VUOSI. Nostimme. Vapon. s.48. s.38. Kekkilä Onnistumisen iloa harrastajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSI. Nostimme. Vapon. s.48. s.38. Kekkilä Onnistumisen iloa harrastajalle"

Transkriptio

1 Vapon Vuosikertomus VUOSI 2012 Kekkilä Onnistumisen iloa harrastajalle s.48 Nostimme Vapon vastaukset s.15 kansalaisten huoliin ympäristövastuullisuuden uudelle tasolle s.38 Pellettiä riittää sekä kotitalouksille että suurille lämpölaitoksille

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...2 Forest BtL Askeleen lähempänä toteutusta...4 Vuosi 2012 lyhyesti...6 Taloudellinen vastuu...8 Vapon hallintomalli...9 Mielenkiintoisia faktoja...10 Tekojen vuosi Lähemmäksi asiakasta...16 Toimintaympäristö...18 Ympäristövastuu...25 Sosiaalinen vastuu...34 Turvetuotteet...36 Puupolttoaineet...38 Lämpö ja sähkö...42 Vapo Timber...46 Kekkilä...48 Vapo Oy:n hallitus ja johtoryhmä...52 Hallintoperiaatteet...53 Riskenhallinta...57 Hallituksen toimintakertomus...60 Konsernitilinpäätös...71 Konsernin tunnusluvut Tunnuslukujen laskentaperiaatteet...76 s.42 s.48 s.46 s.36 Vapo Oy PL 22, Jyväskylä Yrjönkatu Jyväskylä Puhelin: Faksi: Sähköposti: Vapo on asiakkailleen paikallisia tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta Vapo on moderni asiantuntijaorganisaatio, joka toimittaa energia-asiakkailleen turvetta ja puupolttoaineita ja tuottaa myös itse lämpöä ja sähköä näistä paikallisista raaka-aineista. Vapo-konsernin tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi myös Vapo Timberin sahatavara sekä muun muassa Kekkilä ja Hasselfors Garden -brändien alla markkinoitavat puutarhatuotteet ja ympäristöliiketoimintaratkaisut. Toimitus: Viestintäjohtaja Ahti Martikainen, ulkoasu ja konsepti: Kreab Gavin Anderson Oy

3 toukokuu Kekkilän Norjan uuden tehtaan avajaiset Hankasalmen sahan moderni sahalinja vihittiin käyttöön Toukokuusta lähtien urakoitsijat ovat tarkastaneet vesienkäsittelyrakenteet kahden viikon välein syyskuu Ensimmäiset suokohteet suojeluun marraskuu Helsingin Energia aloitti pelletin koepolton joulukuu Vapo järjesti ympäristöseminaarin Turvetta ei riittänyt kaikille Vapo on bioenergian johtava toimittaja ja kehittäjä Suomessa sekä Itämeren alueella. Vapo on moderni asiantuntijaorganisaatio, joka vastuullisella tavalla tuottaa energiaa muun muassa turpeesta ja puupolttoaineista sekä toimittaa sahatavaraa ja ympäristöliiketoiminta ratkaisuja. Markkinaalueellaan Vapo on tärkeä osa paikallista energiainfrastruktuuria. Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista 50,1 prosenttia ja Suomen Energiavarat Oy 49,9 prosenttia. 1

4 Tekojen vuosi 2012 Vastuullisesti kotimaisen energian puolesta Ympäristövastuu on oleellinen osa Vapon uutta strategiaa. Tomi Yli-Kyyny Vuosi 2012 oli Vapokonsernille edellisen vuoden tavoin taloudellisesti haastava. Jatkoimme vuonna 2011 aloitettuja toimenpiteitä liiketoiminnan tervehdyttämiseksi, velkaantumisasteen alentamiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Samaan aikaan yritysvastuu ja erityisesti vastuullinen turvetuotanto nostettiin oleelliseksi osaksi yhtiön liiketoimintastrategiaa. Uusilla linjauksilla Vapo Oy on pyrkinyt vastaamaan kansalaisten ja päättäjien esittämiin huoliin turvetuotannon ympäristövaikutuksista. Juuri tästä syystä Vapo on linjannut kolme turvetuotantoa ohjaavaa periaatetta. Vapo suuntaa turvetuotantonsa jatkossa luonnontilaltaan muuttuneille, pääosin ojitetuille turv le, tehostaa vesienkäsittelymenetelmiä ja ottaa kaikki tuotanto suot päästötarkkailun piiriin. Tällä hetkellä Vapo on sitoutunut vesienkäsittelyssä siihen, että se rakentaa kaikki tuotanto suonsa parhaan vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusilla tuotantoalueilla yhtiö on valmis menemään vieläkin pidemmälle. Olemme sitoutuneet siihen, että vuoden 2016 jälkeen turvetuotantoon otettavat suot kuormittavat kiintoaineen ja humuksen osalta alapuolisia vesistöjä vähemmän, kuin samat alueet aikana ennen turvetuotantoa. Pula uusista alueista Vapon turvetuotannon suurin haaste on viime vuosina ollut se, että emme ole Yritysvastuu on Vapossa ympäristövastuun lisäksi vastuuta asiakkaista, työllisyydestä sekä taloudellista vastuuta omistajille. saaneet riittävästi uusia tuotantoalueita poistuvien alueiden tilalle. Sateinen tuotantokesä 2012 osoitti sen, ettei huoli ole ollut turha. Jäimme alle puoleen tuotantotavoitteistamme. Uusilla tuotantoalueilla tuotanto onnistui kuitenkin poikkeuksetta paremmin kuin vanhoilla alueilla, jotka ovat sateen jälkeen kauemmin pois tuotannosta. Tänä talvena Suomessa lämmitetään fossiilisilla polttoaineilla enemmän kuin moneen vuoteen. Viimeisen 15 vuoden aikana energiaa on tuotettu turpeella runsaat 20 TWh vuodessa. Tällä lämmityskaudella jäädään noin puoleen tuosta. Vaje vastaa noin omakotitalon vuotuista lämmitystarvetta. Vaikka hallitusohjelmassa on linjattu, ettei turve korvautuisi kivihiilellä, niin näin vain on käymässä. Puulla toki korvautuu osa turvevajeesta, mutta valtaosa vajeesta siirtyy fossiilisilla polttoaineilla katettavaksi. Suurissa lämpöja sähkövoimaloissa puu tarvitsee palaakseen turvetta. Tältä talvelta on esimerkkejä, joissa turvepula on johtanut puun vähempään käyttöön. 2 Suomessa kaukolämmön piirissä on noin 2,6 miljoonaa asukasta. Tästä turpeen ja puun yhdistelmällä lämpönsä saa yli miljoona suomalaista. Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto on todettu monessa tutkimuksessa energiatehokkaimmaksi tavaksi tuottaa lämpö asuntoihin talven kylmimpinäkin jaksoina. Haja-asutusalueella maalämpö, ilmalämpö, pelletti ja puulämmitys ovat aivan toimivia ratkaisuja, mutta energiatehokkuuden nimissä ei kaukolämpöä kannata taajamissa korvata sen paremmin tuulivoimalla kuin maalämmölläkään. Energiatehokkuus ja suurten lämpö- ja sähkölaitosten ohjauksessa ja kehittämisessä tarvittavien resurssien yhteiskäyttö sekä parhaimpien käytäntöjen monistaminen ovat toimenpiteet, joilla kannattavuutta pyritään parantamaan lämpö- ja sähkö -liiketoiminnassa. Yritysvastuu Vapossa Yritysvastuu on Vapossa ympäristövastuun lisäksi vastuuta asiakkaista, työllisyydestä sekä taloudellista vastuuta omistajille. Vuonna 2011 Suomen bruttokansantuote oli 161 miljardia euroa ja samana vuonna energian tuonnin arvo Suomeen oli 13,5 miljardia euroa. Energian tuonnin osuus oli siis 8,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ei tarvitse siirtyä kuin vuoteen 2005, niin silloin 150 miljardin euron kansantuotteen aikaansaamiseksi, toimme energiaa 6,4 miljardilla eurolla. Energian tuonnin osuus bruttokansantuotteesta oli seitsemän vuotta sitten 4,2 prosenttia eli täsmälleen

5 Tekojen vuosi 2012 puolet pienempi kuin vain seitsemän vuotta myöhemmin. Puheet ja tavoitteet energiahuollon omavaraisuusasteen nostamisesta eivät vastaa todellisuutta. Huoli kotimaisen energian tulevaisuudesta ei ole turha, sillä vuoden alussa toteutetun energiaturpeen veronkorotuksen jälkeen kivihiili on käyttäjilleen jo paikoin edullisempi vaihtoehto kuin kotimainen alueellisesti työllistävä puun ja turpeen yhdistelmäpoltto. Vuosi 2012 antoi jo lupauksia pelletin uudesta tulemisesta ja tällä hetkellä pellettiä palaa Suomessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kotitalouksien ja pienkattiloiden rinnalla pelletti on tullut tai tulossa myös isompien lämpölaitosten polttoaineeksi. Valitettavasti fossiilisten polttoaineiden korvaajaksi ei pelletistä suuressa mittakaavassa ole, mutta paikallisesti sen merkitys tulee kasvamaan. Vapo näkee pelletin tulevaisuuden valoisampana kuin vuosiin. Energiapuussa Vapo ei jatkossa pyri nostamaan toimitettavia määriä kannattavuuden kustannuksella, vaan toimintapolitiikkamme voi vaihdella alueellisesti merkittävästikin asiakaskunnan, raaka-ainesaatavuuden ja kilpailutilanteen mukaan. Asiakaslähtöinen toimintamalli Vuoden 2012 aikana yhtiö tarkensi toiminta strategiaansa. Tämän vuoden alusta Vapo siirtyi Suomessa uuteen toimintamalliin, jossa polttoaineiden tuotanto ja myynti, lämpölaitosten ylläpito sekä vastuu asiakkaista ja sidosryhmistä siirrettiin pääasiassa kuudelle asiakasalueelle. Uudella toimintamallilla haluamme olla paikallinen kumppani niin asiakkaillemme, aliurakoitsijoillemme kuin paikallisille yhteisöille. Toimintamme ja tuotteemme ovat paikallisia ja tämä on ollut lähtökohta koko toimintamalliuudistukselle. Merkittävä uudistus on myös Vapo Timberin ja Kekkilä-konsernin itsenäisempi asema Vapo-konsernissa. Molempia liiketoiminta-alueita johdetaan nykymallissa omien hallitusten kautta ja tavoitteenamme on tehostaa omistaja-arvon kasvattamista näissä yksiköissä. Myös Baltian ja Ruotsin toiminnoissa on käynnistetty toimenpiteet kannattavuuden ja pääomantuoton parantamiseksi. Ruotsissa merkittävimmät toimenpiteet ovat olleet pellettiliiketoiminnassa varastotasojen tarkka seuranta pääomankierron tehostamiseksi sekä tappiollisesta energiapuuliiketoiminnasta luopuminen. Vapon kokonaan energiapuuliiketoiminnasta omistaman Neova AB:n toimintoja eli turvetuotantoa, pellettitehtaita sekä lämpöja sähkölaitoksia johdetaan nyt ja jatkossa uu Avoin yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa on keskeinen osa Vapon toimintakulttuuria. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny ja erikoisasiantuntija Jaakko Soikkeli tutkivat Joutsan Pajusuon mittaustuloksia Kalevi Puukon ja Jouko Häkkisen kanssa. 3

6 Tekojen vuosi 2012 Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny kenttäkäynnillä Peuralinnannevalla. yhtenä kokonaisuutena. Virossa AS Tootsi Turvas saavutti vaikeissa olosuhteissa taloudelliset tavoitteet ja siellä pääpaino on jatkossa saada uusia tuotantoalueita energiaturvetuotantoon. Kaksi tavoitetta kolmesta saavutettiin Vuoden 2012 taloudellista tavoitteista onnistuimme sekä kassavirran kasvattamisessa että omavaraisuusasteen parantamisessa. Valitettavasti heikko turvetuotantokausi ja sahatavaramarkkinoilla jatkunut matalasuhdanne tekivät mahdottomaksi liikevoittotavoitteen saavuttamisen. Vuoden 2013 aikana tärkein tavoite onkin liikevoitto tason ja pääoman tuottavuuden selkeä nostaminen. Kassavirtatavoitteen saavuttamisessa merkittävimmät päätökset liittyivät investointitason alentamiseen ja ydinliiketoiminnan ulkopuolisten erien myyntiin. Pystyimme pudottamaan nettoinvestointimme yhteen kolmasosaan edellisvuoden tasosta, vaikka lisäsimme samaan aikaan investointeja turvetuotannon vesistökuormitusta pienentäviin vesienkäsittelyjärjestelmiin. Sama linja jatkuu tänä vuonna. Vapolla on meneillään erittäin suuri uusiutuvan energian hanke, jolla on myös kansallista painoarvoa. Kemiin kaavailtu puuperäisestä raaka-aineesta biodieseliä jalostava laitos arvioitiin kesällä 2012 EU:n NER300 tukikilpailussa kategoriansa parhaaksi. Tämä tarkoittaa, että toteutuessaan hanke saa EU-tukea 88,5 miljoonaa euroa. Vapo ei yksin pysty viemään lävitse tätä 500 miljoonan euron investointia, mutta yhtiö tekee kaikkensa, jotta hanke toteutetaan yhdessä ulkopuolisten kumppanien kanssa. Lopullinen päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään vuoden kuluttua. Tämä tehdas täyttäisi valmistuessaan kolmanneksen Suomen asettamasta tavoitteesta, että vuonna 2020 kaikista Suomen liikennepolttoaineista 20 prosenttia perustuu uusiutuvaan energiaan. Tavoite ei siis tällä tehtaalla täyty ja siksi kutsummekin tätä hanketta ensimmäiseksi biodieselhankkeeksi. Vapo on sitoutunut kantamaan vastuunsa ympäristöä kohtaan. Tässä yhteydessä haluan kiittää koko henkilökuntaamme ja urakoitsijakumppaneitamme siitä työstä ja asenteesta, jolla yhtiön uudet ympäristövastuusitoumukset on otettu vastaan. Lisäksi haluan kiittää asiakkaitamme joustavuudesta ja hyvästä yhteistyöstä tilanteessa, jossa emme ole kaikilta osin pystyneet vastaamaan kysyntään. Tomi Yli-Kyyny Askeleen lähempänä toteutusta Vapo ja Metsä Group käynnistivät vuonna 2009 yhdessä hankkeen, mikä tähtää toisen sukupolven biodieseliä tuottavan tehtaan perustamiseen Kemin Ajokseen. Toteutuessaan tehdas valmistaisi yli tonnia liikennepolttoaineeksi soveltuvaa puupohjaista biodieseliä. Metsä Group vetäytyi hankkeesta kesällä 2012 ja nyt Vapo vie hanketta eteenpäin. Biodiesel-projektissa on selvitetty liikennepolttonesteiden valmistamista kaupallisessa mittaskaalassa puuperäisistä raaka-aineista Fischer-Tropsch -menetelmällä. Vapon hanke todettiin kesällä 2012 EU:n NER300 uusiutuvan energian rahoituskilpailussa biodieselkategorian parhaaksi, ja kaikki uusiutuvan energian hankkeet huomioiden viidenneksi parhaaksi. Vapon hankkeen ansioiksi laskettiin se, ettei sitä tarvitse rakentaa olemassa olevan sellu- tai paperitehtaan yhteyteen. Näin tuotantolaitosta on mahdollisuus laajentaa myöhemmin ja 4

7 Tekojen vuosi 2012 samalla teknologialla toimivia laitoksia voidaan myöhemmin monistaa eri puolille maailmaa. Kaavailtu tehdas käyttäisi raakaaineenaan noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä energiapuuta. Energiapuusta tehty biodiesel luetaan toisen sukupolven biopolttoaineeksi, koska käytetty raaka-aine ei ole pois ravinnontuotannosta. Kemissä sertifioitua raaka-ainetta on riittävästi saatavilla 200 kilometrin säteellä. Biodieseliä ja bionaftaa Suunnitellun tehtaan on määrä valmistaa vuodessa tonnia (141 miljoonaa litraa) korkealaatuista toisen sukupolven biodieseliä ja tonnia (50 miljoonaa litraa) toisen sukupolven bionaftaa. EU:n tavoitteena on, että vuonna 2020 kaikissa liikennepolttoaineissa on 10 prosenttia biopolttoainetta. Suomen tavoitteena on saavuttaa samalla aikataululla 20 prosentin osuus. Toisen sukupolven biopolttoaineet ovat niin sanotun kaksoislaskennan piirissä, joten Vapon kaavaileman tuotantolaitoksen polttoainetta tarvitaan 10 prosenttia, jotta Suomen asettama tavoite täyttyisi. Tehtaan tuotanto on tarkoitus myydä puhtaana biopolttoaineena, jota sekoitetaan olemassa olevien polttoaineidenjälleenmyyjien polttoaineisiin. Puhtaan biopolttoaineen hiilijalanjälki on vähintään 83 prosenttia pienempi verrattuna mineraalipohjaisiin polttoaineisiin. Toteutuessaan tehdas työllistää tuotantopaikalla noin 100 henkilöä ja lisäksi raaka-aineen toimitusketjuissa noin 400 henkilöä. Luokkansa paras Vapon Forest BtL-hanke arvioitiin EU:n järjestämässä tukikilpailussa omassa kategoriassaan luokkansa parhaaksi. Kilpailun tulokset julkaistiin elokuussa Mikäli tehdas toteutetaan se saa 88,5 miljoonaa euroa tukea, mikä maksetaan tehtaan tuotantoa vastaan. Hyvän NER300-menestyksen vauhdittamana Biodiesel-hankkeen seuraavan suunnitteluvaiheen rahoitus saatiin järjestettyä ja pääteknologiasopimukset solmittua vuoden 2012 loppuun mennessä. Teknologian kaupallista ja monistamista varten Vapo Oy perusti Forest BtL Oy:n. Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta voidaan tehdä aikaisintaan keväällä Vapo ei yksin pysty investointia toteuttamaan, vaan tarvitsee mukaan ulkopuolisia rahoittajia ja tai teollisia kumppaneita. Mikäli hanke etenee suunnitelmien mukaan ja sen rahoitus saadaan ratkaistua, tehdas voisi olla parhaassa tapauksessa tuotannossa Raaka-aineen esikäsittely ja kuivaus Kaasutus ja ilmakaasutehdas Kaasun käsittely ja hiilidioksidin talteenotto Fischer- Tropsch -synteesi Jalostus Lähde: Vapo Fischer-Tropsch -menetelmällä voidaan valmistaa nestemäisiä hiilivetyjä kiinteistä raaka-aineista, kuten hiilestä tai erityyppisistä kiinteää hiiltä sisältävistä jätteistä sekä biomassoista, kuten energiapuusta. Tuotetut hiilivety-yhdisteet jalostetaan halutunlaiseksi synteettiseksi polttoaineeksi. Lopputuotteena Kemin Ajokseen suunnitellussa tehtaassa on biodieseliä ja bionaftaa. 5

8 vuosi 2012 lyhyesti Vuosi 2012 lyhyesti Omavaraisuustavoite täyttyi ja kassavirtaa kerättiin selkeästi yli tavoitteen. Huono tuotantokausi esti liikevoittotavoitteen saavuttamisen. Avainluvut 2012 Milj. euroa Liikevaihto 631,8 573,7 719,5 705,0 652,9 Käyttökate (EBITDA) 59,9 79,5 89,3 41,9 48,9 % liikevaihdosta 9,5 13,9 12,4 5,9 7,5 Liikevoitto (EBITA) 20,3 38,0 39,4 41,9 5,8 % liikevaihdosta 3,2 6,6 5,5 5,9 0,9 Liikevoitto (EBITA) ennen arvonalentumisia 20,9 38,1 45,7 4,5 6,5 % liikevaihdosta 3,3 6,6 6,3 0,6 1,0 Vapaa kassavirta ennen veroja 21,2 24,4 11,4 20,5 64,2 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,2 5,9 5,4 5,8 0,9 Sijoitetun pääoman tuotto ennen arvonalentumisia % 3,3 5,9 6,3 0,6 1,0 Omavaraisuusaste % 42,4 39,5 38,3 33,8 37,1 Bruttoinvestoinnit 83,7 80,9 80,9 94,5 48,0 Henkilöstö, keskimäärin Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) ennen arvonalentumisia, % Sijoitetun pääoman tuotto ( keskiarvo; 3,2 %) riippuu liikevoittoprosentista (3,3 %) ja pääoman kiertonopeudesta (1,0 x). Liikevoittoprosentin tärkein määrittäjä on käyttökateprosentti (EBITDA 9,8 %), koska poistot (6,5 %) ovat pysyneet suhteellisen tasaisina vuodesta toiseen. Pääoman kiertonopeuteen vaikuttaa sitoutuneen käyttöpääoman kuten saatavien ja varastojen (23,5 %) sekä käyttöomaisuuden ( 80,8 %) kuten koneiden ja laitteiden määrä. ROIC % 5,9 6,3 3,3 1, ,6 x Liikevoitto % 6,6 6,3 3,3 1, ,6 Pääoman kiertonopeus 1,0 1,0 0,9 1,0 1, / + Käyttökate % 13,9 12,4 9,5 5,9 7, Poistot % 7,2 6,0 6,1 6,6 6, Käyttöpääoma % 24,1 25,4 25,5 23,6 19, Käyttöomaisuus % 76,6 87,7 75,0 79,8 84,

9 vuosi 2012 lyhyesti Liikevoitto (EBITA) ennen arvonalentumisia, milj. euroa Vapaa kassavirta ennen veroja, milj. euroa 38,1 45,7 64,2 20,9 6, ,5 Liikevoitto kuvaa operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta ja määrittää pitkälle muun muassa sijoitetun pääoman tuoton. Liikevoitto ennen arvonalentumisia on vaihdellut 4,5 miljoonan euron ja 45,7 miljoonan euron välillä vuosina keskiarvon ollessa 21,3 miljoonaa euroa. Vaihtelua aiheuttaa erityisesti turve- ja lämpöliiketoiminnan sääriippuvuus sekä sahausliiketoiminnan syklisyys. 21, ,4 24,4 20,5 Vapaa kassavirta ennen veroja huomioi muutokset sitoutuneessa pääomassa liikevoiton lisäksi. Vuosien negatiivinen kassavirta johtui ennen kaikkea poistoja selvästi suuremmista investoinneista. Vuonna 2011 kassavirta oli positiivinen nettokäyttöpääoman ja erityisesti saatavien pienentyessä merkittävästi. Vuonna 2012 kassavirtaa paransivat investointien leikkaukset, ydinliiketoimintaan kuulumattoman käyttöomaisuuden myynti ja käyttöpääoman pienentyminen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) ennen arvonalentumisia, % Omavaraisuusaste, % 5,9 6,3 42,4 39,5 38,3 37,1 33,8 3,3 1, ,6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) on tärkein kannattavuutta mittaava suhdeluku Vapon pääomaintensiivisillä toimialoilla, koska se ottaa huomioon liikevoiton lisäksi myös sitoutuneen pääoman. ROIC kuvaa yrityksen kykyä luoda arvoa omistajilleen, eli sen tulee olla korkeampi kuin pääoman kustannus (WACC). Vapon pääoman kustannus on noin 7 prosenttia. Viime vuosina ROIC ei ole yltänyt tavoitellulle tasolle Vakavaraisuutta ja yrityksen tappionsietokykyä mittaava omavaraisuusaste kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Negatiivisen kassavirran vuoksi Vapon toimintaa on rahoitettu velalla, mikä on johtanut vuosina omavaraisuusasteen merkittävään heikentymiseen. Vuonna 2012 tehostamisohjelma vahvisti kassavirtaa, alensi velkaisuutta ja paransi omavaraisuusastetta. 7

10 Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu Vapo 2012 (2011) Suora vaikutus Epäsuora vaikutus Asiakkaat Ulkoinen liikevaihto 652,9 milj. euroa (705,0 milj. euroa) Osuus kotimaisista polttoaineista Suomessa noin 30 % (36 %) Vapo toimittaa paikallisia biopolttoaineita, lämpöä ja sähköä, muita turvetuotteita sekä sahatavaraa. Vapo on luotettava, paikallinen kumppani, joka toimii kestävän kehityksen mukaisesti ja takaa toimitusvarmuuden. Vapo hyödyntää lämmön- ja sähköntuotannossa kotimaisia uusiutuvia energialähteitä. Vapo tarjoaa joustavuudellaan ja resursseillaan asiakkailleen tehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja. Henkilöstö Maksetut palkat ja palkkiot 48,8 milj. euroa (50,7 milj. euroa) Konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä. Vapo kouluttaa ja kehittää henkilöstöään jatkuvasti. Alihankkijat (urakoitsijat ja kuljettajat) Ostot ja ulkopuoliset palvelut 524,3 milj. euroa (620,9 milj. euroa) Vapo ostaa metsäenergiaa, urakointipalveluja, joilla tuotetaan turvetta ja metsähaketta sekä kuljetuspalveluita. Vapo työllistää paikallisia toimijoita ja heidän työntekijöitään: urakoitsijoita 350 kpl ja kuljetusyrittäjiä vajaat 350 kpl. Vapon tavoitteena on rakentaa alihankkijoiden kanssa molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyösuhde, jonka seurauksena syntyy uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Vapo luo lisäarvoa urakoitsijoille tuotantokoneiden- ja laitteiden jatkuvalla kehittämisellä. Julkinen sektori Verot ja lakisääteiset sosiaalikulut 14,1 milj. euroa (14,1 milj. euroa) Vapo maksaa veroja ja lakisäätäisiä sosiaalikuluja. Vapo kantaa taloudellista vastuuta ja luo hyvinvointia toimintaympäristössään huolehtimalla sosiaalimaksuista ja veroista sekä luomalla uusia työpaikkoja niin Vapossa kuin alihankkijoiden yrityksissä. 8

11 VAPON HALLINTOMALLI Vapon hallintomalli Vuoden 2012 aikana Vapo-konsernin organisaatiota uudistettiin. Kekkilä Oy:lle ja Vapo Timber Oy:lle nimitettiin omat hallitukset. Vapo Oy:n Suomen toiminta organisoitiin asiakaslähtöisesti kuudelle asiakasalueelle. Yhtiökokous Hallintoneuvosto Tilintarkastus Hallitus Sisäinen valvonta Tarkastusvaliokunta Palkitsemisvaliokunta Sisäinen tarkastus Toimitusjohtaja * Riskienhallinta Vapo Oy:n johtoryhmä Konsernin tytäryritysten hallitukset ja toimitusjohtajat Timber Oy Kekkilä Oy Asiakasalue Suomi Turvetuotteet Lämpö ja sähkö Puupolttoaineet Neova AB AS Tootsi Turvas Muut tytäryritykset * Toimitusjohtajan alaisuudessa toimii konsernin johto, jonka Vapo Oy:n hallitus nimittää. Konsernin johtoon kuuluvat Vapo Oy:n johtoryhmän jäsenet sekä Vapo Timber Oy:n, Kekkilä Oy:n, AS Tootsi Turvaksen ja Neova AB:n toimitusjohtajat. 9

12 MIELENKIINTOISIA FAKTOJA Mielenkiintoisia faktoja Vapo on paljon muutakin kuin turvetta. Sahatavara on ekologisin rakennusmateriaali. Puutuotteet auttavat hidastamaan ilmaston lämpenemistä. Pienikin puunkäytön lisäys Euroopan talonrakentamisessa vähentää CO 2 -päästöjä tuntuvasti. Kekkilän tuotteita viedään yli 60 maahan. Etelä- ja Väli-Amerikassa ainoastaan Bolivia ei kuulu vientimaihin. Puupelletin energia-arvo on korkea. Seitsemässä tonnissa pellettiä on sama energiamäärä kuin viidessä tonnissa kivihiiltä. Tuhat litraa kevyttä polttoöljyä vastaa energia-arvoltaan 2,1 tonnia pellettiä. Tuhat kiloa pellettiä vaatii tilaa 1,5 kuutiometriä. Kekkilä-konsernin pohjoisin tehdas ja tuotantoalue sijaitsevat Norjassa Lofoottien pohjoispuolella Andesin saarella. Andesin saari on tunnettu myös siitä, että siellä voi lähes päivittäin seurata valaiden uiskentelua lähellä rannikkoa. Vapo yhteistyökumppaneineen panostaa bioenergia -liiketoiminnan kehittämiseen läpi koko energia-arvoketjun polttoaineen tuotannosta lämmöntuotantoon ja -jakeluun. Tavoitteenamme on toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, minimoiden toiminnan ympäristöjalanjälki koko energia-arvoketjussa. Nykyaikainen kaukolämmön tuotanto on Suomessa maailman huipputasoa. Suomalainen kaukolämpö on saanut myös kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. 10

13 MIELENKIINTOISIA FAKTOJA Vapolla on Itämeren alueella noin 140 tuotantoyksikköä, joissa tuotetaan lämpöä tai sähköä. Konsernin 9 pellettitehdasta sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Kekkilän tuotteita viedään yli 60 maahan ja Vapo Timberin sahatavaraa ja jalosteita lähes 40 maahan. Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto on polttoaineiden käytössä tehokas ja ympäristömyötäinen käyttötapa. Yhteistuotanto säästää primäärienergian kokonaiskulutusta Suomessa arviolta noin 11 prosenttia ja fossiilisia polttoaineita jopa 20 prosenttia. Sähkö ja kaukolämpö korvaavat fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja samalla vähentävät päästöjä ja parantavat energiatehokkuutta. CO 2 päästöjen vertailu, sisältäen hiilinieluvaikutuksen, kg CO 2 -päästöjä/hiilidioksidipäästöjen nettomäärä Sahatavara Suomi on maailmanlaajuisesti lämmön ja sähkön yhteistuotannon johtava maa. Lähes 80 prosenttia kaukolämmön tuotannosta perustuu lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. Vastaavasti kolmannes sähköstä saadaan yhteistuotannosta. Missään muussa maassa yhteistuotantosähköllä ei ole näin suurta markkinaosuutta. EU:ssa lämmön ja sähkön yhteistuotannon osuus on hieman yli kymmenen prosenttia koko sähköntuotannosta. Kova PVC Teräs Kierrätysteräs Alumiini Savitiili Kevytbetoniharkot Lähde: Rakennustietosäätiö RTS, Suomi, Environmental Reporting for Building Materials, , ja Tanskan ympäristöministeriö, The Environmental Impact of Packaging Materials, Vapo Timber toimittaa sahatavaraa ja jalosteita 39 eri maahan. Kymmenen tärkeintä maata ovat Suomi, Saksa, Algeria, Israel, Egypti, Alankomaat, Iso-Britannia, Ranska, Marokko ja Japani. Suomi on maailman turverikkaimpia maita. Suomen pinta-alasta suota on yksi kolmasosa eli noin 10 miljoonaa hehtaaria. Suoalasta on turvetuotannossa hehtaaria eli 0,6 prosenttia kaikista soista. Suojeltuna on hehtaaria eli 12 prosenttia kaikista soista. Jokaista turvetuotannossa olevaa hehtaaria kohden on Suomessa suojeltu 20 hehtaaria. 11

14 Tekojen vuosi 2012 Kahden tutkimuksen tulos: Turvetuotannon vesistövaikutukset yksittäisiä prosentteja Turvetuotannon vesistökuormitusta tutkittiin kahdella eri menetelmällä vuonna Vapo mittautti Kyyjärveen kohdistuvan kiintoaine- ja humuskuormituksen 11 kertaa eri ajankohtina. Mittaukset teki ympäristötutkimuksiin erikoistunut Nablabs Oy. Pöyry Oyj mittasi toisessa tutkimuksessa Liesjärveen viimeisen 26 vuoden aikana kertyneen pohjasedimentin määrää. Kumpikin tutkimus antaa tulokseksi, että turvetuotannon vesistövaikutukset korreloivat hyvin turvetuotannon pintaalojen ja virtaamien osuuksien kanssa koko valuma-alueen pinta-aloista ja virtaamista. Kyyjärvellä ja Liesjärvellä turvetuotannon osuus oli kaikilla mittareilla mitattuna alle 5 prosenttia. Vapolla on Kyyjärven valuma-alueella turvetuotannossa 372 hehtaaria, joista 49 prosenttia on tällä hetkellä parhaan vesienkäsittelytekniikan piirissä. Kyyjärven valuma-alue on kauttaaltaan varsin voimakkaasti ojitettua sekä metsäja maatalouden että turvetuotannon käyttöön. Kyyjärven valuma-alue on kooltaan hehtaaria, josta Kyyjärven pinta-ala kattaa hehtaaria. Vapon turvetuotannon osuus Kyyjärven valuma-alueella on alle yksi prosentti valuma-alueen pintaalasta. Kesäkuussa 2012 aloitetut mittaukset tehtiin säännöllisesti kahden viikon välein. Näiden mittausten perusteella turvetuotannon suhteellinen osuus humuskuormituksesta vastaa hyvin virtaamien suhteellista osuutta. Mittausten mukaan Vapon turvetuotantoalueilta tulevien vesien osuus oli kesän 2012 aikana keskimäärin 2,6 prosenttia Kyyjärveen tulevasta kokonaisvirtaamasta ja turvetuotantoalueilta tulevan humuksen osuus oli keskimäärin 3,1 prosenttia. Tämä suhde on hyvin samanlainen sekä pienillä että suurilla virtaamilla. Sen sijaan turvetuotantoalueilta tulevan kiintoaineen suhteellinen osuus pienenee virtausten kasvaessa. Käytetyllä kiintoainesuodattimen huokoskoolla ei ole merkitystä kuormitusosuuksiin. Vapon turvetuotantoalueilta tulevan kiintoaineen osuus koko Kyyjärveen tulevasta kiintoaineesta oli 1,2 mikrometrin huokoskoolla mitattuna keskimäärin 2,0 prosenttia ja 0,4 mikrometrin huokoskoolla mitattuna 2,2 prosenttia. 12

15 Tekojen vuosi 2012 Turvetuotannon osuus Liesjärven sedimenteistä on alle 5 prosenttia Pöyry Oyj:n tekemän ja syksyllä 2012 valmistuneen sedimenttitutkimuksen perusteella sedimentin kokonaispaksuus on kasvanut Liesjärven pohjoisosan syvänteissä vuoden 1986 jälkeen alle 10 senttimetriä. Pöyryn tekemässä tutkimuksessa selvitettiin sedimenttien kerrostumat 34 havaintopaikasta Liesjärvellä. Liesjärven sedimentoitumisnopeus on suomalaisille järville tyypillinen 1,5 3,5 millimetriä vuodessa. Turvetuotannon osuus Liesjärven sedimenteistä on alle 5 prosenttia. Kerrostumisnopeus selvitettiin määrittämällä sedimentin cesiumpitoisuus eri syvyyksissä. Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden vuonna 1986 aiheuttama 137Cs-laskeuma näkyy järvien pohjasedimenteissä ja sen perusteella sedimenttikerrostumat voidaan ajoittaa. Liesjärvessä vuosi 1986 ajoittui sedimenteissä syvimmillään noin 10 senttimetriä ja matalimmillaan 2 4 senttimetriä syvyyteen näytteenottopaikasta riippuen. Majasuon turvetuotantoalueen pintaala on 36,9 hehtaaria. Liesjärven valumaalueella turvetuotantoa on myös Loukkusuolla ja Tupasuolla. Tuotantoalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 296 hehtaaria, mikä on noin 3 prosenttia koko valumaalueen pinta-alasta. Liesjärven valuma-alueesta noin kolmannes on suota ja se on suurelta osin ojitettua. Valtaosa, eli 77 prosenttia valuma-alueen pinta-alasta on ojitettua metsämaata. Peltojen osuus on 2 prosenttia. Liesjärvi on tyypiltään matala humusjärvi, eli järven vesi on luontaisesti tummaa ja humuspitoista. Vedenlaatuaineistojen mukaan järven vedenlaadussa ei ole tapahtunut suuria muutoksia 1970-luvun puoli välistä nykypäivään. Ympäristöviranomaisten tekemässä luokittelussa järven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Kaikkiaan järven pohjoisosan syvänteisiin on kertynyt 2 4 metriä järviliejua viimeistä jääkautta seuranneiden tuhansien vuosien aikana. Sedimentin paksuuskasvusta turvetuotannon osuus on tutkimuksen mukaan samaa suuruusluokkaa kuin sen osuus kokonaiskiintoainekuormituksesta. Turvetuotannon päästöjen arvioidaan olevan noin 5 prosenttia Liesjärveen kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta. Nyt tehdyn Liesjärven sedimenttitutkimuksen tulokset vastaavat hyvin Saarijärven kaupungin Geologian tutkimuskeskuksella (GTK) teettämää selvitystä Saarijärven reitin Pääjärvestä, Saarijärvestä ja Karankajärvestä ( ). Tuon selvityksen mukaan viimeaikainen ihmistoiminta ei ollut synnyttänytkään alun perin pelättyjä paksuja orgaanisia kerrostumia, vaan ihmistoiminta näkyi sedimenttikerroksen ylimmissä osissa, 5 30 senttimetrissä. 13

16 Tekojen vuosi 2012 Yli hehtaaria soita suojeluun Eri tutkimuksissa kansalaisten merkittäväksi huolenaiheeksi on noussut turvetuotannon uhka koskemattomille luonnonsoille. Ympäristöministeriö ja Vapo käynnistivät tammikuussa 2012 neuvottelut 14 Vapon omistaman luontoarvoltaan merkittävän suoalueen myymisestä tai vaihtamisesta sellaisiin suoalueisiin, jotka ovat menettäneet luontoarvonsa. Neuvottelujen alkaessa kohteena oli yhteensä hehtaarin suoalueet, jotka Vapo omisti. Ensimmäisen vuoden aikana soita on myyty yhteensä jo yli 1600 hehtaaria. Neuvottelut jäljellä olevista kohteista jatkuvat. Valtio ja Vapo tekivät näiden neuvottelujen kohteena olleista soista ensimmäiset kaupat syyskuussa Tuolloin valtio osti suojelutarkoituksiin kaksi arvokasta suoaluetta, Outokummun Viurusuon ja Hyvinkään Kurkisuon. Kooltaan alueet ovat yhteensä 690 hehtaaria. Lokakuun lopussa kaupat tehtiin kolmesta suosta. Kohteet olivat Karstulan Suoniemensuo (189 ha), Vaalan Potkunsuo (228 ha) ja Vetelin Viisteenneva (229 ha). Vapon ja Ympäristöministeriön väliset suokaupat saivat jatkoa heti tammikuussa 2013, kun syksyllä 2012 neuvoteltu kauppa saatettiin päätökseen, tuolloin Metsähallitus osti Vapolta Ilomantsin kunnan Mekrijärven kylässä sijaitsevan Puohtiinsuon. Suon pinta-ala on 274 hehtaaria. Vapon toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny on tyytyväinen, että neuvottelut suojeltavien suokohteiden kaupoista ovat edenneet hyvin. Neuvottelujen tuloksena jo yli hehtaaria on siirtynyt suojelutarkoituksiin. Tehdyt kaupat ovat täysin uuden toimintastrategiamme mukaisia. Strategiamme kiteytyy siihen, että tuotamme asiakkaillemme turvetuotteita ympäristö näkökohdat huomioiden ja siten, että uudet turvetuotantoluvat suunnataan ihmisen muuttamille, metsäojitetuille turv le, Yli-Kyyny sanoo. Myös ympäristöministeri Ville Niinistö on ollut tyytyväinen kauppoihin. Ensimmäisten kauppojen jälkeen hän totesi, että luontoarvoiltaan merkittävien soidemme pelastamisella on kiire. Olen erittäin iloinen siitä, että neuvottelut ovat menneet hyvin ja nämä kaksi hienoa suota saadaan suojeltua, Niinistö sanoi. Niinistö toivoi myös jatkoneuvotteluilta yhtä hyvää menestystä. Toive ei ole ollut turha, sillä alkuperäisestä paketista valtaosa soista on vaihtanut omistajaa ja neuvottelujen kohteeksi on otettu jo uusiakin alueita. Suomen noin 10 miljoonasta suohehtaarista on turvetuotannossa 0,6 % Ojittamattomat suot noin 42 % Ojitetut suot noin 57 % Turvetuotantoalueet 0,6 % 1. Ahvenanmaa 2. Rannikko-Etelä 3. Lounais-Suomi 4. Häme-Uusimaa 5. Kaakkois-Suomi 6. Rannikko-Pohjanmaa 7. Pirkanmaa 8. Etelä-Pohjanmaa 9. Keski-Suomi 10. Etelä-Savo 11. Pohjois-Savo 12. Pohjois-Karjala 13. Kainuu 14. Pohjois-Pohjanmaa 15. Lappi

17 Tekojen vuosi 2012 Vapon vastaukset kansalaisten huoliin Vapo on selvittänyt kansalaisten ja päättäjien suhtautumista turvetuotantoon. Molemmissa ryhmissä suurimmat huolenaiheet ovat turvetuotannon aiheuttamat uhkat luonnontilaisille soille sekä turvetuotannon vesistövaikutukset. Julkisuudessa on esitetty myös runsaasti kannanottoja, joissa turvetuotanto-alueiden lakisääteistä päästötarkkailua pidetään riittämättömänä. Vastuullisen turvetuotannon sitoumukset Yli-Kyynyn mukaan Vapo haluaa olla edelläkävijä turvetuotannon vastuullisuudessa. Tästä syystä määrittelimme uudet vastuullisuussitoumuksemme juuri niihin aiheisiin, jotka ovat huolestuttaneet kansalaisia turvetuotannossa, Yli-Kyyny sanoo. Julkistimme uudet sitoumuksemme Helsingin Musiikkitalossa järjestetyssä ympäristöseminaarissa. Sitoumuksemme ovat seuraavat: Vapo julkisti joulukuussa 2011 vastuullisuusohjelman, jossa yhtiö sitoutui rakentamaan kaikki turvetuotantoalueensa parhaan käytettävissä olevan vesienkäsittelytekniikan piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä yhtiö kertoi aloittavansa omaehtoisen tarkastuskäytännön, jossa kaikkien tuotantosoiden vesienkäsittelyrakenteet tarkastetaan kahden viikon välein. Uutena toimintamallina otettiin lisäksi käyttöön tarkkailutietojen ja tuotantosoiden vastuuhenkilöiden yhteystietojen julkistaminen verkkosivuilla. Vastuullisuusohjelmassa tavoitteeksi asetettiin myös yhtiön omistuksessa olevien, luontoarvoiltaan merkittävimpien soiden myynti suojelutarkoituksiin tai vaihto ojitettuihin turvemaihin. Yhtiö sitoutui myös asentamaan ja koekäyttämään jatkuvatoimisia vesien tarkkailumittalaitteita usealla tuotantoalueella eri puolilla Suomea. Joulukuussa 2011 julkistetut ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta painottavat toimenpiteet ovat toteutuneet monelta osin jopa suunniteltua paremmin. Vapon toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn mukaan yhtiö on hyvin aikataulussa tuotantoalueiden vesienkäsittelyjärjestelmien rakentamisessa. Luontoarvosoiden myynti suojelutarkoitukseen on edennyt erittäin hyvin ja urakoitsijat ovat toteuttaneet vesienkäsittelyjärjestelmien tarkastukset erittäin tunnollisesti. Haasteena on edelleen jatkuvatoimisten mittareiden toimintavarmuuden kehittäminen. Mittareiden luotettavuus ja tarkkuus eivät ole vielä riittävällä tasolla, mutta jatkamme tälläkin alueella suunnitelman mukaan, Yli-Kyyny sanoo. 1. Vapo 2. Turvetuotannon 3. Kolmas ei jatkossa hae ympäristölupia soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön strategian mukaisille luokkien 4 ja 5 soille. Vapo tuottaa turvetta vain luonnontilaltaan muuttuneilla, pääasiassa metsäojitetuilla turv la. aloittaminen ei lisää alapuoliseen vesistöön kohdistuvaa kiintoaine- ja humuskuormitusta. Sitoumus koskee vuodesta 2016 lähtien tuotantoon tulevia soita. Mittaamme tulevien tuotantoalueiden taustakuormituksen vähintään yhden vuoden ajan ennen tuotannon aloittamista ja sitoudumme siihen, että turvetuotannon alettua alueen kuormitus on lähtötilannetta alhaisempi, ottaen huomioon vuosien välisen luontaisen vaihtelun ja vesienkäsittelyrakenteen vakioitumisen. Täytämme lupauksen vaikka ottamalla vesienkäsittelyjärjestelmien piiriin turvetuotannon ulkopuolisiakin alueita. lupaus koskee tuotantosoiden päästötarkkailua. Otamme jatkossa kaikki suot säännöllisen tarkkailun piiriin. Muutos tulee tapahtumaan vaiheittain vuosina

18 lähemmäksi asiakasta Läheltä kuulee paremmin Vapo toteutti Suomessa poikkeuksellisen toimintamalli uudis tuksen. Keskittämisen sijaan vastuu asiakkaista, tuotan nosta ja tuotteista sekä asiakkaille räätälöitävistä uusista ratkai suista hajautettiin kuudelle asiakasalueelle. Haluamme olla asiak kai tamme kuunteleva kumppani ja läheltä kuulee paremmin kuin kauempaa, asiakkuusjohtaja Mikko Osara perustelee uudistusta. Asiakkuusjohtaja Mikko Osara mallissa ympäristöturpeilla, energiaturpeella, energiahakkeella, pelletillä ja lämpöratkaisuilla oli omat myyntiorganisaationsa ja lisäksi eri organisaatioissa sijainneet tuotanto- ja toimitusvastuut Aikaisemmassa loivat turhia rajapintoja palveluketjuihin, Mikko Osara sanoo. Nyt lähtökohtana on se, että Vapolla on vahvemmat paikalliset kasvot ja yksi organisaatio, jonka tehtävänä on palvella yhden luukun periaatteella oman alueen asiakaskuntaa. Asiakkaille uudistuksen pitää näkyä siten, että yksittäisistä tuotteista siirrytään kohti ratkaisuja hakevaa kokonais palvelua riippumatta siitä onko asiakas energia-asiakas, ympäristöturpeita käyttävä asiakas tai Vapolta lämpöä tai höyryä ostava asiakas. Kaikki Vapon valtakunnantason palvelut on nyt saatavissa aikaisempaa lähempää. Uudella toimintamallilla pystymme myös paremmin osallistumaan paikalliseen keskusteluun kaikkien sidosryhmien kanssa, Osara lisää. Nojataan vahvuuksiin Vapon tutkittuina vahvuuksina ovat olleet luotettavuus ja palvelukyky. Uudella toimintamallilla näitä halutaan korostaa painottamalla paikallisuutta ja asiakkaiden kokonaistilanteen parempaa tuntemusta. Meidän täytyy tuntea kunkin asiakkaan laitosten polttotekniikka ja lämmöntuotantotavoitteet, jotta voimme yhdessä valita optimaaliset polttoaineet ja rakentaa niille asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopiva palvelumalli, Osara sanoo. Suuri voi olla kaunoista, mutta suuri on harvoin riittävän vikkelä ja joustava tilanteissa, joissa jokin on mennyt vikaan. Viemällä päätäntävalta ja vastuu alueille, ei alueorganisaation tai yksittäisen myyjän tarvitse soitella pääkonttoriin ja selvitellä 16

19 lähemmäksi asiakasta Toiminta-alueiden rajat asiakkaiden mukaan Turpeen osuus Suomessa käytetystä energiasta on noin 6 prosenttia eli kaksinkertainen verrattuna esimerkiksi Suomessa tuotettuun vesivoimaan. Vuotuinen 23 TWh:n energiaturpeen käyttö vastaa noin 20 miljoonaa kuutiota. Saman energiamäärän tuottamiseen tarvi taan 1,8 miljardia litraa kevyttä polttoöljyä eli öljyrekallista. Mikäli turve korvattaisiin puulla, tarvit taisiin noin 10 miljoonaa kiintokuutiometriä puuta. Lounas Kaakko Itä Keski-Suomi Pohjanmaa Pohjoinen Esa Aarnio Jan-Juhani Laitinen Lauri Korkeala Mika Säynäjäkangas Tommi Pihlajasalo Markku Pyykkönen Pohjoinen Pohjanmaa Keski- Suomi Itä Lounas Kaakko syitä, miksi asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun. Kaikki korjaavien toimenpiteiden työkalut pitäisi nyt löytyä omasta pakista, Osara sanoo. Juuri tästä syystä asiakasalueiden rajat on piirretty tuotteidemme ja palveluidemme luontaisten tuotanto- ja käyttöalueiden mukaan. Tällä mallilla pystymme tarjoamaan kaikki palvelumme tasalaatuisina joka puolelle Suomea ja kuitenkin pystymme ottamaan maan ja asiakkaiden paikalliset erityisvaatimukset huomioon. Kaiken kokoisille asiakkaille Osaran mukaan asiakasalueiden asiakaskunta koostuu muutamasta suuresta energia-asiakkaasta, kymmenistä pienemmistä asiakkaista sekä sadoista kotitalouksista, maatiloista ja pienyrityksistä. Suurasiakkaan tarpeet pohjoisessa ja etelässä voivat vaihdella erittäin paljon, pienemmistä asiakkaista puhumattakaan. Tästä syystä keskittäminen ja yksi koko sopii kaikille -ajattelu ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Yrityskokoa parempi kriteeri palvelujen tarjonnassa on asiakastuntemus. Jos puhutaan vaikka pelletistä, tai asiakkaasta, joka haluaisi ostaa ympäristöturvetta tai vaikka ulkoistaa polttoaineen hankinnan omaan lämpölaitokseensa, pystymme uudella mallilla palvelemaan paremmin ja tehokkaammin näitä potentiaalisia uusia asiakkaita, Osara sanoo. Yksikään asiakas ei ole meille liian suuri tai pieni. Olemme valmiit taipumaan myös uusiin palvelutuotteisiin. Vapo haluaa jatkossa profiloitua entistä vahvemmin kokonaisvaltaisena polttoainetoimittajana kaikissa kokoluokissa, innovatiivisena lämpöratkaisukumppanina, sekä luotettavana eläinten kuivittamisen tuotteiden tarjoajana, Osara lupaa. 17

20 toimintaympäristö Vapon kolme haastetta: Luvitus, luvitus ja luvitus Jyrsinturve on erinomainen paikallinen polttoaine. Vaikka yhdessä täysperävaunu yhdistelmässä kulkee neljän omakotitalon vuotuista lämmitys tarvetta vastaava energiamäärä, koko lastin arvo on ainoastaan kolmen älypuhelimen yhteenlaskettu hinta. Tuotantoalueiden ja turpeen käyttöpaikan pitää sijaita enintään sadan kilometrin päässä toisistaan, jotta kuljetuskustannukset eivät kohoa liian suuriksi. Uusien tuotantolupien saaminen oikeille alueille on toiminnan perusedellytys. Vapon kolme suurinta haastetta ovatkin tällä hetkellä luvitus, luvitus ja luvitus. Vapolla oli vuonna 2012 tuotannossa yhteensä noin hehtaaria, mikä oli liki hehtaaria vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusia lupia Vapo sai vuonna 2012 vain 690 hehtaarille. Tämä oli vain hieman enemmän kuin edellisen vuoden 527 hehtaarin luvat. Tuotannosta poistuu siis vuosittain selvästi enemmän tuotantoalaa, kuin uusia lupia myönnetään. Luvitustilanne onkin kenties yhtiön merkittävin haaste. Kaikkiaan Vapolla on tällä hetkellä viranomaiskäsittelyssä hehtaarin tuotantoalueet, joille haetaan lupaa. Vanhimmat hakemukset on jätetty käsittelyyn vuonna Lupakäsittelyn piirissä olevan lähes hehtaarin turve-energian arvo asiakkaille on yli miljardi euroa ja työllistämisvaikutus on yli tuhat henkilöä. Vapon, sen asiakkaiden liiketoiminnan ja Suomen huoltovarmuuden takia uusien tuotantoalueiden saaminen käyttöön mahdollisimman nopeasti on välttämätöntä. Ei se koko, vaan ikä Tuotannon ja tuotannosta saatavan turpeen käytön kannalta pinta-alat ovat vain yksi tekijä. Pinta-alojakin keskeisimmät tekijät ovat tuotantokenttien sijainti ja ikä. Kahden viime vuoden sateiset ja haihtuvuudeltaan huonot kesät ovat tuoneet kouriintuntuvalla tavalla esiin vanhojen tuotantokenttien ongelmat. Vanhoilla, madaltuneilla kentillä tuotanto on pysähdyksissä sateen jälkeen selvästi pidempään kuin uusilla kentillä. Uusille tuotantoalueille päästään myös keväällä aikaisemmin ja tuotanto onnistuu lyhyempienkin poutajaksojen aikana. Viime kesä osoitti, että samoilla paikkakunnilla samoissa sääolosuhteissa uusilta kentiltä saatiin monin paikoin kaksinkertainen tuotanto verrattuna vanhoihin kenttiin. Riittävä tuotantopinta-ala mahdollistaisi hyvinä kesinä turpeen tuottamisen yli vuotuisen kulutustarpeen varmuusvarastoiksi heikompien kesien varalle. Turpeen hyviin ominaisuuksiin kuuluu sen säilyvyys. Peitetyissä aumoissa turve säilyy käyttökelpoisena polttoaineena vuosien ajan. Viimeisen 15 vuoden aikana Suomessa turvetta on käytetty energiantuotantoon keskimäärin 23 TWh vuodessa. Käyttö on vaihdellut 17 TWh:n ja 28 TWh:n välillä. Vuosittainen turvetuotanto on vaihdellut 5 TWh:n ja 35 TWh:n välillä. 18

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen.

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015 Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Sisältö Tapahtumia vuosilta 2014/ 2015 KATSAUKSET LIIKETOIMINNAT TILINPÄÄTÖS 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI?

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI? SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO....................................... 3 Raportin sisällöstä................................ 3 Vapo: tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta...........................................

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.5.2014-30.4.2015 Sisällysluettelo Toimintakertomus... 4 Toimintaympäristö... 4 Konsernin keskeiset tunnusluvut... 6 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin... 7 Liikevaihto

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

Yritys- ARI ONKALO. Rakennusliike Remonttimies. Saneerausta ja uudisrakentamista vuodesta 1997. Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri.

Yritys- ARI ONKALO. Rakennusliike Remonttimies. Saneerausta ja uudisrakentamista vuodesta 1997. Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri. Pohjois-Suomen Yritys- maailma Tammikuu 1/2014 TRAKTORI- JA KIINTEISTÖTYÖT ARI ONKALO Traktori ja kiinteistötyöt Ari Onkalo hoitaa kiinteistöt kuntoon kerta heitolla. Tarvitsetko apua raskaan lumen poistamisessa?

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 www.mustekolmio.fi YRITYSMAAILMA 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 4 / 2 0 0 9 Energiateollisuuden visiossa Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin OL3:n

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Hyvinvointia alueelle ja ihmisille

Hyvinvointia alueelle ja ihmisille Hyvinvointia alueelle ja ihmisille VUOSIKATSAUS 2012 2 12 VASTUULLISESTI TOIMIEN Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Pohjoista voimaa 16 SÄHKÖN JA LÄMMÖN LÄHTEILLÄ Sähköä ja lämpöä pohjoisista luonnonvaroista

Lisätiedot

EPV Energia Oy Kirkkopuistikko 0 Puh. 010 505 5000 65100 Vaasa Fax 010 505 5001 www.epv.fi Vuosikertomus 2014

EPV Energia Oy Kirkkopuistikko 0 Puh. 010 505 5000 65100 Vaasa Fax 010 505 5001 www.epv.fi Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 EPV Energia Oy 2014 2 Sisällysluettelo EPV Energia Oy... 2 Ennakkoluuloton edelläkävijä... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa.. 6 Konsernirakenne

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ENERGIAOPAS Elokuu 2007 Kuluttajilla on tärkeä rooli energiantuotannon tulevassa kehittymisessä. ENERGIATEHOKAS KOTI Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009 Haminan rauha 189Vuosikertomus 29 89 Sisällys 3 Haminan Energian vuosi 29 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 29 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu 18

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 1 Sisältö Toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö... 3 Konsernin keskeiset tunnusluvut... 3 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin... 4 Liikevaihto segmenteittäin... 4

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina osaamisen perintö, laadun kulttuuri ja SAVON tulevaisuuden mahdollisuudet SAVON YRITYSUUTISET 1/2014 Maaliskuu SISÄLLÄ: YRITYSUUTISET Sivut 2-44 Voimalaitos Sivut 45-62 Koneurakointi/ kuljetus Sivut 63-73

Lisätiedot

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus Mäntsälän Sähkö Oy 2011 Viimeaikaisten myrskyjen jälkeen moni on oivaltanut, millainen merkitys on sähkön saannin luotettavuudella. Infrastruktuurin rapautuminen on iso riski suomalaiselle

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot