HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto"

Transkriptio

1 1 HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto Osoite: Opintie 3, KAJAANI Koulutuksen järjestäjä: Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

2 2 Sisällys TIIVISTELMÄ HANKESUUNNITELMASTA JA HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄN ESITYS... 3 TYÖRYHMÄ... 4 PERUSTIEDOT... 4 KÄYTETYT PINTA-ALAKÄSITTEET... 6 LÄHTÖTILANNE RAKENNUSPAIKKA... 7 ALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILA... 7 TUTKIMUKSET... 8 OPPI 7 NYKYTILA JA PERUSTEET TILOJEN MUUTOKSELLE... 8 TONTIN OMINAISUUDET JA RAKENNETTAVUUS... 9 KAAVOITUSTILANNE JA KUNNALLISTEKNIIKKA... 9 VÄESTÖNSUOJATILANNE ALUEINFRA (sähkö, vesi, viemäri, lämpö, valaistus) TATE LIIKENNE JA PAIKOITUS SUUNNITTELULLE ASETUT TAVOITTEET YLEISTÄ SUUNNITTELUSTA KAUPUNKIKUVALLISET TAVOITTEET ARK, RAK JA TATE TAVOITTEET ENERGIATEHOKKUUDEN HUOMIOIMINEN SUUNNITTELUSSA HYVIEN SISÄYMPÄRISTÖOLOSUHTEIDEN VARMISTAMINEN TYÖTURVALLISUUS, TURVALLISUUSSUUNNITTELU JA RISKIENHALLINTA KIINTEISTÖNPIDON ASETTAMAT TAVOITTEET TILAOHJELMA JA TILOJEN VAATIMUKSET TILAOHJELMA (pohjapiirustusluonnos) HANKKEEN LÄPIVIENNILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET AIKATAULU JA TOTEUTUSTAPA HANKKEEN KUSTANNUKSET INVESTOINTIPÄÄTÖKSEN VALMISTELU JULKISTEN HANKKEIDEN ERITYISTEHTÄVÄT OPPI 7 TILOJEN PERUSKORJAUS JA LAAJUUS: LIITTEET... 20

3 3 TIIVISTELMÄ HANKESUUNNITELMASTA JA HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄN ESITYS Kainuun Ammattiopiston metallialan tilat toimivat tällä hetkellä Opintien kampusalueella Oppi 2 rakennuksessa. Rakennus on valmistunut vuonna 1965 ja on elinkaarensa päässä. Rakennuksessa suoritettujen kuntotutkimusten perusteella on todettu, että kiinteistön korjaaminen ei ole kannattavaa ja se esitetään purettavaksi. Hankesuunnitelman tavoitteena oli tarkastella metallialan opetustilojen korvaamista uudisrakennuksella. Tontilta purettavaksi osoitetut rakennukset Oppi 1 ja Oppi 2 vapauttavat tarvittavan rakennusoikeuden sekä rakennusalan. Uudisrakennuksen sijainniksi arvioitiin molempien rakennusten paikkoja. Uudisrakentamisen toteuttaminen nykyiselle tontille osoittautui haasteelliseksi. Teknisen toteutuksen ja ajallisen ohjauksen kannalta suurimmat haasteet ovat rakennusten alla kulkevaan alueinfraan (sähkö,lämpö) kohdistuvat muutokset, tontin korkeuserot, tontilta vapautuvan rakennusoikeuden tehokas käyttö sekä metallialan opetustoiminnan siirtäminen väliaikaisiin tiloihin rakennus- ja muutostöiden ajaksi. Vaihtoehtona uudisrakentamiselle hanketyöryhmä kartoitti alueen rakennukset, niiden käyttöasteet ja soveltuvuuden metallialan tiloiksi. Selvityksessä todettiin Oppi 7 tilojen vastaavan pääosin uudisrakennukselle laadittua tilaohjelmaa lukuun ottamatta raskaan metallin korkeaa hallitilaa. Nykyisin Oppi 7 rakennuksessa toimii valmentava koulutus ja turva-ala. Rakennuksen käyttöaste on pieni ja tilojen tehostamiselle on tarvetta. Luonnossuunnittelulla varmistettiin tilojen soveltuvuus, toimintojen uudelleen järjestelyn mahdollisuudet ja todettiin laajennustarpeeksi 944 m² lämmintä hallitilaa, 50 m² kylmää varastotilaa sekä katosrakenteita n. 250 m². Rakennuksessa nykyisin toimivat valmentava koulutus ja turva-ala jatkavat toisessa kerroksessa. Hankkeen myötä rakennukseen muodostuu yhteiskäyttötiloja ja tilojen käyttöaste paranee. Oppi 7 rakennuksen tekninen kunto on hyvä. Rakennuksessa ei ole rakenteellisia vaurioita eikä sisäilmaongelmia. Rakennuksen muuttaminen metallialan tiloiksi ja toisen kerroksen tilojen tehostaminen valmentavan koulutuksen ja turva-alan käyttöön on tarkastelluista vaihtoehdoista kustannuksilta ja tilatehokkuudelta edullisin. Peruskorjauksen ja muutosten myötä saavutetaan nykyajan vaatimusten mukainen oppimisympäristö, rakennuksen korkea käyttöaste ja suoritetaan rakennuksen elinkaaren kannalta oikea-aikainen peruskorjaamisen. Hankeen myötä puretaan n k-m² ja rakennetaan uutta n. 994 k-m² ja saneerataan vanhaa n k-m². Hanketyöryhmä esittää Oppi 7 rakennuksen muuttamista, laajentamista ja peruskorjaamista metallialan, turva-alan ja valmentavan koulutuksen uusiksi opetustiloiksi. Hanke vaiheistetaan seuraavasti Oppi 7 peruskorjaus, muutokset ja laajennus, tavoitehinta on n M Oppi 1 ja 2016 Oppi 2 purkutyö paikoitusalueen rakentaminen ja alueinfran muutokset. Esitetty ratkaisu on Kajaanin kaupungin tilastrategian mukainen jossa tavoitteena on luopua elinkaarensa lopussa olevista kiinteistöistä ja sopeutetaan rakennuskantaa palvelutarpeen mukaiseksi (-1,0 %/v).

4 4 TYÖRYHMÄ Hankesuunnittelua varten on perustettu työryhmä: TILAPALVELU: Markku Haverinen Jari Pietarila Tommi Karjalainen Risto Moilanen Heikki Juntunen Ari Heikkinen Markus Hämäläinen Kajaanin kaupunki / tilapalvelu / toimitilapäällikkö Kajaanin kaupunki / tilapalvelu /rakennuttaminen ja suunnittelunohjaus Kajaanin kaupunki / tilapalvelu / LVIA suunnittelunohjaus Kajaanin kaupunki / tilapalvelu / SÄ suunnittelunohjaus Kajaanin kaupunki / tilapalvelu / työturvallisuuskoordinaattori ja rakennustyönvalvoja Kajaanin kaupunki / tilapalvelu / kiinteistöjen isännöinti Huoltokirjan koordinointi Kajaanin kaupunki / tilapalvelu / Sisäympäristö asiat KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS, KAINUUN AMMATTIOPISTO Mauri Lindstedt koulutusjohtaja Keijo Kinnunen koulutuspäällikkö Raimo Sivonen rehtori PERUSTIEDOT Kiinteistön perustiedot Kiinteistö Kiinteistön nimi KAO Opintie 3 Kiinteistön osoite Opintie KAJAANI Kiinteistötunnus Kiinteistön omistaja Kajaanin kaupunki Ylläpitäjä (Haltiakoodi) Kajaanin kaupunki Laajuustiedot (yhteensä) Tilavuus (m3) Lämmitettävä tilavuus (m3) 0 Bruttoala (m2) Kerrosala (m2) Hyötyala (m2) Tontin pinta-ala (m2) Muuta Kiinteistön pääkäyttötarkoitus Opetusrakennukset Kiinteistön liikeidea Ammatilliset oppikoulut Lisätiedot Kiinteistöön kuuluu rakennukset Oppi 1-Oppi 8

5 5 Oppi 1, hallintorakennus (rakennus) Rakennus Rakennustunnus Oppi 1 Valmistumisvuosi 1966 Rakennuksen käyttö Opetuskäyttö Käyttötarkoitusluokittelu Perusparannusvuodet Perusparannus ja laajennus 1985 Kerrosluku (maanpäälliset) 2 Kerrosluku (maanalaiset) 1 Tilavuus (m3) Lämmitettävä tilavuus (m3) Bruttoala (m2) Kerrosala (m2) Hyötyala (m2) Porraskäytäviä (kpl) Ulko-ovia (kpl) Rakenteet Julkisivumateriaali Betoni Runkomateriaali Betoni (kivi) Kattotyyppi Tasakatto Katemateriaali ABB-muovibitumikermi Perustukset Pilari- palkkirunko (paikalla valettu) Oppi 2, metalliala Rakennus Rakennustunnus Oppi 2 Valmistumisvuosi 1965 Rakennuksen käyttö Opetuskäyttö Käyttötarkoitusluokittelu Perusparannusvuodet 1984 Kerrosluku (maanpäälliset) 2 Kerrosluku (maanalaiset) Tilavuus (m3) Lämmitettävä tilavuus (m3) Bruttoala (m2) Kerrosala (m2) Hyötyala (m2) Porraskäytäviä (kpl) Ulko-ovia (kpl) Rakenteet Julkisivumateriaali Betoni Runkomateriaali Betoni (kivi) Kattotyyppi Tasakatto Katemateriaali Bitumikermi Perustukset Pilari- palkkirunko (paikalla valettu) Oppi 7, entinen sähkötalo Rakennus Rakennustunnus Oppi 7 Valmistumisvuosi 1983 Rakennuksen käyttö Opetuskäyttö Käyttötarkoitusluokittelu Perusparannusvuodet Kerrosluku (maanpäälliset) 2 Kerrosluku (maanalaiset) Tilavuus (m3) Lämmitettävä tilavuus (m3) Bruttoala (m2) Kerrosala (m2) Hyötyala (m2) Porraskäytäviä (kpl) Ulko-ovia (kpl) Rakenteet Julkisivumateriaali Betoni Runkomateriaali Betoni (kivi) Kattotyyppi Tasakatto Katemateriaali Huopa Perustukset Pilari- palkkirunko (paikallavalettu)

6 6 Kaava Kaavatiedot Tontin Tunnus Kaavallinen olotila Näytä kartalla Voimassa asemakaava Tonttijako 205 5/91/2 Käyttötarkoitus Pinta-ala m² Tontin tehokkuus Kaavan kerrosluku YO-2 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 0,6, m² / (käytetty m²) III KÄYTETYT PINTA-ALAKÄSITTEET ohm2 Ohjelma-ala; tilaohjelmassa eri toimintoihin tarvittava huoneiden ja tilojen teoreettinen pinta-ala. Ohjelmaneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa. Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitekustannusarvion laatimisen yhteydessä. hym2 Hyötyala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitehinta- sekä rakennuskustannusarvion laatimisen yhteydessä. hum2 Huone-ala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu huoneen pinta-ala. Kokonaishuonealaan alaan lasketaan kaikkien hyötytilojen, käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen yms. alat, mutta ei hormien tai rakenteiden pinta-alaa. Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä. htm2 Huoneistoala; Huoneistoalaan lasketaan ohjelma-/hyötyalan lisäksi myös kevyet väliseinät. Huoneistoalaan ei lasketa rakennuksen ulkoseiniä, hormeja eikä kantavia rakenteita. Käsitettä käytetään mm. vuokrasopimuksissa, yhtiöjärjestyksissä jne. k-m2 Kerrosala (rakennusoikeus) = kaavajuridinen suure; kerrosalaan luetaan rakennuslain mukaan kerrosten alat sekä se kellarikerroksen ja ullakon ala, johon on sijoitettu rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Myönnettäessä rakennuslupaa jälkeen asemakaavoitetulle alueelle, lasketaan ulkoseinän paksuudesta kerrosalaan 250 mm (koko rakennepaksuus lasketaan, mutta rakennusoikeuden saa ylittää ylimenevältä matkalta). Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteistön arvokirjoissa jne.

7 7 LÄHTÖTILANNE RAKENNUSPAIKKA ALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILA Kainuun Ammattiopisto sijaitsee Kajaanin keskustan välittömässä läheisyydessä osoitteessa Opintie 3, KAJAANI. Kampusalue muodostuu seuraavista Oppi-rakennuksista: Oppi 1, hallintorakennus, elinkaarensa päässä ja tullaan purkamaan Oppi 2, nykyiset metallialan tilat, elinkaarensa päässä ja tullaan purkamaan Oppi 3, asuntola (ns. käärmetalo), suojeltu rakennus, ei käsitellä tässä hankesuunnitelmassa Oppi 4, päärakennus, peruskorjattu 2011 ja ei toimenpiteitä, ei käsitellä tässä hankesuunnitelmassa Oppi 5, autoala, ei toimenpiteitä, ei käsitellä tässä hankesuunnitelmassa Oppi 6, sähköala, ei toimenpiteitä, ei käsitellä tässä hankesuunnitelmassa Oppi 7, entinen sähkötalo, sähköala, turva-ala ja valmentava koulutus. Työryhmä arvio metallialan tilojen korvaamista uudisrakennuksella ja rakennuspaikkana tutkittiin Oppi 1 ja Oppi 2 rakennusten paikkoja. Lisäksi vaihtoehtona arvioitiin Oppi 7 tilojen uudelleen järjestämistä ja rakennuksen muuttamista ja laajentamista metallialan käyttöön. Vaihtoehtojen arviointia varten laadittiin arviointimatriisi eri vaihtoehtojen eduista ja haitoista sekä laadittiin alustavat suunnitelmaluonnokset tilamitoituksen selvittämiseksi. Työryhmän arvioinnin tuloksena päädyttiin uudisrakentamisen sijaan selvittämään tarkemmin Oppi 7 muuttamista ja laajentamista metallialan uusiksi tiloiksi. Kaikkien vaihtoehtojen lähtökohtana oli, että Oppi 1 ja Oppi 2 rakennukset tullaan purkamaan. Hankesuunnittelutyöryhmä esittää Oppi 7 rakennuksen ensimmäisen kerroksen tilojen muuttamista ja laajentamista uusiksi metallialan tiloiksi. Valmentava koulutus sekä turva-alan koulutus jatkaa edelleen toisen kerroksen tiloissa ja näiden tilojen toiminnallisuutta parannetaan. Oppi 1 ja 2 rakennukset esitetään purettavaksi ja tästä hankesuunnitelmassa ei käsitellä laajemmin näitä rakennuksia.

8 8 TUTKIMUKSET Rakennusten kunnon selvittämiseksi ja jatkosuunnittelun lähtötiedoiksi on suoritettu seuraavat tutkimukset. - Oppi 1, asbesti- ja haitta-ainekartoitus, raportti Sotkamon Erikoispuhdistus Oppi 2, asbestikartoitus, raportti Sotkamon Erikoispuhdistus Oppi 2, kosteuskartoitus/ -tutkimus, raportti Saneeraustekniikka Sartek Oppi 7, asbesti- ja haitta-ainekartoitus Oppi 7, raportti Sotkamon Erikoispuhdistus Oppi 1 ja 2, betonin liukoisuuskoe tehty ja purkubetoni soveltuu hyötykäyttöön, liite Oppi 7, pohjatutkimuskairaukset 18.7 ja Oppi 7 laajennuksen osalta kaapelien paikannukset 7/2014 Oppi 7 vanhat piirustukset on arkistoitu Kajaanin kaupungin arkistoon ja on luovutettavissa jatkosuunnittelua varten paperikopiona sekä osin DWG muodossa. Oppi 7 lattiarakenteen ja perustusten kuormituksen kesto tulee tarkistaa jatkosuunnittelussa, että rakenteiden kapasiteetti on riittävä suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Laajennuksen osalta tulee tehdä maaperän GEO- ja pohjatutkimukset. Erityisesti on kiinnitettävä huomioita maaperän kantavuuteen, routivuuteen ja pohjavesiolosuhteisiin. Jatkosuunnittelussa tehtävät tutkimukset - GEO suunnittelu ja PIMA näytteet, sisältyy päärakennesuunnitteluun - Oppi 7 lattiarakenteet koekuormitus tai rakennelaskelmat, sisältyy päärakennesuunnitteluun - julkisivujen kuntotutkimus sisältyy päärakennesuunnitteluun, RT-ohjekortti RT Julkisivujen korjaustarpeen arviointi, korjausrakentaminen sekä julkaisussa by 42 Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden kuntotutkimusohje. - Radonmittaus lämmityskauden aikana Maanvaraisten rakenteiden ja kosteusriskialttiiden rakenteiden kosteusmittaukset OPPI 7 NYKYTILA JA PERUSTEET TILOJEN MUUTOKSELLE Oppi 7 rakennuksen tekninen kunto on hyvä. Rakennuksessa ei ole rakenteellisia vaurioita eikä sisäilmaongelmia. Rakenteissa ja tiloissa on normaalia vanhentumista ja käytön aiheuttamaa kulumista. Tällä hetkellä rakennuksen käyttöaste on pieni ja tilojen tehostamiselle on tarvetta. Rakennuksessa tällä hetkellä olevat (sähköala, turva-ala ja valmentavakoulutus) toiminnat saadaan uudelleen järjestettyä ja muutosten jälkeen tilojen yhteiskäyttö lisääntyy. Rakennuksen tilaohjelma vastaa hyvin vaihtoehtona tarkastelussa olleen uudisrakennuksen tavoitteellista tilaohjelmaa ja rakennuksen tilat voidaan hyödyntää kaikilta osin kustannustehokkaasti. Oppi 7 ensimmäisen kerroksen tilojen muuttaminen metallialan tiloiksi ja toisen kerroksen tilojen tehostaminen valmentavan koulutuksen ja turva-alan käyttöön on tarkastelluista vaihtoehdoista kustannuksilta ja tilatehokkuudelta edullisin. Uudisrakentamiselle arvioitu tavoitteellinen bruttoala olisi n m² ja esitetyssä vaihtoehdossa Oppi 7 laajennuksen osuus n. 990 k-m² lämmintä hallitilaa, 50 k- m² kylmää varastotilaa sekä katosrakenteita n. 250 m²) (kts liite, pohjapiirustus). Samalla ratkaisu mahdollistaa rakennuksen oikea-aikaisen peruskorjaamisen ja sen myötä jatkaa rakennuksen elinkaarta. Ratkaisu mahdollistaa vanhan Oppi 2 rakennuksen toiminnan nykyisellään hankkeen valmistumiseen saakka ja väliaikaisille ratkaisuille ei ole tarvetta. Oppi 1 ja 2 purkutyöt ja Oppi 7 muutokset voidaan jaksottaa toisistaan riippumattomiksi.

9 9 Hanke vaiheistetaan selkeisiin ajallisiin kokonaisuuksiin: peruskorjaus, muutokset ja laajennus, Oppi 1 ja 2016 Oppi 2 purkutyö, paikoitusalueen rakentaminen ja alueinfran muutokset. Esitetty ratkaisu on Kajaanin kaupungin tilastrategian mukainen jossa tavoitteena on luopua elinkaarensa lopussa olevista kiinteistöistä ja sopeutetaan rakennuskantaa palvelutarpeen mukaiseksi (-1,0 %/v). TONTIN OMINAISUUDET JA RAKENNETTAVUUS Oppi 7; Metallialan tilojen sijoittaminen Oppi 7 rakennukseen edellyttää luonnossuunnitelman mukaisesti laajennuksen jonka pinta-ala on lämmintä hallitilaa 990 k-m² + varasto 50 k-m² ja katokset n. 250m². Rakennusta esitetään laajennettavaksi paikoitusalueelle joka on tasainen asfalttialue. Laajennuksen vuoksi etupihan paikoitusalue ja liikennejärjestelyt muutetaan. Oppi 1 ja 2; Oppi 2 pakalle esitetään rakennettavaksi paikoitusalue. Oppi 1 ja 2 rakennuksissa on osin kellarikerros ja tälle osalle muodostuu purkamisen jälkeen suuri tasoero. Tämä esitettään ratkaistavaksi siten, että paikoitusalue erotetaan muusta pihasta tukimuurilla. Oppi 2 alemmalle tasolle esitetään rakennettavaksi tilaohjelman mukainen autokatos. Oppi 1 alueen tasoero rajataan ympäröivästä alueesta tukimuurilla ja rakennuksen paikka siistitään tilavaraukseksi jatkorakentamista varten. Rakennusten purku vapauttaa tontilta rakennusoikeutta 7965 m². Lopullisessa suunnitteluratkaisussa tulee huomioida tontille jäävä rakennusoikeus ja sen tehokas hyödyntäminen jatkossa. Oppi 1, 2 ja 8 (autokatos) rakennuksille on myönnetty purkulupa (purkulupa ). Purkuluvan yhteydessä rakennusvalvonta on pyydetty lausunnot Kainuun museolta ja Ely keskukselta. Opetusministeriöstä on pyydetty lausunto rakennusten luovutuksesta ja tätä ei ole saatu vielä hankesuunnittelun valmistuttua. KAAVOITUSTILANNE JA KUNNALLISTEKNIIKKA Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaavassa tontti on julkisten palveluiden ja hallinnon aluetta. Keskustaajaman osayleiskaavan päivitysluonnoksessa tontti on kehittämistavoitetta kuvaavalla merkinnällä: Julkisten palvelujen alue, PY. Alue varataan pääasiassa julkisia palveluja varten. Alueelle saa lisäksi sijoittaa palvelujen yhteyteen soveltuvia työpaikkatoimintoja ja asumista. Alueen asemakaavassa,

10 , tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, jossa oppilaitosten autopaikkoja on varattava 1 ap/100 km2. Tontin tehokkuusluku on 0,6 ja kerrosluku kolme. VÄESTÖNSUOJATILANNE RAKENNUS Henkilöä SUOJA Suoja-ala Henkilömäärä OPPI 1 purkautuu S1 169 m² 259 henk. HUOM! purkautuu OPPI OPPI S1 178 m² 276 henk. OPPI S1 182 m² 280 henk. OPPI OPPI YHTEENSÄ henkilökunta opiskelijat henk OPPI 3 (asuntola) henkilökunta 8 + opiskelijat 131 Opintie 3 Asuntola henkilökunta 1 + opiskelijat 91 Opintie 2 ALUEINFRA (sähkö, vesi, viemäri, lämpö, valaistus) Oppi rakennukset on liitetty Kajaanin Veden vesi- ja viemäriverkostoon, Loisteen sähköverkkoon sekä Kajaanin Lämmön kaukolämpöverkkoon. Tontilla on johtorasite K1 Hankkeen 1-vaihe (Oppi 7 muutos ja laajennus) edellyttää sähkö- ja kaukolämpötehojen riittävyyden tarkistamisen johtolaitokselta. Oppi 7 talotekniset liittymät saadaan rakennettua olemassa olevien johtoreittien kautta. Viemäri, vesi, lämpö linjat säilyvät nykyisellään. Suunnitteluvaiheessa tulee arvioida rakennuksen sähköliittymän liittäminen Taito 1 muuntajaan tai vaihtoehtoisesti rakennusalueella olevan sähköverkon hyödyntäminen. Tarvittava sähkö- ja kaukolämpöteho on tarkentuu suunnitteluvaiheessa. Hankkeen 2-vaihe (PURKU) edellyttää laajat muutokset tontin sisäiseen lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköverkkoihin. Alueinfran suunnittelu suoritetaan rakennuttajan ja johtolaitosten kanssa yhteistyössä ennen/rinnan suunnittelun kanssa. Hanke edellyttää seuraavat muutokset: TATE - Oppi 2 muuntamo tulee siirtää purkuvaiheessa. Johtolaitoksen kanssa on alustavasti sovittu, että uusi muuntamo sijoitetaan kytkinlaitoksen kentälle ja vaihtoehtoisia paikkoja kartoitetaan. Muuntamon teho on tarkentuu jatkosuunnittelussa. Muuntamon siirto ja kytkentä tulee aikatauluttaa hankkeen yhteydessä siten, että se ei aiheuta kohtuutonta häiriötä kiinteistöjen toimintaan (arvioitu ajankohta kesäkuu 2016). Muuntamon kustannukset ovat n Sähkölaitos vastaa tarvittavien lupien hankinnasta. - Oppi 2 sähkökeskus; Uudelle pääkeskukselle, nousukeskukselle ja telejakamolle varataan tilat esim. uuden autokatosrakennuksen yhteyteen. Liittymä matka on huomioitava sijoittelussa ja vanhat kaapelit pyritään hyödyntämään. - sähkökeskuksen tilavaraus 50 m2 - telejakamon tilavaraus 20 m2 - TATE suunnittelussa huomioidaan tekniset järjestelmien uudelleen sijoitukset mm. paloilmoitinkeskus, keskusradio, keskuskellot, RAU, paineilma, hitsauskaasut. Oppi 7 tai rakennettavalle uudisosalle mitoitetaan tarvittavat tilavaraukset. - Alueifran sähköteknisten muutosten lähtötietojen kartoitus aloitetaan suunnittelijan toimesta 6/2014 ja kesto n. 6kk. - Hankkeen yhteydessä ei suunnitella varavoimajärjestelmiä.

11 11 - Oppi 1 rakennus pyritään saattamaan kylmäksi ja rakennuksen läpikulkevien putkilinjojen toiminta on varmistettava. TATE suunnittelutyöhön sisällytetään Oppi 1 rakennuksen läpi kulkevien putkien edellyttämät väliaikaisratkaisujen suunnittelu. - Hankesuunnitelman ulkopuolisena projektina käynnistetään koko alueen (KAO:n) automaatio uusiminen Desigo järjestelmään. Laajuus kartoitetaan rinnan muun TATE suunnittelun kanssa. Muutoksen arvioidut kokonaiskustannukset ovat n Muutossuunnittelun kesto n. 6kk. Vastuuhenkilöinä ovat Tommi Karjalainen ja Ari Heikkinen. LIIKENNE JA PAIKOITUS Hankesuunnitelman mukaiset muutokset edellyttävät tontin sisäisen liikenteen ja paikoituksen uudelleen järjestämisen. Hankkeella ei ole oleellista vaikutusta alueen liikennevirtoihin. Pääpaikoitusalue esitetään rakennettavaksi Oppi 2 paikalle ja invapaikat, vieraspaikat sekä saattoliikenne etupihan paikoitusalueelle. Erityistä huomiota suunnitteluratkaisussa on kiinnitettävä OPPI 7 huoltoliikenteen järjestämiseen. Suunnitteluratkaisusta pyritään järjestämään muuntojoustava siten, että tontin jatkorakentaminen purettujen kiinteistöjen paikalle on mahdollista. Ajoneuvoliikenne ja huoltoliikenne eriytetään kevyestä liikenteestä. Alueinfran reitit huomioidaan suunnitteluratkaisussa. Olemassa olevat liittymät säilytetään. Kaikki paikoitus ja liikennealueet asfaltoidaan tai osin voidaan käyttää laatoitusta ja tarvittaessa reunakivet tulee olla graniittia. Liikenne- ja paikoitusalueille rajataan selkeästi erottuvat jalankululle tarkoitetut alueet. Tontin sisäisen liikenteen kokonaisratkaisu sisältyy arkkitehdin ja pääsuunnittelijan suunnittelusisältöön. Lisäksi suunnittelussa arvioidaan liittyminen tieverkkoon. Mikäli tontin sisäisen liikenteen ratkaisut edellyttävät muutoksia kaupungin tieverkkoon tai liikennejärjestelyihin sisältyy muutosten suunnittelu hankkeelle. Suunnitteluratkaisut hyväksytetään Kajaanin Kaupungin kunnallistekniikalla. Liikennekonsultti ohjaa arkkitehtisuunnittelun ratkaisua ja suunnittelun rajapinnat sovitaan hankkeen edetessä. SUUNNITTELULLE ASETUT TAVOITTEET YLEISTÄ SUUNNITTELUSTA Suunnittelussa ja rakennustyössä noudatetaan rakennuslaissa, -asetuksessa ja rakentamismääräyskokoelmissa säädettyjä periaatteita koulu- ja oppilaitosten rakentamisesta annettuja ohjeita ja määräyksiä, sekä huomioidaan Sisäasiainministeriön raportti Oppilaitosten turvallisuudesta (julkaisu 40/2009). Tämän lisäksi noudatetaan Kajaanin kaupungin rakennusvalvonta-, terveys- ja pelastusviranomaisen antamia kohdekohtaisia määräyksiä. Tilat ja piha-alueet suunnitellaan esteettömiksi. Hankkeelle ei aseteta tietomallivaatimuksia. Suunnittelutyö tulee tehdä tarvittavilta osin mallintamalla siten, että suunnitelmien yhteensovittaminen voidaan suorittaa eri suunnittelualojen ohjelmistojen avulla. Suositeltava tallennusmuotona on IFC formaatti. Suunnitelmien yhteensovittaminen tehdään arkkitehdin ja pääsuunnittelijan johdoilla suunnitteluryhmän toimesta. Hankkeelle valitut suunnittelualat ja suunnittelutehtävien vaativuusluokitus (RakMK A2) Suunnitteluala Vaativuusluokitus ARK- ja pääsuunnittelu A RAK-rakennesuunnittelu A GEO suunnittelija A LVIAJ-suunnittelu A SÄH-sähkösuunnittelu A (NSS) Liikennesuunnittelu SKOL 03

12 12 KAUPUNKIKUVALLISET TAVOITTEET Kaupunkikuvallisesti rakennus sijoittuu merkittävään paikkaan päätieverkon läheisyyteen. Oppi 7 laajennus voi edustaa tämän ajan arkkitehtuuria, joka täyttää kaupunkikuvassa sille annetun keskeisen julkisen rakennuksen tehtävän. Olevien rakennuksen arkkitehtuuria voidaan kohentaa ja yhteensovittaa lisäämällä niihin tehosteita laajennuksessa käytetystä tyylistä. Arkkitehti esittää ennen suunnittelutyön aloittamista arkkitehtonisen linjan joka tulee hyväksyttää tilaajalla. ARK, RAK JA TATE TAVOITTEET Suunnittelun tavoitteet asetetaan ensimmäisessä suunnittelukokouksessa. Tavoitteiden asettamisessa hyödynnetään suunnitteluryhmän ammattitaitoa luoda käyttäjän tarpeita vastaavia kestäviä, energiatehokkaita, muuntojoustavia ja turvallisia ratkaisuja kustannustehokkaasti. Rakennuksen rakennustekninen vaatimustaso on esitetty koostetusti seuraavassa taulukossa: Luokitus vaatimus huomautus Käyttöikätavoitteet rakennuksenrunko ja sokkeli >100 v julkisivut ja piharakenteet >50 v LVI-laitteiden elinkaaritavoite on 25 v rakennusautomaatiolaitteiden 15 v Desigo järjestelmä Paloluokka P1 E1, RT , > 250 henkilöä Puhtausluokka, rakennustyöt P1 opetustilat Puhtausluokka, rakennustyöt P2 tuotantotilat Puhtausluokka, LVI P2 Sisäilmastoluokitus S2 RT Sisämateriaalien luokitus M1 Akustinen luokitus B SFS 5907, opetustilat Lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka RF2 Rakenteiden lämmönläpäisykertoimet (W/m²K) ulkoseinä <0,17 tai vähintään A energia taso yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja <0,09 tai vähintään A energia taso alapohja (maanvarainen) <0,16 tai vähintään A energia taso ikkunat <0,8 tai vähintään A energia taso ovet <0,8 tai vähintään A energia taso VSS-luokitus S1 Rakennuksen energialuokitus A laajennuksen osalla Ilmanvuotoluokitus <1 Lisäksi suunnittelussa huomioidaan TERVE TALO tavoitteet RT ohjeen mukaisesti: ENERGIATEHOKKUUDEN HUOMIOIMINEN SUUNNITTELUSSA Hankeen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Ympäristöministeriön asetus energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (4/13). Suunnittelutyöryhmä valitsee hankkeelle parhaiten soveltuvat vaihtoehdot energiatehokkuuden parantamiseksi. Yksityiskohtaiset tavoitteet asetetaan ensimmäisessä suunnittelukokouksessa ja niiden toteutumista seurataan suunnittelun edetessä laskelmin sekä rakentamisen aikana tehtävillä mittauksilla. Hankkeessa toteutuvat energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet - Uudisosa suunnitellaan ratkaisuilla jotka täyttävät A energialuokan vaatimukset

13 13 - Peruskorjausosan toimenpiteet: ilmatiiveyden parantaminen ikkunoiden ja ovien uusiminen tarvittavilta osin ja tiivistäminen yläpohjan lämmöneristevahvuuden lisääminen läpivientien tiivistäminen ja osastoinnin parantaminen energiatehokkaat TATE kokonaisratkaisut koko hankeen osalla älykkäät ja energiaa säästävät ratkaisut mm. valaistuksen ja ilmanvaihdon ohjaus HYVIEN SISÄYMPÄRISTÖOLOSUHTEIDEN VARMISTAMINEN Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomioita ratkaisuihin joilla varmistetaan hyvät sisäilmaolosuhteet. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan TERVE TALO periaatteita RT Tilapalvelun esitys hankkeessa huomioitaville suunnitteluratkaisuille: - Opetustilojen maanvaraiset lattiat päällystetään laatalla. Tuotantotiloissa voidaan käyttää hiertobetonia tai epoksipinnoitteita. Kerroksissa voidaan käyttää muovimattoa jossa on PUR pinta tai kestävyydeltään vastaava pinnoitetta jota ei tarvitse vahata. - Käytetään tunnettuja rakenneratkaisuja ja tarvittaessa rakenteiden oikea toiminta tarkastetaan laskelmin. - Kaikkien sisäpintojen materiaalien tulee olla M1 luokiteltuja ja niistä tulee olla dokumentti - Rakentamisessa ja suunnittelussa huomioidaan P1 ja P2 puhtausluokkien vaatimukset ja tilat sekä järjestelmät todennetaan puhtaiksi ennen luovutusta. - Opetustilat toteutetaan alakattoratkaisuilla ja pölyä keräävät ja vaikeasti puhdistettavat pinnat minimoidaan. - Valaistusratkaisut toteutetaan muuntojoustavana, säädettävinä ja energiatehokkaana. - IV sisäilmaratkaisut toteutetaan S2 mukaisesti ja tilojen ylilämpenemisen tarkastetaan laskelmin ja suunnitteluratkaisuissa huomioidaan passiiviset ratkaisut kuten auringon suojaus. - Saneeratulla osalla vanhat rakenteet poistetaan kantavaan rakenteeseen saakka ja vanhoja kerroksia ei jätetä uusien materiaalien alle. - Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan Tilapalvelun laatimat kosteuden- ja puhtaudenhallintaohjeet. - Luovutus vaiheen toimintakokeelle, mittaukselle ja säädölle varataan riittävä aika. Toimintakokeisiin osallistuvat urakoitsijat, suunnittelijat, valvojat ja lisäksi myös käyttäjän, huollon ja ylläpidon henkilöstö. - Suunnitelmat, käyttö- ja huolto-ohjeet, takuutodistukset ja huoltokirja-aineisto on laadittu Tilapalvelun ohjeistuksen mukaisesti ja arkistoitu sähköisesti rakennuttajalle ja käyttäjälle TYÖTURVALLISUUS, TURVALLISUUSSUUNNITTELU JA RISKIENHALLINTA Työturvallisuudessa noudatetaan Työturvallisuuslakia (738/2002), Valtioneuvoston asetusta 205/2009 sekä RT-korttien (RT , RT ) ohjeita. Työturvallisuuden huomioiminen tapahtuu hanke- ja esisuunnitteluvaiheessa, suunnitteluvaiheessa, rakennustyön sekä ylläpidon aikana. Suunnittelijoiden tulee huomioida työntekijöiden turvallisuus ja terveys kaikkien em. vaiheiden osalle. Turvallisuussuunnittelu sisältyy jokaiseen suunnittelualan tehtäviin. Hankkeen turvallisuusasiakirja, menettelytapaohjeet ja turvallisuussäännöt laaditaan suunnitteluryhmän yhteistyönä. Tilaaja nimeää hankkeelle työturvallisuuskoordinaattorin. Hankkeen vaiheistus, peruskorjaus- ja laajennustyöt sekä samanaikaisesti toimiva koulu asettaa erityiset turvallisuushaasteet jotka tulee huomioida suunnitteluvaiheessa. Tämä edellyttää huolellista suunnittelua mm. seuraavilla alueilla:

14 14 - Työmaan rajaaminen koulutoiminnoista hankkeen jokaisen vaiheen aikana - Purkutyön rajaaminen, ympäristön suojaaminen sekä töiden vaiheistaminen ja yhteensovittaminen - Tilapäisjärjestelyjen huomioimista ja riittäviä häiriövarauksia - Alueinfran muutokset ja vaiheistaminen sekä muutoksista aiheutuvat katkot ja häiriöt toimintaan KIINTEISTÖNPIDON ASETTAMAT TAVOITTEET Hankkeessa huomioidaan seuraavat keskeiset kiinteistön kunnossapidolle asetetut tavoitteet ja linjaukset sekä erityistä suunnittelutarvetta vaativat ratkaisut - Laajennuksen osalle tulee valita harja- tai pulpettikatto. Ei tasakattoa, lasi- tai ikkunarakenteita vesikatoksi. Räystäsleveydet riittävät esim mm siten, että julkisivupinnoille tulee riittävä myös viistosadetta vastaan. - Sade-, hulevesien johtaminen kattavasti pois kiinteistöltä vesikatolta ja piha-alueilta hulevesiliittymään asti. Huomioitava mitoitus, tarkastuskaivot, puhdistusmahdollisuus, pollarit katolla, mahdollinen saattolämmitys. Sadevesikaivojen mahdollinen jäätyminen ja puhdistamismahdollisuus ennakoitava/varmistettava - Julkisivumateriaaliksi ei moduulitiiliverhoilua tai rappauspintoja - Täydentävien rakenteiden tiiveys tulee varmistaa riittävällä detaljisuunnittelulla mm. läpiviennit, julkisivut, materiaalien rajapinnat. - Yläpohjatilan ja onkaloiden tarkastusmahdollisuus sekä kulku- ja huoltotiet sekä työturvallisuus. - Piha-alueet suunnitellaan koneellisesti hoidettaviksi ja lumenläjitykselle osoitetaan tila suunnitelmissa. Materiaalialueet nurmi, asfaltti, kiveys suunnitellaan selkeiksi alueiksi ja eri pintamateriaaleista koostuvia pieniä alueita ei tule suunnitella. Tarvittaville osin suunnitellaan reunakiveykset kivestä (ei betoni- tai asfalttireunakiveä). - Kiinteistönhoitajan sosiaalitilat ja ennen kaikkea riittävä varastotila koneille, laitteille, tarvikkeille huomioitava. - Talotekniset järjestelmät tulee olla sijainniltaan ja toiminnaltaan sellaisia, että ne ovat huollettavissa tarvittavilta osin. Ei esim. iv-koneita alaslaskettujen sisäkattojen sisällä. - Ei ns. paketti iv-koneita, ollut ongelmia hälytysten siirrossa, mittauksissa, varaosien saannissa, eivät keskustele välttämättä rakennusautomaation kanssa. - Käytönopastuksen ja perehdyttämisen toimintamalli määritetään asiakirjoihin. LVIAJS (mm. jäähdytys-, murto-, kamera-, kulunvalvonta-, paloilmoitin-, pumppaamo, varavoima-, sprinklausjärjestelmät) - Paikantamiskaavio taloteknisistä järjestelmistä tuotettava suunnittelun yhteydessä ja päivitettävä kohteen valmistuessa. - Muistettava suunnitella ja rakentaa johtoyhteydet datajakamoon, puhelinjakamoon : mahdollisille hissille, kulunvalvonta, murtohälytyskeskus hälytyksensiirtoa varten. Huomioitava myös mahdollinen kaapeli-tv, valokuitu, puhelinliittymä kiinteistölle. - Hankekohtaisesti linjattava ensimmäisessä TATE ohjauspalaverissa mm: Pihavalojen, autolämmitystolppien, saattolämmitysten, kulun-, ja ovivalvonnan ohjauksesta. Energia, vedenkulutusmittaukset Jätteen kierrätys (pyritään suunnittelemaan jätepiste syväkeräysastioille) Rakennusten ilta-, ja viikonloppukäyttö, ohjaukset, lukitus, kulunvalvonta - Suunnitelmissa esitettävä ohjeet järjestelmien ja laitteiden merkkauksille. - Ei isoja puita rakennusten lähellä, pitää kosteutta rakenteissa yllä, roskaavat katot. - Huomioitava ilkivalta: ikkunat, graffitit, vesikatoille pääsy ja ilkivalta siellä. - Ei erikoisvalaisimia rakennuksen sisällä, eikä hankalissa paikoissa (huollettavuus)

15 15 TILAOHJELMA JA TILOJEN VAATIMUKSET TILAOHJELMA (pohjapiirustusluonnos) Hankeen alustava tilaohjelma on esitetty pohjapiirustusluonnoksessa. Tilaohjelmaa tarkennetaan suunnittelukokouksessa 1, jossa sovitaan tilojen lopulliset mitoitusperusteet. Lopullinen tilaohjelma hyväksytään suunnittelukokouksessa 2. Muutoksia verrataan tavoitehintamenettelyllä hankesuunnitelmaan ja kokonaiskustannusmuutos ei saa ylittää 5 % hankesuunnitelman tavoitehinnasta. Laajennus: Metallialan tilat Metallialan kylmä varasto 944 htm² / (990 k-m²) 50 htm² Tilajärjestelyin tehtävät muutokset, ei laajuusvaikutusta: Metallialan tilat 1172 m², kaikki 1 krs tilat Erityisalan tilat, valmentava koulutus 234 m², 2 krs Turva-alan tilat 400 m², 2 krs Yhteiskäyttötilat, henkilökunta 102 m², 2 krs Yhteiskäyttö opetustilat ja liikenne Ulkopuoliset laajennukset: Katosrakenteet 250 m² 2-3 vaiheen rakennustyöt: Purkutyöt 7685 k-m² Autokatos ja alueinfran tilat, toteutetaan kun purkutyöt suoritettu HANKKEEN LÄPIVIENNILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET AIKATAULU JA TOTEUTUSTAPA Toteutustapa: Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana. LVIAJ- ja sähköurakat ovat alistettuja sivu-urakoita. Hankeen aikataulu on liitteenä - hankesuunnitelma valmis hankesuunnitelma Vilakkeen johtokuntaan suunnitteluaika 10/2014-2/ kilpailutus 3/2015-5/ rakennusvaihe 6/ / purku-urakka 5/ / alueinfra rinnan urakoiden kanssa HANKKEEN KUSTANNUKSET Hankkeelle laskettu Haahtela TAKU tavoitehinta on (alv 0 %). Tavoitehinta sisältää Oppi 7 rakennuksen peruskorjauksen korjausasteella n.68 %, tilaohjelman mukaisen laajennuksen sekä rakennusta ympäröivät aluetyöt. Oppi 1 ja 2 purkutyöt, ylätason paikoitusalueet ja alueinfran muutokset eivät sisälly tavoitehintaan. Lisäksi käyttäjä hankkii omina hankintoina irtaimisto- kalustoyms. hankintoja, joista ei ole tarkempaa arviota tässä vaiheessa.

16 16 INVESTOINTIPÄÄTÖKSEN VALMISTELU Hankesuunnitelma toimitetaan osapuolille tutustuttavaksi ja käsitellään Vilakkeen johtokunnassa Hanke käsitellään Vilakkeen johtokunnassa normaalin talousarviokäsittelyn yhteydessä, ellei suunnitelmien valmistuttua ja kustannusarvioiden tarkennuttua taikka tarjouspyyntövaiheessa hankkeen laajuuteen, kustannuksiin yms. tule oleellisia muutoksia. Hankkeen suunnittelu ja rakentamisen valmistelu aloitetaan heti, kun hankesuunnitelman on hyväksytty. JULKISTEN HANKKEIDEN ERITYISTEHTÄVÄT Rakennusurakan kokonaisarvo ei ylitä EU kynnysarvoa. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen hankinnan rajoitettua menettely. Hankintamenettelyn aikataulu on seuraava: Ennakkoilmoitus 52 pv alkaen päättyy Urakkatarjouspyyntö 22 pv alkaen päättyy Sopimusneuvottelu 5 pv alkaen päättyy Valitusaika 14 pv alkaen päättyy Urakan toteutus 6 kk alkaa valmis Urakan vastaanotto 10 pv alkaa valmis

17 17 OPPI 7 TILOJEN PERUSKORJAUS JA LAAJUUS: Perustukset Salaojien toiminta sekä perustusten ja maanvaraisten rakenteiden kunto on tarkistettava suunnitteluvaiheessa. Vanhat alapohjat Vanhojen lattioiden kuormituksen kesto tulee tarkistaa suunnittelun alussa. Tiloihin sijoitettavien koneiden mitat ja painot on esitetty laiteluettelossa. Lattioita roilotaan tekniikan vaatimilta alueilta. Vanhat pintamateriaalit poistetaan ja lattiat pinnoitetaan uudestaan. Radon putkituksen tarve ja toteutus arvioidaan suunnitteluvaiheessa. Kosteiden tilojen maanvaraiset lattiat varustetaan lattialämmityksellä. Runko Rungon kuormituksen kesto tarkistetaan suunnittelun alussa. Erityistä huomiota kiinnitetään muuttuviin TATE reitteihin ja niiden tilavarauksiin. Ikkunat Opetustilojen ikkunat uusitaan ja varustetaan sälekaihtimilla. Tuotantotilojen ikkunat tulee olla kiinteitä eristelasielementtejä alumiinirungolla. Savunpoiston tarve ja hätäpoistumisikkunat tulee huomioida suunnittelussa ja epäselvissä tai tulkinnallisissa ratkaisuissa on rakennusvalvonnalta ja paloviranomaiselta pyydettävä ohje ja ennakkolausunto. Ikkunat varustaan auringonsuojakalvolla ja tarvittaessa peili- tai tummennuskalvolla. Korkealla olevissa vaikeasti puhdistettavissa ikkunoissa käytetään itsepuhdistuvaa lasia. Suunnittelussa huomioidaan korkeiden ikkunaseinien pesussa ja huollossa tarvittavien nostimien tms. käyttöä varten tarvittava tila. Ulko-ovet Ulko-ovet uusitaan. Ovet varustetaan sähkölukituksella ja sarjoitetaan rakennuttajan ohjeistuksen mukaan. Oviin huomioidaan esteettömyyden vaatima automatiikka, inva-vetimet ja kynnykset. Huoltokäytävillä on ovet suunnitellaan kynnyksettöminä. Julkisivut Julkisivupinnaksi tulee valita kestävä ja huoltovapaa materiaali. Julkisivun alaosissa tulee käyttää materiaaleja joilla on korkea kulutuksen kesto ja ne ovat puhdistettavissa esim. grafiiteista. Julkisivuratkaisuissa tulee välttää rapattuja pintoja tai niitä voi olla vain tehosteena pieniä aloja. Uuden ja vanhan julkisivun yhteesovittaminen voidaan tehdä tehostamalla vanhoja pintoja laajennusosaan yhteensopivalla materiaalilla. Sisäänkäynnit tulee suojata katoksilla ja huollon lastausja purkualueet tulee olla katettuja. Talovarusteet Kiinteistö varustetaan talotunnuksella, malli kuten muissa rakennuksissa. Talotikkaiden alaosassa tulee olla kiipeilyn esto. Vesikatot Vesikaton huopa uusitaan. Vanha huopa poistetaan ja kattovarusteet uusitaan tarvittavilta osin. Erityistä huomiota kiinnitetään TATE läpivientien detaljeihin.

18 18 Palokatkot Hankkeeseen laaditaan palokatosuunnitelma paloteknisen asiantuntijan toimesta. Palokatosuunnittelu sisältyy pääsuunnittelijan tehtäviin. Kaikki vanhat palokatkot saatetaan määräysten mukaiseen kuntoon. Väliovet Väliovet uusitaan ja tarvittavat inva vetimet lisätään. Huoltokäytävien ja toiminnan edellyttäessä ovet varustetaan törmäyssuojilla ja karmit kulmasuojalistoilla. Luokkatiloihin järjestetään poistumistieovi. Lukitussuunnitelma Kulunvalvontasuunnitelma laaditaan yhteistyössä tilapalvelun ja käyttäjän kanssa. Samalla määritetään kulunvalvonta sekä murtohälytys ja paloilmoitinkeskuksen paikka sekä mahdolliset ratkaisut iltakäytön kulun järjestämiseksi. Lukkojen sarjoituksesta, avaintasoista ja kulunvalvonnan periaatteista vastaa rakennuttaja. Rakennusten ulko-ovien ohjaus liitetään rakennusautomaatioon ja kulkua ohjataan kulkutunnisteella ja PIN tunnisteella. Kulunvalvonnan järjestelmänä on Timecon. Tässä kohteessa käytetään Abloy xx avainjärjestelmää. Ovet numeroidaan seuraavasti: 1. numero = kerros, 2. numero = rakennusosa ja seuraavat numerot juoksevana numerointina osoittavat tilan. Ovet varustetaan ovinumerolla ja tekstillä esim Opetustila. Lukitussuunnitelmassa käytetään ovinumerointia. Alakatto Opetustiloissa käytetään 100% akustisia alakattoja. Tilojen akustiset ominaisuudet tarkistetaan suunnitteluvaiheessa laskelmin. Alakatot 600x600 tulee olla alakattorunkoon asennettavat helposti avattava järjestelmä. Piilolistakiinnityksiä ei sallita niiden huonon avattavuuden vuoksi. Kiinnityspinnat valitaan akustoiviksi. Alakattojen yläpuoliset osat pölynsidontamaalataan. Hallitilan kattona voidaan käyttää liimattavaa alakattolevyä. Tekniikka voi jäädä näkyviin, mutta iv kanavien ja kaapelihyllyjen pinnat tulee olla puhdistettavissa. Lattian pintarakenteet Maanvaraisista lattioista poistetaan pintamateriaalit betonipintaan saakka. Maanvaraisissa lattioissa käytetään laattaa, epoksi tai hiertopinnoitetta tilan käyttötarkoituksen mukaan. Kerroksissa voidaan käyttää PUR pinnoitettua julkisen tilan muovimattoa (materiaalivahvuus min. 2mm) tai vastan tuotetta jolla vähintään sama kulutuksen kesto ja huolto. Materiaalivalinnassa painotetaan elinkaarikustannusta. Materiaalit tulee valita kerroksittain siten, että tilojen siivouksessa voidaan käyttää samaa siivousmenetelmää. Tiloihin valitaan jalkalista joka estää konesiivouksessa tai häiriötilanteessa veden pääsyn rakenteisiin lattian ja seinän rajasta. Tuulikaapit varustetaan mattosyvennyksellä joka pinnoitetaan kosteuden kestävällä materiaalilla. Laajennuksen osalla voidaan valita parhaiten tuotantotilaan soveltuva kustannustehokasta ratkaisu. IV-konehuoneiden osalla huomioitava lattian aikainen pinnoittaminen ja käytetään esim. hiertolattioita tai akryylibetonia tai vastaa pinnoitetta. Seinäpinnat Pääosin entiset ja kaikki pinnat huoltomaalataan. Laatoitettuihin seiniin ei muutoksia. Laajennusosalla seinäpinnat tulee olla kovaa kulutusta ja iskua kestävää sekä pinnat helposti puhdistettavat.

19 19 TALOTEKNIIKKA Tilavarusteet WC ja siivoustilojen varusteina käytetään RST varusteita. Pääsisäänkäynnin aulaan käytävälle ja tuotantotilaan info-tv Vakiokiintokalusteet Opetustilat varustetaan vakiokiintokalusteilla jotka ovat taulukaluste ja allaskaluste. Luokkatilan pulpetit, opettajan työpiste ja tarvittavat säilytysratkaisut kalustetaan tarpeen mukaan irtokalusteilla joka on käyttäjän erillishankinta. Kaikissa luokissa on kaksi opetussuuntaa joista toinen taulukaluste ja toinen vapaaksi jäävä seinä esim. älytaululle tai tv:lle. Sähkövaraukset yläkautta. Työtilojen kalusteet täsmentyvät suunnittelun edetessä ovat pääosin käyttäjän hankinta. Oppilaslokeroita varataan valmentavan koulutusen ja turva-alan oppilaille ja ne sijoitetaan käytäville. Metallialan oppilaille ja henkilökunnalle varataan henkilökohtaiset pukukaapit, muille käyttäjille pukutila jossa (ei nimetyt). Siivouskeskuksen varuseet - Pyykinpesukone Miele Mopstar + Kuivausrumpu Miele PT 5135 LW - Moppiputsari + huuva - Pöytä moppiputsarin alle, leveys 90cm, korkeus 80cm - Ilmoitustaulu - pistorasioita koneiden lataamista varten - hyllyjä katosta lattiaan ja - välinevarsiteline 2 kpl, leveys 90cm - Käsihuuhdetelineet siivouskeskukseen Huoltopiha, lastauslaituri ja jätteenkäsittely täsmentyy suunnitteluvaiheessa. Talotekniikka uusitaan pääosin kokon rakennuksen osalla. TATE laatutaso määritetään suunnitteluvaiheessa huomioiden energia- ja ylläpitokustannustavoitteet. Hankkeeseen liittyy seuraavat talotekniset järjestelmät: - antennijärjestelmä - aikakellojärjestelmä - AV-järjestelmä - yleiskaapelointijärjestelmä - turvavalaistusjärjestelmä - ovilukitus-, kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä - rikosilmoitinjärjestelmä - videovalvontajärjestelmä (ulko- ja sisäalueet) - äänentoistojärjestelmä - hätäkuulutusjärjestelmä - savunpoistojärjestelmä - paloilmoitinjärjestelmä - rakennusautomaatiojärjestelmä - varattu valo-järjestelmä - avunpyyntöjärjestelmä - Info-TV-järjestelmä

20 20 LIITTEET 1 Pohjaluonnos 1 krs Pohjaluonnos 2 krs Taku tavoitehinta-arvio Tilaohjelma KAO metallin tilat, uudisrakennus Alueen nykyinen asemapiirustus

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25.

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25. 1 Kuopion alueellinen r akennusvalvonta Kuopio Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42 (PL 197) 711 Kuopio (7111 KUOPIO) (17) 185 174, fa (17) 185 182 Suonenj oki Kaupungintalo, Herralantie 6 (PL 13) 776 Suonenjoki

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2015 Vastuualueet ja pätevyyden

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ PETIKKO n. 6000 m² Kiinteistö on ollut Tarjoustalo / Tokmannin käytössä vuodesta 2005, jolloin liiketeilasaneeraus tehtiin entiseen

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 Yhtymähallitus 97 28.10.2015 Yhtymähallitus 102 26.11.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS-

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht.

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht. Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt Tekninen lautakunta 136 12.11.2014 Tekninen lautakunta 148 10.12.2014 Tekninen lautakunta 65 20.05.2015 Kunnanhallitus 192 08.06.2015 Tekninen lautakunta 133 09.12.2015 Päiväkodin rakentaminen / taloudellinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot