ( / Suurten näyte-erien (yli 15 näytepistettä) toimittamisesta on sovittava laboratorion kanssa vähintään viikko etukäteen. Näytteen toimittaminen laboratorioon, näytetiedot Näytteiden yhteydessä on toimitettava täytetty Ilmanäytteenottolomake (tilaus ja kohdetiedot) ja Mittauspöytäkirja (näytteenottoon liittyvät taustatiedot) Toimita näytteet laboratorioon 24 h kuluessa näytteenotosta, mieluimmin saman päivän aikana. Käytä kylmälaukkua (näytteet eivät saa jäätyä). Mikäli näytteitä ei voida toimittaa laboratorioon saman päivän aikana, ne tulee säilyttää viileässä. 6-vaiheimpaktori -kerääjän käyttö Tarvikkeet LP: 6-vaiheimpaktori (=keräysosa) ja pumppu, näiden välinen letku LP: elatusalustasarjat kutakin tutkittavaa tilaa varten sekä varasarjat (1 sarja = 6 kpl; yl. 3 eri tyyppistä sarjaa: M2, DG-18 ja THG) LP: kuljetus- tai kylmälaukku LP: desinfiointiaine suihkepullossa (80% v/v etanoli tai vastaava) LP: talouspaperi ja nukkaamaton paperipyyhe LP: maalarinteippi (älä käytä paketointiin muuta teippiä) LP: permanent (spriiliukoinen) tussi - kertakäyttökäsineet - LP: ilmanäytteenottolomake, mittauspöytäkirja, ohjeet, laitekohtainen ohje - kuulakärkikynä LP: = mukana laboratoriosta saatavassa näytteenottopaketissa - (jatkojohto; ulkoilmavertailua varten väh. 5 m) Keräyksen valmistelu Pumppu on lämmitettävä ennen käyttöä, jotta virtaus tasaantuisi. Käynnistä pumppu keräyksen valmistelun ajaksi, vähintään 20 minuutin ajaksi ennen näytteenottoa. Valmistele keräyslaite näytteenottoa varten mahdollisimman puhtaassa tilassa, lataamiseen ja laitteen puhdistukseen varataan oma tyhjä ja siisti työtaso. Koottu keräysosa kuljetetaan työpisteestä näytteenottoon valmiina kuhunkin tutkittavaan tilaan. Käytä kertakäyttöisiä suojakäsineitä ja puhdista ne desinfiointiaineella. Puhdista työtason pinta desinfiointiaineella ja levitä tasolle puhdasta talouspaperia. Huomaa että alkoholi liuottaa herkkiä lakka-/maalipintoja, suojaa taso tällöin paperilla. Avaa elatusmaljapinoa kiinni pitävä teippi ja varmistu, ettei maljoilla ole kasvus-

14 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä SIVU 14(16) Kuva 5. Vasen: keräysosan lataaminen. Oikea: Merkityt elatusmaljojen kannet odottamassa keräyksen päättymistä. toja tai agarpinnoilla näy vettä. Korvaa vialliset maljat mukana olevasta varasarjasta. Elatusmaljojen lataaminen: 1. Paina kädellä keräysosan kantta ja suojakorkkia ja avaa varovasti siiviläpinoa koossa pitävät jouset (Andersen) tai sanka (HK-keräin). Siiviläpino on koottu niin, että pienireikäisin siivilä (nro 6) tulee alas ja suurireikäisin (nro 1) ylös. Kunkin siivilätason alle tulee avoin malja elatusainepinta ylöspäin. 2. Nosta pinon alimmaisesta siivilästä (nro 6) kiinni pitäen koko yläpuolinen siiviläpino varovasti ylös (siivilätornin pohjakappale jää pöydälle). Aseta elatusmalja pohjatasolle siten, että se lepää kolmen metallitapin päällä. 3. Ota maljan kansi pois maljan päältä ja laske se työskentelytasolla olevan puhtaan talouspaperin päälle alassuin (Kuva 5). Varo koskettamasta elatusainetta tai kannen sisäpintaa! 4. Laske siiviläpino asettamasi maljan päälle. Malja on nyt pohjakappaleen ja siivilän (nro 6) välisessä tilassa ilman kantta, avoin puoli ylöspäin. 5. Kierrä siivilää varovasti ja varmista näin, että se on tiiviisti pohjakappaleen kumitiivisteen päällä. Siivilät on asetettava paikalleen huolellisesti, sillä keräysosa vuotaa (ja näytteenoton luotettavuus heikkenee) mikäli jokin siivilöistä on hiemankin vinossa. 6. Jatka seuraavasta yläpuolisesta siivilästä (siivilä nro 5) ja toista vaiheet 2 5. Etene alhaalta ylöspäin, kunnes kaikkien kuuden siivilän alla on malja. Aina nostaessasi siiviläpinoa tue alempia paikalleen jääviä siivilöitä vapaalla kädellä. 7. Ylimmäisen siivilän mukana asetat pinon päällimmäiseksi siiviläpinon kannen ja suojakorkin. Paina nyt keräysosan kantta ja korkkia toisella kädellä ja laita paikoilleen pinoa koossa pitävät jouset (Andersen) tai sanka (HK-keräin). Näytteenotto: 8. Vie keräysosa ja pumppu letkuineen mitattavaan tilaan työtason, pöydän tms. päälle; näytteet pyritään otta-

15 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä maan huoneen oleskeluvyöhykkeeltä 0,7 1,5 m korkeudelta hengityskorkeus. Älä ota näytettä lattiatasolta. 9. Kytke pumpun ilmaletku keräysosan pohjakappaleessa olevaan liitinkappaleeseen. Letku ei saa olla puristuneena tai taittuneena. Kerääjä on valmis käyttöön. 10. Puhdista kätesi (suojakäsine) desinfiointiaineella. Ota keräysaukon suulla oleva korkki pois. Käynnistä pumppu ja aloita ajanotto. 11. Varmista imun toimivuus kokeilemalla kämmenellä keräysaukkoa. Jos imu toimii, käsine tarraa keräysaukkoon kiinni. 11 b. Jos selvää imua ei tunnu, sammuta pumppu, laita keräysosan korkki paikoilleen ja keskeytä ajanotto. a. Varmista ettei keräysosan ja pumpun välinen letku ole taittunut. b. Paina keräysosan kantta ja suojakorkkia kädellä, avaa jouset / sanka ja tarkista kiertämällä, että kerääjän siivilätasot ovat tiukasti kiinni tiivisterenkaita vasten. Erityisesti alimmat tasot voivat olla vinossa. Vinouden voi aiheuttaa pois paikoiltaan olevat maljat; tarkasta maljojen paikoillaan olo tarvittaessa nostamalla siivilöitä samaan tapaan kuin keräysosaa täytettäessä. Maljoja ei tarvitse tässä vaiheessa poistaa keräysosasta. c. Kiinnitä siiviläpinoa koossa pitävät jouset/sanka takaisin paikoilleen, poista korkki ja aloita näytteen- ja ajanotto alusta. Jos selvää imua ei edelleenkään ole havaittavissa, toista kohdat b c. d. Jos imua ei edelleen ole havaittavissa, irrota letku keräysosasta, laita pumppu yksinään päälle ja tarkista, että imuletkussa on havaittavissa imu eli pumppu toimii. SIVU 15(16) Huom! Jos joudut korjaamaan keräysosan siivilöiden asentoa useita kertoja, sisällä olevat elatusmaljat saattavat likaantua. Tällöin ne on vaihdettava uusiin. 12. Näytteenoton aikana keräimen läheisyydessä ei saa oleskella. 13. Numeroi elatusmaljojen kannet keräyksen aikana numeroilla ja kirjoita kaikkiin kansiin lyhyt näytetunnus (esim. OH-1 OH-6 tai A.1 A.6). Samalla näytetunnuksella voi merkitä kaikki samasta tilasta eri elatusalustatyypeille otetut näytteet. Käytä permanent tussia (spriiliukoinen). Kirjaa vastaava tunnus näytelomakkeen sarakkeeseen Tunniste. 14. Älä kirjoita maljoihin muita merkintöjä (vain näytetunnus ja siivilänumero): ylimääräiset merkinnät hankaloittavat maljojen analysointia. 15. Halutun keräysajan jälkeen sammuta pumppu ja laita keräysosan korkki paikoilleen. Kirjaa toteutunut keräysaika näytelomakkeeseen (30 s tarkkuudella). Jos käytät useaa eri pumppua, kirjaa käyttämäsi pumppu kunkin sarjan kohdalle. 16. Näytekoko perustuu keräysaikaan; suositeltava näytteenottoaika on 10 min, mutta jos kohteessa on selvä epäily mikrobilähteestä tai näyte otetaan sulan maan aikana, näytteenottoaikaa lyhennetään 5 7 minuuttiin. Vertailuasunnossa voidaan käyttää pidempää näytteenottoaikaa (10 15 min).

16 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä SIVU 16(16) Keräysosan tyhjennys 17. Irrota keräysosa pumpusta ja vie työpisteeseen. 18. Avaa varovasti siiviläpinoa koossa pitävät jouset/sanka; paina samanaikaisesti kädellä keräysosan kantta. 19. Nosta siiviläpinosta ylin siiviläosa (nro 1) ja kansiosa pinona pois ja peitä ylin malja kannella nro 1. Kannen numero vastaa sen siivilätason numeroa, jonka alla kukin elatusmalja on. Ota suljettu malja pois kerääjästä. Sama tasonumero merkitään kunkin maljan sivuun. Keräysosan puhdistus ja näytteiden pakkaaminen: Keräysosaa ei tarvitse puhdistaa samasta mittauspisteestä otettavien erityyppisten näytteiden välillä. Jos siivilät likaantuvat on keräysosa puhdistettava silloinkin, kun näytteenottoa jatketaan samassa tilassa. 23. Pura siiviläpino. Suihkuta jokainen siivilä desinfiointiaineella molemmin puolin. Laita siivilät talouspaperin päälle kuivumaan. Suihkuta myös pohjakappaleen ja kannen pinnat Mh Jatka samalla tavoin seuraavaksi alemmasta siivilästä kunnes siiviläpino on tyhjä ja kaikki elatusmaljat ovat pinossa kannellisina, numeroituina ja numerojärjestyksessä. 21. Kierrä maalarinteippiä tukevasti maljapinon (6 maljaa/pino) ympärille ja laita maljat kylmälaukkuun. Maljat pysyvät nipussa yhdellä tiukalla teippikierroksella. Merkitse päivämäärä päällimmäiseen maljaan. 22. Täytä tiedot näytteenotosta ilmanäytelomakkeeseen sekä olosuhdetiedot mittauspöytäkirjaan (kuulakärkikynällä, tussi liukenee paperin läpi). Tämän voi tehdä keräyksen aikana. 24. Kuivaa kaikki osat huolellisesti nukkaamattomalla pyyhepaperilla ja kokoa keräin (pienireikäisin nro 6 alas, suurireikäisin nro 1 ylös). Siivilät eivät saa olla keräystilanteessa kosteita, koska silloin osa hiukkasista tarttuu siivilän reikiin eivätkä ne siis pääse elatusalustalle saakka. 25. Laite on valmis seuraavaan näytteenottoon. Puhdista tarvittaessa näytteenottovälineet, jatkojohdot ja kuljetusvälineet myös ulkopuolelta Kuva 6. Teipattu maljasarja: MUISTA - päiväys: päällimmäisen maljan kannessa - tilan tunniste MH jokaisessa kannessa - siivilätason numero: jokaisen maljan pohja osan laidassa. 2 1

MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE

MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE NÄYTTEEN LÄHETTÄJÄ/VASTAUSOSOITE: LASKUTUSOSOITE (mikäli eri kuin lähettäjä): Yritys Yritys Y-tunnus

Lisätiedot

LÄHETE MIKROBINÄYTE, LAIMENNUSVILJELY MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE

LÄHETE MIKROBINÄYTE, LAIMENNUSVILJELY MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE LÄHETE MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE NÄYTTEEN LÄHETTÄJÄ/VASTAUSOSOITE: LASKUTUSOSOITE (mikäli eri kuin lähettäjä): Yritys Yritys Y-tunnus Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelinnumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIKROBITUTKIMUKSISSA. Yleistä rakennusten mikrobitutkimuksiin liittyvästä näytteenotosta

NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIKROBITUTKIMUKSISSA. Yleistä rakennusten mikrobitutkimuksiin liittyvästä näytteenotosta Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus Aerobiologian yksikkö NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIK- ROBITUTKIMUKSISSA Versio 2.3 Laatija O.Talvitie (23.11.2015), Tark. S. Saaranen (23.11.2015) SIVU 1(16)

Lisätiedot

Ohjelma. 12:15 Lounas ja näytteenottovälineistöön tutustuminen

Ohjelma. 12:15 Lounas ja näytteenottovälineistöön tutustuminen Ohjelma 10:30 Mikrobinäytteet ja näytteenottomenetelmät Aerobiologian yksikkö 11:00 Muu näyte näytteenottajan mahdollisuudet ja laboratorion rajoitukset erikoistutkija Anna-Mari Pessi, Aerobiologian yksikkö

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

LÄHETE KOKONAISHOMEMASSAMÄÄRITYS Mycometer MATERIAALINÄYTTEILLE

LÄHETE KOKONAISHOMEMASSAMÄÄRITYS Mycometer MATERIAALINÄYTTEILLE LÄHETE Mycometer MATERIAALINÄYTTEILLE NÄYTTEEN LÄHETTÄJÄ/VASTAUSOSOITE: Yritys LASKUTUSOSOITE (mikäli eri kuin lähettäjä): Yritys Y-tunnus Y-tunnus Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelinnumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

VOC NÄYTTEENOTTO FLEC LAITTEELLA (sovellettu NT BUILD 484 STANDARDISTA)

VOC NÄYTTEENOTTO FLEC LAITTEELLA (sovellettu NT BUILD 484 STANDARDISTA) Sivu 1 (5) VOC NÄYTTEENOTTO FLEC LAITTEELLA (sovellettu NT BUILD 484 STANDARDISTA) HUOMIOT Laitteen tiiveyttä voi parantaa asettamalla FLEC:n päälle painoja. Jos epäilet, että mitatun pinnan emissio on

Lisätiedot

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset FM, tutkija Kaisa Jalkanen FT, dosentti, johtava tutkija Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asuinympäristö ja terveys -yksikkö, Kuopio Mikrobiologiset menetelmät homevaurion toteamisessa Homekasvua

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Mikrobimenetelmät. Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö. 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1

Mikrobimenetelmät. Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö. 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1 Mikrobimenetelmät Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Muu näyte: näytteenottajan mahdollisuudet - laboratorion rajoitukset

Muu näyte: näytteenottajan mahdollisuudet - laboratorion rajoitukset Muu näyte: näytteenottajan mahdollisuudet - laboratorion rajoitukset Anna-Mari Pessi Erikoistutkija Aerobiologian yksikkö Muut kuin STM:n ohjeen mukaiset näytteet Suoramikroskopointi, natiivi Materiaalinäyte

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

Uusi vuosi, uudet kujeet - Kurkistus Aerobiologian laboratorion vuoteen 2016. Sirkku Häkkilä

Uusi vuosi, uudet kujeet - Kurkistus Aerobiologian laboratorion vuoteen 2016. Sirkku Häkkilä Uusi vuosi, uudet kujeet - Kurkistus Aerobiologian laboratorion vuoteen 2016 Sirkku Häkkilä Asumisterveysasetus ja mikrobikasvun osoittaminen Terveyshaittaa selvitettäessä on mittauksessa ja näytteenotossa

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013

Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 2 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuskohde Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Genano 310 ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutus pahasti mikrobivaurioituneen omakotitalon

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella AO06 1/3 VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella Valmistelut Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet näytteenottoa varten: FLEC-kupu 1 puhaltava pumppu (violetti väri) 2 imevää pumppua (sininen

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Mikrobimenetelmät ja homevaurion vakavuuden arviointi

Mikrobimenetelmät ja homevaurion vakavuuden arviointi Mikrobimenetelmät ja homevaurion vakavuuden arviointi Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.8.2015 Ympäristöterveyshuollon alueelliset koulutuspäivät 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET SUUPANTIE 11 33960 PIRKKALA SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 2 SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 1. LÄHTÖTIEDOT Kohde: SUUPANTIE 11 33960

Lisätiedot

Mikrobiologiset määritykset uutta ja asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen tulkinta

Mikrobiologiset määritykset uutta ja asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen tulkinta Mikrobiologiset määritykset uutta ja asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen tulkinta Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 28.10.2016 Ympäristöterveyspäivät 1 Sisäilmaongelmia voivat

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 2 Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Ilkka Kauppinen rakennusmestari Porokylänkatu 6D, 75530 Nurmes puh. 04010 45707 ilkka.kauppinen@nurmes.fi

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS 15.4.2014

SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS 15.4.2014 Rakenteiden kuntotutkimukset Sisäilmatutkimukset Korjaus- ja rakennesuunnittelu SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS Rödskogs skola www.suunnittelutoimisto-alinikula.f info@suunnittelutoimisto-alinikula.f

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Helena Rintala ja Teija Meklin Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Taustaa qpcr (kvantitatiivinen PCR) on nopea menetelmä mikrobien toteamiseen Käytetty paljon

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUS Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti

SISÄILMAMITTAUS Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 2 SISÄILMAMITTAUS 2. NÄYTTEENOTTO, TULOKSET JA TULOSTEN

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-05 Kotka 9.4.2015 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

Ruununmyllyn pääkoulu

Ruununmyllyn pääkoulu Ruununmyllyn pääkoulu Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista Ruununmyllyn pääkoulu Ruununmyllyntie 2 13270 HÄMEENLINNA Hämeenlinnan tilapalvelut liikelaitos Mika Metsäalho Raatihuoneenkatu 9 13101 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 )

KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 ) KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 ) Sosiaali ja terveyslautakunta ympäristöjaosto 04.04.2012 Kittilän kunnan koulut ja päiväkodit yhteiskortti Valtatie 15 99100 Kittilä T A R K A S T U S P Ö Y T Ä K I R

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012

VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012 VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 19.4.2010 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA240 SOLKIKUJANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 10 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 19.4.2010 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA240 SOLKIKUJANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 10 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm Aerator Oy Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1 Pvm 10.09.2013 Upokaskuja 9 B. 01450 VANTAA Kohde: Veromäen koulu Puh:09-280671, 0400-430671 Suorittaja: P.Leinonen Fax: 09-2420671 Mittarit: DB-Calc

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI 1(6) MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI Analyysiraportti 1916416 11.2.2016 2(6) 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA... 4 2.1 Tutkimusmenetelmä... 4 2.2 Tulos...

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Korjausneuvoja Rakennusterveysasiantuntija Tapio Rokkonen Hengitysliiton korjausneuvontapalvelut/itä-suomi 1 Hengitysliiton korjausneuvojat

Lisätiedot

Miemalan ala aste. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Alikyläntie 10 13430 HÄMEENLINNA

Miemalan ala aste. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Alikyläntie 10 13430 HÄMEENLINNA Miemalan ala aste Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista Miemalan ala aste Alikyläntie 10 13430 HÄMEENLINNA Hämeenlinnan tilapalvelut liikelaitos Mika Metsäalho Raatihuoneenkatu 9 13101 HÄMEENLINNA Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

Luolajan puukoulu. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA

Luolajan puukoulu. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA Luolajan puukoulu Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA Hämeenlinnan tilapalvelut liikelaitos Mika Metsäalho Raatihuoneenkatu 9 13101 HÄMEENLINNA Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

Kun koulun sisäilma sairastuttaa

Kun koulun sisäilma sairastuttaa Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/

Lisätiedot

Rivitalon alapohjan puhdistus ja korjaustyö

Rivitalon alapohjan puhdistus ja korjaustyö Kuopion kaupunki Lausunto 1/7 Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Heikki Kallunki 13.5.2015 Särkiranta 15 as 5 lausunto rakvalvonnalle 130515.doc Kuopion kaupunki Rakennusvalvonta Suokatu

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Kaurialan koulu (rakennus 3)

Kaurialan koulu (rakennus 3) Kaurialan koulu (rakennus 3) Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista Kaurialan koulu Torikatu 33 13130 HÄMEENLINNA Hämeenlinnan tilapalvelut liikelaitos Mika Metsäalho Raatihuoneenkatu 9 13101 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy MCF Julkisivun korjausmenetelmä on tarkoitettu kosteusvaurioituneiden julkisivujen lämpötaloudelliseen kunnostukseen sekä kosteusperäisten terveyshaittojen

Lisätiedot

vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin

vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin Tytyrin koulu, Kirkkokatu 8, 08100 Lohja 51 (52) vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin äänenvaimentimesta. 8.3 Kuitukertymät

Lisätiedot

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Tiedossa olevat puutteet rakenteissa, pinnoilla tai LVI-tekniikassa Aistinvaraisesti havaittavat merkit Käyttäjien poikkeava oireilu Tiedossa olevat puutteet Sisäilmaston

Lisätiedot

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015 As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus

Lisätiedot

Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta

Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta Kuvallisten ohjeiden kehittäminen Kehittämistyö, Arcada, Hygieniahoitajan opinnot Maarit Juti Sisältö Miksi nämä ohjeet? Verinäytteenotto CVK:sta

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11.

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11. Analyysivastauss n:o 177111OT, ilmanäyte 30.12.11 1 (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Sotungin koulu / piharakennus, Sotungintie 19, Vantaa Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä:

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

Näytteiden merkitseminen, sinetöinti ja kuljetus

Näytteiden merkitseminen, sinetöinti ja kuljetus Näytteiden merkitseminen, sinetöinti ja kuljetus NMKL Evira Tulli -näytteenottokoulutus 19.11.2015 Kristiina Ala-Fossi-Aalto 1 Näytteiden merkitseminen - Estetään näytteiden sekaantuminen - Varmistetaan

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU (Talvitie 10, Turku) SELVITYS KIINTEISTÖSSÄ SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA JA TARVITTAVISTA JATKOTOIMENPITEISTÄ 7.9.2015 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu Talvitie 10, 20610 Turku

Lisätiedot

Marja-Liisa Ollonen BP07S Tuomas Heini BP07S Daniel Usurel BP07S Juha Vattuaho BP07S Valtteri Walta BP07S

Marja-Liisa Ollonen BP07S Tuomas Heini BP07S Daniel Usurel BP07S Juha Vattuaho BP07S Valtteri Walta BP07S 1 Metropolia Ammattikorkeakoulu marja-liisa.ollonen@metropolia.fi tuomas.heini@metropolia.fi daniel.usurel@metropolia.fi juha.vattuaho@metropolia.fi valtteri.walta@metropolia.fi Ryhmä 3 Marja-Liisa Ollonen

Lisätiedot

SEURANTATUTKIMUS 9.2.2015 SIRKKALAN KOULU, RAKENNUS 3, TURKU

SEURANTATUTKIMUS 9.2.2015 SIRKKALAN KOULU, RAKENNUS 3, TURKU SEURANTATUTKIMUS 9.2.2015 SIRKKALAN KOULU, RAKENNUS 3, TURKU LAUSUNTO Nro: 15007 Sivu 1 / 10 Sisältö 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Mikrobi-ilmanäytteet... 3 3.1.

Lisätiedot

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Maria Valkonen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Anne Hyvärinen 31.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2014 1 Tausta Asumisterveysoppaan mukaiset sisäympäristön

Lisätiedot

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 10.4.1995 Korvaa menetelmän:

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 10.4.1995 Korvaa menetelmän: Sideaineet, yleistä PANK-1001 PANK SIDEAINEEN NÄYTTEENOTTO PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 10.4.1995 Korvaa menetelmän: 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN PERIAATE Menetelmässä esitetään näytteenotto

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Opas ongelmien selvittämiseen

Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Opas ongelmien selvittämiseen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 2/2008 ISBN 978-951-740-779-3 (print) ISBN 978-951-740-780-9 (pdf) ISSN 1238-575 JOHDANTO... 4

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Osa IV Asumisterveysasetus 20

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Osa IV Asumisterveysasetus 20 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa IV Asumisterveysasetus 20 Ohje 8/2016 Ohje 8/2016 2 (17) Sisällys 1. Toimenpiderajan ylittyminen... 3 2. Rakennusmateriaalinäyte... 4 2.1. Näytteenottokohdan valitseminen

Lisätiedot