Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat"

Transkriptio

1 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Turun Palvelutilat Oy Käsityöläiskatu 3 Yhteyspiste(et): YH Kodit Oy, rakennuttajakonsultti Vastaanottaja: Kari Talvitie FI Turku SUOMI Puhelin: Sähköpostiosoite: Osoite, josta saa lisätietoja: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Edellä mainittu yhteyspiste/ yhteyspisteet I.2) I.3) I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi Muu: Kaupungin omistama osakeyhtiö Pääasiallinen toimiala Asuminen ja yhdyskuntapalvelut Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei II kohta: Hankintasopimuksen kohde II.1) Kuvaus II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Orikedon Palvelukeskuksen kokonaisurakka. Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Rakennusurakat Toteutus Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Liekakatu 5, Turku. NUTS-koodi FI183 Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS) Tietoa puitejärjestelystä Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista) 1/6

2 2/6 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Hankinta toteutetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukaisena. Hankinnassa on kyse kokonaisurakasta, jossa toteutetaan palvelukeskus piha-alueineen Turun Orikedon kaupunginosaan. Palvelukeskus on kellarillinen 2 krs rakennus kokonaisalaltaan 3843 b-m 2 + piharakennukset. Kohde toteutetaan kokonaisurakkana, johon sisältyvät kaikki erikoissuunnitelmien mukaiset rakennustekniset työt sekä tontin piha- ja aluetyöt valmiiksi saatettuna. Rakennukseen sijoitetaan kolme palveluyksikköä, yhteistilat sekä tekniset tilat. Urakkaan sisältyvät myös tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisten autopaikkojen, varastojen, oleskelualueiden ja pihavarusteiden toteuttaminen, maanrakennustyöt pinnantasauksineen sekä istutukset. Lisäksi urakkaan sisältyvät myös rakennusalueella sijaitsevien rakennusten purkutyöt suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Tontilla sijaitsevan nykyisen palvelukodin toiminta pitää varmistaa työmaan aluesuunnitelmassa sekä urakkaan sisältyvänä rakentaa kulku- ja huoltoyhteys palvelukotiin. Kohde liitetään kunnallisiin vesi-, viemäri- ja sähkönjakeluverkostoihin sekä yleiskaapelointi- ja kaapelitv järjestelmiin. Kohteen lämmitysmuotona käytetään maalämpöjärjestelmää erikoissuunnitelmien mukaisesti. Hankinta rahoitetaan ARA-korkotukilainalla. Hankintasopimuksen solmimisen ja hankinnan toteutumisen edellytyksenä on korkotukilainan saaminen. Lisäksi hankinta edellyttää hankintayksikön hallituksen hyväksyntää. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään annetuista tarjouksista, mikäli urakan hinta ei muodostu kohtuulliseksi. Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA) Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei Osat Tämä sopimus on jaettu osiin: ei Tietoa eri vaihtoehdoista Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus Kokonaismäärä tai laajuus: Hankinta toteutetaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Arvioitu arvo ilman alv:tä: Vaihteluväli ja EUR Tietoa lisähankintamahdollisuuksista Lisähankintamahdollisuudet: ei Tietoa järjestelmien jatkamisesta Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika Kesto (kuukausina): 15 (sopimuksen tekemisestä) III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot III.1) Hankintasopimukseen liittyvät ehdot III.1.1) III.1.2) Vaaditut takuut ja vakuudet: Vaadittavat vakuudet ja takuut määräytyvät tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluvan urakkaohjelman mukaisesti. Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin: Hankinta rahoitetaan ARA-korkotulilainalla. Myönteisen korkotukilainapäätöksen saaminen on hankintasopimuksen solmimisen ja hankinnan toteutumisen edellytys. 2/6

3 3/6 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Maksuehdot ovat tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluvan urakkaohjelman mukaiset. Maksusuorituksia ei tehdä ennen kuin ARA-korkotukilaina on nostettavissa. Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto: Osakeyhtiö tai muu rekisteröity yhtiömuoto. Kokonaisurakoitsija voi teettää osan hankintaan kuuluvista töistä alihankintana. Kokonaisuudessaan hankintaa ei saa antaa edelleen tehtäväksi aliurakkana. Hankinnan osan ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman hankintayksikön hyväksymää erityistä syytä. Kaikki aliurakoitsijat tulee hyväksyttää hankintayksiköllä YSE-1998 ehtojen 7 :n mukaisesti. Kokonaisurakoitsija vastaa kaikkien aliurakoitsijoiden työstä kuten omastaan. Muut erityisehdot Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: kyllä Kuvaus : Urakan toteuttamiseksi on kohteen työnjohto- ja työturvallisuuskielenä oltava Suomen kieli. Urakkasopimus laaditaan Suomen kielellä. Urakassa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita sekä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Urakan laatumääritelmät tarkastellaan rakennusurakan yleiset laatuvaatimukset RYL mukaisesti. Noudatettavat asiakirjat ovat MaaRYL 2010, RunkoRYL 2010, sisäryl 2013, maalausryl 2012, infraryl 2006, TalotekniikkaRYL Osallistumisehdot Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Ehdokkaan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) mukaiset velvoitteet. Ehdokkaana olevan urakoitsijan on täytettävä seuraavat vaatimukset: Vaatimus 1: Ehdokasta, sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla julkisista hankinnoista annetun lain 53 :ssä luetelluista rikoksista. Tarjoukseen on liitettävä selvitys asiasta. Selvitys voi olla ehdokkaan itsensä laatima. Vaatimus 2: Ehdokas on merkitty kaupparekisteriin. Ehdokas ei ole konkurssissa, purettavana, keskeyttänyt liiketoimintaansa tai liiketoimintakiellossa eikä osallistujan velkoja ole vahvistettu akordilla, saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa lainsäädäntöön perustuvassa menettelyssä, eikä tällaisia menettelyjä ole vireillä. Tarjoukseen on liitettävä ehdokkaan ajantasainen kaupparekisteriote sekä selvitys mahdollisista vireillä olevista muutoksista. Ehdokas on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä työeläkevakuutusmaksut, mikäli lainsäädäntö edellyttää niiden maksamista. Tarjoukseen on liitettävä veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista. Lisäksi tarjoukseen on liitettävä työeläkekasssan ja /tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Ehdokas on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä Suomen arvonlisäverolain mukaiseen Suomen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tarjoukseen on liitettävä selvitys siitä, että ehdokas on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hankintaan liittyvissä töissä noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lakien ja työsopimusmääräysten mukaan on noudatettava saman laatuisissa töissä. Urakoitsijan tulee sisällyttää em. vaatimukset mahdollisiin aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja urakkasopimuksiin. 3/6

4 4/6 III.2.2) III.2.3) Tarjoukseen on liitettävä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Edellä tässä vaatimuskohdassa 2. tarkoitetuksi selvitykseksi hyväksytään esim. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä voimassaoleva todistus tai Tilaajavastuu.fi- palvelun toimittama todistus. Vaatimus 3. Ehdokkaalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa rakennus- ja asennustyöt sekä vahingot kolmannelle osapuolelle. Tarjoukseen tulee liittää vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen olemassa olosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättämisestä lukien. Hankintayksikkö voi halutessaan tarkistaa ehdokkaan tiedot yleisesti käytetystä rekisteristä. Hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja. Ulkomaalaisen ehdokkaan on toimitettava vaatimuksissa 1 3 tarkoitetut tiedot sijoitusmaansa mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla hyväksyttävällä tavalla, kuten valaehtoisella tai vakuutuksella vahvistetulla ilmoituksella. Ehdokas, joka ei täytä hankintayksikön edellä vaatimuskohdissa 1 3 asettamia kelpoisuusehtoja, suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Ehdokas, joka ei asetetussa ajassa toimita pyydettyjä selvityksiä, tai syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen, suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Hankintamenettelystä voidaan pois sulkea myös ehdokkaat, joita koskee muu hankintalain (2007/348) 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Vaatimus 4: Ehdokkaalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Ehdokkaan Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa-suosituksen mukaisen tai vastaavan luottotietolaitoksen luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään tyydyttävä + (A+) tai vastaava. Tarjoukseen on liitettävä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa-yritysraportti tai muun luottotietolaitoksen lausunto osallistujan luottokelpoisuudesta. Ulkomaisen ehdokkaan on toimitettava vastaavat tiedot sijoitusmaansa mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Vaatimus 5: Ehdokkaan kolmen (3) viimeksi kuluneen tilikauden liikevaihdon on oltava keskimäärin vähintään euroa per tilikausi ja jokaisen kolmen tilikauden liikevaihdon on oltava vähintään euroa. Tarjoukseen on liitettävä ehdokkaan vahvistetut tilinpäätöstiedot kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättämisestä lukien. Hankintayksikkö voi halutessaan tarkistaa ehdokkaan tiedot yleisesti käytetystä rekisteristä. Hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja. Ulkomaalaisen ehdokkaan on toimitettava vaatimuksissa 4 5 tarkoitetut tiedot sijoitusmaansa mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla hyväksyttävällä tavalla, kuten valaehtoisella tai vakuutuksella vahvistetulla ilmoituksella. Ehdokas, joka ei täytä hankintayksikön edellä vaatimuskohdissa 4 5 asettamia kelpoisuusehtoja, suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Ehdokas, joka ei asetetussa ajassa toimita pyydettyjä selvityksiä, tai syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen, suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tekninen suorituskyky Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Ehdokkaan on täytettävä seuraavat suorituskykyä koskevat vaatimukset: Vaatimus 6: Ehdokas on toteuttanut vähintään yhden (1) hankintaa vastaavan urakan, joka täyttää seuraavat vaatimukset: Hankekoko on vähintään 40 asuntoa tai k-m 2, 4/6

5 5/6 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Kyseessä on uudisrakennuksen rakentaminen tai vaatimukseltaan uudisrakentamista vastaavan saneerauksen toteuttaminen, Rakennus on tyyppiä : asuinkerrostalo, palvelutalo, koulu- tai toimistorakennus, toteutusmalli on kokonaisurakka, kvr-urakka, pj-urakka tai vastaava kokonaisvastuullinen toteutusmalli, ehdokas on toiminut urakan päätoteuttajana, urakka on toteutettu pääasiassa viiden (5) viimeksi kuluneen tilikauden aikana. Tarjoukseen on liitettävä referenssiluettelo, joksa sisältää selvityksen vähintään yhdestä (1) edellä esitetyt vaatimukset täyttävästä hankintaa vastaavasta urakasta. Referenssiluettelossa on oltava vähintään seuraavat urakkaa koskevat tiedot a) hankekoko ilmoitettuna asuntomäärällä tai k-m 2, b) uudisrakennuksen tyyppi, c) käytetty toteutusmuoto, d) urakan aloitusajankohta ja valmistumisajankohta / arvio valmistumisajankohdasta. Vaatimus 7. Ehdokkaan hankintaan nimeämä vastaava työnjohtaja on koulutukseltaan vähintään RKM ja hänellä on vähintään viiden (5) vuoden kokemus vastaavan työnjohtajan tehtävistä. Tarjoukseen tulee liittää selvitys, jossa nimetään hankinnan vastaava työnjohtaja ja esitetään selvitys hänen koulutuksestaan sekä työkokemuksestaan. Työkokemus voidaan ilmoittaa referenssilistalla tai vastaavalla luotettavaksi katsottavalla selvityksellä. Ehdokas, joka ei täytä hankintayksikön edellä vaatimuskohdassa 6 7 asettamia kelpoisuusehtoja, suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Ehdokas, joka ei asetetussa ajassa toimmita pyydettyjä selvityksiä, tai syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen, suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja. Tietoa varatuista hankintasopimuksista Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö IV kohta: Menettely IV.1) Menettelyn luonne IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Menettelyn luonne Avoin menettely Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana Ratkaisuperusteet Ratkaisuperusteet Alhaisin hinta Tietoa sähköisestä huutokaupasta Hallinnolliset tiedot Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero: Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin Ennakkotietoilmoitus Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2013/S , Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot 5/6

6 6/6 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: :00 Asiakirjat ovat maksullisia: kyllä Hinta: 100 EUR Maksuehdot ja maksutapa: Ehdokkaan ilmoittautuessa tarjoajaksi sähköpostilla, lähetetään tarjouspyyntömateriaalin lasku tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tarjouspyyntöasiakirjoista perittävä 100 euron maksu (sis. alv 24 % ) maksetaan hankintayksikön ilmoittamalle tilille. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään tarjoajalle, kun maksusuoritus näkyy tilillä. Tarjouspyyntömateriaalimaksua ei palauteta tarjoajalle. Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika :00 Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia suomi. Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa Kesto (kuukausina): 5 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä) Tarjousten avaamista koskevat ehdot Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: ei VI kohta: Täydentävät tiedot VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Tietoa Euroopan unionin rahastoista Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei Lisätiedot Muutoksenhakumenettelyt Muutoksenhakuelin Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 FI Helsinki SUOMI Sähköpostiosoite: Puhelin: Internet-osoite: Faksi: Muutoksenhaku Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta Tämän ilmoituksen lähettämispäivä: /6

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278748-2013:text:fi:html Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56684-2013:text:fi:html FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I

Lisätiedot

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349809-2012:text:fi:html FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56363-2015:text:fi:html Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Koivuhaan Palvelukeskus Oy, Mäntynäädänkatu 6, Yhteyshenk.

Lisätiedot

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40023-2011:text:fi:html FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html B-Bryssel: Rinnakkaiset

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Diaari Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 10.8.2015 232/10.03.02/2015 VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot