HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto"

Transkriptio

1 1 HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto Osoite: Opintie 3, KAJAANI Koulutuksen järjestäjä: Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

2 2 Sisällys TIIVISTELMÄ HANKESUUNNITELMASTA JA HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄN ESITYS... 3 TYÖRYHMÄ... 4 PERUSTIEDOT... 4 KÄYTETYT PINTA-ALAKÄSITTEET... 6 LÄHTÖTILANNE RAKENNUSPAIKKA... 7 ALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILA... 7 TUTKIMUKSET... 8 OPPI 7 NYKYTILA JA PERUSTEET TILOJEN MUUTOKSELLE... 8 TONTIN OMINAISUUDET JA RAKENNETTAVUUS... 9 KAAVOITUSTILANNE JA KUNNALLISTEKNIIKKA... 9 VÄESTÖNSUOJATILANNE ALUEINFRA (sähkö, vesi, viemäri, lämpö, valaistus) TATE LIIKENNE JA PAIKOITUS SUUNNITTELULLE ASETUT TAVOITTEET YLEISTÄ SUUNNITTELUSTA KAUPUNKIKUVALLISET TAVOITTEET ARK, RAK JA TATE TAVOITTEET ENERGIATEHOKKUUDEN HUOMIOIMINEN SUUNNITTELUSSA HYVIEN SISÄYMPÄRISTÖOLOSUHTEIDEN VARMISTAMINEN TYÖTURVALLISUUS, TURVALLISUUSSUUNNITTELU JA RISKIENHALLINTA KIINTEISTÖNPIDON ASETTAMAT TAVOITTEET TILAOHJELMA JA TILOJEN VAATIMUKSET TILAOHJELMA (pohjapiirustusluonnos) HANKKEEN LÄPIVIENNILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET AIKATAULU JA TOTEUTUSTAPA HANKKEEN KUSTANNUKSET INVESTOINTIPÄÄTÖKSEN VALMISTELU JULKISTEN HANKKEIDEN ERITYISTEHTÄVÄT OPPI 7 TILOJEN PERUSKORJAUS JA LAAJUUS: LIITTEET... 20

3 3 TIIVISTELMÄ HANKESUUNNITELMASTA JA HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄN ESITYS Kainuun Ammattiopiston metallialan tilat toimivat tällä hetkellä Opintien kampusalueella Oppi 2 rakennuksessa. Rakennus on valmistunut vuonna 1965 ja on elinkaarensa päässä. Rakennuksessa suoritettujen kuntotutkimusten perusteella on todettu, että kiinteistön korjaaminen ei ole kannattavaa ja se esitetään purettavaksi. Hankesuunnitelman tavoitteena oli tarkastella metallialan opetustilojen korvaamista uudisrakennuksella. Tontilta purettavaksi osoitetut rakennukset Oppi 1 ja Oppi 2 vapauttavat tarvittavan rakennusoikeuden sekä rakennusalan. Uudisrakennuksen sijainniksi arvioitiin molempien rakennusten paikkoja. Uudisrakentamisen toteuttaminen nykyiselle tontille osoittautui haasteelliseksi. Teknisen toteutuksen ja ajallisen ohjauksen kannalta suurimmat haasteet ovat rakennusten alla kulkevaan alueinfraan (sähkö,lämpö) kohdistuvat muutokset, tontin korkeuserot, tontilta vapautuvan rakennusoikeuden tehokas käyttö sekä metallialan opetustoiminnan siirtäminen väliaikaisiin tiloihin rakennus- ja muutostöiden ajaksi. Vaihtoehtona uudisrakentamiselle hanketyöryhmä kartoitti alueen rakennukset, niiden käyttöasteet ja soveltuvuuden metallialan tiloiksi. Selvityksessä todettiin Oppi 7 tilojen vastaavan pääosin uudisrakennukselle laadittua tilaohjelmaa lukuun ottamatta raskaan metallin korkeaa hallitilaa. Nykyisin Oppi 7 rakennuksessa toimii valmentava koulutus ja turva-ala. Rakennuksen käyttöaste on pieni ja tilojen tehostamiselle on tarvetta. Luonnossuunnittelulla varmistettiin tilojen soveltuvuus, toimintojen uudelleen järjestelyn mahdollisuudet ja todettiin laajennustarpeeksi 944 m² lämmintä hallitilaa, 50 m² kylmää varastotilaa sekä katosrakenteita n. 250 m². Rakennuksessa nykyisin toimivat valmentava koulutus ja turva-ala jatkavat toisessa kerroksessa. Hankkeen myötä rakennukseen muodostuu yhteiskäyttötiloja ja tilojen käyttöaste paranee. Oppi 7 rakennuksen tekninen kunto on hyvä. Rakennuksessa ei ole rakenteellisia vaurioita eikä sisäilmaongelmia. Rakennuksen muuttaminen metallialan tiloiksi ja toisen kerroksen tilojen tehostaminen valmentavan koulutuksen ja turva-alan käyttöön on tarkastelluista vaihtoehdoista kustannuksilta ja tilatehokkuudelta edullisin. Peruskorjauksen ja muutosten myötä saavutetaan nykyajan vaatimusten mukainen oppimisympäristö, rakennuksen korkea käyttöaste ja suoritetaan rakennuksen elinkaaren kannalta oikea-aikainen peruskorjaamisen. Hankeen myötä puretaan n k-m² ja rakennetaan uutta n. 994 k-m² ja saneerataan vanhaa n k-m². Hanketyöryhmä esittää Oppi 7 rakennuksen muuttamista, laajentamista ja peruskorjaamista metallialan, turva-alan ja valmentavan koulutuksen uusiksi opetustiloiksi. Hanke vaiheistetaan seuraavasti Oppi 7 peruskorjaus, muutokset ja laajennus, tavoitehinta on n M Oppi 1 ja 2016 Oppi 2 purkutyö paikoitusalueen rakentaminen ja alueinfran muutokset. Esitetty ratkaisu on Kajaanin kaupungin tilastrategian mukainen jossa tavoitteena on luopua elinkaarensa lopussa olevista kiinteistöistä ja sopeutetaan rakennuskantaa palvelutarpeen mukaiseksi (-1,0 %/v).

4 4 TYÖRYHMÄ Hankesuunnittelua varten on perustettu työryhmä: TILAPALVELU: Markku Haverinen Jari Pietarila Tommi Karjalainen Risto Moilanen Heikki Juntunen Ari Heikkinen Markus Hämäläinen Kajaanin kaupunki / tilapalvelu / toimitilapäällikkö Kajaanin kaupunki / tilapalvelu /rakennuttaminen ja suunnittelunohjaus Kajaanin kaupunki / tilapalvelu / LVIA suunnittelunohjaus Kajaanin kaupunki / tilapalvelu / SÄ suunnittelunohjaus Kajaanin kaupunki / tilapalvelu / työturvallisuuskoordinaattori ja rakennustyönvalvoja Kajaanin kaupunki / tilapalvelu / kiinteistöjen isännöinti Huoltokirjan koordinointi Kajaanin kaupunki / tilapalvelu / Sisäympäristö asiat KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS, KAINUUN AMMATTIOPISTO Mauri Lindstedt koulutusjohtaja Keijo Kinnunen koulutuspäällikkö Raimo Sivonen rehtori PERUSTIEDOT Kiinteistön perustiedot Kiinteistö Kiinteistön nimi KAO Opintie 3 Kiinteistön osoite Opintie KAJAANI Kiinteistötunnus Kiinteistön omistaja Kajaanin kaupunki Ylläpitäjä (Haltiakoodi) Kajaanin kaupunki Laajuustiedot (yhteensä) Tilavuus (m3) Lämmitettävä tilavuus (m3) 0 Bruttoala (m2) Kerrosala (m2) Hyötyala (m2) Tontin pinta-ala (m2) Muuta Kiinteistön pääkäyttötarkoitus Opetusrakennukset Kiinteistön liikeidea Ammatilliset oppikoulut Lisätiedot Kiinteistöön kuuluu rakennukset Oppi 1-Oppi 8

5 5 Oppi 1, hallintorakennus (rakennus) Rakennus Rakennustunnus Oppi 1 Valmistumisvuosi 1966 Rakennuksen käyttö Opetuskäyttö Käyttötarkoitusluokittelu Perusparannusvuodet Perusparannus ja laajennus 1985 Kerrosluku (maanpäälliset) 2 Kerrosluku (maanalaiset) 1 Tilavuus (m3) Lämmitettävä tilavuus (m3) Bruttoala (m2) Kerrosala (m2) Hyötyala (m2) Porraskäytäviä (kpl) Ulko-ovia (kpl) Rakenteet Julkisivumateriaali Betoni Runkomateriaali Betoni (kivi) Kattotyyppi Tasakatto Katemateriaali ABB-muovibitumikermi Perustukset Pilari- palkkirunko (paikalla valettu) Oppi 2, metalliala Rakennus Rakennustunnus Oppi 2 Valmistumisvuosi 1965 Rakennuksen käyttö Opetuskäyttö Käyttötarkoitusluokittelu Perusparannusvuodet 1984 Kerrosluku (maanpäälliset) 2 Kerrosluku (maanalaiset) Tilavuus (m3) Lämmitettävä tilavuus (m3) Bruttoala (m2) Kerrosala (m2) Hyötyala (m2) Porraskäytäviä (kpl) Ulko-ovia (kpl) Rakenteet Julkisivumateriaali Betoni Runkomateriaali Betoni (kivi) Kattotyyppi Tasakatto Katemateriaali Bitumikermi Perustukset Pilari- palkkirunko (paikalla valettu) Oppi 7, entinen sähkötalo Rakennus Rakennustunnus Oppi 7 Valmistumisvuosi 1983 Rakennuksen käyttö Opetuskäyttö Käyttötarkoitusluokittelu Perusparannusvuodet Kerrosluku (maanpäälliset) 2 Kerrosluku (maanalaiset) Tilavuus (m3) Lämmitettävä tilavuus (m3) Bruttoala (m2) Kerrosala (m2) Hyötyala (m2) Porraskäytäviä (kpl) Ulko-ovia (kpl) Rakenteet Julkisivumateriaali Betoni Runkomateriaali Betoni (kivi) Kattotyyppi Tasakatto Katemateriaali Huopa Perustukset Pilari- palkkirunko (paikallavalettu)

6 6 Kaava Kaavatiedot Tontin Tunnus Kaavallinen olotila Näytä kartalla Voimassa asemakaava Tonttijako 205 5/91/2 Käyttötarkoitus Pinta-ala m² Tontin tehokkuus Kaavan kerrosluku YO-2 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 0,6, m² / (käytetty m²) III KÄYTETYT PINTA-ALAKÄSITTEET ohm2 Ohjelma-ala; tilaohjelmassa eri toimintoihin tarvittava huoneiden ja tilojen teoreettinen pinta-ala. Ohjelmaneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa. Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitekustannusarvion laatimisen yhteydessä. hym2 Hyötyala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitehinta- sekä rakennuskustannusarvion laatimisen yhteydessä. hum2 Huone-ala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu huoneen pinta-ala. Kokonaishuonealaan alaan lasketaan kaikkien hyötytilojen, käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen yms. alat, mutta ei hormien tai rakenteiden pinta-alaa. Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä. htm2 Huoneistoala; Huoneistoalaan lasketaan ohjelma-/hyötyalan lisäksi myös kevyet väliseinät. Huoneistoalaan ei lasketa rakennuksen ulkoseiniä, hormeja eikä kantavia rakenteita. Käsitettä käytetään mm. vuokrasopimuksissa, yhtiöjärjestyksissä jne. k-m2 Kerrosala (rakennusoikeus) = kaavajuridinen suure; kerrosalaan luetaan rakennuslain mukaan kerrosten alat sekä se kellarikerroksen ja ullakon ala, johon on sijoitettu rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Myönnettäessä rakennuslupaa jälkeen asemakaavoitetulle alueelle, lasketaan ulkoseinän paksuudesta kerrosalaan 250 mm (koko rakennepaksuus lasketaan, mutta rakennusoikeuden saa ylittää ylimenevältä matkalta). Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteistön arvokirjoissa jne.

7 7 LÄHTÖTILANNE RAKENNUSPAIKKA ALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILA Kainuun Ammattiopisto sijaitsee Kajaanin keskustan välittömässä läheisyydessä osoitteessa Opintie 3, KAJAANI. Kampusalue muodostuu seuraavista Oppi-rakennuksista: Oppi 1, hallintorakennus, elinkaarensa päässä ja tullaan purkamaan Oppi 2, nykyiset metallialan tilat, elinkaarensa päässä ja tullaan purkamaan Oppi 3, asuntola (ns. käärmetalo), suojeltu rakennus, ei käsitellä tässä hankesuunnitelmassa Oppi 4, päärakennus, peruskorjattu 2011 ja ei toimenpiteitä, ei käsitellä tässä hankesuunnitelmassa Oppi 5, autoala, ei toimenpiteitä, ei käsitellä tässä hankesuunnitelmassa Oppi 6, sähköala, ei toimenpiteitä, ei käsitellä tässä hankesuunnitelmassa Oppi 7, entinen sähkötalo, sähköala, turva-ala ja valmentava koulutus. Työryhmä arvio metallialan tilojen korvaamista uudisrakennuksella ja rakennuspaikkana tutkittiin Oppi 1 ja Oppi 2 rakennusten paikkoja. Lisäksi vaihtoehtona arvioitiin Oppi 7 tilojen uudelleen järjestämistä ja rakennuksen muuttamista ja laajentamista metallialan käyttöön. Vaihtoehtojen arviointia varten laadittiin arviointimatriisi eri vaihtoehtojen eduista ja haitoista sekä laadittiin alustavat suunnitelmaluonnokset tilamitoituksen selvittämiseksi. Työryhmän arvioinnin tuloksena päädyttiin uudisrakentamisen sijaan selvittämään tarkemmin Oppi 7 muuttamista ja laajentamista metallialan uusiksi tiloiksi. Kaikkien vaihtoehtojen lähtökohtana oli, että Oppi 1 ja Oppi 2 rakennukset tullaan purkamaan. Hankesuunnittelutyöryhmä esittää Oppi 7 rakennuksen ensimmäisen kerroksen tilojen muuttamista ja laajentamista uusiksi metallialan tiloiksi. Valmentava koulutus sekä turva-alan koulutus jatkaa edelleen toisen kerroksen tiloissa ja näiden tilojen toiminnallisuutta parannetaan. Oppi 1 ja 2 rakennukset esitetään purettavaksi ja tästä hankesuunnitelmassa ei käsitellä laajemmin näitä rakennuksia.

8 8 TUTKIMUKSET Rakennusten kunnon selvittämiseksi ja jatkosuunnittelun lähtötiedoiksi on suoritettu seuraavat tutkimukset. - Oppi 1, asbesti- ja haitta-ainekartoitus, raportti Sotkamon Erikoispuhdistus Oppi 2, asbestikartoitus, raportti Sotkamon Erikoispuhdistus Oppi 2, kosteuskartoitus/ -tutkimus, raportti Saneeraustekniikka Sartek Oppi 7, asbesti- ja haitta-ainekartoitus Oppi 7, raportti Sotkamon Erikoispuhdistus Oppi 1 ja 2, betonin liukoisuuskoe tehty ja purkubetoni soveltuu hyötykäyttöön, liite Oppi 7, pohjatutkimuskairaukset 18.7 ja Oppi 7 laajennuksen osalta kaapelien paikannukset 7/2014 Oppi 7 vanhat piirustukset on arkistoitu Kajaanin kaupungin arkistoon ja on luovutettavissa jatkosuunnittelua varten paperikopiona sekä osin DWG muodossa. Oppi 7 lattiarakenteen ja perustusten kuormituksen kesto tulee tarkistaa jatkosuunnittelussa, että rakenteiden kapasiteetti on riittävä suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Laajennuksen osalta tulee tehdä maaperän GEO- ja pohjatutkimukset. Erityisesti on kiinnitettävä huomioita maaperän kantavuuteen, routivuuteen ja pohjavesiolosuhteisiin. Jatkosuunnittelussa tehtävät tutkimukset - GEO suunnittelu ja PIMA näytteet, sisältyy päärakennesuunnitteluun - Oppi 7 lattiarakenteet koekuormitus tai rakennelaskelmat, sisältyy päärakennesuunnitteluun - julkisivujen kuntotutkimus sisältyy päärakennesuunnitteluun, RT-ohjekortti RT Julkisivujen korjaustarpeen arviointi, korjausrakentaminen sekä julkaisussa by 42 Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden kuntotutkimusohje. - Radonmittaus lämmityskauden aikana Maanvaraisten rakenteiden ja kosteusriskialttiiden rakenteiden kosteusmittaukset OPPI 7 NYKYTILA JA PERUSTEET TILOJEN MUUTOKSELLE Oppi 7 rakennuksen tekninen kunto on hyvä. Rakennuksessa ei ole rakenteellisia vaurioita eikä sisäilmaongelmia. Rakenteissa ja tiloissa on normaalia vanhentumista ja käytön aiheuttamaa kulumista. Tällä hetkellä rakennuksen käyttöaste on pieni ja tilojen tehostamiselle on tarvetta. Rakennuksessa tällä hetkellä olevat (sähköala, turva-ala ja valmentavakoulutus) toiminnat saadaan uudelleen järjestettyä ja muutosten jälkeen tilojen yhteiskäyttö lisääntyy. Rakennuksen tilaohjelma vastaa hyvin vaihtoehtona tarkastelussa olleen uudisrakennuksen tavoitteellista tilaohjelmaa ja rakennuksen tilat voidaan hyödyntää kaikilta osin kustannustehokkaasti. Oppi 7 ensimmäisen kerroksen tilojen muuttaminen metallialan tiloiksi ja toisen kerroksen tilojen tehostaminen valmentavan koulutuksen ja turva-alan käyttöön on tarkastelluista vaihtoehdoista kustannuksilta ja tilatehokkuudelta edullisin. Uudisrakentamiselle arvioitu tavoitteellinen bruttoala olisi n m² ja esitetyssä vaihtoehdossa Oppi 7 laajennuksen osuus n. 990 k-m² lämmintä hallitilaa, 50 k- m² kylmää varastotilaa sekä katosrakenteita n. 250 m²) (kts liite, pohjapiirustus). Samalla ratkaisu mahdollistaa rakennuksen oikea-aikaisen peruskorjaamisen ja sen myötä jatkaa rakennuksen elinkaarta. Ratkaisu mahdollistaa vanhan Oppi 2 rakennuksen toiminnan nykyisellään hankkeen valmistumiseen saakka ja väliaikaisille ratkaisuille ei ole tarvetta. Oppi 1 ja 2 purkutyöt ja Oppi 7 muutokset voidaan jaksottaa toisistaan riippumattomiksi.

9 9 Hanke vaiheistetaan selkeisiin ajallisiin kokonaisuuksiin: peruskorjaus, muutokset ja laajennus, Oppi 1 ja 2016 Oppi 2 purkutyö, paikoitusalueen rakentaminen ja alueinfran muutokset. Esitetty ratkaisu on Kajaanin kaupungin tilastrategian mukainen jossa tavoitteena on luopua elinkaarensa lopussa olevista kiinteistöistä ja sopeutetaan rakennuskantaa palvelutarpeen mukaiseksi (-1,0 %/v). TONTIN OMINAISUUDET JA RAKENNETTAVUUS Oppi 7; Metallialan tilojen sijoittaminen Oppi 7 rakennukseen edellyttää luonnossuunnitelman mukaisesti laajennuksen jonka pinta-ala on lämmintä hallitilaa 990 k-m² + varasto 50 k-m² ja katokset n. 250m². Rakennusta esitetään laajennettavaksi paikoitusalueelle joka on tasainen asfalttialue. Laajennuksen vuoksi etupihan paikoitusalue ja liikennejärjestelyt muutetaan. Oppi 1 ja 2; Oppi 2 pakalle esitetään rakennettavaksi paikoitusalue. Oppi 1 ja 2 rakennuksissa on osin kellarikerros ja tälle osalle muodostuu purkamisen jälkeen suuri tasoero. Tämä esitettään ratkaistavaksi siten, että paikoitusalue erotetaan muusta pihasta tukimuurilla. Oppi 2 alemmalle tasolle esitetään rakennettavaksi tilaohjelman mukainen autokatos. Oppi 1 alueen tasoero rajataan ympäröivästä alueesta tukimuurilla ja rakennuksen paikka siistitään tilavaraukseksi jatkorakentamista varten. Rakennusten purku vapauttaa tontilta rakennusoikeutta 7965 m². Lopullisessa suunnitteluratkaisussa tulee huomioida tontille jäävä rakennusoikeus ja sen tehokas hyödyntäminen jatkossa. Oppi 1, 2 ja 8 (autokatos) rakennuksille on myönnetty purkulupa (purkulupa ). Purkuluvan yhteydessä rakennusvalvonta on pyydetty lausunnot Kainuun museolta ja Ely keskukselta. Opetusministeriöstä on pyydetty lausunto rakennusten luovutuksesta ja tätä ei ole saatu vielä hankesuunnittelun valmistuttua. KAAVOITUSTILANNE JA KUNNALLISTEKNIIKKA Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaavassa tontti on julkisten palveluiden ja hallinnon aluetta. Keskustaajaman osayleiskaavan päivitysluonnoksessa tontti on kehittämistavoitetta kuvaavalla merkinnällä: Julkisten palvelujen alue, PY. Alue varataan pääasiassa julkisia palveluja varten. Alueelle saa lisäksi sijoittaa palvelujen yhteyteen soveltuvia työpaikkatoimintoja ja asumista. Alueen asemakaavassa,

10 , tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, jossa oppilaitosten autopaikkoja on varattava 1 ap/100 km2. Tontin tehokkuusluku on 0,6 ja kerrosluku kolme. VÄESTÖNSUOJATILANNE RAKENNUS Henkilöä SUOJA Suoja-ala Henkilömäärä OPPI 1 purkautuu S1 169 m² 259 henk. HUOM! purkautuu OPPI OPPI S1 178 m² 276 henk. OPPI S1 182 m² 280 henk. OPPI OPPI YHTEENSÄ henkilökunta opiskelijat henk OPPI 3 (asuntola) henkilökunta 8 + opiskelijat 131 Opintie 3 Asuntola henkilökunta 1 + opiskelijat 91 Opintie 2 ALUEINFRA (sähkö, vesi, viemäri, lämpö, valaistus) Oppi rakennukset on liitetty Kajaanin Veden vesi- ja viemäriverkostoon, Loisteen sähköverkkoon sekä Kajaanin Lämmön kaukolämpöverkkoon. Tontilla on johtorasite K1 Hankkeen 1-vaihe (Oppi 7 muutos ja laajennus) edellyttää sähkö- ja kaukolämpötehojen riittävyyden tarkistamisen johtolaitokselta. Oppi 7 talotekniset liittymät saadaan rakennettua olemassa olevien johtoreittien kautta. Viemäri, vesi, lämpö linjat säilyvät nykyisellään. Suunnitteluvaiheessa tulee arvioida rakennuksen sähköliittymän liittäminen Taito 1 muuntajaan tai vaihtoehtoisesti rakennusalueella olevan sähköverkon hyödyntäminen. Tarvittava sähkö- ja kaukolämpöteho on tarkentuu suunnitteluvaiheessa. Hankkeen 2-vaihe (PURKU) edellyttää laajat muutokset tontin sisäiseen lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköverkkoihin. Alueinfran suunnittelu suoritetaan rakennuttajan ja johtolaitosten kanssa yhteistyössä ennen/rinnan suunnittelun kanssa. Hanke edellyttää seuraavat muutokset: TATE - Oppi 2 muuntamo tulee siirtää purkuvaiheessa. Johtolaitoksen kanssa on alustavasti sovittu, että uusi muuntamo sijoitetaan kytkinlaitoksen kentälle ja vaihtoehtoisia paikkoja kartoitetaan. Muuntamon teho on tarkentuu jatkosuunnittelussa. Muuntamon siirto ja kytkentä tulee aikatauluttaa hankkeen yhteydessä siten, että se ei aiheuta kohtuutonta häiriötä kiinteistöjen toimintaan (arvioitu ajankohta kesäkuu 2016). Muuntamon kustannukset ovat n Sähkölaitos vastaa tarvittavien lupien hankinnasta. - Oppi 2 sähkökeskus; Uudelle pääkeskukselle, nousukeskukselle ja telejakamolle varataan tilat esim. uuden autokatosrakennuksen yhteyteen. Liittymä matka on huomioitava sijoittelussa ja vanhat kaapelit pyritään hyödyntämään. - sähkökeskuksen tilavaraus 50 m2 - telejakamon tilavaraus 20 m2 - TATE suunnittelussa huomioidaan tekniset järjestelmien uudelleen sijoitukset mm. paloilmoitinkeskus, keskusradio, keskuskellot, RAU, paineilma, hitsauskaasut. Oppi 7 tai rakennettavalle uudisosalle mitoitetaan tarvittavat tilavaraukset. - Alueifran sähköteknisten muutosten lähtötietojen kartoitus aloitetaan suunnittelijan toimesta 6/2014 ja kesto n. 6kk. - Hankkeen yhteydessä ei suunnitella varavoimajärjestelmiä.

11 11 - Oppi 1 rakennus pyritään saattamaan kylmäksi ja rakennuksen läpikulkevien putkilinjojen toiminta on varmistettava. TATE suunnittelutyöhön sisällytetään Oppi 1 rakennuksen läpi kulkevien putkien edellyttämät väliaikaisratkaisujen suunnittelu. - Hankesuunnitelman ulkopuolisena projektina käynnistetään koko alueen (KAO:n) automaatio uusiminen Desigo järjestelmään. Laajuus kartoitetaan rinnan muun TATE suunnittelun kanssa. Muutoksen arvioidut kokonaiskustannukset ovat n Muutossuunnittelun kesto n. 6kk. Vastuuhenkilöinä ovat Tommi Karjalainen ja Ari Heikkinen. LIIKENNE JA PAIKOITUS Hankesuunnitelman mukaiset muutokset edellyttävät tontin sisäisen liikenteen ja paikoituksen uudelleen järjestämisen. Hankkeella ei ole oleellista vaikutusta alueen liikennevirtoihin. Pääpaikoitusalue esitetään rakennettavaksi Oppi 2 paikalle ja invapaikat, vieraspaikat sekä saattoliikenne etupihan paikoitusalueelle. Erityistä huomiota suunnitteluratkaisussa on kiinnitettävä OPPI 7 huoltoliikenteen järjestämiseen. Suunnitteluratkaisusta pyritään järjestämään muuntojoustava siten, että tontin jatkorakentaminen purettujen kiinteistöjen paikalle on mahdollista. Ajoneuvoliikenne ja huoltoliikenne eriytetään kevyestä liikenteestä. Alueinfran reitit huomioidaan suunnitteluratkaisussa. Olemassa olevat liittymät säilytetään. Kaikki paikoitus ja liikennealueet asfaltoidaan tai osin voidaan käyttää laatoitusta ja tarvittaessa reunakivet tulee olla graniittia. Liikenne- ja paikoitusalueille rajataan selkeästi erottuvat jalankululle tarkoitetut alueet. Tontin sisäisen liikenteen kokonaisratkaisu sisältyy arkkitehdin ja pääsuunnittelijan suunnittelusisältöön. Lisäksi suunnittelussa arvioidaan liittyminen tieverkkoon. Mikäli tontin sisäisen liikenteen ratkaisut edellyttävät muutoksia kaupungin tieverkkoon tai liikennejärjestelyihin sisältyy muutosten suunnittelu hankkeelle. Suunnitteluratkaisut hyväksytetään Kajaanin Kaupungin kunnallistekniikalla. Liikennekonsultti ohjaa arkkitehtisuunnittelun ratkaisua ja suunnittelun rajapinnat sovitaan hankkeen edetessä. SUUNNITTELULLE ASETUT TAVOITTEET YLEISTÄ SUUNNITTELUSTA Suunnittelussa ja rakennustyössä noudatetaan rakennuslaissa, -asetuksessa ja rakentamismääräyskokoelmissa säädettyjä periaatteita koulu- ja oppilaitosten rakentamisesta annettuja ohjeita ja määräyksiä, sekä huomioidaan Sisäasiainministeriön raportti Oppilaitosten turvallisuudesta (julkaisu 40/2009). Tämän lisäksi noudatetaan Kajaanin kaupungin rakennusvalvonta-, terveys- ja pelastusviranomaisen antamia kohdekohtaisia määräyksiä. Tilat ja piha-alueet suunnitellaan esteettömiksi. Hankkeelle ei aseteta tietomallivaatimuksia. Suunnittelutyö tulee tehdä tarvittavilta osin mallintamalla siten, että suunnitelmien yhteensovittaminen voidaan suorittaa eri suunnittelualojen ohjelmistojen avulla. Suositeltava tallennusmuotona on IFC formaatti. Suunnitelmien yhteensovittaminen tehdään arkkitehdin ja pääsuunnittelijan johdoilla suunnitteluryhmän toimesta. Hankkeelle valitut suunnittelualat ja suunnittelutehtävien vaativuusluokitus (RakMK A2) Suunnitteluala Vaativuusluokitus ARK- ja pääsuunnittelu A RAK-rakennesuunnittelu A GEO suunnittelija A LVIAJ-suunnittelu A SÄH-sähkösuunnittelu A (NSS) Liikennesuunnittelu SKOL 03

12 12 KAUPUNKIKUVALLISET TAVOITTEET Kaupunkikuvallisesti rakennus sijoittuu merkittävään paikkaan päätieverkon läheisyyteen. Oppi 7 laajennus voi edustaa tämän ajan arkkitehtuuria, joka täyttää kaupunkikuvassa sille annetun keskeisen julkisen rakennuksen tehtävän. Olevien rakennuksen arkkitehtuuria voidaan kohentaa ja yhteensovittaa lisäämällä niihin tehosteita laajennuksessa käytetystä tyylistä. Arkkitehti esittää ennen suunnittelutyön aloittamista arkkitehtonisen linjan joka tulee hyväksyttää tilaajalla. ARK, RAK JA TATE TAVOITTEET Suunnittelun tavoitteet asetetaan ensimmäisessä suunnittelukokouksessa. Tavoitteiden asettamisessa hyödynnetään suunnitteluryhmän ammattitaitoa luoda käyttäjän tarpeita vastaavia kestäviä, energiatehokkaita, muuntojoustavia ja turvallisia ratkaisuja kustannustehokkaasti. Rakennuksen rakennustekninen vaatimustaso on esitetty koostetusti seuraavassa taulukossa: Luokitus vaatimus huomautus Käyttöikätavoitteet rakennuksenrunko ja sokkeli >100 v julkisivut ja piharakenteet >50 v LVI-laitteiden elinkaaritavoite on 25 v rakennusautomaatiolaitteiden 15 v Desigo järjestelmä Paloluokka P1 E1, RT , > 250 henkilöä Puhtausluokka, rakennustyöt P1 opetustilat Puhtausluokka, rakennustyöt P2 tuotantotilat Puhtausluokka, LVI P2 Sisäilmastoluokitus S2 RT Sisämateriaalien luokitus M1 Akustinen luokitus B SFS 5907, opetustilat Lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka RF2 Rakenteiden lämmönläpäisykertoimet (W/m²K) ulkoseinä <0,17 tai vähintään A energia taso yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja <0,09 tai vähintään A energia taso alapohja (maanvarainen) <0,16 tai vähintään A energia taso ikkunat <0,8 tai vähintään A energia taso ovet <0,8 tai vähintään A energia taso VSS-luokitus S1 Rakennuksen energialuokitus A laajennuksen osalla Ilmanvuotoluokitus <1 Lisäksi suunnittelussa huomioidaan TERVE TALO tavoitteet RT ohjeen mukaisesti: ENERGIATEHOKKUUDEN HUOMIOIMINEN SUUNNITTELUSSA Hankeen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Ympäristöministeriön asetus energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (4/13). Suunnittelutyöryhmä valitsee hankkeelle parhaiten soveltuvat vaihtoehdot energiatehokkuuden parantamiseksi. Yksityiskohtaiset tavoitteet asetetaan ensimmäisessä suunnittelukokouksessa ja niiden toteutumista seurataan suunnittelun edetessä laskelmin sekä rakentamisen aikana tehtävillä mittauksilla. Hankkeessa toteutuvat energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet - Uudisosa suunnitellaan ratkaisuilla jotka täyttävät A energialuokan vaatimukset

13 13 - Peruskorjausosan toimenpiteet: ilmatiiveyden parantaminen ikkunoiden ja ovien uusiminen tarvittavilta osin ja tiivistäminen yläpohjan lämmöneristevahvuuden lisääminen läpivientien tiivistäminen ja osastoinnin parantaminen energiatehokkaat TATE kokonaisratkaisut koko hankeen osalla älykkäät ja energiaa säästävät ratkaisut mm. valaistuksen ja ilmanvaihdon ohjaus HYVIEN SISÄYMPÄRISTÖOLOSUHTEIDEN VARMISTAMINEN Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomioita ratkaisuihin joilla varmistetaan hyvät sisäilmaolosuhteet. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan TERVE TALO periaatteita RT Tilapalvelun esitys hankkeessa huomioitaville suunnitteluratkaisuille: - Opetustilojen maanvaraiset lattiat päällystetään laatalla. Tuotantotiloissa voidaan käyttää hiertobetonia tai epoksipinnoitteita. Kerroksissa voidaan käyttää muovimattoa jossa on PUR pinta tai kestävyydeltään vastaava pinnoitetta jota ei tarvitse vahata. - Käytetään tunnettuja rakenneratkaisuja ja tarvittaessa rakenteiden oikea toiminta tarkastetaan laskelmin. - Kaikkien sisäpintojen materiaalien tulee olla M1 luokiteltuja ja niistä tulee olla dokumentti - Rakentamisessa ja suunnittelussa huomioidaan P1 ja P2 puhtausluokkien vaatimukset ja tilat sekä järjestelmät todennetaan puhtaiksi ennen luovutusta. - Opetustilat toteutetaan alakattoratkaisuilla ja pölyä keräävät ja vaikeasti puhdistettavat pinnat minimoidaan. - Valaistusratkaisut toteutetaan muuntojoustavana, säädettävinä ja energiatehokkaana. - IV sisäilmaratkaisut toteutetaan S2 mukaisesti ja tilojen ylilämpenemisen tarkastetaan laskelmin ja suunnitteluratkaisuissa huomioidaan passiiviset ratkaisut kuten auringon suojaus. - Saneeratulla osalla vanhat rakenteet poistetaan kantavaan rakenteeseen saakka ja vanhoja kerroksia ei jätetä uusien materiaalien alle. - Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan Tilapalvelun laatimat kosteuden- ja puhtaudenhallintaohjeet. - Luovutus vaiheen toimintakokeelle, mittaukselle ja säädölle varataan riittävä aika. Toimintakokeisiin osallistuvat urakoitsijat, suunnittelijat, valvojat ja lisäksi myös käyttäjän, huollon ja ylläpidon henkilöstö. - Suunnitelmat, käyttö- ja huolto-ohjeet, takuutodistukset ja huoltokirja-aineisto on laadittu Tilapalvelun ohjeistuksen mukaisesti ja arkistoitu sähköisesti rakennuttajalle ja käyttäjälle TYÖTURVALLISUUS, TURVALLISUUSSUUNNITTELU JA RISKIENHALLINTA Työturvallisuudessa noudatetaan Työturvallisuuslakia (738/2002), Valtioneuvoston asetusta 205/2009 sekä RT-korttien (RT , RT ) ohjeita. Työturvallisuuden huomioiminen tapahtuu hanke- ja esisuunnitteluvaiheessa, suunnitteluvaiheessa, rakennustyön sekä ylläpidon aikana. Suunnittelijoiden tulee huomioida työntekijöiden turvallisuus ja terveys kaikkien em. vaiheiden osalle. Turvallisuussuunnittelu sisältyy jokaiseen suunnittelualan tehtäviin. Hankkeen turvallisuusasiakirja, menettelytapaohjeet ja turvallisuussäännöt laaditaan suunnitteluryhmän yhteistyönä. Tilaaja nimeää hankkeelle työturvallisuuskoordinaattorin. Hankkeen vaiheistus, peruskorjaus- ja laajennustyöt sekä samanaikaisesti toimiva koulu asettaa erityiset turvallisuushaasteet jotka tulee huomioida suunnitteluvaiheessa. Tämä edellyttää huolellista suunnittelua mm. seuraavilla alueilla:

14 14 - Työmaan rajaaminen koulutoiminnoista hankkeen jokaisen vaiheen aikana - Purkutyön rajaaminen, ympäristön suojaaminen sekä töiden vaiheistaminen ja yhteensovittaminen - Tilapäisjärjestelyjen huomioimista ja riittäviä häiriövarauksia - Alueinfran muutokset ja vaiheistaminen sekä muutoksista aiheutuvat katkot ja häiriöt toimintaan KIINTEISTÖNPIDON ASETTAMAT TAVOITTEET Hankkeessa huomioidaan seuraavat keskeiset kiinteistön kunnossapidolle asetetut tavoitteet ja linjaukset sekä erityistä suunnittelutarvetta vaativat ratkaisut - Laajennuksen osalle tulee valita harja- tai pulpettikatto. Ei tasakattoa, lasi- tai ikkunarakenteita vesikatoksi. Räystäsleveydet riittävät esim mm siten, että julkisivupinnoille tulee riittävä myös viistosadetta vastaan. - Sade-, hulevesien johtaminen kattavasti pois kiinteistöltä vesikatolta ja piha-alueilta hulevesiliittymään asti. Huomioitava mitoitus, tarkastuskaivot, puhdistusmahdollisuus, pollarit katolla, mahdollinen saattolämmitys. Sadevesikaivojen mahdollinen jäätyminen ja puhdistamismahdollisuus ennakoitava/varmistettava - Julkisivumateriaaliksi ei moduulitiiliverhoilua tai rappauspintoja - Täydentävien rakenteiden tiiveys tulee varmistaa riittävällä detaljisuunnittelulla mm. läpiviennit, julkisivut, materiaalien rajapinnat. - Yläpohjatilan ja onkaloiden tarkastusmahdollisuus sekä kulku- ja huoltotiet sekä työturvallisuus. - Piha-alueet suunnitellaan koneellisesti hoidettaviksi ja lumenläjitykselle osoitetaan tila suunnitelmissa. Materiaalialueet nurmi, asfaltti, kiveys suunnitellaan selkeiksi alueiksi ja eri pintamateriaaleista koostuvia pieniä alueita ei tule suunnitella. Tarvittaville osin suunnitellaan reunakiveykset kivestä (ei betoni- tai asfalttireunakiveä). - Kiinteistönhoitajan sosiaalitilat ja ennen kaikkea riittävä varastotila koneille, laitteille, tarvikkeille huomioitava. - Talotekniset järjestelmät tulee olla sijainniltaan ja toiminnaltaan sellaisia, että ne ovat huollettavissa tarvittavilta osin. Ei esim. iv-koneita alaslaskettujen sisäkattojen sisällä. - Ei ns. paketti iv-koneita, ollut ongelmia hälytysten siirrossa, mittauksissa, varaosien saannissa, eivät keskustele välttämättä rakennusautomaation kanssa. - Käytönopastuksen ja perehdyttämisen toimintamalli määritetään asiakirjoihin. LVIAJS (mm. jäähdytys-, murto-, kamera-, kulunvalvonta-, paloilmoitin-, pumppaamo, varavoima-, sprinklausjärjestelmät) - Paikantamiskaavio taloteknisistä järjestelmistä tuotettava suunnittelun yhteydessä ja päivitettävä kohteen valmistuessa. - Muistettava suunnitella ja rakentaa johtoyhteydet datajakamoon, puhelinjakamoon : mahdollisille hissille, kulunvalvonta, murtohälytyskeskus hälytyksensiirtoa varten. Huomioitava myös mahdollinen kaapeli-tv, valokuitu, puhelinliittymä kiinteistölle. - Hankekohtaisesti linjattava ensimmäisessä TATE ohjauspalaverissa mm: Pihavalojen, autolämmitystolppien, saattolämmitysten, kulun-, ja ovivalvonnan ohjauksesta. Energia, vedenkulutusmittaukset Jätteen kierrätys (pyritään suunnittelemaan jätepiste syväkeräysastioille) Rakennusten ilta-, ja viikonloppukäyttö, ohjaukset, lukitus, kulunvalvonta - Suunnitelmissa esitettävä ohjeet järjestelmien ja laitteiden merkkauksille. - Ei isoja puita rakennusten lähellä, pitää kosteutta rakenteissa yllä, roskaavat katot. - Huomioitava ilkivalta: ikkunat, graffitit, vesikatoille pääsy ja ilkivalta siellä. - Ei erikoisvalaisimia rakennuksen sisällä, eikä hankalissa paikoissa (huollettavuus)

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008

TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008 TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITTELUOHJE...5 TAVOITTEET...5 YLEISET VAATIMUKSET...5 HANKESUUNNITELMA...5 HUOLTOKIRJA JA PIIRUSTUSOHJEET...

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA 30.9.2011 Sivu 1/21 Tilaaja: Keskushallinto/Tilakeskus Yliopistonkatu 27a 20100 Turku Hanke: Polttomoottorilaboratorion siirto Kupittaalle KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDAN PALVELUKESKUS PERUSKORJAUS JA LISÄRAKENTAMINEN HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDA / HANKE 825007 10.4.2013 HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 1.1 HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 3 1.2

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT HANKESUUNNITELMA PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Ohjatun asumisen yksikkö

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 17.2.2015 1(2) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN SÄH TARJOUSLOMAKE LIITE 2 TARJOUS SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Jarmo Hulkko Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Esimerkkikohde Keltinmäen koulun peruskorjaus, vaihe 1 Aducate Reports and Books 5/2010 Aducate Centre for Training and

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma PS PRO 2014 Tutkielma Henna Ehramaa Suomen Talokeskus Oy Helsinki 26.8.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S HANKESUUNNITELMA 13.6.2013 1 S I S Ä L LY S L U E T T E L O 0. H A N K K E E N K U V A U S 1. Y H T E E N V E T O H A N K K E E S T

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot