NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIKROBITUTKIMUKSISSA. Yleistä rakennusten mikrobitutkimuksiin liittyvästä näytteenotosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIKROBITUTKIMUKSISSA. Yleistä rakennusten mikrobitutkimuksiin liittyvästä näytteenotosta"

Transkriptio

1 Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus Aerobiologian yksikkö NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIK- ROBITUTKIMUKSISSA Versio 2.2 Laatija O.Talvitie ( ), Tark. S Saaranen ( ) SIVU 1(16) Sisältö NÄYTTEENOTTO-OHJEET RAKENNUSTEN MIKROBITUTKIMUKSISSA Yleistä rakennusten mikrobitutkimuksiin liittyvästä näytteenotosta... 1 Materiaalinäyte rakenteista... 3 Näytteenotto suoramikroskopointia varten... 5 Pintanäytteet rakenteista... 6 Pintanäyte: näytteenotto laimennusviljelyä varten... 8 Pintanäyte: näytteenotto suoraviljelyä varten... 9 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä Ohjeet 6-vaiheimpaktori -kerääjän käyttöä varten Yleistä rakennusten mikrobitutkimuksiin liittyvästä näytteenotosta Mikrobikasvusto voi näkyä rakennusten sisäpinnoilla tai rakenteissa materiaalin värimuutoksena, puuterimaisena, pölymäisenä tai pistemäisenä kasvustona. Kun kosteusvaurio tai kasvusto on paikannettu tai sitä epäillään, voidaan kasvuston esiintyminen varmentaa mikrobiologisin analyysein. Näytteestä/näytteistä tehtävien mikrobiologisten analyysien tarkoituksena on saada tietoa rakenteiden tai sisäilman mikrobiologisesta laadusta etenkin silloin, kun mikrobikasvu ei ole näkyvää tai selvää, tai jos vauriota ei ole pystytty paikantamaan rakennusteknisillä arvioilla / tutkimuksilla, mutta homeenhaju, asukkaiden oireilu tai muut seikat viittaavat mahdolliseen vaurioon. Näytteenottajan tulee arvioida näytteenottokohdan merkitys sisäilman laadulle ja/tai tehdä tulkintansa näytteenottokokonaisuudesta ja tilan käytön ja virhelähteiden merkityksestä. Tämä arvio hänen tulee liittää omaan raporttiinsa. Laboratorio antaa lausunnon ainoastaan näytteestä ja sen näytteen mikrobiologisesta laadusta. Laboratorio ei anna lausuntoa vaurion iästä ja laajuudesta tai kiinteistön korjaustarpeesta. Lausunnossa esiintyvät viittaukset mahdolliseen terveyshaittaan perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) antamiin ohjeisiin ja raja-arvoihin. Rakennusmateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei voida soveltaa Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen (2003) tulkintaperiaatteita, varsinkaan jos materiaalien kautta ei tapahdu ilmavuotoja sisätiloihin. Mm. rakennusten ulkopinnoilta otettujen näytteiden perusteella ei voida tehdä päätelmiä altistuksesta sisätiloissa ja mahdollisista terveysvaikutuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje (2003) ja Asumisterveysopas (2009) sekä KTL:n julkaisema kou-

2 : Yleistä näytteenotosta SIVU 2(16) Taulukko 1. Rakennusten mikrobitutkimuksissa käytetyt näytetyypit ja niistä tehtävät analyysit Aerobiologian yksikössä Keräys elatusmaljoille 6-vaiheimpaktorilla Laimennusviljely Suoraviljely Materiaalinäyte Pintanäyte Ilmanäyte Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 Tulos: cfu/g Tulos: suhteellinen runsausasteikko Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 Tulos: cfu/cm 2 Tulos: suhteellinen runsausasteikko Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 Tulos: cfu/m 3 Suoramikroskopointi Tulos: sanallinen kuvaus Tulos: sanallinen kuvaus lurakennusten tutkimista tukeva opas (Meklin ja muut, 2008) antavat ohjeita näytteenoton suunnitteluun ja tulosten tulkintaan. Perusvalikoimamme näytetyypeistä (Taulukko 1) yksiköllämme on vakioidut ohjeet koskien näytteenottoa, näytteiden käsittelyä ja analyysiä sekä tulkintaa. Muista näytteistä laboratorio ei anna analyysituloksen lisäksi lausuntoa (laskeumamaljoilla otetut ilmanäytteet, irtaimistonäytteet, laskeutuneen pölyn näytteet jne.). Näytteiden toimittaminen laboratorioon Näytteiden vastaanotto laboratoriossa ma pe klo 8:00 15:30. Yli 20 näytteen eristä pyydämme ilmoittamaan etukäteen. Postipaketit saapuvat laboratorioon perille asti ilman erillistä jakelutilausta. Ilmanäytteenottoa varten toimitamme näytteenottovälineet ensisijaisesti Matkahuollon kautta. Välineet on palautettava Matkahuollon kautta laboratorioon perille asti jakeluna Kirjallisuus: Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Asumisterveysopas : STM:n Asumisterveysohjeen soveltamisopas. 3. korjattu painos. Pori, Ympäristö ja Terveys -lehti, Meklin T, Putus T, Hyvärinen A, Haverinen- Shaughnessy U, Lignell U, Nevalainen A Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Opas ongelmien selvittämiseen. 2. painos. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 2/ ss. Viranomaisten laatutyötä tukevat ohjeet ja malliasiakirjat löytyvät viranomaisten internetsivuilta, ks. Terveydensuojelun valvontaohjeisto: ymparistoterveydenhuolto/ ymparistoterveydenhuollon_laatujarjestelma_ _ terveydensuojelun_valvontaohjeisto

3 : Materiaalinäyte rakenteista SIVU 3(16) Materiaalinäyte rakenteista Milloin materiaalinäyte? Materiaalinäytteitä voidaan ottaa silloin, kun mikrobivauriota epäillään huokoisessa ja / tai helposti irrotettavassa materiaalissa. Valmistelevat toimet ja suojautuminen Suojakäsineiden (tarpeen mukaan myös suojavaatetuksen ja hengityssuojaimen) käyttö on suositeltavaa sekä näytteen että näytteenottajan suojaamiseksi. Kiinnitä huomiota käsien ja välineiden puhtauteen. Välineet - Puhtaita ja tiiviitä näytepusseja tai purkkeja - Puhtaat näytteenottovälineet, esimerkiksi puukko tai taltta ja vasara - Kertakäyttökäsineitä - Hengityssuojain (vähintään P3/A2- luokka) - Desinfiointiaine (80 % (v/v) etanoli) - Paperipyyhkeitä - Spriiliukoinen tussi näytteiden merkitsemiseen Näytteenottokohdan valinta Näytteenottokohta / kohdat valitaan siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin vaurioaluetta. Jos kasvustoa epäillään esiintyvän useissa eri materiaaleissa (esim. seinän eri rakennekerrokset), kustakin materiaalista tulisi ottaa vähintään yksi näyte eri pusseihin. Vertailunäytteet Näytteen tulosten tulkinnan helpottamiseksi vastaavista materiaaleista voidaan ottaa vertailunäytteet vaurioitumattomista kohdista. Vertailunäytteet tulee ottaa aina ensimmäiseksi. Näytteenottojärjestys Näytteiden saastumisen estämiseksi näytteenotossa edetään oletetusta puhtaimmasta kohdasta vaurioituneimpaan. Näytteenotto Materiaalinäyte otetaan puhtailla välineillä. Näytteenottovälineet voi puhdistaa esim. 80 % etanolilla tai Sinolilla. Näytteen lämpötila ei saa nousta yli C, joten esimerkiksi poran käyttöä näytteenottovälineenä ei suositella, koska porauspuru kuumenee. Taulukko 2. Materiaalinäytteistä tehtävät analyysit Aerobiologian yksikössä Analyysit: Rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely. Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 LAIM Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljely MAT Rakennusmateriaalinäytteen suoramikroskopointi NAT Tulokset ilmoitetaan cfu/g -, +, ++, +++, ++++ sanallinen kuvaus

4 : Materiaalinäyte rakenteista SIVU 4(16) Jokainen näyte pakataan erikseen omaan puhtaaseen, suljettavaan näytepussiinsa tai purkkiin, esimerkiksi elintarvikemuovi- tai Minigrip-pussiin. Materiaalia otetaan n. 10 cm 10 cm suuruiselta alueelta tai, jos materiaali on huokoista, näytettä otetaan n. 2 3 dl (n g). Useimmat mikrobit kasvavat materiaalien pintaosissa, joten näyte otetaan enintään n. 0,1 0,5 cm syvyydeltä pinnasta tai materiaalista irrotetaan vain vaurioitunut osa. Suora mikroskopointi voidaan tehdä pienemmästä määrästä. Näytteenotossa käytetään kertakäyttöisiä käsineitä tai kädet pestään huolellisesti ennen näytteenottoa ja näytteestä pidetään kiinni sen reunoista. Puhdista välineet siirtyessäsi näytekohdasta toiseen. Näytteen toimittaminen laboratorioon, näytetiedot Materiaalinäyte kuvaa luotettavimmin rakenteen tilaa, kun se toimitetaan laboratorioon 24 tunnin kuluessa näytteenotosta. Jos näytteen toimittaminen viivästyy, tulisi näytettä säilyttää viileässä (+4 +8 C). Jos isohkon näytteen oletettu vauriopinta ei käy näytteestä selvästi ilmi merkitse se näytteeseen tai esitä se kirjallisesti lomakkeessa (esim. eristevillan sileä ulkopinta ). Mikäli otat useita näytteitä samalla kerralla, nimeä suljetut näytepussit/ -purkit selkeästi näytetunnuksella (esim. A, B, C). Näytteen yhteydessä on toimitettava seuraavat tiedot (ks. tutkimuspyyntölomake): - tilaaja, tilaajan yhteystiedot, laskutusosoite ja mahdollinen viite (uusilla yritysasiakkailla myös Y-tunnus) sekä raportin lähetysosoite - kohde (osoite/muu raportissa ilmenevä tunniste), näytteenottaja(t), näytteenoton päivämäärä - haluttu analyysi (ks. taulukko 2) - kunkin näytteen osalta: näytetunnus, näytteenottokohta rakennuksessa (tila / rakenne), materiaali/näytepinnan materiaali 10 cm! Kuva 1. Näytettä tarvitaan viljelyyn 3-10 g. Kuvassa on noin gramman verran eri materiaaleja (putkien tilavus 0,5 dl): vasemmalta lasivilla, kipsilevy, puu, laasti ja puupuru.

5 : Näytteenotto suoramikroskopointia varten SIVU 5(16) Näytteenotto suoramikroskopointia varten Rakennusmateriaalinäytteen suoramikroskopointi NAT Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen (teippinäyte) suoramikroskopointi PIN_NAT Milloin suoramikroskopointi? Materiaalinäytteestä tai teipillä otetusta näytteestä voidaan nopeasti havaita mikroskoopin avulla sienikasvuston (rihmasto, itiöt ja niitä tuottavat rakenteet) esiintyminen. Mikroskopoinnilla voidaan havaita myös kuollut tai lahottajasienen rihmasto, joita ei viljelymenetelmällä havaita. Menetelmää ei voi käyttää bakteerikasvuston havaitsemiseen. Mikroskopoidusta näytteestä voidaan tunnistaa itiöivät sienet enintään sukutasolle asti. Eri itiöiden määristä ei voida antaa tarkkaa tietoa. Näytteen tulokset voidaan tarvittaessa raportoida jo saman päivän aikana (esim. jatkoanalyysien tarpeen kartoittamiseksi). Materiaalinäyte (näytteenotto, s. 3) voidaan ensin mikroskopoida, jolloin loppuosa näytteestä voidaan tarvittaessa viljellä. Teippinäyte voidaan ottaa kovilta pinnoilta tai pinnoilta, joita ei haluta rikkoa. Näyte otetaan suoraan oletetusta kasvustosta. Näytettä ei voida myöhemmin viljellä. Välineet - kirkasta, n. 2 cm leveää teippiä - 2-puolista teippiä - tyhjä petrimalja / pakasterasia 1. Liimaa petrimaljan (tai vastaava astia, esim. puhdas pakasterasia) pohjaan kaksi palaa kaksipuolista teippiä varsinaisen näyteteipin kiinnittämistä varten. 2. Leikkaa läpinäkyvästä teipistä n. 5 cm pitkä pala teippiä. Pidä teipin päistä kiinni siten, ettei keskiosan liimapintaan tule jälkiä. 3. Paina keskiosan liimapinta materiaalia / kasvustoa vasten. Paina teipin nurjalta puolelta sormella, jotta teippi tarttuu hyvin pintaan. 4. Irrota teippi varovasti ja kiinnitä se päistään rasian pohjaan 2-puolisiin teippipaloihin siten, että näytepinta (liima) jää ylöspäin eikä osu kanteen. 5. Onnistumisen varmistamiseksi ota samasta vauriokohdasta 2 4 teippinäytettä samalla tavoin ja merkitse ne samalla näytetunnuksella 6. Sulje malja/rasia ja varmista teipillä, että kansi pysyy kiinni. Toimita näyte laboratorioon. Näytteen toimittaminen laboratorioon, näytetiedot Nimeä suljetut näytepussit/purkit selkeästi näytetunnuksella (esim. A, B, C). Näytteen yhteydessä on toimitettava seuraavat tiedot (ks. tutkimuspyyntölomake): - tilaaja, tilaajan yhteystiedot, laskutusosoite ja mahdollinen viite (uusilla yritysasiakkailla myös Y-tunnus) sekä raportin lähetysosoite - kohde (osoite/muu raportissa ilmenevä tunniste), näytteenottaja(t), näytteenoton päivämäärä - haluttu analyysi (ks. taulukko 1) - kunkin näytteen osalta: näytetunnus, näytteenottokohta rakennuksessa (tila / rakenne), materiaali/näytepinnan materiaali

6 Pintanäytteet rakenteista SIVU 6(16) Pintanäytteet rakenteista Milloin pintanäyte? Pintanäytteitä voidaan ottaa mikrobivaurion osoittamiseen kovan rakennusmateriaalin pinnalta. Mikrobikasvusto voi näkyä rakennusten pinnoilla tai rakenteissa värimuutoksina tai puuterimaisena, pölymäisenä tai pistemäisenä kasvustona. Pintanäytteitä voidaan ottaa silloin, kun epäillään vaurioalueen olevan aivan rakenteen pintaosissa, erityisesti kovilla materiaaleilla, kun pintaa ei haluta rikkoa. Toisin kuin materiaalinäytteessä, tilattava analyysi on huomioitava jo näytteenottovaiheessa. Erityyppiset pintanäytteet (Taulukko 3.) otetaan eri välinein. Viljelyä varten näyte otetaan sivelemällä steriiliin suolaliuokseen (koostumus, Asumisterveysohje 2003) kastetuilla pumpulipuikoilla 10 cm 10 cm mittakehyksen rajaamalta alueelta (välineet laboratoriosta). Valmistelevat toimet / suojautuminen Suojakäsineiden (tarpeen mukaan myös suojavaatetuksen ja hengityssuojaimen) käyttö on suositeltavaa sekä näytteen että näytteenottajan suojaamiseksi. Kiinnitä huomiota käsien ja välineiden puhtauteen. Näytteenottokohdan valinta Näytteenottokohta/-kohdat valitaan siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin vaurioaluetta. Vauriopinta on tyypillisesti se pinta jolle kosteus tiivistyy. Asumisterveysohjeen pintanäytteen tulosten tulkintaohje soveltuu vain pinnalle, jossa epäillään olevan kasvustoa. On tärkeää huomioida, että pintanäyte kuvaa kasvua ainoastaan tutkitulta pinnalta. Tapauksissa, joissa kosteus- ja homevaurio on rakenteen sisällä piilossa eikä rakennetta voida tai haluta avata, pinnalta otettua näytettä voidaan käyttää arvioimaan mikrobien siirtymistä rakenteen sisältä näkyville pinnoille. Tähän ei kuitenkaan ole käytössä tulkintaohjetta eli lausunnoissa käytettyjä pitoisuusrajoja tai kasvun määriä ei voida käyttää sen osoittamiseen, ettei vauriota olisi rakenteen sisällä. Tulkintaohjetta ei sovelleta myöskään laskeutuneen pölyn tai ilmastointikanaviin kertyneen pölyn sisältämän mikro- Taulukko 3. Pintanäytteistä tehtävät analyysit Aerobiologian yksikössä Analyysit: Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen laimennusviljely. Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 PIN_LAIM Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen suoraviljely PIN Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen (teippinäyte) suoramikroskopointi PIN_NAT (teippinäyte) Tulokset ilmoitetaan cfu/cm 2 -, +, ++, +++, ++++ sanallinen kuvaus Näytteenottovälineet * mittakehys, 1 näytteenottotikku, 5 ml suolaliuosta * mittakehys, 2 näytteenottotikkua/näyte, 1 ml suolaliuosta tavallinen kirkas teippi, pakasterasia tai petrimalja * pyydetään laboratoriosta

7 Pintanäytteet rakenteista SIVU 7(16) biston merkityksen arviointiin. Vertailunäytteet Vertailunäyte voidaan ottaa vastaavalta materiaalilta vauriottomalta pinnalta riittävän kaukaa vaurioalueesta (esim. eri huoneesta, mutta kuitenkin samasta rakennuksesta). Vertailunäyte tulee ottaa kuivalta pinnalta, jossa ei havaita kosteusläikkiä, poikkeavaa väriä tms. Laimennusviljelyssä tulosten tulkinta perustuu vertailunäytteeseen. Suoraviljelyssä vertailunäyte ei ole välttämätön. Näytteenottojärjestys Näytteiden saastumisen estämiseksi näytteenotossa edetään oletetusta puhtaimmasta kohdasta vaurioituneimpaan. Vertailunäytteet otetaan ensimmäisinä. Näytteenottokohdan valinta Pintanäytteenotto soveltuu koville materiaaleille, kuten betoni-, kaakeli- muovija puupinnoille sekä tapetti- ja maalipinnoille. Mikäli vaurioalue on laaja, on hyvä ottaa useampia näytteitä eri puolilta vaurioaluetta. Näytteen toimittaminen laboratorioon, näytetiedot Näytteen yhteydessä on toimitettava seuraavat tiedot (ks. tutkimuspyyntölomake): tilaaja, tilaajan yhteystiedot, laskutusosoite ja mahdollinen viite (uusilla yritysasiakkailla myös Y-tunnus) sekä raportin lähetysosoite kohde (osoite/muu raportissa ilmenevä tunniste), näytteenottaja(t), näytteenoton päivämäärä haluttu analyysi (ks. Taulukko 3.) kunkin näytteen osalta: näytetunnus, näytteenottokohta rakennuksessa (tila / rakenne), pinnan materiaali, näytetunnus, näytepinta-ala vastaavat tiedot vertailunäytteestä Kuva 2. Tutkittava pinta sivellään kostutetulla pumpulipuikolla kolmeen kertaan mittakehystä käyttäen

8 Pintanäyte: näytteenotto suoraviljelyä varten SIVU 8(16) Pintanäyte: näytteenotto laimennusviljelyä varten Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen laimennusviljely. Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 PIN_LAIM Asumisterveysohjeen pintanäytteen tulosten tulkintaohje on vain pinnalle, jossa epäillään olevan kasvustoa. Tulkinnan vuoksi vertailunäyte on välttämätön ja pintanäyteanalyysin hintaan kuuluu vertailunäytteen analyysi. Vertailunäytteet otetaan ensimmäisinä. Näytteenotossa tarvittava välineistö on saatavissa laboratoriosta - mittakehys - steriilit pumpulipuikot - 5 ml suolaliuosputket Näytteenotto Tasopinnoilla käytetään 10 cm 10 cm mittakehystä (puhdistus esim. 80% etanolilla). Jos näyte otetaan kohdasta, jossa mittakehystä ei voida käyttää, pintanäyte otetaan yhteensä 100 cm 2 suuruiselta alueelta. Mikäli kasvuston ala on pienempi kuin 100 cm 2, otetaan näyte koko vaurioituneelta pinnalta ja pinta-ala merkitään muistiin. 1. Steriili pumpulipuikko (1 kpl) kastetaan suolaliuokseen (5 ml, koostumus, ks. Asumisterveysohje). 2. Näytealue sivellään kolmeen kertaan eri suuntiin puikon eri syrjillä. 3. Pumpulipuikon varsiosa, josta on pidetty kiinni, katkaistaan pois ja loppuosa puikon kärjestä (vanupää) pudotetaan koeputkeen, johon se alussa kastettiin. 4. Puhdista mittakehys ennen seuraavaa näytteenottoa. Näytteen toimittaminen laboratorioon Huolellisesti suljetut koeputket toimitetaan kylmälaukussa laboratorioon vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Nimeä koeputket selkeästi näytetunnuksella (esim. A, B, C). 1 puikko 10x10 cm 5 ml Kuva 3. Välineet laimennusviljelyä varten otettavaan pintanäytteeseen.

9 Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen suoraviljely PIN SIVU 9(16) Pintanäyte: näytteenotto suoraviljelyä varten Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen suoraviljely PIN Suoraviljelyä varten otetussa pintanäytteessä vertailunäyte ei ole välttämätön, mutta voidaan ottaa. Vertailunäytteet otetaan ensimmäisinä. Näytteenotossa tarvittava välineistö on saatavissa laboratoriosta - mittakehys - steriilit pumpulipuikot (2 kpl/näyte) - 1 ml suolaliuosputket Näytteenotto Tasopinnoilla käytetään mielellään 10 cm 10 cm mittakehystä (puhdistus esim. 80% etanolilla). Jos näyte otetaan kohdasta, jossa mittakehystä ei voida käyttää, pintanäyte otetaan yhteensä 100 cm 2 suuruiselta alueelta. Mikäli kasvuston ala on pienempi kuin 100 cm 2, otetaan näyte koko vaurioituneelta pinnalta ja pinta-ala merkitään muistiin. 1. Näyte otetaan kahdella steriilillä pumpulipuikolla samanaikaisesti. Puikot kastetaan putkessa olevaan suolaliuokseen (1 ml). 2. Näytealue sivellään kolmeen kertaan eri suuntiin puikkojen eri syrjillä. 3. Puikkojen (2 kpl) varsista katkaistaan pois se osa, josta näytteenoton aikana on pidetty kiinni ja loppuosat puikkojen kärjestä (vanupäät) pudotetaan koeputkeen, johon ne alussa kastettiin. 4. Puhdista mittakehys ennen seuraavaa näytteenottoa. Näytteen toimittaminen laboratorioon Huolellisesti suljetut koeputket toimitetaan kylmälaukussa laboratorioon vuorokauden kuluessa näytteenotosta. näyte- Nimeä koeputket selkeästi tunnuksella (esim. A, B, C). 2 puikkoa 1 ml 10x10 cm Kuva 4. Välineet suoraviljelyä varten otettavaan pintanäytteeseen.

10 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä SIVU 10(16) Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä. Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1 ILMA Sisäilmamittausten tarkoitus Sisäilman mikrobinäytteiden ottoa suositellaan, jos ei tilojen silmämääräisen tarkastelun eikä materiaali- tai pintanäytteenoton avulla ei ole pystytty paikallistamaan vauriota, mutta mikrobivaurion esiintyminen on silti mahdollista, esimerkiksi homeen hajun tai asukkaiden oireilun perusteella. Ilmanäyttein pyritään siis havaitsemaan mikrobivaurio. Tästä syystä sisäilman mikrobimittausta ei yleensä tarvita kun vaurioalue on jo paikallistettu ja/tai tilassa on todettu mikrobikasvua. Sisäilmamittauksin selvitetään, ovatko tutkitun tilan sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ja -suvusto tavanomaisia. Poikkeava lajisto tai kohonnut sieni-itiö- ja/tai aktinomykeettibakteeri- eli sädesienipitoisuus voi viitata kosteusvaurioon. Lisäksi sisäilman mikrobimittauksin voidaan todeta, leviääkö muualla rakennuksessa, esimerkiksi porraskäytävässä tai kellaritilassa, esiintyvästä mikrobikasvustosta itiöitä tai mikrobisoluja rakennuksen muihin sisätiloihin. Asuntojen sisäilman mikrobipitoisuuksien vaihtelu on yleensä voimakasta, mistä johtuen näytteitä tulisi ottaa useita (vähintään 2-3 näytettä, esimerkiksi viikon välein). Matala mikrobipitoisuus ei sulje pois home- tai lahovauriota rakennuksessa. Yksittäisessäkin näytteessä havaitun kohonneen pitoisuuden perusteella voidaan epäillä kosteusvauriota, jos muut ilmaan mikrobeja tuottavat virhelähteet voidaan sulkea pois. 6-vaihe-impaktiokerääjä Näytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä 6-vaiheimpaktiokerääjää (= 6- vaiheimpaktori; Andersen-keräin tai vastaava), joka jaottelee hiukkaset kokoluokkiin ihmisen hengityselimistön tapaan. Näytteenotossa tarvittavan keräyslaitteen pumppuineen voi varata ja vuokrata Aerobiologian yksikön laboratoriosta. Laboratoriosta saa myös näytteenottoon tarvittavat, erilaisille mikrobiryhmille tarkoitetut elatusmaljat. Menetelmä on Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukainen (Asumisterveysohje, 2003). Tulokset ilmoitetaan muodossa cfu/m 3 (cfu=colony forming unit, pesäkkeen muodostava yksikkö). Näytteessä esiintyvät homesienet tunnistetaan suku-/lajitasolle, bakteerit ilmoitetaan kokonaismäärinä, kosteusvaurioon viittaavat aktinomykeetit kuitenkin erikseen. Ilmanäytteitä suositellaan otettavaksi talviaikaan kun maa on jäässä ja/tai lumipeitteinen. Muina ajankohtina ulkoilmassa esiintyvät itiöt haittaavat näytteiden analysointia ja tulosten tulkintaa. Vertailunäyte ulkoilmasta Ulkoilman vertailunäytteet ovat tulkinnan kannalta pakolliset kevät- ja syyskaudella. Talvikaudella ( ) vertailunäytteistä annetaan 50% alennus. Jos näytteitä joudutaan ottamaan muulloin kuin talvikautena, on ulkoilmasta otettava vertailunäyte välttämätön koska näytteen tulosten tulkinta perustuu ulkoilmasta poikkeavan mikrobilajiston ja -määrän vertailuun. On kuitenkin huo-

11 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä mattava, että korkeat ulkoilman mikrobipitoisuudet voivat vaikuttaa sisäilmaan pitkään. Lyhytkestoinen pakkasjakso voi laskea ulkoilman pitoisuudet hyvin mataliksi, mutta sisäilmaan aiemmin kertyneet mikrobit voivat näkyä yhä mittauksessa. Ulkoilmavertailunäyte otetaan vähintään 5 m etäisyydeltä lähimmän rakennuksen seinästä, avoimesta paikasta kasvillisuuteen nähden ja siltä puolelta, mistä mahdollinen koneellinen tuloilma otetaan. Keräysosa asetetaan n. 1,5 m korkeudelle maan pinnasta; sopivan telineen puuttuessa keräysosan voi laittaa esim. auton katolle. Näytteiden ottamista katoksen alta ei suositella muulloin kuin sateisella säällä. Ulkoilmanäytteen tarve ja näytteenoton kesto (=näytekoko) riippuu vuodenajasta ja sääoloista. Laboratorio antaa tilannekohtaisesti tarkemmat ohjeet; yleensä ulkoilmanäytteen näytteenottoaika sienimaljoilla on 5 min. Vertailunäyte toisesta tilasta Vertailurakennuksesta tai -tilasta otettavat näytteet helpottavat tulosten tulkintaa. Vertailurakennuksen tulee mahdollisimman tarkoin vastata tutkittavaa rakennusta käyttötarkoitukseltaan, rakennustekniikaltaan, ilmanvaihtojärjestelmältään, iältään ja sijainniltaan esim. kasvillisuuteen ja liikenteeseen nähden Näytteiden käsittely ja suojautuminen SIVU 11(16) Näytettä otettaessa on noudatettava huolellisuutta ja käytettävä suojakäsineitä näytteen saastumisen estämiseksi sekä tarpeen mukaan suojauduttava henkilökohtaisilla suojaimilla (mm. suojavaatetus ja hengityssuojain). Huomioi myös käyttämäsi vaatteet, ettet kuljeta niissä epäpuhtauksia kohteesta tai tilasta toiseen. Etene aina oletetusta puhtaammasta tilasta likaisempaan. Kiinnitä huomiota käsien ja välineiden puhtauteen. Virhelähteet Virhelähteet voivat vaikuttaa mittaustulokseen, joten mittauskohteeseen (asukkaille / tilassa työskenteleville) on hyvä toimittaa kirjalliset ohjeet näytteenottoa edeltävistä toimista ja vältettävistä toiminnoista hyvissä ajoin ennen näytteenottoa. Malli ohjeesta on ladattavissa verkkosivultamme. Näytteeseen mahdollisesti vaikuttavat asiat tai virhelähteet on syytä kirjata ylös huolellisesti. Monet asumiseen liittyvät toiminnot voivat tilapäisesti vaikuttaa sisäilman mikrobimääriin (ks. taulukko 4). Lisäksi on huomioitava ilmanvaihdon tila ennen näytteenottoa ja sen aikana, ilmanpuhdistimien käyttö, matala ilmankosteus kovalla pakkasella (staattinen sähköisyys voi kiinnittää itiöt sähkövarauksella pintoihin), elintarvikkeiden käsittely jne. Ulkoilma on sisäilman tärkein mikrobilähde; ovet ja ikkunat tulee pitää suljettuina vähintään 2 tuntia ennen näytteenottoa. Näytteenottaja voi itsekin olla mikrobilähde; näytteenottotilasta toiseen siirtyessä mikrobit voivat kulkeutua vaatteiden ja näytteenottovälineiden mukana. Näytteenottojärjestyksen tulisi olla puhtaammasta tilasta likaisempaan. Näytteenottovälineet, jatkojohdot ja niiden kuljetusvälineet on tarvittaessa puhdistettava myös ulkopuolelta.

12 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä SIVU 12(16) Taulukko 4. Asumiseen liittyvät toiminnot, jotka voivat tilapäisesti vaikuttaa sisäilman mikrobimääriin Vaikutus saman päivän aikana ennen näytteenottoa Vaikutus useita vuorokausia - ikkunatuuletus - siivous (lakaisu, imurointi) - ulkona kuivatun pyykin käsittely - multaisten juuresten tai biojäteastian käsittely - polttopuun käsittely - navetta-/talli-/remonttivaatteiden vaihto - kompostorin sekoitus - (maa)kellarissa, maatalousrakennuksissa tai puuvarastossa käynti - kukkamullan vaihto - voimakkaasti homehtuneen materiaalin käsittely Vaikutus kuukausia - kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkutyö Muut tilat: Mikrobeja voi kulkeutua sisätiloihin esim. kellarista, maatalousrakennuksista tai puuvarastosta. Siksi kulkua ko. tiloista tutkittaviin tiloihin tulee välttää mittauspäivänä. Lemmikkieläimet, ammatti ja harrastukset voivat olla mikrobilähde: koirat tai kissat voivat tuoda turkissaan mikrobeja ulkoa ja häkkieläinten kuivikkeet ovat usein homeessa. Tilassa oleskelevien ratsastusharrastus, maatalouteen tai korjausrakentamiseen liittyvät ammatit voivat vaikuttaa tulokseen virhelähteenä. Korjaustyöt nostavat ilman mikrobimääriä suojaustoimista huolimatta. Vaurioituneiden rakenteiden purkutyön tai remontin aikana tai välittömästi näiden jälkeen ei voida luotettavasti selvittää muiden tilojen mikrobivaurioita ilmanäyttein. Ilmanäyttein voidaan kuitenkin selvittää tarvittaessa esim. korjaustyöntekijöiden tai vaurioalueen ulkopuolisilla alueilla oleskelevien altistumista. Korjaustoimenpiteiden onnistumista ilmanäyttein voidaan tutkia vasta tehokkaan siivouksen jälkeen, yleensä aikaisintaan 2 kk kuluttua remontista. Ilmanäytteenottolaitteiston ja elatusmaljojen varaaminen: Varastosta aina saatavissa olevat elatusalustat ja niiden käyttötarkoitus (valmistamme tarvittaessa myös muita elatusalustoja): M2, 2 % mallasuuteagar: (mesofiiliset) hiiva- ja homesienet ja basidiomykeetit (sis. mm. lahottajia) DG-18, dikloraani-18%-glyseroliagar: kuivahkoissa olosuhteissa kasvavat (kserofiiliset) sienet THG, tryptoni-hiivauuteglukoosiagar: bakteerit; mm. aktinomykeetit eli sädesienet Suosittelemme yleensä käyttämään kaikkia kolmea alustatyyppiä, jotta erityyppisissä materiaaleissa ja eri koste-

13 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä SIVU 13(16) usoloissa viihtyvät mikrobikasvustot tulisivat esille. Ilmanäytteen keräyslaitteistot on varattava etukäteen laboratoriosta ( / Suurten näyte-erien (yli 15 näytepistettä) toimittamisesta on sovittava laboratorion kanssa vähintään viikko etukäteen. Näytteen toimittaminen laboratorioon, näytetiedot Näytteiden yhteydessä on toimitettava täytetty Ilmanäytteenottolomake (tilaus ja kohdetiedot) ja Mittauspöytäkirja (näytteenottoon liittyvät taustatiedot) Toimita näytteet laboratorioon 24 h kuluessa näytteenotosta, mieluimmin saman päivän aikana. Käytä kylmälaukkua (näytteet eivät saa jäätyä). Mikäli näytteitä ei voida toimittaa laboratorioon saman päivän aikana, ne tulee säilyttää viileässä. 6-vaiheimpaktori -kerääjän käyttö Tarvikkeet LP: 6-vaiheimpaktori (=keräysosa) ja pumppu, näiden välinen letku LP: elatusalustasarjat kutakin tutkittavaa tilaa varten sekä varasarjat (1 sarja = 6 kpl; yl. 3 eri tyyppistä sarjaa: M2, DG-18 ja THG) LP: kuljetus- tai kylmälaukku LP: desinfiointiaine suihkepullossa (80% v/v etanoli tai vastaava) LP: talouspaperi ja nukkaamaton paperipyyhe LP: maalarinteippi (älä käytä paketointiin muuta teippiä) LP: permanent (spriiliukoinen) tussi - kertakäyttökäsineet - LP: ilmanäytteenottolomake, mittauspöytäkirja, ohjeet, laitekohtainen ohje - kuulakärkikynä LP: = mukana laboratoriosta saatavassa näytteenottopaketissa - (jatkojohto; ulkoilmavertailua varten väh. 5 m) Keräyksen valmistelu Pumppu on lämmitettävä ennen käyttöä, jotta virtaus tasaantuisi. Käynnistä pumppu keräyksen valmistelun ajaksi, vähintään 20 minuutin ajaksi ennen näytteenottoa. Valmistele keräyslaite näytteenottoa varten mahdollisimman puhtaassa tilassa, lataamiseen ja laitteen puhdistukseen varataan oma tyhjä ja siisti työtaso. Koottu keräysosa kuljetetaan työpisteestä näytteenottoon valmiina kuhunkin tutkittavaan tilaan. Käytä kertakäyttöisiä suojakäsineitä ja puhdista ne desinfiointiaineella. Puhdista työtason pinta desinfiointiaineella ja levitä tasolle puhdasta talouspaperia. Huomaa että alkoholi liuottaa herkkiä lakka-/maalipintoja, suojaa taso tällöin paperilla. Avaa elatusmaljapinoa kiinni pitävä teippi ja varmistu, ettei maljoilla ole kasvus-

14 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä SIVU 14(16) Kuva 5. Vasen: keräysosan lataaminen. Oikea: Merkityt elatusmaljojen kannet odottamassa keräyksen päättymistä. toja tai agarpinnoilla näy vettä. Korvaa vialliset maljat mukana olevasta varasarjasta. Elatusmaljojen lataaminen: 1. Paina kädellä keräysosan kantta ja suojakorkkia ja avaa varovasti siiviläpinoa koossa pitävät jouset (Andersen) tai sanka (HK-keräin). Siiviläpino on koottu niin, että pienireikäisin siivilä (nro 6) tulee alas ja suurireikäisin (nro 1) ylös. Kunkin siivilätason alle tulee avoin malja elatusainepinta ylöspäin. 2. Nosta pinon alimmaisesta siivilästä (nro 6) kiinni pitäen koko yläpuolinen siiviläpino varovasti ylös (siivilätornin pohjakappale jää pöydälle). Aseta elatusmalja pohjatasolle siten, että se lepää kolmen metallitapin päällä. 3. Ota maljan kansi pois maljan päältä ja laske se työskentelytasolla olevan puhtaan talouspaperin päälle alassuin (Kuva 5). Varo koskettamasta elatusainetta tai kannen sisäpintaa! 4. Laske siiviläpino asettamasi maljan päälle. Malja on nyt pohjakappaleen ja siivilän (nro 6) välisessä tilassa ilman kantta, avoin puoli ylöspäin. 5. Kierrä siivilää varovasti ja varmista näin, että se on tiiviisti pohjakappaleen kumitiivisteen päällä. Siivilät on asetettava paikalleen huolellisesti, sillä keräysosa vuotaa (ja näytteenoton luotettavuus heikkenee) mikäli jokin siivilöistä on hiemankin vinossa. 6. Jatka seuraavasta yläpuolisesta siivilästä (siivilä nro 5) ja toista vaiheet 2 5. Etene alhaalta ylöspäin, kunnes kaikkien kuuden siivilän alla on malja. Aina nostaessasi siiviläpinoa tue alempia paikalleen jääviä siivilöitä vapaalla kädellä. 7. Ylimmäisen siivilän mukana asetat pinon päällimmäiseksi siiviläpinon kannen ja suojakorkin. Paina nyt keräysosan kantta ja korkkia toisella kädellä ja laita paikoilleen pinoa koossa pitävät jouset (Andersen) tai sanka (HK-keräin). Näytteenotto: 8. Vie keräysosa ja pumppu letkuineen mitattavaan tilaan työtason, pöydän tms. päälle; näytteet pyritään otta-

15 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä maan huoneen oleskeluvyöhykkeeltä 0,7 1,5 m korkeudelta hengityskorkeus. Älä ota näytettä lattiatasolta. 9. Kytke pumpun ilmaletku keräysosan pohjakappaleessa olevaan liitinkappaleeseen. Letku ei saa olla puristuneena tai taittuneena. Kerääjä on valmis käyttöön. 10. Puhdista kätesi (suojakäsine) desinfiointiaineella. Ota keräysaukon suulla oleva korkki pois. Käynnistä pumppu ja aloita ajanotto. 11. Varmista imun toimivuus kokeilemalla kämmenellä keräysaukkoa. Jos imu toimii, käsine tarraa keräysaukkoon kiinni. 11 b. Jos selvää imua ei tunnu, sammuta pumppu, laita keräysosan korkki paikoilleen ja keskeytä ajanotto. a. Varmista ettei keräysosan ja pumpun välinen letku ole taittunut. b. Paina keräysosan kantta ja suojakorkkia kädellä, avaa jouset / sanka ja tarkista kiertämällä, että kerääjän siivilätasot ovat tiukasti kiinni tiivisterenkaita vasten. Erityisesti alimmat tasot voivat olla vinossa. Vinouden voi aiheuttaa pois paikoiltaan olevat maljat; tarkasta maljojen paikoillaan olo tarvittaessa nostamalla siivilöitä samaan tapaan kuin keräysosaa täytettäessä. Maljoja ei tarvitse tässä vaiheessa poistaa keräysosasta. c. Kiinnitä siiviläpinoa koossa pitävät jouset/sanka takaisin paikoilleen, poista korkki ja aloita näytteen- ja ajanotto alusta. Jos selvää imua ei edelleenkään ole havaittavissa, toista kohdat b c. d. Jos imua ei edelleen ole havaittavissa, irrota letku keräysosasta, laita pumppu yksinään päälle ja tarkista, että imuletkussa on havaittavissa imu eli pumppu toimii. SIVU 15(16) Huom! Jos joudut korjaamaan keräysosan siivilöiden asentoa useita kertoja, sisällä olevat elatusmaljat saattavat likaantua. Tällöin ne on vaihdettava uusiin. 12. Näytteenoton aikana keräimen läheisyydessä ei saa oleskella. 13. Numeroi elatusmaljojen kannet keräyksen aikana numeroilla ja kirjoita kaikkiin kansiin lyhyt näytetunnus (esim. OH-1 OH-6 tai A.1 A.6). Samalla näytetunnuksella voi merkitä kaikki samasta tilasta eri elatusalustatyypeille otetut näytteet. Käytä permanent tussia (spriiliukoinen). Kirjaa vastaava tunnus näytelomakkeen sarakkeeseen Tunniste. 14. Älä kirjoita maljoihin muita merkintöjä (vain näytetunnus ja siivilänumero): ylimääräiset merkinnät hankaloittavat maljojen analysointia. 15. Halutun keräysajan jälkeen sammuta pumppu ja laita keräysosan korkki paikoilleen. Kirjaa toteutunut keräysaika näytelomakkeeseen (30 s tarkkuudella). Jos käytät useaa eri pumppua, kirjaa käyttämäsi pumppu kunkin sarjan kohdalle. 16. Näytekoko perustuu keräysaikaan; suositeltava näytteenottoaika on 10 min, mutta jos kohteessa on selvä epäily mikrobilähteestä tai näyte otetaan sulan maan aikana, näytteenottoaikaa lyhennetään 5 7 minuuttiin. Vertailuasunnossa voidaan käyttää pidempää näytteenottoaikaa (10 15 min).

16 Yleistä: Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä SIVU 16(16) Keräysosan tyhjennys 17. Irrota keräysosa pumpusta ja vie työpisteeseen. 18. Avaa varovasti siiviläpinoa koossa pitävät jouset/sanka; paina samanaikaisesti kädellä keräysosan kantta. 19. Nosta siiviläpinosta ylin siiviläosa (nro 1) ja kansiosa pinona pois ja peitä ylin malja kannella nro 1. Kannen numero vastaa sen siivilätason numeroa, jonka alla kukin elatusmalja on. Ota suljettu malja pois kerääjästä. Sama tasonumero merkitään kunkin maljan sivuun. Keräysosan puhdistus ja näytteiden pakkaaminen: Keräysosaa ei tarvitse puhdistaa samasta mittauspisteestä otettavien erityyppisten näytteiden välillä. Jos siivilät likaantuvat on keräysosa puhdistettava silloinkin, kun näytteenottoa jatketaan samassa tilassa. 23. Pura siiviläpino. Suihkuta jokainen siivilä desinfiointiaineella molemmin puolin. Laita siivilät talouspaperin päälle kuivumaan. Suihkuta myös pohjakappaleen ja kannen pinnat Mh Jatka samalla tavoin seuraavaksi alemmasta siivilästä kunnes siiviläpino on tyhjä ja kaikki elatusmaljat ovat pinossa kannellisina, numeroituina ja numerojärjestyksessä. 21. Kierrä maalarinteippiä tukevasti maljapinon (6 maljaa/pino) ympärille ja laita maljat kylmälaukkuun. Maljat pysyvät nipussa yhdellä tiukalla teippikierroksella. Merkitse päivämäärä päällimmäiseen maljaan. 22. Täytä tiedot näytteenotosta ilmanäytelomakkeeseen sekä olosuhdetiedot mittauspöytäkirjaan (kuulakärkikynällä, tussi liukenee paperin läpi). Tämän voi tehdä keräyksen aikana. 24. Kuivaa kaikki osat huolellisesti nukkaamattomalla pyyhepaperilla ja kokoa keräin (pienireikäisin nro 6 alas, suurireikäisin nro 1 ylös). Siivilät eivät saa olla keräystilanteessa kosteita, koska silloin osa hiukkasista tarttuu siivilän reikiin eivätkä ne siis pääse elatusalustalle saakka. 25. Laite on valmis seuraavaan näytteenottoon. Puhdista tarvittaessa näytteenottovälineet, jatkojohdot ja kuljetusvälineet myös ulkopuolelta Kuva 6. Teipattu maljasarja: MUISTA - päiväys: päällimmäisen maljan kannessa - tilan tunniste MH jokaisessa kannessa - siivilätason numero: jokaisen maljan pohja osan laidassa. 2 1

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Luolajan puukoulu. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA

Luolajan puukoulu. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA Luolajan puukoulu Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA Hämeenlinnan tilapalvelut liikelaitos Mika Metsäalho Raatihuoneenkatu 9 13101 HÄMEENLINNA Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Mikko Kallinen Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Aducate Reports and Books 4/2010 Aducate Centre for Training and Development MIKKO KALLINEN Mikrobi-

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Kiinteistöjen käytönohjaus Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Lassilantie 12, Lapua Senaatti-kiinteistöt Lausunto 15.3.2010 LAUSUNTO 2 (14) 15.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Tiina Kolari Opinnäytetyö 30.5.2012 Kuopiossa Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

MIKROBIOLOGISTEN NÄYTTEIDEN OTTAMINEN

MIKROBIOLOGISTEN NÄYTTEIDEN OTTAMINEN päivitetty 1.3.2010 MIKROBIOLOGISTEN NÄYTTEIDEN OTTAMINEN Mikrobiologisten näytteiden kohdalla tärkeää on edustavuus, ts. että näyte on otettu oikeasta paikasta. Lisäksi näytteitä otettaessa on tärkeää

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

Versio 1.7 12/2010. Hullu mykologi. Suomenkielinen sienten kasvatusopas.

Versio 1.7 12/2010. Hullu mykologi. Suomenkielinen sienten kasvatusopas. Versio 1.7 12/2010 Hullu mykologi Suomenkielinen sienten kasvatusopas. S ivu 2 Taikasieni.net... 3 Esipuhe... 3 OSA I : PERUSTIETOA KASVATTAMISESTA Yleistä kasvattamisesta... 5 Välineet ja niiden hankinta...

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

TUTKIJAN TUUMAILUA SISÄILMA-ASIOISTA / KOKEMUKSIA KENTÄLTÄ

TUTKIJAN TUUMAILUA SISÄILMA-ASIOISTA / KOKEMUKSIA KENTÄLTÄ Sivu 1/9 TUTKIJAN TUUMAILUA SISÄILMA-ASIOISTA / KOKEMUKSIA KENTÄLTÄ Ajatuksen juoksuna tuumailujaan 2013 kirjoittanut Juha Tuuli Hengitysilma voi aiheuttaa ihmisille moninaisia oireiluja tai muutoin häiritsevää

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611 Tutkimusraportti Ahveniston koulu, rakennus E Projekti 306611 30.3.2014 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG)

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG) Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne euroopan maanviljelijät euroopan maatalousosuuskunnat EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN

Lisätiedot

OPAS KOSTEUSONGELMIIN

OPAS KOSTEUSONGELMIIN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 95 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA OPAS KOSTEUSONGELMIIN - Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma Toimittanut Virpi Leivo Rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Hannu Tiitto Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Aducate Reports and Books 17/2011 Aducate Centre for Training and Development HANNU TIITTO Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden

Lisätiedot

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto

Pihla ikkunat ja parvekeovet. Käyttö ja huolto Pihla ikkunat ja parvekeovet Käyttö ja huolto Pihla ikkunan käyttö ja huolto Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja, Pihla-tuotteet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä puunkäsittelytaidosta.

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Huolellinen korjaussuunnitelma. rahaa ja aikaa s. 4 5 Asumisterveysliiton irtaimiston puhdistamisohje s. 7

ASUMISTERVEYS. Huolellinen korjaussuunnitelma. rahaa ja aikaa s. 4 5 Asumisterveysliiton irtaimiston puhdistamisohje s. 7 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2014 Huolellinen korjaussuunnitelma säästää rahaa ja aikaa s. 4 5 Asumisterveysliiton irtaimiston puhdistamisohje s. 7 @home SISÄLTÖ 3 Talkoot

Lisätiedot

ASUINTILOJEN KÄYTTÖOHJEET

ASUINTILOJEN KÄYTTÖOHJEET ASUINTILOJEN KÄYTTÖOHJEET Tutustu kansion sisältöön, sieltä löydät vastauksen moniin asumista koskeviin kysymyksiin. 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ASUMISEN TEKNIIKKA JA VASTUUT...3 3 YHTEISTILAT...4 3.1 PORRASHUONEET,

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa Marko Angelvuo Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa Aducate Reports and Books 4/2011 Aducate Centre for Training and Development MARKO ANGELVUO Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus

Lisätiedot